ASEP

ÚGN - Ústav geoniky Ostrava

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

103399 - GLU-S 20033011 CZ cze A
Baroň, I. - Krejčí, O. - Cílek, V. - Melichar, R. - Kirchner, K.
Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku.
In: Sesuvy, člověk a krajina. Sborník referátů a prezentací z odborného semináře. - (Ed. Baroň, I.; Klimeš, J.). - Brno, Česká geologická služba, pobočka Brno 2003. - S. -.
[Sesuvy, člověk a krajina.. Hutisko-Solanec (CZ), 03.04.16-03.04.18 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906; CEZ:AV0Z3013912

117183 - UGN-S 20043073 RIV CZ eng C
Bláha, P. - Müller, K.
Physical changes in slope deformation massif.
In: 9th Meeting of environmental and engineering geophysics. Proceedings. - (Ed. Mareš, S.-Pospíšil, L.). - Praha, Czech Association of Applied Geophysics 2003. - S. P-022.
[Meeting of environmental and engineering geophysics/9./. Praha (CZ) , 03.08.31-03.09.04 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101663 - UGN-S 20033011 RIV GB eng J
Blaheta, R.
Nested tetrahedral grids and strengthened C.B.S. inequality.
Numerical Linear Algebra with Applications, 10, [-] 619-637 ( 2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1019101; Evropská unie(XE) ICAI-2000-70016
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
[Impact factor: 0.550(97) 0.741(98) 1.083(99) 0.898(00) 0.514(01) 0,706(02) 1.042(03) ]

101692 - UGN-S 20033040 RIV CZ eng C
Blaheta, R.
Seventieth birthday of Ivo Marek?
In: Numerical Analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek. - (Ed. Blaheta, R.-Starý, J.). - Ostrava, VŠB - TU 2003. - S. 7-9.
[Numerical Analysis. Ostrava (CZ), 03.02.17-03.02.18 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101693 - UGN-S 20033041 RIV CZ eng C
Blaheta, R.
Multi-level iterative methods and the strengthened CBS inequality.
In: Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek. - (Ed. Blaheta, R.-Starý, J.). - Ostrava, VŠB - TU 2003. - S. 11-12.
[Numerical analysis. Ostrava (CZ), 03.02.17-03.02.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086102; GA AV ČR(CZ) KSK1019101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101675 - UGN-S 20033023 RIV NL eng J
Blaheta, R. - Byczanski, P. - Jakl, O. - Starý, J.
Space decomposition preconditioners and their application in geomechanics.
Mathematics and Computers in Simulation, 61, [-] 409-420 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229; Evropská unie(XE) HPRI-1999-CT-0002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
[Impact factor: 0.008(95) 0.090(96) 0.096(97) 0.116(98) 0.281(99) 0.272(00) 0.253(01) 0,316(02) 0.558(03) ]

