ASEP

ÚSMH - Ústav struktury a mechaniky hornin

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

081518 - USMH-B 20010134 RIV DE eng C
Balík, K. - Polívka, P. - Volf, V. - Machovič, V. - Černý, M.
The possibility of impregnating C/C composites with pitch using microwawe energy.
In: Eurocarbon 2000. - Berlin, - 2000. - S. 793-794.
[World Conference Eurocarbon 2000/1./. Berlin (DE), 00.07.00 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081453 - USMH-B 20010069 RIV CZ eng J
Banach, M. - Spanilá, T.
Geodynamic evalution of water reservoir banks.
Acta Montana. ser. A - Geodynamics, - [15(116)] 45-66 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081502 - USMH-B 20010118 RIV CZ eng J
Bouška, V. - Pešek, J. - Sýkorová, I.
Probable modes of occurrence of chemical elements in coal.
Acta Montana. ser. B, - [10(117)] 53-90 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084796 - USMH-B 20010151 RIV CZ eng J
Brož, M.
Detection of the origin time and seismic ground motion of quarry blasts.
Acta Montana. ser. A Geodynamics, 2000 [16 (118)] 17-24 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084795 - USMH-B 20010150 RIV CZ eng J
Brož, M. - Číž, R. - Málek, J. - Žanda, L.
Seismic stations with GSM telemetry for registration of quarry blasts.
Acta Montana. ser. A Geodynamics, 2000 [16 (118)] 25-32 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084798 - USMH-B 20010153 RIV CZ eng J
Buben, J. - Klos, P.
Picking the P- and S- onsets and azimuth angles of rockburst events.
Acta Montana. ser. A Geodynamics, 2000 [18 (121)] 29-40 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084797 - USMH-B 20010152 RIV CZ eng J
Buben, J. - Vencovský, M. - Klos, P.
Type analysis mining induced tremors.
Acta Montana. ser. A Geodynamics, 2000 [16 (118)] 33-43 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069855 - USMH-B 20000025 RIV CZ cze J
Buchtele, J. - Straka, P. - Kovářová, J.
Zdroj hodnotných materiálů - kopyrolýza uhlí s plasty.
Odpady, 10 [1] 21 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076868 - USMH-B 20013013 RIV US eng C
Burdová, O. - Buchtele, J. - Roubíček, V.
Use of Coke from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes.
In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, Prague, Czech Republic, Symposium Program. - (Ed. Kollar, L.Y.). - Tallahassee, Florida State University 2000. - S. 260.
[Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, Prague, Czech Republik. Praha (CZ), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076869 - USMH-B 20013014 RIV CZ eng C
Burdová, O. - Buchtele, J. - Roubíček, V.
Possibilities of cokes from copyrolysis with organic waste utilization.
In: 14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, 27-31 August 2000, Prague, Czech Republic. - Praha, Process Engineering Publisher 2000. - S. P7.176-1-P7.176-12. - (CHISA 2000 - CD ROM of full texts.).
[International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, 27-31 August 2000, Prague, Czech Republic/14./. Praha (CZ), 00.08.27-00.08.31]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076870 - USMH-B 20013015 CZ eng A
Burdová, O. - Buchtele, J. - Roubíček, V.
Possibilities of cokes from copyrolysis with organic waste utilization.
In: 14th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, 27-31 August 2000, Prague, Czech Republic. - Praha, Process Engineering Publisher 2000. - S. 293.
[International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2000, 27-31 August 2000, Prague, Czech Republic/14./. Praha (CZ), 00.08.27-00.08.31]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084791 - USMH-B 20010146 RIV PL eng J
Burešová, M. - Balík, K.
Study of the surface properties of C-C composites as biomaterials.
Engineering of Biomaterials, 1 [12] 28-30 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0419
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076866 - USMH-B 20013011 RIV CZ cze J
Buriánek, M. - Čtrnáctá, L. - Konta, J. - Kotora, J. - Koudela, S. - Kunc, J. - Lvová, H. - Mach, O. - Pospíšil, Z. - Sušická, G. - Stoklasa, J. - Špičák, K. - Veselá, M. - Vyhnanovský, L.
Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - IV.
Silikátový zpravodaj, - [1-2] 24-25 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081362 - GLU-S 20013167 RIV CZ cze J
Cílek, V. - Sýkorová, I. - Melichárková, E. - Melka, K.
Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999/Geoscience Research Reports for 1999, -, [-] 183-186 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1551
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912

089639 - USMH-B 20020270 RIV CZ eng J
Coubal, M. - Málek, J. - Prouza, V.
Flow directions of the late paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše mts. piedmont area and localization of their volcanic centres.
Acta Montana. Series AB, - [8(115)] 9-15 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/1061
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069856 - USMH-B 20000026 RIV CZ eng C
Čermáková, P. - Buchtele, J.
Utilization of solid biomass waste through co-pyrolysis with coal.
In: 5th Conference on Environment and Mineral Processing. - (Ed. Fečko, P.). - Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000. - S. 19-25.
[Conference on Environmental and Mineral Processing /5./. Ostrava ( CZ), 00.06.22-00.06.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069850 - USMH-B 20000020 DE eng A
Černý, M. - Glogar, P. - Košková, B. - Vopička, S.
Influence of actual yarn pattern on elastic properties of fabric reinforced carbon-carbon composites.
In: Abstracts. - Koln, Deutsche Keramische Gesellschaft 2000. - S. 749-750.
[World Conference on Carbon "Eurocarbon 2000"/1./. Berlin (DE), 00.07.10-00.07.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069889 - USMH-B 20000061 RIV NL eng J
Černý, M. - Glogar, P. - Manocha, L.
Resonant frequency study of tensile and shear elasticity moduli of carbon fibre reinforced composites (CFRC).
Carbon, 38 [15] 2139-2149 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0096; GA ČR(CZ) GA106/96/0596
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:1.756(91) 1.402(92) 1.584(93) 1.619(94) 1.436(95) 1.500(96) 1.617(97) 1.293(98) 1.722(99) 1.715(00) 2.340(01) 3,048(02) 3.120(03) ]

069861 - USMH-B 20000033 RIV NL eng J
Dobrev, N. D. - Košťák, B.
Monitoring tectonics movements in the Simitli Graben, SW Bulgaria.
Engineering Geology, 57 [3-4] 179-192 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1769; GA ČR(CZ) GA205/97/0526; GA AV ČR (CZ) KSK1042603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.139(92) 0.086(93) 0.213(94) 0.339(95) 0.244(96) 0.125(97) 0.298(98) 0.323(99) 0.238(00) 0.281(01) 0,516(02) 0.687(03) ]

