ASEP

ÚJC - Ústav pro jazyk český Praha

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

018059 - UJC-A 940546 CZ cze J
Balhar, J.
Vývoj nářeční slovní zásoby, zvláště zemědělské terminologie.
Naše řeč, 77 [5] 246-251 (1994).
Grant: IA96159

015560 - UJC-A 940001 CZ cze J
Blatná, R.
Česká morbidní slovní zásoba ve vztahu k expresivitě.
Naše řeč, 77 [3] 160-168 (1994).

016939 - UJC-A 940100 CZ cze J
Blatná, R. - Šimandl, J.
Komunikačně...
Čeština doma a ve světě, 2 [1] 12 (1994).

018055 - UJC-A 940501 CZ cze J
Blažek, V.
Přínos Václava Machka pro indoevropskou etymologii.
Slavia, 63 [4] 499-501 (1994).
[Charisteria Venceslao Machek Oblata. Šlapanice (CZ), 94.08.31-94.09.01]

016909 - UJC-A 940067 CZ cze C
Chládková, V.
Pravda vítězí.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 110-112. - (Studie AV ČR. 1 ).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

017731 - UJC-A 940150 CZ cze J
Chládková, V. - Kouba, J.
K sémantické struktuře staročeských lexikálních jednotek se základem prav-.
Listy filologické, 117 [1/2] 54-59 (1994).

017730 - UJC-A 940149 CZ cze J
Chotovinská, J.
K dvěma významům předpony pro- u staročeských sloves.
Listy filologické, 117 [1/2] 60-65 (1994).
Grant: GA 405/94/1367

018060 - UJC-A 940548 CZ cze J
Čižmárová, L.
Pojmenování kura domácího v českých dialektech ve srovnání se spisovnou češtinou a ostatními západoslovanskými jazyky.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. A: Řada jazykovědná, 42, 69-74 (1994).

053552 - UJC-A 980521 CZ cze B
Čižmárová, L.
Pojmenování kura domácího v českých dialektech ve srovnání se spisovnou češtinou a ostatními západoslovanskými jazyky.
In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. - Brno, Masarykova univerzita 1994. - S. 69-74. - ().
Grant: IA96159

015561 - UJC-A 940002 CZ cze J
Čmejrková, S.
Jazyk vědy a paměť vědy.
Slovo a slovesnost, 55 [1] 58-60 (1994).
Grant: IA96114

015563 - UJC-A 940005 DE eng C
Čmejrková, S.
Non-native (academic) writing.
In: Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.; Havlová, E.). - Tübingen, Günter Narr Verlag 1994. - S. 303-310. - (Tübinger Beiträge zur Linguistik. 392).
[Writing vs Speaking. Praha (CZ), 92.10.14-92.10.16]
Grant: IA96114

016896 - UJC-A 940054 CZ cze C
Čmejrková, S.
Masaryk a jeho vis-a-vis: skutečnost a text.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 27-33. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

016913 - UJC-A 940072 NL eng Bx
Čmejrková, S.
Preface.
In: The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. - (Ed. Čmejrková, S.; Štícha, F.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 11-15. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 42).

016914 - UJC-A 940073 NL cze/eng B
Čmejrková, S.
Selected Bibliography of the Publications of Professor František Daneš.
In: The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. - (Ed. Čmejrková, S.; Štícha, F.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 11-15. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 42).

016915 - UJC-A 940074 NL eng B
Čmejrková, S.
Voices of Intention and Interpretation: On "The Czech Dreambook" by Ludvík Vaculík.
In: The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. - (Ed. Čmejrková, S.; Štícha, F.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 205-218. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 42).
Grant: IA96114

016925 - UJC-A 940086 CZ cze Jx
Čmejrková, S.
K nedožitým sedmdesátinám profesora Vladimíra Barneta (1924 - 1983).
Slovo a slovesnost, 55 [3] 239-240 (1994).

017719 - UJC-A 940131 CZ cze J
Čmejrková, S.
Metaforické portréty jazyka.
Čeština doma a ve světě, 2 [2] 114-116 (1994).

017736 - UJC-A 940003 CZ cze R
Čmejrková, S.
[Recenze].
Rec.: Kořenský, J. / Komunikace a čeština. - Jinočany, H & H 1992. 89 s.
Slovo a slovesnost, 55 [2] 146-149 (1994).

017750 - UJC-A 940085 CZ cze R
Čmejrková, S.
[Recenze].
Rec.: Müllerová, O. - Hoffmannová, J. - Schneiderová, E. / Mluvená čeština v autentických textech. - Praha, H & H 1992, 236 s.
Slovo a slovesnost, 55 [3] 220-224 (1994).

017770 - UJC-A 940160 CZ cze C
Čmejrková, S.
Jazyk a komunikace.
In: Člověk a doprava. Sborník Vysoké školy dopravní. - Praha, Fakulta dopravní ČVUT 1994. - S. 145-153.
[Člověk a doprava. Loučeň (CZ), 94.05.24-94.05.27]

015591 - UJC-A 940041 CZ cze Jx
Čmejrková, S. - Daneš, F.
Rozhovor s prof. F. Danešem.
Jazykovědné aktuality, 31 [1/2] 49-55 (1994).

016894 - UJC-A 940052 CZ cze C
Čmejrková, S. - Daneš, F. (Eds.)
O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. Sborník prací autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR.
In: Sborník. - Praha, Academia 1994. - 183 s. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

015562 - UJC-A 940004 DE eng/ger C
Čmejrková, S. - Daneš, F. - Havlová, E. (Eds.)
Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Inst. of the Academy of Sciences of the Czech Rep.
In: Proceeding. - Tübingen, Günter Narr Verlag 1994. - 413 s. - ( Tübinger Beiträge zur Linguistik. 392).
[Writing vs Speaking. Praha (CZ), 92.10.14-92.10.16]
Grant: IA96114

016912 - UJC-A 940071 NL eng B
Čmejrková, S. - Štícha, F. (Eds.)
The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. (Ed. Čmejrková, S.; Štícha, F.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - 398 s. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 42).
Grant: IA96114

015564 - UJC-A 940006 DE eng C
Daneš, F.
Feedback dynamics between written and spoken.
In: Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.; Havlová, E.). - Tübingen, Günter Narr Verlag 1994. - S. 47-54. - (Tübinger Beiträge zur Linguistik. 392).
[Writing vs Speaking. Praha (CZ), 92.10.14-92.10.16]

015575 - UJC-A 940017 CZ cze J
Daneš, F.
O spojce "nebo".
Naše řeč, 77 [3] 133-138 (1994).

