ASEP

SOÚ - Sociologický ústav

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

089839 - SOU-Z 20023019 RIV CZ cze M
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
Místo České republiky v demokratické Evropě.
In: Současná česká společnost. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 216-243. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091523 - SOU-Z 20023083 CZ cze V
Chludilová, I.
Hodnocení činnosti vlády a parlamentní opozice v ČR, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Bulharsku a Rumunsku. Praha, Sociologický ústav 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091524 - SOU-Z 20023084 CZ cze V
Chludilová, I.
Míra občanské angažovanosti. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091525 - SOU-Z 20023085 CZ cze V
Chludilová, I.
Zapojení občanů do společenského dění. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091526 - SOU-Z 20023086 CZ cze V
Chludilová, I.
Jaké škody povodně lidem způsobily. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.

091527 - SOU-Z 20023087 CZ cze V
Chludilová, I.
Spokojenost s politickou situací. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.

091528 - SOU-Z 20023088 CZ cze V
Chludilová, I.
Hodnocení evropské integrace. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.

091464 - SOU-Z 20023011 CZ cze J
Čermáková, M.
Úspěšnost mužů a žen při přijetí na vysokou školu v ČR.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [2-3] 7-8 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028912; GA ČR(CZ) GA403/97/0586
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096367 - SOU-Z 20023541 RIV AT ger M
Čermáková, M.
Genderstudien und Hochschulausbildung in Tschechien.
In: Gender-Forschung in der Slawistik. - Wien, Gesellschaft zur Forderung slawistischer Studien 2002. - S. 391-400.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7028103

096629 - SOU-Z 20023343 RIV CZ cze M
Čermáková, M.
Genderová perspektiva ve vzdělávacím systému České republiky - proč je propírána?
In: Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 1-11.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096630 - SOU-Z 20023344 RIV CZ cze M
Čermáková, M.
Východiska a kulturně-sociální souvislosti.
In: Podmínky harmonizace práce a rodiny v české společnosti. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 5-11.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096631 - SOU-Z 20023345 RIV CZ cze M
Čermáková, M.
Vybrané hlavní otázky a perspektivy.
In: Podmínky harmonizace práce a rodiny v české společnosti. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 81-87.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096632 - SOU-Z 20023346 RIV CZ cze M
Čermáková, M.
Shrnutí a doporučení.
In: Podmínky harmonizace práce a rodiny v české společnosti. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 89-92.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091491 - SOU-Z 20023070 CZ cze V
Červenka, J.
Hodnocení činnosti státních institucí v otázce podpory ekonomického rozvoje a řešení problému nezaměstnanosti. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091518 - SOU-Z 20023078 RIV CZ cze M
Červenka, J.
Modernizace a priority veřejnosti.
In: Současná česká společnost. Sociologické studie. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 31-43. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091519 - SOU-Z 20023079 RIV SK cze K
Červenka, J.
Verejná mienka a ekonomická transformace - český případ.
In: Verejná mienka a ekonomické reformy. - Bratislava, INEKO 2002. - S. 28-44.
[Verejná mienka a ekonomické reformy - Má všeobecký pesimizmus občanov v transformujúcich sa krajinách strednej a východnej Európy vplyv na priechodnosť ekonomických reforiem?. Bratislava (SK), 02.03.11 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091522 - SOU-Z 20023082 CZ cze J
Červenka, J.
Co si myslí občané o daních?
Sondy - týdeník pro sociální otázky, 12 [18] 3 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091529 - SOU-Z 20023089 CZ cze V
Červenka, J.
Hodnocení činnosti státních institucí v otázce podpory ekonomického rozvoje a řešení problému nezaměstnanosti. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.

091530 - SOU-Z 20023090 CZ cze V
Červenka, J.
Občané o životní úrovni. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.

091531 - SOU-Z 20023091 CZ cze V
Červenka, J.
Spokojenost s osobním životem a pohled na budoucnost. Praha, Sociologický Ľtav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091532 - SOU-Z 20023092 CZ cze V
Červenka, J.
Role trhu a státu očima veřejnosti. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091533 - SOU-Z 20023093 CZ cze V
Červenka, J.
Veřejné mínění o nadcházejících volbách. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091534 - SOU-Z 20023094 CZ cze V
Červenka, J.
Občané o životní úrovni svých domácností. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 6 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091535 - SOU-Z 20023095 CZ cze V
Červenka, J.
Kde lidé vidí hranici chudoby? Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091536 - SOU-Z 20023096 CZ cze V
Červenka, J.
Spokojenost v současném zaměstnání. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091537 - SOU-Z 20023097 CZ cze V
Červenka, J.
Občané o daních. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091538 - SOU-Z 20023098 CZ cze V
Červenka, J.
Spokojenost s osobním životem a obavy veřejnosti. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091539 - SOU-Z 20023099 CZ cze V
Červenka, J.
Občané o způsobu volby, pravomocích a postavení prezidenta republiky. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 6 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091540 - SOU-Z 20023100 CZ cze V
Červenka, J.
Veřejné mínění o nadcházejících volbách. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091541 - SOU-Z 20023101 CZ cze V
Červenka, J.
Občané o politických stranách. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091542 - SOU-Z 20023102 CZ cze V
Červenka, J.
Jak vidíme současný izraelsko-palestinský konflikt? Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 5 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091543 - SOU-Z 20023103 CZ cze V
Červenka, J.
Co čekáme od voleb? Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 5 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091544 - SOU-Z 20023104 CZ cze V
Červenka, J.
Občané zpětně o působení vlády v minulém volebním období. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091545 - SOU-Z 20023105 CZ cze V
Červenka, J.
Jaké bychom chtěli mít poslance? Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091546 - SOU-Z 20023106 CZ cze V
Červenka, J.
Sebezařazení na škále levice - pravice. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091547 - SOU-Z 20023107 CZ cze V
Červenka, J.
Co jsme před volbami čekali od voleb? Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091548 - SOU-Z 20023108 CZ cze V
Červenka, J.
Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 5 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091549 - SOU-Z 20023109 CZ cze V
Červenka, J.
Občané zpětně o působení vlády v minulém volebním období. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091550 - SOU-Z 20023110 CZ cze V
Červenka, J.
Povolební očekávání před volbami a po volbách. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091551 - SOU-Z 20023111 CZ cze V
Červenka, J.
Názory občanů na příčiny povodní. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091552 - SOU-Z 20023112 CZ cze V
Červenka, J.
Postoje veřejnosti před komunálními volbami. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091553 - SOU-Z 20023113 CZ cze V
Červenka, J.
Občané a informace o EU. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 5 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091554 - SOU-Z 20023114 CZ cze V
Červenka, J.
Občané o členství ČR v NATO. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091555 - SOU-Z 20023115 CZ cze V
Červenka, J.
Občané a komunální volby. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096384 - SOU-Z 20023328 CZ cze V
Červenka, J.
Občané o účasti ve volbách. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096385 - SOU-Z 20023329 CZ cze V
Červenka, J.
Lidé o životní úrovni svých domácností. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096386 - SOU-Z 20023330 CZ cze V
Červenka, J.
Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění I. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096387 - SOU-Z 20023331 CZ cze V
Červenka, J.
Obavy z nezaměstnanosti a pstup při případném hledání práce. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096388 - SOU-Z 20023332 CZ cze V
Červenka, J.
Jak veřejnost preferuje uvažované kandidáty na prezidentský úřad? Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096389 - SOU-Z 20023333 CZ cze V
Červenka, J.
Jak by občané postupovali při ztrátě zaměstnání? Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096390 - SOU-Z 20023334 CZ cze N
Červenka, J.
Životní proveň z perspektivy veřejného mínění.
České veřejné mínění v evropských souvislostech, 1 [4] 6-8 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096391 - SOU-Z 20023335 CZ eng N
Červenka, J.
The Standard of Living from the Perspective of Public Opinion.
Czech Public Opinion in an European Context, 1 [4] 6-8 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091517 - SOU-Z 20023077 CZ cze N
Červenka, J. - Rezková, M.
Češi znají objevy svých vynálezců.
Hospodářské noviny, 46, [-] 2 (02.02.19).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096373 - SOU-Z 20023315 RIV CZ cze V
Červinková, A. - Hašková, H. - Kolářová, M. - Linková, M. - Moravcová-Smetáčková, I. - Šaldová, K.
Analýza současné situace v rovnosti žen a mužů v obasti věcné působnosti MŠMT. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 85 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

