ASEP

PSÚ - Psychologický ústav

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

045180 - PSU-E 970526 SIGLE CZ cze J
Blatný, M.
Osobnost a životní spokojenost u chlapců a dívek.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 3 [6] 1-8 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/95/1578

039671 - PSU-E 970501 SK eng J
Blatný, M. - Osecká, L.
The relationship between global self-assessment and interpersonal personality characteristics.
Studia psychologica, 39 [1] 39-44 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/95/1578
[Impact factor: 0.115(99) 0.292(00) 0.065(01) 0.159(02) 0.197(03) ]

040959 - PSU-E 970508 CZ cze J
Blatný, M. - Osecká, L.
Vztah sebehodnocení a struktury významu já.
Československá psychologie, 41 [4] 314-322 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/95/1578; GA AV ČR(CZ) IAA8025502
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

040964 - PSU-E 970513 IE eng A
Blatný, M. - Osecká, L.
Adolescent self-esteem: effect of self-concept and temperament.
In: Abstracts. - (Ed. Cromie, S.; Forrest, D.; Gallakher, A.; O Connell, M.; Quigley, J.; Smith, H.; Tierney, K.; Trimble, T.). - Dublin, Psychological Society of Ireland 1997. - S. 358.
Grant: GA ČR(CZ) 466/95/1578

041664 - PSU-E 970040 CZ cze J
Chrz, V.
Imaginativní akt "vidění jako" v pojetí Paula Ricoeura.
Bulletin PsU, 2 [3] 3-15 (1997).

039672 - PSU-E 970502 CZ cze J
Čermák, I. - Navrátil, M.
Vliv virtuální reality (VR) na psychiku jedince.
Československá psychologie, 41 [1] 55-65 (1997).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

045182 - PSU-E 970528 CZ cze J
Čermák, I. - Štěpaníková, I.
Validita v kvalitativním psychologickém výzkumu.
Československá psychologie, 41 [6] 503-512 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025602
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

039673 - PSU-E 970503 US eng J
Decarvalho, R. J. - Čermák, I.
History of humanistic psychology in Czechoslovakia.
Journal of Humanistic Psychology, 37 [1] 110-130 (1997).
[Impact factor: 0.268(99) 0.319(00) 0.333(01) 0.206(02) 0.585(03) ]

040968 - PSU-E 970517 IE eng A
Flanagan, C. - Jonsson, B. - Ssapo, B. - Macek, P. - Bowes, J. - Botcheva, L. - Averina, I. X. - Sheblanova, E.
The relationship of family and school practices to adolescents attitudes towards immigrants.
In: Abstracts. - (Ed. Cromie, S.; Forrest, D.; Gallakher, A.; O Connell, M.; Quigley, J.; Smith, H.; Tierney, K.; Trimble, T.). - Dublin, Psychological Society of Ireland 1997. - S. 225-226.

041679 - PSU-E 970051 SIGLE CZ cze C
Heller, D.
Vladimír Tardy - učitel.
In: Psychologové profesoru Tardymu. - Praha, PSÚ AV ČR 1997. - S. 37-45.
[Teorie a výzkum v psychologii. Praha (CZ), 96.10.17-96.10.17]

039674 - PSU-E 970504 SIGLE CZ cze B
Hřebíčková, M.
Jazyk a osobnost. Pětifaktorová struktura popisu osobnosti. Brno, Masarykova univerzita 1997. - 172 s. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA406/93/1255

040805 - PSU-E 970014 SIGLE CZ cze J
Janát, B.
Goethův Faust jako archetyp moderní kultury. (Studie k psychologii literatury).
Českoslovenká psychologie, 41 [1] 66-78 (1997).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

041663 - PSU-E 970039 SIGLE CZ cze C
Janát, B.
Tvořivost a finalita lidské existence (Studie k filosofickým aspektům kreativity).
In: Psychologové profesoru Tardymu. - Praha, PSÚ AV ČR 1997. - S. 193-208.
[Teorie a výzkum v psychologii. Praha (CZ), 96.10.17-96.10.17]

041670 - PSU-E 970057 SIGLE CZ cze J
Janát, B.
Masarykovo slovo "Ježíš, ne Caesar".
Listy, 27 [1] 71-75 (1997).

041671 - PSU-E 970045 SIGLE CZ cze Bx
Janát, B.
O trvalosti ideje Charty 77.
In: Charta 77 očima současníků (po dvaceti letech). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1997. - S. 63-66.

