ASEP

ÚDU - Ústav dějin umění

2004


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

114938 - UDU-I 20043067 RIV HR fre J
Benešovská, K.
Aménagement des tombeaux royaux dans la cathédrale de Prague a l'époque des Luxembourg.
Hortus Artium Medievalium, 10, [-] 65-74 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

114940 - UDU-I 20043069 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Kostel sv. Jakuba ve Veselé - klič k zapomenuté minulosti.
In: Z minulosti i současnosti Veselé. - Veselá, Obecní úřad 2004. - S. 3-20.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

115998 - UDU-I 20043121 RIV DE ger C
Benešovská, K.
Einige Randbemerkungen zum Anteil von Peter Parler am Prager Veitsdom.
In: Parlerbauten. Architektur, Skulptur, Restaurierung. Internationales Parler-Symposium Schväbisch Gmünd. - Stuttgart, K. Theiss 2004. - S. 117-126.
[Parlerbauten. Architektur, Skulptur, Restaurierung. Gmünd (DE), 01.07.17-01.07.19 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

114927 - UDU-I 20043056 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Šiřitelem úspěchu.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 92-107.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114928 - UDU-I 20043057 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Kreslířem na cestách.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 214-219.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114929 - UDU-I 20043058 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Ilustrátorem pro školu i dům.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 282-297.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114930 - UDU-I 20043059 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Adolf Hoffmeister v knihách. Soupis knižní tvorby 1917 - 2003.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 362-375.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114931 - UDU-I 20043060 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 376-382.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114932 - UDU-I 20043061 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Výstavy.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 384-388.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

115999 - UDU-I 20043122 RIV CZ ger M
Bregantová, P.
Bibliographie.
In: Emila Medková. - (Ed. Srp, K.; Hölz, M.). - Prag, Torst 2004. - S. 126-129.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

118992 - UDU-I 20043237 RIV CZ eng M
Bregantová, P.
Propagator of success.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 92-107, 366-367.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118993 - UDU-I 20043238 RIV CZ eng M
Bregantová, P.
Illustrator on his travels.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 214-219, 372.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118994 - UDU-I 20043239 RIV CZ eng M
Bregantová, P.
Illustrator for school and home.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 282-297, 375.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118995 - UDU-I 20043240 RIV CZ eng M
Bregantová, P.
Adolf Hoffmeister's contribution to book culture 1917 - 2003.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 376-390.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118996 - UDU-I 20043241 RIV CZ eng M
Bregantová, P.
Bibliography.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 392-398.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118997 - UDU-I 20043242 RIV CZ eng M
Bregantová, P.
Exhibitions.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 400-404.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114933 - UDU-I 20043062 CZ cze J
Bukovinská, B.
Sté výročí Emanuela Pocheho.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 16 [1] 20-21 (2004).

114942 - UDU-I 20043071 RIV DE ger J
Bukovinská, B.
Überlegung zu Prager Landschaftscommesi.
Dresdener Kunstblätter, 48 [4] 270-273 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114944 - UDU-I 20043073 RIV CZ cze J
Bydžovská, L.
Blues pro Bretona. Surrealismus a hudba.
Art and antiques, - [10] 112-117 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114945 - UDU-I 20043074 RIV CZ cze M
Bydžovská, L.
Stenogramy osobností.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 48-91.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114946 - UDU-I 20043075 RIV CZ cze M
Bydžovská, L.
Svár surrealismu a socialistického realismu.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 108-137.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114947 - UDU-I 20043076 RIV CZ cze M
Bydžovská, L.
Ve službě míru.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 202-213.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114948 - UDU-I 20043077 RIV CZ cze M
Bydžovská, L.
Dobrodružství koláže.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 236-281.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118998 - UDU-I 20043243 RIV CZ eng M
Bydžovská, L.
Shorthand personalities.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 48-91, 365-366.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118999 - UDU-I 20043244 RIV CZ eng M
Bydžovská, L.
The rift between surrealism and socialist realism.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 108-137, 367-368.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

119000 - UDU-I 20043245 RIV CZ eng M
Bydžovská, L.
In the service of peace.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 202-213, 371-372.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

119001 - UDU-I 20043246 RIV CZ eng M
Bydžovská, L.
The adventure of collage.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 236-281, 374-375.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114943 - UDU-I 20043072 RIV CZ cze B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Libeňský plynojem. Praha, Gallery 2004. - 120 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116009 - UDU-I 20043132 RIV CZ ger J
Chlíbec, J.
Notizen zu den Grabmälern von Jobst de Brusse, Ottavio Miseroni und Aegidius Sadeler.
Studia Rudolphina, - [4] 40-43 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

