ASEP

ÚH - Ústav pro hydrodynamiku

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

067733 - UH-J 20000014 RIV CZ cze B
Adamec, J. - Nožička, J. - Kořenář, J.
Přízpěvek k výzkumu nestacionárního proudění tekutiny. Praha, Gradient 1999. - 60 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

067735 - UH-J 20000016 CZ eng A
Adamec, J. - Nožička, J. - Kořenář, J.
Experimental investigation of pulsatile flow in circular tubes.
In: Sborník příspěvků 18. mezin rodní vědecké konference kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. - (Ed. Nožička, J.; Šafařík, P.). - Praha, Gradient 1999. - S. 3-6.
[Mezinárodní vědecká konference kateder mechaniky tekutin a termomechaniky /18./. Praha (CZ), 99.06.29-99.07.01]

067736 - UH-J 20000017 RIV CZ eng C
Adamec, J. - Nožička, J. - Kořenář, J.
Reynolds stress in pulsatile flow.
In: Sborník příspěvků 18. mezinárodní vědecké konference kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. - (Ed. Nožička, J.; Šafařík, P.). - Praha, Gradient 1999. - S. 7-10.
[Mezinárodní vědecká konference kateder mechaniky tekutin a termomechaniky /18./. Praha (CZ), 99.06.29-99.07.01]

067737 - UH-J 20000018 CZ eng C
Adamec, J. - Nožička, J. - Kořenář, J.
Analysis of turbulent plugs in pulsatile fluid pipe flow.
In: Colloquium Fluid Dynamics '99. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Institute of Thermomechanics 1999. - S. 1-4.
[Colloquium Fluid Dynamics '99. Praha (CZ), 99.10.19-99.10.20]

067738 - UH-J 20000019 RIV SK eng C
Adamec, J. - Nožička, J. - Kořenář, J.
Measurement of properties of pulsatile flow in circular pipes.
In: Riadenie tekutinových systémov. - (Ed. Strážovec, I.; Krišš k, P.). - Žilina, Žilinská universita 1999. - S. 7-12.
[Vedecká a odborná konferencia Riadenie tekutinových systémov /4./. Súľov (SK), 99.11.01-99.11.05]

060797 - UH-J 990013 RIV CZ eng C
Berman, V. - Kril, S. - Fadeichev, V. - Vlasák, P.
Feasibility of using special hydro-and pneumatic pipeline systems for transport and handling of different solid and liquid radio-active waste at Chernobyl and other nuclear power plants.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The institute of hydrodynamics 1999. - S. 11-15.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]

060798 - UH-J 990014 RIV CZ eng C
Berman, V. - Kril, S. - Vlasák, P.
On hydrotransport of coal conveyed in oil products and hydrocarbons.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The institute of hydrodynamics 1999. - S. 16-21.
[Problems in fluid mechanisc and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]

060788 - UH-J 990003 RIV CZ eng C
Brych, K. - Dittrt, F. - Eliáš, V.
The inundation mapping and stage-discharge relationship verification. A case study of the Orlice and Morava river flood in july 1997.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. The institute of hydrodynamics AS CR, Praha, The institute of hydrodynamics AS CR 1999. - S. 347-354.
[Problems in fluid mechanisc and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470

060790 - UH-J 990005 CZ cze C
Brych, K. - Dittrt, F. - Eliáš, V.
Příspěvek k vyhodnocování maximálního rozlivu a mekkých křivek na Tiché a Divoké Orlici a řece Moravě po povodních v červenci 1997.
In: Konference Orlice 99. - Žamberk, Sdružení Orlice 1999. - S. 99-106.
[Konference Orlice 99. Žamberk (CZ), 99.03.25-99.03.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470

060796 - UH-J 990012 CZ eng C
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Fořtová, M. - Herrmann, A. - Tesař, M.
Runoff changes caused by deforestation and aforestation: Results of monitoring and simulations.
In: Problems in fluid mechanisc and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The institute of hydrodynamics 1999. - S. 355-362.
[International conference: Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1327

