ASEP

ÚE - Ústav pro elektrotechniku

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

062021 - UE-C 990066 RIV PL eng C
Barglik, J. - Doležel, I. - Ulrych, B.
Induction Heating of Moving Bodies.
In: Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory /IC - SPETO'99/ /22./. - Gliwice - Ustroň, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemyslowej Politechniki Slaskiej 1999. - S. 167-170.
[Miedzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów /IC-SPETO'99/ /22./. Gliwice - Ustroň (PL), 99.05.19-99.05.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0690

062048 - UE-C 990093 RIV CZ eng C
Bartoš, S.
Traction Inverters can Approach their Optimum Design through the Use of IGCTS.
In: Vědecká konference "Efektivní doprava, cesta do Evropské unie" /2./. - Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice 1999. - S. 305-310.
[Vědecká konference "Efektivní doprava, cesta do Evropské unie" /2./. Pardubice (CZ), 99.09.16-99.09.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

062049 - UE-C 990094 RIV DE ger C
Bartoš, S. - Jehlička, V. - Večerka, T.
Wechselstromantriebe des Trolleybusses mit neuen Halbleiterbenstandteilen.
In: Symposium am 30. September 1999 in Hannover. - Hannover, Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe der Universität Hannover 1999. - S. 1-6.
[Syposium am 30. September 1999 in Hannover. Hannover (DE), 99.09.30]

062031 - UE-C 990076 RIV GB eng C
Bendl, J. - Chomát, M. - Schreier, L.
Adjustable-Speed Operation of Doubly Fed Machines in Pumped Storage Power Plants.
In: Electrical Machines and Drives /EMD99/. - London, Institution of Electrical Engineers, London 1999. - S. 223-227. - ( 468).
[International Conference on Electrical Machines and Drives /EMD99/ /9./. Canterbury Christ Church College (GB), 99.09.01-99.09.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1529

062030 - UE-C 990075 RIV ES eng C
Bendl, J. - Schreier, L.
Some Problems of Monitoring Turbine - Generator Shaft Torsion Oscillations.
In: IEEE SDEMPED'99 RECORD. - Gijón, IEEE Power Electronics Society 1999. - S. 173-177.
[The 1999 IEEE International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives. Gijón (ES), 99.09.01-99.09.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2057701

062064 - UE-C 990109 CZ cze V
Bendl, J. - Schreier, L.
Momentová a proudová namáhání dvojitě napájeného stroje v přechodných stavech. Praha 8, Ústav pro elektrotechniku AV ČR 1999. - 36 s. - (Ústavní zpráva. ÚE 1225).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1529

062024 - UE-C 990069 RIV DE eng C
Bendl, J. - Schreier, L. - Chomát, M.
Control and Operation of Doubly Fed Machine in Pumped Storage Application.
In: Symposium am 30. September 1999 in Hannover. - Hannover, Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe der Universität Hannover 1999. - S. 19-26.
[Syposium am 30. September 1999 in Hannover. Hannover (DE), 99.09.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1529

062028 - UE-C 990073 RIV SK eng C
Bendl, J. - Schreier, L. - Chomát, M.
Controlled Starting of Doubly Fed Motor/Generator.
In: Electrical Drives and Power Electronics /EDPE'99/. - Košice, Slovak Electrotechnical Society University of Košice 1999. - S. 59-63.
[International Conference on Electrical Drives and Power Electronics /EDPE'99/ /13./. Stará Lesná (SK), 99.10.05-99.10.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1529

062032 - UE-C 990077 RIV CH eng C
Chomát, M. - Schreier, L. - Bendl, J.
Numerical Model of Adjustable-Speed Power Unit Using Doubly Fed Machine with Cycloconverter in Rotor Circuit.
In: European Conference on Power Electronics and Applications /8./. - Lausanne, EPFL' Lausanne, Switzerland 1999. - S. P1-P8.
[European Conference on Power Electronics and Applications /8./. Lausanne (CH), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2057701

