ASEP

SOÚ - Sociologický ústav

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

019272 - SOU-Z 950047 CZ cze J
Brokl, L.
Čím byl a čím zůstal osmašedesátý.
Soudobé dějiny, - [2] 350-356 (1993).

019664 - SOU-Z 950252 DE ger C
Brokl, L.
Institutionalisierung und Deutungsmuster der Tschechischen nationalen Iidentität. Příspěvek přednesený v sekci Symbo== lisch-integrativen mobilisierungsstrategien neuer politisc== her Akteure in Polen, Ungarn, und der Tschechoslowakei.
In: DFG-Projekt Institutionalisierung demokratischer Strukture n in postsozialistischen Gesellschaften. - Berlin, Freie Universität Berlin. Osteuropa-Institut. 1993. - S. 15.
[-. - (DE), 00.00.00]
Grant: GA AV ČR(CZ) -

019674 - SOU-Z 950338 CZ cze N
Brokl, L.
1) O moci, 2) Politika a stát, stát a politikové, 3) Polit ické strany a stát.
Impuls, - [2] 1-11 (1993).

019675 - SOU-Z 950339 CZ cze N
Brokl, L.
Mravná a nemravná politika.
Lidové noviny, -, - (93.09.23).

019676 - SOU-Z 950340 CZ cze J
Brokl, L.
Národní, občanský a vlastenecký princip v podmínkách armád y. Armáda a ideje, Profil.
Impuls, -, 38-51 (1993).

019677 - SOU-Z 950341 CZ cze N
Brokl, L.
Nechceme se přiznat.
Lidové noviny, -, - (93.05.00).

019678 - SOU-Z 950342 CZ cze N
Brokl, L.
Pravda, která zůstala.
Lidové noviny, -, - (93.12.30).

019693 - SOU-Z 950261 AT ger I
Brokl, L. - Čambáliková, M. - Haller, B. - Mansfeldová, Z. - Schaller, C. - Mlynář, Z.
Möglichkeiten der sozialpartnerschaftlichen Konfliktregelung in der CSFR. Průběžná zpráva Projekt des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank No.4177. Innsbruck, Universität Innsbruck 1993. - 45 s.

019265 - SOU-Z 950006 NL eng J
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
Czechoslovakia 1992.
Political Data Yearbook, Special Issue of European Jourana l of Political Research., 24 [4] 397-410 (1993).

019285 - SOU-Z 950122 DE ger J
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
Die letzten Wahlen der ČSFR 1992 und die Lage danach.
Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien., - [2] 1-40 (1993).

019665 - SOU-Z 950253 DE ger C
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
Diskurs über wirschaftliche Transformation ihre Artikulati on und Institutionalisierung. Průběžná zpráva.
In: Eine empirische Vergleichsstudie von symbolisch-integrativ en mobilisierungsstrategien neuer politischer Akteure in P== olen, Ungarn, und der Tschechoslowakei. DFG-Projekt Instit== utionalisierung demokratischer Strukturen in postsozialist== ischen Gesellschaften. - Berlin, Freie Universität Berlin. Osteuropa-Institut 1993. - S. 32.
[-. - (DE), 00.00.00]
Grant: GA AV ČR(CZ) -

019666 - SOU-Z 950256 CZ eng B
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
Political Parties and their Programs. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - 35 s.

019667 - SOU-Z 950257 DE eng B
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
The Dimension of Political Culture and Style and EC-capabi lity in the Czech Republik 1993. Bonn, Institut für Europäische Politik Bonn - Europa Zentrum Bon n 1993. - - s.

019668 - SOU-Z 950258 CZ eng B
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
The Social Partnership, Trade Unions and the Social Consen sus. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - 26 s.

019694 - SOU-Z 950262 AT ger I
Brokl, L. - Mansfeldová, Z. - Čambáliková, M. - Haller, B. - Schaller, C. - Mlynář, Z.
Möglichkeiten der sozialpartnerschaftlichen Konfliktregelung in der CSFR. Závěrečná zpráva Projekt des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank No.4177. Innsbruck, Universität Innsbruck 1993. - 164 s.

