ASEP

ÚTAM - Ústav teoretické a aplikované mechaniky

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

025438 - UTAM-F 950067 CZ eng C
Bartoš, F. - Bouška, F. - Frýba, L. - Novotný, P.
Experimental investigations of an orthotropic plate.
In: Experimental Methods and their Development in Accordance with Numerical Modelling. - (Ed. Jíra, J.). - Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - S. 1-2.
[Bilateral Czech-German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: ERRI(NL) D 191

030129 - UTAM-F 960021 CZ cze V
Boháč, J.
Stlačitelnost a pevnost nasyceného granulovaného jílu. Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - 10+40 obr. s.
Grant: GA103/94/0087

025417 - UTAM-F 950043 CZ cze C
Boháč, J. - Feda, J.
Chování rozpukaných třetihorních jílů.
In: Zakládání '95 Brno. - Brno, ČGS při ČSSI 1995. - S. 168-173.
[Zakládání '95. Brno (CZ), 95.10.16-95.10.17]
Grant: GA103/94/0087

025416 - UTAM-F 950042 DK eng C
Boháč, J. - Feda, J. - Herle, I. - Klablena, P.
Properties of fissured Brno clay.
In: Proceedings 11. ECSMFE. - Kodaň, Danish Geological Society 1995. - S. 3.19-3.24.
[European Conference on SMFE /11./. Kodaň (DK), 95.05.28-95.06.01]
Grant: GA103/94/0087

025456 - UTAM-F 950085 HU eng C
Brož, P. - Eliášová, M. - Lövitová, O. - Škaloud, M.
Experimental investigation into the "breathing" of steel plate girder webs.
In: Stability of steel structures. - (Ed. Iványi, M.; Veröci, B.). - Budapešť, Technical University 1995. - S. 199-205.
[Internatinal Colloquium Stability of Steel Structures. Budapešť ( HU), 95.09.21-95.09.23]
Grant: IAA271403

025454 - UTAM-F 950083 HU eng C
Djubek, J. - Kodnár, R. - Škaloud, M. - Zörnerová, M.
Failure mechanism of webs subjected to repeated loading and theoretical approach to the problem.
In: Stability of steel structures. - (Ed. Iványi, M.; Veröci, B.). - Budapešť, Technical University 1995. - S. 207-216.
[Internatinal Colloquium Stability of Steel Structures. Budapešť ( HU), 95.09.21-95.09.23]
Grant: IAA271403

054013 - UTAM-F 980011 CZ cze J
Drdácký, M.
Poruchy kamenných prvků svatovítské katedrály.
Materiály pro stavbu, 1 [2] 6-10 (1995).

054014 - UTAM-F 980012 CZ cze K
Drdácký, M.
Prevence poruch a snižování nákladů při přestavbách a změně účelu užívání budov.
In: Sborník přednášek z česko-amerického sympozia "Cesty k dostupnému bydlení". - Praha/Telč, SIA Praha 1995. - S. 55-66.
[Cesty k dostupnému bydlení. Praha (CZ), 95.10.09]

054015 - UTAM-F 980013 CZ cze J
Drdácký, M.
(Roz)lepená dřevěná konstrukce.
Materiály pro stavbu, 1 [1] 42-44 (1995).

054016 - UTAM-F 980014 CZ cze J
Drdácký, M.
Spolehlivost tenkostěnných kovových podhledů.
Materiály pro stavbu, 1 [4] 20-22 (1995).

054017 - UTAM-F 980015 CZ cze J
Drdácký, M.
Sanace tenkostěnné ocelové konstrukce poškozené požárem.
Materiály pro stavbu, 1 [5] 52-55 (1995).

054022 - UTAM-F 980044 RIV NO eng C
Drdácký, M.
Comments on communication in heritage towns.
In: Proceedings of the 3rd International Symposium of World Heritage Cities. - Bergen, OWHC 1995. - S. 260-261.
[International Symposium of World Heritage Cities /3./. Bergen (NO), 95.05.05]

054023 - UTAM-F 980045 RIV FR eng C
Drdácký, M.
Comments and recommendations to the Proposal for a World Heritage Information Network.
In: Proceedings of the UNESCO Meeting of Experts. - Paris, UNESCO 1995. - S. 10.
[UNESCO Meeting of Experts. Paris (FR), 95.05.05]

054018 - UTAM-F 980039 RIV PL eng C
Drdácký, M. - Bartoš, F. - Lesák, J.
Leightweight girders with perforated webs.
In: Leightweight Structures in Civil Engineering. - (Ed. Obrebski, J.B.). - Warsaw, Warsaw University 1995. - S. 338-347.
[International Conference. Warsaw (PL), 95.09.25-95.09.29]

054019 - UTAM-F 980041 RIV HU eng C
Drdácký, M. - Bartoš, F. - Lesák, J.
Perforated plates in thin-walled structures.In :Stability of Steel Structures.
In: Proceedings of the International Colloquium. - (Ed. Iványi, M.; Veroci, B.). - Budapest, Tech. Universita Budapest 1995. - S. I/217-I/224.
[International Colloquium - Stability of Steel Structures. Budapest (HU), 95.09.21-95.09.23]

