ASEP

MSÚ - Masarykův ústav

2004


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

116080 - MSU-R 20043006 CZ cze N
Bílek, J.
O akreditaci pro učitelskou dílnu Šrámkovy Sobotky.
Splav, - [1] 9-10 (04.07.03).

116081 - MSU-R 20043007 CZ cze R
Bílek, J.
[Recenze].
Rec.: Kvaček, R.: První světová válka a česká otázka. - Praha, 2003. 162 s.
Dějiny a současnost, 26 [3] 61 (2004).

116082 - MSU-R 20043008 CZ cze R
Bílek, J.
[Recenze].
Rec.: Bílková, E.: Kytice v nás. Sborník ke 150. výročí prvního vydání básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena. - Jičín, 2003. 144 s.
Z Českého ráje a Podkrkonoší, 16 [16] 339ů340 (2004).

116083 - MSU-R 20043009 CZ cze J
Bílek, J.
Seminář o korespondenci za Velké války.
Východočeské listy historické, 2003-2004 [21-22] 446-447 (2004).
[Velká válka v korespondenci, korespondence za války. Praha (CZ), 02.00.00 (EUR)]

116084 - MSU-R 20043010 CZ cze J
Bílek, J.
Benešův fotoarchiv zpřístupněn na webu.
Dějiny a současnost, 26 [6] 55 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

116085 - MSU-R 20043011 CZ cze J
Bílek, J.
Fotografie Benešova archivu on-line.
Akademický bulletin, - [11] 10 (2004).

116087 - MSU-R 20043013 CZ cze M
Bílek, J.
Pátečníci a Karel Poláček.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 554-556.

116088 - MSU-R 20043014 CZ cze M
Bílek, J.
Zpráva o Archivu Ústavu T.G. Masaryka.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 564-565.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

116089 - MSU-R 20043015 CZ cze R
Bílek, J.
[Recenze].
Rec.: Hájková, D. - Soukup, J.: Milá mama / Dear Alice. - Praha, 2001. 245 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 621-622.

116086 - MSU-R 20043012 CZ cze M
Bílek, J. - Šťovíček, I.
Alice Masaryková. Několik vzpomínek.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 432-434.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116075 - MSU-R 20043001 RIV CZ cze C
Broklová, E.
Charakter německé politické kultury v pojetí TGM.
In: Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka. - (Ed. Neudorflová, M.L.). - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 98-114.
[Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka. Praha (CZ), 02.12.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116076 - MSU-R 20043002 RIV IT ita M
Broklová, E.
La Cecoslovacchia nellŽepoca di Tomáš G. Masaryk.
In: La tentazione autoritaria. - (Ed. Fornaro, P.). - Soveria M., Rubbettino 2004. - S. 61-94.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116077 - MSU-R 20043003 CZ cze N
Broklová, E.
Paměť národa udržuje národní entitu.
Sondy, - [8] 15 (04.03.04).

116078 - MSU-R 20043004 CZ cze N
Broklová, E.
Co chtěl Edvard Beneš ôvylikvidovatö?
Národní osvobození, - [10] 2 (04.05.06).

116128 - MSU-R 20043054 RIV CZ cze J
Broklová, E.
Některé aspekty státotvorné činnosti Edvarda Beneše.
Bulletin Společnosti Edvarda Beneše, -, [-] 15-18 (2004).
[Edvard Beneš a česká státnost. Praha (CZ), 03.12.12 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7090001

116169 - MSU-R 20043095 CZ cze K
Broklová, E.
Československo na cestě k totalitarismu.
In: Na pozvání Masarykova ústavu 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 137-144.
[Třetí republika - demokracie ano či ne?. Praha (CZ), 04.03.04 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116182 - MSU-R 20043108 CZ cze R
Doubek, V.
[Recenze].
Rec.: Narbut, N.P. - Petrusek, M. (Ed.): T.G. Masaryk: Filosofija - sociologija - politika. - Moskva, 2003. 663 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 583-586.