113772 - SOU-Z 20043263 CZ cze V
Červinková, A. - Hašková, H. - Kolářová, M. - Linková, M. - Moravcová-Smetáčková, I. - Šaldová, K.
Analýza současné situace v rovnosti žena mužů v oblasti věcné působnosti MŠMT. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 78 s.
Grant: GA MŠk(CZ) OK 437
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

116832 - SOU-Z 20043313 CZ cze V
Červinková, A. - Hašková, H. - Kolářová, M. - Linková, M. - Moravcová-Smetáčková, I. - Šaldová, K.
Analýza současné situace v rovnosti žen a mužů v oblasti věcné působnosti MŠMT. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 120 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094077 - SOU-Z 20023291 RIV CZ cze B
Červinková, A. - Linková, M. - Šaldová, K.
Skleněný strop: pozice žen v české vědě. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 63 s.
Grant: GA MŠk(CZ) OK 437
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089780 - SOU-Z 20023502 RIV CZ cze U
Fialová, L. - Vajdová, Z.
Sňatečnost obyvatelstva v českých zemích v douhodobé perspektivě. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.03.28 (W-CST 12/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091468 - SOU-Z 20023062 CZ cze V
Glasová, A.
Důvěra ústavním institucím. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091469 - SOU-Z 20023063 CZ cze V
Glasová, A.
Hodnocení činnosti stran a vybraných institucí. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091470 - SOU-Z 20023064 CZ cze V
Glasová, A.
K volebnímu rozhodování. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091471 - SOU-Z 20023065 CZ cze V
Glasová, A.
Jak jsme spokojeni s výsledky voleb. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091472 - SOU-Z 20023066 CZ cze V
Glasová, A.
Pevnost volebních preferencí těsně před volbami. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091473 - SOU-Z 20023067 CZ cze V
Glasová, A.
Pevnost volebních preferencí. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091480 - SOU-Z 20023051 CZ cze V
Glasová, A.
Veřejnost k listopadovému zasedání NATO v Praze. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091481 - SOU-Z 20023052 CZ cze V
Glasová, A.
Některé aspekty vstupu ČR do EU - komparace názorů občanpů a jejich zvolených zastupitelů. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091482 - SOU-Z 20023053 CZ cze V
Glasová, A.
Hodnocení úrovně vzdělávání u nás a postoje občanů k navrhovaným opatřením ve školství. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091483 - SOU-Z 20023054 CZ cze V
Glasová, A.
Popularita politiků a hodnocení nejvyšších ústavních činitelů. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091484 - SOU-Z 20023055 CZ cze V
Glasová, A.
Jak veřejnost hodnotila politické strany těsně po volbách do PS. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091485 - SOU-Z 20023056 CZ cze V
Glasová, A.
Veřejnost hodnotí politické strany. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091486 - SOU-Z 20023057 CZ cze V
Glasová, A.
Strana, kterou bych za žádných okolností nevolil. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091487 - SOU-Z 20023058 CZ cze V
Glasová, A.
Názory občanů na nejsilnější politické strany. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091581 - SOU-Z 20023141 CZ cze V
Glasová, A.
Popularita politiků - srovnání důvěry v jednotlivé členy vlády v ČR. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091582 - SOU-Z 20023142 CZ cze V
Glasová, A.
Jak občané důvěřují některým institucím veřejného života. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091583 - SOU-Z 20023143 CZ cze V
Glasová, A.
Občané o trestu smrti. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091584 - SOU-Z 20023144 CZ cze V
Glasová, A.
Reflexe stranického systému a opoziční smlouvy. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091585 - SOU-Z 20023145 CZ cze V
Glasová, A.
Je V. Špidla vítaným premiérem pro naše občany? Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091586 - SOU-Z 20023146 CZ cze V
Glasová, A.
Popularita politiků. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 5 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091587 - SOU-Z 20023147 CZ cze V
Glasová, A.
Hodnocení politického systému u nás. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091588 - SOU-Z 20023148 CZ cze V
Glasová, A.
Spokojenost s politickou situací. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 1 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091589 - SOU-Z 20023149 CZ cze V
Glasová, A.
Spokojenost s politickou situací. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 1 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091590 - SOU-Z 20023150 CZ cze V
Glasová, A.
Spokojenost s politickou situací. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091591 - SOU-Z 20023151 CZ cze V
Glasová, A.
Spokojenost s politickou situací. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 1 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091592 - SOU-Z 20023152 CZ cze V
Glasová, A.
Spokojenost s politickou situací. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 1 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091593 - SOU-Z 20023153 CZ cze V
Glasová, A.
Důvěra ústavním institucím po volbách. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091594 - SOU-Z 20023154 CZ cze V
Glasová, A.
Důvěra ústavním institucím v předvolebním týdnu. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091595 - SOU-Z 20023155 CZ cze V
Glasová, A.
Problematika drog očima veřejnosti. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091596 - SOU-Z 20023156 CZ cze V
Glasová, A.
Důvěra ústavním institucím. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

102437 - SOU-Z 20033120 RIV CZ cze B
Hájek, M. - Holeček, T. - Kabele, J. - Kandert, J. - Kohútek, P. - Vajdová, Z.
Možnosti chápání hierarchií a jejich komunistická éra. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 104 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/01/1564
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096394 - SOU-Z 20023339 RIV CZ cze B
Hájek, M. - Holeček, T. - Kabele, T. - Kandert, J. - Kohútek, P. - Vajdová, Z.
Možnosti hierarchií a jejich komunistická éra. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 104 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/01/1564
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096369 - SOU-Z 20023311 RIV CZ rus J
Hamplová, D.
Programma Socialnych Issledovanii - 1999.
Sociologičeskije issledovania, 29 [7] 78-86 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.106(99) 0.146(00) 0.158(01) 0.184(02) 0.184(03) ]

096371 - SOU-Z 20023313 RIV CZ eng J
Hamplová, D.
Marriage and Cohabitation: Qualitative Differences in Partnership Arrangements.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 [6] 771-788 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7028101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

096370 - SOU-Z 20023312 RIV CZ cze M
Hamplová, D. - Pikálková, S.
Manželství, nesezdaná soužití a partnerský vztah.
In: Současná česká společnost. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 127-147.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7028101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091463 - SOU-Z 20023008 CZ cze J
Hašková, H.
Bezdětní na trhu práce: vliv vzdělání a zaměstnanosti na reprodukčním chování.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [2-3] 3-5 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093864 - SOU-Z 20023287 CZ cze J
Hašková, H.
Mateřství v neúplných rodinách.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [4] 14-16 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

113757 - SOU-Z 20043248 RIV CZ eng J
Hašková, H.
Childbirth Definition and Childbirth Experience.
Antropology of East Europe Review, 20 [1] 19-26 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

