ASEP

ÚFM - Ústav fyziky materiálu

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

019084 - UFM-A 950315 CZ cze C
Bacílek, K. - Million, B. - Stránský, K.
Vliv chromu na redistrubuci uhlíku ve svarových spojích ocelí ČSN 417246/ocel Fe- (0.14-3.4) Cr- (0.30-0.41) C při teplotách 500-750 .DEG.C.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 61-64.
[Celostátní seminář "Difúze a termodynamika" /6./. Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]

019085 - UFM-A 950316 CZ cze C
Bacílek, K. - Stránský, K. - Million, B.
Změny tvrdosti v okolí svarového spoje ocel ČSN 417246 a ocelí legovaných chromem způsobené přerozdělením uhlíku při teplotách 500-750 .DEG.C.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 65-68.
[Celostátní seminář "Difúze a termodynamika" /6./. Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]

019136 - UFM-A 950370 NL eng b
Bílý, M. - Čačko, J. - Chamaza, L. A. - Klesnil, M. - Kliman, V. - Lukáš, P. - Pokrovskij, V. V. - Polák, J. - Troščenko, V. T.
Cyclic Deformation and Fatigue of Metals. Amsterdam, Elsevier 1993. - 372 s.

019103 - UFM-A 950336 FR eng C
Buršík, J.
The evaluation and simulation of standard and convergent beam electron diffraction patterns.
In: Physique en Herbe 93. - Paris, ISM, Université Paris Sud 1993. - S. 170-171.
[Physique en Herbe 93. Paříž (FR), 93.06.28-93.07.02]

019077 - UFM-A 950308 CZ cze C
Buršík, J. - Vostrý, P.
Vliv příměsí na odpevňovací procesy v deformovaném hliníku.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 85-88.
[Celostátní seminář "Difúze a termodynamika" /6./. Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]

019102 - UFM-A 950335 FR eng C
Buršík, J. - Vostrý, P.
The effect of small copper additions on annealing spectrum of cold worked aluminium.
In: Physique en Herbe 93. - Paris, ISM, Université Paris Sud 1993. - S. 167-169.
[Physique en Herbe 93. Paříž (FR), 93.06.28-93.07.02]

019087 - UFM-A 950319 CZ cze C
Čermák, J.
Difúze po drahách o vysoké difuzivitě.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 17-24.
[Celostátní seminář "Difúze a termodynamika" /6./. Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]

019086 - UFM-A 950318 CZ cze C
Čermák, J. - Mehrer, H.
Difúze 14C v fcc slitinách niklu, železa a chrómu.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 73-76.
[Celosátní seminář "Difúze a termodynamika" (6.). Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]

019053 - UFM-A 950284 NL eng J
Čermák, J. - Růžičková, J.
Grain Boundary Self-Diffusion of 63Ni in Austenitic Ni-Cr Alloys.
Materials Science and Engineering. A, 172, [-] 153-157 (1993).
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

019028 - UFM-A 950258 US eng J
Čermák, J. - Sopoušek, J. - Stránský, K.
Relation between carbon tracer diffusivity and carbon activity coefficient in austenitic Ni-Fe-Cr alloys.
Scripta Metallurgica et Materialia, 29, [-] 1581-1585 (1993).
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019047 - UFM-A 950278 GB eng J
D'Angelo, D. - Evangelista, E. - Kloc, L. - Rosen, A. - Spigarelli, S.
Cold Working Effect on Creep Strength of AISI 347 Stainless Steel.
High Temperature Materials and Processes, 12 [1/2] 49-56 (1993).
[International Conference on the Strength of Metals and Alloys (ICSMA-9). Haifa (IL), 91.07.14-91.07.19]
[Impact factor: 0.345(99) 0.413(00) 0.570(01) 0,333(02) 0.202(03) ]

019135 - UFM-A 950369 UA eng B
Degallaix, S. - Seddouki, A. - Nilson, J.O. - Polák, J.
Influence of nitrogen on monotonic and cyclic mechanical properties of duplex stainless steels.
In: High Nitrogen Steel HNS93. - Kijev, Internation Metal Physics 1993. - S. 410-425.

009240 - UFM-A 930026 DB ger/eng J
Dlouhý, A. - Eggeler, G.
A quantitative metallographic study of short fibre reinforced aluminium alloy.
Praktische Metallographie, 30 [4] 172-185 (1993).
[Impact factor: 0.056(00) 0.193(01) 0,176(02) 0.216(03) ]

019042 - UFM-A 950273 GB eng J
Dlouhý, A. - Merk, N. - Eggeler, G.
A microstructural study of creep in short fibre reinforced aluminium alloys.
Acta Metallurgica et Materialia, 41 [11] 3245-3256 (1993).
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 2.030(94) 2.047(95) 1.938(96) 2.440(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019125 - UFM-A 950359 JP eng C
Dlouhý, A. - Merk, N. - Eggeler, G.
On the influence of creep on the microstructure of short fibre reinforced aluminium alloys.
In: Aspects of High Temperature Deformation and Fracture in Crystalline Materials. - Nagoya, The Japan Institute of Metals 1993. - S. 247-254.
[JIM International Symposium (7.). Nagoya (JP), 93.07.28-93.07.31]

019113 - UFM-A 950346 GB eng C
Dlouhý, A. - Merk, N. - Eggeler, G. - Ilschner, B.
Creep Deformation and Damage Processes in a Short Fibre Reinforced Aluminium Alloy.
In: Proceedings of the Fifth International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Stuctures. - (Ed. Wilshire, B.; Evans, R. W.). - Dorset, The Institute of Materials London 1993. - S. 361-370.
[Mezinárodní konference "Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures" (5.). Swansea (GB), 93.03.28-93.04.02]

019112 - UFM-A 950345 GB eng C
Dlouhý, A. - Pahutová, M.
Stress Reduction Experiments during Creep of Cu-20wt%Zn Alloy.
In: Proceedings of the Fifth International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Stuctures. - (Ed. Wilshire, B.; Evans, R. W.). - Dorset, The Institute of Materials London 1993. - S. 21-30.
[Mezinárodní konference "Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures" (5.). Swansea (GB), 93.03.28-93.04.02]

019091 - UFM-A 950323 CZ cze C
Dlouhý, I. - Holzmann, M. - Válka, L. - Man, J.
Hodnocení lomové houževnatosti vysoce křehkých materiálů.
In: CONMET 93. - Brno, CONMET 1993. - S. 25-34.
[Sympozium o zařízeních, metodách studia struktury, vlastností materiálů a transferu progresivních technologií CONMET 93 (4.). Brno (CZ), 93.09.13-93.09.15]
Grant: IAA24155

