ASEP

ÚJC - Ústav pro jazyk český Praha

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

077119 - UJC-A 20013019 CZ cze R
Bachmannová, J.
Slovník textilního slangu.
Rec.: Cihlář, J.: Jak se dříve mluvilo v textilních továrnách. - Ústí nad Orlicí, 1999. 68 s.
Naše řeč, 83 [4] 211-213 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077193 - UJC-A 20013093 RIV CZ cze J
Braunšteinová, Z.
Jedna z cest vzniku přirovnání.
Jazykovědné aktuality, 37 [zvláštní číslo] 10-14 (2000).
[Setkání mladých jazykovědců. Praha (CZ), 00.06.14-00.06.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077250 - UJC-A 20013150 CZ cze J
Braunšteinová, Z. - Černá, A. M. - Homolková, M. - Jamborová, M. - Nejedlý, P. - Vajdlová, M.
Paměť slov.
Naše rodina, 32 [jazykový koutek] - (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077144 - UJC-A 20013044 CZ cze B
Čechová, M. - Kraus, J. - Styblík, V. - Svobodová, I.
Český jazyk pro 1. ročník středních odborných škol. Praha, SPN - pedagog. nakl. 2000. - 173 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077110 - UJC-A 20013010 CZ cze R
Černá, A. M.
Staročeský slovník, sešit 23.
Rec.: Staročeský slovník. - Praha, 1999, s. 113-224.
Naše řeč, 83 [2] 97-100 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077115 - UJC-A 20013015 RIV CZ cze J
Černá, A. M.
O názvosloví chiromantickém.
Naše řeč, 83 [3] 140-151 (2000).
[Paměť slov. Praha (CZ), 1997.10.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091711 - UJC-A 20020120 RIV CZ cze J
Černá, A. M.
Staročeská adjektiva s prefixem přě-.
Listy filologické, 123 [3/4] 237-250 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540

109083 - UJC-A 20030172 RIV CZ cze J
Černá, A. M. - Homolková, M. - Hadravová, A. - Hadrava, P.
Replika M. Křišťana z Prachatic k proroctví M. Jana Pařížského.
Listy filologické, 123 [1/2] 40-51 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0824; GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1003909; CEZ:AV0Z9061902

077107 - UJC-A 20013007 RIV CZ cze J
Černá, A.
Vikingové.
Naše řeč, 83 [1] 52-53 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077121 - UJC-A 20013021 RIV CZ cze J
Černá, A.
Od překupníků k distributorům a dealerům.
Naše řeč, 83 [5] 269-271 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074465 - UJC-A 20000510 RIV PL eng C
Čižmárová, L.
Morphological Differences in Czech Dialects as Reflected in the Czech Linguistic Atlas, Part IV.
In: Abstract Book. - (Ed. Warcho, S.; Czyťewski, F.; Lewicki, R.; Sajewicz, M.). - Lublin, Univerzytet Marii Curie-Sklodowskiej 2000. - S. 153.
[International Congress of Dialectologists and Geolinguists /3./. Lublin (PL), 00.07.24-00.07.29]

074467 - UJC-A 20000512 RIV CZ cze C
Čižmárová, L.
Využití etymologie v Českém jazykovém atlasu.
In: Studia etymologica brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 283-286.
[Etymologické symposion Brno 1999. Brno-Šlapanice (CZ), 99.09.07-99.09.09]

074468 - UJC-A 20000513 RIV CZ cze M
Čižmárová, L.
K územní diferenciaci příčestí minulého v našich nářečích.
In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 121-126. - (A. 48).

074471 - UJC-A 20000516 RIV CZ cze B
Čižmárová, L.
Jazykový atlas jihozápadní Moravy. Brno, Masarykova univerzita 2000. - 446 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0211; GA AV ČR(CZ) KSK3061601

077139 - UJC-A 20013039 RIV CZ eng J
Čmejrková, S.
Analysis of a TV polemical discourse.
Linguistica Pragensia, 10 [1] 1-15 (2000).
Grant: RSS/OSSF(XC) 1619/186/1998
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077143 - UJC-A 20013043 RIV CZ cze B
Čmejrková, S.
Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Praha, Leda 2000. - 258 s.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096; GA AV ČR(CZ) KSK3061601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077155 - UJC-A 20013055 RIV SK cze C
Čmejrková, S.
Mediální dialog: model a skutečnost.
In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť prof. J. Horeckého. - (Ed. Buzássyová, K.). - Bratislava, Veda 2000. - S. 124-140.
[Jazyk a kultúra. Smolenice (SK), 00.03.13-00.03.14]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077161 - UJC-A 20013061 CZ cze J
Čmejrková, S.
Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení České republiky za rok 1999.
Jazykovědné aktuality, 37 [1/2] 20-22 (2000).

077163 - UJC-A 20013063 CZ cze J
Čmejrková, S.
Jubileum prof. PhDr. Františka Daneš, DrSc.
Jazykovědné aktuality, 37 [1/2] 39-43 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077173 - UJC-A 20013073 RIV PL cze C
Čmejrková, S.
Humor v české reklamě.
In: Swiat humoru. - (Ed. Gajda, S.; Brzozowska, D.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2000. - S. 305-312.
[Style humoru. Kamien Slaski (PL), 99.10.07-99.10.09]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077180 - UJC-A 20013080 RIV PL cze M
Čmejrková, S.
Reklama a intertextualita aneb Vlasy dělaj' člověka.
In: Stylistyka 9. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2000. - S. 117-136.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077233 - UJC-A 20013133 RIV CZ cze J
Čmejrková, S.
Nedávejte nás číst svému psovi. Přestane Vás poslouchat. Řekni mi, co čteš...
Čeština doma ve světě, 8 [2] 118-125 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074436 - UJC-A 20007004 RIV CZ ger C
Erhart, A.
Versuch einer statistischen Auswertung des indoeuropäischen Anteils am gemeinslavischen Wortschatz.
In: Studia etymologica Brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 43-44.
[Etymologické symposion Brno 1999. Šlapanice u Brna (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074445 - UJC-A 20007013 RIV CZ cze C
Erhart, A.
K otázce stability souhláskových podsystémů v jazycích evropského makroareálu.
In: Čeština - univerzália a specifika 2. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 37-39.
[Čeština - univerzália a specifika. Šlapanice u Brna (CZ), 99.11.17-99.11.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074449 - UJC-A 20007017 RIV CZ cze/old B
Erhart, A. - Blažek, V. - Havlová, E. - Janyšková, I. - Karlíková, H. - Skalka, B. - Šarapatková, Ž. - Valčáková, P. - Vykypěl, B.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Seš. 10. Obrěsti - patěna. Praha, Academia 2000. - 64 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074462 - UJC-A 20000507 RIV CZ cze R
Fic, K.
[Recenze].
Rec.: Leksičny atlas belaruskich narodnych havorak v pjaci tamach 2-5. - Minsk, 1994, 1996, 1997, 1998. 145+354, 115+293, 150+439, 125+337 s.
Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Linguistica brunensia, A 49 [48] 209-212 (2000).