113758 - SOU-Z 20043249 CZ cze J
Hašková, H.
Mateřství v kontextu aktálních legislativních změn.
Sociální politika, - [12] 14-16 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089834 - SOU-Z 20023012 CZ cze J
Hašková, H. - Křížková, A.
Možnosti skloubení práce a rodiny v životě žen.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [2-3] 8-9 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096392 - SOU-Z 20023337 RIV CZ cze M
Hašková, H. - Linková, M.
Podmínky na trhu práce a jejich dopad na fungování rodiny.
In: Podmínky harmonizace práce a rodiny v české společnosti. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 27-59.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096633 - SOU-Z 20023347 RIV CZ cze M
Hašková, H. - Radimská, R.
Rodičovství po rozchodu partnerů z genderového hlediska.
In: Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 91-121.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

108007 - SOU-Z 20033422 RIV CZ cze B
Havelka, M. - Tuček, M. - Černý, J. - Česal, J. - Hudema, M.
Skupinové mentality. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 88 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/01/0872
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091910 - SOU-Z 20023185 CZ cze N
Houžvička, V.
Sudetoněmeckou otázku řešit mnohostranně?
Právo, 12 [95] 17 (02.04.23).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091911 - SOU-Z 20023186 CZ cze J
Houžvička, V.
Sudetoněmeckou otázku řešit mnohostranně?
Národní osvobození, 12 [11] 3 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091912 - SOU-Z 20023187 CZ cze N
Houžvička, V.
O čem pan Bernd Posselt z landsmanšaftu nemluvil.
Právo, 12 [75] 5 (02.03.29).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091913 - SOU-Z 20023188 CZ cze N
Houžvička, V.
Pětiletí deklarace.
Právo, 12 [25] 5 (02.01.30).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091914 - SOU-Z 20023189 CZ cze J
Houžvička, V.
Sociologický ústav AV ČR - pracoviště Ústí nad Labem.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 [1-2] 181-184 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

091957 - SOU-Z 20023232 RIV CZ cze M
Houžvička, V.
Suverenita, hranice, integrace ů konflikt zájmů?
In: Současná česká společnost. Sociologické studie. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 307-321.
Grant: GA MZV(CZ) RB30/4/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089813 - SOU-Z 20023535 RIV CZ cze M
Illner, M.
Formování lokálních mocenských elit se zvláštním zřetelem na úlohu starostů.
In: Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. - Praha, DemoArt 2002. - S. 251-274.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1006

089818 - SOU-Z 20023540 RIV IT eng B
Illner, M.
Multilevel Government in three East Central European Candidate Countries and its Reforms after 1989. Badia Fiesolana, European University Institute 2002. - 44 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117

089828 - SOU-Z 20023001 RIV CZ fle J
Illner, M.
Decentralisatie en de vorming van regionaal bestuur in Tsjechie.
Ooost-Europa Verkenningen, - [168] 6-23 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/00/1713

091488 - SOU-Z 20023061 CZ ger J
Illner, M.
Dezetralisierung und kommunale Selbstverwaltung in der Tschechischen Republik.
Gemeinde, - [21] 828-833 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091959 - SOU-Z 20023234 RIV CZ eng M
Illner, M.
Sociology - Czech Republic.
In: Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe. Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989 ů 2001). - (Ed. Kaase, M.; Sparschuh, V.; Wenninger, A.). - Berlin a Budapešť, GESIS 2002. - S. 405-424.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

098086 - SOU-Z 20023002 RIV DE eng C
Illner, M.
Regional Development in the Czech Republic Before and After the Accession. Some Speculatice Scenarions.
In: Regional Auswerkungen der EU-Osterweiterung. - Bonn, Budesamt fuer Bauwesen und Raumornung 2002. - S. 751-756.
[Der 2. Bau-Raum Gespraech. Frankfurt a.Oder - Slubice (DE), 00.10.01 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1006

098087 - SOU-Z 20023003 RIV CZ cze M
Illner, M.
České regiony na prahu evropské integrace.
In: Současná česká společnost. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 289-306. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1006

091479 - SOU-Z 20023050 RIV CZ cze J
Jeřábek, M.
Trh práce a pendlerství v německo-nizozemském pohraničí.
Demografie, 44 [1] 18-29 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/02/0321

094080 - SOU-Z 20023294 CZ cze J
Kalvas, F.
Česká veřejnost a zahraniční události.
České veřejné mínění v evropských souvislostech, 1 [2] 7-8 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094081 - SOU-Z 20023295 CZ cze J
Kalvas, F.
The Czech Public and Foreign News.
Czech Public Opinion in an European Context, 1 [1-2] 15-16 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096380 - SOU-Z 20023324 RIV CZ eng B
Kostelecký, T.
Political Parties after Communism: Developments in East-Central Europe. Washington, Woodrow Wilson Center Press 2002. - 213 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

098566 - SOU-Z 20023323 RIV CZ cze B
Kostelecký, T. - Stachová, J. - Čermák, D.
Region a politika. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 76 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/00/1713
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094085 - SOU-Z 20023299 RIV CZ cze U
Kostelecký, T. - Vajdová, Z.
Racionalita voličů. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.05.23 (W-CST 16/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091477 - SOU-Z 20023048 RIV CZ cze M
Kreidl, M.
Sponzorovaná vzdělanostní mobilita v socialistickém Československu - problém dalšího vzdělávání učnů v letech 1948 - 1989.
In: Současná česká společnost. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 175-195. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091478 - SOU-Z 20023049 RIV CZ cze J
Kreidl, M.
Trendy ve výběru střední školy v socialistickém Československu.
Sociologický časopis, 37 [5] 565-592 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028202; GA AV ČR(CZ) IBS7028204; GA ČR(CZ) GA403/99/1128; GA ČR(CZ) GA403/02/1500
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

091476 - SOU-Z 20023047 CZ cze V
Kreidl, M. - Cabada, L. - Ženíšek, M. - Štěpánková, P. - Kalvas, F. - Soukup, P.
Sociální struktura města Plzně. Praha, ZČU 2002. - 73 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028202; GA ČR(CZ) GA403/02/1500
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091956 - SOU-Z 20023231 CZ cze J
Kreidl, M. - Veselý, A. - Vlk, A.
Terciální vzdělávání v ČR - kudy, kam a jak?
Parlamentní zpravodaj, 8 [2] 36-38 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089821 - SOU-Z 20023546 RIV CZ cze J
Krejčí, J.
Datové služby pro českou sociologii.
Sociologický časopis, 38 [1-2] 125-138 (2002).
Grant: TSER(XE) IC20-CT97-0048
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

089829 - SOU-Z 20023004 RIV DE eng C
Krejčí, J.
Establishing the Sociological Data Archive in the Czech Republic.
In: Social Science Data Archives in Eastern Europe. Results, Potentials and prospects of Archival Development. - Berlin - Cologne - Paris, Ferger Verlag 2002. - S. 163-176.
[Social Science Data Archives in Eastern Europe. Results, Potentials and prospects of Archival Development.. Berlin (DE), 02.02.22-02.02.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117

094078 - SOU-Z 20023292 RIV CZ eng J
Krejčí, J.
Acces to Czech Social Survey Data.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 [6] 809-826 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

