ASEP

SOÚ - Sociologický ústav

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

056411 - SOU-Z 980030 NL cze J
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
Political Data Yearbook- Czech Republic.
European Journal of Political Research, 32 [3-4] 339-350 (1997).
[Impact factor: 0.457(99) 0.602(00) 0.707(01) 0.803(02) 0.476(03) ]

039574 - SOU-Z 970018 CZ cze I
Čermáková, M.
K vývoji ženské otázky v České republice po roce 1989. Praha, Nadace Gender Studies 1997. - 8-10 s.

039575 - SOU-Z 970019 CZ cze J
Čermáková, M.
Ženy a muži na trhu práce (1.).
Práce a mzda, 45 [3] 41-46 (1997).
Grant: GA403/94/1891

039576 - SOU-Z 970020 CZ cze I
Čermáková, M.
O deficitu profeminní politiky. Praha, Nadace Gender Studies 1997. - 13-18 s.

039577 - SOU-Z 970021 CZ cze N
Čermáková, M.
Ženy a pracovní trh.
ŽenSen, 1 [2] 3-6 (1997).
Grant: 403/94/1891

039579 - SOU-Z 970023 CZ cze J
Čermáková, M.
Zaměstnanost žen a rovnost.
Sociální politika, - [3] 9-11 (1997).
Grant: 403/94/1891

040149 - SOU-Z 970033 CZ cze J
Čermáková, M.
Zaměstnanost žen a vzdělání jako faktor sociální diferenciace.
Sociální politika, 23 [5] 8-10 (1997).
Grant: 403/94/1891

056404 - SOU-Z 980017 CZ cze J
Čermáková, M.
Postavení žen na trhu práce.
Sociologický časopis, 33 [4] 389-404 (1997).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

056419 - SOU-Z 980039 CZ cze B
Čermáková, M.
Rodina a měnící se gender role - sociální analýza české rodiny. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 76 s.

042608 - SOU-Z 970042 CZ eng J
Fialová, L. - Kučera, M.
The Main Features of Population Development in the Czech Republic during the Transformation of Society.
Czech Sociological Review, 5 [1] 93-112 (1997).
Grant: IAA828402

042642 - SOU-Z 970078 CZ cze B
Hájek, M.
Vývoj vybraných oborů vzdělání z hlediska genderu. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 51 s.

040144 - SOU-Z 970027 CZ eng B
Hanšpach, D.
Political, Organizational and Policy Transformation at the Municipal Level: The Case of Liberec. Praha, SOÚ AV ČR 1997. - 39 s.

042606 - SOU-Z 970040 CZ eng J
Havelka, M.
The Czech Transformation- The Universal and the Particular.
Czech Sociological Review, 5 [1] 73-78 (1997).
Grant: GA403/95/0963

042620 - SOU-Z 970055 CZ cze C
Havelka, M.
TGM a český liberalismus. (Ed. Broklová, E.). - Praha, Ústav TGM, AV ČR 1997. - 120-131 s.
[Sto let Masarykovy České otázky. Brno (CZ), 95.09.26-95.09.28]
Grant: GA401/96/0387

056408 - SOU-Z 980022 CZ eng J
Havelka, M. - Muller, K.
Radicalised Transformation, the Institutional Tensions and Modernisation Challenges.
Czech sociological review, 5 [2] 179-196 (1997).

039572 - SOU-Z 970016 DE eng B
Houžvička, V.
Euroregions as Factors of Social Change within the Czech - German Borderland.
In: Räumliche Auswirkungen des Transformationsprozesses in Deutschland und bei den östlichen Nachbarn. - (Ed. Musil, J.; Strubelt, W.). - Opladen, Leske + Budrich 1997. - S. 185-194. - ().
Grant: GA403/93/1095

040147 - SOU-Z 970031 CZ cze N
Houžvička, V.
Co si o Němcích myslí lidé v pohraničí.
Týden, 4 [19] 31-34 (97.05.05).
Grant: GA403/93/1095

