ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

016788 - USP-I 940106 CZ cze J
Adamová, K.
Vzpomínka na profesora Emila Otta.
Právník, 133 [12] 1071-1074 (1994).

016789 - USP-I 940107 CZ cze J
Adamová, K.
Zamyšlení nad právem veřejným a soukromým.
Právník, 133 [12] 1083-1087 (1994).

016790 - USP-I 940109 CZ cze J
Adamová, K.
K otázce politické symboliky.
Právník, 133 [1] 78-80 (1994).

016791 - USP-I 940110 CZ cze BX
Adamová, K.
Stručný nástin dějin státu a práva v českých zemích a na Slovensku. Plzeň, - 1994. - S. 67.

016792 - USP-I 940111 CZ cze B
Adamová, K.
Vybrané prameny k dějinám státu a práva v českých zemích a na Slovensku. Plzeň, - 1994. - S. 231.

027901 - USP-I 960010 CZ cze Rx
Adamová, K.
Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva.
Rec.: Gerloch, A. - Hřejbek, J. / Ústavní systém České republiky.
Právník, 133 [8] 780 (1994).

027902 - USP-I 960011 CZ cze Rx
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Brzezinski, Z. / Bez kontroly.
Právník, 133 [2] 194-195 (1994).

027903 - USP-I 960012 IT eng B
Balaš, V.
The Relations between the Two Republics from the Point of View of International Law. Torino, La Rosa 1994. - 207-241 s.
Grant: IA868104

016795 - USP-I 940115 CZ cze J
Bárta, J.
Nový komentář ke správnímu řádu.
Správní právo, 27 [1] 56-59 (1994).
Grant: IA868108

016796 - USP-I 940116 CZ cze J
Bárta, J.
K právnímu institutu pobytu českého občana v tuzemsku.
Správní právo, 27 [1] 5-10 (1994).

016797 - USP-I 940117 CZ cze J
Bárta, J.
Ještě glosa k intabulaci přídělů.
Správní právo, 27 [1] 21-43 (1994).

016798 - USP-I 940118 CZ cze J
Bárta, J.
Některé otázky přístupu k mezinárodní úmluvě a potřeby transformace do vnitrostátního práva (Úvaha nad Vídeňskou úmluvou o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody).
Právník, 133 [9-10] 797-807 (1994).

016799 - USP-I 940119 CZ cze J
Bárta, J.
Interní pokyny ve státní správě a posouzení obsahu hmotného práva správcem daní.
Právo a podnikání, 3 [6] 13-17 (1994).
Grant: IA868108

027904 - USP-I 960013 CZ cze J
Bárta, J.
Nesprávná praxe finančních úřadů při aplikaci zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
Právník, 133 [3] 277-282 (1994).

027905 - USP-I 960014 CZ cze J
Bárta, J.
Zase stavba, tentokrát v zákonu o půdě.
Právník, 133 [5] 469-471 (1994).

027906 - USP-I 960015 CZ cze J
Bárta, J.
Úvaha nad dvěma spornými otázkami právní úpravy dozorčí rady akciové společnosti.
Právník, 133 [7] 683-686 (1994).

016757 - USP-I 940063 FR eng J
Bezděk, R.
Nuclear Legislation in the Czech Republic.
Nuclear Law Bulletin, - [53] (1994).

016758 - USP-I 940064 FR eng J
Bezděk, R.
Nuclear Law in the Czech Republic.
Nuclear Law Bulletin, - [54] (1994).

016766 - USP-I 940075 GB eng B
Blahož, J.
Human Rights in Czechoslovakia, Hungary and Poland.
In: Human Rights in the New Europe, Problems and Progress. - Lincoln and London, University of Nebraska 1994. - 57-71 s.
[Human Right in the New Europe, Problems and Progress. Lincoln (US), 94.00.00]
Grant: IA868104

016767 - USP-I 940076 GB eng B
Blahož, J.
Political Parties in the Czech and Slovak Republic: First Steps Toward the Rebirth of Democracy.
In: How Political Parties Work. - (Ed. Lawson, K.). - London, Praeger 1994. - S. 229-247.
Grant: IA868104

016768 - USP-I 940079 IT ita J
Blahož, J.
Crisi del Welfare State.
Scheda 1001. Ecologia, Antropica, - [12] 89 (1994).
Grant: IA868104

016769 - USP-I 940080 CZ cze J
Blahož, J.
Ústavně právní komparatistika: obecné otázky.
Právník, 133 [6] 477-486 (1994).
Grant: IA868104

016770 - USP-I 940081 CZ cze J
Blahož, J.
Rozhodnutí ústavních soudů v otázkách ústavnosti: srovnávací pohled.
Právník, 133 [8] 693-705 (1994).
Grant: IA868104