054020 - UTAM-F 980042 RIV IT eng C
Drdácký, M. - Vašek, M.
A simple structural system for space roofs.In Spatial Structures Heritage, Present and Future.
In: Proceedings of the International Symposium IASS. - Milano, IASS 1995. - S. 247-254.
[International Symposium IASS. Padova (IT), 95.05.05]

054021 - UTAM-F 980043 RIV PL eng C
Drdácký, M. - Vašek, M.
Connections of space structures and their behaviour. In Leightweight Structures in Civil Engineering.
In: Leigtweight Structures in Civil Engineering. - (Ed. Orebski, J.). - Warsaw, Warsaw University 1995. - S. 721-724.
[International Conference. Warsaw (PL), 95.09.25-95.09.29]

025397 - UTAM-F 950017 CZ eng J
Feda, J.
Effect of structure on the axially compressed granulated clay.
Acta Technica CSAV, 40 [3] 309-337 (1995).
Grant: GA103/94/0087

025402 - UTAM-F 950022 CZ eng J
Feda, J.
Perturbations of the soil response.
Inženýrská mechanika, 2 [6] 1-10 (1995).
Grant: IAA2071501

025411 - UTAM-F 950034 NL eng C
Feda, J.
Mechanisms of collapse of soils.
In: Genesis and properties of collapsible soils. - (Ed. Derbyshire, E.; Dijkstra, T.; Smalley, I. J.). - Dordrecht, Kluwer Academic 1995. - S. 149-172.
[NATO Advanced Research Workshop on Genesis and Properties of Collapsible Soils. Loughborough (GB), 94.04.11-94.04.14]
Grant: IAA2071501

025412 - UTAM-F 950035 CZ cze C
Feda, J.
Difuze kolapsu v zeminách s dvojí pórovitostí.
In: Zakládání '95 Brno. - Brno, ČGS při ČSSI 1995. - S. 113-118.
[Zakládání '95. Brno (CZ), 95.10.16-95.10.17]
Grant: IAA2071501

025413 - UTAM-F 950036 SK cze C
Feda, J.
Specifické geomechanické problémy skládek.
In: Geologické problémy životného prostredia. - Bratislava, STU 1995. - S. 275-280.
[Geologické problémy životného prostredia. Bratislava (SK), 95.09.18-95.09.19]
Grant: GA AV ČR(CZ) 103/94/0

025414 - UTAM-F 950040 FR eng C
Feda, J.
Compression of unsaturated double-porosity clay.
In: Proceedings of 1st International Conference on Unsaturated Soils. - (Ed. Alonso, E. E.; Delage, P.). - Paris, Balkema A. A. 1995. - S. 711-718.
[International Conference on Unsaturated Soils /1./. Paris (FR), 95.09.06-95.09.08]
Grant: GA103/94/0087

030130 - UTAM-F 960022 CZ cze V
Feda, J.
Mechanika nenasycených zemin a edometrické zkoušky Marie 2-4/95. Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - 18+15 obr.+14 příloh s.
Grant: GA103/94/0087

030131 - UTAM-F 960005 IN eng C
Feda, J.
Collapsibility as a general feature of the soil behaviour.
In: Proceedings of the 13. ICSMFE. - New Delhi, Oxford & IBH 1995. - S. 142-143. - ().
[International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engeneering /13./. New Delhi (IN), 94.01.05-94.01.10]
Grant: GA107/94/0087

030132 - UTAM-F 960006 IN eng C
Feda, J.
Czech experiences with the preservation of historical monuments.
In: Proceedings of the 13. ICSMFE. - New Delhi, Oxford & IBH 1995. - S. 110-116.
[International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering /13./. New Delhi (IN), 94.01.05-94.01.10]
Grant: IAA2071501

030133 - UTAM-F 960007 CZ cze C
Feda, J.
Model a obraz světa.
In: Realismus ve světě a filosofii. - (Ed. Nosek, J.; Stachová, J.). - Praha, Filosofia 1995. - S. 205-214.
[Realismus ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 95.11.12-95.11.14]
Grant: IAA2071501

025442 - UTAM-F 950071 CZ eng C
Feda, J. - Boháč, J.
Collapsibility in the behaviour of soils.
In: Experimental Methods and their Development in Accordance with Numerical Modelling. - (Ed. Jíra, J.). - Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - S. 15-16.
[Bilateral Czech-German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: IAA2071501

025398 - UTAM-F 950018 US eng J
Feda, J. - Boháč, J. - Herle, I.
Physical similitude and structural collapse in Ko compression of soils.
Journal of Geotechnical Engineering ASCE, 121 [2] 210-215 (1995).
Grant: GA103/94/0087
[Impact factor:0.521(92) 0.373(93) 0.465(94) 0.382(95) 0.554(96) 0.693(97) 1.009(98) 0.000(99) ]

025399 - UTAM-F 950019 NL eng J
Feda, J. - Boháč, J. - Herle, I.
Shear resistance of fissured Neogene clays.
Engineering Geology, 39, [-] 171-184 (1995).
Grant: GA103/94/0087
[Impact factor:0.139(92) 0.086(93) 0.213(94) 0.339(95) 0.244(96) 0.125(97) 0.298(98) 0.323(99) 0.238(00) 0.281(01) 0,516(02) 0.687(03) ]