116135 - MSU-R 20043061 CZ cze B
Hájková, D.
Olga Masaryková-Revilliodová. Brno, Masarykova společnost Brno 2004. - 19 s.

116137 - MSU-R 20043063 CZ cze J
Hájková, D.
Zapomenutý osud: Karel Štajgr.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [20-21] 34-35 (2004).

116138 - MSU-R 20043064 CZ cze J
Hájková, D.
Charles András.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [20-21] 46-47 (2004).

116139 - MSU-R 20043065 CZ cze R
Hájková, D.
[Recenze].
Rec.: Kováč, D.: Štefánik a Janin. Príbeh priateľstva. - Bratislava, 2001. 163 s.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [20-21] 59-60 (2004).

116140 - MSU-R 20043066 CZ cze J
Hájková, D.
Karel Schick.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [20-21] 44-46 (2004).

116141 - MSU-R 20043067 CZ cze M
Hájková, D.
Karel Pichlík (2.3.1928ů16.4.2001).
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 544-546.

116142 - MSU-R 20043068 CZ cze M
Hájková, D.
Velká válka (1914ů1918) v korespondenci, korespondence za války. Seminář s mezinárodní účastí.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 559-561.

116143 - MSU-R 20043069 CZ cze M
Hájková, D.
Z dopisů T.G. Masaryka Oldře Sedlmayerové.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 424-431.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116144 - MSU-R 20043070 CZ cze R
Hájková, D.
[Recenze].
Rec.: Skilling, H.G.: Matka a dcera. Charlotta a Alice Masarykovy. - Praha, 2001. 159 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 623-626.

116145 - MSU-R 20043071 CZ cze R
Hájková, D.
[Recenze].
Rec.: The Masaryk Journal ů Central Europe. - London, 1997-2000.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 642-644.

118991 - MSU-R 20043114 CZ eng J
Hájková, D.
T.G.M.
Vítejte v Srdci Evropy, 11 [1] 10-13 (2004).

116090 - MSU-R 20043016 RIV CZ cze B
Hájková, D. - Šedivý, I.
Korespondence T.G. Masaryk - Edvard Beneš. 1914-1918. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - 353 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/01/0875

116136 - MSU-R 20043062 CZ cze J
Hájková, D. - Tomeš, J.
Antonín Sum ů tajemník Jana Masaryka.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [20-21] 20-21 (2004).

116147 - MSU-R 20043073 RIV CZ cze B
Kaleta, P.
Cesta do Haliče. František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století. Olomouc, Votobia 2004. - 266 s.

116148 - MSU-R 20043074 DE ser J
Kaleta, P.
Bohumil Marek ů šlezki budťer a přemel Serbow.
Rozhlad, - [1] 13-16 (2004).

116150 - MSU-R 20043076 DE cze J
Kaleta, P.
Bohumil Marek. Ke 100. výročí narození slezského popularizátora lužickosrbského života.
Lětopis, - [2] 108-118 (2004).

116151 - MSU-R 20043077 CZ eng M
Kaleta, P.
František Řehoř ů Lover of Galician Ruthenians.
In: Prague perspectives (I). The History of East Central Europe and Russia. - Praha, Národní knihovna ČR 2004. - S. 21-29.

116152 - MSU-R 20043078 CZ cze J
Kaleta, P.
Adolf Černý a Slovanský sborník. K počátkům jeho badatelské a publikační činnosti o Lužických Srbech.
Národopisná revue, 14 [3] 164-170 (2004).

116153 - MSU-R 20043079 CZ cze J
Kaleta, P.
Slovenský Zemplín. Malá sonda do jednoho z etnografických regionů.
Česko-lužický věstník, - [11] 68-69 (2004).

116154 - MSU-R 20043080 CZ cze R
Kaleta, P.
[Recenze].
Rec.: Krátký, K. (Ed.): TGM, Rusko a Evropa. Dílo - vize - přítomnost. - Praha, 2002. 463 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 648-650.

