ASEP

ÚCL - Ústav pro českou literaturu

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

045057 - UCL-M 970331 CZ cze J
Brožová, V.
Sex a tabu v české kultuře 19. století. (Ed. Zach, A.). -
Česká literatura, 45 [5] 554-556 (1997).

056728 - UCL-M 980047 CZ cze M
Brožová, V.
Poznámka nakladatele.
In: Básně a epigramy. - Praha, Chvojkovo nakladatelství 1997. - S. 211.

056729 - UCL-M 980048 RIV CZ cze K
Brožová, V.
Zikmund Winter, Pivovarské listy a chmelová tržnice.
In: Hospody a pivo v české společnosti. - (Ed. Novotný, V.). - Praha, Academia - Ústav pro českou literaturu AV ČR 1997. - S. 84-94.
[Hospody a pivo v české společnosti. Praha, 94.09.26-94.09.27]

040980 - UCL-M 970005 CZ cze B
Červenka, M.
Komentář.
In: Básně. - (Ed. Soukopová, M.). - Praha, Český spisovatel 1997. - S. 259-320. - (Česká knižnice 1).

040985 - UCL-M 970010 CZ cze N
Červenka, M.
Návod k použití.
Literární noviny, 8 [13] 11 (97.04.02).

040990 - UCL-M 970015 CZ cze B
Červenka, M.
Karel Milota.
In: Báseň - obraz - gesto - zvuk. Experimentální poezie 60. let. - Praha, Památník národního písemnictví 1997. - S. 40.

040998 - UCL-M 970023 CZ cze B
Červenka, M.
Cestu za živými hodnotami našeho literárního dědictví...
In: Básně. - (Ed. Soukopová, M.). - Praha, Český spisovatel 1997. - S. -. - (Česká knižnice 1).

045035 - UCL-M 970309 CZ cze J
Červenka, M.
Šalda básník. (Ed. Zach, A.). -
Literární noviny, 8 [44] 7 (97.11.05).

045041 - UCL-M 970315 CZ cze N
Červenka, M.
Zemřel Miroslav Procházka. (Ed. Zach, A.). -
Slovo a slovesnost, 58 [3] 237-238 (1997).

045042 - UCL-M 970316 CZ cze N
Červenka, M.
Anketa. (Ed. Zach, A.). -
Obratník, 3 [16] 29-31 (1997).

056723 - UCL-M 980027 CZ cze T
Červenka, M.
Možné světy v soudobé teorii literatury.
Orig.: Ryan, M.-L. / -
Orig.: In: Style, 26, 1992, s.528-553
Česká literatura, 45 [6] 570-599 (1997).

056724 - UCL-M 980028 CZ cze T
Červenka, M.
Americký sborník k narozeninám Lubomíra Doležela.
Orig.: Herman, D. / -
Česká literatura, 45 [6] 644-648 (1997).

056772 - UCL-M 980344 RIV CZ cze M
Červenka, M.
Lumírovec: sémantika verše v Zeyerově epice.
In: Julius Zeyer - Texty, sny, obrazy. - Praha, Erm 1997. - S. 20-31.

067214 - UCL-M 990031 RIV CZ cze M
Červenka, M.
Závěrem.
In: Zakázané pohádky. - Praha, Volvox Globator 1997. - S. 145-146.

040979 - UCL-M 970004 CZ cze B
Červenka, M. - Hauková, J.
Poznámka vydavatelů.
In: Tíha doby. Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968 - 1988. - (Ed. Červenka, M.; Hauková, J.). - Olomouc, Votobia 1997. - S. 167-168. - (Velká řada 27).

040993 - UCL-M 970018 CZ cze B
Červenka, M. - Trochová, Z.
Komentář.
In: Básně. - (Ed. Trochová, Z.). - Praha, Český spisovatel 1997. - S. 191-247. - (Česká knižnice).

041125 - UCL-M 970176 CZ cze J
Dokoupil, B.
Jiří Kolář a Lidová kultura.
Tvar, 8 [12] 17 (97.06.12).

041126 - UCL-M 970177 CZ cze J
Dokoupil, B.
Škvoreckého zapomenutá povídka a co s ní souvisí. Josef Škvorecký a týdeník Kultura 1957-59.
Tvar, 8 [11] 9 (97.05.29).

041127 - UCL-M 970178 CZ cze J
Dokoupil, B.
Šílenství jako literární téma a literární kategorie.
Česká literatura, 45 [1] 115-117 (1997).

041226 - UCL-M 970287 CZ cze C
Dokoupil, B.
Časopisecké paradoxy: 1956-1958.
In: Kulturní periodika na Moravě. - (Ed. Kordiovský, E.). - Mikulov, Státní okresní archiv Břeclav 1997. - S. 19-27. - ( Mikulovská sympozia 24).
[Mikulovské sympozium /24./. Mikulov (CZ), 96.10.17-96.10.18]

041227 - UCL-M 970288 CZ cze Cz
Dokoupil, B.
Historická próza v roce nula.
In: Česká a slovenská literatura dnes. - (Ed. Janáček, P.). - Praha, ÚČL AV ČR 1997. - S. 68-70.
[Bezručova Opava /39./. Opava (CZ), 96.09.16-96.09.18]

041124 - UCL-M 970170 CZ cze J
Dupačová, G.
Jarmil Krecar literát.
Rmen, [3] 15-23 (1997).

041001 - UCL-M 970026 CZ cze N
Dupačová, G. - Zach, A.
Dionýsova kouzelná hůl slouží knihám.
Týdeník Rozhlas, 7 [12] 4 (97.03.17-97.0323).

041000 - UCL-M 970025 CZ cze N
Färber, V.
[Narozen 1. 10. 1953...].
Literární noviny, 8 [8] 13 (97.02.26).

041152 - UCL-M 970210 CZ cze N
Färber, V.
Mezioborová konference Polemos.
Literární noviny, 8 [41] 2 (97.10.15).

041153 - UCL-M 970211 CZ cze J
Färber, V.
Ediční poznámka.
Souvislosti, - [2 (32)] 108 (1997).

041154 - UCL-M 970212 CZ cze N
Färber, V.
Tvary, barvy, slova.
Host, - [4] 82-83 (1997).

045027 - UCL-M 970301 CZ cze B
Färber, V.
Báje z Nového světa. Praha, Český spisovatel 1997. - S. -.

056719 - UCL-M 980018 CZ cze N
Färber, V.
Mezioborová konference Polemos.
Akademický bulletin, - [12] 9 (1997).

056755 - UCL-M 980137 CZ cze B
Färber, V.
Mozaika z vedřin. Praha, Český spisovatel 1997. - 88 s.

056756 - UCL-M 980138 CZ cze B
Färber, V.
O čem je řeč. Praha, Český spisovatel 1997. - 68 s.

041219 - UCL-M 970278 CZ cze J
Färber, V. - Herrmann, I.
Mnohé (radosti) již se proměnily v dým... (Z dopisů Ignáta Herrmanna JuDr. F. Tejrovskému).
Souvislosti, - [2 (32)] 102-108 (1997).

041221 - UCL-M 970280 CZ cze Cz
Hemelíková, B.
"Truchlivý bůh" Michal Viewegh.
In: Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). - (Ed. Janáček, P.). - Praha, ÚČL AV ČR 1997. - S. 95-99.
[Bezručova Opava /39./. Opava (CZ), 96.09.16-96.09.18]

056738 - UCL-M 980049 RIV CZ cze K
Hemelíková, B.
Kávový svět Popelky Biliánové.
In: Hospody a pivo v české společnosti. - (Ed. Novotný, V.). - Praha, Academia - Ústav pro českou literaturu AV ČR 1997. - S. 107-112.
[Hospody a pivo v české společnosti. Praha, 94.09.26-94.09.27]

040983 - UCL-M 970008 CZ cze J
Hodrová, D.
Poetika románů "citujících" mýtus. (Robbe-Grilletovy Gumy a Amor a Psyché Milady Součkové).
Tvar, 8 [6] 1, 4 (97.03.20).

040992 - UCL-M 970017 CZ cze T
Hodrová, D.
Otokar Fischer a jeho Otázky literární psychologie.
Orig.: Cosentinová, A. / Critica e storiografia letteraria ceca tra il 1883 e il 1918: Alcune tendenze.
Česká literatura, 45 [3] 277-290 (1997).

056725 - UCL-M 980033 RIV CZ cze B
Hodrová, D.
Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. Hrad - Chaloupka - Hospoda - Škola - Vězení - Kostel, chrám, boží muka - Továrna - Věž - Pokoj. (Ed. Hodrová, D.). - Jinočany, H & H 1997. - 249 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1464

056751 - UCL-M 980123 RIV CZ cze M
Hodrová, D.
Paměť a proměny míst.
In: Poetika míst. - Praha, H & H 1997. - S. 5-24.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1464

056752 - UCL-M 980124 RIV CZ cze M
Hodrová, D.
Příběhy věže.
In: Poetika míst. - Praha, H & H 1997. - S. 199-216.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1464

056753 - UCL-M 980125 RIV CZ cze M
Hodrová, D.
Smysl pokoje.
In: Poetika míst. - Praha, H & H 1997. - S. 217-238.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1464

056754 - UCL-M 980126 RIV CZ cze M
Hodrová, D.
Vězení jako místo přístupu k bytí.
In: Poetika míst. - Praha, H & H 1997. - S. 101-124.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1464

045073 - UCL-M 970358 CZ cze J
Holman, P.
Březina v Moderní revue.
Literární archív, 8, 49-68 (1997).

040982 - UCL-M 970007 CZ cze J
Holý, J.
Kolář.
Český jazyk a literatura, 47 (1996/1997) [5/6] 97-99 (1997).
Grant: GA405/95/0660

040987 - UCL-M 970012 CZ cze R
Holý, J.
Stav výzkumu.
Rec.: / Antologie textů ke studiu české literatury po r. 1945.
Kritická Příloha Revolver Revue, - [7] 104-108 (1997).

040997 - UCL-M 970022 CZ cze J
Holý, J.
Německá literatury v českých zemích od počátku 20. století.
Český jazyk a literatura, 47 (1996/1997) [9/10] 199-204 (1997).

045037 - UCL-M 970311 CZ cze N
Holý, J.
Ad: Jaroslav Blažke, Traktát o literárních učebnicích. (LtN č. 42/1997). (Ed. Zach, A.). -
Literární noviny, 8 [46] 5 (97.11.19).

