ASEP

ÚSMH - Ústav struktury a mechaniky hornin

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

069865 - USMH-B 20000037 RIV IT eng J
Balassanian, S. - Ashirov, T. - Chelidze, T. - Gassanov, A. - Kondorskaya, N. - Molchan, G. - Pustovitenko, B. - Trifonov, V. - Ulomov, V. - Giardini, D. - Erdik, M. - Ghafory-Ashtiany, M. - Grunthal, G. - Mayer-Rosa, D. - Schenk, V. - Stucchi, M.
Seismic hazard assessment for the Caucasus test area.
Annali di Geofisica, 42 [6] 1139-1151 (1999).
Grant: GA AV ČR(XC) Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP) - project of the UN International Decade of Natural Disaster Reduction and International Litosphere Program.

061888 - USMH-B 990172 RIV PL eng J
Balík, K. - Sochor, M. - Křena, J. - Cabrnoch, B. - Glogar, P. - Vilímek, M. - Pešáková, V.
Various reinforcements of the C/C composite bone plates and their influence on mechanical properties.
Inzynieria Biomaterialow (Engineering of Biomaterials), 2 [7-8] 8-10 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/1066; GA ČR(CZ) GA106/99/0626; GA AV ČR (CZ) KSK1067601

061889 - USMH-B 990173 PL eng A
Balík, K. - Sochor, M. - Křena, J. - Cabrnoch, B. - Glogar, P. - Vilímek, M. - Pešáková, V.
Various reinforcements of the C/C composite bone plates and their influence on mechanical properties.
In: Book of Abstracts. - Krakow, FAST PLK 1999. - S. 24.
[International Conference of Biomaterials Cracow 99. Krakow (PL), 99.05.30-99.06.02]

061892 - USMH-B 990176 RIV CZ eng J
Balík, K. - Sochor, M. - Pešáková, V. - Křena, J.
Carbon-carbon and carbon polymer composite materials as components of implants for bone surgery.
Acta Montana. AB - Geodynamics Fuel, Carbon, Mineral Processing, [ 7(113)] 57-62 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/1066

081458 - USMH-B 20010074 RIV CZ cze J
Bouška, V. - Galek, R. - Rojík, P. - Sýkorová, I. - Vašíček, M.
Nález duxitu v sokolovské pánvi.
Bulltein mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 7, 139-142 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

061917 - USMH-B 990205 RIV PL eng C
Buben, J. - Kozák, J.
Foreshocks and Aftershocks Sequences of Rockbursts in Coal Mine Kladno-Mayrau.
In: Publication Polish Academy Sciences. - (Ed. Zubierek, W.M.). - Warszawa, Polish Academy Sciences 1999. - S. 95-102.
[Mining Geophysics. Wisla (PL), 98.09.23-98.09.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1065

061918 - USMH-B 990206 RIV PL eng C
Buben, J. - Kozák, J.
Acoustic Emission in Loaded Sandstone Specimens as a Precursor of Sudden Farlure.
In: Publication Polish Academy Sciences. - (Ed. Zubierek, W. M.). - Warszawa, Polish Academy Sciences 1999. - S. 347-350.
[Mining Geophysics. Wisla (PL), 98.09.23-98.09.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1065

061953 - USMH-B 990250 RIV PL eng J
Buben, J. - Málek, J. - Brož, M.
Device for Recording the Acoustic Emission Activity.
Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science, [M-22(310)] 213-220 (1999).

061919 - USMH-B 990208 RIV CZ cze J
Buchtele, J.
Čína 2000-2050: uhlí rozhodujícím primárním energetickým zdrojem.
Energie, 4 [11/12] 12-14 (1999).

061926 - USMH-B 990220 RIV CN eng C
Buchtele, J. - Roubíček, V. - Burdová, O. - Straka, P.
Comparative co-pyrolysis coal/waste plastics.
In: Prospects for Coal Science in the 21st Century. - (Ed. Bao Qing Li, Zhen Yu Liu, Taiyuan, Shanxi Science & Technology Press 1999. - S. 1211-1214.
[International Conference on Coal Science /10./. Taiyuan (CN), 99.09.12-99.09.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1013

061930 - USMH-B 990224 CZ cze K
Buchtele, J. - Straka, P. - Kovářová, J.
Kopyrolýza uhlí s odpadními plasty: výtěžky a vlastnosti produktů.
In: Plastové odpady - recyklace, zneškodnění. - Praha, Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. - S. 45-50.
[Plastové odpady - recyklace, zneškodnění. Seč (CZ), 99.11.24-99.11.25]
Grant: EU(CZ) IC15-CT96-017

069876 - USMH-B 20000048 RIV CZ cze J
Buriánek, M. - Čtrnáctá, L. - Konta, J. - Kotora, J. - Koudela, S. - Kunc, J. - Lvová, H. - Mach, O. - Pospíšil, Z. - Sušická, G. - Stoklasa, J. - Špičák, K. - Veselá, M. - Vyhnanovský, L.
Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - III.
Silikátový zpravodaj, - [2] 15-16 (1999).

069877 - USMH-B 20000049 RIV CZ cze J
Buriánek, M. - Čtrnáctá, L. - Konta, J. - Kotora, J. - Koudela, S. - Kunc, J. - Lvová, H. - Mach, O. - Pospíšil, Z. - Sušická, G. - Stoklasa, J. - Špičák, K. - Veselá, M. - Vyhnanovský, L.
Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - II. Suroviny a minerály.
Silikátový zpravodaj, - [1] 14-15 (1999).

060701 - USMH-B 990128 DE eng A
Cacon, S. - Schenk, V. - Schenková, Z. - Kontny, B. - Bosy, J. - Kottnauer, P.
Geodynamic Investigation of the Eastern Sudety Mountains Using GPS - Polish and Czech Cooperation.
Geophysical Research Abstracts, 1 [1] 206 (1999).
[EGS General Assembly /24./. Hague (NL), 99.04.19-99.04.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679

060731 - GLU-S 990010 RIV NL eng C
Cílek, V. - Bosák, P. - ŠŤastný, M.
Karst structures and related phenomena revealed in the underground quarries of the Maastricht - Riemst region (thr Netherlands - Belgium).
In: Proceedings Symposium on Souterrains Riemst Maastricht. - (Ed. Orbons, J.). - Maastricht, SOK 1999. - S. 59-63.
[Symposium on Souterrains Riemst Maastricht. Maastricht (NL), 95.08.19-95.08.25]

081355 - GLU-S 20013160 RIV CZ eng J
Coubal, M. - Málek, J.
Analysis of movements in brittle shear zones.
Acta Montana. Geodynamics., 114 [14] 141-158 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/96/1754

061986 - USMH-B 990284 RIV CZ eng J
Číž, R. - Holečko, J. - Rudajev, V.
Analyses of acoustic emission and underground tremor time series from Rockburst hazardous areas of Ostrava-Karviná mines.
Acta Montana. A - Geodynamics, [14(114)] 5-24 (1999).