018727 - USP-I 940193 JP eng B
Blahož, J.
Conflict and Consensus in Global Society, Constitutional and LegalAspects, A comparison.
In: Towards the Building of Global Society through Sound Development: Social - Tokyo, 1994. - S. 113 n..
Grant: IA868104

018720 - USP-I 940083 CZ cze B
Brádlerová, L. - Tkáč, V. - Zachariáš, J.
Zákoník práce. Komentář. Praha, Prospektrum 1994. - 360 s. - ().
Grant: GA407/94/1711

018719 - USP-I 940082 CZ cze B
Brádlerová, L. - Zachariáš, J.
Zákoník práce. Úvodní komentář. Úplné znění zákoníku práce. Rejstřík. Praha, Prospektrum 1994. - 166 s. - ().
Grant: GA407/94/1711

016756 - USP-I 940062 CZ cze J
Cvrček, F.
Právní informační systém CS LEGSYS - TEXT, verze 3.0.
Právník, 133 [6] 542-551 (1994).
Grant: GA407/94/0738

027907 - USP-I 960016 FR eng C
Cvrček, F. - Novák, F.
Legal Informatics in the Czech Republic - Main Research Trends.
In: Substantive technology in the Law school. - Paris, C.N.R.S. 1994. - S. -.
[Substantive technology in the Law school. Paris (FR), 94.07.11-94.07.13]
Grant: GA407/94/0738

016705 - USP-I 940006 CZ cze J
Eliáš, K.
Teorie práva.
Právní rozhledy, 2 [9] 324-325 (1994).

016706 - USP-I 940007 CZ cze J
Eliáš, K.
Nenápadné výročí.
Právník, 133 [9-10] 895-896 (1994).

016707 - USP-I 940008 CZ cze J
Eliáš, K.
Smí se lhát?
Bulletin advokacie, 41 [8] 42-47 (1994).

016708 - USP-I 940009 SK cze J
Eliáš, K.
Rezervní fond obchodních společností.
Podnikateľ a právo, - [7-8] 11-19 (1994).

016709 - USP-I 940010 CZ cze J
Eliáš, K.
K výkladu 309 občanského soudního řádu.
Právní praxe, 42 [6] 263-272 (1994).

016710 - USP-I 940011 CZ cze J
Eliáš, K.
Rezervní fond obchodních společností.
Právní praxe v podnikání, 3 [6] 9-14 (1994).

016711 - USP-I 940012 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Dobrý komentář k občanskému soudnímu řádu.
Rec.: Bureš, J. - Drápal, L. / Občanský soudní řád - komentář.
Právník, 133 [9-10] 902-906 (1994).

016712 - USP-I 940013 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Inspirativní kniha o akciových společnostech.
Rec.: Schiemmer, K. - Jabornegg, P. - Strasser, R. / Kommentar zum Aktiengesetz.
Právník, 133 [7] 687-688 (1994).

016713 - USP-I 940014 CZ cze J
Eliáš, K.
Cesty české komercialistiky.
Právník, 133 [9-10] 878-892 (1994).
Grant: GA407/94/1711

016714 - USP-I 940015 CZ cze J
Eliáš, K.
Příspěvek k dějinám akciových společností a jejich právní úpravy ve střední Evropě.
Právník, 133 [8] 706-719 (1994).

016715 - USP-I 940016 CZ cze J
Eliáš, K.
K jednomu aspektu účinků zřízení zástavního práva k cenným papírům.
Právní rozhledy, 2 [8] 271-274 (1994).
Grant: GA407/94/1711

016716 - USP-I 940017 CZ cze J
Eliáš, K.
Historickoprávní škola a dnešek (k stému výročí smrti Adolfa Exnera).
Právní rozhledy, 2 [9] 314-317 (1994).

016717 - USP-I 940018 CZ cze J
Eliáš, K.
Aplikace předpisů o bezdůvodném obohacení při souběžném posuzování vztahu vlastníka a držitele z hlediska dostatku držitelovy dobré víry (komentář k rozhodnutí Spolkového soudního dvora (Německa) z 28. 5. 1976 - III ZR 186/72).
Právní rozhledy, 2 [9] 338-339 (1994).

016718 - USP-I 940019 CZ cze J
Eliáš, K.
Soudce a zákon.
Právní rozhledy, 2 [6] 234-238 (1994).

016719 - USP-I 940020 CZ cze J
Eliáš, K.
Právo nekalé soutěže.
Právní rozhledy, 2 [11] 410 (1994).