025407 - UTAM-F 950028 JP eng J
Feda, J. - Boháč, J. - Herle, I.
Ko-compression of reconstitued loess and sand with stress perturbation.
Soils and Foundations, 35 [3] - (1995).
Grant: IAA2071501
[Impact factor: 0.478(03) ]

025415 - UTAM-F 950041 DK eng C
Feda, J. - Herle, I. - Kurka, J. - Zavoral, J.
Neogene clays and claystone of Western Bohemia.
In: Proceedings of 11th ECSMFE. - Kodaň, Danish Geological Society 1995. - S. 7.69-7.74.
[European Conference on SMFE /11./. Kodaň (DK), 95.05.28-95.06.01]
Grant: GA103/94/0087

025434 - UTAM-F 950062 CZ cze C
Fiala, Z.
Lomová mechanika rozhraní.
In: Metodické a aplikační problémy lomové mechaniky. - Plzeň, ČVTS Škoda - Výzkum 1995. - S. 18-29.
[Metodické a aplikační problémy lomové mechaniky. Žinkovy (CZ), 95.05.16-95.05.18]
Grant: IAA2071503

025432 - UTAM-F 950060 SK eng C
Fischer, C. - Fischer, O. - Náprstek, J.
Conception and Solution to Complex Naturel Modes of Engineering Structures.
In: Dynamic Behaviour of Concrete Structures. - (Ed. Jávor, T.). - Bratislava, Expertcentrum 1995. - S. 74-79.
[International Conference RILEM. Košice (SK), 95.09.05-95.09.08]
Grant: IAA271407

025462 - UTAM-F 950091 PL eng C
Fischer, O.
Dynamic effects - the enemy No 1 for lightweight structures.
In: Lightweight Structures in Civil Engineering. - (Ed. Obrebski, J.). - Varšava, Warsaw University of Technology 1995. - S. 249-252.
[International Conference on Lightweight Structures in Civil Engineering. Varšava (PL), 95.09.25-95.09.29]
Grant: IAA271407

025418 - UTAM-F 950044 NL eng C
Frýba, L.
Application of Modal Analysis and Fracture Mechanics to Maintenance Strategy.
In: Proceedings ERRI AZ 49.04/DT 331. - Utrecht, ERRI 1995. - S. 9.
[Maintenance of Railway Bridges and Structures. Ede (NL), 95.10.04-95.10.06]
Grant: IAA271406

025419 - UTAM-F 950045 CZ cze C
Frýba, L.
Strategie údržby a rekonstrukcí mostů.
In: Sborník 1. vědecké konference o dopravě. - Pardubice, Univerzita Pardubice 1995. - S. 155-160.
[Vědecká konference o dopravě /1./. Pardubice (CZ), 95.09.19-95.09.20]
Grant: IAA271406

025430 - UTAM-F 950058 CZ eng Cx
Frýba, L.
History of Winkler Foundation.
In: Interaction of Railway Vehicles with the Track and its Substructure. - (Ed. Knothe, K.; Grassie, S. L.; Elkins, J. A.). - Lisse, Swets & Zeitlinger 1995. - S. 7-12.
[Herbertov Workshop on Interaction of Railway Vehicles with the Track and its Substructure /3./. Herbertov (CZ), 94.09.19-94.09.23]
Grant: IAA271406

025464 - UTAM-F 950093 GB eng B
Frýba, L.
Dynamic of Railway Bridges. London, Thomas Telford 1995. - 330 s. - ().
Grant: IA27102IAA271406

025467 - UTAM-F 950097 SIGLE NL eng V
Frýba, L. - a kol.,
Statics, Dynamics and Fracture Mechanics of Orthotropic Decks on Railway Bridges. Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - 73 s.
Grant: ERRI(NL) D 191

025421 - UTAM-F 950047 GB eng C
Frýba, L. - Náprstek, J. - Roun, P.
Statics and dynamics of orthotropic plates.
In: 7th Computational Methods and Experimental Measurements. - (Ed. Carlomagno, G. M.; Brebbia, C. A.). - Southampton, Wessex Institute of Technology 1995. - S. 659-666.
[International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements (CMEM'95) /7./. Capri (IT), 95.05.16-95.05.18]
Grant: IAA271406; GA ČR(CZ) GA103/94/1391

025420 - UTAM-F 950046 CH eng C
Frýba, L. - Pirner, M.
Monitoring and Evaluation of Bridges.
In: Symposium Report Volume 73/1+2. - Zürich, IABSE 1995. - S. 1283-1288.
[Extending the Lifespan of Structures. San Francisco (US), 95.08.23-95.08.25]
Grant: IAA271406

025396 - UTAM-F 950016 CZ cze J
Gajdoš, L.
Pevnostní spolehlivost plynovodů z pohledu vývoje normativních postupů.
Plyn, 75 [7-8] 141-145 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) 271105; GA ČR(CZ) GA103/93/0087

025437 - UTAM-F 950066 HU eng C
Gajdoš, L.
Fatigue Strength of Orthotropic Decks with Open Longitudinal Ribs on Railway Bridges.
In: Proceedings of Twelfth Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. - (Ed. Borbás, L.). - Sopron, University of Sopron 1995. - S. 87-88.
[Danubia-Adria Symposium /12./. Sopron (HU), 95.10.05-95.10.07]
Grant: IAA271406

