ASEP

ÚT - Ústav termomechaniky

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

037074 - UT-L 960113 CZ cze C
Bálek, V. - Jaňour, Z.
Optické metody v dynamice tekutin.
In: Kolokvium Dynamika tekutin '96. - Praha, Ústav termomechaniky 1996. - S. 3-4.
[Kolokvium Dynamika tekutin '96. (CZ), 96.10.22-96.10.24]

037075 - UT-L 960115 CZ cze C
Bodnár, T. - Jaňour, Z. - Kozel, K.
Numrické řešení modelu 3D proudění v mezní vrstvě atmosféry.
In: Kolokvium Dynamika tekutin '96. - Praha, Ústav termomechaniky 1996. - S. 7-8.
[Kolokvium Dynamika tekutin '96. (CZ), 96.10.22-96.10.24]
Grant: GA101/96/1696

031409 - UFY-G 960074 GB eng J
Brepta, R. - Valeš, F. - Červ, J. - Tikal, B.
Rayleigh dispersion due to spatial (FEM) discretization of a thin elastic solid having non-curved boundary.
Computers and Structures, 58 [6] 1233-1244 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195
[Impact factor:0.298(92) 0.261(93) 0.265(94) 0.294(95) 0.254(96) 0.376(97) 0.166(98) 0.346(99) 0.385(00) 0.418(01) 0,688(02) 0.634(03) ]

037073 - UT-L 960112 DE eng J
Červ, J. - Brepta, R. - Valeš, F.
Acoustic surface waves in media discretized by FEM.
Acustica - Acta Acustica, 82 [S1] 235 (1996).
[Impact factor: 0.340(99) 0.415(00) 0.178(01) 0,346(02) 0.457(03) ]

037072 - UT-L 960111 UK eng J
Červ, J. - Landa, M. - Převorovský, Z.
Numerical modelling of acoustic emission signal propagation in a thin strip.
Journal of Czech and Slovak Mechanical Engineering, 2 [3] 141-149 (1996).
Grant: IA27606

032292 - UT-L 960023 CZ eng C
Čipera, S. - Černá, R. - Peterka, F.
Characteristics of the motion of mechanical impact systems with dry friction.
In: Proceedings of the 2nd European Nonlinear Oscillations Conference Vol. 1. - Praque, Institute of Thermomechanics 1996. - S. 129-132.
[Euromech ENOC /2./. Praha (CZ), 96.09.09-96.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

032277 - UT-L 960001 CZ cze V
Daněk, O. - Vaněk, F. - Kozánek, J. - Procházka, P. - Cibulka, J.
Diagnostická aparatura pro měření chvění lopatek proudových strojů za rotace magnetokinetickou metodou (Z - 1215/96). Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - 185 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1013(XX) I/25CG

032344 - UT-L 960077 CN eng C
Dvořák, R.
Vortices and Vortical Structures in Internal Aerodynamics.
In: 3rd International Symposium on Experimental and Computional Aerothermodznamics of Interal Flows. - Beijing, World Publishing Corporation 1996. - S. 551-556.
[International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows /3./. Beijing (CN), 96.09.01-96.09.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1014

039301 - UT-L 970020 CZ cze B
Dvořák, R. - Kozel, K.
Matematické modelování v aerodynamice.
In: Matematické modelování v aerodynamice. - Praha, Vydavatelství ČVUT 1996. - 356 s.

032330 - UT-L 960063 CZ cze Bx
Fialová, M. - Kozel, K. - Škvor, M.
Numerické řešení 3D vazkého nestlačitelného proudění v zakřiveném kanále a problém sekundárního proudění.
In: Dynamika tekutin '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 11-12.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0193

037078 - UT-L 960121 CZ eng B
Horáček, J. - Defives, B.
Aeroelastic behaviour of a plate in a rectagular channel (Z-1226/96). Praha, Ústav termomechaniky 1996. - 63 s.

032280 - UT-L 960008 CZ cze Cz
Horáček, J. - Kruntcheva, M.
Modelování útlumu válcové nádrže pomocí MKP.
In: Dynamika strojů '96 Dynamics of Machines '96. - Prague, Institute of Thermomechanics 1996. - S. 61-66.
[National Colloquium with International Participation. Prague (CZ), 96.02.06-96.02.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

032289 - UT-L 960020 CZ eng A
Horáček, J. - Kruntcheva, M.
Finite element modelling of the damping properties of a vibrating cylindrical shell containing viscous fluid.
In: GAMM Abstracts '96. - Praha, MFF KU - ÚT AV ČR 1996. - S. 45.
[GAMM '96 Annual Scientific Conference. Praque (CZ), 96.05.27-96.05.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

032329 - UT-L 960062 CZ eng B
Horáček, J. - Simerská, C. - Beneš, V.
Effect of structural Nonlinearities in an aeroelastic dynamic system
In: Proceedings of 2nd European Nonlinear Oscillations Conference. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 195-198.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

