ASEP

ÚDU - Ústav dějin umění

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

027955 - UDU-I 960038 GB eng J
Bartlová, M.
Report on the Field: Prague.
International Center of Medieval Art Newsletter, - [1] 4-5 ( 1994).

027956 - UDU-I 960039 GB eng J
Bartlová, M.
"Rorate coeli desuper et nubes pluant iustum": New Additions to the Iconography of the Annunciation from the Altarpiece from Vyšší Brod.
Source, 13 [2] 9-14 (1994).

027957 - UDU-I 960040 CZ cze J
Bartlová, M.
Vídeňská gotika. Sochy, sklomalby a architektonická plastika z dómu sv. Štěpána ve Vídni.
Umění, 42 [3] 256-264 (1994).

016810 - UDU-I 940120 LU fre J
Benešovská, K.
Imago Luxemburgi in Prag.
Forum fir Kritesch Informatioun iwer Politik, Kultur, Relioun, - [154] 10-12 (1994).
Grant: IAA933105

016811 - UDU-I 940121 CZ cze B
Benešovská, K.
Cisterciácká architektura.
In: Řád Cisterciáků v českých zemích ve středověku. - Praha, UNICORNIS 1994. - S. 25-31.

016812 - UDU-I 940122 CZ cze B
Benešovská, K.
Gotická katedrála - architektura.
In: Katedrála sv. Víta v Praze. K 650. výročí založení. - (Ed. Merhautová, A.). - Praha, Academia 1994. - S. 25-65.

016813 - UDU-I 940123 CZ cze J
Benešovská, K.
Staronové objevy v lapidariu Pražského hradu.
Muzejní a vlastivědná práce, 102 [3] 188-190 (1994).

016814 - UDU-I 940124 FR fre C
Benešovská, K.
Les religieuses de la famille royale, mécenes de l'art en Bohéme du Xe au XIVe siecle.
In: Les religieuses dans le cloitre et dans le monde. - Sainte-Etienne, Université de Saint-Etienne 1994. - S. 773-784.
[Les religieuses dans le cloitre et dans le monde. Poitiers (FR)]

016815 - UDU-I 940125 CZ cze B
Benešovská, K.
Velký malý úkol.
In: Velký malý úkol. Katalog výstavy E. a B. Fantových. - (Ed. Fantovi, E. B.). - Roudnice nad Labem, Galerie výtvarného umění 1994. - S. 1-3.

020359 - UDU-I 950001 CZ cze R
Benešovská, K.
[Recenze].
Rec.: Baumüller, B. / Der Chor des Veitsdomes in Prag.
Rec.: Baumüller, B.: Der Chor des Veitsdomes in Prag. Die Königskirche Kaiser K arls IV.
Umění, 42 [4/5] 407-413 (1994).

020360 - UDU-I 950002 CZ cze J
Bukovinská, B.
K problematice původu a datování českého korunovačního jablka a žezla.
Umění, 42 [4/5] 275-287 (1994).

016832 - UDU-I 940150 CZ cze B
Bydžovská, L.
Výzdoba ve 20. století.
In: Katedrála sv. Víta v Praze. - (Ed. Merhautová, A.). - Praha, Academia 1994. - S. 237-258.

016833 - UDU-I 940151 CZ cze B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Lingua adamica.
In: Karel Teige. - (Ed. Srp, K.). - Praha, Galerie hl. m. Prahy 1994. - S. 96-109.
Grant: IAA933401

016834 - UDU-I 940152 CZ cze B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Lingua angelica (Znak, předmět, struktura v českém výtvarném umění 1958-1964).
In: Ohniska znovuzrození: České umění 1956-1963. - (Ed. Judlová, M.). - Praha, Galerie hl. m. Prahy 1994. - S. 211-239.

016835 - UDU-I 940153 AT ger B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Orbis Pictus Alfons Muchas.
In: Alfons Mucha / Das Slawische Epos. - (Ed. Srp, K.). - Krems, Kunsthalle Betriebsges 1994. - S. 22-41.

016836 - UDU-I 940154 AT ger B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Katalog der Bilder.
In: Alfons Mucha / Das Slawische Epos. - (Ed. Srp, K.). - Krems, Kunsthalle Betriebsges 1994. - S. 64-127.

016831 - UDU-I 940149 CZ cze Jx
Carvanová, M.
Interview (Environment Imprint Assesment, Hodnocení vlivů na životní prostředí ve městech).
Architekt, 40 [6] 2 (1994).

014599 - UDU-I 940016 US eng B
Doubravová, J.
The Symbol of the Tree in Musical Jugendstil.
In: Semiotica. - (Ed. Tarasti, E.). - Bloomington, - 1994. - S. 565-574.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93306

014600 - UDU-I 940023 CZ cze B
Doubravová, J.
Modely skrytých sdělení.
In: Model a analogie ve vědě, umění a filozofii. - (Ed. Stachová, J.). - Praha, Filosofia 1994. - S. 250-256.

014601 - UDU-I 940024 CZ cze N
Doubravová, J.
Drastickost a brutalita výrazu.
Literární noviny, 5 [47] 4 (1994).

016816 - UDU-I 940127 CZ cze J
Doubravová, J.
5. mezinárodní sémiotický kongres IASS/AIS v Berkeley.
Sociologické aktuality, - [6] 29-30 (1994).

016817 - UDU-I 940128 CZ cze J
Doubravová, J.
Co je tématická struktura vědy?
Sociologické aktuality, - [7, 8] 24-25 (1994).