062033 - UE-C 990078 RIV CZ eng C
Chomát, M. - Schreier, L. - Bendl, J.
Control and Stability of Power Unit with Doubly Fed Machine.
In: Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems /AMTEE'99/ /4./. - Plzeň, Západočeská universita Plzeň 1999. - S. B18-B21.
[International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems /AMTEE'99/ /4./. Plzeň (CZ), 99.09.13-99.09.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2057701

062036 - UE-C 990081 CZ cze V
Chomát, M. - Schreier, L. - Bendl, J.
Systém dvojitě napájený stroj - turbina připojený do energetické sítě. Praha 8, Ústav pro elektrotechniku AV ČR 1999. - 44 s. - (Ústavní zpráva. ÚE 1224).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1529

062025 - UE-C 990070 RIV DE eng C
Chomát, M. - Schreier, L. - Doležel, I.
Magnetic Field Distribution in Air Gap of Synchronous Reluctance Machine.
In: Symposium am 30. September 1999 in Hannover. - Hannover, Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe der Universität Hannover 1999. - S. 27-34.
[Syposium am 30. September 1999 in Hannover. Hannover (DE), 99.09.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0464

062026 - UE-C 990071 RIV US eng C
Chomát, M. - Schreier, L. - Doležel, I.
Space Phasor and FEM Models of Synchronous Reluctance Machine.
In: Proceedings of the 1999 IEEE International Electric Machines and Drives Conference /IEMDC'99/. - Seattle, Washington, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. /IEEE/ 1999. - S. 395-397.
[IEEE International Electric Machines and Drives Conference/IEMDC'99./. Seattle, Washington (US), 99.05.09-99.05.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0464

062038 - UE-C 990083 RIV CZ eng J
Chvála, F.
On Linearization of the Boltzmann Equation with a Source Term.
Acta Technica CSAV, 44 [3] 213-223 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0253

062063 - UE-C 990108 RIV CZ eng J
Chvála, F.
On Linearization of the Boltzmann Equation with an External Force and a Source Term.
Acta Technica CSAV, 44 [4] 321-331 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0253

062010 - UE-C 990055 RIV CZ cze J
Doležel, I.
Palivové články - princip, konstrukce, vlastnosti a využití.
ELEKTRO. -, 9 [10] 3-7 (1999).

062015 - UE-C 990060 RIV IT eng C
Doležel, I. - Chomát, M. - Schreier, L.
Method of Determining Input Parameters for Basic Equations of Synchronous Reluctance Machine.
In: International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering /ISEF'99/ /9./. - (Ed. P.Di Barba, S. Wiak). - Pavia, University of Pavia, Italy 1999. - S. 165-168.
[International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering /ISEF'99/ /9./. Pavia (IT), 99.09.23-99.09.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0464; GA AV ČR(CZ) IAB2057903

062017 - UE-C 990062 RIV CZ eng C
Doležel, I. - Chomát, M. - Schreier, L.
Analysis of Magnetic Field Distribution in Synchronous Reluctance Machine.
In: International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems /AMTEE'99/ /4./. - Plzeň, Západočeská universita Plzeň 1999. - S. B14-B17.
[International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems /AMTEE'99/ /4./. Plzeň (CZ), 99.09.13-99.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0464

062011 - UE-C 990056 RIV CZ cze J
Doležel, I. - Škramlík, J. - Valouch, V.
Přepětí a parazitní proudy u střídačově napájených indukčních motorů.
ELEKTRO. -, 9 [6] 3-6 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

062014 - UE-C 990059 RIV CH eng C
Doležel, I. - Škramlík, J. - Valouch, V.
Parasitic Currents in PWM Voltage Inverter-Fed Asynchronous Motor Drives.
In: European Conference on Power Electronics and Applications /8./. - Lausanne, EPFL' Lausanne, Switzerland 1999. - S. P1-P10.
[European Conference on Power Electronics and Applications /8./. Lausanne (CH), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

062020 - UE-C 990065 CZ cze K
Doležel, I. - Šolín, P. - Škopek, M. - Ulrych, B.
Montáž a demontáž nalisovaných spojů s využitím indukčního ohřevu.
In: MARC - Čtvrté setkání uživatelů MARC v České republice. - Štiřín, Společnost MARC Overseas Inc., Praha 4 1999. - S. 82-91.
[Setkání uživatelů softwarů MARC v České republice /4./. Štiřín (CZ) , 99.06.23-99.06.24]

