ASEP

ÚCL - Ústav pro českou literaturu

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

111562 - UCL-M 20043090 RIV CZ eng J
Bílek, P. A.
Referentiality vs. intertextuality: Transformations of meanings and ambiguity of reference in contemporary Czech prose-fiction.
Brown Slavic Contributions, 11, [-] 88-99 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

066286 - UCL-M 990208 RIV CZ cze J
Bláhová, K.
Z větrné strany životního ostrova. Josef Šusta básníkem.
Marginalia Historica, 3, 169-174 (1999).

060993 - UCL-M 990139 RIV CZ cze J
Blažíček, P.
Básníci avantgardy v poúnorových letech. Přípravná studie pro Dějiny české literatury od roku 1945.
Česká literatura, 47 [3] 259-272 (1999).

066277 - UCL-M 990198 CZ cze J
Blažíček, P.
Několik citátů z Jankoviče.
Česká literatura, 47 [5] 451-452 (1999).

057681 - UCL-M 990005 CZ cze N
Červenka, M.
Modlitba za nepřátele.
Reflex, 10 [2] 18-20 (99.01.14).

060336 - UCL-M 990064 CZ cze N
Červenka, M.
Vzpomínky na profesora Oldřicha Lešku.
Tvar, 10 [4] 12-13 (99.02.18).

060344 - UCL-M 990072 RIV CZ cze T
Červenka, M.
Morfologie pohádky a jiné studie. Propp, V. J.: Jinočany, H & H 1999. - 362 s.

060351 - UCL-M 990079 RIV CZ cze M
Červenka, M.
Hláskové konfigurace.
In: Mezi řádky. Jiřímu Pecharovi k 70. narozeninám. - Praha, Filosofia 1999. - S. 303-317.

066304 - UCL-M 990226 RIV CZ cze J
Červenka, M.
Přízvukový rytmus v třístopých trochejích a jambech.
Česká literatura, 47 [5] 456-460 (1999).

066316 - UCL-M 990238 RIV CZ cze J
Červenka, M.
Vrchlického překlady Maeterlincka a počátky symbolismu.
Slovo a slovesnost, 60 [3] 176-185 (1999).

074395 - UCL-M 20000177 RIV CZ eng M
Červenka, M.
Mukařovský's Break with Sructuralism.
In: Jan Mukařovský and the Prague School. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999. - S. 313-324.

074396 - UCL-M 20000178 RIV CZ cze B
Červenka, M.
Z večerní školy versologie IV. Daktyl. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999. - 102 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601

074400 - UCL-M 20000182 RIV IT eng J
Červenka, M.
The sonnet of the Czech Decadence.
Europa Orientalis, 19, 95-102 (1999).

074425 - UCL-M 20000207 CZ cze M
Červenka, M.
Der literarische Artefakt.
In: Prager Schule: Kontinuität und Wandel. Arbait zur Literatur, Ästhetik und Poetik der Narration. - Frankfurt am Maim, Vervuert Verlag 1999. - 10 s.

061021 - UCL-M 990167 CZ cze R
Čornej, P.
Aeneae Silvii Historia Bohemica - Enea Silvio Historie česká.
Rec.: Enea Silvio - Martínková, D. - Hadravová, A. - Matl, J. - Šmahel, F. / Aeneae Silvii Historia Bohemica - Historie česká.
Český časopis historický, 97 [1] 107-110 (1999).

066285 - UCL-M 990207 RIV CZ cze M
Čornej, P.
Zikmund Winter a Gollova škola
In: Zikmund Winter. Mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové vědecké konference. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999. - S. 60-79.

066287 - UCL-M 990209 RIV CZ cze J
Čornej, P.
Husitská kultura, nebo kultura doby husitské? Úvaha k diskusi.
Marginalia Historica, 3, 279-295 (1999).

074344 - UCL-M 20000125 CZ cze C
Dokoupil, B.
Tvorba Vojtěcha Zamarovského v kontextu literatury faktu.
In: Život a dielo Vojtecha Zamarovského. - Trenčín, Mesto Trenčín 1999. - S. 12-22.
[Život a dielo Vojtecha Zamarovského. Trenčín (sk19991001)]

057679 - UCL-M 990003 CZ cze N
Färber, V.
[Básník, autor krátkých, lyrizovaných próz...].
Host, 15 [2] 55 (99.02).

060326 - UCL-M 990054 CZ cze N
Färber, V.
[Předčasně zemřelá básnířka a prozaička...]
Host, 15 [3] 54 (99.03.00).

060327 - UCL-M 990055 RIV CZ cze M
Färber, V.
Ediční poznámka.
In: Banalita. - (Ed. Färber, V.). - Praha, Triáda 1999. - S. 68-69. - (Delfín 16).

060329 - UCL-M 990057 CZ cze N
Färber, V.
Jan Spáčil Žeranovský. (26. 1. 1857 Žešov u Prostějova - 9. 1. 1905 Šternberk).
Host, 15 [4] 58 (99.04.00).

060331 - UCL-M 990059 CZ cze N
Färber, V.
[Básník Leo Freimuth...].
Host, 15 [5] 55 (99.05.00).

060333 - UCL-M 990061 CZ cze N
Färber, V.
Vysazen na tento ostrov. Devadesáté výročí narození Karla Offera.
Roš chodeš, 61 [6] 8 (99.06.00).

060974 - UCL-M 990117 CZ cze N
Färber, V.
Jan Týml (1905-1945).
Pěší zóna, 2 [4] 26-27 (1999).

060975 - UCL-M 990119 CZ cze R
Färber, V.
Co byste chtěli ještě víc, vždyť vše spěje do Bohnic.
Rec.: Field, T. R. / Kosočtverce na ohradách.
Mladá Fronta Dnes, 10 [160] 17 (99.07.13).

061035 - UCL-M 990181 CZ cze R
Färber, V.
"Prokletí" jako možnost české poezie?
Rec.: Slavík, I. - Kudrnáč, J. - Reichel, T. / Čeští prokletí básníci.
Lidové noviny, 12 [209] 21 (99.09.08).

066292 - UCL-M 990214 CZ cze N
Färber, V.
Na oblouku nebes zavěšeno. (František Gottlieb, 4. 8. 1903 Klatovy - 14. 5. 1974 Praha).
Host, 15 [7] 66 (1999).

066295 - UCL-M 990217 CZ cze N
Färber, V.
Říš vytržení. Xaver Tejřov.
Host, 15 [9] 58 (1999).

