ASEP

ÚEF - Etnologický ústav Praha

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

013571 - UEF-S 940501 CZ B
Altman, K.
Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale také o hospodách, výčepech a putykách v moravské metropoli. 1. vyd. Brno, SNIP a Co. v nakladatelství Doplněk 1993. - 157 s. - ( ).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

013572 - UEF-S 940502 CZ B
Altman, K.
Brněnské spolky.
In: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. - (Ed. Altman, K.; - Navrátilová, A.; - Pospíšilová, J.). - 1.Brno, SNIP a Co. ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folklo ristiku AV ČR v nakladatelství Doplněk 1993. - S. 136-143. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

013573 - UEF-S 940503 CZ B
Altman, K.
O hostincích a hospodách.
In: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. - (Ed. Altman, K.; - Navrátilová, A.; - Pospíšilová, J.). - 1.Brno, SNIP a Co. ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folklo ristiku AV ČR v nakladatelství Doplněk 1993. - S. 144-152. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

013574 - UEF-S 940504 CZ cze Bx
Altman, K.
Úvodem.
In: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. - (Ed. Altman, K.; - Navrátilová, A.; - Pospíšilová, J.). - 1.Brno, SNIP a Co. ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folklo ristiku AV ČR v nakladatelství Doplněk 1993. - S. 7. - ().

013575 - UEF-S 940505 SK cze Jx
Altman, K.
Josef Dobrovský (17.8.1753-6.1.1829).
Slavistická folkloristika, 5 [1-2] 33 (1993).

010110 - UEF-S 930003 JP jap B
Brouček, S.
Etnická situace v ČSFR a reemigrace obyvatel českého původu černobylské oblasti do českých zemí.
In: Shakai kaiku ni kiin bunka henyó katei ni kan suru seikatsu bunkarantenteki kenkyú. - (Ed. Matsudaira, M.:JP:E). - JP, Rikkyo 1993. - S. 5-14.

010112 - UEF-S 930005 CR cze J
Brouček, S.
Obraz rozpadávajícího se Československa u pařížské emigrace českého a slovenského původu.
Český lid, 80 [2] 143-153 (1993).

010113 - UEF-S 930006 CR cze B
Brouček, S.
Stěhování obyvatelstva z jižních Čech v letech 1850-1938.
In: Češi v cizině. - (Ed. Brouček, S. a kol.). - CR, UEF-S 1993. - S. 48-66. - (Národopisná knižnice. 7).

010109 - UEF-S 930002 CR cze B
Brouček, S. - Heroldová, I. - Kořalka, J. - Secká, M.
Češi v cizině. Praha, UEF-S 1993. - 206 s. - (Národopisná knižnice. 7).

010111 - UEF-S 930004 CR cze Z
Brouček, S. - Hrníčko, V. - Uherek, Z. - Valášková, N.
Faktory ovlivňující adaptaci a společenskou integraci přesídlenců z černobylské oblasti v České republice. Praha, UEF-S 1993. - 65 s.

010108 - UEF-S 930001 JP jap Jx
Brouček, S. - Matsudaira, M.
Biahöru no džinruigaku.
Šosai no Mado, - [1/2] 51-57 (1993).

013576 - UEF-S 940506 CZ cze C
Frolcová, V.
K přínosu Karla Vetterla historicko-srovnávacímu studiu l idové písně.
In: Živý odkaz Karla Vetterla (1898-1979). - (Ed. Toncrová, M.). - 1. vyd. Brno, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1993. - S. 107-129. - ().
[Živý odkaz Karla Vetterla. Brno (CZ), 93.05.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95852

013577 - UEF-S 940507 SK cze R
Frolcová, V.
Ty ranšpurské zvony zvoňá... Slovanské lidové písně z Ranš purku, Cahnova a okolí.
Rec.: Sramkova,M. - Toncrova, M.: Ty ranspurske zvony zvona.
Slavistická folkloristika, 5 [1-2] 25-26 (1993).