062012 - UE-C 990057 RIV CZ eng J
Doležel, I. - Tesař, R. - Ulrych, B.
Protection of Buried Telecommunication Cables Against External Electromagnetic Influences.
Acta Technica CSAV. -, 44 [1] 1-15 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0690

062019 - UE-C 990064 CZ cze K
Doležel, I. - Tesař, R. - Ulrych, B.
Ochrana telekomunikačních kabelů proti vnějším elektromagnetickým vlivům.
In: Sešit Katedry teoretické elektrotechniky /9./. - Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, FEI 1999. - S. 20-23.
[Sešit Katedry teoretické elektrotechniky /9./. Ostrava (CZ), 99.04.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0690

062023 - UE-C 990068 RIV SK eng C
Doležel, I. - Tesař, R. - Ulrych, B.
Protection of Telecommunication Cables against External Electromagnetic Influences by Different Shielding Elements and Evaluation of their Effectiveness.
In: Scientific Conference Theoretical Electrical Enginnering and Electrical Measurement /8./. - Košice, FEI Technical University of Košice 1999. - S. 39-44.
[Scientific Conference Theoretical Electrical Engineering and Electrical Measurement /8./. Košice (SK), 99.09.20-99.09.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0690

072505 - UE-C 20004001 RIV PL eng C
Doležel, I. - Valouch, V. - Škramlík, J.
High Frequency Phenomena in Systems of PWM Inverter-Fed Induction Motor Drives.
In: International Multi-Workshop on PEDC'99. - Slubice, Technical University of Zielona Góra Institute of Industrial Electrical Engineering 1999. - S. 35-46.
[International Multi-Workshop on PEDC'99. Slubice (PL), 99.12.08-99.12.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

062044 - UE-C 990089 RIV CZ eng C
Freton, P. - Gleizes, A. - Gonzales, J. J. - Hlína, J. - Šlechta, J.
Experimental and Theoretical Investigations of a DC Argon Plasma Jet at Atmospheric Pressure.
In: Proceedings of the International Symposium on Plasma Chemistry /14./. - (Ed. Hrabovský, M.; Konrád, M.; Kopecký, V.). - Prague, Institute of Plasma Physics AS CR 1999. - S. 343-348.
[International Symposium on Plasma Chemistry /14./. Prague (CZ), 99.08.02-99.08.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/99/0389
Výzkumný záměr: CEZ:-

062046 - UE-C 990091 RIV PL eng C
Hlína, J.
Abel Inversion of the Optical Emission in Plasma Jets Using Gaussian Curves.
In: Proceedings of International Conference on Phenomena in Ionized Gases /ICPIG/ /24./. - (Ed. Pisarczyk, P.; Pisarczyk, T.; Wolowski, J.). - Warsaw, Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, Warsaw 1999. - S. 132-133.
[International Conference on Phenomena in Ionized Gases /ICPIG/ /24./. Warsaw (PL), 99.07.11-99.07.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0253

062039 - UE-C 990084 RIV CZ eng J
Hlína, J. - Něnička, V. - Novák, V. - Hirschinger, J. - Prettl, W.
Diagnostics of Nonlinear Dynamic Systems for some Theoretical and Experimental Models with the Decisive Role of Convection.
Acta Technica CSAV, 44 [1] 35-77 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/96/0254; GA AV ČR(CZ) KSK1043601

062043 - UE-C 990088 RIV CZ eng C
Hlína, J. - Něnička, V. - Šlechta, J. - Krejčí, L. - Dolínek, V.
Influence of Plasma Torch Characteristics on Temperatures and Velocities in a Plasma Jet.
In: Proceedings of the International Symposium on Plasma Chemistry /14./. - (Ed. Hrabovský, M.; Konrád, M.; Kopecký, V.). - Prague, Institute of Plasma Physics AS CR 1999. - S. 367-372.
[International Symposium on Plasma Chemistry /14./. Prague (CZ), 99.08.02-99.08.06]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076702

