ASEP

ÚCL - Ústav pro českou literaturu

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

048636 - UCL-M 980180 RIV CZ cze M
Bartůšková, S.
J. Tomeček: Na poloninách. Úvod.
In: Na poloninách. - (Ed. Bartůšková, S.). - Praha, Česká expedice 1998. - S. 1. - (Vrchovina).

048637 - UCL-M 980181 CZ cze B
Bartůšková, S.
Na poloninách. (Ed. Bartůšková, S.). - Praha, Česká expedice 1998. - 89 s. - ( Vrchovina).

048681 - UCL-M 980226 RIV CZ cze J
Blažíček, P.
Skupina 42 - nové směřování poezie. Přípravná studie pro Dějiny české literatury od roku 1945.
Česká literatura, 46 [2] 152-166 (1998).

048670 - UCL-M 980215 RIV CZ cze K
Brožová, V.
Svaté touhy vlastenecké.
In: Sacrum et profanum. Sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia k problematice 19. století, pořádaného v rámci Smetanovských dnů ve dnech 11. - 13. března 1993 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Ústavem hudební vědy FF UK a Ústavem pro hudební vědu AV ČR. - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1998. - S. 68-74.
[Sacrum et Profanum. Plzeň (CZ), 93.03.11-93.03.11]

048594 - UCL-M 980046 CZ cze N
Červenka, M.
Otevřený dopis řediteli Českého rozhlasu.
Lidové noviny, 11 [80] 13 (98.04.04).

048709 - UCL-M 980254 CZ cze N
Červenka, M.
Dvě stě sloupů českého písemnictví. Na skok u Miroslava Červenky.
Mladá fronta Dnes. Magazín, 9 [95] 10 (98.04.23).

048710 - UCL-M 980255 CZ cze N
Červenka, M.
Nová šance české knihy. V těchto dnech začíná vycházet ediční řada klasiků našeho národního písemnictví.
Nové knihy, 38 [20] 12 (98.05.20).

048712 - UCL-M 980257 RIV CZ cze J
Červenka, M.
Struktury a konfigurace.
Česká literatura, 46 [2] 189-196 (1998).

048761 - UCL-M 980307 RIV CZ cze J
Červenka, M.
Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi.
Česká literatura, 46 [4] 439-443 (1998).

048763 - UCL-M 980309 RIV CZ cze J
Červenka, M.
Neutralizace opozic ve Slunečních hodinách.
Česká literatura, 46 [4] 447-448 (1998).

048769 - UCL-M 980315 CZ cze N
Červenka, M.
Pane Miňovský,...
Literární noviny, 9 [37] 2 (98.09.16).

048795 - UCL-M 980349 RIV CZ cze J
Červenka, M.
Máchovo místo ve vývoji českého verše.
Česká literatura, 46 [5] 482-489 (1998).

048799 - UCL-M 980354 CZ cze N
Červenka, M.
Zasláno. S lehkým srdcem vyhodit.
Literární noviny, 9 [48] 5 (98.12.02).

048806 - UCL-M 980361 CZ cze N
Červenka, M.
Česká knižnice pokračuje.
Knihy '98, 8 [41] 4 (98.12.07-98.12.12).

048812 - UCL-M 980330 RIV CZ cze M
Červenka, M.
O Vodičkově metodologii literárních dějin.
In: Struktura vývoje. Studie literárněhistorické. - Praha, Dauphin 1998. - S. 563-596. - (Studie 6).

048805 - UCL-M 980360 CZ cze N
Červenka, M. - Holý, J. - Špirit, M.
Poklady řazené do knihovny.
Učitelské noviny, 101 [44] 13 (98.12.01).

048650 - UCL-M 980195 CZ cze R
Färber, V.
Cenné je, když v básni lze opravdu něco zahlédnout.
Rec.: Kolmačka, P. / Viděl jsi, že jsi.
Mladá fronta Dnes, 9 [124] 23 (98.05.29).

048729 - UCL-M 980274 CZ cze N
Färber, V.
Básně.
Pěší zóna, - [2] - (1998).

048732 - UCL-M 980278 CZ cze J
Färber, V.
Plenérista veršem.
Souvislosti, - [1 (35)] 209-211 (1998).

048775 - UCL-M 980322 CZ cze R
Färber, V.
Co by básník Bašó hledal mezi paneláky na sídlišti?
Rec.: Biron, T. / Neviditelné slunce.
Mladá fronta Dnes, 9 [293] 22 (98.12.15).

048589 - UCL-M 980040 CZ cze T
Havránková, M.
Vývoj forem verše a literární historie.
Orig.: Pszczolowska, L. / -
Česká literatura, 46 [1] 73-77 (1998).

048634 - UCL-M 980105 CZ cze K
Hemelíková, B.
Faráři-šibalové aneb Bezbožnost v humoreskách.
In: Sacrum et Profanum. - Praha, KLP 1998. - S. -.
[Sacrum et Profanum. Plzeň (CZ), 93.03.11-93.03.11]

048748 - UCL-M 980294 CZ cze N
Hemelíková, B.
Nesamozřejmá samozřejmost Josefa Lady. Kreslená metafora řeči.
Týden, 5 [36] 48-49 (98.08.31).

057677 - UCL-M 990243 CZ cze T
Hemelíková, B.
Slovesné a výtvarné umění. Nezvalova Snídaně v trávě.
Orig.: Winner, T. G. / -
Česká literatura, 46 [1] 105-114 (1998).

048633 - UCL-M 980104 CZ cze R
Hemelíková, B. - Novotný, V.
Parodická identita humoristické energie.
Rec.: Hiršal, J. / Párkař.
Tvar, - [8] 15 (1998).

048706 - UCL-M 980251 RIV CZ cze K
Hodrová, D.
Místa profánní a místa sakrální.
In: Sacrum et profanum. Sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia k problematice 19. století, pořádaného v rámci Smetanovských dnů ve dnech 11. - 13. března 1993 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Ústavem hudební vědy FF UK a Ústavem pro hudební vědu AV ČR. - (Ed. Ottlová, M.; Pospíšil, M.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1998. - S. 34-41.
[Sacrum et profanum. Plzeň (CZ), 93.03.11-93.03.13]

048707 - UCL-M 980252 CZ cze B
Hodrová, D.
Místa dětství.
In: Nová kniha o Praze 3. - Praha, Vydavatelství a nakladatelství MILPO 1998. - S. 154-155.

048759 - UCL-M 980305 RIV CZ cze J
Hodrová, D.
Kniha jako rámec literárního díla.
Souvislosti, - [1 (35)] 38-48 (1998).

048790 - UCL-M 980343 RIV CZ cze J
Hodrová, D.
Motto.
Aluze, [2] [2/3] 73-77 (1998).

048793 - UCL-M 980347 CZ cze N
Hodrová, D.
Laudatio u příležitosti udělení Státní ceny za literaturu.
Tvar, 9 [18] 9 (98.10.29).

057684 - UCL-M 990246 RIV SK cze J
Hodrová, D.
Jméno.
Slovenská literatúra, 45 [4] 266-282 (1998).

060301 - UCL-M 990028 RIV CZ cze M
Hodrová, D.
Zkouška labyrintem.
In: Labyrint. Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice. - Praha, Středoevropská galerie a nakladatelství 1998. - S. 16-25.

060302 - UCL-M 990029 RIV PL pol J
Hodrová, D.
Labirint swiata a raj serca Jana Amosa Komenskiego.
Tygiel Kultury, [6-8] 36-40 (1998).

048717 - UCL-M 980262 CZ cze N
Hodrová, D. - Nejedlý, J.
Tělo a duše míst. Prostor jako způsob postoje ke světu a k bytí v podání Daniely Hodrové.
Nové knihy, 38 [24] 8 (98.06.17).

048586 - UCL-M 980037 RIV CZ cze J
Holý, J.
Znovunalezené dětství - Nezval, Schulz, Hostovský.
Česká literatura, 46 [1] 3-13 (1998).

048590 - UCL-M 980041 CZ cze T
Holý, J.
Básnická a malířská obraznost v poezii Jaroslava Vrchlického.
Orig.: Schmidová, H. / -
Česká literatura, 46 [1] 86-104 (1998).
[ Postupim (DE), 97.12.04-97.12.07]

048720 - UCL-M 980265 CZ cze R
Holý, J.
Hrabal v podání Milana Jankoviče.
Rec.: Jankovič, M. / Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala.
Český jazyk a literatura, 48 [9/10] 235-236 (1998).

048794 - UCL-M 980348 RIV CZ cze J
Holý, J.
Možnosti fantastiky.
Česká literatura, 46 [5] 469-480 (1998).

048810 - UCL-M 980368 CZ cze T
Holý, J.
Básník - svědek - aktivista: Poetický program a vydavatelský projekt Egona Bondyho v čase stalinismu.
Orig.: Zandová, G. / -
Česká literatura, 46 [6] 631-672 (1998).

048768 - UCL-M 980314 CZ cze T
Holý, J. - Koubová, V.
Šaldova "kritika bořivá a tvořivá" - lekce literárním vědcům?
Orig.: Heftrich, U. / František Xaver Šaldas "vernichtende und errichtende Kritik" - eine Lektion für Literaturwissenschaftler?
Kritický sborník, 17 (1997/1998) [2/3] 7-19 (1998).