114949 - UDU-I 20043078 RIV CZ eng J
Dobalová, S.
The Gardens of Rudolf II.
Studia Rudolphina, - [4] 61-65 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114950 - UDU-I 20043079 RIV CZ cze J
Dobalová, S.
Karel Škréta, jezuité a meditace nad utrpením Ježíše Krista.
Dějiny a současnost, 26 [4] 31-35 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114951 - UDU-I 20043080 RIV CZ cze J
Dobalová, S.
Konference "Hans Vredeman de Vries und die Folgen".
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 16 [1] 14-18 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114952 - UDU-I 20043081 RIV CZ cze B
Dobalová, S.
Pašijový cyklus Karla Škréty. Mezi výtvarnou tradicí a jezuitskou spiritualitou. Praha, Lidové noviny 2004. - 140 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118211 - UDU-I 20043236 RIV CZ cze T
Halík, P. - Kratochvíl, P.
Moderní architektura. Kritické dějiny.
Orig.: Frampton, K.: Modern architecture. A critical history. - London, 2002. 376 s.
In: Moderní architektura. Kritické dějiny. - Praha, Academia 2004. - 457 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033203

116000 - UDU-I 20043123 RIV CZ cze K
Hlaváčková, H.
Druhý den stvoření. Personifikace v umění 14. století v Čechách.
In: Dějiny umění v české společnosti: Otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. - (Ed. Bartlová, M.). - Praha, Argo 2004. - S. 91-95.
[První sjezd českých historiků umění. Praha (CZ), 03.09.25-03.09.26 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114934 - UDU-I 20043063 RIV CZ cze J
Hlobil, I.
Tři gotické obrazy ze sbírky Jindřicha Waldese.
Umění, 52 [4] 369-371 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114954 - UDU-I 20043083 RIV CZ cze J
Hlobil, I.
Tajemná souvislost dvou živlů. Vídeňská škola v počátcích moderního hodnocení českého gotického umění.
Dějiny a současnost, 26 [2] 17-20 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114955 - UDU-I 20043084 RIV CZ cze J
Hlobil, I.
Samostatná teorie památkové péče - neuralgický bod dějin umění.
Zprávy památkové péče, 64 [2] 137-138 (2004).
[První sjezd historiků umění. Praha (CZ), 03.09.25 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114956 - UDU-I 20043085 RIV CZ cze C
Hlobil, I.
Apriorní pojetí prostoru Vojtěcha Birnbauma.
In: Prostor a architektonický prostor. Sborník z kolokvia. - (Ed. Sršňová, M.). - Praha, Springer Media 2004. - S. 23.
[Prostor a architektonický prostor. Praha (CZ), 03.04.04 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114957 - UDU-I 20043086 RIV CZ cze R
Hlobil, I.
[Recenze].
Rec.: Flum, T.: Der spätgotische Chor des Freiburger Münsters. - Berlin, 2001. 183 s.
Umění, 52 [5] 456-458 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116003 - UDU-I 20043126 RIV CZ cze K
Hlobil, I.
Samostatná teorie památkové péče - neuralgický bod dějin umění.
In: Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. - (Ed. Bartlová, M.). - Praha, Argo 2004. - S. 242-247.
[První sjezd českých historiků umění. Praha (CZ), 03.09.25-03.09.26 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116004 - UDU-I 20043127 RIV DE ger C
Hlobil, I.
Neue Beobachtungen zur Wenzelstatue im Prager Veitsdom.
In: Parlerbauten. Architektur, Skulptur, Restaurierung. Internationales Parler-Symposium Schwäbisch Gmünd. - Stuttgart, K. Theiss 2004. - S. 221-227.
[Parlerbauten. Architektur, Skulptur, Restaurierung. Gmünd (DE), 01.07.17-01.07.19 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

116005 - UDU-I 20043128 RIV CZ cze J
Horová, A.
Malířská rodina Mánesů.
Ateliér, 17 [6] 12 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116006 - UDU-I 20043129 RIV CZ cze J
Horová, A.
Antonín Slavíček (1870 - 1910).
Ateliér, 17 [9] 1 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116007 - UDU-I 20043130 CZ cze J
Horová, A.
Milan Knížák ad infinitum.
Ateliér, 17 [21] 3 (2004).

116008 - UDU-I 20043131 RIV CZ cze R
Horová, A.
Dvojhlasné dejiny umenia.
Rec.: Orišková, M.: Dvojhlasné dejiny umenia. - Bratislava, 2002. 205 s.
Ateliér, 17 [21] 7 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114935 - UDU-I 20043064 CZ cze J
Horová, A. - Slavíček, L.
Výzva ke spolupráci: Slovník historiků umění, výtvarných kritiků a teoretiků v českých zemích (cca 1800 - 2005).
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 16 [1] 2-3 (2004).