067729 - UH-J 20000010 RIV SK eng J
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Fořtová, M. - Dubrovský, M.
Runoff changes in Czech river Basins - the outputs of rainfall - runoff simulations using different climate change scenarios.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 47 [3] 180-194 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060605; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

067728 - UH-J 20000009 RIV CZ cze J
Buchtele, J. - Cissé, Y. - Krásný, J.
Vliv klimatické variability a antropogenní činnost na podzemní odtok.
Vodní hospodářství, 49 [7] 135-139 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1327

067722 - UH-J 20000003 RIV GB eng C
Buchtele, J. - Dittrt, F. - Eliáš, V.
Practical experience gained from evaluation of the July 1997 floods in the Czech Republic.
In: MAFF Conference of River and Coastal Engineers /34./. - London, Flood and Coastal Defence, Emergencies Division Ministry of Agriculture, Fisheries and Food 1999. - S. 3.5.1-3.5.13.
[MAFF Conference of River and Coastal Engineers /34./. Keele (GB), 99.06.30-99.07.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470; GA ČR(CZ) GA205/99/1561; GA AV ČR (CZ) KSK2017602

060793 - UH-J 990009 CZ cze K
Buchtele, J. - Hančarová, E. - Řičicová, P.
Připravovaný hydrologický předpovědní systém ČHMÚ v povodí Orlice.
In: Konference Orlice 99. - (Ed. Sdružení obcí a měst Orlice, Žamberk, Sdružení obcí a měst Orlice 1999. - S. 86-91.
[Konference Orlice 9. Žamberk (CZ), 99.03.25-99.03.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3042903

060803 - UH-J 990019 CZ cze C
Chára, Z. - Vlasák, P. - Myška, J.
Anomální chování kationaktivního surfaktantu.
In: Inženýrská mechanika 99. - (Ed. Kratochvíl, C.; Kotek, V.; Krejsa, J.). - Brno, Ústav mechaniky těles, FS VUT Brno 1999. - S. 671-676.
[Inženýrská mechanika 99. Svratka (CZ), 99.05.17-99.05.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060804

067740 - UH-J 20000021 AT eng C
Chára, Z. - Vlasák, P. - Pollert, J. ml.
Influence of agap on flow around horizontal cylinder.
In: Proceedings. - Graz, IAHR 1999. -
[IAHR Congress /28./. Graz (AT), 99.08.22-99.08.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060603; GA ČR(CZ) GA103/97/0860

060799 - UH-J 990015 RIV CZ eng A
Chára, Z. - Vlasák, P. - Valiani, A.
Hydraulic jump in a divergent channel.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The institute of hydrodynamics 1999. - S. 30-37.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]

060813 - UH-J 990030 RIV CZ eng C
Cissé, Y.
Estimation of aquifer parametrs under steady state using inverse modeling.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 363-371.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561

060808 - UH-J 990024 CZ eng C
Čmolík, J. - Štern, P.
Rheological properties of margarines.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 209-211.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060601

067751 - UH-J 20000032 RIV PL eng J
David, J. - Filip, P.
Additive Method for Determination of Flowrate of Viscoplastic Fluids in Annuli.
Applied Mechanics and Engineering, 4, 103-108 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060702

067754 - UH-J 20000035 RIV CZ cze C
Ďurďová, L.
Změny chemismu podzemních a povrchových vod v CHKO Žďárské vrchy.
In: Pitn voda 1999. - (Ed. Kalouskov, N.; Machula, T.; Dolejš, P.). - České Budějovice, W&ETTeam České Budějovice 1999. - S. nestr.
[Konference Pitná voda 1999. T bor (CZ), 99.05.31-99.06.03]

067756 - UH-J 20000037 RIV PL eng C
Ďurďová, L.
Sulphates concentration changes in groundwater resource under special hydrogeological conditions.
In: Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych. - (Ed. Burchard, J.). - Lódž, Wydawnictwo uniwersytetu Lodzkiego 1999. - S. 92-94.
[Ogólnopolska Konferencja Naukowa /11./. Lódž (PL), 99.11.17-99.11.19]

