ASEP

ÚT - Ústav termomechaniky

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

027170 - UT-L 950127 sk cze C
Bayer, Z.
Polytropický model kvazirovnovážné nevratné komprese reálné tekutiny.
In: Aplikácia experimentálych a numerických metód v mechanike tekutín. - Žilina, INPEKO 1995. - S. 3-8.
[Konference Aplikácia experimentálných a numerických metód v mechanike tekutín /10./. Štrba (SK), 95.04.25-95.04.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0445

027171 - UT-L 950128 CZ cze C
Bayer, Z.
Další hypotetická čára v oblasti vlhké páry?
In: Inženýrská mechanika '95. Engineering mechanics '95. National Conference with International Participation. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 37-42.
[Inženýrská mechanika '95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA AV ČR(CZ) 276403; GA ČR(CZ) GA101/93/0445

027172 - UT-L 950129 CZ eng C
Bayer, Z.
Remarks on one form of the simple equation of state formulated as truncated polynomials.
In: Metastable Behaviour of Fluids and Critical Phenomena. - Praque, Institute of Thermomechanics 1995. - S. 7-8.
[Short Course /3./. Metastable Behaviour of Fluids and Critical Phenomena. Praque (CZ), 95.10.30-95.10.31]
Grant: GA AV ČR(CZ) 276403; GA ČR(CZ) GA101/93/0445

027189 - UT-L 950089 IT eng C
Beneš, J. - Veselý, E. - Šebková, H. - Gabriel, D. - Feng, M.
Contact impact interface modelling.
In: 9th World Congress on the Theory of Machines and Mechanism. Proceedings. - Vol.1-4 - Milano, Politecnico di Milano 1995. - S. 2545-2548.
[IFTOMM Congress on the Theory of Machines and Mechanisms /9./. Milano (IT), 95.08.29-95.09.02]
Grant: GA101/95/1006

027108 - UT-L 950019 CZ cze C
Blaha, J. - Maršík, F. - Sopuch, P.
Měření relaxačních dějů pomocí rázové trubice.
In: Inženýrská mechanika '95. Engeneering mechanics '95. National conference with international Participation. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 49-54.
[Inženýrská mechanika'95. National Conference with International Participation. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: (CZ) III/18/-G

027131 - UT-L 950053 CZ eng C
Červ, J. - Landa, M. - Převorovský, Z.
Propagation and Detection of Signal Generated by Pencil Lead Breaking and Corresponding Numerical Modelling.
In: Experimental Method of Mechanics and their Development in Accordance with Numerical Modelling. - Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - S. 13-14.
[Bilateral Czech/German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: (CZ) Grant IV/26 CG

027132 - UT-L 950054 CZ cze C
Červ, J. - Valeš, F.
Materiálový a prostorový popis 1D kontinua-podmínky linearizace.
In: 11. seminář s mezinárodní účastí "Výpočtová mechanika 95". Sborník semináře. - Plzeň, Západočeská univerzita, Katedra mechaniky 1995. - S. 30-37.
[Seminář s mezinárodní účastí "Výpočtová mechanika" /11./. Pernink ( CZ), 95.10.18-95.10.20]
Grant: (CZ) IV/23CG

027127 - UT-L 950048 IT eng C
Čipera, S. - Černá, R. - Peterka, F.
The software support of the education of dynamics of nonlinear mechanical systems.
In: 9th World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms. Proceedings. - Vol.4 - Milano, Politecnico de Milano 1995. - S. 3140-3143.
[IFTOMM Congres on the Theory of Machines and Mechanisms /9./. Milano (IT), 95.08.29-95.09.02]
Grant: (CZ) 13 CG No.101/94/0126

027191 - UT-L 950092 CZ cze Bx
Čipera, S. - Černá, R. - Peterka, F.
Numerické simulace dynamických systémů.
In: Dolpňkové skriptum. - Praha, ČVUT Fakulta strojní 1995. - S. 1-51.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

027161 - UT-L 950114 CZ cze C
Daněk, O.
Vliv poruch na dynamické vlastnosti konzervativních kontinuí.
In: Inženýrská mechanika '95. Engineering Mechanics '95. National Conference with International Participation. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 67-70.
[National Conference with International Participation. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1013

027162 - UT-L 950115 CZ cze C
Daněk, O.
Vliv poruch na dynamické vlastnosti rotačně symetrických kontinuí.
In: Sborník referátů Kolokvium Dynamika strojů '95. Proceedings Coloquium Dynamics of Machines '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 21-24.
[Kolokvium Dynamika strojů '95. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1013

027185 - UT-L 950085 US eng A
Delale, C. F. - Schnerr, G. H. - Maršík, F.
On the Formation of Embedded Shock Waves in Rarefaction Waves by Homogeneous Condensation.
In: 20th International Symposium on Shock Waves Abstracts. - Colteck, Pasadena 1995. - S. 267-268.
[International Symposium on Shock Waves /20./. Colteck Pasadena (US) , 95.07.23-95.07.28]
Grant: (CZ) II/16(CZ) CG II/18 G

027125 - UT-L 950046 CZ cze C
Dobiáš, J. - Okrouhlík, M. - Beneš, J.
The Stress Analysis of a Hammer for Disintegration of Scrap Materials.
In: Sborník referátů. Kolokvium Dynamika strojů '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 25-32.
[Kolokvium Dynamika strojů. (CZ), 95.02.01-95.02.02]

027126 - UT-L 950047 IT eng C
Dobiáš, J. - Okrouhlík, M. - Beneš, J.
Stress analysis of rotary hammer crusher.
In: 9th World congress on the theory of machines and mechanisms. Proceedings. - Milano, Politecnico di Milano 1995. - S. 2736-2738.
[IFTOMM Congress on the Theory of Machines and Mechanisms /9./. Milano (IT), 95.08.29-95.09.02]
Grant: GA101/95/1006

027169 - UT-L 950123 CZ cze C
Dolínek, V.
Přenos tepla z proudu nízkoteplotního plazmatu do stěny.
In: Inženýrská mechanika '95. Engineering Mechanics '95. National Conference with International Participation. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 87-92.
[Inženýrská mechanika '95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]

