ASEP

ÚDU - Ústav dějin umění

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

031668 - UDU-I 960186 CZ cze D
Bartlová, M.
Vztah českých milostných madon k ikonám. Praha, Ústav dějin umění AV ČR 1996. - 145 s.

031669 - UDU-I 960187 BE fre C
Benešovská, K.
Nouvelle approche de l'art au temps de Jean l'Aveugle.
In: Soixante-neuvieme session annuelle du Comité (Union Académique Internationale). Compte rendu. - Bruxelles, Union Académique Internationale 1996. - S. 41-48.
[Session annuelle du Comité UAI /59./. Praha (CZ), 95.06.11-95.06.17]
Grant: IAA933105

033361 - UDU-I 960266 CZ cze J
Benešovská, K.
Benediktinský klášter Na Slovanech s kostelem Panny Marie a slovanských patronů. Pokus o revizi názorů na stavební vývoj ve 14. století.
Umění, 44 [2] 118-130 (1996).

033362 - UDU-I 960267 CZ cze/eng Jx
Benešovská, K.
Král Jan Lucemburský a Pražský hrad.
Pražský hrad. Programový čtvrtletník, - [3] 12-14 (1996).

033363 - UDU-I 960268 CZ ita Jx
Benešovská, K.
Giovanni di Lussemburgo e l'Italia. La storia e l'arte.
La Nuova rivista italiana di Praga, 1 [4] 51-53 (1996).
Grant: IAA933105

037550 - UDU-I 970001 CZ cze N
Benešovská, K.
Chrám sv. Mikuláše.
Znojemské listy, -, 3 (96.07.20).

037551 - UDU-I 970002 CZ cze Jx
Benešovská, K.
Mezinárodní vědecká konference "Jan Lucemburský (1296 - 1346) a umění jeho doby.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 7 [3] 1-3 (1996).

039478 - UDU-I 970056 FR fre C
Benešovská, K.
Aula Regia pres de Prague et Mons Regalis pres de Paris.
In: Cisterciáci ve středověkém Českém státě. Sborník z kolokvia v Kutné Hoře. - Pontigny, - 1996. - S. 231-245.
[Cisterciáci ve středověkém Českém státě. Kutná Hora (CZ), 92.06.09-92.06.13]

054035 - UDU-I 980001 SK cze J
Benešovská, K.
Petr Parléř versus Matyáš z Arrasu v pražské katedrále sv. Víta.
Ars, - [1/3] 100-111 (1996).

038544 - UDU-I 970077 CZ cze J
Benešovská, K. - Studničková, M.
Západní Čechy v době pozdního a vrcholného středověku.
Umění, 44 [6] 562-566 (1996).

031623 - UDU-I 960123 CZ cze B
Bregantová, P.
Ilustrace Vladimíra Fuky.
In: Vladimír Fuka. Cesta labyrintem. (Katalog výstavy). - (Ed. Primus, Z.). - Praha, Primus 1996. - S. 203-219.

033364 - UDU-I 960269 CZ cze B
Bregantová, P.
Bibliografie k surrealismu v Československu.
In: Český surrealismus 1929 - 1953. - (Ed. Bydžovská, L.; Srp, K.). - Praha, Argo 1996. - S. 460-482. - ().

031624 - UDU-I 960124 CZ cze R
Bydžovská, L.
[Recenze].
Rec.: -, - / Moderní revue 1894 - 1925. - Praha, Torst, 1995. 396 s.
Umění, 44 [1] 111-112 (1996).

033369 - UDU-I 960274 CZ cze J
Bydžovská, L.
Hlas lesa. (Toyen).
Bulletin Moravské galerie v Brně, 52, 89-92 (1996).

037552 - UDU-I 970003 CZ cze B
Bydžovská, L.
František Kobliha.
In: Sursum 1910 - 1912. - (Ed. Larvová, H.). - Praha, Galerie hlavního města Prahy 1996. - S. 106-113. - ().

037553 - UDU-I 970004 CZ ger B
Bydžovská, L. - Lahoda, V. - Švácha, R. - Bregant, M. - Lukeš, Z. - Srp, K.
Das Kubistische Prag 1909-1925. (Ed. Hošková, S.). - Prag, Galerie und Verlag Mitteleuropa 1996. - 229 s.

033365 - UDU-I 960270 CZ cze B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Český surrealismus 1929-1953. Skupina surrealistů v ČSR: události, vztahy, inspirace. Praha, Argo 1996. - 485 s. - ().
Grant: IAA933401

033366 - UDU-I 960271 CZ cze B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Fragmenty snu. Jindřich Štyrský, Toyen, Vincenc Makovský.
In: Český surrealismus 1929-1953. - Praha, Argo 1996. - S. 28-47. - ().
Grant: IAA933401

033367 - UDU-I 960272 CZ cze B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Halucinatorní, virtuální a mentální objekty. Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige.
In: Český surrealismus 1929-1953. - Praha, Argo 1996. - S. 112-169. - ().
Grant: IAA933401

033368 - UDU-I 960273 CZ cze B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Svět v kleci. Jindřich Štyrský, Toyen, Jindřich Heisler.
In: Český surrealismus 1929-1953. - Praha, Argo 1996. - S. 306-351. - ().
Grant: IAA933401

031625 - UDU-I 960125 CZ ger B
Doubravová, J.
Asrael und Kaddisch in der tschechischen Kultur des 20. Jahrhunderts.
In: Kontexte. Musica Iudaica. - Praha, Ústav pro hudební vědu FF UK 1996. - S. 116-122.

033358 - UDU-I 960263 CZ cze J
Doubravová, J.
Persuazivní komunikace v teorii.
Estetika, 33 [1/2] 97-100 (1996).

033359 - UDU-I 960264 CZ cze R
Doubravová, J.
Teorie hudební sémiotiky.
Rec.: Tarasti, E. / A Theory of Musical Semiotics. - Bloomington, Indiana University Press, 1994. 328 s.
Estetika, 33 [1/2] 119-122 (1996).