101659 - UGN-S 20033007 RIV SE eng C
Blaheta, R. - Byczanski, P. - Kohut, R. - Starý, J.
Algorithms for parallel FEM modelling of thermo-mechanical phenomena arising from the disposal of the spent nuclear fuel.
In: International Conference on Coupled T-H-M-C Processes in geo-systems: Fundamentals, Modelling, Experiments and Applications. - (Ed. Stephansson, O.-Hudson, J.A.-Jing, L.). - Stockholm, Royal Institute of Technology 2003. - S. 391-396.
[GeoProc 2003. International Conference on Coupled T-H-M-C Processes in geo-systems. Stockholm (SE), 03.10.13-03.10.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/02/0492
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101661 - UGN-S 20033009 RIV CZ eng C
Blaheta, R. - Byczanski, P. - Starý, J.
Large Scale modelling in geomechanics: elasticity, thermo-elasticity and iterative solvers.
In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering in honour of the 80th birthday of K. Rektorys. - Praha, ČVUT 2003. - S. 43-47.
[Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha (CZ), 03.01.27-03.01.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/02/0492
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101694 - UGN-S 20033042 RIV CZ eng C
Blaheta, R. - Jakl, O. - Krečmer, K. - Starý, J.
An application of parallel DiD and DD solvers.
In: Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek. - (Ed. Blaheta, R.-Starý, J.). - Ostrava, VŠB - TU 2003. - S. 13-14.
[Numerical analysis. Ostrava (CZ), 03.02.17-03.02.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106257 - UGN-S 20033048 RIV CZ eng J
Blaheta, R. - Jakl, O. - Starý, J.
Linear system solvers based on space decompositions and parallel computations.
Engineering Mechanics, 10 [6] 439-454 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101696 - UGN-S 20033044 RIV CZ cze C
Blaheta, R. - Kohut, R. - Šňupárek, R.
Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů.
In: Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Matzner, K.). - Praha, Český tunelářský komitét ITA/AITES 2003. - S. 67-72.
[Podzemní stavby. Praha (CZ), 03.11.18-03.11.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/02/0492
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101691 - UGN-S 20033039 RIV CZ eng G
Blaheta, R. - Starý, J.
Numerical Analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubilee of Ivo Marek. Ostrava, VŠB - TU 2003. - 66 s.
[Numerical Analysis. Ostrava (CZ), 03.02.17-03.02.18 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106260 - UGN-S 20033051 RIV CZ cze C
Byczanski, P.
Analyticko - numerické řešení okrajových úloh s homogenním izotropním materiálem metodou vnějších zdrojů.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2003. - S. 30-34.
[Moderní matematické metody v inženýrství/12./. Dolní Lomná (CZ), 03.06.02-03.06.04 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106261 - UGN-S 20033052 RIV CZ cze C
Byczanski, P.
Metoda adaptivní báze.
In: Matlab 2003. Sborník příspěvků 11. ročníku konference. - Praha, Humusoft 2003. - S. 86-88.
[Matlab 2003/11./. Praha (CZ), 03.11.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/02/0492
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117180 - UGN-S 20043070 RIV CZ cze J
Čápová, D. - Doležalová, H. - Kaláb, Z.
Geofyzikální charakteristika beskydské oblasti z regionálních geofyzikálních map.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. řada stavební, 3 [2] 43-49 (2003).
[New results of seismological, geophysical and geotechnical research/12./. Ostrava (CZ), 03.04.01-03.04.03 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005; GA ČR(CZ) GA105/02/0500
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101677 - UGN-S 20033025 RU eng A
Častová, N. - Doležalová, H. - Horák, D. - Kaláb, Z.
Description of seismic events using wavelet transform.
In: Wavelets and splines. International Conference. Abstracts. - St. Petersburg, - 2003. - S. 20-21.
[Wavelets and splines. St. Petersburg (RU), 03.07.03-03.07.08 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117191 - UGN-S 20043081 RIV CZ cze J
Častová, N. - Kaláb, Z.
Waveletový rozklad seismologických signálů.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. řada stavební, 3 [2] 51-60 (2003).
[New results of the seismological, geophysical and geotechnical research/12./. Ostrava (CZ), 03.04.01-03.04.03 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3012103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106282 - UGN-S 20033073 RIV CZ cze M
Černý, I. - Dopita, M.
Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Nedůlní organizace.
In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru. - (Ed. Machač, J.; Langrová, P.). - Ostrava, Anagram 2003. - S. 279-298.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106283 - UGN-S 20033074 RIV CZ cze M
Černý, I. - Dopita, M.
Stručná charakteristika dolů a nedůlních organizací. Činné doly.
In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru. - (Ed. Machač, J.; Langrová, P.). - Ostrava, Anagram 2003. - S. 227-278.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106281 - UGN-S 20033072 RIV CZ cze M
Černý, I. - Dopita, M. - Jiřík, K. - Zapletal, B.
Báňské školství, věda a výzkum.
In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru. - (Ed. Machač, J.; Langrová, P.). - Ostrava, Anagram 2003. - S. 417-427.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106263 - UGN-S 20033054 RIV CZ cze C
Doležalová, H.
Problematika pohybů a deformací na poddolovaném území.
In: 5. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník. - Brno, VUT 2003. - S. 23-26.
[Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí/5./. Brno (CZ), 03.02.12-03.02.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106262 - UGN-S 20033053 RIV CZ cze C
Doležalová, H. - Kaláb, Z. - Müller, K.
Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině.
In: Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů. - Ostrava, VŠB-TU 2003. - S. 1-4.
[Konference Společnosti důlních měřičů a geologů/10./. Zvole Nad Pernštejnem (CZ), 03.10.21-03.10.23 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005; GA ČR(CZ) GA105/02/0500; GA ČR(CZ) GA105/03/0078
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106280 - UGN-S 20033071 RIV CZ cze M
Dopita, M.
Vývoj hornicko-geologického poznání OKR a geologické stavby české části hornoslezské pánve.
In: Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru. - (Ed. Machač, J.; Langrová, P.). - Ostrava, Anagram 2003. - S. 12-31.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101669 - UGN-S 20033017 CZ cze I
Foldyna, J. - Sitek, L.
Nucená modulace vodního paprsku ultrazvukem. Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 31 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/0235
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101655 - UGN-S 20033003 RIV PL eng C
Foldyna, J. - Sitek, L. - Jekl, P. - Švehla, B.
Modulated jets for ornamental stone cutting.
In: 3. miedzynarodowa konferencja techniki urabiania 2003. Materialy konferencyjne. - Kraków, AGH 2003. - S. 131-138.
[Miedzynarodowa konferencja techniki urabiania 2003/3./. Kraków-Krynica (PL), 03.09.01 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/03/0183; GA AV ČR(CZ) IAA2086001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101680 - UGN-S 20033028 CZ cze A
Foldyna, J. - Sitek, L. - Jekl, P. - Nováková, D. - Švehla, B.
Measurement of Dynamic Pressure in Ultrasonic Nozzle.
In: Experimentální analýza napětí 2003. - (Ed. Vlk, M.-Houfek, L.-Šlechtová, M.). - Brno, University of Technology 2003. - S. 23-24.
[Experimentální analýza napětí 2003/41./. Milovy (CZ), 03.06.03-03.06.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/03/0183; GA AV ČR(CZ) IAA2086001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106272 - UGN-S 20033063 RIV SK sla J
Foldyna, J. - Sitek, L. - Švehla, B.
Čistenie plôch a príprava povrchov pred sanáciou.
Stavebníctvo a bývanie, 5, [-] 108-110 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101656 - UGN-S 20033004 RIV FR eng C
Foldyna, J. - Sitek, L. - Švehla, B. - Švehla, Š.
Utilization of ultrasound to enhance high-speed water jet effects.
In: Applications of Power Ultrasound in Physical and Chemical Processing. - (Ed. Hihn, J.Y.). - Toulouse, Progep 2003. - S. 323-331.
[Applications of Power Ultrasound in Physical and Chemical Processing/4./. Besanton (FR), 03.05.22-03.05.23 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/03/0183; GA AV ČR(CZ) IAA2086001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