013578 - UEF-S 940508 CZ cze Jx
Frolcová, V.
Živý odkaz Karla Vetterla.
Český lid, 80 [4] 339-340 (1993).

013579 - UEF-S 940509 SK cze Jx
Frolcová, V.
Živý odkaz Karla Vetterla.
Slavistická folkloristika, 5 [1-2] 14 (1993).

053313 - UEF-S 980614 CZ cze C
Frolcová, V.
K přínosu Karla Vetterla historicko-srovnávacímu studiu lidové písně.
In: Živý odkaz Karla Vetterla (1898-1979). - (Ed. Toncrová, M.). - 1. vyd. Brno, Ústav pro etnografii a folkloristiku 1993. - S. 107-129.
[Živý odkaz Karla Vetterla. Brno (CZ), 93.05.20]
Grant: IA95852

010116 - UEF-S 930009 CR cze B
Hanzl, Z. - Hrníčko, V. - Motyčková, D.
Komunikační prostor a hodnotové orientace vesnické společnosti.
In: Trvale udržitelná budoucnost pro Českou republiku a Slovensko [podklady, část 2.]. - (Ed. Nováček, P.:E). - Olomouc, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého - katedra ekologie 1993. - S. 393-404.

010117 - UEF-S 930010 CR cze B
Hanzl, Z. - Hrníčko, V. - Motyčková, D. - Nováček, P. - Boukal, P. - Tillich, J. - Plamínek, J. - Mácha, P.
Integrace sektorů.
In: Trvale udržitelná budoucnost pro Českou republiku a Slovensko [podklady, část 2]. - (Ed. Nováček, P.:E). - Olomouc, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého - katedra ekologie 1993. - S. 405-414.

010115 - UEF-S 930008 CR cze J
Hanzl, Z. - Jiráček, A.
Náhrobek - komunikativní a integrujíci činitel na českém venkově [od 2. světové války do konce 80. let].
Český lid, 80 [2] 123-137 (1993).

010114 - UEF-S 930007 CR cze B
Hanzl, Z. - Šerých, J.
Ivan Jilemnický - sochy. Náchod, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě 1993. - - s.

010118 - UEF-S 930011 CR cze Jx
Kafka, L.
Výstava "Lidová zbožnost na Poličsku".
Český lid, 80 [2] 166-168 (1993).

019681 - UEF-S 950009 CZ cze Jx
Klímová, D. - Hrdá, J.
Jaromír Jech [27.8.1918-19.9.1992].
Český lid, 80 [2] 161-162 (1993).

013580 - UEF-S 940510 CZ B
Kosíková, J.
O Zelném trhu.
In: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. - (Ed. Altman, K..; Navrátilová, A.; Pospíšilová, J.). - Brno, SNIP a Co. ve spolupráci s ÚEF AV ČR v nakladatelství Doplněk 1993. - S. 66-77. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

013582 - UEF-S 940512 CZ cze/ger/eng B
Kosíková, J.
Obrazová příloha.
In: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a život ě lidí v Brně a okolí. - 1. vyd. Brno, Doplněk a ÚEF AV ČR Brno 1993. - S. 161-176. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

013581 - UEF-S 940511 CZ cze Jx
Kosíková, J. - Pospíšilová, J.
Minulost města pod Špilberkem.
Lidové noviny, -, [-] - (93.07.13).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

027697 - UEF-S 960131 CZ cze J
Lindnerová, V.
Zájem státních institucí o cikánské obyvatelstvo v Československu v letech 1959-1989.
Český lid, 80 [3] 195-205 (1993).

027692 - UEF-S 960126 CZ cze Jx
Lindnerová, V. - Turková, M.
O evropské rodině v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Palác kultury 24.3.1992.
Český lid, 80 [1] 71 (1993).
[O evropské rodině v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Praha ( CZ), 92.03.24]

027696 - UEF-S 960130 CZ cze R
Moravcová, M.
[Recenze].
Rec.: Kořalka, J. / Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815-1914. - München, R. Oldenbourg Verlag, 1991. 324 s.
Český lid, 80 [2] 170-171 (1993).