056727 - UCL-M 980042 CZ cze M
Holý, J.
O interpretaci. (Otázky Jiřího Holého pro Zdeňka Kožmína).
In: Interpretace básní. - 2., přeprac. vyd. Brno, Masarykova univerzita pro Filozofickou fakultu 1997. - S. 177-181.

041009 - UCL-M 970034 CZ cze J
Houba, K. - Zach, A.
Nepublikovaná svědectví. (4).
Knihkupec a nakladatel, 2 = 16 [4] 15-16 (97.04).

041134 - UCL-M 970191 CZ cze B
Hruška, P.
(Ne)lyrický subjekt Magor.
In: Magorova mystická růže. - (Ed. Hruška, Petr). - Brno, Vetus via 1997. - S. -.

041223 - UCL-M 970284 CZ cze J
Husová, M.
František Brábek.
Amicus, - [4] - (97.07-97.08).

045028 - UCL-M 970302 CZ cze J
Husová, M.
Brábek František, Elpl Mirek, Halas František - maďarští překladatelé.
Amicus, - [3/4] - (1997).

056744 - UCL-M 980100 CZ cze N
Husová, M.
Slovník maďarských překladatelů.
Amicus, - [4] - (97.07-97.08).

041052 - UCL-M 970081 CZ cze N
Janáček, P.
To nejlepší z knižní produkce '96.
Slovenské listy, příl.Elán, 5 [1] 6 (97.01).

041053 - UCL-M 970077 CZ cze J
Janáček, P.
Od 39 básní k Žlutému soumraku. Zpráva o složce Milady Součkové v melantrišském archivu.
Tvar, 8 [6] 5-6 (97.03.20).

041187 - UCL-M 970245 CZ cze J
Janáček, P.
Jiří Kolář a Lidová kultura podle ÚRO.
Tvar, 8 [15] 2 (97.09.18).

041189 - UCL-M 970247 CZ cze N
Janáček, P.
Zápisky z četby, tentokrát o TLS.
Tvar, 8 [15] 3 (97.09.18).

041198 - UCL-M 970256 CZ cze N
Janáček, P.
Zápisky z poslechu populární konference.
Tvar, 8 [16] 3 (97.10.02).

041200 - UCL-M 970258 CZ cze CZ
Janáček, P.
Úvod.
In: Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). - (Ed. Janáček, P.). - Praha, ÚČL AV ČR 1997. - S. 5.
[Bezručova Opava /39./. Opava (CZ), 96.09.16-96.09.18]

041186 - UCL-M 970244 CZ cze N
Janáček, P. - Novotný, V. - Janoušek, P.
Kdo nebo co vám v poslední době nejvíce kazí náladu? Never more. Literatura.
Reflex, 8 [38] 57 (97.09.18).

040976 - UCL-M 970001 CZ cze N
Jankovič, M.
Hráz věčnosti Bohumila Hrabala.
Týden, [7] 44-51 (97.02.10).

040981 - UCL-M 970006 CZ cze J
Jankovič, M.
Hledá se opravdu poezie?
Česká literatura, 45 [1] 64-72 (1997).

041141 - UCL-M 970199 CZ cze J
Jankovič, M.
Návraty ke smyslu.
Tvar, 8 [18] 1, 4 (97.10.30).

045039 - UCL-M 970313 CZ cze N
Jankovič, M.
Státní cena udělena za Hrabala. Milan Jankovič začal psát svoji úspěšnou knihu v nemocnici. (Ed. Zach, A.). -
ZN zemské noviny, 7 [248] 7 (97.10.22).

045040 - UCL-M 970314 CZ cze N
Jankovič, M.
Putnova kritika vedle. (Ed. Zach, A.). -
Mladá fronta Dnes, 8 [275] 7 (97.11.24).

041063 - UCL-M 970088 CZ cze J
Janoušek, P.
Jaromír Slomek...
Tvar, 8 [7] 16 (97.04.03).

041084 - UCL-M 970109 CZ cze J
Janoušek, P.
[Milý Jaromíre, velmi ti děkuji za Tvou odpověď...].
Tvar, 8 [9] 16 (97.05.02).

041163 - UCL-M 970221 CZ cze N
Janoušek, P.
Dejte mi pevný bod aneb Česká literární věda žije.
Akademický bulletin AV ČR, - [9] 4-5 (1997).

041220 - UCL-M 970279 CZ cze Cz
Janoušek, P.
Proměny literární atmosféry v době polistopadové aneb Kusejr.
In: Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). - (Ed. Janáček, P.). - Praha, ÚČL AV ČR 1997. - S. 18-23.
[Bezručova Opava /39./. Opava (CZ), 96.09.16-96.09.18]

045047 - UCL-M 970321 CZ cze N
Janoušek, P.
O nemravnosti Tvaru aneb Dopis žebravý. (Ed. Zach, A.). -
Tvar, - [19] 1 (97.11.13).

041002 - UCL-M 970027 CZ cze N
Keilová, V. - Zach, A.
První česká nakladatelka Kamila Neumannová.
Plzeňský deník, příl.Maxi magazín pro ženy 5, 6 [12] 15 ( 97.03.20).

041017 - UCL-M 970042 CZ cze N
Knopp, F.
Oldřich Daněk - citlivý rezonér své doby.
Denní Telegraf, 6 [13] 11 (97.01.16).

041019 - UCL-M 970044 CZ cze N
Knopp, F.
Milan Jungmann pětasedmdesátníkem.
Denní Telegraf, 6 [15] 11 (97.01.18).

041046 - UCL-M 970071 CZ cze N
Knopp, F.
Nedožité sedmdesátiny Josefa Jedličky.
Denní Telegraf, 6 [63] 11 (97.03.15).

041050 - UCL-M 970075 CZ cze N
Knopp, F.
Starší z obou bratří Čapků.
Denní Telegraf, 6 [70] 13 (97.03.24).

041059 - UCL-M 970084 CZ cze N
Knopp, F.
Vzácný příklad velkého kritika.
Denní Telegraf, 6 [82] 13 (97.08.04.).

041065 - UCL-M 970090 CZ cze N
Knopp, F.
Jindřich Pokorný oslavil sedmdesátiny.
Denní Telegraf, 6 [87] 13 (97.04.14).

041112 - UCL-M 970137 CZ cze N
Knopp, F.
Pětaosmdesátiny spisovatele Viktora Fischla.
Denní Telegraf, 6 [151] 13 (97.06.30).

041113 - UCL-M 970138 CZ cze N
Knopp, F.
Jubileum norské bohemistky.
Denní Telegraf, 6 [152] 13 (97.07.01).

041155 - UCL-M 970213 CZ cze N
Knopp, F.
Zemřela Hrabalova překladatelka.
Denní Telegraf, 6 [170] 11 (97.07.23).

041168 - UCL-M 970226 CZ cze N
Knopp, F.
Rabín Karol Sidon jubilující.
Denní Telegraf, 6 [185] 11 (97.08.09).

041170 - UCL-M 970228 CZ cze N
Knopp, F.
Karikaturista Devětsilu a "pátečníků".
Denní Telegraf, 6 [190] 11 (97.08.15).

041175 - UCL-M 970233 CZ cze N
Knopp, F.
Režisér Ladislav Smoček jubiluje.
Denní Telegraf, 6 [197] 11 (97.08.23).

041192 - UCL-M 970250 CZ cze N
Knopp, F.
Literární setkání na paměť A. V. Krause.
Denní Telegraf, 6 [231] 13 (97.10.02).

045062 - UCL-M 970336 CZ cze J
Knopp, F.
Česko-německé literární vztahy a tvorba německých autorů z českých zemí v zrcadle české bohemistiky a publicistiky 1990 - 1991.
Ianua, 3, 129-163 (1997).

045069 - UCL-M 970346 CZ cze B
Knopp, F.
Medailony partnerů.
In: Dialogy. - Praha, Torst 1997. - 367-387 s.

041004 - UCL-M 970029 CZ cze J
Kočí, B. - Zach, A.
Nepublikovaná svědectví. (2).
Knihkupec a nakladatel, 2 = 16 [2] 16 (97.02).

056739 - UCL-M 980050 RIV CZ cze K
Křivánek, V.
Hospodu teplou večer dej jim, pane. Hospody a česká anarchobohéma.
In: Hospody a pivo v české společnosti. - (Ed. Novotný, V.). - Praha, Academia 1997. - S. 114-120.
[Hospody a pivo v české společnosti. Praha, 94.09.26-94.09.27]

056774 - UCL-M 980403 RIV CZ cze J
Křivánek, V.
Výuka literatury jako problém interpretační.
Scriptum, - [22] 180-186 (97.04).

041232 - UCL-M 970293 CZ cze C
Kubíček, T.
Literární časopisy 60. a 70. let. Myšlení o literatuře.
In: Kulturní periodika na Moravě. - (Ed. Kordiovský, E.). - Mikulov, Státní okresní archiv Břeclav 1997. - S. 11-18. - ( Mikulovská sympozia 24).
[Mikulovské sympozium /24./. Mikulov (CZ), 96.10.17-96.10.18]

045032 - UCL-M 970306 CZ cze J
Kubíček, T.
Králova cesta napříč samotou.
Host, - [6] 20-22 (1997).

045033 - UCL-M 970307 CZ cze J
Kubíček, T.
Kratochvilovo hádání se duše s tělem.
Host, - [3] 82-86 (1997).

045034 - UCL-M 970308 CZ cze J
Kubíček, T.
Divné století (jako záminka k několika nesourodým margináliím).
Host, - [7] 9-14 (1997).

056749 - UCL-M 980116 RIV DB ger M
Kubínová, M.
Das Kunstwerk als Zeichen und das Problem seiner Bedeutung.
In: Prager Schule. Kontinuität und Wandel. - Frankfurt am Main, 1997. - S. 223-232.

056750 - UCL-M 980117 RIV CZ cze M
Kubínová, M.
Prostory víry a transcendence. (Kostel, chrám a boží muka v novodobé české literatuře.)
In: Poetika míst. - Jinočany, H & H 1997. - S. 125-176.

041005 - UCL-M 970030 CZ cze J
Kusáková, L.
Zieglerův překlad Fénelonových Příběhů Telemacha, syna Ulysova z let 1814-15. Příspěvek k poznání vývoje literárního jazyka v počátcích národního obrození.
Česká literatura, 45 [1] 28-43 (1997).