060787 - UH-J 990002 RIV CZ ENG C
Eliáš, V. - Kněžek, M. - Dittrt, F. - Brych, K.
Central landfill in české Ústí nad Orlicí Dutrict.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics AS CR 1999. - S. 469-474.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3076801

067749 - UH-J 20000030 RIV SK cze C
Eliáš, V. - Syrovátka, O. - Šír, M. - Tesař, M.
Vliv porostu na vodní režim půd.
In: 3. zborník predn šok z konferencie: Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. - (Ed. Ivančo, J.; Pavelkov, D.; Gomboš, M.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 1999. - S. 339-343.
[Vedecká konferencia Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia /3./. Zemplínksá Šírava (SK), 99.05.18-99.05.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/0805

067750 - UH-J 20000031 SK cze A
Eliáš, V. - Tesař, M. - Šír, M. - Syrovátka, O.
Vliv půdní vlhkosti na formování odtoku z povodí - koncept retenčně evapotranspirační jednotky.
In: Zborník anotácií (7. posterový deň s medzinárodnou účasťou). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV, Geofyzikálny ústav SAV 1999. - S. 28.
[Posterový deň s medzinárodnou účasťou /7./. SK (SK), 99.11.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/0805

060786 - UH-J 990001 CZ ENG J
Filip, P. - David, J.
On the flow rate and annular arrangement in the Poiseuille flow of power-low fluids.
Acta Technica CSAV, 44 [1] 79-86 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060702

060809 - UH-J 990025 RIV CZ eng C
Filip, P. - David, J.
Couette-Poiseuille flow of viscoplastic fluids in annuli.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 212-219.
[Problems inf fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060702

059301 - HBU-Z 990009 CZ cze K
Hejzlar, J. - Růžička, M. - Diogo, P. A.
Scénářová studie kvality vody v nádrži Římov s využitím modelu CE-QUAL-W2.
In: Pitná voda 1999. - (Ed. Kalousková, N.; Machula, T.,; Dolejš, P.). - Č. Budějovice, W ET Team 1999. - S. 91-98.
[Pitná voda 1999. Tábor (CZ), 99.05.31-99.06.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/0727; GA ČR(CZ) GA103/98/0281; GA AV ČR (CZ) IAA3042903

060815 - UH-J 990032 RIV CZ eng C
Hejzlar, J. - Růžička, M. - Diogo, P. A.
The use of water quality modelling for optimisin operation of a drinking water reservoir.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 475-482.
[Problems in fluid mechnics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/98/0281; GA ČR(CZ) GA206/98/0727

067742 - UH-J 20000023 SIGLE DE eng V
Herrmann, A. - Bahls, S. - Buchtele, J.
Validating Hydrological Models using Process Studies and Internal Data from Research Basins: Tools for Assessing Hydrological Impacts of Environmental Change. Braunschweig, Technische Universitaet Braunschweig 1999. - 64 s.
Grant: EC Contract(DE) ENV4-CT95-0134

063967 - UMCH-V 990107 CZ eng A
Horský, J. - Quadrat, O. - Mrkvičková, L. - Porsch, B. - Štern, P. - Šňupárek, J.
Rheology of latices of copolymers containing various amounts of 2-hydroxyethyl methacrylate units.
In: Programme Booklet. - Praha, Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic 1999. - S. P12.
[Discussion Conference: Rheology of Polymer Systems /19./. Prague ( CZ), 99.07.19-99.07.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/99/0560

060789 - UH-J 990004 RIV CZ eng C
Jaňour, Z. - Dittrt, F. - Severa, M. - Eliáš, V. - Brych, K.
Air-pollution wind tunnel modelling.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The institute of hydrodynamics AS CR 1999. - S. 490-497.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3076801