042645 - SOU-Z 970081 AT ger C
Houžvička, V.
Die Sozialen Folgen des Austausches der Bevölkerung in der Tschechischen Grenzgebieten.
In: Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei undUngarn 1938-1948. - Vídeň, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1997. - S. 193-197.
Grant: GA403/93/1095

042610 - SOU-Z 970044 CZ cze B
Houžvička, V. - Zich, F. - Jeřábek, M.
Reflexe sudetoněmecké otázky a postoje obyvatelstva českého pohraničí k Německu. Ústí nad Labem, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 5-94 s.
Grant: GA403/93/1095

039573 - SOU-Z 970017 DE eng B
Illner, M.
Regional Structure and Post - communist Transformation - the Case of the Czech Republic.
In: Räumliche Auswirkungen des Transformationsprozesses in Deutschland und bei den östlichen Nachbarn. - (Ed. Musil, J.; Strubelt, W.). - Opladen, Leske + Budrich 1997. - S. 29-44. - ().

040148 - SOU-Z 970032 PL eng J
Illner, M.
Territorial Decentralization- a Stumbling Block of Democratic Reforms in East-Central Europe.
Polish sociological review, 97 [1] 23-45 (1997).
Grant: GA403/96/0258

042640 - SOU-Z 970076 DE eng C
Illner, M.
Spatial impacts of societal transformation in East Central Europe.
In: Differenz und Integration. - Frankfurt, Campus Verlag GmbH 1997. - S. 173-186.
[Verhandlungen des Kongresses der Deutschen Gesellschaft fur Soziologie /28./. Dresden (DE), 96.00.00]

056397 - SOU-Z 980006 CZ eng B
Illner, M.
The territorial dimension of public administration reforms in East Central Europe. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 53 s.

039562 - SOU-Z 970005 CZ cze V
Jeřábek, M.
Reflexe sudetoněmecké otázky a postoje obyvatelstva českého pohraničí k Německu. Ústí nad Labem, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 3-55 s.
Grant: RB01080/97

042612 - SOU-Z 970046 CZ cze I
Jeřábek, M.
Zahraniční kapitál v průmyslu česko-německého pohraničí. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 1-4 s.
Grant: RB01080

042614 - SOU-Z 970048 CZ cze C
Jeřábek, M.
Zahraniční kapitál v průmyslu česko-německého pohraničí.
In: Rozvoj podnikání v teorii a praxi. - Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická Cheb 1997. - S. 372-380.
[Rozvoj podnikání v teorii a praxi. Cheb (CZ), 97.05.26-97.05.28]
Grant: RB01080/97

056394 - SOU-Z 980003 DE ger B
Jeřábek, M.
Altindustrialisierte Regionen in der Tschechischen Republik: Ergebnisse und Probleme der regionalen Strukturanpassung im Nordböhmischen Braunkohlenbecken. (Ed. Kunze, C.). - Leipzig, Leipziger Universitätsverlag GmbH 1997. - 54-75 s. - ().

056420 - SOU-Z 980044 SK cze B
Jeřábek, M.
Vnímání ekologické problematiky veřejností.
In: Pracovný materiál - Bratislava, 1997. - S. 32-35. - ().

056421 - SOU-Z 980045 SK cze B
Jeřábek, M.
Problematika životního prostředí v lokální politice.
In: Pracovný materiál - Bratislava, 1997. - S. 36-42. - ().

040153 - SOU-Z 970037 CZ cze B
Jeřábek, M. - Ježek, J. - Šindelářová, E.
Průmyslové podniky se zahraničním kapitálem v česko-německém pohraničí. Praha, SOÚ AV ČR 1997. - 52 s.
Grant: RB01080/97

039563 - SOU-Z 970006 CZ cze V
Kastner, Q. - Houžvička, V.
Reflexe sudetoněmecké otázky a postoje obyvatelstva čekého pohraničí k Německu. Ústí nad Labem, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 3-55 s.
Grant: RB07190/97GA403/93/1085

056414 - SOU-Z 980033 CZ cze J
Kostelecký, T.
Bytová situace novomanželů.
Data a Fakta, 20 [7] 1-4 (1997).