019101 - UFM-A 950334 SK cze C
Dlouhý, I. - Kouřil, M.
Mechanické vlastnosti martensitu nízkolegovaných ocelí po konvenčním a rychlém ohřevu.
In: Medzinárodné metalurgické sympozium (3.). - Žilina, VŠDS Žilina 1993. - S. 189-193.
[Mezinárodné metalurgické sympózium (3.). Rájecké Teplice (SK), 93.11.02-93.11.03]
Grant: IAA24155

019106 - UFM-A 950339 SK cze C
Dlouhý, I. - Man, J. - Kozák, V. - Holzmann, M.
Lomové chování duplexní oceli typu 02Cr22Ni5Mo3N.
In: Pokrokové materiály v konstrukční praxi. - 1 - Stará Lesná, Tangersteel Ostrava 1993. - S. 149.
[Mezinárodní konference "Pokrokové materiály v konstrukční praxi". Stará Lesná (SK), 93.03.30-93.04.01]
Grant: GA101/94/0304

019071 - UFM-A 950302 SK cze J
Dlouhý, I. - Mazal, P.
Únavové vlastnosti uhlíkových ocelí s nespojitě laserově zpracovaným povrchem.
Kovové materiály, 31 [2] 137-148 (1993).
Grant: GA102/93/1244
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

019108 - UFM-A 950341 CZ cze C
Dlouhý, I. - Svoboda, M.
Přeměny karbidických fází při popouštění v závislosti na bainitické struktuře oceli 15Ch2NMFA.
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů (6. konference). - Plzeň, VVÚ Škoda Plzeň 1993. - S. 107-110.
[Vědecká konference Škoda Plzeň. Mariánské Lázně (CZ), 93.06.15-93.06.17]
Grant: IAA24155

019131 - UFM-A 950365 UA eng c
Dlouhý, I. - Škarek, J. - Holzmann, M.
Fracture toughness of heterogeneous martensite in hypoeutectoid low alloy steel.
In: Fracture mechanics: Successes and problems Collection of Abstracts. - 2 - Kiev, Karpenko Physiko-Mechanical Institute 1993. - S. 424-425.
[International Conference on Fracture - ICF 8. Kiev (UA), 93.06.08-93.06.14]
Grant: IAA24155

027782 - UFM-A 960102 NL eng J
Dobeš, F.
The influence of subgrain boundary migration on modeling of the response to stress change in creep.
Materials Science and Engineering. A, 167, [-] 31-36 (1993).
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

027783 - UFM-A 960103 GB eng J
Dobeš, F.
Further Comment on the "Constant Substructure Creep of Aluminum Following Stress Reductions".
Scripta Metallurgica et Materialia, 29, 1345-1348 (1993).
Grant: IA24154
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

013138 - FZU-D 940093 SG eng J
Drchal, V. - Kudrnovský, J. - Turek, I. - Šob, M.
Self-consistent Green's function method for disordered surfaces.
International Journal of Modern Physics. B, 7 [1-3] 534-537 ( 1993).
[Impact factor: 0.660(99) 0.598(00) 0.523(01) 0,604(02) 0.473(03) ]

019049 - UFM-A 950280 US eng J
Ganduglia-Pirovano, M. V. - Kudrnovský, J. - Turek, I. - Drchal, V. - Cohen, M. H.
Electronic structure of random Ag-Pd and Ag-vacancy overlayers on a fcc Pd (001) substrate.
Physical Review B, 48 [3] 1870-1876 (1993).
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

019109 - UFM-A 950342 CZ cze C
Hajduga, M. - Kučera, J.
Dlouhodobá oxidace oceli Fe-0.1C zabudované do betonové konstrukce.
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů (6. konference). - Plzeň, VVÚ Škoda Plzeň 1993. - S. 256-260.
[Vědecká konference Škoda Plzeň. Mariánské Lázně (CZ), 93.06.15-93.06.17]

009246 - UFM-A 930034 NL eng J
Hausleitner, C. - Turek, I.
Structural, electronic, and magnetic properties of metallic glasses.
Journal of Non-Crystalline Solids, 156-158, [-] 210-218 (1993).
[International Conference on Liquid and Amorphous Metals - LAM 8 (8.). Wien (AT), 92.08.31-92.09.04]
[Impact factor:1.118(91) 1.177(92) 0.970(93) 1.072(94) 1.132(95)1.318(96) 1.017(97) 1.062(98) 1.340(99) 1.269(00)1.363(01) 1,435(02) 1.563(03) ]

019098 - UFM-A 950331 CZ cze C
Helešic, J. - Liškutín, P. - Polák, J.
Predikace mechanických vlastností kovových materiálů na základě strukturních charakteristik.
In: Predikace mechanických vlastností kovových materiálů a jejich hodnocení. - Brno, ČS VTS VÚ 070 Brno 1993. - S. 300-314.
[Predikace mechanických vlastností kovových materiálů na základě strukturních charakteristik (5.). Nové Město na Moravě (CZ), 93.05.11-93.05.14]

019093 - UFM-A 950325 CZ cze c
Holzmann, M. - Dlouhý, I. - Man, J. - Vlach, B.
Vybrané strukturní parametry technologické degradace oceli 15ChNMFAA a jejich souvislost s houževnatostí.
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. - Plzeň, ČSVTS Škoda výzkum, s. r. o 1993. - S. 115-119.
[Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů (6.). Mariánské Lázně (CZ), 93.06.15-93.06.17]
Grant: IAA24155

019095 - UFM-A 950328 CZ cze C
Holzmann, M. - Man, J.
Nestabilní lomy kovových materiálů a jejich hodnocení.
In: Predikace mechanických vlastností kovových materiálů a jejich hodnocení. - Brno, ČS VTS VÚ 070 Brno 1993. - S. 236-250.
[Predikace mechanických vlastností kovových materiálů na základě strukturních charakteristik (5.). Nové Město na Moravě (CZ), 93.05.11-93.05.14]
Grant: IAA24155

019128 - UFM-A 950362 DE eng C
Holzmann, M. - Man, J. - Válka, L.
J-R curves and fracture toughness transition behaviour at static, rapid and impact loading of Cr-Ni-Mo-V reactor pressure vessel steel.
In: Structural mechanics in reactor technology. - (Ed. Kussmaul, K. F.). - Amsterdam, North-Holland 1993. - S. 153-157.
[International Conference on "Structural mechanics in reactor technology". Stuttgart (DE), 93.08.15-93.08.20]