067757 - UH-J 20000038 CZ cze K
Kafková, D. - Balejová, M.
Metodika modelov ní extrémních hydrologických jevů v n drži Pastviny.
In: Sborník příspěvků z Workshopu '99 ke grantovému projektu GA ČR "Extrémní hydrologické jevy v povodích. - Praha, ČVUT Praha, Fakulta stavební, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 1999. - S. 221-226.
[Workshop '99 ke grantovému projektu GA ČR "Extrémní hydrologické jevy v povodích". Praha (CZ), 99.10.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470

067739 - UH-J 20000020 CZ eng C
Klimeš, F.
An experimental study of flow disturbances in simulated aortic flow.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics AS CR 1999. - S. 277-282.
[International Conference Mechanics of fluids and disperse systems, rheology and biomechanics. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]

067732 - UH-J 20000013 RIV KR eng C
Klimeš, F. - Kořenář, J.
An in vitgro study of flow disturbances produced by the aortic valve prosthesis.
In: Proceedings of the 4th Asia-Pacific Conference on Medical and Biological Engineering. - (Ed. Byoung, G.M.). - Seoul, Seoul National University 1999. - S. 272.
[Asia-Pacific Conference on Medical and Biological Engineering /4./. Seoul (KR), 99.09.12-99.09.15]

060819 - UH-J 990036 CZ cze K
Knesl, B. - Mutl, S.
Vliv kvality vody na délku filtračních cyklů.
In: Sborník "Pitná voda 1999". - (Ed. Kalousková, N.; Machula, T.; Dolejš, P.). - České Budějovice, W&ET Team České Budějovice 1999. - S. 65-70.
[Konference Pitná voda 1999. Tábor (CZ), 99.05.31-99.06.03]

060800 - UH-J 990016 RIV CZ eng C
Kolář, V.
Vorticity/strain-rate characteristics of vortical flows.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The institute of hydrodynamics 1999. - S. 78-83.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]

060801 - UH-J 990017 CZ eng K
Kolář, V.
On turbulent characteristics of plane flows.
In: Inženýrská mechanika 99. - (Ed. Kratochvíl, C.; Kotek, V.; Krejsa, J.). - Brno, Ústav mechaniky těles, FS VUT 1999. - S. 693-698.
[Inženýrská mechanika 99. Svratka (CZ), 99.05.17-99.05.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060803

067723 - UH-J 20000004 RIV CN eng C
Kolář, V. - Savory, E. - Toy, N.
Vorticity transport and circulation decay of a jet in crossflow.
In: Proccess of the Eight Asian Congress of Fluid Mechanics. - Beijing, International Academic Publishers 1999. - S. 247-250.
[Asian Congress of Fluid Mechanics /8./. Shenzhen (CN), 99.12.06-99.12.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060803

060804 - UH-J 990020 RIV CZ eng C
Kořenář, J. - Adamec, J.
Contribution to experimental research of pulsatile flow in tubes near the transient zone.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 92-99.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

067734 - UH-J 20000015 CZ eng J
Kořenář, J. - Klimeš, F.
Experimental investigation of steady and pulsatory flow through a circular tube with axisymmetric sudden expansion and contraction.
Engineering Mechanics, Vol.6 [3] 147-158 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

060811 - UH-J 990028 CZ eng C
Labrador, V. - Muller, S. - N'Negue, M.-A. - Wang, X. - Říha, P. - Paulus, F. - Latger-Cannard, V. - Dumas, D. - Stoltz, J. F.
In vitro experimental approach of cell adhesion.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 283-290.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]

060805 - UH-J 990021 RIV CZ eng C
Mík, V.
Normal impingement of a circular liquid jet onto a flat plate.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 118-125.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1324

067720 - UH-J 20000001 RIV CZ cze C
Mík, V. - Kořenář, J. - Novák, O.
Měření přestupu tepla v kruhově zakřivených trubkách.
In: CHISA '99. - (Ed. Novosad, J.). - Praha, Procesní inženýrství 1999. - S. 33.
[Konference chemického a procesního inženýrství /46./. Srní Šumava ( CZ), 99.10.18-99.10.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/99/1431

