ASEP

ÚPB - Ústav půdní biologie

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

019803 - UPB-H 950206 DE eng J
Balík, V.
On the soil testate amoebae fauna (Protozoa, Rhizopoda) of the Spitzbergen Islands (Svalbard).
Archiv für Protistenkunde, 144 [144] 367-374 (1994).
[Impact factor:0.431(91) 0.481(92) 0.297(93) 0.554(94) 0.519(95) 0.725(96) 1.137(97) 0.964(98) 1.296(99) ]

019804 - UPB-H 950207 CZ cze J
Balík, V.
Fauna krytenek (Protozoa, Rhizopoda, Testacea) Státní přírodní rezervace Žofínský prales (Novohradské hory).
Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 34 [34] 79-92 (1994).
Grant: GA206/93/0276

022035 - UPB-H 950217 CZ cze J
Balík, V.
Krytenky (Rhizopoda, Protozoa) v oblasti Velké Kotliny (Jeseníky, Česká republika).
Časopis Slezského muzea, Opava, 43, 237-252 (1994).

022036 - UPB-H 950218 CZ eng J
Bartošová, R. - Háněl, L.
Seasonal dynamics of soil nematode community in an oak-horn beam wood.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 58, 127-134 (1994).

066991 - UPB-H 990062 RIV FR eng J
Chalupský, J.
Enchytraeids (Annalida, Enchytraeidae) in a secondary plant succession on a brown soil.
European Journal on Soil Biology, 30, 169-175 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/0276

019775 - UPB-H 950013 DE eng C
Dolejš, P. - Kalousková, N. - Paillard, H. - Prados, S. M. - Legubc, B.
Coagulation of humic water with fenton reagent.
In: Chemical water and wastewater treatment III. - Berlin - Heidelberg, Springer 1994. - S. 117-129.

019776 - UPB-H 950015 CZ cze C
Elhottová, D. - Šantrůčková, H.
Hodnocení mikrobiálního společenstva z hlediska výživových požadavků mikroorganismů.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 40-45.

019810 - UPB-H 950214 DE eng J
Frouz, J.
Changes in the terrestrial Chiromid Community (Diptera, Chironomidae) during secondary succession in old fields.
Pedobiologia, 38 [38] 334-343 (1994).
[Impact factor: 0.556(95) 0.667(96) 0.657(97) 0.620(98) 0.798(99) 0.520(00) 0.605(01) 0,832(02) 0.711(03) ]

019811 - UPB-H 950215 SK eng J
Frouz, J.
Influence of soil water regime on the larval development of terrestrial Chironomid Smitia nudipennis (Diptera, Chironomidae).
Biologia, 49 [49] 229-234 (1994).
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01) 0,169(02) 0.183(03) ]

019777 - UPB-H 950033 CZ CZE J
Háněl, L.
Účinky aplikace boverolu (Beauveria bassiana) na půdní hlístice (Nematoda) úhoru.
Ochrana rostlin, 30 [30/2] 121-132 (1994).

019805 - UPB-H 950208 SK eng J
Háněl, L.
Structure and dynamics of soil Nematode community in wheat and potato fields.
Biologia, 49 [49/2] 153-159 (1994).
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01) 0,169(02) 0.183(03) ]

022037 - UPB-H 950220 CZ cze J
Háněl, L.
Půdní hlístice (Nematoda) některých lokalit v Krkonoších.
Opera Corcontica, 31, 105-113 (1994).

022038 - UPB-H 950221 CZ eng J
Háněl, L.
Composition and seasonal changes of soil nematode community in a Central European oak forest.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 58, 177-188 (1994).

022039 - UPB-H 950222 CZ cze J
Háněl, L.
Volně žijící hlístice (Nematoda) SPR Velká Kotlina a některých dalších stanovišť v Jeseníkách.
Časopis Slezského muzea, Opava, 43, 211-217 (1994).

019778 - UPB-H 950043 CZ cze J
Kalčík, J. - Šantrůčková, H.
Profilová distribuce forem půdního fosforu v závislosti na stupni antropogenního ovlivnění.
Rostlinná výroba, [40] 305-314 (1994).

019808 - UPB-H 950212 CZ cze J
Kalousková, N.
Možnosti znečištění povrchových a podzemních vod použitím přípravků na ochranu rostlin.
Rostlinolékař, 3 [3] 2-3 (1994).