066302 - UCL-M 990224 CZ cze N
Färber, V.
Když za zástěnou smrt. Jaroslav Zavadil.
Host, 15 [10] 59 (1999).

060992 - UCL-M 990138 CZ cze T
Hemelíková, B.
Nákaza světa: Nemoc a epidemie v dílech Karla Čapka z konce třicátých let.
Orig.: Bugge, P. / -
Česká literatura, 47 [3] 241-258 (1999).

061003 - UCL-M 990149 RIV CZ cze C
Hemelíková, B.
Kterak naši předkové bývali veselé mysli a tabu se nelekali.
In: Sex a tabu v české kultuře 19. století. - (Ed. Petrbok, Praha, Academia 1999. - S. 30-32.
[Sex a tabu v české kultuře 19. století - Smetanovské dny. Plzeň, 97.03.06-97.03.08]

061027 - UCL-M 990173 RIV CZ cze K
Hemelíková, B.
Projekce ideálu českého galantního muže do typu lva salonů a jeho obraz v české literatuře 19. stol.
In: Salony v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 12. - 14. března 1998. - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1999. - S. 155-160.
[18. ročník sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 98.03.12-99.03.14]

066284 - UCL-M 990206 RIV CZ cze C
Hemelíková, B.
Jinakost v humoru a satiře
In: Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. - Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, katedra bohemistiky Pedagogické fakulty 1999. - S. 385-387.
[Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 99.00.00]

057682 - UCL-M 990006 RIV CZ cze J
Hodrová, D.
Zkouška labyrintem.
Tvar, 10 [1] 1, 4-5 (99.01.07).

060342 - UCL-M 990070 RIV CZ cze J
Hodrová, D.
Fragment a fragmentárnost.
Česká literatura, 47 [1] 3-19 (1999).

060982 - UCL-M 990128 CZ cze N
Hodrová, D.
Kruh a zrcadlo aneb Zakletí příběhem.
Uni, 9 [6] 30-32 (99.06.16).

061006 - UCL-M 990152 RIV CZ cze M
Hodrová, D.
"Tajná kniha" Tournierova.
In: Kašpar, Melichar, Baltazar. - Praha, Mladá fronta 1999. - S. 247-260.

061007 - UCL-M 990153 RIV BG bul J
Hodrová, D.
Izpit't prez labirinta.
Literaturen vestnik, [5] 1, 12-13 (99.02.10-99.02.16).

061008 - UCL-M 990154 RIV CZ cze M
Hodrová, D.
Rozhovor ke knize.
In: Idiot a jeho návrat. Odkud přichází, kým je a kam směřuje. - Praha, TP 1999. - S. 7-34.

061010 - UCL-M 990156 RIV CZ cze R
Hodrová, D.
Příběh, který byl, je a bude. (Čistě osobní recenze).
Rec.: Macura, V. / Ten, který bude.Informátor.Komandant.Guvernantka.Medikus.
Tvar, 10 [14] 1, 4 (99.09.09).

061016 - UCL-M 990162 RIV CZ cze M
Hodrová, D.
Poznámka
In: Mezi okrajem a centrem. Studie z komparatistiky II. - Pardubice, nakladatelství Marie Mlejnkové pro Centrum komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 1999. - S. 73-85.

066305 - UCL-M 990227 RIV CZ cze J
Hodrová, D.
Dílo a hra.
Česká literatura, 47 [5] 467-470 (1999).

061004 - UCL-M 990150 RIV CZ cze M
Holman, P.
Vážení přítomní!
In: Otokar Březina. 1868 - 1998. 1929 - 1999. - (Ed. Holman, Petr). - Praha, Petr Holman 1999. - S. 2-5.

061005 - UCL-M 990151 RIV CZ cze B
Holman, P.
Otokar Březina. 1868 - 1998. 1929 - 1999. (Ed. Holman, Petr). - Praha, Petr Holman 1999. - 27 s.

057686 - UCL-M 990009 CZ cze R
Holý, J.
Paměti Boženy Neumannové.
Rec.: Neumannová, B. - Špačková, L. / Byla jsem ženou slavného muže. / Takový byl.
Literární noviny, 10 [6] 7 (99.02.10).

060983 - UCL-M 990129 CZ cze R
Holý, J.
Odraz od zrcadla. Nový román Jiřího Kratochvila.
Rec.: Kratochvil, J. / Noční tango aneb Román jednoho léta z konce století.
Respekt, 9 [28] 19 (99.07.07-99.07.11).

060984 - UCL-M 990130 CZ cze N
Holý, J.
Jiří Weil v České knižnici.
Učitelské noviny, 102 [26] 25 (99.06.22).

060985 - UCL-M 990131 RIV CZ cze R
Holý, J.
Monografie o Janu Čepovi.
Rec.: Trávníček, M. / Pouť a vyhnanství.
Česká literatura, 47 [2] 221-224 (1999).

060986 - UCL-M 990132 CZ cze R
Holý, J.
Tři názory na knihu Český surrealismus 30. let.
Rec.: Čolakova, Ž. / Český surrealismus 30. let.
Lidové noviny, 12 [193] 20 (99.08.20).

060988 - UCL-M 990134 RIV CZ cze R
Holý, J.
Knoppova bibliografie českého exilu.
Rec.: Knopp, F. / Česká literatura v exilu 1948 - 1989.
Česká literatura, 47 [4] 446-448 (1999).

061018 - UCL-M 990164 RIV DE cze M
Holý, J.
Durychovo bloudění, baroko a Komenského labyrint
In: Tschechisches Barock - Frankfurt am Main, Peter Lang (Europäischer Verlag der Wissenschaften) 1999. - S. 279-293.

061038 - UCL-M 990184 RIV CZ cze M
Holý, J.
Skaz a hospodská historka
In: Mezi okrajem a centrem. Studie z komparatistiky II. - Pardubice, nakladatelství Marie Mlejnkové pro Centrum komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 1999. - S. 121-132.

066306 - UCL-M 990228 RIV CZ cze J
Holý, J.
Předobrazy Tanečních hodin.
Česká literatura, 47 [5] 470-473 (1999).

066313 - UCL-M 990235 CZ cze M
Holý, J.
Úvodem.
In: Česká literatura od počátků k dnešku - třetí díl Od počátku století do roku 1945 - Praha, Lidové noviny 1999. - S. 5-6.

066314 - UCL-M 990236 CZ cze J
Holý, J.
Výročí Konstantina Biebla a Karla Konráda.
Český jazyk a literatura, 50 (1999-2000) [3/4] 94-96 (1999).

