ASEP

ÚDU - Ústav dějin umění

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

083001 - UDU-I 20010176 RIV CZ cze B
Adámek, J. - Sommer, J. - Všetečková, Z.
Středověký kostel Panny Marie v Písku. Písek, Prácheňské nakladatelství 2001. - 145 s. - (Arena Aurea. 4).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082835 - UDU-I 20010010 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Pramen ideální podoby kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla?
In: Královský Vyšehrad II. - Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2001. - S. 90-101.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

082842 - UDU-I 20010017 CZ fre J
Benešovská, K.
La haute tour de la cathédrale Saint-Guy dans ses rapports avec la facade sud.
Umění, 49 [3/4] 271-289 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/1245

082853 - UDU-I 20010028 RIV CZ cze J
Benešovská, K.
Znovuzrození čili Re-naissance kostela sv. Mikuláše v Čečovicích.
Architekt, 47 [7] 7-8 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

082885 - UDU-I 20010060 CZ cze J
Benešovská, K.
Poznámky k elaborátu ing. Vinaře a ke "cause Sv. Anna".
Stavba, 8 [4] 15 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082902 - UDU-I 20010077 RIV CZ cze/eng J
Benešovská, K.
Architektura gotická.
Pražský hrad, 7 [2] 8-14 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

082905 - UDU-I 20010080 CZ cze J
Benešovská, K.
Podaří se uchovat zbývající uměleckohistorické hodnoty kláštera v Louce u Znojma?
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [2] 14-15 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082918 - UDU-I 20010093 RIV FR fre C
Benešovská, K.
Aula Sanctae Mariae, abbaye cistercienne féminine de fondation royale, Brno République Tcheque.
In: Citeaux et les femmes. - (Ed. Barriere, B.; Henneau, M.-E.). - Paris, Créaphis 2001. - S. 55-72.
[Citeaux et les femmes. Royaumont (FR), 98.11.15 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

082919 - UDU-I 20010094 CZ cze J
Benešovská, K.
Anežka znovuzrozená. [Anketa].
Dějiny a současnost, 22 [3] 33-34 (2001).

082922 - UDU-I 20010097 CZ cze J
Benešovská, K.
Dům U kamenného zvonu - královský program uprostřed města.
Reflex, 12 [30] 60-63 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083007 - UDU-I 20010182 RIV CZ fre/cze U
Benešovská, K.
Les Tours des Cathédrales - leurs construction a leurs fonction. 2 s.
[ Praha (CZ), 01.05.31-01.06.01 (K-EUR 27/13)]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/1245

097590 - UDU-I 20023112 CZ cze/fre J
Benešovská, K.
Editorial.
Umění, 49 [3/4] 195-196 (2001).

083002 - UDU-I 20010177 RIV CZ cze/eng U
Benešovská, K. - Chotěbor, P.
Deset století architektury. Architektura románská. 209 s.
[ Praha (CZ), 01.04.06-01.10.31 (E-CST 40/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083003 - UDU-I 20010178 RIV CZ cze/eng U
Benešovská, K. - Chotěbor, P.
Deset století architektury. Architektura gotická. 209 s.
[ Praha (CZ), 01.04.06-01.10.31 (E-CST 40/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082829 - UDU-I 20010004 RIV CZ cze B
Benešovská, K. - Chotěbor, P. - Durdík, T. - Dragoun, Z.
Architektura románská. Praha, Správa Pražského hradu a DaDa 2001. - 183 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082830 - UDU-I 20010005 RIV CZ eng B
Benešovská, K. - Chotěbor, P. - Durdík, T. - Dragoun, Z.
Architecture of the Romanesque. Prague, Prague Castle Administration 2001. - 183 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082831 - UDU-I 20010006 RIV CZ eng B
Benešovská, K. - Chotěbor, P. - Durdík, T. - Plaček, M. - Prix, D. - Razím, V.
Architecture of the Gothic. Prague, Prague Castle Administration 2001. - 319 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082832 - UDU-I 20010007 RIV CZ cze B
Benešovská, K. - Chotěbor, P. - Durdík, T. - Plaček, M. - Prix, D. - Razím, V.
Architektura gotická. Praha, Správa Pražského hradu a DaDa 2001. - 319 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082930 - UDU-I 20010105 RIV CZ cze J
Bláha, J. - Borovský, T. - Czajkowski, P. - Hodeček, D.
Kostel sv. Kunhuty v Kostelci u Jihlavy.
Průzkumy památek, 8 [1] 104-118 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

097614 - UDU-I 20023136 RIV CZ cze J
Boldan, K. - Studničková, M.
Rabštejnský Nový zákon.
Studie o rukopisech, 34, [-] 97-111 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033202

082923 - UDU-I 20010098 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Výstavy.
In: Emila Medková. - Praha, Kant 2001. - S. 359-363.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082924 - UDU-I 20010099 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie.
In: Emila Medková. - Praha, Kant 2001. - S. 364-374.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082925 - UDU-I 20010100 CZ eng M
Bregantová, P.
Bibliography of the scholars at the Institute (2000).
In: Annual Report 2000. - Prague, Institute of Art History 2001. - S. 16-31.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083012 - UDU-I 20010187 RIV DE ger M
Bukovinská, B.
Zum Exotica-Bestand der Kunstkammer Rudolfs II. in Prag.
In: Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums Wien. - Mainz am Rhein, P. von Zabern 2001. - S. 205-219.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083024 - UDU-I 20010199 RIV DE ger M
Bukovinská, B. - Konečný, L.
Prag, Nürnberg, Augsburg? Überlegungen zum Reichsapfel und zum Szepter im Kronschatz des St. Veitsdoms in Prag.
In: Studien zur europäischen Goldschmiedekunst des 14. bis 20. Jahrhunderts. Festschrift für Helmut Seling zum 80. Geburtstag am 12. Februar 2001. - (Ed. Eikelmann, R.; Schommers, A.; Seelig, L.). - München, Hirmer 2001. - S. 15-38.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