102107 - UGN-S 20035003 RIV CZ eng J
Greer-Wooten, B. - Vaishar, A.
The Environment and Sustainable Development in the New Central Europe: Austria and its Neighbors.
Moravian Geographical Reports, 11 [1] 59-60 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101660 - UGN-S 20033008 CZ cze I
Hájek, A. - Kotris, J. - Holéczy, D. - Němec, J. - Hortvík, K. - Konečný, P.
Vyhodnocení měření poddolovaného území (geologický průzkum a dobývání) na ložisku polymetalických rud Horní Město k 1. lednu 2003. Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 32 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106279 - UGN-S 20033070 RIV CZ cze M
Havrlant, M. - Martinec, P.
Vliv těžby uhlí na životní prostředí.
In: Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. - (Ed. Machač, J.; Langrová, P.). - Ostrava, Anagram 2003. - S. 428-441.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117171 - UGN-S 20043061 RIV CZ cze J
Holub, K. - Rušajová, J.
Technické odstřely v kamenolomech jako zdroj krátkoperiodických povrchových vln.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava. řada stavební, 3 [2] 91-104 (2003).
[New results of the seismological, geophysical and geotechnical research/12./. Ostrava (CZ), 03.04.01-03.04.03 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/0999
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101697 - UGN-S 20033045 RIV CZ eng C
Hortvík, K.
The using of longperiod levelling measurement on surface of the underground exploited uranium deposit for mathematical modelling and prognosis of surface grount subsidence.
In: Sborník anotací a Elektronický sborník přednášek 10. konference Společnosti důlních měřičů a geologů. - Ostrava, VŠB - TU 2003. - S. 1-9.
[Konference Společnosti důlních měřičů a geologů/10./. Zvole nad Pernštejnem (CZ), 03.10.21-03.10.23 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP105/02/P026
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106268 - UGN-S 20033059 CZ cze I
Hortvík, K.
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tenzometrických nosníků v roce 2003 (vyhodnocení v návaznosti na rok 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 a 2002). Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 60 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106289 - UGN-S 20033080 RIV CZ cze M
Hortvík, K.
Vysvětlivky a komentář k mapám vlivu poddolování s poklesy dobývání za léta 1961-1989, 1961-1999 a 1990-1999.
In: Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - S. 47-62.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/02/0500
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106267 - UGN-S 20033058 CZ cze I
Hortvík, K. - Konečný, P. - Šňupárek, R.
Výpočet napjatosti horského masivu v místě připravované podzemní stavby - skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě Skalka. Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 77 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108096 - UGN-S 20035015 RIV SIGLE CZ eng G
Hrádek, M.
Man-induced transformation of braided river patterns in the mining industrial region of Ostrava(Czechia). (Ed. Vaishar, A.-Zapletalová,J.-Munzar,J.). - Brno, Regiograph 2003. - 9 s.
[Moravian geographical conference CONGEO 03. Frenštát pod Radhoštěm (CZ), 03.09.15-03.09.19 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108097 - UGN-S 20035017 RIV CZ cze C
Hrádek, M.
Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie.
In: Geomorfologický sborník 2. - (Ed. Mentlík, P.). - Plzeň, Západočeská universita v Plzni 2003. - S. 307.
[Geomorfologie '03. Plzeň (CZ), 03.04.22-03.04.23 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108098 - UGN-S 20035018 RIV SIGLE CZ cze G
Hrádek, M.
Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany - Dalešice a impaktů do okolní krajiny. (Ed. Mentlík, P.). - Plzeň, Západočeská universita 2003. - 7 s.
[Geomorfologie '03. Nečtiny (CZ), 03.04.22-03.04.23 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108124 - UGN-S 20035044 SIGLE CZ eng C
Hrádek, M.
Man-induced transformation of braided river patterns in the mining industrial region of Ostrava (Czechia).
In: Regional geography and its applications. - (Ed. Vaishar, A.; Zapletalová, J.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2003. - S. 68-77.
[Moravian geographical conference CONGEO 03 /6./. Franštát pod Radhoštěm (CZ), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108125 - UGN-S 20035045 SIGLE PL pol A
Hrádek, M.
Zmiany v rzezbie den dolinnych i koryt rzecznych v sudeckiej czesci dorzecza Moravy po powodzi w lipcu 1997.
Srodowiska górskie - ewolucja rzezby, 2003, [-] 53-54 (2003).
[Zjazd Geomorfologow Polskich /6./. Jelenia Góra (PL), 02.09.11-02.09.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108123 - UGN-S 20035043 RIV CZ eng J
Hrádek, M. - Lacina, J.
Destructional landforms arisen from extreme events in the Desná River valley and their vegetation.
Moravian Geographical Reports, 11 [1] 2-19 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106256 - UGN-S 20033047 RIV CZ cze C
Jakl, O.
Paralelizace na symetrických multiprocesorech.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2003. - S. 62-66.
[Moderní matematické metody v inženýrství/12./. Dolní Lomná (CZ), 03.06.02-03.06.04 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101678 - UGN-S 20033026 CZ cze I
