ASEP

SLÚ - Slovanský ústav

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

104023 - SLU-S 20033044 XX mac B
Andrijevska, N. - Makarijoska, L. - Poi-Atanasova, S. - Ribarova, Z. - Trajkova, K. - Cubalevska, M.
Rečnik na crkovnoslovenskiot jazik od makedonska redakcija. 2. Voved. Sodržini na tekstovite. (Ed. Ribarova, Z.). - Skopje, Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov" 2001. - 100 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

075891 - SLU-S 20003115 RIV CZ rus/cze B
Běloševská, L. - Hašková, D. - Djusembajeva, G. - Kopřivová, A. - Larionova, J. - Ljubimova, T. - Jančárková, J. - Savický, I.
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl 2. 1930-1939. Praha, Slovanský ústav AV ČR 2001. - 640 s. - (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada. 8).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0818
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

075898 - SLU-S 20003124 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Kirilo-Metodieva geografija i ezikova istorija, ili zapadnite slavjani, Kiril i Metodij i kakvo e (o)stanalo posle / M. Mladenova. - Sofija, 1999. 154 s.
Slavia, 70 [2] 235-240 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

075899 - SLU-S 20003125 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Starobalgarskiat prevod na Starija zavet. T.1. Kniga na dvadeset proroci s talkovanija /R. Zlatanova. - Sofija, 1998. - 37, 662 s.
Slavia, 70 [1] 99-101 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079848 - SLU-S 20013108 RIV CZ cze J
Bláhová, E.
Osudy studie Františka Václava Mareše o písni Hospodine, pomyluj ny.
Slavia, 70 [2] 197-202 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079831 - SLU-S 20013088 CZ cze R
Čermák, V.
Vojislav D. Nikčevič, Gnostička kultura u Crnoj Gori. (Prolegomena).
Rec.: Gnostička kultura u Crnoj Gori. - Podgorica 1999. 179 s.
Slavia, 70 [3] 240-244 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090051 - SLU-S 20023001 CZ cze R
Čermák, V.
[Recenze].
Rec.: Rachůnková, Z. - Řeháková, M.: Česká slavistika. Osoby a instituce. - Praha, 1999. 374.
Opera slavica, 9 [3] 56-57 (2001).

090074 - SLU-S 20025120 RIV HR cze C
Čermák, V.
K otázce předlohy starozákonních textů v charvátskohlaholských breviářích.
In: Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova I. - (Ed. Sesar, D.). - Zagreb, Hrvatsko filološko društvo 2001. - S. 193-198.
[Drugi hrvatski slavistički kongres. Osijek. Osijek (HR), 99.09.14-99.09.18 (WRD)]