016720 - USP-I 940021 CZ cze J
Eliáš, K.
Jednatel /dokončení/.
Právní rozhledy, 2 [12] 432-438 (1994).

016721 - USP-I 940022 CZ cze J
Eliáš, K.
Jednatel /1. díl/.
Právní rozhledy, 2 [11] 395-398 (1994).

016722 - USP-I 940023 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Užitečná příručka o bankovním a burzovním právu.
Rec.: Jirkůvková, M. - Marek, K. - Tomíčková, S. / Banky, burza cenných papírů.
Právník, 133 [12] 1100-1101 (1994).

016723 - USP-I 940024 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Beckovo komentované vydání občanského zákoníku.
Rec.: Jehlička, O. - Škárová, M. - Švestka, J. - Vodička, A. / Občanský zákoník. Komentář.
Právník, 133 [12] 1094-1097 (1994).

016724 - USP-I 940025 CZ cze J
Eliáš, K.
Valná hromada společnosti s.r.o.
Právník, 133 [12] 1028-1046 (1994).

016725 - USP-I 940026 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Komentované vydání zákona o konkursu a vyrovnání.
Rec.: Zoulík, F. / Zákon o konkurzu a vyrovnání - komentář.
Právník, 133 [11] 996-1000 (1994).

016726 - USP-I 940027 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Komentované vydání obchodního zákoníku.
Rec.: Chalupa, R. - Štenglová, I. - Tomsa, M. / Obchodní zákoník. Komentář.
Právník, 133 [11] 989-996 (1994).

016727 - USP-I 940028 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Krásná práce o recepci římského práva (a nejen o ní).
Rec.: Urfus, V. / Historické základy novodobého práva soukromého.
Právník, 133 [11] 987-989 (1994).

016728 - USP-I 940029 CZ cze J
Eliáš, K.
Ještě jednou k některým otázkám konfiskace podle dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb.
Právník, 133 [11] 971-980 (1994).

016729 - USP-I 940030 CZ cze B
Eliáš, K.
Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk (doplňky).
In: Tiché společenství. Sdružení. - (Ed. Knapp, V.). - Praha, Dashöfer 1994. - 15 s.

027893 - USP-I 960002 CZ cze J
Eliáš, K.
K otázce zastavení obchodního podílu.
Právo a podnikání, 3 [2] 2-4 (1994).
Grant: GA407/94/1711

027894 - USP-I 960003 CZ cze J
Eliáš, K.
Vyrovnání.
Daňová a hospodářská kartotéka, 2 [3] 27-30 (1994).

027895 - USP-I 960004 CZ cze J
Eliáš, K.
Uzavírání obchodních smluv - akceptace.
Daňová a hospodářská kartotéka, 2 [2] 17-19 (1994).

027896 - USP-I 960005 CZ cze J
Eliáš, K.
Uzavírání obchodních smluv - oferta.
Daňová a hospodářská kartotéka, 2 [1] 9-12 (1994).

027897 - USP-I 960006 CZ cze B
Eliáš, K.
Obchodní společnosti (Základní otázky). Praha, C. H. Beck 1994. - 340 s.
Grant: GA407/94/1711

027909 - USP-I 960018 CZ cze J
Eliáš, K.
Vklady do obchodních společností.
Právník, 133 [5] 397-413 (1994).

027910 - USP-I 960019 CZ cze J
Eliáš, K.
Zrušení obchodní společnosti.
Právník, 133 [4] 297-319 (1994).

027911 - USP-I 960020 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Účelná procesualistická monografie.
Rec.: Bureš, J. - Drápal, L. / Dovolání podle občanského soudního řádu.
Právník, 133 [6] 567-570 (1994).

027912 - USP-I 960021 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Práva k nehmotným statkům.
Právník, 133 [8] 780-782 (1994).

027913 - USP-I 960022 CZ cze J
Eliáš, K.
Právní úprava vkladů komanditistů.
Právo a podnikání, 133 [8] 13-17 (1994).

027914 - USP-I 960023 CZ cze J
Eliáš, K.
Ještě dvě poznámky k podnikateli podle právní formy.
Právo a podnikání, 3 [4] 20 (1994).
Grant: GA407/94/1711

027915 - USP-I 960024 CZ cze J
Eliáš, K.
Akciová společnost jako pozitivněprávní pojem českého soukromého práva.
Časopis pro právní vědu a praxi, 2 [6] 3-14 (1994).

016805 - USP-I 940126 IT eng B
Grospič, J.
The Czech Republic before its Independence.
In: La Dissolucione della Federazione Cecoslovacca. - Torino, La Rosa 1994. - S. 121-162.

