ASEP

ÚJC - Ústav pro jazyk český Praha

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

086991 - UJC-A 20010025 CZ cze R
Bachmannová, J.
Regionální jazykový atlas.
Rec.: Čižmárová, L.: Jazykový atlas jihozápadní Moravy. - Brno, 2000. 446 s.
Naše řeč, 84 [3] 137-139 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086997 - UJC-A 20010031 RIV CZ cze J
Bachmannová, J.
Svědectví archivních magnetofonových nahrávek o jazyce českých enkláv v Polsku.
Naše řeč, 84 [4] 184-191 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087057 - UJC-A 20010091 RIV CZ cze C
Bachmannová, J.
Lidové názvosloví korálkářské na Železnobrodsku a jeho proměny.
In: Termina 2000. Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000. - (Ed. Žemlička, M.). - Praha, Galén 2001. - S. 144-146.
[Termina 1996 /2./. Liberec (CZ), 96.09.10-96.09.11 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086990 - UJC-A 20010024 RIV CZ cze J
Braunšteinová, Z.
Z 24. sešitu Staročeského slovníku.
Naše řeč, 84 [3] 133-137 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087023 - UJC-A 20010057 RIV CZ cze J
Braunšteinová, Z.
Staročeské složeniny s předním komponentem prvo-.
Jazykovědné aktuality, 38 [3] 14-19 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087011 - UJC-A 20010045 CZ cze B
Čechová, M. - Kraus, J. - Styblík, V. - Svobodová, I.
Český jazyk pro 2. ročník SOŠ. Praha, SPN 2001. - 200 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087094 - UJC-A 20010128 RIV CZ cze B
Čechová, M. - Oliva, K. - Nejedlý, P.
Hrátky s češtinou 2. 2. rozš. vyd. Praha, ISV 2001. - 245 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087088 - UJC-A 20010122 RIV GB eng C
Čermák, F. - Klímová, J. - Petkevič, V. - Pala, K.
Design of the Czech lexical database.
In: Corpus Linguistics 2001. Proceedings of the Conference. - (Ed. Rayson, P. et al.). - Lancaster, University of Lancaster 2001. - S. 119-125. - (Technical Papers. 13).
[Corpus Linguistics 2001. Lancaster (GB), 01.03.30-01.04.02 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087022 - UJC-A 20010056 RIV CZ cze J
Černá, A. M.
Slovní okruh lékařský v Rešelově slovníku.
Jazykovědné aktuality, 38 [3] 7-13 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086984 - UJC-A 20010018 RIV CZ cze J
Černá, A.
Radová.
Naše řeč, 84 [1] 52-53 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086985 - UJC-A 20010019 RIV CZ cze J
Černá, A.
E-maily v jazykové poradně. Co víme o tazatelích?
Naše řeč, 84 [2] 62-73 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087078 - UJC-A 20010112 RIV CZ cze C
Černá, A.
Čeština v jazykové poradně - postoje uživatelů.
In: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století. - (Ed. Balowski, M.; Svoboda, J.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 59-64.
[Český jazyk a literatura na sklonku 20. století. Walbrzych (PL), 01.04.26-01.04.27 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

084378 - UJC-A 20015011 RIV CZ cze J
Čižmárová, L.
K nářeční morfologii kolektivního označení rodiny v češtině.
Naše řeč, 84 [4] 206-212 (2001).

084381 - UJC-A 20015014 RIV FI cze/fin J
Čižmárová, L.
Několik poznámke ke jménům Bohemia a Čech. Mistä sanat Bohemia ja Čech ovat tulleet?
Bohemia, - [2] 18-25 (2001).

086973 - UJC-A 20010007 CZ cze R
Čmejrková, S.
[Recenze].
Rec.: Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. - Praha, 1999. 157 s.
Slovo a slovesnost, 62 [1] 74-77 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087007 - UJC-A 20010041 RIV CZ cze C
Čmejrková, S.
Naše a cizí v jazyce a kultuře Čechů z Ukrajiny.
In: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. - (Ed. Bogoczová, I.; Hubáček, J.; Srpová, H.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 137-156.
[Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. Ostrava (CZ), 00.09.19-00.09.20 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096; GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087012 - UJC-A 20010046 RIV CZ cze M
Čmejrková, S.
Jazyk, prozodie, poezie a reklama: Na zem sklouzla z nebe kouzla.
In: Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 2001. - S. 28-45.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087020 - UJC-A 20010054 CZ cze J
Čmejrková, S.
K sedmdesátinám prof. Přemysla Adamce.
Jazykovědné aktuality, 38 [1/2] 44-49 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087068 - UJC-A 20010102 CZ cze J
Čmejrková, S.
Čeština očima a ušima zahraničních bohemistů.
Czech Language News, - [17] 6-8 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087105 - UJC-A 20010139 CZ cze J
Čmejrková, S.
90. výročí založení Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Akademický bulletin, - [10] 24-25 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087113 - UJC-A 20010147 CZ cze D
Čmejrková, S.
Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Praha, Filozofická fakulta UK 2001. - 260 s.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086975 - UJC-A 20010009 CZ cze R
Daneš, F.
[Recenze].
Rec.: Hyland, K.: Hedging in Scientific Research Articles. - Amsterdam, 1998. 307 s.
Slovo a slovesnost, 62 [2] 125-126 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086982 - UJC-A 20010016 CZ cze R
Daneš, F.
Nová knížka o dnešní češtině.
Rec.: Svozilová, N.: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. - Praha, 2000. - 171 s.
Naše řeč, 84 [1] 38-42 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087001 - UJC-A 20010035 RIV CZ cze C
Daneš, F.
Analýza zdrojů pražského lingvistického funkcionalismu.
In: Funkcionalismus ve vědě a filosofii. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2001. - S. 11-20.
[Funkcionalismus ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 98.11.03-98.11.04 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087082 - UJC-A 20010116 RIV CZ cze C
Daneš, F.
Univerzália a specifika češtiny v období globalizačních proměn.
In: Čeština - univerzália a specifika 3. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 37-47.
[Čeština - univerzália a specifika /3./. Brno (CZ), 00.11.22-00.11.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

084369 - UJC-A 20015002 RIV CZ cze M
Fic, K.
O jazyku osad bývalé charvátské kolonizace na Břeclavsku.
In: Město Břeclav. - (Ed. Kordiovský, E.; Klanicová, E.). - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 2001. - S. 488-490. - (Knižnice sborníku Jižní Morava. 25).

084370 - UJC-A 20015003 RIV CZ cze M
Fic, K.
Mluva v Břeclavi.
In: Město Břeclav. - (Ed. Kordiovský, E.; Klanicová, E.). - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 2001. - S. 491-497. - (Knižnice sborníku Jižní Morava. 25).

084375 - UJC-A 20015008 CZ cze J
Fic, K.
Sedmdesát let Jana Balhara.
Naše řeč, 84 [4] 169-170 (2001).

