ASEP

ÚTAM - Ústav teoretické a aplikované mechaniky

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

057046 - UTAM-F 980052 RIV CZ eng C
Bartoš, F. - Drdácký, M. - Kratěna, J. - Lesák, J.
Optical Methods in Research of Plated Thin-Walled Structures.
In: Proceedings of the International Conference on ExperimentalModel Research and Testing of Thin-Walled Stuctures.Part 2-Experimental Methods. - (Ed. Drdácký, M.; Pekoz, T.). - Praha/Telč, - 1997. - S. 53-60.
[Experimental Model Research and Testing of Thin-Walled Structures. Praha/Telč (CZ), 97.05.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1635

044475 - UTAM-F 970046 CZ cze C
Boháč, J. - Feda, J.
Poruchy svahů jámové skládky.
In: 25. konference Zakládání staveb Brno. - Brno, Kongresové centrum Brno 1997. - S. 106-109.
[Konference Zakládání staveb Brno /25./. Brno (CZ), 97.11.11-97.11.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/1053

044476 - UTAM-F 970047 CZ cze C
Boháč, J. - Feda, J.
Kontrola hutnění statickou penetrací a přímou metodou.
In: Mezinárodní seminář Polní geotechnické metody. - Ústí nad Labem, AZ Consult 1997. - S. 16-21.
[Mezinárodní seminář Polní geotechnické metody /17./. Ústí nad Labem (CZ), 97.09.25-97.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/1053

055050 - UTAM-F 980070 IT eng C
Botta, G. - Cavaliere, M. - Viani, S. - Pospíšil, S.
Effects of hostile terrains on wind turbine performances and loads: The Acqua Spruzza experience.
In: Proceedings of the 2nd European & African Conference on Wind Engineering. - (Ed. Solari, G.). - Padova, SGE 1997. - S. 625-632.
[EACWE /2./. Genova (IT), 97.06.22-97.06.26]

044452 - UTAM-F 970023 CZ eng C
Brož, P. - Novák, M. - Škaloud, M.
Cumulative damage and failure of steel plate girders.
In: Ocelové konstrukce a mosty '97. Sborník. - (Ed. Melcher, J.; Skyva, J.). - Brno, VUT Brno 1997. - S. 1/9-1/16.
[Česko-slovenská mezinárodní konference Ocelové konstrukce a mosty /18./. Brno (CZ), 97.05.28-97.05.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/0002

057038 - UTAM-F 980016 CZ cze J
Drdácký, M.
Dřevo-staronová surovina a stavební materiál.
Materiály pro stavbu, 3 [1] 27-29 (1997).

057039 - UTAM-F 980017 CZ cze C
Drdácký, M.
Problémy ochrany a rozvoje Telče.
In: Sborník příspěvků přednáškového cyklu SÚPP Praha. - Praha, SÚPP Praha 1997. - S. 4.
[Problémy ochrany a rozvoje Telče. Praha (CZ), 97.05.05-97.06.06]

057040 - UTAM-F 980018 CZ cze J
Drdácký, M.
Zabezpečení budov proti degradaci.
Materiály pro stavbu, 3 [4] 50-53 (1997).

057043 - UTAM-F 980049 CZ cze C
Drdácký, M.
Plán ochrany (zachování) a zhodnocení historické podstaty města.
In: Sborník semináře Asociace pro urbanismus a územní plánování. - Čelákovice, Asociace pro urbanismus a územní plánování 1997. - S. 27-30.
[Proměny městských center. Čelákovice (CZ), 96.10.18-96.10.19]

057044 - UTAM-F 980050 RIV CZ eng C
Drdácký, M.
Wood Products in Structures and Society - A Task for Interdisciplinary Scientific Approach.In Restoration of Forests-Environmental Challenges in Central and Eastern Europe.
In: Restoration of Forests - Environment Challenges in Central and Eastern Europe. - (Ed. Gutkowski, R.; Winnicki, T.). - Dodrecht/Boston/London, Kluwer Academic Publishers 1997. - S. 239-250.
[Environmental Challenges in Central and Eastern Europe. Dodrecht ( CZ), 96.07.15-96.07.19]

057047 - UTAM-F 980053 RIV CZ eng C
Drdácký, M.
On Experimental Research of Local Problems of Thin-Walled Structures.
In: Experimental Model Research and Testing of Thin-Walled Structures.Part 4. - (Ed. Drdácký, M.; Pekoz, T.). - Praha/Telč, - 1997. - S. 245-250.
[International Conference on Experimental Model Research and Testing of Thin-Walled Structures.. Praha/Telč (CZ), 97.05.05]

057041 - UTAM-F 980025 CZ cze V
Drdácký, M. - Bartoš, F.
Zkoušky styčníků rámového lešení. Praha, ÚTAM 1997. - 42 s.

057042 - UTAM-F 980026 CZ cze V
Drdácký, M. - Bartoš, F.
Experimentální vyšetřování rámového lešení. Praha, ÚTAM 1997. - 44 s.