016806 - USP-I 940127 SK eng B
Grospič, J.
Some Constitutional Problems of the Czech Republic in Constitutionalism and Politics.
In: European Cultural Foundation. - Bratislava, - 1994. - S. 220-229.
[Constitution and State Institutions. Bratislava (SK), 93.11.11-93.11.14]

016807 - USP-I 940128 CZ cze J
Grospič, J.
Vydávání obecně závazných vyhlášek obci v jejich samostatné působnosti.
Právní rádce, 2 [7] 7-9 (1994).

016808 - USP-I 940129 CZ cze T
Grospič, J.
Kontrola ústavnosti správních a vládních aktů: švédské zkušenosti.
Orig.: Bjerken, T. / -
Právník, 133 [11] 925-939 (1994).

016809 - USP-I 940130 CZ cze Rx
Grospič, J.
Zamyšlení nad "Stránkami soudobých dějin".
Rec.: -, - / Stránky soudobých dějin.
Právník, 133 [11] 981-985 (1994).

027916 - USP-I 960025 CZ cze J
Grospič, J.
The Constitutional System and Constitutional Institutions of the Czech Republic.
Czech Panorama, 1, 26-30 (1994).

016800 - USP-I 940120 CZ cze J
Kalenský, P.
Vývoj čs. nauky mezinárodního práva od počátku 20. století do 2. světové války.
Právník, 133 [9-10] 859-864 (1994).

016801 - USP-I 940121 CZ cze J
Kalenský, P.
Nová anglická kodifikace práva mezinárodního obchodu.
Právní rozhledy, 2 [7] 241 (1994).

016802 - USP-I 940122 CZ cze Rx
Kalenský, P.
Základy práva Evropských společenství.
Rec.: Týč, V. - Jílek, D. / Základy práva Evropských společenství.
Právník, 133 [8] 782-783 (1994).

016803 - USP-I 940123 CZ cze N
Kalenský, P.
Česká cesta v rozhodčím řízení by byla světovým unikátem.
Hospodářské noviny, -, (94.00.00).

016804 - USP-I 940124 CZ cze N
Kalenský, P.
Nový zákon (o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů) respektuje soukromoprávní ujednání účastníků majetkových sporů.
Hospodářské noviny, -, [-] - (94.00.00).

016743 - USP-I 940045 CZ cze B
Kanda, A.
Cenné papíry.
In: Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk. - Praha, Dashöfer 1994. - S. 100.

016744 - USP-I 940047 CZ cze J
Kanda, A.
Úvaha nad koncepcí legislativních prací v oblasti soukromého práva.
Právní praxe, 42 [6] 323 (1994).
Grant: GA407/94/1711

016745 - USP-I 940049 CZ cze B
Kanda, A.
Směnečné a šekové právo.
In: Občanské právo. - Praha, PF UK 1994. - S. 43.

018726 - USP-I 940192 CZ cze J
Kanda, A.
Koncepce legislativní úpravy v oblasti soukromého práva.
Právní praxe, 42 [10] 423-445 (1994).
Grant: GA407/94/1711

027917 - USP-I 960026 CZ cze Rx
Kanda, A.
Obchodní společnosti.
Rec.: Eliáš, K. / Obchodní společnosti.
Právník, 133 [12] 1098-1100 (1994).

018721 - USP-I 940085 CZ cze J
Kindl, M.
Restituce a vodohospodářská díla.
Správní právo, 27 [3] 140-143, 180-182 (1994).
Grant: IA868102

018722 - USP-I 940188 CZ cze J
Kindl, M.
Přechod závazků při privatizaci především z hlediska tzv. ekologickýchškod.
Právní rozhledy, 2 [5] 154-157 (1994).
Grant: IA868102

018723 - USP-I 940198 CZ cze J
Kindl, M.
Malá poznámka k věcným břemenům.
Právní rozhledy, 2 [6] 207-208 (1994).
Grant: IA868102

018724 - USP-I 940190 CZ J
Kindl, M.
Ještě malá poznámka k pozemkovým restitucím.
Právní praxe, 2 [5] 273-276 (1994).
Grant: IA868102

018725 - USP-I 940191 CZ cze J
Kindl, M.
Zamyšlení nad právní povahou příslibů úvěrů.
Právní praxe v podnikání, 3 [4] 7-9 (1994).
Grant: IA868102

027920 - USP-I 960029 CZ cze J
Kindl, M.
Ještě jednou k problémům konfiskace.
Právník, 133 [12] 1075-1080 (1994).

027921 - USP-I 960030 CZ cze J
Kindl, M.
Malá úvaha k restitučním lhůtám.
Právník, 133 [12] 1081-1082 (1994).