084383 - UJC-A 20015016 CZ cze R
Fic, K.
[Recenze].
Rec.: Jak se mluví v Čechách. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí. - Praha, 1999. CD + 32 s.
Naše řeč, 84 [2] 97-98 (2001).

084384 - UJC-A 20015017 CZ cze R
Fic, K.
[Recenze].
Rec.: Vidoeski, B.: Dialektite na makedonskiot jazik. I, II, III. - Skopje, 1998, 1999, 1999. 365s. + 350 s. + 263 s.
In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 238-240. - (Řada jazykovědná. A 49).

095014 - UJC-A 20027012 RIV CZ ger J
Giger, M. - Vykypěl, B.
Die Typologie des Litauischen und des Lettischen (mit einem allgemeinen Ausblick zu den Perspektiven der Prager Typologie).
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A), 50 [49] 45-86 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086979 - UJC-A 20010013 CZ cze R
Harvalík, M.
[Recenze].
Rec.: Klímová, K. - Kneselová, H. (red.): Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola" konané v Brně ve dnech 10.-11.2. 1998. - Brno, 1999. 161 s.
Slovo a slovesnost, 62 [4] 304-310 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087025 - UJC-A 20010059 RIV CZ cze J
Harvalík, M.
Poznámky ke vztahům mezi anoikonymy a apelativní slovní zásobou.
Jazykovědné aktuality, 38 [3] 25-33 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087039 - UJC-A 20010073 CZ cze R
Harvalík, M.
[Recenze].
Rec.: Anreiter, P.: Zur Methodik der Namendeutung. Mit Beispielen aus dem Tiroler Raum. - Innsbruck, 1997. 188 s.
Acta onomastica, 41/42, 219-222 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087040 - UJC-A 20010074 CZ cze R
Harvalík, M.
[Recenze].
Rec.: Franz, K. - Greule, A. (Hrsg.): Namenforschung und Namendidaktik. - Hohengehren 1999. 248 s.
Acta onomastica, 41/42, 222-227 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087048 - UJC-A 20010082 CZ cze J
Harvalík, M.
Dvacátý mezinárodní kongres onomastických věd v Santiagu de Compostela.
Acta onomastica, 41/42, 305-313 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087049 - UJC-A 20010083 CZ cze J
Harvalík, M.
Onomastická problematika na 3. mezinárodním kongresu dialektologů a geolingvistů v Lublinu.
Acta onomastica, 41/42, 314-317 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087050 - UJC-A 20010084 CZ cze J
Harvalík, M.
Sympozium "Ortsnamen und Siedlungsgeschichte" ve Vídni.
Acta onomastica, 41/42, 317-320 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087109 - UJC-A 20010143 CZ cze D
Harvalík, M.
Synchronní a diachronní aspekty české onymie (problémy a perspektivy české onomastiky). Praha, Filozofická fakulta UK 2001. - 193 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367; GA AV ČR(CZ) KSK8002119; GA ČR(CZ) GA405/97/0748
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091712 - UJC-A 20020121 RIV DE ger C
Hasová, L.
Zur Verwendung des Ethnonymums der Tscheche / die Tschechen in den Fernsehdiskussionen.
In: Polyslav 4. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik. - (Ed. Böttger, K.; Dönninghaus, S.; Marzari, R.). - Mnichov, Sagner 2001. - S. 108-113.
[Polyslav /4./. Kazimierz Dolny (PL), 00.10.02-00.10.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096; GA MŠk(CZ) LN00A023

087005 - UJC-A 20010039 RIV CZ cze C
Hašová, L.
Obraz sebe a druhého v narativním interview.
In: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. - (Ed. Bogoczová, I.; Hubáček, J.; Srpová, H.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 121-127.
[Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. Ostrava (CZ), 00.09.19-00.09.20 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096; GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087034 - UJC-A 20010068 RIV CZ cze J
Hašová, L.
K problematice střídání a míšení kódů.
Jazykovědné aktuality, 38 [4] 52-57 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091713 - UJC-A 20020122 RIV CZ cze J
Hašová, L.
Televizní diskusní pořad o mezietnických vztazích (Na hraně 26. 4. 1999).
Lidé města, - [5] 105-122 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096; GA MŠk(CZ) LN00A023

091714 - UJC-A 20020123 RIV CZ ger U
Hašová, L. - Kaderka, P. - Karhanová, K.
Polyslav 5. 3 s.
[ Praha (CZ), 01.09.27-01.09.29 (K-EUR 50/40)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080033 - UJC-A 20017003 RIV CZ cze M
Havlová, E.
Ie. kořen *al- a germánské názvy pro 'věk'.
In: GRAMMATICUS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. - (Ed. Šefčík, O.; Vykypěl, B.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 56-63. - (Spisy Filozofické fakulty. 336).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095005 - UJC-A 20027003 RIV CZ cze J
Havlová, E.
Staroslověnské věč6n7 a prisn7.
Slavia, 70 [3-4] 353-356 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080035 - UJC-A 20017005 RIV CZ cze J
Havlová, E. - Valčáková, P.
Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků: očag7/odžak, oga, ogar, ogar7, oger/ajgir, ohme, ochechule.
Slavia, 70 [2] 203-208 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

084372 - UJC-A 20015005 RIV CZ cze M
Hlubinková, Z.
Tvoření deminutiv ve východomoravských dialektech.
In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. - Brno, Masarykova Univerzita 2001. - S. 191-196. - (Řada jazykovědná. A 49).

084374 - UJC-A 20015007 RIV CZ cze J
Hlubinková, Z.
Tvoření deadjektivních adverbií ve východomoravských dialektech.
Naše řeč, 84 [4] 199-201 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0211

