ASEP

ÚSD - Ústav pro soudobé dějiny

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

071164 - USD-C 200002 CZ cze N
Benčík, A.
Veřejnost chtěla reformy, KSČ tedy musela lavírovat.
Lidové noviny, 13 [193] 11 (00.08.20).

080072 - USD-C 20013026 CZ cze R
Břeňová, V.
České a slovenské dějiny v bibliografiích.
Rec.: Horčáková, V.: Select bibliography on Czech history. - Praha, 2000. 333 s. / Sedliaková, A.: Slovenská historiografia 1995-1999. - Bratislava, 2000. 342 s. / Břeňová, V. - Rohlíková, S.: Czech and Czechoslovak history, 1918-1999. - Praha, 2000. 472 s.
Soudobé dějiny, 7 [4] 674-676 (2000).

071166 - USD-C 200004 RIV CZ eng B
Břeňová, V. - Rohlíková, S.
Czech and Czechoslovak History, 1918-1999. Bibliography of Select Monographs, Volumes of Essays, and Articles Published from 1990 to 1999. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2000. - 472 s.

076645 - USD-C 200122 RIV CZ cze J
Břeňová, V. - Tůma, O.
Bibliografie k soudobým dějinám. Články ze slovenských odborných časopisů a sborníků vydaných v letech 1996-2000.
Soudobé dějiny, 7 [3] 429-470 (2000).

080068 - USD-C 20013022 RIV CZ cze J
Břeňová, V. - Tůma, O.
Bibliografie k soudobým dějinám.
Soudobé dějiny, 7 [4] 686-707 (2000).

076651 - USD-C 200128 RIV CZ cze C
Cuhra, J.
Pražský biskup Tomášek a stát v čase ostré normalizace (1969-1982).
In: Význam kardinála Tomáška v období normalizace a přechodu k demokracii. Sborník textů ze sympozia ke 100. výročí narození kardinála Tomáška. - (Ed. Opatrný, A.). - Praha, Pastorační středisko sv. Vojtěcha 2000. - S. 17-25.
[Význam kardinála Tomáška v období normalizace a přechodu k demokracii. Praha (CZ), 99.09.28-99.09.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0995

076687 - USD-C 200164 RIV CZ cze M
Cuhra, J.
Dílo koncilové obnovy v kontextu státně-církevní politiky pražského jara.
In: Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách ana Moravě. - (Ed. Fiala, P.; Hanuš, J.). - Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2000. - S. 112-124.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/00/0417

071171 - USD-C 200009 RIV SK sla J
Čelko, V.
Milan Hodža. Osobnosť - jednoliata i rozporuplná.
Dilema, 6, 71-73 (2000).

071172 - USD-C 200010 RIV CZ sla C
Čelko, V.
Kultúra v rokoch 1960-1967 videná z pohľadu literárnych časopisov, najmä Kultúrneho života.
In: Česko-slovenské vztahy - Slovensko-české vzťahy. - (Ed. Melanová, M.). - Liberec, Technická univerzita 2000. - S. 151-158.
[Česko-slovenské vztahy - Slovensko-české vzťahy. Liberec (CZ), 99.08.23-99.08.24]

071173 - USD-C 200011 SK sla J
Čelko, V.
Spomienky inšpiráciou pre budúcnosť.
Slovenské dotyky, 5 [11] 7 (2000).

071176 - USD-C 200014 CZ sla J
Čelko, V.
České učebnice a dejiny Slovenska.
Slovenské dotyky, 5 [12] 20 (2000).

071177 - USD-C 200015 CZ sla R
Čelko, V.
Pomlčková vojna Milana Šútovca.
Rec.: Šútovec, M.: Semióza ako politikum alebo Pomlčková vojna. Bratislava, 2000.
Slovenské dotyky, - [12] 26 (2000).

071178 - USD-C 200016 CZ sla J
Čelko, V.
Česko-slovenská komisia historikov.
Masarykův lid, 6 [3] 39-40 (2000).

071179 - USD-C 200017 CZ sla J
Čelko, V.
České a slovenské dvadsiate storočie. Desiaty ročník seminára v Liberci.
Slovenské dotyky, 5 [10] 10 (2000).

071180 - USD-C 200018 CZ sla J
Čelko, V.
O Čechoch, Slovákoch a cirkvi.
Slovenské dotyky, 4 [10] 18 (2000).

071181 - USD-C 200019 CZ sla J
Čelko, V.
Masarykov vplyv na mladých Slovákov. Tomáš Garrigue Masaryk a vznik časopisu Hlas.
Masarykův lid, 6 [1] 13-14 (2000).

071250 - USD-C 200090 CZ cze J
Čelko, V.
Německé "soudobé dějiny".
Akademický bulletin, - [12] 25 (2000).