016818 - UDU-I 940129 CZ cze R
Doubravová, J.
[Recenze].
Rec.: Bernard, Jeff / Semiotische Berichte: mit Linguistik interdisziplinär.
Sociologické aktuality, - [5] 30-31 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93306

016819 - UDU-I 940130 CZ cze R
Doubravová, J.
Centrum a periferie.
Rec.: / Center and Periphery in Representations and Institutions.
Estetika, 31 [1] 48-50 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93306

016820 - UDU-I 940134 CZ cze J
Doubravová, J.
Koncepce času v díle M. Kabeláče.
Opus musicum, 26 [4] 110-114 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93306

016821 - UDU-I 940137 CZ cze B
Doubravová, J.
Hudba.
In: Ohniska znovuzrození" české umění 1956-1963. (Katalog). - Praha, Galerie hl. m. Prahy a ÚDU AV ČR 1994. - S. 259-262. - (Hudba. ).

016822 - UDU-I 940138 CZ eng B
Doubravová, J.
In a Myth of the Content Analysis.
In: Přednášky z 34. běhu LŠSS. - (Ed. Kuklík, J.; Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 1994. - S. 187-192.

016823 - UDU-I 940141 CZ cze N
Doubravová, J.
Pojmenovat věci.
Literární noviny, 5 [36] 4 (1994).

016892 - UDU-I 940212 IL eng B
Doubravová, J.
Influences of Jewish Culture on Czech and Slovak Culture after 1945.
In: Art, Folklore, Music. Eleventh World Congress of Jewish Studies. - Division D, Volume 2 - Jerusalem, World Union of Jewish Studies 1994. - S. 203-210.

028297 - UDU-I 960280 AT ger R
Doubravová, J.
[Recenze].
Rec.: Tarasti, E. / A Theory of Musical semiotics. - Bloomington, Indiana University Press, 1994. 328 s.
Semiotische Berichte, 18 [1/4] 399-407 (1994).

027958 - UDU-I 960041 CZ cze J
Filip, A.
Múza Bolest v příběhu Tvůrce. O díle Františka Bílka v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Box pro slovo, obraz, zvuk, pohyb, život, 2 [1] 14-19 (1994).

027959 - UDU-I 960042 CZ cze/ger/eng B
Filip, A.
Prostějov. Procházka městem. Prostějov, Městský úřad 1994. - 23 s.

016864 - UDU-I 940184 CZ cze Jx
Halík, P.
Odpověď na anketu: Výsledky Grand Prix Obce architektů 1994.
Architekt, 40 [9] 5 (1994).

016865 - UDU-I 940185 CZ cze J
Halík, P.
Nová pražská architektura.
Architekt, 40 [5] 9 (1994).

016866 - UDU-I 940186 FR fre J
Halík, P.
L'avant-garde architecturale et les traditions de l'urbanisme fonctionaliste tcheque.
Cahiers du CEFRES, - [7] 61-70 (1994).

016868 - UDU-I 940188 CZ cze N
Halík, P.
Proměny obrazu města.
Lidové noviny, 7 [123] 10 (94.05.26).

016867 - UDU-I 940187 CZ cze B
Halík, P. - Kratochvíl, P.
Morfologie města. Učební pomůcka AVU. - Praha, AVU, Škola architektury 1994. - 210 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93303

021201 - UDU-I 950074 CZ cze J
Hlaváčková, H.
"Arbor consanguinitatis et arbor affinitatis" v rukopisu Osek 72.
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze, 10 [1] 51-60 (1994).
Grant: IAA9033505

027960 - UDU-I 960043 CZ cze Jx
Hlaváčková, H.
K "pohledu z jeskyně". Diskusní příspěvek k článku S. Vencla.
Dějiny a současnost, 16 [3] 43 (1994).

027961 - UDU-I 960044 CZ cze J
Hlaváčková, H.
Středověký obraz v galerii. Madona svatotomášská.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [50] 19-21 (1994).

020361 - UDU-I 950006 CZ ger J
Hlobil, I.
Nachforschung über die Herkunft des Malers Georg Flegel in Olmütz.
Umění, 42 [4/5] 384-387 (1994).

027963 - UDU-I 960046 CZ cze B
Hlobil, I.
Alena Nádvorníková - stručná charakteristika tvůrčí osobnosti.
In: Alena Nádvorníková - kresby. - Olomouc, - 1994. - S. 3.

027964 - UDU-I 960047 CZ cze J
Hlobil, I.
Bojnický oltář. Poslední jednání "Společné komise" o Bojnickém oltáři.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 5 [2] 1-2 (1994).

027965 - UDU-I 960048 CZ cze B
Hlobil, I.
Gotické sochařství.
In: Katedrála sv. Víta v Praze. - (Ed. Merhautová, A.). - Praha, Academia 1994. - S. 66-95.

027966 - UDU-I 960049 CZ cze J
Hlobil, I.
Gotický oltář P. Marie olomouckého dómu sv. Václava v Zrcadle Markrabství moravského Bartoloměje Paprockého z Hlohol (1593).
Vlastivědný věstník moravský, - [41] 112-115 (1994).

027967 - UDU-I 960050 CZ cze J
Hlobil, I.
Nově ověřené dílo stavitele Svatoštěpánského dómu ve Vídni Hanse Saphoye na Slovensku. Renesanční náhrobník Rafaela Podmanického (+1559) v Považské Bystrici.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [50] 22-24 (1994).