019691 - SOU-Z 950259 CZ eng I
Brokl, L. - Mansfeldová, Z. - Kroupa, A.
Political Elites. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - 35 s.

019692 - SOU-Z 950260 CZ eng I
Brokl, L. - Mansfeldová, Z. - Kroupa, A.
The Structure of State Institutions. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - 29 s.

019286 - SOU-Z 950125 CZ cze J
Čermáková, M.
České a slovenské ženy - shody a rozdíly.
Práce a mzda, - [6] 40-43 (1993).

019287 - SOU-Z 950126 CZ cze J
Čermáková, M.
Pracovní a životní podmínky žen v České a Slovenské republ ice.
Práce a mzda, - [2] 39-43 (1993).

019302 - SOU-Z 950200 CZ cze J
Čermáková, M.
Sociální postavení rodiny jako základního činitele a adres áta sociální pomoci.
Working Papers, - [8] 1-80+1-30 (1993).

019695 - SOU-Z 950264 DE eng B
Čermáková, M.
Expected Social and Economic Problems Among Czech and Slovak Women.
In: Education in Informatic for Women. - Hamburg, Unesco Institute for Education 1993. - S. 42-49.

019696 - SOU-Z 950265 CZ eng I
Čermáková, M. - Čermák, V. - Kuchař, P.
Convergence and Divergence of Higher Education and Needs of the Labour Market in the Czech Republic. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - 34 s.

019697 - SOU-Z 950266 CZ cze I
Čermáková, M. - Gatnar, L.
Sborník překladů z evropské a americké feministické sociologie II. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - 175 s. - ().

019273 - SOU-Z 950052 CZ cze J
Fialová, L.
Rodinné poměry obyvatelstva v mezinárodním přehledu.
Demografie, - [35] 208-218 (1993).

019274 - SOU-Z 950053 CZ cze J
Fialová, L.
Skladba evropského obyvatelstva podle rodinného stavu.
Demografie, - [35] 137-144 (1993).

019275 - SOU-Z 950055 CZ cze J
Fialová, L.
Demografická situace a vývoj do první světové války.
Demografie, - [35] 3-5 (1993).
Grant: IA91506

019698 - SOU-Z 950270 CZ eng I
Hanšpach, D. - Kostelecký, T. - Vajdová, Z.
Local Government in the Czech Republic. Background study for the project East Central Europe 2000. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - - s.

019288 - SOU-Z 950135 CZ cze J
Houžvička, V.
Postoje obyvatel Chebska k Němcům.
Mezinárodní vztahy. K výsledkům sociologického výzkumu v euroregionu Chebsko, - [4] 72-75 (1993).

019304 - SOU-Z 950227 CS ger B
Houžvička, V.
Tschechen und Deutsche.
In: Kol. Ewige Nachbarn. - Praha, Nadace Bolzano/Ackermann Gemeinde 1993. - S. 79+97-100. - ().

019679 - SOU-Z 950372 CZ ger N
Houžvička, V.
Verstehen sich Tschechen und Deutsche?
Prager Zeitung, - [51-52] 3 (1993).

019715 - SOU-Z 950383 CZ cze N
Houžvička, V.
Omyl nebo licoměrnost?
Lidové noviny, -, 3 (93.01.15).

019716 - SOU-Z 950384 CZ cze N
Houžvička, V.
Sblížení sousedé Češi a Němci.
Rudé právo, -, 10 (93.05.28).

019717 - SOU-Z 950385 CZ cze N
Houžvička, V.
Věda na severu Čech odepsána?
Severočeský deník, -, 1 (93.01.20).

019718 - SOU-Z 950397 CZ cze N
Houžvička, V.
Obraz Němce v českém pohraničí.
Lidové noviny, -, VI (94.03.20).

019699 - SOU-Z 950284 CZ cze T
Hradecká, I.
Podniková kultura "po anglicku".
Orig.: Pollert, A. / Doplnit originální název !!!!!
In: Sborník překladů z evropské a americké feministické sociologie. - (Ed. Čermáková, M.; Gatnar, L.; Nechvátalová, E.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - S. 73-80. - ().