094079 - SOU-Z 20023293 CZ cze J
Krejčí, J.
Otázky bydlení a politické postoje.
SDA Info, 4 [3-4] 4-6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089832 - SOU-Z 20023009 CZ cze J
Křížková, A.
Anotace knihy Rosabeth Moss Kanter: Men and women of the corporation.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [2-3] 5-6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089833 - SOU-Z 20023010 CZ cze J
Křížková, A.
Řídit jako muž. Anotace knihy Judy Wajcman: Manging like a Man.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [2-3] 6-7 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089835 - SOU-Z 20023014 CZ cze J
Křížková, A.
Projekt Životní strategie v české podnikatelské sféře.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [2-3] 10 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089836 - SOU-Z 20023015 CZ cze J
Křížková, A.
Rodina a/nebo práce v životě českých manažerek.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [2-3] 10-12 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091466 - SOU-Z 20023059 DE ger J
Křížková, A.
Stellung der Frauen.
Informationen zur politschen Bildung, - [276] 37-39 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091467 - SOU-Z 20023060 CZ cze M
Křížková, A.
(Ne)rovné příležitosti žen a mužů v České republice.
In: Zpráva z výzkumu: rovné příležitosti žen a mužů. - (Ed. Lišková, K.; Navrátilová, J.). - Brno, Gender centrum FSS MU 2002. - S. 33-41.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091504 - SOU-Z 20023032 CZ cze J
Křížková, A.
Ženy v řídících pozicích na trhu práce I.
Sociální politika, 28 [9] 9-10 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091505 - SOU-Z 20023033 CZ cze J
Křížková, A.
Ženy v řídících pozicích na trhu práce II.
Sociální politika, 28 [10] 10-11 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093861 - SOU-Z 20023284 CZ cze J
Křížková, A.
Institucionální mechanismy exkluze a diskriminace žen na řídících pozicích.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [4] 4-5 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094074 - SOU-Z 20023288 CZ cze J
Křížková, A.
Anotace knihy Catherine Hakim Work - Lifestyle Choises in the 21st Century.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [4] 12-13 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096372 - SOU-Z 20023314 CZ cze J
Křížková, A.
3.mezinárodní konference forancouzského feministického výzkumu.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [4] 14 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096381 - SOU-Z 20023325 RIV CZ cze M
Křížková, A.
česká žena v práci a rodině posledního tisíciletí.
In: Současná česká společnost. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 148-160.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096382 - SOU-Z 20023326 RIV CZ cze M
Křížková, A.
Podmínky uplatnění žen v řídících pozicích na trhu práce.
In: Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v čR. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 21-40.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096383 - SOU-Z 20023327 RIV CZ cze B
Křížková, A.
Životní strategie manažerek: Případová studie. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 67 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096393 - SOU-Z 20023338 RIV CZ cze M
Křížková, A.
Trendy v rodině a rodinných odpovědnostech.
In: Podmínky harmonizace práce a rodiny v ČR. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 13-25.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

098567 - SOU-Z 20023336 RIV CZ cze B
Křížková, A. - Václavíková-Helšusová, L.
Sociální kontext života žen pracujích v řídících pozicích. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 46 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089831 - SOU-Z 20023006 CZ cze J
Lach, J.
NESSTAR: operace s daty přes internet.
SDA Info, 4 [1-2] 10-12 (2002).

093738 - SOU-Z 20023240 CZ cze J
Lebeda, T.
Vláda a opozice očima veřejnosti.
České veřejné mínění v evropských souvislostech, 1 [1] 3-5 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093739 - SOU-Z 20023241 CZ eng J
Lebeda, T.
Government and Opposition in the Eyes of Public.
Czech Public Oppinion in a European Context, 1 [1-2] 4-6 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093740 - SOU-Z 20023242 CZ cze N
Lebeda, T.
Žádný hlas nepadá pod stůl.
Právo, 12 [144] 6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093741 - SOU-Z 20023243 CZ cze N
Lebeda, T.
Volební systém dvou tváří.
Právo, 12 [23] 6 (02.06.21).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089779 - SOU-Z 20023501 RIV CZ cze U
Lebeda, T. - Vajdová, Z.
Volební reforma v České republice a její politické konsekvence. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.02.28 (W-CST 14/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093845 - SOU-Z 20023268 CZ cze J
Leontiyeva, Y.
Český "Middletown" a podpora legality potratů - dokončení.
SDA Info, 4 [1-2] 4-5 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/0370; GA AV ČR(CZ) IAA7028101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093846 - SOU-Z 20023269 CZ cze J
Leontiyeva, Y.
Výzkumy hodnot v ČR: World Value Surveys a European Values Study.
SDA Info, 4 [1-2] 8-10 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093742 - SOU-Z 20023244 RIV CZ eng J
Linek, L.
The Czech Republic - Political Data Yearbook 2001.
European Journal of Political Research, 41 [3-4] 931-940 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/00/0747
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.457(99) 0.602(00) 0.707(01) 0.803(02) 0.476(03) ]

093743 - SOU-Z 20023245 CZ eng J
Linek, L.
Fifth Workshop of Parliamentary Scholars and Parliamentarians .
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 [5] 684-686 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

093744 - SOU-Z 20023246 CZ cze J
Linek, L.
Co ne/dělat s teorií kartelové strany?
Politologická revue, - [2] - (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0679
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093745 - SOU-Z 20023247 CZ cze J
Linek, L.
Reforma územní veřejné správy -kdo určuje její směr?
Parlamentní zpravodaj, 8 [1] 5-7 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/00/0747
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093746 - SOU-Z 20023248 CZ cze J
Linek, L.
Partnerství veřejného a soukromého sektoru - proč právě v ICT?
Parlamentní zpravodaj, 8 [3] 15-17 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/00/0747
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093747 - SOU-Z 20023249 CZ cze J
Linek, L.
Co dělají poslanecké kluby, když hlasují ů loajalita a disciplína v Poslanecké Sněmovně.
Parlamentní zpravodaj, 8 [6] 5-8 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/00/0747
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093841 - SOU-Z 20023263 RIV CZ cze K
Linek, L. - Čada, K. - Kabele, J.
České vládní legislatvní plánování v letech 1998-2002.
In: České vládní legislativní plánování v letech 1998 - 2002. Dělba kompetencí, termínový řád, pole prosazování politik, koncepce proměny práva. - Praha, Univerzita Karlova 2002. - S. -.
[Konsolidace vládnutí a pdnikání v České republice a v Evropské unii.. Praha (CZ), 02.10.31-02.11.02 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096634 - SOU-Z 20023348 RIV CZ cze M
Linek, L. - Čada, K. - Kabele, J.
České vládní legislativní plánování v letech 1998 -2002.
In: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii 2. - (Ed. Končelík, J.; Kopplová, B.; Prázová, I.). - Praha, Fakulta sociálních věd UK a MATFYZpress 2002. - S. 9-26.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093749 - SOU-Z 20023251 RIV CZ eng B
Linek, L. - Rakušanová, P.
Parties in the Parliament. Why, when and how do parties act in unity? Parliamentary Party Groups in the Chamber of Deputies in the years 1998ů2002. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 80 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA407/00/0747
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093842 - SOU-Z 20023264 RIV CZ cze U
Linek, L. - Seidlová, A. - Rakušanová, P.
Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2002. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.10.29 (K-CST 35/0)]
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0679
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093748 - SOU-Z 20023250 CZ cze J
Linek, L. - Starý, R. - Čada, K. - Hujer, M.
Kdo si notoval a kdo na sebe křičel?
Parlamentní zpravodaj, 8 [6] 13-15 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/00/0747
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089795 - SOU-Z 20023517 CZ cze J
Linková, M.
Znásilnění: Historický kontext a genderové stereotypy.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [1] 6-8 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002