041672 - PSU-E 970046 SIGLE CZ cze J
Janát, B.
Bible očima současníka.
Filosofický časopis, - [1] 146-150 (1997).
[Impact factor: 0.063(99) 0.069(00) 0.011(01) ]

041673 - PSU-E 970047 SIGLE CZ cze R
Janát, B.
Pozoruhodná intuice Vladimíra Solovjova.
Rec.: Solovjov, V. / Legenda o Antikristu.
Katolický týdeník. Perspektivy, - [3] 4 (1997).

041674 - PSU-E 970037 SIGLE CZ cze J
Janát, B.
Aktuální podoba dávného sporu filosofie a politiky.
Listy, 27 [3] 70-72 (1997).

041675 - PSU-E 970038 SIGLE CZ cze Jx
Janát, B.
Umělecký motiv ve filosofii Karla Vrány.
Tvar, - [18] 3 (1997).

056978 - PSU-E 980024 RIV SIGLE CZ cze J
Janát, B.
Transcendentní pramen mravnosti.
Teologické texty, - [6] 191-192 (1997).

056979 - PSU-E 980026 RIV SIGLE DB ger C
Janát, B.
Masaryks Wort "Jesus, nicht Caesar".
In: Identitaet, Integritaet, Integration. Beitraege zur politischen Ideengeschichte Tschechiens. - 1. vyd. Muenster, Lit Verlag 1997. - S. 121-129.
[Identitaet, Integritaet, Integration.. Muenster (DB), 97.00.00-97.00.00]

040804 - PSU-E 970013 SIGLE CZ cze J
Klicperová, M.
Občanské ctnosti a transformace společnosti.
Československá psychologie, [2] 97-108 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025504
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

040810 - PSU-E 970019 SIGLE CZ eng B
Klicperová, M.
Political Psychology. (Psychology of Transition to Democracy with a Case Study of the Czech Republic). Praha, PSÚ AV ČR 1997. - 117 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025504

041667 - PSU-E 970055 CZ cze J
Klicperová, M.
Politická psychologie a přechod k demokracii.
Propsy, 3 [2] 4-5 (1997).
Grant: Středoevropská universita(CZ) RESEARCH SUPPORT SCHEME

045006 - PSU-E 970043 CZ cze I
Klicperová, M.
Post-totalitní syndrom? Praha, PsÚ AV ČR 1997. - 7 s.

041668 - PSU-E 970056 SIGLE US eng B
Klicperová, M. - Feierabend, I. K. - Hofstetter, C. R.
Nonviolent Conflict Resolution and Civic Culture:The Case of Czechoslovakia.
In: Cultural Variation in Conflict Resolution (Alternatives to Violence). - Mahwah, LEA 1997. - S. 173-182.

041669 - PSU-E 970053 SIGLE US eng J
Klicperová, M. - Feierabend, I. K. - Hofstetter, C. R.
In the Search for a Post-Communist Syndrome: A Theoretical Framework and Empirical Assessment.
Journal of Community and Applied Social Psychology, 7 [1] 39-52 (1997).
[Impact factor: 0.630(99) 0.373(00) 0.545(01) 0.418(02) 0.538(03) ]

040960 - PSU-E 970509 CZ cze J
Macek, P.
Čeští adolescenti devadesátých let.
Propsy, 1 [6] 4-6 (1997).

040962 - PSU-E 970511 CZ cze R
Macek, P.
[Recenze].
Rec.: Osecká, L. - Smékal, V.: Sborník k 60. výročí Psychologie.
Československá psychologie, 41 [2] 186-187 (1997).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

040963 - PSU-E 970512 SIGLE CZ cze D
Macek, P.
Psychosociální charakteristiky adolescentů 90. let. Brno, Filozofická fakulta MU 1997. - 300 s.

040970 - PSU-E 970519 FR eng A
Macek, P.
Adolescents perceptions of parents and family life: relations to their self-system.
In: New trends in developmental psychology. Abstracts. - Rennes, European Society For Developmental Psychology 1997. - S. 260.

040971 - PSU-E 970520 CZ cze B
Macek, P.
Sebesystém, vztah k vlastnímu já.
In: Sociální psychologie / Sociálna psychológia. - (Ed. Výrost, J.; Slaměník, I.). - Praha, ISV 1997. - S. 181-209.