086974 - UJC-A 20010008 CZ cze R
Hoffmannová, J.
Odborný diskurz a vědecká komunikace v nových publikacích.
Rec.: Čmejrková, S. - Daneš, F. - Světlá, J. - Šesták, Z.: Jak napsat odborný text. - Praha, 1999. 255 s.Jak psát a přednášet o vědě. - Praha, 2000. 204 s.
Slovo a slovesnost, 62 [2] 115-121 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086988 - UJC-A 20010022 RIV CZ cze J
Hoffmannová, J.
Syntax institucionálního dialogu.
Naše řeč, 84 [3] 113-120 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086998 - UJC-A 20010032 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Realita, simulace a některé současné případy jejich jazykové reflexe.
In: Úvahy o pravdivosti. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2001. - S. 165-171.
[Pravdivost ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 99.11.09-99.11.10 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087002 - UJC-A 20010036 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Funkční aspekty dialogu a jeho analýzy.
In: Funkcionalismus ve vědě a filosofii. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2001. - S. 27-36.
[Funkcionalismus ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 98.11.03-98.11.04 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087013 - UJC-A 20010047 RIV CZ cze M
Hoffmannová, J.
Vyjadřování neurčitosti v mluvené češtině.
In: Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 2001. - S. 46-57.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087016 - UJC-A 20010050 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Konec rozhovoru.
In: Konec a začátek v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. - (Ed. Moldanová, D.). - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2001. - S. 182-186. - (Acta Universitatis Purkynianae.).
[Konec a začátek v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 00.09.05-00.09.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087017 - UJC-A 20010051 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Sklepáci a spol.: Jazykový a textový maximalismus a minimalismus.
In: Česká literatura na konci tisíciletí 2. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. - (Ed. Vojtěch, D.). - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001. - S. 719-726. - (K. 6).
[Česká literatura na konci tisíciletí. Praha (CZ), 00.07.03-00.07.08 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087018 - UJC-A 20010052 CZ cze R
Hoffmannová, J.
[Recenze].
Rec.: Linell, P.: Approaching Dialogue. Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives. - Amsterdam, 1998. 330 s.
Jazykovědné aktuality, 38 [1/2] 32-38 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087055 - UJC-A 20010089 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
O jednom vědeckém diskurzu (a nevědeckých metadiskurzech).
In: Termina 2000. Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000. - (Ed. Žemlička, M.). - Praha, Galén 2001. - S. 63-67.
[Termina 1996 /2./. Liberec (CZ), 96.09.10-96.09.11 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087075 - UJC-A 20010109 PL cze R
Hoffmannová, J.
[Recenze].
Rec.: Čmejrková, S.: Reklama v češtině. Čeština v reklamě. - Praha 2000. 260 s.
Stylistyka, 10, [-] 558-563 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087076 - UJC-A 20010110 RIV PL cze M
Hoffmannová, J.
Humorný konflikt a konfliktní humor.
In: Zlota ksiega. Sciezkami wspólczesnego literaturoznawstwa i jezykoznawstwa. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Uniwersytet Opolski 2001. - S. 157-163.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087077 - UJC-A 20010111 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Vyjadřování současných mladých lidí: autenticita a literární stylizace.
In: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století. - (Ed. Balowski, M.; Svoboda, J.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 93-102.
[Český jazyk a literatura na sklonku 20. století. Walbrzych (PL), 01.04.26-01.04.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087081 - UJC-A 20010115 RIV CZ cze C
Hoffmannová, J.
Specifické možnosti češtiny pro hru s jazykem.
In: Čeština - univerzália a specifika 3. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 251-258.
[Čeština - univerzália a specifika /3./. Brno (CZ), 00.11.22-00.11.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087096 - UJC-A 20010130 CZ cze R
Hoffmannová, J.
Stylistické interpretace Aleny Debické.
Rec.: Debická, A.: O výstavbě a stylu textu. Stylistická analýza a interpretace. - Ústí nad Labem, 1999.
Český jazyk a literatura, 51 [9/10] 253-255 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087108 - UJC-A 20010142 CZ cze D
Hoffmannová, J.
Konverzace a institucionální dialog. Praha, Filozofická fakulta UK 2001. - 303 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

098114 - UJC-A 20020124 RIV PL cze C
Hoffmannová, J.
Diskurz, dialog, konverzace: mezi stylistikou a pragmatikou.
In: Stylistyka a pragmatyka. - (Ed. Witosz, B.). - Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego 2001. - S. 23-31.
[Stylistyka a pragmatyka. Katowice (PL), 00.10.18-00.10.20 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

098117 - UJC-A 20020131 RIV SK cze C
Hoffmannová, J.
Komunikace O komunikaci, V komunikaci, PRO komunikaci.
In: Jazyková komunikácia v 21. storočí. - (Ed. Klincková, J.). - Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2001. - S. 17-27.
[Jazyková komunikácia v 21. storočí. Medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii /4./. Banská Bystrica (SK), 00.09.13-00.09.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

087008 - UJC-A 20010042 CZ cze B
Hoffmannová, J. - Hoffmann, B.
Český jazyk 9: Literatura a komunikace. Praha, SPL-Práce 2001. - 188 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087059 - UJC-A 20010093 RIV CZ cze C
Holubová, V.
K pojetí determinologizace.
In: Termina 2000. Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000. - (Ed. Žemlička, M.). - Praha, Galén 2001. - S. 157-160.
[Termina 1996 /2./. Liberec (CZ), 96.09.10-96.09.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0552
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087089 - UJC-A 20010123 CZ cze R
Homolková, M.
[Recenze].
Rec.: Pacnerová, L. (eds.): Česká bible Hlaholská (bible Vyšebrodská). - Praha, 2000. 526 s.
Slavia, 70 [1] 113-116 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087093 - UJC-A 20010127 RIV CZ cze M
Homolková, M.
K staročeskému slovu žizn.
In: Cyrillomethodiana. In honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal. - (Ed. Hauptová, Z.; Šlaufová, E.). - Praha, Euroslavica 2001. - S. 357-360.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/1549
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

084376 - UJC-A 20015009 RIV CZ cze J
Ireinová, M.
Tvary genitivu a dativu/lokálu singuláru feminin tvrdého sklonění adjektiv a rodových zájmen v běžně mluveném jazyce nejstarší generace Jindřichova Hradce.
Naše řeč, 84A [4] 202-205 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0013

086971 - UJC-A 20010005 CZ cze J
Janovec, L.
Konference o etnolingvistice (Minsk, 2.-4. listopadu 2000).
Časopis pro moderní filologii, 83 [1] 44-46 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087030 - UJC-A 20010064 RIV CZ cze J
Janovec, L.
Z nové české frazeologie - poznámky k obohacování frazeologické zásoby jazyka.
Jazykovědné aktuality, 38 [3] 93-97 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087102 - UJC-A 20010136 CZ cze R
Janovec, L.
[Recenze].
Rec.: Gorelov, I. N. - Sedov, K. F.: Základy psycholingvistiky. - Moskva, 1998. 252 s.
Československá psychologie, 45 [6] 564-566 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

087103 - UJC-A 20010137 CZ cze R
Janovec, L.
[Recenze].
Rec.: Sedov, K. F.: Základy psycholingvistiky v anekdotách. - Moskva, 1998. 64 s.
Československá psychologie, 45 [6] 566 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

087104 - UJC-A 20010138 RIV BY rus C
Janovec, L.
Sedukcija, frazeologija i rečevoj etiket: ich vzaimootnošenija i sredstva vyraženija.
In: Jazyk i kul'tura. Problemy sovremennoj etnolingvistiki. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii. - (Ed. Tokareva, I. I.). - Minsk, Minskij gosudarstvennyj lingvističeskij universitet 2001. - S. 56-60.
[Jazyk i kul'tura. Problemy sovremennoj etnolingvistiki. Minsk (BY), 00.11.02-00.11.04 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