074470 - UJC-A 20000515 CZ cze R
Fic, K.
[Recenze].
Rec.: U nás ve Vídni. Vídeňští češi vzpomínají. - Brno, 1999. 143 s.
Univerzitní noviny, 7 [7-8] 53-54 (2000).

074477 - UJC-A 20000522 RIV CZ cze K
Fic, K.
Nářečí na Tišnovsku.
In: Seminář k 70. výročí založení Podhoráckého muzea. - (Ed. Hanák, J.; Zacpal, J.). - Předklášteří, Okresní muzeum Brno-venkov 2000. - S. 57-61.
[Seminář k 70. výročí založení Podhoráckého muzea. Předklášteří (CZ) , 99.06.04]

074464 - UJC-A 20000509 RIV CZ cze B
Fic, K. - Bogoczová, I. - Chloupek, J. - Jandová, E. - Krčmová, M. - Müllerová, O.
Tváře češtiny. 1. vyd. Ostrava, Ostravská univerzita 2000. - 265 s. - (Acta Facultatis Universitas Ostraviencis. 132/2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0639; GA AV ČR(CZ) KSK3061601

074463 - UJC-A 20000508 RIV YU cze C
Fic, K. - Vojtová, J.
Teze k 5. svazku foneticko-gramatické řady Slovanského jazykového atlasu. Střídnice za ort-, olt-.
In: Zasedanje Medjunarodne komisije za sestavo Slovenskega lingvističnega atlasa. Povzetki delovih gradiv. - (Ed. Smola, V.; Kenda-Jež, K.). - Strunjan, Inštitut za slovenski jezyk F. Ramovša 2000. - S. X.
[Zasedanje medjunarodne komisije za sestavo Slovenskega lingvističnega atlasa. Strunyan (SI), 00.11.05-00.11.10]

077103 - UJC-A 20013003 CZ cze R
Harvalík, M.
Úvod do obecné onomastiky.
Rec.: Šrámek, R.: Úvod do obecné onomastiky. - Brno, 1999. 191 s.
Naše řeč, 83 [1] 39-43 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077176 - UJC-A 20013076 RIV PL cze C
Harvalík, M.
Jazykovězeměpisná metoda - její užití v onomastice a v dialektologii.
In: Onomastyka polska a nowe kierunki jezykoznawcze. - (Ed. Czachorowska, M.; Szewczyk, L. M.). - Bydgoszcz, Wysza szkola pedagogiczna 2000. - S. 49-54.
[Onomastyka polska a nowe kierunki jezykoznawcze. Ogólnopolska konferencja onomastyczna /11./. Pieczyska (PL), 98.06.15-98.06.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077194 - UJC-A 20013094 RIV CZ cze J
Harvalík, M.
K teritoriálním vlastnostem apelativních a onymických areálů.
Jazykovědné aktuality, 37 [zvláštní číslo] 21-27 (2000).
[Setkání mladých jazykovědců. Praha (CZ), 00.06.14-00.06.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077215 - UJC-A 20013115 RIV SIGLE CZ cze M
Harvalík, M.
Ke konkurenčním vztahům v českém anoikonymickém systému (na příkladě dvou anoikonymických strukturních modelů).
In: Onomastické práce 4. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.; Šrámek, R.; Harvalík, M.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 109-137. - (Onomastické práce. 4).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077246 - UJC-A 20013146 RIV SK cze C
Harvalík, M.
Onymická derivace a její role při vzniku českých anoikonym.
In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. Zborník referatov zo 14 slovenskej onomastickej konferencie. - (Ed. Krško, J.; Majtán, M.). - Bratislava, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2000. - S. 123-128.
[Slovenská onomastická konferencia /14./. Banská Bystrica (SK), 00.07.06-00.07.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091710 - UJC-A 20020119 CZ cze R
Harvalík, M.
[Recenze].
Rec.: Český jazykový atlas 3. - Praha, 1999. 580 s.
Listy filologické, 123 [1/2] 211-214 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109085 - UJC-A 20030174 RIV BE ger J
Harvalík, M. - Boháč, P.
Exonyme und Standardisierung fremder geographischer Namen im Tschechischen.
Onoma, 35, [-] 229-257 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077117 - UJC-A 20013017 CZ cze R
Hašová, L.
Nová kniha o konverzaci v češtině při rodinných a přátelských návštěvách.
Rec.: Hoffmannová, J. - Müllerová, O. - Zeman, J.: Konverzace v češtině při rodinných a společenských návštěvách. - Praha, 1999. 256 s.
Naše řeč, 83 [3] 161-164 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077131 - UJC-A 20013031 RIV CZ cze J
Hašová, L.
K jednomu případu česko-německé interference (prolínání němčiny a češtiny z fonetického hlediska).
Časopis pro moderní filologii, 82 [1] 22-29 (2000).
Grant: RSS(XC) 216/1998
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077195 - UJC-A 20013095 RIV CZ cze J
Hašová, L.
K otázce korekcí v narativním interview.
Jazykovědné aktuality, 37 [zvláštní číslo] 28-35 (2000).
[Setkání mladých jazykovědců. Praha (CZ), 00.06.14-00.06.15]
Grant: RSS(XC) 216/1998
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077242 - UJC-A 20013142 RIV DE ger C
Hašová, L.
Eine Fernsehdiskussion über interethnische Beziehungen.
In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). - (Ed. Böttger, K.; Giger, M.; Wiemer, B.). - München, Sagner 2000. - S. 110-120. - (Die Welt der Slaven.; Sammelbände/Sborniki. 8).
[Europäische Slavistische Linguistik - Polyslav /3./. Torun (DE), 99.10.07-99.10.09]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074444 - UJC-A 20007012 CZ cze M
Havlová, E.
Poznámky k českému etymologickému slovníku.
In: Onomastické práce 4. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.; Šrámek, R.; Harvalík, M.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 138-140.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080037 - UJC-A 20017007 RIV YU rus J
Havlová, E.
K semantičeskoj motivacii nekotorych botaničeskich nazvanij.
Južnoslovenski filolog (Posveceno Pavlu Ivicu), 56 [3/4] 1353-1357 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074461 - UJC-A 20000506 RIV CZ cze J
Hlubinková, Z.
Tvoření ukazovacích a neurčitých zájmen v nářečích východomoravských.
Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. řada jazykovědná, A [46] 127-130 (2000).