019700 - SOU-Z 950285 CZ cze V
Hradecká, I.
Rozhodování o potřebnosti vybraných sociálních skupin z hlediska sociální podpory poskytované státem.
In: Sociální postavení rodiny jako základního činitele a adresáta sociální pomoci. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - S. 32-46.
Grant: GA MPSV(CZ) 25.3.1993

019701 - SOU-Z 950288 CZ cze V
Hradecká, I. - Vláčil, J.
Sociální a mzdové problémy zaměstnanců malých a středních soukromých podniků. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - 52+30 s.
Grant: GA MPSV(CZ) 25.3.1993

019680 - SOU-Z 950403 CZ cze Jx
Illner, M.
Regionální aspekt sociální transformace české společnosti.
Sociologické aktuality, - [10] 5 (1993).

019702 - SOU-Z 950293 CZ eng B
Illner, M.
Czech Republic - Transformations after 1989 and Beyond. Scenario of change until the year 2005. National report. Prague, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic 1993. - 169 s.

019703 - SOU-Z 950294 CZ eng B
Illner, M.
International environment of the Czech Republic.
In: Czech Republic - Transformations after 1989 and Beyond. Scenario of change until the year 2005. National report. - (Ed. Illner, M.). - Prague, Institute ot Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic 1993. - 20 s.

019704 - SOU-Z 950295 AT eng V
Illner, M.
The Better acces for foreigners and the impact on the local population: the Prague city leadership facing the challenges of internalization and transition.
In: The role of the cities in Central Europe in the process of reconstruction. - (Ed. Pohoryles, R. J.; Musil, J.). - Vienna, The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social Sciences 1993. - S. 247-254.

019705 - SOU-Z 950296 CZ eng B
Illner, M.
Transformation of society in the Czech Republic.
In: Czech Republic - Transformations after 1989 and Beyond. Scenario of change until the year 2005. National Report. - (Ed. Illner, M.). - Prague, Institute of Sociology, Academy of Science of the Czech Republic 1993. - S. 12.

019706 - SOU-Z 950297 CZ eng B
Illner, M. - Andrle, A.
The regional dimension of transformation.
In: Czech Republic - Transformations after 1989 and Beyond. Scenario of change until the year 2005. National Report. - (Ed. Illner, M.). - Prague, Institute of Sociology, Academy of Science of the Czech Republic 1993. - S. 121-140.

019276 - SOU-Z 950062 CZ cze J
Jeřábek, M.
Regionální aspekty publikačního systému švýcarské statisti ky.
Statistika, - [10] 406-414 (1993).

019277 - SOU-Z 950063 CZ cze J
Jeřábek, M.
Územní plánování a urbanismus.
Geografické rozhledy, 2 [3] 55-56 (1993).

019663 - SOU-Z 950242 CH ger B
Jeřábek, M.
Industrie in der Tschechoslowakei - Historische Entwicklun g und Probleme mit der Trennung.
In: Tschechoslowakei im Wandel - Umbruch und Tradition (Berich t zur Exkursion im Böhmen 1992). - (Ed. Aerni, K.). - Bern, Geographisches Institut der Universität 1993. - S. 214-218. - ().

019707 - SOU-Z 950298 CZ cze B
Jeřábek, M.
Nezaměstnost jako indikátor a problém regionálního rozvoje.
In: Problémy regionálního rozvoje v České republice: potenciál, subjekty, mechanismy. - Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 1993. - S. 71-84.

019685 - SOU-Z 950229 CZ cze B
Kalibová, K. - Pavlík, Z. - Vodáková, A. - Fišerová, V.
Demografie (nejen) pro demografy. Praha, SLON 1993. - 125 s. - ().

019289 - SOU-Z 950145 CZ cze J
Kastner, Q.
Řipské tábory a poutě po druhé světové válce.
In: Vlastivědný sborník Podřipsko -
-, 26-37 (1993).