025468 - UTAM-F 950098 SIGLE CZ cze V
Gajdoš, L. - Němec, J. - Srnec, M. - Malý, V.
Stabilita defektů v plynovodním potrubí DN 400. Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - 11 s.
Grant: GA103/95/1320

025395 - UTAM-F 950015 CZ eng J
Gajdoš, L. - Svoboda, V.
Fracture Behaviour of a Pipe with Very Sharp Deep Notches Subjected to Cyclic Loading.
Acta Technica CSAV, 40 [4] 459-476 (1995).
Grant: IAA271105; GA ČR(CZ) GA103/95/1320

025444 - UTAM-F 950073 CZ eng C
Gajdoš, L. - Svoboda, V.
Assesment of the Limit State of a Sharp Parth-through Slit in the Pipe.
In: Experimental Methods and their Development in Accordance with Numerical Modelling. - (Ed. Jíra, J.). - Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - S. 19-20.
[Bilateral Czech-German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: IAA271105; GA ČR(CZ) GA103/95/1320

076196 - UTAM-F 20000001 RIV SIGLE CZ cze C
Gajdoš, L.
Lomově-mechanická problematika plynovodů.
In: Provozní spolehlivost a bezpečnost vysokotlakých plynovodů. - (Ed. Crha, F.). - Praha, ČPNS 1995. - S. 1-5.
[Provozní spolehlivost a bezpečnost vysokotlakých plynovodů. Praha ( CZ), 95.03.17-95.03.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1320

076197 - UTAM-F 20000002 RIV SIGLE GB eng J
Gajdoš, L.
Improving the Operational Reliability of High-Pressure Gas Pipelines by Overloading.
Pipes and Pipelines International, 40 [6] 17-21 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1320

025388 - UTAM-F 950001 CZ eng J
Hlaváček, M.
Contact of rigid bodies with elastic almost incompressible coatings - an application to the human synovial joints.
Inženýrská mechanika, 2 [2] 89-98 (1995).
Grant: IA27151

025389 - UTAM-F 950002 US eng J
Hlaváček, M.
The role of synovial fluid filtration by cartilage in lubrication of synovial joints - 4. Squeeze-film lubrication: the central film thickness for normal and inflammatory synovial fluids for axial symmetry under high loading conditions.
Journal of Biomechanics, 28 [10] 1199-1205 (1995).
Grant: IA27151IAA2071502
[Impact factor:0.720(91) 1.020(92) 1.058(93) 1.548(94) 1.302(95) 1.512(96) 1.461(97) 1.484(98) 1.536(99) 1.474(00) 1.856(01) 1,889(02) 2.005(03) ]

076202 - UTAM-F 20000030 RIV SIGLE CZ eng C
Hlaváček, M.
Lubrication of Rigid Cylinders Coated with Thin Elastic Incompressible Layers in Steady Entraining Motion-an Application to the Human Synovial Joints.
In: Engineering Mechanics 95. - (Ed. Koubová, M.). - Svratka, ŽĎAS 1995. - S. 135-137.
[Engineering Mechanics 95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071502

025390 - UTAM-F 950003 US eng J
Hlaváček, M. - Novák, J.
The role of synovial fluid filtration by cartilage in lubrication of synovial joints -3. Squeeze-film lubrication: axial symmetry under low loading conditions.
Journal of Biomechanics, 28 [10] 1193-1198 (1995).
Grant: IA27151IAA2071502
[Impact factor:0.720(91) 1.020(92) 1.058(93) 1.548(94) 1.302(95) 1.512(96) 1.461(97) 1.484(98) 1.536(99) 1.474(00) 1.856(01) 1,889(02) 2.005(03) ]

025409 - UTAM-F 950032 CZ eng C
Hristova, J. - Minster, J.
Corrosion resistance of polyester resin-mineral filler composites in the solution of acids.
In: Proceedings of 18th Reinforced Plastics. - Plzeň, Dům techniky 1995. - S. 205-212.
[Reinforced Plastics /18./. Karlovy Vary (CZ), 95.05.16-95.05.18]
Grant: TN(BG) 305/93

025465 - UTAM-F 950094 AT eng B
Iványi, M. - Škaloud, M.
Steel plated structures. Wien, Springer 1995. - 373 s. - ().

025443 - UTAM-F 950072 CZ eng C
Jíra, J. - Jírová, J. - Kastlová, O. - Micka, M.
Strain measurement of local effects of notches in pipe wall.
In: Experimental Methods and their Development in Accordance with Numerical Modelling. - (Ed. Jíra, J.). - Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - S. 23-25.
[Bilateral Czech-German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: GA103/94/0418

025452 - UTAM-F 950081 CZ cze C
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Němec, J.
Spolehlivost vysokotlakých potrubí s imperfekcemi a zářezy.
In: Inženýrská mechanika '95. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS 1995. - S. 219-225.
[Inženýrská mechanika '95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA103/94/0418

025458 - UTAM-F 950087 IT eng C
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Němec, J.
Hybrid method of assesment of reliability of pipeline damaged by corrosion.
In: Proceedings of Ninth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms. - (Ed. Rovetta, A.). - Milano, Politecnico di Milano 1995. - S. 2534-2537.
[World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms /9./. Milano (IT), 95.08.29-95.09.02]
Grant: GA103/94/0418