071252 - USD-C 200092 CZ sla J
Čelko, V.
Konfederácia politických väzňov Slovenska.
Masarykův lid, 6 [4] 38-39 (2000).

076639 - USD-C 200116 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Bílá místa rozhlasové historie. Příspěvky o svědectví k 60. letům v Československém rozhlase. - Praha, 1999. 66 s.
Soudobé dějiny, 7 [3] 421 (2000).

076640 - USD-C 200117 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Hradská, K.: Prípad Dieter Wisliceny. Nacistickí poradcovia a židovská otázka na Slovensku. - Bratislava, 1999. 133 s.
Soudobé dějiny, 7 [3] 421-422 (2000).

076641 - USD-C 200118 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Kollárová, Z. - Hanus, J.: Sprievodca po slovenských archívoch. - Prešov, 1999. 94 s.
Soudobé dějiny, 7 [3] 423-424 (2000).

076642 - USD-C 200119 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Lipták, Ľ.: Storočie dlhšie ako sto rokov. - Bratislava, 1999. 354 s.
Soudobé dějiny, 7 [3] 424-425 (2000).

080082 - USD-C 20013036 CZ sla J
Čelko, V.
Palacký a Slovensko.
Náš kultúrno-historický kalendár 2001, -, [-] 47-50 (2000).

076635 - USD-C 200112 RIV CZ cze R
Černá, M.
O zlých učitelkách, pionýrském šátku, zelňačce paní Adamcové a mnoha dalších věcech.
Rec.: Otáhal, M. - Vaněk, M.: Sto studentských revolucí. - Praha, 1999. 859 s.
Soudobé dějiny, 7 [3] 385-390 (2000).

080207 - USD-C 20013161 CZ cze K
Dobeš, J. - Zeman, P.
Skutečné a domnělé problémy české historiografie.
In: VIII. sjezd českých historiků. - (Ed. Pešek, J.). - Praha, Scriptorium 2000. - S. 107-110.
[Sjezd českých historiků /8./. Hradec Králové (CZ), 99.09.10-99.09.12 (CST)]

106365 - USD-C 20035228 RIV CZ cze B
Drábek, P. - Folta, J. - Hadravová, A. - Smolka, J.
Tadeáš Hájek z Hájku. K 400. výročí úmrtí. Praha, Společnost pro dějiny věd a techniky 2000. - 180 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

080097 - USD-C 20013051 RIV CZ cze B
Drápala, M.
Na ztracené vartě. Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. Praha, Prostor 2000. - 682 s.

080098 - USD-C 20013052 RIV CZ cze M
Drápala, M.
Na ztracené vartě západu. Studie.
In: Na ztracené vartě západu. Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. - (Ed. Drápala, M.). - Praha, Prostor 2000. - S. 15-72.

080099 - USD-C 20013053 RIV CZ cze M
Drápala, M.
Nepokorná individualistka. Novinářka, politička, spisovatelka Helena Koželuhová.
In: Na ztracené vartě. - (Ed. Drápala, M.). - Praha, Prostor 2000. - S. 77-102.

080100 - USD-C 20013054 RIV CZ cze M
Drápala, M.
Demokrat s noblesou. Dvojí exil, dvojí návrat. Pavel Tigrid.
In: Na ztracené vartě západu. - (Ed. Drápala, M.). - Praha, Prostor 2000. - S. 164-189.

080101 - USD-C 20013055 RIV CZ cze M
Drápala, M.
Duchovní aristokrat. Exilová cesta revolty Jana Kolára.
In: Na ztracené vartě západu. - (Ed. Drápala, M.). - Praha, Prostor 2000. - S. 273-393.

080102 - USD-C 20013056 RIV CZ cze M
Drápala, M.
Vyznavač cti a spravedlnosti. Luděk Forman.
In: Na ztracené vartě západu. - (Ed. Drápala, M.). - Praha, Prostor 2000. - S. 353-362.

080104 - USD-C 20013058 RIV CZ cze M
Drápala, M.
Advokát pravdy Boží. Miloslav Skácel.
In: Na ztracené vartě západu. - (Ed. Drápala, M.). - Praha, Prostor 2000. - S. 511-520.

080103 - USD-C 20013057 RIV CZ cze M
Drápala, M. - Beneš, Z.
Na křížové výppravě dvacátým stoletím. Bohdan Chudoba.
In: Na ztracené vartě západu. - (Ed. Drápala, M.). - Praha, Prostor 2000. - S. 415-436.

071193 - USD-C 200032 RIV CZ ger M
Grebeníčková, R. - Jirásková, M.
Jaroslava Vondráčková. Der Traum von der Wolle.
In: Prager Frauen. Neun Lebensbilder. - (Ed. Wagnerová, A.). - Praha, Vitalis 2000. - S. 71-95.

