ASEP

ÚT - Ústav termomechaniky

2004


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

113060 - UT-L 20040139 RIV CZ cze C
Balda, M. - Svoboda, J. - Fröhlich, V.
Statistické zpracování únavových zkoušek v LATEXu.
In: Computational mechanics 2004. - (Ed. Vimmr, J.). - Plzeň, Západočeská universita Plzeň 2004. - S. 13-20.
[Computational mechanics 2004. Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112960 - UT-L 20040039 RIV CZ eng/cze C
Bayer, Z.
Description of state behavior along the critical isotherm and along the saturation curve using simple equations of state. part III.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 37-38.
[National conference with international participation Engineering mechanics.. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112961 - UT-L 20040040 RIV SK cze C
Bayer, Z.
Alternativní termodynamická analýza porovnávacích oběhů spalovacích pístových motorů. I. Hlavní principy a ideální smíšený oběh.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. - (Ed. Honner, K.). - Žilina, Žilinská univerzita v Žiline v EDIS vydavatelstve ŽU 2004. - S. 251-256.
[Medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín /14./. Žilina (SK), 04.04.28-04.04.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113056 - UT-L 20040135 RIV CZ eng C
Beltz, G. E. - Chang, M. - Machová, A.
A Model for Crack-Induced Nucleation of Dislocations, Complex Stacking Faults and Twins (invited).
In: Abstract booklet MSMF-4 . - (Ed. Šandera, P.). - Brno, VUTIUM 2004. - S. 15.
[International Conference on MATERIALS STRUCTURE & MICROMECHANICS OF FRACTURE /4./. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Grant: NSF(US) CMS0000142; GA AV ČR(CZ) IAA2076201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112924 - UT-L 20040003 RIV NL eng J
Beltz, G. E. - Machová, A.
Effect of T-stress on dislocation emission in iron.
Scripta Materialia, 50 [50] 483-487 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076201; GA MŠk(CZ) ME 504; NSF(US) CMS0000142
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor: 0.000(96) 0.645(97) 0.955(99) 0.923(00) 1.130(01) 1,168(02) 1.633(03) ]

112959 - UT-L 20040038 RIV DE eng C
Beneš, L. - Sládek, I. - Jaňour, Z.
On the numerical modfeling of 3D-atmospheric boundary layer flow.
In: Proceedings of harmonisation within atmospheric dispersion modeling for regulatory purposes. - (Ed. Suppan, P.). - Karlsruhe, Forshungszentrum Karrlsruhe GmbH 2004. - S. 340-344.
[Harmonisation within atmospheric Dispersion modeling for regulatory purposes. Garmisch-Partenkirchen (DE), 04.06.01-04.06.04 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113042 - UT-L 20040121 RIV CZ cze C
Bezdíček, M. - Grepl, R. - Švehlák, M. - Chmelíček, J.
Aplikace umělých neuronových sítí pro realizaci chůze čtyřnohého robotu.
In: Engineering mechanics 2004. - Praha, UT AV CR 2004. - S. 41-42.
[National conference with international participation : Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112933 - UT-L 20040012 RIV SK cze C
Bezpalcová, K. - Jaňour, Z.
Experimentální metody využívané při fyzikálním modelování mezní vrstvy atmosféry.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín, zborník referátov. - Žilina, Žilinská Univerzita 2004. - S. 25-30.
[Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Rajecké Teplice (SK), 04.04.28-04.04.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/02/0898; GA AV ČR(CZ) IAA3040101; GA MŠk(CZ) OC 715.10; GA MŠk(CZ) OC 723.002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112969 - UT-L 20040048 RIV CZ eng C
Bezpalcová, K. - Jaňour, Z.
Street scale problem.
In: Atmosférická depozice 2004. - (Ed. Šír, M.; Tesař, M.). - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AVČR 2004. - S. 1-6.
[Atmosférická depozice 2004. Tejmlov, Šumava (CZ), 04.06.28-04.06.30 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3040101; GA AV ČR(CZ) KSK3012103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112935 - UT-L 20040014 RIV CZ eng/cze C
Bezpalcová, K. - Jaňour, Z. - Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Application of thermo-anemometer at physical modelling of pollutant diffusion in atmospheric boundary layer.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 43-44.
[National conference with international participation :engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3040101; GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116700 - UT-L 20040219 RIV DE eng C
Blaháček, M. - Převorovský, Z. - Landa, M.
Processing of AE signals in dispersive media.
In: European conference on acoustic emission testing /26./. - Berlin, DGZfP 2004. - S. 783-794.
[European conference on acoustic emission testing /26./. Berlin (DE) , 04.09.15-04.09.17 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/0071; GA ČR(CZ) GA201/04/2102

116701 - UT-L 20040220 RIV CZ cze C
Blaháček, M. - Převorovský, Z. - Landa, M.
Použití waveletové transformace při zpracování signálu laserem generovaného ultrazvuku v disperzních prostředích.
In: Defektoskopie 2004. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, Brno University of Technology 2004. - S. 19-26.
[Defektoskopie 2004. Špindlerův Mlýn (CZ), 04.11.03-04.11.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076356; GA-(XE) FP6-502927
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113109 - UT-L 20040188 RIV CZ eng J
Březina, T. - Krejsa, J.
Efficient Q-learning modification applied on active magnetic bearing control.
Engineering mechanics, Vol11 [2] 83-96 (2004).

113111 - UT-L 20040190 RIV CZ eng C
Březina, T. - Pulchart, J. - Krejsa, J.
Application of LWR compensator for active magnetic bearing control.
In: International congress on mechatronics /3./ : proceedings. - (Ed. Guran, A.; Valášek, M.). - Praha, ČVUT 2004. - S. 225-239.
[International Congress on Mechatronics /3./. Praha (CZ), 04.07.07-04.07.09 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113113 - UT-L 20040192 RIV PL eng J
Březina, T. - Turek, M.
Asynchronous electromotor controlled tuned through CARLA method.
Elektronika, 2004 [8-9] 27-30 (2004).
[Mechatronics 2004. Warsaw (PL), 04.09.23-04.09.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 262100024; CEZ:AV0Z2076919

116713 - UT-L 20040232 RIV CZ cze C
Chlada, M. - Převorovský, Z. - Vodička, J.
Correction of AE Signal Parameters by Neural Networks.
In: Defektoskopie 2004 : sborník příspěvků. - (Ed. Mazal, P.). - Prague, CNDT 2004. - S. 339-346.
[Defektoskopie 2004 /34./. Špindlerův Mlýn (CZ), 04.11.03-04.11.05 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/0071; GA ČR(CZ) GA201/04/2102; GA-(XE) SF-NATEMIS
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113130 - UT-L 20040209 RIV CZ cze C
Chlup, H. - Konvičková, S.
Návrh uspořádání a optimalizace členů okruhu pro sledování rychlosti pulzní vlny v cévách.
In: Summer workshop of applied mechanics. - Praha, Workshop 2004. - S. 36-43.
[Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha (CZ), 04.06.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1181
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919; MSM 210000012

113133 - UT-L 20040212 RIV CZ eng C
Chlup, H. - Konvičková, S.
Evolution of the mock-line of cardiovascular system circuit.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 36-43.
[National conference with international participation : Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1181
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113135 - UT-L 20040214 RIV CZ eng C
Chlup, H. - Konvičková, S.
Alternative experimental model of the systemic resistance of the cardiovascular system.
In: Biomechanica of man 2004. - Železná Ruda, Biomechanica of Man 2004 2004. - S. 169-174.
[Biomechanica of Man 2004. Železná Ruda (CZ), 04.11.16-04.11.19 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1181
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919; MSM 210000012

113136 - UT-L 20040215 RIV CZ eng C
Chlup, H. - Konvičková, S.
Evolution of the experimental line of physical model of cardiovascular system circuit.
In: Workshop ČVUT 2004. - Praha, CVUT 2004. - S. 1-2.
[Workshop CVUT 2004. Praha (CZ), 04.03.22-04.03.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1181
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919; MSM 210000012

113134 - UT-L 20040213 RIV CZ eng C
Chlup, H. - Pražák, J. - Kovičková, S.
Experimental testing of the system resistance bloodstream component for the simulation line of the cardiovascular system.
In: Výpočtová mechanika : sborník. - Nečtiny, Computational Mechanics 2004 2004. - S. 169-174.
[Computational Mechanics 2004. Hrad Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1181
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919; MSM 210000012

113043 - UT-L 20040122 RIV CZ cze C
Chmelíček, J. - Grepl, R. - Bezdíček, M. - Švehlák, M.
Detekce kolizních stavů při pohybu čtyřnohého robotu.
In: Engineering Mechanics 2004. - Prah, UTAV CR 2004. - S. 125-126.
[National conference with international participation : Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

111921 - FZU-D 20040545 RIV NL eng J
Černoch, T. - Landa, M. - Novák, V. - Sedlák, P. - Šittner, P.
Acoustic characterization of the elastic properties of austenite phase and martensitic transformations in CuAlNi shape memory alloy.
Journal of Alloys and Compounds, 378, 140-144 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1048107; GA ČR(CZ) GA106/01/0396; GA ČR(CZ) GA106/00/D106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor:0.667(92) 0.900(93) 0.961(94) 0.909(95) 0.829(96) 1.035(97) 0.880(98) 0.932(99) 0.845(00) 0.953(01) 1,014(02) 1.080(03) ]