027968 - UDU-I 960051 CZ cze B
Hlobil, I.
Parléřovská huť a stavba katedrály sv. Víta za Karla IV. (1344/1346 - 1378).
In: Katedrála sv. Víta. Pamětní vydání k 650. výročí založení Svatovítské katedrály. - Praha, - 1994. - S. 49-75.

027969 - UDU-I 960052 CZ cze Bx
Hlobil, I.
Recenzní poznámky k seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov.
In: Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1993. - Olomouc, Památkový ústav 1994. - S. 103-105.

027970 - UDU-I 960053 CZ cze N
Hlobil, I.
Spor o Bojnický oltář zůstal posledním v kulturním vyrovnání.
Lidové noviny, 7, 5 (94.08.01).

027962 - UDU-I 960045 GB eng/dut B
Hlobil, I. - Muchka, I. - Schwarzenberg, K. - Kesner, L. - Vlček, T.
The Castle of Prague and its Treasures. London, Flint River Press 1994. - 272 s.

027971 - UDU-I 960054 CZ cze J
Horová, A.
České umění 1930 - 1960. (Recenze výstavy).
Umění, 42 [1] 102-103 (1994).

027972 - UDU-I 960055 CZ cze B
Horová, A.
Informační konzerva. (Katalog výstavy). Praha, Galerie mladých 1994. - - s.

027973 - UDU-I 960056 CZ cze J
Horová, A.
Karel Teige a evropská avantgarda.
Ateliér, 7 [8] 3 (1994).

027974 - UDU-I 960057 CZ cze J
Horová, A.
Krajina Jana Pištěka.
Ateliér, 7 [25] (1994).

027975 - UDU-I 960058 CZ cze Bx
Horová, A.
Proměny vizuálního, Uta Dorra, Pavel Carlsbader. (Katalog výstavy). Praha, Národní technické muzeum 1994. - - s.

027976 - UDU-I 960059 CZ cze J
Horová, A.
Quo vadis, současné výtvarné umění?
Ateliér, 7 [22] (1994).

027977 - UDU-I 960060 CZ cze Bx
Horová, A.
Spolu a bez sebe. Jana Křížová. (Katalog výstavy). Praha, Galerie Magnum 1994. - - s.

028021 - UDU-I 960115 CZ cze N
Horová, A.
Gabrielova zpráva o civilizaci.
Český deník, -, - (94.12.02).

028022 - UDU-I 960116 CZ cze N
Horová, A.
Ikonoklastický portrét Tomáše Císařovského.
Český deník, -, - (94.10.14).

028023 - UDU-I 960117 CZ cze N
Horová, A.
Ikonoklastický portrét Tomáše Císařovského.
Český deník, (94.08.26).

028024 - UDU-I 960118 CZ cze N
Horová, A.
Karel Černý - malíř zalidněné samoty.
Český deník, -, - (94.06.24).

028025 - UDU-I 960119 CZ cze N
Horová, A.
Krajiny Jana Pištěka.
Český deník, -, - (94.11.04).

028026 - UDU-I 960120 CZ cze N
Horová, A.
Skok do neznáma. Mezery v historii.
Český deník, -, - (94.05.06).

028027 - UDU-I 960121 CZ cze N
Horová, A.
Václav Stratil v Rudolfinu.
Český deník, -, - (94.10.27).

028028 - UDU-I 960122 CZ cze N
Horová, A.
Výmluvné mlčení Čestmíra Kafky.
Český deník, -, - (94.09.16).

028257 - UDU-I 960134 CZ cze B
Horová, A.
Matějčkův vědecký typ v tradici českého dějepisu umění.
In: Antonín Matějček (1889-1950). - (Ed. Royt, J.). - Praha, Karolinum 1994. - S. 55-62. - ().
[Konference k 100. výročí narození prof. Antonína Matějčka. Praha ( CZ), 89.01.31]

027978 - UDU-I 960061 CZ cze J
Jirka, A.
J. R. Bys. Dvě lovecká zátiší ze zámku Žleby.
Umění, 42 [2] 162-164 (1994).

027979 - UDU-I 960062 CZ cze B
Jirka, A.
Neznámá díla starých mistrů. (Katalog výstavy). Praha, Galerie Miro Strahov 1994. - - s.

027980 - UDU-I 960063 CZ cze B
Jirka, A.
Obrazárna kláštera premonstrátů v Nové Říši. (Katalog výstavy). Nová Říše, - 1994. - - s.

028029 - UDU-I 960017 CZ cze/ger B
Jirka, A.
Mistrovská díla z premonstrátské obrazárny v Nové Říši. Brno, Moravská galerie 1994. - 12 s.

021203 - UDU-I 950179 CZ cze J
Kořán, I.
Josef Pekař a dějiny umění.
Z Českého ráje a Podkrkonoší, 7 [1 Suppl.] 47-53 (1994).

027981 - UDU-I 960064 CZ cze J
Kořán, I.
Na okraj nepomucenské literatury roku 1993.
Umění, 42 [3] 211-221 (1994).

027982 - UDU-I 960065 CZ cze B
Kořán, I.
Podíl arcibiskupů na zlatém století české gotiky.
In: Pražské arcibiskupství 1344-1994. - Praha, - 1994. - S. 97-113.