032287 - UT-L 960018 CZ cze Cz
Horáček, J. - Veselý, J.
Dynamické vlastnosti podélně obtékané pružně uložené desky.
In: Inženýrská mechanika '96. Engineering mechanics '96. Proceedings in 3 Volumes. - 2 Dynamika. - Žďár nad Sázavou, ÚMT VÚT Brno 1996. - S. 95-100.
[Inženýrská mechanika '96. Svratka (CZ), 96.05.13-96.05.16]
Grant: GA AV ČR(CZ) 2076501

037048 - UT-L 960084 CZ cze Cz
Horáček, J. - Veselý, J. - Uruba, V.
Experimentální stanovení aeroelastických vlastností desky kmitající v průtočném kanálu.
In: Interakce a zpětné vazby '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 17-24.
[Interakce a zpětné vazby '96. (CZ), 96.11.26-96.11.27]

037050 - UT-L 960086 DE ger Cz
Hortel, M.
Über phänomene in einer Klasse von Systemen mit Parameter-nichtlinearitäten.
In: ICIAM/GAMM 95 Suplements of Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik. - Berlin, GAMM 1996. - S. 213-214.
[ICIAM/GAMM 95. (DE), 95.07.03-95.07.07]
Grant: GA101/93/0297

037054 - UT-L 960091 CZ ger C
Hortel, M. - Marek, I.
Abstracts - Wissenschaftliche Jahrestagung '96 GAMM.
In: GAMM '96 Jahrestagung. - Praha, ÚT AV ČR, MFF UK 1996. - 244 s.
[GAMM '96 Jahrestagung. (CZ), 96.05.27-96.05.31]
Grant: GA101/96/1652

037049 - UT-L 960085 CZ cze Cz
Hortel, M. - Škuderová, A.
Iregulární pohyby v nelineárních parametrických soustavách.
In: Dynamika strojů '96 Dynamics of Machines '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 67-74.
[Dynamika strojů '96 Dynamics of Machines '96, National Colloquium with International Participation. (CZ), 96.02.06-96.02.07]
Grant: GA101/96/1652

037051 - UT-L 960087 CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K některým otázkám analýzy dynamiky soustav s kinematickými vazbami - ozubenými koly.
In: National Conference with International Participation Inženýrská mechanika '96 Engineering Mechanics '96. - Brno, FME Technical University Brno 1996. - S. 107-112.
[National Conference with International Participation Engineering Mechanics '96. (CZ), 96.05.13-96.05.16]
Grant: GA101/96/1652

037052 - UT-L 960088 CZ cze Cz
Hortel, M. - Škuderová, A.
Nelineární parametrické kmitání v technické praxi.
In: IFToMM, 7th International Congress on the Theory of Machines and Mechanisms. - Liberec, Technical University of Liberec, Department of Textile Machine Design 1996. - S. 197-202.
[IFToMM, International Congress on the Theory of Machines and Mechanisms /7./.]
Grant: GA101/96/1652

037066 - UT-L 960125 UK eng C
Hrubý, J. - Strey, R.
Nucleation in ethanol vapor: the effect of dimer formation.
In: Nucleation and Atmospheric Aerosols 1996. - Oxford, Elsivier Science 1996. - S. 125-128.
[Nucleation and atmospheric aerosols 1996. (FI), 96.08.26-96.08.30]
Grant: GA101/96/1652

037067 - UT-L 960103 US eng J
Hrubý, J. - Viisanen, Y. - Strey, R.
Homogeneous nucleation rates for n-pentanol in argon: determination of the critical cluster size.
Journal of Chemical Physics, 104 [13] 5181-5187 (1996).
[Impact factor:3.568(91) 3.433(92) 3.615(93) 3.635(94) 3.610(95) 3.516(96) 3.247(97) 3.147(98) 3.289(99) 3.301(00) 3.147(01) 2,998(02) 2.950(03) ]

037077 - UT-L 960117 CZ eng C
Jaňour, Z.
On atmospheric boundary layer modelling.
In: 2nd seminar Euler and Navier-Stokes equations (theory, numerical solution, applications). - Praha, Ústav termomechaniky 1996. - S. 31-32.
[Seminar Euler and Navier-Stokes equations /2./. (CZ), 96.04.03-96.04.05]

037057 - UT-L 960094 CZ cze C
Jonáš, P.
K problematice interpretace a vyhodnocování délkových měřítek turbulence.
In: Kolokvium Dynamika tekutin '96 - Praha, ÚT AV ČR 1996. - S. 31-32.
[Kolokvium Dynamika tekutin '96. (CZ), 96.10.22-96.10.24]
Grant: OC F1.10IAA2076602

037059 - UT-L 960096 CZ cze C
Jonáš, P.
Teoretický návrh sondy termoanemometru pro měření složek vektoru okamžité rotace rychlosti proudění.
In: Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '96. - Praha, ÚT AV ČR 1996. - S. 21-22.
[Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '96. (CZ), 96.02.14]
Grant: OC F9.10IAA2076602

037061 - UT-L 960098 CZ eng J
Jonáš, P.
On the Euromech Colloquium 330 and on the Workshop of the COST/ERCOFTAC SIG and COST Action F1, both devoted to the by-pass transition problems.
News of the Institute of Thermomechanics, 4 [2-3] 23-27 (1996).
Grant: OC F1.10