030999 - UT-L 960109 US eng C
Dolínek, V. - Šára, L. - Vogel, J.
A fast-response high-heat flux probe.
In: Heat and Mass Transfer under Plasma Conditions. - Cesme, Begell House 1995. - S. 353-359.
[International Symposium on Heat and Mass Transfer under Plasma Conditions.. (TR), 93.08.07-93.08.14]

027157 - UT-L 950109 CZ cze C
Dvořák, R. - Procházka, P. - Luxa, M.
Měřící systém Particle-Image Velocimetry.
In: Kolokvium Dynamika tekutin '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 17-18.
[Kolokvium Dynamika tekutin '95. Praha (CZ), 95.10.24-95.10.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1014

024965 - UT-L 950012 CZ cze J
Gyarmathy, A. - Horáček, J.
Kmitanie mechanických oscilátorov viazaných akustickým prostredím.
Inženýrská mechanika, 2 [3] 175-190 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1424(CZ) III/18 CG

027120 - UT-L 950035 CZ cze C
Hlava, T. - Kozel, K. - Příhoda, J.
Numerické řešení vybraných případů nestlačitelného smykového proudění.
In: Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '95. - (Ed. Kozel, K.; Příhoda, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 9-10.
[Seminář "Aktuální problémy mechaniky tekutin '95. Praha (CZ), 95.01.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0461

024969 - UT-L 950040 CZ cze J
Hoeschl, C.
Útlum vln v lineárně viskoelastickém materiálu.
Inženýrská mechanika, 2 [6] 347-355 (1995).

027096 - UT-L 950005 CZ cze C
Horáček, J.
Teoretická analýza a numerické řešení interakce poddajného tělesa s kapalinou proudící v úzkých kanálech.
In: Sborník referátů. Kolokvium Dynamika strojů '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. -
[Kolokvium Dynamika strojů'95. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02.95]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

027113 - UT-L 950027 IT eng C
Horáček, J. - Mazúch, T. - Trnka, J. - Veselý, J.
Strange modes of vibration of cylindrical shells containing liquid: FEM and measurement.
In: 9th World congress on the theora of machines and mechanisms. Proceedings. - Vol.2 - Milano, Politechnico di Milano 1995. - S. 1059-1063.
[World Congress IFToMM /9./. Milano (IT), 95.08.29-95.09.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1424

027111 - UT-L 950025 CZ cze C
Horáček, J. - Simerská, C.
Vliv okrajových podmínek proudu tekutiny na hydroelastickou nestabilitu desky v kanálu.
In: Inženýrská mechanika '95. Engeneering mechanics '95. National conference with international participation. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 151-156.
[Inženýrská mechanika '95 - Engineering Mechanics '95. National Conference with International Participation. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

030405 - UT-L 960005 GB eng J
Horáček, J. - Trnka, J. - Veselý, J. - Gorman, D. G.
Vibration analysis of cylindrical shells in contact with an annular fluid region.
Engineering Structures, 17 [10] 714-724 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27614
[Impact factor:0.242(91) 0.288(92) 0.264(93) 0.407(94) 0.231(95) 0.277(96) 0.331(97) 0.256(98) 0.364(99) 0.515(00) 0.415(01) 0,521(02) 0.717(03) ]

030404 - UT-L 960004 CZ cze C
Horáček, J. - Uruba, V. - Veselý, J.
Aeroelastický model obtékané desky ve stěně kanálu.
In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou II. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 33-36.
[Interakce a zpětné vazby'95. Praha (CZ), 95.11.28-95.11.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2076501

027097 - UT-L 950006 CZ cze C
Hortel, M.
Analýza dynamických jevů v mobilních převodových soustavách.
In: Mezinárodní konference CATE '95 (Community-Army-Technology-Environment). - Section No2 - Brno, Vojenská akademie 1995. - S. 59-69.
[Mezinárodní konference '95. Brno (CZ), 95.05.02-95.05.06]
Grant: GA101/93/0297

027152 - UT-L 950104 DE ger A
Hortel, M.
Über Phänomena in einer Klasse von Systemen mit Parameternichtlinearitäten.
In: ICIAM 95 - 3th International Congress on Industrial and Applied Mathematics. Book of Abstracts. - (Ed. Mahrenholtz, O.; Mennicken, R.). - Hamburg - Regensburg, Josef Saurer - GAMM 1995. - S. 306.
[ICIAM 95 International Congress on Industrial and Applied Mathematics /3./. Hamburg (DE), 95.07.03-95.07.07]
Grant: GA101/93/0297

024964 - UT-L 950002 CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K některým dynamickým jevům v třídě mechanických soustav s variabilní strukturou.
In: Sborník referátů Kolokvium dynamika strojů 95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 47-54.
[Kolokvium Dynamika strojů '95. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02]
Grant: GA101/93/0297

027109 - UT-L 950020 CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
Integrodiferenciální rovnice v analýze stability pohybu nelineárních parametrických soustav.
In: Inženýrská mechanika '95. Engeneering mechanics '95. National conference with international Participation. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 163-168.
[Inženýrská mechanika '95 - Engineering Mechanics '95 National Conference with International Participation. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA101/93/0297

027150 - UT-L 950102 IT eng C
Hortel, M. - Škuderová, A.
Dynamic Phenomena in the Class of Gearing Systems with Parametric Non-linearities.
In: 9th World Congress on the theory of machines and mechanisms. Proceedings. - Vol.1-4 - Milano, Politechnico di Milano 1995. - S. 951-955.
[IFTOMM Congress on the Theory of Machines and Mechanisms /9./. Milano (IT), 95.08.29-95.09.02]
Grant: GA101/93/0297

027151 - UT-L 950103 CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K existenci některých zvláštních jevů nelineárních soustav s kinetickými vazbami.
In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. - sekce 17 Aplikovaná mechanika Applied Mechanics Mechanika tuhého tělesa mechanics of rigid body. - Ostrava, VŠB TU 1995. - S. 36-41.
[Mezinárodní vědecká konference Aplikovaná mechanika sekce /17./ pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Ostrava (CZ), 95.09.12-95.09.15]
Grant: GA101/93/297