056416 - SOU-Z 980035 CZ cze J
Kostelecký, T.
Regionální rozdíly na trhu bydlení.
Data a Fakta, 20 [9] 1-4 (1997).

039564 - SOU-Z 970008 CZ cze R
Kotačka, L.
Ernest Gellner: Encounters with Nationalism.
Sociologický časopis, 33 [1] 99-107 (1997).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

042616 - SOU-Z 970050 CZ cze R
Kotačka, L.
[Recenze].
Rec.: Blanning, T. C. W. / The Oxford Illustrated History of Modern Europe.
Sociologický časopis, 33 [2] 225-227 (1997).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

045973 - SOU-Z 970113 AT eng C
Kotačka, L.
Troubles with the nation: the nation theme.
In: Von der Mitte nach Europa und zurück. - Wien, Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien 1997. - S. 127-135.

045974 - SOU-Z 970114 AT ger C
Kotačka, L.
Die Tschechische Republik.
In: Österreichs Nachbarstaaten. - Wien, Signum- Verlag 1997. - S. 129-145.

045975 - SOU-Z 970115 DE eng C
Kotačka, L.
Regional effects of the transformation processes in the Czech Republic after 1989.
In: Regionale Strukturen im Wandel. - Opladen, Leske+Budrich 1997. - S. 251-323.

056396 - SOU-Z 980005 CZ eng B
Kozera, N.
Czech Women in the Labor Market Work and Family in a Transition Economy. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 43 s.

042643 - SOU-Z 970079 CZ cze B
Kreidl, M.
Percepce příčin chudoby a bohatství. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 55 s.
Grant: GA403/96/K120

045971 - SOU-Z 970111 CZ cze N
Kreidl, M.
Strana, která našla voliče.
Lidové noviny, 10, 8 (97.03.22).

045972 - SOU-Z 970112 CZ cze N
Kreidl, M.
Sociální demokracie se snad vyčerpala.
Lidové noviny, 10, 10 (97.03.28).

040150 - SOU-Z 970034 CZ cze I
Křížková, A.
Některé aspekty sociální pozice dnešní podnikatelky v práci a rodině. Praha, SOÚ AV ČR 1997. - 1-4 s.
Grant: IAA8028504

042622 - SOU-Z 970057 CZ cze J
Lux, M.
Konzervativní myšlení v postmoderní době.
Sociologický časopis, 33 [3] 273-288 (1997).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

056407 - SOU-Z 980020 CZ cze R
Lux, M.
Unemployment in Capitalist, Communist and Post-Communist Economies.
Rec.: Porket, J. L. / Unemployment in Capitalist, Communist and Post-Communist Economies.
Rec.: Porket, J. L.: Unemployment in Capitalist, Communist and Post-Communist Economies.
Sociologický časopis, 33 [4] 497-499 (1997).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

039569 - SOU-Z 970013 CZ cze J
Machonin, P.
Příjmová difernciace, nová střední třída a modernizace české společnosti.
Práce a mzda, 45 [2] 3-10 (1997).
Grant: GA403/93/0963

040152 - SOU-Z 970036 CZ cze/eng B
Machonin, P.
Sociální transformace a modernizace. Praha, Sociologické nakladatelství 1997. - 7-155 s.
Grant: GA403/96/0963IAA828105RV17IAA8028605

042609 - SOU-Z 970043 CZ eng R
Machonin, P.
Markets and People.
Rec.: Večerník, J. / Markets and People. The Czech Reform Experience in a Comparative Perspective.
Czech Sociological Review, 5 [1] 113-114 (1997).
Grant: GA403/95/0663