048796 - UCL-M 980350 RIV CZ cze M
Holý, J. - Víšková, J.
Komentář.
In: Hordubal. Povětroň. Obyčejný život. - (Ed. Víšková, J.). - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998. - S. 435-465. - (Česká knižnice).

048582 - UCL-M 980031 CZ cze R
Hrbata, Z.
Kniha o Cyranovi.
Rec.: Pokorný, J. - Vantuch, A. - Pokorná, T. - Rostand, E. / Kniha o Cyranovi. / Cyrano z Bergeraku.
Tvar, 9 [1] 21-22 (98.01.08).

048708 - UCL-M 980253 CZ cze T
Hrbata, Z.
Kundera aneb Paměť touhy.
Orig.: Le Grand, E. / Kundera ou La mémoire du désir.
Literární noviny, 9 [19] 10 (98.05.13).

048713 - UCL-M 980258 RIV CZ cze T
Hrbata, Z.
Kundera aneb Paměť touhy.
Orig.: Le Grand, E. / Kundera ou La mémoire du désir.
Orig.: - Olomouc, Votobia 1998. - 204 s. - (Velká řada 57).

060323 - UCL-M 990050 CZ cze J
Husová, M.
Slovník překladatelů.
Amicus, - [3-4] - (1998).

060324 - UCL-M 990052 HU cze J
Husová, M.
Cseh-magyar kapcsolatok a századtordulón.
In: Bohemia et Hungaria. - Budapest, 1998. - S. 55-60.

048601 - UCL-M 980059 CZ cze N
Janáček, P.
Úromor. Operace nahrazení: vyloučení naruby.
Tvar, 9 [1-8] 24 (98.01.08-98.04.16).

048607 - UCL-M 980065 CZ cze N
Janáček, P.
Rušník muzejní.
Tvar, 9 [3] 2-3 (98.02.05).

048623 - UCL-M 980084 CZ cze N
Janáček, P.
Rušník muzejní.
Tvar, 9 [5] 3 (98.03.05).

048684 - UCL-M 980229 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Kolářova Lidová kultura očima ÚV KSČ. Rušník muzejní.
Tvar, 9 [10] 10 (98.05.14).

048704 - UCL-M 980249 CZ cze N
Janáček, P.
K rozhovoru s Boženou Správcovou a Luborem Kasalem v Hostu 4/98.
Host, 14 [6] 144 (1998).

048831 - UCL-M 980388 RIV CZ cze K
Janáček, P.
Potlačování okraje, prosazování středu. Operace vyloučení jako součást programu ideální literatury 1945-48.
In: Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. Sborník referátů z literárněvědné konference 40. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). - Praha-Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity 1998. - S. 9-24.
[Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. 40. Bezručova Opava. Opava (CZ), 96.09.16-96.09.18]

048849 - UCL-M 980407 RIV CZ cze B
Janáček, P.
Svět Rodokapsu. Komentovaný soupis populární edice. Praha, Tvar 1998. - 64 s. - (Edice Tvary 19/20).

048862 - UCL-M 980420 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Konspekty z populární literatury. (Úvodní část volného seriálu).
Uni, 8 [12] 18-21 (98 12.16).

048746 - UCL-M 980292 CZ cze N
Janáček, P. - Janoušek, P. - Med, J. - Novotný, V.
Nejvýznamnější knihy české beletrie ve 2. čtvrtletí 1998. Anketa dvaceti literárních kritiků.
Nové knihy, 38 [29] 8 (98.07.29).

048587 - UCL-M 980038 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
Poznámky k rytmičnosti prózy.
Česká literatura, 46 [1] 30-45 (1998).

048721 - UCL-M 980266 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
Rytmičnost Vančurových Obrazů.
Tvar, 9 [13] 1, 4-5 (98.06.25).

048770 - UCL-M 980316 CZ cze N
Jankovič, M.
Vzpomínka na pana Hrabala. Příspěvek k otevření výstavy Hlučná samota 20. 4. 1998.
Die Verwandlung. Věstník Společnosti Franze Kafky, - [1/2] 26-27 (1998).

048814 - UCL-M 980365 RIV CZ cze M
Jankovič, M.
Pábitelovo dozrání.
In: Bohumil Hrabal, Obsluhoval jsem anglického krále. - Praha, Národní divadlo 1998. - S. 65-70.

060341 - UCL-M 990069 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
Pozdní Hrabal.
In: Přednášky z 41.běhu LŠSS. - Praha, Univerzita Karlova 1998. - S. 113-125.

060380 - UCL-M 990108 RIV CZ cze M
Jankovič, M.
Fragmenty pohybu? Odkud? Kam?
In: Fragmenty pohybu. Eseje o české poezii. - Praha, Karolinum 1998. - S. 7-8.

048615 - UCL-M 980074 CZ cze N
Janoušek, P.
Kostěj Nesmrtelný aneb Českou literaturou obchází strašidlo obsahu a formy.
Tvar, 9 [4] 10 (98.02.19).

048629 - UCL-M 980090 CZ cze N
Janoušek, P.
Diskuse.
Divadelní revue, 9 [1] 88-90 (98.03).

048837 - UCL-M 980394 RIV CZ cze J
Janoušek, P.
Autenticita jako protipól literární tradice aneb Každá beznadějná kráva.
Tvar, 9 [18] 1, 4-5 (98.10.29).

048838 - UCL-M 980395 CZ cze R
Janoušek, P.
Recenze jako dodatek aneb Se sacím bagrem na zlatou rybičku.
Rec.: Fendrych, M. / Jako pták na drátě.
Tvar, 9 [18] 5 (98.10.29).

060373 - UCL-M 990102 RIV CZ cze M
Janoušek, P.
Rok před.
In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945 - 1948. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1998. - S. 13-26.

048854 - UCL-M 980412 RIV CZ cze B
Janoušek, P. - Svadbová, B. - Táborská, J. - Vojtková, M.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M - Ž. Praha, Brána - Ústav pro českou literaturu AV ČR - Knižní klub 1998. - 791 s.

048866 - UCL-M 980424 CZ cze N
Janovič, M.
Patří Švejk do čítanek?
Týden, 5 [52] 50-52 (98.12.21).

048580 - UCL-M 980029 CZ cze R
Jungmannová, L.
Vzdálený zpěv Romance pro křídlovku.
Rec.: Hrubín, F. - Krobot, I. - Kovalčuk, J. / Romance pro křídlovku.
Literární noviny, 9 [4] 14 (98.01.28).

048581 - UCL-M 980030 CZ cze R
Jungmannová, L.
Součková zkoumala možnosti vyprávění.
Rec.: Součková, M. / Odkaz - Zakladatelé.
Lidové noviny, 11 [37] 13 (98.02.13).

048719 - UCL-M 980264 CZ cze R
Jungmannová, L.
Bloudění.
Literární noviny, 9 [22] 15 (98.06.03).

048767 - UCL-M 980313 CZ cze N
Jungmannová, L.
Bernhard dal svým nemocným hrdinům vlastní duši. Osm her slavného rakouského dramatika vydal v českém překladu Divadelní ústav.
Lidové noviny, 11 [190] 13 (98.08.15).

048786 - UCL-M 980338 CZ cze R
Jungmannová, L.
Plné pulty.
Rec.: Pitínský, J. - Vyskočil, I. - Rut, P. / Ananas, Park, Pokojíček. / Nedivadlo Ivana Vyskočila.
Uni, 8 [3] 32-33 (98.03.18).

048798 - UCL-M 980352 CZ cze R
Jungmannová, L.
Revolver Revue 38 - kolekce dokumentů.
Rec.: / Revolver Revue.
Lidové noviny. Umění a kritika, 11 [277] 18 (98.11.26).

048802 - UCL-M 980357 CZ cze R
Jungmannová, L.
Editoři Suchařípových Pravidel hry porušili "pravidla hry".
Rec.: Suchařípa, L. - Hančil, J. - Etlík, J. / Pravidla hry.
Lidové noviny. Umění a kritika, 11 [289] 19 (98.12.10).

048803 - UCL-M 980358 CZ cze R
Jungmannová, L.
Prostor č. 37 a 38.
Rec.: / Prostor.
Literární noviny, 9 [49] 6 (98.12.09).

060312 - UCL-M 990040 CZ cze R
Jungmannová, L.
Thomas Bernhard se tentokrát ujal role korektora.
Rec.: Bernhard, T.: Korektura.
Lidové noviny, 11, [-] 19 (98.11.05).

060313 - UCL-M 990041 CZ cze R
Jungmannová, L.
"Stecken, Stab und Stangl" čerpá z německých traumat.
Rec.: Stecken, Stab und Stangl.
Lidové noviny, 11, [-] 21 (98.11.05).

060314 - UCL-M 990042 CZ cze N
Jungmannová, L.
Německá Volksbühne v Praze "zabíjela Evropana".
Lidové noviny, 11, [-] 13 (98.11.14).

060315 - UCL-M 990043 CZ cze N
Jungmannová, L.
Netradiční forma agitace.
Lidové noviny, 11, [-] 12 (98.12.11).

060317 - UCL-M 990248 CZ cze R
Jungmannová, L.
Epický ornament: Král Lear.
Rec.: Shakespeare, W.: Král Lear.
Divadelní noviny, 7 [21] 4 (98.12.08).

