ASEP

SLÚ - Slovanský ústav

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

039160 - SLU-S 970012 CZ cze J
Bečka, J.
Proměny české společnosti a P. J. Šafařík.
Slavia, 65 [4] 417-428 (1996).

033769 - SLU-S 960021 CZ rus J
Běloševská, L.
Pražskij "Skit": popytka rekonstrukcii.
Rossica, 1 [1] 61-71 (1996).

033770 - SLU-S 960022 CZ rus/cze B
Bém, A. L. - Bubeníková, M. - Vachalovská, L. - Běloševská, L. - Hašková, D. (Eds.)
Aľfred Ljudvigovič Bem. Pis'ma o literature. Praha, Euroslavica 1996. - 362 s. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/0262

033764 - SLU-S 960014 CZ cze J
Bláhová, E.
Význam Šafaříkovy sbírky rukopisů pro paleoslovenistiku.
Slavia, 65 [1-2] 147-152 (1996).

054278 - SLU-S 980039 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Gil'tebrand, A. P. / Spravočnyj i ob'jasnitel'nyj slovar'k Psaltiri. München 1993. 15+551 s.
Rec.: Gil'tebrand, A. P.: Spravočnyj i ob'jasnitel'nyj slovar'k Psaltiri. München 1993. 15+551 s.
Slavia, 65 [3] 375-378 (1996).

054279 - SLU-S 980040 CZ cze J
Bláhová, E.
Kompozita v staroslověnské terminologii.
Slavia, 65 [3] 261-271 (1996).

054280 - SLU-S 980044 CZ cze J
Bláhová, E.
Karel Hora (3. 10. 1904 - 25. 11. 1996).
Slavia, 65 [4] 539-540 (1996).

037625 - SLU-S 970052 CZ cze/old/rus B
Bláhová, E. - Herodes, S. - Kyas, V. - Páclová, I. - Vyskočil, P. - Pacnerová, L.
Slovník jazyka staroslověnského. Lexikon linguae paleoslovenicae. 50.
In: Slovník jazyka staroslověnského. - (Ed. Hauptová, Z.). - Praha, Euroslavica 1996. - S. 897-960. - ().

039157 - SLU-S 970005 AT cze J
Fetková, P.
Biblické citáty z homílií Řehoře Velikého v Novljanském breviáři a v Besědách.
Wiener slavistisches Jahrbuch, 42, 63-79 (1996).

039158 - SLU-S 970006 CZ cze J
Fetková, P.
Srovnání vybraných míst ze dvou církevněslovanských překladů 40 homilií na evangelia Řehoře Velikého.
Slavia, 65 [3] 305-311 (1996).

054281 - SLU-S 980046 CZ cze R
Fetková, P.
[Recenze].
Rec.: Stefanos. Studia byzantina ac slavica Vladimiro Vavřínek ad annum sexagesimum quintum dedicata.
Slavia, 65 [3] 394-396 (1996).

033753 - SLU-S 960001 SI cze C
Hauptová, Z.
Adhortatio ad poenitentiam v církevněslovanské tradici.
In: Zbornik Brižinski spomeniki. - (Ed. Kos, J.; Jakpin, F.; Faganel, J.). - Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU 1996. - S. 377-382. - ().
[Mednarodni simpozij o Brižinskih spomenikih. Ljubljana (SI), 94.04.14-94.04.16]

033763 - SLU-S 960013 CZ cze J
Hauptová, Z.
Rozkvět slovanské literatury v Bulharsku.
Slavia, 65 [1-2] 103-108 (1996).

039169 - SLU-S 970034 SK cze C
Hauptová, Z.
P. J. Šafařík a bogomilská literatura.
In: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. - (Ed. Petrus, P.). - Prešov, Filozofická fakulta UPJŠ 1996. - S. 95-99.
[P. J. Šafárik a slavistika. Prešov (SK), 95.09.26-95.09.29]

054448 - SLU-S 980165 CZ cze J
Hauptová, Z.
Luboš Řeháček (12. 11. 1929 - 4. 5. 1996).
Slavia, 65 [3] 416 (1996).

037626 - SLU-S 970053 CZ cze J
Hauptová, Z. - Havlíková, L. - Šišková, R.
Konference "Pavol Jozef Šafárik a slavistika". (Prešov 1995).
Slavia, 65 [1-2] 228-231 (1996).

033760 - SLU-S 960009 CZ cze J
Havlíková, L.
P. J. Šafařík a Velká Morava.
Slavia, 65 [1-2] 89-98 (1996).

039159 - SLU-S 970009 SK cze C
Havlíková, L.
P. J. Šafařík a studium historie Slovanů.
In: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia narodenia P. J. Šafárika. - (Ed. Petrus, P.). - Prešov, Filozofická fakulta UPJŠ 1996. - S. 365-369.
[P. J. Šafárik a slavistika. Prešov (SK), 95.09.26-95.09.29]

033767 - SLU-S 960017 CZ cze J
Hloušková, J.
České, polské a německé materiály na stránkách Moderní revue konce minulého století.
Slavia, 65 [1-2] 177-184 (1996).