027922 - USP-I 960031 CZ cze J
Kindl, M.
Nadělení ještě hezčí.
Právník, 133 [2] 185-188 (1994).

027923 - USP-I 960032 CZ cze J
Kindl, M.
Malá poznámka k právní subjektivitě církevních institucí z minulosti.
Bulletin advokacie, 41 [5] 15-48 (1994).

027924 - USP-I 960033 CZ cze J
Kindl, M.
Poznámka k osobě oprávněné - dědice, který nabyl celé dědictví ze závěti.
Bulletin advokacie, 41 [8] 25-27 (1994).

027918 - USP-I 960027 CZ cze J
Kindl, M. - Kavka, J.
O nárocích, zejména církevních, mimo restituce.
Právník, 133 [2] 150-161 (1994).

018746 - USP-I 940195 PL ger C
Knapp, V.
Besonderheiten des tschechischen Zivilprozessrechts.
In: Unity of Civil Procedural Law and Its National Divergencies. - (Ed. Sawczuk, M.). - Lublin, 1994. - S. 62-67.
[Unity of Civil Procedural Law and Its National Divergencies. Lublin (PL), 93.09.22-93.09.25]

027925 - USP-I 960034 CZ cze J
Knapp, V.
Každý je způsobilý mít práva (je každý k tomu způsobilý?).
Právník, 133 [2] 97-102 (1994).

027926 - USP-I 960035 CZ cze J
Knapp, V.
Portrét Antonína Randy (K jeho dvojímu výročí).
Právník, 133 [9-10] 865-877 (1994).

027927 - USP-I 960036 CZ cze J
Knapp, V.
Úvahy o civilním procesu (Z podnětu Macurovy knihy Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného).
Právník, 133 [9-10] 807-819 (1994).

027928 - USP-I 960037 CZ cze Rx
Knapp, V.
Úspěšná práce o právní logice.
Rec.: Holländer, P. / Rechtsnorm, Logik und Wahrheitswerte.
Právník, 133 [3] 283-285 (1994).

027929 - USP-I 960038 IT eng B
Knapp, V.
Development of the Czechoslovak State from Its Origin to Its Extinction.
In: La dissoluzione della Federazione Cecoslovacca. - Torino, La Rosa 1994. - S. 3-43.
Grant: IA868104

027919 - USP-I 960028 CZ cze J
Knapp, V. - Kindl, M.
K některým otázkám konfiskace podle dekretů prezidenta republiky č.12 a č.108/1945 Sb.
Právník, 133 [7] 620-628 (1994).

016773 - USP-I 940086 CZ cze J
Kostečka, J.
Možnost a potřeba ratifikace Evropské sociální charty.
Právny obzor, 77 [2] 148-155 (1994).
Grant: GA407/94/1711

016774 - USP-I 940087 CZ cze J
Kostečka, J.
Sedmnáctá novela zákoníku práce.
Právní praxe, 42 [7] 378-387 (1994).
Grant: GA407/94/1711

016775 - USP-I 940089 CZ cze J
Kostečka, J.
Ještě jednou k tzv. konkurenční klauzuli.
Právní rozhledy, 2 [7] 238-241 (1994).
Grant: GA407/94/1711

016776 - USP-I 940090 DE ger J
Kostečka, J.
Neues Arbeitsrecht in der Tschechschen Republik.
Arbeit und Recht, - [12] 433-437 (1994).
Grant: GA407/94/1711

016777 - USP-I 940094 CZ cze T
Kostečka, J.
Středoevropské ústavní soudnictví a ryzí nauka právní.
Orig.: Walter, R. / -
Právník, 133 [2] 134-141 (1994).

016778 - USP-I 940095 CZ cze T
Kostečka, J.
Co je na spravedlnosti nespravedlivé - K proměnám právních ideálů při změnách politických systémů.
Orig.: Rüthers, B. / -
Právník, 133 [5] 437-448 (1994).

027930 - USP-I 960039 CZ cze T
Masopust, Z.
Jsou kolektivní práva antihumanní?
Orig.: Juviler, P. / -
Právník, 133 [4] 332-348 (1994).

018745 - USP-I 940194 CZ cze C
Mitlöhner, M.
Role legislativy při prevenci AIDS.
In: Sborník z konference AIDS '93 - Čas činů. - Praha, Česko-slovensko-švýcarská zdravotnická společnost 1994. - S. 26-27.
[AIDS '93 - Čas činů.]

016779 - USP-I 940096 GB eng J
Mrázek, J.
European security and the peaceful settlement of disputes.
Coexistence, 31 [33] 221-240 (1994).