060321 - UCL-M 990048 CZ cze N
Jungmannová, L. - Morávek, V.
Divadelní šílenec Vladimír Morávek.
Revue Labyrint, [3/4] 201-205 (1998).

048705 - UCL-M 980250 CZ cze R
Knopp, F.
Sborník Ianua mapuje česko - rakousko - německé vztahy.
Rec.: / Ianua.
Lidové noviny, 11 [84] 12 (98.04.09).

048765 - UCL-M 980311 CZ cze N
Knopp, F.
Osobnost exilové literatury. Jaroslav Strnad.
Lidové noviny, 11 [180] 11 (98.08.04).

048766 - UCL-M 980312 CZ cze N
Knopp, F.
Autor divadelních dějin. Vojtěch Kristián Blahník.
Lidové noviny, 11 [187] 11 (98.08.12).

048784 - UCL-M 980336 CZ cze N
Knopp, F.
Básník z okruhu Lumírovců a překladatel Shakespeara. Antonín Klášterský.
Lidové noviny, 11 [231] 11 (98.10.02).

048788 - UCL-M 980341 CZ cze N
Knopp, F.
Jules Verne byl jeho vzor. František Běhounek: 100 let od narození.
Lidové noviny, 11 [252] 11 (98.10.27).

048791 - UCL-M 980345 CZ cze N
Knopp, F.
Literatura byla jeho život. Rudolf Havel: 5 let od úmrtí.
Lidové noviny, 11 [263] 11 (98.11.10).

048797 - UCL-M 980351 CZ cze N
Knopp, F.
Dramatik rozhlasu a divadla. František Pavlíček: 75. narozeniny.
Lidové noviny, 11 [272] 11 (98.11.20).

048800 - UCL-M 980355 CZ cze N
Knopp, F.
Znalec italského divadla. Zdeněk Digrin: 10. výročí úmrtí.
Lidové noviny, 11 [283] 11 (98.12.03).

048801 - UCL-M 980356 CZ cze N
Knopp, F.
Autor Magické Prahy. A. M. Ripellino: 75 let od narození.
Lidové noviny, 11 [284] 11 (98.12.04).

048804 - UCL-M 980359 CZ cze N
Knopp, F.
Zastánce konzervatismu. Josef Knap: 25. výročí úmrtí.
Lidové noviny, 11 [291] 11 (98.12.12).

048807 - UCL-M 980363 CZ cze N
Knopp, F.
Divadelní vědec i praktik. Milan Lukeš: 65. narozeniny.
Lidové noviny, 11 [297] 11 (98.12.19).

048724 - UCL-M 980269 CZ cze M
Kraitlová, I.
Bibliografie Zdeňka Pešata.
In: Tři podoby literární vědy. - Praha, Torst 1998. - S. 253-303. - (Malá řada kritického myšlení).

048725 - UCL-M 980270 CZ cze M
Kraitlová, I.
Předmětový jmenný rejstřík.
In: Tři podoby literární vědy. - Praha, Torst 1998. - S. -. - ( Malá řada kritického myšlení).

048727 - UCL-M 980272 CZ cze M
Kraitlová, I.
Rejstřík spolupracovníků, autorů recenzí, rozhovorů, pořadatelů sborníků aj.
In: Tři podoby literární vědy. - Praha, Torst 1998. - S. -. - ( Malá řada kritického myšlení).

048819 - UCL-M 980374 RIV CZ cze J
Křivánek, V.
Samoty Josefa Hory.
Tvar, 9 [15] 1,4-5 (98.09.17).

048847 - UCL-M 980405 CZ cze N
Křivánek, V.
Býti básníkem na konci milénia.
Tvar, 9 [20] 3 (98.11.26).

060378 - UCL-M 990107 RIV CZ cze M
Křivánek, V.
Jiří Orten - redivivus. Vliv díla a osobnosti Jiřího Ortena na formování české poezie v letech 1945 - 1948.
In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945 - 1948. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1998. - S. 254-258.

048588 - UCL-M 980039 RIV CZ cze J
Kubínová, M.
Primární význam a konotace.
Česká literatura, 46 [1] 46-63 (1998).

048760 - UCL-M 980306 RIV CZ cze R
Kubínová, M.
Sémiotika výmluvných mlčení.
Rec.: Vaňková, I. / Mlčení a řeč v komunikaci, jazyce a kultuře.
Česká literatura, 46 [4] 433-438 (1998).

048649 - UCL-M 980194 CZ cze N
Kusáková, L.
Podnětná konference k problematice národního obrození.
Česká literatura, 46 [2] 214-215 (1998).

048584 - UCL-M 980034 RIV CZ cze J
Langerová, M.
Básně - obrazy. Památce Mileny Wiesnerové.
Tvar, 9 [4] 12-13 (98.02.19).

048593 - UCL-M 980045 CZ cze R
Langerová, M.
O pejskovi a kočičce.
Rec.: Veselský, J. / Mýtus organismu.
Literární noviny, 9 [13] 5 (98.04.01).

048715 - UCL-M 980260 RIV CZ cze J
Langerová, M.
Experimentální poezie šedesátých let.
Česká literatura, 46 [3] 308-319 (1998).

048792 - UCL-M 980346 CZ cze R
Langerová, M.
Vedro ve městě.
Rec.: Hauková, J. / Mozaika z vedřin.
Literární noviny, 9 [45] 6 (98.11.11).

060337 - UCL-M 990065 RIV CZ cze B
Langerová, M.
Fragmenty pohybu. Eseje o české poezii. Praha, Karolinum 1998. - 181 s.

086183 - UCL-M 20010037 RIV CZ cze M
Langerová, M.
Weinerovy obrázky z cest.
In: Lazebník. Hra doopravdy. - Praha, Torst 1998. - S. 447-461.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

048647 - UCL-M 980192 RIV CZ cze R
Lehár, J.
Text a interpretace.
Rec.: Petrů, E. / Vzdálené hlasy.
Česká literatura, 46 [2] 204-205 (1998).

048777 - UCL-M 980324 RIV CZ cze B
Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J.
Česká literatura od počátků k dnešku. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1998. - 1058 s. - (Česká historie 4).

048665 - UCL-M 980210 CZ cze R
Machala, L.
Kýčovitý les?
Rec.: Suchý, A. / Kančí les.
Literární noviny, 9 [16] 7 (98.04.22).

048690 - UCL-M 980235 CZ cze R
Machala, L.
Jít s očima žíznivýma.
Rec.: Vanča, J. / Plná sláma.
Literární noviny, 9 [23] 6 (98.06.10).

048742 - UCL-M 980288 CZ cze N
Machala, L.
Jak se rodí autor? Literární debutanti v devadesátých letech.
Týden, 5 [31] 45-49 (98.07.27).

048753 - UCL-M 980299 CZ cze R
Machala, L.
Neobyčejně o obyčejných věcech.
Rec.: Vrak, J. / Obyčejné věci.
Literární noviny, 9 [36] 5 (98.09.09).

060359 - UCL-M 990087 RIV CZ cze J
Machala, L.
Dvakrát do stejné řeky. S. -.
Romboid, 33 [10] - (1998).

048583 - UCL-M 980032 CZ cze N
Macura, V.
Spíš než o historii jde o autobiografii. S Vladimírem Macurou nad jeho poslední prózou Guvernantka.
Právo, 8 [33] 9 (98.02.09).

048591 - UCL-M 980043 RIV CZ cze J
Macura, V.
Příběh encyklopedie dam.
Tvar, 9 [5] 1, 4-5 (98.03.05).

048592 - UCL-M 980044 RIV CZ cze M
Macura, V.
Encyklopedie budečských panen. Ediční poznámka.
In: Encyklopedie budečských panen. - (Ed. Macura, V.). - Praha, Tvar 1998. - S. 2. - (Tvary 5).

048711 - UCL-M 980256 RIV CZ cze J
Macura, V.
Božena Němcová jako encyklopedistka.
Česká literatura, 46 [2] 123-133 (1998).

048714 - UCL-M 980259 RIV CZ cze B
Macura, V.
Český sen. Praha, NLN - Nakladatelství Lidové noviny 1998. - 215 s. - (Knižnice Dějin a současnosti 6).

048716 - UCL-M 980261 RIV CZ cze R
Macura, V.
Loewensteinovy eseje nejen o nedůvěře k Velké pravdě.
Rec.: Loewenstein, B. / My a ti druzí.
Česká literatura, 46 [3] 320-321 (1998).

048718 - UCL-M 980263 CZ cze N
Macura, V.
1848. Z mýtů osudové osmičky.
Týden, 5 [25] 53-59 (98.06.15).

048728 - UCL-M 980273 RIV CZ cze K
Macura, V.
Sakralizace profánního: kult humoristy F. J. Rubeše.
In: Sacrum et profanum. Sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia k problematice 19. století, pořádaného v rámci Smetanovských dnů ve dnech 11. - 13. března 1993 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Ústavem hudební vědy FF UK a Ústavem pro hudební vědu AV ČR. - (Ed. Ottlová, M.; Pospíšil, M.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1998. - S. 76-85.
[Sacrum et profanum. Plzeň (CZ), 93.03.11-93.03.13]

048762 - UCL-M 980308 RIV CZ cze R
Macura, V.
Česká literatura jako labyrint slov.
Rec.: Thomas, A. / The Labyrint of the World.
Česká literatura, 46 [4] 444-445 (1998).