061964 - USMH-B 990262 RIV PL eng J
Číž, R. - Rudajev, V.
Extrapolation of the Occurrence of Mining Tremors by Application of Neural Networks.
Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science, [M-22(310)] 53-62 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1065

061971 - USMH-B 990269 CZ cze K
Daněk, V.
Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění.
In: Sborník 4. geologické konference. - (Ed. Chadima, M.). - Brno, Masarykova universita Brno 1999. - S. 27-29.
[Geologická konference /4./. Brno (CZ), 99.04.21-99.04.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046607

061970 - USMH-B 990268 RIV CZ cze C
Daněk, V. - Sýkorová, I.
Výskyt fosilní organické hmoty v okolí Mikulova v Krušných horách.
In: Documenta geonica. - (Ed. Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 1999. - S. 27-34.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology /4./. Ostrava (CZ), 99.02.01-99.02.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046607

058605 - USMH-B 990118 RIV GB eng J
Dobiášová, L. - Starý, V. - Glogar, P. - Valvoda, V.
Analysis of carbon fibers and carbon composites by asymmetric X-ray diffraction technique.
Carbon, 37 [3] 421-425 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/97/1123; GA ČR(CZ) GA106/95/0359
[Impact factor:1.756(91) 1.402(92) 1.584(93) 1.619(94) 1.436(95) 1.500(96) 1.617(97) 1.293(98) 1.722(99) 1.715(00) 2.340(01) 3,048(02) 3.120(03) ]

061916 - USMH-B 990204 RIV BG eng C
Dobrev, N. - Košťák, B.
Tectonics and slope movements in the Southern part of Simitli graben and its frame, established by extensometric monitoring.
In: Proceeding od Symposium "Geodynamic investigations connected with the earthquakes in 1904 Kroupnik-Kresna area". - Sofia, Geodetic and Land Regulation Union in Bulgaria 1999. - S. 125-136.
[Symposium "Geodynamic investigations connected with the earthquakes in 1904 Kroupnik-Kresna area". Blagoevgrad (BG), 99.04.27-99.04.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0526

060708 - USMH-B 990135 RIV DE ger J
Fecker, E. - Košťák, B. - Rybář, J. - Stemberk, J.
Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattkopftunnel bei Ettlingen.
Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereines, 81, [-] 355-364 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2342; GA ČR(CZ) GA205/97/0526; GA ČR(CZ) GA205/97/0782

061944 - USMH-B 990240 RIV CZ cze J
Fišera, M. - Šrein, V.
Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína).
Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea, 7, 158-162 (1999).

061890 - USMH-B 990174 RIV BE eng C
Glogar, P. - Černý, M. - Krula, M. - Burešová, M.
Elastic properties of carbon-carbon composite cylindrical shells with braided reinforcement.
In: New Products and Production Technologies for a New Textile Industry. - (Ed. Kiekens, P.). - Gent, Dept. of Textiles, Universiteit Gent 1999. - S. 122-129.
[International Conference on New Products and Production Technologies for a New Textile Industry /3./. Gent (BE), 99.07.01-99.07.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0096

069866 - USMH-B 20000038 RIV IT eng J
Grunthal, G. - Bosse, C. - Camelbeeck, T. - de Crook, T. - Gariel, J. C. - Gregersen, S. - Guterch, B. - Halldorsson, P. - Labák, P. - Lindholm, C. - Lenhardt, W. - Mantyniemi, P. - Mayer-Rosa, D. - Musson, R. M. W. - Schenk, V. - Schenková, Z. - Slejko, D. - Verbeiren, R. - Wahlstrom, R. - Zabukovec, B. - Ziros, T.
Seismic hazard assessment for Central, North and Northwest Europe: GSHAP Region 3.
Annali di Geofisica, 42 [6] 999-1011 (1999).
Grant: GA AV ČR(XC) Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP) - project of the UN International Decade of Natural Disaster Reduction and International Litosphere Program.

061902 - USMH-B 990188 CZ cze K
Hanzlík, J.
Tvorba a ochrana krajiny ve vztahu k hydrosféře.
In: Orlice 99. - (Ed. Jirásek, V.; Patera, A.; Eliáš, V.). - Žamberk, Sdružení obcí a měst Orlice 1999. - S. 49-52.
[Orlice 99. Žamberk (CZ), 99.03.25-99.03.26]

061989 - USMH-B 990287 RIV AT eng C
Hanzlík, J. - Trčková, J.
Consequences of Open-Pit Coal Mining on the Geohydraulical System.
In: Hydraulic Engineering for Sustainable Water Resources Management at the Turn of the Millennium. - (Ed. Bergmann, H.; Krainer, R.; Breinhaelter, H.). - Graz, Techn. University Graz 1999. - S. 1.
[IAHR Congres/28./. Graz (AT), 99.08.22-99.08.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0783

074821 - UJF-V 20000215 RIV HU eng J
Havránek, V. - Kučera, J. - Horáková, J. - Voseček, V. - Smolík, J. - Schwarz, J. - Sýkorová, I.
Matrix effects in PIXE analysis of aerosols and ashes.
Biological Trace Element Research, 71/72, [-] 431-435 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010601
[Impact factor:0.769(92) 0.659(93) 0.799(94) 0.471(95) 0.627(96) 0.745(97) 0.854(98) 0.951(99) 0.786(00) 0.769(01) 0,871(02) 0.893(03) ]

061949 - USMH-B 990245 RIV CZ cze J
Houzar, S. - Šrein, V.
Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava.
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, [39] 1-7 ( 1999).

061914 - USMH-B 990201 RIV SK cze J
Jahoda, K.
Tortuozita jako hydrologická charakteristika?
Journal of hydrology and hydromechanics. Vodohospodársky časopis., 4 [2] 93-102 (1999).

061915 - USMH-B 990202 RIV CZ cze J
Jahoda, K.
Teoretická analýza příčin narušování hráze VD Nechranice.
Vodní hospodářství, - [4] 62-64 (1999).

061922 - USMH-B 990212 RIV SK eng J
Jelínek, P. - Buchtele, J. - Fiala, J.
Forms of pyrolytic carbon ensuing on thermal degradation of coal and carbonaceous additives.
Acta Metallurgica Slovaca, 5 [2] 112-118 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1013

061920 - USMH-B 990209 RIV CZ eng J
Jelínek, P. - Buchtele, J. - Mikšovský, F. - Straka, P. - Sýkorová, I. - Káš, V.
Degradation process of coal pyrolysis products during moulding of castings from graphitizing alloys.
Acta Montana. B - Fuel, Carbon, Minerall Processing, [7(113)] 9-14 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/95/1408

061923 - USMH-B 990215 RIV CZ cze J
Jelínek, P. - Mikšovský, F. - Buchtele, J.
Migrace uhlíku v bentonitové formě.
Slévárenství, 47 [8-9] 479-481 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1013

061962 - USMH-B 990260 RIV PL eng J
Klos, P. - Rudajev, V. - Buben, J. - Vencovský, M.
Migration of Rockburst Foci in the Shaft Pillar of Mine Kladno 2 - Mayrau.
Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science, [M-22(310)] 103-110 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1065

100396 - USMH-B 20030049 RIV CZ eng J
Košková, B. - Glogar, P.
Role of carbon fabric in carbon-carbon composite reinforcement.
Acta Montana. AB, - [7(113)] 63-79 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/0596
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

061887 - USMH-B 990171 RIV US eng C
Košková, B. - Vopička, S. - Glogar, P.
Quantitative description of yarn undulation in fabric reinforced composites using inclination angle distribution.
In: Proceedings of ICCE/6. - (Ed. Hui, D.). - New Orleans, University of New Orleans 1999. - S. 429-430.
[Sixth Annual International Conference on Composites Engineering. Orlando (US), 99.06.27-99.07.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0096

069862 - USMH-B 20000034 RIV CZ eng J
Košťák, B. - Cacon', S.
The role of relative observations in multisegment geodynamic research system in Sudeten.
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 6 [2] 17-22 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1769; GA ČR(CZ) GA205/97/0526

060713 - USMH-B 990140 GB eng A
Košťák, B. - Rybář, J. - Stemberk, J. - Fecker, E.
Sinistral shear strains detected in a tectonic zone of Rhein fault near Ettlingen (Germany).
Geophysical Research Abstracts, 1 [1] 83 (1999).
[European Geophysical Society General Assembly /24./. Hague (NL), 99.04.19-99.04.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0782; GA ČR(CZ) GA205/93/2342; GA ČR(CZ) GA205/97/0526

062002 - USMH-B 990301 CZ cze V
Kotora, J. - Korsa, B. - Krupičková, A. - Kunc, J. - Kutzendorfer, J. - Lvová, H. - Muller, P. - Novotný, M. - Stoklasa, J. - Ševčík, F. - Tomšů, F.
ČSN EN 993-14 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 14: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání). Praha, Český normalizační institut 1999. - 13 s.