061009 - UCL-M 990155 CZ cze J
Hrbata, Z.
In memoriam: Vladimír Macura
Litteraria Pragensia, 9 [17] 90-92 (1999).

066312 - UCL-M 990234 RIV CZ cze B
Hrbata, Z.
Romantismus a Čechy. Témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany, H & H 1999. - 193 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601

060328 - UCL-M 990056 CZ cze T
Husová, M.
Otokar Březina v českém a maďarském kontextu. Berkes, T.:
Česká literatura, 47 [1] 63-70 (1999).

057693 - UCL-M 990016 CZ cze R
Janáček, P.
Polistopadový český svět nahlíží Jiří Homoláč mikroskopem černé kroniky.
Rec.: Homoláč, J. / A ta černá kronika!
Mladá Fronta Dnes, 10 [14] 13 (99.01.18).

057701 - UCL-M 990025 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Konspekty z populární literatury. (Druhá část volného seriálu).
Uni, 9 [1] 19-23 (99.01.20).

057703 - UCL-M 990027 CZ cze R
Janáček, P.
[Bratři bez trika od Hnáta Daňka...].
Rec.: Daněk, H. - Ulrych, P. - Balabán, J. / Bratři bez trika. / Přeludy. / Prázdniny.
Host, 15 [2] 21 (99.02).

060355 - UCL-M 990083 CZ cze R
Janáček, P.
Ovidius, Poe, Verne, Škvorecký a román, který jede jako stroj.
Rec.: Škvorecký, J.: Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula.
Mladá Fronta Dnes, 10 [32] 11 (99.02.08).

060362 - UCL-M 990090 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Konspekty z populární literatury. (Třetí část volného seriálu).
Uni, 9 [2] 14-18 (99.02.17).

060363 - UCL-M 990091 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Konspekty z populární literatury. (Čtvrtá, poslední část volného seriálu).
Uni, 9 [3] 25-29 (99.03.17).

060367 - UCL-M 990096 CZ cze N
Janáček, P.
Ten, který byl.
Nové knihy, 39 [17] 2 (99.04.28).

060998 - UCL-M 990144 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Užitý poetismus, mírný expresionismus, malé baroko. Dobrodružné romány jako místo setkání Schulzových literárních jazyků.
Tvar, 10 [13] 12-13 (99.06.24).

060999 - UCL-M 990145 CZ cze N
Janáček, P.
Za Vladimírem Macurou. (7. 11. 1945 - 17. 4. 1999).
Akademický bulletin Akademie věd České republiky, - [8] 9 ( 99.06.22).

061019 - UCL-M 990165 CZ cze N
Janáček, P.
Aby revoluce zůstala revolucí. Major Zeman jako literární postava a jeho tvůrce.
Respekt, 9 [38] 18 (13. - 19. 9.).

061026 - UCL-M 990172 CZ cze R
Janáček, P.
Ivan Landsmann: Pestré vrstvy. Bezcitný křik o citu.
Rec.: Landsmann, I. / Pesté vrstvy.
Reflex, 10 [41] 59 (99.10.14).

061031 - UCL-M 990177 CZ cze J
Janáček, P.
Poněkud symbolická třináctka Škvoreckého spisů.
Rec.: Škvorecký, J. - Salivarová, Z. / Krátké setkání, s vraždou.
Mladá Fronta Dnes, 10 [244] 20 (99.10.19).

066269 - UCL-M 990190 CZ cze R
Janáček, P.
Doopravdy harmonický dvojhlas.
Rec.: Lukeš, J. / Hry doopravdy.
Host, příl.Recenzní příloha, 15 [8] 1-2 (říjen).

061011 - UCL-M 990157 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
Oživená tradice pražského strukturalismu. Příspěvek na konferenci ÚČL AV ČR "Zlatá šedesátá", červen 1999.
Tvar, 10 [14] 6-7 (99.09.09).

061014 - UCL-M 990160 CZ cze H
Jankovič, M.
Rytmičnost jako dynamizující složka smyslu Vančurových Obrazů.
Přednášky z 42. běhu LŠSS. 2. díl, 55-73 (1999).
[Letní škola slovanských studií.]

061017 - UCL-M 990163 RIV CZ ger M
Jankovič, M.
Noch einmal zum Begriff der semantischen Geste.
In: Jan Mukařovský and the Prague School. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999. - S. 148-155.

074424 - UCL-M 20000206 CZ cze M
Jankovič, M.
Sus' Offnen der Strukturen.
In: Prager Schule: Kontinuität und Wandel. Arbait zur Literatur, Ästhetik und Poetik der Narration. - Frankfurt am Maim, Vervuert Verlag 1999. - 10 s.

060366 - UCL-M 990095 CZ cze N
Janoušek, P.
Jiná morálka?
Tvar, 10 [7] 2 (99.04.01).

060369 - UCL-M 990098 CZ cze N
Janoušek, P.
Milý Vladimíre.
Tvar, 10 [10] 6 (99.05.13).

060370 - UCL-M 990099 CZ cze N
Janoušek, P.
[Vzhledem k pokračování...].
Tvar, 10 [11] 1 (99.05.27).

060377 - UCL-M 990106 CZ cze N
Janoušek, P.
Nešlo nám pouze o legendu. říká Pavel Janoušek, jeden z organizátorů konference "Zlatá šedesátá".
Lidové noviny, 12 [142] 13 (99.06.19).

060990 - UCL-M 990136 RIV CZ cze J
Janoušek, P.
Nečekání aneb Kritické bujení.
Tvar, 10 [13] 1, 4-5 (99.06.24).

060991 - UCL-M 990137 CZ cze N
Janoušek, P.
SoftPolemika.
Tvar, 10 [13] 9 (99.06.24).

060994 - UCL-M 990140 RIV CZ cze J
Janoušek, P.
Ten, který byl... Vladimír Macura. 7. 11. 1945 - 17. 4. 1999.
Česká literatura, 47 [3] 333-336 (1999).

061022 - UCL-M 990168 CZ cze N
Janoušek, P.
Kdo jste můj článek dočetl až sem-
Tvar, 10 [14] 12 (99.09.09).

061040 - UCL-M 990186 RIV CZ cze K
Janoušek, P.
Autenticita jako protipól literární tradice
In: Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16. - 17. 9. 1998). - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999. - S. 11-19.
[Bezručova Opava. Opava, 98.09.16-98.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601

066271 - UCL-M 990192 CZ cze J
Janoušek, P.
Návrat k sobě, návrat k malým.
Tvar, 10 [16] 12-13 (99.10.07).