076888 - USMH-B 20013033 RIV PL eng J
Dobrev, N. - Košťák, B.
Fault dynamics in the Simitli graben (SW Bulgaria) and its monitoring.
Reports on Geodesy, 49 [4] 123-135 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0526; GA MŠk(CZ) OC 625.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081432 - USMH-B 20010046 RIV IT eng C
Fantucci, R. - Rybář, J. - Vilímek, V.
Dendrochronological analysis of Čeřeniště landslide (Czech Republic).
In: Geological and Geotechnical Influences in the Preservation of Historical and Cultural Heritage. - (Ed. Lollino, G.). - Torino, GNDCI del CNR Pubblicazione n. 2133 2000. - S. 493-500.
[Convegno GeoBen 2000. Torino (IT), 00.06.07-00.06.09 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1551
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076861 - USMH-B 20013006 RIV CZ cze C
Fiala, J. - Buchtele, J. - Chmielová, M. - Jelínek, P.
Rozlišení struktury forem pyrolýzního uhlíku pomocí rtg-difrakce.
In: Sborník Mezinárodní konference Spolupráce 2000. - Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000. - S. 50-55.
[Mezinárodní konference Spolupráce 2000. Malenovice (CZ), 00.05.29-00.05.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081499 - USMH-B 20010115 RIV CZ cze J
Fiala, J. - Buchtele, J. - Jelínek, P. - Němeček, S.
Struktura pyrolyzního uhlíku ve slévarénských formách.
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 7 [2] 92 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089356 - USMH-B 20020236 RIV CZ cze J
Fiala, J. - Buchtele, J. - Jelínek, P. - Němeček, S.
Struktura pyrolýzního uhlíku ve slévárenských formách.
Materials Structure, 7 [2] 92 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081477 - USMH-B 20010093 RIV CZ cze J
Galvánek, J. - Litochleb, J. - Šrein, V.
Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Bánské Bystrice (střední Slovensko).
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 8, [-] 131-138 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069851 - USMH-B 20000021 DE eng A
Glogar, P. - Burešová, M. - Manocha, L.
Studies on change in void structures in ceramic impregnated CFRC with heat treatment using Image Analysis.
In: Abstracts. - Koln, Deutsche Keramische Gesellschaft 2000. - S. 209-210.
[World Conference on Carbon "Eurocarbon 2000"/1./. Berlin (DE), 00.07.10-00.07.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0626
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069849 - USMH-B 20000019 RIV CZ eng J
Glogar, P. - Černý, M. - Krula, M.
Influence of matrix densification upon structure and elastic properties of carbon-carbon composite shells.
Ceramics - Silikáty, 44 [2] 54-59 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.132(92) 0.162(93) 0.099(94) 0.058(95) 0.207(96) 0.098(97) 0.152(98) 0.208(99) 0.167(00) 0.259(01) 0,354(02) 0.449(03) ]

069887 - USMH-B 20000059 RIV PL eng C
Glogar, P. - Hvizdoš, P. - Kolář, F. - Rudnayová, E.
Lifetime study of unidirectional Nicalon - polysiloxane composites at elevated temperatures.
In: Brittle Matrix Composites 6. - (Ed. Brandt, A.; Li, V.C.; Marshall, I.H.). - Warszawa, ZTUREK RSI and Woodhead Publishing 2000. - S. 557-565.
[Brittle Matrix Composites 6. Warszawa (PL), 00.10.09-00.10.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1140; GA ČR(CZ) GA106/99/0096; GA SR(SK) 2/5162/98
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081465 - USMH-B 20010081 RIV DE eng C
Jehlička, J. - Weishauptová, Z. - Machovič, V.
Surface properties of lignin based raw materials.
In: Eurocarbon 2000. - Berlin, Deutsche Keramische Gesellschaft e.V. 2000. - S. 591-592.
[World Conference on Carbon, Eurocarbon 2000/1./. Berlin (DE), 00.07.09-00.07.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079229 - USMH-B 20010038 RIV CZ eng J
Jelínek, P. - Buchtele, J. - Kříž, V.
The function of migrating carbon in the process of formation of the casting.
Acta Montana. series AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [8(115)] 99-102 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076860 - USMH-B 20013005 RIV CZ cze C
Jelínek, P. - Buchtele, J. - Mikšovský, F. - Kříž, V.
Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu.
In: Sborník Mezinárodní konference Spolupráce 2000. - Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000. - S. 40-49.
[Mezinárodní konference Spolupráce 2000. Malenovice (CZ), 00.05.29-00.05.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081528 - USMH-B 20010145 RIV CZ eng J
Kolář, F. - Balík, K. - Yamada, Y. - Svítilová, J. - Mareček, M.
Microporous Materials on the Basis of Carbonizates from Phenolformaldehyde Resins.
Acta Montana. ser. B, - [10(117)] 91-98 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 163
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

100400 - USMH-B 20030053 RIV CZ eng J
Kolář, F. - Balík, K. - Yamada, Y. - Svítilová, J. - Mareček, M.
Microporous materials on the basis of carbonizates from phenolformaldehyde Resins.
Acta Montana. B, - [10(117)] 91-98 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1140
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081525 - USMH-B 20010142 RIV CZ cze J
Kolář, F. - Svítilová, J.
Tepelná degradace polymerních pojiv pro tvrdé akustické obklady.
Plasty a kaučuk, 37 [3] 72-76 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1263
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081526 - USMH-B 20010143 RIV CZ cze J
Kolář, F. - Svítilová, J.
Kinetika karbonizace pryskyřice Ebolit FF.
Plasty a kaučuk, 37 [8] 228-231 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1263
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076889 - USMH-B 20013034 RIV PL eng J
Košťák, B.
An aseismic tectonic movement and implications in case of displacement monitoring in Mountains.
Reports on Geodesy, 53 [7] 81-93 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0526; GA MŠk(CZ) OC 625.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076890 - USMH-B 20013035 RIV CZ cze J
Košťák, B. - Sikora, J.
Ověření účinnosti sanačních opatření na Oravském hradě.
Geotechnika, 3 [3] 8-10 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 625.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081440 - USMH-B 20010056 CZ cze M
Krejčí, O. - Rybář, J. - Kirchner, K.
Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů.
In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999. - (Ed. Venera, Z.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000. - S. 25-26.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081433 - USMH-B 20010047 RIV SK cze C
Kudrna, Z. - Boháč, J. - Rybář, J.
Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů.
In: Zborník Geotechnika 2000. - Bratislavaa, ORGWARE 2000. - S. 204-206.
[Mezinárodná konferencia Geotechnika 2000/5./. Podbanské (SK), 00.10.03-00.10.04 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081505 - USMH-B 20010121 RIV CZ eng C
Kupka, D. - Čurillová, D. - Machajová, Z. - Sýkorová, I.
Removal of inorganic sulphur, arsenic and iron from coal by Thiobacillus ferrooxidans.
In: Proceedings - 5th Conference on Environment and Mineral Processing. - Ostrava, Vysoká škola báňská 2000. - S. 701-708.
[Conference on Environment and Mineral Processing/5./. Ostrava (CZ), 00.06.22-00.06.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081476 - USMH-B 20010092 RIV CZ cze J
Litochleb, J. - Cícha, J. - Šrein, V.
Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku).
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 8, [-] 189-194 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081474 - USMH-B 20010090 RIV CZ cze J
Litochleb, J. - Černý, P. - Lantora, M. - Šrein, V. - Sejkora, J.
Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 8, [-] 68-74 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081475 - USMH-B 20010091 RIV CZ cze J
Litochleb, J. - Černý, P. - Šrein, V. - Lantora, M. - Sejkora, J.
Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram).
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 8, [-] 195-201 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081473 - USMH-B 20010089 RIV CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V. - Jindra, J. - Šreinová, B. - Sejkora, J.
Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 8, [-] 145-156 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081471 - USMH-B 20010087 RIV CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V. - Kozumplíková, M.
Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 8, [-] 207-210 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081472 - USMH-B 20010088 RIV CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V. - Langrová, A.
Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit za železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 8, [-] 202-206 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081506 - USMH-B 20010122 RIV CZ eng C
Machajová, Z. - Čurillová, D. - Sýkorová, I.
The action of oxidising agent on lignite.
In: Proceedings - 5th Conference on Environment and Mineral Processing. - Ostrava, Vysoká škola báňská 2000. - S. 419-424.
[Conference on Environment and Mineral Processing/5./. Ostrava (CZ), 00.06.22-00.06.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084789 - USMH-B 20010160 RIV CZ eng J
Málek, J. - Brož, M. - Číž, R.
Localization method of the seismic induced events at Příbram seismic network.
Acta Montana. ser. A, - [16(118)] 117-123 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084790 - USMH-B 20010161 RIV CZ eng J
Málek, J. - Janský, J. - Horálek, J.
Layered velocity models of the Western Bohemia region.
Studia geophysica et geodaetica, 44 [4] 475-490 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.091(91) 0.194(92) 0.178(93) 0.143(94) 0.051(95) 0.000(96) 0.000(97) 0.000(98) 0.000(99) 0.761(00) 0.680(01) 0,571(02) 0.426(03) ]