077126 - UJC-A 20013026 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Konference na počest jubilea prof. Jána Horeckého.
Slovo a slovesnost, 61 [4] 284-288 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077168 - UJC-A 20013068 RIV CZ cze K
Hoffmannová, J.
Konvence a nekonvenčnost: Jejich vliv na (ne) porozumění partnerů v dialogu.
In: Konvence ve vědě a filosofii. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2000. - S. 43-52.
[Konvence ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 97.11.04-97.11.05]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077169 - UJC-A 20013069 RIV PL cze C
Hoffmannová, J.
K persuazivnímu stylu letáčků nabízejících "přivýdělek", "vedlejší příjem" (aneb jak nalákat spolupracovníky).
In: Regulacyjna funkcja tekstów. - (Ed. Michalewski, K.). - Lodz, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego 2000. - S. 223-229.
[Regulacyjna funkcja tekstów. Lodz (PL), 99.04.27-99.04.28]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077171 - UJC-A 20013071 RIV PL cze C
Hoffmannová, J.
Humor a politika (zaslechli jsme v Parlamentě").
In: Swiat humoru. - (Ed. Gajda, S.; Brzozowska, D.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2000. - S. 229-234.
[Style humoru. Kamien Slaski (PL), 99.10.07-99.10.09]
Grant: RSS/OSSF(XC) 1619/186/1998
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077182 - UJC-A 20013082 RIV PL cze M
Hoffmannová, J.
Styl současných teenagerů (na pozadí úvahy o "stylech věkových").
In: Stylistyka 9. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2000. - S. 247-262.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077188 - UJC-A 20013088 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
K univerzálnosti a specifičnosti pojmu dialog.
In: Čeština - univerzália a specifika 2. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 53-61.
[Čeština - univerzália a specifika. Šlapanice (CZ), 99.11.17-99.11.19]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077190 - UJC-A 20013090 RIV RU rus M
Hoffmannová, J.
"Podskazyvanije", "poddakivanije" i drugije vidy strategii preodolenija kommunikativnych bar'jerov.
In: Jazyk kak sredstvo transljacii kul'tury. - (Ed. Ješič, M. B.). - Moskva, Nauka 2000. - S. 132-153.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077232 - UJC-A 20013132 RIV CZ cze J
Hoffmannová, J.
Jak si píší časopis mladí turisté a vodáci.
Čeština doma a ve světě, 8 [2] 100-105 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091705 - UJC-A 20020114 RIV SK cze C
Hoffmannová, J.
Rodinné mailování.
In: Princípy jazyka a textu. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie. - (Ed. Dolník, J.). - Bratislava, Univerzita Komenského 2000. - S. 154-162.
[Princípy jazyka a textu. Bratislava (SK), 00.03.09-00.03.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

077207 - UJC-A 20013107 CZ cze B
Hoffmannová, J. - Hoffmann, B.
Český jazyk 8: Literatura a komunikace. Praha, SPL-Práce 2000. - 176 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077154 - UJC-A 20013054 RIV SK cze C
Hoffmannová, J. - Müllerová, O.
O českém míšení.
In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť prof. J. Horeckého. - (Ed. Buzássyová, K.). - Bratislava, Veda 2000. - S. 102-111.
[Jazyk a kultúra. Smolenice (SK), 00.03.13-00.03.14]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096; GA ČR(CZ) GA405/98/0639
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077160 - UJC-A 20013060 RIV CZ cze B
Hoffmannová, J. - Müllerová, O.
Jak vedeme dialog s institucemi. Praha, Academia 2000. - 188 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501; GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077174 - UJC-A 20013074 RIV DE ger M
Hoffmannová, J. - Müllerová, O.
Zur Variation von Schriftsprachlichkeit und Nichtschriftsprachlichkeit im heutigen Tschechisch.
In: Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Ein Internationales Handbuch. Teil 1. - (Ed. Zybatow, L. N.). - Frankfurt am Main, Lang 2000. - S. 283-303. - (Linguistik International. 4).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096; GA ČR(CZ) GA405/98/0639
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077208 - UJC-A 20013108 CZ cze B
Hoffmannová, J. - Müllerová, O. - Hoffmann, B.
Český jazyk 8: Procvičujeme, opakujeme. Praha, SPL-Práce 2000. - 132 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077106 - UJC-A 20013006 RIV CZ cze J
Holubová, V.
Význam a užívání slova předvolba.
Naše řeč, 83 [1] 50-51 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077114 - UJC-A 20013014 RIV CZ cze J
Holubová, V.
Kustomizace.
Naše řeč, 83 [2] 108-110 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077120 - UJC-A 20013020 RIV CZ cze J
Holubová, V.
Slovo folklor v současném úzu.
Naše řeč, 83 [4] 218-219 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077184 - UJC-A 20013084 RIV CZ cze C
Homolková, M.
Staročeský slovník ve službách etymologie.
In: Studia Etymologica Brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 67-73.
[Etymologické symposion Brno 1999 - Slovanská etymologie v indoevropském kontextu. Šlapanice (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077216 - UJC-A 20013116 RIV SIGLE CZ cze M
Homolková, M.
K onomastické stránce Vlastního životopisu Karla IV.
In: Onomastické práce 4. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.; Šrámek, R.; Harvalík, M.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 162-166. - (Onomastické práce. 4).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091702 - UJC-A 20020111 RIV AT ger J
Homolková, M.
Möglichkeiten der Erkennung und Beschreibung lexikalisch-semantischer Strukturen (am Beispiel des Alttschechischen).
Wiener slawistisches Jahrbuch, 46, 175-184 (2000).
[225 Jahre Bohemistik an der Universität Wien - Bestandsaufnahme und Perspektiven. Wien (AT), 00.10.12-00.10.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540

074469 - UJC-A 20000514 CZ cze R
Ireinová, M.
[Recenze].
Rec.: Hladká, Z.: Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. - Brno, 2000. 243 s.
Univerzitní noviny, 7 [9] 60-62 (2000).

077165 - UJC-A 20013065 CZ cze J
Janovec, L.
9. kolokvium mladých jazykovedcov.
Jazykovědné aktuality, 37 [1/2] 62-66 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074437 - UJC-A 20007005 RIV CZ rus C
Janyšková, I.
Otraženije žizni i predstavlenij slavjan v nazvanijach možževel'nika.
In: Studia etymologica Brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 57-66.
[Etymologické symposion Brno 1999. Šlapanice u Brna (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080044 - UJC-A 20017014 RIV CZ cze R
Janyšková, I.
[Recenze].
Rec.: Kiš, M.: Dijalektnata leksika od oblasta na rastitelniot svet. - Skopje, 1996. 243 s.
Slavia, 69 [4] 470-472 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024

