ASEP

ÚEF - Etnologický ústav Praha

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

042908 - UEF-S 970528 CZ cze Jx
Altman, K.
Hospoda a brněnské pouliční boje.
Reflex, 8 [35] 31-32 (1997).
[Hospody a pivo v české společnosti. Praha (CZ), 94.09.25-94.09.27]

042909 - UEF-S 970529 CZ cze N
Altman, K.
Oldřich Nový by svoji Bellevue dnes stěží našel.
Lidové noviny, 10 [275] 7 (97.11.24).

045577 - UEF-S 970567 CZ cze B
Altman, K.
"Jako v hnízdě, v němž ptáčata se k sobě tisknou..." Hostinec a české národní hnutí v Brně.
In: Hospody a pivo v české společnosti. - (Ed. Novotný, V.). - Praha, Ústav pro českou literaturu v nakladatelství Academia 1997. - S. 182-188.

045581 - UEF-S 970571 CZ cze C
Altman, K.
"Bobři" a "Medvědi". K problematice trampingu na Brněnsku.
In: Společenství dětí a kultura. Sborník příspěvků. - (Ed. Krist, J.). - Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 121-125.
[Strážnické sympozium Společenství dětí a kultura /13./. Strážnice ( CZ), 97.10.23-97.10.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058604

045576 - UEF-S 970566 CZ cze Jx
Altman, K. - Fic, K.
Právovárečníci.
Tišnov - fotorevue, - [7] 8 (1997).

042927 - UEF-S 970058 CZ cze B
Brouček, S.
Etnické vědomí u Čechů ve Francii.
In: České země a Československo v Evropě 19. a 20. století. Sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka. - Praha, Historický ústav AV ČR 1997. - S. 505-514.

042928 - UEF-S 970059 BG bul J
Brouček, S.
Kr'čmata kato Češko javlenie [Njakolko kratki glavi ot života i kulturata na pražkata kr'čma].
B'lgarski folklor, 23 [1/2] 34-44 (1997).

042929 - UEF-S 970060 IT eng C
Brouček, S.
The splitting of Czechoslovakia including emigrés of Czech and Slovak origin in France.
In: Memorie et identitá: prospettive nei percorsi del mutamento. - (Ed. Beriadi Argentine, C.). - Milano, Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale 1997. - S. 77-80.
[Memorie et identitá: prospettive nei percorsi del mutamento. Milano (IT), 95.11.30-95.12.03]

042930 - UEF-S 970061 CZ eng J
Brouček, S.
Institute of ethnology and research of ethnicity.
Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti. Český lid, 84 [suplement] 235-240 (1997).
[Etnokartografické sympozium /10./. Třešť (CZ), 96.03.25-96.03.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058501

055386 - UEF-S 980020 CZ cze B
Brouček, S.
Místo hospody v české lokální společnosti.
In: Hospody a pivo v české společnosti. - (Ed. Novotný, V.). - Praha, Academia 1997. - S. 233-238.

042905 - UEF-S 970525 CZ cze R
Frolcová, V.
[Recenze].
Rec.: Petráňová, L. / Krajina Podblanicka. Výbor ze sběru Františka J. Půlpána k Národopisné výstavě českoslovanské 1895. [Uspořádala a předmluvou opatřila Lydia Petráňová]. - Muzum okresu Benešov ve Vlašimi, 1995. 78 stran.
Český lid, 84 [3] 260-261 (1997).

045582 - UEF-S 970572 CZ cze C
Frolcová, V.
Obec a kraj v povědomí dětí o domově.
In: Společenství dětí a kultura. Sborník příspěvků. - (Ed. Krist, J.). - Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 25-32.
[Strážnické sympozium Společenství dětí a kultura /13./. Strážnice ( CZ), 97.10.23-97.10.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058604

055403 - UEF-S 980548 CZ cze B
Frolcová, V.
Beneš Bohuslav. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 17.

055404 - UEF-S 980549 CZ cze B
Frolcová, V.
Frolec Václav. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 28.

055405 - UEF-S 980550 CZ cze B
Frolcová, V.
Fuksa Karel. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 31.

055406 - UEF-S 980551 CZ cze B
Frolcová, V.
Přetáková Alena. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 98.

055407 - UEF-S 980552 CZ cze B
Frolcová, V.
Schauerová Alena. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 105.

055408 - UEF-S 980553 CZ cze B
Frolcová, V.
Javorník. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 156-157.

056442 - UEF-S 980617 CZ cze B
Frolcová, V.
Místní a regionální tradice lidové kultury v životě dětí jako perspektivní hodnoty domova.
In: Kde jsme doma. Mentální reprezentace jako výraz kulturního vědomí dětí z folklorních souborů. - Strážnice, Ústav lidové kultury za podpory Ministerstva kultury ČR 1997. - S. 69-101. - ().

056443 - UEF-S 980618 CZ cze B
Frolcová, V. - Schauerová, A.
Závěrem - k diskusi.
In: Kde jsme doma. Mentální reprezentace jako výraz kulturního vědomí dětí z folklorních souborů. - 1. vyd. Strážnice, Ústav lidové kultury za podpory Ministerstva kultury ČR 1997. - S. 103-104. - ().

054577 - UEF-S 980004 CZ cze Jx
Hanzl, Z.
JUDr. Alfons Hubala in memoriam.
Český lid, 84 [4] 337 (1997).

043409 - UJC-A 970066 CZ cze T
Hlavsa, Z. - Hlavsová, J. - Šatavová, V.
Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie.
Orig.: Salzmann, Z. / Language, Culture & Society. An Introduction to Linguistic Anthropology. - Boulder (Colorado), Westview Press 1993. Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1997. - 211 s.