113093 - UT-L 20040172 RIV CZ cze C
Červ, J.
Některé problémy spojené se šířením R-vln v tenkých ortotropních materiálech.
In: Computational mechanics 2004. - (Ed. Vimmer, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2004. - S. 239-244.
[Conference with international participation Computational mechanics 2004./20./. Hrad Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113132 - UT-L 20040211 RIV RU eng C
Červ, J.
Rayleigh (edge) waves in a thin orthotropic semi-infinite laminate.
In: Proceedings of the international congress on sound and vibration /11./. - (Ed. Ivanov, N. I.; Crocker, M. J.). - Ross Haal, Auburn University, International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) 2004. - S. 3519-3526.
[International Congress on Sound and Vibration /11./. Petrohrad (RU) , 04.06.05-04.06.08 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116724 - UT-L 20040243 RIV CZ cze C
Damašek, A. - Burda, P.
Řešení interakce vazké nestlačitelné tekutiny s elastickou stěnou kanálu.
In: Interaction and feedbacks '2004. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 5-12.
[Interakce a zpětné vazby '2004. Praha (CZ), 04.11.23-04.11.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/03/D197; GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116725 - UT-L 20040244 RIV CZ cze C
Damašek, A. - Burda, P. - Novotný, J.
Interakce vazké nestlačitelné tekutiny s tuhým pružně uloženým tělesem při uvažování konečných deformací.
In: Computational Mechanics 2004. - (Ed. Wimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita, Plzeň 2004. - S. 67 - 74.
[Výpočtová mechanika 2004. Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/03/D197; GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112937 - UT-L 20040016 RIV CZ cze/eng C
Dedouch, K. - Horáček, J. - Vampola, T. - Vokřál, J.
Finite element modeling of male vocal tract acoustics considering cleft palate.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 1-8.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1025
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112983 - UT-L 20040062 RIV FR eng C
Dedouch, K. - Horáček, J. - Vampola, T. - Vokřál, J. - Švec, J. G.
Influence of clefting on phonation of Czech vowels by FE modelling of real male vocal tract.
In: International conference of voice physiology and biomechanics. - (Ed. Giovanni, A..; Dejonckere, P.; Ouaknine, M.). - Marseille, Laboratory of Audio-Phonology, Marseille 2004. - S. 33-34.
[International Conference on Voice Physiology and Biomechanics. Marseille (FR), 04.08.18-04.08.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1025
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113094 - UT-L 20040173 RIV CZ cze B
Dobiáš, I.
Management duševního vlastnictví poznatků VaV. (Ed. Dobiáš, I.). - první. vyd. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 48 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116728 - UT-L 20040247 RIV CZ cze/eng U
Dobiáš, I.
Dynamika strojů 2004. 2 s.
[ Praha, 04.02.10-04.02.11 (K-EUR 45/3)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113011 - UT-L 20040090 RIV GB eng C
Dobiáš, J. - Pták, S. - Dostál, Z. - Vonrák, V.
Applications of the FETI domain decompositions method to semi-coercive contact problems.
In: Proceedings of the fourth international conference onengineering computational technology. - (Ed. Topping, B. H. V.; Mota Soares, C.A.). - Stirling, Civil-Comp.Press 2004. - S. 1-11.
[ICNAAM-2004. Lisabon (PT), 04.09.07-04.09.09 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113012 - UT-L 20040091 RIV FI eng C
Dobiáš, J. - Pták, S. - Dostál, Z. - Vondrák, V.
Semicoercive contact problems with large displacements by feti domain decomposition method.
In: ECCOMAS 2004. - (Ed. Neittaanmäki, P.; Rossi, T.; Majava, K.; Pironneau, O.). - Jyväskylä, Owen 2004. - S. 1-12.
[Europan congress on computational methods in applied sciences and engineering. Jyväskylä (FI), 04.07.24-04.07.28 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116718 - UT-L 20040237 RIV CZ cze V
Dvořák, R. - Červenka, B.
Proudění v radiální rotorové turbínové mříži s mezerou na konci lopatky. Praha, Ústav termomechaniky AVČR 2004. - 19 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0450
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113115 - UT-L 20040194 RIV CZ cze C
Dvořák, R. - Luxa, M.
Nové experimentální zařízení pro výzkum transonického proudění v radiálních turbinových mřížích.
In: Conference topical problems of fluid dynamics 2004 : proceedings. - (Ed. Kozel, K.; Příhoda, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 27-30.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2004. Praha (CZ), 04.02.25 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0450
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113096 - UT-L 20040175 RIV PL eng C
Dvořák, V. - Šafařík, P.
Interaction of supersonic flows in an ejector.
In: International congress of theoretical and applied mechanics /21./. - Warsaw, IUAM 2004. - S. 1-74.
[International congress of theoretical and applied mechanics /21./. Warsava (PL), 04.08.15-04.08.21 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364; GA AV ČR(CZ) IBS2076352
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116709 - UT-L 20040228 RIV CZ cze C
Franta, L. - Pražák, J.
Realistická simulace u kloubních náhrad lidských kloubů.
In: Computational Mechanics 2004. - Plzeň, Západočeská univerzita 2004. - S. 91-96.
[Conference with international participation Computational mechanics 2004 /20./. Nečtiny (CZ), 04.10.08-04.10.10 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116710 - UT-L 20040229 RIV CZ cze C
Franta, L. - Pražák, J.
Realistická simulace otěrové tribologie u kloubních náhrad lidských kloubů.
In: Summer Workshop of Applied Mechanics. - Praha, Summer Workshop of Applied Mechanics. 2004. - S. 115-120.
[Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha (CZ), 04.06.17-04.06.19 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116711 - UT-L 20040230 RIV CZ cze C
Franta, L. - Pražák, J.
The problems of effective coefficient of static friction at friction surfaces of joint replacement.
In: Engineering Mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 1-6.
[Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113007 - UT-L 20040086 RIV CN eng C
Fuis, V.
Stress and reliability analyses of ceramic femoral heads with 3D manufacturing inaccuracies.
In: The eleventh world congress in mechanism and machine science. - (Ed. Huang, T.). - Tianjin, IFToMM - China Machjine Press 2004. - S. 2197-2201.
[and machine science. Tianjin (CN), 04.04.01-04.04.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113008 - UT-L 20040087 RIV SK cze C
Fuis, V.
Výpočtové modelování napjatosti v keramické hlavici kyčelní endoprotézy při šikmém zatížení.
In: Applied mechanics 2004. - (Ed. Jančo, R.- Voštár, V.; Šulko, M.- Ésci, L.; Chmelko, V.). - Bratislava, STU 2004. - S. 67-70.
[Applied mechanics 2004. Kočovce (SK), 04.03.22-04.03.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0974
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113035 - UT-L 20040114 RIV SK cze C
Fuis, V.
Výpočtové modelování pravděpodobnosti porušení keramické hlavice kyčelní endoprotézy s uvažováním změřených tvarových odchylek kontaktních kuželů.
In: Applied mechanics 2004. - (Ed. Jančo, R.; Voštár, V.; Šulko, M.; Ésci, L.; Chmelko, V.). - Bratislava, STU 2004. - S. 61-6.
[Applied mechanics 2004. Kočovce (SK), 04.03.22-04.03.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113036 - UT-L 20040115 RIV CZ eng C
Fuis, V.
Failure probability of the ceramic component with measured shape deflection of the contact cones for the random position against the counterpart.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 1-9.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113040 - UT-L 20040119 RIV CZ cze C
Fuis, V.
Experimentální určování charakteristik Weibullova rozdělení pevnosti biokeramiky.
In: Experimentální analýza napětí 2004. - (Ed. Václavík, J.; Polach, P.; Hejman, M.). - Plzeň, Škoda výzkum s.r.o. 2004. - S. 1-6.
[Experimentální analýza napětí 2004. Kašperské Hory (CZ), 04.06.01-04.06.03 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/04/P037
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113041 - UT-L 20040120 RIV SK cze C
Fuis, V.
Analýza extrémních napětí a pravděpodobnosti porušení keramické hlavice kyčelní endoprotézy v závislosti na hustotě diskretizace modelu.
In: Mechanical Engineering 2004. - (Ed. Kureková, E.). - Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava 2004. - S. 1-6.
[Mechanical Engineering 2004. Bratislava (SK), 04.09.08 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/04/P037
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113110 - UT-L 20040189 RIV CZ eng C
Fuis, V.
Stress analysis of the ceramic hip joint endoprosthesis with real shape deflections.
In: Biomechanics of man 2004. - (Ed. Horák, M.). - Plzeň, University of West Bohemia 2004. - S. 1-7.
[Biomechanics of Man 2004. Šumava Mountains (CZ), 04.11.16-04.11.19 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/04/P037
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113058 - UT-L 20040137 RIV CZ eng C
Gabriel, D. - Plešek, J.
Symmetry preserving algorithm for a dynamic contact-impact problem.
In: Computational mechanics 2004. - (Ed. Vimmer, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2004. - S. 103-108.
[Conference with international participation Computational mechanics 2004./20./. Hrad Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116717 - UT-L 20040236 RIV GB eng J
Gabriel, D. - Plešek, J. - Ulbin, M.
Symmetry preserving algorithm for large displacement frictionless contact by the pre-discretization penalty method.
International Journal for Numerical Methods in Engineering, 61 [ 15] 2615-2638 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:0.789(91) 1.006(92) 0.871(93) 1.002(94) 1.012(95)1.162(96) 1.114(97) 1.002(98) 1.335(99) 1.266(00)1.239(01) 1,468(02) 1.691(03) ]

116702 - UT-L 20040221 RIV GB eng C
Gorman, D. G. - Lee, C. K. - Reese, J. M. - Horáček, J.
Transverse vibration analysis of a prestressed thin circular plate in contact with an acoustic cavity.
In: Proceedings of the Int. Conf. on Thin-Walled Structures. - (Ed. Loughlan, J.). - London, Institute of Physics Publishing Bristol 2004. - S. 111-118.
[International Conference on Thin-Walled Structures /4./. Loughborough (GB), 04.06.22-04.06.24 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113003 - UT-L 20040082 RIV CZ eng C
Grepl, R.
Dynamic model for stability control of walking robot.
In: Dynamika strojů 2004. - Praha, Institute of Thermomechanics, Academy of Science of the Czec 2004. - S. 51-56.
[Dynamika strojů 2004. Praha (CZ), 04.02.10 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113014 - UT-L 20040093 RIV PL eng J
Grepl, R.
Simulation and control of mobile walking robot using complex dynamic model.
Elektronika, 2004 [8-9] 65-67 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113013 - UT-L 20040092 RIV PL eng J
Grepl, R. - Bezdíček, M. - Švehlák, M. - Chmelíček, J.
Experimental quadruped walking robot: conception, design, control.
Elektronika, 2004 [8-9] 63-64 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113004 - UT-L 20040083 RIV CZ cze C
Grepl, R. - Krejsa, J.
Návrh globálních a lokálních aproximátorů pro model stability kráčejícího robotu.
In: Dynamika strojů 2004. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Institute of Thermomechanics, Academy of Science of the Czec 2004. - S. 57-62.
[Dynamika strojů 2004. Praha (CZ), 04.02.10 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113022 - UT-L 20040101 CZ cze D
Grepl, R. - Ondrůšek, Č.
Využití komplexních dynamických modelů při návrhu a řízení kráčejícího robotu. Technická 2, 616 69,, ÚMTMB, FSI, VUT v Brně 2004. - 118 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113006 - UT-L 20040085 RIV CZ cze C
Grepl, R. - Ondrůšek, Č. - Kratochvíl, C.
Využití komplexních dynamických modelů při návrhu a řízení kráčejícího robotu .
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, UT AV CR 2004. - S. 99.
[National conference with international participation :engineering mechanics. Svratka (CZ), 04.05.10 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113005 - UT-L 20040084 RIV CZ cze C
Grepl, R. - Věchet, S. - Bezdíček, M. - Švehlák, M. - Chmelíček, J.
Řízení experimentálního robotu s využitím simulačního modelu.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, UT AV CR 2004. - S. 101-102.
[National conference with international participation : engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113020 - UT-L 20040099 RIV US eng C
Grepl, R. - Vlach, R. - Ondrůšek, Č.
Complex Dynamic Modelling of Mobile Robot.
In: Fracture Methodologies and Manufacturing Processes. - New York, ASME 2004. - S. 145-151.
[ASME Pressure Vessels and Piping Conference 2004. San Diego (US), 04.07.25 (WRD)]