032340 - UT-L 960073 CH eng B
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
On the Boundary Layer Transition in Turbulent Flows with Various Length Scales.
In: Advances in Turbulence VI. - Lausanne, Kluwer Academic 1996. - S. 345-346.
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2076602/1996; GA MŠk(CZ) (XE) COST Action F1 (Round II) OC F1.10IAA2076602

037055 - UT-L 960092 CZ cze Cz
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence v proudech s různými měřítky turbulence.
In: Inženýrská mechanika '96, Engineering Mechanics '96. - Brno, Ústav mechaniky FS, TU Brno 1996. - S. 35-40.
[Inženýrská mechanika '96 Engineering Mechanics '96. (CZ), 96.05.13-96.05.16]
Grant: OC F1.10IAA2076602

032312 - UT-L 960045 CZ cze V
Kozánek, J. - Pešek, L. - Půst, L. - Veselý, J.
Dynamika rotoru na magnetických ložiskách Z - 1221/96. Praha, ÚT AV ČR 1996. - 28 s.
Grant: GA106/94/1232

032288 - UT-L 960019 CZ cze Cz
Kozánek, J. - Šika, Z. - Valášek, M. - Zolotarev, I.
Příspěvek k řešení pracovního prostoru paralelního redundantního robota.
In: Inženýrská mechanika '96. Engineering mechanics '96. Proceedings in 3 Volumes. - Brno, VÚT 1996. - S. 125-130.
[Inženýrská mechanika'95. Svratka (CZ), 96.05.13-96.05.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0728

037070 - UT-L 960106 BY eng C
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Růžička, B. - Šára, L. - Něnička, V. - Hlína, J.
Effect of shear layer vortex system dynamics on stagnation point heat transfer in an impinging plasma plume.
In: Teplomassoobmen MMF-96, Heat/Mass Transfer MIF-96. - Minsk, ANK "ITMO" im. A.V. Lykova ANB 1996. - S. 156-164.
[Minskij meždunarodnyj forum Teplomassoobmen '96 /3./. (BY), 96.05.20-96.05.24]

032282 - UT-L 960011 CZ cze V
Landa, M.
Poznámky k digitálnímu zpracování signálu I. (Z-1218/96). Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - 87 s.
Grant: GA106/94/1232

032283 - UT-L 960012 CZ cze V
Landa, M.
Lineární lokalizace zdrojů akustické emise (Z-1219/96). Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - 62 s.

032302 - UT-L 960035 IT eng J
Loix, N. - Kozánek, J. - Foltete, E.
On the Complex Zeros of Non-Colotated Systems.
Journal of Structural Control, 3 [1-2] 79-87 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0728

032278 - UT-L 960002 USGB eng J
Machová, A.
Dynamic microcrack initation in .alpha. -iron.
Materials Science and Engineering A, 106 [2] 279-289 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA276104; GA ČR(CZ) GA106/93/1110
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

032279 - UT-L 960003 CZ cze V
Machová, A.
Výpočty koncentrace napětí u vměstků TiC v materiálu OCH18N10T /Calculations of stress concentration at TiC in homogenities in OCH18N10T (Z - 1214/96). Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - 54 s.
Grant: (CZ) HS 310/95

037069 - UT-L 960105 CZ cze C
Machová, A. - Adámek, J. - Landa, M. - Převorovský, Z. - Klofáč, J.
Detection of crack growth in .alpha.-Fe (3 Si) by acoustic emission and molecular dynamics.
In: Využití akustických metod při hodnocení vlastností materálů '96. - Praha, MFF UK 1996. - S. 57-63.
[Využití akustických metod při hodnocení vlastností materiálů '96.. (CZ), 96.12.06]
Grant: GA106/94/1232

037068 - UT-L 960104 US eng A
Machová, A. - Graeme, A.
Molecular dynamics simulations of microcrack growth in .alpha. -iron.
In: Abstract of Materials Research Society Spring '96 Meeting. - San Francisco, Materials Research Society 1996. - S. 404.
[1996 Spring Meeting of Materials Research Society. (US), 96.04.08-96.04.12]

032314 - UT-L 960047 CZ cze V
Machová, A. - Landa, M. - Převorovský, Z. - Urbánek, P. - Klofáč, J. - Adámek, J.
Detekce rozvoje trhlin v monokrystalech alfaFe (3Si) metodou akustické emise a molekulární dynamiky Z - 1223/96. Praha, ÚT AV ČR 1996. - 40 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/1110(XE) CIPA-CT-94-0223; 4/40 U(CZ)

037071 - UT-L 960110 CZ eng J
Mareš, R. - Šifner, O.
Equation of state for superheated steam in the range from 800 to 2000 deg C and pressures up to 10 MPa.
Acta Technica CSAV, 41 [6] 647-652 (1996).