022614 - UFP-V 950059 CZ eng C
Hrabovský, M. - Konrád, M. - Kopecký, V. - Beneš, J. - Veselý, E. - Kapoun, K.
Anode Phenomena in DC Arc Plasma Torch.
In: Proceedings of 17th Symposium on Plasma Physics and Technology. - (Ed. Píchal, J.). - Prague, ÚFP, Czech Technical University 1995. - 173+2 s.
[Symposium on Plasma Physics and Technology /17./. Prague (CZ), 95.06.13-95.06.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/94/0417; GA ČR(CZ) GA102/95/0592

027154 - UT-L 950106 CZ eng C
Hrubý, J.
On the determination of the critical cluster size.
In: Metastable behaviour of fluids and critical Phenomena. - (Ed. Maršík, F.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 25-29.
[Short Course /3./. Praha (CZ), 95.10.30-95.10.31]

024967 - UT-L 950023 CH eng J
Jaňour, Z.
Two-Layer Model for Bypass Layer Transition.
ERCOFTAC Bulletin European Research Community on Flow Turbulence and Combustion, - [24] 42-43 (1995).
Grant: EC COST Action F1 No.20

027122 - UT-L 950038 IT eng A
Jaňour, Z.
A New Atmospheric Boundary Layer Wind Tunnel at the Institute of Thermomechanics.
In: EUROMECH Colloquium 338 Atmospheric Turbulence and Dispersion in Complex Terrarin - Book of Abstracts. - Bologna, Universita di Bologna 1995. - S. 39.
[EUROMECH 338 ERCOFTAC Workshop. Bologna (IT), 95.09.04-95.09.07]
Grant: EC COST Action F1 No.30.141

027175 - UT-L 950072 CZ cze C
Jaňour, Z.
Modelování proudění a šíření exhalací v atmosféře.
In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. - sekce 17. Hydromechanika a tekutinové mechanismy - Ostrava, VŠB TU 1995. - S. 37-42.
[Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Ostrava (CZ), 95.09.12-95.09.15]
Grant: IA276106

024972 - UT-L 950067 DE eng J
Jonáš, P.
A Comparison of Transitional Boundary Layers in Streams with Different Flow Structures.
ZAMM. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, 75 [ SI] S339-340 (1995).
Grant: GA MŠk(CZ) Action F1 No.12180 I/22 ZG
[Impact factor:0.142(91) 0.174(92) 0.133(93) 0.388(94) 0.105(95) 0.182(96) 0.128(97) 0.107(98) 0.171(99) 0.407(00) 0.238(01) 0,085(02) 0.154(03) ]

027140 - UT-L 950065 CZ cze C
Jonáš, P.
Příprava experimentů s přechodovou mezní vrstvou pro COST-ERCOFTAC SIG testovací příklad T3A+.
In: Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '95. - (Ed. Kozel, K.; Příhoda, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 13-14.
[Aktuální problémy Mechaniky tekutin '95. Praha (CZ), 95.01.18]
Grant: GA MŠk(CZ) Action F1 No.12180(CZ) I/22 ZG

027141 - UT-L 950066 DE eng A
Jonáš, P.
An Informative Investigation of the Turbulence Development in Flow with Periodic Fluctuations of Velocity.
In: Book of Abstracts of ICIAM '95. - Hamburg, GAMM 1995. - S. 315.
[International Congress on Industrial and Application Mathematics /3./. GAMM Meeting. Hamburg (DE), 95.07.03-95.07.07]
Grant: GA MŠk(CZ) Action F1 No.12180(CZ) I/22 ZG

027142 - UT-L 950068 DE ger C
Jonáš, P.
Messungen bei hohen Geschwindigkeiten.
In: Sammelband "Hitzdrahtanemometrie - Grundlagen, Möglishkeiten und Grenzen". - (Ed. Ermhaus, R.). - Karlsruhe, IH Universität 1995. - S. 9/1-9/20.
[Hochschulkurs Hitzdrahtanemometrie. Karlshruhe (DB), 95.10.04-95.10.06]
Grant: (CZ) I/18 G

027143 - UT-L 950069 CZ cze C
Jonáš, P.
Přehled poznatků o procesu přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence.
In: Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '95. - (Ed. Kozel, K.; Příhoda, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 11-12.
[Aktuální problemy mechaniky tekutin '95. Praha (CZ), 95.01.18]
Grant: GA MŠk(CZ) Action F1(CZ) No.12180(CZ) I/22 ZG

027474 - UT-L 950099 CZ eng V
Jonáš, P.
Investigation of Transitional Boundary Layers in Free Streams with Different Flow Structures (Vyšetřování přechodových mezních vrstev v proudech s různými strukturami proudění).
In: Z - 1207/95. - Praque, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic 1995. - S. 1-6.
Grant: (CZ) I/22 ZG; XE COST(CZ) Action F1; /(CZ) No.12180E6

027135 - UT-L 950060 CZ cze C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
O roli měřítka turbulence při přechodu laminární mezní vrstvy do turbulence.
In: Kolokvium Dynamika tekutin '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 27-28.
[Kolokvium Dynamika tekutin '95. Praha (CZ), 95.10.24-95.10.26]
Grant: (CZ) I/22 ZG; GA MŠk(CZ) Project 121180

027149 - UT-L 950101 CZ ger V
Jonáš, P. - Řehák, V.
Final Report of the Cooperation in the Measurement by Means of a Hot-film Wall-sensor. (Závěrečná zpráva o spolupráci v problematice měření čidly se žhavenou vrstvou).
In: Z - 1212/95. - Praque, Institue of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic 1995. - S. 1-6.
Grant: (CZ) I/18 Ú Sondy se žhavenou vrstvou

027144 - UT-L 950094 CZ cze A
Kozánek, J.
Identifikace lineárních dynamických systémů ve frekvenční oblasti.
In: Sborník abstraktů. Kolokvium Diagnostika strojů a konstrukcí '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 5.
[Kolokvium Diagnostika strojů a konstrukcí '95. Praha (CZ), 95.11.06-95.11.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1013; GA AV ČR(CZ) 276102

027145 - UT-L 950095 IT eng C
Kozánek, J.
Smoothing Identification Method of Transfer Functions.
In: 9th World Congress of the theory of mechines and mechanisms. Proceedings. - Milano, Politecnico di Milano 1995. - S. 1425-1429.
[IFTOMM Congress on the Theory of Machines and Mechanisms /9./. Milano (IT), 95.08.29-95.09.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1013; GA AV ČR(CZ) 276102