083009 - UDU-I 20010184 RIV CZ cze U
Bydžovská, L. - Merhaut, L. - Pelikánová, J.
Akrobat na laně času: Proměny, dogmata a experimenty české meziválečné avantgardy. 2 s.
[ Praha (CZ), 01.10.17-01.10.18 (K-WRD 142/2)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082927 - UDU-I 20010102 RIV CZ cze B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Emila Medková. Praha, KANT 2001. - 380 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

083008 - UDU-I 20010183 RIV CZ cze/eng U
Bydžovská, L. - Srp, K.
Emila Medková. 88 s.
[ Praha (CZ), 01.10.17-02.01.13 (E-CST 1/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082938 - UDU-I 20010113 RIV CZ cze J
Chlíbec, J.
Z Přeštic až na konec světa. Umělecké postřehy Václava Šaška z Bířkova.
Pěší zóna, - [9] 23-28 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

097611 - UDU-I 20023133 RIV CZ cze J
Chlíbec, J.
Gotické a renesanční sochy z oblasti Veneta ze sbírek Carlose Clary-Aldringena a rodu Lichtenštejnů.
Umění, 49 [5] 410-425 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082929 - UDU-I 20010104 RIV CZ cze M
Czajkowski, P.
Valtice - příklad významu památkových objektů v chápání kulturní historie místa.
In: Město Valtice. - (Ed. Kordiovský, E.). - Břeclav, Moraviapress 2001. - S. 234-245.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083014 - UDU-I 20010189 RIV CZ cze J
Hausenblasová, J. - Šroněk, M.
Nový pohled na české baroko.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [2] 5-7 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082906 - UDU-I 20010081 CZ cze J
Hlaváčková, H.
Sympozium k restaurování mozaiky Posledního soudu.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [2] 10 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082907 - UDU-I 20010082 CZ cze R
Hlaváčková, H.
[Recenze].
Rec.: Brodský, P.: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze. - Praha, Koniasch Latin Press 2000. 489 s.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [1] 19-20 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083028 - UDU-I 20010203 RIV CZ eng C
Hlaváčková, H.
Old Testament Scenes in the Bible of King Wenceslas IV.
In: The Old Testament as Inspiration in Culture. International Academic Symposium, Prague 1995. - (Ed. Heller, J.; Talmon, S.; Hlaváčková, H.). - Třebenice, Mlýn 2001. - S. 132-139.
[The Old Testament as Inspiration in Culture. Praha (CZ), 95.09.00 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

082931 - UDU-I 20010106 CZ cze J
Hlaváčková, H. J.
Mozaika Posledního soudu na Zlaté bráně katedrály sv. Víta.
Akademický bulletin, - [10] 18-19 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082932 - UDU-I 20010107 CZ cze M
Hlaváčková, H. J.
Nejstarší česká desková malba, její podoba a funkce.
In: Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění a uměleckého řemesla. - Brno, Technické muzeum 2001. - S. 5-7.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082908 - UDU-I 20010083 CZ cze J
Hlobil, I.
Diskusní setkání k věžím katedrál v Praze.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [2] 11 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082920 - UDU-I 20010095 RIV CZ cze J
Hlobil, I.
Anežka znovuzrozená. [Anketa].
Dějiny a současnost, 22 [3] 36-37 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082934 - UDU-I 20010109 RIV CZ cze R
Hlobil, I.
Jarmila Vacková o starých mistrech a naší současnosti.
Rec.: Vacková, J.: Odpovědi obrazů. Mistři starého Nizozemí. - Praha, Argo 2001. 227 s.
Aluze, 5 [2] 138-139 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082935 - UDU-I 20010110 CZ cze J
Hlobil, I.
Dosud nevídaná výstava moravského a slezského umění.
Žurnál Univerzity Palackého, 10 [16] 7 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082936 - UDU-I 20010111 CZ cze N
Hlobil, I.
Kašna na náměstí TGM zušlechtí.
Nové Přerovsko, 10 [18] 1 (2001.06.15).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082937 - UDU-I 20010112 CZ cze N
Hlobil, I.
Těšínská madona pochází z parléřovské huti.
Hospodářské noviny, 45 [249] 9 (2001.12.27).

083013 - UDU-I 20010188 RIV NL eng M
Hlobil, I.
The Reception and First Criticism of Alois Riegl in the Czech Protection of Historical Monuments.
In: Framing formalism. Riegl's work. - (Ed. Woodfield, R.). - Amsterdam, G+B Arts International 2001. - S. 183-193. - (Critical Voices in Art, Theory and Culture.).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083019 - UDU-I 20010194 RIV CZ cze/eng C
Hlobil, I.
Olivetská hora kostela sv. Mořice v Olomouci z třicátých let 16. století.
In: Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století. - (Ed. Martyčáková, A.). - Brno, Moravská galerie 2001. - S. 45-51.
[Podzim středověku. Brno (CZ), 00.02.24-00.02.25 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

083026 - UDU-I 20010201 RIV CZ ger J
Hlobil, I.
Die Bauskulptur an der Frontseite des Parler - Turms am St. Veitsdom zu Prag.
Umění, 49 [3/4] 290-304 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/1245