113015 - UT-L 20040094 RIV PL eng J
Grepl, R. - Wierciak, J.
Modelling of thermal behavior of DC micromotor for control purposes.
Elektronika, 2004 [8-9] 192-193 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113051 - UT-L 20040130 RIV SK cze C
Hlavoň, P. - Florian, Z. - Fuis, V.
Napěťově deformační analýza loketního spojení.
In: Mechanical engineering 2004. - (Ed. Kureková, E.). - bratislava, STU Bratislava 2004. - S. S58-S62.
[Mechanical Engineering 2004. Bratislava, SK (SK), 04.08.09 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112965 - UT-L 20040044 RIV CZ eng C
Hofer, T. - Šafařík, P. - Luxa, M.
Numerical simulation of 3D flow in the entrance part of wind Tunnel.
In: Fluid mechanics and thermodynamics, proceedings of students´ work in the year 2003/2004. - (Ed. Ježek, J.; Nožička, J.; Adamec, J.; Šafařík, P.). - Praha, Jiří Nožička - Gradient 2004. - S. 49-60.
[Studentská tvůrčí činnost. Praha (CZ), 04.05.19 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113081 - UT-L 20040160 RIV CZ eng C
Honzátko, R. - Horáček, J. - Kozel, K.
Numerical solution of flow over a vibrating airfoil.
In: Interakce a zpětné vazby 2004 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 23-30.
[National seminar with international participation : Interaction and feedbacks 2004 /11./. Praha (CZ), 04.11.23-04.11.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112976 - UT-L 20040055 RIV FR eng C
Honzátko, R. - Kozel, K. - Horáček, J.
Numerical solution of flow through a cascade and over a profile with dynamical and aeroelastic effects.
In: Flow-Induced Vibration. - (Ed. Langre, E.; Axisa, F.). - Paříž, Ecole Polytechnique, Paris 2004. - S. 377-382.
[International Conference on Flow Induced Vibration - FIV 2004 /8./. Paříž (FR), 04.07.06-04.07.09 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112993 - UT-L 20040072 RIV DE eng C
Honzátko, R. - Kozel, K. - Horáček, J.
Flow over a given profile in a channel with dynamical effects.
In: Annual scientific conference GAMM : book of abstract. - Dresden, Technische Universität 2004. - S. 131.
[Annual Scientific Conference GAMM /75./. Dresden (DE), 04.03.21-04.03.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116703 - UT-L 20040222 RIV DE eng J
Honzátko, R. - Kozel, K. - Horáček, J.
Flow over a profile in a channel with dynamical effects.
Proceeding in Applied Mathematics and Mechanics, 4 [1] 322-323 ( 2004).
[Annual Scientific Conference GAMM /75./. TU Dresden (DE), 04.03.21-04.03.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113063 - UT-L 20040142 RIV CZ cze C
Hora, P. - Červená, O.
Elastické vlny v anizotropních deskách.
In: Computational mechanics 2004. - (Ed. Vimmer, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2004. - S. 145-152.
[Conference with international participation Computational mechanics 2004./20./. Hrad Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076356
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113137 - UT-L 20040216 CZ cze V
Hora, P. - Červená, O.
Solid graphics toolbox : popis funkcí. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 77 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113087 - UT-L 20040166 RIV CZ eng V
Horáček, J. - Griffond-Boitier, F.
Simulation of human voice production using FE model of the vocal tract. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 36 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113079 - UT-L 20040158 RIV CZ eng C
Horáček, J. - Laukkanen, A. M. - Šidlof, P.
Physiological values obtained from aeroelastic model of human vocal folds vibration.
In: Interakce a zpětné vazby 2004 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 31-42.
[National seminar with international participation : Interaction and feedbacks 2004 /11./. Praha (CZ), 04.11.23-04.11.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076401
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113116 - UT-L 20040195 RIV CZ cze V
Horáček, J. - Luxa, M. - Vaněk, F. - Veselý, J. - Vlček, V.
Návrh experimentálního zařízení pro studium nestacionárních 2D aeroelastických jevů optickými metodami. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 24 s.
Grant: GA MPO(CZ) FT-TA/026
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112974 - UT-L 20040053 RIV FR eng C
Horáček, J. - Šidlof, P. - Švec, J. G.
Numerical simulation of self-oscillations of human vocal folds with Hertz model of impact forces.
In: Flow-Induced Vibration. - (Ed. Langre, E.; Axisa, F.). - Paříž, Ecole Polytechnique, Paris 2004. - S. 143-148.
[International Conference on Flow Induced Vibration - FIV 2004 /8./. Paříž (FR), 04.07.06-04.07.09 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076401
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113037 - UT-L 20040116 RIV CZ eng C
Horáček, J. - Šidlof, P. - Švec, J. G. - Griffond-Boitier, F.
Computational simulation of human voice using aeroelastic model of the vocal folds and FE model of the vocal tract.
In: Výpočtová mechanika 2004 : sborník. - (Ed. Wimmr, J.). - Plzeň, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 153-162.
[Computational mechanics 2004 /20./. Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1025
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112980 - UT-L 20040059 RIV FR eng C
Horáček, J. - Švec, J. G. - Veselý, J. - Vilkman, E.
Bifurcations in excised larynges caused by vocal fold elongation.
In: International conference of voice physiology and biomechanics. - (Ed. Giovanni, A..; Dejonckere, P.; Ouaknine, M.). - Marseille, Laboratory of Audio-Phonology, Marseille 2004. - S. 87-89.
[International Conference on Voice Physiology and Biomechanics. Marseille (FR), 04.08.18-04.08.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076401
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113025 - UT-L 20040104 RIV CZ eng J
Horáček, J. - Trnka, J. - Pešek, L. - Veselý, E.
Fundamental dynamic characteristics of human skull : Part II - Measurement and FE modeling of stress wave propagation after impact loading.
Engineering Mechanics, 11 [3] 177-190 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112936 - UT-L 20040015 RIV CZ eng/cze C
Horáček, J. - Veselý, J. - Pešek, L. - Růžička, P.
Experimental acoustic modal analysis of a male vocal tract model.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 1-7.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1025
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112973 - UT-L 20040052 RIV CZ eng J
Horáček, J. - Veselý, J. - Pešek, L. - Vohradník, M.
Fundamental dynamic characteristics of human skull : Part I - Experimental modal analysis and FE modelling of basic vibration properties.
Engineering Mechanics, 11 [2] 139-158 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112930 - UT-L 20040009 SIGLE DE ger A
Hortel, M. - Škuderová, A.
Zur dynamik von stark nichtlinearen parametererregten Getribesystemen.
In: Book of abstracts annual scientific conference /75./. - Dresden, Technische Universität 2004. - S. 37-37.
[Annual Scientific Conference Dresden /75./. TU Dresden (DE), 04.03.21-04.03.27 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076353

112979 - UT-L 20040058 RIV CZ eng C
Hortel, M. - Škuderová, A.
To influence of gear backlash and damping in tooth space on dynamics of nonlinear parametric systems with kinematic couplings.
In: Engineering Mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 111-112.
[Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076353
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113071 - UT-L 20040150 RIV CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K problematice zubových vůlí v dynamice leteckých a mobilních převodových soustav s děleným tokem výkonu.
In: Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2004. - (Ed. Šťastný, J.). - Brno, Vojenská akademie 2004. - S. 47-52.
[Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2004. Vojenská akademie Brno (CZ), 04.10.26-04.10.27 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076353
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113100 - UT-L 20040179 RIV DE ger J
Hortel, M. - Škuderová, A.
Zur Dynamik von stark nichtlinearen parametererregten Getriebesystemen.
Proceeding in Applied Mathematics and Mechanics, 4 [4] 91-92 ( 2004).
[Annual Scientific Conference /75./. TU Dresden (DE), 04.03.21-04.03.27 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076353
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112952 - UT-L 20040031 CZ cze K
Höschl, C.
Energetické principy v mechanice tuhých a poddajných těles.
In: Modelování a měření v termomechanice kontinua. - (Ed. Matas, R.). - Plzeň, VTS Škoda výzkum 2004. - S. 9-65.
[Modelování a měření v termomechanice kontinua. Rybník (CZ), 04.05.26-04.05.29 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112966 - UT-L 20040045 RIV CZ cze J
Höschl, C.
Invariantní variační úlohy Emmy Noetherové.
Bulletin 1´04 Česká společnost pro mechaniku, 2004 [1] 17-21 ( 2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113095 - UT-L 20040174 RIV CZ cze K
Höschl, C.
Étos a pravda v dějinách mechaniky.
In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. - (Ed. Španiel, M.). - Praha, Fakulta strojní ČVUT v Praze 2004. - S. 4-10.
[Výpočty 2004. Praha (CZ), 04.11.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113009 - UT-L 20040088 CZ cze V
Hošek, J.
Proměření fotoaparátu Olympus C-750 UZ s odstraněným IR filtrem. Praha, ČVUT 2004. - 8 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112962 - UT-L 20040041 RIV CZ cze J
Hošek, J. - Garen, W.
Optická metoda měření prostorového rozložení hustoty uvnitř kavitační bubliny.
Jemná mechanika a optika, 49 [5] 146 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112972 - UT-L 20040051 CZ cze V
Hošek, J. - Maršík, J.
Ověřovací práce pro použití fotoaparátu Olympus C-750 UZ v blízké IR oblasti. Praha, ČVUT 2004. - 21 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112928 - UT-L 20040007 RIV CZ cze J
Houbová, E. - Jaňour, Z.
Profily rychlosti větru nad městskou zástavbou.
Ochrana ovzduší, 2004 [1] 15-19 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113045 - UT-L 20040124 RIV CZ eng C
Houfek, L. - Hlavoň, P. - Houfek, M.
Design of bearing from measured data.
In: Engineering mechanics. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav Termomechaniky 2004. - S. 115.
[National conference with international participation : engineering mechanics.. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113049 - UT-L 20040128 RIV SK cze C
Houfek, L. - Hlavoň, P. - Kučera, P.
Měření dynamických veličin na rotačních strojích.
In: Applied Mechanics 2004. - (Ed. Jančo, R.). - Bratislava, STU Bratislava 2004. - S. 101-106.
[Applied mechanics 2004. Kočovce (SK), 04.03.22-04.03.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113047 - UT-L 20040126 RIV CZ cze C
Houfek, L. - Krejčí, P.
Měření zbytkového napětí pomocí magnetoelastické metody.
In: Experimental Stress Analysis 2004. - (Ed. Jaroslav, V.). - Plzeň, Škoda Výzkum s.r.o. 2004. - S. 83-86.
[Experimantální analýza napětí. Kašperské Hory (CZ), 04.06.01-04.06.03 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113119 - UT-L 20040198 RIV JP eng C
Hrubý, J.
Nucleation and a new thermodynamic model of supercooled water.
In: Nucleation and atmospheric aerosols 2004. - (Ed. Kasahara, M.; Kulmala, M.). - Kyoto, Kyoto University Press 2004. - S. 135-138.
[Nucleation and atmospheric aerosols 2004. International Conference /16./. Kyoto (JP), 04.07.26-04.07.30 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113120 - UT-L 20040199 RIV JP eng C
Hrubý, J.
How Stationary Is the Stationary Cluster?
In: Nucleation and atmospheric aerosols 2004. - (Ed. Kasahara, M.; Kulmala, M.). - Kyoto, Kyoto University Press 2004. - S. 268-272.
[Nucleation and atmospheric aerosols 2004. International Conference /16./. Kyoto (JP), 04.07.26-04.07.30 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 710
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116714 - UT-L 20040233 RIV CZ eng C
Hrubý, J.
A modified classical nucleation theory: Translational volume scale based on phenomenological criteria.
In: Czech aerosol society. - Praha, Česká aerosolová společnost 2004. - S. 43-46.
[Czech Aerosol Society. Praha (CZ), 04.11.24 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 710
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112964 - UT-L 20040043 RIV SK cze C
Hyhlík, T. - Maršík, F. - Šafařík, P.
Hydrodynamická stabilita a druhý zákon termodynamiky.
In: Medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky /13./. - (Ed. Suková, E.). - Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2004. - S. 32-34.
[Medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky /23./. Banská Štiavnica (SK), 04.06.23-04.06.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112932 - UT-L 20040011 RIV SK cze C
Jaňour, Z. - Bezpalcová, K.
Fyzikální modelování mezní vrstvy atmosféry.
In: Medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanika tekutín. - Žilina, Áilinská univerzita 2004. - S. 19-24.
[Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanika tekutín. Rájecké Teplice (SK), 04.04.28-04.04.30 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112970 - UT-L 20040049 RIV CZ eng C
Jaňour, Z. - Bezpalcová, K. - Houbová, E. - Šeděnková, H.
Simple model of the flow and dispersion over urban area.
In: Atmosférická depozice 2004. - (Ed. Šír, M.; Tesař, M.). - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AVČR 2004. - S. 37-43.
[Atmosférická depozice 2004. Tejmlov, Šumava (CZ), 04.06.28-04.06.30 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10; GA AV ČR(CZ) KSK3012103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112958 - UT-L 20040037 RIV DE eng C
Jaňour, Z. - Bezpalcová, K. - Šeděnková, H.
Simple model of the flow and dispersion over urban area.
In: Proceedingas of harmonisation within atmospheric dispersion modelling for regulatory purposes. - (Ed. Suppan P., Karlsruhe, Forshungszentrum Karlsruhe GmbH 2004. - S. 55-59.
[Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. Garmisch-Partenkirchen (DE), 04.06.01-04.06.04 ( WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10; GA ČR(CZ) GA205/04/0311; XC(CZ) NATO EST-CLG-979863
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112984 - UT-L 20040063 RIV PL eng C
Jaňour, Z. - Bezpalcová, K. - Zelinger, Z.
Flow and dispersion in the atmospheric boundary layer investigation by physical modelling.
In: ICTAM04 Abstracts and CD-ROM proceedings. - (Ed. Gutkowski, W.; Kowalewski, T. A.). - Warszawa, IPPT PAN 2004. - S. 100.
[International Congrass of Theoretical and Applied Mechanics /21./. Varšava (PL), 04.08.15-04.08.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3012103; GA MŠk(CZ) OC 723.002; GA ČR(CZ) GA205/02/0898; GA ČR(CZ) GA205/04/0311
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112954 - UT-L 20040033 DE eng A
Jaňour, Z. - Jonáš, P.
Some methods of the control of the separation region behind a backward facing step.
In: Book of abstracts of the Annual scientific conference GAMM 2004. - Dresden, Technische Universität 2004. - S. 148.
[Annual Scientific Conference GAMM 2004. Dresden (DE), 04.03.21-04.03.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0018