019022 - UFM-A 950252 US eng J
Holzmann, M. - Man, J. - Vlach, B.
Upper-nose temper phenomena and transition behaviour of fracture toughness of 2.25Cr-lMo pressure vessel steel.
Scripta Metallurgica et Materialia, 29 [12] 1633-1638 (1993).
Grant: IAA24155
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019050 - UFM-A 950281 GB eng J
Jirásková, Y. - Kočová, M. - Pizúrová, N. - Žák, T. - Schneeweiss, O.
Recovery of highly strained Fe-28 at. Al alloy.
Materials Science and Technology, 9 [5] 397-402 (1993).
Grant: IAA24152
[Impact factor:0.819(92) 0.958(93) 0.982(94) 0.981(95) 0.527(96) 0.621(97) 0.599(98) 0.683(99) 0.562(00) 0.171(01) 0,686(02) 0.688(03) ]

019035 - UFM-A 950265 CH eng J
Jirásková, Y. - Schneeweiss, O. - Baranowski, A.
Investigation of Interfacial Phase in High Strained Fe72AL28 Alloy by Positron Annihilation and Mossbauer spectroscopy.
Key Engineering Materials, 81/82/83, [-] 203-208 (1993).
[Third International Conference on Amorphous Metallic Materials. Topolčianky (CS), 92.09.07-92.09.11]
Grant: IAA24152

019076 - UFM-A 950307 CZ cze C
Karmazin, L. - Svoboda, M. - Krejčí, J.
Poznámky k difúzním a termodynamickým aspektům fázových transformací nízkolegovaných ocelí.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 33-36.
[Celostátní seminář "Difúze a termodynamika" /6./. Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]

019117 - UFM-A 950350 CA eng C
Kirkaldy, J. S. - Kroupa, A.
The Modelling of the Steady State Local Equilibrium Solution of the Cellular Solidification Problem.
In: Canadian Materials Science Conference (5.). - Kingston, Royal Military College of Canada 1993. - S. 13.
[Canadian Materials Science Conference (5.). Kingston (CA), 93.06.21-93.06.25]

019046 - UFM-A 950277 GB eng J
Kloc, L. - Fiala, J. - Čadek, J.
Steady State Creep in Cu-Al Solid Solution Alloys at Intermediate Temperatures and Low Stresses.
High Temperature Materials and Processes, 12 [1/2] 77-85 (1993).
[International Conference on the Strength of Metals and Alloys (ICSMA-9). Haifa (IL), 91.07.14-91.07.19]
[Impact factor: 0.345(99) 0.413(00) 0.570(01) 0,333(02) 0.202(03) ]

019040 - UFM-A 950270 CZ eng J
Knésl, Z.
The Application of the strain energy density concept to the determination of a crack propagation direction initiated at a charp notch tip.
Acta Technica CSAV, 38 [2] 221-234 (1993).

019114 - UFM-A 950347 CZ cze C
Knésl, Z. - Vrbka, J.
Numerická analýza vysokotlakové nádoby typu BELT z hlediska lomové mechaniky.
In: Výpočtová mechanika - 93. - Plzeň, ZČU Plzeň 1993. - S. 75-82.
[Výpočtová mechanika - 93. Pernink (CZ), 93.10.26-93.10.28]

019082 - UFM-A 950313 CZ cze C
Kočová, M. - Mencl, J. - Sopoušek, J. - Schneeweiss, O.
Fázové složení rychle ochlazené taveniny Fe-Ni-C.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 105-108.
[Celosátní seminář "Difúze a termodynamika" (6.). Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]
Grant: IAA24152

019083 - UFM-A 950314 CZ cze C
Kočová, M. - Pizúrová, N. - Schneeweiss, O.
Stárnutí částic Fe-C připravených elektrojiskrovou erozí.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 109-112.
[Celosátní seminář "Difúze a termodynamika" (6.). Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]
Grant: IAA24152

019026 - UFM-A 950256 US eng J
Kočová, M. - Schneeweiss, O.
Changes of magnetic state of fcc phase in melt-spun Fe-Ni-C ribbons due to plastic deformation.
Scripta Metallurgica et Materialia, 29, [-] 1467-1470 (1993).
Grant: IAA24152
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019058 - UFM-A 950289 DE eng J
Kočová, M. - Schneeweiss, O. - Mencl, J. - Mordike, B. L. - Riehemann, W.
Structure and Phase Fraction of Melt-Spun High Carbon Fe-Ni-C Alloys.
Zeitschrift fur Metallkunde, 84 [11] 783-787 (1993).
Grant: IAA24152
[Impact factor:0.662(91) 0.687(92) 0.732(93) 0.698(94) 0.777(95) 0.674(96) 0.845(97) 1.154(98) 0.704(99) 0.664(00) 0.768(01) 0,636(02) 0.637(03) ]

019127 - UFM-A 950361 CZ cze C
Kozák, V. - Malý, J.
Modelování tříbodového ohybu zkušební tyče a určení kritického lomového napětí.
In: ANSYS User's Meeting. - SVS FEM, Brno 1993. - S. 63-70.
[ANSYS User's Meeting. Brno (CZ), 93.11.10]
Grant: IAA24155IAA241102

019065 - UFM-A 950296 CZ cze J
Kozák, V. - Malý, J.
Elastoplastická napěťová a deformační analýza vzorku s V-vrubem z Cr-Mo-V oceli při zkoušce tříbodovým ohybem.
Inženýrská mechanika, - [3] 46-52 (1993).
Grant: IAA24155IAA241102

019039 - UFM-A 950269 US eng J
Kroupa, A. - Kirkaldy, J. S.
Computed multicomponent phase diagrams for hardenability and HSLA Steels with application to the prediction of microstructure and mechanical properties.
Journal of Phase Equilibria, 14 [1] 150-161 (1993).
[Materials Week, TMS Fall Meeting. Cincinnati (US), 91.10.21-91.10.23]
[Impact factor: 0.446(99) 0.497(00) 0.553(01) 0,536(02) 0.559(03) ]

019116 - UFM-A 950349 CA eng C
Kroupa, A. - Kirkaldy, J. S.
Prediction of Inverse Segregation in Al-Cu Alloys.
In: Canadian Materials Science Conference (5.). - Kingston, Royal Military College of Canada 1993. - S. 25.
[Canadian Materials Science Conference (5.). Kingston (CA), 93.06.21-93.06.25]

019121 - UFM-A 950354 US eng C
Kroupa, A. - Kirkaldy, J. S.
Inverse Segregation Revisited.
In: Modeling of casting, welding and advanced solidification processes - VI. - Warrendale, The Minerals, Metals and Materials Society 1993. - S. 269-276.
[Modeling casting and welding processes. Palm Coast (US), 93.03.21-93.03.26]

019722 - UFP-V 950016 CZ eng J
Kroupa, F. - Knésl, Z. - Valach, J.
Residual Stresses in Graded Thick Coatings.
Acta Technika CSAV, 38, [-] 29-74 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27104