042613 - SOU-Z 970047 CZ cze J
Machonin, P.
Potřebujeme předvídavou sociální politiku.
Sociální politika, - [7-8] 5 (1997).
Grant: GA403/95/0963

042615 - SOU-Z 970049 SIGLE FR eng C
Machonin, P.
System Change and Modernization. (Ed. Adamski, W.; Bunčák, J.; Machonin, P.; Pannów, W.; Rychard, A.; Sainsanlien, R.; Martin, D.). - Paríž, IRESCO - CEC 1997. - 1-623 s.
[System Change and Modernization. Paříž (FR), 97.04.24-97.04.25]
Grant: GA ČR(CZ) CEC-CIPA-CT93-0144GA403/95/0963

042623 - SOU-Z 970058 CZ cze R
Machonin, P.
[Recenze].
Rec.: Večerník, J. / Markets and People. The Czech Reform Experience in a Comparative Perspective.
Sociologický časopis, 33 [3] 345-346 (1997).
Grant: GA403/95/0963
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

042647 - SOU-Z 970083 CZ cze J
Machonin, P.
Transformace- modernizace- věda a vzdělání.
Věda, technika, společnost, 6 [2-3] 119-144 (1997).
Grant: GA403/95/0963

056399 - SOU-Z 980011 CZ cze N
Machonin, P.
Poločas transformace nastal, klade se otázka, co dál.
Hospodářské noviny, 9 (97.10.27).

056402 - SOU-Z 980014 PL eng J
Machonin, P.
Social Structure of Communist Societies "Apres la Lutte".
Sisyphus -Social studies, 10, 17-39 (1997).

056403 - SOU-Z 980015 CZ cze J
Machonin, P.
Poločas transformace.A co dál.
Trend politiky, vědy, kultury, společnosti, 4 [4] 20-22 (1997).

056410 - SOU-Z 980028 DE ger C
Mansfeldová, Z.
Die Rolle der Presse in der Transformation der tschechischen gesellschaft seit 1989. (Ed. Mühle, E). - Marburg, Verlag Herder - Institut 1997. - 181-191 s. - ().

056418 - SOU-Z 980038 CZ cze R
Mansfeldová, Z.
[Recenze].
Rec.: Best, H. / Elites in Transition {Elite Research in Central and Eastern Europe}.
Rec.: Best, H.: Elites in Transition {Elite Research in Central and Eastern Europe}.
Politologická revue, 2, 162-163 (1997).

057029 - SOU-Z 980028 RIV DE ger M
Mansfeldová, Z.
Die Rolle der Presse in der Transformation der tschechischen Gesellschaft seit 1989.
In: Vom Instrument der Partei Yur nierten Gewalt, Die ostmitteleuropaische Press als Zeithistorische Quelle. - (Ed. Mühle, E). - Marburg, Verlag Herder - Institut 1997. - S. 181-191.

042619 - SOU-Z 970053 SK eng J
Mansfeldová, Z. - Čambáliková, M.
Social Partnership in the Czech Republic and the Slovak Republic.
Sociológia, 29 [3] 301-314 (1997).
Grant: GA403/93/1006
[Impact factor: 0.127(99) 0.115(00) 0.127(01) 0.138(02) 0.115(03) ]

039560 - SOU-Z 970003 CZ cze J
Maříková, H.
Ženy a muži na trhu práce (2.).
Práce a mzda, - [4] 41-45 (1997).
Grant: GA403/94/1891

039578 - SOU-Z 970022 CZ cze J
Maříková, H.
Žena v zaměstnání a muž v rodině.
Sociální politika, - [4] 9-11 (1997).
Grant: GA403/94/1891

039580 - SOU-Z 970024 CZ cze N
Maříková, H.
Práce a rodina z hlediska gender.
ŽenSen, 1 [2] 14-18 (1997).
Grant: GA403/94/1891

056405 - SOU-Z 980018 CZ cze J
Maříková, H.
Ženy ve vrcholových politických pozicích.
Sociologický časopis, 33 [4] 435-444 (1997).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

039558 - SOU-Z 970001 CZ cze B
Matějů, P.
Objektivní mobilita, subjektivní mobilita a životní šance v postkomunistické Evropě. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 56 s. - (Sociální trendy. Pracovní texty.).