060820 - UH-J 990037 GB eng J
Mutl, S. - Knesl, B.
Application of a fluidised/ayer of granular material in treatment of surface water. Part 1: aggregation efficiency of the layer.
Aqua, 48 [1] 24-30 (1999).
[Impact factor: 0.250(99) 0.357(00) 0.115(01) 0,467(02) 0.315(03) ]

067730 - UH-J 20000011 RIV CZ eng C
Myška, J. - Chára, Z.
New view of the surfactant drag reduction ability.
In: Proceedings of the 11th European Drag Reduction Working Meeting. - Praha, Ústav pro hydrodynamiku 1999. - S. 32-33.
[European Drag Reduction Working Meeting /11./. Praha (CZ), 99.09.15-99.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060804

067731 - UH-J 20000012 RIV CZ eng C
Myška, J. - Chára, Z.
A puzzle in the investigation of Drag reduction caused by construction of the experimental stand.
In: Proceedings of the 11th European Drag Reduction Working Meeting. - (Ed. Chára, Z.; Pollert, J.). - Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 1999. - S. 34-35.
[European Drag Reduction Working Meeting /11./. Praha (CZ), 99.09.15-99.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060804

060810 - UH-J 990026 RIV CZ eng C
Nouar, C. - Říha, P.
Influence of thixotropy and viscoelasticity on a non-homogeneous transitory flow of a fluid suspension.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 237-246.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: CNRS(FR) 4010; GA AV ČR(CZ) IAA2060703

060816 - UH-J 990033 RIV CZ eng C
Polasek, P. - Mutl, S.
Treatability of biological processes in reservoirs.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 521-525.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]

067755 - UH-J 20000036 CZ cze K
Pudelka, P. - Skryjová, J. - Ďurďová, L.
Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v Nivě Moravy.
In: Niva z multidisciplin rního pohledu 3. - Brno, Přírodovědecká fakulta MU 1999. - S. 23-25.
[Niva z multidisciplinárního pohledu 3. Brno (CZ), 99.10.20]

060818 - UH-J 990035 CZ cze K
Růžička, M. - Hejzlar, J. - Balejová, M.
Modelování biologických procesů v údolních nádržích.
In: Sborník "Pitná voda 1999". - (Ed. Kalousková, N.; Machula, T.; Dolejš, P.). - České Budějovice, W&ET Team České Budějovice 1999. - S. 83-90.
[Konference Pitná voda 1999. Tábor (CZ), 99.05.31-99.06.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/98/0281

060817 - UH-J 990034 CZ eng C
Růžička, M. - Hejzlar, J. - Kafková, D. - Thébault, J. M.
Modelling of biological processes in reservoirs.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 526-533.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/98/0281

067727 - UH-J 20000008 RIV CZ cze J
Růžička, M. - Kafková, D.
Matematické modelování údolních nádrží 1:Simulace hydrodynamiky.
Vodní hospodářství, 49 [10] 201-203 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/96/1710; GA ČR(CZ) GA103/98/0281

067746 - UH-J 20000027 RIV CZ cze J
Růžička, M. - Kafková, D. - Hejzlar, J.
Matematické modelování údolních nádrží 2: Simulace biologických procesů.
Vodní hospodářství, 49 [12] 263-266 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/98/0281

060812 - UH-J 990029 RIV CZ eng C
Říha, P. - Wang, X. - Stoltz, J. F.
Rheological aspects of blood coagulation.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 322-327.
[Problems of fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]

060806 - UH-J 990022 RIV CZ eng C
Skalák, Z.
Triad interactions and enstrophy in the Navier-Stokes equations.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 154-160.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]

060821 - UH-J 990038 RIV NL eng B
Stoltz, J. F. - Singh, M. - Říha, P.
Hemorheology in Practice. Amsterdam, IOS Press 1999. - 132 s.