082849 - UDU-I 20010024 RIV CZ cze R
Horová, A.
[Recenze].
Rec.: Lorenzová, H. - Petrasová, T. (eds.): Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. plzeňského sympozia. - Praha, Koniasch Latin Press 2001. 425 s.
Umění, 49 [1] 84-86 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082872 - UDU-I 20010047 RIV CZ cze J
Horová, A.
Nové spojení. Stav laureátů na soudobé česko-slovenské scéně.
Ateliér, 14 [23] 16 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082873 - UDU-I 20010048 RIV CZ cze R
Horová, A.
[Recenze].
Rec.: Geržová, J. (ed.): Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. - Bratislava, Kruh súčasného umenia Profil 1999. 320 s.
Ateliér, 14 [20] 7 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082874 - UDU-I 20010049 RIV CZ cze R
Horová, A.
Svět jako zlý sen?
Rec.: Srp, K.: Toyen. - Praha, Argo 2000. 392 s.
Ateliér, 14 [16/17] 2 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082875 - UDU-I 20010050 RIV CZ cze J
Horová, A.
Dvě konference o české avantgardě.
Ateliér, 14 [25/26] 3 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082876 - UDU-I 20010051 RIV CZ cze J
Horová, A.
Jak namalovat mrtvou kočku.
Ateliér, 14 [14/15] 5 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082877 - UDU-I 20010052 RIV CZ cze R
Horová, A.
Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna poprvé.
Rec.: Musil, R. - Filip, A. (eds.): Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896 - 1907). - Praha, Argo 2000. 458 s.
Ateliér, 14 [11] 7 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082878 - UDU-I 20010053 CZ cze J
Horová, A.
Teskná fantazie.
Ateliér, 14 [16/17] 4 (2001).

082941 - UDU-I 20010116 RIV CZ cze J
Kaplanová, K.
Zdeněk Wirth, Zdeněk Nejedlý a Národní kulturní komise.
Zprávy památkové péče, 61 [6] 175-176 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9033001

082943 - UDU-I 20010118 RIV CZ cze J
Kaplanová, K.
Kostel sv. Vavřince - jeho architektura a výzdoba od 16. do konce 19. století. II. část (19. století).
Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, - [1] 4-8 ( 2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083010 - UDU-I 20010185 RIV CZ cze U
Kaplanová, K.
Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. 88 s.
[ Vysoké Mýto (CZ), 01.06.04-01.08.30 (E-CST 1/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082940 - UDU-I 20010115 RIV CZ cze J
Kaplanová, K. - Roháček, J.
Oddělení dokumentačních a sbírkových fondů Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
Archivní časopis, 51 [1] 48-50 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

082939 - UDU-I 20010114 RIV CZ cze B
Kaplanová, K. - Vácha, Š.
Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Vysoké Mýto, Okresní muzeum 2001. - 95 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082909 - UDU-I 20010084 RIV CZ cze J
Konečný, L.
Konec historiků umění v Čechách a na Moravě - ano či ne, kdy a proč?
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [2] 2-3 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082944 - UDU-I 20010119 RIV CZ eng J
Konečný, L.
The Origin of the Milky Way: Jacopo Tintoretto and Rudolf II.
Studia Rudolphina, - [1] 17-26 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

082945 - UDU-I 20010120 RIV CZ cze J
Konečný, L.
Škréta a Tempesta, Drahomíra a Proserpina.
Opuscula historiae artium. F 45 - řada uměnovědná, 50 [45] 79-82 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

100157 - UDU-I 20033018 RIV CZ cze J
Konečný, L.
"Kapesní Alciato" vytištěný roku 1607 v Praze.
Knihy a dějiny, 7/8, [-] 70-75 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082836 - UDU-I 20010011 RIV CZ cze M
Kořán, I.
Manýristické a barokní obrazy Vyšehradu.
In: Královský Vyšehrad II. - Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2001. - S. 229-241.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

082850 - UDU-I 20010025 RIV CZ cze R
Kořán, I.
[Recenze].
Rec.: Všetečková, Z.: Středověká nástěnná malba ve středních Čechách. - Praha, Památkový ústav středních Čech 1999. 212 s.
Umění, 49 [1] 80-81 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

082879 - UDU-I 20010054 RIV CZ cze J
Kořán, I.
Sláva barokní Čechie.
Ateliér, 14 [20] 6 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082880 - UDU-I 20010055 RIV CZ cze J
Kořán, I.
Nová expozice středověkého umění v Klášteře sv. Anežky.
Ateliér, 14 [2] 9 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082921 - UDU-I 20010096 RIV CZ cze J
Kořán, I.
Pochopit, ale neodpouštět. Poznámky k Pobělohorské rekatolizaci Ivany Čornejové.
Dějiny a současnost, 22 [6] 49-50 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082946 - UDU-I 20010121 RIV CZ cze/eng M
Kořán, I.
Ignác Rohrbach (asi 1641 Kaiserwalde/Lasóvka - 1747 Chrudim).
In: Ignác Rohrbach (1691? - 1747). Restaurované sochy z farního kostela sv. Maří Magdalény v Bohdanči. - Praha, Národní galerie 2001. - S. 27-47. - (Malé katalogy starého umění. 10).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082947 - UDU-I 20010122 RIV CZ cze M
Kořán, I.
[Katalogová čísla]: I/1.11, 1.12, 1.13, 2.10, 2.11, 5.30; II/2.77, 2.78, 3.171, 4.35, 4.41, 4.42, 5.19.
In: Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. - (Ed. Vlnas, V.). - Praha, Národní galerie 2001. - S. 25, 70, 177, 320, 398, 418, 420-421, 480.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082948 - UDU-I 20010123 RIV CZ eng M
Kořán, I.
[Catalogue Numbers]: I/1.11, 1.12, 1.13, 2.10, 2.11, 5.30; II/2.77, 2.78, 3.171, 4.35, 4.41, 4.42, 5.19.
In: The Glory of the Baroque in Bohemia. Art, Culture and Society in the 17th and 18th Centuries. - (Ed. Vlnas, V.). - Prague, National Gallery 2001. - S. 25, 70, 177, 320, 397, 418, 420-421, 480.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082949 - UDU-I 20010124 CZ cze J
Kořán, I.
Andrej Bělocvětov 1923 - 1997.
OK dům Praha 9, - [6] 2, 5 (2001).