119046 - UJC-A 20043142 RIV CZ cze C
Janovec, L.
K jazykové mapě světa, aneb bílá vrána, bílá cesta i bílá lilie.
In: Mezinárodní studentská vědecká konference. Sborník příspěvků. 1. díl. - (Ed. Slepička, P.; Süss, V.). - Praha, Karolinum 2001. - S. 193-197.
[Mezinárodní studentská vědecká konference. Praha (CZ), 01.04.24-01.04.25 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087021 - UJC-A 20010055 CZ cze J
Janovec, L. - Tichá, Z.
10. kolokvium mladých jazykovědců.
Jazykovědné aktuality, 38 [1/2] 50-54 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080041 - UJC-A 20017011 RIV RU rus C
Janyšková, I.
Svoje i čužoje v russkich nazvanijach derev'jev.
In: Lingvokul'turologičeskije problemy tolerantnosti. - Jekaterinburg, Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta 2001. - S. 156-159.
[Lingvokul'turologičeskije problemy tolerantnosti. Jekaterinburg ( RU), 01.10.24-01.10.26 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080042 - UJC-A 20017012 RIV CZ cze M
Janyšková, I.
Etymologie názvů tisu ve slovanských jazycích.
In: GRAMMATICUS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. - (Ed. Šefčík, O.; Vykypěl, B.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 91-98. - (Spisy Filozofické fakulty. 336).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0024
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095015 - UJC-A 20027013 RIV CZ cze J
Janyšková, I.
Poznámky k staroslověnskému pivo.
Slavia, 70 [3-4] 361-363 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087031 - UJC-A 20010065 RIV CZ cze J
Kaderka, P.
Text, kontext, diskurz.
Jazykovědné aktuality, 38 [4] 5-12 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086970 - UJC-A 20010004 CZ cze R
Karhanová, K.
[Recenze].
Rec.: Chrz, V.: Metafory v politice. - Praha, 1999. 169 s.
Časopis pro moderní filologii, 83 [1] 34-36 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087006 - UJC-A 20010040 RIV CZ cze C
Karhanová, K.
Oni jsou Romové a my jsme kdo?
In: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. - (Ed. Bogoczová, I.; Hubáček, J.; Srpová, H.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 129-136.
[Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. Ostrava (CZ), 00.09.19-00.09.20 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087067 - UJC-A 20010101 CZ cze R
Karhanová, K.
Metafory, jimiž žijí politici (média?).
Rec.: Chrz, V.: Metafory v politice. - Praha 1999. 169 s.
Čeština doma a ve světě, 9 [3/4] 216-220 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091723 - UJC-A 20020137 RIV CZ cze M
Karhanová, K.
Sebeobraz a obraz Romů v dialogu s majoritní společností.
In: Zdi a mosty. Česko-romské vztahy. - (Ed. Šmídová, O.). - Praha, Univerzita Karlova 2001. - S. 95-107.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080032 - UJC-A 20017002 RIV CZ cze M
Karlíková, H.
K staroslověnskému substantivu spod7.
In: GRAMMATICUS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. - (Ed. Šefčík, O.; Vykypěl, B.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 99-104. - (Spisy Filozofické fakulty. 336).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080036 - UJC-A 20017006 RIV CZ cze J
Karlíková, H.
Prozvoň mě...
Naše řeč, 84 [4] 217-218 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080038 - UJC-A 20017008 CZ cze K
Karlíková, H.
Latina a čeština v kontaktu.
In: Vademecum Graeco-Latinum Brunense. - Brno, Filozofická fakulta MU 2001. - S. 9-18.
[Setkání učitelů klasických jazyků. Brno (CZ), 01.12.07-01.12.08 ( CST)]

095017 - UJC-A 20027015 RIV CZ cze J
Karlíková, H.
K pojmenování a původu platidel ve staroslověnštině.
Slavia, 70 [3-4] 365-371 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087056 - UJC-A 20010090 RIV CZ cze C
Kavková, Z.
K terminologii v kulturistice.
In: Termina 2000. Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000. - (Ed. Žemlička, M.). - Praha, Galén 2001. - S. 93-95.
[Termina 1996 /2./. Liberec (CZ), 96.09.10-96.09.11 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087064 - UJC-A 20010098 RIV CZ cze J
Klímová, J.
Zdrobněliny v korpusu.
Čeština doma a ve světě, 9 [1/2] 6-8 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087065 - UJC-A 20010099 RIV CZ cze J
Klímová, J.
Kolokací, co hrdlo ráčí.
Čeština doma a ve světě, 9 [1/2] 22-26 (2001).

087066 - UJC-A 20010100 CZ cze J
Klímová, J.
Členové rodiny korpusu.
Čeština doma a ve světě, 9 [1/2] 26 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087110 - UJC-A 20010144 CZ cze D
Klímová, J.
Počítačové zpracování vybraných slovotvorných typů v češtině. Praha, Matematicko-fyzikální fakulta UK 2001. - 136 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

084373 - UJC-A 20015006 RIV CZ cze J
Kloferová, S.
Přehláska ae a její projevy v lexikálních svazcích českého jazykového atlasu.
Naše řeč, 84 [4] 171-174 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0211

084382 - UJC-A 20015015 CZ cze R
Kloferová, S.
[Recenze].
Rec.: Tváře češtiny. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity 132. - Ostrava, 2000. 265 s.
Naše řeč, 84 [5] 261-265 (2001).

084377 - UJC-A 20015010 RIV CZ cze J
Konečná, H.
Hody, hody doprovody, či do provody?
Naše řeč, 84 [4] 220-221 (2001).

084380 - UJC-A 20015013 CZ cze R
Konečná, H.
[Recenze].
Rec.: U nás ve Vídni. Vídenští Češi vzpomínají. - Brno, 1999. 143 s.
Universitas /revue Masarykovy univerzity v Brně/, - [1] 72-73 ( 2001).