028359 - UDU-I 960066 PL pol B
Kořán, I.
Polacy - Czesi. Historyczne uwarukowania stosunku nacji czeskiej do katolicyzmu.
In: Prowincja i prowincjonalizm. Biuletyn Historii i Kultury WSP Czestochowa. - Czestochowa, - 1994. - S. 18-24.
Grant: IAA9033507

016875 - UDU-I 940195 CZ cze R
Kratochvíl, P.
Prostor jako místo - Nad knihou Ch. Norberga-Schulze: Genius loci.
Rec.: Norberg-Schulz, C. / Genius loci.
Architekt, 40 [18] 6 (1994).

016876 - UDU-I 940196 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Grand prix obce architektů 1993.
Architekt, 40 [6] 5 (1994).

016878 - UDU-I 940198 CZ cze B
Kratochvíl, P.
Doslov.
In: Genius loci. - Praha, ODEON 1994. - S. 209-214.

020362 - UDU-I 950008 GB eng B
Kratochvíl, P.
Transformation versus Protection of a City.
In: The New City State. - (Ed. Scoffham, E.). - Nottingham, University of Nottingham 1994. - S. 26-32. - ().
Grant: IA93303

016877 - UDU-I 940197 CZ cze T
Kratochvíl, P. - Halík, P.
Christian Norberg-Schulz: Genius loci.
Orig.: Norberg-Schulz, Ch. / Genius Loci: k fenomenologii architektury. Praha, ODEON 1994. - 218 s.

021204 - UDU-I 950183 CZ cze J
Kuthan, J.
Cisterciácké kláštery v českých zemích a husitské obrazoborectví.
Časopis Národního muzea. Řada historická, 163 [3/4] 81-89 (1994).

028360 - UDU-I 960067 CZ cze B
Kuthan, J.
Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města - hrady - kláštery - kostely. Vimperk, Tina 1994. - 584 s.

028361 - UDU-I 960068 IT ita B
Kuthan, J.
České Budějovice, Český Krumlov.
In: Enciclopedia dell arte medievale. - Roma, - 1994. - S. 635-639.

016839 - UDU-I 940157 CZ cze/fre J
Lahoda, V.
Ke vztahu kubismu a modernismu.
Cahiers du CEFRES, - [5] 13-18, 25-40 (1994).
Grant: IA93302

016840 - UDU-I 940158 CZ cze N
Lahoda, V.
Uvnitř zraku. Max Ernst a mystérium přírody.
Literární noviny, 5 [22] 11 (1994).
Grant: IAA933401

016841 - UDU-I 940159 CZ cze B
Lahoda, V.
Utopická krajina Érota a poezie. Koláže Karla Teigeho 1935-1951.
In: Karel Teige 1900-1951. (katalog). - (Ed. Srp, K.). - Praha, Galerie hl. m. Prahy 1994. - S. 135-154.
Grant: GA404/93/2198

016842 - UDU-I 940160 CZ cze B
Lahoda, V.
Krotký modernismus.
In: Ohniska znovuzrození: české umění 1956-1963. (Katalog). - (Ed. Judlová, M.). - Praha, Galerie hl. m. Prahy, ÚDU AV ČR 1994. - S. 15-64.
Grant: GA404/93/2198

016843 - UDU-I 940161 CZ cze B
Lahoda, V.
Karel Černý. Praha, ODEON 1994. - 111 s.

016844 - UDU-I 940162 CZ cze N
Lahoda, V.
Kubo-futuristické a rayonistické obálky. Knihy ruské avantgardy představuje Britská knihovna v Londýně.
Lidové noviny, 7 [204] 8 (94.08.31).

016845 - UDU-I 940163 CZ cze Rx
Lahoda, V.
"Jedině umění a tomu, co jeho jest...".
Rec.: Prahl, R. - Bydžovská, L. / Volné směry - časopis secese a moderny.
Lidové noviny, 7 [19, příl. Národní 9] 3 (1994).

016846 - UDU-I 940164 CZ cze N
Lahoda, V.
Ikony věčnosti, údělu a utrpení. Dílo jednoho z největších utopistů moderního umění soustředěno ve Vídni. (Kazimir Malevič. Bawag Fondation, Wien. Ze sbírek Ruského státního muzea v Petrohradu. 22.3.-11.6.1994).
Lidové noviny, 7 [127] 10 (94.05.31).

020363 - UDU-I 950009 CZ cze J
Lahoda, V.
Mezery v historii 1890 - 1938. Polemický duch střední Evropy - Němci, Židé, Češi. (Recenze výstavy).
Umění, 42 [4/5] 415-416 (1994).

027983 - UDU-I 960077 CZ cze N
Lahoda, V.
Démon nepředvídatelnosti.
Lidové noviny, 7 [3, příl. Národní 9] 3 (94.01.20).

027984 - UDU-I 960078 CZ eng Jx
Lahoda, V.
Emil Filla.
Bohemia Prag Journal, 2 [1] 46-50 (1994).

027985 - UDU-I 960079 AT ger B
Lahoda, V.
Emil Filla. (Katalog výstavy). Wien, - 1994. - - s.

027986 - UDU-I 960080 CZ cze J
Lahoda, V.
Krisztina Passuth: Les Avant-Gardes de l'Europe Centrale.
Rec.: Passuth, K. / Les Avant-Gardes de l'Europe Centrale.
Umění, 42 [1] 98-102 (1994).
Grant: GA404/93/2198

028362 - UDU-I 960069 DE ger B
Lahoda, V.
Bohumil Kubišta, Emil Filla, Antonín Procházka, Josef Čapek, Václav Špála, Otakar Kubín, Jan Zrzavý.
In: Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa. - (Ed. Stanislawski, R.; Brockhaus, Ch.). - Bonn, Kunsthalle Bonn 1994. - S. 129-136, 23, 36, 75, 108, 148.

