ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

097906 - USP-I 20020020 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Němcová, L.: Vybrané kapitoly z českého družstevnictví. - Praha, 2001. 163 s.
Právník, 141 [5] 613-614 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097907 - USP-I 20020021 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Witkowski, W.: Aleksander This a Jan Kanty Wolowski - wybitni prawnicy Królewstwa Polskiego. - Lublin, 2001. 271 s.
Právník, 141 [5] 614 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097911 - USP-I 20020025 RIV CZ cze M
Adamová, K.
K otázce kontinuity a diskontinuity práva v České republice.
In: Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. - Praha, Karolinum 2002. - S. 73-78.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097916 - USP-I 20020030 RIV CZ cze M
Adamová, K.
Proces potlačení hospodářské samosprávy.
In: Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. - Praha, Karolinum 2002. - S. 203-207.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097932 - USP-I 20020047 RIV CZ cze M
Adamová, K.
Vývoj právní vědy v českých zemích v letech 1945-1989.
In: Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990. - Praha, Karolinum 2002. - S. 51-72.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097934 - USP-I 20020049 RIV DE ger J
Adamová, K.
Souveränität und Gesamstaat im Werk des Johannes Althusius und dessen Beziehung zur tschechischen Konföderation von 1619.
Zeitschrift der Savigny - Stiftung für Rechtsgeschichte, [Band 119] 157-174 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097937 - USP-I 20020052 RIV SK cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Braun, J.: Einführung in die Rechtswissenschaft. - Tübingen, 1997.
Právny obzor, 85 [2] 186-187 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097949 - USP-I 20021968 RIV CZ cze B
Adamová, K. - Křížkovský, F.
Stručné dějiny diplomacie. Praha, C.H.Beck 2002. - 346 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097936 - USP-I 20020051 RIV CZ cze B
Adamová, K. - Mates, P.
Malá encyklopedie českých právníků. Praha, Linde 2002. - 184 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097935 - USP-I 20020050 RIV PL pol M
Adamová, K. - Šouša, J.
O prawnej ochronie zwierzat na ziemiach czeskich 1853-1948.
In: Prawna ochrona zwierzat. - Lublin, Oficyna Wydawnictwa Verba 2002. - S. 43-63.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097902 - USP-I 20020015 RIV CZ cze R
Blahož, J.
[Recenze].
Rec.: Šišková, N.: Evropská unijní ochrana lidských práv. - Praha, 2001. 217 s.
Právník, 141 [4] 489-491 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097927 - USP-I 20020042 RIV CZ cze J
Blahož, J.
Základní lidské a občanské právo na zdravé životní prostředí: srovnávací pohled.
Právník, 141 [12] 1253-1265 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097892 - USP-I 20020005 RIV CZ cze J
Brabec, F.
Elektronické právo na Slovensku.
Právník, 141 [2] 257-259 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097945 - USP-I 20020060 CZ cze J
Brabec, F.
Konec správního soudu v Čechách? aneb trpký postesk o jednom výsledku české legislativy.
epravo.cz, [16514] - (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097944 - USP-I 20020059 CZ cze J
Brabec, F. - Haškovcová, T. N.
New Laws Aim Domain Name Apeculators.
Prague Business Journal, -, [-] - (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097950 - USP-I 20021969 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Poznámky k návrhu obecné části občanského zákoníku.
Justiční praxe, L. [8] 501-506 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097922 - USP-I 20020036 RIV CZ cze B
Eliáš, K. - Bejček, J. - Hajn, P. - Ježek, J.
Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo. 3. vyd. Praha, C.H.Beck 2002. - 587 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097908 - USP-I 20020022 RIV CZ cze J
Eliáš, K. - Havel, B.
Zpráva o stavu prací nad novým obchodním zákonem.
Právní rozhledy, 10 [5] 249-253 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097905 - USP-I 20025022 RIV CZ cze J
Eliáš, K. - Havel, B.
Pojetí rekodifikace obchodního práva.
Justiční praxe, 50 [1-2] 1-2 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097889 - USP-I 20020002 RIV CZ cze T
Grospič, J.
Vliv vládních a správních reforem na přechod od direktivní ekonomiky k tržní ekonomice [příklad států střední a východní Evropy].