033370 - UDU-I 960276 FI eng C
Doubravová, J.
Analysis and fantasy from the viewpoint of the interpersonal hypothesis of musical semantics: An attempt at analysis.
In: Musical Semiotics in Growth. - (Ed. Tarasti, E.). - Imatra, International Semiotics Institute 1996. - S. 285-294. - ().
[Musical Signification. Helsinki (FI), 91.09.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93306

033371 - UDU-I 960279 CZ cze Jx
Doubravová, J.
Persuazivní komunikace v praxi.
Film a doba, 42 [1/2] 14-17 (1996).

038545 - UDU-I 970079 CZ cze J
Filip, A.
Vranovské setkání 1995.
Časopis Matice moravské, 115 [2] 439-440 (1996).

038546 - UDU-I 970080 CZ cze R
Filip, A.
[Recenze].
Rec.: Komlosyová, A.:E - Bůžek, V.:E - Svátek, F.:E / Kultury na hranici. Jižní Čechy - Jižní Morava - Waldviertel - Weinviertel. - Wien, Promedia 1995. 350 s.
Časopis Matice moravské, 115 [2] 358-364 (1996).

039481 - UDU-I 970059 CZ cze J
Filip, A.
Pozdně barokní farní kostel sv. Jakuba v Kostelci na Hané.
Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. F - uměnovědná, 42/44 [37/39] 205-218 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/94/0400

033372 - UDU-I 960281 CZ cze B
Halata, M. (Ed.)
Kniha protokolů pražského malířského cechu z let 1600-1656. Praha, Academia 1996. - 223 s. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307

037554 - UDU-I 970005 SI slo R
Halata, M.
Barokno gledališče na dvorcu Češki Krumlov.
Lutka, - [53] 135-137, 140 (1996).

031670 - UDU-I 960188 CZ cze N
Halík, P.
Zvítězila rytmizovaná věcnost. Soutěž na budovu Metrostavu v Karlíně ve Fragnerově galerii.
Lidové noviny, 9 [143] 10 (96.06.19).

033373 - UDU-I 960282 CZ cze J
Halík, P.
O Myslbeku.
Architekt, 42 [14/15] 10 (1996).

033374 - UDU-I 960283 CZ cze J
Halík, P.
O projasněném domě. K nedávné výstavě v pražské Galerii Genia Loci.
Architekt, 42 [14/15] 40 (1996).

037556 - UDU-I 970007 CZ cze B
Halík, P.
Počátky a proměny současné urbanistické scény.
In: Architektura a město. - Praha, Academia 1996. - S. 7-70. - ().

037557 - UDU-I 970008 CZ cze J
Halík, P.
Ideologická architektura.
Umění, 44 [5] 438-460 (1996).
Grant: GA404/96/1291

037558 - UDU-I 970009 CZ cze Jx
Halík, P.
Anketa Grand Prix Obce architektů 1995.
Architekt, 42 [6/7] 6 (1996).

037559 - UDU-I 970010 CZ cze Jx
Halík, P.
Bienále v Benátkách (6).
Architekt, 42 [23/24] 49 (1996).

037560 - UDU-I 970011 CZ cze J
Halík, P.
Architekt Bohuslav Fuchs (1895 - 1972) - život a dílo.
Fórum architektury a stavebnictví, - [6] 37 (1996).

037561 - UDU-I 970012 CZ cze J
Halík, P.
Frank O. Gehry a Vlado Milunič v Mánesu.
Fórum architektury a stavebnictví, - [5] 44 (1996).
Grant: IAA9033601

037562 - UDU-I 970013 CZ cze J
Halík, P.
Josip Plečnik v areálu Pražského hradu.
Fórum architektury a stavebnictví, - [6] 37 (1996).

037563 - UDU-I 970014 CZ cze N
Halík, P.
Architekt jako seismograf budoucnosti. Projekty na letošním 6. Bienále architektury v Benátkách.
Lidové noviny, 9 [250] - (96.10.24).

037564 - UDU-I 970015 CZ cze N
Halík, P.
Architektura jako cesta k nebi. Výstava Michal Brix a jeho letištní hala a kostel v galerii Fronta.
Lidové noviny, 9 [286] 13 (96.12.06).
Grant: IAA9033601

037565 - UDU-I 970016 CZ cze N
Halík, P.
Jednota tvaru a myšlenky. Emil Přikryl a jeho škola.
Lidové noviny, 9 [4] - (96.00.00).
Grant: IAA9033601

037566 - UDU-I 970017 CZ cze N
Halík, P.
Ožívající prostor a hmota (výstava Kenta Kleinmana v galerii Genia Loci).
Lidové noviny, 9 [173] - (96.00.00).

037555 - UDU-I 970006 CZ cze B
Halík, P. - Kratochvíl, P. - Nový, O.
Architektura a město. Praha, Academia 1996. - 204 s. - ().

054350 - UDU-I 980163 CZ cze J
Hausenblasová, J.
Seznamy dvořanů císaře Rudolfa II. z let 1580, 1584, 1589.
Paginae historiae, 4, 39-151 (1996).

037567 - UDU-I 970018 CZ cze B
Hlaváčková, H.
Knižní malba (katalogová hesla).
In: Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). - (Ed. Fajt, J.). - Praha, Národní galerie 1996. - S. 472-475, 485. - ().

039479 - UDU-I 970057 FR cze C
Hlaváčková, H.
A Thirteenth-Century Antiphonary from Sedlec Abbey.
In: Cisterciáci ve středověkém Českém státě. Sborník z kolokvia v Kutné Hoře. - Pontigny, - 1996. - S. 301-312.
[Cisterciáci ve středověkém Českém státě. Kutná Hora (CZ), 92.06.09-92.06.13]

054036 - UDU-I 980013 CZ cze J
Hlaváčková, H.
K výročí založení Archeologického institutu N.P. Kondakova.
Technologia artis, - [4] 7 (1996).

054037 - UDU-I 980014 CZ cze J
Hlaváčková, H.
Proměna řecké ikony Bohorodičky typu Glykofilúsa v ruské sbírce.
Technologia artis, - [4] 39-40 (1996).