095550 - SLU-S 20023086 CZ cze D
Čermák, V.
Starozákonní mudroslovné knihy v charvátskohlaholských breviářích. (Textologická analýzy Proverbií). Praha, Filozofická fakulta UK 201 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079842 - SLU-S 20013102 RIV CZ cze M
Černý, M.
Athos českýma očima v moderní době.
In: Litteraria humanitas 10. Slavistika a balkanistika. Ivan Dorovský. - (Ed. Dorovský, I.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 19-47.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090071 - SLU-S 20023021 RIV CZ cze J
Černý, M.
Bulharistický přínos Věnceslavy Bechyňové a nerealizovaný projekt Dějin bulharské literatury ve Slovanském ústavu. Bibliografický soupis prací Věnceslavy Bechyňové.
Slavia, 70 [3-4] 299-334 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090072 - SLU-S 20023022 RIV PL pol C
Černý, M.
Dlaczego J. Zeyer nie odszed na Gór Athos? (o spotkaniu Zeyera z Sawa Chilandarskim).
In: Klasztory i kultura krajów slowiaskich. - (Ed. Stepniak-Minczewa, W.; Kijas OFMConv, Z. J.). - Kraków, Papieska akademia teologiczna w Krakowie 2001. - S. 175-207.
[Klasztory i kultura krajów slowiaskich.. Krakov (PL), 00.04.25-00.04.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079772 - SLU-S 20013037 RIV CZ cze M
Filipová, H.
Duše dějin v díle Marka Charitonova.
In: Litteraria humanitas 9. Cesta k duši díla. Miroslav Mikulášek. - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 51-59.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079775 - SLU-S 20013040 RIV CZ cze J
Filipová, H.
Romantik sovětského dne. Gennadij Špalikov (1937-1974).
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria, 50 [X4] 23-34 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079776 - SLU-S 20013041 RIV CZ cze J
Filipová, H.
Lužická otázka dnes. Několik úvah o perspektivách lužické srbštiny.
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria, 50 [X4] 95-100 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079777 - SLU-S 20013042 RIV CZ cze J
Filipová, H.
Filozof, literární vědec a princip neubývání (Prof. Zdeněk Mathauser).
Tvar, 12 [18] 23 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079783 - SLU-S 20013050 CZ cze M
Filipová, H.
Berberovová Nina [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 136.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079784 - SLU-S 20013051 CZ cze M
Filipová, H.
Bitov Andrej [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 143-144.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079785 - SLU-S 20013052 CZ cze M
Filipová, H.
Čornyj Saša [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 175-176.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079786 - SLU-S 20013053 CZ cze M
Filipová, H.
Charitonov Mark heslo ve slovníku.
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 268-270.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079787 - SLU-S 20013054 CZ cze M
Filipová, H.
Iskanděr Fazyl [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 284.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079788 - SLU-S 20013055 CZ cze M
Filipová, H.
Jerofejev Viktor [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 296-297.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079789 - SLU-S 20013056 CZ cze M
Filipová, H.
Jevtušenko Jevgenij [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 299-302.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079790 - SLU-S 20013057 CZ cze M
Filipová, H.
Kljujev Nikolaj [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 323-324.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079791 - SLU-S 20013058 CZ cze M
Filipová, H.
Konceptualismus [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 331.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079792 - SLU-S 20013059 CZ cze M
Filipová, H.
Makanin Vladimír [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 387-388.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079793 - SLU-S 20013060 CZ cze M
Filipová, H.
Mamlejev Jurij [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 393-394.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079794 - SLU-S 20013061 CZ cze M
Filipová, H.
Martynov Leonid [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 397-398.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079795 - SLU-S 20013062 CZ cze M
Filipová, H.
Maximov Vladimír [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 399-400.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079796 - SLU-S 20013063 CZ cze M
Filipová, H.
Nadson Semjon [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 417-418.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079797 - SLU-S 20013064 CZ cze M
Filipová, H.
Nagibin Jurij [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 418-419.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079798 - SLU-S 20013065 CZ cze M
Filipová, H.
Narbikovová Valerija [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 419-420.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079799 - SLU-S 20013066 CZ cze M
Filipová, H.
Ogarjov Nikolaj [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 438-439.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079801 - SLU-S 20013068 CZ cze M
Filipová, H.
Oleša Jurij [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 443-444.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079802 - SLU-S 20013069 CZ cze M
Filipová, H.
Pelevin Viktor [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 458-459.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079805 - SLU-S 20013072 CZ cze M
Filipová, H.
Rožděstvěnskij Robert [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 499-500.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079806 - SLU-S 20013073 CZ cze M
Filipová, H.
Selská poezie [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 514.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079807 - SLU-S 20013074 CZ cze M
Filipová, H.
Sluckij Boris [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 530-531.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079808 - SLU-S 20013075 CZ cze M
Filipová, H.
Soc-art [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 531.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079809 - SLU-S 20013076 CZ cze M
Filipová, H.
Sosnora Viktor [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 543-544.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079810 - SLU-S 20013077 CZ cze M
Filipová, H.
Ščerbina Michal [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 560-561.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079812 - SLU-S 20013079 CZ cze M
Filipová, H.
Vozněsenskij Andrej [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 624-625.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079813 - SLU-S 20013080 CZ cze M
Filipová, H.
Vysockij Vladimír [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 630-632.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079814 - SLU-S 20013081 CZ cze M
Filipová, H.
Zinovjev Alexandr [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 647.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079804 - SLU-S 20013071 CZ cze M
Filipová, H. - Bínová, G.
Prigov Dmitrij [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 479.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079800 - SLU-S 20013067 CZ cze M
Filipová, H. - Pospíšil, I.
Okudžava Bulat [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 439-443.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079803 - SLU-S 20013070 CZ cze M
Filipová, H. - Pospíšil, I.
Pjecuch Vjačeslav [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 466-467.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079811 - SLU-S 20013078 CZ cze M
Filipová, H. - Pospíšil, I.
Tolstaja Ta´tjana [heslo ve slovníku].
In: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha, Libri 2001. - S. 582.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093155 - SLU-S 20023054 RIV CZ cze/ger/ser B
Hauptová, Z. - Šlaufová, E.
Cyrillomethodiana : in honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal. 1. vyd. Praha, Slovanský ústav AV ČR 2001. - 250 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079778 - SLU-S 20013043 RIV CZ cze K
Havlíková, L.
Česká byzantologie v posledním desetiletí 20.století (1990-2000).
In: Východoevropská studia v České republice 1990-2000: Historie. - (Ed. Šesták, M.; Vlček, R.). - Praha, Historický ústav AV ČR 2001. - S. 142-145, 237-242. - (Slovanské historické studie. 27).
[Sjezd českých historiků /8./. Hradec Králové (CZ), 99.09.12 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0092001; Vzdělávací nadace Jana Husa(XC) HESP 0106/2001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079818 - SLU-S 20013030 RIV CZ cze C
Havlíková, L.
Balkanistická studia a počátky české byzantologie.
In: Slavistika a balkanistika. - (Ed. Dorovský, I.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 13-18. - (Litteraria humanitas. 10).
[Sympozium na počest 65. narozenin I. Dorovského. Brno (CZ), 00.05.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0092001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079819 - SLU-S 20013031 CS cze R
Havlíková, L.
Očerki istorii kul´tury slavjan.
Rec.: Očerki istorii kul´tury slavjan. - Moskva, 1996. 463 s.
Slavia, 70 [1] 102-107 (2001).