019594 - UFP-V 950014 SK eng C
Kroupa, F. - Knésl, Z. - Zemánková, J.
Criteria for Crack Propagation at Ceramic Interfaces. (Ed. Haviar, M.). - Bratislava, Veda Publ 1993. - 102+7 s.
[Engineering Ceramics 92. Smolenice (SK), 92.10.19-92.10.22]
Grant:

019037 - UFM-A 950267 DE eng J
Kruml, T. - Březina, J. - Krejčí, J.
Etching of Dislocations in AISI 316L Austenitic Steel.
Practical Metallography, 30 [7] 357-364 (1993).
[Impact factor: 0.056(00) 0.193(01) 0,176(02) 0.216(03) ]

019067 - UFM-A 950298 SK cze J
Kruml, T. - Obrtlík, K. - Polák, J.
Dislokační struktury v cyklicky deformované oceli AISI 316L.
Kovové materiály, 31 [6] 529-540 (1993).
Grant: IAA241105
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

019110 - UFM-A 950343 CZ cze C
Kučera, J. - Hajduga, M.
Úplná oxidace železa při 1100 .DEG.C jako funkce času.
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů (6. konference). - Plzeň, VVÚ Škoda Plzeň 1993. - S. 260-264.
[Vědecká konference Škoda Plzeň. Mariánské Lázně (CZ), 93.06.15-93.06.17]

009236 - UFM-A 930022 CS cze J
Kučera, J. - Hajduga, M. - Stránský, K.
Krystalografická struktura a chemické složení okují vzniklých na povrchu oceli Fe-Cr-C při 1100 oC.
Kovové materiály, 31 [1] 65-75 (1993).
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

019056 - UFM-A 950287 SK cze J
Kučera, J. - Michalička, P. - Vřešťál, J.
Redistribuce uhlíku mezi nízkouhlíkovou ocelí a povrchovou návarou stelitovou vrstvou připravenou pomocí laseru.
Zváranie, 42, [-] 145-149 (1993).

019081 - UFM-A 950312 CZ cze C
Kučera, J. - Michalička, P. - Vřešťál, J.
Difúze uhlíku v systému (uhlíková ocel) / (návarová stelitová vrstva připravená pomocí laseru).
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 57-60.
[Celostátní seminář "Difúze a termodynamika" /6./. Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]

019122 - UFM-A 950355 CZ cze C
Kučera, J. - Million, B. - Stránský, K.
Koncentrační závislost koeficientu difúze uhlíku v fcc Fe-C a Ni-C tuhých roztocích.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM Brno 1993. - S. 49-53.
[Celostátní seminář Difúze a termodynamika /6./. Brno (CZ), 93.04.27-93.04.28]

019034 - UFM-A 950264 GB eng J
Kučera, J. - Million, B. - Židů, J. - Heřmanský, V.
Resistance Changes in Thin Film Integrated Circuits Caused by Interdiffusion.
Thin Solid Films, 230, 183-190 (1993).
[Impact factor:1.244(91) 1.029(92) 1.141(93) 1.409(94) 1.313(95) 1.318(96) 1.034(97) 1.019(98) 1.101(99) 1.160(00) 1.266(01) 1,443(02) 1.598(03) ]

009235 - UFM-A 930021 US eng J
Kulp, D. T. - Ackland, G. J. - Šob, M. - Vitek, V. - Egami, T.
Many-body potentials for Cu-Ti intermetallic alloys and a molecular dynamic study of vitrification and amorphization.
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 1 [3] 315-333 (1993).
[Impact factor:0.000(92) 0.100(93) 0.304(94) 0.742(95) 0.664(96) 0.760(97) 0.602(98) 0.815(99) 0.803(00) 0.789(01) 1,130(02) 1.046(03) ]

019129 - UFM-A 950363 DE eng C
Kunz, L. - Lukáš, P.
Stress Distribution around Fatigue Cracks.
In: Residual Stresses. - Oberursel, DGM Informationsgesellschaft 1993. - S. 753-760.
[European Conference on Residual Stresses. Frankfurt (DE), 92.11.04-92.11.06]
Grant: OC501.70

019089 - UFM-A 950321 SK cze C
Kunz, L. - Lukáš, P. - Kong, S. - Weiss, B. - Stickler, R.
Souvislost mezi cyklickým creepem a cyklickou plasticitou mědi.
In: Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. - Žilina, VŠDS Žilina 1993. - S. 17-22.
[Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. Súlov (SK), 93.08.30-93.09.01]
Grant: GA106/93/0098

019069 - UFM-A 950300 SK cze J
Kunz, L. - Lukáš, P. - Sklenička, V.
Vliv vrubů a trhlin na životnost v podmínkách superpozice creepu a únavy v oceli 2.25Cr-1Mo.
Kovové materiály, 31 [1] 34-41 (1993).
Grant: OC501.70
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

019105 - UFM-A 950338 CZ cze C
Kunz, L. - Sklenička, V. - Lukáš, P.
Interakce creepu a únavy za vyšších teplot u oceli typu 91.
In: Progresivní materiály pro energetické a chemické strojírenství. - Ostrava, VTS Vítkovice 1993. - S. 27-32.
[Progresivní materiály pro energentické a chemické strojírenství. Velké Karlovice (CZ), 93.11.06-93.11.08]
Grant: OC501.70

019090 - UFM-A 950322 SK cze C
Liškutín, P. - Polák, J.
Růst krátkých trhlin, únavová životnost a lom v Al-Li slitinách.
In: Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. - Žilina, VŠDS Žilina 1993. - S. 76-81.
[Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. Súlov (SK), 93.08.30-93.09.01]
Grant: IAA241105

019107 - UFM-A 950340 SK cze C
Liškutín, P. - Polák, J. - Očenášek, V.
Únavová životnost a šíření krátkých trhlin a Al-Li slitinách.
In: Pokrokové materiály v konstrukční praxi. - Stará Lesná, Tangersteel Ostrava 1993. - S. 364-367.
[Mezinárodní konference "Pokrokové materiály v konstrukční praxi". Stará Lesná (SK), 93.03.30-93.04.01]
Grant: IAA241105

019118 - UFM-A 950351 GB eng C
Lukáš, P. - Kunz, L.
Fatigue thresholds.
In: Fatigue 93. - Warley, EMAS 1993. - S. 493-502.
[Fatigue 93. Montreal (CA), 93.05.03-93.05.07]
Grant: IA24109

019119 - UFM-A 950352 GB eng C
Lukáš, P. - Kunz, L. - Krejčí, J.
Fatigue behaviour of planar slip single crystals.
In: Fatigue 93. - Warley, EMAS 1993. - S. 71-76.
[Fatigue 93. Montreal (CA), 93.05.03-93.05.07]
Grant: IA24109