112929 - UT-L 20040008 RIV CZ cze V
Jaňour, Z. - Zelinger, Z.
Zpráva o výsledcích činnosti a plněníI programu výzkumu laboratoř modelování fysikálních a chemických procesů v atmosféře. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 7 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3040101; GA MŠk(CZ) OC 715.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112953 - UT-L 20040032 RIV CZ cze C
Jonáš, P.
Návrh úpravy aerodynamického výtlačného tunelu pro výzkum proudění v kanálu s náhlým rozšířením průřezu.
In: Conference Topical problems of fluid mechanics 2004 : proceedings. - (Ed. Kozel, K.; Příhoda, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 63-68.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2004. Praha (CZ), 04.02.25 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0018
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112955 - UT-L 20040034 RIV SK cze C
Jonáš, P.
Vliv měřítek turbulence vnějšího proudu na mezní vrstvu.
In: Zborník referátov z medzinárodné vedecké konferencie Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín /14./. - 1. vyd. Žilina, Žilinská univerzita v Žilině 2004. - S. 7-12.
[Medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia Experimentálnych a Numerických Metód v Mechanike tekutín. Žilina (SK), 04.04.28-04.04.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0018
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112948 - UT-L 20040027 RIV CZ eng C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Řehák, V. - Uruba, V.
Preliminary results on the mean flow characteristics of the wet steam downstream the LP stage of a 210 MW turbine.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 135-136.
[National conference with international participation : Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113050 - UT-L 20040129 RIV CZ eng C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Phase-averaged characteristics of the unsteady wet steam flow downstream the LP stage of a full scale steam turbine.
In: Colloquium fluid dynamics 2004 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 63-66.
[Colloquium fluid dynamics 2004 : proceedings.. Praha (CZ), 04.11.03-04.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076010; GA AV ČR(CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113054 - UT-L 20040133 NO eng A
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Some results of the conditional analysis of the skin friction in transitional boundary layers.
In: Advances in Turbulence /10./. - (Ed. Andersson, H. I.; Krogstad, P. A.). - Barcelona, Int. Center for Numer. Meth. in Engineering 2004. - S. 811.
[European Turbulence Conference : Advances in turbulence /10./.. Trondheim (NO), 04.06.29-04.07.02 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2076106; GA ČR(CZ) GA101/03/0018

113072 - UT-L 20040151 RIV CZ cze C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Vliv změny výkonu na charakteristiky časově středního proudění páry za LP stupněm 210 MW turbíny.
In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2004. - (Ed. Klášterka, H.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2004. - S. 61-66.
[Energetické stroje 2004. Plzeň (CZ), 04.06.22-04.06.23 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076010; GA AV ČR(CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113105 - UT-L 20040184 RIV CZ cze C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Experimentální zařízení pro modelování odtržení proudu při schodovitém rozšíření kanálů.
In: Vodohospodářská konference 2004 /4./ : práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. - Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2004. - S. 205-212.
[Vodohospodářská konference /4./. Brno (CZ), 04.12.01-04.12.02 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0018; GA AV ČR(CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116726 - UT-L 20040245 RIV CZ eng U
Jonáš, P. - Uruba, V.
Colloquium fluid dynamics 2004 : proceedings. 3 s.
[ Praha, 04.11.03-04.11.05 (K-EUR 71/4)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076010; GA AV ČR(CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

111885 - FZU-D 20040509 RIV CZ eng J
Keprt, J. - Bartoněk, L. - Horáček, J. - Švec, J. G.
Application of Moire topography on the form of the plaster model of vocal folds.
ACTA UP Olomucensis. Fac. Rer. Nat. Physica, 42-43, 1-13 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010921

112927 - UT-L 20040006 RIV CZ cze V
Klomfar, J. - Pátek, J.
Fázová rovnováha kapalina - pára binárních směsí, analýza a návrh metodiky měření pTx závislosti. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 30 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112988 - UT-L 20040067 RIV CZ eng C
Kolman, R. - Plešek, J. - Landa, M.
FEM/RUS Computational technology for composite materials.
In: MSMF /4./. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, VUTIUM Brno 2004. - S. 37.
[Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116721 - UT-L 20040240 RIV CZ cze J
Kolman, R. - Trnka, J. - Plešek, J.
Numericko-experimentální analýza šíření napěťových vln v ocelové desce zatížené kolmým rázem.
Inženýrská mechanika, 11 [6] 1-13 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113102 - UT-L 20040181 RIV CZ eng/cze C
Kozánek, J.
Approximate computations of pseudospectra.
In: Engineering Mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 149-150.
[NAtional conference with international úerticipation : Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112992 - UT-L 20040071 RIV CZ cze C
Kozánek, J. - Půst, L.
Spektrální a modální analýza rotoru na aerodynamických ložiskách jako evolutivního systému .
In: International conference on the theory of machines and mechanisms : proceedings. - (Ed. Mrázek, J.; Bílek, M.; Kaniok, J.; Hartlová, J.). - Liberec, Technická univerzita 2004. - S. 463-468.
[International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms /IX./. Liberec (CZ), 04.08.31-04.09.02 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112998 - UT-L 20040077 RIV CZ eng C
Kozel, K. - Louda, P. - Příhoda, J.
Numerical solution of transonic turbulent flow through a turbine cascade.
In: Conference topical problems of fluid mechanics 2004 : proceedings. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 73-76.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2004. Praha (CZ), 04.02.25 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA201/02/0684; XC(CZ) G1RT-CT-2000-05003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112999 - UT-L 20040078 RIV CZ eng C
Kozel, K. - Louda, P. - Příhoda, J.
Numerical modeling of turbulent flow through a turbine cascade.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 1-9.
[National Conference with International Participation Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA201/02/0684
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113024 - UT-L 20040103 RIV CZ eng/cze C
Kratochvíl, C. - Grepl, R.
Modelling of electromechanical drive system failures.
In: Engineering Mechanics. - (Ed. Zolotarev, I. -Poživilová, A.). - Praha, UT AV CR 2004. - S. 153-154.
[Engineering mechanics. Svratka (CZ), 04.05.10 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113126 - UT-L 20040205 RIV CZ cze C
Kratochvíl, C. - Procházka, F. - Pulkrábek, J.
Porovnání dynamických vlastností elektromechanických pohonových soustav se stejnosměrnými motory velkého a malého výkonu.
In: Výpočtová mechanika 2004 : sborník. - Plzeň, ČSVTS FE VŠSE 2004. - S. 231-238.
[Computational mechanics 2004 /20./. Nečtiny (CZ), 04.11.08 (EUR)]

113127 - UT-L 20040206 RIV PL eng J
Kratochvíl, C. - Procházka, F. - Krejsa, J.
Modeling of electromechanical drive system failures.
Elektronika, 2004 [8-9] 174-178 (2004).

116715 - UT-L 20040234 RIV CZ eng C
Krejčí, P. - Hrubý, J. - Haartsen, J.
New mixture preparation device used in measurement of the nucleation rate in a mixture of aggressive vapors in a shock tube.
In: Czech aerosol society. - Praha, Česká aerosolová společnost 2004. - S. 47-49.
[Czech Aerosol Society. Praha (CZ), 04.11.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/Z031; GA AV ČR(CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113023 - UT-L 20040102 RIV CZ eng C
Krejsa, J. - Grepl, R. - Věchet, S.
Approximation of walking robot stability model.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilova, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 159-160.
[Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919; MSM 262100024

113107 - UT-L 20040186 RIV PL eng J
Krejsa, J. - Věchet, S. - Pulchart, J.
Global versus local approximation in inverse problems.
Elektronika, 2004 [8-9] 57-60 (2004).
[Mechatronics 2004. Warsaw (PL), 04.09.23-04.09.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113092 - UT-L 20040171 RIV CZ cze C
Kroupa, T. - Červ, J. - Laš, V.
Vlny napětí v tenkém pásu s obecnou ortotropií.
In: Computational mechanics 2004. - (Ed. Vimmer, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2004. - S. 239-244.
[Conference with international participation Computational mechanics 2004 /20./. Hrad Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113055 - UT-L 20040134 RIV CZ cze C
Kruisová, A. - Plešek, J.
Analytická, numerická a experimentální analýza Poyntingova efektu způsobeného velkým zkroucením válce.
In: Computational mechanics 2004. - (Ed. Vimmer, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2004. - S. 245-250.
[Conference with international participation Computational mechanics 2004./20./. Hrad Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113033 - UT-L 20040112 RIV CZ eng C
Landa, M. - Novák, V. - Sedlák, P. - Manosa, L. - Šittner, P.
Elastic properties of structural phases of shape memory alloys investigated by resonant ultrasound spectroscopy.
In: MSMF /4./. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, VUTIUM Brno 2004. - S. 1.
[Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Brno (CS), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113031 - UT-L 20040110 RIV PL eng C
Landa, M. - Sedlák, P. - Maršík, F. - Šittner, P. - Novák, V.
Ultrasonic characterization of phase transformation in NiTi wire during thermomechanical loading..
In: ICTAM04 Abstract and CD-ROM Proceedings. - (Ed. Gutkowski, W.; Kowalewski, T.A.). - Warszawa, IPPT PAN 2004. - S. 1-2.
[International Congress of Theoretical and Applied Mechanics. Warszawa (PL), 04.08.15-04.08.21 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112957 - UT-L 20040036 RIV NL eng J
Landa, M. - Sedlák, P. - Novák, V. - Šittner, P.
Ultrasonic characterization of Cu-Al-Ni single crystals lattice stability in the vicinity of the phase transition.
Ultrasonics. Elsevier, 42 [1] 519-526 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113048 - UT-L 20040127 RIV CZ eng C
Louda, P. - Kozel, K. - Příhoda, J.
Numerical solution of flow through a curved diffuser.
In: Proceedings of Colloquium Fluid Dynamics 2004. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 107-110.
[Fluid Dynamics 2004. Praha (CZ), 04.11.03-04.11.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113114 - UT-L 20040193 RIV SK cze C
Luxa, M.
Problematika měření ztrátového součinitele u radiálních turbinových mříží.
In: Aplikácia experimentálnych a numerickych metód v mechanike tekutín: zborník referátov . - Žilina, Edis, Žilinská univerzita 2004. - S. 195-200.
[Medzinárodnaj vedecka konferencia /14./. Rájecké Teplice (SK), 04.04.28-04.04.30 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076352
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113098 - UT-L 20040177 RIV NL eng J
Machová, A. - Beltz, G. E.
Ductile-brittle behavior of (001)[110] nano-cracks in bcc iron. .
Materials Science and Engineering A, 387 [389C] 414 - 418 (2004).
[ICSMA-13. Budapest (HU), 03.08.25-03.08.30 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076201; NSF(US) 0000142; GA MŠk(CZ) ME 504
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