019690 - SOU-Z 950248 CZ cze C
Kastner, Q.
Starokatolická církev v českých zemích.
In: Sborník z konference "Křesťanské akademie v Praze o česko-německých vztazích". - -, - 1993. - S. -.
[Křesťanské akademie v Praze o česko-německých vztazích.. - (CZ), 93.06.00]

019669 - SOU-Z 950301 CZ cze Bx
Kastner, Q. - Zich, F. - Houžvička, V.
Etnické a národnostní vztahy v pánevní oblasti severních Č ech. Praha, Sociologický ústav AV ČR , detašovaný tým Ústí nad Labem 1993. - - s.

019708 - SOU-Z 950302 CZ cze D
Kostelecký, T.
Geografické analýzy volebních výsledků jako součást politické geografie. Kandidátská disertační práce. Praha, Přírodovědecká fakulta University Karlovy 1993. - 180 + příl. s.

019278 - SOU-Z 950070 CZ cze J
Kotačka, L.
Hlavní tendence vývoje osídlení v západní Evropě a jejich implikace pro vývoj osídlení u nás.
Výstavba a architektura, 6 [6] 3-9 (1993).

019290 - SOU-Z 950153 CZ cze J
Kotačka, L.
Rozvoj měst a ekologická politika.
Zpravodaj MŽP, - [3/7] 14 (1993).

019291 - SOU-Z 950154 CZ cze J
Kotačka, L.
Společenské vědy a ekologická politika - nizozemský pohled .
Zpravodaj MŽP, - [2/9] 16 (1993).

019266 - SOU-Z 950018 CZ eng J
Kudernatsch, M.
What type of capitalism is expected in the Czech Republic.
Czech Sociological Review, - [1] 114-120 (1993).

019292 - SOU-Z 950158 CZ cze J
Kudernatsch, M.
Jaká je dnes obava z nezaměstnanosti?
Práce a mzda, - [11] - (1993).

027485 - SOU-Z 960416 CZ cze Jx
Kudernatsch, M.
Bojíme se nezaměstnanosti?
Ekonom, - [23] - (1993).

019267 - SOU-Z 950020 CZ eng J
Machonin, P.
The Social Structure of Soviet-Type Societies, Its Collaps e and Legacy.
Czech Sociological Review, 1 [2] 231-249 (1993).
Grant: IA828105IA828105

019279 - SOU-Z 950074 CZ cze J
Machonin, P.
K problému sociální identifikace chudých a chudobě se blíž ících vrstev obyvatelstva ČSFR.
Sociologický časopis, - [29] 225-239 (1993).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

019689 - SOU-Z 950243 CZ eng I
Machonin, P. - Tuček, M.
Social Structure of State-Socialism. The First Phase of Their Transformation.
In: Social Change in East-Central Europe. - (Ed. Matějů, P.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - S. 37.

019280 - SOU-Z 950081 CZ cze R
Mansfeldová, Z.
Handbuch des politischen Systems Österreichs.
Rec.: Handbuch des politischen Systems Österreichs.
Sociologický časopis, - [6] 817-882 (1993).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

027495 - SOU-Z 960418 DE ger Jx
Mansfeldová, Z.
Institutionenprofil: Institut für Sociologie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften; Tschechische Republik; Prag.
In: Newsletter IZ. - Bonn-Berlin, Informationszentrum Sozialwissenschaften 1993. - S. 8-13.

019709 - SOU-Z 950307 CZ cze T
Maříková, H.
"Cesty přímé a nepřímé".
Orig.: / Prosím doplnit originální název překládané práce!!!!
In: Sborník překladů z evropské a americké feministické sociologie II. Interní edice. Překlad. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - S. 20.

019710 - SOU-Z 950308 CZ cze V
Maříková, H.
Sociální pomoc uvnitř rodiny.
In: Sociální postavení rodiny jako základního činitele a adresáta sociální pomoci. Výzkumná zpráva. - Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - S. 19.