Kaláb, Z.
Seismické zatížení lokality Kobeřice - Osmilány na Opavsku. Seismologická studie. Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 10 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106265 - UGN-S 20033056 RIV SK cze J
Kaláb, Z.
Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice.
Acta Montanistica Slovaca, 8 [1] 36-41 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106269 - UGN-S 20033060 RIV CZ cze B
Kaláb, Z.
Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce. Ostrava, VŠB-TU 2003. - 36 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106275 - UGN-S 20033066 CZ cze V
Kaláb, Z.
Zemětřesná aktivita severní části moravsko-slezské oblasti v letech 1997-2003. Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 47 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679; GA ČR(CZ) GA205/01/0480
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101666 - UGN-S 20033014 RIV CZ eng J
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Seismicity of the East Sudeten as recorded by solitary triggered stations of UGN.
Acta Montana. A - Geodynamics, - [24(131)] 73-79 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117190 - UGN-S 20043080 RIV CZ cze J
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. řada stavební, 3 [2] 119-129 (2003).
[New results of the seismological, geophysical and geotechnical research/12./. Ostrava (CZ), 03.04.01-03.04.03 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480; GA AV ČR(CZ) KSK3012103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108106 - UGN-S 20035026 RIV SIGLE CZ cze C
Kallabová, E.
Příčiny problémů sídlišť a podněty pro efektivní rozvoj bydlení v nich na příkladu Ostravska.
In: České a slovenské regiony na počátku třetího milénia. - (Ed. Vaishar, A.; Ira, V.). - Brno, Ústav geoniky AV ČR Brno 2003. - S. 86-95.
[Česko ů slovenský akademický seminář z geografie /6./. Brno (CZ), 01.11.23-01.11.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108107 - UGN-S 20035027 SIGLE CZ cze C
Kallabová, E.
Sociálně geografické rozdíly mezi panelovými sídlišti ČR a vybrané problémy jejich současných proměn.
In: Študentská vedecká konferéncia pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied. - Bratislava, Slovenská akadémie vied 2003. - S. 162-162.
[Študentská vedecká konferéncia pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied. Bratislava (SK), 03.04.09-03.04.10 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108108 - UGN-S 20035028 RIV SIGLE CZ cze K
Kallabová, E. - Pokluda, F.
Vybrané aspekty malých měst ve venkovské krajině.
In: Venkovská krajina. - Brno, Ekologický institut Veronika 2003. - S. 57-61.
[Venkovská krajina. Hostěnín (CZ), 01.09.16-01.09.18 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108; GA AV ČR(CZ) IAA3086301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108111 - UGN-S 20035031 RIV CZ cze J
Kirchner, K.
Svahové pohyby jako významný modelační činitel flyšových pohoří východní Moravy.
Spisy Zeměpisného sdružení, 3 [3] 1-4 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/0211
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108116 - UGN-S 20035036 RIV SIGLE CZ cze K
Kirchner, K.
Současný stav fyzickogeografických výzkumů v Ústavu geoniky AV ČR.
In: Fyzická geografie ů vzdělávání, výzkumu, aplikace. - (Ed. Herber, V.). - Brno, Masarykova Univerzita 2003. - S. 18-23.
[Výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti /20./. Brno (CZ), 03.02.11-03.02.12 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108; GA ČR(CZ) GA205/03/0211
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108114 - UGN-S 20035034 RIV CZ cze K
Kirchner, K. - Andrejkovič, T. - Hofírková, S. - Petrová, A.
Reliéf Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace.
In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 03. - (Ed. Mentlík, P.). - Plzeň, Západočeská univerzita Plzeň 2003. - S. 31-37.
[Mezinárodní seminář Geomorfologie. Nečtiny (CZ), 03.04.22-03.04.24 ( CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108113 - UGN-S 20035033 RIV RO eng C
Kirchner, K. - Krejčí, O. - Máčka, Z.
Landslides in the flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1997- an example from Vsetín Distict.
In: Documentation of Mountain disasters. Proceedings of the Third International DOMODIS Workshop. - (Ed. Balteanu, D.). - Bucurest, Ars Docendi 2003. - S. 55-63.
[International DOMODIS Workshop /3./. Bucurest (CZ), 00.09.29-00.09.30 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0329
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108115 - UGN-S 20035035 RIV SIGLE SK eng K
Kirchner, K. - Lacina, J.
Slope movements as a disturbance agent increasing heterogeneity and bidiversity of landscape in Eastern Moravia.
In: Landscape Ecology ů an International Tool in Environmental Issues. Abstracts of 13 th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research. - (Ed. Krnáčová, Z.; Hrnčiarová, T.; Dobrovodská, M.). - Bratislava, Ústav krajinné ekologie SAV Bratislava 2003. - S. 53-53.
[International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research - Landscape Ecology ů an International Tool in Environmental Issues /13./. Mojmírovice (SK), 03.09.30-03.10.03 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/0211