113057 - UT-L 20040136 RIV CZ cze C
Machová, A. - Spielmannová, A.
Napětí u trhlin v 3D.
In: Computational mechanics 2004. - (Ed. Vimmr, J.). - Plzeň, ZČU Plzeň 2004. - S. 285-292.
[Konference s mezinárodní účastí : výpočtová mechanika 2004 /20./. Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113078 - UT-L 20040157 RIV NL eng M
Maršík, F. - Hrubý, J. - Demo, P. - Kožíšek, Z. - Petr, V. - Kolovratník, M.
Binary homogeneous nucleation in selected aqueous vapor mixtures.
In: Aqueous systems at elevated temperatures and pressures: Physical chemistry in water, steam and hydrothermal solutions. - (Ed. Palmer, D.A.; Fernández-Prini, R.; Harvey, A.H.). - Nizozemí, Elsevier 2004. - S. 205-242.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1282; GA ČR(CZ) GA101/99/0625; GA AV ČR (CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113068 - UT-L 20040147 RIV CZ eng C
Maršík, F. - Převorovská, S.
Biological application of irreversible thermodynamics - human cardiovascular system and bone remodeling.
In: Biomechanics of man 2004. - (Ed. Horák, M.). - Plzeň, ČR, Západočeská Universita, Plzeň 2004. - S. 13-31.
[Biomechanics of Man 2004. hotel Horizont, Šumava (CZ), 04.11.16-04.11.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/1073; GA ČR(CZ) GA106/03/0958
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112942 - UT-L 20040021 RIV US eng J
Maršík, F. - Převorovská, S. - Brož, Z. - Štembera, V.
Numerical Model of the HUman Cardiovascular System-Korotkoff Sound Simulation.
Cardiovascular Engineering An International Journal, Vol. [2] 193-199 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/1073
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113075 - UT-L 20040154 RIV CZ cze C
Matějka, M. - Uruba, V.
Interakce volné smykové vrstvy se syntetizovaným paprskem.
In: Colloquium fluid dynamics 2004 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 123-126.
[Colloquium fluid dynamics 2004 : proceedings. Praha (CZ), 04.11.03-04.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076403
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113053 - UT-L 20040132 RIV CZ cze C
Mazur, O.
Nová metoda měření některých statistických momentů rychlosti a koncentrace v proudu směsi dvou plynů.
In: Colloquium fluid dynamics 2004 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 127-130.
[Colloquium fluid dynamics 2004. Praha (CZ), 04.11.03-04.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076010; GA AV ČR(CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112947 - UT-L 20040026 RIV SK cze C
Mazur, O. - Jonáš, P. - Uruba, V.
Porovnání dvou typů sond se žhavenýmii elementy pro současné měření rychlosti a koncentrace v proudu směsi dvou plynů.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. - Žilina, Žilinská universita 2004. - S. 35-40.
[Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina (SK), 04.04.28-04.04.30 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076403
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112950 - UT-L 20040029 RIV CZ eng C
Mory±-Kucharczyk, E. - Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Application of hot-wire anemometry in a wind tunnel modelling of gaseous pollutants spreading.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 191-192.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116707 - UT-L 20040226 RIV CZ cze C
Němeček, R. - Pražák, J.
Thermal aspects of friction in joint replacements.
In: Engineering Mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 1-2.
[Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116708 - UT-L 20040227 RIV CZ cze C
Němeček, R. - Pražák, J.
Ohřev kloubních náhrad během tření.
In: Summer Workshop of Applied Mechanics. - Praha, ČVUT 2004. - S. 203-208.
[Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha (CZ), 04.06.17-04.06.19 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

111915 - FZU-D 20040539 RIV FR eng J
Novák, V. - Landa, M. - Šittner, P.
Development of elastic properties of Cu-based shape memory alloys during martensitic transformation.
Journal de Physique. IV, 115, 363 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor:0.060(92) 0.138(93) 0.115(94) 0.248(95) 0.186(96) 0.247(97) 0.252(98) 0.381(99) 0.299(00) 0.401(01) 0,291(02) 0.319(03) ]

113030 - UT-L 20040109 RIV CZ eng C
Pásek, M. - Christé, G. - Šimurda, J.
Ionic concentration changes in the tubular system of rat ventricular cardiac cell model.
In: Engineering Mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Svratka, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 1-9.
[Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP204/02/D129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113032 - UT-L 20040111 RIV CZ eng C
Pásek, M. - Christé, G. - Šimurda, J.
Quantitative analysis of ionic concentration changes in tubular system of guinea pig ventricular cardiomyocyte.
In: Analysis of biomedical signals and images. - (Ed. Jan, J.; Kozumplík, J.; Provazník, I.). - Brno, University of technology Brno 2004. - S. 405-407.
[Biosignal 2004. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP204/02/D129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113117 - UT-L 20040196 RIV CZ eng C
Pásek, M. - Christé, G. - Šimurda, J.
Physiological consequences of ionic concentration changes in cardiac cell tubular system.
In: Biomechanics of man 2004. - (Ed. Horák, M.). - Plzeň, Západočeká universita v Plzni 2004. - S. 1-4.
[Biomechanics of Man 2004. hotel Horizont, Šumava (CZ), 04.11.16-04.11.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP204/02/D129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113029 - UT-L 20040108 RIV GB eng J
Pásek, M. - Šimurda, J.
Quantitative modelling of interaction of propafenone with sodium channels in cardiac cells.
Medical & Biological Engineering & Computing, 42 [2] 151-157 ( 2004).
Grant: GA ČR(CZ) GP204/02/D129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor: 1.004(99) 0.996(00) 1.172(01) 1,069(02) 0.744(03) ]

113118 - UT-L 20040197 RIV US eng J
Peeters, P. - Pieterse, G. - Hrubý, J. - van Dongen, M. E. H.
Multi-component droplet growth. I. Experiments with supersaturated n-nonane vapor and water vapor in methane.
Physics of fluids. 16, 2004 [7] 2567-2574 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor: 1.420(99) 1.442(00) 1.799(01) 1,697(02) 1.566(03) ]

113061 - UT-L 20040140 RIV CZ cze C
Pelikán, V. - Hora, P. - Machová, A.
Simulace na rozsáhlých modelech v úlohách molekulární dynamiky.
In: Computational mechanics 2004. - (Ed. Vimmer, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2004. - S. 397-404.
[Conference with international participation Computational mechanics 2004./20./. Hrad Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113062 - UT-L 20040141 RIV CZ eng C
Pelikán, V. - Hora, P. - Machová, A. - Landa, M.
Ductile-Brittle behavior of microcracks in 3D.
In: MSMF /4./ - (Ed. Šandera, P.). - Brno, VUTIUM Brno 2004. - S. 20.
[Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112938 - UT-L 20040017 RIV CZ eng C
Pešek, L. - Půst, L. - Vaněk, F.
Thermomechanical precesses in compliant damping elements.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 1-9.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113026 - UT-L 20040105 RIV BE eng C
Pešek, L. - Půst, L. - Vaněk, F.
Thermo-mechanic interaction at vibrating system eith rubber-like materials.
In: ISMA2004 : proceedings. - (Ed. Sas, P.; Munck, M.). - Leuven, KU Leuven 2004. - S. 1-14.
[International Conference on Noice and Vibration Engineering. Leuven (BE), 04.09.20-04.09.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116712 - UT-L 20040231 RIV CZ cze C
Pešek, L. - Vaněk, F. - Veselý, J. - Cibulka, J.
Příspěvek k experimentálnímu výzkumu termo-mechanických vlastností pryžových segmentů tramvajových kol.
In: Dynamika strojů 2004. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 97-104.
[Národní konference s mezinárodní účastí : Dynamika strojů. Praha ( CZ), 04.02.10-04.02.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116705 - UT-L 20040224 RIV CZ cze V
Pešek, L. - Veselý, J. - Vaněk, F. - Cibulka, J.
Stanovení tlumení dvou směsí materiálu na zkušebních vzorcích při různých teplotách. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 15 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116706 - UT-L 20040225 RIV CZ cze V
Pešek, L. - Veselý, J. - Vaněk, F. - Cibulka, J.
Modální analýza pryží odpruženého kola bez a s tlumičem pro SGP Graz. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 54 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116719 - UT-L 20040238 RIV CZ cze V
Pešek, L. - Veselý, J. - Vaněk, F. - Cibulka, J.
Měření a analýza vibrací a akustických emisí železničního dvojkolí bez a s dvěma optimalizovanými tlumiči. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 34 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112922 - UT-L 20040001 RIV GB eng J
Peterka, F. - Kotera, T. - Čipera, S.
Explanation of appearance and characteristic of intermittency chaos of the impact oscillator.
Chaos, Solitons and Fractions, 2004 [19] 1251-1259 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007; GA ČR(CZ) GA101/97/0607
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor: 0.788(99) 0.742(00) 0.839(01) 0,872(02) 1.064(03) ]

112923 - UT-L 20040002 RIV GB eng J
Peterka, F. - Tondl, A.
Phenomena of subharmonic motions of oscillator with soft impact.
Chaos, Solitons and Fractions, 2004 [19] 1283-1290 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor: 0.788(99) 0.742(00) 0.839(01) 0,872(02) 1.064(03) ]

119467 - UT-L 20040253 RIV CZ cze J
Plešek, J. - Hirsch, E.
Visco-plastic model with time retardation for high-velocity impact loading of OFE copper specimens.
Inženýrská mechanika, 11 [6] 441-449 (2004).
[Inženýrská mechanika. Svratka (CZ), 03.05.12-03.05.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112990 - UT-L 20040069 RIV US eng J
Plešek, J. - Kolman, R. - Landa, M.
Using finite element method for the determination of elastic moduli by resonant ultrasound spectroscopy.
Journal Acoust. Soc. Am, 116 [1] 282-287 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113001 - UT-L 20040080 RIV PT eng C
Plešek, J. - Poživilová, A.
Formulation, verification and numerical procedures for Hencky´s elasticity model.
In: International Conference on Computational Structures Technology /7./ : proceedings. - (Ed. Topping, B.H.V.; Mota Soares, C.A.). - Lisabon, Civil-Comp Press publications on Computational Engineering 2004. - S. 1-17.
[International Conference on Computational Structures Technology/7./. Lisbon (PT), 04.09.07-04.09.09 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112986 - UT-L 20040065 RIV CZ eng C
Poživilová, A. - Plešek, J.
Modelling of the torsion and combined elongation-torsion tests of hyperelastic culinders.
In: Engineering Mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czec 2004. - S. 241-243.
[National conference with international participation. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/03/0331
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112989 - UT-L 20040068 RIV CZ eng C
Poživilová, A. - Plešek, J.
Tangent moduli of the Green-Lagrange and left Hencky material descriptions derived from the stored energy function at finite strains.
In: MSMF /4./. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, VUTIUM Brno 2004. - S. 55.
[Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113124 - UT-L 20040203 RIV PL cze C
Procházka, F.
Modelování elektromechanických pohonových soustav s proměnnými parametry.
In: Modeling and optimization of physical systems. - Slaska, Politechnika Slaska 2004. - S. 10-14.
[Modeling and optimization of physical systems. Gliwice (PL), 04.06.10 (WRD)]

