ASEP

SLÚ - Slovanský ústav

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

019617 - SLU-S 950139 CZ rus C
Běloševská, L.
Lirika Mariny Cvetajevoj pražskogo perioda i pervyje perev ody na češskij jazyk.
In: Marina Cvetajevova a Československo. Sborník přednášek z k onference. - Praha, Masarykova univerzita. Centrum pro další vzdělávání učitel ů 1993. - S. 170-178.
[Mezinárodní konference Marina Cvetajeva i Čechoslovakija. Dobříš ( CZ), 92.10.17-92.10.18]

019618 - SLU-S 950140 CZ rus J
Běloševská, L.
Perevod v sistěme mežkulturnych svjazej russkoj emigracii v Čechoslovakii v 20 -yje - 30-yje gody.
Slavia, 62 [4] 507-518 (1993).

019616 - SLU-S 950131 CZ cze J
Bláhová, E.
Ke klasifikaci českocírkevněslovanských památek.
Slavia, 62 [4] 427-442 (1993).

037207 - SLU-S 970051 CZ old/cze/rus B
Bláhová, E. - Herodes, S. - Páclová, I. - Pacnerová, L.
Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. 49.
In: Slovník jazyka staroslověnského. - (Ed. Hauptová, Z.). - Praha, Euroslavica 1993. - S. 833-896. - ().

019615 - SLU-S 950130 BG rus J
Bláhová, E. - Ikonomova, Ž.
Lexičeskije sovpadenija Besed Grigoirija Dvoijeslova i Vtorogo žitija Vjačeslavs lexikoj Ioanna Exarcha.
Palaeobulgarica, 17 [3] 13-26 (1993).

019647 - SLU-S 950198 CZ cze J
Borůvková, A.
Kolokvium o jugoslavistice.
Slavia, 62 [1] 112 (1993).

053253 - SLU-S 980052 CZ cze R
Borůvková, A.
[Recenze].
Rec.: Ivanič, D. / Modeli književnoga govora: iz istorije i poetike srpske književnosti. Beograd 1990. 327 s.
Rec.: Ivanič, D.: Modeli književnoga govora: iz istorije i poetike srpske književnosti. Beograd 1990. 327 s.
Slavia, 62 [2] 207-208 (1993).

053254 - SLU-S 980053 CZ cze J
Černá, M.
Zpráva o české literárněvědné jugoslavistice.
Slavia, 62 [1] 113-118 (1993).

019643 - SLU-S 950191 SI slo J
Doležalová - Jensterle, A.
Fenomen mesta v moderni češki prozi ( o prozi Daniele Hodr ove).
Razgledi, 13, 14-15 (1993).

019638 - SLU-S 950185 CZ cze J
Doležalová- Jensterle, A.
Moderní bosenští a chorvatští básníci.
Iniciály, 4 [32] 30-33 (1993).

019639 - SLU-S 950186 CZ cze J
Doležalová- Jensterle, A.
Představení Krále Leara ve Slovinsku nebo jak je možné ukázat zánik světa.
Divadelní noviny, 7, 3 (1993).

019640 - SLU-S 950187 CZ cze J
Doležalová- Jensterle, A.
Chorvatské divadlo ve válečném období.
Divadelní noviny, 10, 2 (1993).

019641 - SLU-S 950188 SI slo J
Doležalová- Jensterle, A.
Variacije na tesnobo ( o prozi Ivana Klíme) .
Razgledi, 2, 7-9 (1993).

019642 - SLU-S 950190 SI slo J
Doležalová- Jensterle, A.
Izpovedi nedolžne prostitutke ( o knjigi Arnošta Lustiga N emilovaná).
Razgledi, 10, 8-9 (1993).

019644 - SLU-S 950192 SI slo J
Doležalová- Jensterle, A.
Moderna češka proza v devetdesetih letih.
Literatura, 24, 45-53 (1993).

019645 - SLU-S 950193 SI slo J
Doležalová- Jensterle, A.
Nežno barbarski dnevniški zapisi (o Hrabalovi knjigi Večer níčky pro Cassia).
Razgledi, 20, 6-7 (1993).

019646 - SLU-S 950194 CZ slo J
Doležalová- Jensterle, A.
Slovenska dramatika po drugi svetovni vojni.
Slavia, 62 [4] 471-482 (1993).

019619 - SLU-S 950148 CS fre C
Havlíková, L.
A propos de la Christianization de la Russie au IX-e siecl e.
In: Byzantium and its neighbours from the mid-9th till 12-th c enturies. - (Ed. Vavřínek, V.). - Praha, Euroslavica 1993. - S. 102-107. - ().
[Byzantium and its neighbours from the mid 9-th till 12-th centuries. Bechyně (CS), 90.09.10-90.09.15]

019648 - SLU-S 950219 CZ cze J
Hloušková, J.
Literární pomezí východních a západních Slovanů.
Slavia, 62 [3] 345-350 (1993).
[Konference slavistů. Bratislava (SK), 93.08.26-93.08.31]

019649 - SLU-S 950220 CZ cze J
Hloušková, J.
"Historie nám přichystala vlastní dramata..." (rozhovor s polskou básniřkou E. Lipskou).
Tvar, 7, 3 (1993).