032319 - UT-L 960052 CZ cze Cz
Maršík, F.
O některých společných vlastnostech neživých materiálů a živých tkání.
In: Inženýrská mechanika '96. - Žďár n.Sázavou, Žďas Joint-Stock Company 1996. - S. 209-210.
[Inženýrská mechanika '96. Žďár n.Sázavou (CZ), 96.05.13-96.05.16]
Grant: GA ČR(CZ) 101/96/0151; GA ČR(CZ) 101/95/0352

032322 - UT-L 960055 GB eng C
Maršík, F. - Blaha, J. - Lankaš, F.
Nucleation and condensation rate measurement by condensation wave.
In: Nucleation and atmospheric aerosols 1996. - Oxford, Pergamon Elsevier Science 1996. - S. 229-232.
[International Conference on Nucleation and atmospheric aerosols 1996 /14./. Helsinki (FI), 96.08.26-96.08.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0152; GA AV ČR(CZ) 276403

032316 - UT-L 960049 CN eng C
Maršík, F. - Sopuch, P. - Blaha, J.
Experimental and numerical investigation of condensation shock in shock tube.
In: Aerothermodynamics of internal flows III. - Beijing - Shanghai, World Publishing 1996. - S. 871-874.
[International symposium on Experimental and computational aerothermodynamics of internal flows /3./. Beijing (CN), 96.09.01-96.09.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0445; GA AV ČR(CZ) 276403

032321 - UT-L 960054 JP eng C
Maršík, F. - Sopuch, P. - Blaha, J.
Multiple condensation waves in Expacesion part of shock tube.
In: International Congress of theoretical and applied mechanics. - Kyoto, Kyoto International Conference Hall 1996. - S. 488.
[International Congress of theoretical and applied mechanics /19./. Kyoto (JP), 96.08.25-96.08.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0152; GA AV ČR(CZ) 276403

032297 - UT-L 960030 GB eng J
Mazúch, T. - Horáček, J. - Trnka, J. - Veselý, J.
Natural modes and frequencies of a thin clamped-free steel cylindrical storage tank partially filled with water: FEM and measurement.
Journal of Sound and Vibration, 193 [3] 669-690 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2076501(CZ) CIII/21-G
[Impact factor:0.495(91) 0.751(92) 0.570(93) 0.696(94) 0.580(95) 0.642(96) 0.681(97) 0.699(98) 0.710(99) 0.799(00) 0.821(01) 0,829(02) 0.724(03) ]

037056 - UT-L 960093 CZ cze Cz
Mazur, O.
Porovnání vlastností uzavřeného tlakoměrného systému s plynovým přenosem při měření nestacionárních tlaků.
In: Inženýrská mechanika '96 Engineering Mechanics '96. - Brno, Ústav mechaniky FS, TU Brno 1996. - S. 59-64.
[Inženýrská mechanika '96 Engineering mechanics '96. (CZ), 96.05.13-96.05.16]

037058 - UT-L 960095 CZ cze C
Mazur, O.
Vliv viskozity na rezonanční vlastnosti polouzavřené trubice.
In: Kolokvium Dynamika tekutin '96. - Praha, ÚT AV ČR 1996. - S. 45-46.
[Kolokvium Dynamika tekutin '96. (CZ), 96.10.22-96.10.24]

037060 - UT-L 960097 CZ cze C
Mazur, O.
Kombinovaný tlakoměrný systém s kapalinovým přenosem.
In: Seminář Aktuální problémy tekutin '96. - Praha, ÚT AV ČR 1996. - S. 31-32.
[Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '96. (CZ), 96.02.14]

032313 - UT-L 960046 CZ cze J
Musil, J. - Převorovská, S. - Maršík, F.
Numerická simulace činnosti umělého srdce.
Lékař a technika, 27 [3] 53-55 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) 101/96/0151; GA ČR(CZ) 101/95/0352

032318 - UT-L 960051 CZ cze Cz
Musil, J. - Převorovská, S. - Maršík, F.
Numerická simulace činnosti umělého srdce.
In: Inženýrská mechanika '96. - Žďár n.Sázavou, Žďas Joint-Stock Company 1996. - S. 211-216.
[Inženýrská mechanika '96. Žďár n.Sázavou (CZ), 96.05.13-96.05.16]
Grant: GA ČR(CZ) 101/96/0151; GA ČR(CZ) 101/95/0352

032320 - UT-L 960053 CZ eng C
Musil, J. - Převorovská, S. - Maršík, F.
Preocutive measures guarantering supporting systems and artificial heare correct performance.
In: 18. světový kongres Společnosti pro vědu a umění. - Brno, Společnost pro vědu a umění 1996. - S. 150.
[Světový kongres Společnosti pro vědu a umění /18./. Brno (CZ), 96.08.26-96.08.29]
Grant: GA ČR(CZ) 101/96/0151; GA ČR(CZ) 101/95/0352

033921 - UE-C 960025 DE eng C
Něnička, V. - Hlína, J. - Krejčí, L. - Dolínek, V. - Šára, L.
FFT-based analysis of oscillations in plasma jet.
In: 7. Bundesdeutsche Fachtagung. - Rub-Bochum, Ruhr-Universität 1996. - 1 s.
[Bundesdeutsche Fachtagung /7./. Rub-Bochum (DE), 96.03.13-96.03.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/96/0348

032285 - UT-L 960016 US eng J
Pátek, J.
Functional Forms to Describe Thermodynamic Properties of Gases for Fast Calculations.
Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. Transactions of the ASME, 118 [1] 210-213 (1996).
Grant: GA101/95/1368
[Impact factor: 0.251(99) 0.238(00) 0.278(01) 0,236(02) 0.398(03) ]