091498 - SOU-Z 20023016 CZ cze J
Linková, M.
Věda o ženách, pro ženy a s ženami.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [2-3] 13-14 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OK 437
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093847 - SOU-Z 20023270 RIV CZ cze M
Linková, M.
Děravé potrubí: gender a věda.
In: Na ceste do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 47-66.
Grant: GA MŠk(CZ) OK 437
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093848 - SOU-Z 20023271 RIV CZ cze R
Linková, M.
Rcenze knihy Naomi Wolf: Mýtus krásy.
Rec.: Wolf, N.: The Beauty Myth: How images of beauty are used ageinst women. New York, 1991.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 [5] 663-666 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

093851 - SOU-Z 20023274 RIV CZ cze R
Linková, M.
[Recenze].
Rec.: Bourdieu, P.: La Domination Masculine. Paris,1988.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 [5] 666-667 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

093856 - SOU-Z 20023279 RIV CZ cze M
Linková, M.
Sociologické aspekty.
In: Transsexualita: diagnostika a léčba. - Praha, Grada Publishing 2002. - S. 118-122.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093860 - SOU-Z 20023283 CZ cze J
Linková, M.
Děravé potrubí: genderové zatížení vědecké profese.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [4] 3-4 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OK 437; GA AV ČR(CZ) IAA7028103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093849 - SOU-Z 20023272 RIV CZ cze U
Linková, M. - Čermáková, M. - Křížková, A. - Hašková, H. - Radimská, R.
Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.09.25 (W-CST 31/0)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 437; GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093850 - SOU-Z 20023273 RIV CZ cze U
Linková, M. - Čermáková, M. - Křížková, A. - Hašková, H.
Věda o ženách, pro ženy a s ženami. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.06.12 (W-CST 40/0)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 437; GA AV ČR(CZ) IAA7028103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094094 - SOU-Z 20023308 RIV CZ cze E
Linková, M. - Šaldová, K.
Skleněný strop/Glass Ceiling. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. -
Grant: GA MŠk(CZ) OK 437
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096375 - SOU-Z 20023317 CZ cze J
Lux, M.
Jaké postoje k bydlení a bytové politice mají lidé žijící v tržním nájemním bydlení?
Data & fakta, -, [-] 1-4 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096376 - SOU-Z 20023318 RIV CZ cze B
Lux, M.
Finanční dostupnost bydlení v ČR a zemích EU. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2002. - 179 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096377 - SOU-Z 20023320 RIV CZ cze B
Lux, M.
Mikroekonomie bydlení. Praha, Vysoká škola ekonomická 2002. - 34 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA402/01/0146
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096378 - SOU-Z 20023321 RIV CZ cze M
Lux, M.
Změny ve spotřebních vzorcích českých domácností 1990-1999.
In: Současná česká společnost. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 67-87.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096379 - SOU-Z 20023322 RIV CZ cze M
Lux, M.
Sociální bydlení.
In: Bydlení - věc veřejná. - (Ed. Lux, M.). - Praha, SLON 2002. - S. 73-159.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

098565 - SOU-Z 20023319 RIV CZ cze B
Lux, M.
Spokojenost českých občanů s bydlením. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 51 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096635 - SOU-Z 20023349 RIV CZ eng C
Lux, M. - Kahrik, A. - Sýkora, L. - Yoveva, A.
Local Governments and Housing in Comparative Perspective: The Case of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Poland, Romania and Slovakia.
In: Housing Cultures:Convergence and Diversity. - Vídeň, European Network for Housing Research 2002. - S. -.
[European Network for Housing Research. Vídeň (AT), 02.07.01-02.07.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094090 - SOU-Z 20023304 RIV CZ cze M
Lux, M. - Sunega, P. - Obadalová, M.
Finanční dostupnost vlastnického a nájemního bydlení v ČR a v zemích EU.
In: Bydlení - věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. - (Ed. Lux, M.). - Praha, SLON 2002. - S. 11-71.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004; GA AV ČR(CZ) ICE7028203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096374 - SOU-Z 20023316 RIV AT eng G
Lux, M. - Wilcox, S.
Housing Allowances in East and West Europe. Contrasting Context, Structures and Trends. Vídeň, ENHR 2002. -
[European Network for Housing Research 2002. Vídeň (AT), 02.06.01-02.06.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

104484 - SOU-Z 20033250 RIV SK eng J
Machonin, P.
Slovaks and Czechs on the Threshold of European Union. On the Possibility of Mutual Emancipation of Nations.
Slowak Sociological Review - Sociológia, 34 [6] 547-562 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.127(99) 0.115(00) 0.127(01) 0.138(02) 0.115(03) ]

104485 - SOU-Z 20033251 RIV CZ eng J
Machonin, P.
Application of the Modernization Theory to Post-Socialist Changes.
Sociológia, 34 [5] 411-421 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.127(99) 0.115(00) 0.127(01) 0.138(02) 0.115(03) ]

108004 - SOU-Z 20033426 RIV CZ eng G
Machonin, P.
A Contribution to the Testing of Elite Theories on the Czech Postsocialist Historical Reality. Trento, Trento Univerzity 2002. - 10 s.
[Enlargement as Europenisation: Elite Perspectives. Trento (IT), 02.06.07 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/01/0868
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

104483 - SOU-Z 20033249 RIV CZ eng M
Machonin, P. - Červenka, J. - Gatnar, L. - Kuchař, P. - Muller, K. - Tuček, M.
The Czech Republic: Transformation and Modernization.
In: Structural Change and Modernization in Post-Socialist Societies. - (Ed. Adamski, W.; Machonin, P.; Zapf, W.). - Hamburg, Reinhold Kramer Verlag 2002. - S. 15-78.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

108005 - SOU-Z 20033427 RIV CZ cze B
Machonin, P. - Tuček, M.
Zdroj a vývoj nových elit v České republice (od konce osmdesátých let 20. století do jara 2002). Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 60 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/01/0868
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089817 - SOU-Z 20023539 RIV CZ ger M
Mansfeldová, Z.
Tschechische Republik.
In: Vom Baltikum zum Schwarzen Meer. Transformation im ostlichen Europa. - (Ed. Gabanyi, A.; Schroeder, K.). - Mnichov, Bayerische Landeszentrale fur politische Bildungsarbeit 2002. - S. 385-411.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089838 - SOU-Z 20023018 RIV CZ ger M
Mansfeldová, Z.
Das tschechische Parlament im Zeichen allmählicher Stabilisierung.
In: Parlamente und Systemtransformation im postsozialistischen Europa. - (Ed. Kraatz, S.; Steinsdoff von, S.). - Opladen, Leske + Burdich 2002. - S. 111-125.
Grant: GA ČR(CZ) GA407/00/0747
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091960 - SOU-Z 20023235 RIV DE eng M
Mansfeldová, Z.
Political Science in the Czech Republic.
In: The State of Political Science in Central and Eastern Europe. - (Ed. Klingemann, H.; Kulesza, E.; Legutke, A.). - Berlin, Edition Sigma 2002. - S. 71-95.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096636 - SOU-Z 20023350 RIV CZ cze M
Maříková, H.
Problematická či chybějící opatření ke sladění práce a rodiny.
In: Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 51-69.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091475 - SOU-Z 20023046 CZ cze V
Matěj, P. - Kreidl, M. - Krejčí, J.
Inequality and equity in education. What do we know from the international comparative surveys. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 83 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089822 - SOU-Z 20023547 RIV CZ cze J
Mišovič, J.
Veřejné mínění o vztahu k politickým stranám před volbami do Sněmovny.
Politologická revue, 8 [1] 160-174 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089823 - SOU-Z 20023548 CZ cze J
Mišovič, J.
O příslušnosti k církvím ve sčítáních 1991 a 2001.
Demografie, 44 [2] 129-130 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089824 - SOU-Z 20023549 CZ cze N
Mišovič, J.
Inflace, chudoba, příjmy v názorech veřejnosti.
České veřejné mínění v evropských souvislostech, 1 [1] - (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205