057045 - UTAM-F 980051 RIV CZ eng C
Drdácký, M. - Bartoš, F.
Techniques for Preparation of Physical Models of Thin-Walled Structures.
In: Proceedings of the International Conference on ExperimentalModel Research and Testing of Thin-Walled Structures.Part1-Physical Models in Conceptual Design. - (Ed. Drdácký, M.; Pekoz, T.). - Praha-Telč, - 1997. - S. 45-52.
[Experimental Model Research and Testing of Thin-Walled Structures. Praha-Telč (CZ), 97.05.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1635

057049 - UTAM-F 980055 RIV CZ eng C
Drdácký, M. - Kratěna, J.
Experimental Techniques in Forensic Engineering and Fallure Analysis of Thin-Walled Structures.
In: Proceedings of the International Conference on ExperimentalModel Research and Testing of Thin-Walled Structures.Part 7. - (Ed. Drdácký, M.; Pekoz, T.). - Praha/Telč, - 1997. - S. 383-390.
[International Conference on Experimental Model Research andTesting of Thin-Walled Structures.. Praha/Telč (CZ), 97.05.05]

057048 - UTAM-F 980054 RIV CZ eng C
Drdácký, M. - Wald, F.
Experiments, the Background of the Facade Scaffoldings Modelling.
In: Proceedings of the International Conference on Experimental Model Research and Testing of Thin-Walled Structures. Part 6. - (Ed. Drdácký, M.; Pekoz, J.). - Praha/Telč, - 1997. - S. 313-318.
[International Conference on Experimental Model Researchand Testing of Thin-Walled Structures.. Praha/Telč (CZ), 97.05.05]

044473 - UTAM-F 970044 CZ eng C
Feda, J.
Model foundations on the granular subsoils.
In: Sborník 3.geotechnické konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava, STU Bratislava 1997. - S. 73-77.
[Geotechnícka konferencia s medzinárodnou účasťou /3./. Bratislava ( SK), 97.09.18-97.09.19]

044474 - UTAM-F 970045 CZ cze C
Feda, J.
Bilineární obálky pevnosti zemin.
In: 25. konference Zakládání staveb Brno. - Brno, Kongresové centrum Brno 1997. - S. 12-15.
[Konference Zakládání staveb Brno /25./. Brno (CZ), 97.11.11-97.11.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/1053

044478 - UTAM-F 970049 NL eng C
Feda, J.
Axiomatic background of soil mechanics.
In: Proceedings of the 14. International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. - Rotterdam, Balkema 1997. - S. 95-98.
[International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering /14./. Hamburg (DE), 97.09.06-97.09.12]
Grant: IAA2071501

044479 - UTAM-F 970050 TH eng C
Feda, J.
Lessons from the loading tests of piles.
In: Proceedings of the 30th Anniversary Symposium Bangkok. - Bangkok, - 1997. - S. 90-123.
[Anniversary Symposium of the South-East Asian Geotechnical Society /30./. Bangkok (TH), 97.11.03-97.11.07]

044483 - UTAM-F 970055 CZ eng J
Feda, J.
Time-dependent uniaxial compression of a granulated clay.
Engineering Mechanics, 4 [3] 191-200 (1997).

044486 - UTAM-F 970058 CZ cze V
Feda, J.
GA ČR 103/97/1053 - Výzkumná zpráva 1997. Praha, ÚTAM AV ČR 1997. - 16 + 27 obr. s.
Grant: GA103/97/1053

056934 - UTAM-F 980115 RIV CN eng C
Feda, J.
Double-Porosity Geomaterials.
In: Proceedings 10th ARC SMFE. - Beijing, International Academic Publishers 1997. - S. 111-112.
[Asian Reg. Conf. SMFE /10./. Beijing (CN), 97.08.29-97.09.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0087

044477 - UTAM-F 970048 NL eng C
Feda, J. - Boháč, J.
Collapsible behaviour of granulated clay.
In: Proceedings of the 14. International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. - Rotterdam, Balkema 1997. - S. 287-290.
[International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering /14./. Hamburg (DE), 97.09.06-97.09.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0087

056933 - UTAM-F 980114 RIV ZA eng C
Feda, J. - Boháč, J.
Mechanical Properties of Clayey Mining Waste in North-Western Bohemia.
In: Proceedings 2nd International Conference Min. Indust. Waste Management. - Johannesburg, SAICE 1997. - S. 9.
[Int. Conference Min. Indust. Waste Management /2./. Johannesburg ( ZA), 97.06.02-97.06.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/1053

044484 - UTAM-F 970056 NL eng C
Feda, J. - Juranka, P. - Pachta, V. - Krásný, J. - Masopust, J.
Design of axially loaded piles - Czech practice.
In: Design of Axially Loaded Piles - European Practice. - (Ed. De Cock, F.; Legrand, C.). - Rotterdam, Balkema 1997. - S. 83-99.
[Design of Axially Loaded Piles - European Practice. Brusel (BE), 97.04.17-97.04.18]

044440 - UTAM-F 970011 SIGLE CZ cze Cz
Fiala, Z. - Zemánková, J.
Vliv konečné tloušťky sendvičové vložky na hnací sílu trhliny v bimateriálovém rozhraní; analýza stability okraje rozhraní.
In: Inženýrská mechanika '97. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - S. 17-22.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]

044468 - UTAM-F 970039 FR eng C
Fiala, Z. - Zemánková, J.
Problems in determination of interfacial fracture toughness by Brazil nut specimen.
In: Mechanical Behaviour of Adhesive Joints (Analysing, Testing and Design). - Paris, Editions Pluvalis 1997. - S. 93-104.
[Colloquium of the European Mechanics Society EUROMECH /358./. Nevers (FR), 97.09.04-97.09.06]
Grant: IAA2071503