033375 - UDU-I 960284 CZ cze B
Hlaváčková, H. - Studničková, M.
Iluminované rukopisy - katalog.
In: 800 let kláštera v Oseku (1196-1196). Katalog výstavy. - Osek, Praha, Unicornis 1996. - S. 23-30. - ().
Grant: IAA9033505

031626 - UDU-I 960132 CZ cze J
Hlobil, I.
Sto let prvního pokusu o proklamaci zákonné ochrany historické Prahy.
Umění a řemesla, 38 [2] 4-5 (1996).

033376 - UDU-I 960285 CZ cze J
Hlobil, I.
Bernardinské symboly Jména Ježíš v českých zemích šířené Janem Kapistránem.
Umění, 44 [3/4] 223-234 (1996).

033377 - UDU-I 960286 CZ cze R
Hlobil, I.
[Recenze].
Rec.: Samek, B. / Umělecké památky Moravy a Slezska. Sv. 1, A - I. - Praha, Academia, 1994. 654 s.
Umění, 44 [3/4] 356-358 (1996).

033378 - UDU-I 960287 CZ cze/eng B
Hlobil, I.
Insignie Palackého univerzity.
In: Universitas Olomucensis 1573-1946-1996. Vydáno k 50. výročí obnovení Univerzity Palackého v Olomouci. Katalog výstavy. - (Ed. Šimková, A.; Togner, M.). - Olomouc, Muzeum umění 1996. - S. 107-123. - ().

039482 - UDU-I 970060 FR fre B
Hlobil, I.
Évolution de la Protection des monuments et ses conceptions actuelles.
In: Monuments et sites République tcheque. - Paris, Icomos 1996. - S. 41-47.

039483 - UDU-I 970061 CZ cze R
Hlobil, I.
Ještě k Nové encyklopedii českého výtvarného umění v Žurnálu UP.
Rec.: / Nová encyklopedie českého výtvarného umění. 2 sv. - Praha, Academia 1995. 1103 s.
Rec.: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. 2 sv. - Praha, Academia 1995. 1103 s.
Žurnál Univerzity Palackého, 5 [17] 17 (1996).

039484 - UDU-I 970062 CZ cze/eng/ger B
Hlobil, I.
Promoční dedikace Jana Lysovského z Lysovic (1640).
In: Tři obrazové teze olomoucké univerzity. - (Ed. Hlobil, I.). - Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého 1996. - S. 1-2.

039485 - UDU-I 970063 CZ cze/eng Jx
Hlobil, I.
Sídlo prezidenta České republiky - živá hodnota Pražského hradu.
Pražský hrad. Programový čtvrtletník, - [2] 3 (1996).

039486 - UDU-I 970064 CZ cze J
Hlobil, I.
Průzkumy památek a stavebně historické průzkumy.
Průzkumy památek, 3 [1] 1-2 (1996).

039487 - UDU-I 970065 CZ cze B
Hlobil, I.
Tématizace - nevyužitý kapitál městské památkové rezervace Moravská Třebová.
In: Současné problémy historického města. Sborník příspěvků z konference. - Moravská Třebová, Městské muzeum v Moravské Třebové 1996. - S. 40-43.
[Současné problémy historického města. Moravská Třebová (CZ), 96.01.01]

054163 - UDU-I 980124 SK cze J
Hlobil, I.
Stavební účty katedrály sv. Víta v Praze dokládají parléře Jindřicha, ne Jindřicha Parléře.
Ars, - [1-3] 112-121 (1996).

039488 - UDU-I 970066 GB eng J
Hlobil, I. - Švácha, R.
The Decline of Stylistic Unity: Alois Riegl on Conservation.
Society of Architectural Historians of Great Britain Newsletter, - [59] 1-3 (1996).

031627 - UDU-I 960135 CZ cze N
Horová, A.
Až budou lumíci létat.
Mladá fronta Dnes, 7, 6 (96.01.08).

031628 - UDU-I 960136 CZ cze J
Horová, A.
České moderní a soudobé umění ve Veletržním paláci v Praze.
Umění, 44 [1] 106-110 (1996).
Grant: GA404/96/1291

031629 - UDU-I 960137 CZ cze J
Horová, A.
Dílo Davida Rabinowitche.
Ateliér, 9 [3] 6 (1996).

031630 - UDU-I 960138 CZ cze J
Horová, A.
Vladimír Fuka.
Ateliér, 9 [12] 12 (1996).

031631 - UDU-I 960139 CZ cze R
Horová, A.
[Recenze].
Rec.: -, - / Moderní revue 1894-1925. - Praha, Torst, 1995. 396 s.
Ateliér, 9 [11] 3 (1996).

031632 - UDU-I 960140 CZ cze Jx
Horová, A.
Umění a kultura 90. let. (Zpráva z konference na AVU).
Ateliér, 9 [3] 3 (1996).
Grant: GA404/96/1291

031633 - UDU-I 960141 CZ cze J
Horová, A.
Utáhnutý provaz Maxe Streichera.
Ateliér, 9 [13] 8 (1996).

031634 - UDU-I 960142 CZ cze N
Horová, A.
Vrcholné české moderní umění ve Veletržním paláci v Praze.
Český týdeník, -, 17 (95.12.29-96.01.02).

031671 - UDU-I 960189 CZ cze J
Horová, A.
Umělecké sdružení Sursum.
Ateliér, 9 [14] 12 (1996).

033379 - UDU-I 960288 CZ cze J
Horová, A.
Druhá pražská retrospektiva Jana Kotíka.
Ateliér, 9 [22] 1 (1996).

033380 - UDU-I 960289 CZ cze Jx
Horová, A.
Netušené možnosti Jiřího Votruby.
Ateliér, 9 [20] 5 (1996).