015580 - UJC-A 940024 CZ cze J
Daneš, F.
Odstavec jako centrální jednotka tematicko-kompoziční výstavby textu (na materiále textů výkladových). Věnováno Karlu Hausenblasovi k sedmdesátinám.
Slovo a slovesnost, 55 [1] 1-17 (1994).

015595 - UJC-A 940048 NL eng J
Daneš, F.
Involment with language and in language.
Journal of Pragmatics, 22 [3/4] 251-264 (1994).
[Impact factor: 0.426(99) 0.405(00) 0.446(01) 0.479(02) 0.486(03) ]

016895 - UJC-A 940053 CZ cze C
Daneš, F.
O koherenci textu Hovorů s T. G. Masarykem.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 11-24. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

016931 - UJC-A 940092 NL eng B
Daneš, F.
The Sentence-Pattern Model of Syntax.
In: The Prague School of Structural and Functional Linguistics. - (Ed. Luelsdorff, P. A.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 197-221. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 41).

016933 - UJC-A 940094 NL eng B
Daneš, F.
Some Thoughts on the Semantic Structure of the Sentence.
In: Praguiana 1945 - 1990. - (Ed. Luelsdorff, P. A.; Panevová, J.; Sgall, P.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 71-85. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 40).

016949 - UJC-A 940111 CZ cze N
Daneš, F.
[Jazykový koutek].
Vesmír, 73 [1-12] - (1994).

017714 - UJC-A 940126 CH eng B
Daneš, F.
Prague School Functionalism as a Precursor of Text Linguistics.
In: L'ecole de Prague: l'apport epistemiologique. - (Ed. Mahmoudian, M.; Seriot, P.). - Lausanne, Université de Lausanne 1994. - S. 131-141.

017743 - UJC-A 940036 CZ cze R
Daneš, F.
[Recenze].
Rec.: Firbas, J. / Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. - Cambridge University Press 1992. 239 s.
Časopis pro moderní filologii, 76 [1] 51-55 (1994).

037273 - UJC-A 970156 CZ cze N
Daneš, F.
/Jazykový koutek/.
Vesmír, 73 [1-12] - (94.01.00).

016941 - UJC-A 940102 RU rus B
Daneš, F. - Čmejrková, S.
Ekologija jazyka malogo naroda.
In: Jazyk - kul'tura - etnos. - Moskva, Nauka 1994. - S. 27-39.

016932 - UJC-A 940093 NL eng B
Dokulil, M. - Daneš, F.
On the So-Called Semantic and Grammatical Structure of the Sentence.
In: Praguiana 1945 - 1990. - (Ed. Luelsdorff, P. A.; Panevová, J.; Sgall, P.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 21-37. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 40).

018061 - UJC-A 940549 CZ cze N
Fic, K.
Předjednat?
Rovnost, 4, 5 (94.10.14).

018065 - UJC-A 940551 CZ cze R
Fic, K.
[Recenze].
Rec.: Pleskalová, J. / Tvoření pomístních jmen na Moravě.
Vlastivědný věstník moravský, 46, 193-194 (1994).

018066 - UJC-A 940552 CZ cze R
Fic, K.
[Recenze].
Rec.: Vojtenko, A. / Leksičeskij atlas Moskovskoj oblasti.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. A: Řada jazykovědná, 42, 140-142 (1994).

018067 - UJC-A 940553 CZ cze R
Fic, K.
Můžeme se domluvit.
Rec.: Huebschmannová, M. / Šaj pes dovakeras.
Bulletin Muzea romské kultury, 3, 36 (1994).

018077 - UJC-A 940575 PL rus B
Fic, K.
Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Fonetiko-gramatičeskaja serija 3, Refleksy psl. *6r, *7r, *6l, *7l. Warszawa, Instytut Jezyka Polskiego PAN 1994. - S. 42-43, 88-89, 98-99.

015597 - UJC-A 940050 CZ cze B
Filipec, J. - Daneš, F. - Machač, J. - Mejstřík, V. - Svozilová, N. - Knappová, M. - Holubová, V. - Pokorná, E. - Poštolková, B.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2. oprav. a dopl. vyd. Praha, Academia 1994. - 647 s.

028347 - UJC-A 960716 CZ old B
Hanzíková, L. - Havlová, E. - Janyšková, I. - Karlíková, H. - Skalka, B. - Šarapatková, Ž. - Valčáková, P. - Kratochvílová, I. - Peňáz, P. - Šaur, V.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského.
In: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 4. - Praha, Academia 1994. - S. 193-252. - ().

017755 - UJC-A 940136 CZ cze R
Harvalík, M.
[Recenze].
Rec.: / Brno - město uprostřed Evropy. Referát z mezinárodní konference (2.-4.12.1993). - Brno 1994, 289 s.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 125-129.

017756 - UJC-A 940137 CZ cze R
Harvalík, M.
[Recenze].
Rec.: Jaklová, A. - David, M. - Dvořák, K. - Holub, Z. - Janečková , M. - Junková, B. / Jazyk a řeč jihočeského regionu II. Sborník katedry českého jazyka Pedagog. fak. JU v Českých Budějovicích. - České Budějovice 1993, 114 s.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 130-131.

017769 - UJC-A 940159 CZ cze Rx
Harvalík, M.
Slezsko viděné z Polska i od nás.
Rec.: Lipowski, J. / Roz widzieli strasne lognie ku Ciantoryi. - Wroclaw 1992.
Literární noviny, 5 [37] 7 (1994).

018670 - UJC-A 940165 CZ cze J
Hašová, L.
Nejdek, červenec 1994. Z výzkumu etnické a jazykové situace v českém pohraničí.
Čeština doma a ve světě, 2 [3] 133-135 (1994).

018056 - UJC-A 940502 CZ cze J
Havlová, E.
Slovanská etymologie a homonymie.
Slavia, 63 [2] 141-148 (1994).

018057 - UJC-A 940503 CZ cze J
Havlová, E.
Etymologické metody Václava Machka.
Slavia, 63 [4] 389-394 (1994).
[Charisteria Venceslao Machek Oblata. Šlapanice (CZ), 94.08.31-94.09.01]

018058 - UJC-A 940504 CZ cze R
Havlová, E.
[Recenze].
Rec.: Eichler, E. - Schoeter, G. / August Leskiens Vorlesungen zur vergleichenden Grammatikder slawischen Sprachen.
Slavia, 63 [4] 525-526 (1994).

