ASEP

ÚKS - Ústav pro klasická studia

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

063363 - UKS-T 990046 RIV US eng M
Bažant, J.
Bohemia.
In: Encyclopedia of the Renaissance. - (Ed. Grendler, P. F.). - New York, Charles Scribner's Sons 1999. - S. 242-245.

063364 - UKS-T 990047 RIV US eng M
Bažant, J.
Prague.
In: Encyclopedia of the Renaissance. - (Ed. Grendler, P. F.). - New York, Charles Scribner's Sons 1999. - S. 146-148.

081778 - UKS-T 20013077 CZ cze R
Bažant, J.
[Recenze].
Rec.: Mauer, K.: Goethe und die romantische Welt.
Listy filologické, 122 [1 - 2] 144 - 144 (1999).

063350 - UKS-T 990081 RIV CZ eng M
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Magister Cristannus de Prachaticz and his astronomical work.
In: Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum. - Praha, NTM 1999. - S. 287-294. - (New Series. 3).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE9062101
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-i

070276 - ASU-R 20000021 RIV CZ eng J
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Magister Cristannus de Prachaticz and his astronomical work.
Acta historiae rerum naturalium necnon techicarum. New Series, 3, [-] 287-294 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1003909

067553 - HIU-Y 20000058 RIV CZ cze/lat B
Kopičková, B. - Vidmanová, A.
Listy na Husovu obranu z let 1410 - 1412. Konec jedné legendy? Praha, Karolinum 1999. - 313 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/94/0277; GA AV ČR(CZ) KSK3083603

063332 - UKS-T 990062 RIV CZ cze/lat/ger T
Silagiová, Z.
Cristannus de Prachaticz, Algorismus prosaycus - Základy aritmetiky.
Orig.: Cristannus de Prachaticz: Algorismus prosaycus. Praha, Oikúmené 1999. - 265 s. - (Fontes Latini Bohemorum. 3).
Grant: GA ČR(CZ) GA401/97/0374; GA AV ČR(CZ) KSK3083603
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063331 - UKS-T 990061 RIV CZ cze/lat B
Silagiová, Z. - Florianová, H. - Martínková, D. - Šedinová, H.
Latinitatis medii aevi Lexicon Bohemorum. Slovník středověké latiny v českých zemích. Sešit 17, innovatio - iris. Praha, Koniasch Latin Press 1999. - 100 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3083603
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063318 - UKS-T 990048 RIV CZ cze J
Spunar, P.
O vztahu Evangelistáře hnězdenského a pražského.
Česká literatura, 47, 528-530 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063319 - UKS-T 990049 RIV CZ cze M
Spunar, P.
Ubera.
In: Píseň písní. Sborník k sedmdesátinám Milana Balabána. - (Ed. Stránský, R.). - Praha, Onyx 1999. - S. 2.
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063320 - UKS-T 990050 RIV SK cze M
Spunar, P.
Napětí mezi oficiálním a "lidovým" náboženstvím ve středověku.
In: Normativní a žité náboženství. - (Ed. Bělka, L.; Kováč, M.). - Bratislava, Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s nakladatelstvím Chronos 1999. - S. 90-102. - (Religionistika. 9).

063334 - UKS-T 990064 RIV CZ cze R
Stehlíková, E.
Pod maskou pláč.
Rec.: Kazda, J.: Kapitoly z dějin divadla.
Divadelní revue, 10 [2] 44-46 (1999).

063335 - UKS-T 990065 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
Scénický překlad antických dramat.
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Otázky divadla a filmu, Q2, 9-22 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/0704

063336 - UKS-T 990066 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
Satyrské drama.
Divadelní revue, 10 [4] 64-66 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063337 - UKS-T 990067 CZ cze J
Stehlíková, E.
Deus ex machina.
Divadelní revue, 10 [4] 66-67 (1999).

063338 - UKS-T 990068 CZ cze J
Stehlíková, E.
Protagonista.
Divadelní revue, 10 [4] 66-67 (1999).

063339 - UKS-T 990069 CZ cze J
Stehlíková, E.
Didaskalie.
Divadelní revue, 10 [4] 67 (1999).

063340 - UKS-T 990070 CZ cze J
Stehlíková, E.
Stichomýtie.
Divadelní revue, 10 [4] 67 (1999).

063341 - UKS-T 990071 CZ cze J
Stehlíková, E.
Rubrika.
Divadelní revue, 10 [4] 68 (1999).

063342 - UKS-T 990072 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
A proč Élektra?
Svět a divadlo, - [2] 135-140 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/0704

063343 - UKS-T 990073 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
Konec Konce Masopustu v Dlouhé.
Divadelní noviny, - [12] 7 (1999).

063344 - UKS-T 990074 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
CD 94 jako a doopravdy.
Kritická příloha Revolver revue, - [14] 118-123 (1999).

063345 - UKS-T 990075 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
Jakub Škrdla hraje Oidipa.
Svět a divadlo, - [4] 177-179 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/0704

063346 - UKS-T 990076 RIV CZ cze J
Stehlíková, E.
192 417 bitů (nad Pitínského inscenací Oidipa krále a jejími ohlasy).
Kritická příloha Revolver revue, - [15] 84-87 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/98/0704

063348 - UKS-T 990078 CZ cze K
Stehlíková, E.
Vodňanský salon?
In: Salony v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, Koniasch Latin Press 1999. - S. 116-124.
[18. sympozium k problematice 19. století. Plzeň (CZ), 98.03.12-98.03.14]

063362 - UKS-T 990045 RIV DE cze M
Svatoš, M.
Koniášův Catalogus librorum haereticorum z r. 1724 - předchůdce jeho Klíče.
In: Tschechisches Barock - České baroko. Sprache, Literatur, Kultur - Jazyk, literatura, kultura. - (Ed. Zand, G.; Holý, J.). - Frankfurt/Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, Peter Lang 1999. - S. 143-161.
Výzkumný záměr: CEZ:A33/97/Z9-062-9-ii

063347 - UKS-T 990077 RIV AT eng J
Šedinová, H.
The Symbolism of the Precious Stones in St. Wenceslas Chapel.
Artibus et historiae, 39 (20), 75-94 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3083603

063349 - UKS-T 990080 CZ cze K
Šedinová, H.
Drahokamy v latinských bohemikálních rukopisech a v umění středověkých Čech.
In: Flores scholarium. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna. - Brno, - 1999. - S. 57-65.
[Flores scholarium. Šlapanice u Brna (CZ), 99.03.22-99.03.23]

063353 - UKS-T 990083 RIV CZ cze/ita/lat B
Vidmanová, A.
Základní vydání spisů M. Jana Husa - Le principali edizioni degli scritti del Maestro Jan Hus. Praha, Knihovna AV ČR 1999. - 22 s.
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063354 - UKS-T 990084 RIV CZ cze J
Vidmanová, A.
K vydávání Husových Opera omnia.
Husitský Tábor, 12, 9-21 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

063355 - UKS-T 990038 CZ cze J
Vidmanová, A.
Škvoreckého postmoderní antika.
Česká literatura, 47, 554-557 (1999).

063352 - UKS-T 990082 CZ cze/lat/ger/pol B
Vidmanová, A. - Kopičková, B.
Listy na Husovu obranu 1410-1412 - Konec jedné legendy? Praha, Karolinum 1999. - 313 s.
Výzkumný záměr: CEZ:A33/98:Z9-062-9-ii

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11