113123 - UT-L 20040202 RIV CZ cze J
Procházka, F. - Kratochvíl, C.
Energetické kritérium stability pro nelineární dynamické soustavy s cyklickými souřadnicemi.
Inženýrská mechanika, 11 [4] 301-308 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113125 - UT-L 20040204 RIV PL cze C
Procházka, F. - Kratochvíl, C.
Modeling of dynamic properties of interactive drive systems.
In: Modeling and optimization of physical systems. - Slaska, Politechnika Slaska 2004. - S. 14-18.
[Modeling and optimization of physical systems. Gliwice (PL), 04.06.10 (WRD)]

113069 - UT-L 20040148 RIV CZ eng C
Převorovská, S. - Maršík, F.
Modelling of the cardiovascular and respiratory system interaction.
In: Biomechanics of man. - (Ed. Horák, M.). - Plzeň, Západočeská Universita, Plzeň 2004. - S. 1-1.
[Biomechanics of man.. Plzeň (CZ), 04.11.16-04.11.19 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/1073; GA ČR(CZ) GA106/03/0958
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113070 - UT-L 20040149 CZ eng A
Převorovská, S. - Maršík, F.
Modelling of the cardiovascular and respiratory system interaction.
In: Biomechanics of man 2004. - (Ed. Horák, M.). - Plzeň, ČR, Západočeská Universita, Plzeň 2004. - S. 84.
[Biomechanics of man 2004. Hotel Horizont I, Šumava (CZ), 04.11.16-04.11.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/03/1073; GA ČR(CZ) GA106/03/0958

116722 - UT-L 20040241 RIV IT eng C
Převorovský, Z.
Nonlinear wave propagation studies, dispersion modeling, and signal parameters correction.
In: European Workshop on FP6-AERONEWS /1./. - ..., ... 2004. - S. 00.
[European Workshop on FP6-AERONEWS /1./. Naples (IT), 04.09.13-04.09.16 (WRD)]
Grant: GA-(XE) FP6-502927

116723 - UT-L 20040242 RIV FR eng C
Převorovský, Z.
Mechanical and ultrasonic evaluation of elastic and viscoelastic properties of the skin under tensile loading in vivo.
In: Mechanical properties of human skin. - Besanton, University of Besanton 2004. - S. 155 KB.
[International workshop on Mechanical properties of human skin. Besanton (FR), 04.06.15-04.06.16 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116716 - UT-L 20040235 RIV CZ cze C
Převorovský, Z. - Van Den Abeele, K.
Calibration Samples for Use in Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy.
In: Defektoskopie 2004. - (Ed. Mazal, P.). - Prague, CNDT 2004. - S. 347-349.
[Defektoskopie 2004. Špindlerův Mlýn (CZ), 04.11.03-04.11.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/0071; ESF(XE) NATEMIS; GA-(XE) FP6-502927
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116720 - UT-L 20040239 RIV CA eng C
Převorovský, Z. - Van Den Abeele, K.
Nonlinear elastic wave spectroscopy of polymer samples with laser induced cracks.
In: World Conference on NDT /16./. - (Ed. Whitely, D.). - Montreal, ICNDT/CINDE 2004. - S. 42-54.
[World Conference on NDT /16./. Montreal (CA), 04.09.03 (WRD)]
Grant: GA-(XE) FP6 502927
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116698 - UT-L 20040217 RIV SIGLE CZ cze C
Přibáň, M. - Hora, P.
Začlenění AE do risk based přístupu plánováni inspekcí.
In: Defektoskopie 2004. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, Brno University of Technology 2004. - S. 217-224.
[Defektoskopie 2004. Špindlerův Mlýn (CZ), 04.11.03-04.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076356
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116729 - UT-L 20040248 RIV CZ eng U
Příhoda, J.
Winterschool on Environmental and Industrial CFD Simulations. 5 s.
[ Praha, 04.02.23-04.02.27 (W-EUR 21/6)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112996 - UT-L 20040075 RIV CZ eng G
Příhoda, J. - Kozel, K.
Conference topical problems of fluid mechanics 2004 : proceedings. (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 190 s.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2004. Praha (CZ), 04.02.25 (EUR) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116727 - UT-L 20040246 RIV CZ eng/cze U
Příhoda, J. - Kozel, K.
Topical problem of fluid mechanics 2004. 1 s.
[ Praha, 04.02.25 (K-EUR 80/10)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112994 - UT-L 20040073 DE eng A
Příhoda, J. - Sedlář, M.
Prediction of turbulent flow in curved channels and diffusers.
In: Annual scientific conference /75./ : book of abstracts. - Dresden, Technische Universität Dresden 2004. - S. 155.
[Annual Scientific Conference GAMM /75./. Dresden (DE), 04.03.21-04.03.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545

112995 - UT-L 20040074 RIV SK cze C
Příhoda, J. - Sedlář, M.
Ztráty při turbulentním proudění v zakřivených kanálech a difuzorech obdélníkového průřezu.
In: Zborník referátov . - Žilina, Žilinská univerzita 2004. - S. 13-18.
[medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutin /14./. Rajecké Teplice (SK), 04.04.28-04.04.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113128 - UT-L 20040207 RIV CZ cze C
Příhoda, J. - Sedlář, M.
Rozbor turbulentního proudění v zakřivených kanálech a difuzorech.
In: Sborník příspěvků vodohospodářská konference /4,/. - (Ed. Cásková, K.; Hyanková, E.; Jandora, J.; Ručka, J.). - Brno, Akademické nakladatelství CRSM s.r.o. 2004. - S. 383-390.
[4. vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí. Brno (CZ), 04.12.01-04.12.02 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113046 - UT-L 20040125 RIV CZ cze C
Příhoda, J. - Sládek, A. - Sedlář, M. - Hyhlík, T.
Vliv poloměru vnitřní válcové stěny na proudění zakřiveným difuzorem obdélníkového průřezu.
In: Colloquium fluid dynamics 2004 : proceeding. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 145-148.
[Fluid Dynamics 2004. Praha (CZ), 04.11.03-04.11.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112925 - UT-L 20040004 RIV CZ eng C
Pták, S. - Dobiáš, J. - Dostál, Z. - Vondrák, V.
FETI domain decomposition approach in static contact.
In: Dynamika strojů 2004. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 105-108.
[Dynamika strojů 2004. Praha (CZ), 04.02.10-04.02.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113121 - UT-L 20040200 RIV CZ eng C
Pták, S. - Okrouhlík, M. - Trnka, J.
Assessment of experiment reproducibility by finite element analysis.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czec 2004. - S. 251-253.
[National conference with international participation. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112978 - UT-L 20040057 RIV GB eng J
Půst, L.
Weak and strong nonlinearities in magnetic bearings.
Mechanism and Machine Theory, 39 [7] 779-795 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471; GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor: 0.180(99) 0.432(00) 0.326(01) 0,286(02) 0.459(03) ]

113038 - UT-L 20040117 RIV CZ cze C
Půst, L.
Vliv zdroje buzení na kmitání soustavy s jedním stupněm volnosti.
In: Výpočtová mechanika 2004 : sborník. - (Ed. Wimmr, J.). - Plzeň, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 421-428.
[Computational mechanics 2004 /20./. Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113080 - UT-L 20040159 RIV CZ cze C
Půst, L.
Dynamická vazba mezi kmitající soustavou s rázy a zdrojem buzení.
In: Interakce a zpětné vazby 2004 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 134.
[National seminar with international participation : Interaction and feedbacks 2004 /11./. Praha (CZ), 04.11.23-04.11.24 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113088 - UT-L 20040167 CZ cze V
Půst, L.
Měření dynamických parametrů uložení spřádacího rotoru rotorového dopřádacího stroje. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 26 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112991 - UT-L 20040070 RIV CZ eng C
Půst, L. - Kozánek, J.
Vibrations of a figid rotor supported on aerodynamic bearings.
In: International conference on the theory of machines and mechanisms : proceedings. - (Ed. Mrázek, J.; Bílek, M.; Kaniok, J.; Hartlová, J.). - Liberec, Technická univerzita 2004. - S. 643-648.
[International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms /IX./. Liberec (CZ), 04.08.31-04.09.02 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113099 - UT-L 20040178 RIV CZ eng C
Půst, L. - Kozánek, J. - Veselý, J.
Motion of rotor supported on two contactless bearings.
In: Dynamika strojů 2004 : proceedings. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 109-116.
[National Collquium with international participation : Dynamics of machines 2004. Praha (CZ), 04.02.10-04.02.11 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

110891 - UMCH-V 20043184 DE eng A
Raab, M. - Kotek, J. - Převorovský, Z.
Micro-scale and nano-scale structural transformations in semicrystalline polymers.
In: Abstracts. - Halle, Martin-Luther-Universität Halle Wittenberg, Institut für Werkstoffwissenschaft 2004. - S. A19.
[International Conference on Polymeric Nanomaterials /11./. Halle/Saale (DE), 04.09.29-04.10.01 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/02/1249; GA ČR(CZ) GA205/03/0071; GA ČR(CZ) GP106/02/P027

113034 - UT-L 20040113 RIV CZ eng C
Sedlák, P. - Seiner, H. - Landa, M. - Novák, V. - Šittner, P. - Manosa, L.
Elastic constants of 2H martensite of Cu-Al-Ni single crystal.
In: MSMF /4./. - (Ed. Šandera, P.). - Brno, VUTIUM Brno 2004. - S. 1.
[Materials Structure and Micromechanics of Fracture. Brno (CZ), 04.06.23-04.06.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113028 - UT-L 20040107 RIV IT eng C
Seiner, H. - Landa, M.
Succesive evaluation of elastic coefficients of transversely isotropic unidirectional composite.
In: Experimental mechanics. - (Ed. Pappalettere, C.). - Milano, McGraw-Hill 2004. - S. 1-8.
[International conference on experimental mechanics./12./. Bari (IT) , 04.08.29-04.09.02 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113122 - UT-L 20040201 RIV NL eng J
Seiner, H. - Landa, M.
Sensitivity analysis of an inverse procedure for determination of elastic coefficients for strong anisotropy.
Ultrasonics, 43 [4] 253-263 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112997 - UT-L 20040076 RIV CZ eng C
Sládek, A. - Hyhlík, T. - Příhoda, J.
Numerical solution of the flow in curved diffusers with inner cylindrical wall.
In: Conference topical problems of fluid dynamics 2004 : proceedings. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 147-150.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2004. Praha (CZ), 04.02.25 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113000 - UT-L 20040079 RIV CZ cze M
Sládek, A. - Hyhlík, T. - Příhoda, J. - Šafařík, P.
Analýza proudového pole v zakřivených difuzorech s vnitřní válcovou stěnou.
In: Fluid mechanics and thermodynamics. - (Ed. Ježek, J.; Nožička, J.; Adamec, J.; Šafařík, P.). - Praha, Jiří Nožička - Gradient 2004. - S. 133-142.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113052 - UT-L 20040131 RIV CZ cze C
Sládek, A. - Jonáš, P.
Návrh experimentální tratě pro výzkum proudění v zakřivených kanálech.
In: Colloquium fluid dynamics 2004 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 169-172.
[Colloquium fluid dynamics 2004. Praha (CZ), 04.11.03-04.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112971 - UT-L 20040050 RIV CZ eng C
Sládek, I. - Kozel, K. - Jaňour, Z.
On the complex mathematical modelling of some 2D and 3D atmospheric boundary layer flow problems.
In: Atmosférická depozice 2004. - (Ed. Šír, M.; Tesař, M.). - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AVČR 2004. - S. 75-79.
[Atmosférická depozice 2004. Tejmlov, Šumava (CZ), 04.06.28-04.06.30 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10; GA AV ČR(CZ) KSK3012103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116732 - UT-L 20040251 RIV CZ eng C
Sousedík, B. - Novotný, J.
Parallelization of BICG-STAB algorithm for finite element computations.
In: Proceedings of the XV-th summer school Software and algorithms of numerical mathematics. - (Ed. Marek, I.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2004. - S. 119-126.
[Software and algorithms of numerical mathematics /15./. Hejnice ( CZ), 03.06.09-03.06.13 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201