066928 - ENTU-I 990141 CZ eng G
Syrovátka, O. - Šír, M.
Ecological viewpoints on the production of wood fuels. Praha, SEVEn 1999. - 4 s.
[Energy, efficiency, business, week. Praha (CZ), 98.10.06-98.10.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/93/2524; GA AV ČR(CZ) IAA3060701

066924 - ENTU-I 990134 CZ cze A
Syrovátka, O. - Šír, M. - Balounová, Z.
Revitalizace pramenné oblasti Senotín-modelový projekt:inspirace pro udržitelný rozvoj?
In: Ekotrend - České Budějovice, Jihočeská Univerzita České Budějovice 1999. - S. 12-17.
[Ekotrend "trvale udržitelný rozvoj" cesta do 3. tisíciletí. České Budějovice (CZ), 99.03.18-99.03.19]

067753 - UH-J 20000034 RIV PL eng C
Šedivý, V. - Ditl, P. - Severa, M.
Agitated Liquid Hydrodynamical Characteristics obtained by LDA/PDA.
In: Prace wydziaku inzynierii chemicnej i procesowej politechniki warszawskiej. - (Ed. Baldyga, J.). - Warszawa, Oficina wydawnicza politechniky warszawskej 1999. - S. 247-251. - (Prace wydziaku inzynierii chemicznej i procesowej. T. XXV).
[Mieszanie. Jachranka (PL), 99.06.09-99.06.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060907

067752 - UH-J 20000033 GB eng C
Šedivý, V. - Ditl, P. - Severa, M. - Rieger, F.
Dimensionaless flow characteristics in mixed suspension obtained by LDA/PDA.
In: Fluid mixing 6. - (Ed. Benkreira, H.). - Bradfford, Institution of Chemical Engineers 1999. - S. 373-381.
[Fluid mixing 6. Bradfford (GB), 99.06.07-99.06.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060907

067743 - UH-J 20000024 RIV CZ cze C
Šír, M. - Tesař, M. - Syrovátka, O.
Chlazení krajiny rostlinným pokryvem.
In: Sborník mezin rodní konference "Ekotrend - trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tisíciletí". - České Budějovice, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity ČB 1999. - S. 7-11.
["Ekotrend - trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí". České Budějovice (CZ), 99.03.18-99.03.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/0805

067721 - UH-J 20000002 CZ cze A
Štern, P. - Valentová, H. - Panovská, Z. - Pokorný, J. - Drobná, Z.
Reologické a texturní charakteristiky pleťových mlék.
In: Mezinárodní kosmetologická konference - Sborník přednášek. - Praha, Kosmetologická společnost ČR 1999. - S. 26-29.
[Mezimárodní kosmetologická konference. Olomouc (Cz), 99.10.20-99.10.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060902

067748 - UH-J 20000029 RIV DE eng C
Tesař, M. - Eliáš, V. - Fottová, D.
Cloud and Fog Water Deposition: Long-term Monitoring in the Šumava Mountains and site-to-site Variation in the Czech Republic.
In: Symposium: Konzepte, Entwicklung und Ergebnisse der hydrologischen Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. - Neuschoenau, Bayerische Landesanstalt fuer Wald und Forstwirtschaft 1999. - S. nestr..
[Symposium: Konzepte, Entwicklung und Ergebnisse der hydrologischen Froschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Neuschoenau (DE), 99.05.11-99.05.12]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.40

060814 - UH-J 990031 RIV CZ eng C
Tesař, M. - Šír, M.
Vegetative cover and soil water regimen in the Šumava mts.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 446-449.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/0805; GA AV ČR(CZ) IAA3060701

067744 - UH-J 20000025 RIV CZ cze C
Tesař, M. - Šír, M.
Vodní režim půd a jeho vliv na tvorbu povrchového odtoku a dotaci podzemní vody.
In: Sborník mezin rodní konference "Ekotrend - trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí". - České Budějovice, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity ČB 1999. - S. 41-50.
[Mezinárodní konference "Ekotrend - trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí". České Budějovice (CZ), 99.03.18-99.03.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/0805