033381 - UDU-I 960290 CZ cze J
Horová, A.
O výtvarné kritice, hlasu pravdy, hodnotách a svobodě volby.
Ateliér, 9 [20] 2 (1996).
Grant: GA404/96/1291

033382 - UDU-I 960291 CZ cze R
Horová, A.
Odvrácená tvář českého umění 70. a 80. let.
Rec.: Slavická, M. - Pánková, M. / Zakázané umění 1. - Výtvarné umění, - (3/4) 1995. 204 s. Zakázané umění 2. - Výtvarné umění, - (1/2) 1996. 263 s.
Ateliér, 9 [24] 7 (1996).
Grant: GA404/96/1291

033383 - UDU-I 960292 CZ cze J
Horová, A.
Vzpomínky na budoucnost či Rozdělený byt.
Ateliér, 9 [19] 16 (1996).

037568 - UDU-I 970019 CZ cze Jx
Horová, A.
Galerie Sodoma a Komorra.
Ateliér, 9 [26] 3 (1996).

039467 - UDU-I 970034 CZ cze B
Jan, L. - Procházka, R. - Samek, B.
Sedm set let brněnské kapituly. (Ed. Jan, L.). - Brno, Biskupství brněnské 1996. - 144 s.

037569 - UDU-I 970020 CZ cze/ger B
Jirka, A.
Malířství 15. - 18. století z moravských zámeckých sbírek. Valtice, Šternberk, Bučovice. (Katalog výstavy). Brno, Moravská galerie 1996. - - s. - ().

031635 - UDU-I 960145 CZ cze B
Kořán, I.
Umělecké poklady Karolina.
In: Umělecká díla Karolina. - Praha, Muzeum hl. města Prahy 1996. - S. 17-21.

037570 - UDU-I 970021 PL eng B
Kořán, I.
Formation of the Idea of Humanism in Bohemia. (Based on the Czechs' attitude towards roman Catholicism).
In: Humanitas. - (Ed. Miszczynski, R.). - Czestochowa, Wieczorek-Press 1996. - S. 37-43. - ().

038547 - UDU-I 970108 CZ cze J
Kořán, I.
Knihovna Mistra Jeronýma Pražského.
Český časopis historický, 94 [3] 590-600 (1996).

039172 - UDU-I 970176 PL pol C
Kořán, I.
Czeska emigracja religijna w 18 wieku.
In: Spolecznosc protestancka w Ziemi Lipskiej 18 - 20 wieku, czasy - ludzie - wydarzenia. - (Ed. Jakubowski, Z.). - Czestochowa, Wyzsa Szkola Pedagogiczna 1996. - S. 133-146.
[Spolecznosc protestancka w Ziemi Lipskiej 18 - 20 wieku, czasy - ludzie - wydarzenia. Lipie (PL), 96.06.07-96.06.08]
Grant: IAA9033507

039489 - UDU-I 970067 CZ cze B
Kořán, I.
Triumf pravdy Šporkova času.
In: Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury. K 70. narozeninám prof. P.Preise. - (Ed. Vlnas, V.; Sekyrka, T.). - Praha, Národní galerie 1996. - S. 201-203.
Grant: IAA9033507

031636 - UDU-I 960146 CZ cze R
Kratochvíl, P.
Americký rodinný dům.
Rec.: Frampton, K. - Larkin, D. / American Masterworks - the Twentieth-Century House.
Architekt, 42 [6/7] 57 (1996).

031637 - UDU-I 960147 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Baba po sedmdesáti letech?
Architekt, 42 [6/7] 8 (1996).
Grant: IAA9033601

031638 - UDU-I 960148 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Horácké divadlo. Brix, Králíček, Krátký dokončili divadlo v Jihlavě.
Architekt, 42 [3] 9-13 (1996).
Grant: IAA9033601

031639 - UDU-I 960149 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Ivan Koleček. Kulturní centrum v Nyonu. Komentuje P. K.
Architekt, 42 [8] 16 (1996).
Grant: IAA9033601

031640 - UDU-I 960150 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Jan Hird Pokorný. Šest desetiletí projektování.
Architekt, 42 [3] 14-17 (1996).
Grant: IAA9033601

033385 - UDU-I 960294 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Oplatkův rodinný dům v Münchensteinu.
Architekt, 42 [21] 17-20 (1996).

037571 - UDU-I 970022 CZ cze B
Kratochvíl, P.
Město jako kulturní fenomén.
In: Architektura a město. - Praha, Academia 1996. - S. 71-106. - ( ).

037572 - UDU-I 970023 CZ cze B
Kratochvíl, P.
Nová architektura v historickém prostředí.
In: Architektura a město. - Praha, Academia 1996. - S. 155-192. - ().

033386 - UDU-I 960295 AT ger B
Kuthan, J.
Přemysl Ottokar II. König, Bauherr und Mäzen. Höfische Kunst im 13. Jahrhundert. Wien, Böhlau 1996. - 460 s. - ().

031641 - UDU-I 960152 IT ita B
Lahoda, V.
L'architettura del frammento erotico. I collages, 1935-1951.
In: Karel Teige. Archittetura, Poesia. Praga 1900-1951. - (Ed. Codeluppi, M. C.). - Milano, Electa 1996. - S. 195-203.
Grant: GA404/93/2198IAA933401

031642 - UDU-I 960153 PL eng C
Lahoda, V.
"He has come for our sake." Edvard Munch und Czech Art after 1905.
In: Totenmesse. Modernism in the Culture of Northern and Central Europe. - (Ed. Paszkiewicz, P.). - Warszawa, Institute of Art, Polish Academy of Sciences 1996. - S. 161-168. - ().
[Totenmesse. Modernism in the Culture of Northern and Central Europe. Warszawa (PL), 95.10.25-95.10.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

031643 - UDU-I 960154 CZ eng J
Lahoda, V.
František Kupka's Creation in Visual Art: "Organic" and Czech Connections.
Umění, 44 [1] 16-40 (1996).
Grant: GA404/93/2198

031645 - UDU-I 960156 CZ cze R
Lahoda, V.
[Recenze].
Rec.: -, - / Salomé. Un Mito Conteporáneo 1875 - 1925. - Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1995. 133 s.
Umění, 44 [1] 105-106 (1996).

031646 - UDU-I 960157 CZ cze Jx
Lahoda, V.
Vídeň - centrum moderní architektury.
Lidé a země, 45, [-] 242-246 (1996).

