ASEP

ÚFY - Ústav fyzikálního inženýrství (společné pracoviště AV ČR a Západočeské univerzity Plzeň)

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

028223 - UFY-G 960010 SIGLE CZ cze I
Balda, M.
Expertiza příčin poruchy vodícího ložiska generátoru TG6 VE Gabčíkovo. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 30 s.
Grant: GA ZČU-HSČKD(CZ) 5501-0187

028226 - UFY-G 960013 CZ cze C
Balda, M.
Porovnání metod numerické integrace pohybových rovnic.
In: Výpočtová mechanika 94. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1994. - S. 14-21.
[Výpočtová mechanika 94. Pernink (CZ), 94.10.26-94.10.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

028237 - UFY-G 960027 SIGLE CZ cze I
Balda, M.
Úvod do MATLABu. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 37 s.
Grant: GA MŠk(CZ) 1153/94

028240 - UFY-G 960030 SIGLE CZ cze I
Balda, M.
Úvod do statistické dynamiky I. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 48 s.
Grant: GA MŠk(CZ) 1153/94

028234 - UFY-G 960023 SIGLE CZ cze V
Balda, M. - Valeš, F. - Vojtíšek, J. - Hora, P. - Štěpánek, I.
Interdisciplinární specializované a doktorandské studium se zaměřením na spolehlivost a kvalitu konstrukcí. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 18 s.
Grant: GA MŠk(CZ) 1153/94

028232 - UFY-G 960021 SIGLE CZ cze I
Brepta, R.
Odvození pohybových rovnic rotační tenké válcové skořepiny při respektování rotace jejích hmotných elementů. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 21 s.
Grant: GA ČR(CZ) 103/93/1195

028242 - UFY-G 960036 SIGLE CZ cze I
Brepta, R.
Tenká válcová skořepina zatížená silovým pulsem v tečném směru. Teorie respektující natáčení prvků skořepiny. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 26 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

028243 - UFY-G 960037 SIGLE CZ cze I
Brepta, R.
Tenká válcová skořepina kruhového tvaru bodově radiálně zatížená rázem. Korekce na natáčení hmotných elementů. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 27 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

028244 - UFY-G 960040 SIGLE CZ cze I
Brepta, R.
Tenká válcová skořepina zatížená rázovým pulsem působícím ve směru tvořící přímky. Teorie respektující natáčení prvků. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 33 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

028227 - UFY-G 960014 CZ cze C
Brepta, R. - Valeš, F. - Červ, J. - Tikal, B. - Tureček, O.
Rázové namáhání tenkostěnné válcové skořepiny silou libovolného směru.
In: Výpočtová mechanika 94. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1994. - S. 27-33.
[Výpočtová mechanika 94. Pernink (CZ), 94.10.26-94.10.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

028230 - UFY-G 960017 SIGLE CZ cze I
Heringová, B. - Hora, P.
MATLAB 4.0 - popis grafického systému. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 91 s.
Grant: GA MŠk(CZ) 1153/94

028231 - UFY-G 960020 SIGLE CZ cze I
Heringová, B. - Hora, P.
MATLAB 4.0 - grafická nadstavba a práce se soubory. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 279 s.
Grant: GA MŠk(CZ) 1153/94

028224 - UFY-G 960011 SIGLE CZ cze I
Hora, P.
Lokalizace zdrojů akustické emise. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 70 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27007

028228 - UFY-G 960015 CZ cze C
Hora, P. - Pátek, J.
Měření na tlusté desce.
In: Výpočtová mechanika 94. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1994. - S. 81-88.
[Výpočtová mechanika 94. Pernink (CZ), 94.10.26-94.10.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

028229 - UFY-G 960016 CZ cze C
Hora, P. - Pátek, J.
Tlustá deska - inverzní metoda.
In: Výpočtová mechanika 94. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1994. - S. 89-98.
[Výpočtová mechanika 94. Pernink (CZ), 94.10.26-94.10.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

028236 - UFY-G 960025 SIGLE CZ cze I
Hora, P. - Pátek, J.
Tlustá deska - výsledky výpočtů a měření. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 82+1 disketa 5,25" s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

028221 - UFY-G 960008 SIGLE CZ cze I
Kermes, J.
Únava ocelí při kombinovaném namáhání tah-krut se synchronizovanými složkami i s fázovým posunutím včetně koncentrátoru napětí. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 24 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

028233 - UFY-G 960022 SIGLE CZ cze I
Kermes, J.
Vliv materiálových faktorů na životnost a šíření únavových trhlin při zatěžování ocelí harmonickým a úzkopásmovým stochastickým procesem s různou hustotou rozdělení amplitud napětí. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 21 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

028235 - UFY-G 960024 SIGLE CZ cze I
Kermes, J.
Únavová pevnost konstrukční ocele s deponovanými povlaky typu WC-Co a TiN. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 13 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

028239 - UFY-G 960029 SIGLE CZ cze I
Plánička, F. - Vojtíšek, J.
Životnost strojních částí a konstrukcí namáhaných proměnlivými kmitavými silami. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 120 s.
Grant: GA MŠk(CZ) 1153/94

028222 - UFY-G 960082 SIGLE CZ cze I
Šíma, V.
Šíření trhlin a životnost konstrukčních ocelí při namáhání harmonickými a stacionárními stochastickými procesy s různými crest faktory. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 106 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

028225 - UFY-G 960012 SK cze J
Šíma, V.
Možné souvislosti mezi únavovou životností při harmonickém a náhodném namáhání.
Strojnícky časopis, 45 [5] 428-438 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

028238 - UFY-G 960028 CZ cze C
Šíma, V.
Odhady životností při stochastickém namáhání.
In: Dynamika strojů 94. - Praha, ÚT AV ČR 1994. - S. 85-88.
[Kolokvium Dynamika strojů 94. Praha (CZ), 94.04.11-94.04.13]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

028345 - UFY-G 960054 SIGLE CZ cze D
Šíma, V.
Šíření trhlin a životnost konstrukčních ocelí při namáhání harmonickým a náhodnými procesy v oblasti vysokocyklové únavy. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 117 s.

028241 - UFY-G 960031 SIGLE CZ cze I
Štěpánek, I. - Bláhová, O. - Kolega, M.
Tenké vrstvy - vytváření, vlastnosti. Plzeň, ZČU ITS 1994. - 110 s.
Grant: GA MŠk(CZ) 1153-94

028220 - UFY-G 960081 CZ cze C
Valeš, F. - Brepta, R. - Červ, J. - Landa, M.
Využití numerického a experimentálního řešení napjatosti tlusté desky pro kalibraci snímačů akustické emise.
In: Experimentální analýza napětí. - Liberec, Česká společnost pro mechaniku 1994. - S. 193-196.
[Experimentální analýza napětí /32./. Janov nad Nisou (CZ), 94.05.30-94.06.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11