039565 - SOU-Z 970009 CZ cze I
Matějů, P.
Stáváme se společností středních tříd? Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 1-8 s. - (Sociální trendy. Informace a rozbory.).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

040142 - SOU-Z 970025 CZ cze N
Matějů, P.
Opět česká bramboračka. Začíná další spor na univerzitách.
Respekt, 8 [15] 6 (1997).

040146 - SOU-Z 970030 CZ cze B
Matějů, P.
Představy o distributivní spravedlnosti v transformující se společnosti. Praha, SOÚ AV ČR 1997. - 55 s. - (Sociální trendy. Pracovní texty.).

040154 - SOU-Z 970038 DE eng B
Matějů, P.
Elite research in the Czech Republic. A report on major research projects.
In: Elites in Transition. Elite Research in Central and Eastern Europe. - (Ed. Best, H.; Becker, U.). - Opladen, Leske + Budrich 1997. - S. 61-76.

042624 - SOU-Z 970059 CZ eng B
Matějů, P.
Beliefs about Distributive Justice and Social Change. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 50 s.
Grant: IAA8028701

045944 - SOU-Z 970084 CZ cze N
Matějů, P.
Poslední reflexe výsledků voleb do Senátu roku 1996.
Denní Telegraf, 6, 3 (97.01.03).

045945 - SOU-Z 970085 CZ cze N
Matějů, P.
Politická doktrína není sociologickým výzkumem.
MF Dnes, 8, 12 (97.01.23).

045946 - SOU-Z 970086 CZ cze N
Matějů, P.
Nelze spoléhat na voliče.
Lidové noviny, 10, 8 (97.02.17).

045947 - SOU-Z 970087 CZ cze N
Matějů, P.
Do vědy nemluví již pouze profesionálové.
Denní Telegraf, 6, 3 (97.02.20).

045948 - SOU-Z 970088 CZ cze N
Matějů, P.
Zachvacuje nás sociální frustrace.
Sondy, - [9] 4 (97.03.10).

045949 - SOU-Z 970089 CZ cze N
Matějů, P.
Třetina lidí spokojena s platem- je to hodně nebo málo.
Lidové noviny, 10, 8 (97.04.16).

045950 - SOU-Z 970090 CZ cze N
Matějů, P.
Surfovat na hladině společenské krize je dobrý obchod.
Lidové noviny, 10, 8 (97.05.26).

045951 - SOU-Z 970091 CZ cze N
Matějů, P.
Krize důvěry? Co říká mezinárodní srovnání.
MF Dnes, 8, 12 (97.05.30).

045952 - SOU-Z 970092 CZ cze N
Matějů, P.
Sledujte průzkumy, ale nedejte se jimi ovládat.
Denní Telegraf, 6, 5 (97.06.14).

045953 - SOU-Z 970093 CZ cze N
Matějů, P.
Vox populi nemusí být jen hlasem ulice.
MF Dnes, 8, 13 (97.06.04).

045954 - SOU-Z 970094 CZ cze N
Matějů, P.
Vysoké školy jsou i nejsou pevností neschopných.
Lidové noviny, 10, 11 (97.10.25).

045955 - SOU-Z 970095 CZ cze N
Matějů, P.
Dělají z kozlů zahradníky.
Lidové noviny, 10, 11 (97.10.13).

045956 - SOU-Z 970096 CZ cze N
Matějů, P.
Nebezpečí omnibusu.
Strategie, 1997 [11] 8 (1997).

045957 - SOU-Z 970097 CZ cze N
Matějů, P.
O seriózní sociální analýzy nikdo moc nestojí.
MF Dnes, 8, 12 (97.06.28).

