ASEP

PSÚ - Psychologický ústav

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

021169 - PSU-E 950501 CZ cze J
Blatný, M. - Osecká, L.
Rosenbergova škála sebehodnocení: struktura globálního vztahu k sobě.
Československá psychologie, 38 [6] 481-488 (1994).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

021170 - PSU-E 950505 SK cze J
Čermák, I. - Blatný, M.
Rozdíly v percepci determinant dětského agresivního chování mezi dětmi a jejich rodiči.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 29 [4] 306-312 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) 825103

014733 - PSU-E 940049 CZ cze Jx
Čermák, I. - Hřebíčková, M. - Osecká, L.
Lexikální přístup k osobnosti III.: "Big Five".
Československá psychologie, 38 [1] 43-52 (1994).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

014740 - PSU-E 940048 NL eng Cx
Čermák, I. - Hřebíčková, M. - Osecká, L. - Řehulková, O.
Interaction between personality and lexical means in social attribution.
In: Personality Psychology in Europe. - Vol.5 - Groningen, Tilburg University 1994. - S. 95-98.
[Congress of EAPP /6./. Groningen (NL), 92.06.16-92.06.18]

018674 - PSU-E 940507 CZ cze J
Čermák, I. - Hřebíčková, M. - Osecká, L.
Lexikální přístup k osobnosti 3.: "Big Five".
Československá psychologie, 38 [1] 43-52 (1994).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

018681 - PSU-E 940528 NL eng C
Čermák, I. - Hřebíčková, M. - Osecká, L. - Řehulková, O.
Interaction between personality and lexical means in social attribution.
In: Personality Psychology in Europe. - Groningen, Tilburg University Press 1994. - S. 95-98.
[Sixth congress of EAPP. Groningen (NL), 92.06.16-92.06.18]

014489 - PSU-E 940015 CZ eng J
Drška, Z. - Polánková, M. - Tilšer, P. - Kittnar, O.
Cardiac micropotentials extracted from single electrical systole. Proceeding of the Czech and Slovak Physiological Societes.
Physiological Research, 43 [4] 9-10 (1994).
[Impact factor:0.177(92) 0.300(93) 0.318(94) 0.588(95) 0.532(96) 0.807(97) 0.616(98) 0.521(99) ]

014490 - PSU-E 940016 CZ eng C
Drška, Z. - Polánková, M. - Tilšer, P.
Ability of single beat micropotentials to discriminate healthy subjects and subjects with positive programmed ventricular stimulation.
In: Sborník mezinárodní konference CARDIAG 94. - Praha, Pražská vědecko technická společnost 1994. - S. 31-37.
[CARDIAG 94. Praha (CZ), 94.11.01-94.11.04]

014491 - PSU-E 940017 CZ cze C
Drška, Z. - Polánková, M. - Valová, D.
Kvantitativní přístup k hodnocení map elektrického pole srdce - softwarové řešení v systému CARDIAG.
In: Sborník mezinárodní konference CARDIAG 94. - Praha, Pražská vědecko technická společnost 1994. - S. 171-176.
[CARDIAG 94. Praha (CZ), 94.11.01-94.11.04]

014492 - PSU-E 940018 CZ cze B
Dvořák, J. - Dvořák, I. - Zyka, J. - Schmidt, V.
Vadamecum úspěšného manažera. Praha, Management Press 1994. - 127 s.

014738 - PSU-E 940046 PL ger Jx
Filo, P. - Osecká, L. - Řehulková, O.
Leistungsmotivation: Analyse von ausgewahlten Beziehungen.
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 36, 36 [1615] 119-123 (1994).

018679 - PSU-E 940521 PL ger J
Filo, P. - Osecká, L. - Řehulková, O.
Leistungsmotivation: Analyse von ausgewahlten Beziehungen.
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 36, 36 [1615] 119-123 (1994).

014737 - PSU-E 940045 CZ cze Jx
Hřebíčková, M.
Lexikální přístup k osobnosti IV: Seznamy termínů popisujících osobnost.
Československá psychologie, 37 [6] 516-525 (1994).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

018678 - PSU-E 940520 CZ cze J
Hřebíčková, M.
Lexikální přístup k osobnosti 4: Seznamy termínů popisujících osobnost.
Československá psychologie, 37 [6] 516-525 (1994).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

018682 - PSU-E 940533 CZ cze C
Hřebíčková, M.
Lexikální výzkumy osobnosti - Big Five - aplikace v klinické praxi. 1994. -
[Olomoucké psychologické dny. Olomouc (CZ), 94.06.29-94.07.01]