089825 - SOU-Z 20023550 CZ cze N
Mišovič, J.
Činnost policie pod drobnohledem občanů.
Veřejná správa, 8 [11] - (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089827 - SOU-Z 20023552 CZ cze J
Mišovič, J.
K okolnostem ovlivňujícím vztah české veřejnosti k Evropské unii.
České veřejné mínění v evropských souvislostech, 1 [2] 1-3 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205

091511 - SOU-Z 20023039 CZ cze J
Mišovič, J.
Náboženství a modely společenské transformace - zpráva z konference.
Sociologický časopis, 38 [5] 679-680 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

091512 - SOU-Z 20023040 CZ cze J
Mišovič, J.
Bezpečnost občanů, práce policie a trest smrti. Názory veřejnosti ve střední a východní Evropě.
České veřejné mínění v evropských souvislostech, 1 [3] 4-6 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091513 - SOU-Z 20023041 CZ cze J
Mišovič, J.
Pohled občanů na kandidáty do obecních zastupitelstev.
Veřejná správa, 13 [43] 1-4 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091514 - SOU-Z 20023042 CZ eng J
Mišovič, J.
The circumstances influencing the relationship between the Czech public and European Union.
Czech Public Opinion in a European Context, 1 [1-2] 6-9 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091515 - SOU-Z 20023043 CZ cze J
Mišovič, J.
Inflation, poverty and wages reflected in public opinion.
Czech Public Opinion in a European Context, 1 [1-2] 12-14 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091516 - SOU-Z 20023044 RIV CZ cze J
Mišovič, J.
O minulé a současné reflexi vědomí společnosti.
Socilógia, 34 [4] 287-304 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.127(99) 0.115(00) 0.127(01) 0.138(02) 0.115(03) ]

096628 - SOU-Z 20023341 CZ cze N
Mišovič, J.
Názory na obranu a vzájemné vztahy mezi ČR a NATO.
České veřejné mínění v evropských souvislostech, 1 [4] 4-6 ( 2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091500 - SOU-Z 20023027 CZ cze N
Nešpor, Z.
Víra v dějinách Koruny české se nepovedla.
Mladá fronta Dnes, -, [-] 4-5 (02.10.05).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091502 - SOU-Z 20023029 RIV CZ cze J
Nešpor, Z.
Problém subjektivního smyslu jednání v díle Maxe Webera, Clifforda Geertze a Rudolfa Bultmanna. S. 553-564.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 [ 5] 551-562 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

091503 - SOU-Z 20023031 RIV CZ cze J
Nešpor, Z.
Vnější označení a sebeoznačení českých nekatolíků v 18. - 19. století. S. 215-236.
Religio, revue pro religionistiku, 10 [2] 175-196 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093736 - SOU-Z 20023030 RIV CZ eng J
Nešpor, Z.
Disappointed and Disgruntled: A Study of the Return in the 1990s of Czech Emigrants from the Communist Era.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 [6] 789-808 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

093843 - SOU-Z 20023265 CZ cze J
Nešpor, Z.
Soudobá mongolská religiosita I.
Nový Orient, 57 [8] 284-287 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093844 - SOU-Z 20023266 CZ cze J
Nešpor, Z.
Soudobá mongolská religiosita II.
Nový Orient, 57 [9] 310-314 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093857 - SOU-Z 20023280 CZ cze R
Nešpor, Z.
David Lyon: Ježíš v Disneylandu. Náboženství v postmoderní době.
Rec.: Lyon, D.: Ježíš v Disneylandu. Náboženství v postmoderní době. Mladá fronta, 2002.
Lidé města, - [8] 217-219 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093858 - SOU-Z 20023281 RIV CZ eng R
Nešpor, Z.
Mitchell A. Orenstein: Out of the Red.
Rec.: Orenstein, M.: Out of the Red. The University of Michigan Press 2001.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 [6] 837-840 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

094095 - SOU-Z 20023309 RIV CZ cze R
Nešpor, Z.
Mark D. Chapman:Ernst Troeltsch and Liberal Theology.
Rec.: Chapman, M.: Ernst Troeltsch and Liberal Theology. Oxford University Press, 2001.
Religio, Revue pro religionistiku, 10 [2] 285-288 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

098148 - SOU-Z 20023267 RIV CZ cze B
Nešpor, Z.
Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty: Prolegomena k sociologickému studiu českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západní reemigraci 90. let. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 95 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091501 - SOU-Z 20023028 RIV CZ cze J
Nešpor, Z. - Hornofová, M. - Jakoubek, M.
Čeští nekatolíci v rumunském Banátu a v Bulharsku IV.
Lidé města, Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace , - [8] 85-104 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091474 - SOU-Z 20023045 RIV CZ cze B
Potůček, M. - Bednařík, A. - Dienstbierová, J. - Fric, P. - Kreidl, M. - Mašková, M. - Mederly, P. - Nováček, P. - Prudký, L. - Přikryl, J. - Purkrábek, M. - Rašek, A. - Segethová, J. - Urban, L. - Václavík, D. - Veselý, A.
Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha, Gutenberg 2002. - 686 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028202; GA ČR(CZ) GA403/02/1500
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091462 - SOU-Z 20023007 CZ cze J
Radimská, R.
Genderové nerovnosti na trhu práce - pohled francouzské sociologie.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [2-3] 1-2 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091465 - SOU-Z 20023013 CZ cze J
Radimská, R.
Štěstí a neštěstí vdané ženy: nepřímé zhodnocení ženského kapitálu na pracovním trhu.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [2-3] 9 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091492 - SOU-Z 20023071 RIV CZ eng J
Radimská, R.
Pierre Bourdieu:Sociologist of Dominnace and of the Dominated.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 [3] 395-398 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

091493 - SOU-Z 20023072 CZ eng J
Radimská, R.
The Childcare after the Parent's Separation.
Sociální politika, 28 [11] 20-22 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093859 - SOU-Z 20023282 CZ cze J
Radimská, R.
Mateřství, otcovství a moc.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [4] 1-3 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093862 - SOU-Z 20023285 CZ cze J
Radimská, R.
Společná a střídavá výchova - debata plná rozporů.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [4] 10 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094075 - SOU-Z 20023289 CZ cze J
Radimská, R.
Anotace knihy Současná česká společnost - Sociologické studie.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [4] 13-14 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094076 - SOU-Z 20023290 CZ cze J
Radimská, R.
Ecole Doctorale Thématique.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [4] 14 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089798 - SOU-Z 20023520 CZ cze J
Rakušanová, P.
Domácí násilí.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [1] 15-16 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002

093863 - SOU-Z 20023286 CZ cze J
Rakušanová, P.
Rovné příležitosti na internetu.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [4] 10-11 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