027691 - UEF-S 960125 CZ cze J
Moravcová, M. - Svobodová, J.
Móda a kroj.
Český lid, 80 [1] 7-23 (1993).

027694 - UEF-S 960128 CZ cze Jx
Motyčková, D.
Seminář "Nekonvenční léčebné směry", Praha 29. dubna 1992.
Český lid, 80 [2] 154-155 (1993).
[Nekonvenční léčebné směry. Praha (CZ), 92.04.29]

013583 - UEF-S 940513 SK cze C
Navrátilová, A.
K některým kultovním a sociálním aspektům pohřebního obřad u v české a slovenské lidové tradici.
In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. - (Ed. Krekovič, E.). - 1. vyd. Bratislava, NONA 1993. - S. 69-75.
[Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. Nitra (SK), 92.11.17-92.11.18]

013584 - UEF-S 940514 CZ B
Navrátilová, A.
Život v rodině.
In: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. - (Ed. Altman, K.; Navrátilová, A.; Pospíšilová, J.). - Brno, SNIP a Co. ve spolupráci s ÚEF AV ČR v nakladatelství Doplněk 1993. - S. 98-109. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

013585 - UEF-S 940515 CZ cze Jx
Navrátilová, A.
O lidových zvycích na sv. Jana Křtitele.
Miroslavský zpravodaj, 36 [2] 16 (1993).

010119 - UEF-S 930012 CR cze J
Petráňová, L.
Genius loci v podpisových knihách z rozhledny na Blaníku.
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 33, [-] 203-212 ( 1993).

010141 - UEF-S 930043 CS cze R
Petráňová, L.
[Recenze].
Rec.: - / Volkskultur - Geschichte - Region. Festschrift für Wolfgang Brückner zum 60. Geburtstag.
Český lid, 80 [3] 257-258 (1993).

010142 - UEF-S 930044 CR cze R
Petráňová, L.
[Recenze].
Rec.: Vondruška, V. / Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů [1750-1914], 1-2.
Český lid, 80 [3] 262-263 (1993).

027699 - UEF-S 960133 CZ cze R
Petráňová, L.
Vzorová regionální publikace.
Rec.: Štěpán, L. - Vařeka, J. / Klíč od domova. - Hradec Králové, Kruh, 1991. 357 s.
Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 33, 222 (1993).

013586 - UEF-S 940516 CZ B
Pospíšilová, J.
Folklór a život dětí.
In: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v brně a okolí. - (Ed. Altman, K.; - Navrátilová, A.; - Pospíšilová, J.). - 1.Brno, SNIP a Co. ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folklo ristiku AV ČR v nakladatelství Doplněk 1993. - S. 110-121. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

013587 - UEF-S 940517 SK cze R
Pospíšilová, J.
Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí.
Rec.: Sirovátka, O.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí.
Slavistická folkloristika, 5 [1-2] 22 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

013588 - UEF-S 940518 SK cze R
Pospíšilová, J.
Čítanka české lidové slovesnosti.
Rec.: Sirovátka, O.: Čítanka české lidové slovesnosti.
Slavistická folkloristika, 5 [1-2] 24-25 (1993).

013589 - UEF-S 940519 SK cze Jx
Pospíšilová, J.
Julius Feifalík (15.2.1833-30.6.1862).
Slavistická folkloristika, 5 [1-2] 34 (1993).

013590 - UEF-S 940520 SK cze C
Pospíšilová, J.
K využití současného dětského folklóru ve výchovně-vzděláv acím procesu.
In: Postavenie */ludovej kultúry vo výchovno vzdelávacom proces e. - 1. vyd. Nitra, Vysoká škola pedagogická 1993. - S. 113-116. - ().
[Postavenie */ludovej kultúry vo výchovno vzdelávacom proces e. Po*/lný Kesov (SK), 93.04.20-93.04.22]

013602 - UEF-S 940533 CZ cze Jx
Pospíšilová, J.
O půstu a velikonocích - svátcích jara.
Miroslavský zpravodaj, 36 [2] 7 (1993).