042913 - UEF-S 970044 CZ cze J
Holubová, M.
Život ve svatohorské rezidenci v období baroka.
Český lid, 84 [2] 103-110 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058501

042914 - UEF-S 970045 CZ cze C
Holubová, M.
Svatohorské poutě.
In: Cesty a cestování v životě společnosti. - (Ed. Bobková, L.; Neudertová, M.). - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1997. - S. 315-322.
[Cesty a cestování v životě společnosti. Ústí nad Labem (CZ), 94.09.06-94.09.08]

042915 - UEF-S 970046 CZ J
Holubová, M.
Svatohorská knihovna.
Podbrdsko, 4, 51-94 (1997).

054578 - UEF-S 980005 CZ cze R
Holubová, M.
[Recenze].
Rec.: Sládek, M. / Malý svět jest člověk aneb výbor z české barokní prózy. Praha, nakladatelství a vydavatelství H&H 1995. - 255s.
Rec.: Sládek, M. [e]: Malý svět jest člověk aneb výbor z české barokní prózy. Praha - nakladatelství a vydavatelství H&H - 1995 - 255 s.
Český lid, 84 [4] 343-344 (1997).

042918 - UEF-S 970049 CZ cze R
Kafka, L.
[Recenze].
Rec.: Tarcalová, L.:E / Světci v lidové tradici. Uherské Hradiště - Slovácké muzeum - 1995 - 266 s.
Český lid, 84 [2] 174-175 (1997).

042907 - UEF-S 970527 DE ger J
Kosíková, J.
Národopisná revue [Ethnographisches Revue] 4:1-2, 3-4 (1994), 164 s.; 5:1-4 (1995), 236 s. Zahlr. Schwarzweib-Abbildungen. Strážnice: Ústav lidové kultury. Dt. und eng. Res.Bibliographische Beilage Nr. 6: Václav Frolec (1934-1992).72 s.
Demos, 33 [1] 18-21 (1997).

045583 - UEF-S 970573 CZ cze C
Kosíková, J.
"Číro", "bomber" a "martensky". Jak se dnes oblékají skupiny mládeže.
In: Společenství dětí a kultura. Sborník příspěvků. - (Ed. Krist, J.). - Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 145-151.
[Strážnické sympozium Společenství dětí a kultura /13./. Strážnice ( CZ), 97.10.23-97.10.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058604

055409 - UEF-S 980554 CZ cze B
Kosíková, J.
Adler Rudolf. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 13.

055410 - UEF-S 980555 CZ cze B
Kosíková, J.
Baran Ludvík. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 14.

055411 - UEF-S 980556 CZ cze B
Kosíková, J.
Ferenc Jindřich. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 27.

055412 - UEF-S 980557 CZ cze B
Kosíková, J.
Grepl Jindřich. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 33-34.

055413 - UEF-S 980558 CZ cze B
Kosíková, J.
Kašlík Miloš. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 53.

055414 - UEF-S 980559 CZ cze B
Kosíková, J.
Kašlík Václav. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 53.

055415 - UEF-S 980560 CZ cze B
Kosíková, J.
Rakovec Oldřich. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 99.

055416 - UEF-S 980561 CZ cze B
Kosíková, J.
Úlehla Vladimír. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 124-125.

055417 - UEF-S 980562 CZ cze B
Kosíková, J.
Moravský taneční a pěvecký soubor. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 168-169.

042921 - UEF-S 970052 CZ cze J
Lozoviuk, P.
K problematice "etnické indiference". (Příklady z českého jazykového prostředí).
Český lid, 84 [3] 201-212 (1997).

067131 - UEF-S 990014 CZ cze T
Lozoviuk, P.
Neznámí sousedé. Představy Němců o Češích: Obrazy, vnímání a stereotypy.
Orig.: Weger, T.: Die Unbekannten Nachbarn. Vorstellungen der Deutschen von den Tschechen: Bilder, Wahrnehmungen und Stereotypen.
Český lid, 84 [1] 59-63 (1997).
[Česká lidová kultura a střední Evropa. Praha (CZ), 96.05.20-96.05.21]

042917 - UEF-S 970048 CZ cze Jx
Motyčková, D. - Nálevka, V. - Hrdá, J.
Stanislav Šisler in memoriam.
Český lid, 84 [2] 167-169 (1997).

039841 - UEF-S 970501 SK cze R
Navrátilová, A.
[Recenze].
Rec.: Lutovský, M. / Hroby předků. (Sonda do života asmrti dávných Slovanů).
Slovenský národopis, 45 [1] 140-141 (1997).

039842 - UEF-S 970502 SK cze R
Navrátilová, A.
[Recenze].
Rec.: Gurevič, A. / Nebe, peklo, svět. (Cesty k lidovékultuře středověku).
Slovenský národopis, 45 [1] 138-140 (1997).

039843 - UEF-S 970504 CZ cze J
Navrátilová, A.
K duchovním a sociálním základům rituálního ukončení šestinedělí.
Revue pro religionistiku, 5 [1] 47-58 (1997).
[Žena v náboženstvích světa. Praha (CZ), 95.11.15]

042910 - UEF-S 970530 CZ cze Jx
Navrátilová, A.
K loňskému výročí Zikmunda Wintra (27. prosince 1846 v Praze - 12. června 1912 v Reichenhallu).
Český lid, 84 [3] 253-254 (1997).