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108110 - UGN-S 20035030 RIV SK eng J
Kirchner, K. - Roštínský, P. - Krejčí, O.
Geomorphological aspects of slope deformations in Outer Western Carpathians (Eastern Moravia).
Geomorphologica Slovaka, 3 [1] 38-38 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/0211
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108099 - UGN-S 20035019 SIGLE SK cze G
Klusáček, P.
Problematika reformy veřejné správy a nového územního rozdělení České republiky. (Ed. Daneková, E.; Vávrová, K.; Takáčová, V.). - Bratislava, SAV 2003. - 1 s.
[Študentská vedecká konferencia organizovaná při príležitosti 50. výročia SAV. Bratislava (SK), 04.04.09-04.04.10 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7118301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108100 - UGN-S 20035020 SIGLE CZ eng C
Klusáček, P.
The issue of public administration reform and new territorial division of the Czech Republic as exampled on the Moravian-Silesian region.
In: Regional Geography and Its Application, 5th Moravian Geografical Conference Congeo '03. - (Ed. Vaishar, A.; Zapletalová, J.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2003. - S. 75-82.
[Regional Geography and Its Application, Moravian Geografical Conference Congeo /5./. Franštát pod Radhoštěm (CZ), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101686 - UGN-S 20033034 CZ cze I
Knejzlík, J. - Kaláb, Z.
Hodnocení seismického projevu trhacích prací a indukovaných seismických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1. Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 34 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106266 - UGN-S 20033057 CZ cze I
Knejzlík, J. - Makovský, J.
Geoakustická aparatura DGA-1. Popis elektronických obvodů. Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 15 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101695 - UGN-S 20033043 RIV CZ eng C
Kohut, R.
Large-scale computing on composite grids.
In: Numerical analysis. Proceedings of the seminar dedicated to the jubulee of Ivo Marek. - (Ed. Blaheta, R.-Starý, J.). - Ostrava, VŠB - TU 2003. - S. 31-32.
[Numerical analysis. Ostrava (CZ), 03.02.17-03.02.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106258 - UGN-S 20033049 RIV CZ sla C
Kolcun, A.
Numerické výpočty a geometria.
In: Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice. - (Ed. Lávička, M.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2003. - S. 93-96.
[Konference o geometrii a počítačové grafice/23./. Hojsova Stráž ( CZ), 03.09.08-03.09.12 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106276 - UGN-S 20033067 RIV CZ sla C
Kolcun, A. - Malík, J.
MKP experimenty s kruhovým otvorom.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2003. - S. 100-103.
[Moderní matematické metody v inženýrství/12./. Dolní Lomná (CZ), 03.06.02-03.06.04 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117194 - UGN-S 20043084 RIV CZ cze J
Konečný, P. - Knejzlík, J. - Poláček, J. - Rambouský, Z.
Tenzometrická měření přetvárných vlastností materiálů.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. řada stavební, 3 [2] 135-141 (2003).
[New results of seismological, geophysical and geotechnical research/12./. Ostrava (CZ), 03.04.01-03.04.03 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106271 - UGN-S 20033062 RIV IN eng C
Konečný, P. - Kožušníková, A. - Mlynarczuk, M.
Filtration Properties of Discontinuities in Triaxial State of Stress.
In: Mining in the 21st Century - Quo Vadis? - (Ed. Ghose, A.K.; Bose, L.K.). - New Delhi, Oxford and IBH Publishing Co. 2003. - S. 1545-1550.
[World Mining Congress/19./. New Delhi (IN), 03.11.01-03.11.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/02/0895; GA AV ČR(CZ) IBS3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106277 - UGN-S 20033068 RIV PL pol C
Konečný, P. - Mlynarczuk, M.
Zaleznošč pomiadzy morfologie powierzchni przelamów skalnych a ich przepuszczalnosie w trójosiowym stanie naprezenia.
In: Geotechnika w budownictwie i górnictwie. - (Ed. Brzekala, W.; Butra, J.; Galczy±ski, S.). - Wróclaw, Politechnika Wróclawska 2003. - S. 148-152.
[Zimowa szkola mechaniki górotworu/25./. Nowa Ruda (PL), 03.03.01 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101684 - UGN-S 20033032 CZ cze K
Konečný, P. - Velička, V.
Některé poznatky z důlních otřesů v Ostravsko-karvinském revíru.
In: Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. - Ostrava, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS 2003. - S. 139-149.
[Landecká Venuše a Hornická Ostrava 2003/11./. Ostrava (CZ), 03.05.27-03.05.29 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218; GA ČBÚ(CZ) CBUAB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101667 - UGN-S 20033015 RIV HU eng J
Kovanda, F. - Balek, V. - Dorničák, V. - Martinec, P. - Mašláň, M. - Bílková, L. - Koloušek, D. - Bountsewa, M.
Thermal behaviour of synthetic pyroaurite-like anionic clay.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 71, [-] 727-737 ( 2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/00/0982; GA ČR(CZ) GA106/02/0523
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918; CEZ:AV0Z3086906
[Impact factor:0.210(91) 0.382(92) 0.396(93) 0.441(94) 0.429(95) 0.361(96) 0.322(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