066276 - UCL-M 990197 CZ cze R
Janoušek, P.
Památník Škvoreckého písemnictví.
Rec.: Krištof, V. / Josef Škvorecký.
Tvar, 10 [18] 9.

061023 - UCL-M 990169 CZ cze R
Jareš, M.
Havlíček Vátsjájana?
Rec.: Havlíček, J. - Krulichová, M. / Muž sedmi sester.
Tvar, 10 [14] 20-21 (1999).

066291 - UCL-M 990213 CZ cze N
Jareš, M.
Situace: Děčín v dešti a k tomu plno básníků. Navečer.
Aluze, 3 [3/4] 290-291 (1999).

057685 - UCL-M 990008 CZ cze R
Jungmannová, L.
"Sloh jest v podstatě poměr člověka k životu".
Rec.: Součková, M. / Škola povídek.
Literární noviny, 10 [4] 11 (99.01.27).

060311 - UCL-M 990039 CZ cze R
Jungmannová, L.
Večeru tříkrálovému v ABC schází pořádná akce.
Rec.: Shakespeare, W.: Večer tříkrálový.
Lidové noviny, 12, [-] 12 (99.02.19).

060316 - UCL-M 990044 CZ cze R
Jungmannová, L.
Inscenace Účtování v domě božím si zaslouží opakování.
Rec.: Účtování v domě božím.
Lidové noviny, 12, [-] 22 (99.01.22).

060318 - UCL-M 990045 CZ cze R
Jungmannová, L.
Learové.
Rec.: Shakespeare, W.: Král Lear.
Literární noviny, 10 [3] 12 (99.01.20).

060319 - UCL-M 990046 CZ cze R
Jungmannová, L.
Konflikt history a herstory je pro nás někde v Oleanně.
Rec.: Oleanna.
Literární noviny, 10 [49] 15 (98.12.09).

060320 - UCL-M 990047 CZ cze N
Jungmannová, L.
Janice Gallowayové láska v proměnlivém prostředí.
Literární noviny, 10 [6] 10 (99.02.10).

060322 - UCL-M 990049 CZ cze N
Jungmannová, L.
"Nepsat už básně znamená zůstat uvnitř stroje."
Literární noviny, 10 [7] - (99.02.17).

060340 - UCL-M 990068 CZ cze R
Jungmannová, L.
Dialog podle Hosta.
Rec.: Host.
Lidové noviny, příl.Umění a kritika, 12 [77] 18 (99.04.01).

060348 - UCL-M 990076 CZ cze N
Jungmannová, L.
Ještě o časopisech.
Lidové noviny, příl.Umění a kritika, 12 [110] 18 (99.05.13).

060352 - UCL-M 990080 CZ cze R
Jungmannová, L.
Kritika mezi teatrologií a hrou.
Rec.: Hořínek, Z.: Divadlo mezi modernou a postmodernou.
Literární noviny, 10 [22] 13 (99.06.02).

066315 - UCL-M 990237 CZ cze N
Jungmanová, L.
Co je pro vás největším kulturním zážitkem letošního roku a proč? Co je pro vás největším kulturním zážitkem za celá devadesátá léta a proč?
Mladá Fronta Dnes, příl.Kultura 99, 10 [304] 1-5, 8-12 ( 99.12.31).

048811 - UCL-M 980370 CZ cze N
Knopp, F.
Exilový novinář. Jaroslav Dresler: úmrtí.
Lidové noviny, 12 [22] 11 (99.01.27).

057687 - UCL-M 990010 CZ cze N
Knopp, F.
Prozaička a překladatelka. Marie Kornelová: 90. výročí narození.
Lidové noviny, 12 [39] 11 (99.02.16).

060334 - UCL-M 990062 CZ cze N
Knopp, F.
Fenomenální překladatel. Otto František Babler: 15. výročí úmrtí.
Lidové noviny, 12 [48] 11 (99.02.26).

060335 - UCL-M 990063 CZ cze N
Knopp, F.
Věčně provokující písničkář. Karel Kryl: 5. výročí úmrtí.
Lidové noviny, 12 [52] 11 (99.03.03).

060338 - UCL-M 990066 RIV CZ cze N
Knopp, F.
Gentleman jazzového věku. Lubomír Dorůžka: 75. narozeniny.
Lidové noviny, 12 [63] 11 (99.03.16).

060339 - UCL-M 990067 CZ cze N
Knopp, F.
Spisovatel, jenž se nevnucoval. Josef Heyduk: 95. výročí narození.
Lidové noviny, 12 [77] 11 (98.04.01).

060343 - UCL-M 990071 CZ cze N
Knopp, F.
Ctitel a editor F. X. Šaldy. Emanuel Macek: 75. výročí narození.
Lidové noviny, 12 [84] 11 (99.04.10).

060346 - UCL-M 990074 CZ cze N
Knopp, F.
Herec a dramatik. Ilja Prachař: 75. narozeniny.
Lidové noviny, 12 [100] 9 (99.04.29).

060353 - UCL-M 990081 CZ cze N
Knopp, F.
Teatrolog světového formátu. Jiří Veltruský: 80. výročí narození.
Lidové noviny, 12 [132] 11 (99.06.08).

060357 - UCL-M 990085 RIV CZ cze J
Křivánek, V.
Svět smyslů a smysl světa. Nad poezií Fráni Šrámka.
Tvar, 10 [4] 10-11 (99.02.18).

060360 - UCL-M 990088 CZ cze R
Křivánek, V.
Chvíle tuhnoucí v poezii.
Rec.: Skalická, V.: Ztrnulá láva.
Nové knihy, 39 [8] 4 (99.02.24).

060361 - UCL-M 990089 CZ cze R
Křivánek, V.
Literární pragensie ve znamení kříže.
Rec.: Stich, A.: Seifertova Světlem oděná.
Nové knihy, 39 [11] 3 (99.03.17).

060371 - UCL-M 990100 CZ cze N
Křivánek, V.
"Křehkost a jedinečnost lidského bytí". Pět odpovědí Vladimíra Křivánka.
Tvar, 10 [11] 3 (99.05.27).

060372 - UCL-M 990101 CZ cze R
Křivánek, V.
Zátiší zabydlená časem.
Rec.: Hruška, P.: Měsíce.
Nové knihy, 39 [18] 4 (99.05.05).