042911 - UEF-S 970532 CZ cze J
Navrátilová, A.
Tradice brněnského měšťanstva a rozvoj národního vědomí.
Folia ethnographica. Supplementum ad Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales, 31, 85-95 (1997).

045574 - UEF-S 970564 CZ cze Jx
Navrátilová, A.
Pracovní zasedání karpatologické komise pro studium lidových obřadů. (19. září 1996 ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti).
Český lid, 84 [4] 331 (1997).

045580 - UEF-S 970570 CZ C
Navrátilová, A.
Traktování osudu v lidové víře a obřadech při narození a smrti.
In: Magie a náboženství. Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané na Velehradě v roce 1997. - (Ed. Tarcalová, L.). - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1997. - S. 123-133.
[Magie a náboženství. Konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK. Velehrad (CZ), 97.05.21-97.05.22]

045584 - UEF-S 970574 CZ cze C
Navrátilová, A.
Darování v dětském společenství.
In: Společenství dětí a kultura. Sborník příspěvků. - (Ed. Krist, J.). - Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 128-133.
[Strážnické sympozium Společenství dětí a kultura /13./. Strážnice ( CZ), 97.10.23-97.10.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058604

054590 - UEF-S 980019 CZ cze J
Otčenášek, J.
Anekdoty parodující cizí jazyky.
Český lid, 84 [3] 235-238 (1997).

067132 - UEF-S 990021 RIV CZ cze M
Petráň, J. - Petráňová, L. - Šimek, E. - Vogeltanz, J.
Konzum. Strava.
In: Dějiny hmotné kultury 2. - (Ed. Klener, P.). - Praha, Ministerstvo kultury ČR 1997. - S. 819-846.

039915 - UEF-S 970017 CZ cze Bx
Petráňová, L.
Raný novověk. Dějepis pro 2. stupeň základní školy. Praha, Fortuna 1997. - 63 s.

039918 - UEF-S 970022 CZ cze R
Petráňová, L.
[Recenze].
Rec.: Botík, J.:E - Slavkovský, P.:E / Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, 1-2. - Bratislava, Veda 1995, 418 s., 56 s. bar. příloh.
Český lid, 84 [1] 86-88 (1997).

042931 - UEF-S 970062 CZ cze J
Petráňová, L.
Možnosti mapování výročních obyčejů v Čechách a na Moravě - rozmanitost v jednotě.
Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti. Český lid, 84 [suplement] 216-221 (1997).
[Etnokartografické sympozium /10./. Třešť (CZ), 96.03.25-96.03.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058501

054587 - UEF-S 980014 CZ fre C
Petráňová, L.
Les succés et les échecs de la 80 politique de restitution dans le secteur agricole.
In: Anciens et nouveaux propriétaires: stratégie d' appropriation en Europe centrale et orientale. - (Ed. Olivier, A.). - Prague, Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales 1997. - S. 73-84.
[Anciens et nouveaux propriétaires: stratégie d' appropriation en Europe centrale et orientale. Praha (CZ), 96.03.21-96.03.22]

055387 - UEF-S 980021 CZ cze Cz
Petráňová, L.
Doklady praktik lidové magie ve smolných knihách.
In: Magie a náboženství. Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané na Velehradě v roce 1997. - (Ed. Tarcalová, L.). - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1997. - S. 49-55.
[Magie a náboženství. Konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK. Velehrad (CZ), 97.05.21-97.05.22]

067133 - UEF-S 990022 RIV CZ cze M
Petráňová, L.
Konzum. Oděvní kultura.
In: Dějiny hmotné kultury 2. - (Ed. Klener, P.). - Praha, Ministerstvo kultury ČR 1997. - S. 847-908.

067134 - UEF-S 990024 RIV CZ cze J
Petráňová, L.
Zjizvená (nejen) podblanická vesnice.
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 37, 229-242 (1997).

039851 - UEF-S 970516 CZ cze Jx
Pospíšilová, J.
Češi v Bosně a Hercegovině: Tuzla,Zenica, Sarajevo.
Slavistická folkloristika, 8 [1-2] 18 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) 0058601

039852 - UEF-S 970517 CZ cze R
Pospíšilová, J.
[Recenze].
Rec.: Dorovský, I. / Charváti ještě žijí mezi námi.(Sborník studií a vzpomínek).
Slavistická folkloristika, 8 [1-2] 25-26 (1997).

039853 - UEF-S 970518 CZ cze R
Pospíšilová, J.
[Recenze].
Rec.: Sirovátka, O. / Srovnávací studie o české lidové slovesnosti.
Slavistická folkloristika, 8 [1-2] 29-30 (1997).

042906 - UEF-S 970526 DE ger R
Pospíšilová, J.
[Recenze].
Rec.: Sirovátka, O. / Srovnávací studie o české lidové slovesnosti.
Demos, 33 [1] 57 (1997).

042912 - UEF-S 970533 CZ cze C
Pospíšilová, J.
Náramky přátelství - nadnárodní prvek v současném odívání mládeže.
In: Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti. - (Ed. Vařeka, J.; Holubová, M.; Petráňová, L.). - Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1997. - S. 230-234.
[Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti (etnografické sympozium) /10./. Třešť (CZ), 96.03.25-96.03.29]

045575 - UEF-S 970565 CZ cze Jx
Pospíšilová, J.
Jaké bylo oblékání od kolébky k dospívání. Tradiční oděv dětí na Moravě. (Zpráva o výstavě).
Český lid, 84 [4] 342-343 (1997).