087003 - UJC-A 20010037 RIV CZ cze C
Kořenský, J.
Otázka uspořádanosti a uspořádatelnosti užití slova funkce v řeči vědy.
In: Funkcionalismus ve vědě a filosofii. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2001. - S. 37-42.
[Funkcionalismus ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 98.11.03-98.11.04 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087015 - UJC-A 20010049 RIV CZ cze C
Kořenský, J.
Začátek a konec jako strukturní jev.
In: Konec a začátek v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. - (Ed. Moldanová, D.). - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2001. - S. 13-15. - (Acta Universitatis Purkynianae.).
[Konec a začátek v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 00.09.05-00.09.07 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087019 - UJC-A 20010053 CZ cze J
Kořenský, J.
Otevřený dopis "znalci nejenom českého jazyka, vysokoškolskému profesorovi" Jiřímu Marvanovi a redaktoru Františku Cingrovi.
Jazykovědné aktuality, 38 [1/2] 40-43 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087083 - UJC-A 20010117 RIV CZ cze C
Kořenský, J.
Čeština a čas.
In: Čeština - univerzália a specifika 3. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 65-72.
[Čeština - univerzália a specifika /3./. Brno (CZ), 00.11.22-00.11.24 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

098116 - UJC-A 20020126 RIV PL cze C
Kořenský, J.
Stylistika a pragmatika.
In: Stylistyka a pragmatyka. - (Ed. Witosz, B.). - Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego 2001. - S. 32-37.
[Stylistyka a pragmatyka. Katowice (PL), 00.10.18-00.10.20 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

098118 - UJC-A 20020132 RIV SK cze C
Kořenský, J.
Makrotextologické zkoumání společenských interakcí.
In: Jazyková komunikácia v 21. storočí. - (Ed. Klincková, J.). - Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2001. - S. 30-34.
[Jazyková komunikácia v 21. storočí. Medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii /4./. Banská Bystrica (SK), 00.09.13-00.09.14 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086977 - UJC-A 20010011 CZ cze J
Králík, J.
Qualico 2000 v Praze.
Slovo a slovesnost, 62 [2] 152-156 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086999 - UJC-A 20010033 RIV CZ cze C
Králík, J.
Pravdivost pravděpodobnosti z pohledu matematické lingvistiky.
In: Úvahy o pravdivosti. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2001. - S. 172-177.
[Pravdivost ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 99.11.09-99.11.10 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087000 - UJC-A 20010034 RIV CZ cze C
Králík, J.
Funkce jazyka jako objekt kvantitativní lingvistiky.
In: Funkcionalismus ve vědě a filosofii. Sborník příspěvků. - (Ed. Nosek, J.). - Praha, Filosofia 2001. - S. 21-26.
[Funkcionalismus ve vědě a filosofii. Praha (CZ), 98.11.03-98.11.04 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087100 - UJC-A 20010134 RIV DE eng M
Králík, J.
On Quantitative Characteristics of Corpora Approaching Infinite Size.
In: Text as Linguistic Paradigm: Levels, Constituents, Contructs. Festschrift in honour of Luděk Hřebíček. - (Ed. Uhlířová, L.; Wimmer, G.; Altmann, G.; Köhler, R.). - Trier, WVT Wissenschaftlicher Verlag 2001. - S. 149-152. - (Quantitative Linguistics. 60).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087112 - UJC-A 20010146 RIV CZ cze J
Králík, J.
Vyvážení zdrojů Synchronního korpusu češtiny SYN2000.
Slovo a slovesnost, 42 [1] 38-53 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K214
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086983 - UJC-A 20010017 CZ cze J
Kraus, J.
Životní jubileum dr. Marie Těšitelové.
Naše řeč, 84 [1] 49-50 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086986 - UJC-A 20010020 CZ cze R
Kraus, J.
Objevná knižní publikace o české reklamě.
Rec.: Čmejrková, S.: Reklama v češtině. Čeština v reklamě. - Praha, 2000. 258 s.
Naše řeč, 84 [2] 99-101 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087014 - UJC-A 20010048 RIV CZ cze C
Kraus, J.
Návraty počátků. Vývojové spirály jazykovědného myšlení.
In: Konec a začátek v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. - (Ed. Moldanová, D.). - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2001. - S. 8-12. - (Acta Universitatis Purkynianae.).
[Konec a začátek v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 00.09.05-00.09.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087054 - UJC-A 20010088 RIV CZ cze C
Kraus, J.
Nepoetické diskurzy v současné češtině.
In: Termina 2000. Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000. - (Ed. Žemlička, M.). - Praha, Galén 2001. - S. 59-62.
[Termina 1996 /2./. Liberec (CZ), 96.09.10-96.09.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087060 - UJC-A 20010094 RIV CZ cze C
Kraus, J.
Společenské komunikační procesy a terminologie.
In: Termina 2000. Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000. - (Ed. Žemlička, M.). - Praha, Galén 2001. - S. 185-188.
[Termina 2000 /3./. Liberec (CZ), 00.05.30-00.06.01 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087106 - UJC-A 20010140 CZ cze J
Kraus, J.
Jazyková kultura - historie a přítomnost.
Akademický bulletin, - [2] 5-7 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087111 - UJC-A 20010145 RIV CZ cze/sla/eng U
Kraus, J. - Čmejrková, S.
Setkání s češtinou. Setkání zahraničních a českých bohemistů. 2 s.
[ Praha (CZ), 01.09.06-01.09.07 (K-WRD 120/35)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087033 - UJC-A 20010067 RIV CZ cze J
Krausová, A.
Negociace čili vyjednávání.
Jazykovědné aktuality, 38 [4] 45-51 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A023
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087032 - UJC-A 20010066 RIV CZ cze J
Lašťovičková, M.
Jazyk popisující Boha aneb feministické návrhy, jak oslovovat Hospodina.
Jazykovědné aktuality, 38 [4] 37-44 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087091 - UJC-A 20010125 RIV SK cze M
Lašťovičková, M.
Církevní slang a tajný jazyk totality.
In: Studia Philologica 8. Text a kontext v náboženské komunikácii. - Prešov, Prešovská univerzita 2001. - S. 77-81.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087092 - UJC-A 20010126 RIV PL cze J
Lašťovičková, M.
Feministické postoje v jazyce Bible.
Bohemystyka, - [3] 234-242 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087090 - UJC-A 20010124 RIV CZ cze C
Lašťovičková, M. - Grygerková, M.
Svědčí existence církevního slangu o narušení etických zásad v komunikaci s Bohem?
In: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. - (Ed. Bogoczová, I.; Hubáček, J.; Srpová, H.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 57-63.
[Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. Ostrava (CZ), 00.09.19-00.09.20 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087041 - UJC-A 20010075 CZ cze R
Mackovičová, M.
[Recenze].
Rec.: Lehman, F.: Der Wandel der Ortsnamen in den ehemals deutsch besiedelten Gebieten der Tschechoslowakei. - Marburg 1999. 227 s.
Acta onomastica, 41/42, 234-238 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087035 - UJC-A 20010069 RIV CZ cze J
Malenínská, J.
K úvahám o metaforických přenosech v toponymii - anatomické topolexémy *líce, *čelist, *kostrč, *řitka?
Acta onomastica, 41/42, 105-109 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087042 - UJC-A 20010076 CZ cze R
Malenínská, J.
[Recenze].
Rec.: Lutterer, I. - Šrámek, R.: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. - Havlíčkův Brod, 1997. 317 s.
Acta onomastica, 41/42, 238-242 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087043 - UJC-A 20010077 CZ cze R
Malenínská, J.
[Recenze].
Rec.: Majtán, M. - Žigo, P.: Hydronymia povodia Ipla. - Bratislava, 1999. 116 s.
Acta onomastica, 41/42, 242-245 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091716 - UJC-A 20020128 RIV PL cze C
Malenínská, J.
K označení vyvýšených terénních útvarů - česká toponyma z kořene *kr7n-.
In: Toponimia i oronimia. - (Ed. Cieslikowa, A.; Czopek-Kopciuch, B.). - Kraków, Wydawnictwo naukowe DWN 2001. - S. 285-290.
[Ogolnopolska Konferencja Onomastyczna /12./. Mogilany (PL), 00.09.25-00.09.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