118181 - UDU-I 20043205 RIV DE ger M
Kaplanová, K.
Denkmalpflege und nationales Kulturerbe: die Nationalisierung der Denkmäler in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg.
In: Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs. - (Ed. Born, R.; Janatková, A.; Labuda, A. S.). - Berlin, Gebrüder Mann 2004. - S. 435-447.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114937 - UDU-I 20043066 RIV CZ cze/eng M
Konečný, L.
Tizianův Apollo a Marsyas./Apollo and Marsyas by Titian.
In: Tizian: Apollo a Marsyas./Titian: Apollo and Marsyas. - Praha, Národní galerie 2004. - S. 5-13.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114961 - UDU-I 20043090 RIV ES spa C
Konečný, L.
Saavedra Fajardo esmaltado.
In: Florilegio de estudios de emblemática. - (Ed. López Poza, S.). - Ferrol, Sociedad de Cultura Valle Inclán 2004. - S. 485-492.
[Congreso Internacional de Emblemática de Society for Emblem Studies /6./. A Coruna (ES), 02.09.10-02.09.14 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114964 - UDU-I 20043093 RIV US eng R
Konečný, L.
[Review].
Rec.: Graham, D. (ed).: An Interregnum of the Sign. The Emblematic Age in France. Essays in Honour of Daniel S. Russell.
Sixteenth Century Journal, 35, [-] 238-239 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114965 - UDU-I 20043094 RIV CZ cze R
Konečný, L.
[Recenze].
Rec.: Stafford, B. M. - Terpak, F.: Devices of Wonder. From the World in a Box to Images on a Screen.
Umění, 52 [4] 383-385 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116010 - UDU-I 20043133 RIV CZ cze K
Konečný, L.
Úvod. [Kritická teorie a dějiny umění v našich podmínkách].
In: Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. - (Ed. Bartlová, M.). - Praha, Argo 2004. - S. 13-16.
[První sjezd českých historiků umění. Praha (CZ), 03.09.25-03.09.26 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114962 - UDU-I 20043091 RIV GB eng J
Konečný, L. - Lencová, J.
A note on the emblematic ex libris of Emmy Destin.
Society for Emblem Studies Newsletter, 35, [-] 9-11 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114966 - UDU-I 20043095 RIV CZ cze J
Konečný, L. - Prahl, R.
Historikové umění a periodika.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 16 [2] 2-4 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114968 - UDU-I 20043097 RIV CZ cze/eng M
Kratochvíl, P.
Architektura na březích brněnské riviéry aneb Brno viděno zpovzdálí.
In: Brno - Architektura 1990 - 2005. - (Ed. Vrabelová, R.; Gescheidtová, P.). - Brno, Galerie architektury 2004. - S. 10-11.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033203

114969 - UDU-I 20043098 RIV DE ger J
Kratochvíl, P.
Dauerausstellung in der Burg.
Bauwelt, 95 [21] 2 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033203

114970 - UDU-I 20043099 RIV DE ger J
Kratochvíl, P.
Lubomír und Čestmír Šlapeta.
Bauwelt, 95 [33] 4 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033203

116845 - UDU-I 20043155 RIV CZ cze M
Kříž, J. - Ott, G. - Nešlehová, M. - Rousová, H. - Valoch, J. - Thomas, K. - Hlaváček, J. - Chalupecký, J. - Nešleha, P.
Dokumentace textů o díle Pavla Nešlehy.
In: Pavel Nešleha. - Praha, Gallery 2004. - S. 319-335.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

115978 - UDU-I 20043101 RIV CZ cze M
Kubínová, K.
Est ibi bestia aneb co můžete podle středověkých autorů potkat v českých hvozdech.
In: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. - (Ed. Doležalová, E.; Novotný, R.; Soukup, P.). - Praha, Filosofia 2004. - S. 383-394.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

115979 - UDU-I 20043102 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Ticho Ladislava Lábuse. V Galerii Jaroslava Fragnera.
Architekt, 50 [5] 64 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

115980 - UDU-I 20043103 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Libor Fára ve Slavonicích.
Literární noviny, 15 [41] 12 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

115981 - UDU-I 20043104 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Josef Sudek a reklama.
Literární noviny, 15 [30] 12 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

115982 - UDU-I 20043105 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Modernista z "družiny lesního boha".
Literární noviny, 15 [27] 12 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

115983 - UDU-I 20043106 RIV CZ cze R
Lahoda, V.
Juan Nepomuceno Picasso.
Rec.: O'Brian, P.: Picasso. Životopis. - Praha, 2004. 503 s.
Literární noviny, 15 [51] 12 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

115984 - UDU-I 20043107 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Zapomenuté výstavy.
Literární noviny, 15 [7] 12-13 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

115985 - UDU-I 20043108 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Archaismus.
Literární noviny, 15 [6] 13 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

115986 - UDU-I 20043109 RIV CZ cze C
Lahoda, V.
Domestikace kubismu: Kramářův biedermeier.
In: Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2004. - S. 402-414.
[Biedermeier v českých zemích. Plzeň (CZ), 03.03.06-03.03.08 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