028363 - UDU-I 960070 CZ cze Jx
Lahoda, V.
O dnešním pohledu z jeskyně.
Dějiny a současnost, 16 [2] 5 (1994).

028364 - UDU-I 960071 CZ cze B
Lahoda, V.
Smysly a výraz: Osma a expresionismus.
In: Expresionismus a české umění. - (Ed. Pomajzlová, A.). - Praha, Národní galerie 1994. - S. 37-62.

028365 - UDU-I 960072 CZ cze B
Lahoda, V.
Výraz, hrana a kubus: expresionismus a kuboexpresionismus.
In: Expresionismus a české umění. - (Ed. Pomajzlová, A.). - Praha, Národní galerie 1994. - S. 83-108.

028366 - UDU-I 960073 CZ cze J
Lahoda, V.
"...Tam kde jiskří vzduch". Karel Černý. Obrazy, kresby a dopisy z let 1946 - 1957.
Revolver Revue, - [26] 133-160 (1994).

028367 - UDU-I 960074 CZ cze N
Lahoda, V.
Avantgardisté Evropy, spojte se!
Lidové noviny, 7 [134] 10 (94.06.08).

028368 - UDU-I 960075 CZ cze N
Lahoda, V.
Bydlení podle Hablika.
Lidové noviny, 7 [158] 11 (94.07.08).

028369 - UDU-I 960076 DE ger B
Lahoda, V.
Das Figurale im Umbruch.
In: Vergangene Zukunft. Tschechische Moderne 1890 bis 1918. - Wien, - 1994. - S. 123-168.

067005 - UDU-I 990179 CZ cze/eng M
Lahoda, V.
Teigova znásilnění. Koláže Karla Teigeho, vizuální představy avantgardy a René Magritta.
In: Karel Teige. Surrealistické koláže, 1935 - 1951. Ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze. - Praha, Středoevropská galerie 1994. - S. 7-18.

016837 - UDU-I 940155 CZ cze B
Lorenzová, H.
Svobodní zednáři a kulturní mecenát.
In: Villa Lanna. Antika a Praha 1872. - (Ed. Šubrt, J.). - Praha, Ústav pro klasická studia AV ČR 1994. - S. 73-83.
[Villa Lanna - Antika a Praha 1872. Praha (CZ), 92.09.23-92.09.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93357

016838 - UDU-I 940156 CZ cze B
Lorenzová, H.
Místo Olega Suse v dějinách estetiky.
In: Oleg Sus redivivus. - (Ed. Osolsobě, P.; Pečman, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1994. - S. 37-40.
[Oleg Sus redivivus. Brno (CZ), 92.11.19-92.11.20]

016869 - UDU-I 940189 SK eng B
Macháček, J.
The Association of Regional Science and Public Administration.
In: Promoting International Cooperation between Schools of Public Administration. - Bratislava, Academia Istropolitana 1994. - S. 3.

016870 - UDU-I 940190 CZ cze B
Macháček, J.
Vzdálené horizonty hospodářské prognózy.
In: Sborník prací Ekonomicko - správní fakulty Masarykovy univerzity. - Brno, Masarykova univerzita 1994. - S. 35-42.

016871 - UDU-I 940191 CZ cze C
Macháček, J.
Hodnocení environmentální kvality města.
In: Brno, město uprostřed Evropy. - Brno, Masarykova univerzita 1994. - S. 7.
[Brno, město uprostřed Evropy. Brno (CZ), 94.12.12-94.12.14]

016872 - UDU-I 940192 AT eng B
Macháček, J.
Environmental Problems and Policy in Czech Republic. Wien, Interdisciplinary Centre for Comparative Research in Social Sciences 1994. - 93 s.

016873 - UDU-I 940193 CZ cze Jx
Macháček, J.
Brněnské letiště jako diskusní téma.
Informační časopis města Brna, 3 [5] 5 (1994).

016874 - UDU-I 940194 CZ eng J
Macháček, J.
Introductions to Public Administration Teaching in Eastern Europe.
NISPAA News, 1 [2] 2-3 (1994).

027987 - UDU-I 960081 CZ cze J
Muchka, I.
Integer vitae scellerisque purus: na okraj výstavy Navrácené poklady - Restitutio in integrum.
Ateliér, 7 [5] 1 (1994).

027988 - UDU-I 960082 CZ cze B
Muchka, I.
Katedrála v 17. století.
In: Katedrála sv. Víta na Pražském hradě. - (Ed. Merhautová, A.). - Praha, Academia 1994. - S. 171-184.

027989 - UDU-I 960083 DE ger B
Muchka, I.
St-Veits-Dom Prag. Regensburg, Schnell und Steiner 1994. - 39 s.

016847 - UDU-I 940165 DE ger B
Nešlehová, M.
Bohumil Kubišta, Karel Malich, Eva Kmentová, František Kupka.
In: Europa - Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel - und Osteuropa. - Band 4. - (Ed. Brockhaus, Ch.; Stanislawski, R.). - Bonn, Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen 1994. - S. 64, 75-77, 88.

016848 - UDU-I 940166 CZ cze J
Nešlehová, M.
Futurismus a české výtvarné umění 10. let.
Ateliér, 7 [26] 9 (1994).