106368 - USD-C 20035231 RIV CZ cze M
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Pozorovací přístroje v době Tadeáše Hájka z Hájku.
In: Tadeáš Hájek z Hájku. K 400. výročí úmrtí. - (Ed. Drábek, P.). - Praha, Společnost pro dějiny věd a techniky 2000. - S. 41-48.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106371 - USD-C 20035234 CZ cze J
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Konference k dějinám vědy v Oxfordu.
Acta Universitatis Carolinae. HUCP, 40 [1/2] 138-140 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

071185 - USD-C 200023 RIV CZ cze J
Hoppe, J.
Josef Belda osmdesátiletý.
Zpravodaj Historického klubu, 11 [1] 53-54 (2000).

076632 - USD-C 200109 RIV CZ cze J
Hoppe, J.
Britský pohled na "pražské jaro".
Soudobé dějiny, 7 [3] 338-356 (2000).

076643 - USD-C 200120 CZ cze R
Hoppe, J.
[Recenze].
Rec.: Retegan, M.: In the Shadow of the Prague Spring. Romanian Foreign Policy and the Crisis in Czechoslovakia 1968. - Iasi, 2000. 248 s.
Soudobé dějiny, 7 [3] 427-428 (2000).

076649 - USD-C 200126 RIV CZ cze J
Hrbek, J.
Německá invaze do Norska 1940.
Dějiny a současnost, 22 [2] 36-40 (2000).

076650 - USD-C 200127 RIV CZ cze T
Hrbek, J.
Kronika druhé světové války.
Orig.: Chronicle of the Second World War. Praha, Fortuna Print 2000. - 520 s.

080117 - USD-C 20013071 CZ cze R
Hrbek, J.
[Recenze].
Rec.: Tejchman, M.: Ve službách Třetí říše. - Praha, 1999. 248 s.
Dějiny a současnost, 22 [4] 64 (2000).

071190 - USD-C 200029 RIV CZ cze M
Jindra, J.
Přírodní vědy a KSČ.
In: Věda v Československu v letech 1953-1963. - (Ed. Kostlán, A.). - Praha, Archiv AV ČR 2000. - S. 487-499. - (Práce z dějin vědy. 1).

071208 - USD-C 200047 CZ cze R
Jindra, J.
[Recenze].
Rec.: Zilynská, B. - Svobodný, P.: Věda v Československu v letech 1945-1953.
Chemické listy, 94 [5] 335 (2000).
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

071196 - USD-C 200035 RIV SK cze J
Kaplan, K.
Jednání československé vlády s Vatikánem v letech 1963-1967.
Historický časopis, 48 [2] 283-316 (2000).

071197 - USD-C 200036 RIV CZ cze J
Kaplan, K.
Moskevské dojmy Huberta Ripky z června 1945.
Slezský sborník, 98 [1/2] 119-126 (2000).

071198 - USD-C 200037 RIV CZ cze B
Kaplan, K.
Kořeny československé reformy 1968. Brno, Doplněk 2000. - 323 s. - (Knihy a dokumenty.).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE9063903

076664 - USD-C 200141 RIV CZ cze J
Kaplan, K.
Útěky do emigrace 1948. 3. Jan Šrámek a František Hála.
Historický obzor, 11 [3/4] 80-82 (2000).

076665 - USD-C 200142 RIV CZ cze J
Kaplan, K.
Útěky do emigrace 1948. 4. Jaroslav Stránský.
Historický obzor, 11 [5/6] 134-135 (2000).

076666 - USD-C 200143 RIV CZ cze J
Kaplan, K.
Útěky do emigrace 1948. 5. Václav Majer.
Historický obzor, 11 [11/12] 278-280 (2000).

076685 - USD-C 200162 RIV CZ cze C
Kaplan, K.
Státní církevní politika 1948-1950.
In: Stát a církev v roce 1950. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Hanuš, J.; Stříbrný, J.). - Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2000. - S. 10-20. - (Historia Ecclesiastica. 4).
[Stát a církev v roce 1950. Praha (CZ), 00.06.21]

071200 - USD-C 200039 RIV CZ cze J
Kocian, J.
Historické diskusní forum konané v Praze na Národní třídě v budově Akademie věd ČR dne 25. listopadu 1999. Sborník příspěvků.
Zpravodaj Historického klubu. Zvl. příl, 11 [1] 3-66 (2000).

071201 - USD-C 200040 RIV CZ cze B
Kocian, J.
Zpravodaj Historického klubu. Roč. 11, č. 1-2. Praha, Historický ústav AV ČR 2000. - 76 s.

071251 - USD-C 200091 RIV CZ cze J
Kocian, J.
Ke vzniku první vlády Národní fronty Čechů a Slováků.
Masarykův lid, 6 [4] 13-16 (2000).

071256 - USD-C 200096 CZ cze N
Kocian, J.
Případ Clementis.
Zemské noviny, 10 [61] 7 (2000.03.13).

