ASEP

PSÚ - Psychologický ústav

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

084133 - PSU-E 20015008 RIV CZ cze C
Blahutková, M. - Řehulka, E.
Význam pohybové aktivity pro psychické zdraví učitele, trenéra a kouče.
In: Učitelé a zdraví 3. - (Ed. Řehulka, E.; Řehulková, O.). - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2001. - S. 159-162.
[Učitelé a zdraví 3. Brno (CZ), 00.09.20-00.09.21 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084147 - PSU-E 20015022 RIV CZ cze J
Blatný, M.
Osobnostní determinanty sebeohodnocení a životní spokojenosti: mezipohlavní rozdíly.
Československá psychologie, 45 [5] 385-392 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/0755
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

087114 - PSU-E 20015046 RIV CZ cze B
Blatný, M.
Sebepojetí v osobnostním kontextu. Brno, Psychologický ústav AV ČR 2001. - 103 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/0755
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

087116 - PSU-E 20015048 RIV SK cze C
Blatný, M.
Inteligence a osobnost: o významu pojmů.
In: Inteligencia a osobnosť. - Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie SAV 2001. - S. 54-56.
[Inteligencia a osobnosť. Bratislava (SK), 01.03.23 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084154 - PSU-E 20015029 CZ eng A
Blatný, M. - Janušová, P.
Appraisal, Personality, And Coping Choice.
In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology.Globalization - opportunities and threats. - Lanškroun, GOSC Group, s.r.o. 2001. - S. 442.
[The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology. Praha (CZ), 01.05.16-01.05.19 (EUR)]

087115 - PSU-E 20015047 RIV CZ cze G
Blatný, M. - Svoboda, M. - Ruisel, I. - Výrost, J.
Sociální procesy a osobnost 2000: Sborník příspěvků Brno. Brno, Vydavatelství Masarykovy univerzity 2001. - 242 s.
[Sociální procesy a osobnost 2000. Brno (CZ), 00.10.05-00.10.06 (EUR) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084156 - PSU-E 20015031 RIV CZ eng J
Caprara, G. V. - Barbaranelli, C. - Pastorelli, C. - Čermák, I. - Rozsa, S.
Facing Guilt: Role of Negative Affectivity, Need for Reparation, and Fear of Punishment in Leading to Prosocial Behaviour and Aggression.
European Journal of Personality, 15 [3] 219-237 (2001).

086395 - PSU-E 20010005 RIV SIGLE CZ cze J
Chrz, V.
Koherence dětského vyprávění.
Bulletin PsÚ, 7 [2] 21-42 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7025102

084144 - PSU-E 20015019 RIV CZ cze M
Čermák, I.
Příběhy žité a vyprávěné: od psychoterapie k identitě a epistemologii.
In: Identita, zdravie a nová paradigma. - Bratislava, KVSBK SAV, VEDA - vydavatelství SAV 2001. - S. 77-92.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084135 - PSU-E 20015010 RIV CZ cze C
Čermák, I. - Klimusová, H.
Vývoj sebeposouzení u dětí na škálách Achenbachova a Edelbrockova dotazníku poruch chování dítěte.
In: Sociální procesy a osobnost. - Brno, Vydavatelství Masarykvy univerzity 2001. - S. 35-41.
[Sociální procesy a osobnost.. Brno (CZ), 00.10.05-00.10.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

086413 - PSU-E 20010023 RIV SIGLE CZ cze J
Heller, D.
Psychologie induktivního myšlení.
Bulletin PsÚ, 7 [2] 1-19 (2001).