040965 - PSU-E 970514 IE eng A
Macek, P. - Hřebíčková, M. - Čermák, I.
Styles of self-definition and identity domains: relations to big five dimensions and values.
In: Abstracts. - (Ed. Cromie, S.; Forrest, D.; Gallakher, A.; O Connell, M.; Quigley, J.; Smith, H.; Tierney, K.; Trimble, T.). - Dublin, Psychological Society of Ireland 1997. - S. 406.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/96/1543

039675 - PSU-E 970505 GB eng J
Macek, P. - Osecká, L. - Kostroň, L.
Social Representations of Human Rights Amongst Czech University Students.
Journal of Community and Applied Social Psychology, 1997 [7] 65-76 (1997).
[Impact factor: 0.630(99) 0.373(00) 0.545(01) 0.418(02) 0.538(03) ]

040969 - PSU-E 970518 FR eng A
Macek, P. - Osecká, L. - Řehulková, O.
Self-esteem of adolescents: the role of gender, emotional well-being and specific evaluations.
In: New trends in developmental psychology. Abstracts. - Rennes, European Society For Developmental Psychology 1997. - S. 225.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702

045183 - PSU-E 970529 CZ cze J
Osecká, L. - Blatný, M.
Struktura globálního vztahu k sobě: analýza Rosenbergovy škály sebehodnocení - replikace.
Československá psychologie, 41 [6] 481-486 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/95/1578
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

040973 - PSU-E 970522 SIGLE CZ cze J
Osecká, L. - Řehulková, O.
Škála sebehodnocení a vlastní účinnosti: psychometrická analýza.
Výzkumné zprávy, 3 [2] 1-7 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702

045179 - PSU-E 970525 SIGLE CZ cze J
Osecká, L. - Řehulková, O.
Úzkost a úzkostnost: struktura STAI. Replikace.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 3 [5] 1-15 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702

045181 - PSU-E 970527 SIGLE CZ cze C
Osecká, L. - Řehulková, O.
Vztah mezi výkonovou motivací a způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi u adolescentů.
In: Psychologové profesoru Tardymu. - (Ed. Heller, D.; Sedláková, M.). - Praha, PSÚ AV ČR 1997. - S. 101-115.
[Teorie a výzkum v psychologii. Praha (CZ), 96.10.17]

040966 - PSU-E 970515 IE eng A
Osecká, L. - Řehulková, O. - Blatný, M. - Macek, P.
Negative affect and self-esteem.
In: Abstracts. - (Ed. Cromie, S.; Forrest, D.; Gallakher, A.; O Connell, M.; Quigley, J.; Smith, H.; Tierney, K.; Trimble, T.). - Dublin, Psychological Society of Ireland 1997. - S. 423-424.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025702

045185 - PSU-E 970531 GB eng J
Pastorelli, C. - Barbaranelli, C. - Čermák, I. - Rozsa, S. - Caprara, G. V.
Measuring emotional instability, prosocial behavior and aggression in pre-adolescents: a cross-national study.
Journal of Personality and Individual Differences, 23 [4] 691-703 (1997).
[Impact factor: 0.728(99) 0.920(00) 0.975(01) 0.987(02) 1.084(03) ]

040961 - PSU-E 970510 SK cze J
Řehulková, O. - Osecká, L.
Výkonová motivace ve škole: rozdíly mezi hochy a dívkami.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 32 [3] 262-269 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) 406/94/1103

039661 - PSU-E 970006 SIGLE CZ cze J
Říčan, P.
Identita českých Romů.
Bulletin PsÚ, 3 [2] 1-38 (1997).

039662 - PSU-E 970007 SIGLE CZ cze J
Říčan, P.
Násilí mezi školními dětmi z etnického hlediska.
Bulletin PsÚ, 3 [1] 1-90 (1997).

039663 - PSU-E 970009 SIGLE CZ cze C
Říčan, P.
Romské děti a úmluva
In: Sborník k odbornému semináři na téma úmluva o právech dítěte. - Praha, Unicef 1997. - S. 22-28.
[Odborný seminář k úmluvě o právech dítěte. Praha (CZ), 97.02.25]

040806 - PSU-E 970015 SIGLE CZ cze Jx
Říčan, P.
Čestí Romové v zápase o svou identitu.
Křesťanská revue, 64 [6] 155-164 (1997).

040807 - PSU-E 970016 SIGLE CZ cze Jx
Říčan, P.
Socializace romských dětí ve škole.
Pedagogická orientace, - [2] 40-54 (1997).

040808 - PSU-E 970017 SIGLE CZ cze N
Říčan, P.
Romové, majorita a demokracie.
Mladá fronta Dnes, -, 10 (97.08.22).

040809 - PSU-E 970018 SK eng C
Říčan, P.
Media Violence and Children. (Psychological and Social Aspects).
In: Stop Violence in TV Programmes. (Reports on the Issue of Imagery of Violence in Television Programs Designed for Children and Young People, 1st Part). - (Ed. Mjartanová, Jana). - Bratislava, Slovak Television 1997. - S. 30-31.
[Prix Danube 97. International Festival of Television Programmes for Children and Young /14./. Bratislava (SK), 97.09.21-97.09.27]

040811 - PSU-E 970020 SIGLE CZ cze N
Říčan, P.
Rumlův dluh vůči Romům.
Právo, 7 [206] 11 (97.09.03).