048764 - UCL-M 980310 SK cze N
Macura, V.
Anketa Romboidu.
Romboid, 33 [1] 11-14 (1998).

048785 - UCL-M 980337 RIV CZ cze J
Macura, V.
Stoniš versus Ostrava. (Z referátu předneseného na konferenci Regionální literatura, její literárněvědný výklad a hodnocení, kterou pořádal Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity v listopadu 1997).
Alternativa nova, 4, 1997/1998 [7] 287-290 (98.03.20).

048787 - UCL-M 980340 CZ cze N
Macura, V.
Státní ceny získali Vladimír Macura a Jindřich Pokorný. Ministr kultury Pavel Dostál dnes předá nejvyšší ocenění za literaturu a překladatelské dílo. Laureáti letošních státních cen odpovídají na otázky Lidových novin.
Lidové noviny, 11 [248] 25 (98.10.22).

048808 - UCL-M 980364 CZ cze N
Macura, V.
Mistr Kampanus ze stáje páně Wintra doběhl padesátý.
Týden, 5 [52] 48-51 (98.12.21).

048813 - UCL-M 980333 RIV CZ cze K
Macura, V.
Revoluce 1848 - lidé a znaky.
In: Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu. Sborník příspěvků z mezioborového vědeckého sympozia, které v Litomyšli ve dnech 29. - 30. května 1998 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uspořádaly Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, město Litomyšl a Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli. - Litomyšl, Město Litomyšl - Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 1998. - S. 97-103.
[Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu. Litomyšl (CZ), 98.05.28-98.05.30]

048789 - UCL-M 980342 CZ cze N
Macura, V. - Sulovský, J. - Machala, L.
Rád měním kůže. Rozhovor s Vladimírem Macurou.
Aluze, [2] [2/3] 52-54 (1998).

048585 - UCL-M 980035 RIV CZ cze J
Macurová, N. - Macura, V.
Lyrická psaní mého zesnulého miláka. Z literárního archivu PNP.
Tvar, 9 [4] 14-15 (98.02.19).

048598 - UCL-M 980056 CZ cze N
Matoušek, P. - Janáček, P.
Pět odpovědí - Petra Matouška. "Guttenberg musel knihtisk také obhajovat".
Tvar, 9 [1] 3 (98.01.08).

048726 - UCL-M 980271 CZ cze M
Mazáčová, S.
Jmenný rejstřík.
In: Tři podoby literární vědy. - Praha, Torst 1998. - S. 247-252. - (Malá řada kritického myšlení).

048608 - UCL-M 980066 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví a vydavatelství Daniel.
Rec.: Scheinpflugová, O. - Černý, F. / Živý jako nikdo z nás.
Literární noviny, 9 [7] 16 (98.02.18).

048617 - UCL-M 980076 CZ cze R
Med, J.
Chvála zbytečnosti.
Rec.: Mertl, V. / Přemítání o věcech vezdejších.
Literární noviny, 9 [10] 7 (98.03.11).

048619 - UCL-M 980078 RIV CZ cze J
Med, J.
Zahradníčkova La Saletta - znamení doby.
Proglas, příl. Literární příloha, 9 [2] 20-22 (1998).

048666 - UCL-M 980211 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví a kavárna v Hradební.
Rec.: Jirous, I. - Šmíd, Z. / Magorova summa. / Cejch.
Literární noviny, 9 [16] 16 (98.04.22).

048672 - UCL-M 980217 CZ cze R
Med, J.
Přátelství básníků Julia Zeyera a Otokara Březiny.
Rec.: Dostál-Lutinov, K. - Batůšek, S. / Přátelství básníků.
Lidové noviny. Nedělní LN, 11 [107] 21 (98.05.09).

048679 - UCL-M 980224 RIV CZ cze J
Med, J.
Josef Florian - Bohuslav Reynek.
Literární noviny, 9 [20] 7 (98.05.20).

048691 - UCL-M 980236 RIV CZ cze J
Med, J.
Básník ocúnů a ticha.
Proglas, příl. Literární příloha, 9 [4] 15-16 (1998).

048692 - UCL-M 980237 RIV CZ cze J
Med, J.
Spirituálně orientovaná poezie 1945-1948.
Host, 14 [5] 48-59 (1998).

048698 - UCL-M 980243 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví U zlatého prstenu.
Rec.: Preisner, R. - Němeček, J. / Básně. / Mašínové.
Literární noviny, 9 [25] 16 (98.06.24).

048736 - UCL-M 980282 RIV CZ cze J
Med, J.
Svět esejů Jana Čepa.
Literární noviny, 9 [28] 7 (98.07.15).

048745 - UCL-M 980291 CZ cze R
Med, J.
Dobré dílo Josefa Floriana.
Rec.: Stankovič, A. / Okradli chudého.
Literární noviny, 8 [31] 8 (98.08.05).

048751 - UCL-M 980297 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví "U zlatého prstenu".
Rec.: Holubová, M. - Mokrejš, A. - Mlejnek, J. / Necestou cestou. / Duchovní svět F. X. Šaldy. / Naprosté motivy.
Literární noviny, 9 [34] 16 (98.08.26).

048754 - UCL-M 980300 RIV CZ cze J
Med, J.
Svět esejů Jana Čepa.
Dokořán, 2 [6] 21-23 (98.06).

048758 - UCL-M 980304 CZ cze N
Med, J.
Čtyři otázky pro Jaroslava Meda.
Tvar, 9 [14] 3 (98.09.03).

048818 - UCL-M 980373 CZ cze R
Med, J.
Apokalyptik naší doby.
Rec.: Neuwirth, V. / Apokalyptický deník.
Literární noviny, 9 [39] 7 (98.09.30).

048828 - UCL-M 980383 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Putna, M. - Deml, J. / Česká katolická literatura 1848 - 1918. / Píšu to při světle nočním.
Literární noviny, 9 [42] 16 (98.10.21).

048850 - UCL-M 980408 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Putna, M. / Česká katolická literatura v evropském kontextu.
Katolický týdeník. Perspektivy, 9 [50] 6 (98.12.13).

048855 - UCL-M 980413 RIV CZ cze M
Med, J.
Mapování exodu.
In: Ke komu mluvím dnes. - (Ed. Uhdeová, J.). - Brno, Atlantis 1998. - S. 235-241. - (Spisy Vladimíra Vokolka 5).

060379 - UCL-M 990109 RIV CZ cze M
Med, J.
Zahradníčkova La Saletta. Znamení doby.
In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945 - 1948. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1998. - S. 306-310.

048573 - UCL-M 980016 CZ cze N
Merhaut, L.
O mystifikaci, stylizaci a přelomu století.
Týdeník Rozhlas, 8 [7] 4 (98.02.09-98.02.15).

048642 - UCL-M 980187 CZ cze N
Merhaut, L.
"Hands off, kleštěnci!".
Kritická Příloha Revolver Revue, - [10] 73-74 (1998).

048596 - UCL-M 980054 CZ cze R
Novotný, V.
Soukromí profesora Čelakovského.
Rec.: Macura, V. / Guvernantka.
Týdeník Rozhlas, 8 [7] 4 (98.02.09-98.02.15).

048597 - UCL-M 980055 CZ cze R
Novotný, V.
Básnické hlasy z exilu.
Rec.: Jelínek, I. - Křivák, V. / Na způsob nicoty. / Moje matka Vídeň.
Týdeník Rozhlas, 8 [8] 4 (98.02.16-98.02.22).

048599 - UCL-M 980057 CZ cze R
Novotný, V.
SoftTvar (37).
Rec.: - / Lázeňský host.
Tvar, 9 [1] 3 (98.01.08).

048600 - UCL-M 980058 CZ cze R
Novotný, V.
Zpráva o světě paní prezidentové.
Rec.: Kosatík, P. / Člověk má dělat to, nač má sílu.
Tvar, 9 [1] 23 (98.01.08).

048602 - UCL-M 980060 CZ cze N
Novotný, V.
Rychnovská rodácká rokování.
Tvar, 9 [2] 2 (98.01.22).

048603 - UCL-M 980061 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (44).
Tvar, 9 [2] 9 (98.01.22).

048604 - UCL-M 980062 RIV CZ cze R
Novotný, V.
V labyrintu základních instinktů.
Rec.: Nesvadbová, B. / Řízkaři.
Tvar, 9 [2] 21-22 (98.01.22).

048605 - UCL-M 980063 CZ cze R
Novotný, V.
Třiatřicet spisovatelů se směje.
Rec.: Just, J. - Blažek, Z. / Kabinet smíchu.
Slovo, 90 [31] 8 (98.02.06).

048606 - UCL-M 980064 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (38).
Tvar, 9 [3] 9 (98.02.05).

048609 - UCL-M 980067 CZ cze R
Novotný, V.
Česká novorománová Babička.
Rec.: Hodrová, Daniela / Ztracené děti.
Týdeník Rozhlas, 8 [9] 4 (98.02.23-98.03.01).

048610 - UCL-M 980069 CZ cze R
Novotný, V.
Dva skoro noví básníci.
Rec.: Chobot, J. - Salava, M. / Cihlový vlk. / Krev můry.
Týdeník Rozhlas, 8 [10] 4 (98.03.02-98.03.08).