083630 - GLU-S 20014070 TR eng A
Mann, U. - Suchý, V. - Filip, J. - Franců, E. - Glasmacher, U. - Radke, M. - Sýkorová, I. - Volk, H. - Wagner, G. - Wilkes, H. - Zeman, A.
Thermal evolution and petroleum generation-migration in Barrandian Strata of the Prague Basin (Czech Republic): an organic-geochemical and basin modelling study.
In: 19th International Meeting on Organic Geochemistry. - Tübitak, Marmara Research Center - Earth Sciences Research Institute 2000. - S. 207-208.
[International Meeting on Organic Geochemistry /19./. Istanbul (TR), 99.09.06-99.09.10 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

083631 - GLU-S 20013027 US eng A
Mann, U. - Volk, H. - Radke, M. - Wilkes, H. - Suchý, V. - Filip, J. - Sýkorová, I. - Zeman, A. - Franců, E. - Glasmacher, U. - Wagner, G.
Thermal Evolution and Petroleum Generation-Migration in Palaeozoic Strata of the Prague Basin (Czech Republic.
In: The American Association of Petroleum Geologists (AAPG) Annual Meeting 1999. - San Antonio, The American Association of Petroleum Geologists (AAPG) 2000. - S. 18.
[The American Association of Petroleum Geologists (AAPG) Annual Meeting 1999. San Antonio (US), 99.04.11-99.04.14 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069852 - USMH-B 20000022 CZ eng A
Manocha, L. - Manocha, S. - Glogar, P.
Sol-gel processing of ceramic coatings on carbon-carbon composites.
In: Solid State Chemistry 2000 - Book of abstracts. - (Ed. Bezdička, P.; Grygar, T.). - Praha, Ústav anorganické chemie AV ČR 2000. - S. 243.
[Solid State Chemistry. Praha (CZ), 00.09.03-00.09.08]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069847 - USMH-B 20000017 RIV NL eng J
Manocha, L. - Manocha, S. - Patel, K. - Glogar, P.
Oxidation behavior of carbon/carbon composites impregnated with silica and silicon oxycarbide.
Carbon, 38 [10] 1481-1491 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:1.756(91) 1.402(92) 1.584(93) 1.619(94) 1.436(95) 1.500(96) 1.617(97) 1.293(98) 1.722(99) 1.715(00) 2.340(01) 3,048(02) 3.120(03) ]

075285 - GFU-E 20000022 RIV CZ eng J
Martínková, M. - Pros, Z. - Klíma, K. - Lokajíček, T. - Kotková, J.
Experimentally determined P-wave velocity anisotropy for rocks related to the Western Bohemia seismoactive region.
Studia geophysica et geodaetica, 44 [4] 581-589 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0905; GA ČR(CZ) GA205/95/0263
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916; CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.091(91) 0.194(92) 0.178(93) 0.143(94) 0.051(95) 0.000(96) 0.000(97) 0.000(98) 0.000(99) 0.761(00) 0.680(01) 0,571(02) 0.426(03) ]

081466 - USMH-B 20010082 RIV GB eng J
Medek, J. - Weishauptová, Z.
The microporous phase of carbonaceous substances and its fractal dimension.
Fuel, 79, 1621-1626 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046801
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.838(91) 0.788(92) 0.771(93) 1.013(94) 0.867(95) 0.892(96) 0.814(97) 0.768(98) 0.789(99) 0.893(00) 0.905(01) 1,000(02) 1.167(03) ]

081494 - USMH-B 20010110 RIV CZ eng J
Novák, M. - Šrein, V.
Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrotermal processes in the Bohemian massif.
Acta Montana. ser. AB, - [8(115)] 23-30 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3408601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081429 - USMH-B 20010043 RIV GB eng C
Novotný, J. - Rybář, J.
Permeability and Soil Moisture Conditions of Landslides in Clayey Rocks.
In: Landslides in research, theory and practice. - (Ed. Bromhead, E.; Dixon, N.; Ibsen, M.L.). - London, Thomas Telford Publishing 2000. - S. 1135-1140.
[International Symposium on Landslides/8./. Cardiff (GB), 00.06.26-00.06.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1551
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081443 - USMH-B 20010059 JP eng M
Novotný, J. - Rybář, J. - Stemberk, J.
Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995.
In: Landslides of the World. - (Ed. Sassa, K.). - Kyoto, Kyoto University Press 2000. - S. 336-342.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076865 - USMH-B 20013010 CZ cze K
Pavlík, K. - Stoklasa, J.
Druhotné suroviny v keramickém průmyslu.
In: Ekologické možnosti využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích. - (Ed. Ledererová, J.; Sedláková, M.; Lejsek, L.). - Brno, VÚSH 2000. - S. 21-23.
[Konference VÚSH/4./. Brno (CZ), 99.11.10-99.11.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081478 - USMH-B 20010094 RIV CZ cze J
Pažout, R. - Ondruš, P. - Šrein, V.
Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 8, [-] 218-221 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081523 - USMH-B 20010139 RIV NL eng J
Pešáková, V. - Balík, K. - Klézl, M. - Adam, M.
Biomechanical and Biological Propetries of the Implant Material Carbon-Carbon Composite Covered with Pyrolytic Carbon.
Journal of Materials Science: Materials in Medicine, - [11] 793-798 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/1066
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.843(92) 0.877(93) 1.102(94) 0.796(95) 0.756(96) 0.824(97) 0.673(98) 0.810(99) 0.621(00) 1.144(01) 0,996(02) 0.930(03) ]