013612 - UEF-S 940544 CZ cze Jx
Pospíšilová, J.
Než přijde jaro.
Miroslavský zpravodaj, 36 [1] 4-5 (1993).

013611 - UEF-S 940543 CZ cze Jx
Pospíšilová, J. - Kosíková, J.
Minulost města pod Špilberkem.
Lidové noviny. Moravské listy, - [27] 1 (93.07.13).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

027695 - UEF-S 960129 CZ cze Jx
Soukupová, B. - Turková, M.
Seminář Velkoměsto jako multietnický a multikulturní prostor.
Český lid, 80 [2] 156-157 (1993).
[Velkoměsto jako multietnický a multikulturní prostor. Brno (CZ), 92.05.12-92.05.13]

010120 - UEF-S 930013 CR cze J
Stavělová, D.
Rukopisný materiál J. E. Konopase jako významný pramen pro studium lidového tance kolem poloviny 19. století.
Český lid, 80 [4] 321-334 (1993).

013609 - UEF-S 940540 CZ B
Šrámková, M.
Vyprávění a pověsti.
In: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. - (Ed. Altman, K.; - Navrátilová, A.; - Pospíšilová, J.). - 1.Brno, SNIP a Co. ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folklo ristiku AV ČR v nakladatelství Doplněk 1993. - S. 177-185. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

013613 - UEF-S 940545 SK cze C
Šrámková, M.
Význam pověstí pro vytváření regionálního povědomí.
In: Postavenie l'udovej kultúry vo výchovno vzdelávacom procese. - (Ed. Čukan, J.; Žilíková, E.). - Nitra, Vysoká škola pedagogická 1993. - S. 71-76. - ().
[Postavenie l'udovej kultúry vo výchovno vzdelávacom procese. Pol'ný Kesov (SK), 93.04.20-93.04.22]

013610 - UEF-S 940541 CZ cze/ger B
Šrámková, M. - Toncrová, M.
Ty ranšpurské zvony zvoňá... Die Glocken von Rabensburg la uten... Slovanské lidové písně z Ranšpurku, Cahnova a okolí. (Ed. Šrámková, M.; Toncrová, M.). - Brno, ÚEF AV ČR 1993. - 123 s. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95852

010121 - UEF-S 930014 CS cze B
Thořová, V.
Školní kroniky a matriky jako pramen.
In: Děti, studenti, pedagogové. - (Ed. Moravcová, M.). - Praha, Institut základů vzdělanosti UK 1993. - S. 131-142. - (Lidé města. 3 ).

010122 - UEF-S 930015 CR cze J
Thořová, V.
Textová stránka chodských lidových písní.
Český lid, 80 [3] 209-216 (1993).

010143 - UEF-S 930046 CR cze R
Thořová, V.
Či ja v luzi ně kalina byla.
Rec.: Gordijuk, S.:E / Či ja v luzi ně kalina byla. Ukrajinski alegorični pisni. Kijev "Veselka" 1991.
Český lid, 80 [2] 175 (1993).

027698 - UEF-S 960132 CZ cze R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Šrámková, M. - Toncrová, M. / Ty ranšpurské zvony zvoňá. Slovanské lidové písně z Ranšpurku, Cahnova a okolí. - Brno, 1993.
Národopisná revue, 3 [3/4] 134-135 (1993).

013591 - UEF-S 940522 CZ B
Toncrová, M.
Zpěv a hudba.
In: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. - (Ed. Altman, K.; - Navrátilová, A.; - Pospíšilová, J.). - 1.Brno, SNIP a Co. ve spolupráci s ÚEF AV ČR Brno v nakladatelství Doplněk 1993. - S. 186-195. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

013592 - UEF-S 940523 SK cze J
Toncrová, M.
Slovenský hudební folklór ve fonotéce Ústavu pro etnografi i a folkloristiku v Brně.
Ethnomusicologicum. Periodikum pre etnomuzikológiu a etnoc horeológiu., 1 [1] 113-121 (1993).
[Etnomuzikologický seminár /21./. Bratislava (SK), 93.09.28-93.09.30]

013593 - UEF-S 940524 CZ cze R
Toncrová, M.
Pavel Klapil: V Lipníku včil jarmark bude. Lidové písně Li penského Záhoří.
Rec.: Klapil, P.: V Lipníku včil jarmark bude. Lidové písně Lipenského Záhoř í.
Opus musicum, 25 [2] V-VI (1993).