045958 - SOU-Z 970098 CZ cze N
Matějů, P.
Námluvy mezi KDU-ČSL A ČSSD: co na to voliči.
Lidové noviny, 10, 8 (97.09.17).

045959 - SOU-Z 970099 CZ cze N
Matějů, P.
Listopad 1989 pomohl především stranickým špičkám.
Lidové niviny, 10, 4 (97.09.19).

045960 - SOU-Z 970100 CZ cze N
Matějů, P.
ODS versus ČSSD: Zdá se, že je po bitvě.
Lidové noviny, 10, 9 (97.09.23).

039559 - SOU-Z 970002 CZ cze B
Matějů, P. - Řeháková, B.
Obrat doleva nebo proměna vzorců volebního chování sociálních tříd? Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 58 s. - (Sociální trendy. Pracovní texty.).
Grant: GA403/96/0386

042611 - SOU-Z 970045 CZ cze I
Matějů, P. - Večerník, J.
Veřejné mínění a společenský vývoj. Je naše společnost v krizi? Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 1-8 s.

042625 - SOU-Z 970060 CZ cze N
Matějů, P. - Večerník, J.
Obchodníci s frustrací.
Týden, 4 [23] 18-19 (1997).

042628 - SOU-Z 970063 CZ cze N
Matějů, P. - Večerník, J.
Česká krize.
Respekt, 8 [17] 9-11 (97.04.21).

039568 - SOU-Z 970012 CZ cze I
Matějů, P. - Vlachová, K.
Volby do senátu: voliči, osobnosti, strany a ideologie. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 1-8 s. - (Sociální trendy. Informace a rozbory.).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

042644 - SOU-Z 970080 CZ cze B
Matějů, P. - Vlachová, K.
Krystalizace politického spektra a faktory působící na volební rozhodování v České republice. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 61 s.
Grant: GA403/96/K120

042646 - SOU-Z 970082 CZ eng B
Matějů, P. - Vlachová, K.
The Crystallization of Political Attitudes and Political Spectrum in the Czech Republic. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 33 s.
Grant: GA402/96/K120

056398 - SOU-Z 980007 CZ eng B
Matějů, P. - Vlachová, K.
The Role of Politically Relevant Attitudes and Value Orientations in Electoral Decisions. The Czech Republic in 1996. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 33 s.

042607 - SOU-Z 970041 CZ eng J
Nedomová, A. - Kostelecký, T.
The Czech National Identity.
Czech Sociological Review, 5 [1] 79-92 (1997).

039571 - SOU-Z 970015 CZ cze J
Řeháková, B.
Příjmy a spravedlnost: tolerance české veřejnosti k příjmovým nerovnostem v roce 1992 a 1995.
Sociologický časopis, 33 [1] 69-86 (1997).
Grant: GA403/16/K120GA403/76/0386
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

040145 - SOU-Z 970028 CZ cze B
Řeháková, B.
Vývoj představ o spravedlivém příjmu. Praha, SOÚ AV ČR 1997. - 23 s. - (Sociální trendy. Pracovní texty.).
Grant: GA403/96/K120

056401 - SOU-Z 980013 CZ cze B
Tuček, M.
Kultura řízení podniku. (Ed. Vláčil, J.). - Bohemia, Codex Bohemia 1997. - 211 s. - ().

042617 - SOU-Z 970051 CZ cze R
Vajdová, Z.
[Recenze].
Rec.: White, S. - Gardnar, J. - Schöpflin, G. - Saich, T. / Communist and Postcommunist Political Systems. An Introduction.
Sociologický časopis, 33 [2] 234-237 (1997).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

042618 - SOU-Z 970052 CZ cze B
Vajdová, Z.
Politická kultura lokálních politických elit: srovnání českého a východoměmeckého města. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 40 s.
Grant: GA403/93/1084RSS151/1995

056393 - SOU-Z 980002 CZ cze N
Vajdová, Z.
Aby demokracie fungovala.
Lidové noviny, 10, 9 (97.07.15).

