ASEP

ÚJC - Ústav pro jazyk český Praha

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

045576 - UEF-S 970566 CZ cze Jx
Altman, K. - Fic, K.
Právovárečníci.
Tišnov - fotorevue, - [7] 8 (1997).

043399 - UJC-A 970056 CZ cze B
Bachmannová, J.
Tradiční dialekt a mluva mládeže na Železnobrodsku.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - (Ed. Daneš, F. et al.). - Praha, Academia 1997. - S. 183-192.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061601

043411 - UJC-A 970068 CZ cze J
Bachmannová, J.
Mluva mládeže v Podkrkonoší.
Naše řeč, 80 [4] 184-189 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061601

045984 - UJC-A 970511 CZ cze B
Bachmannová, J. - Balhar, J. - Čižmárová, L. - Fic, K. - Hladká, Z. - Hlavsová, J. - Komárková, Z. - Kloferová, S. - Majerčáková, Z. - Šipková, M.
Český jazykový atlas. Sv. 2. Praha, Academia 1997. - 507 s.

045986 - UJC-A 970513 CZ cze R
Balátová, E.
Slovník slovenských nářečí 1, A-K.
Rec.: / Slovník slovenských nárečí. I. A-K. - Bratislava, Veda 1994, 936 s.
Rec.: Buffa, F. - Ferenčíková, A. - Nižnanský, J. - Ripka, I.: Slovník slovenských nárečí 1, A-K.
Naše řeč, 80 [3] 149-154 (1997).

045985 - UJC-A 970512 CZ cze R
Balhar, J.
Nevšední spis o česko-polských jazykových kontaktech.
Rec.: Siatkowski, J. / Czesko-polskie kontakty jezykowe. - Energeia 1996, 272 s.
Rec.: Siatkowski, J.: Czesko-polskie kontakty jezykowe.
Naše řeč, 80 [2] 103-105 (1997).

043819 - UJC-A 970520 CZ cze B
Blažek, V. - Erhart, A. - Havlová, E. - Janyšková, I. - Karlíková, H. - Skalka, B. - Šarapatková, Ž. - Valčáková, P.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha, Academia 1997. - S. 381-444.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0896

045993 - UJC-A 970127 CZ eng B
Boháč, P. - Harvalík, M.
Toponymic Guidelines of the Czech Republic. Praha, Český úřad zeměměřický a katastrální 1997. - 36 s.

109126 - UJC-A 20037025 RIV CZ cze J
Čapková, V. - Janyšková, I. - Karlíková, H. - Plevačová, H. - Skalka, B. - Valčáková, P.
Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků.
Slavia, 66 [2] 179-182 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0896
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9061902

043432 - UJC-A 970090 CZ cze J
Čermák, F. - Králík, J. - Kučera, K.
Recepce současné češtiny a reprezentativnost korpusu (Výsledky a některé souvislosti jedné orientační sondy na pozadí budování Českého národního korpusu).
Slovo a slovesnost, 58 [2] 117-124 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0190

043416 - UJC-A 970073 CZ cze R
Černá, A.
Znova ze Staročeského slovníku.
Rec.: - / Staročeský slovník 21. - Praha, Academia 1996, s. 961-1128.
Naše řeč, 80 [4] 202-207 (1997).

040418 - UJC-A 970004 DE eng C
Čmejrková, S.
Dialogue - Consensus - Differentiation. The case of a Dialogue on Russia and Europe.
In: Dialoganalyse V. Referate der 5. Arbeitstagung, Paris 1994. - (Ed. Pietri, E.). - Tübingen, Max Niemeyer 1997. - S. 237-244.
[Dialogue Analysis /5./. Paris (FR), 94.03.17-94.03.19]
Grant: GV405/96/K096

040438 - UJC-A 970024 CZ cze Jx
Čmejrková, S.
Mezinárodní kongres o dialogu v Praze (Praha, 18.-20.4. 1996).
Časopis pro moderní filologii, 79 [1] 59-60 (1997).
Grant: GV405/96/K096

040439 - UJC-A 970025 CZ cze Jx
Čmejrková, S.
Mezinárodní konference o Romanu Jakobsonovi a Pražském lingvistickém kroužku (Praha, 28.-30.3. 1996).
Časopis pro moderní filologii, 79 [1] 61-63 (1997).
Grant: GV405/96/K096

043386 - UJC-A 970043 CZ cze R
Čmejrková, S.
Jak psát?
Rec.: Kraus, J. - Hoffmannová, J. / Písemnosti v našem životě. Praha, Fortuna 1996, 160 s.
Naše řeč, 80 [3] 145-147 (1997).
Grant: GA405/95/0712