019268 - SOU-Z 950027 CZ eng J
Matějů, P.
From Equality to Equity. The Czech Republic Between Two Id eologies of Distributive Justice.
Czech Sociological Review, - [1] 251-276 (1993).
Grant: GA ČR(CZ) 403/93/0682

019269 - SOU-Z 950028 HU hun J
Matějů, P.
A gazdasági siker meghatározól Czeh koztársaság 1989 - 199 2.
Szociológiai Szemle, - [3-4] 19-44 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA82801

019281 - SOU-Z 950086 CZ cze J
Matějů, P.
Determinanty ekonomického úspěchu v první fázi post-komuni stické transformace. Česká Republika 1989-1992.
Sociologický časopis, - [29] 341-366 (1993).
Grant: GA ČR(CZ) 403/93/0682
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

019296 - SOU-Z 950194 CS cze J
Matějů, P.
RODINA '89. Determinanty ekonomického úspěchu v první fázi post-komunistické transformace. Česká republika 1989-1992== .
Working Papers, - [2] 1-25 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA82801

019299 - SOU-Z 950197 CS eng J
Matějů, P.
Determinants of Economic Success in the First Stage of the Post-Communist Transformation. The Czech Republic 1989 - == 1992.
Working Papers, - [5] 1-28 (1993).

019661 - SOU-Z 950231 CZ eng Bx
Matějů, P.
Social Change in East-Central Europe. A course book for th e post-graduate course. Praha and IVVM, Buenos Aires, Institute of Sociology 1993. - - s.

019670 - SOU-Z 950312 CZ cze B
Matějů, P.
Determinanty ekonomického úspěchu v první fázi post-komuni stické transformace. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - - s.
Grant: GA AV ČR(CZ) GA-AV ČR # 82801, GA-ČR # 403/93/0682

019300 - SOU-Z 950198 CZ eng J
Matějů, P. - Kluegel, J.
Perceptions of Justice. Principles of Distributive Justice in Comparative Perspective.
Working Papers, - [6] 1-40 (1993).

019270 - SOU-Z 950029 CZ eng J
Matějů, P. - Řeháková, B.
Revolution for Whom? Analysis of Selected Patterns of Intr agenerational Mobility in the Czech Republic 1989 - 1992.
Czech Sociological Review, - [1] 73-90 (1993).
Grant: IA82801GA403/93/0622

019282 - SOU-Z 950088 CZ cze J
Matějů, P. - Řeháková, B.
Revoluce pro koho? Analýza vybraných vzorců intragenerační mobility v období 1989-1992.
Sociologický časopis, - [29] 309-326 (1993).
Grant: GA403/93/0622IA82801
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

019297 - SOU-Z 950195 CS cze J
Matějů, P. - Řeháková, B.
RODINA '89. Revoluce pro koho? Analýza vybraných vzorců in tragenerační mobility v obcobí 1989-1992.
Working Papers, - [3] 1-17 (1993).
Grant: IA82801

019298 - SOU-Z 950196 CS eng J
Matějů, P. - Řeháková, B.
Revolution for Whom? Analysis of selected patterns of intr agenerational mobility in the Czech Republic, 1989 - 1992.
Working Papers, - [4] 1-19 (1993).
Grant: IA950195

019301 - SOU-Z 950199 CZ eng J
Matějů, P. - Řeháková, B.
Changing Conditions - Changing Values? Changes in the posi tion and perception of education during the post-communist== transformation: the case of the Czech Republic.
Working Papers, - [7] 1-18 (1993).
Grant: IA82801

019671 - SOU-Z 950314 CZ cze B
Matějů, P. - Řeháková, B.
Revoluce pro koho? Analýza vybraných vzorců intragenerační mobility v období 1989-1992. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - - s.
Grant: GA AV ČR(CZ) GA-AV ČR # 82801, GA-ČR # 403/93/0682

019686 - SOU-Z 950232 CZ cze Bx
Nedomová, A.
Demografie pro distanční studium. Brno, ESFMU 1993. - 60 s.

019687 - SOU-Z 950233 CZ cze B
Řehák, J. - Bártová, I.
Základy SPSS/PC+. Praha, Karolina, UK 1993. - 130 s.

019672 - SOU-Z 950319 CZ cze Bx
Tuček, M.
Sociální nerovnosti poprvé: Příjmová diferenciace. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - - s.

019673 - SOU-Z 950321 CZ eng Bx
Tuček, M.
Social and Class Structure of Society in the Czech Republi c and Predicted Development up to 2005. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - - s.