025446 - UTAM-F 950075 CZ cze C
Jíra, J. - Jírová, J. - Němec, J.
Zbytková životnost vysokotlakého potrubí poškozeného drážkou.
In: Sborník 33. konference EAN'95. - (Ed. Vlk, M.). - Brno, VÚT 1995. - S. 105-110.
[Konference EAN /33./. Třešť (CZ), 95.06.05-95.06.08]
Grant: GA103/94/0418

025436 - UTAM-F 950064 HU eng C
Jíra, J. - Jírová, J. - Pařízek, P.
Local Effects of Corrosive Surface Weakenings of Pipelines.
In: Proceedings of Twelfth Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. - Sopron, University of Sopron 1995. - S. 113-114.
[Danubia-Adria Symposium /12./. Sopron (HU), 95.10.05-95.10.07]
Grant: GA103/94/0418

025440 - UTAM-F 950069 CZ eng C
Jírová, J. - Jíra, J. - Kolář, F.
Similarity of models in photoelastic measuring of stress state in interphalangeal joint in accordance with numerical modelling.
In: Experimental Methods and their Development in Accordance with Numerical Modelling. - (Ed. Jíra, J.). - Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - S. 25-26.
[Bilateral Czech-German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: GA103/94/0419

025449 - UTAM-F 950078 CZ cze C
Jírová, J. - Jíra, J. - Kolář, F. - Richtr, M.
Aplikace fotoelasticimetrie při výzkumu lidských kloubů.
In: Sborník 33. konference EAN'95. - (Ed. Vlk, M.). - Brno, VÚT 1995. - S. 111-116.
[Konference EAN /33./. Třešť (CZ), 95.06.05-95.06.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0419

025450 - UTAM-F 950079 CZ cze C
Jírová, J. - Jíra, J. - Richtr, M.
Analýza napjatosti při léčení flekční kontraktury kloubů.
In: Inženýrská mechanika '95. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS 1995. - S. 225-230.
[Inženýrská mechanika '95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA103/94/0419

025405 - UTAM-F 950026 AT eng J
Jírová, J. - Kafka, V.
Stress-state at bone surface caused by a clamp with shape memory.
Österreichische Ingenieur- und Architekten- Zeitschrift, 140 [9] 303-304 (1995).
Grant: GA103/94/0419

025391 - UTAM-F 950004 CZ cze J
Kafka, V.
Materiály s tvarovou pamětí v biomechanice.
Bulletin České společnosti pro mechaniku, - [3] 3-9 (1995).
Grant: IAA271404

025460 - UTAM-F 950089 FI eng C
Kafka, V.
The mesomechanical approach in biomechanics.
In: 15th ISB Congress. - (Ed. Häkkinen, K.; Keskinen, K. L.; Komi, P. V.; Mero, A.). - Jyväskylä, University of Jyväskylä 1995. - S. 442-443.
[Congress of the International Society of Biomechanics /15./. Jyväskylä (FI), 95.07.02-95.07.06]
Grant: IAA271404

025394 - UTAM-F 950009 CZ eng J
Kafka, V. - Hlaváček, M.
On the relation between Kafka's mesomechanical concept and the bounds for elastic moduli.
Acta Technica CSAV, 40 [3] 339-356 (1995).
Grant: IAA271404

025392 - UTAM-F 950007 CZ cze J
Kafka, V. - Jírová, J. - Smetana, V.
Materiály s tvarovou pamětí: teorie, aplikace v medicíně a klinické zkušenosti.
Inženýrská mechanika, 2 [2] 99-106 (1995).
Grant: IAA271404

025393 - UTAM-F 950008 US eng J
Kafka, V. - Jírová, J. - Smetana, V.
On the mechanical function of tendon.
Clinical Biomechanics, 10 [1] 50-56 (1995).
Grant: IAA271404; GA ČR(CZ) GA103/94/0419
[Impact factor:0.371(92) 0.397(93) 0.518(94) 0.355(95) 0.696(96) 0.746(97) 0.825(98) 0.836(99) 1.056(00) 1.257(01) 0,996(02) 1.176(03) ]

030134 - UTAM-F 960013 CZ cze J
Kalousková, M. - Křístek, V. - Škaloud, M.
Ochabnutí smykem v konzolových nosnících proměnné výšky.
Stavební obzor, - [4] 117-119 (1995).
Grant: GA103/94/0054

027298 - UTAM-F 950029 US eng J
Kolymbas, D. - Herle, I. - von Wolffersdorff, P. A.
Hypoplastic constitutive equation with internal variables.
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 19, [-] 415-436 (1995).
Grant: GA103/94/0087

025403 - UTAM-F 950023 CZ cze J
Kratěna, J. - Krejčí, H.
Havárie střešní konstrukce velkého rozpětí.
Stavební aktuality, 27 [11] 15-17 (1995).

025404 - UTAM-F 950024 CH eng J
Kratěna, J. - Krejčí, H.
Collapse of a Warehouse and its Repair.
Structural Engineering International, 5 [3] 192-193 (1995).