018684 - PSU-E 940535 ES eng C
Hřebíčková, M. - Ostendorf, F.
Towards a comprehensive taxonomy of Czech personality-relevant terms. 1994. -
[European Conference on Personality /7./. Madrid (ES), 94.07.12-94.07.16]

018687 - PSU-E 940538 DE ger C
Hřebíčková, M. - Ostendorf, F. - Angleitner, A.
Slawische und germanische Personlichkeitssprache: Vergleich der Ergebnisse einer tschechischen und einer deutschen Taxonomie. -, 1994. -
[Kongress der Deutschen Gesellschaft fur Psychologie /39./. Hamburg (D), 94.09.25-94.09.29]

014493 - PSU-E 940021 CZ cze J
Janát, B.
Zkouška pravdy a experiment moci.
Listy, 24 [3] 15-17 (1994).

014494 - PSU-E 940023 CZ cze J
Janát, B.
Pravda a ideologie.
Listy, 24 [5] 61-63 (1994).

014495 - PSU-E 940024 CZ cze J
Janát, B.
Saunterring jako velký symbol filosofie.
Filosofický časopis, 42 [5] 779-804 (1994).
[Impact factor: 0.063(99) 0.069(00) 0.011(01) ]

014496 - PSU-E 940025 CZ cze J
Janát, B.
Prorocká výzva.
Listy, 24 [6] 39-41 (1994).

020958 - PSU-E 950014 IT eng J
Klicperová, M.
Moral values in the modern Czech history.
Global Bioethics, 7 [2] 77-93 (1994).

014505 - PSU-E 940041 US eng A
Klicperová, M. - Feierabend, I.
Nonviolent Conflict Resolution and Civic Culture - the Czechoslovak Experience.
In: Abstracts. - Florida, International Society for Research on Aggression 1994. - S. nestr..
[World Meeting Internatinal Society for Research on Aggression /11./. Delray Beach, Florida (US), 94.07.06-94.07.10]

028288 - UTIA-B 960088 CZ cze J
Kotásková, J. - Vajda, I. - Kožený, J.
Vzorce osobnosti 2: Ontogenetické zvláštnosti vztahu morální úrovně a lokalizace kontroly.
Československá psychologie, 38 [1] 15-27 (1994).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

014487 - PSU-E 940013 CZ eng J
Kubešová, D. - Dostálek, C.
Classical cyclid conditioning in man at 1.000 ms intersbiaretes interval.
Homeostasis, 35 [1-2] 103-104 (1994).

021171 - PSU-E 950509 CZ cze J
Macek, P.
Důležitost budoucích očekávání a sebesystém adolescentů.
Československá psychologie, 38 [6] 489-502 (1994).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

018683 - PSU-E 940534 SE eng C
Macek, P. - Osecká, L. - Grob, A.
Indicators of adolescents subjective well-being: Intercultural similarities and differences. 1994. -
[Biennial Conference of European Association for Research on Adolescence /4./. Stockholm (SE), 94.05.28-94.06.01]

014739 - PSU-E 940047 NO eng Bx
Man, F. - Filo, P.
Relationship beetwen achievement motivation, Sheldons personality types, and trait-anxiety.
In: Advances in motivation. - (Ed. Nygard, R.; Gjesme, T.). - Oslo, R. Nygard 1994. - S. 75-79.

018680 - PSU-E 940527 NO eng C
Man, F. - Filo, P.
Relationship beetwen achievement motivation, Sheldons perřsonality types, and trait-anxiety.
In: Advances in motivation. - (Ed. Nygard, R.; Gjesme, T.). - Oslo, R. Nygard 1994. - S. 75-79.

020956 - PSU-E 950003 CZ eng J
Novák, Z.
Some parameters of free word paired association norms in Czech.
Studia Psychologica, 36 [4] 249-258 (1994).
[Impact factor: 0.115(99) 0.292(00) 0.065(01) 0.159(02) 0.197(03) ]

018685 - PSU-E 940536 ES eng C
Osecká, L. - Blatný, M.
Sources of self-esteem in introverts and extraverts. 1994. -
[European Conference on Personality /7./. Madrid (ES), 94.07.12-94.07.16]

021172 - PSU-E 950510 CZ cze J
Osecká, L. - Franková, E. - Řehulková, O.
Úzkost a úzkostnost: struktura a vztah k temperamentu u mužů.
Československá psychologie, 38 [5] 392-399 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/94/1104
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

021173 - PSU-E 950515 SIGLE CZ cze V
Osecká, L. - Řehulková, O.
Vliv extraverze a neuroticismu na úroveň a strukturu sociálních atribucí: I. adjektiva. Brno, Psychologický ústav AV ČR 1994. - 18 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA82555

021174 - PSU-E 950516 SIGLE CZ cze V
Osecká, L. - Řehulková, O.
Vliv extraverze a neuroticismu na úroveň a strukturu sociálních atribucí: II. slovesa. Brno, Psychologický ústav AV ČR 1994. - 15 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA82555

014502 - PSU-E 940035 CZ cze Jx
Petrželka, Z.
Arteterapie.
Bulletin Art Psychoterapie, - [1] nestr. (1994).