087053 - UJC-A 20010087 RIV CZ cze C
Martincová, O.
K dichotomii odborná - běžná komunikace.
In: Termina 2000. Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000. - (Ed. Žemlička, M.). - Praha, Galén 2001. - S. 54-58.
[Termina 1996 /2./. Liberec (CZ), 96.09.10-96.09.11 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091719 - UJC-A 20020133 RIV SK cze C
Martincová, O.
Slovník Nová slova v češtině jako slovník speciální.
In: Lexicographica'99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. - (Ed. Ondrejovič, S.; Považaj, M.). - Bratislava, Veda 2001. - S. 62-68.
[Lexicographica'99. Budmerice (SK), 99.10.28-99.10.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

087036 - UJC-A 20010070 RIV CZ cze J
Matúšová, J.
Vztah toponym ze sbírky pomístních jmen v Čechách k řemeslné výrobě.
Acta onomastica, 41/42, 110-120 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087044 - UJC-A 20010078 CZ cze R
Matúšová, J.
[Recenze].
Rec.: Eichler, E. (Hrsg.): Atlas altsorbischer Ortsnamentypen. Heft. l. - Leipzig, 2000.
Acta onomastica, 41/42, 245-7 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087045 - UJC-A 20010079 CZ cze R
Matúšová, J.
[Recenze].
Rec.: Šrámek, R.: Úvod do obecné onomastiky. - Brno, 1999. 191 s.
Acta onomastica, 41/42, 248-251 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087051 - UJC-A 20010085 CZ cze J
Matúšová, J.
Onomastický seminář Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví.
Acta onomastica, 41/42, 320-321 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086994 - UJC-A 20010028 CZ cze J
Mejstřík, V.
Za Josefem Filipcem.
Naše řeč, 84 [3] 162-163 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087028 - UJC-A 20010062 RIV CZ cze J
Mravinacová, J.
Problémové případy morfologické adaptace anglicizmů.
Jazykovědné aktuality, 38 [3] 76-81 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086976 - UJC-A 20010010 CZ cze R
Müllerová, O.
[Recenze].
Rec.: Slančová, D.: Reč autority a lásky. - Prešov, 1999. 224 s.
Slovo a slovesnost, 62 [2] 136-140 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087010 - UJC-A 20010044 CZ cze B
Müllerová, O.
Český jazyk 9: Mluvnice. Praha, SPL-Práce 2001. - 132 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087079 - UJC-A 20010113 RIV CZ cze C
Müllerová, O.
E-mailová korespondence z hlediska generačních rozdílů.
In: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století. - (Ed. Balowski, M.; Svoboda, J.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 205-213.
[Český jazyk a literatura na sklonku 20. století. Walbrzych (PL), 01.04.26-01.04.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

098115 - UJC-A 20020125 RIV PL cze C
Müllerová, O.
Styl rozhlasového dialogu s hostem - mezi institucionální a soukromou komunikací.
In: Stylistyka a pragmatyka. - (Ed. Witosz, B.). - Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego 2001. - S. 268-277.
[Stylistyka a pragmatyka. Katowice (PL), 00.10.18-00.10.20 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

087004 - UJC-A 20010038 RIV CZ cze C
Müllerová, O. - Hoffmannová, J.
Míšení kódů a jeho hodnotové aspekty v různých typech komunikačních situací.
In: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. - (Ed. Bogoczová, I.; Hubáček, J.; Srpová, H.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 11-19.
[Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci. Ostrava (CZ), 00.09.19-00.09.20 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087009 - UJC-A 20010043 CZ cze B
Müllerová, O. - Hoffmannová, J. - Hoffmann, B.
Český jazyk 9: Procvičujeme, opakujeme. Praha, SPL-Práce 2001. - 132 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086993 - UJC-A 20010027 CZ cze J
Nejedlý, P.
Jazykovědec málem zapomenutý.
Naše řeč, 84 [3] 161-162 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087074 - UJC-A 20010108 RIV CZ cze B
Nováková, M.
Bibliografie české onomastiky 1997 - 1998. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2001. - 60 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091718 - UJC-A 20020130 RIV GB eng M
Nováková, M. - Papcunová, J.
Czech Studies. Language.
In: The Year's Work in Modern Language Studies 2000. - (Ed. Parkinson, S.). - London, Maney Publishing 2001. - S. 867-878.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

087095 - UJC-A 20010129 CZ cze J
Oliva, K. - Nejedlý, P.
Jaký byl 26. ročník Olympiády v českém jazyce?
Český jazyk a literatura, 51 [5/6] 119-123 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087037 - UJC-A 20010071 RIV CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Čeština a pomístní jména.
Acta onomastica, 41/42, 123-137 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087052 - UJC-A 20010086 RIV CZ cze C
Olivová-Nezbedová, L.
Pomístní jména jakožto svědectví o minulosti krajiny.
In: Tvář naší země - krajina domova. Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21. - 23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích. - Lomnice nad Popelkou, - 2001. - S. 77-80. - (Umělecká reflexe krajiny. 4).
[Tvář naší země. Praha (CZ), 01.02.21-01.02.23 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091715 - UJC-A 20020127 RIV PL cze C
Olivová-Nezbedová, L.
Některá častěji se vyskytující oronyma na území Čech.
In: Toponimia i oronimia. - (Ed. Cieslikowa, A.; Czopek-Kopciuch, B.). - Kraków, Wydawnictwo naukowe DWN 2001. - S. 271-283.
[Ogolnopolska Konferencja Onomastyczna /12./. Mogilany (PL), 00.09.25-00.09.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0367

087026 - UJC-A 20010060 RIV CZ cze J
Opavská, Z.
Konatelská jména a jejich zpracování ve výkladovém slovníku (k jednomu lexikografickému problému).
Jazykovědné aktuality, 38 [3] 54-58 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091721 - UJC-A 20020135 RIV SK cze C
Opavská, Z.
Univerbizace a multiverbizace ve slovníku neologizmů (k neografickému zachycení dvou dynamických procesů).
In: Lexicographica'99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. - (Ed. Ondrejovič, S.; Považaj, M.). - Bratislava, Veda 2001. - S. 146-151.
[Lexicographica'99. Budmerice (SK), 99.10.28-99.10.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

091725 - UJC-A 20020139 RIV PL cze M
Papcunová, J.
Grupa czesko-slowacka. Jezyk czeski.
In: Bibliografia jezykoznawstwa slawistycznego za rok 1996 z uzupelnieniami za lata 1992-1995. - (Ed. Rudnik-Karwatowa, Z.). - Warszawa, Slawistycny Osrodek Wydawniczy 2001. - S. 358-389.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

091717 - UJC-A 20020129 RIV SIGLE CZ cze B
Papcunová, J. - Nejedlá, A.
Bibliografie české lingvistiky. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 2001. - 229 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

080045 - UJC-A 20017015 CZ cze R
Skalka, B.
Nový Český etymologický slovník.
Rec.: Rejzek, J.: Český etymologický slovník. - Praha, 2001. 752 s.
Naše řeč, 84 [5] 266-268 (2001).