071257 - USD-C 200097 CZ cze N
Kocian, J.
Rozchod s Vatikánem.
Zemské noviny, 10 [67] 7 (2000.03.20).

071258 - USD-C 200098 CZ cze N
Kocian, J.
Vyústění pomlčkové války.
Zemské noviny, 10 [73] 7 (2000.03.27).

071259 - USD-C 200099 CZ cze N
Kocian, J.
Návrat prezidenta Beneše do Prahy.
Zemské noviny, 10 [112] 7 (2000.05.15).

076623 - USD-C 200100 CZ cze N
Kocian, J.
Češi a Slováci: červen 1945.
Zemské noviny, 10 [130] 7 (2000.06.05).

076624 - USD-C 200101 CZ cze N
Kocian, J.
Poprava ženy a rozsudky na 8000 let.
Zemské noviny, 10 [148] 7 (2000.06.26).

076625 - USD-C 200102 CZ cze N
Kocian, J.
Ústava z července 1960.
Zemské noviny, 10 [158] 7 (2000.07.10).

076626 - USD-C 200103 CZ cze N
Kocian, J.
Konference o bezpečnosti.
Zemské noviny, 10 [176] 7 (2000.07.31).

076627 - USD-C 200104 CZ cze N
Kocian, J.
Pražská radnice v září 1945.
Zemské noviny, 10 [212] 7 (2000.09.11).

076628 - USD-C 200105 CZ cze N
Kocian, J.
Prozatimní parlament 1945.
Zemské noviny, 10 [241] 7 (2000.10.16).

076629 - USD-C 200106 CZ cze N
Kocian, J.
Měnová reforma v roce 1945.
Zemské noviny, 10 [252] 7 (2000.10.30).

076630 - USD-C 200107 CZ cze N
Kocian, J.
Pomníky komunismu.
Zemské noviny, 10 [258] 7 (2000.11.06).

076631 - USD-C 200108 CZ cze N
Kocian, J.
Začátek rozpadu federace.
Zemské noviny, 10 [287] 7 (2000.12.11).

080130 - USD-C 20013084 CZ cze K
Kocian, J.
Zpráva o jednání sekce Soudobé dějiny.
In: VIII. sjezd českých historiků. - (Ed. Pešek, J.). - Hradec Králové, Scriptorium 2000. - S. 194-206.
[Sjezd českých historiků /8./. Hradec Králové (CZ), 99.09.10-99.09.12 (CST)]

071206 - USD-C 200045 RIV CZ cze J
Kokoška, S.
Několik poznámek k československé částečné mobilizaci v květnu 1938.
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. 1/1998. Studia Historica, 48, [-] 99-114 (2000).

071207 - USD-C 200046 RIV CZ cze M
Kokoška, S.
Okupace českých zemí v březnu 1939.
In: 60 let od hitlerovské okupace Československa. Osudný 15. březen 1939. 60 let od rozpoutání druhé světové války Německem. - (Ed. Musial, J.; Berkovský, K.). - Praha, Senát Parlamentu ČR 2000. - S. 21-25.

076634 - USD-C 200111 RIV CZ cze R
Kokoška, S.
Stále aktuální monografie o dějinách protektorátu.
Rec.: Brandes, D.: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. - Praha, 1999. 675 s.
Soudobé dějiny, 7 [3] 367-372 (2000).

076646 - USD-C 200123 RIV CZ cze J
Koudelka, F.
Husákův pád 1987. Dokumenty k oddělení funkcí prezidenta ČSSR a generálního tajemníka KSČ a k nástupu Miloše Jakeše do čela KSČ.
Soudobé dějiny. Archiv soudobých dějin, 7 [3] 473-525 (2000).

071214 - USD-C 200054 RIV CZ cze M
Krejčová, H.
Židovská komunita v Sudetech a její osudy po Mnichovu - 1938.
In: Židé v Sudetech. Juden im Sudetenland. - Praha, Česká křesťanská akademie 2000. - S. 129-139.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063902

071215 - USD-C 200055 RIV CZ ger M
Krejčová, H.
Jüdische Gemeinde im Sudetenland und ihre Schicksale nach dem Münchener Abkommen - 1938.
In: Židé v Sudetech. Juden im Sudetenland. - Praha, Česká křesťanská akademie 2000. - S. 140-152.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063902

071255 - USD-C 200095 RIV CZ cze M
Krejčová, H.
Vojtěch Rakous.
In: Čeští židovští spisovatelé v literatuře 20. století. Sborník přednášek. - Praha, Židovské muzeum 2000. - S. 10-25.

071211 - USD-C 200050 RIV CZ cze M
Krejčová, H. - Krejča, O. - Lhotka, P.
První etapy holocaustu Židů a Romů v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1941.
In: Téma: Holocaust. Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách. - Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2000. - S. 19-26.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063902

080147 - USD-C 20013101 CZ cze N
Krejčová, H. - Svatoš, M.
Jak pracují profesionálové s texty?
Lidové noviny, 13 [15] 11 (00.00.00).