044437 - UTAM-F 970008 CZ cze Cz
Fischer, O.
Některé problémy navrhování seismicky odolných konstrukcí.
In: Inženýrská mechanika '97. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - S. 55-60.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]

056299 - UTAM-F 980073 GB eng C
Fischer, O. - Pirner, M.
Monitoring Stresses in GRP Extension of the Prague TV Tower.
In: Proceedings of DAMAS~97. Structural Damage Assessment Using Advanced Signal Processing Procedures. - (Ed. Dulieu-Smith, J.M.; Staszewski, W.J.; Worden, K.). - Sheffield, University of Sheffield 1997. - S. 451-460.
[DAMAS~97. Sheffield (GB), 97.06.30-97.07.02]
Grant: GV103/96/KO34

056300 - UTAM-F 980074 SG eng C
Fischer, O. - Pirner, M. - Krejčí, H.
Collapse of a Spatial Lattice System of Shelves.
In: Proceedings of the IASS International Symposium~97 on Shell and Spatial Structures. - (Ed. Chiew, S.P.). - Singapore, Nanyang Technological University Singapore 1997. - S. 255-260. - ().
[IASS-International Symposium ~97. Singapore (SG), 97.11.10-97.11.14]
Grant: GV103/96/KO34

044447 - UTAM-F 970018 CZ cze C
Frýba, L.
Posuzování ortotropních mostovek železničních mostů na únavu.
In: Ocelové konstrukce a mosty '97. Sborník. - (Ed. Melcher, J.; Skyva, J.). - Brno, VUT Brno 1997. - S. 4/15-4/20.
[Česko-slovenská mezinárodní konference "Ocelové konstrukcea mosty '97" /18./. Brno (CZ), 97.05.28-97.05.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/0139

044464 - UTAM-F 970035 IT eng C
Frýba, L.
Continuous welded rail on railway bridges.
In: World Congress on Railway Research. Proceedings. - Florencie, - 1997. - S. 99-105.
[World Congress on Railway Research WCRR'97. Florencie (IT), 97.11.16-97.11.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/0139

044465 - UTAM-F 970036 GB eng C
Frýba, L. - Pirner, M.
Loading tests and monitoring of bridges.
In: Innovation in Civil and Structural Engineering. - (Ed. Topping, B. H. V.; Leeming, M. B.). - Edinburgh, Civil-Comp Press 1997. - S. 367-373.
[The Mouchel Centenary Conference on Innovation in Civil and Structural Engineering. Cambridge (GB), 97.08.19-97.08.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/0139GV103/96/K034

044457 - UTAM-F 970028 GB eng C
Frýba, L. - Yoshikawa, N.
The worst case estimation of the dynamic response of a beam based on convex model of uncertain foundation.
In: Computational Methods and Experimental Measurements VIII. - (Ed. Anagnostopoulos, P.; Carlomagno, G. M.; Brebbia, C. A.). - Southampton, Computational Mechanics Publications 1997. - S. 223-232.
[International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements CMEM 97 /8./. Rhodes (GR), 97.05.00]

044446 - UTAM-F 970017 DE eng C
Gajdoš, L.
Experimental investigation into the effect of corrosion pits on the fatigue life.
In: Methods of Experimental Mechanics to Guarantee Quality, Economy and Safety of Products and Structures. - Bad Honnef, Bergische Universität Wuppertal 1997. - S. 17/1-17/2.
[Bilateral German-Czech Symposium on Experimental Mechanics. Bad Honnef (DE), 97.04.21-97.04.25]

044431 - UTAM-F 970002 SIGLE CZ cze C
Gajdoš, L. - Srnec, M.
Pevnostní problémy částí trub poškozených korozí pod napětím.
In: Spolehlivost vysokotlakých plynovodů po dlouhé době provozu. - Praha, Český plynárenský a naftový svaz 1997. - S. 7/1-7/8.
[Mezinárodní kolokvium "Spolehlivost vysokotlakých plynovodů po dlouhé době provozu" /6./. Praha (CZ), 97.03.11-97.03.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1320

076287 - UTAM-F 20000003 RIV SIGLE CZ cze J
Gajdoš, L.
Korozní praskání vysokotlakých plynovodů z pohledu lomové mechaniky.
Plyn, 77 [12] 275-277 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071601

076288 - UTAM-F 20000004 RIV SIGLE SK eng J
Gajdoš, L.
Fracture Assessment of the Pipe with a Port-through Slit Subjected to Internal Pressure Fluctuation.
Materials Engineering, 4 [9] 53-60 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071601

076289 - UTAM-F 20000005 RIV SIGLE HR eng C
Gajdoš, L.
Application of Fracture Mechanics to Stress Corrosion Cracking.
In: Experimental Methods in Solid Mechanics. - (Ed. Jecič, M.). - Poreč, Danubia 1997. - S. 66-67.
[Danubia-Adria Symposium /14./. Poreč (HR), 97.09.10-97.09.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1320

056935 - UTAM-F 980141 RIV SK eng C
Herle, I.
Hypoplastic Model in Soil-Structure Interaction.
In: Proc. 3rd Inter. Geotechnical Conf. Soil-Structure Interaction. - Bratislava, STU 1997. - S. 15-20.
[Int. Geotechnical Conf. Soil-Structure Interaction /3./. Bratislava (SK), 97.11.10]

056936 - UTAM-F 980142 RIV DE ger B
Herle, I.
Hypoplastizita"t und Granulometrie Einfacher Korngeru"ste. (Ed. Herle, I.). - Karlsruhe, Universita"t Fridericiana 1997. - 123 s.