045075 - UCL-M 970360 CZ cze J
Kusáková, L.
Zemřela Růžena Grebeníčková.
Česká literatura, 45 [5] 556-558 (1997).

056737 - UCL-M 980014 RIV CZ cze K
Kusáková, L.
K literárnímu dílu Michala Silorada Patrčky. (1787-1838).
In: Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Sborník příspěvků ze sympozia, Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. - (Ed. Petrbok, V.). - Boskovice, Albert 1997. - S. 52-57.
[Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Rychnov nad Kněžnou, 97.05]

040977 - UCL-M 970002 CZ cze R
Langerová, M.
Mezi hospodou a hřbitovem.
Rec.: Doležal, M. / Obec.
Literární noviny, 7 [3] 7 (97.01.22).

040984 - UCL-M 970009 CZ cze R
Langerová, M.
Dorůstání.
Rec.: Švanda, P. / Na obou březích.
Literární noviny, 8 [12] 6 (97.03.26).

040986 - UCL-M 970011 CZ cze R
Langerová, M.
Sálání hladin.
Rec.: Král, P. / Soukromý život.
Tvar, 8 [7] 20 (97.04.03).

040988 - UCL-M 970013 CZ cze R
Langerová, M.
Richard Weiner: Básně.
Rec.: Weiner, R. / Básně.
Týden, 4 [17] 76 (97.04.21).

040989 - UCL-M 970014 CZ cze R
Langerová, M.
Vykřikující písmena.
Rec.: / Báseň obraz gesto zvuk [výstava].
Literární noviny, 8 [14] 15 (97.04.09).

040994 - UCL-M 970019 CZ cze R
Langerová, M.
Nonsensová míchanice.
Rec.: / Nonsens, parafráze, paběrky, parodie, padělky.
Týden, 4 [29] 54 (97.07.14).

040996 - UCL-M 970021 CZ cze R
Langerová, M.
O strategii.
Rec.: Kolář, J. / Černá lyra, Čas, Očitý svědek. Přestupný rok. Mistr Sun o básnickém umění, Nový Epiktet, Návod k upotřebení, Odpovědi.
Literární noviny, 8 [27] 7 (97.07.09).

041137 - UCL-M 970195 CZ cze R
Langerová, M.
Fungujte krásně!
Rec.: Raffel, V. / Elektrický les.
Týden, 4 [36] 50 (97.09.01).

056748 - UCL-M 980114 RIV CZ cze M
Langerová, M.
Experiment a opakování.
In: Literární archiv, sv. 29. F. X. Šalda - K 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí. - Praha, - 1997. - 5 s.

056720 - UCL-M 980021 RIV CZ cze R
Lehár, J.
Pavel Trost, Studie o jazycích a literatuře.
Rec.: Trost, P. - Povejšil, J. / Studie o jazycích a literatuře.
Listy filologické, 120 [1/2] 173-177 (1997).

041149 - UCL-M 970207 CZ cze Bx
Lehár, J. - Stich, A.
Ediční poznámka.
In: Čítanka české literatury. Díl 1. Od počátků do raného obrození (9. století - první třetina 19. století). - (Ed. Lehár, J.; Stich, A.). - Praha, Český spisovatel 1997. - 605 s.

041150 - UCL-M 970208 CZ cze B
Lehár, J. - Stich, A.
Česká literatura. Díl 1. Od počátků do raného národního obrození (9. století - první třetina 19. století). Praha, Český spisovatel 1997. - 252 s. s.

056731 - UCL-M 980068 CZ cze N
Machovec, M. - Machala, L.
O Karlu Maryskovi, literárním undergroundu a poetice trapnosti s dr. Martinem Machovcem.
Aluze, 1 (1996/1997) [5] 24-26 (97.06).

040991 - UCL-M 970016 CZ cze J
Macura, V.
Dcera národa.
Dějiny a současnost, 19 [3] 19-23 (1997).

040995 - UCL-M 970020 CZ cze N
Macura, V.
Česká literatura v ústavní péči. Rozhovor s PhDr. Vladimírem Macurou, DrSc., ředitelem Ústavu pro českou literaturu.
Literární noviny, 8 [25] 7 (97.06.25).

041136 - UCL-M 970194 CZ cze N
Macura, V.
Open Fund - rok 5.
Literární noviny, 8 [30] 2 (97.07.30).

041138 - UCL-M 970196 CZ cze N
Macura, V.
Pivo a vlast.
Reflex, 8 [35] 28-30 (97.08.28).

041139 - UCL-M 970197 CZ cze Jx
Macura, V.
Pravidelnost, s jakou se každoročně v Estonsku objevovaly překlady děl české literatury...
Tvar, 8 [16] 1 (97.10.02).

041140 - UCL-M 970198 CZ cze N
Macura, V.
Literatura a média.
Tvar, 8 [16] 6-7 (97.10.02).

041142 - UCL-M 970200 CZ cze R
Macura, V.
Morava opět v Brixenu.
Rec.: Morava, J. / Havlíček v Brixenu.
Tvar, 8 [18] 20 (97.10.30).

041143 - UCL-M 970201 CZ cze N
Macura, V.
Slavení chaloupky.
Týden, 4 [44] 70-72 (97.10.27).

041215 - UCL-M 970274 CZ cze T
Macura, V.
Imaginární zrcadla nesmrtelnosti: Kunderův patos.
Orig.: Krull, H.
Tvar, 8 [16] 1,4-5 (97.10.02).

041216 - UCL-M 970275 CZ cze T
Macura, V.
Faun v paruce básníka.
Orig.: Hellermová, K.
Tvar, 8 [16] 5 (97.10.02).

041217 - UCL-M 970276 CZ cze T
Macura, V.
Gesto jako lůno představy.
Orig.: Ehesalu, T.
Tvar, 8 [16] 5-6 (97.10.02).

041218 - UCL-M 970277 CZ cze T
Macura, V.
Ne, smrtelnost!
Orig.: Raudam, T.
Tvar, 8 [16] 6 (97.10.02).

045036 - UCL-M 970310 CZ cze N
Macura, V.
Český literární dějepis po válce je bezedná jáma, říká jeden z předních historiků literatury. (Ed. Zach, A.). -
Lidové noviny, příl.Akademie, 10 [273] 2 ( 97.11.21).

045038 - UCL-M 970312 CZ cze Bx
Macura, V.
Guvernantka. Praha, Mladá fronta 1997. - 166 s.

045043 - UCL-M 970317 CZ cze Bx
Macura, V.
Nebe, peklo, ráj.
In: Jací jsme. Rozhovory pro Reflex z let 1993 - 1997. - (Ed. Zach, A.). - Olomouc, Votobia 1997. - S. 79-84.

056721 - UCL-M 980025 RIV CZ cze K
Macura, V.
Hospoda v české vlastenecké kultuře.
In: Hospody a pivo v české společnosti. - (Ed. Novotný, V.). - Praha, Academia - Ústav pro českou literaturu AV ČR 1997. - S. 28-38.
[Hospody a pivo v české společnosti. Praha, 94.09.26-94.09.27]

056722 - UCL-M 980026 RIV CZ cze K
Macura, V.
František Rajman - slepá ulička?
In: Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Sborník příspěvků ze sympozia, Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. - (Ed. Petrbok, V.). - Boskovice, Albert 1997. - S. 76-84.
[Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Rychnov nad Kněžnou, 97.05]

056726 - UCL-M 980036 RIV CZ cze C
Macura, V.
Sémiotika Evropy.
In: Evropa očima Čechů. Sborník ze sympozia konaného v Centru Franze Kafky ve dnech 22. - 23. října 1996. - Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997. - S. 9-24.
[Evropa očima Čechů. Praha, 96.10.22-96.10.23]

056771 - UCL-M 980334 RIV CZ cze K
Macura, V.
Pokus Miroslava Stoniše o nový mýtus Ostravy.
In: Region a jeho reflexe v literatuře. -
Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, - [171] 115-123 (1997).
[O regionalismu a literatuře v regionu. Ostrava (CZ), 97.11.26-97.11.27]

041029 - UCL-M 970054 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Katolické knihkupectví.
Rec.: Wellek, R. - Warren, A. - Pechar, J. - Vašíček, Z. - Křesadlo, J. / Teorie literatury. / Nad knihami a rukopisy. / Přijetí podmínek. / Království české a jiné polokatolické povídky.
Literární noviny, 8 [5] 16 (97.02.05).

041035 - UCL-M 970060 CZ cze J
Med, J.
Ke zdrojům spirituality v moderní české literatuře.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, 8 [8] 7 (97.02.23).

041043 - UCL-M 970068 CZ cze R
Med, J.
Odysseův luk.
Rec.: Skalický, K. - Vrána, K. / Za naději a smysl. / Experiment křesťanství.
Literární noviny, 8 [8] 7 (97.02.26).

041056 - UCL-M 970080 CZ cze N
Med, J.
Ad: Ještě o tom slovníku (LtN č. 8/1997).
Literární noviny, 8 [12] 6 (97.03.26).

041058 - UCL-M 970083 CZ cze R
Med, J.
Na obou březích.
Rec.: Švanda, P. / Na obou březích.
Proglas, Literární příloha č. 1, 8 [2] 22 (1997).

041064 - UCL-M 970089 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin a Knihkupectví Franze Kafky.
Rec.: Kohák, E. / Průvodce po demokracii.
Literární noviny, 8 [14] 16 (97.04.09).

041070 - UCL-M 970095 CZ cze R
Med, J.
Přepych české kultury.
Rec.: Durych, J. / Služebníci neužiteční.
Literární noviny, 8 [15] 5 (97.04.16).

041074 - UCL-M 970099 CZ cze Cz
Med, J.
Jaroslav Durych a Viktor Dyk.
In: Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý i neznámý. (Sborník příspěvků z 2. literární laboratoře). - Hradec Králové, Gaudeamus pro Obec spisovatelů Praha 1997. - S. 299-302.
[Bloudění časem a prostorem. Jaroslav Durych známý a neznámý. Hradec Králové (CZ), 97.01.25-97.01.26]

041104 - UCL-M 970129 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Franze Kafky.
Rec.: Mikulášek, O. - Švestka, K. / Verše. / Couvání do času.
Literární noviny, 8 [23] 16 (97.06.11).

041120 - UCL-M 970145 CZ cze R
Med, J.
Svědectví českého historika.
Rec.: Kalista, Z. / Po proudu života.
Literární noviny, 8 [28] 7 (97.07.16).