067747 - UH-J 20000028 RIV DE eng C
Tesař, M. - Šír, M.
Soil water regimen: Long-term monitoring, evaluation and modelling in the Šumava Mountains.
In: Symposium: Konzepte, Entwicklung und Ergebnisse der hydrologischen Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. - Neuschoenau, Bayerische Landesanstalt fuer Wald und Forstwirtschaft 1999. - S. nestr..
[Symposium: Konzepte, Entwicklung und Ergebnisse der hydrologischen Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Neuschoenau (DE), 99.05.11-99.05.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/0805

067725 - UH-J 20000006 RIV US eng J
Vlasák, P.
An experimental investigation of capsules of anomalous shape conveyed by liquid in a pipe.
Powder Technology, 104 [3] 207-213 (1999).
[Impact factor:0.615(91) 0.556(92) 0.626(93) 0.529(94) 0.681(95) 0.662(96) 0.550(97) 0.606(98) 0.578(99) 0.606(00) 0.713(01) 0,941(02) 0.951(03) ]

067745 - UH-J 20000026 RIV CZ eng C
Vlasák, P.
Pumping technology for slurry pipeline.
In: 2nd Scientific Conference "Effective transport, the way to European Union". - Pardubice, Univerzita Pardubice 1999. - S. 315-320.
[Scientific Conference "Effective transport, the way to European Union" /2./. Pardubice (CZ), 99.09.16-99.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060701

060802 - UH-J 990018 CZ eng C
Vlasák, P. - Chára, Z.
Dependence of rheological parametres of fine grained slurries on concentration.
In: Inženýrská mechanika 99. - (Ed. Kratochvíl, C.; Kotek, V.; Krejsa, J.). - Brno, Ústav mechaniky těles, FS VUT Brno 1999. - S. 741-746.
[Inženýrská mechanika 99. Svratka (CZ), 99.05.17-99.05.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060701

067724 - UH-J 20000005 RIV PL eng J
Vlasák, P. - Chára, Z.
Flow around a horizontal cylinder and its effect on local scour in an open channel.
Zeszyty Naukowe Akademii Rolnicznej, 363, 51-60 (1999).
[Conference on "Safety and Durability of Hydrotechnic Structures" /2./. Kamien Slaski (PL), 99.11.03-99.11.05]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060701; GA ČR(CZ) GA103/97/0860

067726 - UH-J 20000007 RIV US eng J
Vlasák, P. - Chára, Z.
Laminar and turbulent flow experiments with yield-power law slurries.
Powder Technology, 104 [3] 200-206 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060701; GA AV ČR(CZ) KSK1067601
[Impact factor:0.615(91) 0.556(92) 0.626(93) 0.529(94) 0.681(95) 0.662(96) 0.550(97) 0.606(98) 0.578(99) 0.606(00) 0.713(01) 0,941(02) 0.951(03) ]

060807 - UH-J 990023 RIV CZ eng C
Vlasák, P. - Chára, Z. - Štern, P.
Liquefying of dense clay-water mixtures.
In: Problems in fluid mechanics and hydrology. - (Ed. Vlasák, P.; Filip, P.; Chára, Z.). - Praha, The Institute of Hydrodynamics 1999. - S. 190-197.
[Problems in fluid mechanics and hydrology. Praha (CZ), 99.06.23-99.06.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060701

067741 - UH-J 20000022 RIV GB eng C
Vlasák, P. - Chára, Z. - Štern, P.
Effect of peptisation on flow behaviour of clay suspensions.
In: Hydrotransport 14 - Slurry handling and pipeline transport. - (Ed. Richardson, J. F.). - Suffolk, BHR-Group 1999. - S. 347-358.
[Hydrotransport 14. Maastricht (NL), 99.09.08-99.09.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060701

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11