045579 - UEF-S 970569 CZ cze Jx
Pospíšilová, J.
Akademie věd České republiky ocenila práci Zdenky Jelínkové.
Národopisná revue, 7 [3-4] 171 (1997).

045585 - UEF-S 970575 CZ cze C
Pospíšilová, J.
Je to fialový a leží to na poli, aneb jaké se dnes vyprávějí žákovské anekdoty.
In: Společenství dětí a kultura. Sborník příspěvků. - (Ed. Krist, J.). - Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 182-186.
[Strážnické sympozium Společenství dětí a kultura /13./. Strážnice ( CZ), 97.10.23-97.10.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058604

055418 - UEF-S 980563 CZ cze B
Pospíšilová, J.
Cepek Alois. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 21.

055419 - UEF-S 980564 CZ cze B
Pospíšilová, J.
Hykel Cyril. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 43-44.

055420 - UEF-S 980565 CZ cze B
Pospíšilová, J.
Sirovátka Oldřich. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 106-107.

055421 - UEF-S 980566 CZ cze B
Pospíšilová, J.
Stuchlý Václav. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 113.

055422 - UEF-S 980567 CZ cze B
Pospíšilová, J.
Sulitka Andrej. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 113.

055423 - UEF-S 980568 CZ cze B
Pospíšilová, J.
Šuláková Jarmila. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 120.

055424 - UEF-S 980569 CZ cze B
Pospíšilová, J.
Radostná země. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 225.

045578 - UEF-S 970568 CZ cze J
Pospíšilová, J. - Uherek, Z.
Terénní výzkum v Sarajevu.
Národopisná revue, 7 [3-4] 123-127 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058601

039916 - UEF-S 970020 CZ cze J
Spurný, T.
Nacionalismus a regionalismus v lidové hudbě a etnomuzikologii.
Český lid, 84 [1] 78-81 (1997).

042923 - UEF-S 970054 CZ cze Jx
Spurný, T.
Mezinárodní dudácké sympozium ve Strakonicích 1996.
Český lid, 84 [3] 243-245 (1997).

054576 - UEF-S 980003 CZ cze J
Spurný, T.
Lidová hudba Němců v českých zemích.
Český lid, 84 [4] 291-307 (1997).

042916 - UEF-S 970047 CZ cze Jx
Stavělová, D.
Sympozium etnochoreologické studijní skupiny ICTM (19.).
Český lid, 84 [2] 165-166 (1997).

055398 - UEF-S 980035 CZ cze J
Stavělová, D.
Tanec do kolečka na Chodsku - tradice a současnost.
Národopisná revue, 7 [3/4] 118-123 (1997).

055399 - UEF-S 980036 CZ cze J
Stavělová, D.
Josef Vycpálek [1. 2. 1847 - 24. 11. 1922].
Národopisná revue, 7 [3/4] 144-147 (1997).

042932 - UEF-S 970063 CZ cze J
Stavělová, D. - Tyllner, L.
Tance s proměnlivým taktem z hlediska kartografického výzkumu.
Český lid, 84 [suplement] 199-210 (1997).
[Etnokartografické sympozium /10./. Třešť (CZ), 96.03.25-96.03.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058501

042934 - UEF-S 970065 CZ cze J
Suchomelová, M.
Země saturnská.
Lidé a země, 46 [8] 452-455 (1997).

067136 - UEF-S 990051 RIV CZ cze J
Suchomelová, M.
K poslední tvůrčí generaci sochařské rodiny Jelínků.
Středočeský sborník historický, 22/23, 71-74 (1997).

042933 - UEF-S 970064 CZ cze/eng B
Suchomelová, M. - Suchomel, F.
Inventaria - artificialia - exotica. Japonský porcelán ve valdštejnských, schwarzenberských a lichnovských zámeckých inventářích z konce 17. až do počátku 20. století.
In: Mistrovská díla japonského porcelánu. - Praha, NG Praha 1997. - S. 49-62.

042926 - UEF-S 970057 CZ cze R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Toncrová, M. (ed.) / Zpěvník lidových písní z Brna. Doplněk a ÚEF AV ČR - Brno - 1995 - 223 s.
Český lid, 84 [3] 262-263 (1997).

042935 - UEF-S 970068 CZ cze B
Thořová, V.
Písňový folklór volyňských Čechů.
In: České písně z ukrajinské Volyně. - (Ed. Pospíšil, J.; Lohvinová, V.). - Praha, ÚEF AV ČR 1997. - S. 1-579.

054581 - UEF-S 980008 CZ cze R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Bartoš, F. - Janáček, L. / Národní písně moravské. Kniha 1. Písně baladické. Praha, 1995. - 141 s.
Rec.: Bartoš, F. - Janáček, L.: Národní písně moravské. Kniha 1. Písně baladické. Praha - 1995 - 141 s.
Český lid, 84 [4] 351-352 (1997).

055400 - UEF-S 980037 CZ cze Jx
Thořová, V.
Anketa jubilantů. PhDr. Věra Thořová, CSc., nar. 14. 4. 1936 v Praze, ÚEF AV ČR Praha.
Národopisná revue, 7 [3/4] 156-157 (1997).

039844 - UEF-S 970505 CZ cze Jx
Toncrová, M.
24. Etnomuzikologický seminář.
Opus musicum, 29 [1] Komentář 21-22 (1997).

039845 - UEF-S 970507 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Trojan, J. / Lidové písně z Moravy a Slezska. Volksliederaus Mähren und Schlesien. Folk Songs from Moravia and Silesia.
Opus musicum, 29 [1] Komentář 11-14 (1997).