048611 - UCL-M 980070 CZ cze R
Novotný, V.
Vzhůru do labyrintu knih.
Rec.: Karpatský, D. / Malý labyrint literatury.
Slovo, 90 [56] 11 (98.03.07).

048612 - UCL-M 980071 CZ cze R
Novotný, V.
Lágroví hrdinové Jiřího Stránského.
Rec.: Stránský, J. / Štěstí.
Slovo, 90 [58] 8 (98.03.10).

048613 - UCL-M 980072 CZ cze N
Novotný, V.
Podél třetího královéhradeckého laboratoření.
Tvar, 9 [4] 2 (98.02.19).

048614 - UCL-M 980073 CZ cze R
Novotný, V.
Zápisky z četby "žlebských časů".
Rec.: - / Žleby 97.
Tvar, 9 [4] 3 (98.02.19).

048616 - UCL-M 980075 CZ cze R
Novotný, V.
Kalistovo rozpomínání na stínohry života.
Rec.: Kalista, Z. / Po proudu života.
Tvar, 9 [4] 16 (98.02.19).

048618 - UCL-M 980077 CZ cze R
Novotný, V.
Vyznavačské psychodrama Pavla Šruta.
Rec.: Šrut, P. / Zlá milá.
Týdeník Rozhlas, 8 [13] 4 (98.03.23-98.03.29).

048620 - UCL-M 980079 CZ cze R
Novotný, V.
Utěšená knihovnička.
Rec.: - / Dějiny a současnost.
Týdeník Rozhlas, 8 [14] 2 (98.03.30-98.04.05).

048621 - UCL-M 980082 CZ cze R
Novotný, V.
Svět vilných škár a dmoucího se rehka.
Rec.: Hrbáč, P. / Kalhotový pahýl.
Tvar, 9 [5] 20 (98.03.05).

048624 - UCL-M 980085 CZ cze N
Novotný, V.
Příliš tajný kritik.
Tvar, 9 [5] 10 (98.03.05).

048625 - UCL-M 980086 RIV CZ cze R
Novotný, V.
In margine Jirousova zápisníku.
Rec.: Jirous, I. / Magorův zápisník.
Tvar, 9 [6] 22-23 (98.03.19).

048626 - UCL-M 980087 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (39).
Tvar, 9 [6] 5 (98.03.19).

048628 - UCL-M 980089 CZ cze R
Novotný, V.
Malý, leč nestárnoucí labyrint.
Rec.: Karpatský, D. / Malý labyrint literatury.
Týdeník Rozhlas, 8 [15] 4 (98.04.06-98.04.12).

048630 - UCL-M 980091 CZ cze R
Novotný, V.
České vědecké pivočáry.
Rec.: - / Hospody a pivo v české společnosti.
Slovo, 90 [78] 8 (98.04.02).

048631 - UCL-M 980092 CZ cze R
Novotný, V.
Ten, kdo stavěl mosty.
Rec.: Pasák, T. / Přemysl Pitter.
Slovo, 90 [85] 8 (98.04.10).

048632 - UCL-M 980093 CZ cze R
Novotný, V.
Vaculík vydal torzo vzpomínek.
Rec.: Vaculík, L. / Nepaměti.
Slovo, 90 [85] 8 (98.04.10).

048657 - UCL-M 980202 CZ cze R
Novotný, V.
Česká sixties jako commedia dell'arte.
Rec.: Kautman, F. / Román pro tebe.
Tvar, 9 [7] 20-21 (98.04.02).

048658 - UCL-M 980203 CZ cze N
Novotný, V.
Zápisky z návštěvy GI a FI.
Tvar, 9 [7] 3 (98.04.02).

048659 - UCL-M 980204 RIV CZ cze J
Novotný, V.
Originál a otisk kampanovského tématu.
Tvar, 9 [7] 4-5 (98.04.02).

048660 - UCL-M 980205 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (40).
Tvar, 9 [7] 7 (98.04.02).

048662 - UCL-M 980207 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (47).
Tvar, 9 [8] 13 (98.04.16).

048664 - UCL-M 980209 CZ cze R
Novotný, V.
Huptychovy sny a skutečnosti.
Rec.: Huptych, M. / Tarot a Trakaře.
Týdeník Rozhlas, 8 [17] 4 (98.04.20-98.04.26).

048667 - UCL-M 980212 CZ cze R
Novotný, V.
Neslavné nevědomosti.
Rec.: / Lidové noviny.
Týdeník Rozhlas, 8 [19] 2 (98.05.04-98.05.10).

048668 - UCL-M 980213 CZ cze R
Novotný, V.
Dva prozaické debuty.
Rec.: Kočí, M. - Larus, R. / Trokadero. / Pán domu.
Týdeník Rozhlas, 8 [19] 4 (98.05.04-98.05.10).

048669 - UCL-M 980214 CZ cze N
Novotný, V.
Pražské líbánky knih a spisovatelů.
Slovo, 90 [96] 5 (98.04.25).

048671 - UCL-M 980216 CZ cze R
Novotný, V.
Tři svazky poezie z Petrova.
Rec.: Král, P. - Wernisch, I. - Stradický - Stanczyk ze Strdic, P. / Staronový kontinent. / Cesta do Ašchabadu neboli Pumpke a dalajlamové. / První kost božího těla.
Týdeník Rozhlas, 8 [20] 4 (98.05.11-98.05.17).

048674 - UCL-M 980219 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (41).
Tvar, 9 [9] 11 (98.04.30).

048676 - UCL-M 980221 CZ cze R
Novotný, V.
Vzrušující verše vlídné vážnosti.
Rec.: Mazanec, P. / Verše.
Slovo, 90 [120] 8 (98.05.25).

048677 - UCL-M 980222 CZ cze N
Novotný, V.
Svět knihy byl na tři dny centrem Prahy.
Slovo, 90 [122] 8 (98.05.27).

048678 - UCL-M 980223 CZ cze R
Novotný, V.
Torzo starých deníků Ludvíka Vaculíka.
Rec.: Vaculík, L. / Nepaměti.
Týdeník Rozhlas, 8 [22] 4 (98.05.25-98.05.31).

048680 - UCL-M 980225 CZ cze R
Novotný, V.
Nový Viewegh: Četba mimo kritiku.
Rec.: Viewegh, M. / Zapisovatelé otcovský lásky.
Týdeník Rozhlas, 8 [23] 4 (98.06.01-98.06.07).

048683 - UCL-M 980228 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (48).
Tvar, 9 [10] 7 (98.05.14).

048685 - UCL-M 980230 CZ cze R
Novotný, V.
Loučení s brněnskou bohémou.
Rec.: Řezníček, P. / Blázny šatí stvol.
Slovo, 90 [130] 8 (98.06.05).

048686 - UCL-M 980231 CZ cze M
Novotný, V.
Jitka Černíková. (* 21. 3. 1945, Hradec Králové).
In: Jedna fotografie... - Praha, Tvar 1998. - S. 2. - (Tvary).

048687 - UCL-M 980232 CZ cze R
Novotný, V.
Eastern, epika a erinye historické paměti.
Rec.: Stránský, J. / Zdivočelá země. Aukce.
Tvar, 9 [11] 20 (98.05.28).

048688 - UCL-M 980233 CZ cze N
Novotný, V.
Svět knihy aneb Frankfurt v Praze.
Reflex, 9 [23] 64 (98.06.04).

048689 - UCL-M 980234 CZ cze R
Novotný, V.
Zápisník českého legionáře.
Rec.: Bouček, B. - Payne, P. / Prosím, aby zápisník byl odevzdán mé ženě jako pozůstalost.
Týdeník Rozhlas, 8 [24] 4 (98.06.08-98.06.14).

048694 - UCL-M 980239 CZ cze N
Novotný, V.
Dopis hrobníkovi.
Okruh, - [5] 19 (1998).

048695 - UCL-M 980240 CZ cze R
Novotný, V.
Demiurg a jeho mušketýři (po dvaceti, nebo třiceti letech?).
Rec.: Řezníček, P. / Blázny šatí stvol.
Tvar, 9 [12] 20 (98.06.11).

048696 - UCL-M 980241 CZ cze R
Novotný, V.
Podivná anketa o největšího Čecha.
Lidové noviny, 11 [140] 10 (98.06.17).

048697 - UCL-M 980242 CZ cze R
Novotný, V.
Karel Kryl: básník či zpěvák?
Rec.: Kryl, K. / Texty písní.
Týdeník Rozhlas, 8 [26] 4 (98.06.22-98.06.28).

048699 - UCL-M 980244 CZ cze R
Novotný, V.
Bystrovova Edice Poetikon.
Rec.: Landa, L. - Bystrov, M. / Malá slabost v kolenou. / Ukolébavka pro golfové míčky.
Týdeník Rozhlas, 8 [27] 4 (98.06.29-98.07.05).

048701 - UCL-M 980246 CZ cze R
Novotný, V.
Tři grácie z Votobie.
Rec.: Walló, O. / Dlouhá zima.
Týdeník Rozhlas, 8 [29] 4 (98.07.13-98.07.19).