Orig.: Pitschas, R.: Einflüsse der Regierungs- und Verwaltungsreformen auf den šbergang von der Zentralverwaltungswirtschaft zur Markwirtschaft.
Právník, 141 [1] 39-51 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097917 - USP-I 20020031 RIV PL eng M
Grospič, J.
The Constitutional Court of the Czech Republic and Law-Making.
In: Konstytucja i wladza we wspólczesnym swiecie. - Warzsawa, Wydawnictwo Sejmowe 2002. - S. 477-483.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097918 - USP-I 20020032 RIV CZ cze C
Grospič, J.
Stát a veřejný zájem v konstitucionalistice a ústavním právu.
In: Český stát a vzdělanost. - Praha, Karolinum 2002. - S. 332-336.
[Role státu v transformující se české společnosti. Lužany (CZ), 01.09.06-01.09.07 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097921 - USP-I 20020035 RIV CZ cze R
Grospič, J.
[Recenze].
Rec.: Stein, E.: Česko - Slovensko, konflikt - roztržka - rozpad. - Praha, 2000. 371 s.
Právník, [11] 1245-1252 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097948 - USP-I 20020063 RIV CZ cze J
Kanda, A.
Nové základy úpravy soukromého práva.
Právní rádce, 10 [11] 11-14 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/01/1424
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097951 - USP-I 20020067 RIV CZ cze J
Kindl, M.
Teoretické (a z nich plynoucí velmi praktické) problémy daňové kontroly.
Právní rozhledy, 10 [7] 334-339 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097924 - USP-I 20020039 RIV CZ cze J
Knoll, V. - Outlá, V. - Smržová, P. - Šejvl, M.
Jak se studuje na Právnické fakultě Ruské univerzity družby národů RUDN v Moskvě.
Právník, 141 [6] 711-716 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097899 - USP-I 20020012 RIV CZ cze J
Matejka, J.
Vybrané právní překážky elektronického obchodu.
Parlamentní zpravodaj, 8 [3] 12-13 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097913 - USP-I 20020027 RIV CZ cze R
Matejka, J.
[Recenze].
Rec.: Čermák, K.: Internet a autorské právo. - Praha, 2001.
Právník, 141 [12] 1365-1366 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097915 - USP-I 20020029 RIV CZ cze J
Matejka, J.
Úprava spotřebitelských smluv v právním řádu ČR se zvláštním zřetelem k tzv. distančním smlouvám.
Právník, 141 [9] 946-980 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097925 - USP-I 20020040 RIV CZ cze J
Matejka, J.
K novele zákona o elektronickém podpisu.
Právni zpravodaj, [12] 7-9 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7068203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097894 - USP-I 20025008 RIV CZ cze J
Matejka, J. - Chum, V.
K právní úpravě elektronického podpisu.
Bulletin advokacie, 49 [3] 27-41 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097888 - USP-I 20020001 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Pardubice 2001. Informace.
Zdravotnictví a právo, 6 [1] 17 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097890 - USP-I 20020003 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Trestněprávní aspekty lékárenského práva.
Zdravotnictví a právo, 6 [2] 12-15 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097898 - USP-I 20020011 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Některé filozofickoprávní pohledy na život a smrt.
Zdravotnictví a právo, 6 [3] 20-23 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097903 - USP-I 20020016 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Euthanasie - poznámky na okraj.
Príma Lex, 2 [1] 11 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097912 - USP-I 20020026 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Devitalizace z hlediska přístupného rizika.
Zdravotnictví a právo, 6 [9] 14-17 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097928 - USP-I 20020043 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Několik úvah nad trestným činem znásilnění podle Ô 241 trestního zákona po novele.
Trestní právo, 7 [10] 11-13 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097931 - USP-I 20020046 RIV CZ cze B
Mitlöhner, M.
Základy práva v učitelské praxi. Hradec Králové, Gaudeamus 2002. - 59 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097943 - USP-I 20020058 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Eutahnasie - náměty k diskuzi.
Zdravotnictví a právo, 6 [11] 11-13 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097897 - USP-I 20020010 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Věcné břemeno z roku 1830 v katastru nemovitostí?
Právní rádce, 10 [2] 32-34 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB7069203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097901 - USP-I 20020014 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Mezinárodněprávní suverenita svatého stolce a smlouva o úpravě vzájemných vztahů s Českou republikou.