018665 - UJC-A 940702 CZ cze J
Havlová, E.
Slovanská etymologie a homonymie.
Slavia, 63 [2] 141-148 (1994).

018666 - UJC-A 940704 CZ cze R
Havlová, E.
[Recenze].
Rec.: Eichler, E. - Schoeter, G. / August Leskiens Vorlesungen zur vergleichenden Grammatikder slawischen Sprachen.
Slavia, 63 [4] 525-526 (1994).

028354 - UJC-A 960727 CZ cze Jx
Havlová, E.
K výročí Žofie Šarapatkové.
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. A-jazykovědná, 42, 133-134 (1994).

028355 - UJC-A 960735 CZ cze R
Havlová, E.
[Recenze].
Rec.: Vinja, V. / Jadranska fauna. Etimologija i struktura vaziva. 1-2.
Slavia, 63 [1] 82-84 (1994).

053701 - UJC-A 980724 RIV CZ cze J
Havlová, E.
Bibliografie prací V. Machka od r. 1964.
Slavia, 63 [4] 395-396 (1994).
[Charisteria Venceslao Machek oblata. Brno (CZ), 94.08.31-94.09.01]

015565 - UJC-A 940007 DE eng C
Hlavsa, Z.
Writing vs speaking from prescriptive point of view.
In: Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.; Havlová, E.). - Tübingen, Günter Narr Verlag 1994. - S. 397-401. - (Tübinger Beiträge zur Linguistik. 392).
[Writing vs Speaking. Praha (CZ), 92.10.14-92.10.16]

016901 - UJC-A 940059 CZ cze C
Hlavsa, Z.
K analýze syntaktické stránky Čapkových Hovorů s T. G. Masarykem.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 61-67. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

016923 - UJC-A 940082 CZ cze J
Hlavsa, Z.
K některým základním pojmům funkční mluvnice češtiny. Františku Danešovi k 75. narozeninám.
Slovo a slovesnost, 55 [3] 161-167 (1994).

017711 - UJC-A 940120 CZ cze N
Hlavsa, Z. - Martincová, O. - Svobodová, I.
O prav"-y-"dlech.
Týdeník Rozhlas, [nepravidelně] 4 (1994).

015566 - UJC-A 940008 DE ger C
Hoffmannová, J.
Zitate und Allusionen - zwischen mündlichen und schriftlichen Texten.
In: Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.; Havlová, E.). - Tübingen, Günter Narr 1994. - S. 213-218. - (Tübinger Beiträge zur Linguistik. 392).
[Writing vs Speaking. Praha (CZ), 92.10.14-92.10.16]

015587 - UJC-A 940035 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Postmoderní text a jeho kontrastní výstavba.
Český jazyk a literatura, 44 [5/6] 104-112 (1994).

016898 - UJC-A 940056 CZ cze C
Hoffmannová, J.
Hovory s T. G. Masarykem na pozadí biografického a autobiografického žánru.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 37-44. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

016910 - UJC-A 940069 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Mezioborová konference o dialogu. /Dialog a dialogičnost v politice, společnosti, filozofii, kultuře. - Trenčianske Teplice 21. - 23. října 1993/.
Naše řeč, 77 [4] 212-215 (1994).

016916 - UJC-A 940075 NL eng B
Hoffmannová, J.
On the Means of Expressing Vagueness and Uncertainty in Czech Discourse. No já nevim asi tak ňák..
In: The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. - (Ed. Čmejrková, S.; Štícha, F.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 219-235. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 42).

016924 - UJC-A 940083 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Projevy taktu (a beztaktnosti) v televizních rozhovorech.
Slovo a slovesnost, 55 [3] 194-201 (1994).

017708 - UJC-A 940117 SK cze C
Hoffmannová, J.
Je (právě) konverzace (pravým) dialogem?
In: Dialóg a dialogickosť v politike, spoločnosti, filozofii a kultúre. - Bratislava, Nadácia M. Šimečku - ÚSL SAV 1994. - S. 107-111.
[Dialóg a dialogickosť v politike, spoločnosti, filozofii a kultúre. Trenčianske Teplice (SK), 93.10.21-93.10.23]

017715 - UJC-A 940127 PL cze C
Hoffmannová, J.
Zdvořilost a porozumění.
In: Ksztalcenie porozumiewania sie. - (Ed. Gajda, S.; Nocon, J.). - Opole, Uniwersytet Opolski 1994. - S. 69-78.
[Ksztalcenie porozumiewania sie. Opole (PL), 94.09.26-94.09.28]

017738 - UJC-A 940023 CZ cze R
Hoffmannová, J.
Teorie kontextualizace: vzájemné působení jazyka a neverbálních prostředků.
Rec.: Auer, P. - di Luzio, A. / The Contextualization of Language. - Amsterdam, J. Benjamins 1992, 402 s.
Slovo a slovesnost, 55 [1] 51-57 (1994).

017741 - UJC-A 940030 CZ cze R
Hoffmannová, J.
[Recenze].
Rec.: Vater, H. / Einführung in die Textlinguistik. - Tübingen, W. Fink 1992. 206 s.
Slovo a slovesnost, 55 [2] 149-153 (1994).

017745 - UJC-A 940043 PL cze R
Hoffmannová, J.
[Recenze].
Rec.: Macurová, A. - Mareš, P. / Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. - Acta Univ. Carolinae, Philologica Monographia CXVII. Praha 1993, 1976 s.
In: Stylistyka III. - Opole, Uniwersytet Opolski 1994. - S. 212-217.

017749 - UJC-A 940084 CZ cze R
Hoffmannová, J.
Dialog a instituce.
Rec.: Drew, J. - Heritage, J. / Talk at Work. - Cambridge, Cambridge Univ. Press 1992, 580 s.
Slovo a slovesnost, 55 [3] 208-215 (1994).

017751 - UJC-A 940114 CZ cze R
Hoffmannová, J.
Teorie interpretace v postmoderním kontextu.
Rec.: Eco, U. - Rorty, R. - Culler, J. - Brooke-Rose, C. / Interpretation and overinterpretation. - Cambridge 1992, 152 s.
Jazykovědné aktuality, 31 [3/4] 115-121 (1994).