013594 - UEF-S 940525 CZ cze R
Toncrová, M.
Olga Hrabalova: Na bučovském poli.
Rec.: Hrabalová, O.: Na bučovském poli. Lidové písně z Bučovicka a Slavkovska.
Opus musicum, 25 [2] 2-3 (1993).

013595 - UEF-S 940526 CZ cze R
Toncrová, M.
Jiří Pajer: Záleský zpěvník.
Rec.: Pajer, J.: Záleský zpěvník. Z repertoáru Aloise Kubíčka z Kelník.
Opus musicum, 25 [2] 7-12 (1993).

013596 - UEF-S 940527 CZ cze R
Toncrová, M.
Soňa Burlasová: Vojenské a regrútske piesne.
Rec.: Burlasová, S.: Vojenské a regrútske piesne.
Opus musicum, 25 [3] 4-5 (1993).

013597 - UEF-S 940528 CZ cze R
Toncrová, M.
Kerstin Gunnemark: Vara liv i Kortedala. Kvinnor i tva gen erationer skriver och berattar.
Rec.: Gunnemark, K.: Vara liv i Kortedala. Kvinnor i tva generationer skriver o ch berattar. Etnologiska Foreningen i Vastsverige, Lokalhi== storisk identitet 8.
Český lid, 80 [3] 261 (1993).

013598 - UEF-S 940529 CZ cze R
Toncrová, M.
Walter Deutsch-Ursula Hemetek: Georg Windhofer (1887-1964) . Sein Leben - Sein Wirken - Seine Zeit.
Rec.: Deutsch, W. - Hemetek, U.: Georg Windhofer (1887-1964). Sein Leben - Sein Wirken - Se ine Zeit. Gelebte Volkskultur im Land Salzburg.
Český lid, 80 [1] 83-84 (1993).

013599 - UEF-S 940530 SK cze Jx
Toncrová, M.
Konference o česko-německých vztazích v lidové hudbě.
Slavistická folkloristika, 5 [1-2] 11 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95852

013600 - UEF-S 940531 SK cze C
Toncrová, M.
Lidová píseň v hodinách hudební výchovy.
In: Postavenie l'udovej kultúry vo výchovno vzdelávacom procese. - (Ed. Čukan, J.; Žilíková, E.). - Nitra, Vysoká škola pedagogická 1993. - S. 87-92. - ().
[Postavenie l'udovej kultúry vo výchovno vzdelávacom procese. Pol'ný Kesov (SK), 93.04.20-93.04.22]

013601 - UEF-S 940532 CZ cze C
Toncrová, M.
K činnosti Karla Vetterla v brněnském Radiojournalu.
In: Živý odkaz Karla Vetterla (1898-1979). - (Ed. Toncrová, M.). - 1. vyd. Brno, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1993. - S. 131-140. - ().
[Živý odkaz Karla Vetterla. Brno (CZ), 93.05.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95852

027693 - UEF-S 960127 CZ cze R
Turková, M.
[Recenze].
Rec.: Machačová, J. / Mzdové a stávkové hnutí dělnictva v průmyslových oblastech českých zemí 1848-1914. - Opava, Slezský ústav, 1990. 72s.
Český lid, 80 [1] 87 (1993).

010123 - UEF-S 930016 CR cze Jx
Tyllner, L.
Folklórní festival "Pardubice - Hradec Králové 1992".
Český lid, 80 [3] 253-254 (1993).