019120 - UFM-A 950353 GB eng C
Lukáš, P. - Kunz, L. - Sklenička, V.
Effect of notches and cracks on lifetime in high cycle fatigue/creep conditions.
In: Behaviour of defects at high temperatures. - London, Mechanical Engineering Publications 1993. - S. 239-251.
[Behaviour of defects at high temperatures. Sheffield (GB), 92.03.30-92.04.03]

019097 - UFM-A 950330 CZ cze C
Lukáš, P. - Sklenička, V. - Kunz, L.
Strukturní aspekty interakce creep-únava kovových materiálů.
In: Predikace mechanických vlastností kovových materiálů a jejich hodnocení. - Brno, ČS VTS VÚ 070 Brno 1993. - S. 165-186.
[Predikace mechanických vlastností kovových materiálů na základě strukturních charakteristik (5.). Nové Město na Moravě (CZ), 93.05.11-93.05.14]
Grant: IA241407OC501.10

019027 - UFM-A 950257 US eng J
Maier, H. J. - Schneeweiss, O. - Donth, B.
Kinetics of fatigue-induced phase transformation in a metastable austenitic 304L-type steel at low temperatures.
Scripta Metallurgica et Materialia, 29, [-] 521-526 (1993).
Grant: IAA24152
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019055 - UFM-A 950286 SK cze J
Man, J. - Holzmann, M. - Válka, L.
Současný stav normalizace zkoušek lomově-mechanických charakteristik.
Zváranie, 42 [11] 241-248 (1993).
Grant: IAA24155

019100 - UFM-A 950333 SK cze C
Man, J. - Holzmann, M. - Vlach, B. - Pechman, V.
Vliv tepelného zpracování na tranzitní chování a lomovou houževnatost žárupevné Cr-Mo-V oceli na odlitky (42 27 47).
In: Medzinárodné metalurgické sympózium (3.). - Žilina, VŠDS Žilina 1993. - S. 175-179.
[Mezinárodné metalurgické sympózium (3.). Rájecké Teplice (SK), 93.11.02-93.11.03]
Grant: IAA24155

009245 - UFM-A 930032 US eng C
Marinopoulos, A. - Šob, M. - Vitek, V. - Carlsson, A.E.
A comparative atomistic study of the structure of grain boundaries in tungsten.
In: Materials Theory and Modelling. MRS Symposium proceedings. - (Ed. Broughton, J.; Bristowe, P.; Newsam, J.). - Pittsburgh, Materials Research Society 1993. - S. 491-496. - (Materials Research Society Symposium Proceedings 291).
[1992 MRS Fall Meeting. Boston (US), 92.11.30-92.12.03]

019021 - UFM-A 950251 US fre J
Mazal, P. - Dlouhý, I.
Fatigue de l'acier au carbone a la surface traitée par laser de facon discontinue.
Scripta Metallurgica et Materialia, 28 [6] 693-698 (1993).
Grant: GA101/93/1244
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

009237 - UFM-A 930023 US eng J
Milička, K.
Constant structure creep in metals after stress reduction in steady state stage.
Acta Metallurgica et Materialia, 41 [4] 1163-1172 (1993).
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 2.030(94) 2.047(95) 1.938(96) 2.440(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019023 - UFM-A 950253 US eng J
Million, B. - Michalička, P. - Pavlovský, J. - Vřešťál, J.
Carbon redistribution in ferritic weldments induced by small concentration difference of alloying element.
Scripta Metallurgica et Materialia, 29, [-] 1039-1042 (1993).
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019080 - UFM-A 950311 CZ cze C
Million, B. - Michalička, P. - Pavlovský, J. - Vřešťál, J.
Redistribuce uhlíku ve feritických svarových spojích vyvolaná malým rozdílem koncentrací legujícího prvku.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 53-56.
[Celostátní seminář "Difúze a termodynamika" /6./. Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]

019059 - UFM-A 950290 DE eng J
Million, B. - Růžičková, J. - Kučera, J.
Volume self-diffusion of Fe59 in face-centered cubic Fe-Mn alloys.
Zeitschrift fur Metallkunde, 84 [10] 687-689 (1993).
[Impact factor:0.662(91) 0.687(92) 0.732(93) 0.698(94) 0.777(95) 0.674(96) 0.845(97) 1.154(98) 0.704(99) 0.664(00) 0.768(01) 0,636(02) 0.637(03) ]

009234 - UFM-A 930020 US eng J
Min Yan, - Šob, M. - Luzzi, D. E. - Vitek, V. - Ackland, G. J. - Methfessel, M. - Rodriguez, C.O.
Interatomic forces and atomic structure of grain boundaries in copper-bismuth alloys.
Physical Review. B, 47 [10] 5571-5582 (1993).
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

019063 - UFM-A 950294 CH eng J
Novotný, I. - Zemčík, T.
Positron Annihilation Investigations of Amorphous and Nanocrystalline Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9.
Key Engineering Materials, 81/82/83, [-] 229-232 (1993).
[Third International Conference on Amorphous Metallic Materials. Topolčianky (CS), 92.09.07-92.09.11]

019124 - UFM-A 950358 JP eng C
Obrtlík, K. - Polák, J. - Dorazil, E. - Věchet, S. - Švejcar, J.
Low cycle fatigue in ductile cast iron.
In: Strength of Ductile Cast Iron and Other Cast Metals '93. - Kitakyushu, Kyushu Institute of Technology 1993. - S. 85-90.
[International Conference on Mechanical Behaviour of Ductile Cast Iron and Other Cast Iron and Other Cast Metals. Kitakyushu (JP), 93.07.30-93.08.01]
Grant: IAA241105

019066 - UFM-A 950297 SK cze J
Obrtlík, K. - Polák, J. - Hájek, M. - Vrbka, J.
Nízkocyklová únava slinutého karbidu WC-Co.
Kovové materiály, 31 [1] 13-22 (1993).
Grant: IAA241105
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

009238 - UFM-A 930024 US eng J
Obrtlík, K. - Polák, J. - Komůrka, J.
Dislocation structures in polycrystalline copper cycled at low plastic strain amplitudes.
Scripta Metallurgica et Materialia, 28 [4] 495-499 (1993).
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019052 - UFM-A 950283 NL eng J
Orlová, A.
An Estimate of Internal Stress Evolution in the Primary Creep Based on the Composite Model of Dislocation Structure.
Materials Science and Engineering. A, 163, [-] 61-66 (1993).
Grant: IA24110
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