071218 - USD-C 200058 CZ cze J
Nosková, H.
Výstava Století Slováků v českých zemích.
Jeseník město a lázně, 4 [3] 11 (2000).

071219 - USD-C 200059 SK sla J
Nosková, H.
Tajomstvo južných Čiech.
Listy, - [2] 29 (2000).

071220 - USD-C 200060 SK sla J
Nosková, H.
Byť minoritou...
Listy, - [3] 9 (2000).

071221 - USD-C 200061 RIV CZ cze C
Nosková, H.
Minoritní společnosti v písemných pramenech regionálních archivů.
In: Archivy a zítřek. Sborník příspěvků z konference. - Jindřichův Hradec, Státní okresní archiv 2000. - S. 43-50.
[Archivy a zítřek. Jindřichův Hradec (CZ), 99.09.22-99.09.23]

071239 - USD-C 200079 RIV CZ cze J
Nosková, H.
Češi, Slováci a Romové po II. světové válce. Majorita a minorita v zákonech a směrnicích.
Romano Džaniben, 7 [3] 58-64 (2000).

071249 - USD-C 200089 RIV CZ cze M
Nosková, H.
K historickým a sociálním souvislostem systému vzdělávání Romů v České republice. Romové slovenského původu, Slováci romského původu aneb "cikáni" v Čechách? K soudobé historii Romů v České republice.
In: Romové a pedagogika 2000. - Ústí nad Labem, Hnutí R 2000. - S. 65-71.

080150 - USD-C 20013104 RIV SK cze M
Nosková, H.
Češi na Slovensku. Výzkumy v minulosti a současnost.
In: Česi na Slovensku. - Martin, Slovenské národné múzeum 2000. - S. 8-53.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/98/0609

080151 - USD-C 20013105 RIV CZ cze M
Nosková, H.
Slovenská menšina a Praha.
In: Praha. Osobnosti národnostních menšin. - Praha, Komise rady hl.m.Prahy 2000. - S. 147-152.
Grant: GA -(XC) RSS129

080152 - USD-C 20013106 RIV CZ cze C
Nosková, H.
Od národních menšin ke kulturním minoritám. Vznik multikulturních společností v regionech českých zemí.
In: Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy. Sborník z mezinárodní konference. - (Ed. Šrajerová, O.). - Opava, Slezské zemské muzeum 2000. - S. 69-85.
[Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy. Opava (CZ), 00.11.14-00.11.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA409/98/0609

080158 - USD-C 20013112 RIV CZ cze C
Nosková, H.
Minority v minoritě a národnostní školství.
In: Lidé města. 3. - Praha, - 2000. - S. 79-126.
[Menšiny ve městě. Praha (CZ), 99.11.21-99.11.22 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA409/98/0609

071216 - USD-C 200056 RIV CZ cze B
Nosková, H. - Váchová, J.
Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie, Rumunska a Bulharska (1945-1954). Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2000. - 297 s. - (Studijní materiály ÚSD. 3).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/98/0609

076691 - USD-C 200168 RIV CZ cze B
Nuska, B. - Pernes, J.
Kafkův proces a Švihova aféra. Brno, Barrister & Principal 2000. - 231 s.

076636 - USD-C 200113 RIV CZ cze R
Otáhal, M.
Pozoruhodný pramen k dějinám takzvané normalizace.
Rec.: Šulcová, O.: Tajemství červeného křesla... a jiné příběhy. - Praha, 1999. 178 s.
Soudobé dějiny, 7 [3] 391-394 (2000).

076638 - USD-C 200115 CZ cze R
Otáhal, M.
"Gulášový socialismus" v Maďarsku z českého pohledu.
Rec.: Irmanová, E.: Kádárismus. Vznik a pád jedné iluze. - Praha, 1998. 194 s.
Soudobé dějiny, 7 [3] 399-402 (2000).

076644 - USD-C 200121 CZ cze R
Otáhal, M.
[Recenze].
Rec.: Weiss, I. - Reinprecht, Ch.: Demokratischer Patriotismus oder etnischer Nationalismus in Ost-Mitteleuropa? Empirische Analysen zur nationalen Identität in Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen. - Wien, 1998. 226 s.
Soudobé dějiny, 7 [3] 428 (2000).

080165 - USD-C 20013119 CZ cze R
Otáhal, M.
[Recenze].
Rec.: Fiala, P. - Holzer, J. - Mareš, M. - Pšeja, P.: Komunismus v České republice. - Brno, 1999. 315 s.
Soudobé dějiny, 7 [4] 676 (2000).