086414 - PSU-E 20010024 RIV SIGLE CZ cze R
Heller, D.
Jiří Šípek: Projektivní metody.
Rec.: Šípek, J.: Projektivní metody.
Československá psychologie, 45 [6] 568-569 (2001).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

097965 - PSU-E 20023010 RIV CZ cze J
Heller, D.
Některé charakteristické znaky lidského myšlení z hlediska současné kognitivní psychologie.
Bulletin PsÚ AV ČR, 7 [1] 1-21 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

097967 - PSU-E 20023012 RIV SIGLE CZ cze M
Heller, D.
Přehled psychologických přístupů k psychice člověka.
In: Psychologie pro každý den. - Praha, Filosofická fakulta UK 2001. - S. 3-9.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084129 - PSU-E 20015004 RIV CZ cze C
Hřebíčková, M.
Přehled výzkumů uplatňujících pětifaktorový model osobnosti v adolescenci.
In: Psychologické otázky adolescence. - (Ed. Řehulková, O.; Řehulka, E.). - Blansko, Psychologický ústav AV ČR 2001. - S. 43-57.
[Psychologické otázky adolescence. Brno (CZ), 01.06.01 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084136 - PSU-E 20015011 RIV CZ cze C
Hřebíčková, M.
Od pětifaktorového modelu k pětifaktorové teorii osobnosti.
In: Sociální procesy a osobnost. - Brno, Vydavatelství Masarykvy univerzity 2001. - S. 65-72.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 00.10.05-00.10.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084159 - PSU-E 20015034 CZ eng A
Hřebíčková, M. - Klimusová, H. - Řehulková, O.
The Five Faces of Eve: A Comparsion of the Personality Structure in Women from Different Occupational Groups.
In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology.Globalization - opportunities and threats. - Lanškroun, GOSC Group, s.r.o. 2001. - S. 475.
[The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology. Praha (CZ), 01.05.16-01.05.19 (EUR)]

084143 - PSU-E 20015018 CZ cze B
Hřebíčková, M. - Urbánek, T.
NEO pětifaktorový osobnostní inventář. Praha, Testcentrum Praha 2001. - 52 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/93/1255; GA ČR(CZ) GA406/96/1543; GA ČR(CZ) GA406/99/1155
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084137 - PSU-E 20015012 RIV CZ cze C
Klimusová, H. - Květon, P.
Počítačem administrovaná psychodiagnostika - výkonové testy.
In: Sociální procesy a osobnost. - Brno, Vydavatelství Masarykvy univerzity 2001. - S. 85-89.
[Sociální procesy a osobnost.. Brno (CZ), 00.10.05-00.10.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/99/1052
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084160 - PSU-E 20015035 CZ eng A
Klimusová, H. - Květon, P.
Computer Based Assessment: Ability Testing.
In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology.Globalization - opportunities and threats. - Lanškroun, GOSC Group, s.r.o. 2001. - S. 185.
[The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology. Praha (CZ), 01.05.16-01.05.19 (EUR)]

084161 - PSU-E 20015036 CZ eng A
Květon, P. - Klimusová, H.
Concentration Tests - Issues of Computer Adaptation.
In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology.Globalization - opportunities and threats. - Lanškroun, GOSC Group, s.r.o. 2001. - S. 195.
[The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology. Praha (CZ), 01.05.16-01.05.19 (EUR)]

084157 - PSU-E 20015032 RIV NL eng J
Lewis, C. A. - Shevlin, M. - McGuckin, C. - Navrátil, M.
The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire: Confirmatory Factor Analysis.
Pastoral Psychology, 49 [5] 379-384 (2001).

084163 - PSU-E 20015038 CZ eng A
Linden, J. - Čermák, I.
A Hermeneutic Research on Theatre Actors´ Working Life.
In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology.Globalization - opportunities and threats. - Lanškroun, GOSC Group, s.r.o. 2001. - S. S55.
[The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology. Praha (CZ), 01.05.16-01.05.19 (EUR)]

084134 - PSU-E 20015009 RIV CZ cze C
Macek, P.
Adolescence, utváření identity a současní čeští dospívající.
In: Psychologické otázky adolescence. - (Ed. Řehulková, O.; Řehulka, E.). - Blansko, Psychologický ústav AV ČR 2001. - S. 18-28.
[Psychologické otázky adolescence. Brno (CZ), 01.06.01 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084155 - PSU-E 20015030 RIV CZ cze J
Michalčáková, R. - Květon, P.
Proč tu mám být sám?
Psychologie dnes, 7 [5] 20-21 (2001).

