ASEP

ÚHV - Ústav pro hudební vědu

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

057454 - UHV-H 990007 RIV CZ cze J
Dohnalová, L.
Festival Elektrokomplex, Vídeň 29.6.-5.7. 1998.
Hudební věda, 35 [4] 393-396 (1998).

050955 - UHV-H 980006 RIV CZ cze J
Franěk, M.
Rozlišování změny tempa. Přehled současných hudebně psychologických poznatků.
Hudební věda, 35 [2] 175-186 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/96/0615

050963 - UHV-H 980015 RIV KP eng C
Franěk, M. - Mates, J. - Nártová, M.
Doubling and Halving of Tempo: Factors Influencing Preciseness of the Performance.
In: Proceeding of the 5th International Conference on Music Perception and Cognition. ICMPC, Seoul 1998. - (Ed. Suk Won Yi, Seoul, Seoul National University 1998. - S. 359-363.
[International conference on music perception and cognition. ICMPC Seoul 1998 /5./. (KP), 98.08.25-98.08.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/96/0615

050954 - UHV-H 980005 CZ cze R
Havlík, J.
[Recenze].
Rec.: Gregor, Č.: Divácká opera. Přímluva za to, aby se opera vrátila k divákovi.
Hudební věda, 35 [1] 87-91 (1998).

050956 - UHV-H 980007 RIV CZ cze J
Havlík, J.
Případ Doubrava.
Hudební rozhledy, 51 [5] 36-38 (1998).
Grant: UHV(CZ) K3-059-601

057452 - UHV-H 990005 CZ cze R
Havlík, J.
[Recenze].
Rec.: Griebel, O.- Schulhoff, E.: Zehn Themen. Originallithographien. Inklusiv CD: E. Schulhoff: Zehn Klavierstuecke op. 30 - Heemstede, [1996], 46 s.
Hudební věda, 35 [3] 298-299 (1998).

057455 - UHV-H 990008 RIV CZ cze J
Jurková, Z.
Archetypální zpěvačka.
Romano džaniben, 5 [1-2] 19-28 (1998).
Grant: Research Support Scheme OSI(CZ) 1047:97

057456 - UHV-H 990009 RIV CZ cze J
Jurková, Z.
Prameny ke studiu autentického hudebního folklóru Romů v České republice.
Bulletin Muzea romské kultury, 6, 15-20 (1998).
Grant: Research Support Scheme OSI(CZ) 1047:97

057457 - UHV-H 990010 RIV CZ cze M
Jurková, Z.
Nad českou etnomuzikologií.
In: Studia Ethnographica. - (Ed. Tomandl, M.). - Praha, Karolinum 1998. - S. 25-30.

057458 - UHV-H 990011 US eng E
Jurková, Z. - Davies-Wilson, D. - Hoi-Szi, J.
Catalogue of the Collection of Walter Kaufmann. Bloomington, Indiana University 1998. -
Grant: Fulbright Commission(US) 221

057450 - UHV-H 990003 RIV CZ cze J
Kozina, J.
RILM v České republice. K problematice hudební bibliografie.
Národní knihovna. Knihovnická revue, 9 [3] 147-148 (1998).

050953 - UHV-H 980004 RIV CZ cze J
Kozina, J. - Kozinová, M.
Svatováclavské mešní officium u tepelských premonstrátů v pozdním středověku.
Hudební věda, 35 [1] 46-67 (1998).

057451 - UHV-H 990004 RIV CZ cze J
Kozinová, M.
Officium svaté Ludmily v českých středověkých rukopisech.
Hudební věda, 35 [4] 342-359 (1998).

057453 - UHV-H 990006 RIV CZ cze J
Opekar, A.
Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých.
Rock and Pop, 9 [1-12] 64-65 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95907

050957 - UHV-H 980008 RIV DE ger M
Ottlová, M. - Pospíšil, M.
Ballabile delle larve.
In: Meyerbeer und der Tanz. - (Ed. Moeller, H.). - Paderborn, University Press 1998. - S. 286-294. - (Meyerbeer Studien. 2).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/94/1893; -(CZ) UK104/97/A-HN/FF

050960 - UHV-H 980011 RIV CZ cze M
Ottlová, M. - Pospíšil, M.
Smetanovy ústupky obecenstvu.
In: Umění a veřejnost v 19. století. - (Ed. Martinovský, I.). - -, Albis international 1998. - S. 63-68.

050962 - UHV-H 980013 CZ cze G
Ottlová, M. - Pospíšil, M.
Sacrum et profanum. (Ed. Pospíšil, M.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1998. - 242 s.
[Sacrum et profanum. (CZ), 93.03.11-93.03.13]

050958 - UHV-H 980009 RIV DE ger M
Pospíšil, M.
Vampire auf der franzoezischen Buehne.
In: Heinrich August Marschner. - (Ed. Vogt, M. T.). - Leipzig, Leipziger Universitaetsverlag 1998. - S. 57-65. - (Kulturelle Infrastruktur. 5).
Grant: GA AV ČR(CZ) K3-059-602

050959 - UHV-H 980010 RIV DE ger M
Pospíšil, M.
Marschners Opernballaden (Der Vampyr, Hans Heiling).
In: Heinrich August Marschner. - (Ed. Vogt, M. T.). - Leipzig, Leipziger Universitaetsverlag 1998. - S. 67-72. - (Kulturelle Infrastruktur. 5).
Grant: GA AV ČR(CZ) K3-059-602

050961 - UHV-H 980012 RIV CZ cze M
Pospíšil, M.
Bezbožnost na posvátném místě (v Dvořákově opeře Dimitrij).
In: Sacrum et profanum. - (Ed. Pospíšil, M.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1998. - S. 96-106.

060482 - UHV-H 990017 RIV DE ger M
Pospíšil, M.
Meyerbeer und die tschechische Oper des 19. Jahrhunderts.
In: Meyerbeer und das europäische Musiktheater. - (Ed. Döhring, S.; Jacobshagen, A.). - Laaber, Laaber-Verlag 1998. - S. 407-441. - ( Thurnauer Schriften zum Musiktheater 16).
Grant: -(XC) 104/97/A-HN/FF G.Meyerbeer
Výzkumný záměr: CEZ:A41/98:Z8-059-9ii

057449 - UHV-H 990001 RIV CZ cze J
Vojtěšková, J.
Muzikologická produkce v českých zemích v roce 1997 s doplňky z předchozích let.
Hudební věda, 35 [4] 405-412 (1998).

057459 - UHV-H 990012 RIV CZ cze M
Volek, T.
Hesla o hudebnících.
In: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. stolení. - (Ed. Churaň, M.). - 2. vyd. Praha, Libri 1998. - S. 1. - ( 1, 2).

057461 - UHV-H 990014 RIV DE ger M
Volek, T.
Klassik (1740 bis 1810).
In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG). - (Ed. Finscher, L.). - 2. vyd. Kassel, Baerenreiter-Metzler 1998. - S. 991-998.

057462 - UHV-H 990015 CZ cze J
Volek, T.
70 let Mozartovy obce.
Bertramka, 25-29, 1-5 (1998).

057460 - UHV-H 990013 JP jap M
Volek, T. - Macek, J.
Beethoven's Rehearsals at the Lobkovicz's.
In: The Complete Beethoven. - Tokio, Kodansha 1998. - S. 78-89. - ( 4).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11