033387 - UDU-I 960296 CZ cze J
Lahoda, V.
Libor Fára a surrealismus.
Ateliér, 9 [21] 16 (1996).

033388 - UDU-I 960297 CZ cze B
Lahoda, V.
Mučená krajina těla: František Janoušek.
In: Český surrealismus 1929-1953. - (Ed. Bydžovská, L.; Srp, K.). - Praha, Argo 1996. - S. 250-253. - ().
Grant: IAA933401

033389 - UDU-I 960298 CZ cze B
Lahoda, V.
Surrealismus z děr: František Hudeček, František Gross, Ladislav Zívr, Zdenek Rykr, Alois Wachsmann.
In: Český surrealismus 1929-1953. - (Ed. Bydžovská, L.; Srp, K.). - Praha, Argo 1996. - S. 236-249. - ().
Grant: IAA933401

033390 - UDU-I 960299 CZ cze J
Lahoda, V.
Truchlení malíře. Friedrich Feigl, Osma a Čechy.
Bulletin Moravské galerie v Brně, 52, 24-33 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

037573 - UDU-I 970024 CZ cze B
Lahoda, V.
Český kubismus. Praha, Brána 1996. - 203 s. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93302

039459 - UDU-I 970026 CZ cze N
Lahoda, V.
Horizont metafyzické úzkosti. Grafiky a akvarely Bedřicha Feigla v pražském Centru Franze Kafky.
Lidové noviny, 9 [186] 10 (96.08.10).

039460 - UDU-I 970027 CZ cze N
Lahoda, V.
Úsporný kubismus pro potěšení. Henri Laurens v Domě U Černé Matky boží.
Lidové noviny, 9, 11 (96.01.09).

039461 - UDU-I 970028 CZ cze N
Lahoda, V.
Galerista kubistů. Daniel-Henry Kahnweiler a jeho svět ve Veletrežním paláci.
Respekt, 7 [33] 18 (96.08.12-96.08.18).

039462 - UDU-I 970029 CZ cze N
Lahoda, V.
Svět v křišťálové kouli. Surrealistické defenestrace v pražské Městské knihovně.
Respekt, 7 [46] 18 (96.11.11-96.11.17).

031644 - UDU-I 960155 CZ cze N
Lahoda, V. - Bydžovská, L.
Jarmark kritiky. K expozici České moderní umění 1900-1960 ve Veletržním paláci.
Nedělní Lidové noviny. Národní 9. Kulturní sekce Nedělních Lidových novin, 9 [11] 16 (96.03.16).

031647 - UDU-I 960158 CZ cze B
Lorenzová, H.
Estetik Karel Svoboda. Doslov.
In: Estetika svatého Augustina a její zdroje. - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 255-271. - ().
Grant: IAA9033502

033360 - UDU-I 960265 CZ cze J
Lorenzová, H.
Estetika v praxi. 13. mezinárodní kongres o estetice. Lahti - Finsko - srpen 1995.
Estetika, 33 [1/2] 126-128 (1996).

033391 - UDU-I 960300 CZ cze R
Lorenzová, H.
[Recenze].
Rec.: -, - / Osudový vlak. Sborník příspěvků stejnojmenné vědecké konference k 150. výročí příjezdu 1. vlaku do Prahy. - Praha, V. Svoboda, 1995. 142 s.
Umění, 44 [2] 212-213 (1996).

033392 - UDU-I 960301 PL ger C
Lorenzová, H.
Bolzanos Vision der Zukunft der bildenden Kunst.
In: Aesthetics for the Future. - (Ed. Golaszewska, M.). - Kraków, Jagellonian University 1996. - S. 114-123.
[Aesthetics for the Future. International Conference of Aesthetics /4./. Kraków (PL), 96.09.04-96.09.08]
Grant: IAA9033502

038548 - UDU-I 970118 CZ eng J
Lorenzová, H.
Music for the Eyes. Bolzano`s Theory of the fine Arts.
Umění, 44 [6] 514-519 (1996).

038549 - UDU-I 970119 CZ cze J
Lorenzová, H.
Staré dobré časy. Obraz doby předbřeznové v české memoárové literatuře.
Estetika, 33 [3/4] 113-119 (1996).
Grant: IAA9033502

033393 - UDU-I 960302 CZ cze C
Macháček, J.
Demografický vývoj v zemích dřívější východní Evropy.
In: Současnost a budoucnost rodiny. - Praha, Akademie profesorů za světový mír 1996. - S. 16-24. - ().
[Budoucnost a současnost rodiny. Praha (CZ), 95.10.23-95.10.24]

033394 - UDU-I 960303 CZ cze J
Macháček, J.
Albánský panel a veřejná správa. Konference NISPAcee v Tiraně.
Státní správa a samospráva, 7 [29] 24-25 (1996).

038550 - UDU-I 970120 FR eng C
Macháček, J.
Environmental Management in Public Administration.
In: Developing Organizations and Changing Attitudes: Public Administration in Central and Eastern Europe. - Paris, Sigma 1996. - S. 99-111.
[Developing Organizations and Changing Attitudes: Public Administration in Central and Eastern Europe. Tirana (AL), 96.03.28-96.03.30]
Grant: IAA8033501

033395 - UDU-I 960304 CZ cze Jx
Muchka, I.
Fotografie nebo záznam? Poznámky k digitalizaci obrazových dat.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 7 [ 1/2] 11 (1996).

038551 - UDU-I 970121 CZ B
Muchka, I. - Křížová, K.
Valdštejnský palác. Praha, Public History 1996. - 142 s.

031648 - UDU-I 960161 CZ cze R
Nešlehová, M.
Netradiční pojetí Máchova Máje.
Rec.: Mácha, K. H. / Máj.
Ateliér, 9 [4] 6 (1996).

031649 - UDU-I 960162 CZ cze J
Nešlehová, M.
Obrazy Jiřího Petrboka.
Ateliér, 9 [4] 5 (1996).

033396 - UDU-I 960305 CZ cze J
Nešlehová, M.
Fórum `88.
Výtvarné umění /Zakázané umění 2/, - [1/2] 162-165 (1996).