116155 - MSU-R 20043081 CZ cze U
Kaleta, P.
Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období. 2 s.
[ Praha, 04.10.26-04.10.27 (K-EUR 12/4)]

116156 - MSU-R 20043082 CZ cze U
Kaleta, P.
Praha a Lužičtí Srbové. Ke 140. výročí narození Adolfa Černého. 2 s.
[ Praha, 04.11.25-04.11.26 (K-EUR 23/11)]

116091 - MSU-R 20043017 RIV CZ cze J
Kokešová, H.
V úctě podepsaný... K působení Karla Němce na Vyšší hospodářské a hospodářsko- průmyslové škole v Táboře a v Zemském pomologickém ústavu v Troji.
Paginae historiae, - [11] 90-137 (2004).

116171 - MSU-R 20043097 CZ cze C
Kokešová, H.
Přínos hospodářské akademie v Táboře pro rozvoj zemědělského školství a osvěty v letech 1866-1919.
In: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 2004. - S. 69-80.
[Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Uherské Hradiště ( CZ), 04.05.19-04.05.20 (EUR)]

116146 - MSU-R 20043072 CZ cze M
Kokešová, H. - Polák, S.
T.G. Masaryk: Die böhmische Krise / Česká krize.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 336-383.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116092 - MSU-R 20043018 RIV CZ cze C
Malínská, J.
Masarykův pohled na vztah Čechů a Němců v jeho článcích ve vídeňském tisku.
In: Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka. - (Ed. Neudorflová, M.L.). - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 62-97.
[Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka. Praha (CZ), 02.12.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116093 - MSU-R 20043019 CZ cze J
Malínská, J.
Paměť lidí a budov.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [20-21] 49-51 (2004).

116094 - MSU-R 20043020 CZ cze C
Neudorflová, M.
Přelom v Masarykově pohledu na postoje rakouských Němců k existenci Rakousko-Uherska začátkem 90. let 19. století.
In: Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka. - (Ed. Neudorflová, Marie L.). - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 30-44.
[Češi a Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka. Praha (CZ), 02.12.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116095 - MSU-R 20043021 RIV CZ cze C
Neudorflová, M.
Národní identita a integrita v kontextu demokracie. Shrnutí hlavních rysů podstaty problémů v současnosti.
In: Koncipování budoucnosti v Evropě. - Praha, Občanská futurologická společnost 2004. - S. 98-104.
[Koncipování budoucnosti v Evropě. Praha (CZ), 03.09.08-03.09.10 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7090001

116096 - MSU-R 20043022 CZ cze C
Neudorflová, M.
Moderní demokratický systém jako souhrn nezastupitelných hodnot.
In: Lidské systémy. - (Ed. Vítek, M.). - Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové 2004. - S. 121-126.
[Lidské systémy. Hradec Králové (CZ), 04.04.21 (EUR)]

116097 - MSU-R 20043023 RIV CZ cze C
Neudorflová, M.
Sokol a aktuálnost jeho demokratických tradic.
In: Sokolství ů občanská společnost ů sjednocující se Evropa. - (Ed. Hodaň, B.). - Olomouc, Hanex 2004. - S. 57-69.
[Sokolství - Občanská společnost - Sjednocující se Evropa. Olomouc ( CZ), 03.12.05-03.12.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7090001

116098 - MSU-R 20043024 CZ cze G
Neudorflová, M.
Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - 231 s.
[Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka. Praha (CZ), 02.12.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116099 - MSU-R 20043025 CZ cze M
Neudorflová, M.
Demokratická politická kultura - současný kontext a aktuálnost českých tradic.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 309-332.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116100 - MSU-R 20043026 CZ cze N
Neudorflová, M.
Postmodernismus, mythy a širší souvislosti.
Literární noviny, 15 [14] 1, 4 (2004).

116101 - MSU-R 20043027 CZ cze N
Neudorflová, M.
Odpověď postmodernistům.
Literární noviny, 15 [20] 2 (2004).