041164 - UCL-M 970222 CZ cze J
Med, J.
Za profesorem Zdzislawem Niedzielou.
Česká literatura, 45 [4] 447-448 (1997).

041172 - UCL-M 970230 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Franze Kafky.
Rec.: Posseltová-Ledererová, H. / Máma a já. / Kritická příloha Revolver Revue.
Literární noviny, 8 [32] 16 (97.08.13).

041194 - UCL-M 970252 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Franze Kafky.
Rec.: Knap, J. - Syllaba, J. - Richterová, S. / Poslední kapitoly. / Ticho a smích.
Literární noviny, 8 [40] 16 (97.10.08).

045055 - UCL-M 970329 CZ cze N
Med, J.
F. X. Šalda a náboženství. (Ed. Zach, A.). -
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 11, 8 [48] 7 (97.11.30).

045056 - UCL-M 970330 CZ cze J
Med, J.
Několik poznámek o moderně a přírodních vědách.
Literární archív, 8, 5-7 (1997).

045063 - UCL-M 970337 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Franze Kafky.
Rec.: Breisky, A. - Vokolek, V. - Škvorecký, J.: V království chimér.Oidipovské variace.Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje. (Ed. Zach, A.). -
Literární noviny, 8 [49] 16 (97.12.10).

045066 - UCL-M 970342 CZ cze J
Med, J.
Rok 1947 - česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948.
Dokořán, 1 [3] 38-39 (97.09).

056730 - UCL-M 980053 CZ cze M
Med, J.
Doslov.
In: Krysař. - (Ed. Med, J.). - Praha, Knižní klub 1997. - S. 72-75.

056773 - UCL-M 980386 RIV CZ cze M
Med, J.
František Bílek - Julius Zeyer: typ duchovního přátelství.
In: Julius Zeyer - Texty, sny, obrazy. - Praha, Erm 1997. - S. 117-123.

041010 - UCL-M 970035 CZ cze J
Merhaut, L.
"Užívat místo barev a kontur slov-". Na liniích mezi literaturou a výtvarným uměním přelomu století.
Ateliér, 10 [9] 2 a 7 (97.04.30).

045023 - UCL-M 970296 CZ cze mB
Merhaut, L.
Předmluva. Ediční poznámka. Rejstřík.
In: V království chimér. Korespondence a rukopisy z let 1902-1910. - Praha, Thyrsus 1997. - S. -.

045024 - UCL-M 970297 CZ cze B
Merhaut, L.
Soupis osobností a děl.
In: Triumf zla. Dvě novely. - (Ed. Zemanova,, G.M.). - Praha, Thyrsus 1997. - S. -.

045074 - UCL-M 970359 CZ cze J
Merhaut, L.
Z korespondence Arthura Breiského (Jarmilu Krecarovi, Arnoštu Procházkovi, Zdence Braunerové). (Ed. Zach, A.). -
Literární archív, 8, 95-117 (1997).

056717 - UCL-M 980007 CZ cze R
Merhaut, L.
Kritický sborník...
Rec.: / Kritický sborník 1997/3
Literární noviny, 8 [28] 6 (1997).

045022 - UCL-M 970295 CZ cze J
Merhaut, L. - Breisky, A.
Z korespondence Arthura Breiského (Jarmilu Krecarovi, Arnoštu Procházkovi, Zdence Braunerové). Úvodní poznámka.
Literární archiv - Z času Moderní revue, 28, [-] 87-111 (1997).

041014 - UCL-M 970039 CZ cze R
Novotný, V.
Románová dekonstrukce lásky k bližnímu.
Rec.: Klíma, I. / Poslední stupeň důvěrnosti.
Lidové noviny, příl. Národní, 10 [3] 5 (97.01.04).

041015 - UCL-M 970040 CZ cze R
Novotný, V.
Romány o spalujících snech.
Rec.: Hostovský, E. / Černá tlupa. Žhář.
Lidové noviny, 10 [7] 11 (97.01.09).

041016 - UCL-M 970041 CZ cze N
Novotný, V.
Souboj edic?
Týdeník Rozhlas, 7 [3] 2 (97.01.13-97.01.19).

041018 - UCL-M 970043 CZ cze R
Novotný, V.
Nebát se červené knihovny?
Rec.: Mocná, D. / Červená knihovna.
Lidové noviny, 10 [12] 11 (97.01.15).

041020 - UCL-M 970050 CZ cze N
Novotný, V.
Never more. Kdo nebo co vám v poslední době nejvíce kazí náladu?
Reflex, 8 [2] 55 (97.01.09).

041021 - UCL-M 970045 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (28).
Tvar, 8 [1] 5 (97.01.09).

041022 - UCL-M 970046 CZ cze R
Novotný, V.
Jak mluvit (i u jídla) o Třešňákovi.
Rec.: Třešňák, V. / U jídla se nemluví.
Tvar, 8 [1] 9 (97.01.09).

041023 - UCL-M 970047 CZ cze R
Novotný, V.
Vznešené přemejšlování o bídě člověčích dějin.
Rec.: Bondy, E. / Severin.
Tvar, 8 [1] 20 (97.01.09).

041024 - UCL-M 970048 CZ cze R
Novotný, V.
Člověk je pouhou hříčkou nervů a zaživadel.
Rec.: Váchal, J. / Malíř na frontě.
Tvar, 8 [2] 20 (97.01.23).

041025 - UCL-M 970049 CZ cze N
Novotný, V.
Hráz věčnosti Bohumila Hrabala. Bez trhliny v mozku nelze mi žít.
Týden, [7] 44-51 (97.02.10).

041026 - UCL-M 970051 CZ cze N
Novotný, V.
Kunderův hold osvícenství.
Týdeník Rozhlas, 7 [6] 4 (97.02.03-97.02.09).

041027 - UCL-M 970052 CZ cze R
Novotný, V.
Ostrochin Vrábel - básníků poslední král?
Rec.: Vrábel, O. / Rhytmus Rmut.
Denní Telegraf, 6 [28] 13 (97.02.03).

041028 - UCL-M 970053 CZ cze R
Novotný, V.
Veliké veršobraní Miloše Vodičky.
Rec.: Vodička, M. / Básně (1965 - 1989).
Lidové noviny, příl. Národní 9, 10 [33] 5 (97.02.08).

041030 - UCL-M 970055 CZ cze R
Novotný, V.
Jak se vraždí v knihách a v životě.
Rec.: Škvorecký, J. / Dvě vraždy v mém dvojím životě.
Týdeník Rozhlas, 7 [7] 4 (97.02.10-97.02.16).

041031 - UCL-M 970056 CZ cze R
Novotný, V.
Rozhlasové hry Jiřího Klobouka.
Rec.: Klobouk, J. / Rozhlasové hry.
Týdeník Rozhlas, 7 [8] 4 (97.02.17-97.02.23).

041032 - UCL-M 970057 CZ cze N
Novotný, V.
Skončilo století Bohumila Hrabala.
Denní Telegraf, 6 [36] 10 (97.02.12).

041033 - UCL-M 970058 CZ cze R
Novotný, V.
Zdařilý trojskok Scén z mužského života.
Rec.: Bratršovská, Z. - Hrdlička, F. / Scény z mužského života.
Denní Telegraf, 6 [40] 13 (97.02.17).

041034 - UCL-M 970059 CZ cze N
Novotný, V.
Charismatické klubko nervů? Portrétní rekviem za Bohumila Hrabala (28. 3. 1914 - 3. 2. 1997).
Lidové noviny, příl. Národní, 10 [39] 3 (97.02.15).

041036 - UCL-M 970061 CZ cze R
Novotný, V.
Marné a marnivé toužení po klidu duševním.
Rec.: Putík, J. / Plyšový pes.
Tvar, 8 [3] 20 (97.02.06).

041039 - UCL-M 970064 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (34).
Tvar, 8 [4] 5 (97.02.20).

041040 - UCL-M 970065 CZ cze N
Novotný, V.
Spisy Bohumila Hrabala dokončeny.
Týdeník Rozhlas, 7 [9] 4 (97.02.24-97.03.02).

041041 - UCL-M 970066 CZ cze R
Novotný, V.
Parodie na experiment, či experiment s parodií?
Rec.: Daněk, H. / Až budeme velcí.
Denní Telegraf, 6 [49] 10 (97.02.27).

041042 - UCL-M 970067 CZ cze R
Novotný, V.
Zbožné rouhání nad zkaženým světem.
Rec.: Křesadlo, J. / Království české a jiné polokatolické povídky.
Lidové noviny, příl. Národní, 10 [51] 5 (97.03.01).

041044 - UCL-M 970069 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (30).
Tvar, 8 [5] 9 (97.03.06).

041045 - UCL-M 970070 CZ cze N
Novotný, V.
Never more. Literatura.
Reflex, 8 [10] 55 (97.03.06).

041047 - UCL-M 970072 CZ cze R
Novotný, V.
Polemika s předběžným bilancováním.
Rec.: Putík, J. / Plyšový pes.
Lidové noviny, příl. Národní, 10 [63] 5 (97.03.15).

041048 - UCL-M 970073 CZ cze R
Novotný, V.
Zasvěcená studie o Červené knihovně.
Rec.: Mocná, D. / Červená knihovna.
Týdeník Rozhlas, 7 [13] 4 (97.03.24-97.03.30).

041049 - UCL-M 970074 CZ cze R
Novotný, V.
Básně z magických krystalů.
Rec.: Neveršilová, O. - Fischerová, V. / Časomísta. / Odrostlá blízkost.
Týdeník Rozhlas, 7 [13] 4 (97.03.24-97.03.30).

041054 - UCL-M 970078 CZ cze N
Novotný, V.
HardTVAR (35).
Tvar, 8 [6] 11 (97.03.20).

041057 - UCL-M 970082 CZ cze R
Novotný, V.
Polokacířské a polokatolické povídky.
Rec.: Křesadlo, J. / Království české a jiné polokatolické povídky.
Týdeník Rozhlas, 7 [15] 4 (97.04.07-97.04.13).

041060 - UCL-M 970085 CZ cze N
Novotný, V.
Never more. Literatura.
Reflex, 8 [14] 57 (97.04.03).

041062 - UCL-M 970087 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (31).
Tvar, 8 [7] 9 (97.04.03).