074440 - UJC-A 20007008 RIV CZ cze/rus/ger G
Janyšková, I. - Karlíková, H.
Studia etymologica Brunensia 1. Praha, Euroslavica 2000. - 380 s.
[Etymologické symposion Brno 1999. Šlapanice u Brna (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077118 - UJC-A 20013018 RIV CZ cze J
Jirsová, A.
O volbě předložkové vazby.
Naše řeč, 83 [3] 165 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077132 - UJC-A 20013032 CZ cze R
Karhanová, K.
[Recenze].
Rec.: Titscher, S. / et al.: Methoden der Textanalyse. - Wiesbaden, 1998. 376 s.
Časopis pro moderní filologii, 82 [1] 44-47 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074443 - UJC-A 20007011 RIV CZ cze C
Karlíková, H.
Etymologické poznámky k stč. substantivu řěpicě.
In: Studia etymologica Brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 117-120.
[Etymologické symposion Brno 1999. Šlapanice u Brna (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074446 - UJC-A 20007014 RIV CZ cze C
Karlíková, H.
K etymologickému významu slov.
In: Čeština - univerzália a specifika 2. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 31-35.
[Čeština - univerzália a specifika. Šlapanice u Brna (CZ), 99.11.17-99.11.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074451 - UJC-A 20007019 RIV CZ cze R
Karlíková, H.
[Recenze].
Rec.: Hansack, E.: Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges". - Heidelberg, 1999. 560 s.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A), 49 [48] 204-207 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077146 - UJC-A 20013046 RIV CZ cze B
Klímová, J. - Čermák, F. - Petkevič, V.
Studie z korpusové lingvistiky. Praha, Karolinum 2000. - 531 s. - (Acta Universitatis Carolinae.; Philologica. 3-4/1997).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077205 - UJC-A 20013105 RIV GR eng C
Klímová, J. - Kocek, J.
Derivation in the Czech National Corpus.
In: Second International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceedings. - (Ed. Gavrilidou, M. / et al.). - Athens, National Technical University 2000. - S. 1463-1466.
[International Conference on Language Resources and Evaluation. /2./. Athens (GR), 00.05.31-00.06.02]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077204 - UJC-A 20013104 RIV GR eng C
Klímová, J. - Pala, K.
Application of WordNet ILR in Czech Word-Formation.
In: Second International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceedings. - (Ed. Gavrilidou, M. / et al.). - Athens, National Technical University 2000. - S. 987-991.
[International Conference on Language Resources and Evaluation. /2./. Athens (GR), 00.05.31-00.06.02]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074456 - UJC-A 20000501 RIV CZ cze J
Kloferová, S.
Zombi(e), ale mumie.
Naše řeč, 83 [2] 104-105 (2000).

074457 - UJC-A 20000502 RIV CZ cze J
Kloferová, S.
Vlastní zeměpisná jména v Českém jazykovém atlase.
Naše řeč, 83 [1] 10-16 (2000).

074458 - UJC-A 20000503 RIV CZ cze C
Kloferová, S.
Nářečí v kontaktu.
In: Čeština - univerzália a specifika 2. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - 1.Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 47-52.
[Čeština - univerzália a specifika. Šlapanice (CZ), 99.11.17-99.11.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0746

074459 - UJC-A 20000504 RIV CZ cze B
Kloferová, S.
Mluva v severomoravském pohraničí. Brno, Masarykova univerzita 2000. - 132 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0211; GA AV ČR(CZ) KSK3061601

074460 - UJC-A 20000505 RIV PL ger C
Kloferová, S.
Die sprachliche Interferenz in den Dialekten (anhand des Tschechischen Sprachatlas).
In: Abstract Book. - Lublin, Univerzytet Marii Curie-Sklodowskiej 2000. - S. 90.
[International Congress of Dialectologists and Geolinquists /3./. Lublin (PL), 00.07.24-00.07.29]

074475 - UJC-A 20000520 RIV CZ cze C
Kloferová, s.
Areálová lingvistika, etymologie a "šťastné dřevo".
In: Studia etymologica brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 277-282.
[Etymologické symposion Brno 1999. Brno-Šlapanice (CZ), 99.09.07-99.09.09]

084368 - UJC-A 20015001 RIV CZ ger M
Kloferová, S.
Die Sprache der Wiener Tschechen. Forschungsstand und Ausblick.
In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. - (Ed. Hafner, S.). - Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 2000. - S. 107-115. - ( Wiener Slavistisches Jahrbuch. 46).

091700 - UJC-A 20020109 RIV DE ger J
Knappová, M. - Harvalík, M. - Šrámek, R.
Stand und Aufgaben der tschechischen Namenforschung.
Namenkundliche Informationen, 77/78, 153-172 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

109084 - UJC-A 20030173 RIV BE ger J
Knappová, M. - Harvalík, M. - Šrámek, R.
Tschechische Namenforschung in den Jahren 1993-1999.
Onoma, 35, [-] 19-69 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074466 - UJC-A 20000511 RIV CZ cze J
Konečná, H.
Sněháňky.
Naše řeč, 83 [4] 222 (2000).