016780 - USP-I 940097 BE eng B
Mrázek, J.
Legal protection of Minorities in Central and East European Countries.
In: Panayotis Grigoriou. - Czech Republic and Slovak Republic. - Bruxelles, Presses Interuniversitaires Européenes 1994. - S. 107-125.

016781 - USP-I 940098 CZ cze J
Mrázek, J.
Odpovědnost za výrobek I.
Právní rádce, 2 [5] 9-10 (1994).

016782 - USP-I 940099 CZ cze J
Mrázek, J.
Odpovědnost za výrobek II.
Právní rádce, 2 [6] 10-11 (1994).

016783 - USP-I 940100 CZ cze J
Mrázek, J.
Odpovědnost za výrobek III.
Právní rádce, 2 [7] 10-12 (1994).

016784 - USP-I 940101 CZ eng J
Mrázek, J.
Protection of Foreign Capital in the Czech Republic.
Czech Panorama, - [1] - (1994).

016785 - USP-I 940102 CZ cze J
Mrázek, J.
Podnikání zahraničních osob v České republice.
Právník, 133 [3] 248-262 (1994).

016751 - USP-I 940056 CZ cze J
Novák, F.
Architektura a provoz velkých právních systémů - evropský a americký přístup.
Právník, 133 [8] 746-750 (1994).
Grant: GA407/94/0738

016752 - USP-I 940057 CZ cze J
Novák, F.
Některé významné velké právní informační systémy.
Právník, 133 [7] 666-676 (1994).
Grant: GA407/94/0738

016753 - USP-I 940058 CZ cze J
Novák, F.
Právní informační systémy - projekty a jejich realizace.
Právník, 133 [5] 449-461 (1994).
Grant: GA407/94/0738

016754 - USP-I 940059 CZ cze J
Novák, F.
Společenský informační systém a právo - několik úvah.
Právník, 133 [4] 349-356 (1994).
Grant: GA407/94/0738

027931 - USP-I 960040 CZ cze J
Novák, F.
Právní infformatika - řemeslo, byznys nebo věda?
Právní rádce, 2 [2] 51-53 (1994).

016755 - USP-I 940060 FR eng C
Novák, F. - Cvrček, F.
Legal informatics in the Czech Republic - Main Research Trends.
In: Substantive technology in the Law school. - Paris, C.N.R.S. 1994. - S. -.
[Substantive technology in the Law school. Paris, 94.07.11-94.07.13]
Grant: GA407/94/0738

027908 - USP-I 960017 FR eng C
Novák, F. - Cvrček, F.
Legal Informatics in the Czech republic - Main Research Trends.
In: Mezinárodní asociace pro právní semiotiku. - Bordeaux, Mezinárodní asociace pro právní semiotiku 1994. - S. -.
[Mezinárodní kolokvium. Bordeaux (FR), 94.07.18-94.07.21]

016786 - USP-I 940103 CZ cze J
Pauknerová, M.
Svoboda usazování společností v Evropském společenství a české právo.
Právník, 133 [1] 38-54 (1994).
Grant: IA86803

016787 - USP-I 940104 CZ cze J
Pauknerová, M.
Svoboda usazování společností v rozhodovací praxi Evropského soudního dvora.
Právník, 133 [6] 487-503 (1994).
Grant: IA86803

027898 - USP-I 960007 CZ cze J
Pauknerová, M.
K některým stále aktuálním otázkám obchodních smluv s mezinárodním prvkem.
Právní praxe v podnikání, 3 [11,12] 4-9,22-29 (1994).

016759 - USP-I 940066 CZ cze J
Pinz, J.
Aplikace principů lidských občanských práv v některých zákonech České republiky.
Spisy PF MU, [130] 7 (1994).

016760 - USP-I 940067 CZ cze B
Pinz, J.
Příčiny likvidace Československa.
In: Idea Československa a střední Evropa. - Praha, - 1994. - 3 s.

016761 - USP-I 940068 CZ cze J
Pinz, J.
Právnost státních funkcí v moderním právním státě.
Právny obzor, 77 [3] 6 (1994).