019057 - UFM-A 950288 DE eng J
Orlová, A. - Boček, M.
Substructures in Copper in Conditions of High Temperature Deformation Instability.
Zeitschrift fur Metallkunde, 84 [11] 806-810 (1993).
Grant: IA241104
[Impact factor:0.662(91) 0.687(92) 0.732(93) 0.698(94) 0.777(95) 0.674(96) 0.845(97) 1.154(98) 0.704(99) 0.664(00) 0.768(01) 0,636(02) 0.637(03) ]

019024 - UFM-A 950254 US eng J
Orlová, A. - Kuchařová, K. - Březina, J. - Krejčí, J. - Čadek, J.
High temperature creep in an Al4C3 dispersion strengthened aluminium alloy in tension and compression.
Scripta Metallurgica et Materialia, 29, [-] 63-68 (1993).
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019025 - UFM-A 950255 US eng J
Orlová, A. - Kuchařová, K. - Čadek, J.
Interpretation of creep in two aluminium alloys strengthened by non-shearable particles in terms of estrin's constitutive model.
Scripta Metallurgica et Materialia, 29, [-] 627-632 (1993).
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019029 - UFM-A 950259 US eng J
Pahutová, M. - Dlouhý, A. - Čadek, J.
An experimental method to estimate internal stress level during high temperature creep.
Scripta Metallurgica et Materialia, 29 [5] 599-604 (1993).
Grant: GA106/93/0381
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019051 - UFM-A 950282 GB eng J
Pizúrová, N. - Komůrka, J. - Svoboda, M. - Schneeweiss, O.
Structure and phase composition of cobalt rich coating prepared by laser cladding on low carbon steel.
Materials Science and Technology, 9, [-] 172-175 (1993).
Grant: IAA24152
[Impact factor:0.819(92) 0.958(93) 0.982(94) 0.981(95) 0.527(96) 0.621(97) 0.599(98) 0.683(99) 0.562(00) 0.171(01) 0,686(02) 0.688(03) ]

019099 - UFM-A 950332 CZ cze C
Polák, J. - Bílý, M.
Fyzikální podstata únavového poškozování a výpočty životnosti.
In: Predikace mechanických vlastností kovových materiálů a jejich hodnocení. - Brno, ČS VTS VÚ 070 Brno 1993. - S. 251-260.
[Predikace mechanických vlastností kovových materiálů na základě strukturních charakteristik (5.). Nové Město na Moravě (CZ), 93.05.11-93.05.14]
Grant: IAA241105

019036 - UFM-A 950266 FR eng J
Polák, J. - Degallaix, S. - Degallaix, G.
The Role of Cyclic Ship Localization in Fatigue Damage of Materials.
Journal de Physique 4. Colloque C7, 3, [-] 679-684 (1993).
Grant: IAA241105

019068 - UFM-A 950299 SK cze J
Polák, J. - Hájek, M. - Obrtlík, K.
Napěťová odezva austenitické ocele 316L při cyklické deformaci.
Kovové materiály, 31 [4] 301-313 (1993).
Grant: IAA241105
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

019132 - UFM-A 950366 GB eng c
Polák, J. - Helešic, J.
Fatigue-creep Interaction in Copper at 500 .DEG.C.
In: Behaviour of Defects at High Temperatures ESIS 15. - London, MEP 1993. - S. 15-26.
[International Conference on Behaviour of Defects at High Temperatures ESIS 15. Sheffield (GB), 92.03.30-92.04.03]
Grant: IAA241105

019030 - UFM-A 950260 US eng J
Polák, J. - Kruml, T. - Degallaix, S.
Dislocation Substructure in Fatigue Duplex Stainless Steel.
Scripta Metallurgica et Materialia, 29, [-] 1553-1558 (1993).
Grant: IAA241105
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

009242 - UFM-A 930028 GB eng J
Riedel, H. - Svoboda, J.
A theoretical study of grain growth in porous solids during sintering.
Acta Metallurgica et Materialia, 41 [6] 1929-1936 (1993).
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 2.030(94) 2.047(95) 1.938(96) 2.440(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019062 - UFM-A 950293 CH eng J
Ryba, J. - Zemčík, T.
Anomalous Increase of the Saturation Magnetic Polarization during Structural Relaxation of Amorphous Se73,5-Si13,5-B9.
Key Engineering Materials, 81/82/83, [-] 583-586 (1993).
[Third International Conference on Amorphous Metallic Materials. Topolčianky (CS), 92.09.07-92.09.11]

019033 - UFM-A 950263 CZ eng J
Schneeweiss, O.
Mossbauer Spectroscopy - Applications of the Doppler Principle.
Acta Polytechnica, 33 [2] 75-85 (1993).
[International Interdisciplinary Doppler Symposium. Praha (CS), 92.09.08-92.09.10]
Grant: IAA24152

019031 - UFM-A 950261 US eng J
Schneeweiss, O. - Vašek, A. - Obrtlík, K.
Investigation of dislocation substructures in cyclically strained iron polycrystal by means of Mossbauer spectroscopy.
Scripta Metallurgica et Materialia, 28, [-] 293-296 (1993).
Grant: IAA24152IAA241105
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019045 - UFM-A 950276 NL eng J
Schneeweiss, O. - Žák, T. - Vondráček, M.
Magnetoresistance in ordered and disordered Fe72Al28 alloy.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 127, [-] L33-L36 ( 1993).
Grant: IAA24152
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95) 1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00) 1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

019133 - UFM-A 950367 FR fre B
Seddouki, A. - Degallaix, G. - Degallaix, S. - Polák, J.
Endommagement en fatigue plastique a temrérature ambiante d'aciers inoxydables austénoferitiques a l'azote.
In: Actes du 11éme Congrés Francais de Mécanique. - 4 - Lille-Villeneuve d'Ascq, De l'Université Lille 1993. - S. 245-248.

019134 - UFM-A 950368 FR fre B
Seddouki, A. - Degallaix, G. - Degallaix, S. - Polák, J.
Comportement en Fatigue Oligocyclique d'Aciers Inoxydables Duplex Alliés a l'Azote.
In: Congres Mécanique. - 1 - Maroque, Societé Marocaine des Sciences Mécaniques 1993. - S. 307-314.