095219 - UDU-I 20023026 RIV CZ cze R
Kořán, I.
[Recenze].
Rec.: Jakubowski, Z.: Czeskie i morawskie fundacje kanonickie XIV. - XV. wieku. - Czenstochowa, 2001. 124 s.
Umění, 49 [5] 469-472 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

097653 - UDU-I 20023175 RIV PL pol M
Kořán, I.
Laskami slynca Madonna Krzeszowska.
In: Krzeszów, europejska perla baroku. - (Ed. Jarosiewicz, A.; Skoczylas-Stadnik, B.). - Legnica, Legnicka Kuria Biskupia 2001. - S. 18-23.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082854 - UDU-I 20010029 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Bouře klidu. Vídeň: Jak vystavovat přemýšlení.
Architekt, 47 [12] 56 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082950 - UDU-I 20010125 RIV DE ger J
Kratochvíl, P.
Zehn Jahrhunderte Architektur.
Bauwelt, 92 [24] 6 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082951 - UDU-I 20010126 RIV DE ger J
Kratochvíl, P.
Brünner Jüdische Architekten.
Bauwelt, 92 [30] 7 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082952 - UDU-I 20010127 RIV DE ger J
Kratochvíl, P.
Wohnen im "Raumplan". Die Villa Müller wurde renoviert.
Bauwelt, 92 [18] 26-31 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083011 - UDU-I 20010186 RIV GB cze/eng/ger U
Kratochvíl, P. - Halík, P.
Současná česká architektura 1989 - 1999. 55 s.
[ Eindhoven, Delft (CZ), 01.09.03-01.10.31 (E-EUR 30/3)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082953 - UDU-I 20010128 RIV CZ cze B
Kuthan, J.
Aristokratická sídla období romantismu a historismu. Praha, Akropolis 2001. - 333 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033003

082954 - UDU-I 20010129 RIV CZ cze M
Kuthan, J.
Cisterciácké kláštery jako pohřební místa vladařských rodů střední Evropy.
In: Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala. - (Ed. Kubelík, M.; Pavlík, M.; Štulc, J.). - Praha, Jalna 2001. - S. 199-214.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082828 - UDU-I 20010003 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
Předmluva.
In: Dějiny českého výtvarného umění 1780/1790. - (Ed. Petrasová, T.; Lorenzová, H.). - Praha, Academia 2001. - S. 11-12.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033602; GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082851 - UDU-I 20010026 RIV CZ eng R
Lahoda, V.
[Review].
Rec.: Mansbach, S. A.: Modern Art in Eastern Europe. From the Baltic to the Balkans, ca. 1890 - 1939. - Cambridge, Cambridge University Press 1999. 384 s.
Umění, 49 [1] 86-93 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082881 - UDU-I 20010056 CZ cze J
Lahoda, V.
Kubismus topograficky: Od analýzy k rozpuštění.
Ateliér, 14 [24] 16 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082955 - UDU-I 20010130 RIV CH eng M
Lahoda, V.
The Return of the Lost Cubists to the European Context. Emil Filla and Vincenc Beneš in the Kunstmuseum in Berne.
In: Horizonte. Beiträge zu Kunst und Kunstwissenschaft. - Zürich, Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft 2001. - S. 187-190.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082957 - UDU-I 20010132 RIV FI fin/eng M
Lahoda, V.
Kubismi veistotaiteessa.
In: Otto Gutfreund. - (Ed. Nummelin, E.; Lahoda, V.; Šetlík, J.). - Pori, Pori Art Museum 2001. - S. 6-13.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082958 - UDU-I 20010133 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
Kubismus topograficky: Od analýzy k rozpuštění.
In: Ohlasy kubismu v Plzni. - Plzeň, Galerie města Plzně 2001. - S. 5-7.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082959 - UDU-I 20010134 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Český kubismus v malířství do roku 1918.
Revue Antique, 8 [1] 32-35 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082960 - UDU-I 20010135 SK sla M
Lahoda, V.
O tvorbe Olgy Karlíkovej.
In: Rezonancie '98. - Bratislava, Kulturné zariadienia Petržalky 2001. - S. 65-66.

082961 - UDU-I 20010136 CZ cze N
Lahoda, V.
Z doby kramářství a špíny. První část sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic.
Respekt, 12 [30] 22 (2001.07.23).

082962 - UDU-I 20010137 CZ cze N
Lahoda, V.
Palčivé hoře Augusta Brömseho.
Respekt, 12 [37] 23 (2001.09.10).

082963 - UDU-I 20010138 CZ cze N
Lahoda, V.
Kaskadér ze staré školy. Vincenc Kramář 1877 - 1960.
Týden, 8 [4] 76-77 (2001.01.22).

082964 - UDU-I 20010139 CZ cze J
Lahoda, V.
Kouzelné panství Reného Magritta.
Lidé a země, 50 [2] 104-107 (2001).