056937 - UTAM-F 980143 RIV CZ eng C
Herle, I.
On Parameters for Geotechnical Calculations.
In: Proc. 25.Konference zakládání staveb. - Brno, Dům techniky 1997. - S. 16-19.
[Konference zakládání staveb /25./. Brno (CZ), 97.11.11]

056938 - UTAM-F 980144 RIV JP eng C
Herle, I. - Tejchman, J.
Effect of Grain Size and Pressure Level on Bearing Capacity of Footings on Sand.
In: Deformation and Progressive Failure in Geomechanics. - (Ed. Asaoka, A.; Adachi, T.; Oka, F.). - Rotterdam, Pergamon 1997. - S. 781-786.
[IS-Nagoy 97:Deformation and Progressive Failure in Geomechanics. Nagoya (JP), 97.10.06]

044441 - UTAM-F 970012 SIGLE CZ cze Cz
Hlaváček, M.
Analytické vyjádření tloušťky kapalinového filmu v inverzních stacionárních rovinných problémech lubrikace.
In: Inženýrská mechanika '97. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - S. 143-146.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]

044490 - UTAM-F 970062 CH eng J
Hlaváček, M.
A central film thickness formula for elastohydrodynamic lubrication of cylinders with soft incompressible coatings and a non-Newtonian piecewise power-law lubricant in steady rolling motion.
Wear, 205, 20-27 (1997).
Grant: IAA2071502
[Impact factor:0.529(91) 0.472(92) 0.627(93) 0.580(94) 0.711(95) 0.777(96) 0.686(97) 0.602(98) 0.838(99) 0.698(00) 0.995(01) 0,792(02) 1.046(03) ]

076338 - UTAM-F 20000066 CZ cze B
Hořejší, J. - Pirner, M.
Osobnosti stavební mechaniky. (Ed. Hořejší, J.; Pirner, M.). - Praha, Glos 1997. - 282 s.

044489 - UTAM-F 970061 US eng J
Hristova, J. - Minster, J.
Effect of a filler on the long-term mechanical behavior of an epoxy matrixi mineral particle composite.
Polymer Composites, 18 [2] 232-236 (1997).
Grant: Scientific Investigation Fund(BG) TN 305/93

044456 - UTAM-F 970027 CZ eng C
Jíra, J. - Jírová, J.
Stress analysis of contact of femur and collar of total hip-joint endoprosthesis.
In: Proceeding of the 35th International Conference on Experimental Stress Analysis (EAN'97). - (Ed. Hrabovský, M.). - Olomouc, UP Olomouc 1997. - S. 135-138.
[International Conference on Experimental Stress Analysis /35./. Olomouc (CZ), 97.06.04-97.06.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/0268

055047 - UTAM-F 980066 UM eng C
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M.
Experimental stress analysis of hip-joint endoprosthesis made of carbon composite.
In: Proceedings of 4th International Conference on Composites Engineering. - Big Island of Hawaii, - 1997. - S. 493-494.
[International Conference on Composites Engineering /4./. Big Island of Hawaii (UM), 97.07.06-97.07.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/0268

044472 - UTAM-F 970043 CZ eng C
Jíra, J. - Jírová, J. - Micka, M. - Němec, J.
Complex method for assessment of acceptance of corrosive defects in wall of high-pressure pipeline.
In: Proceedings of the International Conference "Carrying capacity of steel shell structures (Fracture, Stability, Fatigue, Life-time)". - (Ed. Křupka, V.; Schneider, P.). - Brno, Institute of Applied Mechanics Ltd.-Vítkovice, TU Brno 1997. - S. 277-283.
[International Conference on Carrying Capacity of Steel Shell Structures. Brno (CZ), 97.10.01-97.10.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/0729

055046 - UTAM-F 980065 DE eng C
Jíra, J. - Jírová, J. - Smetana, V.
Strain gauge measurement of stress state of elements of total hip-joint replacement.
In: Proceedings of 6. Bilateral German/Czech Symposium. - Bad Honnef, - 1997. - S. 13-14.
[Bilateral German/Czech Symposium /6./. Bad Honnef (DE), 97.04.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/0268

055048 - UTAM-F 980067 UM eng C
Jírová, J. - Jíra, J. - Micka, M.
Local stress state at bone with osteosynthetic clamp.
In: Proceedings of 4th International Conference on Composites Engineering. - Big Island of Hawaii, - 1997. - S. 491-492.
[International Conference on Composites Engineering /4./. Big Island of Hawaii (UM), 97.07.06-97.07.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/0268

044434 - UTAM-F 970005 SIGLE CZ cze Cz
Kafka, V.
Materiály s tvarovou pamětí ve světě, v republice a v ÚTAM AV ČR.
In: Inženýrská mechanika '97. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - S. 37-48.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/1255

055044 - UTAM-F 980063 DE eng J
Kafka, V.
Localization of plastic deformation: Mesomechanical energetic interpretation and modeling.
Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), 77 [S 1] 147-148 (1997).
Grant: IAA271404

037113 - UTAM-F 960033 DE eng B
Kafka, V. - Jírová, J.
Mesomechanical modelling of living soft tissues.
In: Ligaments and Ligamentoplasties. - (Ed. L'Hocine, Y.). - Berlin, Springer 1997. - S. 99-113.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/1708IAA271404