025441 - UTAM-F 950070 CZ eng C
Kratěna, J. - Krejčí, H.
Investigation of a Roof Structure after its Collapse.
In: Experimental Methods and their Development in Accordance with Numerical Modelling. - (Ed. Jíra, J.). - Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - S. 29-30.
[Bilateral Czech-German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]

025461 - UTAM-F 950090 GR eng C
Kratěna, J. - Krejčí, H. - Kratěnová, M.
Forensic Expert Activity in Two Cases of Collapse of Large-Span Steel Roof Structures.
In: Proceedings of the 4th Greek National Congress on Mechanics. - (Ed. Theocaris, P. S.; Gdoutos, E. E.). - Thessaloniki, Kyriakides Bros 1995. - S. 634-641.
[Greek National Congress on Mechanics /4./. Xanthi (GR), 95.06.26-95.06.29]

076198 - UTAM-F 20000010 RIV SIGLE US eng J
Marek, P.
Public Safety - is it compromized by design standards? Author Frank J. Heger,Discussion by P. Marek.
Journal of Structural Engineering, 121 [1] 10-14 (1995).
[Impact factor: 0.549(99) 0.621(00) 0.732(01) 0,672(02) 0.648(03) ]

076199 - UTAM-F 20000011 RIV SIGLE US eng C
Marek, P. - Guštar, M. - Anagnos, T.
Applications of Simulation-Based Reliability Assessment in Design.
In: Second Congress on Computing in Civil Engineering. - (Ed. Mohsen, J.P.). - Atlanta, ASCE 1995. - S. 218-225.
[Computing in Civil Engineering. Atlanta (US), 95.06.05-95.06.08]

076200 - UTAM-F 20000012 RIV SIGLE US eng C
Marek, P. - Guštar, M. - Anagnos, T.
Probability and Simulation Based Reliability Assessment of Structures.
In: 10th Engineering Mechanics Speciality Conference. - (Ed. Steinsture, P.). - New York, ASCE 1995. - S. 814-823.
[Engineering Mechanics. Boulder (US), 95.05.21-95.05.24]

076201 - UTAM-F 20000013 RIV SIGLE NL eng C
Marek, P. - Guštar, M. - Anagnos, T.
Alternative Probability-Based Reliability Assessment of Structures Using Monte Carlo Simulation as a Tool.
In: Cerra-ICASP 7:Applications of Statistics and Probability. - (Ed. Lemaire, M.). - Rotterdam, Balkema 1995. - S. 889-896.
[ICASP 7 Conference. Paris (FR), 95.07.10-95.07.13]

025408 - UTAM-F 950030 CZ cze C
Micka, M. - Jíra, J. - Kastlová, O.
Modelování lokálních efektů programem ANSYS.
In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 4.
[Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha (CZ), 95.11.16]
Grant: GA103/94/0418

025400 - UTAM-F 950020 CZ cze J
Minster, J.
Použití Bayesovy metody k předpovědi časově závislých procesů v polymerech.
Plasty a kaučuk, 32 [5] 139-142 (1995).
Grant: TN(BG) 305/93

025447 - UTAM-F 950076 CZ eng Cx
Minster, J.
Quasi-static rhenomous processes and their prediction using exponential smoothing methods.
In: Sborník 33. konference EAN'95. - (Ed. Vlk, M.). - Brno, VÚT 1995. - S. 169-174.
[Konference EAN /33./. Třešť (CZ), 95.06.05-95.06.08]
Grant: GA101/94/0281

025423 - UTAM-F 950050 CZ eng C
Náprstek, J.
Principle of maximum entropy of probability density in stochastic mechanics of elastic systems.
In: Dynamika strojů '95. - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 115-122.
[Kolokvium Dynamika strojů '95. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02]
Grant: GA103/93/0087IAA271407

025424 - UTAM-F 950051 US eng C
Náprstek, J.
Dispersion of Longitudinal Waves Propagating in a Continuum with Randomly Perturbated Parameters.
In: 3rd International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics. - (Ed. Prakash, S.). - Missouri-Rolla, University of Missouri-Rolla 1995. - S. 705-708.
[International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics /3./. St.Louis (US), 95.04.02-95.04.07]
Grant: GA103/93/0087IAA271407

025453 - UTAM-F 950082 CZ cze Cz
Náprstek, J.
Vliv statistických poruch parametrů na funkcionál optima soustavy.
In: Inženýrská mechanika '95. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS 1995. - S. 373-378.
[Inženýrská mechanika '95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA103/95/1266

025459 - UTAM-F 950088 IT eng C
Náprstek, J.
Stability of Motion of a Non-Linear System Excited by Random Imperfections.
In: Proceedings of 9th World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms. - (Ed. Rovetta, A.). - Milano, Politecnico di Milano 1995. - S. 899-903.
[World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms /9./. Milano (IT), 95.08.29-95.09.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) 103/94/1389; GA ČR(CZ) 2714

027299 - UTAM-F 950049 AT eng C
Náprstek, J.
Stochastic exponential and asymptotic stability of simple non-linear systems.
In: EUROMECH No. 329 - Methods for Non-Linear Stochastic Structural Dynamics. - (Ed. Schueller, G. I.; Spanos, P. D.). - Innsbruck, University of Innsbruck 1995. - S. -.
[EUROMECH /329./. Innsbruck (AT), 95.03.13-95.03.17]
Grant: GA103/93/0087