016849 - UDU-I 940167 CZ cze R
Nešlehová, M.
Bulletin Moravské galerie slaví své výročí.
Rec.: -, - / Bulletin Moravské galerie v Brně.
Ateliér, 7 [25] 7 (1994).

016850 - UDU-I 940168 CZ cze J
Nešlehová, M.
Síla barev Kateřiny Štenclové.
Ateliér, 7 [14/15] 4 (1994).

016851 - UDU-I 940169 CZ cze Jx
Nešlehová, M.
Cena Jindřicha Chalupeckého opět vypsána.
Ateliér, 7 [13] 3 (1994).

016852 - UDU-I 940170 CZ cze J
Nešlehová, M.
Kresby Tomáše Rafla.
Ateliér, 7 [7] 4 (1994).

016853 - UDU-I 940171 CZ cze J
Nešlehová, M.
Málkova typologie společnosti.
Ateliér, 7 [3] 4 (1994).

016854 - UDU-I 940172 CZ cze B
Nešlehová, M.
Bylo nebylo...
In: Nová citlivost. - (Ed. Hlaváček, J.). - Praha, Galerie výtvarného umění Litoměřice 1994. - S. 14-15.

016855 - UDU-I 940173 CZ cze B
Nešlehová, M.
Úsilí o výraz.
In: Ohniska znovuzrození: české umění 1956-1963. (Katalog). - (Ed. Judlová, M.). - Praha, Galerie hl. města Prahy a ÚDU AVČR 1994. - S. 65-78.

016856 - UDU-I 940174 CZ cze B
Nešlehová, M.
Odvrácená tvář modernismu.
In: Ohniska znovuzrození: české umění 1956-1963. (Katalog). - (Ed. Judlová, M.). - Praha, Galerie hl. m. Prahy a ÚDU AV ČR 1994. - S. 157-209.

016857 - UDU-I 940175 CZ cze B
Nešlehová, M.
Medailony umělců. Zdeněk Beran, Jiří Valenta, Vladimír Boudník, Jan Hendrych, Josef Istler, Čestmír Janošek, Eva Janošková, Jan Kotík, Antonín Málek, Pavel Nešleha, Edvard Ovčáček, Dana Puchmanová, Zbyšek Sion, Antonín Tomalík.
In: Ohniska znovuzrození: české umění 1956-1963. (Katalog). - (Ed. Judlová, M.). - Praha, Galerie hl. m. Prahy a ÚDU AV ČR 1994. - S. 271-293.

016858 - UDU-I 940176 CZ cze B
Nešlehová, M.
Martin Mainer.
In: Martin Mainer, Cena Jindřicha Chalupeckého. - Praha, - 1994. - S. -.

016859 - UDU-I 940177 CZ cze N
Nešlehová, M.
Pohledy dvou generací.
Literární noviny, 5 [44] 11 (1994).

027990 - UDU-I 960084 CZ ger J
Nešlehová, M.
Klinge und Samt - informelle Strukturen in der tschechischen Kunst.
Umění, 42 [6] 454-458 (1994).

027991 - UDU-I 960085 CZ cze B
Nešlehová, M.
Nová jména. (Katalog výstavy). Praha, - 1994. - - s.

016824 - UDU-I 940142 CZ cze J
Petrasová, T.
Sklomalby Františka Urbana v Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.
Zprávy památkové péče, 54 [7] 236-239 (1994).

016825 - UDU-I 940143 CZ cze B
Petrasová, T.
Dostavba katedrály.
In: Katedrála sv. Víta v Praze. - (Ed. Merhautová, A.). - Praha, Academia 1994. - S. 205-236.

020364 - UDU-I 950010 CZ cze J
Petrasová, T.
Krannerova oprava Korunní komory v katedrále sv. Víta v letech 1866 - 1868.
Umění, 42 [4/5] 311-318 (1994).

016879 - UDU-I 940199 CZ cze J
Roháček, J.
K aktuálnímu stavu vydávání ediční řady Die deutschen Inschriften.
Umění, 42 [2] 174-175 (1994).

016880 - UDU-I 940200 CZ cze N
Roháček, J.
Na den 1. listopadu.
Literární noviny, 5 [44] 2 (94.11.03).

027992 - UDU-I 960086 CZ ger J
Roháček, J.
Vom Quellenwert der Inschriften. Vorträge und Berichte der Fachtagung Esslingen 1990.
Umění, 42 [6] 480-481 (1994).

020365 - UDU-I 950026 CZ cze J
Samek, B.
Dějepis umění, historikové umění a památková péče.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 5 [2] 2-3 (1994).

020366 - UDU-I 950027 CZ cze J
Samek, B.
"Dům číslo 167 v Brně na Radwitově náměstí".
Universitas, 4 [27] 28-31 (1994).

020367 - UDU-I 950028 CZ cze Bx
Samek, B.
Moje muzejní roky I.
In: Forum brunense - Sborník prací Muzea města Brna. - Brno, Muzeum města Brna 1994. - S. 205-215.

020368 - UDU-I 950029 CZ cze J
Samek, B.
Možnosti "objevů" při terénním výzkumu uměleckých památek Moravy a Slezska.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [50] 45-49 (1994).

020369 - UDU-I 950030 CZ cze B
Samek, B.
Umělecké památky Moravy a Slezska. A - J. Svazek. Praha, Academia 1994. - 656 s.