062040 - UE-C 990085 DE eng A
Hlína, J. - Šlechta, J. - Něnička, V. - Krejčí, L. - Dolínek, V.
The Effect of the Flow Rate on Temperature Fluctuations in Plasma Jets.
In: Tagungsband Bundesdeutsche Fachtagung Plasmatechnologie /9./. - Stuttgart, Institut für Plasmaforschung Stuttgart 1999. - S. 35.
[Bundesdeutsche Fachtagung für Plasmatechnologie Stuttgart /9./. Stuttgart (DE), 99.03.03-99.03.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/99/0389

062360 - UT-L 990192 NE eng A
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Sopuch, P. - Něnička, V. - Hlína, J.
Heat Transfer in Oscillating core Region of Transitional Thermal Plasma Plume.
In: Book of Astracts. - Stuttgart, 1999. - S. 36-36. - ( 0).
[Bundesdeutche Fachtagung für Plasmatechnologie /9./. Stuttgart (NE)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076702; GA ČR(CZ) GA202/96/0348

062363 - UT-L 990195 RIV US eng C
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Sopuch, P. - Něnička, V. - Hlína, J.
Resonance in a Transitional Thermal Plasma Plume.
In: Plasma '99. - (Ed. Fauchais, P.; van der Mullen, J.). - New York, The New York Academy of Sciences 1999. - S. 442-448. - (Annals of The New York Ac; Heat and Mass Transfer un 127).
[Plasma '99: Second International Symposium on Heat and Mass Transfer under Plasma Conditions. Anthalya (TR), 99.04.19-99.04.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076702; GA AV ČR(CZ) KSK1043601

062364 - UT-L 990196 RIV US eng C
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Sopuch, P. - Něnička, V. - Hlína, J.
Nonlinear Convective Heat Transfer in a Transitional Thermal Plasma Plume.
In: Plasma '99. - (Ed. Fauchais, P.; van der Mullen, J.; Heberlein, J.). - New York, The New York Academy of Sciences 1999. - S. 333-339. - (Anals of the New York Aca; Heat and Mass Transfer un 0 ).
[Plasma 99: Second International Symposium on Heat and Mass Transfer under Plasma Conditions. Anthalya (TR), 99.04.19-99.04.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076702; GA AV ČR(CZ) KSK1043601

062365 - UT-L 990197 RIV CZ eng C
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Sopuch, P. - Něnička, V. - Hlína, J.
Mechanisms Controlling Heat and Mass Transfer Processes in a Core Region of Thermal Plasma Plume.
In: Proceedings on the 14th International Symposium on Plasma Chemistry. - (Ed. Hrabovský, M.; Konrád, M.; Kopecký, V.). - Prague, Ústav fyziky plazmatu, AVČR 1999. - S. 403-408. - ( 1).
[International Symposium on Plasma Chemistry /14./.. Prague (CZ), 99.08.02-99.08.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/96/0348

062060 - UE-C 990105 RIV GB eng C
Mrázek, J.
The Heating and the Rate of Prolongation of the Channel of a very Long Spark.
In: High-Voltage Engineering /ish 99/. - London, Institution of Electrical Engineers, London 1999. - S. 3.260.P3-3.263.P3. - ( 467).
[International Symposium on High-Voltage Engineering /ish 99/ /11./. Stakis Metropole Hotel, London (GB), 99.08.23-99.08.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/1241

062061 - UE-C 990106 SK cze C
Mrázek, J.
Teplotní závislosti stejnosměrných a střídavých charakteristik technických dielektrik.
In: Medzinárodná vedecká konferencia Technika vysokých napätí /9./. - Košice, Slovenská elektrotechnická spoločnosť KTVN pri FEI TU v Košiciach 1999. - S. 32-36.
[Medzinárodná vedecká konferencia Technika vysokých napätí /9./. Košice (SK), 99.09.20-99.09.21]

062062 - UE-C 990107 RIV FR eng C
Mrázek, J.
The Influence of the Grounded Objects on the Propagation of the Lightning Terminal.
In: Atelier International sur la Physique de la Foudre /4./. - Palaiseau, Association for the Promotion of Exchanges between Research and Industry /APERI/ 1999. - S. 3.1a-3.1b.
[Atelier International sur la Physique de la Foudre /4./. Fontevraud Ĺ Abbaye (FR), 99.09.20-99.09.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/1241