082965 - UDU-I 20010140 CZ cze N
Lahoda, V.
Surrealismus kapitána Cooka. Roland Penrose, sběratel a dobyvatel moderního umění.
Literární noviny, 12 [36] 13 (2001.09.05).

083031 - UDU-I 20010206 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
Češi a Němci ve výtvarném umění: Od Osmy k Prager Sezession.
In: Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. - (Ed. Koschmal, W.; Nekula, M.; Rogall, J.). - Praha, Paseka 2001. - S. 178-183.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

083032 - UDU-I 20010207 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
Kuboexpresionismus a rondokubismus.
In: Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. - (Ed. Koschmal, W.; Nekula, M.; Rogall, J.). - Praha, Paseka 2001. - S. 184-187.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

083033 - UDU-I 20010208 RIV DE ger M
Lahoda, V.
Deutsche und die bildende Kunst in Böhmen: Von Osma bis zur Prager Sezession.
In: Deutsche und Tschechen. Geschichte. Kultur. Politik. - (Ed. Koschmal, W.; Nekula, M.; Rogall, J.). - München, C. H. Beck 2001. - S. 245-252.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

083034 - UDU-I 20010209 RIV DE ger M
Lahoda, V.
Kuboexpressionismus und Rondokubismus.
In: Deutsche und Tschechen. Geschichte. Kultur. Politik. - (Ed. Koschmal, W.; Nekula, M.; Rogall, J.). - München, C. H. Beck 2001. - S. 253-258.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082839 - UDU-I 20010014 RIV CZ cze C
Lorenzová, H.
Český biedermeier a náhrobní poezie.
In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, Koniasch Latin Press 2001. - S. 152-160.
[Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 01.03.09-01.03.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/01/0627; GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082966 - UDU-I 20010141 RIV CZ cze J
Lorenzová, H.
Estetika ve střední Evropě na sklonku 18. století. Časopis Apollo.
Estetika, 37 [2/3] 65-76 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033802

082967 - UDU-I 20010142 RIV CZ cze R
Lorenzová, H.
[Recenze].
Rec.: Perniola, M.: Estetika 20. století. - Praha 2000. 169 s.
Estetika, 37 [2/3] 160-167 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082838 - UDU-I 20010013 RIV CZ cze G
Lorenzová, H. - Petrasová, T.
Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku Sympozia k problematice 19. století. (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, Koniasch Latin Press 2001. - 425 s.
[Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 01.03.09-01.03.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/01/0627; GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082855 - UDU-I 20010030 CZ cze J
Muchka, I.
Opus Italicum. Z italsko-českého kolokvia.
Architekt, 47 [1] 68 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082833 - UDU-I 20010008 RIV CZ cze B
Muchka, I. P.
Architektura renesanční. Praha, Správa Pražského hradu a DaDa 2001. - 177 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082834 - UDU-I 20010009 RIV CZ eng B
Muchka, I. P.
Architecture of the Renaissance. Prague, Prague Castle Administration 2001. - 177 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082903 - UDU-I 20010078 RIV CZ cze/eng J
Muchka, I. P.
Architektura renesance.
Pražský hrad, 7 [2] 15-20 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082910 - UDU-I 20010085 CZ cze J
Muchka, I. P.
Opus italicum: Italsko - české kolokvium.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [1] 8-9 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083004 - UDU-I 20010179 RIV CZ cze/eng U
Muchka, I. P.
Deset století architektury. Architektura renesanční. 209 s.
[ Praha (CZ), 01.04.06-01.10.31 (E-CST 40/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082882 - UDU-I 20010057 RIV CZ cze R
Nešlehová, M.
[Recenze].
Rec.: Brunclík, P. (ed.): Adriena Šimotová. - Praha, 2001. 303 s.
Ateliér, 14 [16/17] 3 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082883 - UDU-I 20010058 RIV CZ cze J
Nešlehová, M.
Barevná socha.
Ateliér, 14 [20] 4 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082884 - UDU-I 20010059 RIV CZ cze J
Nešlehová, M.
Karlovarská Galerie umění bilancovala podruhé.
Ateliér, 14 [16/17] 12 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082968 - UDU-I 20010143 RIV CZ cze M
Nešlehová, M.
Nová řeč - nové významy.
In: Robert Piesen. - (Ed. Raimanová, I.; Železná, M.). - Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2001. - S. 91-105.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082970 - UDU-I 20010145 RIV CZ cze M
Petišková, T.
Karel Svolinský a padesátá léta.
In: Karel Svolinský (1896 - 1986). - (Ed. Musil, R.; Burget, E.). - Praha, Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové 2001. - S. 187-190.

082827 - UDU-I 20010002 RIV CZ cze M
Petrasová, T.
Architektura "státního" klasicismu, palladiánského neoklasicismu a počátků romantického historismu. Čechy 1780 - 1840.
In: Dějiny českého výtvarného umění 1780/1790. - (Ed. Petrasová, T.; Lorenzová, H.). - Praha, Academia 2001. - S. 28-60.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033602; GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082840 - UDU-I 20010015 RIV CZ cze C
Petrasová, T.
Utopie a pragmatismus osvícenské architektury: klasicistní hrobky a hřbitovy.
In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, Koniasch Latin Press 2001. - S. 152-160.
[Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 01.03.09-01.03.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/01/0627; GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082856 - UDU-I 20010031 CZ cze J
Petrasová, T.
O devastacích architektury 19. století. Interview.
Architekt, 47 [12] 53 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082911 - UDU-I 20010086 CZ cze J
Petrasová, T.
Habsburský dvůr a Praha.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [1] 14-15 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082912 - UDU-I 20010087 CZ cze J
Petrasová, T.
Devastace architektury 19. století - když se dva perou, třetí má parcelu.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [2] 19-20 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083027 - UDU-I 20010202 RIV CZ ger J
Petrasová, T.
Die unvollendete puristische Instandsetzung des hohen Turms der St.-Veits-Kathedrale zu Prag (1879 - 1911): Quelle der Erkenntnis und Ursprung von Irrtümern.
Umění, 49 [3/4] 305-320 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/1245