098575 - SOU-Z 20023342 RIV CZ cze C
Rakušanová, P.
Reprezentace zemědělských zájmů v legislativním procesu Parlamentu ČR: Teoretická sonda a empirické implikace.
In: Reprezentace zemědělských zájmů v českém stranickém systému po roce 1989. - Praha, Katedra humanitních studií, FPE,ČZU 2002. - S. 43-50.
[Reprezentace zemědělských zájmů v českém stranickém systému po roce 1989. Praha (CZ), 02.09.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA407/00/0747
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091497 - SOU-Z 20023076 RIV CZ cze M
Reitschmiedová, A. - Rezková, M. - Svěrčinová, Z.
Názory a postoje veřejnosti.
In: Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2001. - Praha, Český ekologický ústav 2002. - S. 505-522.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093852 - SOU-Z 20023275 RIV CZ cze M
Rendlová, E.
Společenské postoje a životní hodnoty mužů a žen ů poznatky z výzkumů veřejného mínění.
In: Současná česká společnost. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 161-174.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093853 - SOU-Z 20023276 CZ eng J
Rendlová, E.
Family Conflicts and Violence against Women - An International Comparison.
Czech Public Opinion in a European Context, 1 [3] 6-8 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093854 - SOU-Z 20023277 CZ eng J
Rendlová, E.
Opinions on the Economic STate of the Country and the Households in Six Central and Eastern European Countries.
Czech Public Opinion in a European Context, 1 [1-2] 1-4 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093855 - SOU-Z 20023278 CZ eng J
Rendlová, E.
The Czech Public on EU Accession and Support ofr Admittance among the Member Countries. Comparison with Hungary and Poland.
Czech Public Opinion in a European Context, 1 [1-2] 9-12 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

102434 - SOU-Z 20033095 RIV CZ cze B
Rendlová, E. - Lebeda, T.
Výzkumy veřejného mínění - teoretické souvislosti a praktická aplikace. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 52 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028205
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089837 - SOU-Z 20023017 CZ cze J
Rezková, M.
Statistika o ženách: Mzdové nerovnosti žen a mužů na vedoucích a řídících pozicích.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [2-3] 15 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091494 - SOU-Z 20023073 CZ cze J
Rezková, M.
Kdo se má dobře a kdo hůř?
Sondy - týdeník pro sociální otázky, - [1] 15 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091495 - SOU-Z 20023074 CZ cze J
Rezková, M.
Stále více zaměstnanců se bojí o práci.
Sondy - týdeník pro sociální otázky, - [18] 5 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091941 - SOU-Z 20023216 CZ cze V
Rezková, M.
Jaké výdaje nás dnes zatěžují? Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091942 - SOU-Z 20023217 CZ cze V
Rezková, M.
Kdo se nejlépe stará o životní prostředí? Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091943 - SOU-Z 20023218 CZ cze V
Rezková, M.
Chování obyvatel a podnikatelské sféry k životnímu prostředí. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091944 - SOU-Z 20023219 CZ cze V
Rezková, M.
Česká veřejnost ke globálním ekologickým problémům. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091945 - SOU-Z 20023220 CZ cze V
Rezková, M.
Situace podniků a pracovní mobilita zaměstnanců. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091946 - SOU-Z 20023221 CZ cze V
Rezková, M.
Hospodářská úroveň ČR v porovnání s jinými zeměmi. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091947 - SOU-Z 20023222 CZ cze V
Rezková, M.
Obyvatelé sedmi zemí hodnotí hospodářskou situaci svého státu. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091948 - SOU-Z 20023223 CZ cze V
Rezková, M.
Situace podniků a pracovní mobilita zaměstnaců. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091949 - SOU-Z 20023224 CZ cze V
Rezková, M.
Jak posuzovat politiky. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091950 - SOU-Z 20023225 CZ cze V
Rezková, M.
Ohlédnutí za uplynulým rokem. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091951 - SOU-Z 20023226 CZ cze V
Rezková, M.
Hodnocení vlády. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091952 - SOU-Z 20023227 CZ cze V
Rezková, M.
Aktuální postoje veřejnosti ke vstupu do EU. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091953 - SOU-Z 20023228 CZ cze V
Rezková, M.
Aktuální postoje veřejnosti ke vstupu do EU. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091954 - SOU-Z 20023229 CZ cze V
Rezková, M.
Integrace ČR do EU - aktuální postoje a názory. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091955 - SOU-Z 20023230 CZ cze V
Rezková, M.
Obyvatelstvo sedmi zemí hodnotí své materiální podmínky. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 2 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091958 - SOU-Z 20023233 CZ cze J
Rezková, M.
Veřejnost a ekologie.
Veřejná správa, 12 [26] 28-29 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091908 - SOU-Z 20023183 RIV CZ cze C
Roubal, O.
Regionální identita obyvatel (české části) euroregionu Nisa.
In: Pohraniční, přeshraniční spolupráce a euroregiony. - Ústí nad Labem, Universita J.E. Purkyně 2002. - S. 62-69.
[Evropská integrace - česká společnost a krajina. Ústí nad Labem ( CZ), 02.08.28-02.08.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/02/0321; GA ČR(CZ) GA403/02/1332
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089796 - SOU-Z 20023518 CZ cze J
Řeháčková, D.
Reklama jako forma symbolického násilí na ženách.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [1] 12-13 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002

089797 - SOU-Z 20023519 CZ cze J
Řeháčková, D.
Periodický tisk o domácím násilí.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 3 [1] 14-15 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002

093750 - SOU-Z 20023252 CZ cze V
Seidlová, A.
Úroveň demokracie v ČR. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 5 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093751 - SOU-Z 20023253 CZ cze V
Seidlová, A.
Sledovanost a hodnocení médií před červnovými volbami do PS. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 5 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093752 - SOU-Z 20023254 CZ cze V
Seidlová, A.
Proč do politiky vstupovat? Jak politiky ovlivňovat? Zájem o politiku. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093753 - SOU-Z 20023255 CZ cze V
Seidlová, A.
Socioekonomická hodnotová orientace české společnosti. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 6 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093754 - SOU-Z 20023256 CZ cze V
Seidlová, A.
Nejvýznamnější události na začátku prázdnin. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093755 - SOU-Z 20023257 CZ cze V
Seidlová, A.
Nejvýznamnější události poslední doby. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093756 - SOU-Z 20023258 CZ cze V
Seidlová, A.
Rozhodování voličů v průběhu předvolební kampaně. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093757 - SOU-Z 20023259 CZ cze V
Seidlová, A.
Reflexe posledních dnů předvolební kampaně. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093758 - SOU-Z 20023260 CZ cze V
Seidlová, A.
Voliči v posledních dnech před senátními volbami. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093759 - SOU-Z 20023261 CZ cze V
Seidlová, A.
Voliči a nevoliči - The Comparaticve Study of Electoral Systems. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 6 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093760 - SOU-Z 20023262 CZ cze V
Seidlová, A.
Češi evropskými občany. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089830 - SOU-Z 20023005 RIV CZ cze M
Simonová, N.
Vliv nerovnoměrného vývoje vzdělanostního systému na vzdělanostní nerovnosti po roce 1989 v ČR.
In: Současná česká společnost. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 196-215. - ().
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

096637 - SOU-Z 20023351 CZ cze N
Simonová, N.
Mezinárodní šetření schopností žáků základních a středních škol.
Socioweb Sociologický webzin, 1 [0] - (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

098088 - SOU-Z 20023020 RIV CZ eng B
Simonová, N.
The Influence of Family Origin on the Evolution of Educational Inequalities in the Czech Republic after 1989. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 36 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7028202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089843 - SOU-Z 20023025 RIV CZ cze M
Stachová, J.
Sociální hnutí na hraně mezi organizací a neformální iniciativou.
In: Současná česká společnost. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 271-289. - ().
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091499 - SOU-Z 20023024 CZ cze J
Stachová, J. - Čermák, D.
Politické postoje obyvatel Ústí nad Labem.
Data & Fakta, -, [-] 1-4 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/01/1564
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

098895 - SOU-Z 20033008 CZ cze J
Stachová, J. - Čermák, D.
Strategie revitalizace východoevropských měst - zpráva z konference.
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 38 [5] 677 ( 2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