080166 - USD-C 20013120 CZ cze R
Otáhal, M.
[Recenze].
Rec.: Pečínka, P.: Pod rudou vlajkou proti KSČ. - Brno, 1999. 134 s.
Soudobé dějiny, 7 [4] 677-678 (2000).

080167 - USD-C 20013121 CZ cze R
Otáhal, M.
Studie k desátému výročí revolučních událostí ve střední Evropě.
Rec.: 1989 und die Folgen. - In: Transit, Nr. 18, 1999/2000, 205 s. / Žatkuliak, J.:E: 1989 - November a Slovensko. - Bratislava, 1999. 622 s.
Soudobé dějiny, 7 [4] 683-685 (2000).

089701 - USD-C 20023026 RIV CZ cze B
Paleček, P.
Ministr Hubert Ripka a jeho osobní archiv. Inventář osobního fondu. Dokumenty. Brno, Prius 2000. - 141 s.

080169 - USD-C 20013123 RIV CZ eng M
Paton, D.
Politicization of mass murder. Immediate Czech reactions to the Shoah, 1945-49.
In: Phoney peace. Power and culture in Central Europe 1945-49. - (Ed. Pynsent, R. B.). - London, School of Slavonic and East European Studies 2000. - S. 71-86.

076688 - USD-C 200165 CZ cze B
Pernes, J.
Evropské dějiny v datech. Praha, Albatros 2000. - 353 s.

076689 - USD-C 200166 RIV CZ cze M
Pernes, J.
Historické souvislosti 1939-1970.
In: Česká móda 1940-1970. - (Ed. Hlaváčková, K.). - Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum 2000. - S. 116-121.

076690 - USD-C 200167 RIV CZ cze B
Pernes, J.
Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953. Brno, Prius 2000. - 105 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/00/1227

080173 - USD-C 20013127 RIV CZ cze J
Pernes, J.
Československý rok 1956. K dějinám destalinizace v Československu.
Soudobé dějiny, 7 [4] 594-618 (2000).

094646 - USD-C 20023210 CZ cze R
Pernes, J.
[Recenze].
Rec.: Hammannová, B.: Hitlerova Vídeň. Diktátorova učednická léta. - Praha, 1999. 511 s.
Proglas, 11 [1] 35-37 (2000).

071230 - USD-C 200070 RIV CZ cze M
Polišenská, M.
Beneš mezi Hitlerem a Stalinem. Od případu Tuchačevského k mnichovskému diktátu v sovětské diplomatické korespondenci z Prahy.
In: Češi a svět. Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Pfaffa. - (Ed. Polišenský, J.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 190-202.

071233 - USD-C 200073 RIV CZ eng M
Polišenská, M.
Stalin - Gottwald Negotiations, July 1945. Czechoslovak Government and the Soviet War Spoils.
In: Letní škola slovanských studií. Přednášky z 43. běhu. - Praha, Univerzita Karlova 2000. - S. 209-226.

084835 - HIU-Y 20013005 CZ cze J
Polívka, M. - Čelko, V.
Slovenští historikové v Praze.
Akademický bulletin AV ČR, 8 [11] 19 (2000).

076658 - USD-C 200135 RIV CZ eng M
Prečan, V.
Czech Contemporary History after Ten Years of Freedom.
In: Czech and Czechoslovak History, 1918-1999. Bibliography of Select Monographs, Volumes of Essays, and Articles Published from 1990 to 1999. - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2000. - S. 1-3.

076660 - USD-C 200137 RIV NO eng C
Prečan, V.
Opening of Archives and the History of Communism (1990-2000).
In: Proceedings/Actes. Reports, abstracts and round table introductions/Rapports, résumés et présentations des tables rondes. - Oslo, Institute of Historical Sciences 2000. - S. 450-452.
[International Congress of Historical Sciences /19./. Oslo (NO), 00.08.06-00.08.13]

076661 - USD-C 200138 CZ cze J
Prečan, V.
Úžas (a zoufalství) nad lidskou všemocností a bezmocí, ale také stín naděje.
Dějiny a současnost, 22 [4] 48-49 (2000).

076662 - USD-C 200139 CZ cze N
Prečan, V.
Z nezapomenuté korespondence.
Mosty, 9 [24] 14 (2000.06.13).

076663 - USD-C 200140 CZ cze N
Prečan, V.
Obhajoba Jiřiny Šiklové.
Literární noviny, 11 [25] 1 (2000.06.14).

080192 - USD-C 20013146 RIV CZ cze M
Prečan, V.
Iz dnevnika V. A. Zorina. Záznamy o rozhovorech sovětského velvyslance s českými a slovenskými politiky v dubnu 1945 v Košicích.
In: Česko-slovenská historická ročenka 2000. - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 247-297.