115987 - UDU-I 20043110 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Akseli Gallén-Kallela. Demaskované a zahalené.
Art and Antiques, - [[3]] 52-57 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

115988 - UDU-I 20043111 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Brassai. U Suzy.
Art and Antiques, - [[4]] 54-57 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

115989 - UDU-I 20043112 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Erotický detail. Alvar Aalto a vila Mairea.
Art and Antiques, - [[5]] 54-57 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

115990 - UDU-I 20043113 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Milenci v noci. Karel Černý.
Art and Antiques, - [[6]] 52-57 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

115991 - UDU-I 20043114 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Vztah malíře a fotografa. Filla a Sudek v GHMP.
Art and Antiques, - [[9]] 89-90 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

115992 - UDU-I 20043115 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Eric Fischl. Odhalené důvěrnosti.
Art and Antiques, - [[10]] 52-57 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

115993 - UDU-I 20043116 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Karel Ludwig. Ňadra, nehty a stíny.
Art and Antiques, - [[12]] 60-63 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

115994 - UDU-I 20043117 RIV CZ cze/eng B
Lahoda, V.
Filla - Sudek. Praha, Galerie hlavního města Prahy 2004. - 6 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

115995 - UDU-I 20043118 RIV CZ cze R
Lahoda, V.
Ejhle světlo.
Rec.: Zemánek, J. (ed).: Ejhle světlo. - Praha, 2003. 390 s.
Ateliér, 17 [2] 5-6 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

115996 - UDU-I 20043119 CZ cze J
Lahoda, V.
O pokleslosti.
Ateliér, 17 [5] 3 (2004).

115997 - UDU-I 20043120 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Světlo v obrazech Františka Kupky.
Světlo, - [1] 66-68 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116012 - UDU-I 20043135 RIV DE ger U
Lahoda, V.
Josef Sudek. Designfotografie der dreissiger Jahre. 31 s.
[ Berlin, 04.05.01-04.05.31 (E-EUR 1/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

116013 - UDU-I 20043136 RIV CZ cze/eng U
Lahoda, V.
Filla - Sudek. 108 s.
[ Praha, 04.09.17-05.01.21 (E-CST 2/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

116014 - UDU-I 20043137 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Alchymista a kouzelník. Josef Sudek a Emil Filla.
Umění, 52 [6] 518-536 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

116015 - UDU-I 20043138 RIV CZ cze R
Lahoda, V.
[Recenze].
Rec.: Janáková, I. (ed).: Ladislav Sutnar - Praha - New York - Design in Action. - Praha, 2003. 389 s.
Umění, 52 [6] 557-559 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116016 - UDU-I 20043139 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
Úvod.
In: Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907 - 1953). - (Ed. Winter, T.). - Praha, Artefactum 2004. - S. 24-25.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

118210 - UDU-I 20043235 RIV CZ cze R
Lahoda, V.
[Recenze].
Rec.: Prahl, R. - Rakušanová, M. - Srp, K. - Wittlich, P.: Antonín Slavíček 1870 - 1910. - Praha, 2004. 299 s.
Ateliér, 17 [11] 5 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116017 - UDU-I 20043140 RIV CZ cze C
Lorenzová, H.
Dietetika duše. K praktické filosofii (estetice) osvícenství a biedermeieru.
In: Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2004. - S. 38-48.
[Biedermeier v českých zemích. Plzeň (CZ), 03.03.06-03.03.08 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/03/0343

116018 - UDU-I 20043141 RIV CZ cze G
Lorenzová, H. - Petrasová, T.
Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století. (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2004. - 462 s.
[Biedermeier v českých zemích. Plzeň (CZ), 03.03.06-03.03.08 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/03/0343

116023 - UDU-I 20043146 RIV CZ cze M
Machalíková, P.
Památníky a pomníky.
In: Umění náhrobku v českých zemích let 1780 - 1830. - Praha, Academia 2004. - S. 261-271.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116024 - UDU-I 20043147 RIV CZ cze M
Machalíková, P.
Parky - sentimentální oázy.
In: V zajetí vášně. Sbírka Patrika Šimona. - (Ed. Hnojil, A.). - Olomouc, Muzeum umění 2004. - S. 149-156.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116019 - UDU-I 20043142 RIV CZ cze M
Mádl, M.
[Katalogová hesla] č. 21-22, 70, 79, 130-133.
In: Bohemia sancta. Poklady křesťanského umění z českých zemí. - (Ed. Stehlíková, D.). - Praha, Národní muzeum 2004. - S. 50-51, 91, 115, 155-156.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116020 - UDU-I 20043143 CZ cze J
Mádl, M.
Zámecká kaple nejsv. Trojice v Ďáblicích a její výzdoba.
Ďáblický zpravodaj, 2 [7] 4 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