032295 - UT-L 960027 CZ eng C
Pátek, J. - Klomfar, J. - Pražák, J. - Šifner, O.
Measurement of pvT behavior of ecologically safe refrigerants.
In: 12th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA '96. - Praque, Czech Society of Chemical Engineering 1996. - S. 36.
[International Congress of Chemical and Process Engineering /12./. Praha (CZ), 96.08.25-96.08.30]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 276402

036771 - MBU-M 960361 GB eng J
Pátek, M. - Eikmanns, B. J. - Pátek, J. - Sahm, H.
Promoters from Corynebacterium glutamicum:cloning, molecular analysis and search for a consensus motif.
Microbiology, 142 [5] 1297-1309 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA204/94/1737; GA AV ČR(CZ) IAA520407
[Impact factor:0.194(91) 0.268(92) 0.204(93) 0.248(94) 0.287(95)2.477(96) 2.307(97) 2.564(98) 2.700(99) ]

032310 - UT-L 960043 CZ eng C
Pešek, L. - Hayum, O.
The Contribution to Direct Identification.
In: Dynamics of machines '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 121-126.
[National colloqium with international participation. Praha (CZ), 96.02.06-96.02.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

032311 - UT-L 960044 CZ eng J
Pešek, L. - Veselý, J.
The analytical experimental eigen-sensitivity evaluation in vibrational diagnostics.
Inženýrská mechanika, 3 [6] 1-12 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) 276 102

032323 - UT-L 960056 CZ cze A
Pešek, L. - Veselý, J.
Testování analyticko-experimentálního vyhodnocení dynamické citlivosti pro potřeby vibrační diagnostiky.
In: Sborník abstraktů kolokvia Diagnostika strojů a konstrukcí '96. - Praha, ÚT AV ČR 1996. - S. 3.
[Diagnostika strojů a konstrukcí. Praha (CZ), 96.11.05-96.11.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

032290 - UT-L 960021 ru eng C
Peterka, F.
Bifurcations and transition phenomena in impact oscillator.
In: Analysis and Synthesis of Nonlinear Dynamical Systems in Mechanics. - Riga, Technical University 1996. - S. 118-129.
[Internatational Symposium Analysis and Synthesis of Nonlinear Dynamical Systems in Mechanics NDS-96. Riga (RU), 96.06.03-96.06.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

032291 - UT-L 960022 CZ eng C
Peterka, F. (Ed.)
Dynamics mechanical systems with impacts and dry friction.
In: Proceedings of the 2nd European Nonlinear Oscillations Conference Vol. 1. - Praque, Institute of Termomechanics 1996. - S. 33-44.
[Euromech ENOC /2./. Praha (CZ), 96.09.09-96.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

037065 - UT-L 960102 UK eng J
Peterka, F.
Bifurcations and transition phenomena in an impact oscillator.
Chaos, Solitons & Fractals, 7 [10] 1635-1647 (1996).
Grant: GA101/94/0126

032300 - UT-L 960033 GB eng J
Peterka, F. - Kotera, T.
Four Wayes from Periodic to Chaotic Motion in the Impact Oscillator.
Machine Vibration, 5 [2] 71-82 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

032293 - UT-L 960024 CZ eng C
Peterka, F. - Szöllös, O.
The stability analysis of a symmetric two-degree-of-freedom system with impacts.
In: Proceedings of the 2nd European Nonlinear Oscillations Conference Vol. 1. - Praque, Institute of Thermomechanics 1996. - S. 345-356.
[Euromech ENOC /2./. Praha (CZ), 96.09.09-96.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

032299 - UT-L 960032 CZ cze Cz
Peterka, F. - Szöllös, O.
Zóny přitažlivosti dvou různých režimů pohybu protiběžného bucharu.
In: Proceedings VII. International Congress on the Theory of Machines and Mechanisms. - Liberec, Technical University 1996. - S. 447-452.
[International Congress on the Theory of Machines and Mechanisms /7./. Liberec (CZ), 96.09.03-96.09.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

032281 - UT-L 960010 CZ cze V
Plešek, J.
Řešení elastické statické napjatosti v okolí trhlin a eliptických kavit metodou konečných prvků (Z-1222/96). Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - 58 s.
Grant: (CZ) A Škoda Plzeň

032296 - UT-L 960028 CZ eng C
Pražák, J. - Pátek, J.
Calculations and estimations of transport properties of new refrigerants.
In: 12th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA '96. - Prague, Czech Society of Chemical Engineering 1996. - S. 37.
[International Congress of Chemical and Process Engineering /12./. Praha (CZ), 96.08.25-96.08.30]

032298 - UT-L 960031 CZ cze Cz
Pražák, J. - Pátek, J.
Výpočty transportních plynů.
In: Inženýrská mechanika '96. Engineering mechanics '96. Proceedings in 3 Volumes. - 3 Termomechanika a biomechanika. - Žďár nad Sázavou, VÚT Brno 1996. - S. 71-76.
[Inženýrská mechanika '96. Svratka (CZ), 96.05.13-96.05.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0259; GA ČR(CZ) GA101/95/1368

032304 - UT-L 960037 FR eng C
Pražák, J. - Pátek, J.
Development of the free convection in a hot-wire apparatus.
In: Conference book 14th European conference on thermophysical properties. - Lyon, INSA 1996. - S. 316.
[European conference on thermophysic /14./. Lyon (FR), 96.09.16-96.09.19]
Grant: GA ČR(CZ) 101/96/0239

037062 - UT-L 960099 CZ cze J
Pražák, J. - Pátek, J.
Výpočty a odhady transportních vlastností plynů.
Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 3 [6] 1-18 (1996).