027146 - UT-L 950096 CZ cze C
Kozánek, J.
Simultanní identifikační vyhodnocení frekvenčních přenosů.
In: Inženýrská mechanika '95. Engeneering mechanics '95. National Conference with international Participation. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 277-284.
[National Conference with International Participation. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1013; GA AV ČR(CZ) 276102

027147 - UT-L 950097 CZ cze C
Kozánek, J.
Poznámka k problému nejmenších čtverců v identifikaci.
In: Sborník referátů. Kolokvium Dynamika strojů '95. Proceedings. Colloquium Dynamics of Machines '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 55-60.
[Kolokvium Dynamika strojů. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1013; GA AV ČR(CZ) 276102

027148 - UT-L 950098 FR eng A
Kozánek, J. - Foltete, E. - Loix, N.
Influence of the Complex Zeros on the Stability of Non-Colocated Control.
In: Book of Abstracts - Euromech 341 (Smart Structures and materials). - Besancon, LCS 1995. - S. 45.
[Euromech /341./. Giens (FR), 95.09.26-95.09.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1013

024978 - UT-L 950125 CZ cze Jx
Krejčí, L.
Konvektivní výměna tepla a pražský rodák E. R. G. Eckert.
Dějiny věd a techniky, 28 [2] 115-117 (1995).

024979 - UT-L 950126 CZ cze Jx
Krejčí, L.
Představujeme: Profesor Dr. Emil Pfender.
Technik, 3 [7] 57 (1995).

024025 - UE-C 950019 US eng C
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Růžička, B. - Šára, L. - Něnička, V. - Hlína, J.
Plasma Plume Dynamics Metamorphoses during the Plume Laminar-Turbulent Transition.
In: Proceeding. - Minneapolis, University of Minnesota 1995. - 1767-1772 s. - ().
[International Symposium on Plasma Chemistry /12./. Minneapolis (US) , 95.08.21-95.08.25]
Grant: GA202/93/0115

030997 - UT-L 960107 US eng C
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Růžička, B. - Šára, L. - Něnička, V.
Mechanism of the laminar-turbulent transition process in plasma plume.
In: Heat and Mass Transfer under Plasma Conditions. - New York, Begell House 1995. - S. 53-59.
[International Symposium on Heat and Mass Transfer under Plasma Conditions.. (TR), 93.08.07-93.08.14]

030998 - UT-L 960108 US eng C
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Růžička, B. - Chalupová, V. - Russ, S.
Identification of the laminar-turbulent transition process in plasma plume in unsteady flows.
In: Heat and Mass Transfer Under Plasma Conditions. - New York, Begell House 1995. - S. 37-44.
[International Symposium on Heat and Mass Transfer under Plasma Conditions.. (TR), 93.08.07-93.08.14]

027105 - UT-L 950015 CZ eng C
Lain, J. - Maršík, F.
Hydrodynamic and thermodynamic stability of shear layers.
In: Workshop 95. - Praha, ČVUT 1995. - S. 302-303.
[Workshop 95. Praha (CZ), 95.01.23-95.01.26]
Grant: GA MŠk(CZ) PV 353/1994/VŠ

024977 - UT-L 950093 US eng J
Lallement, G. - Kozánek, J.
Parametric Correction of Self-Adjoint Finite Element Models in the Presence of Multiple Eigenvalues.
Inverse Problems in Engineering, 1 [1] (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) 276102

024980 - UT-L 950131 SK cze J
Machová, A.
Atomární simulace křehkého růstu mikrotrhliny v a-železe.
Kovové materiály, 33 [6] 363-374 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA276104; GA ČR(CZ) GA106/93/1110
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

027153 - UT-L 950105 CZ eng V
Machová, A.
Dynamic Microcrack Initiation in ALFA-iron (Dynamická iniciace mikrotrhliny v ALFA - železe).
In: Z - 1213/95. - Praque, Institute of Thermomechamics 1995. - S. 1-34.
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/1110

027117 - UT-L 950031 CZ cze V
Machová, A. - Landa, M.
Analytické řešení elastické statické napjatosti v okolí trhlin a eliptických kavit.
In: Z - 1210/95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 1-83.
Grant: (CZ) HS smlouva č.8823/0742/7/00/5

027116 - UT-L 950030 CZ cze C
Machová, A. - Landa, M. - Převorovský, Z. - Hlušek, M. - Beneš, M.
Růst mikrotrhlin a jejich detekce.
In: Workshop 95. Metalurgie a kovové materiály. - Ostrava, VŠB TU 1995. - S. 77-79.
[WORSHOP 95. Ostrava (CZ), 95.02.08-95.02.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/1110

027174 - UT-L 950071 CZ eng C
Marcon, A. - Jaňour, Z.
Simple turbulence models for planetary boundary layer.
In: Kolokvium Dynamika tekutin '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 41-42.
[Kolokvium Dynamika tekutin '95. Praha (CZ), 95.10.24-95.10.26]
Grant: GA MŠk(CZ) F1 I/16 ZG

027106 - UT-L 950016 DE eng C
Maršík, F. - Blaha, J. - Sopuch, P.
Condensation shock in regular and retrograde mixtures.
In: Flows with Phase Transition Euromech Colloquium 331. - Köln a.M., DLR-Mitteilung 1995. - S. 38.
[EUROMECH Colloquium /331./. Köln (DE), 95.03.14-95.03.17]
Grant: (CZ) II/18G

027182 - UT-L 950082 CZ eng B
Maršík, F. - Mejsnar, J.
Energetics of cardiac muscle.
In: Biomechanics of the Cardiovascular System. - (Ed. Šrámek, B. B.; Valenta, J.; Klimeš, F.). - Praque, Publishing House of CTU 1995. - S. 195-207.
Grant: (CZ) CYII/14 U

027155 - UT-L 950107 CZ eng C
Maršík, F. - Sopuch, P. - Blaha, J.
Applications of the principle of minimum entropy production to condensation shock waves.
In: Metastable behaviour of fluids and critical Phenomena. - (Ed. Maršík, F.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 63-69.
[Short Course /3./. Praha (CZ), 95.10.30-95.10.31]
Grant: (CZ) 101/93/0445; GA AV ČR(CZ) 276 403