048702 - UCL-M 980247 CZ cze R
Novotný, V.
V zelených střevech plných much...
Rec.: Kahuda, V. / Exhumace.
Tvar, 9 [ 13] 20 (98.06.25).

048703 - UCL-M 980248 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (42).
Tvar, 9 [13] 9 (98.06.25).

048737 - UCL-M 980283 CZ cze R
Novotný, V.
Malý hold Radoslavu Nenadálovi.
Rec.: Nenadál, R. / Rakvářova dcera.
Slovo, 90 [158] 8 (98.07.09).

048738 - UCL-M 980284 CZ cze N
Novotný, V.
Snil o intelektuální poezii.
Slovo, 90 [165] 8 (98.07.17).

048739 - UCL-M 980285 CZ cze R
Novotný, V.
Šmíd si šťastně vybral žánr rodinné kroniky.
Rec.: Šmíd, Z. / Cejch.
Slovo, 90 [170] 8 (98.07.23).

048740 - UCL-M 980286 CZ cze R
Novotný, V.
Deníky napsané ve světle evangelia.
Rec.: Neuwirth, V. / Apokalyptický deník.
Slovo, 90 [171] 8 (98.07.24).

048741 - UCL-M 980287 CZ cze R
Novotný, V.
Prozaické lano Jana Balabána.
Rec.: Balabán, J. / Boží lano.
Slovo, 90 [174] 8 (98.07.28).

048743 - UCL-M 980289 CZ cze N
Novotný, V.
Kdo nebo co vám v poslední době kazí nejvíc náladu? Literatura.
Reflex, 9 [29] 55 (98.07.16).

048744 - UCL-M 980290 CZ cze R
Novotný, V.
Mravní bahno ve světě a v Čechách.
Rec.: Pekárková, I. - Boučková, T. / Gang zjizvených. / Krákorám.
Týdeník Rozhlas, 8 [32] 4 (98.08.03-98.08.09).

048747 - UCL-M 980293 RIV CZ cze M
Novotný, V.
Nad sešitem zasutých veršů.
In: Jeskyně a jeskyňky. - Praha, Cherm 1998. - S. 63-68.

048749 - UCL-M 980295 CZ cze N
Novotný, V.
Deníky, básně a dopisy Jiřího Daniela.
Týdeník Rozhlas, 8 [36] 4 (98.08.31-98.09.06).

048750 - UCL-M 980296 CZ cze N
Novotný, V.
Zážitek s mikropovídkou.
Týdeník Rozhlas, 8 [36] 5 (98.08.31-98.09.06).

048752 - UCL-M 980298 CZ cze R
Novotný, V.
Báječná léta se Slovinskem.
Rec.: Benhart, F. / Zářivý den u řeky.
Týdeník Rozhlas, 8 [37] 4 (98.09.07-98.09.13).

048755 - UCL-M 980301 CZ cze N
Novotný, V.
Příliš neliterární televize.
Reflex, 9 [36] 54 (98.09.03).

048756 - UCL-M 980302 CZ cze R
Novotný, V.
Plytkost z Třineckých železáren.
Rec.: Štefaňáková, R. / Někdo přijde a bude mě mít rád.
Týdeník Rozhlas, - [40] 4 (98.09.28-98.10.04).

048815 - UCL-M 980369 RIV CZ cze M
Novotný, V.
K typologii nové české poezie.
In: Bítov '97. Mladá poezie dnes. Poezie jako svébytný žánr. - Brno, Petrov 1998. - S. 17-22.

048820 - UCL-M 980375 CZ cze N
Novotný, V.
Sjeli se básníci (i kritici) pod Hostýn...
Tvar, 9 [15] 5 (98.09.17).

048821 - UCL-M 980376 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (51).
Tvar, 9 [15] 13 (98.09.17).

048822 - UCL-M 980377 CZ cze N
Novotný, V.
[Začala vycházet nová "revue pro kritické myšlení"...].
Tvar, 9 [15] 17 (98.09.17).

048823 - UCL-M 980378 CZ cze J
Novotný, V.
Kultovní prózy z časů sixties. Laureátkou Seifertovy ceny je Věra Linhartová.
Týden, 5 [40] 70-71 (98.09.28).

048825 - UCL-M 980380 CZ cze N
Novotný, V.
Havelka vlast neopustil.
Rovnost, 8 [229] 5 (98.09.30).

048826 - UCL-M 980381 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTVAR (43).
Tvar, 9 [16] 9 (98.10.01).

048827 - UCL-M 980382 CZ cze R
Novotný, V.
O tetelivé úzkosti, kterou nazýváme duše.
Rec.: Bělohradská, H. - Bělohradská, H. / Přešťastné manželství. / Nebezpečné výpravy.
Tvar, 9 [16] 20 (98.10.01).

048829 - UCL-M 980385 CZ cze R
Novotný, V.
Prózy z Moderního analfabetu.
Rec.: Kahuda, V. - Ryba, O. / Exhumace. / Žiju si jako Rybouac.
Týdeník Rozhlas, 8 [44] 4 (98.10.26-98.11.01).

048832 - UCL-M 980389 CZ cze R
Novotný, V.
Jací jsme byli a jací jsme?
Rec.: Balajka, B. / Mezi trůnem a oltářem.
Tvar, 9 [17] 20 (98.10.15).

048834 - UCL-M 980391 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (52).
Tvar, 9 [17] 13 (98.10.15).

048835 - UCL-M 980392 CZ cze R
Novotný, V.
Experiment s historickým románem.
Rec.: Balajka, B. / Mezi trůnem a oltářem.
Týdeník Rozhlas, 8 [48] 4 (98.11.23-98.11.29).

048839 - UCL-M 980396 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (53).
Tvar, 9 [18] 5 (98.10.29).

048840 - UCL-M 980397 CZ cze R
Novotný, V.
Fotopamátník z loňského Bítova.
Rec.: / Bítov '97.
Tvar, 9 [18] 23 (98.10.29).

048842 - UCL-M 980399 CZ cze R
Novotný, V.
Zdalipak se z Liptákova stanou Lurdy?
Rec.: Šebánek, J. - Velebný, K. / Byli jsme a buben.
Tvar, 9 [19] 21-22 (98.11.12).

048843 - UCL-M 980400 CZ cze N
Novotný, V.
Pražská funeralia.
Tvar, 9 [19] 11 (98.11.12).

048844 - UCL-M 980401 RIV CZ cze J
Novotný, V.
Pražský literární novinář Egon Ervín Kisch.
Tvar, 9 [19] 6 (98.11.12).

048845 - UCL-M 980402 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (44).
Tvar, 9 [19] 5 (98.11.12).

048846 - UCL-M 980404 CZ cze R
Novotný, V.
Absence vizuálna za účelem humoru.
Rec.: Svěrák, Z. - Šebánek, J. - Vondráček, J. / Vinárna U Pavouka.
Tvar, 9 [20] 23 (98.11.26).

048848 - UCL-M 980406 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (45).
Tvar, 9 [20] 5 (98.11.26).

048853 - UCL-M 980411 RIV CZ cze M
Novotný, V.
Literatura. Pražská nakladatelství.
In: Dějiny Prahy. Díl 2. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. - Praha-Litomyšl, Paseka 1998. - S. 361-366.

048856 - UCL-M 980414 CZ cze R
Novotný, V.
Návrat ztracených ptáků v podání křesadlovském.
Rec.: Křesadlo, J. / Dům.
Tvar, 9 [21] 20 (98.12.10).

048857 - UCL-M 980415 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (54).
Tvar, 9 [21] 11 (98.12.10).

048858 - UCL-M 980416 CZ cze R
Novotný, V.
Jak Cimrman přišel na svět.
Rec.: Svěrák, Z. - Šebánek, J. - Vondráček, J. / Vinárna u Pavouka.
Týdeník Rozhlas, 8 [53/1] 4 (98.12.28-998.01.03).

048859 - UCL-M 980417 CZ cze R
Novotný, V.
Retropróza má tři schopné a talentované následníky.
Rec.: Dousková, I. - Vlášek, J. - Blažek, Z. / Hrdý Budžes. / Ach, ty stříbrné lišky. / Bigbít.
Lidové noviny, 11 [300] 12 (98.12.23).

048867 - UCL-M 980425 RIV CZ cze K
Novotný, V.
Čeští anglosasové aneb Na bezejmenných stezkách.
In: Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. Sborník referátů z literárněvědné konference 40. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). - Praha-Opava, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity 1998. - S. 43-48.
[Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. 40. Bezručova Opava. Opava (CZ), 96.09.16-96.09.18]

048868 - UCL-M 980426 RIV CZ cze M
Novotný, V.
Literatura. Kultura oficiální i neoficiální. Pražská nakladatelství.
In: Dějiny Prahy. Díl 2. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. - Praha-Litomyšl, Paseka 1998. - S. 485-490.

048870 - UCL-M 980428 RIV CZ cze M
Novotný, V.
Zpěváci a textaři po roce 1969.
In: Dějiny Prahy. Díl 2. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. - Praha-Litomyšl, Paseka 1998. - S. 499-500.

048871 - UCL-M 980429 RIV CZ cze M
Novotný, V.
Po listopadu 1989.
In: Dějiny Prahy. Díl 2. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. - Praha-Litomyšl, Paseka 1998. - S. 504-512.