032303 - UT-L 960036 NL eng J
Pražák, J. - Šír, M. - Tesař, M.
Parameters determining plant transpiration under conditions of sufficient soil moisture.
Journal of Hydrology, 183, [-] 425-431 (1996).
[Impact factor:0.935(92) 0.670(93) 0.779(94) 0.848(95) 0.939(96) 0.940(97) 0.975(98) 1.444(99) 1.272(00) 1.301(01) 1,272(02) 1.354(03) ]

032324 - UT-L 960057 NL eng CX
Pražák, J. - Šír, M. - Tesař, M.
A model of the thermal interaction of plants with the ambient air.
In: Annales Geophysicae - Supplement II to Volume 14. - Haag, European Geophysical Society 1996. - S. C349.
[General assembly of the European Geophysical Society /21./. Haag ( NL), 96.05.06-96.05.10]
Grant: (CZ) GA ČR

032325 - UT-L 960058 NL eng C
Pražák, J. - Šír, M. - Tesař, M.
Irregular gravity - driwen flows in coarse soils.
In: Annales Geophysicae - Supplement II to vol 14. - Haag, European Geophysical society 1996. - S. C325.
[General assembly /21./. Haag (NL), 96.05.06-96.05.10]
Grant: (CZ) GA ČR

032315 - UT-L 960048 CZ cze C
Převorovská, S. - Maršík, F. - Musil, J.
Srdce jako chemomechanický konvertor v kardiovaskulárním systému.
In: Biomachanika člověka '96. - Praha, ÚTAM AV ČR 1996. - S. 167-170.
[Biomechanika člověka '96. Tichonice (CZ), 96.09.17-96.09.19]
Grant: GA ČR(CZ) 101/96/0151; GA ČR(CZ) 101/95/0352

037079 - UT-L 960122 CZ cze B
Převorovský, Z. - Landa, M.
Nedestruktivní hodnocení teplotně exponovaných keramických povlaků (Z-1224/96). Praha, Ústav termomechaniky 1996. - 31 s.

036920 - UFP-V 960081 SK cze C
Převorovský, Z. - Landa, M. - Kroupa, F. - Kolman, B. - Kovář, V.
Akustické emise při deformaci plazmově nanesených keramických povlaků.
In: Využití akustických metod při hodnocení vlastností materiálů 96. - (Ed. Palček, P.; Trojanová, Z.). - Žilina, Žilinská univerzita 1996. - 49+7 s.
[Využití akustických metod při hodnocení vlastností materiálů /96./. Praha (CZ), 96.12.06]
Grant: KSK1010601

032284 - UT-L 960013 CZ cze V
Převorovský, Z. - Landa, M. - Urbánek, P. - Klofáč, J.
Nedestruktivní hodnocení keramických plazmových nástřiků vystavených tepelnému a mechanickému namáhání/Nondestructive evaluation plasma sprayed coating expose to thermal and mechanical strain/(Z-1217/96). Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - 55 s.
Grant: GA106/94/1213

032336 - UT-L 960069 CZ cze Bx
Příhoda, J.
Útlum turbulence za různými typy mříží.
In: Dynamika tekutin '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 53-54.
Grant: (CZ) A ČR

032335 - UT-L 960068 CZ cze Bx
Příhoda, J. - Sudek, P.
Vyšetřování proudění v kanálu obdélníkového průřezu s drsnými stěnami.
In: Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 33-34.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1696

032337 - UT-L 960070 CZ cze B
Příhoda, J. - Vogel, J.
Numerické řešení dvourozměrného proudění ve vstupním úseku kanálu s různou drsností stěn. Žďár n.Sázavou, ŽĎAS 1996. - S. 77-80.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1696

032305 - UT-L 960038 CZ cze Cz
Půst, L.
Dynamika kladivového drtiče.
In: Inženýrská mechanika '96. - Svratka, Technická Universita Brno 1996. - S. 197-202.
[Národní konference s mezinárodní účastí. Svratka (CZ), 96.05.13-96.05.16]
Grant: (CZ) GA ČR

032306 - UT-L 960039 PL eng C
Půst, L.
Forced chaotic and Irregular Oscillations - Comparison of first Approximation and Numerical Simulation.
In: Proceedings International Conference on Nonlinearity, Bifurcation and Chaos: the Doors to the Future - ICNBC 96. - Lodz, Technical University 1996. - S. 212-217.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

032309 - UT-L 960042 CZ cze Cz
Půst, L.
Dynamika kladivového drtiče pro zkoušky životnosti kladiv.
In: Kolokvium dynamiky strojů '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 127-130.
[Kolokvium dynamiky strojů'96. Praha (CZ), 96.02.06-96.02.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1006