016940 - UJC-A 940101 RU rus B
Hoffmannová, J. - Müllerová, O.
Smešenije literaturnych i neliteraturnych komponentov v ustnych vyskazyvanijach na češskom jazyke.
In: Jazyk - kul'tura - etnos. - Moskva, Nauka 1994. - S. 13-26.

016926 - UJC-A 940087 CZ cze Jx
Homolková, M.
Životní výročí Igora Němce.
Slovo a slovesnost, 55 [3] 236-239 (1994).

017720 - UJC-A 940132 CZ cze B
Homolková, M.
Ženské osobní jméno Priska a Priscila ve staré češtině.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 29-31.

015586 - UJC-A 940033 CZ cze Jx
Hůrková, J.
Sto let od narození univ. prof. Bohuslava Hály.
Český jazyk a literatura, 45 [1/2] 41-42 (1994).

018068 - UJC-A 940557 CZ cze N
Ireinová, M.
Píšete strojem, nebo na stroji?
Rovnost, 4, 7 (94.09.09).

018069 - UJC-A 940558 CZ cze J
Ireinová, M.
Spadl se nebo zhubl?
Naše řeč, 77 [4] 223-224 (1994).

018062 - UJC-A 940506 CZ cze J
Janyšková, I.
Česká a slovenská jména rostlin po čtyřiceti letech.
Slavia, 63 [4] 403-408 (1994).
[Charisteria Venceslao Machek Oblata. Šlapanice (CZ), 94.08.31-94.09.01]

016904 - UJC-A 940062 CZ cze C
Jirsová, A.
Sloveso a slovesné konstrukce v Hovorech s T. G. Masarykem. Sloveso jako kontaktový prostředek.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 74-76. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

018063 - UJC-A 940507 CZ cze J
Karlíková, H.
K Machkovu pojetí expresívních výrazů.
Slavia, 63 [4] 397-402 (1994).
[Charisteria Venceslao Machek Oblata. Šlapanice (CZ), 94.08.31-94.09.01]

028348 - UJC-A 960717 CZ cze J
Karlíková, H.
K významu stsl. substantiva kovanije.
Slavia, 63 [2] 177-179 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0896

016929 - UJC-A 940090 CZ cze J
Klímová, J.
Francouzský textový korpus a systém elektronických slovníků.
Slovo a slovesnost, 55 [4] 295-300 (1994).

018070 - UJC-A 940560 CZ cze J
Kloferová, S.
K německým výpůjčkám v nářečích.
Slovo a slovesnost, 55 [3] 202-207 (1994).
Grant: IA96159

018071 - UJC-A 940561 CZ cze J
Kloferová, S.
O názvech německého původu v české nářeční zemědělské terminologii.
Naše řeč, 77 [4] 179-185 (1994).
Grant: IA96159

018072 - UJC-A 940562 CZ cze N
Kloferová, S.
Sliby chyby.
Rovnost, 4, 8 (94.11.18).

018074 - UJC-A 940570 CZ cze N
Kloferová, S.
Vídeň neznámá 2.
Rovnost, 4, 8 (94.07.29).

018075 - UJC-A 940572 CZ cze N
Kloferová, S.
Vídeň neznámá 3.
Rovnost, 4, 8 (94.08.19).

018076 - UJC-A 940574 CZ cze N
Kloferová, S.
Vídeň neznámá 1.
Rovnost, 4, 8 (94.07.22).

015584 - UJC-A 940031 CZ cze Jx
Knappová, M.
18. mezinárodní kongres onomastických věd v Trevíru (12. - 17. dubna 1993).
Slovo a slovesnost, 55 [2] 157-160 (1994).

017757 - UJC-A 940138 CZ cze R
Knappová, M.
[Recenze].
Rec.: Bubak, J. / Ksiega naszych imion. - Wroclaw-Warszawa-Kraków, Zaklad narodowy im. Ossolinskich 1993, 359 s.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 132-134.

017758 - UJC-A 940139 CZ cze R
Knappová, M.
[Recenze].
Rec.: Rymut, K. / Nazwiska Polaków. - Wroclaw-Warszawa-Kraków, Zaklad narodowy im. Ossolinskich 1991, 312 s.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 134-135.

017767 - UJC-A 940156 CZ eng R
Koktová, E.
[Recenze].
Rec.: Goodluck, H. - Rochemont, M. / Island Constraints, Theory, Acquisition, and Processing. - Dordrecht, Kluwer 1992, 479 s.
Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, - [62] 85-94 (1994).

015567 - UJC-A 940009 DE ger C
Kořenský, J.
Dimensionen der Beziehung von Schriftlichkeit und Mündlichkeit in der sprachlichen Kommunikation.
In: Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.; Havlová, E.). - Tübingen, Günter Narr 1994. - S. 187-192. - (Tübinger Beiträge zur Linguistik. 392).
[Writing vs Speaking. Praha (CZ), 92.10.14-92.10.16]

015581 - UJC-A 940025 CZ cze J
Kořenský, J.
Morfologické kategorie a procesuálně-komunikační přístup k jazyku.
Slovo a slovesnost, 55 [2] 81-89 (1994).

015589 - UJC-A 940039 CZ cze Jx
Kořenský, J.
Rozhovor s prof. J. Vachkem.
Jazykovědné aktuality, 31 [1/2] 46-48 (1994).

015590 - UJC-A 940040 CZ cze Jx
Kořenský, J.
Rozhovor s prof. Alexandrem Stichem.
Jazykovědné aktuality, 31 [1/2] 55-58 (1994).

016930 - UJC-A 940091 CZ cze J
Kořenský, J.
Ještě několik slov k možnostem výkladu lexikální složky jazyka. (Polemika s J. Filipcem).
Slovo a slovesnost, 55 [4] 301-302 (1994).

016942 - UJC-A 940103 RU rus B
Kořenský, J.
Metodologičeskije voprosy analiza češskogo jazyka kak nacional'nogo.
In: Jazyk - kul'tura - etnos. - Moskva, Nauka 1994. - S. 61-66.

016943 - UJC-A 940104 CZ cze C
Kořenský, J.
K problémům modelování řeči a jazyka.
In: Model a analogie ve vědě, umění a filozofii. - Praha, Filosofia 1994. - S. 81-87.
[Model a analogie ve vědě. Praha (CZ), 93.11.02-93.11.03]

016944 - UJC-A 940105 PL cze B
Kořenský, J.
Co je předmětem stylistiky a co je předmětem teorií verbální komunikace?
In: Stylistyczne konfrontacje. - Opole, Instytut filologii polskiej 1994. - S. 27-31.

