ASEP

ÚKS - Ústav pro klasická studia

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

018791 - UKS-T 940057 CZ ita J
Bažant, J.
La classicitá nel centro dell'Europa.
Eirene, 31, [-] 151-165 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) 96202

037972 - UKS-T 970040 CZ eng R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Hölscher, T. / Monumenti statali e pubblico.
Listy filologické, 119 [1-4] 237 (1996).
Grant: IA96202

037973 - UKS-T 970041 CZ eng R
Bažant, J.
The Monument of C. Julius Zoilos.
Rec.: Smith, R. R. R. / The Monument of C. Julius Zoilos.
Listy filologické, 119 [1-4] 239-240 (1996).
Grant: IA96202

037977 - UKS-T 970045 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Betling, H. / Das Ende des Kunstgeschichte. Eine Revision nach zehn Jahren.
Listy filologické, 119 [1-4] 262-264 (1996).
Grant: IA96202

054130 - UKS-T 980006 CZ cze N
Bažant, J.
Pamětní tank a výtvarné umění 20. století.
Tvar, 7 [20] 6-7 (96.11.28).

054346 - UKS-T 980092 CZ cze R
Frolíková, A.
[Recenze].
Rec.: Oliva, P. / Řecko mezi Makedonií a Římem.
Rec.: Oliva, P.: Řecko mezi Makedonií a Římem.
Listy filologické, 119, 233-234 (1996).

054347 - UKS-T 980093 CZ cze J
Frolíková, A.
Cesta Františka Velišského do Řecka aneb o významu autopsie.
Auriga (Zprávy Jednoty klasických filologů), 38-39, 72-76 (1996).

054131 - UKS-T 980041 CZ cze T
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Tycho Brahe, Přístroje obnovené astronomie.
Rec.: Brahe, T. / Instauratae astronomiae mechanica.
Orig.: Brahe, T.: Instauratae astronomiae mechanica. Praha, KLP 1996. - 15+188 s.

039225 - UKS-T 970075 CZ eng B
Hadravová, A. - Hadrava, P. - Shackelford, J. R.
Tycho Brahe. Instruments of the Renewed Astronomy. Praha, KLP 1996. - 16+176 s.

054132 - UKS-T 980042 CZ eng T
Hadravová, A. - Hadrava, P. - Shackelford, J. R.
Tycho Brahe, Instruments of the Renewed Astronomy. Revised and commented English Translation (Raeder et al. 1946).
Rec.: Braho, T. / Instauratae astronomiae mechanica.
Orig.: Braho, T.: Instauratae astronomiae mechanica. Praha, KLP 1996. - 15+175 s.

054514 - ASU-R 980065 CZ eng B
Hadravová, A. - Hadrava, P. - Shackelford, J. R.
Tycho Brahe, instruments of the renewed astronomy. Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1996. - xv, 175 s.

039224 - UKS-T 970074 CZ cze B
Hadravová, A. - Hadrava, P. - Svobodová, D.
Tycho Brahe. Přístroje obnovené astronomie. 1. vyd. Praha, KLP 1996. - 16+190 s.

054513 - ASU-R 980064 CZ cze B
Hadravová, A. - Hadrava, P. - Svobodová, A.
Tycho Brahe, přístroje obnovené astronomie. Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1996. - xv, 188 s.

033564 - FLU-F 960089 BE fre C
Herold, V. - Spunar, P.
L'Université de Prague et la rôle des disputations de quolibet a sa faculté des Arts a la fin du 14e et au début du 15e siecle.
In: Compte rendu. Soixante-neuvieme session annuelle du Comité. - Bruxelles, Secretariat administratif de l Uai, Palais des Académies 1996. - S. 27-39.
[Session annuelle du Comité /79./. Prague (CZ), 95.06.11-95.06.17]
Grant: IAA809107

037971 - UKS-T 970039 CZ ger R
Kepartová, J.
Frauenthematik im Blickfeld.
Rec.: Bauman, R. A. - Taaffe, L. K. - Cameron, A. - Kytzler, B. / Women and Politics in Ancient Rome. - Aristophanes & Women - Images of Women in Antiquity - Frauen der Antike.
Listy filologické, 119 [1-4] 229-230 (1996).