081522 - USMH-B 20010138 GR eng A
Pešáková, V. - Balík, K. - Petrtýl, M. - Smetana, K. - Adam, M.
The effect of implanted C-C composite and polyethylene covered by collagen and proteoglycans on the connective tissue formation.
In: Proceedings of 17th Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. - Patras, - 2000. - S. 27.
[Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies/17./. Patras (GR), 00.07.00 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

100402 - USMH-B 20030055 RIV US eng J
Pešáková, V. - Klézl, Z. - Balík, K. - Adam, M.
Biomechanical and biological properties of the implant material carbon-carbon composite covered with pyrolytic carbon.
Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 11 [11] 793-798 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/1066
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.843(92) 0.877(93) 1.102(94) 0.796(95) 0.756(96) 0.824(97) 0.673(98) 0.810(99) 0.621(00) 1.144(01) 0,996(02) 0.930(03) ]

081521 - USMH-B 20010137 GR eng A
Petrtýl, M. - Adam, M. - Pešáková, V. - Balík, K. - Danešová, J. - Hruška, J.
Biological fixation of carbon-carbon pyrolytic composites covered with collagen-proteoglycan copolymers.
In: Proceedings of 17th Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies. - Patras, - 2000. - S. 17.
[Meeting of the Federation of the European Connective Tissue Societies/17./. Patras (GR), 00.07.00 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079187 - USMH-B 20013051 RIV CZ eng J
Pravda, L. - Halounová, L. - Rybář, J.
Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools.
Acta montana. Series AB, - [8(115)] 31-38 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/0669
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076885 - USMH-B 20013030 RIV SG eng C
Procházka, P. - Trčková, J.
Coupled modelling of concrete tunnel lining.
In: Our World in concrete & structures. - (Ed. Tam, C.T.). - Singapore, John S.I. Tan, CI-Premier 2000. - S. 515-522.
[Conference on Our world in concrete & structures/25./. Singapore ( SG), 00.08.23-00.08.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2119001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081356 - GLU-S 20013161 RIV CZ cze J
Prouza, V. - Coubal, M. - Málek, J.
Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999/Geoscience Research Reports for 1999, -, [-] 73 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/1061
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076874 - USMH-B 20013019 RIV PL eng J
Ranguelov, B. - van Eck, T. - Papadopoulos, G. - Pavlides, S. - Shanov, S. - Schenk, V.
Initial Data for the Magnitude Reevaluation of the Strong Earthquakes during 1904 Kresna-Kroupnik Zone (SW Bulgaria).
Reports on Geodesy, 49 [4] 53-55 (2000).
Grant: INCO-COPERNICUS Program(XE) No. ERBIC 15-CT97-0200 "ASPELEA"
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069832 - USMH-B 20000001 RIV CZ cze J
René, M.
GIS pro státní správu.
System, 2 [1] 6-8 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069833 - USMH-B 20000002 RIV CZ cze J
René, M.
Analýza přínosu a nákladů GIS technologií.
System, 2 [3] 24-26 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069834 - USMH-B 20000003 RIV CZ cze J
René, M.
GIS - Analýza potřeb uživatelů.
System, 2 [4] 16-18 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069835 - USMH-B 20000004 RIV CZ cze J
René, M.
T-MapViewer 2.1 velmi sofistikovaná prohlížečka GIS dat.
CAD, 10 [1] 52-54 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069836 - USMH-B 20000005 RIV CZ cze J
René, M.
GeoMedia Pro 3.0 představují desktop GIS nové generace.
CAD, 10 [3] 44-47 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069837 - USMH-B 20000006 RIV CZ cze J
René, M.
Intergraph nabízí GeoMedia pro výuku GISu.
CAD, 10 [3] 47 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069838 - USMH-B 20000007 RIV CZ eng J
René, M.
Variscan granite plutons along the West Bohemian shear zone.
Geolines, 10, [-] 63-64 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069839 - USMH-B 20000008 CZ eng K
René, M.
Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku.
In: Moravskoslezské paleozoikum 2000. - Brno, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 2000. - S. 16.
[Moravskoslezské paleozoikum 2000. Brno (CZ), 00.02.03]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069841 - USMH-B 20000010 RIV CZ cze J
René, M.
Tvorba map v režii Autodesku.
CHIP, 10 [7] 131-133 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069842 - USMH-B 20000011 RIV CZ cze J
René, M.
Data pro geografické informační systémy.
InGIS Speciál, 1 [1] 10-13 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069843 - USMH-B 20000012 RIV CZ eng J
René, M.
Petrogenesis of the Variscan granites in the western part of the Bohemian Massif.
Acta Montana. Series A - Geodynamics, - [15(116)] 67-83 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069844 - USMH-B 20000013 RIV CZ cze J
René, M.
Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku.
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999, -, [-] 98-101 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069845 - USMH-B 20000014 RIV CZ cze J
René, M.
Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru.
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999, -, [-] 101-104 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069846 - USMH-B 20000016 RIV CZ eng C
René, M.
Tin-bearing granites of the Horní Slavkov area.
In: Tin in the year 2000 in the Central European Region (past, presence, future). - Sokolov, Okresní muzeum a knihovna Sokolov 2000. - S. 172-184.
[Tin in the year 2000 in the Central European region (past, present and future). Sokolov (CZ), 00.09.04-00.09.08]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069879 - USMH-B 20000051 RIV CZ cze J
René, M.
AutoCAD Map 2000 nabízí GIS pro správu inženýrských celků.
CAD, 10 [4] 46-49 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069880 - USMH-B 20000052 RIV CZ cze J
René, M.
Bentley nabízí nové GIS aplikace pro uživatele systémové podpory Bentley Select.
CAD, 10 [4] 44-45 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069881 - USMH-B 20000053 RIV CZ cze J
René, M.
GIS technologie podporují Internet a celopodnikové informační systémy.
Zeměměřič, 7 [6-7] 34 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069882 - USMH-B 20000054 RIV AT eng J
René, M.
Two-mica granites of the southwestern part of the South Bohemian batholith.
Mitteilungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 145, [-] 21-28 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076856 - USMH-B 20013001 CZ cze N
René, M.
Geografické informační systémy slouží i běžným uživatelům PC. Digitální pomocníci pro každodenní život.
Právo, 10 [248] 11 (2000.10.12).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076857 - USMH-B 20013002 RIV CZ cze J
René, M.
GIS a WAP.
CAD, 10 [5] 22-24 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076858 - USMH-B 20013003 RIV CZ cze J
René, M.
GIS pro palmtopy.
CAD, 10 [5] 18-21 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076859 - USMH-B 20013004 RIV CZ cze J
René, M.
ArcGIS představuje novou kvalitu geografických informačních systémů společnosti ESRI.
CAD, 10 [6] 60-62 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079176 - USMH-B 20013040 RIV CZ cze J
René, M.
Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území mezi Besednicí a Novými Hrady.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999, -, [-] 192-195 ( 2000).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 459
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084801 - USMH-B 20010156 PT eng A
Rudajev, V. - Číž, R.
Analysis of Seismicity of Earthquake Swarm Areas in the Western Bohemia.
In: Books of Abstracts and Papers, XXVII. General Assembly of the Eropian Seismological Commission, Lisabon, Portugal. - Lisabon, Lisabon University 2000. - S. 58.
[General Assembly of the Europian Seismological Commission /27./. Lisabon (PT), 00.00.00 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084794 - USMH-B 20010149 RIV CZ eng J
Rudajev, V. - Číž, R. - Lokajíček, T. - Vilhelm, J.
Geological Structure, Seismic energy Release and Forecasting of Rockburst Occurrence.
Acta Montana. ser. A Geodynamics, 118 [16] 171-173 (2000).
[Czech - Polish - Slovak Symposium on Mining Geophysics /27./. Ramzová (CZ), 99.10.05-99.10.07 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084792 - USMH-B 20010147 RIV GB eng J
Rudajev, V. - Vilhelm, J. - Lokajíček, T.
Laboratory Studies of Acoustic Emission prior to Uniaxial Compressive Rock Failure.
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 37 [4] 699-704 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/00/1143
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor: 0.731(00) 0.547(01) 0,884(02) 0.649(03) ]