017710 - UJC-A 940119 BG cze B
Kořenský, J.
Komunikatívně orientovaný přístup ke gramatickým kategoriím.
In: Gramatika a semantika na slavjanskite ezici v komunikativen aspekt. - Sofia, Universitetsko izdat. "Sv. Kliment Ochridski" 1994. - S. 7-14.

017737 - UJC-A 940022 CZ cze R
Kouba, J.
Sborník k jubileu 150. výročí narození Jana Gebauera.
Rec.: / Slavica Pragensia 35. Jan Gebauer. Sborník ke 150. výročí narození. - Praha, Karolinum 1991, 193s.
Naše řeč, 77 [2] 99-101 (1994).

016893 - UJC-A 940051 CZ cze A
Králík, J.
Abstrahování analogií pro matematické modely.
In: Model a analogie ve vědě, umění a filozofii. - Praha, Filosofia 1994. - S. 101-105.
[Model a analogie ve vědě. Praha (CZ), 93.11.02-93.11.03]

015571 - UJC-A 940013 CZ cze Jx
Kraus, J.
K životnímu výročí Alexandra Sticha.
Naše řeč, 77 [1] 1 (1994).

015572 - UJC-A 940014 CZ cze J
Kraus, J.
K současným vývojovým proměnám vědeckého a odborného vyjadřování.
Naše řeč, 77 [1] 14-19 (1994).

015577 - UJC-A 940019 CZ cze J
Kraus, J.
Krátce k letošním výročím našich jazykovědců.
Naše řeč, 77 [5] 269-270 (1994).

016900 - UJC-A 940058 CZ cze C
Kraus, J.
Žánr polemiky v politickém a filozofickém díle T. G. Masaryka.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 53-58. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

016917 - UJC-A 940076 NL eng B
Kraus, J.
Repetition and Variation as Stylistic Principles of a Text Structure.
In: The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. - (Ed. Čmejrková, S.; Štícha, F.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 237-245. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 42).

017742 - UJC-A 940034 CZ cze J
Kraus, J.
Čtěme (nejen) Naši řeč.
Český jazyk a literatura, 44 [5/6] 121-125 (1994).

017748 - UJC-A 940068 CZ cze R
Kraus, J.
Knížka o češtině opravdu každodenní.
Rec.: Müllerová, O. - Hoffmannová, J. - Schneiderová, E. / Mluvená čeština v autentických textech. - Jinočany, H & H 1992, 236 s.
Naše řeč, 77 [4] 210-212 (1994).

037274 - UJC-A 970162 CZ cze Jx
Kraus, J. - Martincová, O. - Hrubá, J.
Informace od pramene (rozhovor o pravidlech českého pravopisu).
Učitelské listy, 2 [1] 6-7 (1994).

016905 - UJC-A 940063 CZ cze C
Macháčková, E.
Sloveso a slovesné konstrukce v Hovorech s T. G. Masarykem. Genitiv záporový.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 81-85. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

016921 - UJC-A 940080 NL eng B
Macháčková, E.
Constructions with Verbs and Abstract Nouns in Czech. (Analytic Predicates).
In: The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. - (Ed. Čmejrková, S.; Štícha, F.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 365-374. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 42).

017721 - UJC-A 940133 CZ cze B
Malenínská, J.
K výkladu oronyma Ers.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 74-76.
Grant: GA405/94/0552

017722 - UJC-A 940134 CZ cze B
Malenínská, J.
Deverbativa ráz a opal a jejich deriváty v toponymii Čech.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 69-73.

017727 - UJC-A 940146 CZ cze B
Malenínská, J.
Hydronomastická konference "Nazwy wodne Polski na tle hydronimii europejskiej".
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 237-240.

017759 - UJC-A 940140 CZ cze R
Malenínská, J.
[Recenze].
Rec.: Boxler, H. / Die Burgnamengebungin der Nordostsschweiz und in Graubünden. - Studia Onomastica Helvetica, Bd. 2, 2. vyd. - Arbon 1991, 268 s.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 135-138.

017760 - UJC-A 940141 CZ cze R
Malenínská, J.
[Recenze].
Rec.: Körner, S. / Ortsnamenbuch der Niederlausitz. - Studien zur Toponymie der Kreise Beeskow, Calau, Cottbus, Eisenhüttenstadt, Finsterwalde, Forst, Guben, Lübben, Luckau und Spremberg. - Berlin 1993, 296 s.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 139-141.

017771 - UJC-A 940161 DE ger B
Malenínská, J.
Zur Übernahme tschechischer Bergnamen ins Deutsche. (Am Material der Oronymie des Bömischen Mittelgebirges).
In: Onomastica Slavogermanica XXI. - (Ed. Eichler, E.; Walther, H.). - Berlin, Akademie Verlag 1994. - S. 123-131.

017763 - UJC-A 940152 CZ cze B
Malenínská, J. - Knappová, M. - Harvalík, M. - Matúšová, J. - Olivová-Nezbedová, L.
Onomastické zprávy a poznámky.
In: Onomastický zpravodaj. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český ČSAV 1994. - S. 189-237.

017728 - UJC-A 940147 CZ cze B
Malenínská, J. - Matúšová, J.
Pracovní konference k Slovanskému onomastickému atlasu a onomastické sympozium "Slovanská oronymie".
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 240-243.

016934 - UJC-A 940095 CZ cze J
Martincová, O.
Tvarosloví v nových školních Pravidlech českého pravopisu.
Český jazyk a literatura, 44 [7/8] 145-152 (1994).

017718 - UJC-A 940130 RU rus B
Martincová, O.
Neologičeskie processy v aspekte onomasiologičeskoj tipologii.
In: Teoretičeskije i metodologičeskije problemy sopostavitel'nogo izučenija slavjanskich jazykov. - (Ed. Neščimenko, G.). - Moskva, Nauka 1994. - S. 25-33.
Grant: GA405/94/0552

016928 - UJC-A 940089 CZ cze J
Matúšová, J.
Poznámky k systémovým vztahům v anoikonymii jazykově smíšených oblastí.
Slovo a slovesnost, 55 [4] 287-294 (1994).

017761 - UJC-A 940142 CZ cze R
Matúšová, J.
[Recenze].
Rec.: von Reitzenstein, W. A. / Lexikon bayerischer Ortsnamen. - München, C. H. Beck 1991, 467 s. - 2. vyd.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 141-142.