033397 - UDU-I 960307 CZ cze J
Nešlehová, M.
Malíř Jiří Valenta.
Bulletin Moravské galerie v Brně, 52, 61-67 (1996).

033398 - UDU-I 960308 CZ cze/eng B
Nešlehová, M.
Pavla Mautnerová, Robert Piesen. Úvodní text katalogu výstavy.
In: Pavla Mautnerová. Robert Piesen. - Klatovy, Galerie Klatovy - Klenová 1996. - S. -. - ().

039463 - UDU-I 970030 CZ cze J
Nešlehová, M.
Pavla Mautnerová a Robert Piesen.
Ateliér, 9 [25] 4 (1996).

033384 - UDU-I 960293 CZ cze B
Petráň, J. - Kořán, I.
Umělecká díla Karolina. Katalog výstavy, otevřené v Muzeu hl. m. Prahy, duben - prosinec 1996. Praha, Karolinum 1996. - 36 s.

033399 - UDU-I 960309 CZ cze J
Petrasová, T.
Rakousko - uherská monarchie 1860-1918 a její "provinční" architektura.
Umění, 44 [2] 203-205 (1996).

033400 - UDU-I 960310 CZ cze J
Petrasová, T.
Umění a veřejnost 19. století (v Plzni a v novodobé české společnosti).
Umění, 44 [3/4] 353-354 (1996).

038552 - UDU-I 970125 CZ eng J
Petrasová, T.
The origins of Prague neo-Gothic Architecture.
Umění, 44 [6] 499-513 (1996).

031650 - UDU-I 960163 CZ cze I
Roháček, J. (Ed.)
Česká uměleckohistorická bibliografie 1992. Praha, ÚDU AV ČR 1996. - 96 s.

039471 - UDU-I 970038 CZ cze B
Roháček, J.
Nápisy města Kutné Hory. Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera. Praha, Artefactum 1996. - 297 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/0932

039490 - UDU-I 970068 CZ cze D
Roháček, J.
Epigrafika města Kutné Hory 1, 2. Praha, Ústav dějin umění AV ČR 1996. - 369 s.

039173 - UDU-I 970190 CZ cze B
Samek, B.
Kapitulní chrám a katedrála.
In: Sedm set let brněnské kapituly. - Brno, Biskupství brněnské 1996. - S. 107-125.

039464 - UDU-I 970031 CZ cze B
Samek, B. (Ed.)
Pernštejn, středověký hrad na jižní Moravě. Brno, Památkový ústav 1996. - 71 s.

039465 - UDU-I 970032 CZ cze B
Samek, B.
Pernštejn očima malířů.
In: Pernštejn, středověký hrad na jižní Moravě. - (Ed. Samek, B.). - Brno, Památkový ústav 1996. - S. 59-66.

039466 - UDU-I 970033 CZ eng B
Samek, B. (Ed.)
Pernštejn: A Moravian Medieval Castle. Brno, Památkový ústav 1996. - 71 s.

031651 - UDU-I 960165 CZ cze R
Studničková, M.
[Recenze].
Rec.: -, - / Pannonia Regia. Müvészet a Dunántúlon, 1000-1541. - Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 1994. 629 s.
Umění, 44 [1] 98-101 (1996).

033401 - UDU-I 960311 CZ cze B
Studničková, M.
Středověké iluminované rukopisy v knihovně oseckého kláštera.
In: 800 let kláštera v Oseku (1196-1196). Katalog výstavy. - Osek, Praha, Unicornis 1996. - S. 22. - ().
Grant: IAA9033505

031652 - UDU-I 960166 CZ cze J
Švácha, R.
Debata o projektu "A Tense Alliance".
Umění, 44 [1] 93-94 (1996).
Grant: GA404/93/2198

031653 - UDU-I 960167 CZ cze B
Švácha, R.
Kubismus - protivídeňské hnutí?
In: Český lev a rakouský orel v 19. století. - (Ed. Hojda, Z.; Prahl, R.). - Praha, KLP - Koniasch Latin 1996. - S. 176-179. - ().
[Český lev a rakouský orel v 19. století. Plzeň (CZ), 94.03.10-94.03.12]
Grant: GA404/93/2198

031654 - UDU-I 960168 CZ cze J
Švácha, R.
Mánes Mánesu.
Ateliér, 9 [1] 16 (1996).
Grant: GA404/93/2198

031655 - UDU-I 960169 CZ cze Jx
Švácha, R.
Karel Honzík. Medailon.
Architekt, 42 [3] 38 (1996).
Grant: GA404/93/2198

031656 - UDU-I 960170 CZ cze Jx
Švácha, R.
Tři přednášky Kennetha Framptona.
Architekt, 42 [1/2] 12 (1996).
Grant: GA404/96/1291

031657 - UDU-I 960171 CZ cze J
Švácha, R.
Michal Sborowitz. Ostrov kultivovanosti. K rekonstrukci Muzea umění v Olomouci.
Architekt, 42 [1/2] 33-35 (1996).
Grant: GA404/96/1291

031658 - UDU-I 960172 CZ cze J
Švácha, R.
Lineární urychlovač II v Brně. Burian s Křivinkou postavili další část nemocnice na Žlutém kopci.
Architekt, 42 [5] 11-15 (1996).
Grant: GA404/96/1291

031659 - UDU-I 960173 CZ cze J
Švácha, R.
Pavel Zvěřina. Symbiotická vila v Tróji. Komentuje R. Š.
Architekt, 42 [6/7] 16 (1996).
Grant: GA404/96/1291

031660 - UDU-I 960174 CZ cze J
Švácha, R.
Velvyslanectví v Brasílii. Komentuje R. Š.
Architekt, 42 [8] 25 (1996).
Grant: GA404/96/1291

031661 - UDU-I 960175 CZ cze J
Švácha, R.
Limity postmodernistické architektury.
Architekt, 42 [11] 42-44 (1996).
Grant: GA404/96/1291

031662 - UDU-I 960176 CZ cze J
Švácha, R.
Proslov k Lorencově a Krejcarově výstavě.
Prostor Zlín, 4 [1] 13-14 (1996).
Grant: GA404/93/2198

033402 - UDU-I 960312 CZ cze J
Švácha, R.
Dopisy Františka Hodka Josefu Chocholovi.
Umění, 44 [3/4] 345-347 (1996).
Grant: GA404/93/2198

033403 - UDU-I 960313 CZ cze J
Švácha, R.
Samkův soupis a dokumentace památek 19. a 20. století.
Rec.: Samek, B. / Umělecké památky Moravy a Slezska. Sv. 1, A - I. - Praha, Academia, 1994. 654 s.
Umění, 44 [3/4] 358-360 (1996).