062003 - USMH-B 990302 CZ cze V
Kotora, J. - Korsa, B. - Krupičková, A. - Kunc, J. - Kutzendorfer, J. - Lvová, H. - Muller, P. - Novotný, M. - Stoklasa, J. - Ševčík, F. - Tomšů, F.
ČSN EN 993-15 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání). Praha, Český normalizační institut 1999. - 18 s.

062004 - USMH-B 990303 CZ cze V
Kotora, J. - Korsa, B. - Krupičková, A. - Kunc, J. - Kutzendorfer, J. - Lvová, H. - Muller, P. - Novotný, M. - Stoklasa, J. - Ševčík, F. - Tomšů, F.
ČSN EN 993-5 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena. Praha, Český normalizační institut 1999. - 12 s.

062005 - USMH-B 990304 CZ cze V
Kotora, J. - Korsa, B. - Krupičková, A. - Kunc, J. - Kutzendorfer, J. - Lvová, H. - Muller, P. - Novotný, M. - Stoklasa, J. - Ševčík, F. - Tomšů, F.
ČSN EN 993-7 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty. Praha, Český normalizační institut 1999. - 11 s.

062006 - USMH-B 990305 CZ cze V
Kotora, J. - Korsa, B. - Krupičková, A. - Kunc, J. - Kutzendorfer, J. - Lvová, H. - Muller, P. - Novotný, M. - Stoklasa, J. - Ševčík, F. - Tomšů, F.
ČSN EN 1094-2 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 2: Klasifikace tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2245:1990). Praha, Český normalizační institut 1999. - 9 s.

062007 - USMH-B 990306 CZ cze V
Kotora, J. - Korsa, B. - Krupičková, A. - Kunc, J. - Kutzendorfer, J. - Lvová, H. - Muller, P. - Novotný, M. - Stoklasa, J. - Ševčík, F. - Tomšů, F.
ČSN EN 1094-6 Žárovzdorné výrobky izolační - Část 6: Stanovení trvalých délkových změn v žáru tvarových výrobků (modifikovaná ISO 2477:1987). Praha, Český normalizační institut 1999. - 10 s.

062008 - USMH-B 990307 CZ cze V
Kotora, J. - Korsa, B. - Krupičková, A. - Kunc, J. - Kutzendorfer, J. - Lvová, H. - Muller, P. - Novotný, M. - Stoklasa, J. - Ševčík, F. - Tomšů, F.
ČSN EN 993-17 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou. Praha, Český normalizační institut 1999. - 13 s.

062009 - USMH-B 990308 CZ cze V
Kotora, J. - Korsa, B. - Krupičková, A. - Kunc, J. - Kutzendorfer, J. - Lvová, H. - Muller, P. - Novotný, M. - Stoklasa, J. - Ševčík, F. - Tomšů, F.
ČSN EN 12475-4 Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Zvláštní výrobky. Praha, Český normalizační institut 1999. - 14 s.

074820 - UJF-V 20000214 RIV HU eng J
Kučera, J. - Havránek, V. - Smolík, J. - Schwarz, J. - Veselý, V. - Kugler, J. - Sýkorová, I. - Šantroch, J.
INAA and PIXE of atmospheric and combustion aerosols.
Biological Trace Element Research, 71/72, [-] 233-237 (1999).
[Impact factor:0.769(92) 0.659(93) 0.799(94) 0.471(95) 0.627(96) 0.745(97) 0.854(98) 0.951(99) 0.786(00) 0.769(01) 0,871(02) 0.893(03) ]

061946 - USMH-B 990242 RIV CZ cze J
Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šrein, V. - Litochlebová, E.
Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti.
Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea, 7, 89-97 (1999).

061945 - USMH-B 990241 RIV CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V. - Novická, Z. - Šreinová, B.
Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy).
Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea, 7, 98-108 (1999).

061952 - USMH-B 990249 RIV PL eng J
Málek, J.
Tomographic Location of Rockbursts Using Isometrical Algorithm.
Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science, [M-22(310)] 167-170 (1999).

066790 - GLU-S 990182 TR eng A
Mann, U. - Suchý, V. - Filip, J. - Franců, E. - Glasmacher, U. - Radke, M. - Sýkorová, I. - Volk, H. - Wagner, G. - Wilkes, H.
Thermal evolution and petroleum generation-migration in Barrandian Strata of the Prague Basin (Czech Republic): an organic-geochemical and basin modelling study.
In: 19th International Meeting on Organic Geochemistry. - Istanbul, Tübitak Marmara Research Center, Earth Sciences Research Institute 1999. - S. 207-208.
[International Meeting on Organic Geochemistry /19./. Istanbul (TR), 99.09.06-99.09.10]

066796 - GLU-S 990189 DE eng A
Mann, U. - Volk, H. - Suchý, V. - Franců, J. - Filip, J. - Glasmacher, U. - Radke, M. - Sýkorová, I. - Wagner, G. - Wilkes, H. - Zeman, A.
Barrandian of the Prague Basin: Field Observations, Analyses and Numerical Simulation of Petroleum Generation-Migration.
Terra Nostra. Schriften der Alfred-Wegener-Stiftung, - [1] 142 ( 1999).
[Old Crust - New Problems: Geodynamics and Utilization. orogenic processes - Quantification and Modeling in the Variscan Belt. Annual Meeting /89./. Freiberg/Saxony (DE), 99.02.22-99.02.26]

061974 - USMH-B 990272 RIV US eng J
Medek, J. - Weishauptová, Z.
Effect of Coal Interaction with Oxygen on Its Ignition Temperature.
Energy and Fuels, 13 [1] 77-81 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046801
[Impact factor:1.199(91) 1.362(92) 1.319(93) 1.218(94) 1.075(95) 1.447(96) 1.226(97) 1.148(98) 1.011(99) 1.094(00) 1.302(01) 1,198(02) 1.303(03) ]

061975 - USMH-B 990273 RIV CN eng C
Medek, J. - Weishauptová, Z.
Releasing kinetics of methane from the coal seams.
In: Prospect for Coal Science in the 21st Century. (Proceedings of the Tenth International Conference on Coal Science). - (Ed. Bao Quing Li, Zhen Yu Liu, Taiyuan, Shanxi Science & Technology Press 1999. - S. 121-124.
[International Conference on Coal Science /10./. Taiyuan (CN), 99.09.12-99.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046801

061976 - USMH-B 990274 RIV CN eng C
Medek, J. - Weishauptová, Z.
Mechanical activation as initiation of coal self-ignition.
In: Prospect for Coal Science in the 21st Century. (Proceedings of the Tenth International Conference on Coal Science). - (Ed. Bao Quing Li, Zhen Yu Liu, Taiyuan, Shanxi Science & Technology Press 1999. - S. 495-498.
[International Conference on Coal Science /10./. Taiyuan (CN), 99.09.12-99.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046801

061979 - USMH-B 990277 RIV NL eng M
Medek, J. - Weishauptová, Z.
Desorption isotherm as an estimation criterion for methane content in coal seam.
In: Coalbed Methane: Scientific, Environmental and Economic Evaluation. - (Ed. Mastalerz, M.; Glikson, M.; Golding, S.D.). - Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 1999. - S. 559-564.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046801

061959 - USMH-B 990257 CZ cze K
Mucha, P. - Pechoč, J.
Magnetická filtrace biologických suspenzí.
In: Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích. - (Ed. Šafařík, I.; Šafaříková, M.). - České Budějovice, Ústav ekologie krajiny AV ČR 1999. - S. 88-90.
[Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích. České Budějovice (CZ), 99.09.14-99.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145

061886 - USMH-B 990170 RIV CZ eng J
Olšovec, P. - Starý, V. - Kořínek, Z. - Glogar, P.
Structure and mechanical properties of unidirectional carbon-carbon composites.
Acta Montana. B - Fuel, Carbon, Mineral Processing, [9(112)] 33-36 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/95/0359

081459 - USMH-B 20010075 RIV CZ eng J
Opluštil, S. - Sýkorová, I. - Bek, J.
Sedimentology, coal petrology and palynology of the Radnice Member in the S-E part of the Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia (Bolsovian).
Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 43 [4] 599-623 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046607
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

061954 - USMH-B 990251 RIV CZ cze J
Pechoč, J.
Separace hnědého uhlí ve fluidní vrstvě.
Acta Montana. B - Fuel, Carbon, Mineral Processing, [9(112)] 37-45 (1999).