116102 - MSU-R 20043028 CZ cze N
Neudorflová, M.
T.G. Masaryk a evropanství.
Čas, - [60] 1-5 (2004).

116103 - MSU-R 20043029 CZ cze N
Neudorflová, M.
Bilance a výhledy - anketa.
Odkaz. Listy Masarykovy společnosti, - [20-21] 6-7 (2004).

116104 - MSU-R 20043030 CZ cze U
Neudorflová, M.
Čeština v současnosti. 1 s.
[ Praha, 04.10.04 (K-CST 5/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7090001

116105 - MSU-R 20043031 CZ cze C
Pehr, M.
Jan Šrámek a třetí republika (1945ů1948).
In: Jan Šrámek kněz, státník, politik. - Olomouc, Moneta - FM 2004. - S. 215-230.
[Jan Šrámek, kněz, státník, politik. Olomouc (CZ), 03.09.10-03.09.11 (EUR)]

116106 - MSU-R 20043032 CZ cze H
Pehr, M.
Na pozvání Masarykova ústavu 1. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - 176 s.
[Na pozvání Masarykova ústavu. Praha (CZ), 03.10.24-04.03.04 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116107 - MSU-R 20043033 CZ cze J
Pehr, M.
Velmi slušná kampaň. Volby 1946 v heslech, karikaturách a obrazech.
Dějiny a současnost, 26 [2] 30-32 (2004).

116108 - MSU-R 20043034 CZ cze N
Pehr, M.
Edvard Beneš a třetí republika (1945ů1948).
Masarykův lid, 10 [1] 22-24 (2004).

116109 - MSU-R 20043035 CZ cze R
Pehr, M.
Paměti diplomata.
Rec.: Kopecký, J.: Paměti diplomata. ů Praha, 2004. 543 s.
Mezinárodní politika, 28 [10] 35 (2004).

116110 - MSU-R 20043036 CZ cze U
Pehr, M.
Třetí republika-demokracie ano či ne? 1 s.
[ Praha, 04.03.04 (K-CST 5/0)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116111 - MSU-R 20043037 CZ cze J
Pehr, M.
Slovanství- pilíř poválečné třetí československé republiky.
Mezinárodní politika, 28 [7] 25-27 (2004).

116112 - MSU-R 20043038 CZ cze J
Pehr, M.
Edvard Beneš a jeho koncept socializující demokracie.
Politologická revue, 10 [1] 76-86 (2004).

116113 - MSU-R 20043039 CZ cze J
Pehr, M.
Nová Evropa a nový svět v pojetí českých (československých) politických stran 1945ů1948.
Mezinárodní politika, 28 [3] 34-35 (2004).

116114 - MSU-R 20043040 CZ cze J
Pehr, M.
Křesťansťí politici a ČSL na křižovatkách let 1938ů1948.
Obzory, 1 [1] 29-37 (2004).

116115 - MSU-R 20043041 CZ cze K
Pehr, M.
Edvard Beneš a třetí republika.
In: Na pozvání Masarykova ústavu 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 103-108.
[Edvard Beneš očima mladých badatelů. Praha (CZ), 03.10.27 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116116 - MSU-R 20043042 CZ cze K
Pehr, M.
Československá strana lidová - příliš klidná síla v neklidné době.
In: Na pozvání Masarykova ústavu 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 169-175.
[Třetí republika- demokracie ano či ne?. Praha (CZ), 04.03.04 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116170 - MSU-R 20043096 CZ cze J
Pehr, M.
Prozatimní Národní shromáždění 1945-1946 - podivný parlament.
Parlamentní zpravodaj, 10 [10] 36-38 (2004).