041066 - UCL-M 970091 CZ cze R
Novotný, V.
Generační almanach poezie?
Rec.: Zahradník, J. / Přetržená nit.
Týdeník Rozhlas, 7 [16] 2 (97.04.14-97.04.20).

041067 - UCL-M 970092 CZ cze R
Novotný, V.
Podobenství o zániku Západu?
Rec.: Bondy, E. / Severin.
Týdeník Rozhlas, 7 [17] 4 (97.04.21-97.04.27).

041068 - UCL-M 970093 CZ cze R
Novotný, V.
Dobrý a vynalézavý borec Vladimír Borecký.
Rec.: Borecký, V. / Odvrácená strana humoru.
Denní Telegraf, 6 [90] 11 (97.04.17).

041069 - UCL-M 970094 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [91] 11 (97.04.18).

041071 - UCL-M 970096 CZ cze N
Novotný, V.
Z klasiky písňové jazzové tvorby.
Týdeník Rozhlas, 7 [18] 3 (97.04.28-97.05.04).

041072 - UCL-M 970097 CZ cze N
Novotný, V.
Nikam se nepoděla!
Reflex, 8 [18] 56 (97.04.29).

041073 - UCL-M 970098 CZ cze N
Novotný, V.
Kdo nebo co vám v poslední době kazí náladu? Never more. Literatura.
Reflex, 8 [18] 57 (97.04.29).

041075 - UCL-M 970100 CZ cze J
Novotný, V.
Sixties! Sixties? Sixties...
Aluze, 1, 1996/1997 [4] 7-10 (97.04).

041076 - UCL-M 970101 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [102] 11 (97.05.02).

041077 - UCL-M 970102 CZ cze R
Novotný, V.
Literární matchball.
Rec.: Vlášek, J. / Dokud neprohraju.
Týdeník Rozhlas, 7 [19] 2 (97.05.05-97.05.11).

041078 - UCL-M 970103 CZ cze R
Novotný, V.
Nevyléčitelný svět studené války.
Rec.: Hostovský, E. / Půlnoční pacient.
Týdeník Rozhlas, 7 [19] 4 (97.05.05-97.05.11).

041079 - UCL-M 970104 CZ cze R
Novotný, V.
Život jde dál i na Moravě...
Rec.: Zapletal, Z. / Andělé & démoni.
Týdeník Rozhlas, 7 [20] 4 (97.05.12-97.05.18).

041080 - UCL-M 970105 CZ cze J
Novotný, V.
Komorní odysey po česku. Portrét spisovatele Jaroslava Putíka.
Lidové noviny, příl. Národní, 10 [103] 3 (97.05.03).
Grant: GA405/94/1467

041082 - UCL-M 970107 CZ cze n
Novotný, V.
HardTvar (36).
Tvar, 8 [8] 9 (97.04.17).

041083 - UCL-M 970108 CZ cze R
Novotný, V.
Jepicovité fantasmagorie Petra Motýla.
Rec.: Motýl, P. / Spratek a krásná Danuše.
Tvar, 8 [8] 20 (97.04.17).

041085 - UCL-M 970110 CZ cze R
Novotný, V.
Monografie v uzavřeném prostoru.
Rec.: Papoušek, V. / Egon Hostovský.
Tvar, 8 [9] 20 (97.05.02).

041086 - UCL-M 970111 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (32).
Tvar, 8 [9] 13 (97.05.02).

041087 - UCL-M 970112 CZ cze R
Novotný, V.
Kunderovo lehce frivolní krasosmutnění.
Rec.: Kundera, M. / Valčík na rozloučenou.
Denní Telegraf, 6 [119] 10 (97.05.23).

041088 - UCL-M 970113 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [119] 11 (97.05.23).

041089 - UCL-M 970114 CZ cze R
Novotný, V.
Zpráva o milém plyšovém světě.
Rec.: Putík, J. / Plyšový pes.
Týdeník Rozhlas, 7 [22] 4 (97.05.26-97.06.01).

041090 - UCL-M 970115 CZ cze R
Novotný, V.
Hovory k sobě.
Rec.: Rulf, J. / Nebezpečné dny.
Lidové noviny, příl. Národní, 10 [120] 5 (97.05.24).

041091 - UCL-M 970116 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [125] 11 (97.05.30).

041092 - UCL-M 970117 CZ cze B
Novotný, V.
Bohumila Grögerová.
In: Báseň - obraz - gesto - zvuk. Experimentální poezie 60. let. - Praha, Památník národního písemnictví 1997. - S. 38.

041093 - UCL-M 970118 CZ cze B
Novotný, V.
Malá nevzpomínka.
In: Generace 45. (Pamětníci Mladé fronty 1945 - 1950). - Praha, Rio-press 1997. - 141-142 s.

041094 - UCL-M 970119 CZ cze J
Novotný, V.
Podkarpatoruský fenomén a česká próza.
Tvar, 8 [10] 12-13 (97.05.15).

041095 - UCL-M 970120 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (37).
Tvar, 8 [10] 13 (97.05.15).

041096 - UCL-M 970121 CZ cze R
Novotný, V.
Kahudovy kruté kratochvíle.
Rec.: Kahuda, V. / Veselá bída.
Tvar, 8 [10] 20 (97.05.15).

041097 - UCL-M 970122 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (38).
Tvar, 8 [11] 7 (97.05.29).

041098 - UCL-M 970123 CZ cze R
Novotný, V.
Dobrý a čtivý český milostný román.
Rec.: Klíma, I. / Poslední stupeň důvěrnosti.
Mosty, 6 [18] 12 (97.04.29).

041099 - UCL-M 970124 CZ cze R
Novotný, V.
Nebáječná léta bez úsměvu.
Rec.: Špilarová, O. - Ouředník, P. / Rýžování zlata v Oslím potoce.
Lidové noviny, příl. Národní, 10 [126] 5 (97.05.31).

041100 - UCL-M 970125 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [131] 11 (97.06.06).

041101 - UCL-M 970126 CZ cze R
Novotný, V.
Velká jezuitská epopej Jaroslava Durycha.
Rec.: Durych, J. / Služebníci neužiteční.
Týdeník Rozhlas, 7 [24] 4 (97.06.09-97.06.15).

041102 - UCL-M 970127 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [137] 11 (97.06.13).

041103 - UCL-M 970128 CZ cze J
Novotný, V.
Knižní Telegraf.
Denní Telegraf, 6 [143] 11 (97.06.20).

041105 - UCL-M 970130 CZ cze N
Novotný, V.
Hrabal jako historický pramen.
Dějiny a současnost, 19 [3] 57 (1997).

041106 - UCL-M 970131 CZ cze N
Novotný, V.
Spadané listy Vasilije Rozanova.
Proglas, Literární příloha, 8 [4] 12 (1997).

041107 - UCL-M 970132 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (33).
Tvar, 8 [12] 5 (97.06.12).

041109 - UCL-M 970134 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (34).
Tvar, 8 [13] 9 (97.06.26).

041110 - UCL-M 970135 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [150] 11 (97.06.28).

041111 - UCL-M 970136 CZ cze N
Novotný, V.
Doctorow by chtěl jezdit častěji.
Denní Telegraf, 6 [151] 13 (97.06.30).

041114 - UCL-M 970139 CZ cze N
Novotný, V.
Václav Černý nám stále chybí.
Denní Telegraf, 6 [154] 13 (97.07.03).

041115 - UCL-M 970140 CZ cze R
Novotný, V.
Plnou slámou do poezie.
Rec.: Vanča, J. / Plná sláma.
Týdeník Rozhlas, 7 [29] 4 (97.07.14-97.07.20).

041116 - UCL-M 970141 CZ cze R
Novotný, V.
Poetická magie české krajiny Jaroslava Vanči.
Rec.: Vanča, J. / Plná sláma.
Denní Telegraf, 6 [157] 13 (97.07.08).

041117 - UCL-M 970142 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [156] 13 (97.07.07).

041118 - UCL-M 970143 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [161] 11 (97.07.12).

041119 - UCL-M 970144 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 5 [166] 11 (97.07.18).

041121 - UCL-M 970146 CZ cze N
Novotný, V.
Cena pro Jaroslava Putíka.
Mosty, 6 [21] 12 (97.05.20).

041122 - UCL-M 970147 CZ cze R
Novotný, V.
Zpráva o generačním nepokoji.
Rec.: Zapletal, Z. / Andělé & Démoni.
Mosty, 6 [22] 13 (97.05.27).

041123 - UCL-M 970148 CZ cze N
Novotný, V.
Pan Hrabal má Spisy!
Mosty, 6 [24] 13 (97.06.10).

041156 - UCL-M 970214 CZ cze N
Novotný, V.
Tečka za festivalem.
Týdeník Rozhlas, 7 [30] 4 (97.07.21-97.07.27).

041157 - UCL-M 970215 CZ cze R
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Rec.: Riedlbauch, J. - Vokolek, V. / Mateníky v jestřábově žlutém oku. / Cesta.
Denní Telegraf, 6 [172] 11 (97.07.25).

041158 - UCL-M 970216 CZ cze R
Novotný, V.
Avantury duše.
Rec.: Breisky, A. / Střepy zrcadel.
Lidové noviny, příl. Národní, 10 [173] 5 (97.07.26).

041159 - UCL-M 970217 CZ cze N
Novotný, V.
Rozhlasový apokryf Oldřicha Daňka.
Týdeník Rozhlas, 7 [32] 4 (97.08.04-97.08.10).

041160 - UCL-M 970218 CZ cze R
Novotný, V.
Paměti "couvajícího času".
Rec.: Švestka, K. / Couvání do času.
Týdeník Rozhlas, 7 [33] 4 (97.08.11-97.08.17).

041161 - UCL-M 970219 CZ cze R
Novotný, V.
Knižní Telegraf.
Rec.: Kosatík, P. / Bankéř první republiky.
Denní Telegraf, 6 [178] 11 (97.08.01).

041162 - UCL-M 970220 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní Telegraf.
Denní Telegraf, 6 [184] 11 (97.08.08).

041165 - UCL-M 970223 CZ cze N
Novotný, V.
Býti na Bítově.
Reflex, 8 [34] 56 (97.08.21).

041166 - UCL-M 970224 CZ cze N
Novotný, V.
Jiří Gruša a literární zmrtvýchvstání.
Týden, 4 [35] 78-79 (97.08.25).