019779 - UPB-H 950048 NL eng C
Kalousková, N. - Novák, F.
Changes of humic acid during secondary soil succession.
In: Humic substances in the global environment and implications in human health. - Amsterdam, Elsevier 1994. - S. 625-630.

019780 - UPB-H 950049 CZ cze C
Krištůfek, V.
Extrakce bakterií z půdy, účinnost třepání a sonifikace.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 11-12.

019781 - UPB-H 950050 CZ cze C
Krištůfek, V.
Selektivní media pro odhad počtu a izolaci aktinomyceru.
In: Kultivační a mikroskipické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 20-21.

019782 - UPB-H 950051 CZ cze C
Krištůfek, V.
Využití membránových filtrů pro izolaci aktinomycetů.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 22.

019783 - UPB-H 950052 CZ cze C
Krištůfek, V. - Erban, V.
Agar s přídavkem huminových kyselin a vitamínů, nové medium pro selektivní izolaci půdních aktinomycetů.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 23-25.

019784 - UPB-H 950054 CZ cze C
Krištůfek, V. - Lukešová, A.
Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 180PP.

019785 - UPB-H 950058 HU eng J
Krištůfek, V. - Tajovský, K. - Pižl, V.
Ultrastructural analysis of the intestianal content of earthworm Lumbricus Rubellus Hoffm. (Annelida, Lumbricidae).
acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 41 [41/3] 283-290 (1994).
Grant: GA204/93/0254

019786 - UPB-H 950063 CZ cze C
Lukešová, A.
Poznámky k odběru a zpracování vzorků pro studium půdních řas.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 8-11.

019787 - UPB-H 950064 CZ cze C
Lukešová, A.
Specifika kultivace půdních řas.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 15-16.

019788 - UPB-H 950065 CZ cze C
Lukešová, A.
Modifikovaná kultivačně - epifluorescenční metoda stanovení počtu ras.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 17-19.

019789 - UPB-H 950066 CZ cze C
Lukešová, A.
Stanovení počtu řas epifluorescenční metodou.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 53-56.

019790 - UPB-H 950067 CZ cze C
Lukešová, A.
Zjišťování Životaschopnosti buněk řas a sinic pomocí vitálního barvení fluorochromem Auramin O.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 57.
Grant: GA204/93/0254

019806 - UPB-H 950210 CZ eng RX
Lukešová, A.
[Recenze].
Rec.: Garcia-Baptista, M. / Psammic algae from Praia Azul, Brazil.
Algological Studies, 73 [74] 119-120 (1994).
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

019791 - UPB-H 950081 CZ eng C
Novák, F.
Transformation of Nitrogen in a mixed oak forest soil.
In: Forestry and Game Management Research Institute. - Praha, - 1994. - S. 103-113.
Grant: GA206/94/0832

019792 - UPB-H 950082 CZ eng C
Novák, F. - Kalčík, J.
Seasonal dynamics of phosphorus in an acidophilous oakforest ecosystems and forest damage.
In: Investigation of the forest ecosystem and forest damage. - Praha, - 1994. - S. 93-102.
Grant: GA206/94/0832

019793 - UPB-H 950085 CZ cze C
Nováková, A.
Odběr vzorků a jejich zpracování pro izolaci půdních mikromycetů.
In: Kultivační a mykroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 6-7.

019794 - UPB-H 950086 CZ cze C
Nováková, A.
Izolace půdních mikromycetů, používaná izolační média a stanovení počtů hub nepřímou metodou.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 13-14.

019795 - UPB-H 950087 CZ cze C
Nováková, A.
Stanovení celkového počtu hub mikroskopickou metodou.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 49-52.

022040 - UPB-H 950226 CZ eng J
Pižl, V.
Supplementary records of earthworms (Lumbricidae) in the Czech Republic.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 58, 205-211 (1994).

019812 - UPB-H 950216 CZ eng J
Pižl, V. - Houšková, L.
Allolobophora Moravica, a new earthworm from the Czech republic.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 57 [57] 193-195 (1994).

022041 - UPB-H 950229 FI eng J
Rusek, J.
Succession of Collembola and some ecosystem components on a pingo in the Mackenzie River Delta, North West Territory, Canada.
Acta Zoologica Fennica, 195, 119-123 (1994).