082826 - UDU-I 20010001 RIV CZ cze B
Petrasová, T. - Lorenzová, H.
Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890. (Ed. Petrasová, T.; Lorenzová, H.). - Praha, Academia 2001. - 876 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033602; GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082971 - UDU-I 20010146 RIV CZ cze M
Petrasová, T. - Lorenzová, H.
Sochařství romantického historismu. Čechy 1840 - 1860.
In: Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890. - (Ed. Petrasová, T.; Lorenzová, H.). - Praha, Academia 2001. - S. 282-305.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033602; GA AV ČR(CZ) KSK8015116

083006 - UDU-I 20010181 RIV CZ cze U
Petrasová, T. - Mádl, M. - Bukovinská, B.
Devastace architektury 19. století. 1 s.
[ Praha (CZ), 01.11.01 (W-CST 110/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083005 - UDU-I 20010180 RIV CZ cze/eng U
Petrasová, T. - Zatloukal, P.
Deset století architektury. Architektura 19. století. 209 s.
[ Praha (CZ), 01.04.06-01.10.31 (E-CST 40/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082857 - UDU-I 20010032 RIV CZ cze J
Platovská, M.
Smíchov a Anděl - z historie.
Architekt, 47 [2] 22-23 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082886 - UDU-I 20010061 RIV CZ cze J
Platovská, M.
Knihovna Akademie věd ČR v "Ullmanově" hávu.
Stavba, 8 [1] 20-23 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082972 - UDU-I 20010147 RIV IT ita/eng B
Platovská, M.
Josef Gočár. U Černé Matky Boží, Praga. (Ed. Denti, G.). - Firenze, Alinea 2001. - 36 s. - (Momenti Di Architettura Moderna. 26).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082913 - UDU-I 20010088 CZ cze J
Roháček, J.
Epigraphica-europea.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [1] 17 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082914 - UDU-I 20010089 CZ cze J
Roháček, J.
Die Deutschen Inschriften dnes.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [2] 8-10 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082915 - UDU-I 20010090 CZ cze J
Roháček, J.
Druhé diskusní zasedání k problematice sepulkrálních památek.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [2] 11-12 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083017 - UDU-I 20010192 RIV CZ cze R
Roháček, J.
[Recenze].
Rec.: Deutsche Inschriften. Terminologie zur Schriftbeschreibung. - Wiesbaden 1999. 104 s.
Archivní časopis, 51 [1] 67-68 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083018 - UDU-I 20010193 RIV CZ cze R
Roháček, J.
[Recenze].
Rec.: Koch, W. - Glaser, M. - Bornschlegel, F. A.: Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik (1992 - 1997). - Hannover 2000. 768 s.
Archivní časopis, 51 [4] 293-294 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082841 - UDU-I 20010016 RIV CZ cze C
Sadílková, P.
Smrt hrdiny v historické malbě: mezi symbolickým příběhem a meditací o smrti.
In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, Koniasch Latin Press 2001. - S. 127-137.
[Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Plzeň (CZ), 01.03.09-01.03.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/01/0627; GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082975 - UDU-I 20010150 RIV CZ cze R
Samek, B.
[Recenze].
Rec.: Pacáková-Hošťálková, B. - Petrů, J. - Riedl, D. - Svoboda, A. M.: Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. - Praha 1999. 520 s.
Vlastivědný věstník moravský, 53 [1] 107-108 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082977 - UDU-I 20010152 RIV CZ cze M
Samek, B.
Vědecká pozůstalost Václava Richtera.
In: Umění a svět. Studie z teorie dějin umění. - (Ed. Samek, B.; Kudělka, Z.). - Praha, Academia 2001. - S. 406-410.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0538

082978 - UDU-I 20010153 RIV CZ cze M
Samek, B.
Předmluva.
In: Umění a svět. Studie z teorie dějin umění. - (Ed. Samek, B.; Kudělka, Z.). - Praha, Academia 2001. - S. 5-8.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0538

082976 - UDU-I 20010151 RIV CZ cze B
Samek, B. - Kudělka, Z.
Václav Richter: Umění a svět. Studie z teorie dějin umění. (Ed. Samek, B.; Kudělka, Z.). - Praha, Academia 2001. - 439 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0538