109882 - FZU-D 20040311 RIV NL eng J
Straka, L. - Novák, V. - Landa, M. - Heczko, O.
Acoustic emission of Ni-Mn-Ga magnetic shape memory alloy in different straining modes.
Materials Science and Engineering. A, 374, 263-269 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0396
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

112975 - UT-L 20040054 RIV FR eng C
Sváček, P. - Feistauer, M. - Horáček, J.
Numerical simulation of flow induced airfoil vibrations.
In: Flow-induced vibration. - (Ed. Langre, E.; Axisa, F.). - Paříž, Ecole Polytechnique, Paris 2004. - S. 57-62.
[International Conference on Flow Induced Vibration - FIV 2004 /8./. Paříž (FR), 04.07.06-04.07.09 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113027 - UT-L 20040106 RIV GR eng C
Sváček, P.
Numerical simulation of airoelastic problems.
In: IC-SCCE 2004 : proceedings. - (Ed. Tsahalis, T.D.). - Atény, LFME, University of Patras 2004. - S. 1-8.
[International Conference From Scientific Computing to Computational Engineering /1./. Atény (GR), 04.09.08-04.09.10 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112967 - UT-L 20040046 RIV CZ cze C
Svoboda, J. - Balda, M. - Fröhlich, V.
Únavová životnost konstrukcí při víceosém neproporcionálním zatěžování.
In: Dynamika strojů 2004. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 125-132.
[Dynamika strojů 2004. Praha (CZ), 04.02.10-04.02.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112968 - UT-L 20040047 RIV CZ eng/cze C
Svoboda, J. - Balda, M. - Fröhlich, V.
Fatigue strength and life of real structures under combined random loading.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 1-2.
[National conference with international perticipation Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112985 - UT-L 20040064 RIV CZ cze V
Svoboda, J. - Balda, M. - Fröhlich, V.
Nové poznatky k výpočtu bezpečnosti reálných konstrukcí namáhaných kombinovaným náhodným zatížením. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 21 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113059 - UT-L 20040138 RIV CZ cze C
Svoboda, J. - Balda, M. - Fröhlich, V.
Porovnání přístupů k hodnocení šíření únavových trhlin.
In: Výpočtová mechanika 2004. - (Ed. Vimmr, J.). - Plzeň, Západočeská universita Plzeň 2004. - S. 495 - 502.
[Computational mechanics 2004. Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113097 - UT-L 20040176 RIV SE eng C
Šafařík, P. - Luxa, M. - Benetka, J. - Michálek, J.
Data reduction method for three-dimensional transonic flow measurements.
In: Symposium on measuring techniques in transonic and supersonic flow in cascades and turbomachines /17./. . - Stockholm, Royal Institute of Technology 2004. - S. 8-9.
[Symposium on measuring techniques in transonic and supersonic flow in cascades and turbomachines /17./.. Stockholm (SE), 04.09.09-04.09.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112982 - UT-L 20040061 RIV FR eng C
Šidlof, P. - Švec, J. G. - Horáček, J. - Veselý, J. - Klepáček, I. - Havlík, R.
Determination of vocal fold geometry from excised larynges: Methodology and preliminary results.
In: International conference of voice physiology and biomechanics. - (Ed. Giovanni, A..; Dejonckere, P.; Ouaknine, M.). - Marseille, Laboratory of Audio-Phonology, Marseille 2004. - S. 161-162.
[International Conference on Voice Physiology and Biomechanics. Marseille (FR), 04.08.18-04.08.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076401
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113083 - UT-L 20040162 RIV CZ cze C
Šidlof, P. - Veselý, J. - Horáček, J.
Dynamické vlastnosti některých fyzikálních modelů hlasivkových protéz.
In: Interakce a zpětné vazby 2004 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 151-158.
[National seminar with international participation : Interaction and feedbacks 2004 /11./. Praha (CZ), 04.11.23-04.11.24 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OE129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113106 - UT-L 20040185 RIV CZ cze V
Šidlof, P. - Veselý, J. - Horáček, J.
Dynamické vlastnosti některých fyzikálních modelů hlasivkových protéz. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 25 s.
Grant: GA MŠk(CZ) OE129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113101 - UT-L 20040180 RIV CZ eng C
Šimek, J. - Kozánek, J. - Veselý, J. - Svoboda, R.
Analysis of measured characteristics of aerodynamic tilting-pad journal beraings.
In: Dynamika strojů 2004 : proceedings. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 133-140.
[National colloquim with international participation : Dynamics of machines 2004. Praha (CZ), 04.02.10-04.02.11 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

116730 - UT-L 20040249 RIV CZ eng C
Šístek, J. - Burda, P. - Novotný, J.
Application of apriori error estimates of finite element method for mesh refinement near singularity in incompressible viscous flow.
In: Topical problems of fluid dynamics 2004 : conference proceedings. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 153-158.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2004. Praha (CZ), 04.02.25 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201

116731 - UT-L 20040250 RIV GB eng C
Šístek, J. - Burda, P. - Novotný, J.
Precise FEM solution of corner singularity using adjusted mesh applied to axisymmetric and plane flow.
In: ICFD conference on numerical methods for fluid dynamics : proceedings on CD. - Oxford, University of Oxford 2004. - S. 1-6.
[ICFD conference on numerical methods for fluid dynamics. Oxford ( GB), 04.03.29-04.04.01 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201

111916 - FZU-D 20040540 RIV FR eng J
Šittner, P. - Lugovyy, D. - Neov, D. - Landa, M. - Lukáš, P. - Novák, V.
On the R-phase transformation related phenomena in NiTi polycrystals subjected to thermomechanical loads.
Journal de Physique. IV, 115, 269-278 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1048107; GA ČR(CZ) GA106/01/0396
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914
[Impact factor:0.060(92) 0.138(93) 0.115(94) 0.248(95) 0.186(96) 0.247(97) 0.252(98) 0.381(99) 0.299(00) 0.401(01) 0,291(02) 0.319(03) ]

113002 - UT-L 20040081 RIV PT eng C
Šraml, M. - Kramberger, J. - Potrč, I. - Ren, Z. - Plešek, J.
Fatigue assessment of bolted bar connections in crane structures.
In: Proceedings of the seventh international conference on computational structures technology. - (Ed. Topping, B.H.V. -Mota Soares, C.A.). - Lisabon, Civil-Comp Press publications on Computational Engineering 2004. - S. 1-14.
[International conference on Computational Structures Technology/7./. Lisabon (PT), 04.09.07-04.09.09 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113082 - UT-L 20040161 RIV CZ cze C
Šulc, P. - Pešek, L.
MKP modelování vedení tepla vzorku pryže při mechanickém harmonickém zatížení.
In: Interakce a zpětné vazby 2004 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 159-166.
[National seminar with international participation : Interaction and feedbacks 2004 /11./. Praha (CZ), 04.11.23-04.11.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112981 - UT-L 20040060 RIV FR eng C
Švancara, P. - Horáček, J. - Pešek, L.
Numerical modelling of production of Czech vowel /a/ based on FE model of the vocal tract.
In: International conference of voice physiology and biomechanics. - (Ed. Giovanni, A..; Dejonckere, P.; Ouaknine, M.). - Marseille, Laboratory of Audio-Phonology, Marseille 2004. - S. 163-165.
[International Conference on Voice Physiology and Biomechanics. Marseille (FR), 04.08.18-04.08.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1025
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113084 - UT-L 20040163 RIV CZ cze C
Švancara, P. - Horáček, J.
Numerická simulace vlivu odebrání mandlí na výslovnost českých samohlásek /a/, /i/ založená na MKP modelu vokálního traktu člověka.
In: Interakce a zpětné vazby 2004 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 167-174.
[National seminar with international participation : Interaction and feedbacks 2004 /11./. Praha (CZ), 04.11.23-04.11.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1025
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113044 - UT-L 20040123 RIV CZ cze C
Švehlák, M. - Grepl, R. - Věchet, S. - Bezdíček, M. - Chmelíček, J.
Konstrukce malého laboratorního čtyřnohého robotu.
In: Engineering mechanics 2004. - Svratka, UTAVCR 2004. - S. 293-294.
[NATional conference with international perticipation : Engineering mechanics 2004. Svratak (CZ), 04.05.10 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113822 - UH-J 20043016 RIV ES eng J
Tesař, M. - Pražák, J. - Lichner, Ľ.
Instability driven flow and runoff formation in a small catchment.
Geologica Acta, 2 [2] 147-156 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108; GA AV ČR(CZ) IBS2060104; Slovak Scientific Grant Agency(SK) 2/7065/20; GA MŽP(CZ) SE610/3/00; 5th EC Framework Programme(XE) IST-2000-28084
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

112956 - UT-L 20040035 RIV GB eng C
Tesař, V. - Trávníček, Z.
Pulsating and synthetic impinging jets for high heat and mass transfer rates.
In: ESDA04 : Biennial ASME conference engineering systems design and analysis /7./ : proceedings. - (Ed. Hegg, P.). - Manchester, ASME 2004. - S. 1-12.
[Biennial ASME Conference Engineering Systems Design and Analysis. /7./. Manchester (GB), 04.07.19-04.07.22 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113065 - UT-L 20040144 RIV LK eng C
Trávníček, Z. - Fedorchenko, A. I. - Wang, A.
An enhancement of synthetic jets by means of an integrated valveless pump.
In: Asian congress of fluid mechanics (ACFMX) / 10./ : proceedings. - (Ed. Wijetunge, J. J.). - Peradeniya, University of Peradeniya 2004. - S. 535-540.
[Asian Congress of Fluid Mechanics (ACFMX) /10./. Peradeniya (LK), 04.05.17-04.05.21 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112963 - UT-L 20040042 RIV CZ eng C
Trávníček, Z. - Hrubý, J. - Vogel, J.
Visualization and numerical study of confined coaxial jets.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 297-298.
[National conference with international participation : Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113039 - UT-L 20040118 RIV SK eng C
Trávníček, Z. - Hrubý, J. - Vogel, J.
Stability and control possibility of coaxial jets.
In: Developments in machinery design and control 2004. - (Ed. Peszy±ski, K.). - Bydgoszcz, University Press, UTA Bydgoszcz 2004. - S. 71-72.
[Developments in Machinery Design and Control 2004. Malá Lučivná ů Orava (SK), 04.10.15-04.10.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113067 - UT-L 20040146 RIV PL eng C
Trávníček, Z. - Maršík, F. - Vít, T. - de Boer, P.
Synthetic jet actuation at the resonance frequency.
In: International congress of theoretical and applied mechanics (ICTAM) /21./. - (Ed. Gutkowski, W.; Kowalewski, T. A.). - Warsaw, IPPT PAN, Warszawa 2004. - S. 113.
[International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM) /21./. Warsaw (PL), 04.08.15-04.08.21 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113064 - UT-L 20040143 RIV NL eng J
Trávníček, Z. - Tesař, V.
Annular impinging jet with recirculation zone expanded by acoustic excitation.
International Journal of Heat and Mass Transfer, 2004 [47] 2329-2341 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/99/0059; GA ČR(CZ) GA101/99/0060
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:1.006(91) 0.565(92) 0.688(93) 0.894(94) 0.603(95) 0.670(96) 0.690(97) 0.695(98) 0.719(99) 0.654(00) 1.240(01) 1,268(02) 1.293(03) ]