077122 - UJC-A 20013022 CZ cze R
Kořenský, J.
[Recenze].
Rec.: Murray, S. O.: American Sociolinguistics, Theorists and Theory Groups. - Amsterdam, 1998. 339 s.
Slovo a slovesnost, 61 [1] 65-68 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077157 - UJC-A 20013057 RIV SK cze C
Kořenský, J.
Procesuální gramatika a linearita textu.
In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť prof. J. Horeckého. - (Ed. Buzássyová, K.). - Bratislava, Veda 2000. - S. 251-259.
[Jazyk a kultúra. Smolenice (SK), 00.03.13-00.03.14]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077162 - UJC-A 20013062 CZ cze J
Kořenský, J.
O co jde?
Jazykovědné aktuality, 37 [1/2] 34-38 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077166 - UJC-A 20013066 RIV CZ cze K
Kořenský, J.
Platnost pojmu konvence a proměny vědního paradigmatu.
In: Konvence ve vědě a filosofii. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2000. - S. 22-26.
[Konvence ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 97.11.04-97.11.05]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077170 - UJC-A 20013070 RIV PL cze C
Kořenský, J.
Verbální humor jako specifický fenomén.
In: Swiat humoru. - (Ed. Gajda, S.; Brzozowska, D.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2000. - S. 45-49.
[Style humoru. Kamien Slaski (PL), 99.10.07-99.10.09]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077178 - UJC-A 20013078 RIV PL cze M
Kořenský, J.
Holanův básnický a filozofický (auto)portrét K. H. Máchy.
In: Stylistyka 9. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2000. - S. 33-40.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077187 - UJC-A 20013087 RIV CZ cze M
Kořenský, J.
O možných nových podobách soustavného lingvistického popisu jazyka.
In: Studia Bohemica 8. - (Ed. Fiala, J.; Jodas, J.). - Olomouc, Univerzita Palackého 2000. - S. 167-171. - (Acta Universitatis Palacianae Olomucensis.; Philologica. 72).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077191 - UJC-A 20013091 RIV RU rus M
Kořenský, J.
Razvitije jazykovogo prava v sovremennoj Češskoj Respublike (period poslednich desjatiletij.
In: Jazyk kak sredstvo transljacii kul'tury. - (Ed. Ješič, M. B.). - Moskva, Nauka 2000. - S. 165-169.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074452 - UJC-A 20007020 RIV CZ cze B
Kořínek, J. M. - Erhart, A.
Úvod do fonologie. Praha, Academia 2000. - 139 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077124 - UJC-A 20013024 RIV CZ cze J
Králík, J.
Studentské práce v Českém národním korpusu.
Slovo a slovesnost, 61 [3] 239-240 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077167 - UJC-A 20013067 RIV CZ cze K
Králík, J.
Kvantitativní předpoklady konvence.
In: Konvence ve vědě a filosofii. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2000. - S. 36-42.
[Konvence ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 97.11.04-97.11.05]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077230 - UJC-A 20013130 RIV CZ cze M
Králík, J.
Reprezentativnost ČNK.
In: Český národní korpus. - (Ed. Kocek, J.; Kopřivová, M.; Kučera, K.). - Praha, Univerzita Karlova 2000. - S. 16-17.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077133 - UJC-A 20013033 CZ cze R
Králík, J. - Hašová, L.
Magyar szókincstár (Maďarský slovník synonym, antonym a idiomů).
Rec.: Magyar szókincstár. - Budapest, 1999. 929 s.
Časopis pro moderní filologii, 82 [1] 59-61 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077129 - UJC-A 20013029 RIV CZ cze J
Králík, J. - Šmídová, P.
Elektronická podoba Slovníku spisovného jazyka českého.
Slovo a slovesnost, 61 [4] 318-320 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077112 - UJC-A 20013012 CZ cze J
Kraus, J.
K životnímu jubileu Josefa Hrbáčka.
Naše řeč, 83 [2] 103 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077116 - UJC-A 20013016 CZ cze R
Kraus, J.
Nově o přípravě a stylizaci odborného textu.
Rec.: Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J.: Jak napsat odborný text. - Praha, 1999. 253 s.
Naše řeč, 83 [3] 158-161 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077123 - UJC-A 20013023 CZ cze R
Kraus, J.
Pozoruhodný slavistický příspěvek k pragmatice spojovacích výrazů.
Rec.: Kusse, H.: Konjunktionale Koordination in Predigten und politischen Reden. Dargestellt an Belegen aus dem Russischen. - Mnichov, 1998. 523 s.
Slovo a slovesnost, 61 [2] 145-148 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077134 - UJC-A 20013034 CZ cze R
Kraus, J.
[Recenze].
Rec.: Scharnhorst, J.: Sprachkultur und Sprachgeschichte - Herausbildung und Förderung von Sprachbewusstsein und Wissenschaftlicher Sprachpflege in Europa. - Frankfurt, 1999. 320 s.
Časopis pro moderní filologii, 82 [2] 94-98 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077141 - UJC-A 20013041 RIV CZ cze K
Kraus, J.
Jak se díváme na dnešní češtinu?
In: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 2000. - S. 51-55.
[Letní škola slovanských studií /13./. Praha (CZ), 99.07.30-99.08.27]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077156 - UJC-A 20013056 RIV SK cze C
Kraus, J.
K lingvistickým a filozofickým předpokladům argumentace textu.
In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť prof. J. Horeckého. - (Ed. Buzássyová, K.). - Bratislava, Veda 2000. - S. 204-214.
[Jazyk a kultúra. Smolenice (SK), 00.03.13-00.03.14]
Grant: RSS/OSSF(XC) 1619/186/1998
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077179 - UJC-A 20013079 RIV PL cze M
Kraus, J.
K problematice institucionálního diskurzu.
In: Stylistyka 9. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2000. - S. 103-116.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077186 - UJC-A 20013086 RIV CZ cze C
Kraus, J.
Etymologie - disciplína synchronní.
In: Studia Etymologica Brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 183-189.
[Etymologické symposion Brno 1999 - Slovanská etymologie v indoevropském kontextu. Šlapanice (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077189 - UJC-A 20013089 RIV CZ cze C
Kraus, J.
K aktuálním otázkám institucionální lingvistiky.
In: Čeština - univerzália a specifika 2. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 99-106.
[Čeština - univerzália a specifika. Šlapanice (CZ), 99.11.17-99.11.19]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077202 - UJC-A 20013102 CZ cze J
Kraus, J.
O tematických projektech, aneb kdo s koho?
Informace (Knihovna AV ČR), - [2/3] 19-20 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077196 - UJC-A 20013096 RIV CZ cze J
Krausová, A.
Prostředky argumentace ve francouzské stylistice.
Jazykovědné aktuality, 37 [zvláštní číslo] 40-45 (2000).
[Setkání mladých jazykovědců. Praha (CZ), 00.06.14-00.06.15]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077197 - UJC-A 20013097 RIV CZ cze J
Lašťovičková, M.
O katolickém slangu.
Jazykovědné aktuality, 37 [zvláštní číslo] 46-52 (2000).
[Setkání mladých jazykovědců. Praha (CZ), 00.06.14-00.06.15]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077234 - UJC-A 20013134 RIV CZ cze J
Lašťovičková, M.
Tři pohledy na katolický slang.
Čeština doma a ve světě, 8 [3] 149-153 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077217 - UJC-A 20013117 RIV SIGLE CZ cze M
Malenínská, J.
K metaforickým přenosům podle částí lidského těla - apelativum leb v toponymii.
In: Onomastické práce 4. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.; Šrámek, R.; Harvalík, M.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 286-293. - (Onomastické práce. 4).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077244 - UJC-A 20013144 RIV PL cze M
Malenínská, J.
K česko-německým vztahům v oronymii Šumavy.
In: Bialostocki przeglad kresowy 8. - (Ed. Nosowicz, J. F.). - Bialystok, - 2000. - S. 61-65.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077245 - UJC-A 20013145 RIV SK cze C
Malenínská, J.
K lužickosrbským jazykovým vlivům a jihoslovanským paralelám v oronymii Českého středohoří.
In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. Zborník referatov zo 14 slovenskej onomastickej konferencie. - (Ed. Krško, J.; Majtán, M.). - Bratislava, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2000. - S. 135-140.
[Slovenská onomastická konferencia /14./. Banská Bystrica (SK), 00.07.06-00.07.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091707 - UJC-A 20020116 RIV CZ cze J
Malenínská, J.
Úvaha o apelativu "sekera" jako prostředku a výsledku mytební činnosti.
Acta onomastica, 40 (1999), 130-133 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

077248 - UJC-A 20013148 CZ cze N
Malenínská, J. - Olivová-Nezbedová, L.
Z historie regionu.
Mladá fronta Dnes. Příloha Střední Čechy Dnes, [jazykový koutek] - (00.00.00).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077153 - UJC-A 20013053 RIV CZ cze C
Martincová, O.
Předponová slovesa s cizími základy.
In: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Martincová, O.; Světlá, J.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 105-113.
[Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Praha (CZ), 00.10.31-00.11.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077159 - UJC-A 20013059 RIV SK cze C
Martincová, O.
Derivativnost u nových víceslovných pojmenování.
In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť prof. J. Horeckého. - (Ed. Buzássyová, K.). - Bratislava, Veda 2000. - S. 382-387.
[Jazyk a kultúra. Smolenice (SK), 00.03.13-00.03.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077235 - UJC-A 20013135 CZ cze R
Martincová, O.
[Recenze].
Rec.: Savický, N. - Šišková, R. - Šlaufová, E.: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. - Praha, 1999. 133 s.
Slavia, 69 [2] 221-223 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091703 - UJC-A 20020112 RIV PL cze J
Martincová, O.
Česko-polské slovníky z hlediska preskripce.
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica, 5 [343] 33-37 (2000).
[Problemy leksykografii dvujezycznej w jezykach slowianskich i balkanskich. Torun (PL), 99.05.25-99.05.27 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