062042 - UE-C 990087 DE eng A
Něnička, V. - Hlína, J. - Krejčí, L. - Dolínek, V.
Identification of Coherent Structures in a Plasma Jet Using Wavelets.
In: Tagungsband Bundesdeutsche Fachtagung Plasmatechnologie /9./. - Stuttgart, Institut für Plasmaforschung Stuttgart 1999. - S. 39.
[Bundesdeutsche Fachtagung für Plasmatechnologie Stuttgart /9./. Stuttgart (DE), 99.03.03-99.03.05]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076702

072507 - UE-C 20004003 RIV US eng J
Něnička, V. - Hlína, J. - Krejčí, L. - Dolínek, V. - Sopuch, P.
Resonance in a Transitional Plasma Plume.
Annals of the New York Academy of Sciences. Heat and Mass Transfer Under Plasma Conditions, 891 [5] 442-448 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/96/0348; GA AV ČR(CZ) IAA2076702
[Impact factor:0.784(91) 0.830(92) 0.850(93) 0.868(94) 0.868(95) 1.030(96) 0.903(97) 0.959(98) 0.964(99) 1.381(00) 1.593(01) 1,682(02) 1.892(03) ]

072508 - UE-C 20004004 RIV US eng J
Něnička, V. - Hlína, J. - Krejčí, L. - Dolínek, V. - Sopuch, P.
Nonlinear Convective Heat Transfer in a Transitional Plasma Plume.
Annals of the New York Academy of Sciences. Heat and Mass Transfer Under Plasma Conditions, 891 [5] 333-339 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/96/0348; GA AV ČR(CZ) IAA2076702
[Impact factor:0.784(91) 0.830(92) 0.850(93) 0.868(94) 0.868(95) 1.030(96) 0.903(97) 0.959(98) 0.964(99) 1.381(00) 1.593(01) 1,682(02) 1.892(03) ]

062041 - UE-C 990086 DE eng A
Něnička, V. - Krejčí, L. - Dolínek, V. - Sopuch, P. - Hlína, J.
Heat Transfer in Oscillating Core Region of Transitional Thermal Plasma Plumes.
In: Tagungsband Bundesdeutsche Fachtagung Plasmatechnologie /9./. - Stuttgart, Institut für Plasmaforschung Stuttgart 1999. - S. 36.
[Bundesdeutsche Fachtagung für Plasmatechnologie Stuttgart /9./. Stuttgart (DE), 99.03.03-99.03.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/99/0389

062045 - UE-C 990090 RIV CZ eng C
Něnička, V. - Krejčí, L. - Dolínek, V. - Sopuch, P. - Hlína, J.
Mechanisms Controlling Heat and Mass Transfer Processes in the Core Region of Thermal Plasma Plume.
In: Proceedings of the International Symposium on Plasma Chemistry /14./. - (Ed. Hrabovský, M.; Konrád, M.; Kopecký, V.). - Prague, Institute of Plasma Physics AS CR 1999. - S. 403-408.
[International Symposium on Plasma Chemistry /14./. Prague (CZ), 99.08.02-99.08.06]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076702

062037 - UE-C 990082 RIV CZ eng J
Pekárek, V.
Matter Waves-the Concept Underlying Electrostatic and Gravitational Field.
Acta Technica CSAV, 44 [3] 239-244 (1999).