060995 - UCL-M 990141 CZ cze R
Křivánek, V.
Hlasy nezvěstných andělů.
Rec.: Štroblová, J. / Hlasy.
Nové knihy, 39 [26] 4 (99.06.30).

061002 - UCL-M 990148 RIV CZ cze B
Křivánek, V.
Býti básníkem v Čechách. Studie a eseje o české poezii od Máchy po dnešek. Praha, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta 1999. - 166 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601

061024 - UCL-M 990170 RIV CZ cze J
Křivánek, V.
Obraz českého posrpnového exilu v prózách Jaroslava Vejvody
Estetika, 36 [1/3] 98-105 (1999).

061028 - UCL-M 990174 CZ cze R
Křivánek, V.
Pozdě splacený dluh.
Rec.: Benhart, F. / Jedna a jedna.
Nové knihy, 39 [37] 3 (1999).

061029 - UCL-M 990175 CZ cze R
Křivánek, V.
Literární kuriozita, anebo nový T. R. Field?
Rec.: Osten, C. - Hýsek, J. - Pluháček, M. - Stankovič, A. / Dekadentův lós.
Nové knihy, 39 [37] 4 (1999).

061030 - UCL-M 990176 CZ cze R
Křivánek, V.
Mezi vzpomínkami a historiografií.
Rec.: Jungmann, M. / Literárky - můj osud.Literární noviny.
Nové knihy, 39 [38] 1, 3 (99.10.06).

061032 - UCL-M 990178 RIV CZ cze J
Křivánek, V.
Tajemství básně v zrcadlech interpretací.
Tvar, 10 [17] 10 (99.10.21).

061033 - UCL-M 990179 CZ cze R
Křivánek, V.
Poezie opřená o propast.
Rec.: Rudčenková, K. / Ludwig.
Literární noviny, 10 [42] 10 (99.10.20).

061034 - UCL-M 990180 CZ cze H
Křivánek, V.
Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16. - 17. 9. 1998). Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999. -
[Bezručova Opava. Opava, 98.09.16-98.09.17]

061041 - UCL-M 990187 RIV CZ cze K
Křivánek, V.
K problematice poetiky a poetičnosti básnických deníků
In: Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16. - 17. 9. 1998). - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999. - S. 71-77.
[Bezručova Opava. Opava, 98.09.16-98.09.17]

066270 - UCL-M 990191 CZ cze J
Křivánek, V.
"Pozemské" a "nebeské" v české poezii.
Tvar, 10 [16] 4-5 (99.10.07).

066280 - UCL-M 990202 CZ cze R
Křivánek, V.
Jistota víry v nejistých slovech.
Rec.: Teslík, V. - Volf, Z. - Rosí, V. / Trosečníci na ostrově Amen.K svému.Holý bílý kmen.
Literární noviny, 10 [51/52] 10 (1999).

066283 - UCL-M 990205 RIV CZ cze M
Křivánek, V.
Aby se ticho nezlomilo.
In: Stíny světla. - Praha, Cherm 1999. - S. 71-74.

060987 - UCL-M 990133 RIV CZ cze R
Kubínová, M.
Strukturalismus a poststrukturalismus: protiklady, návaznost, komplementarita.
Rec.: Michalovič, P. - Minár, P. / Úvod do štrukturalizmu a postštrukturalizmu.
Česká literatura, 47 [4] 387-400 (1999).

061039 - UCL-M 990185 RIV CZ eng M
Kubínová, M.
A Work o Art as a Sign and the Problem of Its Meaning: The Causes and Consequences of the Work-Sign Double Meaning in Mukařovský's work
In: Jan Mukařovský and the Prague School - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999. - S. 166-172.

066307 - UCL-M 990229 RIV CZ cze J
Kubínová, M.
Ke struktuře pojmosloví Jana Mukařovského.
Česká literatura, 47 [5] 482-485 (1999).

074398 - UCL-M 20000180 RIV CZ cze M
Kubínová, M.
Chaos světa a svět umělecké literatrury.
In: Chaos, věda a filosofie. - Praha, Filosofický ústav AV ČR 1999. - S. 38-47.

060978 - UCL-M 990124 CZ cze H
Kusáková, L.
Žánr prozaické idyly v českých časopisech národního obrození (1786 - 1830).
In: Idyla a idyličnost v kultuře 19. století. Sborník příspěvků ze sympozia uspořádaného 9. a 10. března 1995 ve Státní vědecké knihovně v Plzni. - (Ed. Kaiserová, K.; Martinovský, I.). - Albis international pro Archiv města Plzně 1999. - 135 s.
[Smetanovské dny - Idyla a idyličnost v kultuře 19. století. Plzeň, 95.03.09-95.03.10]

066296 - UCL-M 990218 RIV CZ cze J
Kusáková, L.
Pražský německý časopis Der Volksfreund a Český lidomil z roku 1810. (Příspěvek k dějinám českého časopisectva na počátku 19. století).
Česká literatura, 47 [5] 485-490 (1999).

057683 - UCL-M 990007 CZ cze J
Langerová, M.
Generace sirotků. (Básnické debuty 60. let).
Tvar, 10 [2] 1, 4-5 (99.01.21).

060345 - UCL-M 990073 CZ cze R
Langerová, M.
Grušova cesta lesem.
Rec.: Gruša, J.: Les Babylon, Bludné kameny.
Literární noviny, 10 [17] 8 (99.04.28).

060347 - UCL-M 990075 CZ cze R
Langerová, M.
Pohledy Jiřího Koláře.
Rec.: Kolář, J.: Psáno na pohlednice.
Literární noviny, 10 [19] 6 (99.05.12).

061012 - UCL-M 990158 CZ cze R
Langerová, M.
Básník, jenž chtěl "šokovat choré mozky".
Rec.: Osten, C. - Pluháček, M. - Stankovič, A. - Hýsek, J. / Dekadentův lós.
Lidové noviny, 12 [220] 21 (990921).

061013 - UCL-M 990159 CZ cze R
Langerová, M.
Rilke vychází v novém překladu.
Rec.: Rilke, R. - Gruša, J. - Bláhová, A. / Elegie z Duina.
Lidové noviny, 12 [223] 12 (99.09.24).

061015 - UCL-M 990161 CZ cze R
Langerová, M.
Buď šťasten!
Rec.: Diviš, I. / Buď šťasten!.
Literární noviny, 10 [43] 11 (99.10.27).

066308 - UCL-M 990230 RIV CZ cze J
Langerová, M.
Demlovo nepřehledné uspořádání.
Česká literatura, 47 [5] 490-493 (1999).