076290 - UTAM-F 20000006 RIV SIGLE CZ eng J
Korouš, J. - Fiala, Z. - Bielak, O.
Numerical Computation of Quantities of Two-parameter Fracture Mechanics for a TDCB Specimen.
Engineering Mechanics, 4 [2] 87-93 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/95/1433

044433 - UTAM-F 970004 CZ cze Cz
Koudelka, P.
Podobnost zrnitých materiálů se smykovou pevností.
In: Inženýrská mechanika '97. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - S. 123-128.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]

056941 - UTAM-F 980185 RIV CZ cze C
Koudelka, P.
Podobnost zrnitých materiálů se smykovou pevností.
In: Sborník Inženýrská mechanika 97. - Žďár n.Sázavou, ŽĎAS 1997. - S. 123-128.
[Engineering Mechanics 97. Svratka (CZ), 97.05.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/0702

076295 - UTAM-F 20000025 RIV SIGLE SK cze C
Kratěna, J.
Havárie ocelových střešních konstrukcí hal velkého rozpětí.
In: Seminár zborník prednašok "Patologia stavieb". - (Ed. Jasečko, D.). - Trenčín, Ludoprint Trenčín 1997. - S. 74-80.
[Patologia stavieb. Tatranská Lomnica-Stará Lesná (SK), 97.09.04-97.09.05]

044450 - UTAM-F 970021 CZ eng C
Křístek, V. - Škaloud, M.
Some special problems in the shear lag behaviour of steel box girders.
In: Ocelové konstrukce a mosty '97. Sborník. - (Ed. Melcher, J.; Skyva, J.). - Brno, VUT Brno 1997. - S. 1/51-1/56.
[Ocelové konstrukce a mosty '97. Brno (CZ), 97.05.28-97.05.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/0074

044485 - UTAM-F 970057 CZ cze V
Landa, M. - Zemánková, J. - Převorovský, Z. - Ježdík, R.
Analýza zdrojů akustické emise na bimateriálovém rozhraní (Z-1232/97). Praha, ÚT AV ČR 1997. - 80 s.

044438 - UTAM-F 970009 CZ eng C
Marek, P.
Application of simulation based reliability assessment.
In: Inženýrská mechanika '97. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - S. 93-96.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GV103/96/K034

044470 - UTAM-F 970041 US eng C
Marek, P.
Analysis of variables and their interaction using simulation technique (Tutorial session).
In: Computing in Civil Engineering. Proceedings of the 4th Congress held in conjunction with A/E/C systems'97. - (Ed. Adams, T. M.). - Philadelphia, American Society of Civil Engineers 1997. - S. 161-168.
[Computing in Civil Engineering. Philadelphia (US), 97.06.16-97.06.18]
Grant: GV103/96/K034

055045 - UTAM-F 980064 CZ cze J
Marek, P.
Ověření spolehlivosti ocelové konstrukce pravděpodobnostním výpočtem. Část 1 - Úvodní příklady.
Stavební obzor, 6 [10] 289-292 (1997).
Grant: GV103/96/K034

076293 - UTAM-F 20000018 RIV SIGLE CZ cze C
Marek, P.
Poznámky ke kvalitativnímu zdokonalení posudku spolehlivosti ocelových konstrukcí.
In: Konference ocelových konstrukcí. - (Ed. Skýva, J.). - Hustopeče, Mostárna Hustopeče 1997. - S. 41-51.
[Celostátní konference ocelových konstrukcí. Hustopeče (CZ), 96.12.05]

076294 - UTAM-F 20000019 RIV SIGLE LT eng C
Marek, P.
Simulation-Based Reliability Assessment Tutorial Lecture.
In: 5th International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques. - (Ed. Vainiuna, P.). - Vilnius, VTU 1997. - S. 28-33.
[International Conference Modern Building Materials, Structures and Techniques.. Vilnius (LT), 97.05.21-97.05.24]

044480 - UTAM-F 970051 FR fre J
Marek, P. - de Almeida, A. - Guštar, M.
Evaluation par une méthode de Monte-Carlo de la fiabilité des structures métalliques soumises ä un incendie.
Construction Métallique, 34 [2] 19-32 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0562GV103/96/K034

044481 - UTAM-F 970052 CZ cze J
Marek, P. - Guštar, M.
Od metody dílčích součinitelů k pravděpodobnostnímu posudku spolehlivosti konstrukcí.
Stavební obzor, 6 [2] 38-40 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0562GV103/96/K034

055051 - UTAM-F 980107 JP eng C
Marek, P. - Guštar, M. - Teplý, B. - Novák, D. - Keršner, Z.
Sensitivity analysis in simulation-based reliability assessment of structures.
In: ICOSSAR'97. - Kyoto, Kyoto University 1997. - S. -.
[International Conference on Structural Safety and Reliability /7./. Kyoto (JP), 97.11.24-97.11.28]

076292 - UTAM-F 20000017 RIV SIGLE CZ cze C
Marek, P. - Krejsa, M.
Poznámky k vývoji norem pro navrhování ocelových konstrukcí.
In: Konference ocelových konstrukcí. - (Ed. Teplý, J.). - Hustopeče, Mostárna Hustopeče 1997. - S. 6-11.
[Celostátní konference ocelových konstrukcí. Hustopeče (CZ), 97.12.04]