113066 - UT-L 20040145 RIV CZ eng C
Trávníček, Z. - Vít, T. - de Boer, P. - Maršík, F.
Synthetic jets - design and verification of an actuator.
In: Topical problems of fluid mechanics 2004 :proceedings. - (Ed. Kozel, K.; Příhoda, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 165-168.
[Conference Topical problems of fluid mechanics 2004. Praha (CZ), 04.02.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112931 - UT-L 20040010 RIV US eng J
Trnka, J. - Dvořáková, P. - Veselý, E.
Optical interferometry methods used to study stress wave propagetion in a human skull.
Experimental techniques, 2 [3] 29-34 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor: 0.150(99) 0.301(00) 0.371(01) 0,267(02) 0.209(03) ]

112926 - UT-L 20040005 RIV US eng J
Trnka, J. - Veselý, E. - Dvořáková, P.
A Study of Wave Propagation in a Human Skull Using Laser Interferometry.
Experimental Techniques, vol.2 [1] 27-30 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor: 0.150(99) 0.301(00) 0.371(01) 0,267(02) 0.209(03) ]

112944 - UT-L 20040023 RIV SIGLE CZ eng C
Uruba, V.
Synthetic jet actuator design.
In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2004. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 169-174.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2004. Praha (CZ), 04.02.25 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076403
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112946 - UT-L 20040025 RIV SK cze C
Uruba, V.
Návrh generátoru syntetizovaného paprsku.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. - Žilina, Žilinská universita 2004. - S. 53-58.
[Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina (SK), 04.04.28-04.04.30 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076403
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112951 - UT-L 20040030 RIV CZ eng C
Uruba, V.
Flow control using synthetic jet actuators.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 25-26.
[NaEngineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076403
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113073 - UT-L 20040152 RIV FR eng G
Uruba, V.
Receptivity of a free shear layer to excitation by a synthetic jet. (Ed. Delville, J.; Bonnet, J. P.; Alvi, F.). - Poitiers, Universite de Poitiers 2004. - 3 s.
[1st European Forum on Flow Control. Poitiers (FR), 04.10.11-04.10.14 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076403
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113077 - UT-L 20040156 RIV CZ cze C
Uruba, V. - Jonáš, P.
K metodě indikace velkých kapiček v proudu mokré páry pomocí anemometru se žhaveným drátkem.
In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin - 2004. - (Ed. Klášterka, H.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2004. - S. 167-172.
[Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin - 2004. Plzeň (CZ), 04.06.22-04.06.23 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076010; GA AV ČR(CZ) KSK2076106
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113076 - UT-L 20040155 NO eng A
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O.
Experiments on turbulent diffusion of a scalar from s point source.
In: Advances in Turbulence /10./. - (Ed. Andersson, H. I.; Krogstad, P. A.). - Barcelona, Int. Center for Numer. Meth. in Engineering 2004. - S. 831.
[European Turbulence Conference : Advances in turbulence /10./. Trondheim (NO), 04.06.29-04.07.02 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90

116699 - UT-L 20040218 RIV DE eng J
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O. - Bezpalcová, K.
Physical modelling of point source dispersion inside athmospheric boundary layer.
PAMM - Proc. Appl. Math. Mech. Wiley-VCH Verlag, 4 [1] 498-499 ( 2004).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90

112949 - UT-L 20040028 RIV CZ eng C
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O. - Řehák, V.
Occurence of big droplets in the vicinity of the last stage of a 210MW steam turbine.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 301-302.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076010
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113074 - UT-L 20040153 RIV CZ eng C
Uruba, V. - Matějka, M.
On the receptivity of a free shear layer to synthetic jet excitation.
In: Colloquium fluid dynamics 2004 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 201-204.
[Colloquium fluid dynamics 2004 : proceedings. Praha (CZ), 04.11.03-04.11.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076403
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112945 - UT-L 20040024 DE eng A
Uruba, V. - Mazur, O. - Jonáš, P. - Bezpalcová, K.
Physical modelling of point source dispersion inside athmospheric boundary layer.
In: Annual scientific conference GAMM /75/. - Dresden, Technische Universität 2004. - S. 169.
[75th anual scientific conference GAMM. Drážďany (DE), 04.03.21-04.03.27 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90

113091 - UT-L 20040170 RIV CZ cze C
Valeš, F. - Volek, J. - Červ, J.
Nestacionární napjatost příčně buzené tenké ortotropní desky (model Flüggeův a Timoshenko-Mindlinův).
In: Computational mechanics 2004. - (Ed. Vimmer, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2004. - S. 523-530.
[Conference with international participation Computational mechanics 2004 /20./. Hrad Nečtiny (CZ), 04.11.08-04.11.10 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113085 - UT-L 20040164 RIV CZ cze C
Vampola, T. - Horáček, J.
3-D MKP model lidských hlasivek pro dynamické výpočty.
In: Interakce a zpětné vazby 2004 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 201-206.
[National seminar with international participation : Interaction and feedbacks 2004 /11./. Praha (CZ), 04.11.23-04.11.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076401
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113086 - UT-L 20040165 RIV CZ cze C
Vampola, T. - Horáček, J. - Bauma, V.
Vliv velikosti rozštěpu horního patra na dynamické charakteristiky vokálního traktu člověka.
In: Interakce a zpětné vazby 2004 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 207-214.
[National seminar with international participation : Interaction and feedbacks 2004 /11./. Praha (CZ), 04.11.23-04.11.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/04/1025
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113108 - UT-L 20040187 RIV PL eng J
Věchet, S. - Krejsa, J.
Q-learning: from discrete to continuous representation.
Elektronika, 2004 [8-9] 12-14 (2004).
[Mechatronics 2004. Warsaw (PL), 04.09.23-04.09.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113112 - UT-L 20040191 RIV CZ eng C
Věchet, S. - Krejsa, J. - Míček, P.
Continuous Q-learning application.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 307-308.
[Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 262100024; CEZ:AV0Z2076919

113016 - UT-L 20040095 RIV CZ eng C
Vlach, R. - Ondrůšek, Č.
Computational and experimental modeling of synchronous generator fan.
In: Engineering mechanics 2004. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 315-316.
[National conference with international particuipation : engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113017 - UT-L 20040096 RIV CZ eng/cze C
Vlach, R. - Ondrůšek, Č.
Cooling of synchronous machine winding using heat pipe.
In: Engineering mechanics 2004. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 317-318.
[National conference with international partucipation : engineering mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113018 - UT-L 20040097 RIV CZ cze K
Vlach, R. - Ondrůšek, Č.
Experimentální ověření vlastností tepelné trubice.
In: Modelování a měření v termomechanice kontinua. - Plzeň, Západočeská univerzita 2004. - S. 219-223.
[Modelování a měření v termomechnice kontinua. Rybník (CZ), 04.05.26-04.05.29 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113021 - UT-L 20040100 RIV PL eng J
Vlach, R. - Ondrůšek, Č.
Comparison of synchronous machine cooling using heat pipe and water cooling.
Elektronika, 2004 [8-9] 195-196 (2004).
[Mechatronics 2004. Warsaw (PL), 04.09.23-04.09.25 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113019 - UT-L 20040098 RIV US eng C
Vlach, R. - Ondrůšek, Č. - Grepl, R.
Computational and experimental simulation of synchronous generator ventilation.
In: Fracture methodologies and manufacturing processes. - San Diego, California,USA, ASME/JSME 2004. - S. 1-5.
[Internation Conference ASME/JSME Pressure Vessels and Piping Conference 2004. San Diego, California,USA (US), 04.07.25-04.07.29 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113010 - UT-L 20040089 RIV DE eng C
Vonrák, V. - Dostál, Z. - Dobiáš, J. - Pták, S.
Primal and dual penalty methods to solution of contact problems.
In: ICNAAM -2004 -extended abstracts. - (Ed. Simas, T. A.; Tsitauras, Ch.). - Weinheim, Wiley-VCH Verlag 2004. - S. 3-6.
[ICNAAM-2004. Chakis (GR), 04.09.10-04.09.14 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

110506 - UFCH-W 20040082 RIV GB eng J
Zelinger, Z. - Střižík, M. - Kubát, P. - Jaňour, Z. - Berger, P. - Černý, A. - Engst, P.
Laser Remote Sensing and Photoacoustic Spectrometry Applied in Air Pollution Investigation.
Optics and Lasers in Engineering, 42, [-] 403-412 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3040101; GA ČR(CZ) GA205/02/0898; GA MŠk(CZ) OC 723.002
[Impact factor: 0.604(99) 0.208(00) 0.514(01) 0,745(02) 1.006(03) ]

105888 - UT-L 20030230 RIV CZ eng G
Zolotarev, I.
Interaction and feedbacks 2003 : proceedings. (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 227 s.
[National seminar with international parcipitation /10./ : interaction and feedbacks 2003. Praha (CZ), 03.11.25-03.11.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112939 - UT-L 20040018 RIV CZ eng C
Zolotarev, I.
About stability an aeroelastic system.
In: Engineering mechanics 2004. - (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - S. 1-9.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112941 - UT-L 20040020 RIV CZ cze/eng U
Zolotarev, I.
Engineering mechanics 2004. 4 s.
[ Svratka, 04.05.10-04.05.13 (K-EUR 210/10)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112977 - UT-L 20040056 RIV FR eng C
Zolotarev, I.
Stability of unsymmetrically supported cylindrical shells conveying the fluid.
In: Flow-Induced Vibration. - (Ed. Langre, E.; Axisa, F.). - Paříž, Ecole Polytechnique, Paris 2004. - S. 203-208.
[International Conference on Flow Induced Vibration - FIV 2004 /8./. Paříž (FR), 04.07.06-04.07.09 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113089 - UT-L 20040168 RIV CZ cze G
Zolotarev, I.
Interakce a zpětné vazby 2004. (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 234 s.
[National seminar with international participation : Interaction and feedbacks 2004 /11./. Praha (CZ), 04.11.23-04.11.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113090 - UT-L 20040169 RIV CZ cze/eng U
Zolotarev, I.
Interaction and feedback 2004. 2 s.
[ Praha, 04.11.23-04.11.24 (K-EUR 40/3)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

112940 - UT-L 20040019 RIV CZ cze/eng G
Zolotarev, I. - Poživilová, A.
Engineering mechanics 2004. (Ed. Zolotarev, I.; Poživilová, A.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2004. - 350 s.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2004. Svratka (CZ), 04.05.10-04.05.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

113104 - UT-L 20040183 RIV CZ eng C
Žitný, K. - Kozánek, J.
Numerical range and numerical radius (An introduction).
In: Sborník rozšířených abstraktů : Matematický workshop na FAST VUT v Brně s mezinárodní účastí /3./. - (Ed. Diblík, J.; Vala, J.). - Brno, FAST VUT Brno 2004. - S. 115-116.
[3. Matematický Workshop na FAST VUT v Brně s mezinárodní účastí. Brno (CZ), 04.11.11 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11