009239 - UFM-A 930025 US eng Jx
Siegl, R. - Šob, M. - Vitek, V.
Behavior of the potential parameters in Ti-Al alloys.
Bulletin of the American Physical Society. Program of the 1993 March Meeting, 38 [1] 208-209 (1993).
[1993 March Meeting of the American Physical Society. Seattle (US), 93.03.22-93.03.26]

019126 - UFM-A 950360 GB eng C
Sklenička, V. - Lukáš, P. - Kunz, L.
On the Role of Cavitation in Creep/High - Cycle Fatigue Fracture.
In: Behaviour of Defects at High Temperatures, ESIS 15. - London, Mechanical Engineering Publication 1993. - S. 27-46.
[International Conference on Behaviour of Defects at High Temperature. Sheffield (GB), 92.03.30-92.04.03]

019111 - UFM-A 950344 GB eng C
Sklenička, V. - Šustek, V. - Kuchařová, K. - Lukáš, P.
High Temperature Creep and Creep/Fatigue Interaction in Nickel.
In: Proceedings of the Fifth International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Stuctures. - (Ed. Wilshire, B.; Evans, R. W.). - Dorset, The Institute of Materials London 1993. - S. 481-490.
[Mezinárodní konference "Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures" (5.). Swansea (GB), 93.03.28-93.04.02]
Grant: IA24109-91

009244 - UFM-A 930031 FR eng C
Sopouček, J. - Vřešťál, J.
Thermodynamic treatment of experimental phase data of the Fe-Cr-Ni and Fe-Cr-C systems.
In: Physique en herbe 93. (Abstracts). - (Ed. Safrati, L.). - Paris, PeH 1993. - S. nestránkováno, rozsah 3 strany.
[Physique en herbe 93. Paris (FR), 93.06.28-93.07.02]

019043 - UFM-A 950274 US eng J
Sopoušek, J. - Kroupa, A. - Dojiva, R. - Vřešťál, J.
The PD-package for multicomponent isobaric phase equilibrium calculations.
CALPHAD, 17, [-] 229-235 (1993).
[Impact factor:0.881(92) 1.159(93) 0.609(94) 0.492(95) 0.521(96) 0.542(97) 0.606(98) 0.597(99) 0.635(00) 0.766(01) 0,506(02) 1.045(03) ]

019073 - UFM-A 950304 ES eng C
Sopoušek, J. - Vřešťál, J.
Redetermination of M23C6 Equilibria in Fe-Cr-C System.
In: CALPHAD (22.). - Barcelona, Universitat de Barcelona 1993. - S. -.
[CALPHAD Meeting (22.). Salou (ES), 93.05.16-93.05.21]

019088 - UFM-A 950320 CZ cze C
Sopoušek, J. - Vřešťál, J.
Termodynamické vyhodnocení experimentálních fázových dat soustavy Fe-Cr-Ni a Fe-Cr-C.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 93-96.
[Celosátní seminář "Difúze a termodynamika" (6.). Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]

019123 - UFM-A 950357 CZ cze C
Stránský, K. - Kučera, J. - Million, B.
Simultánní difúze uhlíku a dusíku v ocelových svarech.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM Brno 1993. - S. 9-13.
[Celostátní seminář Difúze a termodynamika /6./. Brno (CZ), 93.04.27-93.04.28]

019072 - UFM-A 950303 SK cze J
Stránský, K. - Million, B. - Kučera, J.
Redistribuce dusíku ve svarových spojích ocelí (ČSN 412013+0,0755hm. %N) / (ČSN 417241).
Kovové materiály, 31 [5] 452-464 (1993).
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

009241 - UFM-A 930027 US eng J
Svoboda, J.
Comment on the Humphreys paper "A network model for recovery and recrystallisation".
Scripta Metallurgica et Materialia, 28 [12] 1589-1590 (1993).
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019020 - UFM-A 950250 US eng J
Svoboda, J.
Thermal nucleation of grains and cavities.
Scripta Metallurgica et Materialia, 29 [4] 473-478 (1993).
[Impact factor:1.243(91) 1.331(92) 0.982(93) 0.912(94) 0.912(95) 0.768(96) 1.155(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019041 - UFM-A 950272 US eng J
Svoboda, J.
Cooperation of diffusive processes at cavity nucleation in high temperature creep.
Acta Metallurgica et Materialia, 41 [12] 3495-3503 (1993).
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 2.030(94) 2.047(95) 1.938(96) 2.440(97) 0.000(98) 0.000(99) ]

019075 - UFM-A 950306 CZ cze C
Svoboda, M. - Fejfarová, I. - Karmazin, L.
Rozpad austenitu v eutektoidním rozmezí nízkolegované CrMnSi oceli.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 89-93.
[Celostátní seminář "Difúze a termodynamika" (6.). Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]

027784 - UFM-A 960104 CZ cze R
Šob, M.
[Recenze].
Rec.: Setton, A. P. / Electronic Structure of Materials.
Československý časopis pro fyziku, 43 [4-6] 355-356 (1993).

027785 - UFM-A 960105 CZ cze J
Šob, M.
Fermiologie vysokoteplotnich supravodičů z Comptonova rozptylu s vysokou rozlišovací schopností.
Československý časopis pro fyziku, 43 [3] 216-217 (1993).

027786 - UFM-A 960106 CZ cze J
Šob, M.
Studium Fermiho plochy vysokoteplotních supravodičů pozitronovou anihilací.
Československý časopis pro fyziku, 43 [4-6] 326-331 (1993).

019054 - UFM-A 950285 NL eng J
Trojanová, Z. - Lukáč, P. - Dlouhý, A.
Hardening and Softening in Zr-Sn Polycrystals.
Materials Science and Engineering. A, 164 [1/2] 246-251 (1993).
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

019048 - UFM-A 950279 US eng J
Turek, I. - Hafner, J.
Metallic and semiconducting phases of metal-doped fullerides.
Physical review B, 48 [20] 14925-14935 (1993).
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

019064 - UFM-A 950295 CZ cze J
Válka, L.
Odvození kalibrační funkce těles s chevron-vruby pro měření lomové houževnatosti křehkých materiálů tříbodovým ohybem.
Inženýrská mechanika, 1 [3] 22-28 (1993).
Grant: IAA24155

019070 - UFM-A 950301 SK cze J
Válka, L. - Pokluda, J.
K problematice vlivu středního napětí na základní únavové charakteristiky.
Kovové materiály, 31 [3] 279-288 (1993).
Grant: IAA24155
[Impact factor:0.025(91) 0.146(92) 0.143(93) 0.095(94) 0.059(95) 0.129(96) 0.208(97) 0.264(98) 0.269(99) 0.280(00) 0.343(01) 0,493(02) 0.563(03) ]

019130 - UFM-A 950364 GB eng c
Vašek, A. - Polák, J.
Fatigue life of two steels under variable amplitude loading.
In: Fatigue Design, ESIS 16. - London, Mechanical Engineering Publications 1993. - S. 51-61.
[International Symposium Fatigue Design 1992. Helsinki (FI), 92.05.19-92.05.22]
Grant: IAA241105

019092 - UFM-A 950324 CZ eng C
Vašek, A. - Vogelesang, L. B. - Schijve, J.
Fibre-Metal Laminates. A New Family of Materials for Lightweight Structures.
In: CONMET 93. - Brno, CONMET 1993. - S. 113-116.
[Sympozium o zařízeních, metodách studia struktury, vlastností materiálů a transferu progresivních technologií CONMET 93 (4.). Brno (CZ), 93.09.13-93.09.15]