048757 - UCL-M 980303 CZ cze R
Novotný, V. - Magdoň, L. - Běleš, P. - Pilař, M.
Telegrafické recenze.
Rec.: Boučková, T. - Pekárková, I. - Vrak, J. / Krákorám. / Gang zjizvených. / Obyčejné věci.
Host, 14 [7] 79-81 (1998).

048852 - UCL-M 980410 CZ cze R
Novotný, V. - Magdoň, L. - Hanuška, P. - Kočí, D.
Telegrafické recenze.
Rec.: Ryba, O. - Kahuda, V. - Wollner, M. / Žiju jako Rybouac. / Exhumace. / Ukradené knihy.
Host, 14 [9] 96-99 (1998).

048675 - UCL-M 980220 CZ cze N
Novotný, V. - Šlajchrt, V.
Never more. Literatura.
Reflex, 9 [19] 65 (98.05.07).

048851 - UCL-M 980409 CZ cze N
Novotný, V. - Šlajchrt, V. - Mlejnek, J.
Never more. Literatura.
Reflex, 9 [45] 69 (98.11.05).

048869 - UCL-M 980427 RIV CZ cze M
Novotný, V. - Vlk, J.
Nonkonformní kultura a samizdat.
In: Dějiny Prahy. Díl 2. Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti. - Praha-Litomyšl, Paseka 1998. - S. 496-498.

048575 - UCL-M 980019 CZ cze N
Opelík, J.
Slovo na závěr.
Aluze, [2] [1] 78-79 (1998).

048577 - UCL-M 980022 CZ cze N
Opelík, J.
Omluva a oprava.
Zprávy Společnosti bratří Čapků, - [48] 6 (98.03).

048579 - UCL-M 980024 RIV CZ cze K
Opelík, J.
Od vladařů ducha k vladařům poezie.
In: Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu soudobé literární vědy. Materiály z vědecké konference pořádané Katedrou bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 8. a 9. října 1997. - A.). - Olomouc, Danal 1998. - S. 6-12.
[Badatelská metoda Oldřicha Králíka v kontextu soudobé literární vědy. Olomouc, 97.10.08-97.10.09]

048651 - UCL-M 980196 RIV CZ cze B
Opelík, J.
Vzpomínky. (Ed. Opelík, J.). - Praha, Torst 1998. - 410 s.

048722 - UCL-M 980267 CZ cze M
Opelík, J.
Ediční poznámka.
In: Vzpomínky. - (Ed. Opelík, J.). - Praha, Torst 1998. - S. 349-350.

048723 - UCL-M 980268 RIV CZ cze M
Opelík, J.
Vzpomínky Jarmily Čapkové.
In: Vzpomínky. - (Ed. Opelík, J.). - Praha, Torst 1998. - S. 387-401.

048778 - UCL-M 980325 RIV CZ cze M
Opelík, J.
Ediční poznámka.
In: Básně I. - (Ed. Opelík, J.). - Třebíč, Akcent - Společnost Jana Skácela - Nadace Jana Skácela 1998. - S. 267-285. - (Akcent - Blok 27).

048779 - UCL-M 980326 RIV CZ cze M
Opelík, J.
Ediční poznámka.
In: Básně II. - (Ed. Opelík, Jiří). - Třebíč, Akcent - Společnost Jana Skácela - Nadace Jana Skácela 1998. - S. 393-413. - (Akcent - Blok).

048782 - UCL-M 980331 CZ cze N
Opelík, J.
Z dílny bratří Čapků.
Zpravodaj Společnosti bratří Čapků, - [37] 1 (1998).

048783 - UCL-M 980332 RIV CZ cze J
Opelík, J.
Čapkovské drobinky.
Zpravodaj Společnosti bratří Čapků, - [37] 25-28 (1998).

048571 - UCL-M 980009 CZ cze R
Packová, D.
Nevěřte všemu, co píšu.
Rec.: Przybyszewski, S. - Hloušková, J. / Paměti - korespondence.
Nové knihy, 38 [10] 3 (98.03.11).

048663 - UCL-M 980208 CZ cze R
Packová, D.
Poezie Karla Kryla: jen smutek zůstává básníku.
Rec.: Kryl, K. / Básně.
Mladá fronta Dnes, 9 [94] 19 (98.04.22).

048816 - UCL-M 980371 CZ cze N
Packová, D.
Naskládaná poezie.
Uni, 8 [1] 4-5 (98.01.21).

048817 - UCL-M 980372 CZ cze N
Packová, D.
Zvláštní škola (poetická). 2. Mezi poezií a prózou.
Uni, 8 [2] 28-29 (98.02.18).

048836 - UCL-M 980393 CZ cze R
Packová, D.
Nic než život ruské básnířky.
Rec.: Cvetajevová, M. - Kubišta, L. - Štroblová, J. - Vrbová, H. - Honzík, J. / Vyznání na dálku.
Mladá fronta Dnes, 9 [266] 21 (98.11.13).

048841 - UCL-M 980398 CZ cze R
Packová, D.
J. H. Krchovský: Už jen beznaděj mé trapné existence skýtá mi naději.
Rec.: Krchovský, J. / Básně.
Mladá fronta Dnes, 9 [280] 16 (98.11.30).

048574 - UCL-M 980017 CZ cze N
Pešat, Z.
Skepsi zaslouží spíše někteří historikové, nikoli sama literární historie. Rozhovor se Zdeňkem Pešatem.
Tvar, 9 [2] 8 (98.01.22).

048646 - UCL-M 980191 CZ cze R
Pešat, Z.
Na řadě je Oldřich Mikulášek.
Rec.: Mikulášek, O. / Verše.
Literární noviny, 9 [18] 5 (98.05.06).

048648 - UCL-M 980193 CZ cze R
Pešat, Z.
Hledání přístupů k poezii.
Rec.: Blažíček, P. / Poezie Karla Tomana.
Česká literatura, 46 [2] 209-211 (1998).

048652 - UCL-M 980197 RIV CZ cze B
Pešat, Z.
Tři podoby literární vědy. Praha, Torst 1998. - 303 s. - (Malá řada kritického myšlení).

048654 - UCL-M 980199 RIV CZ cze J
Pešat, Z.
Z kapitol české programové kritiky. F. X. Šalda a Jaroslav Vrchlický.
Česká literatura, 46 [3] 229-235 (1998).

048656 - UCL-M 980201 CZ cze N
Pešat, Z.
Zahradníček ztrácí nervy. Ad LN 11. 6. 1998: Zdivočelé Literárky ve víru kampaně ODS.
Lidové noviny, 11 [139] 10 (98.06.16).

048772 - UCL-M 980319 RIV CZ cze M
Pešat, Z.
Literatura Skupiny 42.
In: Skupina 42. - (Ed. Petrová, E.). - Praha, Akropolis - Galerie hlavního města Prahy 1998. - S. 155-161.

061036 - UCL-M 990182 CZ cze J
Pešat, Z.
Místo portrétu.
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 47 [1] 5-8 (1998).

048734 - UCL-M 980280 SK cze N
Pešat, Z. - Färber, V.
Anketa Romboidu.
Romboid, 33 [1] 11-14 (1998).

048865 - UCL-M 980423 RIV CZ cze M
Pešat, Z. - Petrová, E.
Medailony členů Skupiny 42.
In: Skupina 42. - (Ed. Petrová, E.). - Praha, Akropolis - Galerie hlavního města Prahy 1998. - S. 205-208.

048730 - UCL-M 980275 CZ cze M
Petrbok, V.
Ediční poznámka.
In: Stručné dějiny Prahy - Skizze einer Geschichte von Prag. - Praha, Pražská edice 1998. - S. -.

048731 - UCL-M 980277 CZ cze N
Petrbok, V.
Dvě konference o české slovesnosti 17. - 18. století.
Česká literatura, 46 [3] 333-336 (1998).

048627 - UCL-M 980088 CZ cze R
Pilař, M. - Janáček, P. - Hruška, P. - Běleš, P.
Telegrafické recenze.
Rec.: Halmay, P. - Syrovátka, J. - Kuklík, P. - Larus, R. / Hluk. / Výkřiky v Moři ticha. / Vpředu se ohlédni. / Pán domu.
Host, 14 [3] 84-86 (1998).

048693 - UCL-M 980238 CZ cze R
Pilař, M. - Magdoň, L. - Janáček, P.
Telegrafické recenze.
Rec.: Ajvaz, M. - Štolba, J. - Stradický-Stanczyk ze Strdic, P. / Tyrkysový orel. / Město za. / Zlomená nadkova.
Host, 14 [5] 82-83 (1998).

048595 - UCL-M 980052 RIV CZ cze J
Poslední, P.
Základy literární kultury.
Češtinář, 8 (1997/1998) [3] 70-76 (98.01).

048622 - UCL-M 980083 CZ cze N
Poslední, P.
Totožnost známého (v česko-polských literárních vztazích).
Tvar, 9 [5] 16 (98.03.05).

048661 - UCL-M 980206 RIV CZ cze J
Poslední, P.
Obrácená znaménka.
Tvar, 9 [7] 12-13 (98.04.02).

048673 - UCL-M 980218 CZ cze R
Poslední, P.
Paradoxní symbol.
Rec.: Przybyszewski, S. - Hloušková, J. / Paměti - korespondence.
Tvar, 9 [9] 20 (98.04.30).