025425 - UTAM-F 950052 GB eng C
Náprstek, J. - Fischer, O.
Correlation analysis of non-stationary vibrations of a large system excited by seismic process.
In: Soil Dynamics and Earthquake Engineering (7.) - (Ed. Cakmak, A. S.; Brebbia, C. A.). - Southampton, Wessex Institute of Technology 1995. - S. 607-614.
[International Conference on Soil Dynamics and Earthquake Engineering SDEE'95 /7./. Crete (GR), 95.05.24-95.05.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0087

025426 - UTAM-F 950053 TR eng C
Náprstek, J. - Fischer, O.
Random Effects in Structures Attacked by Non-Stationary Seismic Excitation with Different Delay in Supports.
In: 3rd National Earthquake Engineering Conference. - (Ed. Ansal, A.). - Istanbul, Turkish National Commitee on Earthquake Engineering 1995. - S. 225-234.
[National Earthquake Engineering Conference /3./. Istanbul (TR), 95.03.27-95.03.31]
Grant: GA103/93/0087IAA271407

025427 - UTAM-F 950054 NL eng C
Náprstek, J. - Fischer, O.
Transient and macrostationary effects in the response of large systems under nonstationary random excitation.
In: Proceedings of 10th European Conference on Earthquake Engineering. - (Ed. Duma, G.). - Rotterdam, Balkema A. A. 1995. - S. 1241-1246.
[European Conference on Earthquake Engineering /10./. Vídeň (AT), 94.08.28-94.09.02]
Grant: IAA271407

025431 - UTAM-F 950059 CZ eng C
Náprstek, J. - Frýba, L.
Stochastic Modelling of Track and its Substructure.
In: Interaction of Railway Vehicles with the Track and its Substructure. - (Ed. Knothe, K.; Grassie, S. L.; Elkins, J. A.). - Lisse, Swets & Zeitlinger 1995. - S. 297-310.
[Herbertov Workshop on Interaction of Railway Vehicles with the Track and its Substructure /3./. Herbertov (CZ), 94.09.19-94.09.23]
Grant: IAA271407; GA ČR(CZ) GA101/94/1389

027300 - UTAM-F 950055 NO eng C
Náprstek, J. - Frýba, L.
Stochastic Response of a System with Space Imperfections under a Moving Load.
In: 7th Symposium IUTAM, Advances in Non-Linear Stochastic Mechanics. - (Ed. Naess, A.). - Trondheim, Norway Institute of Technology 1995. - S. -.
[Symposium IUTAM Advances in Non-Linear Stochastic Mechanics /7./. Trondheim (NO), 95.07.03-95.07.07]
Grant: IAA271406; GA ČR(CZ) GA103/94/1391

025428 - UTAM-F 950056 SE eng C
Náprstek, J. - Procházka, P.
Optimization of laminated composites with stochastic prestresses.
In: 8th Nordic Seminar on Computational Mechanics. - (Ed. Wiberg, N. E.). - Göteborg, Chalmers University of Technology 1995. - S. III/9-III/12.
[Nordic Seminar on Computational Mechanics /8./. Göteborg (SE), 95.11.16-95.11.18]
Grant: GA103/95/1266

025429 - UTAM-F 950057 US eng C
Náprstek, J. - Procházka, P.
Eigenstress optimization of structures with stochastic properties.
In: 4th International Conference - OPTI'95. - (Ed. Hernandes, M.; El-Sayed, M.; Brebbia, C. A.). - Boston, Computational Mechanics Publications 1995. - S. 127-134.
[International Conference - OPTI'95 /4./. Miami (US), 95.09.19-95.09.21]
Grant: GA103/95/1266

025433 - UTAM-F 950061 SK eng C
Pirner, M.
New Methods for the Estimation of Dynamic Response of Towers.
In: Dynamic Behaviour of Concrete Structures. - (Ed. Jávor, T.). - Bratislava, Expertcentrum 1995. - S. 47-51.
[International Conference RILEM. Košice (SK), 95.09.05-95.09.08]
Grant: IAA271407

025422 - UTAM-F 950048 GB eng C
Pirner, M. - Baťa ml., M.
Identification of cracked reinforced plate due to dynamic test.
In: 7th Computational Methods and Experimental Measurements. - (Ed. Carlomagno, G. M.; Brebbia, C. A.). - Southampton, Wessex Institute of Technology 1995. - S. 675-682.
[International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements (CMEM'95) /7./. Capri (IT), 95.05.16-95.05.18]
Grant: IAA271406

025406 - UTAM-F 950027 CZ eng J
Pirner, M. - Baťa ml., M. - Bayer, J. - Král, J. - Novotný, P.
Experimental modal analysis of RC plates and Fe-modelling.
Acta Polytechnica, 35 [3] 87-102 (1995).
Grant: IA27111

054024 - UTAM-F 980105 CZ cze V
Pirner, M. - Fischer, O. - Pospíšil, S. - Novotný, P. - Marek, M.
Zpráva o měření fázové rychlosti šíření vln podložím. Praha 9, Prosecká 76, ÚTAM 1995. - 1-18 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0420