116185 - MSU-R 20043111 CZ cze C
Pehr, M.
Prozatímní Národní shromáždění 1945-1946: Podivný parlament.
In: Kapitoly z dějin stavovského a parlamentního zřízení. - Praha, Eurolex Bohemia 2004. - S. 171-178.
[Kapitoly z dějin stavovského a parlamentního zřízení. Prah (CZ), 04.09.07-04.09.10 (WRD)]

116173 - MSU-R 20043099 CZ cze M
Polák, S.
Grafologické pokusy o Masaryka.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 143-169.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116180 - MSU-R 20043106 CZ cze R
Polák, S.
[Recenze].
Rec.: Masaryk, T.G.: Česká otázka - Naše nynější krize - Jan Hus. - Praha, 2000. 492 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 571-572.

116181 - MSU-R 20043107 CZ cze R
Polák, S.
[Recenze].
Rec.: Masaryk, T.G.: Moderní člověk a náboženství. - Praha, 2000. 224 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 573-574.

116184 - MSU-R 20043110 CZ cze R
Polák, S.
[Recenze].
Rec.: Voráček, E. (Ed.): T.G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. I.-II. - Praha, 2001. 507 s., 322 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 646-647.

116172 - MSU-R 20043098 CZ cze M
Srovnal, J.
Masarykova filozofie demokracie a její aktuální principy.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 37-63.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116174 - MSU-R 20043100 CZ cze M
Srovnal, J.
T.G. Masaryk ve filozofii Milana Machovce.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 527-544.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116183 - MSU-R 20043109 CZ cze R
Srovnal, J.
[Recenze].
Rec.: Soubigou, A.: Thomas Masaryk. - Paris, 2002. 550 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 596-604.

116175 - MSU-R 20043101 RIV DE ger C
Šedivý, I.
Zur Loyalität der Legionäre in der Ersten Tschechoslowakischen Republik.
In: Loyalitäten in der Tschechoslowakischen Republik 1918ů1938. Politische, nationale und kulturelle Zugehörigkeiten. - (Ed. Wessel, M.S.). - München, Oldenbourg 2004. - S. 142-152.
[Loyalitäten in der Tschechoslowakischen Republik 1918ů1938. Politische, nationale und kulturelle Zugehörigkeiten. München (DE), 96.00.00 (EUR)]

116176 - MSU-R 20043102 CZ cze K
Šedivý, I.
Rakousko-Uhersko a jeho cesta k Sarajevu a k válce.
In: Mezinárodní terorismus ů nový nebo starý fenomén? Devadesát let od sarajevského atentátu. - Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku 2004. - S. 83-89.
[Devadesát let od sarajevského atentátu. Praha (CZ), 04.00.00 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116177 - MSU-R 20043103 CZ cze J
Šedivý, I.
První světová válka a zhroucení křesťanských hodnot.
Obzory, 1 [1] 9-15 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116178 - MSU-R 20043104 CZ cze R
Šedivý, I.
[Recenze].
Rec.: Ferguson, N.: Nešťastná válka. - Praha, 2004. 487 s.
Dějiny a současnost, 26 [3] 57 (2004).

116179 - MSU-R 20043105 CZ cze R
Šedivý, I.
[Recenze].
Rec.: Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526ů1918. - Praha, 2003. 555 s.
Dějiny a současnost, 26 [5] 62-63 (2004).

118989 - MSU-R 20043112 CZ cze C
Šedivý, I.
Občanská společnost a armáda v letech 1848-1849. Český případ.
In: Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. - Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně 2004. - S. 54-59.
[Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem (CZ), 03.05.29-03.05.31 (EUR)]

118990 - MSU-R 20043113 CZ cze M
Šedivý, I.
Gajdův puč aneb bylo nebylo.
In: České průšvihy, aneb, Prohry, krize, skandály a aféry českých dějiny let 1848-1989. - Praha, Barristel and Principal 2004. - S. 97-101.

119441 - MSU-R 20043115 CZ cze J
Šedivý, I. - Koldinská, M.
Budoucí historici učitelé, byznysmeni, novináři. Pro koho by měla být vysokoškolská výuka historie.
Dějiny ů teorie ů kritika, 1 [2] 325-330 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7090001

116117 - MSU-R 20043043 CZ cze R
Šťovíček, I.
[Recenze].
Rec.: Němeček, J.: Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace. - Praha, 2003. 374 s.
Archivní časopis, 53 [3] 236-238 (2004).

