ASEP

ÚKS - Ústav pro klasická studia

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

057952 - UKS-T 990020 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Schefold, K.: Die Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Denker.
Listy filologické, 121, 159-160 (1998).

057953 - UKS-T 990021 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Lancha, J.: Mosaique et culture dans l'Occident romain (Ier-IVe s.).
Listy filologické, 121, 162-163 (1998).

057954 - UKS-T 990022 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Dahm, F.: Das Grabmal Friedrichs des Streibaren im Zisterzienserstift Heiligenkreuz. Rekonstruktion - Typus - Styl - Liturgische Funktionen.
Listy filologické, 121, 167-168 (1998).

057955 - UKS-T 990023 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Pictura quasi fictura. Die Rolle des Bildes in der Erforschung von Alltag und Sachkultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit.
Listy filologické, 121, 180-181 (1998).

057956 - UKS-T 990024 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Heckner, U.: Im Dienst von Fürsten und Reformation. Fassadenmalerei an den Schlössen in Dresden und Neuburg en der Donau im 16. Jahrhundert.
Listy filologické, 121, 181-182 (1998).

057957 - UKS-T 990025 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Hecht, Ch.: Katholische Bildertheologie im Zeitalter von Gegenreformation und Barock. Studien zu Traktaten von Johannes Molanus, Gabriele Paleotti und anderen Autoren.
Listy filologické, 121, 182 (1998).

057958 - UKS-T 990026 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Krstek, I. - Kudělka, Z. - Stehlík, M. - Válka, J.: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku.
Listy filologické, 121, 182-183 (1998).

057959 - UKS-T 990027 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Lehmann, E.: Die Bibliotheksräume der deutschen Klöster in der Zeit des Barock. 1. Text. 2. Katalog.
Listy filologické, 121, 183-184 (1998).

057960 - UKS-T 990028 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Ars Baculum Vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury.
Listy filologické, 121, 187-188 (1998).

057961 - UKS-T 990029 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Intoreno a Poussin. Dipinti romani a confronto.
Listy filologické, 121, 192 (1998).

057962 - UKS-T 990030 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Panofsky, E.: Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst.
Listy filologické, 121, 192-193 (1998).

063324 - UKS-T 990054 RIV CZ eng R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Small, J. P.: Wax Tablets of the Mind. Cognitive Studies of Memory and Literacy in Classical Antiquity.
Listy filologické, 121 [3-4] 362-364 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

051841 - ASU-R 980073 CZ cze M
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Středověká astronomie v Čechách.
In: Ondřejovská hvězdárna 1898-1998. Sborník o české a moravské astronomii uspořádaný ke 100. výročí ondřejovské hvězdárny a 650. výročí University Karlovy. - (Ed. Hadrava, P.; Karlický, M.; Palouš, J.; Šolc, M.). - Praha, Vesmír 1998. - S. 12-22.

051842 - ASU-R 980074 CZ cze M
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Astronomie v rudolfínské Praze.
In: Ondřejovská hvězdárna 1898-1998. Sborník o české a moravské astronomii uspořádaný ke 100. výročí ondřejovské hvězdárny a 650. výročí University Karlovy. - (Ed. Hadrava, P.; Karlický, M.; Palouš, J.; Šolc, M.). - Praha, Vesmír 1998. - S. 23-32.

053034 - UKS-T 980046 CZ eng J
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Cosmological Theories at the Time of Tycho Brahe.
Mysterium cosmographicum 1596-1996. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. New Series, 2, 225-233 (1998).

057965 - UKS-T 990034 CZ eng A
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Astronomy in Prague in 14th/15th century - Magister Cristannus de Prachatice and Iohannes Schindel.
In: Joint European and National Astronomical Society Conference. Prospects of astronomy and astrophysics for the new millenium. Abstracts. - Praha, - 1998. - S. 331.
[Joint European and National Astronomical Meeting (JENAM) for 1998. Praha (CZ), 98.09.09-98.09.12]

053033 - UKS-T 980043 CZ lat/cze/eng T
Hadravová, A. - Martínková, D. - Matl, J.
Aeneae Silvii Historia Bohemica. Ediderunt et in linguam Bohemicam verterunt D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl. Praefatus est Fr. Šmahel. - Enea Silvio, Historie česká. K vydání připravili a z latinského originálu přeložili D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl. Úvodní studii napsal Fr. Šmahel.
Orig.: Silvius, E.: Historia Bohemica. Praha, KLP 1998. - 106+278 s. - (Clavis monumentorum litterarum (Regnum Bohemiae) 4.; Fontes rerum Regni Bohemiae. 1).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE0062701

057948 - UKS-T 990016 CZ ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Parca. M. - Chioffi. L. - pKajava. M. - Korhonen. K. - Laaksonen. H. - Salomies. O. - Solin. H.: Supplementa Italica. N. s. 12.Iscrizioni Greche e Latine del Foro Romano e del Palatino.The Franchetti Collection in Rome. Inscriptions and Sculptural Fragments. Gli elogia Augustei del Foro Romano. Aspetti epigrafici e topografici.Studi storico-epigrafici sul Lazio antico a cura di Heikki Solin.
Listy filologické, 121, 160-162 (1998).