019650 - SLU-S 950221 CZ cze J
Hloušková, J.
Palác plný poezie. (Polská poezie na Knižním veletrhu).
Tvar, 21, 8 (1993).

019651 - SLU-S 950222 CZ cze J
Hloušková, J.
Czeslaw Milosz v Praze.
Tvar, 23, 3 (1993).

019652 - SLU-S 950223 CZ cze J
Hloušková, J.
Kam kráčíš, Evropo? (A. Michnik v Praze).
Tvar, 24, 1-3 (1993).

019653 - SLU-S 950236 CZ cze R
Hloušková, J.
V zrcadle poezie.
Rec.: Czeslaw, M.: Poezie.
Tvar, 6, 10-11 (1993).

019654 - SLU-S 950237 CZ cze J
Hloušková, J.
Feminismus po česku.
Tvar, 7, 10-11 (1993).

019655 - SLU-S 950238 CZ cze J
Hloušková, J.
Geniální outsider (Bruno Schulz).
Tvar, 7, 2 (1993).

019656 - SLU-S 950239 CZ cze R
Hloušková, J.
Tráva a sloni.
Rec.: Rehnicer, R.: Kniha.
Tvar, 26, 10 (1993).

053259 - SLU-S 980061 CZ old/cze/rus/ger/lat B
Konzal, V. - Páclová, I. - Vyskočil, P.
Slovník jazyka staroslověnského. Lexikon linguae palaeoslovenicae. 46.
In: Slovník jazyka staroslověnského. Lexikon linguae palaeoslovenicae. - (Ed. Hauptová, Z.). - Praha, Euroslavica 1993. - S. 641-704. - ().

019620 - SLU-S 950157 JP jap B
Leška, O.
Přehled ruského tvarosloví (adaptace pro japonské školy). Tokyo, Hakusuisha Publishers 1993. - - s.

019621 - SLU-S 950158 CZ cze J
Leška, O.
K Novákovým "osudům české lingvistiky".
Slovo a slovesnost, 54, [-] 132-134 (1993).

019622 - SLU-S 950159 CZ eng C
Leška, O.
Ferdinand de Saussure and the Prague School.
In: Style and Language. - (Ed. Academia, Praha, Academia 1993. - S. 9-50.
[-. - (-), 00.00.00]

019623 - SLU-S 950160 CZ eng C
Leška, O.
The development towards an Antimetaphysical conception of meaning and the problem of hypostasis.
In: Proceedings of the conference Functional Description of L anguage. - Praha, - 1993. - S. 149-154.
[-. - (-), 00.00.00]

019627 - SLU-S 950021 CZ cze J
Měšťan, A.
Exil a literatura.
Listy, - [1] 55-58 (1993).

019628 - SLU-S 950022 DE ger B
Měšťan, A.
Deutsche als Mittler der tschechischen Literatur.
In: Dank an Wangen im Algau. - (Ed. Taubitz, M.; - Kohler, M.). - Wangen, Wangener Kreis 1993. - S. 146-148.

019629 - SLU-S 950023 PL ger J
Měšťan, A.
Die Prager Juden als deutsche und tschechische Schriftstel ler.
Acta Universitatis Wratislaviens. Germanica Wratislaviensi, 92 [ 436] 315-319 (1993).

019630 - SLU-S 950024 DE ger B
Měšťan, A.
Die tschechische Jugendbewegung in der tschechischen Liter atur.
In: Deutsche Jugend in Bôhmen 1918-1938. - (Ed. Becher, P.). - Mnichov, Adalbert-Stifter-Verein 1993. - S. 126-133.

019631 - SLU-S 950025 PL pol B
Měšťan, A.
Literatury slowianskie w ujeciu Adama Mickiewicza.
In: Ksiega w 170 rocznice wydania Ballad i Romansów A. Mickie wicza. - (Ed. Kolbuszewski, J.). - Wroclaw, Uniwerzitet Wroclawski 1993. - S. 207-212.

019632 - SLU-S 950026 DE cze B
Měšťan, A.
Filozofie Vladimíra Sergejeviče Solovjova a slovanská otáz ka.
In: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy. - (Ed. Kratochvil, A.). - Mnichov-Praha, Česká expedice 1993. - S. 32-39.

019633 - SLU-S 950027 DE cze B
Měšťan, A.
Jaroslav Durych - romanopisec a teoretik českého verše.
In: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy. - (Ed. Kratochvil, A.). - Mnichov-Praha, Česká expedice 1993. - S. 85-91.

019634 - SLU-S 950028 DE cze B
Měšťan, A.
Český literární ruralismus.
In: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy. - (Ed. Kratochvil, A.). - Mnichov-Praha, Česká expedice 1993. - S. 99-105.