019711 - SOU-Z 950320 CZ cze I
Tuček, M.
Sociální nerovnosti podruhé: Rozvrstvení společnosti. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - - s.

019712 - SOU-Z 950323 CZ eng I
Tuček, M.
Popular Attitudes towards the Transformation of Czech Society. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - - s.

027496 - SOU-Z 960423 CZ cze N
Tuček, M.
Pravo-levé názorové dělení české společnosti a jeho vývoj od roku 1990.
Sociologické aktuality, - [4-5] 19-20 (1993).

019283 - SOU-Z 950096 CZ cze J
Tuček, M. - Machonin, P.
Prestiž povolání v České republice v roce 1992.
Sociologický časopis, - [29] 367-382 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA828105
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

019662 - SOU-Z 950234 CZ eng Bx
Tuček, M. - Mánek, P.
Statistical and Survey Data.
In: Social Change in East-Central Europe. A course book for th e post-graduate course. - Praha, SoÚ AV ČR 1993. - S. 52.

027497 - SOU-Z 960436 CZ cze J
Vajdová, Z.
Hranice vede Sidonií.
S-Obzor, 2 [5] 81-85 (1993).

027486 - SOU-Z 960437 CZ cze J
Vajdová, Z. - Hanšpach, D.
Sociální a politický profil místních politiků.
S`93, - [27] 1-7 (1993).

019271 - SOU-Z 950030 CZ eng J
Večerník, J.
Escaping from socialist paternalism: social policy reform in the Czech Republic.
Czech Sociological Review, - [1] 149-172 (1993).

019284 - SOU-Z 950107 CZ cze J
Večerník, J.
Utváření nové sociální regulace v Československu.
Sociologický časopis, - [29] 181-202 (1993).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

019713 - SOU-Z 950328 US eng B
Večerník, J.
The emergency of the labour market and earnings distribution. The case of the Czech republic. New York, Russell Sage Foundation 1993. - - s.

027487 - SOU-Z 960445 CZ cze J
Večerník, J.
Krok správným směrem.
Respekt, - [33] - (1993).

027498 - SOU-Z 960441 CZ cze N
Večerník, J.
Ideální společnost.
Respekt, - [45] - (1993).

027499 - SOU-Z 960442 CZ cze N
Večerník, J.
Jací jsme.
Respekt, - [13] - (1993).

027500 - SOU-Z 960443 CZ cze N
Večerník, J.
Kdo je ochoten investovat do lidského kapitálu?
Ekonom, - [18] (1993).

027501 - SOU-Z 960444 CZ cze N
Večerník, J.
Kdo je v Čechách chudý.
Respekt, - [5] - (1993).

027502 - SOU-Z 960446 CZ cze N
Večerník, J.
Různé cesty kapitalismu.
Respekt, - [22] - (1993).

019688 - SOU-Z 950235 CZ cze I
Vláčil, J.
Sociologie a psychologie reklamy.
In: Sociologické texty II. - Praha, FF UK 1993. - S. 125-131.

027503 - SOU-Z 960461 CZ cze N
Vláčil, J.
Konec byrokracie v Čechách?
Sociologické aktuality, - [9] 7-8 (1993).

019303 - SOU-Z 950201 CZ cze J
Vláčil, J. - Hradecká, I.
Sociální a mzdové problémy zaměstnanců malých a středních soukromých podniků.
Working Papers, - [9] 1-52+1-29 (1993).

019293 - SOU-Z 950164 CZ cze J
Vodáková, A.
Identita a analogie.
Analogon, - [10] - (1993).

019294 - SOU-Z 950168 CZ cze J
Zich, F.
České pohraničí v procesech evropské integrace.
Revue Dialog, - [2] - (1993).

019295 - SOU-Z 950169 CZ cze J
Zich, F.
Česko-německé vztahy v českém pohraničí.
Mládež a společnost, - [2] 46-53 (1993).

019714 - SOU-Z 950333 CZ eng I
Zich, F.
Euroregions along the Czech-German and Czech-Austrian Borders. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1993. - 21 s.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11