044471 - UTAM-F 970042 CZ eng C
Marek, P. - Náprstek, J. - Tung, A. T. Y.
Simulation-based carrying capacity assessment of a steel tubular structure.
In: Proceedings of the International Conference "Carrying capacity of steel shell structures (Fracture, Stability, Fatigue, Life-time)". - (Ed. Křupka, V.; Schneider, P.). - Brno, Institute of Applied Mechanics Ltd.-Vítkovice, TU Brno 1997. - S. 290-295.
[International Conference on Carrying Capacity of Steel Shell Structures. Brno (CZ), 97.10.01-97.10.03]
Grant: GA ČR(CZ) GV103/96/K034

044449 - UTAM-F 970020 CZ cze C
Marek, P. - Vlk, M. - Guštar, M.
Kvalitativní vývoj posudku spolehlivosti ocelových konstrukcí.
In: Ocelové konstrukce a mosty '97. Sborník. - (Ed. Melcher, J.; Skyva, J.). - Brno, VUT Brno 1997. - S. 1/75-1/80.
[Česko-slovenská mezinárodní konference "Ocelové konstrukcea mosty '97" /18./. Brno (CZ), 97.05.28-97.05.30]

055049 - UTAM-F 980069 CZ cze C
Micka, M. - Jírová, J. - Jíra, J.
Numerická analýza chování tibie s příčným lomem.
In: Sborník 5. ANSYS User's Meeting. - Brno, SVS - FEM 1997. - S. 12-1 - 12-6.
[ANSYS User's Meeting /5./. Křtiny (CZ), 97.10.07-97.10.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/0268

076291 - UTAM-F 20000007 RIV SIGLE BG eng C
Minster, J. - Hristova, J.
Some Problems of Experimental Identification of Models Defining Long-term Mechanical Behaviour of Polymer Composites.
In: Mechanics and Technology of Composite Materials. - (Ed. Zachariev, G.). - Sofia, CLFCHM BAS 1997. - S. 315-320.
[International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials /8./. Sofia (BG), 97.09.29-97.10.02]
Grant: BG(XC) SFME TN-305

044432 - UTAM-F 970003 SIGLE CZ cze C
Minster, J. - Václavík, P. - Fiala, Z. - Valach, J.
Hodnocení deformační odezvy pomocí Moiré interferometrie.
In: Inženýrská mechanika '97. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - S. 147-152.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0281; GA ČR(CZ) GA101/97/0730

044444 - UTAM-F 970015 DE eng C
Minster, J. - Václavík, P. - Fiala, Z. - Vavřík, D. - Valach, J.
Moiré interferometry fringe-pattern analysis eliminating influence of elliptical polarization.
In: Methods of Experimental Mechanics to Guarantee Quality, Economy and Safety of Products and Structures. - Bad Honnef, Bergische Universität Wuppertal 1997. - S. 3-4.
[Bilateral German-Czech Symposium on Experimental Mechanics. Bad Honnef (DE), 97.04.21-97.04.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0281

044430 - UTAM-F 970001 SIGLE CZ cze C
Minster, J. - Václavík, P. - Valach, J. - Fiala, Z.
Počítačově podporované zpracování interferogramů deformačního pole v okolí otvoru v ortotropní smykově zatížené C/E stěně.
In: 19. Vyztužené plasty. - Plzeň, DT Plzeň 1997. - S. 136-143.
[Vyztužené plasty /19./. Karlovy Vary (CZ), 97.05.13-97.05.15]
Grant: GA101/94/0281

044436 - UTAM-F 970007 CZ cze C
Náprstek, J.
Analýza stability imperfektních soustav konvexní metodou.
In: Inženýrská mechanika '97. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - S. 161-168.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/0017

044448 - UTAM-F 970019 CZ cze C
Náprstek, J.
Vliv malých a velkých imperfekcí na stabilitu tenkostěnné soustavy.
In: Ocelové konstrukce a mosty '97. Sborník. - (Ed. Melcher, J.; Skyva, J.). - Brno, VUT Brno 1997. - S. 1/87-1/94.
[Česko-slovenská mezinárodní konference "Ocelové konstrukcea mosty '97" /18./. Brno (CZ), 97.05.28-97.05.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/0017

044459 - UTAM-F 970030 IT eng C
Náprstek, J.
Non-linear self-excited random vibrations and stability of an SDOF system with parametric noises.
In: Proceedings of the 2nd European & African Conference on Wind Engineering. - (Ed. Solari, G.). - Padova, Servizi Grafici Editoriali 1997. - S. 1975-1982.
[European & African Conference on Wind Engineering /2./. Genova (IT) , 97.06.22-97.06.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/0017

044467 - UTAM-F 970038 FR eng C
Náprstek, J.
A posteriori estimate of the response of a system with parametric and additive random perturbations.
In: Reliability in nonlinear structural mechanics. - (Ed. Ditlevsen, O. D.; Mitteau, J. C.). - Clermont-Ferrand, Université Blaise Pascal, I.F.M.A. 1997. - S. 178-185.
[Colloquium of the European Mechanics Society EUROMECH /372./. Clermond-Ferrand (FR), 97.10.21-97.10.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/0017

044487 - UTAM-F 970059 CZ cze C
Náprstek, J.
Náhodné kmitání obecné lineární soustavy s multiplikativními a aditivními šumy.
In: Dynamika strojů'97 - Dynamics of Machines'97. National Colloquium with International Participation. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, ÚT AV ČR 1997. - S. 95-104.
[National Colloquium with International Participation "Dynamics of Machines'97". Praha (CZ), 97.02.04-97.02.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/0017

057051 - UTAM-F 980089 CZ cze D
Náprstek, J.
Stochastická mechanika soustav s multiplikativními a aditivními poruchami. Praha 9, Prosecká 76, ÚTAM Praha 1997. - 164 s.