069848 - USMH-B 20000018 RIV DE eng J
Rudnayová, E. - Glogar, P. - Kohútek, I.
Qualitative and quantitative microstructure study of the unidirectional carbon fibre reinforced carbon composites.
Praktische Metallographie-Practical Metallography, 37 [8] 452-467 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor: 0.056(00) 0.193(01) 0,176(02) 0.216(03) ]

069888 - USMH-B 20000060 RIV SK eng C
Rudnayová, E. - Glogar, P. - Kolář, F.
Fracture behaviour of the unidirectional Nicalon - polysiloxane composites.
In: Proceedings of the International Conference FRACTOGRAPHY 2000. - (Ed. Parilák, L'.). - Košice, IMR SAS Košice 2000. - S. 185-192.
[Fractography 2000. Stará Lesná (SK), 00.10.15-00.10.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1140; GA ČR(CZ) GA106/99/0096; GA SR(SK) 2/5162/98
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081431 - USMH-B 20010045 RIV SK cze C
Rybář, J.
Mapy náchylnosti k sesouvání v České republice.
In: Zborník referátov z 2. konferencie Geológia a životné prostredie. - (Ed. Klukanová, A.; Wagner, P.). - Bratislava, Vydavatelstvo Dionýza Štúra 2000. - S. 22-24.
[Geológia a životné prostredie. Bratislava (SK), 01.01.24-01.01.25 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1551; GA ČR(CZ) GA205/00/0665
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081439 - USMH-B 20010055 CZ cze M
Rybář, J.
Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice.
In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999. - (Ed. Venera, Z.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 2000. - S. 44.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081442 - USMH-B 20010058 CZ cze M
Rybář, J.
Quido Záruba v Mezinárodní asociaci inženýrské geologie.
In: Inženýrský geolog Quido Záruba. - (Ed. Hroch, Z.). - Praha, Český geologický ústav 2000. - S. 30-33.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079188 - USMH-B 20013052 RIV JP eng J
Rybář, J. - Stemberk, J.
Avalanche-like occurrences of slope deformations in the Czech Republic and coping with their consequences.
Landslide News, - [13] 28-33 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/0669; GA ČR(CZ) GA205/98/1551
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079232 - USMH-B 20010041 CZ cze V
Rybář, J. - Stemberk, J. - Bůžek, J. - Jánoš, V. - Novotný, J. - Nýdl, T.
Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska: zpráva za 1. etapu. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2000. - 20 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081430 - USMH-B 20010044 RIV GB eng C
Rybář, J. - Stemberk, J. - Suchý, J.
Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic).
In: Landslides in research, theory and practice. - (Ed. Bromhead, E.; Dixon, N.; Ibsen, M.L.). - London, Thomas Telford Publishing 2000. - S. 336-342.
[International Symposium on Landslides/8./. Cardiff (GB), 00.06.26-00.06.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1551
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079233 - USMH-B 20010042 CZ cze V
Rybář, J. - Stemberk, J. - Suchý, J. - Valigurský, L. - Schleiden, E.
Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín: závěrečná zpráva. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2000. - 28 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079190 - USMH-B 20013054 RIV CZ eng J
Rybář, J. - Suchý, J.
The influence of climate on the České středohoří Mts. slope deformations - data analysis since the 18th Century.
Geolines. Papers in Earth Sciences, - [11] 69-72 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1551
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079186 - USMH-B 20013050 RIV CZ eng J
Rybář, J. - Vilímek, V. - Cílek, V.
Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites.
Acta montana. Series AB, - [8(115)] 39-46 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1551
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076879 - USMH-B 20013024 CZ eng V
Schenk, V.
ASPELEA Final Progress Report, IRSM AS CR, Prague. Praha, USMH AV ČR 2000. - 6 s.
Grant: INCO-COPERNICUS Program(XE) No. ERBIC 15-CT97-0200 "ASPELEA"
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076880 - USMH-B 20013025 CZ eng V
Schenk, V.
Progress Report on ENSeRVES Project, 3rd Period (July 1, 1999 - June 30, 2000). IRSM CAS CZ, Prague. Praha, USMH AV ČR 2000. - 13 s.
Grant: INCO-COPERNICUS Program(XE) No. ERBIC 15-CT96-0623 "ENSeRVES" ; GA MŠk(CZ) OK 345
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076875 - USMH-B 20013020 RIV PL eng J
Schenk, V. - Cacon, S. - Bosy, J. - Kontny, B. - Kottnauer, P. - Schenková, Z.
GPS Network "SUDETEN". Preliminary Results of the Campaigns 1998-1999.
Reports on Geodesy, 53 [7] 25-33 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076878 - USMH-B 20013023 PT eng A
Schenk, V. - Cacon, S. - Bosy, J. - Kontny, B. - Kottnauer, P. - Schenková, Z.
GPS Crustal Movement Monitoring and Regional Seismicity - A Case Study for the Sudety Mts.
In: Book of Abstracts and Papers, 27 General Assembly of the European Seismological Commission, Lisbon University, Lisbon, Portugal, 10-15 September 2000. - Lisbon, Lisbon University 2000. - S. 46.
[General Assembly of the European Seismological Commission/27./. Lisbon (PT), 00.09.10-00.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069869 - USMH-B 20000041 PL eng A
Schenk, V. - Cacon', S. - Bosy, J. - Kontny, B. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
GPS Network "SUDETEN" - Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998.
In: Abstracts of the 2nd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the east Sudety Mts. and Adjacent Areas, Boleslawów, April 6-8, 2000. - Wroclaw, Agricultural University of Wroclaw 2000. - S. 6.
[Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas /2./. Boleslawów (PL), 00.04.06-00.04.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079202 - USMH-B 20010011 RIV CZ eng J
Schenk, V. - Kaláb, Z. - Grygar, R. - Holub, K. - Jelínek, J. - Knejzlík, J. - Kottnauer, P. - Schenková, Z.
Mobility of Tectonic Zones in the Northen Part of the Moravo-Silesian Region and Their Earthquake Activity.
Acta Montana. Series AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [115(8)] 47-60 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069860 - USMH-B 20000032 RIV SI eng C
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Probabilistic Earthquake Hazard Calculacions for Potenza Area (South Italy).
In: Seismicity Modelling in Seismic Hazard Mapping, Workshop Proceedings. - (Ed. Lapajne, J.). - Ljubljana, Geophysical Survey of Slovenia 2000. - S. 106-107.
[Seismicity Modelling in Seismic Hazard Mapping. Poljče (SI), 00.05.22-00.05.24]
Grant: EU(XC) INCO-COPERNICUS Program No. ERBIC15-CT96-0623 "ENSeRVES"; GA MŠk(CZ) OK 345
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076873 - USMH-B 20013018 RIV NL eng J
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P. - Guterch, B. - Labák, P.
Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia - Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program.
Natural Hazards, 21 [2-3] 331-345 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071602; INCO-COPERNICUS Programme(XE) No. ERBIC 15-CT96-0203; XX(XC) ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor: 0.295(99) 0.365(00) 0.362(01) 0,506(02) 0.655(03) ]