039846 - UEF-S 970510 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Trojan, J. / Nové národní písně Františka Bartoše (1882).Faksimile vybraných zápisů s komentáři.
Národopisná revue, 7 [2] 103-104 odd.recenze (1997).

039847 - UEF-S 970511 CZ cze Jx
Toncrová, M.
Musica irregularis. Strážnice 5. - 6. října 1996.
Národopisná revue, 7 [2] 90-91 odd. semináře (1997).

042903 - UEF-S 970520 CZ cze C
Toncrová, M.
Lidová píseň a hudební výchova z pohledu folkloristy.
In: Lidová píseň a hudební výchova. Musica 6. - Olomouc, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - katedra hudební výchovy - v nakladatelství Hanex 1997. - S. 71-75.
[Lidová píseň a hudební výchova. Olomouc (CZ), 96.04.10-96.04.11]

042904 - UEF-S 970521 CZ cze A
Toncrová, M.
Lidová píseň na Podluží.
In: NIVA z multidisciplinárního pohledu II. Sborník rozšířených abstrakt k 2. semináři konanému 14.10.1997 v Geotestu vBrně. - (Ed. Květ, R.). - Brno, Geografická obec českých zemí 1997. - S. 62.
[NIVA z multidisciplinárního pohledu /2./. Brno (CZ), 97.10.14]
Grant: GA ČR(CZ) 404/96/K 089

045544 - UEF-S 970534 CZ cze B
Toncrová, M.
Coufavá. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 110.

045545 - UEF-S 970535 CZ cze B
Toncrová, M.
Čeladenský. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 123.

045546 - UEF-S 970536 CZ cze B
Toncrová, M.
Danaj. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 140.

045548 - UEF-S 970538 CZ cze B
Toncrová, M.
Hrčava. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 277.

045551 - UEF-S 970541 CZ cze B
Toncrová, M.
Kunčice pod Ondřejníkem. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 481.

045554 - UEF-S 970544 CZ cze B
Toncrová, M.
Ondráš. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 645.

045555 - UEF-S 970545 CZ cze B
Toncrová, M.
Ověnžok. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 676.

045556 - UEF-S 970546 CZ cze B
Toncrová, M.
Pilky. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 693.

045558 - UEF-S 970548 CZ cze B
Toncrová, M.
Podšable. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 700.

045560 - UEF-S 970550 CZ cze B
Toncrová, M.
Požehnaný. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 721.

045563 - UEF-S 970553 CZ cze B
Toncrová, M.
Stará uherská. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 866.

045564 - UEF-S 970554 CZ cze B
Toncrová, M.
Trávnice. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 946.

045565 - UEF-S 970555 CZ cze B
Toncrová, M.
Troják. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 949.

045569 - UEF-S 970559 CZ cze B
Toncrová, M.
Zahradník. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 1015.

045570 - UEF-S 970560 CZ cze B
Toncrová, M.
Zavádka. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 1018-1019.

045571 - UEF-S 970561 CZ cze B
Toncrová, M.
Zbojnická píseň. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 1019-1020.

045572 - UEF-S 970562 CZ cze B
Toncrová, M.
Žatevní písně. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 1033.

045573 - UEF-S 970563 SK cze J
Toncrová, M.
Vokální vícehlas na Moravě a ve Slezsku.
Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 23 [1-2] 77-82 ( 1997).
[Etnomuzikologický seminár /23./. Bratislava (SK), 95.09.19-95.09.21]

045586 - UEF-S 970576 CZ cze C
Toncrová, M.
Studentské rukopisné zpěvníky.
In: Společenství dětí a kultura. Sborník příspěvků. - (Ed. Krist, J.). - Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 186-190.
[Strážnické sympozium Společenství dětí a kultura /13./. Strážnice ( CZ), 97.10.23-97.10.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058604

055401 - UEF-S 980503 CZ cze J
Toncrová, M.
K současné ediční činnosti ÚEF AV ČR v Brně.
Národopisný věstník (Bulletin d ethnographie) za rok 1996, 13 (55), [-] 115-121 (1997).

055425 - UEF-S 980570 CZ cze B
Toncrová, M.
Dadák Jaromír. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 24.

055426 - UEF-S 980571 CZ cze B
Toncrová, M.
Dobrovolný František. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 25.

055427 - UEF-S 980572 CZ cze B
Toncrová, M.
Dřevjaná Anna. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 25.

055428 - UEF-S 980573 CZ cze B
Toncrová, M.
Gellnar Jaromír. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 32-33.

055429 - UEF-S 980574 CZ cze B
Toncrová, M.
Podešvová Hana. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 95.

055430 - UEF-S 980575 CZ cze B
Toncrová, M.
Pokorný Otakar. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 95.

055431 - UEF-S 980576 CZ cze B
Toncrová, M.
Poláček Jan. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 96.

055432 - UEF-S 980577 CZ cze B
Toncrová, M.
Severin Josef. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 104.

055433 - UEF-S 980578 CZ cze B
Toncrová, M.
Slabák Josef. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 108.

055434 - UEF-S 980579 CZ cze B
Toncrová, M.
Studenka František. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 112.

055435 - UEF-S 980580 CZ cze B
Toncrová, M.
Vetterl Karel. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 128.

055436 - UEF-S 980581 CZ cze B
Toncrová, M.
Moravanka. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 167-168.

055437 - UEF-S 980582 CZ cze B
Toncrová, M.
Lidový koncert v Brně. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 202-203.

055438 - UEF-S 980583 CZ cze B
Toncrová, M.
Liptálské slavnosti. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 203.