116079 - MSU-R 20043005 CZ cze J
Šťovíček, I. - Bílek, J.
Sedmdesát let archivního fondu Edvard Beneš. 1. část.
Archivní časopis, 53 [3] 173-195 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

116134 - MSU-R 20043060 CZ cze J
Šťovíček, I. - Bílek, J.
Sedmdesát let archivního fondu Edvard Beneš. 2. část.
Archivní časopis, 53 [4] 250-264 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

116167 - MSU-R 20043093 CZ cze C
Tomáš, F.
Všechno tam na vás čeká! K dějinám české osidlovací literatury let 1947ů1951.
In: Transfer, vyhnání, odsun v kontextu české literatury. Transfer Vetreibung Aussiedlung im Kontext der tschechischen Literatur. - Brno, Host 2004. - S. 76-86.
[Transfer, vyhnání, odsun v kontextu české literatury. Transfer Vetreibung Aussiedlung im Kontext der tschechischen Literatur. Vídeň (AT), 04.05.27-04.05.28 (EUR)]

116168 - MSU-R 20043094 CZ cze R
Tomáš, F.
[Recenze].
Rec.: Pavlát, L. (Ed.): Hilsnerova aféra a česká společnost 1899ů1999. - Praha, 1999. 223 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 650-652.

116118 - MSU-R 20043044 CZ cze B
Tomeš, J.
Průkopníci a pokračovatelé. Osobnosti v dějinách české sociální demokracie 1878-2003. Praha, Demos 2004. - 197 s.

116119 - MSU-R 20043045 CZ cze M
Tomeš, J.
Ohlédnutí za životem.
In: Paměti diplomata. - Praha, Torst 2004. - S. 513-524.

116120 - MSU-R 20043046 CZ cze H
Tomeš, J.
Básník a politik. Praha, Akropolis 2004. - 197 s.
[Viktor Dyk - básník a politik. Praha (CZ), 01.05.11 (CST)]

116121 - MSU-R 20043047 CZ cze B
Tomeš, J.
Masarykův sborník 11-12. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - 720 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116122 - MSU-R 20043048 CZ cze K
Tomeš, J.
Básník ve vírech politiky.
In: Básník a politik. - Praha, Akropolis 2004. - S. 57-67.
[Viktor Dyk - básník a politik. Praha (CZ), 01.05.11 (CST)]

116123 - MSU-R 20043049 CZ cze K
Tomeš, J.
Místa Dykova srdce.
In: Básník a politik. - Praha, Akropolis 2004. - S. 100-105.
[Viktor Dyk - básník a politik. Praha (CZ), 01.05.11 (CST)]

116124 - MSU-R 20043050 CZ cze K
Tomeš, J.
Od Spolku ke Společnosti.
In: Básník a politik. - Praha, Akropolis 2004. - S. 147-151.
[Viktor Dyk - básník a politik. Praha (CZ), 01.05.11 (CST)]

116125 - MSU-R 20043051 CZ cze K
Tomeš, J.
Tvůrce a člověk.
In: Básník a politik. - Praha, Akropolis 2004. - S. 153-155.
[Viktor Dyk - básník a politik. Praha (CZ), 01.05.11 (CST)]

116126 - MSU-R 20043052 CZ cze K
Tomeš, J.
Představitelé zakázaných českých politických stran ve stranách Národní fronty (1945-1948).
In: Na pozvání Masarykova ústavu 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 151-168.
[Třetí republika - demokracie ano či ne?. Praha (CZ), 04.03.04 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116127 - MSU-R 20043053 CZ cze R
Tomeš, J.
[Recenze].
Rec.: Masaryk, T.G.: Otázka sociální. I.-II. - Praha, 2000. 283, 300 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 574-575.