057053 - UTAM-F 980091 RIV DK eng C
Náprstek, J.
A Posteriori Estimate of Random Response of a Dynamic System with Autocorrelated Additive noises.
In: Proceedings Workshop on Stochastic Mechanics. - (Ed. Ditlevsen, O.; Krenk, S.). - Lyngby, Technical University of Denmark 1997. - S. 14.
[Workshop on Stochastic Mechanics. Lyngby (DK), 97.08.23-97.08.28]

056301 - UTAM-F 980092 EG eng C
Náprstek, J. - Fischer, C.
Some Remarks on the Character of the Non-stationary Seismic Excitation.
In: Proceedings 19th European Regional Earthquake Engineering Seminar. - (Ed. Sobaih, M. E.). - Giza, Cairo University 1997. - S. 10.
[European Regional Eathquake Engineering Seminar. Giza (EG), 97.12.12-97.12.16]

044466 - UTAM-F 970037 TR eng C
Náprstek, J. - Fischer, O.
Some theorist's remarks to practical seismic design.
In: 4th National Conference on Earthquake Engineering. - Ankara, Middle East Technical University Ankara 1997. - S. 454-462.
[National Conference on Earthquake Engineering /4./. Ankara (TR), 97.06.17-97.06.19]
Grant: IAA2071602

057054 - UTAM-F 980133 RIV DE eng J
Náprstek, J. - Fischer, O.
Spectral Properties of Non-linear Self-excited System with Random Perturbations of the Parameters.
Zeitschr. Angew.Math. und Mechanik, 77, 1 (1997).

044443 - UTAM-F 970014 CZ cze/eng G
Náprstek, J. - Minster, J.
Inženýrská mechanika '97. (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - 876 s.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]

056939 - UTAM-F 980145 RIV CZ eng J
Niemunis, A. - Herle, I.
Hypoplastic Model for Cohesionless Soils with Elastic Strain Range.
Mechanics of Cohesive-Frictional Materials, 2 [4] 279-299 (1997).

044460 - UTAM-F 970031 IT eng C
Pirner, M. - Fischer, O.
Wind induced vibrations of concrete stress-ribbon footbridges.
In: Proceedings of the 2nd European & African Conference on Wind Engineering. - (Ed. Solari, G.). - Padova, Servizi Grafici Editoriali 1997. - S. 1537-1544.
[European & African Conference on Wind Engineering /2./. Genova (IT) , 97.06.22-97.06.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1635GV103/96/K034

044463 - UTAM-F 970034 SK eng C
Pirner, M. - Fischer, O.
Dynamics and Aerodynamics of Stress-Ribbon Footbridges.
In: Concrete Bridges (maintenance, observation, inovation and new trends in theory, design and construction). - Bratislava, Expertcentrum 1997. - S. -.
[International EXPERTCENTRUM Conference on Concrete Bridges /6./. Štrbské Pleso (SK), 97.09.22-97.09.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1635GV103/96/K034

044482 - UTAM-F 970053 CZ eng J
Pirner, M. - Fischer, O.
Fatigue stress in a TV-tower due to wind and temperature fluctuations.
Engineering Mechanics, 4 [4] 203-214 (1997).
Grant: GV103/96/K034

044462 - UTAM-F 970033 JP eng C
Pirner, M. - Marek, P.
Technological tools permit a quicker, more accurate reliability assessment of structures exposed to wind.
In: ICOSSAR'97. - Kyoto, Kyoto University 1997. - S. -.
[ICOSSAR'97. International Conference on Structural Safety and Reliability /7./. Kyoto (JP), 97.11.24-97.11.28]
Grant: GV103/96/K034

044458 - UTAM-F 970029 GB eng C
Pirner, M. - Náprstek, J.
Random signal propagation in a visco-elastic half space with barriers.
In: Computational Methods and Experimental Measurements VIII. - (Ed. Anagnostopoulos, P.; Carlomagno, G. M.; Brebbia, C. A.). - Southampton, Computational Mechanics Publications 1997. - S. 287-296.
[International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements CMEM 97 /8./. Rhodes (GR), 97.05.00]
Grant: GV103/96/K034GA103/94/1391

044461 - UTAM-F 970032 IT eng C
Pospíšil, S.
Dynamic characteristics of a tall building-comparison of full-scale and model measurement.
In: Proceedings of the 2nd European & African Conference on Wind Engineering. - (Ed. Solari, G.). - Padova, Servizi Grafici Editoriali 1997. - S. 1231-1237.
[European & African Conference on Wind Engineering /2./. Genova (IT) , 97.06.22-97.06.26]

057052 - UTAM-F 980090 RIV CZ eng C
Procházka, P. - Náprstek, J.
Optimisation of Laminated Structures with correlated Eigenstrains.
In: Proceedings WORKSHOP 97. - Praha, Fac. Civil Engineering CTU Prague 1997. - S. 2.
[WORKSHOP ~97. Praha (CZ), 97.01.12-97.01.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1266