027181 - UT-L 950081 US eng C
Maršík, F. - Sopuch, P. - Blaha, J.
New nucleation theories and principle of minimum entropy production.
In: Physical Chemistry of Aqueous Systems Proceedings of the 12th ICPWS. - New York, Begell House 1995. - S. 278-285.
[ICPWS /12./. Orlando (US), 95.09.11-95.09.16]
Grant: (CZ) II/16 GG

027183 - UT-L 950083 US eng A
Maršík, F. - Sopuch, P. - Blaha, J.
Condenzation Shock Wave as the Consequence of the Principle of the Minimum Entropy Production.
In: 20th International Symposium on Shock Waves Abstracts. - Pasadena, Colteck 1995. - S. 335-336.
[International Symposium on Shock Waves /20./. Colteck Pasadena CA ( US), 95.07.23-95.07.28]
Grant: (CZ) II/16(CZ) CG II/18 G

030406 - UT-L 960006 SK eng C
Mazúch, T. - Horáček, J. - Trnka, J. - Veselý, J.
Natural vibration of clamped-free cylindrical shell containing liquid:FEM and measurement.
In: Biennial Report 1993-1994. - Bratislava, IMMM-SAV 1995. - S. 68-69.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

027138 - UT-L 950063 CZ cze C
Mazur, O.
Uzavřený tlakoměrný systém s kapalinovým přenosem.
In: Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '95. - (Ed. Kozel, K.; Příhoda, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 19-20.
[Aktuální problémy Mechaniky tekuti'95. Praha (CZ), 95.01.18]

027137 - UT-L 950062 CZ cze C
Mazur, O. - Uruba, V. - Jonáš, P.
Vliv turbulence vnějšího proudu na stabilitu laminární mezní vrstvy na rovinné stěně.
In: Kolokvium Dynamika tekutin '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 49-50.
[Kolokvium Dynamika tekutin '95. Praha (CZ), 95.10.24-95.10.26]
Grant: (CZ) I/22 ZG; GA MŠk(CZ) Project 121180

030407 - UT-L 960007 CZ cze C
Musil, J.
Rovnováha průtoku v srdečně cévním systému při náhradě srdce (numerická simulace).
In: Sborník semináře hydraulických strojů a zařízení. - Brno, VÚT 1995. - S. 63-65.
[Seminář katedry hydraulických strojů a zařízení VUT Brno. Brno (CZ) , 95.06.26-95.06.27]

030409 - UT-L 960014 CZ eng C
Musil, J. - Převorovská, S. - Maršík, F.
Total artificial heart (TAH)-alternate mode pumping (Computer model study).
In: Proceedings heart assist and replacement technology. - Brno, VÚT 1995. - S. 63-65.
[Working and information meeting. Brno (CZ), 95.05.26-95.05.29]

027163 - UT-L 950116 CZ cze C
Novotný, J.
Metody domain decomposition pro problémy interakce tekutina - elastické těleso.
In: Sborník referátů Kolokvium Dynamika strojů '95. Proceedings Colloquium Dynamics of Machines '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 123-130.
[Kolokvium Dynamika strojů '95. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

027188 - UT-L 950088 CZ cze C
Novotný, J.
Algoritmy numerického řešení interakce tekutiny s elastickým tělesem.
In: 11. seminář s mezinárodní účastí "Výpočtová mechanika 95". - Plzeň, Západočeská univerzita 1995. - S. 144-151.
[Seminář s mezinárodní účastí "Výpočtová mechanika 95" /11./. Pernink (CZ), 95.10.18-95.10.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

030408 - UT-L 960009 CZ cze C
Novotný, J. - Simerská, C. - Beneš, V.
Numerické řešení interakce tekutiny s elastickým tělesem a vyhodnocení pomocí FFT.
In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou II. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 71-78.
[Interakce a zpětné vazby '95. Praha (CZ), 95.11.28-95.11.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0277; GA ČR(CZ) GA101/94/0280

024970 - UT-L 950043 US eng R
Okrouhlík, M.
A book review of An Introduction to Ultrasonic Motors by T. Sashida and T. Kenjo.
Applied Mechanics Review, 48 [2] B15-B16 (1995).

024971 - UT-L 950045 US eng R
Okrouhlík, M.
A book review of Finite Element Procedures for Contact-Impact Problems by Zhi-Hua Zhong.
Applied Mechanics Review, 48 [5] B52-B53 (1995).

027098 - UT-L 950007 CZ eng B
Okrouhlík, M.
Fundamentals of continuum mechanics.
In: Implementation of Nonlinear Continuum Mechanics in Finite Element Codes. - (Ed. Okrouhlík, M.). - Prague, Institute of Thermomechanics 1995. - S. 13-127.
Grant: GA101/93/0277

027107 - UT-L 950018 PL eng J
Okrouhlík, M.
Extended finite element homework.
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 2 [1] 51-71 (1995).
Grant: GA101/95/1006

027123 - UT-L 950042 IT eng C
Okrouhlík, M.
Finite Element Homework and Programming Applications.
In: 9th World congress on the theory of machines and mechanisms. Proceedings. - Milano, Politecnico de Milano 1995. - S. 3161-3165.
[IFTOMM Congress on the Theory of Machines and Mechanisms /9./. Milano (IT), 95.08.29-95.09.02]
Grant: GA101/95/1006

027124 - UT-L 950044 US eng C
Okrouhlík, M.
Stress wave propagation and impact modeling.
In: Impact, Waves and Fracture. - AMD N.205. - New York, Applied Mechanics Division, ASME 1995. - S. 249-273.
[1995 Joint ASME Applied Mechanics and Materials Summer Meeting. Los Angeles (US), 95.07.28-95.07.30]
Grant: GA101/95/1006

024966 - UT-L 950021 GB eng J
Pátek, J. - Klomfar, J.
Simple functions for fast calculations of selected thermodynamic properties of the ammonia-water system.
International Journal of Refrigeration, 18 [4] 228-234 (1995).
Grant: (CZ) II/22 CG
[Impact factor:0.292(91) 0.219(92) 0.290(93) 0.687(94) 0.360(95) 0.341(96) 0.395(97) 0.429(98) 0.416(99) 0.418(00) 0.895(01) 1,000(02) 0.712(03) ]