033404 - UDU-I 960314 CZ cze J
Švácha, R.
Krabice na knihy. (Depozitář Národní knihovny v Praze - Hostivaři).
Architekt, 42 [14/15] 26-29 (1996).
Grant: GA404/96/1291

033405 - UDU-I 960315 CZ cze J
Švácha, R.
Otázky pro dům, který tančí.
Architekt, 42 [14/15] 23 (1996).
Grant: GA408/96/1303

033406 - UDU-I 960316 CZ cze B
Švácha, R.
Historismus druhé poloviny 19. století.
In: Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. - (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 1996. - S. 39-41. - ().
Grant: GA408/93/0089

033407 - UDU-I 960317 CZ cze B
Švácha, R.
Secese a kubismus.
In: Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. - (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 1996. - S. 42-44. - ().
Grant: GA408/93/0089

033408 - UDU-I 960318 CZ cze B
Švácha, R.
Meziválečné období.
In: Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. - (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 1996. - S. 45-46. - ().
Grant: GA408/93/0089

033409 - UDU-I 960319 CZ cze B
Švácha, R.
Období po druhé světové válce.
In: Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. - (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 1996. - S. 47-48. - ().
Grant: GA408/93/0089

033410 - UDU-I 960320 CZ cze B
Švácha, R.
Karel Hubáček. Praha, Středoevropská galerie 1996. - 58 s. - ().
Grant: GA404/96/1291

033411 - UDU-I 960321 CZ cze J
Švácha, R.
Ke kořenům brutalismu. Filsakovu Misi OSN v Ženevě recenzuje R. Š.
Architekt, 42 [20] 27-31 (1996).
Grant: GA404/96/1291

033412 - UDU-I 960322 CZ cze J
Švácha, R.
Penzion s překvapením. Skalického novostavbu recenzuje R. Š.
Architekt, 42 [21] 21-25 (1996).
Grant: GA404/96/1291

033413 - UDU-I 960323 CZ cze B
Švácha, R.
Surrealismus a architektura.
In: Český surrealismus 1929-1953. - (Ed. Bydžovská, L.; Srp, K.). - Praha, Argo 1996. - S. 268-279. - ().
Grant: GA404/93/2198

033414 - UDU-I 960324 CZ cze R
Švácha, R.
[Recenze].
Rec.: -, - / Stavební umění. Kubistická architektura v Praze a jejím okolí. - Mnichov, Bayerische Vereinsbank, 1994. 142 s.
Umění, 44 [2] 213-215 (1996).
Grant: GA404/93/2198

033415 - UDU-I 960325 CZ cze R
Švácha, R.
[Recenze].
Rec.: Teige, K. / Osvobozování života a poezie. Studie ze čtyřicátých let. - Praha, Aurora, 1994. 720 s.
Umění, 44 [2] 215-216 (1996).
Grant: GA404/96/1291

038553 - UDU-I 970129 CZ cze/ger B
Švácha, R.
K českému architektonickému myšlení devadesátých let.
In: Otázky prezentace, interpretace a instalací současného výtvarného umění. - Zlín, Státní galerie ve Zlíně 1996. - S. 22-29.
[Otázky prezentace, interpretace a instalací současného výtvarného umění. Zlín (CZ), 96.09.25-96.09.26]
Grant: GA404/96/1291

039468 - UDU-I 970035 SK cze B
Švácha, R.
Limity postmodernismu.
In: Postmoderna... a čo ďalej? Zborník prednášok o výtvarnom umení a architektúre. - (Ed. Kolesár, Z.; Mrenicová, Ľ.). - Bratislava, Vysoká škola výtvarných umení 1996. - S. 14-20.

039469 - UDU-I 970036 CZ cze/eng J
Švácha, R.
V čem spočívá originalita české avantgardy?
Zlatý řez, - [13] 4-11 (1996).

039470 - UDU-I 970037 CZ cze J
Švácha, R.
Zdeněk Pešánek jako architekt.
Umění, 44 [5] 425-437 (1996).

039491 - UDU-I 970069 JP eng B
Švácha, R.
Josef Pleskot, Emil Přikryl.
In: 581 Architects in the World. - Tokyo, TOTO Shupan 1996. - S. 232-235.

039492 - UDU-I 970070 CZ cze N
Švácha, R.
Vizuální efekt není to hlavní.
Respekt, 7 [5] 19 (96.01.29).

039493 - UDU-I 970071 IT ita B
Švácha, R.
Karel Teige e la moderna architettura ceca.
In: Karel Teige. Architettura, Poesia, Praga 1900 - 1951. - (Ed. Codeluppi, M. C.). - Milano, Electa 1996. - S. 100-115.

039494 - UDU-I 970072 DE eng B
Švácha, R.
The Story of the Dancing House in Prague.
In: Frank O. Gehry: Design and Architecture. - Weil am Rhein, Vitra Design Museum 1996. - S. 48-64.

039495 - UDU-I 970073 CZ cze B
Švácha, R.
Z rozhovoru s Karlem Hubáčkem.
In: Mašinisti. - (Ed. Masák, M.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 1996. - S. 132-136.

039496 - UDU-I 970074 CZ cze B
Švácha, R.
Česká architektura Plečnikovy doby a ideál demokracie.
In: Josip Plečnik. Architekt Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 1996. - S. 27-39.

033416 - UDU-I 960326 CZ cze R
Urban, O. M.
[Recenze].
Rec.: Gibson, M. / Symbolism. - Köln, Benedikt Taschen, 1995. 256 s.
Umění, 44 [2] 216-218 (1996).