010124 - UEF-S 930017 CR cze B
Tyllner, L.
Lidové písně z Pelhřimovska 3. Pacovsko. Praha, UEF-S 1993. - 134 s. - (Poklady lidové kultury. 3).
Grant: IA95809

010125 - UEF-S 930018 IT eng C
Uherek, Z.
Narration about the interpersonal relations in the extreme war conditions forty years later: in the period of economic and cultural decay. Machine facturing enterprise in Prague.
In: Memory and Multiculturalism. - Siena, Universita degli Studi di Siena 1993. - S. 314-328.
[Memory and Multiculturalism. Siena - Lucca (Itálie), 93.02.25-93.02.28]

010126 - UEF-S 930019 CS eng C
Uherek, Z.
The City in Supranational and Regional Networks - The Central European Experience.
In: Urban Antropology and the Supranational and Regional Networks of the Town. - (Ed. Uherek, Z.). - Praha, 1993. - S. 5-18. - (Prague Occasional Papers in Ethnology. 2).
[The Conference of the European Association of Social Anthropologists; Workshop; The Town in Supranational and Regional Networks /2./. Praha (CR), 93.08.30-93.08.31]

010127 - UEF-S 930020 CR eng C
Uherek, Z.
Urban Anthropology and the Supranational and Regional Networks of the Town. Praha, ÚEF AV ČR 1993. - 237 s. - (Prague Occasional Papers in Ethnology. 2).
[The Conference of the European Association of Social Anthropologists; Workshop: The Town in Supranational and Regional Networks /2./. Praha (CR), 92.08.30-92.08.31]

010144 - UEF-S 930048 CR cze R
Uherek, Z.
Češi v cizině 6.
Rec.: Brouček, S. a kol. [ed.] / Češi v cizině 6. Národopisná knižnice.
Český lid, 80 [4] 346-347 (1993).

010128 - UEF-S 930023 CR cze Jx
Valášková, N.
Seminář k problematice etnicity, migrace a adaptace Čechů v cizině a po reemigraci.
Český lid, 80 [1] 72-73 (1993).

010130 - UEF-S 930026 JAP jap J
Valášková, N.
Volhynia Czechs.
Communication & Society, [3] 77-90 (1993).

010145 - UEF-S 930049 CR cze R
Valášková, N.
A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészeségeinek 1806.
Rec.: Bendácz, I. - Udvari, I. - Udvari, M. / A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészeségeinek 1806. Évi Összeírása.
Český lid, 80 [1] 82-83 (1993).

010129 - UEF-S 930024 JP jap B
Valášková, N. - Anami, T.
Volhynia Czechs - Emigration, Reemigration and Adaptation.
In: Shakai kaikaku ni kiin suru bunka henyókatei ni kan suru seikatsu bunkaranteki kenkyú. [The Culture-Sociological Research of the Culture Change Process Owing to the Social Reforms] - (Ed. Matsudaira, M.:JP:E). - Tokio, Rikkyo 1993. - S. 15-59.

013603 - UEF-S 940534 CZ cze B
Válka, M.
Oldřich Sirovátka (1925-1992). Personální bibliografie. (Ed. Válka, M.; - Jeřábek, R.). - 1.Strážnice, Ústav lidové kultury 1993. - 43 s.

013604 - UEF-S 940535 CZ cze Jx
Válka, M.
Výstava "Svět hraček" v brněnském Paláci šlechtičen.
Národopisná revue, 3 [1-2] 57 (1993).

013605 - UEF-S 940536 CZ cze Jx
Válka, M.
Oslavy 100. výročí NVČ. Jubilejní slavnosti v Holešově a D řevohosticích.
Národopisná revue, 3 [1-2] 61 (1993).

013606 - UEF-S 940537 CZ cze Jx
Válka, M.
Zpřístupnění dalších lidových staveb v Rymicích.
Národopisná revue, 3 [1-2] 62 (1993).

013607 - UEF-S 940538 CZ cze Jx
Válka, M.
Nad bibliografií univ. prof. Oldřicha Sirovátky (1925-1992 ).
Slavistická folkloristika, 5 [1-2] 19-20 (1993).