028657 - MBU-M 960082 DE eng A
Pátek, M. - Eikmanns, B. J. - Pátek, J. - Sahm, H.
Analysis of promoters from Corynebacterium glutamicum, Bacillus subtilis and Streptomyces.
In: Streptomyces, Corynae and Bacillus as cell factories - abstract book. - Frankfurt a.M., J. W. Goethe Universität 1995. - S. P12.
[German-French Society for the Development of Research and Technology Meeting /8./. Frankfurt am Main (DE), 95.11.19-95.11.21]

024976 - UT-L 950079 GB eng J
Pešek, L.
An Extension of the Inverse Sensitivy Method to Systems with Repeated Eigenvalues.
Journal of Sound and Vibration, 182 [4] 623-635 (1995).
Grant: IA276102
[Impact factor:0.495(91) 0.751(92) 0.570(93) 0.696(94) 0.580(95) 0.642(96) 0.681(97) 0.699(98) 0.710(99) 0.799(00) 0.821(01) 0,829(02) 0.724(03) ]

027179 - UT-L 950078 CZ cze C
Pešek, L.
Metoda dynamické citlivosti a její využití ve vibrační diagnostice.
In: Sborník referátů "Kolokvium dynamika strojů '95". - Praque, Institute of Thermomechanics 1995. - S. 139-144.
[Kolokvium Dynamika strojů'95. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) 276102

027180 - UT-L 950080 IT eng A
Pešek, L.
The Method of Dynamic Sensitivity and HS testing for the purpose of Vibrational Diagnostics.
In: Structural Damage Assesment Using Advanced Signal Processing Procedures - Abstracts. - -, - 1995. - S. 37.
[International Workshop. Pescara (IT), 95.05.29-95.05.31]
Grant: GA AV ČR(CZ) 276102

027184 - UT-L 950084 CZ cze A
Pešek, L. - Veselý, J.
Testování analyticko-experimentálního vyhodnocování dynamické citlivosti pro potřeby vibrační diagnostiky.
In: Sborník abstraktů kolokvia "Diagnostika strojů a konstrukcí '95". - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 11.
[Kolokvium Vibrační diagnostika '95. Praha (CZ), 95.11.06-95.11.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) 276102

027095 - UT-L 950004 CZ cze C
Peterka, F.
Matematický model pohybu mechanických soustav se silně nelineárními vazbami.
In: Sborník refrátů. Kolokvium "Dynamika strojů '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 145-152.
[Kolokvium Dynamika strojů. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02]
Grant: GA101/94/0126

027102 - UT-L 950011 TR eng C
Peterka, F.
Simulation of two-mass-system motion with plastic impacts and dry friction.
In: Modelling and Simulation ESM 1995. - (Ed. Snorek, M.; Sujansky, M.; Verbraeck, A.). - Praque, Society for Computer Simulation International 1995. - S. 257-258.
[European Simulation Multiconference 1995. Praque (CZ), 95.06.05-95.06.07]
Grant: (CZ) III/13CG

027103 - UT-L 950013 GB eng C
Peterka, F.
Impact interaction of two heat exchanger tubes.
In: Flow-Induced Vibration. - Rotterdam, A. A. Balkema 1995. - S. 393-400.
[International Conference on Flow-Induced Vibration /6./. London ( GB), 95.04.10-95.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

027099 - UT-L 950008 CZ cze C
Peterka, F. - Čipera, S.
Dynamika nelineárních mechanických systémů a softwarová podpora její výuky na vysokých školách.
In: Inženýrská mechanika '95. Engeneerin Mechanics '95. National conference with international Participation. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 397-402.
[Inženýrská mechanika '95. National Conference with International Participation. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA101/94/0126

027115 - UT-L 950029 IT eng C
Peterka, F. - Kotera, T.
Different ways from periodic to chaotic motion in mechanical vibro-impact systems.
In: 9th World congress on the theory of machines and mechanisms. Proceedings. - Milano, Politecnico Milano 1995. - S. 1030-1035.
[World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms /9./. Milano (IT), 95.08.28-95.09.02]
Grant: GA ČR(CZ) 101 94/0126

027190 - UT-l 950091 RU rus C
Peterka, F. - Kotera, T.
Periodic and chaotic motions of impact oscillators.
In: 11th Simpozium po dinamike vibroudarnych sistem. - Moskva, IMAŠ Institut mašinivedenija A. A. Blagonravova 1995. - S. 37a.
[Symposium o dynamice systému s rázy /11./. Moskva (RS), 95.10.23-95.10.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

027100 - UT-L 950009 CZ eng C
Peterka, F. - Sedláček, R.
Numerical Simulations and Experimental Research of Beam Transversal Vibrations with Impacts.
In: Experimental Method of Mechanics and their Development in Accordance with Numerical Modelling. - Praha, ÚTAM AV ČR - VDI/VDE/GESA 1995. - S. 37-38.
[Bilateral Czech/German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

027110 - UT-L 950024 CZ cze C
Peterka, F. - Sedláček, R. - Formánek, P. - Veselý, J.
Numerické simulace a experimentální výzkum příčných kmitů nosníků s rázy.
In: Sborník referátů. Kolokvium Dynamika strojů '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 153-160.
[Kolokvium Dynamika strojů '95. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02]
Grant: GA101/94/0126

027101 - UT-L 950010 CZ cze C
Peterka, F. - Szoelloes, O.
Matematický model a numerické simulace pohybu dvouhmotové soustavy s rázy a suchým třením.
In: Sborník referátů. Kolokvium Dynamika strojů '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 161-168.
[Kolokvium Dynamika strojů. (CZ), 95.01.01-95.02.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

027104 - UT-L 950014 CZ cze C
Peterka, F. - Szoelloes, O.
Rázové kmitání dvou protiběžných harmonických oscilátorů.
In: Advanced Simulation of Systems. - Ostrava, TU VŠB 1995. - S. 160-166.
[International Czech-Poland-Slovak-Colloquium-Workshop /17./. Zábřeh na Moravě (CZ), 95.04.18-95.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

024975 - UT-L 950077 CZ cze J
Převorovská, S. - Musil, J. - Maršík, F.
Hemodynamické účinky interakce srdečních komor (numerická simulace).
Inženýrská mechanika, 2 [2] 121-130 (1995).