044445 - UTAM-F 970016 DE eng C
Srnec, M.
A long-term ageing of steels of high pressure gas pipelines at service conditions.
In: Methods of Experimental Mechanics to Guarantee Quality, Economy and Safety of Products and Structures. - Bad Honnef, Bergische Universität Wuppertal 1997. - S. 18/1-18/2.
[Bilateral German-Czech Symposium on Experimental Mechanics. Bad Honnef (DE), 97.04.21-97.04.25]

076296 - UTAM-F 20000027 RIV SIGLE CZ eng C
Škaloud, M. - Zornerová, M.
Experimental Research on the Breathing of Slender Webs.
In: Experimental Model Research and Testing of Thin-walled Structures. - (Ed. Drdácký, M.). - Telč, Aristokrat 1997. - S. 273-278.
[Experimental Model Research and Testing of Thin-walled Structures. Praha (CZ), 97.09.04-97.09.05]

044451 - UTAM-F 970022 CZ eng C
Škaloud, M. - Zörnerová, M. - Roberts, T.
Fatigue assessment of the "breathing" webs of steel plate girders.
In: Ocelové konstrukce a mosty '97. Sborník. - (Ed. Melcher, J.; Skyva, J.). - Brno, VUT Brno 1997. - S. 4/59-4/66.
[Česko-slovenská mezinárodní konference Ocelové konstrukce a mosty /18./. Brno (CZ), 97.05.28-97.05.30]

044488 - UTAM-F 970060 CZ cze J
Václavík, P. - Minster, J.
Vliv elipticity polarizovaných vln v moirovém interferometru.
Jemná mechanika a optika, - [1] 11-14 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0281

044453 - UTAM-F 970024 CZ eng C
Valach, J. - Minster, J.
Comparison of Strain Field in Shear-Loaded Laminate Calculated by FEM and Determined by Means of Moiré Interferometry.
In: Proceeding of the 35th International Conference on Experimental Stress Analysis (EAN'97). - (Ed. Hrabovský, M.). - Olomouc, UP Olomouc 1997. - S. 223-228.
[International Conference on Experimental Stress Analysis /35./. Olomouc (CZ), 97.06.04-97.06.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0281; GA ČR(CZ) GA101/97/0730

044455 - UTAM-F 970026 CZ eng C
Vavřík, D. - Zemánková, J.
Optical identification of the plastic zone shape and size on the cracked body surface.
In: Proceeding of the 35th International Conference on Experimental Stress Analysis (EAN'97). - (Ed. Hrabovský, M.). - Olomouc, UP Olomouc 1997. - S. 229-234.
[International Conference on Experimental Stress Analysis /35./. Olomouc (CZ), 97.06.04-97.06.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/95/1433

044469 - UTAM-F 970040 US eng C
Vlk, M. - Marek, P.
Simulation-Based Assessment of Fatigue Life.
In: Building to Last. Proceedings of Structure Congress 15. - (Ed. Kempner, L. Jr.; Brown, C. B.). - Portland, American Society of Civil Enginers 1997. - S. 21-25.
[Structures Congress /15./. Portland (US), 97.04.13-97.04.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0562GV103/96/K034

044442 - UTAM-F 970013 SIGLE CZ cze C
Vokoun, D. - Kafka, V.
Modelování tahového reaktivního napětí v binárních slitinách s tvarovou pamětí.
In: Inženýrská mechanika '97. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - S. 191-194.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/97/1255

057050 - UTAM-F 980056 RIV CZ eng C
Wald, F. - Sokol, Z. - Drdácký, M.
Behaviour of Facade Scaffolding, Numerical Modelling and Experimental Investigation.
In: Proceedings of the CTU WORKSHOP 98, Civil Engineering. - Praha ČVUT, ČVUT 1997. - S. 961-962.
[CTU WORKSHOP 98, Civil Engineering. Praha ČVUT (CZ), 97.05.05]

056940 - UTAM-F 980146 RIV JP eng C
Wehr, W. - Tejchman, J. - Herle, I. - Gudehus, G.
Sand Anchors - a Shear Zone Problem.
In: Deformation and Progressive Failure in Geomechanics. - (Ed. Asaoka, A.; Adachi, T.; Oka, F.). - Rotterdam, Pergamon 1997. - S. 787-792.
[IS-Nagoya 97:Deformation and Progressive Failure in Geomechanics. Nagoya (JP), 97.10.06]

044435 - UTAM-F 970006 CZ eng C
Yoshikawa, N. - Frýba, L.
Interval analysis of dynamic railway track on random foundation.
In: Inženýrská mechanika '97. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - S. 227-232.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]

044454 - UTAM-F 970025 CZ eng C
Zemánková, J. - Jaroš, P. - Vavřík, D.
Experimental Part of Thermodynamical Fracture Mechanics Programme.
In: Proceeding of the 35th International Conference on Experimental Stress Analysis (EAN'97). - (Ed. Hrabovský, M.). - Olomouc, UP Olomouc 1997. - S. 245-250.
[International Conference on Experimental Stress Analysis /35./. Olomouc (CZ), 97.06.04-97.06.06]

044439 - UTAM-F 970010 SIGLE CZ cze C
Zemánková, J. - Oliva, V. - Cséplö, L.
Termodynamické pojetí nelineární lomové mechaniky.
In: Inženýrská mechanika '97. - (Ed. Náprstek, J.; Minster, J.). - Žďár nad Sázavou, ÚTAM 1997. - S. 57-60.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) 103/95/1433

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11