116021 - UDU-I 20043144 RIV CZ cze K
Mádl, M.
Památková péče v období "konce dějin umění". Ke vztahu teorie umění k praxi památkové péče.
In: Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. - (Ed. Bartlová, M.). - Praha, Argo 2004. - S. 248-256.
[První sjezd českých historiků umění. Praha (CZ), 03.09.25-03.09.26 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116022 - UDU-I 20043145 RIV CZ cze R
Mádl, M.
[Recenze].
Rec.: Volrábová, A.: Německá kresba 15. - 16. století. - Praha, 2003. 115 s.
Umění, 52 [5] 458-460 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116025 - UDU-I 20043148 RIV CZ cze J
Muchka, I.
Obor dějin umění ve věku digitální fotografie.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 16 [1] 4-17 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116026 - UDU-I 20043149 CZ cze J
Muchka, I.
Být či nebýt? Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. [Odpověď na anketu].
Zprávy památkové péče, 64 [2] 111 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116027 - UDU-I 20043150 RIV CZ cze R
Muchka, I.
[Recenze].
Rec.: Kohle, H. - Kwastek, K.: Computer, Kunst und Kunstgeschichte. - Köln, 2003. 191 s.
Umění, 52 [6] 559-561 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114963 - UDU-I 20043092 RIV CZ eng J
Muchka, I. - Konečný, L.
The Epitaph of Helfric Gut in St. Vitus Cathedral.
Studia Rudolphina, - [4] 33-40 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116841 - UDU-I 20043151 RIV CZ cze J
Nešlehová, M.
Vzpomínka na Jiřího Seiferta.
Ateliér, 17 [23] 6 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116844 - UDU-I 20043154 RIV CZ cze/eng M
Nešlehová, M.
Životopisné údaje.
In: Pavel Nešleha. - Praha, Gallery 2004. - S. 289-317.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116842 - UDU-I 20043152 RIV CZ cze B
Nešlehová, M. - Hilmera, J. - Švácha, R.
Vlastislav Hofman. (Ed. Nešlehová, M.). - Praha, Společnost Vlastislava Hofmana 2004. - 437 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116843 - UDU-I 20043153 RIV CZ eng B
Nešlehová, M. - Hilmera, J. - Švácha, R.
Vlastislav Hofman. (Ed. Nešlehová, M.). - Prague, Company of Vlastislav Hofman 2004. - 437 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116847 - UDU-I 20043157 RIV CZ cze/eng U
Nešlehová, M. - Hilmera, J. - Švácha, R.
Vlastislav Hofman. 42 s.
[ Praha, 04.12.14-05.02.28 (E-CST 1/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116846 - UDU-I 20043156 RIV CZ cze U
Nešlehová, M. - Wittlich, P.
Pavel Nešleha. Záznamy světla. 40 s.
[ Praha, 04.04.20-04.05.30 (E-CST 1/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116848 - UDU-I 20043158 RIV CZ cze J
Panochová, I.
Biblicismy v české architektuře 17. století.
Umění, 52 [3] 198-217 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116849 - UDU-I 20043159 RIV CZ cze/ger/eng B
Panochová, I.
V zrcadle terezínského času. Z akvizic Památníku Terezín v letech 1993 - 2003. Terezín, [Památník Terezín] 2004. - 51 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116850 - UDU-I 20043160 RIV CZ cze C
Petrasová, T.
Aristokratický biedermeier.
In: Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2004. - S. 149-159.
[Biedermeier v českých zemích. Plzeň (CZ), 03.03.06-03.03.08 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/03/0343

116852 - UDU-I 20043162 RIV CZ cze M
Petrasová, T.
Hrobky a pohřební kaple.
In: Umění náhrobku v českých zemích let 1780 - 1830. - Praha, Academia 2004. - S. 277-287.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116853 - UDU-I 20043163 CZ cze K
Petrasová, T.
Úvod. [České umění nebo umění v českých zemích?].
In: Dějiny umění v české společnosti: otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění. - (Ed. Bartlová, M.). - Praha, Argo 2004. - S. 187.
[První sjezd českých historiků umění. Praha (CZ), 03.09.25-03.09.26 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116851 - UDU-I 20043161 RIV CZ cze J
Petrasová, T. - Mádl, M.
Haškův dům po třech letech a jeho nové ohrožení.
Za starou Prahu, 34 [2] 8-10 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116854 - UDU-I 20043164 RIV CZ cze/eng M
Platovská, M.
Architekt Ladislav Lábus.
In: Architekt Ladislav Lábus. - (Ed. Lábus, L.; Sedláková, R.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2004. - S. 16-25.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116855 - UDU-I 20043165 CZ cze J
Platovská, M.
Návrat ke Grand Prix. Názory kritiků na soutěž obce architektů (1.). [Odpověď na anketu].
Architekt, 50 [7] 50 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116856 - UDU-I 20043166 RIV CZ cze B
Primusová, A.
Pavel Nešleha. Rané práce. Praha, Galerie Ztichlá klika 2004. - 2 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116857 - UDU-I 20043167 CZ cze J
Primusová, A.
Monika Immrová.
Galerie Bayer and Bayer, 7, [-] 1-2 (2004).