038542 - UDU-I 970135 CZ cze R
Urban, O. M.
[Recenze].
Rec.: - / Odilon Redon. Samomluvy. - Praha, Torst 1996. 312 s.
Umění, 44 [6] 570-572 (1996).

038543 - UDU-I 970136 CZ cze R
Urban, O. M.
[Recenze].
Rec.: - / Sursum 1910 - 1912. - Praha, Galerie hlavního města Prahy 1996. 300 s.
Umění, 44 [6] 569-570 (1996).

039472 - UDU-I 970039 CZ cze J
Urban, O. M.
Na cestě k věčnému ideálu. Výtvarná kritika a esejistika na stránkách Moderní revue.
Umění, 44 [5] 391-410 (1996).

039473 - UDU-I 970040 CZ cze R
Urban, O. M.
[Recenze].
Rec.: / Totenmesse. Munch-Weiss-Przybyszewski. - Warszawa, 1995. 172 s. - Totnmesse. Modernism in the Culture of Northern and Central Europe. - Warszawa, 1996. 236 s.
Rec.: Totenmesse. Munch-Weiss-Przybyszewski. - Warszawa, 1995. 172 s. - Totenmesse. Modernism in the Culture of Northern and Central Europe. - Warszawa, 1996. 236 s.
Umění, 44 [5] 473-474 (1996).

031663 - UDU-I 960178 CZ cze R
Urban, O. M.
[Recenze].
Rec.: -, - / Félicien Rops. Katalog výstavy. - Praha, Národní galerie, 1994. 116 s.
Umění, 44 [1] 112-114 (1996).

031664 - UDU-I 960179 CZ cze R
Urban, O. M.
[Recenze].
Rec.: Prahl, R. - Bydžovská, L. / Volné směry. Časopis secese a moderny. - Praha, Torst, 1993. 193 s.
Umění, 44 [1] 103-105 (1996).

031665 - UDU-I 960180 PL eng C
Urban, O. M.
Screams out of the Dark: Hlaváček, Munch, Przybyszewski.
In: Totenmesse. Modernism in the Culture of Northern and Central Europe. - (Ed. Paszkiewicz, P.). - Warszawa, Institute of Art, Polish Academy of Sciences 1996. - S. 153-159. - ().
[Totenmesse. Modernism in the Culture of Northern and Central Europe. Warszawa (PL), 95.10.25-95.10.27]

031666 - UDU-I 960181 CZ cze B
Vlček, P.
Encyklopedie českých zámků. 2. vyd. Praha, Libri 1996. - 314 s. - ().

031667 - UDU-I 960182 CZ cze B
Vlček, P.
Hesla výtvarných umělců a architektů.
In: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Multimediální encyklopedie na CD-ROM. - Praha, Libri - Infosoft 1996. - S. -.

039474 - UDU-I 970041 CZ cze R
Vlček, P.
[Recenze].
Rec.: Ledvinka, V. - Mráz, B. - Vlnas, V. / Pražské paláce. (Encyklopedický ilustrovaný přehled). - Praha, Akropolis 1995. 446 s.
Rec.: Ledvinka, V. - Mráz, B. - Vlnas, V.: Pražské paláce. (Encyklopedický ilustrovaný přehled). - Praha, Akropolis 1995. 446 s.
Umění, 44 [5] 471-472 (1996).

039498 - UDU-I 970076 CZ cze B
Vlček, P. (Ed.)
Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. Praha, Academia 1996. - 639 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/93/0089

033417 - UDU-I 960327 CZ cze B
Vlček, P. - Baťková, R. - Benešovská, K. - Jirka, A. - Kořán, I. - Petrasová, T. - Platovská, M. - Šroněk, M. - Švácha, R. - Všetečková, Z. e. a.
Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. (Ed. Vlček, P.). - Praha, Academia 1996. - 639 s. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA408/93/0089

039497 - UDU-I 970075 CZ cze J
Vlček, P. - Zahradník, P.
"Renesanční dům" čp. 177 v Českém Krumlově.
Průzkumy památek, 3 [1] 3-16 (1996).

033418 - UDU-I 960328 CZ cze J
Všetečková, Z.
Gotické nástěnné malby v křížové chodbě kláštera Na Slovanech.
Umění, 44 [2] 131-148 (1996).

033419 - UDU-I 960329 CZ cze Jx
Všetečková, Z.
Mezinárodní vědecké symposium k výstavě Gotika v Západních Čechách 1230-1530.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 7 [ 1/2] 3 (1996).

033420 - UDU-I 960330 CZ cze J
Všetečková, Z.
Umění a architektura františkánů - observantů v českých zemích.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 7 [ 1/2] 3-4 (1996).

039475 - UDU-I 970042 CZ cze B
Všetečková, Z.
Nástěnná malba. /Katalogová hesla/.
In: Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). - (Ed. Fajt, J.). - Praha, Národní galerie 1996. - S. 429-433, 437-442, 451-452.

039476 - UDU-I 970043 CZ cze B
Všetečková, Z.
Raně a vrcholně gotická nástěnná malba.
In: Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). - (Ed. Fajt, J.). - Praha, Národní galerie 1996. - S. 423-425.

039477 - UDU-I 970044 CZ cze Jx
Všetečková, Z.
Konference "Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání".
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 7 [4] 3-4 (1996).

039480 - UDU-I 970058 FR cze C
Všetečková, Z.
The Cistercian Origin of the Osek Lectionary and the Mural Paintings in the Royal Chapel of the Cistercian Monastery of Plasy.
In: Cisterciáci ve středověkém Českém státě. Sborník z kolokvia v Kutné Hoře. - Pontigny, - 1996. - S. 285-300.
[Cisterciáci ve středověkém Českém státě. Kutná Hora (CZ), 92.06.09-92.06.13]

054038 - UDU-I 980048 SK cze J
Všetečková, Z.
Gotické nástěnné malby v kostele Nalezení sv. Kříže v Bříství.
Ars, - [1/3] 133-141 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) A 9033508

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11