014503 - PSU-E 940036 CZ cze Jx
Petrželka, Z.
Termin Projekce.
Bulletin Art Psychoterapie, - [1] nestr. (1994).

014504 - PSU-E 940037 CZ cze Jx
Petrželka, Z.
Ontogenetická kognitivní stádia a jejich neadekvátní aplikace. Polemika s některými tvrzeními M. Kyzoura ve stati: Prostor pro práci s příznakem v arteterapii.
Bulletin Art Psychoterapie, - [1] nestr. (1994).

014734 - PSU-E 940042 CZ cze Jx
Plháková, A. - Osecká, L.
Sourozenecké konstelace neurotických pacientů.
Česko-slovenská psychiatrie, 90 [2] 112-117 (1994).

014735 - PSU-E 940043 CZ cze Jx
Plháková, A. - Osecká, L.
Manželská spokojenost neurotických pacientů.
Česko-slovenská psychiatrie, 90 [3] 158-165 (1994).

018675 - PSU-E 940514 CZ cze J
Plháková, A. - Osecká, L.
Sourozenecké konstelace neurotických pacientů.
Česko-slovenská psychiatrie, 90 [2] 112-117 (1994).

018676 - PSU-E 940515 CZ cze J
Plháková, A. - Osecká, L.
Manželská spokojenost neurotických pacientů.
Česko-slovenská psychiatrie, 90 [3] 158-165 (1994).

014488 - PSU-E 940014 CZ cze J
Polánková, M. - Málková, A. - Valová, D. - Drška, Z. - Jebavý, P. - Kallmuenzer, B.
Povrchové mapování elektrického pole srdečního v diagnostice ischemické choroby srdeční.
Lékař a technika, 25 [1] 4-6 (1994).

018686 - PSU-E 940537 ES eng C
Řehulková, O. - Blatný, M. - Osecká, L.
Self-esteem: Structure and its relation to personality. 1994. -
[European Conference on Personality /7./. Madrid (ES), 94.07.12-94.07.16]

018688 - PSU-E 940539 DE eng C
Řehulková, O. - Osecká, L.
Relationship between anxiety and achievement motivation the role of positive and negative affect. -, 1994. -
[Kongress der Deutschen Gesellschaft fur Psychologie /39./. Hamburg (D), 94.09.25-94.09.29]

014497 - PSU-E 940026 CZ cze Jx
Říčan, P.
Probuzenecké skupinky a skupinová psychoterapie.
Křesťanská revue, 61 [2] 37-41 (1994).

014498 - PSU-E 940027 CZ cze Jx
Říčan, P.
Šikanování na pražských školách. Předběžné výsledky a možnosti intervence.
Alfa revue, 4 [4] 29-34 (1994).

014499 - PSU-E 940028 CZ cze Jx
Říčan, P.
Rodina - kolébka agrese.
Kontext, 13 [4] 19-26 (1994).

014500 - PSU-E 940033 CZ cze Jx
Říčan, P.
Mediální násilí - podceňovaná hrozba.
Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, - [8] 3-4 (1994).

014501 - PSU-E 940034 CZ cze Jx
Říčan, P.
Z rozboru pořadů České televize z hlediska jejich působení na děti a mládež.
Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, - [8] 13-16 (1994).

020957 - PSU-E 950012 CZ cze Jx
Říčan, P.
Rodina - kolébka agrese.
Kontext, 10 [4] 12-14 (1994).

014476 - PSU-E 940001 CZ cze Bx
Sedláková, M.
Kognitivní psychologie.
In: Psychologie 20. století. 1. díl. - Dotisk. vyd. Praha, Univerzita Karlova 1994. - S. 83-106.

014479 - PSU-E 940004 CZ cze Bx
Sedláková, M.
Pojetí mentálních modelů v kognitivní psychologii.
In: Model a analogie ve vědě, umění a filozofii. Sborník příspěvků. - (Ed. Stachová, J.). - Praha, Filozofický ústav 1994. - S. 190-202.