033759 - SLU-S 960008 CZ cze/ukr B
Kurimský, A. - Šišková, R. - Savický, N.
Ukrajinsko-český slovník. (Ed. Horálek, K.). - Praha, Academia 1996. - 705-1377 s. - ().

054455 - SLU-S 980172 RIV CZ cze J
Maindl, V. - Zelenka, M.
Mezinárodní konference o středoevropských literaturách.
Slavia, 65 [1-2] 232-234 (1996).

033754 - SLU-S 960002 CZ cze J
Měšťan, A.
P. J. Šafařík a česká a slovenská právní terminologie.
Slavia, 65 [1-2] 139-140 (1996).

033755 - SLU-S 960003 CZ cze B
Měšťan, A.
Básník a historik Zdeněk Kalista
In: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy. - (Ed. Kratochvíl, A.). - Brno, Svobodná Evropa 1996. - S. 127-131. - ().

033756 - SLU-S 960004 CZ cze B
Měšťan, A.
Idea čs. státu a slovanství.
In: Českoslovenství - součást Evropanství. - (Ed. Kučerová, S.). - Brno, Doplněk 1996. - S. 244-246. - ().

033757 - SLU-S 960005 CZ cze C
Měšťan, A.
Světová literárněvědná bohemistika.
In: Konferenční sborník. - Praha, ÚČL AV ČR 1996. - 526 s. - ().
[Světová literárněvědná bohemistika. Praha (CZ), 95.06.28-95.06.30]

033758 - SLU-S 960006 CZ cze C
Měšťan, A.
Návrat E. Hostovského.
In: Konferenční sborník. - Praha, Klub osvobozeného samizdatu (KOS) 1996. - 8 s. - ().
[Návrat E. Hostovského. Náchod (CZ), 93.05.21-93.05.23]

033761 - SLU-S 960011 CZ cze R
Měšťan, A.
Pokus o objasnění jedné legendy.
Rec.: Pfaff, I. / Die Sowjetunion und die Verteidigung der Tschechoslowakei 1934-1938. Versuch der Revision einer Legende.
Mezinárodní politika, 20 [9] 2 (1996).

033765 - SLU-S 960015 CZ cze J
Měšťan, A.
René Wellek a dědictví české a polské moderny.
Slavia, 65 [1-2] 163-166 (1996).

039162 - SLU-S 970014 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze]
Rec.: Karpluk, Maria / Mowa naszych przodków.
Slavia, 65 [4] 529-530 (1996).

039166 - SLU-S 970029 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Strelka, J. P. / Austroslavica. Die Slawen und Österreich in ihrer literarischen Wechselwirkung. Tübingen 1996.
Germanoslavica, 3(8) [2] 314-316 (1996).

039167 - SLU-S 970030 CZ ger R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Grusza, F.:E / Upredzenia miedzy Polakami i Niemcami. Warschau 1994.
Germanoslavica, 3(7) [2] 29-30 (1996).

039168 - SLU-S 970031 CZ ger J
Měšťan, A.
Der verfeinerte und veredelte Schwabe. Laudatio auf Richard von Weizsäcker aus Anlass der Verleitung des Preises zur deutschtschechischen Verstaendigung 1966 am 24.10.1996 in Dresden.
Germanoslavica, 3(7) [2] 341-343 (1996).

054446 - SLU-S 980163 RIV CZ cze J
Měšťan, A.
Bartlomiej Paprocki a Adam Czahrowski: dva političtí emigranti a básníci.
Slavia, 65 [3] 327-332 (1996).

054447 - SLU-S 980164 RIV CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Šťovíček, I. - Valenta, J.: Československo-polská jednání o konfederaci a spojenectví 1939 - 1944. Československé diplomatické dokumenty. - Praha, 1995. - 449 s.
Slavia, 65 [3] 406-408 (1996).

054449 - SLU-S 980166 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Kralitzer Bibel / Kralické bible. - München, 1995. - 6 Bd.
Slavia, 65 [1-2] 197-199 (1996).

054450 - SLU-S 980167 RIV CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Biblia. To jest ksiegi Starego i nowego Przymierza. - München, 1994.
Slavia, 65 [1-2] 199-200 (1996).

054451 - SLU-S 980168 RIV CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Myška, M.:E - Gladkiewicz, R.:E: Česká polonistika a polská bohemistika. - Praha, 1995.
Slavia, 65 [1-2] 200-201 (1996).

054452 - SLU-S 980169 RIV CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Pospíšil, I.: Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století. - Brno, 1995. = 150 s.
Slavia, 65 [1-2] 201-202 (1996).