032328 - UT-L 960061 CZ eng C
Půst, L. - Peterka, F. (Eds.)
Proceedings of the 2nd European Nonlinear Oscillations Conference.
In: Proceedings. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - 970 s.
[E00C /2./. Praha (CZ), 96.09.09-96.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

032307 - UT-L 960040 CZ cze Cz
Půst, L. - Szöllös, O.
Vliv vyšších harmonických na rezonanční křivky nelinaárního systému.
In: Proceedings of the 7. International Congress on the theory of Machines and Mechanisms. - Liberec, Technická Universita 1996. - S. 463-468.
[International Congress on the Theory and Mechanisms /7./. Liberec ( CZ), 96.09.03-96.09.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

032308 - UT-L 960041 CZ eng C
Půst, L. - Szöllös, O.
Forced Irregular Oscillations of the Two Degrees of Freedom Nonlinear System.
In: Euromech - 2nd European Nonlinear Oscillation Conference Prague. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 367-370.
[ Prague (CZ), 96.09.09-96.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

032301 - UT-L 960034 CZ eng C
Sedláček, R.
Experimental investigation of transversal-impact vibration of a beam between the rigit stops.
In: Proceedings of the 2nd European Nonlinear Oscillations Conference. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 383-386.
[Euromech ENOC /2./. (CZ), 96.09.09-96.09.13]
Grant: GA101/94/0126

037076 - UT-L 960116 DE eng J
Simerská, C. - Horáček, J.
Modelling of aeroelastic behaviour of a plate in channel.
ZAMM, 76 [5] 477-478 (1996).

032326 - UT-L 960059 CZ cze D
Sopuch, P.
Kinetika fázového přechodu pára-kapalina a její numerická simulace. Praha, - 1996. - 100 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0445; GA AV ČR(CZ) 176 01; GA AV ČR(CZ) A 276403

037063 - UT-L 960100 UK eng C
Sopuch, P. - Servida, A.
A new semiphenological model for surface tension size dependence.
In: Nucleation and Atmospheric Aerosols 1996. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Nucleation and Atmospheric Aerosols. - Oxford, Elsevier Science 1996. - S. 220-224.
[The International Conference on Nucleation and Atmospheric Aerosols /14./. (FI), 96.08.26-96.08.30]

032347 - UT-L 960080 CZ cze Jx
Šifner, O.
Výroční jednání IAPWS.
Energetika, 46 [11] 388 (1996).

032327 - UT-L 960060 CZ cze B
Šifner, O. - Klomfar, J.
Mezinárodní standardy termofyzikálních vlastností vody a vodní páry. Praha, Academia 1996. - 174 s.

032294 - UT-L 960025 CZ cze J
Šifner, O. - Pražák, J.
Současné trendy v měření pvT vlastností tekutin.
Inženýrská mechanika, 3 [3] 187-197 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) 276402

032445 - UH-J 960035 SK eng J
Šír, M. - Kubík, F. - Tesař, M. - Pražák, J.
Liquid Transport in porous media - Discontinuous phenomena. Part 1: Theory.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 44 [2-3] 81-90 (1996).

032446 - UH-J 960036 SK eng J
Šír, M. - Kubík, F. - Tesař, M. - Pražák, J.
Liquid Transport in porous media - Discontinuous phenomena. Part 2: Examples.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 44 [4] 235-251 (1996).

054123 - UH-J 980028 SK eng A
Šír, M. - Pražák, J. - Tesař, M.
Retention curve of the simple capillary network.
In: 4. Posterový deň. Zborník anotácií. - (Ed. Hurtalová, T.; Majerčák, J.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 1996. - S. 64-66.
[Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rostlina-atmosféra. Bratislava (SK), 96.11.14]

037080 - UT-L 960123 CZ cze B
Škvor, M.
Proudění v uzavřených kanálech proudových strojů (Z-1228/97). Praha, Ústav termomechaniky 1996. - 75 s.

054125 - UH-J 980030 SK eng A
Tesař, M. - Šír, M. - Pražák, J.
Evapotranspiration of the three different plant covers.
In: 4. Posterový deň. Zborník anotácií. - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 1996. - S. 82-8.
[Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rostlina-atmosféra. Bratislava (SK), 96.11.14]

054126 - UH-J 980031 SK eng A
Tesař, M. - Šír, M. - Pražák, J.
Evapotranspiration of the plant cover in the vegetation season.
In: Proceedings of the Conference Ecohydrological processes in small basins. - (Ed. Viville, D.). - Strasbourg, University of Strasbourg 1996. - S. 151.
[Conference Ecohydrological processes in small basins. Strasbourg ( FR), 96.09.21-96.09.28]

032346 - UT-L 960079 DE ger J
Trávníček, Z.
Stoffübertragung bei Impaktströmung mit Coanda-Effekt.
Heat and Mass Transfer, 31 [3] 121-125 (1996).
Grant: GA101/95/1421

032350 - UT-L 960083 CZ cze B
Trávníček, Z.
Aktivní řízení impaktních proudů.
In: Inženýrská mechanika '96. - vol. 3. - Žďár n.Sázavou, ŽĎAS 1996. - S. 99-102.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1421