020371 - UDU-I 950032 CZ cze J
Samek, B.
Zoroslava Drobná - tvůrčí dimenze jednoho života.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [50] 123-124 (1994).

020370 - UDU-I 950031 CZ cze J
Samek, B. - Karkanová, H.
Zoroslava Drobná a Brno.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [50] 124-125 (1994).

016863 - UDU-I 940181 DE ger B
Studničková-Černá, M.
Sigismund von Luxemburg und die Hofkunst Karls IV. Ein Beitrag zur Ikonographie Karls IV. und Sigismunds und der europaischen Geschichte um 1400.
In: Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387-1437. - Warendorf, Fahlbusch 1994. - S. 271-278.

016881 - UDU-I 940201 CZ cze B
Šroněk, M.
Katedrála v 18. století.
In: Katedrála sv. Víta v Praze. - (Ed. Merhautová, A.). - Praha, Academia 1994. - S. 185-197.

016882 - UDU-I 940202 CZ cze B
Šroněk, M.
Výzdoba a zařízení katedrály.
In: Katedrála sv. Víta v Praze. - (Ed. Merhautová, A.). - Praha, Academia 1994. - S. 259-279.

016883 - UDU-I 940203 CZ cze B
Švácha, R.
Česká architektura 1956-1963.
In: Ohniska znovuzrození. České umění 1956-1963. (Katalog). - Praha, Galerie hl. m. Prahy 1994. - S. 241-257.

016884 - UDU-I 940204 DE ger B
Švácha, R.
Die moralistische Grundlage von Neofunktionalismus und Postmodernismus.
In: Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa. - Band II. - Bonn, Kunsthalle Bonn 1994. - S. 46-49.

016885 - UDU-I 940205 CZ cze B
Švácha, R.
Teige jako inspirátor moderní architektury - Teige jako stavebník.
In: Karel Teige 1900-1951. Katalog výstavy. - Praha, Galerie hl. m. Prahy 1994. - S. 80-95.
Grant: GA404/93/2198

016886 - UDU-I 940206 CZ cze B
Švácha, R.
4x nová pražská architektura. Katalog výstavy. Praha, Obec architektů 1994. - 24 s.

016887 - UDU-I 940207 CZ cze J
Švácha, R.
Nové vize modernosti.
Architekt, 40 [18] 11-12 (1994).

016888 - UDU-I 940208 CZ cze J
Švácha, R.
Kontextuálnost nespočívá v napodobování.
Umění a řemesla, 36 [3] 53-56 (1994).

016890 - UDU-I 940210 IT cze J
Švácha, R.
Storia della casa danzante a Praga.
Progetto e Cronache, 4 [23] 3-6 (1994).

016891 - UDU-I 940211 CZ cze J
Švácha, R.
Josef Chochol: Pokus o intimnější portrét.
Umění, 42 [1] 21-49 (1994).
Grant: GA404/93/2198

020372 - UDU-I 950033 CZ eng J
Švácha, R.
The Lemberger - Gombrich Villa in Vienna by Jan Kotěra.
Umění, 42 [4/5] 388-392 (1994).
Grant: GA404/93/2198

027993 - UDU-I 960087 CZ eng B
Švácha, R.
A - Z. Prague Cultural Guide - 9 hesel.
In: A - Z. Prague Cultural Guide. - (Ed. Czech, J.; Dvořák, J.). - Praha, - 1994. - S. -.

027994 - UDU-I 960088 CZ cze B
Švácha, R.
Alena Šrámková 1988-1994.
In: Tři domy Aleny Šrámkové. (Katalog výstavy). - Brno, Obec architektů 1994. - S. -.

027995 - UDU-I 960089 CZ cze J
Švácha, R.
Architekti a historická inspirace.
Architekt, 40 [13] 8 (1994).

027996 - UDU-I 960090 CZ cze N
Švácha, R.
Budoucnost pražské proluky Myslbek.
Lidové noviny, 7 [248] 10 (94.10.21).

027997 - UDU-I 960091 CZ cze N
Švácha, R.
Funkčnost a elegance.
Lidové noviny, 7 [55] 6 (94.03.07).

027998 - UDU-I 960092 CZ cze J
Švácha, R.
Evropské umění jinak?
Architekt, 40 [13] 5 (1994).

027999 - UDU-I 960093 CZ cze B
Švácha, R.
Expresionismus v české architektuře.
In: Expresionismus a české umění. - (Ed. Pomajzlová, A.). - Praha, Národní galerie 1994. - S. 205-225.
Grant: GA404/93/2198

028000 - UDU-I 960094 CZ cze N
Švácha, R.
Grand prix architektů.
Lidové noviny, 7 [38] 12 (94.02.15).

028001 - UDU-I 960095 CZ cze N
Švácha, R.
Individualista avantgardy. (Konstantin Melnikov).
Lidové noviny, 7 [89] 5 (94.04.16).

028002 - UDU-I 960096 CZ cze N
Švácha, R.
Jak projektovat pro děti?
Lidové noviny, 7 [207, příl. Národní 9] 3 (94.09.03).

028003 - UDU-I 960097 CZ cze J
Švácha, R.
Kolokvium o Karlu Teigovi.
Architekt, 40 [9] 8 (1994).
Grant: GA404/93/2198

028004 - UDU-I 960098 CZ cze N
Švácha, R.
Kubismus v Kotěrově muzeu.
Lidové noviny, 7 [192] 10 (94.08.17).

