ASEP

ÚFY - Ústav fyzikálního inženýrství (společné pracoviště AV ČR a Západočeské univerzity Plzeň)

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

040645 - UFY-G 970008 CZ cze C
Balda, M.
Optimalizace konstrukcí s vruby z hlediska únavové životnosti.
In: Dynamika strojů `97. - Praha, ÚT AV ČR 1997. - S. 13-20.
[Kolokvium Dynamika strojů `97. Praha (CZ), 97.02.04-97.02.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

040646 - UFY-G 970009 SIGLE CZ cze B
Balda, M.
Uživatelské nadstavby sázecího systému LATEX 2.09. Plzeň, ZČU Fakulta aplikovaných věd 1997. - 119 s.

044053 - UFY-G 970002 SIGLE CZ cze I
Balda, M.
Koeficienty koncentrace napětí a únava. Plzeň, Ústav termomechaniky AVČR, Centrum diagnostiky materiálů 1997. - 64 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

044054 - UFY-G 970003 CZ cze C
Balda, M.
Nové formule pro výpočty koeficientů koncentrace napětí.
In: Výpočtová mechanika 97. - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1997. - S. 19-26.
[Výpočtová mechanika 97 /13./. Pernink (CZ), 97.10.29-97.10.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

044052 - UFY-G 970001 SIGLE CZ cze I
Brepta, R.
Pohyb Rayleighových vln ve dvojrozměrném prostoru (rovinná napjatost) s pilovým okrajem, modelovaném pomocí MKP (síť z rovnostranných trojúhelníků). Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1997. - 32 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0409

044055 - UFY-G 970004 CZ cze C
Brepta, R. - Valeš, F. - Červ, J. - Tikal, B.
Vliv diskrétního modelu pro MKP na chování Rayleighových vln.
In: Výpočtová mechanika 97. - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1997. - S. 27-30.
[Výpočtová mechanika 97 /13./. Pernink (CZ), 97.10.29-97.10.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0409

040647 - UFY-G 970011 SIGLE CZ cze I
Hora, P.
ADAM (Analog Data Aqiusition Memory) - Popis programování a ovladače pro TestPoint. Plzeň, ZČU Ústav fyzikálního inženýrství 1997. - 44s.+1 FD3.5" s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/1074

044056 - UFY-G 970005 CZ cze C
Hora, P.
Použití spojité waveletové transfofmace pro analýzu disperzních napěťových vln.
In: Výpočtová mechanika 97. - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1997. - S. 99-106.
[Výpočtová mechanika /13./. Pernink (CZ), 97.10.29-97.10.31]
Grant: GA ČR(CZ) 109/97/1074

056166 - UFY-G 980001 SIGLE CZ cze V
Hora, P. - Převorovský, Z. - Landa, M. - Morávka, Š. - Pátek, J.
Nové metody vyhodnocování signálů akustické emise. Závěrečná zpráva o řešení grantu č. 101/94/0971 GA ČR. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1997. - 86+přílohy s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

044057 - UFY-G 970006 CZ cze C
Morávka, Š.
Analýza širokopásmového snímače napěťových vln.
In: Výpočtová mechanika 97. - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1997. - S. 195-202.
[Výpočtová mechanika 97 /13./. Pernink (CZ), 97.10.29-97.10.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/P007

044058 - UFY-G 970007 CZ eng C
Poirier, F. - Holeček, M.
Mechanical modelling of muscle tissues.
In: Výpočtová mechanika 97. - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1997. - S. 223-230.
[Výpočtová mechanika 97 /13./. Pernink (CZ), 97.10.29-97.10.31]
Grant: GA ČR(CZ) 101/97/0397

040648 - UFY-G 970012 CZ eng C
Tikal, B. - Dolhof, V. - Valeš, F.
Finite Element Analysis and Experimental Verification of Response During 9m Drop Test of the ŠKODA 440/84 Container.
In: Experimental Stress Analysis - EAN`97. - (Ed. Hrabovský, M.). - Olomouc, Univerzita Palackého 1997. - S. 205-210.
[Experimental Stress Analysis /35./. Olomouc (CZ), 97.06.04-97.06.06]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11