082858 - UDU-I 20010033 RIV CZ cze J
Svobodová, M.
Kostel na sídlišti. Komunitní centrum sv. Prokopa v Praze.
Architekt, 47 [7] 13 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082859 - UDU-I 20010034 RIV CZ cze J
Svobodová, M.
Feng šuej, Vize a Praha. Nad výstavou Obytný prostor.
Architekt, 47 [2] 70 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083015 - UDU-I 20010190 RIV CZ cze R
Svobodová, M.
[Recenze].
Rec.: Platovská, M.: Josef Gočár. U Černé Matky Boží, Praga. - Firenze 2001. 36 s.
Umění, 49 [3/4] 355-356 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082916 - UDU-I 20010091 CZ cze J
Šroněk, M.
Historické diskusní fórum.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [1] 11-12 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082860 - UDU-I 20010035 CZ cze J
Švácha, R.
Téma průhlednosti. Radnice v Českých Budějovicích.
Architekt, 47 [1] 17 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082861 - UDU-I 20010036 CZ cze J
Švácha, R.
Ochránce Anděla. Zlatý Anděl v Praze na Smíchově.
Architekt, 47 [2] 16-17 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082862 - UDU-I 20010037 CZ cze J
Švácha, R.
Petr Vaďura. Medailon.
Architekt, 47 [2] 72 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082863 - UDU-I 20010038 CZ cze J
Švácha, R.
Otázky hotelu, otázky Prahy. Hotel Four Seasons v Praze.
Architekt, 47 [4] 14-15 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082866 - UDU-I 20010041 CZ cze J
Švácha, R.
S výsledky nesouhlasím, ale vítězům držím palce. Dvakrát ke Grand Prix.
Architekt, 47 [8] 55 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082867 - UDU-I 20010042 CZ cze J
Švácha, R.
Deset století architektury.
Architekt, 47 [8] 69-70 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082869 - UDU-I 20010044 CZ cze J
Švácha, R.
Drahé, dobré... Vila v Podolí.
Architekt, 47 [11] 23 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082870 - UDU-I 20010045 CZ cze J
Švácha, R.
Světlý prostor s temnou instalací. Rekonstrukce Moravské galerie v Brně.
Architekt, 47 [11] 34-35 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082887 - UDU-I 20010062 CZ cze J
Švácha, R.
Restaurace Müllerovy vily v Praze.
Stavba, 8 [1] 14-15 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082888 - UDU-I 20010063 CZ cze J
Švácha, R.
Urbanismus, ochranářství, konstruování.
Stavba, 8 [1] 35-37 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082889 - UDU-I 20010064 CZ cze J
Švácha, R.
Stirling a Jencks: debata dvou postmodernistů.
Stavba, 8 [1] 43 (2001).

082890 - UDU-I 20010065 CZ cze J
Švácha, R.
Bez patosu. Památník v Liberci.
Stavba, 8 [2] 26-27 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082891 - UDU-I 20010066 CZ cze J
Švácha, R.
Druhá věž. Profesionální meteorologická stanice Cheb.
Stavba, 8 [2] 54-55 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082892 - UDU-I 20010067 CZ cze J
Švácha, R.
Sanatorium Dr. Petáka.
Stavba, 8 [2] 59-60 (2001).

082893 - UDU-I 20010068 CZ cze J
Švácha, R.
OMA o soudobém městě.
Stavba, 8 [2] 67 (2001).

082894 - UDU-I 20010069 CZ cze J
Švácha, R.
Stirling o regionalismu.
Stavba, 8 [3] 14 (2001).

082895 - UDU-I 20010070 CZ cze J
Švácha, R.
Architektura a voda.
Stavba, 8 [3] 22-23 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082896 - UDU-I 20010071 CZ cze J
Švácha, R.
Václav Cigler - krajinář.
Stavba, 8 [3] 23 (2001).

082897 - UDU-I 20010072 CZ cze R
Švácha, R.
Kniha o Müllerově vile.
Rec.: Ksandr, K. (ed.): Müllerova vila. Adolf Loos a Karel Lhota. - Praha, Argo 2000. 419 s.
Stavba, 8 [3] 7 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082898 - UDU-I 20010073 CZ cze J
Švácha, R.
Obnova Markovy vily od Jana Kotěry.
Stavba, 8 [4] 66 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082899 - UDU-I 20010074 CZ cze J
Švácha, R.
Aldo van Eyck: téma nečasovosti.
Stavba, 8 [4] 70 (2001).

082900 - UDU-I 20010075 CZ cze J
Švácha, R.
Philip Johnson o Schinkelovi a Miesovi: nadčasové v moderním.
Stavba, 8 [5] 52 (2001).

082901 - UDU-I 20010076 CZ cze J
Švácha, R.
Friedrich Kiesler: Magická jednota, Velké sklo.
Stavba, 8 [6] 22 (2001).

082979 - UDU-I 20010154 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Vrcholné údobí, 1906 - 1912.
In: Jan Kotěra 1871 - 1923, zakladatel moderní české architektury. - (Ed. Šlapeta, V.). - Praha, Obecní dům 2001. - S. 141-199.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082980 - UDU-I 20010155 RIV CZ eng M
Švácha, R.
The Culminant Years, 1906 - 1912.
In: Jan Kotěra 1871 - 1923, the Founder of Modern Czech Architecture. - (Ed. Šlapeta, V.). - Prague, Municipal House 2001. - S. 141-199.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082981 - UDU-I 20010156 RIV SK cze J
Švácha, R.
Dojmy porotce.
Projekt, 43 [2] 31 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082983 - UDU-I 20010158 RIV CZ cze R
Švácha, R.
Dvě publikace o Babě.
Rec.: Templ, S. - Fragner, B. (ed.): Baba. Osada Svazu čs. díla Praha. - Praha 2000. 196 s.Osada Baba - Plány a modely. - Praha 2000. 237 s.
Za starou Prahu, 31 [1/2] 37 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082984 - UDU-I 20010159 CZ cze J
Švácha, R.
Argumenty pro muzeum.
Fórum architektury a stavitelství, 9 [3] 22-23 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082985 - UDU-I 20010160 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Dílo Zdeňka Plesníka a jeho kontext.
In: 3 vily architekta Zdeňka Plesníka. Zikmundova, Hanzelkova, Liškova. - (Ed. Všetečka, P.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2001. - S. 160-177.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082986 - UDU-I 20010161 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Prostor vily Tugendhat.
In: Vila Grety a Fritze Tugendhatových. Stavebně historický průzkum, část A. - Praha, Státní ústav památkové péče 2001. - S. -.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082987 - UDU-I 20010162 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Litomyšlský zázrak.
In: Litomyšl a soudobá architektura. - (Ed. Burian, A.; Pelčák, P.; Wahla, I.). - Brno, Obecní dům 2001. - S. 8-19.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

082990 - UDU-I 20010165 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Představy a metafory. Richtrova teorie architektonického prostoru, 1944 - 1948.
In: Václav Richter 1900 - 1970. - (Ed. Togner, M.). - Olomouc, Univerzita Palackého 2001. - S. 41-50.
Výzkumný záměr: CEZ:MSM152100017

082991 - UDU-I 20010166 CZ cze N
Švácha, R.
Snese současná česká architektura srovnání se světem? Rozhovor s historikem architektury R. Šváchou.
Lidové noviny. Pátek, 14 [76] 27 (2001.03.30).