032348 - UT-L 960081 CZ cze Bx
Trávníček, Z. - Křížek, F.
Možnosti řízení impaktních proudů.
In: Aktuální problémy mechaniky tekutin '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 41-42.
Grant: GA ČR(CZ) 101/94/1232

032349 - UT-L 960082 CZ cze Cz
Trávníček, Z. - Křížek, F.
Možnosti impaktního sušení rovinných materiálů.
In: Technika sušení. - 1. díl. - Praha, Společnost pro techniku prostředí 1996. - S. 8-15.
[Technika sušení. Piešťany (SK), 96.10.01-96.10.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1421

032345 - UT-L 960078 CZ cze Bx
Trávníček, Z. - Vogel, J.
Fyzikální a numerické experimenty s impaktním turbulentním proudem.
In: Aktuální problémy mechaniky tekutin '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 43-44.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1421

032341 - UT-L 960074 CZ cze Bx
Uruba, V.
Vliv struktury primárního proudu na činnost ejektoru.
In: Dynamika tekutin '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 63-64.
Grant: GA MŠk(CZ) F1.60; GA MŠk(CZ) MŠMT/OC F1.60

032342 - UT-L 960075 CZ cze B
Uruba, V.
Použití waveletové transformace při analýze turbulentních signálů.
In: Inženýrská mechanika '96. - Žďár n.Sázavou, ŽĎAS - Joint-Stock 1996. - S. 103-108.
Grant: GA MŠk(CZ) F1.60; GA MŠk(CZ) -

032343 - UT-L 960076 CZ cze Bx
Uruba, V.
Waveletová transformace - nové možnosti při analýze turbulentních signálů.
In: Aktuální problémy mechaniky tekutin '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 45-46.
Grant: GA MŠk(CZ) F1.60(CZ) MŠMT/OCF1.60

034322 - UFY-G 960058 SIGLE CZ cze I
Valeš, F. - Červ, J.
Analytické, numerické a experimentální řešení nestacionární napjatosti tenké a tlusté skořepiny. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1996. - 57 + dodatky s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

031410 - UFY-G 960075 JP eng J
Valeš, F. - Morávka, Š. - Brepta, R. - Červ, J.
Wave propagation in a cylindrical bar due to longitudinal impact.
JSME International Journal. A: Mechanical and Material Engineering , 39 [1] 60-70 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.043(93) 0.219(94) 0.182(95) 0.181(96) 0.169(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

037064 - UT-L 960101 CZ cze C
Vlček, V.
Experimenty s ovlivňováním aerodynamicky buzených vibrací pružně uloženého tělesa změnami parametrů obtékající tekutiny.
In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou 3. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 149-154.
[Interakce a zpětné vazby '96. (CZ), 96.11.26-96.11.27]

032317 - UT-L 960050 CZ cze C
Vocel, J. - Musil, J.
Lubrikační vlastnosti synoniální tekutiny.
In: Biomechanika člověka '96. - Praha, ÚT AV ČR 1996. - S. 205-206.
[Biomechanika člověka '96. Tichonice (CZ), 96.09.17-96.09.19]
Grant: GA ČR(CZ) 101/96/0151; GA ČR(CZ) 101/95/0352

032331 - UT-L 960064 CZ eng B
Zolotarev, I.
Acoustical Interaction of Plate with Fluid.
In: Workshop 96. - Brno, Technical University 1996. - S. 461-462. - (Part II.).
Grant: CZGA ČR

032332 - UT-L 960065 CZ cze B
Zolotarev, I.
Vliv okrajových podmínek na kmitání pružné desky v akustickém prostředí.
Orig.:
In: Proceedings Dynamics of Machines '96. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 217-222.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1424

032334 - UT-L 960067 GB eng B
Zolotarev, I.
Acoustical Interaction of a Thin Plate with Flowing Fluid.
In: Proceedings International Noise '96. - Liverpool, Institute of Acoustic 1996. - S. 1401-1405.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1424

032338 - UT-L 960071 CZ cze Cz
Zolotarev, I.
Akustoelasticita rovinné desky s připojeným akustickým prostorem.
In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou III. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - S. 167-175.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1424

032339 - UT-L 960072 CZ cze B
Zolotarev, I.
Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1996. - 20 s.
[Interakce a zpětné vazby '96. Praha (CZ), 96.11.26-96.11.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1424

032333 - UT-L 960066 GB eng B
Zolotarev, I. - Kruntcheva, M.
Dynamics of Cylindrical Shells Contact with Subsonic Flow - Finite Element Modelling.
In: Proceedings International Noise '96. - Liverpool, Institute of Acoustic 1996. - S. 2989-2992.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1424

032286 - UT-L 960017 GB eng J
Žitný, K. - Kozánek, J.
Another solution to 'Periodic solutions of linear differential systems with constant coefficients.
International Journal of Mathematic Education Scientific Technology , 27 [1] (1996).
Grant: GA101/95/0728
[Impact factor: 0.387(99) 0.438(00) 0.282(01) 0.390(02) 0.361(03) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11