028005 - UDU-I 960099 CZ cze R
Švácha, R.
Mary Hollingsworthová: Architektura 20. století.
Rec.: Hollingsworth, M. / Architektura 20. století.
Architekt, 40 [6] 9 (1994).

028006 - UDU-I 960100 CZ cze N
Švácha, R.
Město je víc než dům.
Lidové noviny, 7 [218] 10 (94.09.18).

028007 - UDU-I 960101 CZ cze N
Švácha, R.
Mysterium prapůvodního stavění.
Lidové noviny, 7 [26] 12 (94.01.26).

028008 - UDU-I 960102 SI slo B
Švácha, R.
Nova modernost v praški arhitekturi.
In: Štiri praške arhitekture. (Katalog výstavy). - Ljubljana, - 1994. - S. -.

028009 - UDU-I 960103 CZ cze J
Švácha, R.
Proti smyslu města a smyslu architektury.
Fórum, - [3] 21-24 (1994).

028010 - UDU-I 960104 CZ cze N
Švácha, R.
Přehlídka střídmosti.
Lidové noviny, 7 [181] 10 (94.08.04).

028011 - UDU-I 960105 GB eng J
Švácha, R.
Sharp-edged Buildings.
Heart of Europe, 1 [2] 20-23 (1994).
Grant: GA404/93/2198

028012 - UDU-I 960106 CZ cze N
Švácha, R.
Styl pro velkoměsto.
Lidové noviny, 7 [147] 11 (94.06.23).

028013 - UDU-I 960107 CZ cze N
Švácha, R.
Světovost v provincii.
Lidové noviny, 7 [257] 10 (94.11.02).

028014 - UDU-I 960108 CZ cze J
Švácha, R.
To lepší z Turnova.
Architekt, 40 [20] 7 (1994).

028015 - UDU-I 960109 CZ cze J
Švácha, R.
Věž.
Architekt, 40 [3] 3 (1994).

028016 - UDU-I 960110 CZ cze N
Švácha, R.
Znovu periférie města.
Lidové noviny, 7 [276] 10 (94.11.24).

016889 - UDU-I 940209 CZ cze J
Švácha, R. - Hlobil, I.
Alois Riegl, "konzervace" památek a rozklad ideje stylové jednoty.
Umění, 42 [3] 239-244 (1994).
Grant: GA404/93/2198

028017 - UDU-I 960111 CZ cze B
Urban, O. M.
Jinde a v čase. (Katalog výstavy). Náchod, Státní galerie výtvarného umění 1994. - - s.

028018 - UDU-I 960112 CZ cze N
Urban, O. M.
Félicien Rops a idea dekadence.
Literární noviny, 5 [51/52] 13 (94.12.22).

028019 - UDU-I 960113 CZ cze N
Urban, O. M.
Félicien Rops. Portrét.
Lidové noviny, 7, 14 (94.11.25).

016860 - UDU-I 940178 CZ cze B
Vlček, P.
Hesla osobností výtvarného umění a architektury.
In: Kdo byl kdo v českých dějinách 20. století. - Praha, LIBRI 1994. - S. -.

016862 - UDU-I 940180 CZ cze B
Vlček, P.
Encyklopedie českých zámků. Praha, LIBRI 1994. - 314 s.

016861 - UDU-I 940179 CZ cze J
Vlček, P. - Ebel, M.
Židovská radnice v Praze.
Průzkumy památek, 1 [1] 103-109 (1994).

028020 - UDU-I 960114 DE ger B
Vlček, P. - Ebel, M. - Macek, P.
Die baulichen Aktivitäten der Fürstenberger in Böhmen.
In: Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa. - Korneuburg, - 1994. - S. 323-328.

016826 - UDU-I 940144 CZ cze B
Všetečková, Z.
Monumentální středověká malba.
In: Katedrála sv. Víta v Praze. - (Ed. Merhautová, A.). - Praha, Academia 1994. - S. 96-132.

016827 - UDU-I 940145 CZ cze Jx
Všetečková, Z.
Monumenta rediviva - kolokvium ve Slaném.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 5 [1] 12-13 (1994).

016828 - UDU-I 940146 CZ cze R
Všetečková, Z.
Technologia Artis.
Rec.: / Technologia Artis. Ročenka archivu MVT Praha 1993.
Ateliér, 7 [6] 7 (1994).

016830 - UDU-I 940148 CZ cze Jx
Všetečková, Z.
Zprávy ICMA Newsletter. The International Center of Medieval Art.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 5 [2] 3-4 (1994).

020373 - UDU-I 950034 CZ cze J
Všetečková, Z.
Nástěnné malby v domě "U kohouta" čp. 2/I na Staroměstském náměstí v Praze.
Umění, 42 [4/5] 399-404 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93356

021202 - UDU-I 950163 CZ cze B
Všetečková, Z.
Nástěnné malby v sakristii kostela sv. Kateřiny ve Velvarech a jejich vztah k pražským nástěnným malbám první poloviny 15. století.
In: Znovuzrozené památky. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného u příležitosti výstavy Monumenta rediviva ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. - (Ed. Kuchyňka, Z.; Přibyl, V.). - Kladno, Referát kultury Okresního úřadu 1994. - S. 20-23.
[Znovuzrozené památky. Slaný (CZ), 94.04.07-94.04.08]
Grant: IAA9033508

016829 - UDU-I 940147 CZ cze J
Všetečková, Z. - Preiss, P.
Bibliografie Jarmily Krčálové.
Umění, 42 [3] 247-248 (1994).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11