082992 - UDU-I 20010167 CZ cze N
Švácha, R.
Anděl.
Literární noviny, 12 [8] 13 (2001.02.21).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082993 - UDU-I 20010168 CZ cze N
Švácha, R.
Frank Lloyd Wright.
Literární noviny, 12 [13] 12 (2001.03.28).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082994 - UDU-I 20010169 CZ cze N
Švácha, R.
Deset století architektury.
Literární noviny, 12 [23] 13 (2001.06.06).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082995 - UDU-I 20010170 CZ cze N
Švácha, R.
Four Seasons. Kronika síly peněz.
Literární noviny, 12 [34] 13 (2001.08.22).

082996 - UDU-I 20010171 CZ cze N
Švácha, R.
Novinky z Brna.
Literární noviny, 12 [48] 13 (2001.11.28).

095263 - UDU-I 20023071 RIV CZ eng J
Švácha, R.
The Architects Have Overslept: Space As a Construct of Art Historians, 1888 - 1914.
Umění, 49 [6] 487-500 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

095288 - UDU-I 20023096 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Ke spisu Augusta Schmarsowa o podstatě architektury z roku 1893.
Umění, 49 [6] 561-562 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

109039 - UDU-I 20033310 CZ cze/eng M
Švácha, R.
K autorství Winternitzovy vily.
In: Adolf Loos a rekonstrukce Müllerovy vily. - Praha, J. H. and Archys 2001. - S. 40, 62.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082864 - UDU-I 20010039 CZ cze J
Švácha, R. - Hůrka, J. - Rothbauerová, V.
Hovory o architektuře.
Architekt, 47 [4] 38-41 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082871 - UDU-I 20010046 CZ cze J
Švácha, R. - Roubík, M.
Hovory o architektuře.
Architekt, 47 [12] 13-17 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082865 - UDU-I 20010040 CZ cze J
Švácha, R. - Rusín, T. - Wahla, I. - Novák, A. - Valenta, P.
Hovory o architektuře.
Architekt, 47 [8] 38-45 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082868 - UDU-I 20010043 CZ cze J
Švácha, R. - Střítecký, J.
Hovory o architektuře.
Architekt, 47 [10] 38-42 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082847 - UDU-I 20010022 RIV CZ cze J
Vlček, P.
Anglický krajinářský park v Krásném Dvoře.
Umění, 49 [3/4] 337-349 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082997 - UDU-I 20010172 RIV CZ cze B
Vlček, P.
Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. 2. vyd. Praha, Libri 2001. - 623 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

082998 - UDU-I 20010173 RIV CZ cze M
Vlček, P.
[Hesla malířů, architektů a stavitelů].
In: Kdo byl kdo, proslulí návštěvníci. - (Ed. Richter, J.). - Praha, Libri 2001. - S. 27-515.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082999 - UDU-I 20010174 CZ cze J
Vlček, P.
Poznámky k poznámkám inženýra Vinaře.
Stavba, 8 [4] 15 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082837 - UDU-I 20010012 RIV CZ cze M
Všetečková, Z.
Gotické nástěnné malby v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
In: Královský Vyšehrad II. - Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2001. - S. 133-153.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

082904 - UDU-I 20010079 RIV CZ cze/eng J
Všetečková, Z.
Restaurování levého pole mozaiky Poslední soud na Zlaté bráně v roce 2000.
Pražský hrad, 7 [1] 19-21 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

082917 - UDU-I 20010092 CZ cze J
Všetečková, Z.
Mezinárodní setkání odborníků při příležitosti výstavy Relikviář sv. Maura - proces restaurování jedinečné památky.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 13 [1] 13-14 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083000 - UDU-I 20010175 RIV CZ cze R
Všetečková, Z.
[Recenze].
Rec.: Rosario, I.: Art and Propaganda: Charles IV of Bohemia 1346 - 1378. - Woodbridge 2000. 155 s.
Umění, 49 [2] 176-178 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

083020 - UDU-I 20010195 RIV CZ cze/eng C
Všetečková, Z.
Podzim středověku v moravských a slezských nástěnných malbách konce 14. a počátku 15. století.
In: Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století. - (Ed. Martyčáková, A.). - Brno, Moravská galerie 2001. - S. 21-31.
[Podzim středověku. Brno (CZ), 00.02.24-00.02.25 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

083029 - UDU-I 20010204 RIV CZ ger C
Všetečková, Z.
Die gotischen Wandgemälde im Kreuzgange des Emmausklosters.
In: The Old Testament as Inspiration in Culture. International Academic Symposium, Prague 1995. - (Ed. Heller, J.; Talmon, S.; Hlaváčková, H.). - Třebenice, Mlýn 2001. - S. 96-110.
[The Old Testament as Inspiration in Culture. Praha (CZ), 95.09.00 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11