017772 - UJC-A 940162 DE ger B
Matúšová, J.
Unklare Flurnamen deutschen Ursprungs in Böhmen.
In: Onomastica Slavogermanica XXI. - (Ed. Eichler, E.; Walther, H.). - Berlin, Akademie Verlag 1994. - S. 115-121.

017754 - UJC-A 940123 CZ cze R
Mejstřík, V.
Vyšel výkladový Slovník spisovné češtiny.
Rec.: / Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. - Praha, Academia 1994, 47s.
Český jazyk a literatura, 45 [3/4] 92-95 (1994).

015579 - UJC-A 940021 CZ cze J
Michálek, E.
Ještě k původu slova holokaust.
Naše řeč, 77 [5] 271-272 (1994).

016908 - UJC-A 940066 CZ cze C
Michálek, E.
K specifickým výrazům Masarykova ideového pojmosloví.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 103-106. - (Studie AV ČR. 1 ).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

016945 - UJC-A 940106 CZ cze J
Michálek, E.
K novým pohledům na dávné heslo Pravda vítězí.
Naše řeč, 77 [4] 219-220 (1994).

016946 - UJC-A 940107 CZ cze J
Michálek, E.
K vývoji v slovníkářství staročeského údobí.
Naše řeč, 77 [3] 116-123 (1994).

016947 - UJC-A 940108 CZ cze J
Michálek, E.
Z historie slova lilík.
Naše řeč, 77 [2] 111-112 (1994).

016948 - UJC-A 940109 CZ cze B
Michálek, E.
Jazyk Kralické bible v kontextu vývoje starší doby.
In: Česká bible v dějinách evropské kultury. - Brno, Česká společnost pro studium náboženství 1994. - S. 41-48.

016950 - UJC-A 940112 CZ cze Jx
Michálek, E.
Jubileum předního českého lingvisty.
Jazykovědné aktuality, 31 [3/4] 137-138 (1994).

017762 - UJC-A 940151 CZ cze R
Michálek, E.
[Recenze].
Rec.: / Český jazykový atlas, sv. 1 - Praha, Academia 1992 (1993), 427 s.
Listy filologické, 117 [1/2] 166-168 (1994).

015576 - UJC-A 940018 CZ cze J
Müllerová, O.
Problémy vedení dialogu v televizi.
Naše řeč, 77 [2] 73-84 (1994).

015596 - UJC-A 940049 CZ cze B
Müllerová, O.
Mluvený text a jeho syntaktická výstavba. Praha, Academia 1994. - 144 s. - (Studie a práce lingvistické. 27).

016918 - UJC-A 940077 NL eng B
Müllerová, O.
On Mutual Transformations between Spoken and Written Text.
In: The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. - (Ed. Čmejrková, S.; Štícha, F.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 247-258. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 42).

016937 - UJC-A 940098 CZ cze J
Müllerová, O.
Takhle, prosim vás nezlobte se pane exministře...
Čeština doma a ve světě, 2 [1] 24-26 (1994).

017709 - UJC-A 940118 SK cze C
Müllerová, O.
Dialog a konflikt z jazykového hlediska.
In: Dialóg a dialogickosť v politike, spoločnosti, filozofii a kultúre. - Bratislava, Nadácia M. Šimečku - ÚSL SAV 1994. - S. 102-107.
[Dialóg a dialogickosť v politike, spoločnosti, filozofii a kultúre. Trenčianske Teplice (SK), 93.10.21-93.10.23]

017716 - UJC-A 940128 PL cze C
Müllerová, O.
Podmínky úspěšnosti rozhovoru jako metody sociálně-psychologických výzkumů.
In: Ksztalcenie porozumiewania sie. - (Ed. Gajda, S.; Nocon, J.). - Opole, Uniwersytet Opolski 1994. - S. 69-78.
[Ksztalcenie porozumiewania sie. Opole (PL), 94.09.26-94.09.28]

017717 - UJC-A 940129 DE ger B
Müllerová, O.
Zur Beziehung der Schriftsprachlichkeit und Nichtschriftsprachlichkeit im gegenwärtigen gesprochenen Tschechisch.
In: Sprachlicher Standard und Substandard in Südosteuropa und Osteuropa. - (Ed. Reiter, N.; Hinrichs, U.; Leeuwen-Turnovcová, J.). - Berlin, Harrassowitz 1994. - S. 211-224.

017740 - UJC-A 940029 CZ cze R
Müllerová, O.
[Recenze].
Rec.: Cheepen, C. - Monaghan, J. / Spoken English: A practical guide. - London-New York, Pinter Publication 1990. 215 s.
Slovo a slovesnost, 55 [1] 75-78 (1994).

015593 - UJC-A 940046 CZ cze B
Müllerová, O. - Hoffmannová, J.
Kapitoly o dialogu. Praha, Pansofia 1994. - 94 s.

016899 - UJC-A 940057 CZ cze C
Nejedlý, P.
K stylu Čapkových Hovorů s T. G. Masarykem.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 45-50. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

016935 - UJC-A 940096 CZ cze Jx
Nejedlý, P.
K jubileu Igora Němce.
Český jazyk a literatura, 44 [7/8] 179-181 (1994).

016952 - UJC-A 940115 CZ cze J
Nejedlý, P.
Prolog. (K poctě Igoru Němcovi).
Slavia, 63 [2] 117-118 (1994).

017753 - UJC-A 940122 CZ cze R
Nejedlý, P.
[Recenze].
Rec.: Hus, J. / Česká nedělní postila.
Listy filologické, 117 [3/4] 366-368 (1994).

017766 - UJC-A 940155 CZ cze J
Nejedlý, P. - Oliva, K.
Dvacátý ročník Olympiády v českém jayzce.
Český jazyk a literatura, 45 [3/4] 71-77 (1994).

016907 - UJC-A 940065 CZ cze C
Němec, I.
O Masarykových slovech přejatých v cizím prostředí.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 100-102. - (Studie AV ČR. 1 ).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

016922 - UJC-A 940081 NL eng B
Němec, I.
The Potential Valency Constituent in Diachronic Lexicology.
In: The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. - (Ed. Čmejrková, S.; Štícha, F.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 375-382. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 42).

016927 - UJC-A 940088 CZ cze J
Němec, I.
Odraz předkřesťanského a křesťanského modelu světa v jazyce.
Slovo a slovesnost, 55 [4] 263-269 (1994).