041167 - UCL-M 970225 CZ cze R
Novotný, V.
Řezníček útočí na fantaskno v našem podvědomí.
Rec.: Řezníček, P. / Holič a boty.
Denní Telegraf, 6 [185] 11 (97.08.09).

041169 - UCL-M 970227 CZ cze R
Novotný, V.
Kerouakovské sny v Čechách.
Rec.: Munk, D. / Standard.
Týdeník Rozhlas, 7 [34] 4 (97.08.18-97.08.24).

041171 - UCL-M 970229 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [190] 11 (97.08.15).

041173 - UCL-M 970231 CZ cze R
Novotný, V.
Parodie na experiment, či experiment s parodií?
Rec.: Daněk, H. / Až budeme velcí.
Denní Telegraf, 6 [195] 13 (97.08.21).

041174 - UCL-M 970232 CZ cze R
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Rec.: Bělohradský, V. - Jesenská, M. / Mezi světy & Mezisvěty. / Nad naše síly.
Denní Telegraf, 6 [196] 11 (97.08.22).

041176 - UCL-M 970234 CZ cze N
Novotný, V.
Pražský festival spisovatelů.
Mosty, 6 [29] 12 (97.07.15).

041177 - UCL-M 970235 CZ cze R
Novotný, V.
Román politický, historický a zpovědní.
Rec.: Bondy, E. / Severin.
Mosty, 6 [30] 13 (97.07.22).

041178 - UCL-M 970236 CZ cze R
Novotný, V.
Jak se vraždí v Praze a jak v Torontu.
Rec.: Škvorecký, J. / Dvě vraždy v mém dvojím životě.
Mosty, 6 [31] 12 (97.07.29).

041179 - UCL-M 970237 CZ cze R
Novotný, V.
Kunderovy víceúhelníky.
Rec.: Kundera, M. / Valčík na rozloučenou.
Mosty, 6 [34] 13 (97.08.19).

041180 - UCL-M 970238 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [205] 13 (97.09.02).

041181 - UCL-M 970239 CZ cze R
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Rec.: Staněk, J. / Antologie textů s kulturně politickou problematikou.
Denní Telegraf, 6 [210] 13 (97.09.08).

041182 - UCL-M 970240 CZ cze R
Novotný, V.
Jak se z Máje stane Jám.
Rec.: Kasal, L. / Jám.
Týdeník Rozhlas, 7 [37] 4 (97.09.08-97.09.14).

041183 - UCL-M 970241 CZ cze R
Novotný, V.
Román o volyňských Češkách.
Rec.: Kriseová, E. / Kočičí životy.
Týdeník Rozhlas, 7 [38] 4 (97.09.15-97.09.21).

041184 - UCL-M 970242 CZ cze R
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Rec.: / Tvar.
Denní Telegraf, 6 [222] 13 (97.09.22).

041188 - UCL-M 970246 CZ cze R
Novotný, V.
SoftTvar (35).
Rec.: / Kritika a kontext.
Tvar, 8 [15] 5 (97.09.18).

041190 - UCL-M 970248 CZ cze R
Novotný, V.
Zmizelé světy Terleckého "ruské Prahy".
Rec.: Terlecký, N. / Curriculum vitae.
Lidové noviny, příl. Národní, 10 [227] 5 (97.09.27).

041191 - UCL-M 970249 CZ cze R
Novotný, V.
První ze zpovědí Egona Bondyho.
Rec.: Bondy, E. / Sklepní práce.
Lidové noviny, 10 [230] 13 (97.10.01).

041193 - UCL-M 970251 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [233] 11 (97.10.04).

041195 - UCL-M 970253 CZ cze R
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Rec.: Bor, D. / Na prahu vznešena.
Denní Telegraf, 8 [240] 13 (97.10.13).

041196 - UCL-M 970254 CZ cze N
Novotný, V.
Jakou budoucnost očekává český knižní trh?
Denní Telegraf, 6 [242] 11 (97.10.15).

041197 - UCL-M 970255 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [244] 11 (97.10.17).

041199 - UCL-M 970257 CZ cze R
Novotný, V.
Retrospektiva z drobnokreseb.
Rec.: Švestka, K. / Couvání do času.
Tvar, 8 [16] 22-23 (97.10.02).

041201 - UCL-M 970260 CZ cze J
Novotný, V.
O walterscottovském pěstování romantična v Čechách. (Nad Prvním mlejnem v Praze V. K. Klicpery).
Sborník '97, -, 89-94 (97.06).

041202 - UCL-M 970261 CZ cze R
Novotný, V.
Byly romány stvořeny božím smíchem?
Rec.: Richterová, S. / Ticho a smích.
Týden, 4 [43] 108 (97.10.20).

041203 - UCL-M 970262 CZ cze N
Novotný, V.
Ceny, bez cen, co s cenami?
Reflex, 8 [43] 54 (97.10.23).

041204 - UCL-M 970263 CZ cze R
Novotný, V.
Naivní analýza naivní návštěvy.
Rec.: Fleischmann, I. / Boris Pasternak.
Tvar, 8 [17] 2 (97.10.16).

041205 - UCL-M 970264 CZ cze J
Novotný, V.
K typologii nové české poezie.
Tvar, 8 [17] 4-5 (97.10.16).

041206 - UCL-M 970265 CZ cze R
Novotný, V.
Ze života ruralistického kacíře.
Rec.: Knap, J. / Bez poslední kapitoly.
Tvar, 8 [17] 20 (97.10.16).

041207 - UCL-M 970266 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (41).
Tvar, 8 [18] 11 (97.10.30).

041208 - UCL-M 970267 CZ cze R
Novotný, V.
Zaniklé mikrosvěty "ruské Prahy".
Rec.: Terlecký, N. / Curriculum vitae.
Tvar, 8 [18] 22 (97.10.30).

041209 - UCL-M 970268 CZ cze R
Novotný, V.
Opožděný návrat exilové básnířky do Čech.
Rec.: Neveršilová, O. / Časomísta.
Denní Telegraf, 6 [247] 13 (97.10.21).

041210 - UCL-M 970269 CZ cze R
Novotný, V.
Sežeňte si Goldstein píše dceři!
Rec.: Dousková, I. / Goldstein píše dceři.
Denní Telegraf, 6 [250] 10 (97.10.24).

041211 - UCL-M 970270 CZ cze N
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Denní Telegraf, 6 [250] 11 (97.10.24).

041212 - UCL-M 970271 CZ cze N
Novotný, V.
Sváteční bítovská repríza.
Týdeník Rozhlas, 7 [44] 4 (97.10.27-97.11.02).

041213 - UCL-M 970272 CZ cze R
Novotný, V.
Knižní telegraf.
Rec.: / Prostor.
Denní Telegraf, 6 [257] 13 (97.11.03).

041214 - UCL-M 970273 CZ cze R
Novotný, V.
Impozantní návraty Jiřího Koláře.
Rec.: Kolář, J. / Černá lyra - Čas - Očitý svědek.
Týdeník Rozhlas, 7 [45] 4 (97.11.03-97.11.09).

045044 - UCL-M 970318 CZ cze R
Novotný, V.
Esejista v jámě románu.
Rec.: Jandourek, J.: V jámě lvové. (Ed. Zach, A.). -
Týdeník Rozhlas, 7 [46] 4 (97.11.10-97.11.16).

045045 - UCL-M 970319 CZ cze N
Novotný, V.
Strahovský hold F. X. Šaldovi. (Ed. Zach, A.). -
Týdeník Rozhlas, 7 [47] 4 (97.11.17-97.11.23).

045046 - UCL-M 970320 CZ cze R
Novotný, V.
Živé světy, jimiž bloudíme ve zlých snech.
Rec.: Ajvaz, M.: Tyrkysový orel. (Ed. Zach, A.). -
Tvar, 8 [19] 20 (97.11.13).

045048 - UCL-M 970322 CZ cze N
Novotný, V.
SoftTvar (36). (Ed. Zach, A.). -
Tvar, - [19] 5 (97.11.13).

045049 - UCL-M 970323 CZ cze J
Novotný, V.
Čeští Anglosasové aneb Na bezejmenných stezkách.
Tvar, - [19] 10-11 (97.11.13).

045050 - UCL-M 970324 CZ cze R
Novotný, V.
Kamenova posmutnělá tragigroteska.
Rec.: Kamen, J.: Za všechno může kocour. (Ed. Zach, A.). -
Mosty, 6 [42] 12 (97.10.14).

045051 - UCL-M 970325 CZ cze B
Novotný, V.
"Na pustých ladech naší novelistiky-".
In: První mlejn v Praze. Pověst z věku dvanáctého. - (Ed. Zach, A.). - Praha, Bystrov & synové 1997. - S. 183-187.

045052 - UCL-M 970326 CZ cze B
Novotný, V.
O autorovi.
In: První mlejn v Praze. Pověst z věku dvanáctého. - Praha, Bystrov & synové 1997. - S. 188-189.

045053 - UCL-M 970327 CZ cze B
Novotný, V.
Ediční poznámka.
In: První mlejn v Praze. Pověst z věku dvanáctého. - Praha, Bystrov & synové 1997. - S. 190-191.

045054 - UCL-M 970328 CZ cze N
Novotný, V.
Kdo nebo co vám v poslední době nejvíce kazí náladu? Literatura. (Ed. Zach, A.). -
Reflex, 8 [48] 57 (97.11.27).

045058 - UCL-M 970332 CZ cze R
Novotný, V.
Reportáže o Československu 1918 - 1992.
Rec.: Pacner, K.: Osudové okamžiky Československa. (Ed. Zach, A.). -
Mosty, 6 [45] 12 (97.11.04).

045059 - UCL-M 970333 CZ cze R
Novotný, V.
Starý dobrý Egon Bondy.
Rec.: Bondy, E.: Sklepní práce. (Ed. Zach, A.). -
Týdeník Rozhlas, 7 [49] 4 (97.12.01-97.12.07).

045060 - UCL-M 970334 CZ cze R
Novotný, V.
Edice české prózy Neon.
Rec.: Štolba, J. - Syrovátka, J.: Město za.Výkřiky v moři ticha. (Ed. Zach, A.). -
Týdeník Rozhlas, 7 [50] 4 (97.12.08-97.12.14).

045061 - UCL-M 970335 CZ cze R
Novotný, V.
Novely napsané tajným písmem.
Rec.: Ajvaz, M.: Tyrkysový orel. (Ed. Zach, A.). -
Týdeník Rozhlas, 7 [51] 4 (97.12.15-97.12.21).