091704 - UJC-A 20020113 RIV PL cze C
Martincová, O.
Synonymie a antonymie u slovotvorných neologizmů.
In: Slowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materialy z 4 konferencji Komisji Slowotwórstwa przy Miedzynarodowym Komitecie Slawistów. - (Ed. Kleszowa, K.; Selimski, L.). - Katowice, Gnome 2000. - S. 153-157.
[Slowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Katowice (PL), 00.09.27-00.09.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

077147 - UJC-A 20013047 CZ cze G
Martincová, O. - Světlá, J.
Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference. Praha, 31. 10.- 1. 11. 2000. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - 113 s.
[Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Praha (CZ), 00.10.31-00.11.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077218 - UJC-A 20013118 RIV SIGLE CZ cze M
Matúšová, J.
Integrace slovanských pomístních jmen do němčiny s pomocí topoformantu -en.
In: Onomastické práce 4. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.; Šrámek, R.; Harvalík, M.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 294-299. - (Onomastické práce. 4).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077247 - UJC-A 20013147 RIV SK cze C
Matúšová, J.
K úloze syntaktického výzkumu v oblasti toponymie.
In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. Zborník referatov zo 14 slovenskej onomastickej konferencie. - (Ed. Krško, J.; Majtán, M.). - Bratislava, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2000. - S. 129-134.
[Slovenská onomastická konferencia /14./. Banská Bystrica (SK), 00.07.06-00.07.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077148 - UJC-A 20013048 RIV CZ cze C
Mejstřík, V.
K zpracování nových kompozit ve výkladovém slovníku.
In: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Martincová, O.; Světlá, J.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 28-34.
[Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Praha (CZ), 00.10.31-00.11.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077152 - UJC-A 20013052 RIV CZ cze C
Mravinacová, J.
K některým jevům morfologické adaptace anglicizmů.
In: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Martincová, O.; Světlá, J.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 98-104.
[Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Praha (CZ), 00.10.31-00.11.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077142 - UJC-A 20013042 RIV CZ cze M
Müllerová, O.
Žánry a syntaktické rysy mluvených projevů.
In: Tváře češtiny. - (Ed. Jandová, E.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2000. - S. 21-54. - (Spisy FF OU. 132).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0639
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077172 - UJC-A 20013072 RIV PL cze C
Müllerová, O.
Smích jako výraz spolupráce a konfliktu v dialogické komunikaci.
In: Swiat humoru. - (Ed. Gajda, S.; Brzozowska, D.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2000. - S. 87-94.
[Style humoru. Kamien Slaski (PL), 99.10.07-99.10.09]
Grant: RSS/OSSF(XC) 1619/186/1998
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077181 - UJC-A 20013081 RIV PL cze M
Müllerová, O.
Dialogické a monologické žánry mluvených projevů.
In: Stylistyka 9. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2000. - S. 227-246.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0639
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077209 - UJC-A 20013109 CZ cze B
Müllerová, O.
Český jazyk 8: Mluvnice. Praha, SPL-Práce 2000. - 128 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091706 - UJC-A 20020115 RIV SK cze C
Müllerová, O.
Kontaktové prostředky v českých mluvených projevech.
In: Princípy jazyka a textu. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie. - (Ed. Dolník, J.). - Bratislava, Univerzita Komenského 2000. - S. 163-176.
[Princípy jazyka a textu. Bratislava (SK), 00.03.09-00.03.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

077185 - UJC-A 20013085 RIV CZ cze C
Nejedlý, P.
Rekonstrukce sémantického vývoje a etymologie.
In: Studia Etymologica Brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 223-226.
[Etymologické symposion Brno 1999 - Slovanská etymologie v indoevropském kontextu. Šlapanice (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077220 - UJC-A 20013120 RIV SIGLE CZ cze M
Nejedlý, P.
K rekonstrukci proprializačních procesů.
In: Onomastické práce 4. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.; Šrámek, R.; Harvalík, M.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 313-318. - (Onomastické práce. 4).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077125 - UJC-A 20013025 RIV CZ cze J
Němec, I.
Česká slova odboje.
Slovo a slovesnost, 61 [4] 257-275 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077183 - UJC-A 20013083 RIV CZ cze C
Němec, I.
K sémantickému modelu imitace - kreace - fikce.
In: Studia Etymologica Brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 37-42.
[Etymologické symposion Brno 1999 - Slovanská etymologie v indoevropském kontextu. Šlapanice (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077221 - UJC-A 20013121 RIV SIGLE CZ cze M
Němec, I.
Pojmenování vzniklá z vlastních jmen osob v jazyce odboje.
In: Onomastické práce 4. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.; Šrámek, R.; Harvalík, M.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 319-326. - (Onomastické práce. 4).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077239 - UJC-A 20013139 CZ cze J
Němec, I.
Slova odboje. (Pojmenování nežádoucích skutečností).
Občasník historické skupiny ZB, - [1/2] 30-31 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077240 - UJC-A 20013140 CZ cze J
Němec, I.
Slova odboje. (Zpravodajština).
Občasník historické skupiny ZB, - [3/4] 22-23 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077241 - UJC-A 20013141 RIV SK cze J
Němec, I.
Rekonstrukce lexikálního významu a jeho popis v Staročeském slovníku.
Slavica Slovaca, 35 [2] 115-123 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077140 - UJC-A 20013040 RIV CZ cze B
Němec, I. - Pečírková, J. - Nejedlý, P. - Homolková, M. - Černá, A. M. - Chládková, V. - Vajdlová, M. - Nedvědová, M. - Procházková, E. - Laichterová, M.
Staročeský slovník 24. Provésti - přědložený. Praha, Academia 2000. - 112 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091708 - UJC-A 20020117 RIV CZ cze J
Nováková, M.
Toponymum "Kocanda".
Acta onomastica, 40 (1999), 141-151 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

077177 - UJC-A 20013077 RIV PL cze C
Olivová-Nezbedová, L.
Využití počítače při zpracování Slovníku pomístních jmen v Čechách.
In: Onomastyka polska a nowe kierunki jezykoznawcze. - (Ed. Czachorowska, M.; Szewczyk, L. M.). - Bydgoszcz, Wysza szkola pedagogiczna 2000. - S. 55-64.
[Onomastyka polska a nowe kierunki jezykoznawcze. Ogólnopolska konferencja onomastyczna /11./. Pieczyska (PL), 98.06.15-98.06.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077213 - UJC-A 20013113 CZ cze M
Olivová-Nezbedová, L.
Ivan Lutterer sedmdesátiletý.
In: Onomastické práce 4. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.; Šrámek, R.; Harvalík, M.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 13-14. - (Onomastické práce. 4).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077219 - UJC-A 20013119 RIV SIGLE CZ cze M
Olivová-Nezbedová, L.
Lidská spravedlnost zachycená pomístními jmény v Čechách.
In: Onomastické práce 4. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.; Šrámek, R.; Harvalík, M.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 355-388. - (Onomastické práce. 4).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077231 - UJC-A 20013131 RIV PL cze C
Olivová-Nezbedová, L.
Česká kompozita v pomístních jménech v Čechách.
In: Slowianskie composita onomastyczne (Toponimia. Varia). - (Ed. Warchol, S.). - Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej 2000. - S. 141-147. - (Rozprawy slawistyczne. 17).
[Miedzynarodowa Slawistyczna Konferencja Onomastyczna /7./. Kazimierz Dolny (PL), 97.11.21-97.11.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