080046 - UJC-A 20017016 RIV CZ cze M
Skalka, B.
Stsl. set7/seti semper provocans.
In: GRAMMATICUS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. - (Ed. Šefčík, O.; Vykypěl, B.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 144-148. - (Spisy Filozofické fakulty. 336).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086972 - UJC-A 20010006 RIV CZ cze J
Světlá, J.
Bibliografie prací dr. Jaromíra Povejšila.
Časopis pro moderní filologii, 83 [1] 57-64 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087058 - UJC-A 20010092 RIV CZ cze C
Světlá, J.
Komunikace v cestovním ruchu - typy textů a terminologie.
In: Termina 2000. Sborník příspěvků z 2 konference 1996 a 3. konference 2000. - (Ed. Žemlička, M.). - Praha, Galén 2001. - S. 147-150.
[Termina 1996 /2./. Liberec (CZ), 96.09.10-96.09.11 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087061 - UJC-A 20010095 RIV CZ cze C
Světlá, J.
Prolínání odborného a publicistického stylu v textech návodových.
In: Termina 2000. Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000. - (Ed. Žemlička, M.). - Praha, Galén 2001. - S. 295-303.
[Termina 2000 /3./. Liberec (CZ), 00.05.30-00.06.01 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087069 - UJC-A 20010103 CZ cze J
Svobodová, I.
Koncovka postponovaného přídavného jména.
Český jazyk a literatura, 51 [5/6] 150-151 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087070 - UJC-A 20010104 CZ cze J
Svobodová, I.
O vyjmenovaných slovech.
Český jazyk a literatura, 51 [7/8] 192-193 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087071 - UJC-A 20010105 CZ cze J
Svobodová, I.
Pane Zumr, Zumře, nebo Zumre?
Český jazyk a literatura, 51 [9/10] 246-247 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087072 - UJC-A 20010106 CZ cze J
Svobodová, I.
Názvy krajů.
Český jazyk a literatura, 52 [1/2] 35-36 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087073 - UJC-A 20010107 CZ cze J
Svobodová, I.
Z Mallorky, Mallorcy, nebo Mallorci?
Český jazyk a literatura, 52 [3/4] 93-94 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087080 - UJC-A 20010114 RIV CZ cze C
Svobodová, I.
Český pravopis na konci 20. století.
In: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století. - (Ed. Balowski, M.; Svoboda, J.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 241-247.
[Český jazyk a literatura na sklonku 20. století. Walbrzych (PL), 01.04.26-01.04.27 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087097 - UJC-A 20010131 CZ cze R
Svozilová, N.
Reklama, jazyk, umění.
Rec.: Čmejrková, S.: Reklama v češtině. Čeština v reklamě. - Praha, 2000. 258 s.
Literární noviny, 12 [8] 8 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080043 - UJC-A 20017013 CZ cze J
Šarapatková, Ž.
Hanácké johánek.
Naše řeč, 84 [4] 222-223 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095022 - UJC-A 20027020 RIV CZ cze J
Šarapatková, Ž.
Sémantický rozbor staroslověnského plěn7 a gověti.
Slavia, 70 [3-4] 495-498 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080034 - UJC-A 20017004 RIV CZ cze B
Šefčík, O. - Vykypěl, B.
GRAMMATICUS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. Brno, Masarykova univerzita 2001. - 236 s. - (Spisy Filozofické fakulty. 336).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086987 - UJC-A 20010021 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Zášť (záští) a několik poznámek ke zkoumání jazyka pomocí korpusu.
Naše řeč, 84 [2] 106-110 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086995 - UJC-A 20010029 RIV CZ cze J
Šimandl, J.
Kávomlýnek.
Naše řeč, 84 [3] 164-165 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087062 - UJC-A 20010096 CZ cze J
Šimandl, J.
Jazyková poradna, korpus a internet.
Čeština doma a ve světě, 9 [1/2] 30-32, 36-37, 45-46 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087063 - UJC-A 20010097 CZ cze J
Šimandl, J.
Porovnejte své jazykové povědomí s korpusem. Porovnejte korpus se svým jazykovým povědomím.
Čeština doma a ve světě, 9 [1/2] 90-91 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087085 - UJC-A 20010119 RIV CZ cze C
Šimandl, J.
Počešťování a dnešní české tvarosloví.
In: Čeština - univerzália a specifika 3. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 265-275.
[Čeština - univerzália a specifika /3./. Brno (CZ), 00.11.22-00.11.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087098 - UJC-A 20010132 CZ cze J
Šimandl, J.
Adjektiva ke slovům tarif a advokát.
Bulletin advokacie, - [5] 89-90 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087099 - UJC-A 20010133 CZ cze J
Šimandl, J.
Ústav pro jazyk český (rozhovor).
Noviny pro grafický průmysl, - [7, 8, 9, 10] 7 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

084371 - UJC-A 20015004 RIV CZ cze M
Šipková, M.
K příčinám rozdílů mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny.
In: Přednášky a besedy z 34. běhu LŠSS. - Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 2001. - S. 137-142.

084379 - UJC-A 20015012 RIV CZ cze J
Šipková, M.
O jazyce českoamerického týdeníku Našinec.
Naše řeč, 84 [4] 192-198 (2001).

084385 - UJC-A 20015018 CZ cze R
Šipková, M.
[Recenze].
Rec.: Mluva v severomoravském pohraničí. - Brno, 2000. 130 s.
Univerzitní noviny, 8 [5] 73-74 (2001).