098601 - PSU-E 20025007 RIV CZ cze J
Miovský, M.
Kvalitativní přístup ve výzkumu závislostí:teoretická východiska a aplikační možnosti.
adiktologie 1, 1 [1] 70-83 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098619 - PSU-E 20025025 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Gajdošíková, H. - Skutilová, K. - Zábranský, T.
Přehled výsledků substudie provedené s policisty, vyšetřovateli, kriminalisty a soudci ve vztahu k trestné činnosti uživatelů nelegálních drog: kvalitativní analýza.
Adiktologie 1 supplementum, 1 [1] 80-96 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084128 - PSU-E 20015003 RIV CZ cze C
Miovský, M. - Urbánek, T.
Nead 2000: Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky.
In: Učitelé a zdraví 3. - (Ed. Řehulka, E.; Řehulková, O.). - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2001. - S. 245-267.
[Učitelé a zdraví 3. Brno (CZ), 00.09.20-00.09.21 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098618 - PSU-E 20025024 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Zábranský, T.
Přehled výsledků substudie provedené s uživateli nelegálních psychoaktivních látek a pracovníky zdravotnických zařízení a významnými poskytovateli služeb uživatelům nelegálních drog.
Adiktologie 1 supplementum, 1 [1] 44-79 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

098620 - PSU-E 20025026 RIV CZ cze J
Miovský, M. - Zábranský, T. - Gajdošíková, H. - Mravčík, V. - Kalina, K. - Vopravil, J.
Ekonomické náklady společnosti na zneužívání nelegálních ("pouličních") drog v České republice 1998.
Adiktologie 1. supplementum, 1 [1] 142-189 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084168 - PSU-E 20015043 RIV CZ cze C
Navrátil, M.
Mýty a cyberspace.
In: Sociální procesy a osobnost. - Brno, Vydavatelství Masarykvy univerzity 2001. - S. 146-150.
[Sociální procesy a osobnost.. Brno (CZ), 00.10.05-00.10.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084162 - PSU-E 20015037 CZ eng A
Navrátil, M. - Klimusová, H.
Analysis of the Decision Making in the Personnel Selection Process.
In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology.Globalization - opportunities and threats. - Lanškroun, GOSC Group, s.r.o. 2001. - S. 249.
[The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology. Praha (CZ), 01.05.16-01.05.19 (EUR)]

087117 - PSU-E 20015049 RIV CZ cze B
Osecká, L.
Typologie v psychologii. (Ed. Blatný, M. ů Urbánek, T.). - Praha, Academia 2001. - 161 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE8025005

084138 - PSU-E 20015013 RIV CZ cze C
Osecká, L. - Macek, P. - Řehulková, O.
Reakce adolescentů na problémy v rodině: souvislost se sebehodnocením a s vědomím vlastní účinnosti.
In: Sociální procesy a osobnost. - Brno, Vydavatelství Masarykvy univerzity 2001. - S. 159-167.
[Sociální procesy a osobnost.. Brno (CZ), 00.10.05-00.10.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084127 - PSU-E 20015002 RIV CZ cze G
Řehulka, E. - Řehulková, O.
Učitelé a zdraví 3. (Ed. Řehulka, E.; Řehulková, O.). - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2001. - 322 s.
[Učitelé a zdraví 3. Brno (CZ), 00.09.20-00.09.21 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084132 - PSU-E 20015007 RIV CZ cze C
Řehulka, E. - Řehulková, O.
Učitelky a učitelé.
In: Učitelé a zdraví 3. - (Ed. Řehulka, E.; Řehulková, O.). - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2001. - S. 143-152.
[Učitelé a zdraví 3. Brno (CZ), 00.09.20-00.09.21 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084141 - PSU-E 20015016 RIV CZ cze C
Řehulka, E. - Řehulková, O.
Typologie pracovních stresů a jejich prevence u učitelů základních škol.
In: XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. - Vyškov, Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov 2001. - S. 325-328.
[XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu.. Vyškov (CZ), 01.05.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084126 - PSU-E 20015001 RIV CZ cze G
Řehulková, O. - Řehulka, E.
Psychologické otázky adolescence. Blansko, Psychologický ústav AV ČR 2001. - 141 s.
[Psychologické otázky adolescence. Brno (CZ), 01.06.01 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084131 - PSU-E 20015006 RIV CZ cze C
Řehulková, O. - Řehulka, E.
Zátěžové situace u adolescentů a jejich percepce učiteli.
In: Psychologické otázky adolescence. - (Ed. Řehulková, O.; Řehulka, E.). - Blansko, Psychologický ústav AV ČR 2001. - S. 120-128.
[Psychologické otázky adolescence. Brno (CZ), 01.06.01 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