079820 - SLU-S 20013032 CZ cze R
Havlíková, L.
[Recenze].
Rec.: Taseva, L.: Balgarska toponimija ot gracki i srabski srednovekovni dokumenti / L. Taseva. - Sofija, 1998. 305 s.
Slovanský přehled, 87 [1] 56 (2001).

079821 - SLU-S 20013033 CZ cze R
Havlíková, L.
[Recenze].
Rec.: Basargina, E. Ju.: Russkij archeologičeskij institut v Konstantinopole. Očerki istorii / E.Ju. Basargina. - Sankt-Peterburg, 1999. 245 s.
Slovanský přehled, 87 [1] 109-110 (2001).

079822 - SLU-S 20013034 CZ cze R
Havlíková, L.
[Recenze].
Rec.: Polyvjannyj, D. I.: Kulturnoje svojeobrazije srednevekovoj Bolgarii v kontekste vizantijsko-slavjanskoj obščnosti 11-15 vekov. - Ivanovo, 2000. 289 s.
Slovanský přehled, 87 [2] 239-240 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079823 - SLU-S 20013035 CZ cze R
Havlíková, L.
[Recenze].
Rec.: red. Mel´nikova, Je. A.: Drevnjaja Rus v svete zarubežnych istočnikov. Moskva, 1999. 608 s.
Slovanský přehled, 87 [2] 225-226 (2001).

079824 - SLU-S 20013036 RIV CZ cze J
Havlíková, L.
Archon nebo basileus?
Slovanský přehled, 87 [2] 129-138 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079849 - SLU-S 20013109 CZ cze N
Havlíková, L.
Slavnostní otevření knihovny Slovanského ústavu AV ČR.
Akademický bulletin (AB), 2001 [12] 33 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079851 - SLU-S 20013111 CZ cze R
Havlíková, L.
[Recenze].
Rec.: Fotič, Alexandr: Sveta Gora i Chilandar u Osmanskom carstvu (XV-XVII vek) - Beograd, 2000. - 498 s.
Slovanský přehled, 87 [4] 481-482 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079852 - SLU-S 20013112 CZ cze R
Havlíková, L.
[Recenze].
Rec.: Stefan Nemanja - Sveti Simeon Mirotočivi. Istorija i predanje / Ed. Jovanka Kalič. - Beograd, 2000. - 445 s.
Slovanský přehled, 87 [4] 482 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