016762 - USP-I 940069 CZ cze C
Pinz, J.
Svoboda a rovnost - základní hodnoty demokracie.
In: Aktuální problémy demokratizace postkomunistických států střední Evropy. Sborník z vědecké konference. - -, - 1994. - 9 s.
[Aktuální problémy demokratizace postkomunistických států střední Evropy. - (-), -]

016763 - USP-I 940070 CZ cze C
Pinz, J.
Humanitní demokracie v pojetí E. Beneše.
In: Edvard Beneš - čs. a evropský politik. Sborník z mezinárodní konference. - Praha, - 1994. - 6 s.
[Edvard Beneš - čs. a evropský politik.. Praha (CZ), 94.00.00]

016764 - USP-I 940073 CZ eng C
Pinz, J.
Téze k novému tiskovému zákonu.
In: International Conference on Freedom of Expresion and Press. - Praha, - 1994. - 10 s.
[reedom of Expresion and Press. Praha (CZ), 94.00.00]

016765 - USP-I 940074 CZ eng C
Pinz, J.
Svoboda myšlení a projevu.
In: International Conference on Freedom of Expresion and Press. - Praha, - 1994. - 13 s.
[Freedom of Expresion and Press. Prada (CZ), 94.00.00]

017617 - USP-I 940071 CZ cze J
Pinz, J.
Svoboda svědomí, přesvědčení, vyznání, mínění - myšlení a jejich projevu.
Časopis pro právní vědu a praxi, 2 [6] 81-88 (1994).

017618 - USP-I 940072 CZ eng C
Pinz, J.
Stručná geneze tiskového práva na území České republiky.
In: Freedom of Expression and Press. - Praha, 1994. - 10 s.
[International Conference on Freedom of Expression and Press. Praha, 00.00.00]

027892 - USP-I 960001 CZ cze J
Pítrová, L.
Polský model správního soudnictví, ano či ne?
Právník, 133 [2] 142-149 (1994).
Grant: IA868108

027932 - USP-I 960041 CZ cze J
Pohl, T.
Několik úvah o cenách ve smlouvě o dílo a v kupní smlouvě podle obchodního zákoníku.
Obchodní právo, 3 [4] 8-13 (1994).

027933 - USP-I 960042 CZ cze J
Pohl, T.
Cena jako náležitost smluv uzavíraných podle občanského a obchodního zákoníku (1. část).
Bulletin advokacie, 41 [1] 10-18 (1994).

027934 - USP-I 960043 CZ cze J
Pohl, T.
Cena jako náležitost smluv uzavíraných podle občanského a obchodního zákoníku (dokončení).
Bulletin advokacie, 41 [2] 24-30 (1994).

027935 - USP-I 960044 CZ cze J
Pohl, T.
Ještě několik poznámek k problematice cen ve smlouvách podle občanského a obchodního zákoníku.
Bulletin advokacie, 41 [6-7] 44-51 (1994).

016730 - USP-I 940031 CZ cze J
Skála, J.
Právní ochrana osobních údajů v informačních systémech.
Právník, 133 [1] 22-37 (1994).
Grant: IA868104

016731 - USP-I 940032 CZ cze J
Skála, J.
Proč ombudsman aneb ubi ius ibi remedium.
Právník, 133 [2] 114-134 (1994).
Grant: IA868104

016732 - USP-I 940033 DE ger J
Skála, J.
Minderheitenschutz in der Tschechischen Republik.
Allgemeinheit der Grundrechte und Vielfalt der Gesellschaft, -, [-] 145-160 (1994).
Grant: IA868104

016733 - USP-I 940034 CZ cze J
Skála, J.
Ombudsman v Evropě a Evropský ombudsman.
Právník, 133 [9-10] 820-836 (1994).
Grant: IA868104

016734 - USP-I 940035 SK cze J
Skála, J.
Funkce úřadu ombudsmana v právním státě.
Právny obzor, 77 [3] 283-292 (1994).
Grant: IA868104

016735 - USP-I 940036 CZ cze J
Skála, J.
Ombudsman jako právní rádce.
Právní rádce, 2 [10-11] 11-12+7-8 (1994).
Grant: IA868104

027899 - USP-I 960008 CZ cze J
Steiner, V.
K problematice nepřípustnopsti retroaktivity právních norem.
Právník, 133 [1] 1-6 (1994).

027900 - USP-I 960009 SK sla B
Steiner, V.
Konkurz a vyrovnanie. Bratislava, Iuridica 1994. - 202 s.

016771 - USP-I 940199 CZ cze J
Svoboda, K.
Veřejná správa a správní právo
In: Historie a současnost veřejné zprávy. - Praha, Acta Universitatis Brunensis - Iuridica 1994. - S. 147-153.

016772 - USP-I 940084 IT eng B
Svoboda, K.
Legal and Political Events between 1989 and 1992.
In: La dissoluzione della Federazione Cecoslovacca. - Torino, La Rosa 1994. - S. 45-83.

016736 - USP-I 940038 CZ cze J
Šamalík, F.
Lidská Práva - základ demokratické legitimity.
Právník, 133 [1] 7-21 (1994).