057949 - UKS-T 990017 DE ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Lettich, G.: Iscrizioni romane di Iulia Condordia (sec. 1 a.C. - 3 d.C.).
Klio, 80 [2] 544-545 (1998).

057950 - UKS-T 990018 DE ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: The inscribed economy. Production and distribution in the Roman empire in the light of instrumentum domesticum. The proceedings of a conference held at The American Academy in Rome on 10-11 January, 1992.
Klio, 80 [2] 545-546 (1998).

057951 - UKS-T 990019 DE ger R
Kepartová, J.
[Recenze].
Rec.: Kotula, T.: Cesarz Klaudiusz II i bellum Gothicum lat 269-270.
Klio, 80 [2] 551-552 (1998).

057963 - UKS-T 990031 RIV CZ cze/lat J
Kroupa, J. K.
J. Tanner v zrcadle Catalogi triennales 2.
Listy filologické, 121, 121-125 (1998).

063330 - UKS-T 990060 RIV CZ eng R
Kroupa, J. K.
[Recenze].
Rec.: Koláček S.J., J.: Bratr lékař. Jan Steinhöffer S.J. (1664-1714).
Listy filologické, 121 [3-4] 420-422 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

057964 - UKS-T 990032 CZ cze R
Martínková, D.
[Recenze].
Rec.: Nechutová, J.: Středověká latina.
Listy filologické, 121, 178-179 (1998).

057947 - UKS-T 990015 RIV CZ lat M
Mašek, R.
Elogium Patris Roderici de Arriaga.
In: Rodrigo de Arriaga, Philosoph und Theologe. - (Ed. Saxlová, T.; Sousedík, S.). - Praha, Karolinum 1998. - S. 19-39.

063321 - UKS-T 990051 RIV CZ cze J
Nodl, M.
Čas a minulost ve vnímání vesničanů pozdněstředověkých Čech.
Listy filologické, 121 [3-4] 255-275 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063328 - UKS-T 990058 RIV CZ cze R
Nodl, M.
Česká medievalistika 1995-1996.
Rec.: Flodr, M. - Adámek, J. - Sovadina, M. - Pletzer, K. - Spěváček, J. - Baletka, T. - Kejř, J. - Maur, E. - Hledíková, Z.: Brněnské nevěstky v nejstarších dějinách města.Oltářnická beneficia v Českých Budějovicích v předhusitské době.Dvůr Václava I.Násilný převrat v Českých Budějovicích.Středověká zbožnost, její formy a společenská funkce (k dvojí tváři základní složky středověkých mentalit).Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta (1375-1411).Právní kultura českého středověku.Zrození husitské Plzně. Biskupské a arcibiskupské centrum ve středověké Praze
Listy filologické, 121 [3-4] 378-383 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063351 - UKS-T 990085 DE lat B
Petersen, L. - Wachtel, K. - Heil, M. - Johne, K. P. - Vidman, L.
Prosopographia imperii Romani saec. I, II, III. Berolini - Novi Eboraci, apud Walter de Gruyter & Co. 1998. - 456 s.

057933 - UKS-T 990001 RIV CZ cze R
Spunar, P.
Neznámá známá kronika
Rec.: Enea Silvio (Pius II.): Historia Bohemica - Kronika česká. Přeložili D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl.
Literární noviny, 9 [31] 1 (1998).

057934 - UKS-T 990002 RIV CZ cze M
Spunar, P.
Vztah ke knize ve středověku.
In: Facta probant homines. - (Ed. Hlaváček, I.; Hrdina, J.; Kahuda, J.; Doležalová, E.). - Praha, Scriptorium 1998. - S. 441-446.

057935 - UKS-T 990003 RIV CZ cze M
Spunar, P.
Středověké rukopisy jako živé prameny inspirace.
In: Speculum medii aevi. - (Ed. Jiroušková, L.). - Praha, Koniasch Latin Press 1998. - S. 102-113.

057936 - UKS-T 990004 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Jandourek, Jan - Halík, Tomáš: Ptal jsem se cest.
Religio, 6, 247-249 (1998).

057937 - UKS-T 990005 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Třeštík, Dušan: Počátky Přemyslovců.
Listy filologické, 121, 163-166 (1998).

057938 - UKS-T 990006 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Gurevič, Aron: Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku.
Listy filologické, 121, 179-180 (1998).

057939 - UKS-T 990007 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Ecker, Hans-Peter: Die Legende. Kulturanthropologische Annäherungan an eine literarische Gattung.
Listy filologické, 121, 192 (1998).