045064 - UCL-M 970338 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (42). (Ed. Zach, A.). -
Tvar, 8 [20] 9 (97.11.27).

045065 - UCL-M 970339 CZ cze R
Novotný, V.
Vyloveno z českých sklepů.
Rec.: Bondy, E.: Sklepní práce. (Ed. Zach, A.). -
Tvar, 8 [20] 23 (97.11.27).

045067 - UCL-M 970343 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (43). (Ed. Zach, A.). -
Tvar, 8 [21] 9 (97.12.11).

045068 - UCL-M 970344 CZ cze R
Novotný, V.
Vyprávění na přeskáčku o dobrých lidech.
Rec.: Kantůrková, E.: Záblesky paměti. (Ed. Zach, A.). -
Tvar, 8 [21] 20 (97.12.11).

045070 - UCL-M 970347 CZ cze B
Novotný, V.
Po knihách veršů Šarivari dírou v plotě a Hrady spatřené...
In: Plná sláma. - (Ed. Zach, A.). - Praha, Dům medicíny 1997. - S. -.

056732 - UCL-M 980080 RIV CZ cze B
Novotný, V.
Literární kritiky. Bohemica. Praha, b. n. 1997. - 98 s.

056733 - UCL-M 980081 RIV CZ cze M
Novotný, V.
K dílu Jana Křesadla (1926-1995).
In: Listopad '97. - (Ed. Černíková, J.). - Praha, b. n. 1997. - S. 50.

056740 - UCL-M 980051 RIV CZ cze K
Novotný, V.
Česká pivní společnost a Zdeněk Matěj Kuděj.
In: Hospody a pivo v české společnosti. - (Ed. Novotný, V.). - Praha, Academia - Ústav pro českou literaturu AV ČR 1997. - S. 121-128.
[Hospody a pivo v české společnosti. Praha, 94.09.26-94.09.27]

056741 - UCL-M 980094 RIV CZ cze K
Novotný, V.
Hospody a pivo v české společnosti. (Ed. Novotný, V.). - Praha, Academia - Ústav pro českou literaturu AV ČR 1997. - S. 121-128.
[Hospody a pivo v české společnosti. Praha, 94.09.26-94.09.27]

056757 - UCL-M 980139 RIV CZ cze K
Novotný, V.
Potíže s esejistikou Jaroslava Durycha.
In: Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý a neznámý. - (Ed. Dvořák, J.; Mlsová, N.). - Hradec Králové, Gaudeamus 1997. - S. 49-58.
[Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý a neznámý. Hradec Králové (CZ), 96.01.25-96.01.26]

056758 - UCL-M 980143 RIV CZ cze M
Novotný, V.
Zkusit žít s chutí a pýchou.
In: Lipová alej. - Praha, Sedistra 1997. - S. 5-8.

056759 - UCL-M 980144 CZ eng B
Novotný, V.
A Thousand Years of Czech Literature.
In: Czech Republic. - Praha, Top Press 1997. - S. 119-127.

056760 - UCL-M 980145 RIV GB eng J
Novotný, V.
The unknown Renaissance man and writer: Jan Kresadlo.
BCSA Newsletter, [36] 6-7 (1997).

056761 - UCL-M 980146 RIV PL pol J
Novotný, V.
Charyzmatyczny klebek nerwów? Posmiertne requiem za Bohumila Hrabala.
Odra, 37 [11] 141-142 (1997).

040999 - UCL-M 970024 CZ cze R
Opelík, J.
Charakter.
Rec.: Palivec, J. / Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel.
Literární noviny, 7 [2] 5 (97.01.15).

041008 - UCL-M 970033 CZ cze B
Opelík, J.
Ediční poznámka.
In: Na koni páv a smrt a moruše, v studánce voda živá. - (Ed. Opelík, J.). - Brno, Blok - Nadace Jana Skácela 1997. - S. 59-61.

041148 - UCL-M 970206 CZ cze N
Opelík, J.
Těším se na literaturu po postmoderně. Rozhovor s Jiřím Opelíkem.
Tvar, 8 [15] 8-9 (97.09.18).

041151 - UCL-M 970209 CZ cze J
Opelík, J.
Od vladařů ducha k vladařům poezie.
Literární noviny, 8 [41] 1, 7 (97.10.15).

045077 - UCL-M 970362 CZ cze N
Opelík, J.
Z dílny bratří Čapků. (Ed. Zach, A.). -
Zpravodaj Společnosti bratří Čapků, - [36] 1 ( 1997).

041147 - UCL-M 970205 CZ cze N
Pešat, Z.
Z časů gymnaziálních hrátek.
Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2 [2] 203-204 (1997).

045076 - UCL-M 970361 CZ cze N
Pešat, Z.
O Vrchlickém v Postupimi. (Ed. Zach, A.). -
Literární noviny, 8 [51/52] 2 (97.12.24).

041128 - UCL-M 970180 CZ cze J
Pešta, P.
František Bartoš - inspirátor národního rozvoje.
Duha, 11 [2] 14-16 (1997).

041135 - UCL-M 970192 CZ cze B
Pešta, P.
Vladimír Kyas.
In: Traditio lampadis. - (Ed. Pešta, P.). - Brno, Vetus via 1997. - S. 134-136. - (Tradice gymnázia 5).

041224 - UCL-M 970285 CZ cze B
Pešta, P.
Jan Herben a TGM. Brno, Masarykova společnost 1997. - 21 s. - (Edice přednášek 14).

041225 - UCL-M 970286 CZ cze B
Pešta, P.
Bezručovy meziválečné satiry a Slezské písně.
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. - (Ed. Pavera, L.; Vlašínová, D.). - Opava, - 1997. - S. 113-118.

045031 - UCL-M 970305 CZ cze J
Pešta, P.
35 let brněnské pobočky ÚČL.
Česká literatura, 45 [5] 514-521 (1997).

037144 - UCL-M 960550 CZ cze B
Petrbok, V.
Vysvětlivky.
In: Varito a lyra. - (Ed. Petrbok, V.). - Praha, Vida-vida 1997. - S. -.

041144 - UCL-M 970202 CZ cze J
Petrbok, V.
Čelakovský a Krajinci, Korutanci a Ilyrové s hrabětem Auerspergem.
Souvislosti, - [1 (31)] 105-112 (1997).

041145 - UCL-M 970203 CZ cze J
Petrbok, V.
Česko - slovinské vade-me-cum.
Souvislosti, - [1 (31)] 237-239 (1997).

045029 - UCL-M 970303 CZ cze J
Petrbok, V.
Kubinova Země snivců. (Ed. Zach, A.). -
Souvislosti, - [2(32)] - (1997).

045030 - UCL-M 970304 CZ cze J
Petrbok, V.
Adalbert Stifter. Z korespondence. (Poznámka). (Ed. Zach, A.). -
Souvislosti, - [2(32)] - (1997).

045080 - UCL-M 970366 CZ cze R
Petrbok, V.
Báseň je osamělá... a je na cestě.
Rec.: Kundera, L.: Vůně soli. (Ed. Zach, A.). -
Souvislosti, - [3/4 (33/34)] 457-458 (1997).

045081 - UCL-M 970367 CZ cze R
Petrbok, V.
Německočeský landsmann a patriot.
Rec.: Majer, J.: Kašpar Šternberk. (Ed. Zach, A.). -
Souvislosti, - [3/4 (33/34)] 465-467 (1997).

056718 - UCL-M 980010 CZ cze K
Petrbok, V.
Vydavatelská poznámka.
In: Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Sborník příspěvků ze sympozia, Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. - (Ed. Petrbok, V.). - Boskovice, Albert 1997. - S. 216.
[Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Rychnov nad Kněžnou, 97.05]

056734 - UCL-M 980011 CZ cze K
Petrbok, V.
Ukončení sympózia.
In: Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Sborník příspěvků ze sympozia, Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. - (Ed. Petrbok, V.). - Boskovice, Albert 1997. - S. 214-215.
[Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Rychnov nad Kněžnou, 97.05]

056735 - UCL-M 980012 RIV CZ cze K
Petrbok, V.
Obrozenský barokní historismus a František de Paula Švenda. Několik poznámek.
In: Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Sborník příspěvků ze sympozia, Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. - (Ed. Petrbok, V.). - Boskovice, Albert 1997. - S. 108-121.
[Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Rychnov nad Kněžnou, 97.05]

056736 - UCL-M 980013 RIV CZ cze K
Petrbok, V.
Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Sborník příspěvků ze sympozia, Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. (Ed. Petrbok, V.). - Boskovice, Albert 1997. - S. 1.
[Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Rychnov nad Kněžnou, 97.05]

056742 - UCL-M 980098 CZ cze M
Petrbok, V.
Ediční poznámky.
In: Pražská léta německých a rakouských spisovatelů a básníků. - (Ed. Petrbok, V.). - Praha, Pražská edice 1997. - S. -.

056743 - UCL-M 980099 RIV CZ cze B
Petrbok, V.
Pražská léta německých a rakouských spisovatelů a básníků. (Ed. Petrbok, V.). - Praha, Pražská edice 1997. - 1 s.

041003 - UCL-M 970028 CZ cze J
Poláček, V. - Zach, A.
Nepublikovaná svědectví. (1).
Knihkupec a nakladatel, 2 = 16 [1] 13 (97.01).

040978 - UCL-M 970003 CZ cze N
Pražan, B. - Červenka, M.
Česká knižnice.
Týdeník Rozhlas, 7 [9] 4 (97.02.24-97.03.02).

041012 - UCL-M 970037 CZ cze R
Skalická, V.
Dvakrát Egon Hostovský.
Rec.: Hostovský, E. / Dům bez pána. Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině.
Literární noviny, 8 [22] 6-7 (97.06.04).

056745 - UCL-M 980106 CZ cze R
Skalická, V.
Reflexe nad reflexemi aneb Šamalíkův pokus o systém.
Rec.: Šamalík, F. / Úvahy o dějinách české politiky.
Literární noviny, 8 [10] 7 (1997).

056770 - UCL-M 980318 RIV CZ cze M
Skalická, V.
Autorské úvody v díle Julia Zeyera.
In: Julius Zeyer - Texty, sny, obrazy. - Praha, Erm 1997. - S. 42-51.

041129 - UCL-M 970185 CZ cze N
Soldán, L.
Život i dílo jako kompozice. 30 + 30 = 65.
Alternativa Nova, 3 [8] 436-437 (97.04.20).