019635 - SLU-S 950030 CZ cze B
Měšťan, A.
Česká literatura v exilu.
In: Exil a domov. - Praha, Nakladatelství Listy 1993. - S. 23-26.

019636 - SLU-S 950033 DE ger B
Měšťan, A.
Tschechische und deutsche Persônlichkeiten in Balbíns "Boh emia doct.
In: Studien zum Humanismus in den bôhmisch Laendern I. - (Ed. Harder, H.B.; - Rothe, H.). - Kôln, Bôhlau-Verlag 1993. - S. 291-298.

019637 - SLU-S 950035 DE ger B
Měšťan, A.
Vjačeslav Ivanovs Slavophilentum.
In: V. Ivanov. Rusischer Dichter - europaischer Kulturphilozop h. - (Ed. Potthof, W.). - Heidelberg, Verlag C. Winter 1993. - S. 267-276.

053255 - SLU-S 980054 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Šwiat Vincenza. Studia o žyciu i twórczošci Stanislawa Vincenza (1889-1971). Wroclaw 1992. 282 s.
Slavia, 62 [1] 98 (1993).

053256 - SLU-S 980055 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Orloš, T. Z. / Studia bohemisticzne. Kraków 1992.
Rec.: Orloš, T. Z.: Studia bohemisticzne. Kraków 1992.
Slavia, 62 [2] 216-217 (1993).

053257 - SLU-S 980056 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Burdziej, B. / Inny šwiat ludzkiej nadziei. Toruň 1991. 253 s.
Rec.: Burdziej, B.: Inny šwiat ludzkiej nadziei. Toruň 1991. 253 s.
Slavia, 62 [2] 218 (1993).

053258 - SLU-S 980057 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Mašlanka, J. / Literatura a dzieje bajeczne. Warszawa 1990. 458 s.
Rec.: Mašlanka, J.: Literatura a dzieje bajeczne. Warszawa 1990. 458 s.
Slavia, 62 [2] 215-216 (1993).

019612 - SLU-S 950094 CZ cze J
Savický, N.
Pražský lingvistický kroužek na křižovatce ideových proudů.
Slavia, 62, 37-44 (1993).

019613 - SLU-S 950095 CZ cze C
Savický, N.
Předchůdci poststrukturalizmu v jazykovědě slovanských zemí.
In: Česká slavistika 1993. - (Ed. Bláhová, Emilie a kol.). - Praha, Euroslavica 1993. - S. 417-420. - ().
[XI. mezinárodní sjezd slavistů. Bratislava (SK), 93.08.30-93.09.08]

019614 - SLU-S 950096 CZ cze J
Savický, N.
K otázce postmodernismu v jazykovědě.
Jazykovědné aktuality, 30 [1,2] 40-42 (1993).

019624 - SLU-S 950166 UA ukr C
Šišková, R.
Rol" movnych i pozamovnych čynnykiv u zbereženni ta asymil jaciji movy nacional"noho ostrivka.
In: Druhyj mižnarodnyj kongres ukrajinistiv. Dopovidi i povido mlennja. Movoznavstvo. - Lvov, Mezinárodní asociace ukrajinistů 1993. - S. 153-157.
[Druhyj mižnarodnyj kongres ukrajinisti. Lvov (UA), 93.08.23-93.08.28]

019625 - SLU-S 950062 CZ eng/fre/ger/rus C
Vavřínek, V.
Byzantium and Its Neighbours from the mid-9th till the 12t h Centuries. Praha, Slovanský ústav 1993. - 243 s.
[Byzantium and Its Neighbours from the mid-9th till 12th Ce nturie. Bechyně (CS), 93.09.10-93.09.15]

019626 - SLU-S 950082 CZ cze J
Vavřínek, V.
Cyrilometodějská misie v kulturním kontextu soudobé Evropy .
Slavia, 62 [3] 235-240 (1993).

019657 - SLU-S 950291 CZ cze J
Wollman, S.
Slovanské literatury ve Střední Evropě.
Slavia., 62, 399-406 (1993).

019658 - SLU-S 950292 SK eng C
Wollman, S.
Slavic Literatures in Central Europe. Bratislava, Veda 1993. - 399-406 s.
[Medzinárodný zjazd slavistov. Bratislava (SK), 93.08.27-93.08.31]

019659 - SLU-S 950293 CZ cze C
Wollman, S.
Historická poetika literárních žánrů ve slovanských literat urách.
In: Litteraria humanitas II. - Brno, Universita Brno 1993. - S. 41-52.
[-. Brno (CZ), 00.00.00]

019660 - SLU-S 950298 IT ita B
Wollman, S.
La storia dei generi letterari. Elaborazione del testo del seminario specialistico tenuto nel semestre estivo 1990 a== ll Universitá di Bergamo.
In: La storia dei generi letterari. - Bergamo, Universitá di Bergamo 1993. - S. 87.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11