087027 - UJC-A 20010061 RIV CZ cze J
Šmídová, P.
Radixoid tele- v informační společnosti.
Jazykovědné aktuality, 38 [3] 59-65 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9061101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087038 - UJC-A 20010072 RIV CZ cze J
Štěpán, P.
Sufixy -nda a -anda v toponymii Čech.
Acta onomastica, 41/42, 203-215 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087046 - UJC-A 20010080 CZ cze R
Štěpán, P.
[Recenze].
Rec.: Laštovka, M. - Ledvinka, V. a kol.: Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství. 1. díl (A - N), 2. díl (O - Ž). - Praha, 1997. 608, 728 s.
Acta onomastica, 41/42, 255-260 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087047 - UJC-A 20010081 CZ cze R
Štěpán, P.
[Recenze].
Rec.: Klímová, K. - Kneselová, H. (eds.): Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola konané v Brně ve dnech 10. - 11. 2. 1998. - Brno, 1999. 161 s.
Acta onomastica, 41/42, 260-266 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086978 - UJC-A 20010012 RIV CZ cze J
Štícha, F.
Kritéria gramatičnosti. (Korpus jako argument a inspirace).
Slovo a slovesnost, 62 [3] 161-175 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086989 - UJC-A 20010023 RIV CZ cze J
Štícha, F.
Koncert pro orchestr aneb malá úvaha nad názvy hudebních děl.
Naše řeč, 84 [3] 126-132 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087084 - UJC-A 20010118 RIV CZ cze C
Štícha, F.
Anaforické koreferenční substantivum.
In: Čeština - univerzália a specifika 3. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 87-97.
[Čeština - univerzália a specifika /3./. Brno (CZ), 00.11.22-00.11.24 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087029 - UJC-A 20010063 RIV CZ cze J
Tichá, Z.
Některé tendence v nové lexikální zásobě.
Jazykovědné aktuality, 38 [3] 82-86 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091720 - UJC-A 20020134 RIV SK cze C
Tichá, Z.
Funkce příkladů v slovníku neologismů.
In: Lexicographica'99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. - (Ed. Ondrejovič, S.; Považaj, M.). - Bratislava, Veda 2001. - S. 141-145.
[Lexicographica'99. Budmerice (SK), 99.10.28-99.10.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061803

087107 - UJC-A 20010141 RIV CZ cze U
Tichá, Z. - Hochmalová, Z. - Chodějovský, J.
90 let Ústavu pro jazyk český. 37 s.
[ Praha (CZ), 01.09.05-01.10.10 (E-WRD 100/20)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087101 - UJC-A 20010135 RIV CZ cze B
Tichá, Z. - Skopec, L.
Tři slangové slovníky. Praha, Karolinum 2001. - 157 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086968 - UJC-A 20010002 RIV DE eng M
Uhlířová, L.
On Word Length, Clause Length and Sentence Length in Bulgarian.
In: Text as Linguistic Paradigm: Levels, Constituents, Contructs. Festschrift in honour of Luděk Hřebíček. - (Ed. Uhlířová, L.; Wimmer, G.; Altmann, G.; Köhler, R.). - Trier, WVT Wissenschaftlicher Verlag 2001. - S. 266-282. - (Quantitative Linguistics. 60).
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086969 - UJC-A 20010003 CZ eng R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Hajičová, E. / et al. (ed.): Travaux du Cercle linguistique de Prague 3. N.S. - Amsterdam, 1999. 310 s.
Linguistica Pragensia, 11 [2] 108-112 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086980 - UJC-A 20010014 CZ cze J
Uhlířová, L.
Sedmdesátiny Gabriela Altmanna.
Slovo a slovesnost, 62 [4] 318-319 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086981 - UJC-A 20010015 RIV CZ cze J
Uhlířová, L.
Internetový dialog jazykové poradny s veřejností (poradnajc.cas.cz).
Naše řeč, 84 [1] 1-15 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

086996 - UJC-A 20010030 RIV CZ cze J
Uhlířová, L.
Hlasovat a odsouhlasit.
Naše řeč, 84 [3] 165-166 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087086 - UJC-A 20010120 RIV CZ cze C
Uhlířová, L.
Jazyková poradna na internetu jako typ "spisovné situace".
In: Čeština - univerzália a specifika 3. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 215-221.
[Čeština - univerzália a specifika /3./. Brno (CZ), 00.11.22-00.11.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/0030
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087087 - UJC-A 20010121 RIV CZ cze C
Uhlířová, L.
Klitika jako kategorie diskusní.
In: Čeština - univerzália a specifika 3. Sborník z konference. - (Ed. Hladká, Z.; Karlík, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 29-35.
[Čeština - univerzália a specifika /3./. Brno (CZ), 00.11.22-00.11.24 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

091722 - UJC-A 20020136 RIV SK cze C
Uhlířová, L.
Kolik je v češtině synonym? (K dynamické stabilitě v systému lexikálních synonym.).
In: Lexicographica'99. Zborník na počesť Kláry Buzássyovej. - (Ed. Ondrejovič, S.; Považaj, M.). - Bratislava, Veda 2001. - S. 237-250.
[Lexicographica'99. Budmerice (SK), 99.10.28-99.10.29 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087

086992 - UJC-A 20010026 CZ cze J
Vajdlová, M.
Ohlédnutí za desátým ročníkem Kolokvia mladých jazykovědců.
Naše řeč, 84 [3] 148-151 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

087024 - UJC-A 20010058 RIV CZ cze J
Vajdlová, M.
Několik poznámek k vývoji slovesa předsevzít si aneb O jednom málo produktivním typu kompozice ve staré češtině.
Jazykovědné aktuality, 38 [3] 20-24 (2001).
[Jazyk jako fenomén na přelomu tisíciletí. Setkání mladých jazykovědců /2./. Olomouc (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/99/0540
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080039 - UJC-A 20017009 CZ cze R
Valčáková, P.
[Recenze].
Rec.: Ondruš, Š.: Odtajnené trezory slov. - Martin, 2000. 241 s.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A), 50 [49] 245 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080040 - UJC-A 20017010 RIV CZ eng M
Valčáková, P.
Regarding PS *ěd7.
In: GRAMMATICUS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. - (Ed. Šefčík, O.; Vykypěl, B.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 201-205. - (Spisy Filozofické fakulty. 336).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095016 - UJC-A 20027014 RIV CZ cze J
Valčáková, P.
K významu stsl. pl7nije proud, tok ap..
Slavia, 70 [3-4] 505-506 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

080031 - UJC-A 20017001 RIV CZ ger M
Vykypěl, B.
Zwei lettonistische Bemerkungen.
In: GRAMMATICUS. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. - (Ed. Šefčík, O.; Vykypěl, B.). - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 211-223. - (Spisy Filozofické fakulty. 336).

095008 - UJC-A 20027006 CZ cze R
Vykypěl, B.
[Recenze].
Rec.: Marvan, J.: Jazykové milénium. - Praha, 2000. 410 s.
Listy filologické, 124 [1-2] 189-194 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

095013 - UJC-A 20027011 RIV CZ cze K
Vykypěl, B.
Slečna (příspěvek k lexikografii češtiny střední doby).
In: Přednášky a besedy z XXXIV. běhu Letní školy slovanských studií. - (Ed. Rusinová, E.). - Brno, Filozofická fakulta MU 2001. - S. 162-172.
[Letní škola slovanských studií /34./. Brno (CZ), 01.07.27-01.08.24 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/01/0109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11