116129 - MSU-R 20043055 CZ cze R
Tomeš, J.
[Recenze].
Rec.: Polák, S.: TGM obrazem a slovem. TGM. His Life in Words and Pictures. - Praha, 2000. 131 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 604-605.

116130 - MSU-R 20043056 CZ cze R
Tomeš, J.
[Recenze].
Rec.: Opat, J.: T.G. Masaryk - Evropan, světoobčan. - Praha, 1999. 98 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 605-608.

116131 - MSU-R 20043057 CZ cze R
Tomeš, J.
[Recenze].
Rec.: Broklová, E.: Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost T.G. Masaryka. - Praha, 2001. 143 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 616-618.

116132 - MSU-R 20043058 CZ cze R
Tomeš, J.
[Recenze].
Rec.: Machovec, M.: T.G. Masaryk a naše státnost. - Praha, 2000. 45 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 612-613.

116133 - MSU-R 20043059 CZ cze R
Tomeš, J.
[Recenze].
Rec.: Bouček, J.: Jan Slavík. Příběh zakázaného historika. - Praha, 2002. 248 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 632-633.

116157 - MSU-R 20043083 CZ cze C
Vašek, R.
Němci a německá otázka v Masarykových anonymních článcích z roku 1922.
In: Češi a Němci v pojetí a politice T.G. Masaryka. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 183-195.
[Češi a Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka. Praha (CZ), 02.12.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116158 - MSU-R 20043084 CZ cze C
Vašek, R.
Edvard Beneš a jeho působení v zahraničních médiích v letech 1936ů1938.
In: Mnichovská dohoda ů cesta k destrukci demokracie v Evropě. - (Ed. Němeček, J.). - Praha, Karolinum 2004. - S. 303-311.
[Mnichovská dohoda ů cesta k destrukci demokracie v Evropě.. Praha ( CZ), 03.10.24-03.10.25 (EUR)]

116159 - MSU-R 20043085 CZ cze H
Vašek, R.
Na pozvání Masarykova ústavu 1. Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - 175 s.
[Na pozvání Masarykova ústavu. Praha (CZ), 03.10.24-04.03.04 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116160 - MSU-R 20043086 CZ cze M
Vašek, R.
Ke zprávě prezidenta Masaryka o zahraniční činnosti za první světové války, přednesené na zasedání ministerské rady dne 23. prosince 1918.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 402-423.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7090911

116161 - MSU-R 20043087 CZ cze J
Vašek, R.
Prezident Beneš a jeho veřejná činnost do roku 1938.
Masarykův lid, 10 [3] 22-25 (2004).

116162 - MSU-R 20043088 CZ cze K
Vašek, R.
Prezident Edvard Beneš ů nástin veřejné aktivity do roku 1938.
In: Na pozvání Masarykova ústavu 1. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 39-47.
[Edvard Beneš očima mladých badatelů. Praha (CZ), 03.10.27 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116

116163 - MSU-R 20043089 CZ cze R
Vašek, R.
[Recenze].
Rec.: Doubek, V. - Kučera, M. (Ed.): Korespondence T.G. Masaryk - Bedřich Hlaváč. - Praha, 2001. 334 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 587-588.

116164 - MSU-R 20043090 CZ cze R
Vašek, R.
[Recenze].
Rec.: Polák, S.: T.G. Masaryk. Za ideálem a pravdou. 1, 2. - Praha, 2000, 2001. 494, 499 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 589-591.

116165 - MSU-R 20043091 CZ cze R
Vašek, R.
[Recenze].
Rec.: Neudorflová, M.L. (Ed.): Charlotta G. Masaryková. - Praha, 2001. 246 s.
In: Masarykův sborník 11-12. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2004. - S. 645-646.

116166 - MSU-R 20043092 CZ cze U
Vašek, R.
Věda a armáda ů věda a válka (1914ů2004). 2 s.
[ Praha, 04.11.25-04.11.26 (K-EUR 16/3)]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11