106255 - UGN-S 20033046 RIV PL eng J
Kožušníková, A. - Fialová, V. - Hoch, I.
Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin.
Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73, [-] 139-143 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1012601; GA ČR(CZ) GA105/02/0895
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106274 - UGN-S 20033065 RIV CZ cze J
Kožušníková, A. - Konečný, P.
Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti.
Uhlí-rudy-geologický průzkum, 51 [2] 7-12 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0473; GA ČR(CZ) GA105/00/0875
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101654 - UGN-S 20033002 CZ cze A
Kula, P. - Danihelka, P. - Borovec, K. - Navrátilová, Z.
Stanovení oxidu dusného v automobilových emisích.
Chemické listy, 97 [8] 634 (2003).
[Zjazd chemických spoločností/55./. Košice (SK), 03.09.08-03.09.12 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

101653 - UGN-S 20033001 CZ eng A
Kula, P. - Navrátilová, Z.
Mercury film electrode plated on carbon paste electrode modified with montmorillonite.
Chemické listy, 97 [8] 860 (2003).
[Zjazd chemických spoločností/55./. Košice (SK), 03.09.08-03.09.12 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

101673 - UGN-S 20033021 RIV CZ eng J
Kurková, M. - Klika, Z. - Martinec, P. - Pěgřimočová, J.
Composition of bitumenous coal in dependence on environment and temperature of alteration.
Bulletin of Geosciences, 78 [1] 23-34 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/02/0163; GA AV ČR(CZ) IAA3013903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101662 - UGN-S 20033010 RIV CZ eng C
Malík, J.
Modelling of cable stayed bridges.
In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering in honour of the 80th birthday of K.Rektorys. - Praha, ČVUT 2003. - S. 232-237.
[Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha (CZ), 03.01.27-03.01.30 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106259 - UGN-S 20033050 RIV CZ eng C
Malík, J.
Complex nonlinear model of cable stayed bridges.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 12. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2003. - S. 138-144.
[Moderní matematické metody v inženýrství/12./. Dolní Lomná (CZ), 03.06.02-03.06.04 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101683 - UGN-S 20033031 CZ cze K
Maníček, J. - Schejbalová, B.
Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru.
In: Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. - Ostrava, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS 2003. - S. 193-199.
[Landecká Venuše a Hornická Ostrava 2003/11./. Ostrava (CZ), 03.05.27-03.05.29 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108102 - UGN-S 20035022 SIGLE CZ eng C
Martinát, S.
Spatial differentation of chosen parliamentary election results in rural areas of the Moravian-Silesian Region.
In: Regional Geography and its Applications. Papers of the 5th Moravian geographical conference CONGEO`03, Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic, September 15-19, 2003. - (Ed. Vaishar, A.; Zapletalová, J.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2003. - S. 109-117.
[Regional Geography and its Applications. Moravian geographical conference CONGEO`03 /5./. Franštát pod Radhoštěm (CZ), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101679 - UGN-S 20033027 CZ cze I
Martinec, P.
Mineralogicko - petrografická a chemická studie možnosti desensibilizace jílů z lokality Třebovice. Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 22 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106287 - UGN-S 20033078 RIV CZ cze M
Martinec, P.
Vysvětlivky a komentář k mapám paleoreliéfu karbonu, mocnosti pokryvu a typologie pokryvných útvarů.
In: Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - S. 17-32.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/02/0500
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106286 - UGN-S 20033077 RIV CZ cze B
Martinec, P. - Hortvík, K. - Latová, A. - Maníček, J. - Krůl, M. - Schejbalová, B. - Šňupárek, R. - Vojvodíková, B.
Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí. (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 109 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/02/0500
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101668 - UGN-S 20033016 CZ cze K
Martinec, P. - Jirásek, J.
Vývoj odvalů hlušin z černouhelných dolů v ČR.
In: Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. - Ostrava, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS 2003. - S. 92-96.
[Landecká Venuše a Hornická Ostrava 2003/11./. Ostrava (CZ), 03.05.27-03.05.29 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101685 - UGN-S 20033033 CZ cze K
Martinec, P. - Martinec, V.
Solifunkční horizont R/W a paleolitická industrie z lokality Krásné Pole.
In: Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. - Ostrava, Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS 2003. - S. 208-213.
[Landecká Venuše a Hornická Ostrava 2003/11./. Ostrava (CZ), 03.05.27-03.05.29 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106284 - UGN-S 20033075 RIV CZ cze J
Martinec, P. - Schejbalová, B.
Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část.
Uhlí - rudy - geologický průzkum, 51 [8] 3-9 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106285 - UGN-S 20033076 RIV CZ cze J
Martinec, P. - Schejbalová, B.
Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část.
Uhlí - rudy - geologický průzkum, 51 [9] 5-10 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

102109 - UGN-S 20035005 RIV SIGLE CZ eng C
Mikulík, O. - Vaishar, A.
Frenštát pod Radhoštěm: the Town of Mining or the Town of Tourism?.
In: Regional Geography and its applications. - (Ed. Vaishar, T.; Zapletalová, J.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2003. - S. 118-127.
[Moravská geografická konference CONGEO'03 /5./. Frenštát pod Radhoštěm (CZ), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117185 - UGN-S 20043075 RIV CZ eng C
Müller, K. - Bláha, P.
Czech environmental and engineering geophysics.
In: 9th Meeting of environmental and engineering geophysics. Proceedings. - (Ed. Mareš, S.-Pospíšil, L.). - Praha, Czech Association of Applied Geophysics 2003. - S. O-011.
[Meeting of environmental and engineering geophysics/9./. Praha (CZ) , 03.08.31-03.09.04 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108122 - UGN-S 20035042 RIV SIGLE CZ eng C
Munzar, J. - Ondráček, S.
Extreme precipitation and disastrous floods in central Europe in July 1903 and their impacts.
In: Regional geography and its applications. - (Ed. Vaishar, A.; Zapletalová, J.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2003. - S. 128-134.
[Moravian geographical conference /5./. Frenštát pod Radhoštěm (CZ), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108101 - UGN-S 20035021 SIGLE CZ eng C
Navrátil, J.
Has sport fishing a regionally-geographical dimension? ů Theoretical solutions.
In: Regional Geography and Its Application, 5th Moravian Geografical Conference Congeo '03. - (Ed. Vaishar, A.; Zapletalová, J.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2003. - S. 135-140.
[Regional Geography and Its Application, Moravian Geografical Conference Congeo /5./. Frenštát pod Radhoštěm (CZ), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101671 - UGN-S 20033019 RIV DE eng J
Navrátilová, Z. - Kula, P.
Clay Modified Electrodes: Present Applications and Prospects.
Electroanalysis, 15 [10] 837-846 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
[Impact factor:1.350(92) 1.204(93) 1.589(94) 1.266(95) 1.392(96) 1.833(97) 1.651(98) 1.795(99) 1.972(00) 1.702(01) 1,783(02) 1.811(03) ]