091701 - UJC-A 20020110 RIV PL cze C
Olivová-Nezbedová, L.
Pomístní jména v Čechách vzniklá z některých apelativních pojmenování porostů na -í a -ina.
In: Nazwy wlasne na pograniczach kulturowych. - (Ed. Abramowicz, Z.; Dacewicz, L.). - Bialystok, Uniwersytet w Bialymstoku 2000. - S. 223-233.
[Nazwy wlasne na pograniczach kulturowych. Miedzynarodowa konferencja onomastyczna. Bialowieza (PL), 00.06.12-00.06.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

091709 - UJC-A 20020118 RIV CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Místní jméno Dubí Hora a apelativní adjektiva tvořená příponou -í z obecných pojmenování rostlin.
Acta onomastica, 40 (1999), 156-163 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748

077175 - UJC-A 20013075 RIV SIGLE CZ cze B
Olivová-Nezbedová, L. - Harvalík, M. - Šrámek, R.
Onomastické práce 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - 495 s. - (Onomastické práce. 4).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077145 - UJC-A 20013045 RIV CZ cze B
Olivová-Nezbedová, L. - Malenínská, J.
Slovník pomístních jmen v Čechách. Úvodní svazek. Praha, Academia 2000. - 169 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/0748; GA AV ČR(CZ) KSK3061601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077138 - UJC-A 20013038 CZ cze J
Opavská, Z.
Slovensko-česká konference Jazyk a kultúra (13.-14. 3. 2000, Kongresové centrum SAV, Smolenice).
Časopis pro moderní filologii, 82 [2] 117-120 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077149 - UJC-A 20013049 RIV CZ cze C
Opavská, Z.
Možnosti lexikografického výkladu konatelských jmen.
In: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Martincová, O.; Světlá, J.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 55-61.
[Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Praha (CZ), 00.10.31-00.11.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077158 - UJC-A 20013058 RIV SK cze C
Panevová, J. - Klímová, J.
Deminutivní substantiva v Českém národním korpusu a možnosti jejich automatického zpracování.
In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť prof. J. Horeckého. - (Ed. Buzássyová, K.). - Bratislava, Veda 2000. - S. 296-306.
[Jazyk a kultúra. Smolenice (SK), 00.03.13-00.03.14]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077238 - UJC-A 20013138 RIV US eng/cze M
Papcunová, J.
Czech language.
In: 1999 MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Language and Literatures. - (Ed. Ford, T.). - New York, The Modern Language Association of America 2000. - S. 100-102.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3083603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077214 - UJC-A 20013114 RIV CZ cze M
Papcunová, J. - Nejedlá, A.
Bibliografie prací Ivana Lutterera (1994 - 1999).
In: Onomastické práce 4. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.; Šrámek, R.; Harvalík, M.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 15-17. - (Onomastické práce. 4).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3083603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077251 - UJC-A 20013151 RIV CZ cze J
Pečírková, J.
Český překlad bible.
Naše rodina, 32 [2, 6, 10, 18, 22, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50] 9, 25, nebo 29 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074439 - UJC-A 20007007 RIV CZ cze C
Skalka, B.
Problematika etymologizování slangových a argotických výrazů.
In: Studia etymologica Brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 271-276.
[Etymologické symposion Brno 1999. Šlapanice u Brna (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077137 - UJC-A 20013037 CZ cze R
Slezáková, M.
[Recenze].
Rec.: Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J.: Jak napsat odborný text. - Praha, 1999. - 256 s.
Časopis pro moderní filologii, 82 [2] 106-110 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077198 - UJC-A 20013098 RIV CZ cze J
Slezáková, M.
Jsem příliš sexy pro tištěný referát.
Jazykovědné aktuality, 37 [zvláštní číslo] 75-80 (2000).
[Setkání mladých jazykovědců. Praha (CZ), 00.06.14-00.06.15]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077102 - UJC-A 20013002 RIV CZ cze J
Světlá, J.
Sleva, sleva, sleva. (Jak se strategie prodeje a cenová politika našich obchodníků přibližuje Západu).
Naše řeč, 83 [1] 35-38 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077130 - UJC-A 20013030 RIV CZ cze J
Světlá, J.
K typologii textů ve francouzské lingvistice.
Časopis pro moderní filologii, 82 [1] 4-22 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077136 - UJC-A 20013036 CZ cze R
Světlá, J.
[Recenze].
Rec.: Savický, N. - Šišková, R. - Šlaufová, E.: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. - Praha, 1999. 133 s.
Časopis pro moderní filologii, 82 [2] 103-106 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077101 - UJC-A 20013001 RIV CZ cze J
Svobodová, I.
O psaní velkých písmen. (Na pozadí poradenské počítačové databáze).
Naše řeč, 83 [1] 17-29 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077105 - UJC-A 20013005 CZ cze J
Svobodová, I. - Kraus, J.
K životnímu výročí Ludmily Uhlířové.
Naše řeč, 83 [1] 48-49 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077203 - UJC-A 20013103 RIV CZ cze B
Svozilová, N.
Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Praha, H & H 2000. - 171 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074438 - UJC-A 20007006 RIV CZ cze C
Šarapatková, Ž.
K sémantickému vývoji substantiva mnich.
In: Studia etymologica Brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 121-122.
[Etymologické symposion Brno 1999. Šlapanice u Brna (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074450 - UJC-A 20007018 RIV CZ cze R
Šarapatková, Ž.
[Recenze].
Rec.: Balhar, J. / a kol.: Český jazykový atlas 3. - Praha, 1999. 577 s.
Slavia, 69 [1] 104-104 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074453 - UJC-A 20007021 CZ cze J
Šarapatková, Ž. - Vykypěl, B.
Etymologické symposion Brno 1999. [Zpráva].
Slavia, 69 [1] 113-116 (2000).
[Etymologické symposion Brno 1999. Šlapanice u Brna (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077108 - UJC-A 20013008 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Aranže.
Naše řeč, 83 [1] 53-55 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077109 - UJC-A 20013009 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Morfologická problematika v jazykové poradně (1. - 4. část).
Naše řeč, 83 [2, 3, 4, 5] 57-76, 113-131, 169-192, 225-242 ( 2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077113 - UJC-A 20013013 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Nasmlouvat, nasmlouvaný.
Naše řeč, 83 [2] 105-108 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074472 - UJC-A 20000517 RIV CZ cze J
Šipková, M.
Jak strávit medový měsíček (honeymoon) aneb Něco o češtině v čechoamerickém týdeníku Našinec.
Čeština doma i ve světě, - [2] 96-99 (2000).