022042 - UPB-H 950233 EG eng C
Smith, R. J. - Šimek, M. - Wilkinson, F. L. - Maršálek, B. - Lea, P. J.
The induction of dinitrogen fixation in diluted cultures of filamentous cyanobacterium Nostoc 6720.
In: Nitrogen fixation with non-legumes. - (Ed. Hegazi, N.A.; Fayez, M.; Monib, M.). - Cairo, American University in Cairo 1994. - S. 141-142.
[Nitrogen fixation with non-legumes. Cairo (EG), 93.09.22-93.09.27]

019796 - UPB-H 950139 CZ eng J
Starý, J.
New species of the family Dampfliellidae (Acari, Oribarida) from Uganda.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 57 [57] 139-145 (1994).

019809 - UPB-H 950213 CZ cze J
Starý, J.
Pancířníci (Acari, Oribatida) Krkonoš.
Opera Corcontica, 31 [31] 115-123 (1994).

014811 - UMBR-M 940014 CZ eng J
Šantrůček, J. - Šantrůčková, H. - Květoň, J. - Šimková, M. - Roháček, K.
The effect of elevated CO2 concentration on photosynthetic CO2 fixation, respiration and carbon economy of wheat plants.
Rostlinná výroba, 40 [8] 689-696 (1994).
[Impact factor:0.000(91) 0.003(92) 0.000(93) 0.012(94) 0.008(95) 0.170(96) 0.214(97) 0.168(98) 0.192(99) 0.256(00) 0.237(01) 0,333(02) 0.276(03) ]

019797 - UPB-H 950149 CZ cze C
Šantrůčková, H.
Co je to index oligotrofnosti?
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 46-48.

019807 - UPB-H 950211 CZ eng J
Šantrůčková, H. - Šimek, M.
Soil Microorganisms at different CO2 and O2 tensions.
Folia Microbiologica, 39 [39] 225-230 (1994).
Grant: IAA666101
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

020281 - HBU-Z 950003 CZ cze C
Šimek, K. - Krištůfek, V.
Celkové počty bakterií - Epifluorescentní metody.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - (Ed. Krištůfek, V.; Lukešová, E.). - České Budějovice, Ústav půdní biologie AV ČR 1994. - S. 58-60.
[Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. České Budějovice (CZ), 94.02.22-94.02.23]

019799 - UPB-H 950161 CZ cze C
Šimek, M.
Výskyt, počet, biomasa, aktivita - různé aspekty jednoho problému.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 3-5.

019798 - UPB-H 950154 CZ cze C
Šimek, M. - Krištůfek, V.
Celkové počty bakterií epifluorescenční metodou.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 58-61.

019800 - UPB-H 950172 DE eng J
Šustr, V. - Šimek, M.
Environmental factors influencing respiration of the stenothermic collembolan Tetrodontophora bielanensis (Entognatha, Collembola).
Pedobiologia, 38 [38] 63-71 (1994).
Grant: GA204/93/0254
[Impact factor: 0.556(95) 0.667(96) 0.657(97) 0.620(98) 0.798(99) 0.520(00) 0.605(01) 0,832(02) 0.711(03) ]

019801 - UPB-H 950179 CZ cze C
Tajovský, K. - Krištůfek, V.
Transmisní elektronová mikroskopie půdy.
In: Kultivační a mikroskopické metody studia počtu mikroorganismů v půdě. - České Budějovice, - 1994. - S. 62-63.

022043 - UPB-H 950236 DE eng J
Urbášek, F. - Rusek, J.
Activity of digestive enzymes in seven species of Collembola (Insecta: Entognatha).
Pedobiologia, 38, 400-406 (1994).
[Impact factor: 0.556(95) 0.667(96) 0.657(97) 0.620(98) 0.798(99) 0.520(00) 0.605(01) 0,832(02) 0.711(03) ]

019802 - UPB-H 950202 DE eng J
Urbášek, F. - Starý, J.
The activity of some enzymes in the guts of five oribatid species (Acari, Oribatida).
Pedobiologia, 38 [38] 250-253 (1994).
Grant: GA204/93/0254
[Impact factor: 0.556(95) 0.667(96) 0.657(97) 0.620(98) 0.798(99) 0.520(00) 0.605(01) 0,832(02) 0.711(03) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11