055439 - UEF-S 980584 CZ cze B
Toncrová, M.
Slezské dny. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 211.

055440 - UEF-S 980585 CZ cze B
Toncrová, M.
Svatodušní slavnost v Troubsku. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 213.

045549 - UEF-S 970539 CZ cze B
Toncrová, M. - Fukač, J.
Klasifikace. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 440-441.

045557 - UEF-S 970547 CZ cze B
Toncrová, M. - Fukač, J.
Pláč. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 696-697.

045559 - UEF-S 970549 CZ cze B
Toncrová, M. - Fukač, J.
Pracovní písně. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 721-722.

045547 - UEF-S 970537 CZ cze B
Toncrová, M. - Vysloužil, J.
Dymák. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 173.

045550 - UEF-S 970540 CZ cze B
Toncrová, M. - Vysloužil, J.
Kúlaná. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 480-481.

045552 - UEF-S 970542 CZ cze B
Toncrová, M. - Vysloužil, J.
Odzemek. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 481.

045561 - UEF-S 970551 CZ cze B
Toncrová, M. - Vysloužil, J.
Říkadlo. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 806.

045566 - UEF-S 970556 CZ cze B
Toncrová, M. - Vysloužil, J.
Starodávný. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 866-867.

045567 - UEF-S 970557 CZ cze B
Toncrová, M. - Vysloužil, J.
Valašská. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 972.

045553 - UEF-S 970543 CZ cze B
Toncrová, M. - Vysloužil, J. - Fukač, J.
Etnomuzikologie. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 201-208.

045562 - UEF-S 970552 CZ cze B
Toncrová, M. - Vysloužil, J. - Fukač, J.
Sedlácká. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 823.

045568 - UEF-S 970558 CZ cze B
Toncrová, M. - Vysloužil, J. - Fukač, J.
Verbuňk. (Heslo ve slovníku).
In: Slovník české hudební kultury. - (Ed. Fukač, J.; Vysloužil, J.). - Praha, Editio Supraphon 1997. - S. 989-990.

039920 - UEF-S 970027 CZ cze R
Traxler, J.
[Recenze].
Rec.: Kuba, L. - Thořová, V.:E / Lidové písně z Chodska. - Praha, ÚEF AV ČR 1995, 534 s.
Národopisná revue, 7 [2] 100-102 (1997).

054575 - UEF-S 980002 CZ cze J
Traxler, J.
Sbírky lidových písní jako etnoorganologický pramen.
Český lid, 84 [4] 275-290 (1997).

054580 - UEF-S 980007 CZ cze R
Traxler, J.
[Recenze].
Rec.: Kuba, L - Thorová, V. / Lidové písně z Chodska. - Praha, ÚEF AV ČR 1995. - 534 s.
Rec.: Kuba, L. - Thořová, V. [e]: Lidové písně z Chodska. Praha - Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR s podporou MK ČR - 1995 - 534 s.
Český lid, 84 [4] 350-351 (1997).

039922 - UEF-S 970035 CZ cze B
Traxler, J. - Traxler, P.
Vršovické písně. Praha, OÚ Praha 10 1997. - 44 s.

054574 - UEF-S 980001 CZ cze J
Tyllner, L.
Dvojí tendence v tektonice českých lidových písní. [Příspěvek ke strukturální analýze českého písňového typu].
Český lid, 84 [4] 265-274 (1997).
Grant: IA95809

042924 - UEF-S 970055 CZ cze R
Uherek, Z.
[Recenze].
Rec.: Pospíšil, L. / Obernberg: A quantitative analysis of a Tirolean peasant economy. New Haven - The Connecticut Academy of Arts and Sciences - 1995 - 427 s.
Český lid, 84 [3] 256-257 (1997).

054582 - UEF-S 980009 DB ger R
Uherek, Z.
[Recenze].
Rec.: / Český lid. Národopisný časopis 81: 1-4. Praha, 1994. - 352 s.
Rec.: Český lid. Národopisný časopis 81: 1-4. Praha - 1994 - 352 s.
Demos, 33 [2] 110-113 (1997).

054583 - UEF-S 980010 DE ger R
Uherek, Z.
[Recenze].
Rec.: / Český lid. Národopisný časopis 81: 1-4. Praha, 1995. - 364 s.
Rec.: Český lid. Národopisný časopis 82: 1-4. Praha - 1995 - 364 s.
Demos, 33 [2] 113-115 (1997).

054584 - UEF-S 980011 CZ cze T
Uherek, Z.
Lodzermensch; Mýtus a realita Lodže v minulosti a dnes.
Orig.: Lukowska, M.: Myth of Lodzermensch and the Reality of Lódz in the Past and in the Present Time.
Český lid, 84 [3] 213-222 (1997).

054585 - UEF-S 980012 FR fre J
Uherek, Z.
L' ethnologie urbaine en pays tchéques.
Genéses Sciences sociales et histoire, 28 [28] 111-127 (1997).
Grant: KSK3028601

054586 - UEF-S 980013 CZ cze J
Uherek, Z. - Bazac-Billaud, L.
Les mots de la ville.
Biograf. Časopis Sdružení pro biografickou a reflexivní sociologii , - [9] 31-35 (1997).
Grant: KSK3028601

042920 - UEF-S 970051 CZ cze J
Uherek, Z. - Valášková, N. - Brouček, S.
Češi z Běloruska.
Český lid, 84 [3] 177-190 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8058504

039848 - UEF-S 970513 CZ cze J
Uhlíková, L.
Vzpomínka na brněnskou cimbálovou muziku.(K 65. narozeninám primáše Antonína Jančíka).
Národopisná revue, 7 [1] 35-37 odd. společenská kronika (1997).