020954 - PSU-E 950001 CZ cze Rx
Sedláková, M.
[Recenze].
Rec.: Shannon, B. / The Representational and the Presentational. An Essay on Cognition and the Studz of Mind.
Rec.: Shanon, B.: The Representational and the Presentational.
Československá psychologie, 37 [5] 477-479 (1994).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

020955 - PSU-E 950002 CZ cze Rx
Sedláková, M.
[Recenze].
Rec.: Rogers - Rutheford, A. - Bibby, P. A. / Modells in Mind. (Theory, Mind. Perspektive and Application).
Rec.: Rogers, Y. - Rutherford, A. - Bibby, P.A.: Models in Mind.
Československá psychologie, 37 [6] 564-566 (1994).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

014477 - PSU-E 940002 CZ cze Bx
Sedláková, M. - Hoskovec, J.
Od raného behaviorismu k neobehaviorismu.
In: Psychologie 20. století. 1. díl. - Dotisk. vyd. Praha, Univerzita Karlova 1994. - S. 7-27.

014478 - PSU-E 940003 CZ cze Bx
Sedláková, M. - Hoskovec, J.
Od raného gestaltismu k neogestaltismu.
In: Psychologie 20. století. 1. díl. - Dotisk. vyd. Praha, Univerzita Karlova 1994. - S. 29-51.

014486 - PSU-E 940011 IT eng C
Sýkora, J. - Šolcová, I. - Hynek, A. - Dvořák, J.
In-flight psychophysiological responses in high and medium performance fighter pilots.
In: Proceedings of 41th International Congress of Aviation and Space medicine. - (Ed. Draeger, J.; Schwartz, R.). - Bologna, Monduzzi Editore 1994. - 99-102 s.
[International Congress of Aviation and Space Medicine /41./. Hamburg (DE), 93.09.12-93.09.16]

018636 - PSU-E 940012 CZ eng C
Sýkora, J. - Šolcová, I. - Hynek, A. - Kubešová, D. - Vobořil, S. - Dvořák Josef,
Electrophotographic responses in high performance fighter pilots.
In: Instrumentation and Measurements in Bioelektromagnetism. - Praha, 1994. - S. -.
[Instrumentation and Measurements in Bioectromagnetism. Plzeň (CZ), 94.04.00]

014480 - PSU-E 940005 CZ cze Jx
Šolcová, I.
Význam pohybové aktivity ve vztahu k psychickému stresu.
Podpora zdraví, 3 [2] 8-14 (1994).

014483 - PSU-E 940008 CZ cze J
Šolcová, I.
Moderující role pohybové aktivity ve vztahu stres - zdraví.
Československá psychologie, 38 [4] 300-308 (1994).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

014484 - PSU-E 940009 PL eng A
Šolcová, I. - Hošek, V. - Bahbouh, R. - Uličný B.,
Psychophysiological changes during cold adaptation in man.
In: Book of abstracts of The First Polish - Czech International Symposium on Human Adaptability to Work and Thermal Environment. - Warsaw, Institute of Sport 1994. - S. 10.
[Polish-Czech International Symposium on Human Adaptability to Work and Thermal Environment /1./. Zakopane (PL), 94.03.28-94.03.29]

014485 - PSU-E 940010 CZ cze J
Šolcová, I. - Hrachovinová, T.
Využití psychofyziologie v psychodiagnostice a v psychoterapii.
Československá psychologie, 38 [3] 228-232 (1994).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

014481 - PSU-E 940006 NL eng A
Šolcová, I. - Sýkora, J.
Relation between psychological hardiness and physiological response.
In: Book of Abstracts of the Third International Congress of Behavioral Medicine. - Amsterdam, Amsterdam Universitaet 1994. - S. 182.
[International Congress of Behavioral Medicine /3./. Amsterdam (NL), 94.07.06-94.07.09]

014482 - PSU-E 940007 CZ eng A
Šolcová, I. - Sýkora, J.
Low and high hardy persons display different responsiveness.
In: Book of abstracts of the CIANS/ISBM conference on stress and behavioral medicine. - Praha, Organizátor kongresu - agentura Milan 1994. - S. 72.
[CIANS/ISBM conference on stress and behavioral medicine. Praha (CZ) , 94.07.01-94.07.03]

014736 - PSU-E 940044 CZ cze Jx
Viewegh, J.
Problém sebevraždy z pohledu psychologa.
Scripta bioethica, 1 [11] 1-15 (1994).
[Setkání Kolegia katolických lékařů v Brně. Brno (CZ), 94.04.08]

018677 - PSU-E 940518 CZ cze J
Viewegh, J.
Problém sebevraždy z pohledu psychologa.
Scripta bioethica, 1 [11] 1-15 (1994).
[Setkání Kolegia katolických lékařů v Brně. Brno (CZ), 94.04.08]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11