062027 - UE-C 990072 RIV US eng C
Schreier, L. - Chomát, M. - Bendl, J.
Working Regions of Adjustable-Speed Units with Doubly Fed Machines.
In: Proceedings of the 1999 IEEE International Electric Machines and Drives Conference /IEMDC'99/. - Seattle, Washington, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. /IEEE/ 1999. - S. 457-459.
[IEEE International Electric Machines and Drives Conference /IEMDC'99./. Seattle, Washington (US), 99.05.09-99.05.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1529

062034 - UE-C 990079 CZ cze K
Schreier, L. - Chomát, M. - Bendl, J.
Optimalizace rozběhu dvojitě napájeného stroje.
In: Celostátní konference o elektrických pohonech /26./. - Plzeň, Česká elektrotechnická společnost ÚOS Elektrické pohony 1999. - S. 110-114.
[Celostátní konference o elektrických pohonech /26./. Plzeň (CZ), 99.06.08-99.06.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2057701

062035 - UE-C 990080 CZ cze V
Schreier, L. - Chomát, M. - Bendl, J.
Řízení dvojitě napájeného motor-generátoru připojeného k rozvodné síti. Praha 8, Ústav pro elektrotechniku AV ČR 1999. - 78 s. - (Ústavní zpráva. ÚE 1222).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1529

062029 - UE-C 990074 RIV SK eng C
Schreier, L. - Chomát, M. - Doležel, I.
Comparison of Different Methods for Modelling Magnetic Field in Air Gap of Synchronous Reluctance.
In: Electrical Drives and Power Electronics /EDPE'99/. - Košice, Slovak Electrotechnical Society University of Košice 1999. - S. 467-472.
[International Conference on Electrical Drives and Power Electronics /EDPE'99/ /13./. Stará Lesná (SK), 99.10.05-99.10.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0464; GA AV ČR(CZ) IAB2057903

062047 - UE-C 990092 RIV PL eng C
Singh, N. - Hlína, J. - Razafinimanana, M. - Gleizes, A. - Gonzales, J. J. - Rolland, J.
Fluctuations in a DC Plasma Torch.
In: Proceedings of International Conference on Phenomena in Ionized Gases /ICPIG/ /24./. - (Ed. Pisarczyk, P.; Pisarczyk, T.; Wolowski, J.). - Warsaw, Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, Warsaw 1999. - S. 164-165.
[International Conference on Phenomena in Ionized Gases /ICPIG/ /24./. Warsaw (PL), 99.07.11-99.07.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0253
Výzkumný záměr: CEZ:-

062013 - UE-C 990058 RIV CZ eng J
Škopek, M. - Ulrych, B. - Doležel, I.
Induction Heating and its Utilization for Assembly and Disassembly of Hot-Pressed Joints.
Acta Technica CSAV. -, 44 [3] 245-259 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0690

062016 - UE-C 990061 RIV IT eng C
Škopek, M. - Ulrych, B. - Doležel, I.
Assembly and Disassembly of Pressed Joints by Means of Induction Heating.
In: International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering /ISEF'99/ /9./. - P.; Wiak, S.). - Pavia, University of Pavia, Italy 1999. - S. 153-156.
[International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering /ISEF'99/ /9./. Pavia (IT), 99.09.23-99.09.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0690

062018 - UE-C 990063 RIV CZ eng C
Škopek, M. - Ulrych, B. - Doležel, I.
Self-Compensation of Effects of External Electromagnetic Field in System of Telecommunication Cables.
In: International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems AMTEE'99 /4./. - Plzeň, Západočeská universita Plzeň 1999. - S. F12-F17.
[International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems AMTEE'99 /4./. Plzeň (CZ), 99.09.13-99.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0690

062022 - UE-C 990067 RIV PL eng C
Škopek, M. - Ulrych, B. - Doležel, I.
Operation Characteristics of a Cylindrical Electromagnetic Actuator with Permanent Magnet Core.
In: Seminar on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory /IC - SPETO'99/ /22./. - Gliwice - Ustroň, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemyslowej Politechniki Slaskiej 1999. - S. 171-174.
[Miedzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów /22./. Gliwice - Ustroň (PL), 99.05.19-99.05.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0690

062051 - UE-C 990096 CZ cze K
Valouch, V.
Využití různých teorií výkonů pro řízení aktivních filtrů.
In: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika na přelomu tisíciletí /EPVE'99/. - Brno, Vysoké učení technické v Brně, FEI 1999. - S. 80-85.
[Celostátní konference Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika na přelomu tisíciletí /EPVE'99./. Brno (CZ), 99.09.21-99.09.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