076876 - USMH-B 20013021 NL eng M
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Earthquake Hazard for the Czech Republic, Poland and Slovakia - Contribution to the ILC/IASPEI Global Seismic Hazard Assessment Program.
In: Natural Hazards - State-of-the-Art at the End of the Second Millennium. - (Ed. Papadopoulos, G.A.; Murty, T.; Venkatesch, S.; Blong, R.). - Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 2000. - S. 331-345.
Grant: XX(CZ) Global Seismic Hazard Assessment Program; GA AV ČR(CZ) IAA2071602; INCO-COPERNICUS Programme(XE) No. ERBIC 15-CT96-0203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076877 - USMH-B 20013022 PT eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Probabilistic Earthquake Hazard Assessment for Southern Italy and Recent Building Codes.
In: Book of Abstracts and Papers, 27 General Assembly of the European Seismological Commission, Lisbon University, Lisbon, Portugal, 10-15 September 2000. - Lisbon, Lisbon University 2000. - S. 94.
[General Assembly of the European Seismological Commission/27./. Lisbon (PT), 00.09.10-00.09.15]
Grant: INCO-COPERNICUS Program(XE) No. ERBIC 15-CT96-0623 "ENSeRVES" ; GA MŠk(CZ) OK 345
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076881 - USMH-B 20013026 CZ cze V
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Roční zpráva k plnění smlouvy OK 334(2000) uzavřené s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu ČR na podporu řešení projektu v rámci programu RP. Praha, USMH AV ČR 2000. - 13 s.
Grant: INCO-COPERNICUS Program(XE) No. ERBIC 15-CT97-0200 "ASPELEA"
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079214 - USMH-B 20010023 RIV CZ eng M
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
B.3 Geological Environment and Soil. Maximum observed intensities in residential units, 1998. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8. Epicentres of earthquakes in the Czech Republic and its immediate vicinity.
In: Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic. - Praha, The ministry of the Environment of the Czech Republic 2000. - S. 201-202, 204-205, 218-220.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081490 - USMH-B 20010106 RIV CZ eng J
Sejkora, J. - Šrein, V. - Šťastný, M. - Cílek, V.
Unusual occurrence of kolbeckite ScPO4.2H2O in karst sediments of Bohemian karst (The Čertovy schody quarry, Koněprusy area).
Acta Montana. ser. A - Geodynamics, - [17(119)] 34-38 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3013005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081489 - USMH-B 20010105 RIV CZ eng J
Sejkora, J. - Tvrdý, J. - Šrein, V. - Litochleb, J.
Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic).
Acta Montana. ser. A - Geodynamics, - [17(119)] 25-33 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/00/1052
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079220 - USMH-B 20010029 RIV CZ eng J
Sklenář, J. - Živor, R. - Filler, V.
Contribution of the deformation behaviour of rocks during Rheological loading.
Acta Montana. series A - Geodynamics, - [16(118)] 175-188 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076862 - USMH-B 20013007 RIV CZ cze C
Slovák, V. - Kříž, V.
Identifikace forem pyrolýzního uhlíku pomocí termické analýzy.
In: Sborník mezinárodní konference Spolupráce 2000. - Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2000. - S. 67-72.
[Mezinárodní konference Spolupráce 2000. Malenovice (CZ), 00.05.29-00.05.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

075011 - UCHP-M 20000104 RIV GB eng J
Smolík, J. - Schwarz, J. - Džumbová, L. - Veselý, V. - Sýkorová, I. - Kučera, J. - Havránek, V.
Particulate Emissions from Fluidised Bed Combustion of Ligite with Mineral Sorbents.
Journal of Aerosol Science, 31 [Suppl. 1] S670-S671 (2000).
[European Aerosol Conference 2000. Dublin (IE), 00.09.03-00.09.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1297; GA AV ČR(CZ) IAA2046904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921; CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.317(91) 0.213(92) 0.576(93) 1.597(94) 1.197(95) 1.168(96) 1.378(97) 1.508(98) 1.887(99) 2.071(00) 1.605(01) 1,895(02) 1.738(03) ]

069806 - UCHP-M 20000211 RIV US eng J
Smolík, J. - Schwarz, J. - Veselý, V. - Sýkorová, I. - Kučera, J. - Havránek, V.
Influence of Calcareous Sorbents on Particulate Emissions from Fluidized Bed Combustion of Lignite.
Aerosol Science and Technology, 33, 544-556 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046904; GA ČR(CZ) GA104/97/S002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921; CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.762(91) 0.693(92) 0.955(93) 0.760(94) 1.383(95) 1.034(96) 1.342(97) 1.059(98) 1.082(99) 1.049(00) 1.329(01) 1,779(02) 1.877(03) ]

081520 - USMH-B 20010136 IE eng A
Sochor, M. - Balík, K. - Tichý, P. - Šídlo, P. - Španiel, M. - Vtípil, J. - Beneš, J.
Cages based on a carbon-carbon composite.
In: Proceedings of 12th Conference of the European Society of Biomaterials. - Dublin, - 2000. - S. 373.
[Conference of the European Society of Biomaterials/12./. Dublin ( IE), 00.08.00 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