041130 - UCL-M 970186 CZ cze N
Soldán, L.
Výročí Slezského sborníku.
Alternativa Nova, 3 [1] 18-19 (1997).

041131 - UCL-M 970187 CZ cze N
Soldán, L.
Ve věku železa a ohně. F. X. Šalda 1937 - 1957.
Alternativa Nova, 3 [8] 395-397 (97.04.20).

041132 - UCL-M 970188 CZ cze N
Soldán, L.
Obraz z mozaiky let. K životnímu jubileu J. Urbance.
Alternativa Nova, 3 [9] 494-495 (97.05.20).

041133 - UCL-M 970190 CZ cze Cz
Soldán, L.
"Duch moderní se vší závaznou kletbou tohoto slova..." (J. Durych v kontextu katolické literární kritiky 20. a 30. let.).
In: Bloudění časem a prostorem. Jaroslav Durych známý a neznámý. - (Ed. Dvořák, J.). - Hradec Králové, Gaudeamus 1997. - S. 327-335.
[Bloudění časem a prostorem. Jaroslav Durych známý a neznámý. Hradec Králové (CZ), 97.01.25-97.01.26]

041230 - UCL-M 970291 CZ cze B
Soldán, L.
F. X. Šalda a Karel Čapek - dva typy kritiků národního života.
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. - (Ed. Pavera, L.; Vlašínová, D.). - Opava, - 1997. - S. 107-112.

041231 - UCL-M 970292 CZ cze C
Soldán, L.
Mladí katoličtí kritici z časopisu Tvar (1927-1932).
In: Kulturní periodika na Moravě. - (Ed. Kordiovský, E.). - Mikulov, Státní okresní archiv Břeclav 1997. - S. 133-140. - ( Mikulovská sympozia 24).
[Mikulovské sympozium /24./. Mikulov (CZ), 96.10.17-96.10.18]

056767 - UCL-M 980169 RIV CZ cze J
Soldán, L.
F. X. Šalda - jedno z velkých témat literárního historika Oldřicha Králíka.
Literární archiv, 29, [-] 167-178 (1997).

056768 - UCL-M 980170 RIV CZ cze K
Soldán, L.
Od kritické reflexe ke studii - ale také naopak. Oldřich Králík v Listech pro umění a kritiku 1936-1937.
In: Badatelská metoda Oldřich Králíka v kontextu soudobé literární vědy. - Olomouc, FF UP 1997. - S. 26-30.
[Badatelská metoda Oldřich Králíka v kontextu soudobé literární vědy. Olomouc (CZ), -]

056769 - UCL-M 980174 RIV CZ cze M
Soldán, L.
Ve věku železa a ohně.
In: Anděla ozbrojeného pošli, ó Pane! - (Ed. Soldán, L.). - Rosice u Brna, Gloria 1997. - S. 1.

067153 - UCL-M 990245 RIV CZ cze C
Soldán, L.
Deset slovenských let Jaroslava Zatloukala, básníka Podkarpatské Rusi.
In: Podkarpatská Rus a střední Evropa. - (Ed. Hořec, J.). - Praha, 1997. - S. 20-25.
[Podkarpatská Rus a střední Evropa. Praha (CZ), -]

041229 - UCL-M 970290 CZ cze B
Soldán, L. - Hoffmann, B. - Urbanec, J. - Písková, M. - Charouz, E. - Sieglová, N.
Přehledné dějiny literatury III. Dějiny české a světové literatury od roku 1945 do současnosti. (Ed. Soldán, L.). - Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1997. - 304 s.

041037 - UCL-M 970062 CZ cze R
Svadbová, B.
Próza obrazná i věcná.
Rec.: Svozil, B. / Próza obrazná i věcná.
Tvar, 8 [3] 20-21 (97.02.06).

041055 - UCL-M 970079 CZ cze R
Svadbová, B.
O Stvořitelích světa podruhé.
Rec.: Urbánek, Z. / Stvořitelé světa pokračují.
Tvar, 8 [6] 20 (97.03.20).

056746 - UCL-M 980108 CZ cze N
Svadbová, B.
Chci hodně, hodně vysoko.
Betty, 8 [2] 82-83 (1997).

056747 - UCL-M 980109 CZ eng M
Svadbová, B.
Contemporary Czech Literatura on CD-ROM.
In: Přednášky z XL. běhu Letní školy slovanských studií. - Praha, Univerzita Karlova 1997. - S. 240-244.

041011 - UCL-M 970036 CZ cze J
Svoboda, L. - Zach, A.
Nepublikovaná svědectví. (4).
Knihkupec a nakladatel, 2 = 16 [5] 15-16 (97.05).

041228 - UCL-M 970289 CZ cze Cz
Svoboda, R.
"Hádání duše s tělem." K jedné polaritě Divišovy Teorie spolehlivosti.
In: Česká a slovenská literatura dnes. - (Ed. Janáček, P.). - Praha, ÚČL AV ČR 1997. - S. 130-134.
[Bezručova Opava /39./. Opava (CZ), 96.09.16-96.09.18]

041051 - UCL-M 970076 CZ cze B
Svozil, B.
Česká literatura ve zkratce. Díl 1. Období od 9. století do 70. let 18. století. Praha, Brána - Knižní klub 1997. - 149 s.

041006 - UCL-M 970031 CZ cze J
Šalda, J. - Zach, A.
Nepublikovaná svědectví. (3).
Knihkupec a nakladatel, 2 = 16 [3] 15-16 (97.03).

041061 - UCL-M 970086 CZ cze N
Švandrlík, M.
Autor z nejčtenějších.
Týden, 4 [16] 76-80, 82 (97.04.14).

045021 - UCL-M 970294 CZ cze J
Vojtěch, D.
Miloš Marten a Moderní revue.
Literární archiv - Z času Moderní revue, 28, [-] 29-33 (1997).

045071 - UCL-M 970355 CZ cze N
Vojtěch, D.
Nevidím nic špatného na úsilí udržet vědomí o hodnotách. S literárním vědcem Danielem Vojtěchem o výstavě věnované F. X. Šaldovi. (Ed. Zach, A.). -
Právo, 7 [271] 10 (98.11.19).

045079 - UCL-M 970364 CZ cze R
Vojtěch, D.
Tíseň textu.
Rec.: Vajchr, M.: Proml...čitelnost. (Ed. Zach, A.). -
Kritická příloha Revolver Revue, - [9] 77-79 ( 1997).

041081 - UCL-M 970106 CZ cze J
Vojtková, M.
Zobrazte ženy na jevišti! (Ženské postavy v českém původním dramatu 1948 - 58).
Divadelní revue, 8 [1] 33-38 (97.03).

041013 - UCL-M 970038 CZ cze J
Voleský, G. - Zach, A.
Nepublikovaná svědectví. (4).
Knihkupec a nakladatel, 2 = 16 [6] 15-16 (97.06).

041038 - UCL-M 970063 CZ cze R
Wiendl, J.
Navzdory tmám.
Rec.: Palivec, J. / Prózy - listy z vězení - pozdravy přátel.
Tvar, 8 [4] 21 (97.02.20).

041108 - UCL-M 970133 CZ cze J
Wiendl, J.
Rané básnické sbírky Jana Zahradníčka.
Česká literatura, 45 [3] 258-276 (1997).

041185 - UCL-M 970243 CZ cze N
Wiendl, J.
Experimentující laureát Milota.
Týden, 4 [39] 79 (97.09.22).

041222 - UCL-M 970281 CZ cze Cz
Wiendl, J.
"V blízkosti jsi za smrtí...": Nad básněmi Violy Fischerové.
In: Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference. - (Ed. Janáček, P.). - Praha, ÚČL AV ČR 1997. - S. 135-141.
[Bezručova Opava /39./. Opava (CZ), 96.09.16-96.09.18]

041007 - UCL-M 970032 CZ cze N
Zach, A.
Stopař mizejících stop? S Alešem Zachem o českém nakladatelování.
Nové knihy, 37 [13] 4 (97.04.09).

045025 - UCL-M 970298 CZ cze B
Zach, A. (Ed.)
Bibliografie A. Breiského.
In: Triumf zla. Dvě novely. - Praha, Thyrsus 1997. - S. -.
Grant: GA405/94/1467

045026 - UCL-M 970300 CZ cze B
Zach, A. (Ed.)
Aventinum a jeho nakladatel.
In: Jan Zrzavý. Ilustrace pro nakladatelství Aventinum Otakara Štorcha-Mariena. - Vodňany, Městské muzeum a galerie 1997. - S. 17-21.

045072 - UCL-M 970356 CZ cze J
Zach, A.
František Přeučil a nakladatelství Pamir.
Knihkupec a nakladatel, 2 = 16 [11] 14-15 (97.11).

045078 - UCL-M 970363 CZ cze J
Zach, A.
Dvě aventinská výročí. (Ed. Zach, A.). -
Knihkupec a nakladatel, 2 = 16 [12] 16 (97.12).

056762 - UCL-M 980154 RIV sk cze M
Zelinský, M.
Videoklip jako žánr literární.
In: Show jako výrazový princíp. O interpretácii umeleckého textu 18. - Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 1997. - S. 327-332.

056763 - UCL-M 980155 RIV sk cze M
Zelinský, M.
Ondrušovo čtení Ondruše.
In: Kríž je človeku l'ahký. Zborník statí k 65. narodeninám básnika Jána Ondruša. - Bratislava, Studňa 1997. - S. 77-81.

056764 - UCL-M 980156 RIV CZ cze M
Zelinský, M.
Kdo, co je Evropa v české poezii XX. století?
In: Evropa očima Čechů. - Praha, Nakladatelství F. Kafky 1997. - S. 41-52.

056765 - UCL-M 980159 RIV CZ cze J
Zelinský, M.
Rok 1947, rok Eliotovy Pustiny?
Tvar, - [14] 6-7 (1997).

056766 - UCL-M 980160 RIV CZ cze J
Zelinský, M.
Narace a dějiny.
Tvar, - [14] 8-9 (1997).

067152 - UCL-M 990244 RIV CZ cze J
Zelinský, M.
Básně z bezčasí.
Tvar, - [14] 1,3-4 (1997).

041146 - UCL-M 970204 CZ cze N
Zemanová, G. M. - Zach, A.
Ďáblův slovník stále k dostání.
Týdeník Rozhlas, 7 [35] 32 (97.08.25-97.08.31).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11