086396 - PSU-E 20010006 RIV SIGLE CZ cze J
Říčan, P.
Suicidum je někdy sebevražda.
Theologická revue, 72 [1] 82 (2001).

086397 - PSU-E 20010007 RIV SIGLE CZ cze J
Říčan, P.
K problému sexuální viny.
Theologická revue, 72 [1] 78-81 (2001).

086398 - PSU-E 20010008 RIV SIGLE CZ cze N
Říčan, P.
Romské léto, romský úděl.
Mladá fronta dnes, B1, B4 (01.08.04).

086399 - PSU-E 20010009 RIV SIGLE CZ cze N
Říčan, P.
Rodiče mají převzít nevděčnou autoritu.
Mladá fronta dnes, B1-2 (01.11.10).

097973 - PSU-E 20023018 SK cze M
Říčan, P. - Brichcín, P.
Dobro, zlo a lidský vztah v Jungovské perpektivě.
In: Psychologia pre bezpečný svet. - (Ed. Schuller, I.S.). - Bratislava, Stimul 2001. - S. 22-27.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

086391 - PSU-E 20010001 CZ cze J
Sedláková, M.
Wuerzburská škola: reinterpretace jejích výsledků z pozic současné kognitivní psychologie.
Bulletin PsÚ AV ČR, 7 [1] 23-55 (2001).

086392 - PSU-E 20010002 RIV SIGLE CZ cze M
Sedláková, M.
Mentální a folkový model psychiky.
In: Psychologické problémy člověka v měnícím se světě. - Praha, Karolinum 2001. - S. 9-17.

086393 - PSU-E 20010003 CZ cze J
Sedláková, M.
Psychický obsah. (Obecně-psychologické pojetí psychického obsahu).
Bulletin PsÚ, 7 [2] 57-70 (2001).

084166 - PSU-E 20015041 RIV CZ cze J
Sejrková, E. - Květon, P.
Mužská a ženská role v současné rodině.
Psychologie dnes, 7 [4] 16-17 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084167 - PSU-E 20015042 RIV CZ cze J
Sejrková, E. - Květon, P.
Výzkum: muži, ženy a domácnost.
Psychologie dnes, 7 [4] 18-19 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

112373 - PSU-E 20043013 RIV SIGLE GB eng C
Smolík, F.
Grammatical Morphemes in the Czech Language Acquisition.
In: VII.European Congress of psychology. Book of Abstracts. - Londýn, European federation of Professional Psychologists Associations 2001. - S. 1.
[European Congress of Psychology /7./. Londýn (GB), 01.07.01-01.07.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7025104

112374 - PSU-E 20043014 RIV SIGLE GB eng C
Smolík, F.
Space and Prepositions: an Indication of Developmental Relatedness.
In: VII.European Congress of Psychology. Book of Abstracts. - Londýn, European Federation of Professional Psychologists Associations 2001. - S. 1.
[European Congress of Psychology /7./. Londýn (GB), 01.07.01-01.07.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7025104