100429 - USMH-B 20030082 RIV IE eng C
Sochor, M. - Balík, K. - Tichý, P. - Šídlo, P. - Španiel, M. - Vtípil, J. - Beneš, J.
Cages based on carbon-carbon composite.
In: Proceedings of 12th Conference of the European Society of Biomaterials. - (Ed. Prendergast, P.J.; Lee, T.C.; Carr, A.J.). - Dublin, Dublin Royal Academy of Medicine in Ireland 2000. - S. 373.
[Conference of the European Society of Biomaterials /12./. Dublin ( IE), 00.08.28-00.08.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/1407
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081492 - USMH-B 20010108 RIV CZ eng J
Spanilá, T. - Sýkorová, I. - Šrein, V. - Šťastný, M. - Bendl, J.
Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic.
Acta Montana. ser. A - Geodynamics, - [17(119)] 15-24 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/00/1052
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069878 - USMH-B 20000050 CZ cze K
Stoklasa, J.
Druhotné suroviny v keramickém průmyslu.
In: Ekologické možnosti využívání druhotných surovin ve stavebnictví a jiných odvětvích. - (Ed. Ledererová, J.; Sedláková, M.; Lejsek, L.). - Brno, Výzkumný ústav stavebních hmot 2000. - S. 21-23.
[Konference VÚSH /4./. Brno (CZ), 99.11.10-99.11.11]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069883 - USMH-B 20000055 CZ cze J
Stoklasa, J.
Keramická příručka - recenze.
Zpravodaj Silikátového svazu, 6 [2] 39-41 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069886 - USMH-B 20000058 RIV SK cze C
Stoklasa, J.
Problematika recyklace odpadů v keramických technologiích.
In: Technika ochrany prostredia TOP 2000. - Bratislava, Slovenská technická universita v Bratislave, Strojnická fakulta v Bratislave 2000. - S. 165-170.
[Mezinárodní konference TOP 2000/6./. Častá-Papiernička (SK), 00.06.15-00.06.16]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069885 - USMH-B 20000057 RIV CZ eng J
Stoklasa, J. - Pechoč, J.
The exploitation of glaze waste slurries.
Acta Montana. Serie B - Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [ 10(117)] 45-52 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004; GA AV ČR(CZ) KSK1067601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069884 - USMH-B 20000056 CZ cze J
Stoklasa, J. - Šimčíková, B.
Natural Keramika spol. s r.o.
Zpravodaj Silikátového svazu, 6 [3] 26 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069857 - USMH-B 20000027 RIV CZ cze J
Straka, P.
Chemická struktura černých uhlí.
Chemické listy, 94 [5] 299-307 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902; GA AV ČR(CZ) KSK1067601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

069854 - USMH-B 20000024 RIV SK eng J
Straka, P. - Buchtele, J.
Properties of Sorbents from Brown Coal.
Chemical Papers, 54 [3] 148-154 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902; GA AV ČR(CZ) IBS3046004
[Impact factor:0.380(91) 0.342(92) 0.179(93) 0.224(94) 0.131(95) 0.140(96) 0.150(97) 0.156(98) 0.067(99) 0.154(00) 0.349(01) 0,336(02) 0.226(03) ]

069858 - USMH-B 20000028 RIV AT ger J
Straka, P. - Buchtele, J.
Adsorbente aus Braunkohlen.
Berg- und Huttenmannische Monatshefte, 145 [6] 231-237 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076864 - USMH-B 20013009 RIV IT eng C
Straka, P. - Buchtele, J. - Kříž, V. - Kovářová, J.
Treatment of waste plastics with coal.
In: 1st International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization. - Palermo, Universita di Palermo 2000. - S. 1145-1-1145-2.
[Modest 2000 Palermo. Palermo (IT), 00.09.03-00.09.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076863 - USMH-B 20013008 RIV CZ eng J
Straka, P. - Marinov, S. - Tyuliev, G.
X-ray photoelectron spectroscopy of nitrogen and sulfur functionalities in organic substance of coal.
Acta Montana. Series B - Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [ 10(117)] 36-44 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

072952 - GLU-S 20000001 RIV NL eng J
Suchý, V. - Heijlen, W. - Sýkorová, I. - Muchez, P. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Šafanda, J. - Zeman, A.
Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif.
Sedimentary Geology, 131, 201-219 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3012703; GA AV ČR(CZ) KSK1067601; GA AV ČR (CZ) KSK1042603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
[Impact factor: 0.709(97) 0.786(98) 1.116(99) 1.182(00) 1.166(01) 1,085(02) 1.255(03) ]