025455 - UTAM-F 950084 HU eng C
Roberts, T. - Davies, A. W. - Škaloud, M. - Zörnerová, M.
Fatigue resistant design of slender webs subjected to plate breathing.
In: Stability of steel structures. - (Ed. Iványi, M.; Veröci, B.). - Budapešť, Technical University 1995. - S. 285-292.
[Internatinal Colloquium Stability of Steel Structures. Budapešť ( HU), 95.09.21-95.09.23]
Grant: IAA271403

025457 - UTAM-F 950086 HU eng C
Roberts, T. - Osman, M. H. - Škaloud, M. - Zörnerová, M.
Fatigue crack propagation and residual shear strength of slender web panels.
In: Stability of steel structures. - (Ed. Iványi, M.; Veröci, B.). - Budapešť, Technical University 1995. - S. 293-300.
[Internatinal Colloquium Stability of Steel Structures. Budapešť ( HU), 95.09.21-95.09.23]
Grant: IAA271403

025410 - UTAM-F 950033 SK eng C
Rubricius, D.
The State of Stress of Arthrodesis of the Ankle.
In: Model Based Biomeasurements. - (Ed. Kneppo, P.; Tyšler, M.). - Bratislava, ÚMMT SAV 1995. - S. 392-394.
[International IMEKO TC-13 Conference on Measurement in Clinical Medicine /7./. Stará Lesná (SK), 95.09.06-95.09.09]
Grant: GA103/94/0419

025448 - UTAM-F 950077 CZ cze C
Rubricius, D.
Popis stavu napjatosti hlezenního kloubu při jeho znehybnění.
In: Sborník 33. konference EAN'95. - (Ed. Vlk, M.). - Brno, VÚT 1995. - S. 187-190.
[Konference EAN /33./. Třešť (CZ), 95.06.05-95.06.08]
Grant: GA103/94/0419

025451 - UTAM-F 950080 CZ cze C
Rubricius, D.
Analýza stavu napjatosti artrodézy hlezna.
In: Inženýrská mechanika '95. - (Ed. Koubová, E.; Dobiáš, I.). - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS 1995. - S. 453-456.
[Inženýrská mechanika '95. Svratka (CZ), 95.05.15-95.05.18]
Grant: GA103/94/0419

028924 - UTAM-F 960002 NL eng C
Stazhevsky, S. B. - Kolymbas, D. - Herle, I.
Sand-Anchors, Theory and Application.
In: Anchors in Theory and Practice. - (Ed. Widman, R.). - Rotterdam, Balkema 1995. - S. 367-371.
[International Symposium on Anchors in Theory and Practice. Salzburg (AT), 95.10.09-95.10.10]

025466 - UTAM-F 950095 AT eng B
Škaloud, M.
Shear lag in wide flanges and the "breathing" of slender web plates.
In: Steel plated structures. - Wien, Springer 1995. - S. 61-126.

025463 - UTAM-F 950092 PL eng C
Škaloud, M. - Roberts, T. - Zörnerová, M.
Fatigue limit state of slender steel webs subjected to repeated loading.
In: Lightweight Structures in Civil Engineering. - (Ed. Obrebski, J.). - Varšava, Warsaw University of Technology 1995. - S. 354-358.
[International Conference on Lightweight Structures in Civil Engineering. Varšava (PL), 95.09.25-95.09.29]
Grant: IAA271403

076222 - UTAM-F 20000054 CZ cze V
Vavřík, D.
Vybrané metody studia mechanického chování složených materiálů při porušování. Prosecká 76, Praha 9, UTAM AV ČR 1995. - 60 s.

025401 - UTAM-F 950021 CZ cze J
Zemánková, J.
Lomová mechanika včera, dnes a zítra.
Inženýrská mechanika, 2 [5] 283-290 (1995).
Grant: GA106/95/1433

025435 - UTAM-F 950063 CZ cze C
Zemánková, J.
Současný stav a trendy lomové mechaniky.
In: Metodické a aplikační problémy lomové mechaniky. - (Ed. Mentl, V.). - Plzeň, ČVTS Škoda - Výzkum 1995. - S. 124-130.
[Metodické a aplikační problémy lomové mechaniky. Žinkovy (CZ), 95.05.16-95.05.18]

025469 - UTAM-F 950099 SIGLE CZ cze V
Zemánková, J.
Lomově mechanická analýza povrchové trhliny. Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - 63 s.
Grant: IAA271105

025439 - UTAM-F 950068 CZ eng C
Zemánková, J. - Fiala, Z.
Interface Fracture Toughness and Problems of its Interpretation.
In: Experimental Methods and their Development in Accordance with Numerical Modelling. - (Ed. Jíra, J.). - Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - S. 51-52.
[Bilateral Czech-German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27104

025445 - UTAM-F 950074 CZ cze C
Zemánková, J. - Fiala, Z.
Měření lomové houževnatosti materiálových rozhraní.
In: Sborník 33. konference EAN'95. - (Ed. Vlk, M.). - Brno, VÚT 1995. - S. 233-236.
[Konference EAN /33./. Třešť (CZ), 95.06.05-95.06.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27104

054025 - UTAM-F 980132 RIV CZ cze J
Zemánková, J. - Fiala, Z.
Termodynamická koncepce nelineární lomové mechaniky.
Kovové materiály, 33 [6] 411-417 (1995).
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11