101664 - UGN-S 20033012 RIV CH eng C
Niedoroest, M. - Niedoroest, J. - Ščučka, J.
Shape from focus: Fully automated 3D reconstruction and visualization of microscopic objects.
In: Optical 3-D Measurement Techniques. - (Ed. Grün, A.-Kahmen, H.). - Zürich, Eidgenössische Technische Hochschule 2003. - S. 236-243.
[Optical 3-D Measurement Techniques/6./. Zürich (CH), 03.09.22-03.09.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117155 - UGN-S 20043045 RIV ZA eng C
Petroš, V. - Bagde, M. N. - Holub, K. - Michalčík, P.
Comparison of changes in the strength and the deformation behaviour of rocks under static and dynamic loading.
In: ISRM 2003 - Technology Roadmap for Rock Mechanics. 10th Congress of the ISRM. - -, South African Institute of Mining and Metallurgy 2003. - S. 899-902.
[Technology Roadmap for Rock Mechanics/10./. Sandton (ZA), 03.09.08-03.09.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/01/0042
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101672 - UGN-S 20033020 RIV CZ eng J
Petroš, V. - Holub, K.
Investigation of ground velocities during the rockbursts.
Acta montana. A - Geodynamics, - [22(129)] 15-20 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/01/0042
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106288 - UGN-S 20033079 RIV CZ cze M
Schejbalová, B.
Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody.
In: Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - S. 33-46.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/02/0500
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101657 - UGN-S 20033005 HU eng A
Sitek, L. - Foldyna, J.
Measurement of selected parameters of modulated high-speed water jet.
In: 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Abstracts. - Győr, Széchenyi István University 2003. - S. 76-77.
[Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics/20./. Györ (HU), 03.09.24-03.09.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/03/0183; GA AV ČR(CZ) IAA2086001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101690 - UGN-S 20033038 RIV CZ cze C
Sitek, L. - Foldyna, J. - Jekl, P. - Nováková, D.
Kvalita povrchu vytvořeného modulovaným paprskem.
In: Sanace 2003. Sborník přednášek. - Brno, SSBK 2003. - S. 263-271.
[Sanace/13./. Brno (CZ), 03.05.15-03.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/03/0183; GA AV ČR(CZ) IAA2086001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117161 - UGN-S 20043051 RIV CZ cze J
Sivek, M. - Dopita, M. - Krůl, M. - Čáslavský, M. - Jirásek, J.
Atlas chemicko-technologických vlastností uhlí české části hornoslezské pánve. Měřítko 1:200 000.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. hornicko-geologická, 49 [11] 1-110 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/01/0325
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101676 - UGN-S 20033024 CZ cze I
Souček, K. - Šimkovičová, J.
Problematika kategorizace injektážních postupů s vytyčením jejich použitelnosti. Problematika stability podzemních staveb s ohledem na působení vody. Vliv podzemní vody na vlastnosti okolního prostředí. Možnosti sledování stability starých důlních děl. Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 76 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101665 - UGN-S 20033013 RIV NL eng C
Staš, L. - Kolcun, A. - Šimkovičová, J. - Souček, K.
Stress measurement in Carboniferous massif in eastern Czech part of Upper Silesian Basin and numerical model.
In: Field Measurements in Geomechanics. - (Ed. Myrvoll, F.). - Lisse, Balkema 2003. - S. 361-368.
[Field Measurements in Geomechanics/6./. Oslo (NO), 03.09.15-03.09.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0732; GA ČR(CZ) GA105/01/1242
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106264 - UGN-S 20033055 RIV CZ cze C
Ščučka, J.
Aplikace obrazové analýzy ve výzkumu geokompozitních materiálů.
In: 5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník. - Brno, VUT 2003. - S. 97-100.
[Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí/5./. Brno (CZ), 03.02.12-03.02.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117186 - UGN-S 20043076 RIV DE ger J
Ščučka, J. - Martinec, P. - Senne, T. - Louis, H. - Pude, F.
Form- und Gröenänderungen von Mineralabrasivpartikeln beim Wasserabrasiv - Injektorstrahlverfahren.
Schüttgut, 9 [6] 414-423 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

102106 - UGN-S 20035002 RIV CZ eng J
Vaishar, A.
Mobilizing Reurbanization on Condition of Demographic Change.
Moravian Geographical Reports, 11 [1] 56-58 (2003).
Grant: EX(XE) EVK4-CT-2002-00086
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

102112 - UGN-S 20035008 RIV SIGLE CZ cze C
Vaishar, A.
Geografie malých oblastí.
In: České a slovenské regiony na počátku třetího milénia. - (Ed. Vaishar, A.; Ira, V.). - Brno, Regiograph 2003. - S. 100-109.
[Česko - slovenský akademický seminář z geografie /6./. Brno (CZ), 02.11.23-02.11.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086301; GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