056413 - SOU-Z 980032 CZ cze J
Vajdová, Z.
Samospráva v obcích a mětech v sedmém roce existence.
Data a Fakta, 20 [6] 1-4 (1997).

056415 - SOU-Z 980034 CZ cze J
Vajdová, Z. - Buštíková, L.
Lidé na trhu s bydlením.
Data a Fakta, 20 [8] 1-4 (1997).

056406 - SOU-Z 980019 CZ cze J
Vajdová, Z. - Kostelecký, T.
Politická kultura lokálních společenství: případ tří měst.
Sociologický časopis, 33 [4] 445-466 (1997).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

039566 - SOU-Z 970010 CZ cze I
Večerník, J.
Výdělky, příjmy domácností a majetek: jak se posilují tržní nerovnosti? Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 1-8 s. - (Sociální trendy. Informace a rozbory.).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

039570 - SOU-Z 970014 CZ cze B
Večerník, J.
Privatizace, formování středních tříd a postoje populace. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 49 s. - (Sociální trendy. Pracovní texty.).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

040143 - SOU-Z 970026 US eng J
Večerník, J.
Vox Populi - What Do People Think of Their Reforms?
Transition, 8 [1] 13-14 (1997).
Grant: GA403/96/0386

042621 - SOU-Z 970056 CZ cze J
Večerník, J.
Transformační procesy v socio-ekonomické perspektivě.
Sociologický časopis, 33 [3] 259-272 (1997).
Grant: GA403/96/K120
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

042626 - SOU-Z 970061 CZ cze N
Večerník, J.
Střední vrstvy: Odkud, kdo a kam?
Týden, 4 [33] 29-36 (1997).

042627 - SOU-Z 970062 CZ cze N
Večerník, J.
Smířeni s osudem.
Ekonom, [21] 24 (1997).

042629 - SOU-Z 970065 CZ cze N
Večerník, J.
Tavení majetku i názorů.
Ekonom, [51] 23-24 (1997).

042630 - SOU-Z 970066 CZ cze N
Večerník, J.
Návrat ideologií.
Respekt, 8 [16] 3 (97.04.14).

042631 - SOU-Z 970067 CZ cze N
Večerník, J.
Důchodové zabezpečení a dějinný optimismus.
MF Dnes, 8, 12 (97.01.14).

042632 - SOU-Z 970068 CZ cze N
Večerník, J.
Strany "kapitalizovaly" situaci domácnosti.
MF Dnes, 8, 13 (97.02.28).

042633 - SOU-Z 970069 CZ cze N
Večerník, J.
Jen tržní ekonomika k tržní společnosti nevede.
MF Dnes, 8, 12 (97.05.13).

042634 - SOU-Z 970070 CZ cze N
Večerník, J.
Komunistické rovnostářství se nedaří vykořenit.
MF Dnes, 8, 13 (97.03.27).

042635 - SOU-Z 970071 CZ cze N
Večerník, J.
Bohatství prýští zdola. Napodruhé doopravdy.
MF Dnes, 8, 12 (97.06.04).

042636 - SOU-Z 970072 CZ cze N
Večerník, J.
Kdo všechno si z nás žil a žije nad poměry.
MF Dnes, 8, 10 (97.07.16).

042637 - SOU-Z 970073 CZ cze N
Večerník, J.
Trh práce se pomalu blíží k novým úskalým.
MF Dnes, 8, 10 (97.08.13).

042638 - SOU-Z 970074 CZ cze N
Večerník, J.
Daňová politika státu v očích veřejnosti.
MF Dnes, 8, 12 (97.09.16).

042639 - SOU-Z 970075 CZ cze N
Večerník, J.
Skrytý ekonomický rozměr vstupu do NATO.
MF Dnes, 8, 12 (97.10.11).