030410 - UT-L 960015 CZ cze C
Převorovská, S. - Musil, J. - Maršík, F.
Numerická simulace hemodynamiky srdečně cévního systému člověka.
In: Inženýrská mechanika '95. Engineering mechanics '95. - National conference with international participation. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 425-430.
[Inženýrská mechanika '95. Svratka (CZ ), 95.05.15-95.05.15]

024974 - UT-L 950076 CZ cze J
Převorovská, S. - Valzáková, M. - Musil, J. - Maršík, F.
Dynamické vlastnosti srdečně cévního systému člověka a jeho numerická simulace.
Lékař a technika, 26 [2] 32-37 (1995).

030069 - UFP-V 960026 CZ eng C
Převorovský, Z. - Landa, M. - Kolman, B. - Kroupa, F. - Kovář, V.
Acoustic emission and microscopic characterization of deformed plasma sprayed ZrO2 coatings.
In: Advanced Materials and Technologies. - Plzeň, Škoda 1995. - 13 s.
[Advanced Materials and Technologies. Plzeň (CZ), 95.06.13-95.06.16]

027118 - UT-L 950033 CZ cze C
Příhoda, J.
Vliv drsnosti stěny na tření při turbulentním smykovém proudění.
In: Seminář "Aktuální problémy mechaniky tekutin '95". - (Ed. Kozel, K.; Příhoda, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 23-24.
[Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '95. Praha (CZ), 95.01.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1011

027119 - UT-L 950034 CZ cze C
Příhoda, J. - Hlava, T. - Kozel, K.
Použití jednorovnicového modelu turbulence pro výpočet přechodové mezní vrstvy.
In: Inženýrská mechanika '95. Engeneering mechanics '95. National conference with international participation. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 431-434.
[Inženýrská mechanika '95. Engineering Mechanics '95. National Conference with International Participation. Svratka (CZ ), 95.05.15/95.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) 101/93/10/1

027121 - UT-L 950036 CZ eng A
Příhoda, J. - Hlava, T. - Kozel, K.
Prediction of transitional boundary layers using an one-equation turbulence model.
In: Abstracts of the EUROMECH Colloquium 330. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 43-44.
[EUROMECH Colloquium /330./. Praha (CZ), 95.04.10-94.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1011

024968 - UT-L 950037 CZ eng J
Příhoda, J. - Vogel, J.
Turbulent flow in the inlet region of pipes with various wall roughness.
Inženýrská mechanika, 2 [6] 381-390 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1011

027164 - UT-L 950117 PL eng C
Půst, L.
Pendulum with bifilar suspension.
In: XIV. Ogólnopolska Konferencija Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów MATERIALY Proceedings. - Gdaňsk-Gdynia, Instytut Maszyn Przeplywowych PAN 1995. - S. 253-258.
[Polish Conference on Theory of Machines and Mechanisms /14./. Gdaňsk-Gdynia (PL), 94.11.23-94.11.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

027166 - UT-L 950119 IT eng C
Půst, L.
Stability and transient phenomena in the nonlinear systems.
In: 9th World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms. Proceedings. - Milano, Politechnico de Milano 1995. - S. 1489-1493.
[IFTOMM Congress on the Theory of Machines and Mechanisms /9./. Milano (IT), 95.08.29-95.09.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

027167 - UT-L 950120 CZ cze C
Půst, L.
Stabilita nelineárního systémů s měknoucí charakteristikou.
In: Sborník referátů Kolokvium Dynamika strojů '95. Proceesings Colloquim Dynamics of Machines '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 169-176.
[Kolikvium Dynamika strojů '95. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

027168 - UT-L 950121 CZ cze C
Půst, L.
Metody řešení kmitání nelineárních soustav.
In: Inženýrská mechanika '95 Engeneering Mechanics '95. National Conference with International Participation. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 441-446.
[Inženýrská mechanika '95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

027094 - UT-L 950003 CZ eng C
Simerská, C. - Horáček, J.
A Flow-induced instability and its numerical solution.
In: Workshop 95. - Part 1 - Praha, ČVUT Praha - Technická univerzita Brno 1995. - S. 23-24.
[Workshop 95. Praha (CZ), 95.01.23-95.01.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

027112 - UT-L 950026 CZ eng C
Simerská, C. - Horáček, J.
Numerical solution of a fluidelastic instability.
In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics Proceedings of the 2th Summer Conference. - Praha, MFF UK 1995. - S. 246-255.
[Summer Conference Numerical Modelling in Continuum Mechanics/2./. Praha (CZ), 95.08.22-95.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

027114 - UT-L 950028 DE eng A
Simerská, C. - Horáček, J.
Modelling of Aeroelastic Behaviour of a Plate in a Channel.
In: ICIAM 95. The Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics Book of Abstracts. - Hamburg - Regensburg, Josef Saurer - GAMM 1995. - S. 442.
[International Congress on Industrial and Applied Mathematics /3./. Annual GAMM-Meeting. Hamburg (DE), 95.07.03-95.07.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

027173 - UT-L 950130 CZ eng Cx
Šára, L.
A stability of a circular jet.
In: Kolokvium "Dynamika tekutin '95". - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 57-58.
[Kolokvium Dynamika tekutin '95. Praha (CZ), 95.10.24-95.10.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) 276405

024973 - UT-L 950070 CZ cze J
Šifner, O.
Chladiva - přehled současného stavu - I. část.
Zpravodaj Svazu chladicí a klimatizační techniky, - [5] 16-24 ( 1995).

027128 - UT-L 950049 CZ cze V
Šifner, O.
Několik poznámek k novým metodám stanovení p-v-T závislosti tekutin za zvýšených tlaků.
In: Z - 1208/95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 1-37.
Grant: GA ČR(CZ) 276402

053745 - UH-J 980035 SK cze A
Šír, M. - Tesař, M. - Pražák, J.
Vodní a energetická bilance hustého porostu.
In: 3. Posterový deň. Zborník anotácií. - (Ed. Hurtalová, T.; Majerčák, J.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 1995. - S. 68-70.
[Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rostlina-atmosféra. Bratislava (SK), 95.11.16]

027156 - UT-L 950108 CZ cze V
Škvor, M.
3D turbulentní proudění vazké a stlačitelné tekutiny.
In: Z - 1204/95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 1-52.