066309 - UCL-M 990231 CZ cze R
Langerová, M.
Jiří Rulf aneb O potřebě česneku.
Rec.: Rulf, J. / Maloměstské elegie.
Lidové noviny, 12 [285] 20 (99.12.07).

066310 - UCL-M 990232 CZ cze N
Langerová, M.
Tipy na nejlepší knihy a CD na předvánočním trhu. Knižní tipy.
Lidové noviny, 12 [290] 15 (99.12.13).

066311 - UCL-M 990233 CZ cze R
Langerová, M.
Každý soubor Díla Petra Kabeše je vlastně dílem novým.
Rec.: Kabeš, P. / Krátké letní procesy.
Lidové noviny, 12 [300] 18 (99.12.27).

086166 - UCL-M 20010020 RIV CZ cze M
Langerová, M.
Textové švy.
In: Intertextualita v postmodernom umení. - Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie 1999. - S. 91-98.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

066297 - UCL-M 990219 RIV CZ cze J
Lehár, J.
Hyperbaton v Sládkových Básních.
Česká literatura, 47 [5] 493-495 (1999).

111641 - UCL-M 20043174 RIV PL cze M
Linka, J.
Scipio Berlička a Piotr Skarga: dávné kořeny jazykové a literární kultury českého obrození.
In: Odrodzenie narodowe w Czechach i na Slowacji. - (Ed. Mieczkowska, H.; OrloĽ, T.). - Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello±skiego 1999. - S. 131-140.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

060358 - UCL-M 990086 CZ cze R
Machala, L.
Dvakrát totéž jinak.
Rec.: Reiner, M. - Daněk, H.: Lázně.Bratři bez trika.
Týden, 6 [13] 62 (99.03.22).

060376 - UCL-M 990105 RIV CZ cze J
Machala, L.
Autenticita čili...?
Aluze, 3 [1] 200-201 (1999).

061042 - UCL-M 990188 RIV CZ cze K
Machala, L.
Autenticita čili-????
In: Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16. - 17. 9. 1998). - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999. - S. 79-82.
[Bezručova Opava. Opava, 98.09.16-98.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601

066289 - UCL-M 990211 RIV CZ cze J
Machala, L.
Ve znamení doby. Nad základními trendy české polistopadové prózy.
Romboid, 34 [9] 55-65 (1999).

066290 - UCL-M 990212 CZ cze R
Machala, L.
Z Komárka Králíček.
Rec.: Komárek, M. / Králíček vám dodá lesku.
Aluze, 3 [3/4] 238-239 (1999).

057680 - UCL-M 990004 CZ cze N
Macura, V.
S nositelem loňské Státní ceny za literaturu Vladimírem Macurou o jeho knihách. Nechtěl bych mít ráj jako adresu svého pobytu.
Právo, 9 [3] 12 (99.01.05).

057688 - UCL-M 990011 CZ cze N
Macura, V.
[Pane laureáte Macuro...].
Host, 15 [2] 55 (99.02).

060349 - UCL-M 990077 CZ cze N
Macura, V.
Kořeny (pokračování). Autoři v povijanu. Ismuismu vzestup a pád.
Tvar, 10 [10] 4-5 (99.05.13).

060350 - UCL-M 990078 RIV CZ cze B
Macura, V.
A. H. Tammsaare aneb Cesta za epopejí. Praha, Bald-East 1999. - 88 s. - (Baltika 21).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601

057689 - UCL-M 990012 CZ cze R
Med, J.
Česká literatura a katolicismus.
Rec.: Putna, M. / Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848 - 1918.
Literární noviny, 10 [1] 7 (99.01.06).

057690 - UCL-M 990013 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Vokolek, V. - Vokolek, V. - Diviš, I. - Demetz, P. - Hron, Z. / Ke komu mluvím dnes. / Mezi ohněm a vodou. / Češi pod Huascaránem. / Praha černá a zlatá. / Prostor.
Literární noviny, 10 [1] 16 (99.01.06).

060354 - UCL-M 990082 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Preisner, R.: Básně.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 1, 10 [5] 6 (99.01.31).

060356 - UCL-M 990084 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout. Vybírá Jaroslav Med.
Rec.: Čep, J.: Poutník na zemi.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 2, 10 [9] 6 (99.02.28).

060364 - UCL-M 990093 RIV CZ cze N
Med, J.
Básník, který dobyl svůj Everest.
Lidové noviny, 12 [83] 13 (99.04.09).

060368 - UCL-M 990097 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Pavlok, B.: Na dosah.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 5, 10 [22] 6 (99.05.30).

060375 - UCL-M 990104 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Franze Kafky.
Rec.: Deml, J. - Heftrich, U.: Šlépěje.Nietzsche v Čechách.
Literární noviny, 10 [23] 16 (99.06.09).

060989 - UCL-M 990135 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Kuběna, J. - Kuběna, J. / Jižní Kříž. / Paní Na Duze.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 6, 10 [26] VI (99.06.27).

060996 - UCL-M 990142 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Vašák, P. - Hájková, A. - Pytlík, R. / Česká pouť Karla Hynka Máchy. / Knížka o Karlu Poláčkovi. / Sex a tabu v české kultuře. / Pražské kuriozity.
Literární noviny, 10 [29] 16 (99.07.21).

060997 - UCL-M 990143 CZ cze N
Med, J.
Básník vnitřního exilu. Vladimír Vokolek.
Literární noviny, 10 [30] 7 (99.07.28).

061000 - UCL-M 990146 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Vyskočil, A. / Kritikova cesta.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 7, 10 [30] VI (99.07.25).

061001 - UCL-M 990147 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Marek, P. - Soldán, Ladislav - Marek, P. - Soldán, Ladislav / Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí. / Apologetové nebo kacíři?
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 8, 10 [35] VI (99.08.29).

061020 - UCL-M 990166 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Švanda, P. - Urbanová, S. / Věčný nedostatek věčnosti.Metamorfózy dětské literatury.
Literární noviny, 10 [37] 16 (99.09.15).

061025 - UCL-M 990171 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Křepelka, K. / Ztracené kuře.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 9, 10 [39] VI (99.09.06).

066268 - UCL-M 990189 CZ cze N
Med, J.
Opravdu odešel? (Divišovská rozpomínání).
Host, 15 [7] 29-30 (září).

066272 - UCL-M 990193 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Vrla, L. / Kořeny.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 10, 10 [44] 6 (1999).