048700 - UCL-M 980245 RIV CZ cze J
Poslední, P.
Srovnávání literárních kultur.
Češtinář, 8 (1997/1998) [4] 105-111 (98.03).

048833 - UCL-M 980390 RIV CZ cze J
Poslední, P.
Oživená paměť.
Tvar, 9 [17] 10-11 (98.10.15).

048863 - UCL-M 980421 RIV CZ cze J
Poslední, P.
Subjekty literárního povědomí.
Češtinář, 9 (1998/1999) [1] 9-16 (98.09).

048640 - UCL-M 980184 CZ cze R
Přibáň, M.
Problémy s bibliografií českého samizdatu.
Rec.: Hanáková, J. / Edice českého samizdatu.
Tvar, 9 [8] 7 (98.04.16).

048641 - UCL-M 980185 RIV CZ cze J
Přibáň, M.
Malý průvodce protektorátní poezií Josefa Škvoreckého.
Tvar, 9 [7] 17 (98.04.02).

092309 - UCL-M 20020023 CZ cze N
Přibáň, M.
Soupis prací Jiřího Rambouska vztahujících se k Jihlavě a jihlavskému regionu.
Vlastivědný sborník Vysočiny, 1, [-] 460-461 (1998).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

048861 - UCL-M 980419 CZ cze N
Slomek, J. - Novotný, V. - Mlejnek, J.
Never more. Literatura.
Reflex, 9 [50] 65 (98.12.10).

048638 - UCL-M 980182 RIV CZ cze M
Soldán, L.
Ediční poznámky a vysvětlivky.
In: Tvář neznámého a jiné prózy. - Třebíč - Rosice u Brna, Arca JiMfa - Gloria 1998. - S. 203-209.

048639 - UCL-M 980183 CZ cze B
Soldán, L.
Doslov.
In: Tvář neznámého a jiné prózy. - Třebíč - Rosice u Brna, Arca JiMfa - Gloria 1998. - S. 211-219.

060966 - UCL-M 990249 RIV CZ cze M
Soldán, L.
Doslov. Ediční poznámky a vysvětlivky.
In: Tvář neznámého a jiné prózy. - (Ed. Soldán, Ladislav). - Třebíč - Rosice u Brna, Gloria - Arca JiMfa 1998. - S. 211-219.

060970 - UCL-M 990113 RIV CZ cze M
Soldán, L.
Hledání mýtů přírody a lidství.
In: Chléb na stole. - Praha, Česká expedice - Společnost Podkarpatské Rusi 1998. - S. 113-115. - (Vrchovina 3).

060973 - UCL-M 990116 RIV CZ cze C
Soldán, L.
Mladá katolická kritika z časopisu Vyšehrad.
In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. - (Ed. Hruška, P.). - Praha, ÚČL AV ČR 1998. - S. 368-375.
[Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Praha, 97.06.11-97.06.13]

060971 - UCL-M 990114 RIV CZ cze B
Soldán, L. - Marek, P.
Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí. Nástin života a díla vůdčí osobnosti českého katolického modernismu. Třebíč, Arca JiMfa 1998. - 471 s.

048682 - UCL-M 980227 CZ cze R
Svadbová, B.
Ještě jednou Olga Scheinpflugová o Karlu Čapkovi.
Rec.: Scheinpflugová, O. / Živý jako nikdo z nás.
Tvar, 9 [10] 21 (98.05.14).

048830 - UCL-M 980387 RIV CZ cze B
Svozil, B. - Svadbová, B.
Česká literatura ve zkratce. Díl 2. Období od 80. let 18. století do 80. let 19. století. Praha, Brána - Knižní klub 1998. - 186 s.

060303 - UCL-M 990032 RIV CZ cze J
Vangeli, N.
Všichni, kdož padají. 9 s.
Svět a divadlo, 9 [4-5m] (1998).

060304 - UCL-M 990033 RIV CZ cze J
Vangeli, N.
Isidora Duncan v české společnosti.
Svět a divadlo, 9 [6] -m (1998).

060305 - UCL-M 990034 RIV CZ cze J
Vangeli, N.
Kresnik.
Svět a divadlo, 9 [6] - (1998).

060306 - UCL-M 990035 CZ cze N
Vangeli, N.
Vejce, ta oblá kniha Genesis.
Literární noviny, 9 [42] - (98.10.21).

060307 - UCL-M 990036 CZ cze N
Vangeli, N.
Temný tanec, který vyzařuje jas.
Lidové noviny, 11 [243] - (98.10.16).

060308 - UCL-M 990037 CZ cze N
Vangeli, N.
Divadlo jako čistička odpadních vod.
Lidové noviny, příl. Umění a kritika, 11, [-] - (98.12.10).

048864 - UCL-M 980422 RIV CZ cze J
Vítová, A.
Žákovská četba na učilišti.
Český jazyk a literatura, 49 (1998/1999) [3/4] 69-75 (1998).

048578 - UCL-M 980023 RIV CZ cze R
Vojtěch, D.
"Strukturalismus je strukturující činnost",...
Rec.: Červenka, M. / Obléhání zevnitř.
Česká literatura, 46 [1] 116-120 (1998).

048643 - UCL-M 980188 CZ cze N
Vojtěch, D.
Odborný žurnalista přijímá signál.
Kritická Příloha Revolver Revue, - [10] 75-77 (1998).

048655 - UCL-M 980200 RIV CZ cze J
Vojtěch, D.
Polemičnost v koncepci Šaldova románu.
Česká literatura, 46 [3] 274-282 (1998).

048824 - UCL-M 980379 CZ cze J
Vojtková, M.
Boj o dílo. (Nad osudem dramatika Franka Tetauera).
Divadelní revue, 9 [3] 17-28 (98.09).

086346 - UCL-M 20010199 CZ cze B
Vrbová, A.
Stylistika pro překladatele. Praha, Karolinum 1998. - 198 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

048572 - UCL-M 980015 CZ cze N
Zach, A.
Nakladatelské družstvo Máje. (1901-1949).
Knihkupec a nakladatel, 3 = 17 [1] 16-17 (98.01).

048576 - UCL-M 980020 CZ cze N
Zach, A.
Jos R. Vilímek 1858 - 1949.
Knihkupec a nakladatel, 3 = 17 [2] 16-17 (98.02).

048644 - UCL-M 980189 CZ cze N
Zach, A.
Fr. A. Urbánek 1872 - 1949.
Knihkupec a nakladatel, 3 = 17 [3] 16-17 (98.03).

048645 - UCL-M 980190 CZ cze N
Zach, A.
Grosman a Svoboda 1897 - 1925 (1949).
Knihkupec a nakladatel, 3 = 17 [4] 16-17 (98.04).

048653 - UCL-M 980198 CZ cze N
Zach, A.
M. Knapp 1881 - 1949.
Knihkupec a nakladatel, 3 = 17 [5] 16-17 (98.05).

048733 - UCL-M 980279 CZ cze N
Zach, A.
Vilímkova knihovna (1898 - 1947).
Knihkupec a nakladatel, 3 = 17 [6] 16-17 (98.06).

048735 - UCL-M 980281 CZ cze N
Zach, A.
J. Otto 1871 - 1949.
Knihkupec a nakladatel, 3 = 17 [7/8] 19-20 (98.08).

048771 - UCL-M 980317 CZ cze N
Zach, A.
F. Topič 1883 - 1936.
Knihkupec a nakladatel, 3 = 17 [9] 16-17 (98.09).

048773 - UCL-M 980320 CZ cze N
Zach, A.
Družstevní práce 1922 - 1952 (1955).
Knihkupec a nakladatel, 3 = 17 [10] 16-17 (98.10).

048774 - UCL-M 980321 RIV CZ cze M
Zach, A.
U kolébky knih.
In: Kniha o Praze 1. - Praha, Vydavatelství a nakladatelství Milpo 1998. - S. 128-131.

048776 - UCL-M 980323 CZ cze N
Zach, A.
Fr. Borový 1912 - 1949.
Knihkupec a nakladatel, 3 = 17 [11] 16-17 (98.11).

048781 - UCL-M 980328 CZ cze N
Zach, A.
Melantrich (od 1898).
Knihkupec a nakladatel, 3 = 17 [12] 16-17 (98.12).

060332 - UCL-M 990060 RIV CZ cze M
Zach, A.
Případ nakladatele Mazáče.
In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945 - 1948. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1998. - S. 203-210.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0056702

048780 - UCL-M 980327 RIV CZ cze M
Zach, A. - Zemanová, G. M.
Ediční poznámka.
In: Tři vzpomínkové portréty. (Eduard Tesař, Zdenka Braunerová, František Kaván). - (Ed. Zach, A.; Zemanová, G. M.). - Praha, Thyrsus 1998. - S. 33-35.

048809 - UCL-M 980367 CZ cze M
Zach, A. - Zemanová, G. M.
Nakladatelský dovětek.
In: Tři vzpomínkové portréty. (Eduard Tesař, Zdenka Braunerová, František Kaván). - Praha, Thyrsus 1998. - S. 38-39.

048635 - UCL-M 980163 RIV SK cze R
Zelinský, M.
"Stálé zjemňování vnímavosti."
Rec.: Mikula, V. / Od baroka k postmoderne.
Romboid, - [3] 40-42 (1998).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11