019038 - UFM-A 950268 DE eng J
Vašina, R.
Changes of Ferromagnetic Parameters during Cyclic Stressing.
Physica status solidi A, 137, [-] 189-196 (1993).
[Impact factor:0.414(91) 0.492(92) 0.573(93) 0.596(94) 0.558(95) 0.547(96) 0.655(97) 0.782(98) 1.010(99) 1.035(00) 1.025(01) 0,979(02) 0.950(03) ]

019094 - UFM-A 950326 CZ cze c
Vlach, B. - Holzmann, M. - Man, J.
Má metalografie něco společného s lomovou mechanikou?
In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů. - Plzeň, ČSVTS Škoda výzkum, s. r. o 1993. - S. 10-13.
[Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů (6.). Mariánské Lázně (CZ), 93.06.15-93.06.17]
Grant: IAA24155

019137 - UFM-A 950436 PL cze C
Vlach, B. - Man, J. - Holzmann, M.
Instrumentovaná rázová zkouška.
In: Wybrane metody oceny struktury oraz wlasnosci materialów i wyrobów. - Opolo, Wyzsza szkola inzynierska w Opolu 1993. - S. 39-40.
[Miedzynarodowe sympozjum naukowe. Jaszowiec (PL), 93.12.14-93.12.16]
Grant: IAA24155

019115 - UFM-A 950348 CZ cze C
Vrbka, J. - Knésl, Z.
Analýza elasto-plastické napjatosti složené lisovnice při cyklickém zatěžování pomocí MKP.
In: Výpočtová mechanika - 93. - Plzeň, ZČU Plzeň 1993. - S. 207-213.
[Výpočtová mechanika - 93. Pernink (CZ), 93.10.26-93.10.28]

019096 - UFM-A 950329 CZ cze C
Vřešťál, J.
Termodynamické principy řešení materiálových problémů.
In: Predikce mechanických vlastností kovových materiálů a jejich hodnocení. - Brno, ČS VTS VÚ 070 Brno 1993. - S. 206-222.
[Predikce mechanických vlastností kovových materiálů na základě strukturních charakteristik (5.). Nové Město na Moravě (CZ), 93.05.11-93.05.14]

019079 - UFM-A 950310 CZ cze C
Vřešťál, J. - Stloukal, I.
Modelování křivek solidu a likvidu v rovnováze regulárních roztoků.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 125-128.
[Celosátní seminář "Difúze a termodynamika" (6.). Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]

019032 - UFM-A 950262 AT ger JX
Vřešťál, J. - Tomiska, J.
Ein Knudsenzellen-Monopolmassenspektrometer fur den Eminsatz in der Hochtemperaturhermodynamik.
Monatshefte fur Chemie, 124, [-] 1099-1106 (1993).
Grant: IAA24151
[Impact factor:0.471(92) 0.582(93) 0.618(94) 0.643(95) 0.550(96) 0.546(97) 0.563(98) 0.678(99) 0.783(00) 0.821(01) 0,813(02) 0.886(03) ]

019074 - UFM-A 950305 ES eng C
Vřešťál, J. - Tomiska, J. - Brož, P.
Knudsen-Cell Mass Spectrometric Determination of Mixing Functions in the bcc Iron-Chromium Solid Solutions.
In: CALPHAD (22.). - Barcelona, Universitat de Barcelona 1993. - S. -.
[CALPHAD Meeting (22.). Salou (ES), 93.05.16-93.05.21]

019078 - UFM-A 950309 CZ cze C
Vřešťál, J. - Tomiska, J. - Brož, P.
Experimentální stanovení směšovacích termodynamických funkcí v tuhém roztoku bcc Fe-Cr hmotnostním spektrometrem.
In: Difúze a termodynamika kovů a slitin (6.). - Brno, ÚFM AV ČR 1993. - S. 97-100.
[Celosátní seminář "Difúze a termodynamika" (6.). Brno (CZ), 93.04.21-93.04.23]
Grant: IAA24151

019104 - UFM-A 950337 FR eng C
Vřešťál, J. - Tomiska, J. - Brož, P.
Mass spectrometric determination of the thermodynamic functions in the section of gama-phase region of the Fe-Cr-Ni system.
In: Physique en Herbe 93. - Paris, ISM, Université Paris Sud 1993. - S. PME1.
[Physique en Herbe 93. Paříž (FR), 93.06.28-93.07.02]

009243 - UFM-A 930029 NL eng JX
Vřešťál, J. - Tomiska, J.
The combination of a simple monopol mass spectrometer with a Knudsen cell for thermodynamic investigations at high temperatures.
Journal of Non-Crystalline Solids, 156-158, [-] 429-432 (1993).
[Impact factor:1.118(91) 1.177(92) 0.970(93) 1.072(94) 1.132(95)1.318(96) 1.017(97) 1.062(98) 1.340(99) 1.269(00)1.363(01) 1,435(02) 1.563(03) ]

019060 - UFM-A 950291 CH eng J
Zemčík, T.
Phase Analysis of Amorphous and Nanocrystalline FeCuNbSiB Alloys by 57Fe Mossbauer Spectroscopy.
Key Engineering Materials, 81/82/83, [-] 261-266 (1993).
[Third International Conference on Amorphous Metallic Materials. Topolčianky (CS), 92.09.07-92.09.11]

019061 - UFM-A 950292 CH eng J
Zemčík, T. - Kisdi-Koszó, E.
Ion Implantation Induced Crystallization of the Fe-B Amorphous Alloys.
Key Engineering Materials, 81/82/83, [-] 363-368 (1993).
[Third International Conference on Amorphous Metallic Materials. Topolčianky (CS), 92.09.07-92.09.11]

019684 - UFM-A 950028 GB eng J
Zemčík, T. - Závěta, K. - Škorvánek, I.
Conversion Electron Mossbauer Spectroscopy of the Surface Crystallization of the Fe75Co9B16 Amorphous Alloys.
Journal of Materials Science Letters, 28, [-] 654 (1993).
[Impact factor:0.487(91) 0.511(92) 0.485(93) 0.444(94) 0.430(95) 0.420(96) 0.467(97) 0.349(98) 0.474(99) 0.496(00) 0.489(01) 0,504(02) 0.470(03) ]

019044 - UFM-A 950275 NL eng J
Žák, T. - Jirásková, Y. - Schneeweiss, O.
Influence of an external magnetic field on the recovery of high strained Fe-28 at. Al alloy.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 127, [-] 140-144 ( 1993).
Grant: IAA24152
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95) 1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00) 1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11