043396 - UJC-A 970053 CZ cze B
Čmejrková, S.
Jazyk literatury.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - (Ed. Daneš, F. et al.). - Praha, Academia 1997. - S. 114-132.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE0061601

043397 - UJC-A 970054 CZ cze B
Čmejrková, S.
Jazyk reklamy.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - (Ed. Daneš, F. et al.). - Praha, Academia 1997. - S. 133-145.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE0061601

043398 - UJC-A 970055 CZ cze B
Čmejrková, S.
Jazyk pro druhé pohlaví.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - (Ed. Daneš, F. et al.). - Praha, Academia 1997. - S. 146-158.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE0061601

045713 - UJC-A 970111 CZ cze J
Čmejrková, S.
Čeština v síti: Psanost či mluvenost? (O stylu e-mailového dialogu).
Naše řeč, 80 [5] 225-247 (1997).
Grant: GA405/95/0712

045720 - UJC-A 970118 CZ cze J
Čmejrková, S.
K jazykové výstavbě prózy Skvernyj anekdot F. M. Dostojevského.
Časopis pro moderní filologii, 79 [2] 87-93 (1997).

046054 - UJC-A 970150 CZ eng R
Čmejrková, S.
[Recenze].
Rec.: Björklund, M. / Narrative Strategies in Čechov's The Steppe. Cohesion, Grounding and Point of View. - Abo, Abo Akademi University Press 1993, 346 s.
Rec.: Björklund, M.: Narrative Strategies in Čechov's The Steppe. Cohesion, Grounding and Point of View. - Abo, Abo Akademi University Press 1993, 346 s.
Rossica. Naučnyje issledovanija po rusistike, ukrainistike, belorusistike, 2 [1] 130-133 (1997).

046055 - UJC-A 970151 CZ rus Jx
Čmejrková, S.
Ol'držich Leška (16. 6. 1927 - 9. 8. 1997).
Rossica. Naučnyje issledovanija po rusistike, ukrainistike, belorusistike, 2 [1] 142-144 (1997).

043441 - UJC-A 970099 DB eng B
Čmejrková, S. - Daneš, F.
Academic writing and cultural identity. The case of Czech academic writing.
In: Culture and Styles of Academic Discourse. - (Ed. Duszak, A.). - Berlin - New York, Mouton de Gruyter 1997. - S. 41-62.
Grant: GA405/95/0712

040436 - UJC-A 970022 CZ cze Jx
Daneš, F.
Profesor Josef Vachek jako učitel a bohemista.
Český jazyk a literatura, 47 [7/8] 177-180 (1997).

040451 - UJC-A 970038 DE eng B
Daneš, F.
Observations about the Sound Shape of Spontaneous Discourses.
In: Dialogue Analysis: Units, relations and strategies beyond the sentence. Contribution in honour of Sorin Stati's 65th birthday. - (Ed. Weigand, E.; Hauenherm, E.). - Tübingen, Max Niemeyer Verlag 1997. - S. 65-74.
Grant: GV405/96/K096

043392 - UJC-A 970049 CZ cze B
Daneš, F.
Situace a celkový stav dnešní češtiny.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - (Ed. Daneš, F. et al.). - Praha, Academia 1997. - S. 12-24.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE0061601

043393 - UJC-A 970050 CZ cze B
Daneš, F.
Jazyk vědy.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - (Ed. Daneš, F. et al.). - Praha, Academia 1997. - S. 68-83.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE0061601

043440 - UJC-A 970098 DB ger C
Daneš, F.
Was geschieht mit dem heutigen Tschechischen (Triebkräfte und Perspektiven).
In: Standardisierung und Destandardisierung Europäischer Nationalsprachen. - (Ed. Mattheier, K. J.; Radtke, E.). - Frankfurt am Main - Berlin - Bern, Peter Lang 1997. - S. 201-213.
[Symposium Standardisierung und Destandardisierung Europäischer Nationalsprachen. Heidelberg (DB), 94.11.09-94.11.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/93/1223

045714 - UJC-A 970112 CZ cze J
Daneš, F.
Ještě jednou "feministická lingvistika".
Naše řeč, 80 [5] 256-259 (1997).