063325 - UKS-T 990055 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Individuum und Individualität im Mittelalter.
Listy filologické, 121 [3-4] 372-373 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063326 - UKS-T 990056 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Fingernagel, A. - Roland, M.: Mitteleuropäische Schulen I (ca. 1250-1350). (Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichischen Nationalbibliothek, Bd. 10).
Listy filologické, 121 [3-4] 373-375 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063327 - UKS-T 990057 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Bartlett, R.: The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350.
Listy filologické, 121 [3-4] 376-378 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063329 - UKS-T 990059 RIV CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Kyas, V.: Česká bible v dějinách národního písemnictví.
Listy filologické, 121 [3-4] 383-384 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

053032 - UKS-T 980031 CZ cze B
Stehlíková, E.
A co když je to divadlo? Praha, Divadelní Ústav - KLP 1998. - 163 s. - (Světové divadlo.).

057941 - UKS-T 990009 RIV GR eng C
Stehlíková, E.
The Translator of Greek Tragedy and Theatre.
In: Metafrase tou archaiou Ellenikou dramatos. - (Ed. Patrikiou, Elena). - Athena, Desmi 1998. - S. 97-105.
[Metafrase tou archaiou Ellenikou dramatos. Athena (GR), 95.10.05-95.10.08]

057942 - UKS-T 990010 RIV CZ cze M
Stehlíková, E.
Tvar liturgického dramatu.
In: Speculum Medii Aevi. - (Ed. Jiroušková, L.). - Praha, KLP 1998. - S. 7-24.

057943 - UKS-T 990011 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
Poučení? Nad patnácti českými inscenacemi Euripidovy Medei.
Divadelní revue, 9 [4] 11-21 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/0704

057944 - UKS-T 990012 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
Antika na našich scénách po listopadu 1989.
Auriga, 40 [1-2] 77-88 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/0704

057945 - UKS-T 990013 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
Cídění rodinného stříbra.
Tvar, - [10] 3 (1998).

057946 - UKS-T 990014 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
Je to genialita nebo stařecký úbytek sil?
Svět a divadlo, - [4] 15-17 (1998).

063333 - UKS-T 990063 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
Teatralizace podívaných v pozdním Římě.
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Otázky divadla a Filmu, Q1, 11-22 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/0704
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

057940 - UKS-T 990008 CZ cze J
Svatoš, M.
Versa est in luctum cithara mea...
Listy filologické, 121, 139-146 (1998).

063359 - UKS-T 990042 RIV CZ cze J
Svatoš, M.
Materiály k historii papežských alumnátů v Praze, dochované v Historickém archivu Svaté kongregace pro evangelizace národů neboli "De Propaganda Fide" v Římě. (Nálezová zpráva).
Listy filologické, 121 [3-4] 314-318 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98/Z9-062-9-ii

063360 - UKS-T 990043 RIV CZ cze R
Svatoš, M.
[Recenze].
Rec.: Beránek, K. - Čornejová, I. - Hojda, Z. - Hlaváčková, L. - Pavlíková, M. - Svobodný, P.: Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622-1802.
Pražský sborník historický, 30, 221-224 (1998).

063361 - UKS-T 990044 RIV CZ cze R
Svatoš, M. - Svatošová, H.
Thyrsos ve stopách a po stopách Thyrsu.
Rec.: Zach, A. - Zach, A.: Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze Lvovic.Stopami pražských nakladatelských domů.
Pražský sborník historický, 30, 230-234 (1998).

057968 - UKS-T 990037 CZ cze J
Šedinová, H.
"Dum videris, unde ortum est nomen, citius vim eius intellegis."
Listy filologické, 121, 36-63 (1998).

057966 - UKS-T 990035 RIV CZ cze B
Šedinová, H. - Royt, J.
Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha, Mladá fronta 1998. - 208+8 s.

057967 - UKS-T 990036 RIV CZ lat/cze T
Šedinová, H. - Zachová, I.
Isidorus Hispalensis, Etymologiae 9. Isidor ze Sevilly, Etymologie IX.
Orig.: Isidorus H.: Etymologiae IX. Praha, Oikúmené 1998. - 102 s. - (Knihovna středověké tradice. 2).
Grant: GA ČR(CZ) GA401/97/0374

063322 - UKS-T 990052 RIV CZ cze J
Vidmanová, A.
Vlastimil Kybal, "Pontes pragenses" a počátky kalicha.
Listy filologické, 121 [3-4] 323-326 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063356 - UKS-T 990039 RIV DE ger R
Vidmanová, A.
[Recenze].
Rec.: Principles of Ideology of Government.
Mediaevistik, 11, 20 (1998).

063357 - UKS-T 990040 CZ cze J
Vidmanová, A.
Z olomoucké univerzitní knihovny.
Ianua, 4, 75-81 (1998).

063358 - UKS-T 990041 RIV CZ cze J
Vidmanová, A.
Životospráva pro císařský dvůr i městský dům (Na okraj knihy Mensa philosophica).
Listy filologické, 121 [1-2] 126-128 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063323 - UKS-T 990053 RIV CZ cze J
Zavadil, P.
Kalendárium.
Listy filologické, 121 [3-4] 352-353 (1998).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11