116859 - UDU-I 20043169 RIV CZ cze J
Purš, I.
Anselmus Bodtius de Boodt a alchymie.
Studia Rudolphina, - [4] 44-53 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

116862 - UDU-I 20043172 RIV CZ cze M
Roháček, J.
Umění nápisu.
In: Umění náhrobku v českých zemích let 1780 - 1830. - Praha, Academia 2004. - S. 247-259.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

116863 - UDU-I 20043173 CZ cze J
Roháček, J.
Hortus morti datus.
Akademický bulletin, - [6] 14 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118204 - UDU-I 20043229 RIV CZ cze J
Samek, B.
O novodobé úpravě Horního náměstí v Olomouci a souvisejících otázkách.
Vlastivědný věstník moravský, 56 [1] 70-73 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118205 - UDU-I 20043230 CZ cze R
Samek, B.
[Recenze].
Rec.: Machová, J.: Bibliografie okresu Brno - venkov. - Brno, 2002. 308 s.
Vlastivědný věstník moravský, 56 [1] 89-90 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118206 - UDU-I 20043231 RIV CZ cze R
Samek, B.
[Recenze].
Rec.: Chatrný, J. - Koudelková, D. - Šimková, A. (ed).: Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně. - Brno, 2003. 136 s.
Vlastivědný věstník moravský, 56 [2] 218 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118207 - UDU-I 20043232 RIV CZ cze R
Samek, B.
[Recenze].
Rec.: Razím, V.: Znojmo - středověká hraniční pevnost. - Nymburk, 2003. 24 s.
Vlastivědný věstník moravský, 56 [3] 328 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118208 - UDU-I 20043233 CZ cze R
Samek, B.
[Recenze].
Rec.: Šimandl, J. - Mádr, O. - Bartoň, J. - Hlavsová, J.: Jak zacházet s náboženskými výrazy. - Praha, 2004. 117 s.
Vlastivědný věstník moravský, 56 [3] 329 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118209 - UDU-I 20043234 CZ cze R
Samek, B.
[Recenze].
Rec.: Pospíšil, J.: Kostel sv. Bartoloměje v Rymicích. - Rymice, 1996. 16 s.
Vlastivědný věstník moravský, 56 [3] 329 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116864 - UDU-I 20043174 RIV DE ger C
Studničková, M.
Die Kuttenberger Gradualien.
In: Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471 - 1526). Kunst - Kultur - Geschichte. - (Ed. Wetter, E.). - Ostfildern, J. Thorbecke 2004. - S. 125-142.
[Bedeutung der Jagiellonen für Kunst und Kultur Mitteleuropas (ca. 1450 - 1550). Kutná Hora (CZ), 00.09.21-00.09.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/01/0616
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116865 - UDU-I 20043175 RIV CZ cze R
Studničková, M.
[Recenze].
Rec.: Pirker-Aurenhammer, V.: Das Gebetbuch für Herzog Albrecht V. von Österreich. - Graz, 2002. 91 s.
Umění, 52 [1] 91-93 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033202