056392 - SOU-Z 980001 GB eng B
Večerník, J.
The emergence of the labour market and earnings distribution: the case of the Czech Republic. (Ed. Gottschalk, P.; Gustafsson, B.; Palmer, E.). - Cambridge, Cambridge University Press 1997. - 370-388 s. - ().

056395 - SOU-Z 980004 CZ eng B
Večerník, J.
Social stratification and income distribution: socio-economic policies and the middle classes in Czech reforms. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 32 s.

056400 - SOU-Z 980012 CZ cze N
Večerník, J.
Je současná krize začátkem konce společnosti "ekonomického člověka".
MF Dnes, 13 (97.12.30).

042641 - SOU-Z 970077 CZ eng B
Večerník, J. - Earle, J. - et al,
Mass Privatization, Distributive Politics, and Popular Support for Reform in the Czech Republic. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 51 s.

039567 - SOU-Z 970011 CZ cze I
Vlachová, K.
Co říkají volby do Sněmovny o české politické scéně? Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 1-8 s. - (Sociální trendy. Informace a rozbory.).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

042605 - SOU-Z 970039 CZ eng J
Vlachová, K.
Czech Political Parties and their Voters.
Czech Sociological Review, 5 [1] 39-56 (1997).
Grant: GA403/96/K120

045961 - SOU-Z 970101 CZ cze N
Vlachová, K.
Lékem na extremismus je změna volebníha systému.
MF Dnes, 8, 12 (97.02.18).

045962 - SOU-Z 970102 CZ cze N
Vlachová, K.
Většina demokracii za vládu pevné ruky nevymění.
Lidové noviny, 10, 8 (97.03.15).

045963 - SOU-Z 970103 CZ cze N
Vlachová, K.
Trh s byty a smluvní svoboda.
Lidové noviny, 10, 8 (97.04.08).

045964 - SOU-Z 970104 CZ cze N
Vlachová, K.
Dvě tváře ideologie.
Denní Telegraf, 6, 5 (97.04.09).

045965 - SOU-Z 970105 CZ cze N
Vlachová, K.
Jak bychom měli nakládat s veřejným míněním.
MF Dnes, 8, 13 (97.05.31).

045966 - SOU-Z 970106 CZ cze N
Vlachová, K.
Kteří občané přijmou novou makroekonomickou politiku.
Slovo, -, 5 (97.06.11).

045967 - SOU-Z 970107 CZ cze N
Vlachová, K.
Občané evropských zemí si nepřejí oslabit roli vlády.
Slovo, -, 5 (97.09.12).

045968 - SOU-Z 970108 CZ cze N
Vlachová, K.
Trh a stát
Ekonom, - [41] 76 (1997).

045969 - SOU-Z 970109 CZ cze N
Vlachová, K.
Pro voliče je ODA méně přitažlivé dvojče ODS.
Lidové noviny, 10, 10 (97.10.03).

045970 - SOU-Z 970110 CZ cze N
Vlachová, K.
Je to o pocitech.
Ekonom, - [44] 80 (1997).

056409 - SOU-Z 980026 CZ cze J
Vlachová, K.
Vlivnější než realita.
Ekonom, [52] 52 (1997).

040151 - SOU-Z 970035 CZ cze I
Vlachová, K. - Kreidl, M.
Role vlády. Praha, SOÚ AV ČR 1997. - 1-4 s.
Grant: GA403/96/K120

039561 - SOU-Z 970004 CZ cze V
Zich, F.
Reflexe sudetoněmecké otázky a postoje obyvatelstva českého pohraničí k Německu. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1997. - 3-55 s.
Grant: GA403/93/1085

056412 - SOU-Z 980031 CZ cze J
Zich, F.
Názory obyvatel čsko-německého pohraničí na význam sousedství s Německem.
Data a Fakta, 1997 [5] 1-4 (1997).

056417 - SOU-Z 980036 GB eng B
Zich, F.
The Czech Republic: Internationalization and Dependency. (Ed. Katzenstein, P.J). - Oxford, Berghahn Books 1997. - 149-191 s. - ().

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11