061957 - USMH-B 990254 CZ cze V
Pechoč, J. - Stoklasa, J.
Posouzení vzorků cementu, studie pro PS Přerov. Praha, ÚSMH AV ČR 1999. - 31 s.

061955 - USMH-B 990252 RIV CZ cze J
Pechoč, J. - Stoklasa, J. - Mucha, P. - Adámek, S.
Kinetika můstkové flokulace.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, [7(113)] 23-34 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/96/1037

061860 - USMH-B 990144 RIV CZ cze J
René, M.
Družicová data pro GIS.
CAD, 9 [1] 30-32 (1999).

061861 - USMH-B 990145 RIV CZ cze J
René, M.
Geografický informační systém v podmínkách průmyslového závodu.
CAD, 9 [1] 34-35 (1999).

061862 - USMH-B 990146 RIV CZ cze J
René, M.
LIDS představuje ucelené řešení pro správu inženýrských sítí.
CAD, 9 [1] 36-37 (1999).

061863 - USMH-B 990147 RIV CZ cze J
René, M.
GIS podle Smallworldu.
CAD, 9 [1] 38-40 (1999).

061864 - USMH-B 990148 RIV CZ cze J
René, M.
GIS a Internet.
CAD, 9 [2] 12-15 (1999).

061865 - USMH-B 990149 RIV CZ cze J
René, M.
Internet/Intranet v pojetí MapInfo Corporation.
CAD, 9 [2] 20-21 (1999).

061866 - USMH-B 990150 RIV CZ cze J
René, M.
ESRI nabízí řešení pro Internet.
CAD, 9 [2] 16-18 (1999).

061867 - USMH-B 990151 RIV CZ cze J
René, M.
ArcView/GIS pro všechny.
CAD, 9 [3] 46-48 (1999).

061868 - USMH-B 990152 RIV CZ cze J
René, M.
MrSID je více než rastrový formát.
CAD, 9 [3] 49 (1999).

061869 - USMH-B 990153 RIV CZ cze J
René, M.
ESRI nabízí nový program pro správu inženýrských sítí.
CAD, 9 [4] 38-40 (1999).

061870 - USMH-B 990154 RIV CZ cze J
René, M.
MapInfo představuje novou verzi svého vlajkového produktu.
CAD, 9 [5] 34-35 (1999).

061871 - USMH-B 990155 RIV CZ cze J
René, M.
Sykora CZ a Smallworld - řešení pro správu a dokumentaci telekomunikačních sítí.
CAD, 9 [5] 36-37 (1999).

061872 - USMH-B 990156 RIV CZ cze J
René, M.
ESRI připravuje výraznou inovaci GIS nástrojů.
CAD, 9 [5] 38-40 (1999).

061873 - USMH-B 990157 RIV CZ cze J
René, M.
Nové verze software pro zpracování leteckých a družicových snímků.
CAD, 9 [6] 20-22 (1999).

061874 - USMH-B 990158 RIV CZ cze J
René, M.
GeoMedia nabízejí další možnosti.
CAD, 9 [6] 24-26 (1999).

061875 - USMH-B 990159 RIV CZ cze J
René, M.
Geografické informační systémy pro každého.
System, 1 [1] 36-38 (1999).

061876 - USMH-B 990160 RIV CZ cze J
René, M.
Technické informace v podnikovém informačním systému.
System, 1 [2] 44-45 (1999).

061877 - USMH-B 990161 RIV CZ cze J
René, M.
Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou.
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998, [-] 125-127 (1999).

061878 - USMH-B 990162 RIV DE eng J
René, M.
Evolution of granites of the Klenov massif (South Bohemian Batholith).
Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Beihefte zum European Journal of Mineralogy, 11 [1] 191 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0514

061880 - USMH-B 990164 CZ cze K
René, M.
Kvarcity devonských sérií Hrubého Jeseníku.
In: Současné výzkumy v Sileziku. - Brno, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university 1999. - S. 15-17.
[Současné výzkumy v Sileziku. Brno (CZ), 99.09.22]

061881 - USMH-B 990165 CZ eng V
René, M.
Classification and petrology of two-mica granites of the South Bohemian Batholith. Excursion guide. Praha, ÚSMH 1999. - 16 s.
Grant: GA MŠk(CZ) KONTAKT 12/1999

061882 - USMH-B 990166 RIV CZ eng C
René, M.
Granodiorite porphyries of the Moldanubian zone - Evidence for the beginning of post-Variscan extension.
In: Geolines. - (Ed. Svojtka, M.; Hanžl, P.). - Praha, Geologický ústav AV ČR 1999. - S. 58. - ( 8).
[Meeting of Czech Tectonic Studies Group /4./. Blansko (CZ), 99.04.15-99.04.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0514

061883 - USMH-B 990167 GB eng A
René, M.
Radioelement distribution and heat production of two-mica monzogranites from the Klenov massif (Moldanubian batholith of the Bohemian massif).
In: Journal of Conference Abstracts. - (Ed. Beattie, P.). - Cambridge, Cambridge Publications 1999. - S. 440.
[EUG 10. Strasbourg (FR), 99.03.28-99.04.01]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0514

061884 - USMH-B 990168 RIV CZ cze J
René, M.
Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998, -, [-] 65-67 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0514

061980 - USMH-B 990278 CZ cze K
René, M.
Problémy klasifikace dvojslídných granitů moldanubického batolitu.
In: Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin. - Brno, Přírodovědecká fakulta Masarykovy university 1999. - S. 4.
[Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin. Brno (CZ), 99.09.12]

061981 - USMH-B 990279 RIV CZ cze J
René, M.
Invex 99 a GIS.
CHIP, 9 [12] 42-44 (1999).

061982 - USMH-B 990280 RIV CZ cze J
René, M.
MapInfo podporuje celopodnikové informační systémy.
CAD, 9 [7] 46-47 (1999).

061983 - USMH-B 990281 RIV CZ cze J
René, M.
Nové trendy v geografických informačních systémech.
CAD, 9 [7] 36-39 (1999).

061984 - USMH-B 990282 RIV CZ eng J
René, M.
Radioelement distribution and heat production of two-mica monzogranites from the Moldanubian batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic).
Acta Montana. A - Geodynamics, - [14(114)] 55-66 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0514

061985 - USMH-B 990283 RIV CZ eng J
René, M.
Petrogenesis of granitoids of the Červená type (Central Bohemian plutonic complex).
Acta Montana. A - Geodynamics, [14(114)] 81-97 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046701

069840 - USMH-B 20000009 RIV CZ cze J
René, M.
Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 7, [-] 192-197 (1999).