106579 - SLU-S 20033074 CZ rus R
Jančárková, J.
[Recenze].
Rec.: Basargina, Je. Ju.: Russkij archeologičeskij institut v Konstantinopole. - S-Peterburg, 1999. 243 s.
Rossica, 5-6 [1-2] 195-198 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

075892 - SLU-S 20003116 RIV CZ rus J
Jančárková, J.
Chudožnik sam sebe zakon.
New review = Novyj žurnal, 60 [224] 198-208 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093128 - SLU-S 20023026 RIV CZ cze T
Konzal, V. - Kouba, P.
Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj.
Orig.: Adam, A.: Grundiss Liturgie. Praha, Vyšehrad 2001. - 471 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079815 - SLU-S 20013027 RIV CZ cze/ukr B
Leška, O. - Savický, N. - Šišková, R.
Mluvnice současné ukrajinštiny. Praha, Slovanský ústav AV ČR 2001. - 240 s. - (Práce Slovanského ústavu AV ČR.; Nová řada. 9).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0077601; GA AV ČR(CZ) IAE0092003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079835 - SLU-S 20013095 CZ sla J
Nábělková, M. - Zelenková, A.
Slovensko-české vzťahy a súvislosti.
Slavia, 70 [1] 147-150 (2001).
[Slovensko-české vzťahy a súvislosti. Bratislava (SK), 00.10.26-00.10.27 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079827 - SLU-S 20013084 CZ cze M
Pokorný, M. - Zelenka, M.
Jirásek v Bratislavě. (Příspěvek ke studiu česko-slovenské vzájemnosti).
In: Sborník Společnosti Aloise Jiráska 4. - (Ed. Zelenka, M.; Mikulášek, A.; Pokorný, M.). - Praha, Společnost A. Jiráska 2001. - S. 95-115.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079779 - SLU-S 20013044 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
"Stydlivost" tvorby.
In: Litteraria humanitas 9. Cesta k duši díla. Miroslav Mikulášek. - (Ed. Štěpán, L.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 31-39.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079780 - SLU-S 20013045 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
Úskalí "nové komparatistiky", inovace, skepse a odvrácená tvář literárněvědných metod.
In: Litteraria humanitas 10. Slavistika a balkanistika. Ivan Dorovský. - (Ed. Dorovský, I.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 49-54.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079816 - SLU-S 20013028 RIV CZ cze J
Pospíšil, I.
Literární postava jako "zašité nůžky" literární vědy.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica Litteraria., 50 [X 4] 51-57 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079817 - SLU-S 20013029 RIV CZ cze J
Pospíšil, I.
Významy a smysl (literárněvědné) slavistiky (Příspěvek do diskuse).
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Slavica litteraria., 50 [X 4] 87-94 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079845 - SLU-S 20013105 RIV CZ cze M
Pospíšil, I. - Zelenka, M.
Souvislosti sociologického přístupu k literatuře a komparatistické impulsy Karla Krejčího v meziválečném období (na pomezí sociologismu a strukturální estetiky).
In: Sociologie literatury. - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 5-32.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104019 - SLU-S 20033040 RIV MK mac J
Ribarova, Z.
Transkripcija na iminjata od češkiot i od slovačkiot jazik.
Literaturen zbor, 48 [1-2] 39-47 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104020 - SLU-S 20033041 RIV HR ser C
Ribarova, Z.
Uz pitanje odnosa parimejnoga i brevijarskoga teksta.
In: Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova 1. - (Ed. Sesar, D.). - Zagreb, Hrvatsko filološko društvo 2001. - S. 263-268.
[Hrvatski slavistički kongres /2./. Osijek (HR), 99.09.14-99.09.18 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104022 - SLU-S 20033043 XX mac/rus/eng B
Ribarova, Z.
Rečnik na crkovnoslovenskiot jazik od makedonska redakcija. 1. Voved. Skopje, Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov" 2001. - 58 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104024 - SLU-S 20033045 XX mac B
Ribarova, Z.
Rečnik na crkovnoslovenskiot jazik od makedonska redakcija. 3. Voved : rečnička statija, kratenki. Skopje, Institut za makedonski jazik Krste Misirkov 2001. - 27 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