094606 - USD-C 20023170 RIV CZ cze C
Prečan, V.
Poznámky ke studiu vztahů mezi exilem a domácí antitotalitní rezistencí v 70. a 80. letech.
In: Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Sympozium o českém vystěhovalectví, exulanství a vztazích zahraničních Čechů k domovu. - (Ed. Hrubý, K.; Bouček, S.). - Praha, Karolinum 2000. - S. 213-222.
[Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Praha (CZ), 98.06.29-98.06.30 (WRD)]

106351 - USD-C 20033214 RIV BE eng C
Prečan, V.
Re-emergence of a Civil Society. Independent Currents in Communist Czechoslovakia in the 1970s and 1980s.
In: Tsjechische Republiek en de Europese cultuur. - Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie 2000. - S. 57-66.
[Tsjechische Republiek en de Europese cultuur. Brussel (BE), 99.05.05 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

080185 - USD-C 20013139 CZ cze J
Prečan, V. - Tůma, O.
Tisková zpráva Českého komitétu historiků a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR k 88. narozeninám H. Gordona Skillinga.
Zpravodaj Historického klubu, 11 [12] 48-49 (2000).

080186 - USD-C 20013140 CZ cze J
Prečan, V. - Wolf, V.
Blahopřání Českého národního komitétu historiků prof. H. G. Skillingovi.
Zpravodaj Historického klubu, 11 [2] 50 (2000).

106346 - USD-C 20035209 RIV CZ cze C
Sekyrková, M.
Otakar Odložilík před 1. a 2. emigrací.
In: Věda v Československu v letech 1953-1963. - (Ed. Kostlán, A.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2000. - S. 580-590.
[Věda v Československu v letech 1953-1963. Praha (CZ), 99.11.23-99.11.24 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

076653 - USD-C 200130 RIV DE ger J
Smetana, V.
Zehn Jahre "Samtene Revolution".
Bohemia, 41 [1] 159-162 (2000).

076654 - USD-C 200131 RIV CZ cze M
Smetana, V.
Historická kronika 20. století.
In: 100+1 uměleckých děl z dvacátého století. Katalog výstavy. - Praha, České muzeum výtvarných umění 2000. - S. 248-277.

076655 - USD-C 200132 CZ cze R
Smetana, V.
Dvakrát z dějin Edvarda Beneše a "jeho" Československa.
Rec.: Lukeš, I. - Zeman, Z.: Československo mezi Stalinem a Hitlerem. Benešova cesta k Mnichovu. - Praha, 1999. 375 s.Edvard Beneš. Politický životopis. - Praha, 2000. 534 s.
Dějiny a současnost, 22 [2] 51-52, 57 (2000).

076656 - USD-C 200133 CZ cze R
Smetana, V.
[Recenze].
Rec.: Rossi, J.: Útržky životů. Dvacet let v sovětských lágrech. - Praha, 1999. 210 s.
Dějiny a současnost, 22 [1] 62-63 (2000).

076657 - USD-C 200134 CZ cze R
Smetana, V.
[Recenze].
Rec.: Toinet, M.-F.: Hon na čarodějnice 1947-1957. McCarthismus. - Praha, 1999.174 s.
Dějiny a současnost, 22 [1] 63 (2000).

076652 - USD-C 200129 RIV CZ cze J
Smetana, V. - Kopeček, M.
Dva středoevropští historikové a Gorbačovův poradce o pádu komunistického systému. Andrzej Paczkowski, Zoltán Ripp, Grigorij Šachnazarov.
Dějiny a současnost, 22 [1] 39-43 (2000).

080196 - USD-C 20013150 RIV CZ cze R
Suk, J.
Život Václava Havla v pětapadesáti vinětách zhotovených anglickým politologem Johnem Keanem.
Rec.: Keane, J.: Václav Havel. - Praha, 1999. 432 s.
Soudobé dějiny, 7 [4] 618-640 (2000).

076637 - USD-C 200114 RIV CZ cze R
Tůma, O.
Dvě nové práce o vnitroněmecké hranici.
Rec.: Lapp, P. J. - Tantzscher, M.: Gefechtsdienst im Frieden. Das Grenzregime der DDR. - Bonn, 1999. 276 s.Die verlängerte Mauer. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste der Warschauer-Pakt-Staaten bei der Verhinderung von "Republikflucht". - Berlin, 1998. 161 s.
Soudobé dějiny, 7 [3] 395-398 (2000).

076647 - USD-C 200124 CZ cze J
Tůma, O.
Münchner Platz č. 3. Na jaře 1940 byl v Drážďanech popraven první Čech - dvacetiletý Ladislav Vojtěch.
Národní osvobození, - [16] 7 (2000).

076648 - USD-C 200125 RIV CZ cze M
Tůma, O.
Pražské jaro.
In: Co daly naše země Evropě a lidstvu. - (Ed. Havel, I. M.; Třeštík, D.). - Praha, Evropský literární klub 2000. - S. 108-124.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0995

076659 - USD-C 200136 RIV CZ eng M
Tůma, O.
Institute of Contemporary History, Prague. Ten Years After.
In: Czech and Czechoslovak History, 1918-1999. A Bibliography of Select Monographs, Volumes of Essays, and Articles Published from 1990 to 1999. - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2000. - S. 4-5.