061879 - USMH-B 990163 RIV AT eng J
René, M. - Breiter, K. - Siebel, W. - Wendt, I. - Hohndorf, A. - Henjes-Kunst, F.
Petrogenesis of contrasting granitoid plutnos in western Bohemia (Czech Republic).
Mineralogy and Petrology, 65, [-] 207-235 (1999).
[Impact factor:0.697(92) 0.824(93) 0.571(94) 0.637(95)0.500(96) 0.429(97) 0.470(98) 0.675(99) 0.566(00)0.654(01) 0,912(02) 1.086(03) ]

061885 - USMH-B 990169 RIV CZ eng J
René, M. - Matějka, D. - Klečka, M.
Petrogenesis of granites of the Klenov massif.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [7(113)] 107-134 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0514

061921 - USMH-B 990210 RIV CZ eng J
Roubíček, V. - Buchtele, J. - Káš, V. - Kaloč, M. - Klika, Z. - Kolat, P. - Leško, J. - Pechoč, J. - Straka, P. - Weiss, Z.
Ecologically acceptable utilisation of domestic coal resource.
Acta Montana. B - Fuel, Carbon, Minerall Processing, [7(113)] 15-18 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/0760

061928 - USMH-B 990222 CZ cze A
Roubíček, V. - Buchtele, J. - Osner, Z. - Němec, J.
Perspektivy využití černého uhlí v České republice.
In: Sborník abstraktů. - Most, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí 1999. - S. 19.
[Mezinárodní konference "Clean coal 2000". Praha (CZ), 99.05.31-99.06.03]

061991 - USMH-B 990289 CZ cze K
Rudajev, V.
Vývoj a současný stav geofyzikálních metod v prognóze důlních otřesů.
In: Současné úkoly protiotřesové prevence v OKR. - (Ed. Holečko, J.). - Ostrava, Montanex, a.s. Ostrava 1999. - S. 80-98.
[Odborný seminář DPB. Ostrava (CZ), 99.11.25]

061961 - USMH-B 990259 RIV US eng J
Rudajev, V. - Číž, R.
Estimation of Mining Tremor Occurrence by Using Neural Networks.
Pure and Applied Geophysics, - [154] 57-72 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1065
[Impact factor:1.134(91) 0.550(92) 0.490(93) 0.268(94) 0.727(95) 0.934(96) 0.467(97) 0.612(98) 0.689(99) 0.757(00) 0.728(01) 0,922(02) 0.767(03) ]

061960 - USMH-B 990258 RIV NL eng C
Rudajev, V. - Číž, R. - Lokajíček, T. - Vilhelm, J.
Geological Structure, Seismic Energy Release and Forecasting of Rockbursts Occurrence.
In: Proceedings of 90th International Congress on Rock Mechanics. - (Ed. Vouille, G.; Berest, P.). - Rotterdam, Balkema 1999. - S. 1119-1122.
[International Congress on Rock Mechanics /90./. Paris (FR), 99.08.24-99.08.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/95/0263

061891 - USMH-B 990175 AT eng C
Rudnayová, E. - Kohútek, I. - Glogar, P.
Effect of Graphitization on the Mechanical Properties of Unidirectional C/C Composites Evaluated by Metallography Methods.
In: Fortschritte in der Metallographie (Berichte der 10. International Metallographie-Tagung Leoben, Montanuniversitat Leoben). - (Ed. Petzow, G.). - -, MATINFO - Werkstoff-Informationsgesellschaft 1999. - S. 457-464.
[International Metallografie-Tagung Leoben /10./. Leoben (AT), 98.09.16-98.09.18]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA246405

060704 - USMH-B 990131 RIV CZ cze J
Rybář, J.
Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997.
Geotechnika, 2 [2] 7-14 (1999).
Grant: GA MŽP(CZ) OOHP 43/97; GA MŽP(CZ) OOHP 45/98

060709 - USMH-B 990136 RIV CZ cze C
Rybář, J.
Vliv klimatu na vývoj sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací.
In: Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby. - (Ed. Barvínek, R.). - Praha, Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 1999. - S. 36-45. - (Publikace ČKAIT. 36).
[Geotechnical days 1999: A memorial session "Birthday centennial of Acad. Quido Záruba". Praha (CZ), 99.05.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA34616; CEC Project(XX) No.ERBCIPDCT 930052

061965 - USMH-B 990263 CZ cze K
Rybář, J.
Příklady deformací svahů a staveb při změnách hladiny podzemní vody.
In: Sborník příspěvků 27. konference Zakládání staveb. - Brno, Akademické nakladatelství CERM 1999. - S. 159-163.
[Konference Zakládání staveb /27./. Brno (CZ), 99.11.08-99.11.09]

061966 - USMH-B 990264 CZ cze V
Rybář, J. - Bůžek, J. - Nýdl, T. - Stemberk, J. - Suchý, J. - Valigurský, L.
Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí - Mikulůvka - Jablůnka - Malá Bystřice v okrese Vsetín: závěrečná zpráva. Praha, ÚSMH AV ČR 1999. - 83 s.

081438 - USMH-B 20010054 CZ eng M
Rybář, J. - Dvořák, D.
North Bohemian Field Trip 1999: Field Trip Guide.
In: North Bohemian Field Trip 1999: Field Trip Guide. - (Ed. Rybář, J.; Dvořák, D.). - Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1999. - S. 1-61.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

060703 - USMH-B 990130 GB eng A
Rybář, J. - Stemberk, J.
Slope movements in Carpathian Flysch affected by structural geological conditions.
Geophysical Research Abstracts, 1 [4] 883 (1999).
[European Geophysical Society General Assembly /24./. Hague (NL), 99.04.19-99.04.23]
Grant: GA MŽP(CZ) OOHP 43/97; GA MŽP(CZ) OOHP 45/98

081441 - USMH-B 20010057 CZ cze M
Rybář, J. - Stemberk, J.
Valašské Meziřící-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací.
In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998. - (Ed. Lysenko, V.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 1999. - S. 57-59.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069871 - USMH-B 20000043 CZ eng V
Schenk, V.
Progress Report on ENSeRVES Project, 2nd period (July 1, 1998 - June 30, 1999), IRSM AS CZ Prague. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1999. - 10 s.
Grant: EU(CZ) INCO-COPERNICUS Program No ERBIC15-CT96-0623 "ENSERVES"; GA MŠk(CZ) OK 345

069872 - USMH-B 20000044 CZ eng V
Schenk, V.
Progress Report on ASPELEA Project, 2nd period (Oct. 1, 1998 - Sept. 30, 1999), IRSM AS CZ Prague. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1999. - 6 s.
Grant: EU(CZ) INCO-COPERNICUS Program No ERBIC15-CT97-0200 "ASPELEA"

069868 - USMH-B 20000040 RIV CZ eng J
Schenk, V. - Cacon', S. - Bosy, J. - Kontny, B. - Kottnauer, P. - Schenková, Z.
GPS Network "SUDETEN" and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998.
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 6 [2] 28-30 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679

061901 - USMH-B 990186 CZ cze N
Schenk, V. - Novák, J.
Podivná záře na obloze zřejmě ohlašuje příchod zemětřesení. Varování, nebo pomsta mimozemšťanů? Příčina světelných jevů je asi prozaičtější: na zlomech vzniká elektřina.
Lidové noviny. Ze světa vědy, výzkumu a nových technologií, 24 ( 99.07.24).