081503 - USMH-B 20010119 US eng A
Sýkorová, I. - Bouška, V. - Smolík, J. - Schwarz, J. - Džumbová, L. - Kučera, J. - Havránek, V.
Solid emissions from the atmospheric fluidized bed combustion of Czech lignite.
In: Abstract - 17th Annual meeting of The Society for Organic Petrology. - (Ed. Mastalerz, M.). - Bloomington, Society for Organic Petrology 2000. - S. 91-93.
[Annual meeting of The Society for Organic Petrology/17./. Bloomington (US), 00.09.17-00.09.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046904; GA ČR(CZ) GA104/00/1297
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081504 - USMH-B 20010120 US eng A
Sýkorová, I. - Suchý, V. - Melka, K. - Šafanda, J. - Machovič, V. - Dobeš, P.
Petrology na chemistry of organic matter from Silurian shales in the Barrandian Basin.
In: Abstract - 17th Annual meeting of The Society for Organic Petrology. - (Ed. Mastalerz, M.). - Bloomington, Society for Organic Petrology 2000. - S. 94-96.
[Annual meeting of The Society for Organic Petrology/17./. Bloomington (US), 00.09.17-00.09.20 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3012703
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081479 - USMH-B 20010095 RIV CZ cze J
Škácha, P. - Šrein, V.
Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 8, [-] 232-238 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081484 - USMH-B 20010100 RIV CZ eng J
Šrein, V.
Accesory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif.
Acta Montana. ser. A - Geodynamics, - [17(119)] 45-50 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081470 - USMH-B 20010086 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Langrová, A.
Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 8, [-] 239-240 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081486 - USMH-B 20010102 RIV CZ eng J
Šrein, V. - Šreinová, B.
Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné Hory Mountains.
Acta Montana. ser. A - Geodynamics, - [17(119)] 67-108 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081469 - USMH-B 20010085 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Šreinová, B. - Langrová, A. - Šťastný, M.
Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 8, [-] 241-249 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081485 - USMH-B 20010101 RIV CZ eng J
Šrein, V. - Šreinová, B. - Šťastný, M.
Petrology and mineralogy of the Neolithic and Aeneolithic artefacts in Czech Republic.
Acta Montana. ser. A - Geodynamics, - [17(119)] 57-66 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3407001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081498 - USMH-B 20010114 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Šreinová, B. - Šťastný, M.
Identifikace horniny odlévací fory z Praskoles.
Archeologie ve středních Čechách, 4, [-] 119-120 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081493 - USMH-B 20010109 RIV CZ eng J
Šrein, V. - Šťastný, M.
Mineralogy of variscan and prevariscan skarns of the Bohemian massif.
Acta Montana. ser. AB, - [8(115)] 65-76 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081488 - USMH-B 20010104 RIV CZ eng J
Šrein, V. - Šťastný, M. - Langrová, A. - Hloušek, J.
Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic.
Acta Montana. ser. A - Geodynamics, - [17(119)] 51-56 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081487 - USMH-B 20010103 RIV CZ eng J
Šrein, V. - Šťastný, M. - Šreinová, B. - Bohdálek, P.
Quartz-chalcedony veins and its young deformation.
Acta Montana. ser. A - Geodynamics, - [17(119)] 39-43 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081510 - USMH-B 20010126 RIV CZ eng J
Šreinová, B. - Lička, M. - Šrein, V. - Šťastný, M.
Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague.
Krystalinikum, - [26] 137-143 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081491 - USMH-B 20010107 RIV CZ eng J
Šreinová, B. - Šrein, V.
Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic).
Acta Montana. ser. A - Geodynamics, - [17(119)] 7-14 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3407001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076886 - USMH-B 20013031 RIV CZ cze V
Trčková, J. - Hanzlík, J. - Vylita, T. - Pěček, J.
Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů. Praha, ÚSMH AV ČR 2000. - 198 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0783
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076882 - USMH-B 20013027 RIV TH eng C
Trčková, J. - Procházka, P.
Optimal Material Properties of slopes Using Coupled Modelling.
In: Proceedings of the GEOTECH-YEAR 2000 Developments in Geotechnical Engineering. - (Ed. Balasubramanian, A.S.). - Bangkok, Asian Institute of Technology Bangkok 2000. - S. 439-448.
[GEOTECH-YEAR 2000. Bangkok (TH), 00.11.27-00.11.30]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2119001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076883 - USMH-B 20013028 RIV RU eng C
Trčková, J. - Živor, R.
Physical and mechanical properties changes of rocks of SG-3 in function of depth.
In: The results of the study of the deep substance and physical processes in the Kola superdeep borehole section down to a depth of 12261 m. - (Ed. Mitrofanov, F.P.; Gorbatsevich, F.F.). - Apatity, Geological Institute of Kola Science Centre RAS 2000. - S. 110-112.
[Plenary meeting of the project UNESCO IGCP-408. Praha-Horoměřice ( CZ), 00.09.24-00.09.28]
Grant: Projekt UNESCO(XX) IGCP-408
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076884 - USMH-B 20013029 RIV RU rus C
Trčková, J. - Živor, R.
Fizičeskije i mechaničeskije svojstva porod SG-3 v zavisimosti ot glubiny.
In: Rezultaty izučenija glubinovo večestva i fizičeskich procesov v razreze Kolskoj sverglubokoj skvažiny do glubiny 12261 m. - (Ed. Mitrofanov, F.P.; Gorbatsevich, F.F.). - Apatity, Geological Institute of Kola Science Centre RAS 2000. - S. 99-100.
[Plenary meeting of the project UNESCO IGCP-408. Praha-Horoměřice ( CZ), 00.09.24-00.09.28]
Grant: Projekt UNESCO(XX) IGCP-408
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076887 - USMH-B 20013032 RIV CZ cze V
Trčková, J. - Živor, R.
Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin. Praha, ÚSMH AV ČR 2000. - 31 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081524 - USMH-B 20010140 RIV ZA eng C
Veverka, J. - Vilhelm, J. - Rudajev, V. - Lokajíček, T.
Ultrasonic emission as a tool for evaluation of rock instability - laboratory study.
In: Rockbursts and seismicity in mine. - Johannesburg, Institute of mining and metallurgy 2000. - S. -.
[International Symposium on rockburst and seismicity in mines/1./. Mount Amanzi (ZA), 00.00.00 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/00/1143
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081464 - USMH-B 20010080 RIV DE eng C
Weishauptová, Z. - Medek, J.
The origin of microporosity in natural carbonaceous materials.
In: Eurocarbon 2000. - Berlin, Deutsche Keramische Gesellschaft e.V. 2000. - S. 105-106.
[World Conference on Carbon, Eurocarbon 2000/1./. Berlin (DE), 00.07.09-00.07.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081467 - USMH-B 20010083 RIV CZ eng J
Weishauptová, Z. - Medek, J.
Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its.
Acta Montana. ser. AB - Geodynamics and Fuel, Carbon, Mineral Processing, 115 [8] 105-110 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046801
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081511 - USMH-B 20010127 RIV RU eng C
Weishauptová, Z. - Medek, J.
Microporous phase as basic component of carbonaceous matter.
In: Sbornik trudov meždunarodnoj konferenciji "Chimija na rubeže tysjačeletij". - Moskva, Vydavatelství moskevské státní university 2000. - S. 7-8.
[International Conference "Chemistry at the millennium boundary". Klazma (RU), 00.04.13-00.04.15 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

069875 - USMH-B 20000047 RIV NL eng J
Yudin, V. E. - Goykhman, M. Ya. - Balík, K. - Glogar, P. - Gubanova, G. N. - Kudryavtsev, V. V.
Carbonisation behaviour of some polyimide resins reinforced with carbon fibres.
Carbon, 38 [1] 5-12 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:1.756(91) 1.402(92) 1.584(93) 1.619(94) 1.436(95) 1.500(96) 1.617(97) 1.293(98) 1.722(99) 1.715(00) 2.340(01) 3,048(02) 3.120(03) ]

119577 - USMH-B 20040139 RIV NL eng J
Zvelebil, J. - Moser, M.
Monitoring based time-prediction of rock falls. Three case histories.
Physics and Chemistry of the Earth. Part B, 26 [2] 159-167 ( 2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor: 0,000(02) 0.574(03) ]

073034 - GLU-S 20004022 RIV CZ eng C
Žigová, A. - Šťastný, M.
Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals.
In: 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology. Proceedings. - (Ed. Sulovský, P.). - Brno, Masaryk University 2000. - S. 117-124. - (Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.; Geology.).
[Conference on Clay Mineralogy and Petrology /15./. Brno (CZ), 98.09.06-98.09.10]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912; CEZ:AV0Z3046908

100395 - USMH-B 20030048 RIV CZ eng J
Žikovský, J. - Kolář, F.
Research of ecological non-inflammable absorptive materials for noise reduction and measurement of their properties.
Acta Montana. AB, - [8(115)] 111-114 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1263
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079219 - USMH-B 20010028 RIV CZ eng J
Živor, R. - Buben, J.
The Effect of Mining Activity on the Occurrence of Mining Tremors in the Safety Shaft Pillar of the Kladno-Mayrau Coal Mine.
Acta Montana. series A - Geodynamics, - [16(118)] 203-214 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1065
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11