084142 - PSU-E 20015017 RIV CZ cze C
Šikl, R.
Distorze vnímaného tvaru objektu orientovaného va směru pohledu.
In: Sociální procesy a osobnost. - Brno, Vydavatelství Masarykvy univerzity 2001. - S. 199-202.
[Sociální procesy a osobnost.. Brno (CZ), 00.10.05-00.10.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/00/0846
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084146 - PSU-E 20015021 RIV CZ cze J
Šikl, R.
Hermann von Helmholtz (1821-1894) o vnímání.
Československá psychologie, 45 [2] 166-178 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

086401 - PSU-E 20010011 RIV SIGLE CZ cze J
Šlechta, P.
Metodologie měření kožního odporu v průběhu testu slovních asociací.
Bulletin PsÚ, 7 [2] 44-57 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/0394

086402 - PSU-E 20010012 RIV SIGLE CZ cze J
Šlechta, P.
Možnosti psychologické diagnostiky na základě dat kožní vodivosti během testu slovních asociací.
Československá psychologie, 45 [5] 460-469 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7025101
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

086403 - PSU-E 20010013 RIV SIGLE CZ cze J
Šlechta, P.
Změny kožní vodivosti během testu slovních asociací.
Československá psychologie, 45 [3] 243-251 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/01/0394
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

086404 - PSU-E 20010014 SIGLE GB eng A
Šlechta, P.
Sociometry in team assessment and development.
In: Abstracts of VII. European Congress of Psychology. - Londýn, European Congress of Psychology 2001. - S. 219.
[VII. European Congress of Psychology. Londýn (GB), 01.05.05-01.05.07 (EUR)]

086411 - PSU-E 20010021 RIV SIGLE CZ cze M
Šolcová, I. - Hošek, V. - Kebza, V.
Psychosociální zatížení a životní styl vybraného souboru žen s akademickou kariérou.
In: Učitelé a zdraví. 3. díl. - (Ed. Řehulka, E.; Řehulková, O.). - 1.Brno, PsÚ AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela 2001. - S. 25-30.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025902

086406 - PSU-E 20010016 RIV CZ cze G
Šolcová, I. - Hrachovinová, T.
Pracovní zatížení a syndrom vyhoření. 1. vyd. Praha, Česká asociace sester 2001. - 5 s.
[Sestra v Evropské unii.. Praha (CZ), 01.09.09 (EUR)]

086405 - PSU-E 20010015 RIV SIGLE CZ cze M
Šolcová, I. - Hrachovinová, T. - Kebza, V.
Odolnost ve smyslu hardiness - současný pohled a naše zkušenosti.
In: Psychologické problémy člověka v měnícím se světě I. - (Ed. Gillernová, I.; Mertin, V.). - 1.Praha, Karolinum 2001. - S. 12-16.

086409 - PSU-E 20010019 RIV SIGLE CZ cze J
Šolcová, I. - Kebza, V.
Nezaměstnanost a zdraví.
Československá psychologie, 45 [2] 127-134 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025902
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

086407 - PSU-E 20010017 SIGLE CZ eng A
Šolcová, I. - Kebza, V.
Social support, hardiness, socio-economic status and some life style characteristics in a sample of the Czech population.
In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology. - Praha, CAWOP 2001. - S. 175.
[The Thenth European Congress on Work and Organizational Psychology.. Praha (CZ), 01.05.16-01.05.19]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025902

086408 - PSU-E 20010018 SIGLE GB eng A
Šolcová, I. - Kebza, V.
Social support, hardiness, life events, and selected lifestyle variables in a sample of Czechs.
In: Health Psychology 2001. Changing Behaviour: Health and Healthcare. - 1. vyd. St. Andrews, European Health Psychology Society 2001. - S. 46.
[Health Psychology 2001. St. Andrews (GB), 01.04.20-01.04.22 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025902