060697 - USMH-B 990124 DE eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Earthquake Hazard Assessment for Two ASPELEA Test Sites: The Corinthos Gulf (Central Greece) and Kresna Region (SW Bulgaria).
Geophysical Research Abstracts, 1 [4] 888 (1999).
[EGS General Assembly /24./. Hague (NL), 99.04.19-99.04.23]
Grant: INCO-COPERNICUS(XX) Programme No. IC15-CT97-0200 (DG12-WRCA)

060698 - USMH-B 990125 DE eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Seismic Potential Estimates of Main Earthquake Zones of the Corinthos (Central Greece) and the Kresna Region (SW Bulgaria).
Geophysical Research Abstracts, 1 [4] 892 (1999).
[EGS General Assembly /24./. Hague (NL), 99.04.19-99.04.23]
Grant: INCO-COPERNICUS(XX) Programme No. IC15-CT97-0200 (DG12-WRCA)

061894 - USMH-B 990179 GR eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Earthquake Hazard Assessment for the Gulf of Corinth and the Thiva-Oropos Zone.
In: 1st Conference Advances on Natural Hazards Mitigation. Experiences from Europe and Japan. Athens, 3-4 November, Santorini, 5-7 November 1999. Programme, Abstrakts and Reports. - Athina, National Observatory of Athens 1999. - S. 62.
[Conference Advances on Natural Hazards Mitigation/1./. Athens - Santorini (GR), 99.11.03-99.11.07]
Grant: INCO-COPERNICUS(XX) Programme NO. IC15-CT97-0200 (DG12-WRCA)

061895 - USMH-B 990180 GR eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Seismic Potential Estimates of Earthquake Active Zones.
In: 1st Conference Advances on Natural Hazards Mitigation. Experiences from Europe and Japan. Athens, 3-4 November, Santorini, 5-7 November 1999. Programme, Abstrakts and Reports. - Athina, National Observatory of Athens 1999. - S. 62.
[Conference Advances on Natural Hazards Mitigation /1./. Athens - Santorini (GR), 99.11.03-99.11.07]
Grant: INCO-COPERNICUS(CZ) IC15-CT97-0200 (DG12-WRCA)

061896 - USMH-B 990181 GB eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Earthquake Hazard Assessments for the Gulf of Corinth (Central Greece) and Kresna Region Region (SW Bulgaria).
In: IUGG 99, Abstracts, July 19 - July 24, week A. - Birmingham, University of Birmingham, School of Earth Science 1999. - S. A.120.
[IUGG General Assembly /22./. Birmingham (GB), 99.07.19-99.07.30]
Grant: INCO-COPERNICUS(XX) Programme NO. IC15-CT97-0200 (DG12-WRCA)

061897 - USMH-B 990182 GB eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Maximum Possible Earthquakes as the Upper Threshold of Seismic Potential Estimates of Earthquake Active Zones.
In: IUGG 99, Abstracts, July 26th - 30th, week B. - Birmingham, University of Birmingham, School of Earth Science 1999. - S. B.186.
[IUGG General Assembly /22./. Birmingham (GB), 99.07.19-99.07.30]
Grant: INCO-COPERNICUS(XX) Programme NO. IC15-CT97-0200 (DG12-WRCA)

061898 - USMH-B 990183 GB eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Input Earthquake Hazard Values of the Thiva-Oropos Region (Central Greece) for Seismic Risk Estimates.
In: IUGG 99, Abstracts, July 26th - 30th, week B. - Birmingham, University of Birmingham, School of Earth Science 1999. - S. B184.
[IUGG General Assembly /22./. Birmingham (GB), 99.07.19-99.07.30]
Grant: INCO-COPERNICUS(XX) Programme NO. IC15-CT97-0200 (DG12-WRCA)

061899 - USMH-B 990184 GB eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P. - Cacoň, S. - Kontny, P. - Bosy, J.
Geodynamics of the East Sudeten (Border Area of the Czech Republic and Poland).
In: IUGG 99, Abstracts, July 19 - July 24, week A. - Birmingham, University of Birmingham, School of Earth Science 1999. - S. A.449.
[IUGG General Assembly /22./. Birmingham (GB), 99.07.19-99.07.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679

061900 - USMH-B 990185 CY eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Deterministic Aspects in Probabilistic Earthquake Hazard Assessments and a Categorisation of Hazard Output Values with Respect to Statistic Representation of Input Data.
In: Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region. Book of Abstracts. - Nicosia, Neareast University 1999. - S. 221.
[International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region. Nicosia (CY), 99.10.18-99.10.22]
Grant: INCO-COPERNICUS(XX) Programme NO. IC15-CT97-0200 (DG12-WRCA)

069863 - USMH-B 20000035 RIV CZ eng M
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
B.3. - Geological Environment and Soil. Maximum observed intensities of earthquakes in residential units, 1998. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - 2nd Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1999-1-1 area, National Application Document - Eurocode 8.
In: Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic. - Praha, The Ministry of the Environment of the Czech Republic 1999. - S. 193, 194, 204, 205.

069864 - USMH-B 20000036 RIV SK eng J
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P. - Guterch, B. - Labák, P.
Analysis of Seismic Hazard. Slovak National Report to IUGG, 1995-1998.
Contributions to Geophysics and Geodesy, 29 [Spec. issue] 99-102 (1999).
Grant: GA AV ČR(XC) Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP) - project of the UN International Decade of Natural Disaster Reduction and International Litosphere Program.

069870 - USMH-B 20000042 RIV CZ eng M
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P. - Guterch, B. - Labák, P.
Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia.
In: Czech National Report 1995-1999, IUGG/IASPEI, Birmingham. - Praha, National Commitee for Geodesy and Geophysics 1999. - S. 14-15.
Grant: GA AV ČR(XC) Global Seismic Hazard Assessment Program (GSHAP) - project of the UN International Decade of Natural Disaster Reduction and International Lithosphere Program

069873 - USMH-B 20000045 CZ cze V
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1999. - 30 s.
Grant: EU(CZ) INCO-COPERNICUS Program No ERBIC15-CT97-0200 "ASPELEA" ; GA MŠk(CZ) OK 345

069874 - USMH-B 20000046 CZ cze V
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Roční zpráva k plnění smlouvy OK 345(1999) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu 4.RP. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1999. - 46 s.
Grant: EU(CZ) INCO-COPERNICUS Program No ERBIC15-CT96-0623 "ENSERVES"

069867 - USMH-B 20000039 CZ eng J
Schenková, Z. - Schenk, V.
Foreword.
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 6 [2] 2 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679

061942 - USMH-B 990238 RIV CZ cze J
Sejkora, J. - Houzar, S. - Šrein, V.
Vanadový wavellit a variscit z puklin grafitických kvarcitů.
Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea, 7, 197-204 (1999).

061950 - USMH-B 990247 RIV CZ cze J
Sejkora, J. - Houzar, S. - Šrein, V.
Chlorem bohatý hydroxylellstadit ze Zastávky u Brna.
Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologica, 49-59 (1999).

061990 - USMH-B 990288 RIV DE eng J
Sejkora, J. - Řídkošil, T. - Šrein, V.
Zálesíite, a new Mineral of the Mixite Group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic.
Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen, 175 [2] 105-124 ( 1999).
[Impact factor:0.280(91) 0.394(92) 0.370(93) 0.213(94) 0.265(95) 0.224(96) 0.373(97) 0.333(98) 0.543(99) 0.612(00) 0.444(01) 0,182(02) 0.424(03) ]

061943 - USMH-B 990239 RIV CZ cze J
Sejkora, J. - Šrein, V. - Litochleb, J. - Tvrdý, J. - Kotrlý, M.
Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova.
Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea, 7, 204-211 (1999).