039849 - UEF-S 970514 CZ cze Jx
Uhlíková, L.
Panu redaktorovi k narozeninám (k 75.narozeninám Jaromíra Nečase).
Národopisná revue, 7 [2] 80-81 odd. společenská kronika (1997).

039850 - UEF-S 970515 CZ cze Jx
Uhlíková, L.
Od folklóru k folklorismu.
Slavistická folkloristika, 8 [1-2] 38 (1997).

055402 - UEF-S 980509 CZ cze J
Uhlíková, L.
Několik slov o slovníku folklorního hnutí.
Národopisný věstník (Bulletin d ethnographie) za rok 1996, 13 (55), [-] 123-125 (1997).

055441 - UEF-S 980586 CZ cze B
Uhlíková, L.
Bařinka Antonín. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 14-15.

055442 - UEF-S 980587 CZ cze B
Uhlíková, L.
Bělík Vratislav. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 16.

055443 - UEF-S 980588 CZ cze B
Uhlíková, L.
Černý Aleš. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 23.

055444 - UEF-S 980589 CZ cze B
Uhlíková, L.
Galuška Zdeněk. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 31-32.

055445 - UEF-S 980590 CZ cze B
Uhlíková, L.
Gorlová Anežka. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 33.

055447 - UEF-S 980592 CZ cze B
Uhlíková, L.
Imrýšek Gustav. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 44.

055450 - UEF-S 980595 CZ cze B
Uhlíková, L.
Matalík Antonín. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 74.

055451 - UEF-S 980596 CZ cze B
Uhlíková, L.
Pajer Jiří. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 86.

055452 - UEF-S 980597 CZ cze B
Uhlíková, L.
Pavlištík Karel. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 89-90.

055453 - UEF-S 980598 CZ cze B
Uhlíková, L.
Pellár Jan. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 90.

055455 - UEF-S 980600 CZ cze B
Uhlíková, L.
Procházková Marie. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 98.

055456 - UEF-S 980601 CZ cze B
Uhlíková, L.
Skoumal Alois. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 108.

055458 - UEF-S 980603 CZ cze B
Uhlíková, L.
Šurčina Milan. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 121.

055459 - UEF-S 980604 CZ cze B
Uhlíková, L.
Zeman - Zemanovi: Martin Zeman II. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 132-133.

055460 - UEF-S 980605 CZ cze B
Uhlíková, L.
Zeman - Zemanovi: Vlasta Zemanová. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 133.

055461 - UEF-S 980606 CZ cze B
Uhlíková, L.
Zeman - Zemanovi: Leoš Zeman. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 133-134.

055463 - UEF-S 980608 CZ cze B
Uhlíková, L.
Dombrovan. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 149.

055464 - UEF-S 980609 CZ cze B
Uhlíková, L.
Mionší (Slezský soubor písní a tanců Mionší). (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 166.

055457 - UEF-S 980602 CZ cze B
Uhlíková, L. - Nečas, J.
Šebetovská Božena. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 116-117.

055448 - UEF-S 980593 CZ cze B
Uhlíková, L. - Pavlicová, M.
Jelínková Zdenka. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 48-50.

055449 - UEF-S 980594 CZ cze B
Uhlíková, L. - Pavlicová, M.
Kunz Ludvík. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 66.

055465 - UEF-S 980610 CZ cze B
Uhlíková, L. - Pavlicová, M.
Předmluva "Od folkloru k folklorismu".
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 5-9.

055446 - UEF-S 980591 CZ cze B
Uhlíková, L. - Pintířová, D.
Haluzová Věra. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 34-35.

055454 - UEF-S 980599 CZ cze B
Uhlíková, L. - Stuchlý, V.
Peterková Božena. (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 92.

055462 - UEF-S 980607 CZ cze B
Uhlíková, L. - Švábová, J.
Bejatka (Národopisná skupina Bejatka). (Heslo ve slovníku).
In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Pavlicová, M.; Uhlíková, L.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 137-138.

039917 - UEF-S 970021 CZ cze R
Valášková, N.
[Recenze].
Rec.: Zilynskyj, B. / Ukrajinci v Čechách a na Moravě [1894] 1917-1945 [1994]. - Praha, Nakladatelství X-EGEM pro výbor "Oni byli první" 1995, 129 s.
Český lid, 84 [1] 85-86 (1997).

039919 - UEF-S 970026 CZ cze Jx
Valášková, N.
18. Světový kongres společnosti pro vědu a umění v Brně.
Národopisná revue, 7 [2] 87-88 (1997).

039921 - UEF-S 970033 CZ cze T
Valášková, N.
Uralský "Černobyl": Problémy etnoekologické adaptace.
Orig.: Komarovová, G. A. / Uraľskij "Černobyľ": problemy etnoekologičeskoj adaptacii.
Český lid, 84 [1] 29-38 (1997).

042925 - UEF-S 970056 CZ cze R
Valášková, N.
[Recenze].
Český lid, 84 [3] 257-258 (1997).

054579 - UEF-S 980006 CZ cze R
Valášková, N.
[Recenze].
Rec.: Mušinka, M. / Volodymyr Sičynskyj i rusyny-ukrajinci Schidnoji Slovaččiny. Prešov, Svaz Rusínů-Ukrajinců Slovenské republiky 1995. - 121 s.
Rec.: Mušinka, M.: Volodymyr Sičynskyj i rusyny-ukrajinci Schidnoji Slovaččyny. Prešov - Svaz Rusínů-Ukrajinců Slovenské republiky - 1995 - 121 s.
Český lid, 84 [4] 345-346 (1997).