027165 - UT-L 950118 CZ cze V
Škvor, M.
Sekundární proudění v uzavřených zakřivených kanálech a lopatkových mřížích.
In: Z - 1203/95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 1-85.

027186 - UT-L 950086 CZ cze A
Trnka, J.
Holografická nedestruktivní defektoskopie a možnosti jejího použití v ÚT AV ČR.
In: Sborník abstraktů Kolokvia Ddiagnostika strojů a konstrukcí '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 15.
[Diagnostika strojů a konstrukcí '95. Praha (CZ), 95.11.06-95.11.07]
Grant: GA106/94/1232

027187 - UT-L 950087 CZ eng C
Trnka, J. - Formánek, P.
Optical topography methods and their application in biomechanics.
In: Experimental method of mechanics and their Development in Accordance with numerical Moelling. - Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - S. 47-48.
[Bilateral Czech/German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: (CZ) III/15 U

027139 - UT-L 950064 CZ cze C
Uruba, V.
Digitální analýza měření dvoudrátkovou sondou.
In: Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '95. - (Ed. Kozel, K.; Příhoda, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 31-32.
[Aktuální problémy mechaniky tekutin. Praha (CZ), 95.01.18]
Grant: (CZ) I/22 ZG; GA MŠk(CZ) Project 121180MŠT/F1.60

027134 - UT-L 950059 CZ eng C
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O.
A Contribution to the Study of the Bursting Phenomenom in a Transitional Boundary Layer.
In: Euromech colloquium 330. Laminar/Turbulent Transition of Boundary Layer Influenced by Free-Stream Disturbances. - (Ed. Jonáš, P.). - Praque, Institute of Thermodynamics 1995. - S. 57-58.
[Euromech Colloquium /330./. Praque (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: (CZ) Project 121180; GA MŠk(CZ) Action F1MŠMT/F1.60

027136 - UT-L 950061 CZ cze C
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O.
Koherentní pohyby v přechodové mezní vrstvě.
In: Kolokvium Dynamika tekutin '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 67-68.
[Kolokvium Dynamika tekutin '95. Praha (CZ), 95.10.24-95.10.26]
Grant: MŠMT/F 1.10

027262 - UT-L 950900 CZ cze P
Ústav termomechaniky AV ČR,
Generátorové napájení.
In: P 279581. - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. -.
Grant: GA101/93/1013

027130 - UT-L 950052 CZ cze V
Valečková, M. - Maršík, F.
Termodynamický model izometrické svalové kontrakce.
In: Z - 1205/95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 1-69.
Grant: (CZ) II/24 CG

027133 - UT-L 950056 CZ cze C
Valeš, F. - Červ, J. - Brepta, R. - Okrouhlík, M. - Hora, P. - Tikal, B.
Nestacionární napjatost tenké skořepiny - analytické, numerické a experimentální řešení.
In: 11. seminář s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika 95. Sborník semináře. - Plzeň, Západočeská univerzita, Katedra mechaniky 1995. - S. 207-214.
[Seminář s mezinárodní účastí Výpočtová mechanika 95 /11./. Pernink (CZ), 95.10.18-95.10.20]
Grant: GA101/93/1195

030004 - UFY-G 960047 CZ cze C
Valeš, F. - Červ, J. - Brepta, R. - Hora, P. - Tikal, B. - Okrouhlík, M.
Nestacionární napjatost tenké skořepiny - analytické, numerické a experimentální řešení.
In: Výpočtová mechanika 95. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1995. - S. 207-213.
[Výpočtová mechanika 95. Pernink (CZ), 95.10.18-95.10.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

027159 - UT-L 950112 CZ cze C
Vaněk, F. - Cibulka, J.
Snímač pro měření mechanického namáhání lopatek za rotace.
In: Sborník referátů Kolokvium Dynamika strojů '95. Proceedings Colloquium Dynamic of machines '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 207-210.
[Kolokvium Dynamika strojů '95. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1013

027158 - UT-L 950111 CZ cze A
Vaněk, F. - Daněk, O. - Kozánek, J. - Procházka, P. - Cibulka, J.
Metody vibrační diagnostiky lopatek parních turbin za rotace.
In: Sborník abstraktů kolokvia Diagnostika strojů a konstrukcí '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 17-18.
[Kolokvium Diagnostika strojů a konstrukcí '95. Praha (CZ), 95.11.06-95.11.07]
Grant: GA ČR(CZ) 101/93/1013-I/25-CG

027160 - UT-L 950113 FR eng A
Vaněk, F. - Pešek, L. - Cibulka, J.
Highly sensitive silicon micro-accelerometer with multilayer transformation element.
In: Euromech 341. Book of Abstracts on Smart Structures and Materials. - Besancon, Universita Besancon 1995. - S. 62.
[Euromech 341. Giens (FR), 95.09.26-95.09.28]
Grant: GA ČR(CZ) 27/61/02; GA ČR(CZ) GA101/93/1013

027129 - UT-L 950051 CZ cze V
Veselý, T. - Maršík, F.
Numerické řešení stability proudění vazké tekutiny metodou konečných prvků.
In: Z - 1206/95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 1-55.

027176 - UT-L 950073 CZ eng C
Zolotarev, I.
Aeroelastický problém kmitání konečné desky s proudící tekutinou.
In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 125-128.
[Interakce a zpětné vazby /2./. Praha (CZ), 95.11.28-95.11.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1424

027177 - UT-L 950074 SK eng C
Zolotarev, I.
Acoustical interaction of a thin plate with flowing surrounding.
In: The 30th International Acoustics Conference Proceedings. - Žilina, IVEPO 1995. - S. 16-21.
[International Acoustic Conference /30./. Tatranská Lomnica (SK), 95.06.06-95.06.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1424

027178 - UT-L 950075 GB eng C
Zolotarev, I. - Kruntcheva, M.
Vibration of cylindrical shells involving coupling with flowing acoustical medium.
In: Flow-Induced Vibration. - Rotterdam, A. A. Balkema 1995. - S. 535-544.
[Flow-Induced Vibration. London (DB), 95.04.10-95.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1424

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11