016938 - UJC-A 940099 CZ cze J
Němec, I.
Vesmír - původ a výklad.
Čeština doma a ve světě, 2 [1] 48-49 (1994).

017712 - UJC-A 940121 AT cze B
Němec, I.
Odlišení slovanských a tranzitivních denominativ od indoevropského typu.
In: Wiener Slawistisches Jahrbuch. - Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften 1994. - S. 91-94. - ().

017713 - UJC-A 940125 CZ cze J
Němec, I.
K metonymické souvislosti názvů hráze a vodní nádrže.
Slavia, 63 [4] 415-417 (1994).

017774 - UJC-A 940164 CZ cze B
Němec, M. - Němec, I.
Návraty ke svobodě. Praha, Naše vojsko 1994. - 233 s. - ().

016936 - UJC-A 940097 CZ cze B
Nováková, M.
Bibliografie české lingvistiky. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1994. - 232 s. - (Lingvistické bibliografie.; Větší řada. 15).

017724 - UJC-A 940143 CZ cze B
Nováková, M.
Soupis onomastických prací doc. PhDr. Bedřicha Témy, CSc.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 153-164.

017725 - UJC-A 940144 CZ cze B
Nováková, M.
Výběrový soupis onomastických prací prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 168-182.

015573 - UJC-A 940015 CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Jména cest v Čechách vzniklá ze jmen obecných.
Naše řeč, 77 [2] 85-91 (1994).
Grant: IA96119

017723 - UJC-A 940135 CZ cze B
Olivová-Nezbedová, L.
Výklad pomístních jmen Vastržeje, Vostřejže apod.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 86-95.
Grant: GA405/94/0552

017726 - UJC-A 940145 CZ cze B
Olivová-Nezbedová, L.
Ivan Lutterer pětašedesátiletý.
In: Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. - (Ed. Olivová-Nezbedová, L.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - S. 167-168.

017729 - UJC-A 940148 CZ cze B
Olivová-Nezbedová, L. (Ed.)
Onomastický zpravodaj č. 34-35. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV. Praha, Ústav pro jazyk český 1994. - 253 s.

053700 - UJC-A 980720 RIV RU rus/cze/grk B
Pacnerová, L. - Bláhová, E. - Cejtlin, R. M. - Herodes, S.
Staroslavjanskij slovar' (po rukopisjam 10 -11 vekov). (Ed. Cejtlin, R. M.; Večerka, R.; Bláhová, E.). - Moskva, Russkij jazyk 1994. - 842 s.

028352 - UJC-A 960725 CZ cze B
Pacnerová, L. - Herodes, S. - Konzal, V.
Slovnik jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae).
In: Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae). - Praha, Euroslavica 1994. - S. 705-768. - ().

028353 - UJC-A 960726 CZ cze B
Pacnerová, L. - Herodes, S. - Konzal, V. - Páclová, I.
Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae).
In: Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae). - Praha, Euroslavica 1994. - S. 769-832. - ().

016897 - UJC-A 940055 CZ cze C
Povejšil, J.
K Čapkovým Hovorům s T. G. Masarykem a Eckermannovým Rozhovorům s Goethem.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 34-36. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

016906 - UJC-A 940064 CZ cze C
Prouzová, H.
Sloveso a slovesné konstrukce v Hovorech s T. G. Masarykem. Konkurence nominativu a instrumentálu přísudkového jména.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 79-81. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

017746 - UJC-A 940044 CZ cze R
Rangelovová, A.
[Recenze].
Rec.: Armjanov, G. / Žargonat, bez kojto /ne/možem. - Sofija, Nauka i izkustvo 1989, 102 s.
Slavia, 63 [1] 87-89 (1994).

016951 - UJC-A 940113 CZ cze Jx
Schmiedtová, V.
6. mezinárodní kongres Euralexu.
Jazykovědné aktuality, 31 [3/4] 139-140 (1994).

017744 - UJC-A 940037 CZ cze R
Světlá, J.
[Recenze].
Rec.: Neumann, J. - Hořejší, V. / Velký francouzsko-český slovník. 2. dopl. vyd. - Praha, Academia 1992. 1. díl (A-K) 836 s., 2. díl (L-Z) 760 s., Dodatky. 372 s.
Časopis pro moderní filologii, 76 [1] 61-64 (1994).

015585 - UJC-A 940032 CZ cze J
Svobodová, I.
Jazyková poradna a škola.
Český jazyk a literatura, 45 [1/2] 10-18 (1994).

015592 - UJC-A 940042 CZ cze J
Svobodová, I.
Sto a několik dní Pravidel českého pravopisu v jazykové poradně. (Příspěvek sociologicko-lingvistický.).
Naše řeč, 77 [1] 51-56 (1994).

016903 - UJC-A 940061 CZ cze C
Svozilová, N.
Sloveso a slovesné konstrukce v Hovorech s T. G. Masarykem. Slovesné vazby a tvary.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 85-89. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

017768 - UJC-A 940158 CZ cze N
Svozilová, N.
Co lze vytknout recenzím na Kohoutovo SNĚŽÍM.
Literární noviny, 5 [37] - (94.00.00).

018064 - UJC-A 940509 CZ cze J
Šarapatková, Ž.
Dvě staroslověnské výpůjčky z řečtiny.
Slavia, 63 [4] 435-440 (1994).
[Charisteria Venceslao Machek Oblata. Šlapanice (CZ), 94.08.31-94.09.01]

018073 - UJC-A 940565 CZ cze J
Šipková, M.
K některým starobylým typům infinitivních konstrukcí.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. A: Řada jazykovědná, 42, 43-52 (1994).

053553 - UJC-A 980523 CZ cze N
Šipková, M.
Hala na Vodově nebo Vodové ulici?
Rovnost, - (94.11.25).

028346 - UJC-A 960527 CZ cze/eng/ger B
Šipková, M. - Landsman, R.
Čeština pro cizince z germánské oblasti. Brno, Masarykova univerzita 1994. - 161 s. - ().

015568 - UJC-A 940010 DE ger C
Štícha, F.
Intonatorische Wiedergabe der impliziten Thema-Rhema-Gliederung beim Lesen.
In: Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.; Havlová, E.). - Tübingen, Günter Narr 1994. - S. 227-235. - (Tübinger Beiträge zur Linguistik. 392).
[Writing vs Speaking. Praha (CZ), 92.10.14-92.10.16]

015570 - UJC-A 940012 DE ger C
Štícha, F.
Informationsstruktur und Artikelgebrauch.
In: Sprache - Sprechen - Handeln. Akten des 28. Linguistischen Kolloquiums. - 1 - (Ed. Halwachs, D. W.; Stütz, I.). - Tübingen, Niemeyer 1994. - S. 187-190.
[Sprache - Sprechen - Handeln. Graz (AT), 93.00.00]

015582 - UJC-A 940026 CZ cze J
Štícha, F.
Čas korpusové lingvistiky.
Slovo a slovesnost, 55 [2] 141-145 (1994).