061963 - USMH-B 990261 RIV PL eng J
Sklenář, J. - Živor, R. - Buben, J. - Rudajev, V.
Ultrasonic and Seismoacoustic Control of Rheological Deformations of Loaded Sandstone Samples.
Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science, [M-22(310)] 337-346 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1065

065629 - UCHP-M 990145 CZ cze K
Smolík, J. - Schwarz, J. - Sýkorová, I. - Veselý, V. - Kugler, J. - Kučera, J. - Havránek, V.
Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí.
In: Ovzduší'99. - Brno, - 1999. - S. 133-138.
[Ovzduší'99. Brno (CZ), 99.02.07-99.02.10]

065637 - UCHP-M 990153 RIV US eng J
Smolík, J. - Schwarz, J. - Veselý, V. - Sýkorová, I. - Kučera, J. - Havránek, V.
Characterization of solid emissions from atmospheric fluidized-bed combustion of two Czech lignite.
Environmental Sciene and Technology, 33, [-] 3543-3551 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1067601
[Impact factor:2.904(91) 3.019(92) 2.692(93) 2.603(94) 3.122(95) 3.534(96) 3.623(97) 3.511(98) 3.751(99) 3.035(00) 2.707(01) 3,123(02) 3.592(03) ]

065748 - UCHP-M 990113 RIV GB eng J
Smolík, J. - Schwarz, J. - Veselý, V. - Punčochář, M. - Kugler, J. - Sýkorová, I. - Havránek, V.
Composition of particulate emissions from fluidised bed combustion of charcoal.
Journal of Aerosol Science, 30 [Suppl.1] S783-S784 (1999).
[European Aerosol Conference EAC'99. Prague (CZ), 99.09.06-99.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/97/S002; GA AV ČR(CZ) IAA2046904
[Impact factor:0.317(91) 0.213(92) 0.576(93) 1.597(94) 1.197(95) 1.168(96) 1.378(97) 1.508(98) 1.887(99) 2.071(00) 1.605(01) 1,895(02) 1.738(03) ]

061893 - USMH-B 990177 RIV CZ eng J
Sochor, M. - Balík, K. - Cabrnoch, B. - Vilímek, M. - Křena, J.
Composite plantes for osteosynthesis of long bones-comparison of experimental and fem results.
Pohybové ústrojí, 6 [2] 120-129 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/1066; GA ČR(CZ) GA106/99/0626

061913 - USMH-B 990200 RIV SK eng J
Spanilá, T. - Starý, L. - Jahoda, K. - Dvořák, M.
Technique of data recording and data processing of wind waves amplitudes.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 47 [3] 195-207 (1999).

061912 - USMH-B 990199 RIV SK cze C
Spanilá, T. - Šťastný, M.
Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohři.
In: Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží. - Bratislava, Stimul 1999. - S. 89-98.
[Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava (SK), 99.10.20-99.10.21]

081451 - USMH-B 20010067 RIV SK cze C
Spanilá, T. - Šťastný, M.
Kvalita sedimentů v některých vodních nádržích na řece Ohře.
In: Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží. - Bratislava, Výskumný ústav vodného hospodárstva 1999. - S. 89-96.
[Konferencia s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava (SK), 99.10.20-99.10.21 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

060712 - USMH-B 990139 GB eng A
Stemberk, J.
Historical analysis of the time distribution of the seismic phenomena in the NW Bohemia.
Geophysical Research Abstracts, 1 [4] 845 (1999).
[European Geophysical Society General Assembly /24./. Hague (NL), 99.04.19-99.04.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0782

060711 - USMH-B 990138 GB eng A
Stemberk, J. - Fantucci, R. - Vilímek, V.
Salesius Hill slope deformation into the light of the dendrogeomorphological analysis.
Geophysical Research Abstracts, 1 [4] 883 (1999).
[European Geophysical Society General Assembly /24./. Hague (NL), 99.04.19-99.04.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0782

060715 - USMH-B 990142 RIV CZ cze J
Stemberk, J. - Zvelebil, J.
Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny.
Geotechnika, 2 [2] 15-20 (1999).

061958 - USMH-B 990256 CZ cze J
Stoklasa, J.
O výzkumu a o pracovišti, kde pracuji.
Zpravodaj Silikátového svazu, 5 [4] 39-42 (1999).

061934 - USMH-B 990230 CZ cze N
Straka, P.
Záchrana Braunova betléma se prozatím odkládá.
Lidové noviny, 21 (99.08.06).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902

069853 - USMH-B 20000023 CZ cze J
Straka, P.
Braunův betlém.
Vesmír, 78 [12] 673 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902

061932 - USMH-B 990228 CZ cze V
Straka, P. - Buchtele, J.
Kapalné produkty a stopové prvky při zpracování odpadních plastů kopyrolýzou s uhlím. Praha, ÚSMH AV ČR 1999. - 20 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902

061936 - USMH-B 990232 RIV CZ eng J
Straka, P. - Buchtele, J. - Endrýsová, J. - Machovič, V.
Structure of maceral fractions of czech bituminous coals.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, [7(113)] 19-21 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046602

061927 - USMH-B 990221 RIV CN eng C
Straka, P. - Buchtele, J. - Náhunková, J.
Chemical structure of maceral groups of coal.
In: Prospect for Coal Science in the 21st Century. - (Ed. Bao Qing Li, Zhen Yu Liu, Taiyuan, Shanxi Science & Technology Press 1999. - S. 113-116.
[International Conference on Coal Science /10./. Taiyuan (CN), 99.09.12-99.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902

061935 - USMH-B 990231 RIV CZ eng J
Straka, P. - Buchtele, J. - Náhunková, J.
Chemical structure of maceral fractions of coal.
Acta Montana. B - Fuel, Carbon, Mineral Processing, [9(112)] 47-53 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902

061933 - USMH-B 990229 RIV SK eng J
Straka, P. - Endrýsová, J.
Using drift spectrometry with PLS method for determination of oxyden functionalities in heterogeneous materials.
Chemical Papers, 53 [5] 283-287 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902; GA AV ČR(CZ) KSK1067601
[Impact factor:0.380(91) 0.342(92) 0.179(93) 0.224(94) 0.131(95) 0.140(96) 0.150(97) 0.156(98) 0.067(99) 0.154(00) 0.349(01) 0,336(02) 0.226(03) ]

066792 - GLU-S 990184 PL eng A
Suchý, V. - Melka, K. - Šafanda, J. - Sýkorová, I. - Stejskal, M. - Dobeš, P.
Contact Metamorphism of Bituminous Shales by a Basaltic Sill: Response of Clay Minerals and Organic Matter.
In: Euroclay 1999. - Kraków, European Clay Groups Association 1999. - S. 134.
[Euroclay 1999, Conference of the European Clay Groups Association. Kraków (PL), 99.09.05-99.09.09]

061967 - USMH-B 990265 RIV CN eng C
Sýkorová, I. - Bouška, V. - Smolík, J. - Schwarz, J. - Kučera, J. - Havránek, V.
Influence of additives on emission from the fluidized bed combustion of lignite.
In: Prospects for Coal Science in the 21st Century. - (Ed. Bao Quing Li, Zhen Yu Liu, Taiyuan, Shanxi Science, Technology Press 1999. - S. 499-502.
[International Conference on Coal Science /10./. Taiyuan (CN), 99.09.12-99.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046904

061972 - USMH-B 990270 RIV CZ cze J
Sýkorová, I. - Brus, J. - Opluštil, S.
Složení a struktura uhlí České republiky.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, [7(113)] 161-170 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046607

061973 - USMH-B 990271 RIV CZ eng J
Sýkorová, I. - Brus, J. - Opluštil, S.
Czech Republic coal composition and structure.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, [7(113)] 35-44 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046607

061969 - USMH-B 990267 RIV CZ cze C
Sýkorová, I. - Daněk, V.
Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky.
In: Documenta geonica. - (Ed. Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 1999. - S. 175-180.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology /4./. Ostrava (CZ), 99.02.01-99.02.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046607

061968 - USMH-B 990266 RIV CN eng C
Sýkorová, I. - Stejskal, M. - Machovič, V. - Brus, J.
Chemical parametres of Tertiary brown coal from the Sokolov Basin.
In: Prospects for Coal Science in the 21st Century. - (Ed. Bao Quing Li, Zhen Yu Liu, Taiyuan, Shanxi Science, Technology Press 1999. - S. 125-128.
[International Conference on Coal Science /10./. Taiyuan (CN), 99.09.12-99.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3012703

081462 - USMH-B 20010078 RIV TR eng C
Sýkorová, I. - Šrein, V. - Šťastný, M. - Smolík, J. - Schwarz, J. - Veselý, V. - Kučera, J. - Havránek, V.
The reactivity of brown coal in fluidized bed combustion.
In: European Coal Geology - Proceedings. - (Ed. Nakoman, E.). - Izmir, Dokuz Eylül University, Faculty of Engineering 1999. - S. 503-518.
[European Coal Conference/3./. Izmir (TR), 97.05.05-97.05.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

061947 - USMH-B 990243 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Langrová, A.
Roscoelit z Jáchymova.
Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea, 7, [-] 214-215 (1999).