016737 - USP-I 940039 CZ cze J
Šamalík, F.
Pojetí právního státu v rozhodnutí Ústavního soudu.
Časopis pro právní vědu a praxi, [2] 82-90 (1994).

016738 - USP-I 940040 CZ cze J
Šamalík, F.
Lustrace "lustračního zákona".
Časopis pro právní vědu a praxi, 2 [3] 21-31 (1994).

016739 - USP-I 940041 CZ cze B
Šamalík, F.
Ústavní soud jako nejvyšší strážce ústavy a lidských práv. Realizace Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky. - Brno, PF MU 1994. - 36-45 s.

016740 - USP-I 940042 IT eng B
Šamalík, F.
Political Parties and the Split of Czechoslovakia. La dissoluzione della Federazione Cecoslovacca. - Torino, La Rosa 1994. - 85-120 s.

016741 - USP-I 940043 CZ cze B
Šamalík, F.
O politické společnosti. Brno, PF MU 1994. - S. 21.

016742 - USP-I 940044 CZ cze B
Šamalík, F.
O občanské společnosti. Brno, PF MU 1994. - S. 20.

027936 - USP-I 960045 CZ cze J
Šamalík, F.
Samospráva a státní správa: součinnost nabo konkurence?
Právník, 133 [2] 103-113 (1994).

016746 - USP-I 940050 CZ cze B
Šturma, P.
Úvod do evropského práva ochrany lidských práv. Praha, Karolinum 1994. - S. 130.

016747 - USP-I 940051 CZ cze J
Šturma, P.
Implementace Mezinárodního paktu o občanských a politických právech na základě Opčního protokolu č. 1.
Právník, 133 [4] 357-366 (1994).

016748 - USP-I 940052 CZ cze J
Šturma, P.
Nové trendy a návrhy úprav mezinárodní a civilní odpovědnosti za škody na životním prostředí.
Právník, 133 [8] 734-745 (1994).

016749 - USP-I 940053 CZ cze J
Šturma, P.
Mezinárodněprávní úprava mírového využívání jaderné energie (vybrané problémy).
Časopis pro právní vědu a praxi, 2 [4] 92-107 (1994).

016750 - USP-I 940055 PL fre B
Šturma, P.
La responsabilité en dehors de l'illicite en droit international économique.
In: Polish Yearbook of International Law. - Warsawa, PAN 1994. - S. 91-112.

027937 - USP-I 960046 CZ cze Rx
Šturma, P.
[Recenze].
Rec.: Týč, V. - Jílek, D. / Základy práva Evropských společenství.
Časopis pro právní vědu a praxi, 2 [5] 245-247 (1994).

027938 - USP-I 960047 CZ cze Rx
Šturma, P.
[Recenze].
Rec.: Malenovský, J. / Mezinárodní právo veřejné. Obecná část.
Právník, 133 [1] 88-91 (1994).

027939 - USP-I 960048 CZ cze Rx
Šturma, P.
[Recenze].
Rec.: Alston, P. / The United Nations and Human Rights. A Critical Appraisal.
Právník, 133 [8] 784-785 (1994).

027940 - USP-I 960049 CZ cze Rx
Šturma, P.
[Recenze].
Rec.: de Chazournes, L.B. / Les contremesures dans les relations internationales économiques.
Právník, 133 [9-10] 907-910 (1994).

016793 - USP-I 940112 CZ cze J
Wagner, A.
Soud ES a národní soudy (Některé otázky "preliminárního rozhodování" podle čl. 177 Smlouvy o EHS).
Právník, 133 [1] 55-67 (1994).
Grant: IA86803

016794 - USP-I 940113 CZ cze J
Wagner, A.
První ústava České republiky z hlediska mezinárodního práva.
Právník, 133 [3] 201-210 (1994).

016702 - USP-I 940001 BE fre B
Zástěrová, J.
Droit de l'assurance dans le domaine de la protection de l'environnement: les réglementations dans les pays de la Communauté Européenne. Brusel, Komise EU 1994. - 50 s.

016703 - USP-I 940002 DE fre J
Zástěrová, J.
A propos de la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement du Conseil de l'Europe.
La Division, 1 [5] 1-28 (1994).

016704 - USP-I 940003 CZ cze B
Zástěrová, J.
Evropské integrační procesy. Praha, CVSDL 1994. - S. 1-48.
Grant: IA868102

027941 - USP-I 960050 CZ cze J
Zuklínová, M.
Informace o stavu zákona.
Právník, 133 [7] 680-682 (1994).

027942 - USP-I 960051 CZ cze J
Zuklínová, M.
O vlastnictví bytů (S úvahami o možné právní úpravě).
Právník, 133 [3] 211-225 (1994).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11