015588 - UJC-A 940038 CZ eng J
Štícha, F.
Some thoughts on contrastive grammar.
Linguistica Pragensia, [1] 22-31 (1994).

016920 - UJC-A 940079 NL eng B
Štícha, F.
Acceptability and the Scope of Grammar.
In: The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. - (Ed. Čmejrková, S.; Štícha, F.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 341-357. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 42).

017739 - UJC-A 940028 CZ cze R
Štícha, F.
[Recenze].
Rec.: Chesterman, A. / On Definiteness. A Study with Special Reference to English and Finnish. - Cambridge, Cambridge University Press 1991. 221 s.
Slovo a slovesnost, 55 [1] 66-71 (1994).

017773 - UJC-A 940163 CZ ger C
Štícha, F.
Implizitheit und Explizitheit in der Sprache und in der Übersetzung.
In: Translation Strategies and Effects in Cross-Cultural Value Transfer and Shifts. - (Ed. Králová, J.; Jettmarová, Z.). - Praha, Filozofická fakulta UK 1994. - S. 111-116.
[International Conference on Translation and Interpreting /8./. Praha (CZ), 92.10.20-92.10.22]

015578 - UJC-A 940020 CZ cze J
Štícha, F. - Tesak, J.
Poznámka o úspornosti a "inflaci" slov.
Naše řeč, 77 [5] 252-255 (1994).

015569 - UJC-A 940011 DE eng C
Uhlířová, L.
Talk at a PC.
In: Writing vs Speaking. Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.; Havlová, E.). - Tübingen, Günter Narr 1994. - S. 275-282. - (Tübinger Beiträge zur Linguistik. 392).
[Writing vs Speaking. Praha (CZ), 92.10.14-92.10.16]

015574 - UJC-A 940016 CZ cze J
Uhlířová, L.
E-mail.
Naše řeč, 77 [2] 109-110 (1994).

015583 - UJC-A 940027 CZ cze J
Uhlířová, L.
Vztažné věty v češtině: vztah mezi jejich syntaktickou strukturou a aktuálním členěním.
Slovo a slovesnost, 55 [2] 90-98 (1994).

015594 - UJC-A 940047 NL eng J
Uhlířová, L.
On the role of the PC as a relevant object in face-to-face communication.
Journal of Pragmatics, 22 [5] 511-527 (1994).
[Impact factor: 0.426(99) 0.405(00) 0.446(01) 0.479(02) 0.486(03) ]

016902 - UJC-A 940060 CZ cze C
Uhlířová, L.
Téma, réma a kontext. K charakteristice aktuálního členění Čapkových Hovorů s T. G. Masarykem.
In: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem. - (Ed. Čmejrková, S.; Daneš, F.). - Praha, Academia 1994. - S. 68-73. - (Studie AV ČR. 1).
[Bohemisté o Čapkových Hovorech s TGM. Praha (CS), 90.03.05]

016911 - UJC-A 940070 CZ cze J
Uhlířová, L.
Ochucené majonézy.
Naše řeč, 77 [4] 221-222 (1994).

016919 - UJC-A 940078 NL eng B
Uhlířová, L.
E-mail as a New Subvariety of Medium and its Effects upon the Message.
In: The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. - (Ed. Čmejrková, S.; Štícha, F.). - Amsterdam, Benjamins 1994. - S. 273-282. - (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe. 42).

017747 - UJC-A 940045 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Dobreva, E. - Savova, I. / Problemi na izgraždaneto na teksta. 2. vyd. - Šumen, Glauks 1994, 119 s.
Slavia, 63 [1] 80-82 (1994).

017752 - UJC-A 940116 BG bul R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Firbas, J. / Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. - Cambridge, Cambridge Univ. Press 1992, 239 s.
Sapostavitelno ezikoznanie, 19 [2] 63-66 (1994).

017764 - UJC-A 940153 CZ cze B
Uhlířová, L.
K pragmatice dialogu. Na materiále Čapkovy Knihy apokryfů a jejího překladu do bulharštiny.
In: Les Études balkaniques tchéques. - (Ed. Řeháček, L.; Urban, Z.). - Praha, Univerzita Karlova - Euroslavica 1994. - S. 77-85. - ( ).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/94/0034

017765 - UJC-A 940154 CZ eng R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Davies, M. - Ravelli, L. (eds.) / Advances in Systematic Linguistics. Recent Theory and Practice. - Open Linguistic Series. London, Pinter Publ. 1992, 258 s.
In: Brno Studies in English. - (Ed. Firbas, J.; Kříž, O.; Sparling, D.). - Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1994. - S. 105-109. - ().

018671 - UJC-A 940166 DB eng R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Altman, G. (ed.) / Glottometrika 14. - Trier, Wissenschaftlicher Verlag 1993
Rec.: Altman, G. (ed.): Glottometrika 14. - Trier, Wissenschaftlicher Verlag 1993.
Journal of Quantitative Linguistic, 1 [3] 261-263 (1994).

018667 - UJC-A 940711 CZ cze J
Valčáková, P.
Slovanské kr7v6.
Slavia, 63 [4] 425-429 (1994).
[Charisteria Venceslao Machek Oblata. Šlapanice (CZ), 94.08.31-94.09.01]

028349 - UJC-A 960718 CZ cze J
Valčáková, P.
Některé slovanské názvy jídel.
Slavia, 63 [1] 47-52 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0896

028350 - UJC-A 960719 CZ cze J
Valčáková, P.
Sedadlo a jeho synonyma v češtině.
Naše řeč, 77 [4] 202-207 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0896

053699 - UJC-A 980711 RIV PL eng J
Valčáková, P.
Czech and Slovak Names of Jellies and Their Equivalents in Slavic Languages.
Lingua Posnaniensis, 34/1991, 135-139 (1994).

028351 - UJC-A 960720 CZ cze J
Valčáková, P. - Havlová, E. - Mátl, A. - Plevačová, H.
Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků.
Slavia, 63 [2] 149-157 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0896

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11