074473 - UJC-A 20000518 RIV CZ cze M
Šipková, M.
Nářeční změna krátkého ei?
In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 117-119. - (A. 48).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0211

074474 - UJC-A 20000519 PL eng A
Šipková, M.
Dialectal Research as One of the Sources of Discovering the Systemic Syntactic Process.
In: Abstract Book. - (Ed. Warchol, S.; Czyťewski, F.; Lewicki, R.; Sajewicz, M.). - Lublin, Univerzytet Marie Curie-Sklodowske 2000. - S. 128.
[International Congress of Dialectologists and Geolinquists /3./. Lublin (PL), 00.07.24-00.07.29]

074476 - UJC-A 20000521 RIV CZ cze M
Šipková, M.
K příčinám rozdílu mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny.
In: Přednášky a besedy z 33. běhu LŠSS. - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 120-126.

077150 - UJC-A 20013050 RIV CZ cze C
Šmídová, P.
Synonymie izolexémních slov s morfémy anti-, bez- a ne- ve výkladových slovnících.
In: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Martincová, O.; Světlá, J.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 62-74.
[Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Praha (CZ), 00.10.31-00.11.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077200 - UJC-A 20013100 RIV CZ cze J
Šmídová, P.
Kvantifikačně - intenzifikační významy prefixoidů (na materiálu současné češtiny).
Jazykovědné aktuality, 37 [zvláštní číslo] 87-95 (2000).
[Setkání mladých jazykovědců. Praha (CZ), 00.06.14-00.06.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077253 - UJC-A 20013153 CZ cze J
Táborský, J.
Spontánní tvář pražské bohemistiky aneb Co se také děje.
Čeština doma a ve světě, 8 [1] 59-63 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077111 - UJC-A 20013011 CZ cze J
Tichá, Z.
Lexikographica '99.
Naše řeč, 83 [2] 100-102 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077151 - UJC-A 20013051 RIV CZ cze C
Tichá, Z.
Slangizmy a profesionalizmy ve výkladovém slovníku.
In: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Sborník příspěvků z konference. - (Ed. Martincová, O.; Světlá, J.). - Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2000. - S. 84-70.
[Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících. Praha (CZ), 00.10.31-00.11.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077164 - UJC-A 20013064 CZ cze J
Tichá, Z.
Jazyk a kultúra.
Jazykovědné aktuality, 37 [1/2] 55-58 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077199 - UJC-A 20013099 RIV CZ cze J
Tichá, Z.
K jednomu aspektu výkladového slovníku.
Jazykovědné aktuality, 37 [zvláštní číslo] 96-104 (2000).
[Setkání mladých jazykovědců. Praha (CZ), 00.06.14-00.06.15]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077249 - UJC-A 20013149 CZ cze N
Tichá, Z. - Opavská, Z. - Mejstřík, V. - Svobodová, I. - Kraus, J. - Holubová, V.
Správně česky.
Právo, 10 [1] - (00.00.00).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077104 - UJC-A 20013004 RIV CZ cze J
Uhlířová, L.
"Gramatický telefon" v Cáchách.
Naše řeč, 83 [1] 46-47 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077127 - UJC-A 20013027 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Kořenský, J. - Cvrček, F. - Novák, F.: Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup). - Praha, 1999. 171 s.
Slovo a slovesnost, 61 [4] 300-305 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077128 - UJC-A 20013028 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Wimmer, G. - Altman, G.: Thesaurus of Univariate Discrete Probability Distributions. - Essen, 1999. 838 s.
Slovo a slovesnost, 61 [4] 305-307 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077135 - UJC-A 20013035 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Likomanova, I. - Trifonova, J. (ed.): Mediite i ezikat. - Sofia, 1999. 227 s.
Časopis pro moderní filologii, 82 [2] 101-103 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077192 - UJC-A 20013092 CZ cze J
Uhlířová, L.
Univ. prof. PhDr. Jan Firbas, DrSc.
Jazykovědné aktuality, 37 [3/4] 55-56 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077243 - UJC-A 20013143 RIV DE eng J
Uhlířová, L.
On Language Modelling in Automatic Speech Recognition.
Journal of Quantitative Linguistics, 7 [3] 209-216 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086967 - UJC-A 20010001 RIV DE eng M
Uhlířová, L.
On Language Modelling (A Probabilistic Approach).
In: Papers in Phonetics and Speech Processing. - (Ed. Palková, Z.; Wodarz, H.-W.). - Frankfurt am Main, Hector 2000. - S. 177-186. - ( Forum Phoneticum. 70).
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077252 - UJC-A 20013152 CZ cze J
Uhlířová, L. - Šimandl, J. - Černá, A.
Pišme, slyšme...
Naše rodina, 32 [jazykový koutek] - (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

077201 - UJC-A 20013101 RIV CZ cze J
Vajdlová, M.
Slova kočka a pes ve staročeských textech.
Jazykovědné aktuality, 37 [zvláštní číslo] 105-109 (2000).
[Setkání mladých jazykovědců. Praha (CZ), 00.06.14-00.06.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074442 - UJC-A 20007010 RIV CZ cze C
Valčáková, P.
Sémantická motivace některých názvů pečiva ve slovanských jazycích.
In: Studia etymologica Brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 261-265.
[Etymologické symposion Brno 1999. Šlapanice u Brna (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074454 - UJC-A 20007022 CZ cze T
Valčáková, P.
[Překlad].
Orig.: Kořínek, J. M.: Úvod do jazykospytu. - Bratislava, 1948.
In: Úvod do fonologie. - Praha, Academia 2000. - 82 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024

074455 - UJC-A 20007023 RIV CZ cze M
Valčáková, P.
Z etymologií v pracích V. Tkadlčíka.
In: Cyrillomethodiana. Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka. - (Ed. Ambros, P.; Bauerová, H.; Pojsl, M.). - Olomouc, Euroslavica 2000. - S. 143-145.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074434 - UJC-A 20007002 RIV DE ger C
Vykypěl, B.
Eine bohemistische Bemerkung zur Datierung der ersten germanischen Lautverschiebung.
In: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). - (Ed. Böttger, K.; Giger, M.; Wiemer, B.). - München, Verlag Otto Sagner 2000. - S. 198-205. - (Die Welt der Slaven.; Sammelbände. Sborniki. 8).
[Polyslav /3./. Torun (PL), 99.10.07-99.10.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024

074435 - UJC-A 20007003 RIV CZ cze J
Vykypěl, B.
Dvě poznámky k vývoji české deklinace.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A), 49 [48] 73-79 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

074441 - UJC-A 20007009 RIV CZ ger C
Vykypěl, B.
Zur Etymologie von deutsch Graf.
In: Studia etymologica Brunensia 1. - (Ed. Janyšková, I.; Karlíková, H.). - Praha, Euroslavica 2000. - S. 253-259.
[Etymologické symposion Brno 1999. Šlapanice u Brna (CZ), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11