055388 - UEF-S 980022 CZ cze CZ
Valášková, N.
Děti imigrantů z bývalého Sovětského svazu v České republice a domov.
In: Společenství dětí a kultura. Sborník příspěvků 13. strážnického sympozia konaného ve dnech 23.-24. října 1997. - (Ed. Krist, J.). - Strážnice, Ústav lidové kultury 1997. - S. 36-40.
[Strážnické sympozium /13./. Strážnice (CZ), 97.10.23-97.10.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8058504

067135 - UEF-S 990045 LT eng A
Valášková, N.
Cultural Pluralism of the Small Imigrant Groups and Their Ethnic Identity in the Czech Republic.
In: Cultural Pluralism and Culture of Peace. International Conference. Vilnius 1997. Thesis. - (Ed. Jekantaité-Kuzmickiene, L.). - Vilnius, - 1997. - S. -.
[Cultural Pluralism and Culture of Peace. Vilnius (LT), 97.12.03-97.12.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8058504

039923 - UEF-S 970043 CZ eng B
Valášková, N. - Uherek, Z. - Brouček, S.
Aliens or One's Own People. Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic. Praha, ÚEF AV ČR 1997. - 118 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8058504

042919 - UEF-S 970050 CZ cze R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: Fridrich, J. - Klápště, J. - Vařeka, P. (eds.) / Památky archeologické - supplementum 2. Praha - Archeologický ústav AV ČR - 1994 - 224 s.
Český lid, 84 [2] 176 (1997).

042936 - UEF-S 970069 CZ cze J
Vařeka, J.
Národopisné oblasti v Čechách ve světle etnokartografie.
Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti. Český lid, 84 [suplement] 40-49 (1997).
[Etnokartografické sympozium /10./. Třešť (CZ), 96.03.25-96.03.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058501

054588 - UEF-S 980017 CZ cze C
Vařeka, J.
Podíl zděných staveb na venkovské zástavbě v Českých zemích v letech 1824-1843. [Rozbor map z připravovaného Národopisného atlasu - první prezentace pro odborné kruhy].
In: Zděná architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - památková ochrana, průzkumy, dokumentace, památková obnova, rekonstrukce, nové využití. - -, - 1997. - S. 12-18.
[Zděná architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - památková ochrana, průzkumy, dokumentace, památková obnova, rekonstrukce, nové využití. Hříměždice (CZ), 96.09.16-96.09.18]

054589 - UEF-S 980018 SK cze J
Vařeka, J.
Teoretické a metodologické otázky studia etnografických regionů.
Etnologické rozpravy, 4 [1/2] 6-9 (1997).

055389 - UEF-S 980023 GB eng B
Vařeka, J.
Lighting niche [Central Europe].
In: Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. - (Ed. Oliver, P.). - Cambridge, University Press 1997. - S. 318.

055390 - UEF-S 980024 GB eng B
Vařeka, J.
Gallery [Central Europe].
In: Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. - (Ed. Oliver, P.). - Cambridge, University Press 1997. - S. 415-416.

055391 - UEF-S 980025 GB eng B
Vařeka, J.
Chimney [Central Europe].
In: Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. - (Ed. Oliver, P.). - Cambridge, University Press 1997. - S. 431-432.

055392 - UEF-S 980026 GB eng B
Vařeka, J.
Stoves [Central Europe].
In: Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. - (Ed. Oliver, P.). - Cambridge, University Press 1997. - S. 443-444.

055393 - UEF-S 980027 GB eng B
Vařeka, J.
Finials: European.
In: Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. - (Ed. Oliver, P.). - Cambridge, University Press 1997. - S. 506.

055394 - UEF-S 980028 GB eng B
Vařeka, J.
Engraved texts: Central European.
In: Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. - (Ed. Oliver, P.). - Cambridge, University Press 1997. - S. 522-523.

055395 - UEF-S 980029 GB eng B
Vařeka, J.
Jizba.
In: Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. - (Ed. Oliver, P.). - Cambridge, University Press 1997. - S. 1304-1305.

055396 - UEF-S 980030 GB eng B
Vařeka, J.
Bohemian [Czech Republic, sw].
In: Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World. - (Ed. Oliver, P). - Cambridge, University Press 1997. - S. 1306-1307.

055397 - UEF-S 980032 CZ cze J
Vařeka, J.
Etnokartografie.
Národopisná revue, 7 [3/4] 116-118 (1997).

042937 - UEF-S 970070 CZ cze/eng/ger Cz
Vařeka, J. - Holubová, M. - Petráňová, L. (Eds.)
Evropský kulturní prostor - jednota v rozmanitosti. Český lid. Praha, ÚEF AV ČR 1997. - 248 s.
[Etnokartografické sympozium /10./. Třešť (CZ), 96.03.25-96.03.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058501; GA AV ČR(CZ) IAE0058702

042922 - UEF-S 970053 CZ cze J
Zástěra, K.
Atributy identity v hudební kultuře jihu USA (1830-1910).
Český lid, 84 [3] 223-233 (1997).

055466 - UEF-S 980611 CZ cze R
Zobačová, A.
[Recenze].
Rec.: / Zlínsko. Vlastivěda moravská, sv. 64.
Rec.: Zlínsko. Vlastivěda moravská, sv. 64.
Časopis Matice moravské, 116, 533-535 (1997).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11