066273 - UCL-M 990194 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Slavík, I. / Hory roků.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 11, 10 [48] VI.

066274 - UCL-M 990195 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Čep, J. - Kolár, J. - Pešta, P. - Stránský, J. / Polní tráva.Návraty bez konce.Satirik převratu Jiří Haussmann.Za plotem.
Literární noviny, 10 [46] 16 (1999).

066275 - UCL-M 990196 CZ cze R
Med, J.
Vyšehrad dokončil šestisvazkové Spisy Jana Čepa.
Rec.: Čep, J. / Polní tráva.
Lidové noviny, 12 [271] 13 (99.11.20).

066278 - UCL-M 990199 CZ cze J
Med, J.
Návrat k tradicím.
Česká literatura, 47 [5] 498-499 (1999).

066279 - UCL-M 990201 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Čep, J. / Polní tráva.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 12, 10 [50] VI (1999).

066281 - UCL-M 990203 CZ cze R
Med, J.
Pavel Švanda v knize esejů analyzuje naši současnost.
Rec.: Švanda, P. / Věčný nedostatek věčnosti.
Lidové noviny, 12 [302] 20 (99.12.29).

066282 - UCL-M 990204 RIV CZ cze M
Med, J.
Poutník z Apokalypsy.
In: Vyprodaný čas - Brno, Atlantis 1999. - S. 311-316. - (Spisy Vladimíra Vokolka sv. 4).

066288 - UCL-M 990210 CZ cze N
Med, J.
Exil jako vzdor i smír. Nad poezií Ivana Diviše.
Proglas, 10 [10] 44-45 (1999).

066298 - UCL-M 990220 RIV CZ cze J
Merhaut, L.
Polemika: dialog a nerozumění.
Česká literatura, 47 [5] 500-504 (1999).

074393 - UCL-M 20000175 RIV CZ cze M
Merhaut, L.
Jaroslav Hašek.
In: Dictionary of Literary Biography. - A Bruccoli Clark Layman Book 1999. - S. 90-98.

074394 - UCL-M 20000176 CZ cze M
Merhaut, L.
Alois Mrštík, Vilém Mrštík.
In: Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša. - Praha, Národní divadlo 1999. - S. 9-17.

086292 - UCL-M 20010146 RIV CZ cze J
Merhaut, L.
Hledání nové syntézy: Koncepční výkony českého literárního symbolismu.
In: Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. - Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV 1999. - S. 210-216.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074397 - UCL-M 20000179 CZ cze M
Miroslav, Č.
Sdělit nesdělitelné. Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha, Federace rodičů a přátel sluchově postižených 1999. - S. 47-48.

048860 - UCL-M 980418 CZ cze R
Novotný, V.
Autorství Rukopisů odhaleno!
Rec.: Urban, J. / Poslední tečka za Rukopisy.
Týdeník Rozhlas, 9 [2] 4 (99.01.04-99.01.10 ).

057691 - UCL-M 990014 CZ cze R
Novotný, V.
Vzpomínka na léta šedesátá.
Rec.: Švanda, P. / Hodina profesora Bojera.
Týdeník Rozhlas, 9 [3] 4 (99.01.11-99.01.17).

057692 - UCL-M 990015 CZ cze R
Novotný, V.
Já, František, co Nepil.
Rec.: Nepil, F. - Hutařová, I. - Nepilová, Z. / Ohlédnutí.
Týdeník Rozhlas, 9 [4] 4 (99.01.18-99.01.24).

057694 - UCL-M 990018 CZ cze R
Novotný, V.
Na smutnících křivkách magie poetična.
Rec.: Skalická, Vlasta / Ztrnulá láva.
Tvar, 10 [1] 20-21 (99.01.07).

057695 - UCL-M 990019 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (55).
Tvar, 10 [1] 5 (98.01.07).

057696 - UCL-M 990020 CZ cze M
Novotný, V.
Jan Dvořák. (* 10. 5. 1937, Litomyšl).
In: Zpovědník. - Praha, Tvar 1999. - S. 2. - (Tvary 2).

057698 - UCL-M 990022 CZ cze N
Novotný, V.
HardTvar (56).
Tvar, 10 [2] 7 (99.01.21).

057699 - UCL-M 990023 RIV CZ cze J
Novotný, V.
Šťastný Ahasver: Nikolaj Terlecký.
Tvar, 10 [2] 10-11 (99.01.21).

057700 - UCL-M 990024 CZ cze R
Novotný, V.
Tři z edice Neon.
Rec.: Wollner, M. - Dousková, I. - Komárek, M. / Ukradené knihy. / Hrdý Budžes. / Králíček vám dodá lesku.
Týdeník Rozhlas, 9 [6] 4 (99.02.01-99.02.07 ).

057702 - UCL-M 990026 CZ cze R
Novotný, V.
Skvělé české prózy: Vrak a Křesadlo.
Rec.: Vrak, J. - Křesadlo, J. / Obyčejné věci. / Dům.
Týdeník Rozhlas, 9 [8] 4 (99.02.15-99.02.21).

060365 - UCL-M 990094 CZ cze R
Packová, D.
Díky za Felixe Vodičku, ale edičně to mohlo být lepší.
Rec.: Vodička, F.: Struktura vývoje.
Mladá Fronta Dnes, 10 [72] 22 (99.03.26).

060374 - UCL-M 990103 CZ cze R
Packová, D.
Jan Čep: poutník životem a zaříkávač úzkosti.
Rec.: Čep, J.: Poutník na zemi.
Mladá Fronta Dnes, 10 [135] 22 (99.06.11).

057678 - UCL-M 990001 CZ cze N
Pešat, Z.
Ad: Otakar Mališ, Tři Václavové Černí (LtN č. 50/1998).
Literární noviny, 10 [2] 8 (99.01.13).

060330 - UCL-M 990058 CZ cze N
Pešat, Z.
Vladimír Macura. (7. 11. 1945 - 17. 4. 1999).
Literární noviny, 10 [18] 8 (99.05.05).

061037 - UCL-M 990183 RIV CZ eng M
Pešat, Z.
Artefact, Aesthetic Object, Concretization
In: Jan Mukařovský and the Prague School. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999. - S. 142-147.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601

066299 - UCL-M 990221 RIV CZ cze J
Pešat, Z.
Evropa jako prototyp Čechových časových poem.
Česká literatura, 47 [5] 521-524 (1999).