080197 - USD-C 20013151 CZ cze J
Tůma, O.
Vladimír Vavřínek sedmdesátiletý.
Zpravodaj Historického klubu, 11 [2] 58-60 (2000).

076667 - USD-C 200144 RIV CZ cze J
Velecká, H.
Československý Červený kříž v zahraničí v období druhé světové války.
Historie a vojenství, 49 [2] 378-405 (2000).

071254 - USD-C 200094 RIV CZ cze B
Vondrová, J. - Navrátil, J.
Komunistická strana Československa. Konsolidace (květen-srpen 1968). Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2000. - 485 s. - (Prameny k dějinám československé krize v letech 1967-1970. 9/2).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/98/0607

076633 - USD-C 200110 RIV CZ cze J
Žáček, P.
Staatssicherheit versus Státní bezpečnost. K bezpečnostní terminologii dvou satelitních tajných služeb sovětského bloku.
Soudobé dějiny, 7 [3] 357-361 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0995

076668 - USD-C 200145 RIV CZ cze J
Žáček, P.
Ladislav K. Feierabend v materiálech Státní bezpečnosti.
Proglas, 11 [1] 28-32 (2000).

076669 - USD-C 200146 RIV CZ cze J
Žáček, P.
Lépe dříve než později.
Proglas, 11 [3] 5-9 (2000).

076670 - USD-C 200147 RIV CZ cze B
Žáček, P.
Boje o minulost. Deset let vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Pokus o předběžnou bilanci. Brno, Barrister & Principal 2000. - 132 s.

076672 - USD-C 200149 RIV CZ cze M
Žáček, P.
Překonávání totalitní minulosti na český způsob.
In: Česká konzervativní a liberální politika. Sborník k desátému výročí založení revue Proglas. - (Ed. Fiala, P.). - Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2000. - S. 388-398.

076673 - USD-C 200150 RIV CZ cze C
Žáček, P.
Vyrovnání se s komunistickou minulostí.
In: Komunismus v nás. Cesta do minulosti nebo budoucnosti? Sborník přednášek. - (Ed. Drobný, T.). - Brno, Občanský nadační fond 2000. - S. 33-41.
[Komunismus v nás - cesta do minulosti nebo budoucnosti?. Praha (CZ) , 00.06.24]

076674 - USD-C 200151 CZ cze J
Žáček, P.
Causa Ladislav Bittman.
Reflex, - [33] 56-58 (2000).

076675 - USD-C 200152 CZ cze J
Žáček, P.
Byl Lech Walesa agent "Bolek"?
Reflex, - [35] 10-11 (2000).

076676 - USD-C 200153 CZ cze J
Žáček, P.
Dokumentace zločinů je ohrožena.
Reflex, - [37] 16 (2000).

076677 - USD-C 200154 CZ cze J
Žáček, P.
Státní bezpečnost na olympiádě.
Reflex, - [41] 12-13 (2000).

076678 - USD-C 200155 CZ cze J
Žáček, P.
Státní bezpečnost sledovala Gustava Husáka.
Reflex, - [44] 12-13 (2000).

076679 - USD-C 200156 CZ cze J
Žáček, P.
Agenti v Občanském fóru.
Reflex, - [46] 12-13 (2000).

076680 - USD-C 200157 CZ cze J
Žáček, P.
Kdo kryje nacistické zločince?
Reflex, 11 [49] 14 (2000).

076681 - USD-C 200158 CZ cze J
Žáček, P.
Třetí síla v Praze.
Národní osvobození, - [11] 7 (2000).

076682 - USD-C 200159 CZ cze J
Žáček, P.
Od Dunkerque do Prahy.
Národní osvobození, - [25/26] 15 (2000).

076683 - USD-C 200160 CZ cze N
Žáček, P.
Utajované skutečnosti a vyrovnávání se s minulostí.
Babylon, - [2] 6 (2000.10.30).

076684 - USD-C 200161 CZ cze N
Žáček, P.
Květnové povstání bez legend.
Měsíčník pro Prahu 6, - [6/7] 7 (2000.06.01).

076686 - USD-C 200163 RIV CZ cze J
Žáček, P.
Seznamy, registry a svazky. Co s dokumentací Státní bezpečnosti.
Proglas, 11 [10] 28-31 (2000).

076671 - USD-C 200148 RIV CZ cze B
Žáček, P. - Benda, P.
Denní situační zprávy StB z listopadu a prosince 1989. Edice dokumentů. Praha, Ministerstvo vnitra 2000. - 1256 s. - (Securitas Imperii. 6).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0995

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11