046004 - UJC-A 970138 CZ ger C
Daneš, F.
Zur Theorie und Praxis der Wortbildung.
In: Wortbildung. Theorie und Anwendung. - (Ed. Šimečková, A.; Vachková, M.). - Praha, Karolinum 1997. - S. 18-23.
[Wortbildung - Theorie und Anwendung. Praha (CZ), 94.10.18-94.10.20]

043391 - UJC-A 970048 CZ cze B
Daneš, F. - Bachmannová, J. - Čmejrková, S. - Krčmová, M. (Eds.)
Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha, Academia 1997. - 292 s.
Grant: GA405/93/1223; GA AV ČR(CZ) IAE0061601

040450 - UJC-A 970037 DE ger B
Daneš, F. - Čmejrková, S.
Territoriale und kooperative Prinzipien in der Wissenschaftssprache.
In: Sprache, Wirtschaft, Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. - (Ed. Höhne, S.; Nekula, M.). - München, Iudicium 1997. - S. 163-187.
Grant: GA405/95/0712

043420 - UJC-A 970077 CZ cze R
Daneš, F. - Čmejrková, S.
[Recenze].
Rec.: Hausenblas, K. / Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. - Praha, FFUK 1996, 226 s.
Slovo a slovesnost, 58 [3] 220-224 (1997).

043434 - UJC-A 970092 CZ cze E
Daneš, F. - Mejstřík, V. - Filipec, J. - Svozilová, N. - Holubová, V. - Machač, J. - Knappová, M. - Pokorná, E. - et al.,
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. [CD-ROM]. Voznice, Leda 1997. - 32MB s.

042572 - SLU-S 970004 AT ger B
Fetková, P. - Hauptová, Z. - Konzal, V. - Pacnerová, L. - Švábová, J.
Psalterii Sinaitici Pars Nova (Monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N). (Ed. Mareš, F. V.). - Vídeň, Oesterreichische Akademie der Wissenschaften 1997. - 201 s.

045982 - UJC-A 970509 CZ cze B
Fic, K.
Podivínské nářečí.
In: Podivínský vlastivědný sborník jihomoravského města. - (Ed. Kordiovský, E.). - Podivín, - 1997. - S. 457-465.
Grant: GA405/95/0009

045983 - UJC-A 970510 CZ cze B
Fic, K.
Středomoravská oblast.
In: Mluvená čeština na Moravě. - Ostrava, Tilia 1997. - S. 22-51.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0009

043438 - UJC-A 970096 CZ cze Jx
Frejtichová, J. - Králík, J.
Běžný svět je trochu "fuzzy". (Rozhovor).
Computer World, 8 [35] 30 (1997).
Grant: GA405/95/0190

040425 - UJC-A 970011 CZ cze R
Harvalík, M.
Sborník z konference o cestách a cestování.
Rec.: / Cesty a cestování v jazyce a literatuře. - Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 1995, 236 s. - Acta Universitatis Purkynianae, sv. 11.
Naše řeč, 80 [1] 39-43 (1997).

040431 - UJC-A 970017 CZ cze J
Harvalík, M.
Kolokvium o uličním názvosloví.
Naše řeč, 80 [2] 99-100 (1997).

040432 - UJC-A 970018 CZ cze J
Harvalík, M.
O zdrobňování a o jednom dialektismu.
Naše řeč (Drobnosti), 80 [2] 106-107 (1997).

043431 - UJC-A 970089 NL ger A
Harvalík, M.
Die mundartlichen und schriftsprachlichen Elemente in böhmischen Anoikonymen.
In: Book of Abstrakts. 2nd International Congress of Dialektologists & Geolinguists. - Amsterdam, Vrije Universiteit 1997. - S. 52.
[International Congress of Dialektologists & Geolinguists. Amsterdam (NL), 97.07.28-97.08.01]
Grant: GA405/97/0748

040417 - UJC-A 970003 CZ cze N
Harvalík, M. - Malenínská, J. - Olivová-Nezbedová, L.
Z historie Středních Čech (od 10.5.1997 Z historie regionu).
Mladá fronta Dnes, [pravidelný sobotní koutek] 3 ( 97.01.00-97.12.00).

043404 - UJC-A 970061 CZ ger R
Hašová, L.
[Recenze].
Rec.: Bott-Bodenhausen, K. (Hg.) / Unterdrückte Sprachen. - Frankfurt am Mein, P. Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaft 1996, 215 s.
Linguistica Pragensia, - [1] 55-56 (1997).

043412 - UJC-A 970069 CZ cze J
Hašová, L.
Romové, nebo Cikáni? Výsledky dotazníkového průzkumu.
Naše řeč, 80 [4] 195-201 (1997).

043421 - UJC-A 970078 CZ cze R
Hašová, L.
[Recenze].
Rec.: Czyzewski, M. - Gülich, E. - Hausendorf, H. - Kastner, M. (Hrsg.) / Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. - Opladen, Westdeutscher Verlag 1995, 465 s.
Slovo a slovesnost, 58 [3] 228-233 (1997).