Právní rádce. Příloha, 10 [3] 1-7 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097909 - USP-I 20020023 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Tzv. sudetoněmecká otázka a poválečné dekrety prezidenta republiky.
Právní rádce. Příloha, 10 [5] 1-7 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097893 - USP-I 20020006 RIV CZ cze R
Novák, F.
[Recenze].
Rec.: Králík, M.: Právo ve sportu. - Praha, 2001. 278 s.
Právník, 141 [2] 254-256 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097895 - USP-I 20020008 RIV CZ cze J
Pauknerová, M.
Společnosti v mezinárodním právu soukromém - k novému vývoji v českém právu a v právu Evropských společenství.
Právník, 141 [3] 321-342 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/0077
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097938 - USP-I 20020053 RIV NL eng B
Pauknerová, M.
International Encyclopaedia of Laws - Czech Republic. (Ed. Blanpain, R.). - The Hague, Kluwer Law International 2002. - 156 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097939 - USP-I 20020054 RIV DE ger J
Pauknerová, M.
Die Haftung des Strassenfrachtführers und des Spediteurs nach tschechischem Recht.
Transportrecht, [6] 226-231 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097940 - USP-I 20020055 RIV CZ cze M
Pauknerová, M.
Sídlo společnosti a jeho přemístění - Der Sitz einer Gesellschaft und seine Verbegung.
In: Vývoj práva obchodních společností - Entwicklung des Recht der Handelsgesellschaften. - (Ed. Tichý, L.). - Praha, Univerzita Karlova 2002. - S. 50-72.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097941 - USP-I 20020056 RIV CZ cze J
Pauknerová, M.
Právo Světové obchodní organizace, právo ES a vnitrostátní právo.
Právní rozhledy. Evropské právo, [9] 1-5 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097891 - USP-I 20020004 RIV CZ cze J
Pipek, J.
K oprávnění svědka odepřít výpověď podle Ô 100 odstavec 2 trestního řádu [diskuse].
Bulletin advokacie, 49 [2] 40-45 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097914 - USP-I 20020028 RIV CZ cze J
Pipek, J.
K novelizaci úpravy odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.
Trestněprávní revue, 1 [8] 224-226 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097900 - USP-I 20020013 RIV CZ cze J
Šamalík, F.
Vztah listiny základních práv a svobod k Ústavě České republiky.
Právník, 141 [1] 1-38 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097910 - USP-I 20020024 RIV CZ cze R
Šejvl, M.
[Recenze].
Rec.: Hochstrasser, T. J.: Natural Law Theories in the Early Englightenment. - Cambridge, 2000. 246s.
Právník, 141 [6] 704-706 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097904 - USP-I 20020017 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Procesní aspekty v žímském statutu Mezinárodního trestního soudu.
Právník, 1 [4] 97-103 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097919 - USP-I 20020033 RIV CZ cze C
Šturma, P.
Globalizace, stát a mezinárodní právo.
In: Český stát a vzdělanost. - Praha, Karolinum 2002. - S. 179-186.
[Role státu v transformující se české společnosti. Lužany (CZ), 01.09.06-01.09.07 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097923 - USP-I 20020037 RIV CZ cze J
Šturma, P.
žímský statut MTS vstupuje v platnost.
Právní zpravodaj, 2 [7] 6-8 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097926 - USP-I 20020041 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Zpráva o účasti na 70. konferenci International Law Association v New Delhi.
Právník, 141 [8] 913-915 (2002).
[International Law Association /70./. New Dehli (IN), 02.04.03-02.04.07 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097929 - USP-I 20020044 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Postavení mezinárodních smluv po novele Ústavy ČR.
České právo životního prostředí, 2 [2] 3-10 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097930 - USP-I 20020045 RIV CZ cze B
Šturma, P.
Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Praha, Karolinum 2002. - 311 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097942 - USP-I 20020057 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Implementace rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.
Právní rozhledy. Evropské právo, [11] 1-6 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

110090 - USP-I 20043008 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Zásady mezinárodního práva životního prostředí.
Acta Universitatis Carolinae, - [2-3] 9-25 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

097896 - USP-I 20020009 RIV CZ cze J
Vostrá, L.
Dny otevřených dveří v Akademii věd ČR.
Právník, 141 [3] 376-377 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11