066301 - UCL-M 990223 RIV CZ cze C
Pešat, Z.
Dvě údobí Winterovy prózy
In: Zikmund Winter. Mezi historií a uměním. Materiály z mezioborové vědecké konference. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999. - S. 136-141.
[Zikmund Winter. Mezi historií a uměním. Praha (CZ)]

112118 - UCL-M 20043186 RIV CZ cze B
Pešta, P.
Satirik převratu Jiří Haussmann. Brno, Atlantis 1999. - 285 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE0056901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

060979 - UCL-M 990125 CZ cze H
Petrbok, V.
Sex a tabu v české kultuře 19. století. (Ed. Petrbok, Václav). - Praha, Academia 1999. - 244 s.
[Sex a tabu v české kultuře 19. století - Smetanovské dny. Plzeň, 97.03.06-97.03.08]

066293 - UCL-M 990215 CZ cze R
Petrbok, V.
Nová ediční řada pro literární památky starší doby.
Rec.: / Země dobrá, tj. země česká, do které semeno z dobroty božské hojně vsaté učinilo užitek stý.
Dějiny a současnost, 21 [5] 45-46 (1999).

086329 - UCL-M 20010182 RIV CZ cze H
Přibáň, M.
Dvojí průhled do světa literatury. Sborník ze dvou konferencí katedry české literatury PF MU v Brně. Brno, Masarykova univerzita 1999. - 148 s. - (Sborník prací PF MU ; č. 148. Řada jazyková a literární).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

066317 - UCL-M 990239 CZ cze M
Rossová, M.
Bohumil Müller. 4 s.
Amicus Revue, 8 [1] (1999).

066318 - UCL-M 990240 CZ cze M
Rossová, M.
Josef Nosek. S. 16-18.
Amicus Revue, 8 [2] (1999).

066319 - UCL-M 990241 CZ cze M
Rossová, M.
Bedřich Pfleger. S. 23-24.
Amicus Revue, 8 [3] (1999).

066320 - UCL-M 990242 CZ cze M
Rossová, M.
Anna Rossová. S. 35-45.
Amicus Revue, 8 [4-5] (1999).

060967 - UCL-M 990110 RIV CZ cze C
Soldán, L.
Objevování neznámého - upadání do zapomenutí. Sláva a prokletí.
In: Neznámí (autoři) - neznámé (texty). - (Ed. Dvořák, J.). - Hradec Králové, Gaudeamus 1999. - S. 407-409.
[III. literární laboratoř. Hradec Králové, 98.01.29-98.01.30]

060968 - UCL-M 990111 RIV CZ cze C
Soldán, L.
Neznámé v interpretaci Ivana Slavíka a Miloslava Hýska.
In: Neznámí (autoři) - neznámé texty. - (Ed. Dvořák, J.). - Hradec Králové, Gaudeamus 1999. - S. 17-24.
[III. literární laboratoř. Hradec Králové, 98.01.29-98.01.30]

060969 - UCL-M 990112 RIV CZ cze M
Soldán, L.
Úvodem. Doslov (o autorovi).
In: Apologetové nebo kacíři? - (Ed. Soldán, Ladislav). - Rosice u Brna, Gloria 1999. - S. 5-6,195-197.

060972 - UCL-M 990115 RIV CZ cze M
Soldán, L.
Jak jsem potkal Wilhelma Przeczka anebo Několik pohledů do jeho tvůrčí dílny.
In: Příliš pozdní milenec. - Český Těšín, Snoza 1999. - S. 29-31.

057697 - UCL-M 990021 CZ cze R
Svadbová, B.
Sládkova Amerika.
Rec.: Sládek, J. / Má Amerika.
Tvar, 10 [2] 21 (99.01.21).

060309 - UCL-M 990038 CZ cze N
Vangeli, N.
Byl jednou jeden Oidipus.
Lidové noviny, příl. Umění a kritika, 12, [-] - (99.02.25).

060310 - UCL-M 990247 CZ cze N
Vangeli, N.
Kruh a kříž.
Taneční sezóna, - [10-1] - (1999).

066303 - UCL-M 990225 RIV CZ cze N
Vojtěch, D.
Pohádky Karla Čapka a Františka Baleje. (K "expresionismu" v české literatuře a literární reflexi desátých let).
Zpravodaj Společnosti bratří Čapků, [38] 37-47 (1999).

074392 - UCL-M 20000174 RIV CZ cze C
Vojtěch, D.
Jan Patočka: On Art and Philosophy.
In: A Decade of Transformation. - Vienna, Institut für die Wissenschaften vom Menschen 1999. - S. 1.
[IWM Junior Fellows' Conferences vol. VIII. Vienna (AT), 99.00.00]

074401 - UCL-M 20000183 RIV SK cze M
Vojtěch, D.
Život - styl - řád.
In: Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. - Bratislava, Ústav svetovej literatúry 1999. - S. 217-222.

086170 - UCL-M 20010024 CZ cze M
Wiendl, J. - Honzíková, M.
Medailon.
In: Tři studie z české literatury. - Praha, Společnost F. X. Šaldy 1999. - S. 5-7.

060325 - UCL-M 990053 RIV CZ cze J
Zach, A.
Na cestě k likvidaci. (Svaz českých knihkupců a nakladatelů od května 1945 do března 1949).
Knihkupec a nakladatel, 4 [3, 4] 16-17 (99.03-99.04).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0056702

060976 - UCL-M 990120 CZ cze N
Zach, A.
První spolkový pokus o propagační literární časopis.
Knihkupec a nakladatel, 4 = 18 [6] 16-17 (99.06).

060980 - UCL-M 990126 RIV CZ cze M
Zach, A.
Rejstřík.
In: Antikvariát a já. - (Ed. Zach, Aleš). - Praha, Antikvariát Dlážděná ADplus pro autora 1999. - S. 1.

060981 - UCL-M 990127 CZ cze N
Zach, A.
Dělník české knihy. K 30. výročí úmrtí L. K. Žižky.
Knihkupec a nakladatel, 4 = 18 [7/8] 12-14 (99.08).

066300 - UCL-M 990222 CZ cze M
Zach, A.
Nakladatel Prvních knížek
In: Milý pane Františku. František Halas a edice "První knížky". - Praha, Památník národního písemnictví 1999. - S. 4.

060977 - UCL-M 990123 CZ cze J
Zizler, J.
Cesty k Tvaru.
Kritická Příloha Revolver Revue, - [14] 78-83 (99.06).

066294 - UCL-M 990216 CZ cze J
Zizler, J.
Karel Vokáč.
Pěší zóna, [5] 26-27 (1999).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11