013608 - UEF-S 940539 CZ cze Jx
Válka, M.
Vzpomínka na Oldřicha Sirovátku.
Lidové noviny, -, [-] - (93.07.27).

010132 - UEF-S 930029 CR cze C
Vařeka, J.
Haná jako národopisná oblast [z hlediska pozdně středověkých a raně novověkých prvků lidového stavitelství].
In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků z 2. odborné konference 24.-26.11.1992. - (Ed. Beneš, B.). - Olomouc, Okresní úřad 1993. - S. 83-88.
[Odborná konference o lidové kultuře na Hané /2./. Olomouc (CR), 92.11.24-92.11.26]

010133 - UEF-S 930031 CR cze Jx
Vařeka, J.
Jubilejní pozdrav PhDr. Josefu V. Scheybalovi.
Český lid, 80 [4] 340-343 (1993).

010134 - UEF-S 930033 CR cze B
Vařeka, J.
Národopisná hesla [ČR]. Brněnsko, Doudlebsko, Haná, Horácko, Chebsko, Chodsko, Jihočeská Blata, Kozácko, Kravařsko, Lašsko, Luhačovické Zálesí, Ostravsko, Plzeňsko, Podhorácko, Podještědí, Podkrkonoší, Podkrušnohoří, Podorlicko, Podřipsko, Pojizeří, Polabí, Poohří, Pootaví, Pošumaví, Povltaví, Slezsko, Slovácko, Valašsko.
In: Geografický místopisný slovník světa. - (Ed. Bradnová, H. a kol.:EI-U:E). - Praha, Academia 1993. - S. 115, 198, 272, 283, 293, 298, 350, 412, 415, 434, 464, 590, 616, 617, 618, 619, 619, 619-620, 620, 621, 621, 629, 629, 634, 635, 723, 724, 862-863..

010135 - UEF-S 930034 CR cze Jx
Vařeka, J.
Pocta Luďku Štěpánovi.
Český lid, 80 [1] 79-81 (1993).

010136 - UEF-S 930036 CR cze Jx
Vařeka, J.
Za Václavem Frolcem.
Český lid, 80 [1] 74-78 (1993).

010137 - UEF-S 930037 CR cze Jx
Vařeka, J.
Životní jubileum prof. Dr. M. Zendra.
Český lid, 80 [2] 163-165 (1993).

010146 - UEF-S 930050 CR cze R
Vařeka, J.
Konrad Bedal, Fachwerk vor 1600 in Franken.
Rec.: Bedal, K. / Fachwerk vor 1600 in Franken.
Český lid, 80 [4] 350-351 (1993).

010131 - UEF-S 930027 CR cze J
Vařeka, J. - Štěpán, L. - Procházka, L.
Dokumentace a prameny k lidovému stavitelství na území okresů Kolín, Kutná Hora a Praha - západ.
Český lid, 80 [2] 139-142 (1993).

010138 - UEF-S 930038 CR cze Jx
Weinerová, R.
"Nezaměstnanost Romů dnes - a jaká bude zítra?"
Lidové noviny, 6 [101] 5 (93.05.03).

010139 - UEF-S 930039 JP jap B
Weinerová, R.
Počet romského obyvatelstva na území ČSSR.
In: Shakai kaikaku ni kiin suru bunka henyó katei ni kan suru seikatsu bunkaranteki kenkyú. - (Ed. Matsudaira, M.:JP:E). - Tokio, Rikkyo 1993. - S. 77-82.

010140 - UEF-S 930040 CR cze Jx
Weinerová, R.
"Romská kriminalita není jen sociální."
Lidové noviny, 6 [130] 5 (93.06.07).

010147 - UEF-S 930051 CR cze R
Weinerová, R.
European food history.
Rec.: Teuteberg, H. J. [ed] / European food history. A Research Rewiew.
Český lid, 80 [2] 176 (1993).

010148 - UEF-S 930052 CR cze R
Weinerová, R.
[Recenze].
Rec.: Nečas, C. / Společenská problematika Romů v minulosti a přítomnosti 1.
Český lid, 80 [4] 347-348 (1993).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11