116690 - UGN-S 20045003 SIGLE PL eng C
Vaishar, A.
Small towns as a specific phenomenon of the settlement system - case study Moravia.
In: Society and environment. Towns and settlement in Europe. - (Ed. Degórski, M.). - Warszawa, Instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania PAN 2003. - S. 25-34.
[Society and environment: spatial studies. Warszawa (CZ), 03.10.10-03.10.11 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

116691 - UGN-S 20045004 SK eng J
Vaishar, A.
Some topical challenges for the geography of Czech settlements.
Geographica Journal, 55 [4] 355-372 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903; GA AV ČR(CZ) IAA3086301; EU(XE) EVK4-CT-2002-00086; OSI-HESP(XE) 347/1996
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108117 - UGN-S 20035037 SIGLE CZ cze B
Vaishar, A. - Frantál, B. - Kallabová, E. - Kirchner, K. - Lacina, J. - Martinát, S. - Navrátil, J. - Poklud, F. - Zapletalová, J. - Hofírková, S. - Hrádek, M. - Nekula, M. - Ondráček, S. - Quitt, E.
Geografie malých měst 2003. Brno, Regiograph 2003. - 132 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

102113 - UGN-S 20035009 RIV SIGLE CZ cze/sla G
Vaishar, A. - Ira, V.
České a slovenské regiony na počátku třetího milénia. Brno, Regiograph 2003. - 122 s.
[Česko - slovenský akademický seminář z geografie /6./. Brno (CZ), 02.11.23-02.11.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

102110 - UGN-S 20035006 RIV PL eng J
Vaishar, A. - Kallabová, E. - Zapletalová, J.
New Prosperity for Marginal Regions in Moravia?.
Geographia Polonica, 76 [1] 165-176 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

102105 - UGN-S 20035001 RIV CZ eng J
Vaishar, A. - Mikulík, O.
10 Years of Brno Branch of Institute of geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic.
Moravian Geographical Reports, 11 [1] 45-51 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108103 - UGN-S 20035023 CZ eng J
Vaishar, A. - Zapletalová, J.
Problems of European inner cities and their residential environments.
Moravian Geographical Reports, 11 [2] 24-35 (2003).
Grant: Evropská unie(XE) EVK4-CT-2002-00086
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

102108 - UGN-S 20035004 RIV SIGLE CZ eng G
Vaishar, A. - Zapletalová, J. - Munzar, J.
Regional Geography and its Applications. Brno, Regiograph 2003. - 197 s.
[Moravská geografická konference CONGEO '03 /5./. Brno (CZ), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106273 - UGN-S 20033064 RIV PL eng C
Vašek, J.
Research into cutting tool development and process of wear.
In: State-of-the-art, reliable and safe mechanical systems in the light of the European Union requirements. - Gliwice, KOMAG 2003. - S. 169-183.
[KOMTECH. International Scientific and Technical Conference/4./. Szczyrk (PL), 03.11.17-03.11.19 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086801
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101674 - UGN-S 20033022 RIV PL eng C
Vašek, J. - Martinec, P.
Safety and health of operators of water jet technology.
In: Technology at the service of environment. - Gliwice, Komag 2003. - S. 125-130.
[Komeko 2003. International Scientific and Technical Conference/4./. Szczyrk (PL), 03.03.17-03.03.19 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106278 - UGN-S 20033069 RIV CZ cze/pol J
Vavro, M. - Martinec, P. - Lebedová, Z.
Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů.
Minerální suroviny - Surowce mineralne, 5 [3] 18-24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108118 - UGN-S 20035038 SIGLE CZ cze M
Zapletalová, J.
Životní prostředí a hygienické nároky ulice.
In: Ulice v urbanistické struktuře. - (Ed. Kopáčik, G.). - Brno, VUT Brno 2003. - S. 262-282.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1596
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108119 - UGN-S 20035039 SIGLE CZ eng C
Zapletalová, J.
Euroregions in the Czech Republic.
In: Nature and society in regional context. - (Ed. Vaishar, A.; Zapletalová, J.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2003. - S. 194-197.
[Moravian geographical conference Congeo '03 /5./. Franštát pod Radhoštěm (CZ), 03.09.15-03.09.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA7118301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108120 - UGN-S 20035040 CZ cze C
Zapletalová, J.
Doprava z pohledu ovlivňování kvality životního prostředí ve městech.
In: České a slovenské regiony na počátku 3. millenia. - (Ed. Vaishar, A.; Ira, V.). - Brno, Regiograph 2003. - S. 110-122.
[Česko-slovenský akademický seminář z geografie /6./. Brno (CZ), 01.11.23-01.11.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1596
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

106270 - UGN-S 20033061 RIV DE eng J
Zbořil, R. - Mašláň, M. - Barčová, K. - Walla, J. - Ferrow, E. - Martinec, P.
Thermal behaviour of pyrope at 1000 and 1100 degrees C: mechanism of Fe2+ oxidation and decomposition model.
Physics and chemistry of Minerals, 30, [-] 620-627 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/00/0982
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
[Impact factor: 1.399(99) 1.513(00) 1.762(01) 1,306(02) 1.671(03) ]

101687 - UGN-S 20033035 CZ cze I
Zotyka, V. - Michalec, Z.
Prognóza mikroklimatických podmínek pro důlní pracoviště na závodě Sever Dolu ČSM, o.z., v průřezových letech 2003, 2004 a 2005. Ostrava, ÚGN AV ČR 2003. - 80 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11