036190 - A-Z 960082 CZ cze Bx
Kostlán, A. - Čornej, P. - Čornejová, I. - Charvát, P. - Charvátová, K. - Kepartová, J.
Dějiny evropské civilizace. Praha, Paseka 1996. - 376 s. - ().

037969 - UKS-T 970036 CZ cze/lat J
Kroupa, J. K.
Úplný exemplář díla Venceslai Rokycanski Feriarum poeticarum libelli tres (Dresden 1609).
Listy filologické, 119 [1-4] 169-170 (1996).
Grant: GA405/93/2137

054344 - UKS-T 980084 CZ eng J
Kurzová, H.
The Future in Central European Languages and Latin Futures and Imperfects: Ingressivity and Imperfectivity.
Listy filologické, 119, 4-18 (1996).
Grant: Research Support Scheme of the Open Society Institute(CZ) 831/91

054345 - UKS-T 980086 CZ ger J
Kurzová, H.
Mitteleuropa als Sprachareal.
Germanistica Pragensia, 13, 57-73 (1996).
Grant: Research Support Scheme of the Open Society Institute(CZ) 831/91

037979 - UKS-T 970047 CZ cze/lat B
Martínková, D. - Businská, H. - Martínek, J.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Carmina Selecta. Praha, Aula 1996. - 184 s. - ().

037913 - UKS-T 970010 PL pol J
Spunar, P.
Sw. Wojciech a Praga.
Studia Warminskie, 1993,30, [-] 37-44 (1996).

037974 - UKS-T 970042 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Saitta, B. / La "civilitas" di Teoderico. Rigore amministrativo, "toleranza" religiosa e recupero dell'antico nell'Italia ostrogota.
Listy filologické, 119 [1-4] 251 (1996).

037975 - UKS-T 970043 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Kolln, H. / Die Wenzelslegende des Mönchs Christian.
Listy filologické, 119 [1-4] 253-255 (1996).

037976 - UKS-T 970044 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: Ehlert, T. - Nelles, R. / Haushalt und Familie in Mittelalter und früher Neuzeit. Vorträge eines interdisziplinären Symposions vom 6.-9. Juni 1990 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität Bonn
Listy filologické, 119 [1-4] 256 (1996).

037978 - UKS-T 970046 CZ cze R
Spunar, P.
[Recenze].
Rec.: -, - / Filosofický slovník.
Listy filologické, 119 [1-4] 264-265 (1996).

039223 - UKS-T 970073 CZ cze B
Spunar, P.
Znovu k nápisům na faře a v kostele sv. Michala na Starém Městě pražském.
In: In memoriam Josefa Macka (1922-1991). - (Ed. Polívka, M.; Šmahel, F.). - Praha, Historický ústav AV ČR 1996. - S. 77-86.

018792 - UKS-T 940058 CZ cze N
Stehlíková, E.
Desmi, Centrum v Athénách a konference Překlad antického řeckého dramatu do všech jazyků světa.
Divadelní revue, [1] 73-75 (1996).

018793 - UKS-T 940061 CZ eng/fre J
Stehlíková, E.
The First Moravian Stage - Past and Present.
Czech Theatre, [11] 5-11 (1996).

018794 - UKS-T 940054 CZ cze J
Stehlíková, E.
Proč bych měl tančit?
Souvislosti, [1] 6-10 (1996).

018795 - UKS-T 940055 CZ cze J
Stehlíková, E.
Hra o ctnostech Hildegardy z Bingen.
Divadelní revue, [1] 32-38 (1996).

031092 - UKS-T 960047 CZ cze B
Stehlíková, E.
Řecké divadlo Periklovy doby.
In: Sofoklés. Oidipús vladař. - Praha, Národní divadlo 1996. - S. 11-17.

031093 - UKS-T 960049 CZ cze B
Stehlíková, E.
Sofoklova divadelní kariéra.
In: Sofoklés. Oidipús vladař. - Praha, Národní divadlo 1996. - S. 23-26.

031094 - UKS-T 960050 CZ cze B
Stehlíková, E.
Řecká tragédie, mýtus a Oidipús král.
In: Sofoklés. Oidipús vladař. - Praha, Národní divadlo 1996. - S. 29-35.