116866 - UDU-I 20043176 RIV CZ cze R
Svobodová, M.
[Recenze].
Rec.: Meller, H.: European Cities 1890 - 1930s. History, Culture and the Built Environment. - Chichester, 2001. 286 s.
Umění, 52 [4] 385-387 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116867 - UDU-I 20043177 RIV CZ cze/eng J
Svobodová, M.
Věčný ruch a věčná nespokojenost nad strahovským stadionem.
Stavba, 11 [2] 14-17 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116868 - UDU-I 20043178 RIV CZ cze/eng J
Svobodová, M.
Lázně, plovárny a bazény v české architektuře 19. a 20. století.
Stavba, 11 [2] 34-41 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116870 - UDU-I 20043180 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Otázky národa, stylu a modernismu.
Umění, 52 [2] 178-180 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116871 - UDU-I 20043181 RIV PL pol J
Švácha, R.
O czeskiej mysli architektonicznej lat dziewiecdziesatych.
Dyskurs, 1 [1] 248-254 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116872 - UDU-I 20043182 RIV CZ cze B
Švácha, R.
Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb 1989 - 2004. Praha, Prostor 2004. - 303 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116873 - UDU-I 20043183 RIV CZ eng B
Švácha, R.
Czech Architecture and Its Austerity. Fifty Buildings 1989 - 2004. Prague, Prostor 2004. - 303 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116874 - UDU-I 20043184 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Funkcionalismus, který má svůj rukopis.
Literární noviny, 15 [13] 13 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116875 - UDU-I 20043185 RIV CZ cze R
Švácha, R.
Ontologické versus scénografické podle Kennetha Framptona.
Rec.: Frampton, K.: Labour, Work and Architecture. - London 2002. 352 s.
Stavba, 11 [1] 6-7 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116876 - UDU-I 20043186 CZ cze/eng J
Švácha, R.
Do třetice.
Stavba, 11 [1] 24-27 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116877 - UDU-I 20043187 CZ cze/eng J
Švácha, R.
Oidipovská vzpoura Philipa Johnsona.
Stavba, 11 [1] 44-45 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116878 - UDU-I 20043188 CZ cze/eng J
Švácha, R.
Herzogova rozmluva o architektuře, umění a obrazech.
Stavba, 11 [2] 64 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116879 - UDU-I 20043189 CZ cze/eng J
Švácha, R.
Rudolphův kontextuální neoexpresionismus.
Stavba, 11 [3] 64 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116880 - UDU-I 20043190 RIV CZ cze/eng J
Švácha, R.
Obnova Paličkovy vily.
Stavba, 11 [4] 24-27 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116881 - UDU-I 20043191 CZ cze/eng J
Švácha, R.
Ernesto Nathan Rogers: kontext nás spojuje s dějinami.
Stavba, 11 [4] 64 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116882 - UDU-I 20043192 CZ cze/eng J
Švácha, R.
Venturi a Scott Brownová: co udělá pop-architektura s mlčící většinou.
Stavba, 11 [5] 62 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116883 - UDU-I 20043193 CZ cze J
Švácha, R.
Druhé čtení Venturiho. [Odpověď na anketu].
Stavba, 11 [5] 70-71 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116884 - UDU-I 20043194 CZ cze/eng J
Švácha, R.
Krok dopředu v Berouně.
Stavba, 11 [6] 92-94 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116885 - UDU-I 20043195 CZ cze J
Švácha, R.
Slovo předsedy [poroty pro anketu Deset domů 1955 - 2004].
Architekt, 50 [12] 36 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116886 - UDU-I 20043196 CZ cze R
Švácha, R.
[Recenze].
Rec.: Janáková, I. (ed).: Ladislav Sutnar - Praha - New York - Design in Action. - Praha, 2003. 389 s.
Architekt, 50 [2] 79 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116887 - UDU-I 20043197 CZ cze J
Švácha, R.
Kubistická vila v Libodřicích. Dílo Josefa Gočára.
Architekt, 50 [4] 73 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116888 - UDU-I 20043198 CZ cze M
Švácha, R.
Do třetice.
In: Architekt Ladislav Lábus. - (Ed. Lábus, L.; Sedláková, R.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2004. - S. 26.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116889 - UDU-I 20043199 CZ cze/eng M
Švácha, R.
Figury a figurky.
In: New York / Svatopluk Sládeček. Figurkativní architektura pro začátečníky. - (Ed. Sládeček, S.; Švácha, R.; Horňáková, L.). - Zlín, Krajská galerie výtvarného umění 2004. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

118177 - UDU-I 20043201 CZ cze J
Švácha, R.
Být či nebýt? Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. [Odpověď na anketu].
Zprávy památkové péče, 64 [2] 112 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118178 - UDU-I 20043202 CZ cze J
Švácha, R.
"Novostavba památky" - nonsens nebo nevinný protimluv? [Odpověď na anketu].
Zprávy památkové péče, 64 [5] 395-396 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118179 - UDU-I 20043203 CZ cze R
Švácha, R.
[Recenze].
Rec.: Koryčánek, R.: Česká architektura v německém Brně. - Brno, 2003. 248 s.
Umění, 52 [2] 187-188 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118180 - UDU-I 20043204 CZ cze J
Švácha, R.
Cena Klubu Za starou Prahu podruhé.
Za starou Prahu, 34 [2] 24-25 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118197 - UDU-I 20043222 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Steven Holl.
Era 21, 4 [4] 65-68 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

118198 - UDU-I 20043223 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Architekt Hofman v průsečíku místa a doby.
In: Vlastislav Hofman. - (Ed. Nešlehová, M.). - Praha, Společnost Vlastislava Hofmana 2004. - S. 33-75.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

118199 - UDU-I 20043224 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Hřbitovní kultura. Hofmanovy návrhy krematorií.
In: Vlastislav Hofman. - (Ed. Nešlehová, M.). - Praha, Společnost Vlastislava Hofmana 2004. - S. 223-235.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

118200 - UDU-I 20043225 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Střetnutí s mladou generací. Technika, urbanismus, pomníky, mosty.
In: Vlastislav Hofman. - (Ed. Nešlehová, M.). - Praha, Společnost Vlastislava Hofmana 2004. - S. 347-358.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