054454 - SLU-S 980171 CZ cze R
Měšťan, A.
[Recenze].
Rec.: Istoriko-kul'turnyj aspekt leksikografičeskogo opisanija russkogo jazyka. - Moskva, 1995. - 246 s.
Slavia, 65 [1-2] 209-210 (1996).

054274 - SLU-S 980027 HR cze J
Pacnerová, L.
Česká varianta charvátské hranaté hlaholice.
Slovo, 44-46, 45-62 (1996).
Grant: GA405/95/0580

054275 - SLU-S 980028 CZ cze J
Pacnerová, L.
Šafaříkovy Památky hlaholského písemnictví.
Slavia, 65 [1] 109-113 (1996).

054276 - SLU-S 980029 CZ cze J
Pacnerová, L.
Paleoslovenismy v staročeské slovní zásobě.
Slavia, 65 [2] 255-260 (1996).
Grant: GA405/95/0580

036752 - UJC-A 960724 CZ cze B
Pacnerová, L. - Bláhová, E. - Herodes, S. - Kyas, V. - Páclová, I. - Vyskočil, P.
Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae). Praha, Euroslavica 1996. - S. 897-960. - ().

039164 - SLU-S 970027 SK cze C
Pospíšil, I. - Zelenka, M.
Slavistika na rozcestí - problémy a perspektivy.
In: Pavol Jozef Šafárik a slavistika. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z oslav 200. výročia narodenia P. J. Šafárika. - (Ed. Petrus, P.). - Prešov, Filozofická fakulta UPJŠ 1996. - S. 31-36.
[P. J. Šafárik a slavistika. Prešov (SK), 95.09.26-95.09.29]

039165 - SLU-S 970028 CZ B
Pospíšil, I. - Zelenka, M.
René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky. Brno, Masarykova univerzita 1996. - 212 s.

039154 - SLU-S 970001 CZ rus R
Savický, N.
[Recenze].
Rec.: Pacsai, I. / Areal'nyje aspekty parnych slov v russkom jazyke.
Slavia, 65 [4] 518-520 (1996).

039156 - SLU-S 970003 RU rus B
Savický, N.
Pozitivnoje i negativnoje otraženije obščestva v jazyke.
In: Slovar' - Grammatika - Tekst. - (Ed. Karaulov, J. N.; Ljapon, M. V.). - Moskva, Rossijskaja akademija nauk 1996. - S. 155-158.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0552

054273 - SLU-S 980018 CZ rus J
Savický, N.
Jubilej L. V. Kopeckogo.
Rossica, 1 [1] 145 (1996).

039155 - SLU-S 970002 CZ cze R
Savický, N. - Šišková, R. - Šlaufová, E.
[Recenze].
Rec.: Ferm, L. / Osobennosti razvitija russkoj leksiki v novejšij period.
Slavia, 65 [4] 511-514 (1996).

054277 - SLU-S 980031 CZ cze B
Vašica, J. - Hauptová, Z.
Literární památky epochy velkomoravské 863 - 885. Praha, Vyšehrad 1996. - 340 s. - ().

033768 - SLU-S 960018 CZ eng J
Vavřínek, V.
The Bibliography of Byzantinoslavica. Returning to its Roots.
Byzantinoslavica, 57 [1] 212-215 (1996).

027477 - SLU-S 950083 CZ eng B
Vavřínek, V. - Sláma, J.
The Slavic Settlement of the Czech Lands and the Great Moravian Empire. (Ed. Opat, J.). - Praha-Beograd, Littera 1996. - 97 s.

027478 - SLU-S 950084 CZ cze B
Vavřínek, V. - Sláma, J.
Slovanské osídlení v českých zemích a Říše velkomoravská. Praha-Beograd, Littera 1996. - 97 s.

033762 - SLU-S 960012 CZ cze J
Wollman, S.
Šafařík a ti druzí: hledání generální literatury.
Slavia, 65 [1-2] 63-74 (1996).

033766 - SLU-S 960016 CZ cze J
Zelenka, M.
René Wellek a Friedrich Nietzsche. (Na okraj neoidealismu v českém literárním myšlení).
Slavia, 65 [1-2] 167-176 (1996).

039161 - SLU-S 970013 CZ cze R
Zelenka, M.
[Recenze]
Slavia, 65 [4] 522-524 (1996).

054453 - SLU-S 980170 RIV CZ cze R
Zelenka, M.
[Recenze].
Rec.: Novák, A. - Jeřábek, D.:E: Česká literatura a národní obrození. - Brno, 1995. - 452 s.
Slavia, 65 [1-2] 202-205 (1996).

039163 - SLU-S 970022 CZ ger J
Zelenka, M. - Kučera, P.
Brünner Reflexion über literarische Komparistik und Genologie. Internationale Konferenz Litteraria Humanitas 5.
Germanoslavica, 3(8) [2] 354-356 (1996).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11