031095 - UKS-T 960051 CZ cze B
Stehlíková, E.
Sofoklés po česku.
In: Sofoklés. Oidipús vladař. - Praha, Národní divadlo 1996. - S. 44-49.

036926 - UKS-T 960077 CZ cze B
Stehlíková, E.
Sofoklés.
In: Sofoklés. Oidipús vladař. - Praha, Národní divadlo 1996. - S. 19-20. - ().

037910 - UKS-T 970001 CZ cze J
Stehlíková, E.
Nejstarší známý středověký quasidramatický text.
Divadelní revue, - [4] 79-81 (1996).

037911 - UKS-T 970002 CZ cze J
Stehlíková, E.
Červená pěticípá hvězda nad prázdnou židlí. (Rf. Just a kol., Česká divadelní kultura 1945-1989).
Divadelní revue, - [4] 69-73 (1996).

037912 - UKS-T 970004 CZ cze J
Stehlíková, E.
Václav Königsmark tady a teď.
Divadelní noviny, - [22] 3 (1996).

037980 - UKS-T 970003 CZ cze J
Stehlíková, E.
Zpráva pro Václava. Rozbor Krobotovy inscenace Oidipa krále v Národním divadle.
Revolver Revue a Kritická Příloha, - [6] 94-100 (1996).

054348 - UKS-T 980114 CZ cze N
Stehlíková, E.
Chvála dramaturgů.
Lidové noviny. Národní VI112, 2 (96.11.16).

031091 - UKS-T 960001 CZ cze J
Svatoš, M.
Misionář Antonín Koniáš T.J. - služebník Boží či Ďáblův?
Dějiny a současnost, 18 [2] 14-19 (1996).
Grant: GA405/93/2137

037967 - UKS-T 970034 CZ cze J
Svatoš, M.
Řádové sliby jezuitů Friedricha Bridela a Bohuslava Balbína.
Listy filologické, 119 [1-4] 162-167 (1996).

037968 - UKS-T 970035 CZ cze/lat J
Svatoš, M.
Necrologium P. Albrechta Chanovského.
Listy filologické, 119 [1-4] 168 (1996).

037970 - UKS-T 970038 CZ cze J
Svatoš, M.
O P. Antonínu Koniášovi S. J. a doc. PhDr. JUDr. Jiřím Bílém, CSc., to jest: O práci misionářově v 18. století a práci historikově ve 20. století.
Listy filologické, 119 [1-4] 178-202 (1996).

054290 - UKS-T 980066 CZ cze B
Svatoš, M.
Romantický plášť zázraku barokního světce.
In: Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury. K 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. - (Ed. Vlnas, V.; Sekyrka, T.). - Praha, Národní galerie v Praze 1996. - S. 327-332. - ().
Grant: GA405/93/2137

054342 - UKS-T 980076 CZ cze N
Svatoš, M.
Gratias agimus, Alta Muta, neboli Díky, Vysoké Mýto.
Literární noviny, 7 [51-52] 11 (1996).

054343 - UKS-T 980077 CZ cze N
Svatoš, M.
Ohlédnutí za seminářem "Jezuité v Čechách".
Týdeník Rozhlas, 6 [52] 21 (1996).

039221 - UKS-T 970069 CZ cze J
Šedinová, H.
Drahokamy na svatováclavské koruně.
Kámen, 3 [2] 161-170 (1996).

039222 - UKS-T 970070 CZ fre C
Šedinová, H.
Terminologie latine médievale de minéralogie et langues orientales.
In: Ibrahim ibn Ya'qub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D. Proceedinds of the International Colloquy 25-29 April 1994. - (Ed. Charvát, P.; Prosecký, J.). - Praha, Orientální ústav 1996. - S. 115-126.
[Ibrahim ibn Ya'qub at-Turushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D.. Praha (CZ), 94.04.25-94.04.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/0359

037966 - UKS-T 970012 CZ eng J
Šubrt, J.
Four Czech Studies on Classical Literature.
Eirene, - [32] 24-30 (1996).
Grant: IAA00625020

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11