104025 - SLU-S 20033046 XX old B
Ribarova, Z.
Rečnik na crkovnoslovenskiot jazik od makedonska redakcija. 4. A-Aerovinti. Skopje, Institut za makedonski jazik Krste Misirkov 2001. - 80 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093144 - SLU-S 20023043 CZ cze J
Stankovska, P.
Evangelní verše před homiliemi v temporálu charvátskohlaholských breviářů 13. - 15. století.
Slavia, 70 [3-4] 483-494 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079853 - SLU-S 20013113 RIV CZ cze R
Špirudová, J.
[Recenze].
Rec.: Imena podjetij kot jezikovno kulturno vprašanje / Alenka Gložančev. - Ljubljana : Rokus, 2000.
Acta onomastica, 41-42, 251-255 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093173 - SLU-S 20023074 RIV CZ cze J
Vavřínek, V.
Slovanský panovník jako "Nový Konstantin". Boris Bulharský - Rastislav Moravský - Vladimír Kyjevský.
Slavia, 70 [3-4] 507-516 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0092001

093176 - SLU-S 20023078 FR eng A
Vavřínek, V.
Slavonic Rulers as "New Constantines". Boris of Bulgaria - Rastislav of Moravia - Vladimir of Kiev.
In: 20e Congres International des Études Byzantines. Pré-Actes - 3. Communications libres. - Paris, College de France-Sorbone 2001. - S. 255-256.
[Congres International des Études Byzantines /20./. Paris (FR), 01.08.19-01.08.25 (WRD)]

093177 - SLU-S 20023079 RIV CZ cze C
Vavřínek, V.
Velká Morava mezi Byzancí a latinským Západem.
In: Velká Morava mezi Východem a Západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Uherské Hradiště, Staré Město 28. 9. - 1. 10. 1999. - (Ed. Galuška, L.; Kouřil, P.; Měřínský, Z.). - Brno, Archeologický ústav AV ČR Brno 2001. - S. 413-419.
[Velká Morava mezi Východem a Západem. Uherské Hradiště, Staré Město (CZ), 99.09.29-99.10.01 (WRD)]

108177 - SLU-S 20033086 CZ cze M
Vavřínek, V.
Doslov.
In: Počátky zpravodajských služeb. - Praha, Prostor 2001. - S. 393-401.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079828 - SLU-S 20013085 CZ cze M
Zelenka, M.
Úvod.
In: Sborník Společnosti Aloise Jiráska 4. - (Ed. Zelenka, M.; Mikulášek, A.; Pokorný, M.). - Praha, Společnost A. Jiráska 2001. - S. 7-8.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079833 - SLU-S 20013093 CZ cze K
Zelenka, M.
Dekonstruktivistická komparatistika v éře poststrukturální kritiky.
In: Litteraria Humanitas 9. Cesta k duši díla. Miroslav Mikulášek. - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 143-151.
[Cesta k duši díla a Miroslav Mikulášek. Brno (CZ), 00.03.15 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079834 - SLU-S 20013094 CZ cze R
Zelenka, M.
[Recenze].
Rec.: Ferencz Kazinczy a Brno. (Vězeňský deník Ference Kazinczyho a jeho pobyt v Brně. - Brno, 2000. 134 s.
Slavia, 70 [2] 281-282 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

093154 - SLU-S 20023053 CZ cze J
Zelenka, M.
Slavistická společnost Franka Wollmana.
Český jazyk a literatura, 52 [3-4] 99-100 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079836 - SLU-S 20013096 CZ cze B
Zelenka, M. - Mikulášek, A. - Pokorný, M.
Sborník společnosti Aloise Jiráska v Praze 4. Praha, Společnost A. Jiráska 2001. - 159 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079841 - SLU-S 20013101 SK sla M
Zelenková, A.
Pragmatika výrazových prostriedkov komiksu (Spiegelmanova Maus a zobrazenie holokaustu).
In: Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia. - Nitra, Filozofická fakulta UKF 2001. - S. 131-144. - (O interpretácii umeleckého textu. 23).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

090053 - SLU-S 20023003 CZ sla D
Zelenková, A.
Príspevky k dejinám česko-slovenských literárnych vzťahov. Rigorózna práca. Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 125 s.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11