118201 - UDU-I 20043226 RIV CZ cze C
Švácha, R.
Prostor versus místo. Proměny konstruktu architektonického prostoru v padesátých a šedesátých letech 20. století.
In: Prostor a architektonický prostor. Sborník z kolokvia. - (Ed. Sršňová, M.). - Praha, Springer Media 2004. - S. 4-14.
[Prostor a architektonický prostor. Praha (CZ), 03.04.04 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118182 - UDU-I 20043206 RIV CZ cze B
Uhlíková, K.
Národní kulturní komise 1947 - 1951. Praha, Artefactum 2004. - 266 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9033001

118183 - UDU-I 20043208 RIV CZ ger J
Vlček, P.
Kilian Ignaz Dientzenhofer und Johann Lukas von Hildebrandt. Zur Problematik des Guarinismus in Mitteleuropa.
Umění, 52 [4] 310-331 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118184 - UDU-I 20043209 RIV DE ger C
Všetečková, Z.
Weltgerichtsdarstellungen in der Spätgotischen Wandmalerei Südböhmens.
In: Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige (1471 - 1526). Kunst - Kultur - Geschichte. - (Ed. Wetter, E.). - Ostfildern, J. Thorbecke 2004. - S. 151-161.
[Bedeutung der Jagiellonen für Kunst und Kultur Mitteleuropas (ca. 1450 - 1550). Kutná Hora (CZ), 00.09.21-00.09.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/01/0616; GA AV ČR(CZ) KSK9056118

118185 - UDU-I 20043210 RIV CZ cze R
Všetečková, Z.
[Recenze].
Rec.: Lanc, E.: Die Mittelalterlichen Wandmalereien in der Steiermark. - Wien, 2002. 668 s.
Umění, 52 [6] 546-549 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

118186 - UDU-I 20043211 RIV SK cze J
Všetečková, Z.
K nástěnným malbám krásného slohu v Čechách a na Moravě.
Ars, 37 [1/2] 68-92 (2004).
[Gotika na Slovensku a jej stredoeurópsky kontext. Bratislava (SK), 04.03.17-04.03.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118202 - UDU-I 20043227 RIV CZ cze C
Všetečková, Z.
Nástěnné malby ve znojemské rotundě. Několik poznámek k jejich interpretaci.
In: Znojemská rotunda. Malby v národní kulturní památce rotunda sv. Kateřiny a výsledky současného výzkumu. - Znojmo, Město Znojmo 2004. - S. 124-130.
[Konference o rotundě /2./. Znojmo (CZ), 03.06.25-03.06.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118187 - UDU-I 20043212 RIV CZ cze B
Winter, T.
Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907 - 1953). (Ed. Winter, T.). - Praha, Artefactum 2004. - 374 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

118188 - UDU-I 20043213 RIV CZ cze J
Winter, T.
Od idyly ke krajině temnoty a příšer. České středohoří Emila Filly.
Umění, 52 [1] 37-51 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

118189 - UDU-I 20043214 RIV CZ cze M
Winter, T.
Exotika.
In: Adolf Hoffmeister (1902-1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 168-175.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

118190 - UDU-I 20043215 RIV CZ cze M
Winter, T.
Politický orient.
In: Adolf Hoffmeister (1902-1973). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Gallery 2004. - S. 220-223.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

118191 - UDU-I 20043216 RIV CZ cze R
Winter, T.
[Recenze].
Rec.: Flam, J. - Deutch, M. (eds).: Primitivism and Twentieth-Century Art. A Documentary History. - Berkeley, 2003. 491 s.
Umění, 52 [1] 95-99 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

118192 - UDU-I 20043217 RIV CZ cze R
Winter, T.
[Recenze].
Rec.: Hlušička, J.: Emil Filla 1882 - 1953. - Brno, 2003. 142 s.
Umění, 52 [3] 281-284 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

118193 - UDU-I 20043218 RIV CZ cze R
Winter, T.
[Recenze].
Rec.: Pomajzlová, A.: Josef Čapek. Nejskromnější umění. - Praha, 2003. 199 s.
Umění, 52 [4] 387-391 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

118194 - UDU-I 20043219 RIV CZ cze R
Winter, T.
Problém formy.
Rec.: Hildebrand, A.: Problém formy ve výtvarném umění. - Praha, 2004. 116 s.
Ateliér, 17 [20] 7 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

118195 - UDU-I 20043220 RIV CZ cze M
Winter, T.
Emil Filla a výtvarná kritika.
In: Zajatec kubismu. Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907 - 1953). - (Ed. Winter, T.). - Praha, Artefactum 2004. - S. 27-35.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101

119002 - UDU-I 20043247 RIV CZ eng M
Winter, T.
Exoticism.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 168-175, 369-370.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

119003 - UDU-I 20043248 RIV CZ eng M
Winter, T.
The political Orient.
In: Adolf Hoffmeister (1902 - 1973). - (Ed. Srp, K.). - Prague, Gallery 2004. - S. 220-223, 372-373.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11