094088 - SOU-Z 20023302 RIV CZ cze M
Sunega, P.
Bydlení v ČR - představy a ekonomická realita.
In: Současná česká společnost. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 88-106.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094089 - SOU-Z 20023303 RIV CZ cze B
Sunega, P.
Makroekonomie bydlení. Praha, Vysoká škola ekonomická 2002. - 34 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA402/01/0146
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094091 - SOU-Z 20023305 RIV CZ cze M
Sunega, P.
Adresný příspěvek na nájemné.
In: Bydlení ů věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. - (Ed. Lux, M.). - Praha, SLON 2002. - S. 161-229.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004; GA AV ČR(CZ) ICE7028203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094093 - SOU-Z 20023307 CZ cze K
Sunega, P.
Deregulace nájemného, adresný příspěvek n nájemné.
In: Deregulace nájemného, adresný příspěvek na nájemné. - Praha, Vysoká škola ekonomická 2002. - S. 52-65.
[Bytová politika v České republice.. Praha (CZ), 02.10.10 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA402/01/0146
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094096 - SOU-Z 20023310 RIV CZ cze B
Sunega, P. - Čermák, D. - Vajdová, Z.
Dráhy bydlení v čR 1960-2001. Minulá, současná a budoucí stěhování občanů ČR ve výzkumu postojů k bydlení. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 97 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091506 - SOU-Z 20023034 RIV CZ eng U
Vajdová, Z. - Markowski, R.
Political Rpresentation: Theory and Empirical Accounts. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.10.07 (W-WRD 8/2)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091507 - SOU-Z 20023035 RIV CZ cze U
Vajdová, Z. - Ouředníček, M.
Urbanizační procesy obyvatelstva v pražském městském regionu. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.10.31 (W-WRD 11/1)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091508 - SOU-Z 20023036 RIV CZ cze U
Vajdová, Z. - Ryba, J.
Sociologické nakladatelství - autor - čtenář: SLON. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.11.14 (W-CST 6/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091509 - SOU-Z 20023037 CZ cze J
Vajdová, Z.
Neziskové organizace v české společnosti.
Grantis, 10 [5] 4-5 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091510 - SOU-Z 20023038 CZ cze J
Vajdová, Z.
Zkušenosti neziskových organizací z regionálního plánování.
Grantis, 10 [1] 5-6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

102436 - SOU-Z 20033119 RIV CZ cze C
Vajdová, Z.
Zázemí regionálních zájmů v Ústeckém kraji.
In: Regional interests in the Ústí nad Labem Region and their Holders. Proceedings of the 2nd International Conference. - Ústí nad Labem, FSE UJEP 2002. - S. 69-78.
[Regional interests in the Ústí nad Labem Region and their Holders. Ústí nad Labem (CZ), 02.12.06-02.12.08 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/00/1713; GA ČR(CZ) GA403/00/0319
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094092 - SOU-Z 20023306 RIV CZ cze M
Vajdová, Z. - Čermák, D. - Sunega, P.
Dráhy bydlení.
In: Bydlení ů věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. - (Ed. Lux, M.). - Praha, SLON 2002. - S. 231-262.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004; GA AV ČR(CZ) ICE7028203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094084 - SOU-Z 20023298 RIV CZ eng U
Vajdová, Z. - Freise, M.
Supporting Civil Society from Abroad - the Activities of German Nonprofit Organisations in the Czech Republic. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.06.06 (W-EUR 12/2)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089782 - SOU-Z 20023504 RIV CZ cze U
Vajdová, Z. - Kábele, J.
Kdo se bojí hierarchií? 1 s.
[ Praha (CZ), 02.04.11 (W-CST 12/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094082 - SOU-Z 20023296 RIV CZ cze U
Vajdová, Z. - Kandert, J.
Výzkumy na Filipovsko. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.11.28 (K-CST 8/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089781 - SOU-Z 20023503 RIV CZ cze U
Vajdová, Z. - Klicperová, M.
Občanská kultura - srovnávací výzkumy. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.03.14 (W-CST 12/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094083 - SOU-Z 20023297 RIV CZ cze U
Vajdová, Z. - Potůček, M.
Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.12.12 (W-CST 16/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094087 - SOU-Z 20023301 RIV CZ cze U
Vajdová, Z. - Sirovátka, M. - Mareš, P.
Dopady nezaměstnanosti a strategie nezaměstnaných. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.05.09 (W-CST 11/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

094086 - SOU-Z 20023300 RIV CZ cze U
Vajdová, Z. - Zich, F.
Biografická identita obyvatel české části euroregionu Nisa. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.04.25 (W-CST 11/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091489 - SOU-Z 20023068 CZ cze V
Vinopal, J.
Postoje obyvatel ČR k připravovanému úderu na Irák. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091490 - SOU-Z 20023069 CZ cze V
Vinopal, J.
Postoje obyvatel ČR k připravovanému úderu na Irák. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - 3 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091520 - SOU-Z 20023080 CZ cze J
Vinopal, J.
Neutrální hodnota ve škále spokojenosti.
SDA Info, 4 [1-2] 6-7 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089841 - SOU-Z 20023022 RIV CZ cze M
Vlachová, K.
Levice - pravice v České republice v letech 1996 - 2000.
In: Současná česká společnost. - (Ed. Mansfeldová, Z.; Tuček, M.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 254 -270. - ().
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089819 - SOU-Z 20023542 RIV CZ eng M
Zich, F.
The Biographical Identity of the Inhabitants of the Czech Part of the NISA Euroregion.
In: Biographies in the Borderland. Preliminary Result of the Research on the Biographical Identity of the Borderland Population. - Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR 2002. - S. 31-108.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/02/1332
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

091909 - SOU-Z 20023184 RIV CZ cze C
Zich, F.
Přeshraniční společenství na česko-německé hranici.
In: Pohraniční, přeshraniční spolupráce a euroregiony. - Ústí nad Labem, Universita J. E. Purkyně 2002. - S. 43-48.
[Evropská integrace - česká společnost a krajina. Ústí nad Labem ( CZ), 02.08.28-02.08.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/02/0321
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

093737 - SOU-Z 20023236 RIV CZ eng U
Zich, F.
Regional idenity of inhabitants of euroregion NISA. 2 s.
[ Srbská Kamenice (CZ), 02.05.30-02.06.01 (K-WRD 15/7)]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/02/1332
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

099441 - SOU-Z 20033084 RIV CZ cze K
Zich, F.
Dělnická část středních vrstev za socialismu.
In: Studie k sociálním dějinám 10/2. - Opava, Slezské zemské muzeum v Opavě 2002. - S. 57-74.
[Střední vrstvy v českých zemích od 18. století do současnosti.. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.12 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/02/1332
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

105064 - SOU-Z 20033267 RIV CZ cze C
Zich, F.
Regionální identita obyvatel české části Euroregionu Nisa.
In: Regionální identita obyvatel v pohraničí. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2002. - S. 17-58.
[Evropská, národní, či regionální identita?. Praha (CZ), 03.10.03 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/02/1332
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089842 - SOU-Z 20023023 RIV CZ eng U
Zich, F. - Houžvička, V. - Jeřábek, M. - Roubal, O.
Biographical identity in border region. 2 s.
[ Srbská Kamenice (CZ), 02.05.30-02.06.01 (W-EUR 12/6)]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/02/1332
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089820 - SOU-Z 20023543 RIV CZ cze U
Zich, F. - Houžvička, V. - Roubal, O. - Kastner, Q. - Jeřábek, M.
Biografická identita obyvatel pohraničí. 1 s.
[ Ústí nad Labem (CZ), 02.05.15 (W-EUR 14/4)]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/02/1332
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11