086410 - PSU-E 20010020 SIGLE GB eng A
Šolcová, I. - Kebza, V.
Health behaviour of a representative Czech population sample.
In: Health Psychology 2001. Changing Behaviour: Health and Healthcare. - 1. vyd. St. Andrews, European Health Psychology Society 2001. - S. 146.
[Health Psychology 2001. St. Andrews (GB), 01.04.20-01.04.22 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025902

086412 - PSU-E 20010022 SIGLE CZ eng A
Šolcová, I. - Štětovská, I.
Beliefs about how the world functions. The Czech case.
In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology. Book of abstracts. - 1. vyd. Praha, CAWOP 2001. - S. 3-4.
[The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology.. Praha (CZ), 01.05.16-01.05.19 (EUR)]

075558 - PSU-E 20005024 RIV CZ cze J
Urbánek, T.
Optimální škálování Testu sémantického výběru.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 7 [1] 1-26 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:. CZ; GA ČR, GA406/98/1007

084139 - PSU-E 20015014 RIV CZ cze C
Urbánek, T.
Metody analýzy dat v longitudinálních výzkumech.
In: Sociální procesy a osobnost. - Brno, Vydavatelství Masarykvy univerzity 2001. - S. 218-223.
[Sociální procesy a osobnost.. Brno (CZ), 00.10.05-00.10.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084164 - PSU-E 20015039 CZ eng A
Urbánek, T.
Textual Data Analysis, Methodological Electicism, Sphinx Lexica Software.
In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology.Globalization - opportunities and threats. - Lanškroun, GOSC Group, s.r.o. 2001. - S. S54.
[The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology. Praha (CZ), 01.05.16-01.05.19 (EUR)]

084165 - PSU-E 20015040 CZ eng A
Urbánek, T. - Lukášová, R.
Research of Image of the Banks in Czech Republic.
In: The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology.Globalization - opportunities and threats. - Lanškroun, GOSC Group, s.r.o. 2001. - S. 360.
[The Tenth European Congress on Work and Organizational Psychology. Praha (CZ), 01.05.16-01.05.19 (EUR)]

084148 - PSU-E 20015023 RIV CZ cze J
Urbánek, T. - Šimeček, M.
Teorie odpovědi na položku.
Československá psychologie, 45 [5] 428-440 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

084130 - PSU-E 20015005 RIV CZ cze C
Vaculík, M.
Výkonová motivace hráčů počítačových her v adolescenci.
In: Psychologické otázky adolescence. - (Ed. Řehulková, O.; Řehulka, E.). - Blansko, Psychologický ústav AV ČR 2001. - S. 103-113.
[Psychologické otázky adolescence. Brno (CZ), 01.06.01 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084140 - PSU-E 20015015 RIV CZ cze C
Vaculík, M.
Percepce a hodnocení interpersonálního chování hráčů počítačových her.
In: Sociální procesy a osobnost. - Brno, Vydavatelství Masarykvy univerzity 2001. - S. 224-233.
[Sociální procesy a osobnost.. Brno (CZ), 00.10.05-00.10.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/1007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918

084145 - PSU-E 20015020 RIV CZ cze J
Vaculík, M.
Hráči počítačových her a jejich vztahy s rodiči a přáteli.
Československá psychologie, 45 [2] 143-151 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/98/1007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7025918
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

084170 - PSU-E 20015045 CZ cze R
Viewegh, J. - Čermák, I.
Malé dějiny České a středoevropské psychologie.
Rec.: Malé dějiny České a středoevropské psychologie. - In: Čs. psych, 45, 2001, 2, 2001, 184-185.
Československá psychologie, 45 [2] 184-185 (2001).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00)0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

084169 - PSU-E 20015044 CZ cze A
Vobořil, D. - Klimusová, H.
Konference "Sociální procesy a osobnost": Sborník abstrakt.
In: Zprávy - Psychologický ústav AV ČR. - Brno, Psychologický ústav AV ČR 2001. - S. 1-17.
[Sociální procesy a osobnost. Brno (CZ), 01.10.04-01.10.05 (EUR)]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11