041680 - PSU-E 970052 SIGLE CZ cze C
Říčan, P.
Psychologie jako náboženství.
In: Psychologové profesoru Tardymu. - Praha, PSÚ AV ČR 1997. - S. 59-66.
[Teorie a výzkum v psychologii. Praha (CZ), 96.10.17-96.10.17]

045005 - PSU-E 970042 SIGLE CZ cze N
Říčan, P.
Brainwashing našich dnů.
Perspektivy, - [12] 4 (97.12.01).

045007 - PSU-E 970044 SIGLE CZ cze B
Říčan, P. - Krejčířová, D.
Dětská klinická psychologie. 3. vyd. Praha, Grada 1997. - 450 s.

041666 - PSU-E 970054 CZ cze R
Sedláková, M.
R. P. Hobson: Autism and the Development of Mind.
Rec.: Hobson, R. P. / Autism and the Development of Mind.
Československá psychologie, 41 [3] 283-285 (1997).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

041676 - PSU-E 970048 SIGLE CZ cze J
Sedláková, M.
K významnému životnímu jubileu PhDr. Olgy Kolaříkové, DrSc.
Československá psychologie, 41 [2] 183-185 (1997).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

041677 - PSU-E 970049 SIGLE CZ cze R
Sedláková, M.
N. Sheehy, A. J. Chapman, W. Candy (Eds.): Biographical Dictionary of Psychology (Životopisný slovník psychologie).
Československá psychologie, 41 [5] 476-477 (1997).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

041678 - PSU-E 970050 SIGLE CZ cze C
Sedláková, M.
Život a dílo Vladimíra Tardyho.
In: Psychologové profesoru Tardymu. - Praha, PSÚ AV ČR 1997. - S. 9-35.
[Teorie a výzkum v psychologii. Praha (CZ), 96.10.17-96.10.17]

055739 - PSU-E 980003 SIGLE CZ cze J
Sedláková, M.
Mentální model: vymezení pojmu, přehled a perspektiva výzkumu.
Bulletin PsÚ, 3 [3] 15-46 (1997).

076337 - PSU-E 20000013 SIGLE CZ cze R
Smolík, F.
[Recenze].
Rec.: Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I.
Propsy, 3 [2] 14-14 (1997).

041665 - PSU-E 970023 SIGLE CZ cze J
Šolcová, I.
Celkové pracovní zatížení české populace.
Československá psychologie, 41 [2] 157-162 (1997).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

045004 - PSU-E 970041 SIGLE RU rus J
Šolcová, I. - Sýkora, J. - Nečajev, A. P. - Bahbouh, R.
Izučenije dinamiki gruppovoj napražennosti v uslovijach dlitelnoj izolacii.
Aviakosmičeskaja i ekologičeskaja medicina, 34 [4] 11-15 (1997).

045184 - PSU-E 970530 CZ cze J
Štěpaníková, I. - Macek, P.
Osobnostní charakteristiky u pacientek s psychogenními poruchami příjmu potravy ve světle pětifaktorového modelu osobnosti.
Československá psychologie, 41 [6] 513-523 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/96/1543
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

040972 - PSU-E 970521 SIGLE CZ eng J
Tyrlík, M. - Macek, P.
Perception of Social Changes and Thinking about Demokracy: The Case of Czech Republic.
Výzkumné zprávy, 3 [1] 1-52 (1997).

040974 - PSU-E 970523 SIGLE CZ cze J
Urbánek, T.
Faktorová analýza jako nástroj poznání v psychologii.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 3 [3] 1-7 (1997).

040975 - PSU-E 970524 SIGLE CZ cze J
Urbánek, T.
Statistické metody v psychologii.
Zprávy - Psychologický ústav AV ČR, 3 [4] 1-9 (1997).

040958 - PSU-E 970507 CZ cze J
Urbánek, T. - Čermák, I.
Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí.
Československá psychologie, 41 [3] 193-199 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/96/1543
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

040967 - PSU-E 970516 IE eng A
Urbánek, T. - Čermák, I.
Relations between self-efficacy and agression and depression.
In: Abstracts. - (Ed. Cromie, S.; Forrest, D.; Gallakher, A.; O Connell, M.; Quigley, J.; Smith, H.; Tierney, K.; Trimble, T.). - Dublin, Psychological Society of Ireland 1997. - S. 459-460.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/96/1543

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11