062054 - UE-C 990099 RIV CH eng C
Valouch, V.
Evaluation of Performance Criteria of Hybrid Power Filters.
In: European Conference on Power Electronics and Applications /8./. - Lausanne, EPFL' Lausanne, Switzerland 1999. - S. P1-P9.
[European Conference on Power Electronics and Applications /8./. Lausanne (CH), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

062055 - UE-C 990100 RIV SI eng C
Valouch, V.
Active Filter Control Methods Based on Different Power Theories.
In: Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics /ISIE'99/. - Bled, IEEE Industrial Electronics Society, University of Maribor 1999. - S. 521-526.
[IEEE International Symposium on Industial Electronics /ISIE'99./. Bled (SI), 99.07.12-99.07.16]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2057901

062056 - UE-C 990101 RIV CZ eng C
Valouch, V.
Extension pq Theory-Based Harmonic Power Compensation in Unsymmetrical Voltage Systems.
In: Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems /AMTEE'99/ /4./. - Plzeň, Západočeská universita Plzeň 1999. - S. C30-C33.
[International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power Systems /AMTEE'99/ /4./. Plzeň (CZ), 99.09.13-99.09.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2057901

062059 - UE-C 990104 RIV SK eng C
Valouch, V.
Performance Characteristics of Hybrid Filters.
In: Electrical Drives and Power Electronics /EDPE'99/. - Košice, Slovak Electrotechnical Society University of Košice 1999. - S. 191-196.
[International Conference on Electrical Drives and Power Electronics /EDPE'99/ /13./. Stará Lesná (SK), 99.10.05-99.10.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

072506 - UE-C 20004002 RIV PL eng C
Valouch, V.
Harmonic Power Compensation by Using Active Filters in Unsymmetrical Voltage Systems.
In: International Multi-Workshop on PEDC`99. - Slubice, Technical University of Zielona Góra Institute of Industrial Electrical Engineering 1999. - S. 101-111.
[International Multi-Workshop on PEDC`99. Slubice (PL), 99.12.08-99.12.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

062052 - UE-C 990097 CZ cze K
Valouch, V. - Doležel, I.
Modelování a metody kompenzace energetického a vysokofrekvenčního rušení generovaného polovodičovými měniči.
In: Sešit Katedry teoretické elektrotechniky /9./. - Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava FEI 1999. - S. 35-38.
[Sešit Katedry teoretické elektrotechniky /9./. Ostrava (CZ), 99.04.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

062050 - UE-C 990095 CZ cze K
Valouch, V. - Doležel, I. - Škramlík, J.
Parazitní proudy a elektromagnetická pole u kabelově napájeného pohonu s indukčním motorem.
In: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika na přelomu tisíciletí /EPVE'99/. - Brno, Vysoké učení technické v Brně, FEI 1999. - S. 86-91.
[Celostátní konference Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika na přelomu tisíciletí /EPVE'99./. Brno (CZ), 99.09.21-99.09.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

062058 - UE-C 990103 CZ cze K
Valouch, V. - Doležel, I. - Škramlík, J.
Modely pohonů s tranzistorovým střídačem a indukčním motorem pro vysoké kmitočty.
In: Celostátní konference o elektrických pohonech /26./. - Plzeň, Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony 1999. - S. 139-144.
[Celostátní konference o elektrických pohonech /26./. Plzeň (CZ), 99.06.08-99.06.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

062057 - UE-C 990102 RIV TW eng J
Valouch, V. - Lin, C. E. - Chen, C. L.
Synchronous Detection Method for Three-Phase Three-Wire Systems in Reactive and Harmonic Power Compensation.
Proceedings of the National Science Council, Republic of China. Part A: Physical Science and Engineering, 23 [3] 429-435 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2057901
Výzkumný záměr: CEZ:-

062053 - UE-C 990098 RIV DE eng C
Valouch, V. - Škramlík, J. - Doležel, I.
High Frequency Models of Inverter-Fed Induction Motor Drives.
In: Symposium am 30. September 1999 in Hannover. - Hannover, Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe der Universität Hannover 1999. - S. 7-18.
[Syposium am 30. September 1999 in Hannover. Hannover (DE), 99.09.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1460

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11