061951 - USMH-B 990248 RIV SK cze C
Šrein, V. - Šreinová, B. - Šťastný, M. - Langrová, A.
Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky.
In: Materialia Archeologica Slovaca. - (Ed. Kuzma, I.). - Nitra, Archeologický ústav SAV 1999. - S. 255-270.
[Problems of neolithe and aeneolithe in our states - 1998.. Dudince (SK), 98.09.22-98.09.24]
Grant: IGCP-UNESCO(XX) no.442

061941 - USMH-B 990237 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Šťastný, M. - Pěček, J. - Šreinová, B.
Goethit z Karlových Varů.
Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea, 7, 216-217 (1999).

061940 - USMH-B 990236 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Šťastný, M. - Smejtek, L. - Šreinová, B.
Křemen z lokality Kněževes.
Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea, 7, 217-218 (1999).

061937 - USMH-B 990233 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Šťastný, M. - Šreinová, B.
Skorodit z Přebuze.
Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea, 7, 221-224 (1999).

061938 - USMH-B 990234 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Šťastný, M. - Šreinová, B. - Langrová, A. - Litochleb, J. - Houzar, S.
Nové výsledky ve výzkumu skarnů.
Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea, 7, 218-220 (1999).

061939 - USMH-B 990235 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Šťastný, M. - Tomášek, M. - Langrová, A.
Výzkum olověných slitků z Čáslavi.
Bulletin Mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea, 7, 224-225 (1999).

061948 - USMH-B 990244 RIV CZ cze J
Šreinová, B. - Šrein, V.
Broušené kamenné nástroje v neolitu a eneolitu.
Kámen, 5 [3] 207-214 (1999).

061906 - USMH-B 990192 RIV RU eng/rus M
Trčková, J.
Physical and Mechanical Properties Changes of Rocks in Function of Depth.
In: Rocks and Minerals at Greath Depth and on the Surface: Subprojects. - Apatity, Geological Institute of Kola Science Centre RAS 1999. - S. 63-66.

061988 - USMH-B 990286 RIV AT eng C
Trčková, J.
Experimental and Mathematical Modelling of a Geohydraulic changes Prognosis due to Coal Extraction.
In: Hydraulic Engineering for Sustainable Water Resources Management at the Turn of the Millennium. - (Ed. Bergmann, H.; Krainer, R.; Breinhaelter, H.). - Graz, Techn. University Graz 1999. - S. 1.
[IAHR Congres/28./. Graz (AT), 99.08.22-99.08.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0783

061907 - USMH-B 990193 RIV CZ eng J
Trčková, J. - Anger, L. - Včelová, I.
Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability.
Acta Montana. A - Geodynamics, [14(114)] 71-84 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0783

061903 - USMH-B 990189 RIV GB eng C
Trčková, J. - Živor, R.
Tensometric measurements for static securing of historical buildings.
In: Structural Studies, Repairs and Maintenance of Historical Buildings 6. - (Ed. Brebbia, C. A.; Jager, W.). - Southampton, WIT Press 1999. - S. 77-83.
[STREMAH 99. Dresden (DE), 99.06.22-99.06.24]

061904 - USMH-B 990190 CZ cze V
Trčková, J. - Živor, R.
Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati. Praha, ÚSMH 1999. - 23 s.

061905 - USMH-B 990191 RIV CZ cze J
Trčková, J. - Živor, R.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin.
Geotechnika, 2 [1] 36 (1999).

061908 - USMH-B 990194 RIV CZ eng J
Trčková-Skořepová, J. - Hanzlík, J. - Anger, L.
Hydrogeological and geotechnical changes in Sokolov basin caused by coal mining.
Acta Montana. A - Geodynamics, [14(114)] 101-125 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0783

060696 - USMH-B 990123 RIV CZ cze J
Vencovský, M.
Použití multikvadrikové interpolace v 3D prostorovém skalárním poli.
Geodetický a kartografický obzor, 45(87) [1] 1-7 (1999).

066789 - GLU-S 990181 TR eng A
Volk, H. - Mann, U. - Burde, O. - Horsfield, B. - Suchý, V. - Sýkorová, I. - Wilkes, H.
Bitumens, petroleum inclusions and possible source rocks from the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic).
In: 19th International Meeting on Organic Geochemistry. - Istanbul, Tübitak Marmara Research Center, Earth Sciences Research Institute 1999. - S. 205-206.
[International Meeting on Organic Geochemistry /19./. Istanbul (TR), 99.09.06-99.09.10]

066788 - GLU-S 990180 RIV DE eng J
Volk, H. - Suchý, V. - Sýkorová, I. - Franců, E. - Wilkes, H.
Bitumens and Fluid Inclusions from the Barrandian Basin (Czech Republic).
Erlanger Geologische Abhandlungen, 1998 [Sonderband 2] 104-105 ( 1999).

066794 - GLU-S 990187 RIV VE eng C
Volk, H. - Wilkes, H. - Franců, E. - Mann, U. - Suchý, V. - Sýkorová, I.
Bitumens and Petroleum Inclusions from the Prague Basin (Barrandian, Czech Republic).
In: Latin-American Congress on Organic Geochemistry. - Alago, Margarita Island, - 1999. - S. 1.
[Latin-American Congress on Organic Geochemistry. Alago (VE), 98.10.18-98.10.21]

061977 - USMH-B 990275 RIV CN eng C
Weishauptová, Z. - Medek, J.
Possibility of methane recovery from coal by displacement sorption.
In: Prospect for Coal Science in the 21st Century. (Proceedings of the Tenth International Conference on Coal Science). - (Ed. Bao Quing Li, Zhen Yu Liu, Taiyuan, Shanxi Science & Technology Press 1999. - S. 117-120.
[International Conference on Coal Science /10./. Taiyuan (CN), 99.09.12-99.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046801

061978 - USMH-B 990276 RIV NL eng M
Weishauptová, Z. - Medek, J. - Němec, J.
Decrease of desorption intensity of methane due to hydraulic fracturing of coal seam.
In: Coalbed Methane: Scientific, Environmental and Economic Evaluation. - (Ed. Mastalerz, M.; Glikson, M.; Golding, S.D.). - Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 1999. - S. 385-393.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046801

060710 - USMH-B 990137 GB eng A
Zvelebil, J.
Monitoring based time-prediction of rock falls: three case-histories.
Geophysical Research Abstracts, 1 [4] 875 (1999).
[European Geophysical Society General Assembly /24./. Hague (NL), 99.04.19-99.04.23]

060716 - USMH-B 990143 CZ cze M
Zvelebil, J. - Stemberk, J.
CHKO Labské pískovce očima geomorfologa a inženýrského geologa.
In: Pseudokrasový sborník. - (Ed. Kopecký, J.). - Praha, Zlatý kůň 1999. - S. 82-91.

066666 - GLU-S 990055 RIV ES eng C
Žigová, A. - Matoušek, V. - Šťastný, M.
Pedogenesis of a poly-cultural Archaeological Site in the Bohemian Karst (Czech republic).
In: 6th International Meeting on Soil with Mediterranean Type of Climate. - (Ed. Bech, J.). - Barcelona, - 1999. - S. 600-602.
[International Meeting on Soils with Mediterranean Type of Climate /6./. Barcelona (ES), 99.07.04-99.07.09]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602; GA AV ČR(CZ) IAA9002805

066684 - GLU-S 990074 RIV CZ eng J
Žítt, J. - Šťastný, M. - Šrein, V. - Hradecká, L.
Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora.Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic).
Bulletin of the Czech Geological Survey/Věstník Českého geologického ústavu, 74 [3] 279-288 (1999).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11