045989 - UJC-A 970710 DB ger B
Havlová, E.
Zu einigen Lehnbedeutungen in den slavischen Sprachen.
In: Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt. - (Ed. Krüger, D.). - Köln, Böhlau 1997. - S. 175-179.

045990 - UJC-A 970711 CZ cze J
Havlová, E.
Homonyma v staroslověnštině.
Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. A - Řada jazykovědná, 45, 27-35 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0896

043409 - UJC-A 970066 CZ cze T
Hlavsa, Z. - Hlavsová, J. - Šatavová, V.
Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie.
Orig.: Salzmann, Z. / Language, Culture & Society. An Introduction to Linguistic Anthropology. - Boulder (Colorado), Westview Press 1993. Praha, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR 1997. - 211 s.

040419 - UJC-A 970005 DE eng C
Hoffmannová, J.
Linguistics, style, and dialogue analysis.
In: Dialoganalyse V. Referate der 5. Arbeitstagung, Paris 1994. - (Ed. Pietri, E.). - Tübingen, Max Niemeyer 1997. - S. 257-262.
[Dialogue Analysis /5./. Paris (FR), 94.03.17-94.03.19]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

040427 - UJC-A 970013 CZ cze R
Hoffmannová, J.
Živá a zábavná knížka o neverbální komunikaci.
Rec.: Škvareninová, O. / Rečová komunikácia. - Bratislava, Slovenské pedagog. nakl. 1995, 168 s.
Naše řeč, 80 [1] 45-49 (1997).

040435 - UJC-A 970021 CZ cze R
Hoffmannová, J.
Práce Pražského lingvistického kroužku znovu vycházejí.
Rec.: / Travaux du Cercle Linguistique de Prague - nouvelle série. Vol. 1,2. - Amsterdam, Benjamins 1995-96, 336, 346 s.
Česká literatura, 45 [2] 194-203 (1997).

040446 - UJC-A 970032 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Pražské dialogy.
Slovo a slovesnost, 58 [2] 96-104 (1997).
Grant: GV405/96/K096

043382 - UJC-A 970039 SK cze J
Hoffmannová, J.
Interpretace literárního textu.
Romboid, literárnokritický mesačník, 32 [2-3] 7-14 (1997).

043383 - UJC-A 970040 SK cze J
Hoffmannová, J.
Intertextualita.
Romboid, literárnokritický mesačník, 32 [2-3] 14-20 (1997).

043384 - UJC-A 970041 SK cze C
Hoffmannová, J.
Stylový chaos a jazyková apokalypsa české postmoderní prózy.
In: Od moderny k postmoderně. - (Ed. Žilka, T.). - Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 1997. - S. 99-106.
[Od moderny k postmoderně. Nitra (SK), 96.10.29-96.10.30]
Grant: GV405/96/K096

043390 - UJC-A 970047 CZ cze B
Hoffmannová, J.
Stylistika a ..... Současná situace stylistiky. Praha, Trizonia 1997. - 200 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA96152

043422 - UJC-A 970079 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Normy fatické komunikace.
Český lid, 84 [3] 245-251 (1997).
[Etnografie komunikace v dnešním světě. Praha (CZ), 96.05.22]
Grant: GA405/95/0009

043424 - UJC-A 970081 CZ cze R
Hoffmannová, J.
Jankovičovy kapitoly z Hrabalovy poetiky.
Rec.: Jankovič, M. / Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala. - Praha, TORST 1996, 210 s.
Česká literatura, 45 [4] 402-407 (1997).

045994 - UJC-A 970128 SK cze C
Hoffmannová, J.
"Řeč očí" v konverzační analýze a interakční sociolingvistice.
In: Štylistika neverbálnej komunikácie. Zborník príspevkou z medzinárodnej konferencie ... na počesť univ. prof. PhDr. Jozefa Mistríka, DrSc., pri príležitosti jeho 75. narodenín. - (Ed. Sabol, J.). - Bratislava, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 1997. - S. 86-93.
[Štylistika neverbálnej komunikácie. Bratislava (SK), 96.02.15-96.02.16]
Grant: GV405/96/K096

040445 - UJC-A 970031 CZ cze J
Homolková, M.
Slovotvorný morfém proti- z pohledu diachronního.
Slovo a slovesnost, 58 [2] 96-104 (1997).
Grant: GA405/94/1367; GA AV ČR(CZ) IAA961406

043427 - UJC-A 970085 CZ cze J
Homolková, M.
Částice v nové české mluvnici (Příruční mluvnice češtiny, 1995).
Jazykovědné aktuality, 34 [1/2] 32-37 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1089

043388 - UJC-A 970045 CZ cze J
Hrušková, Z.
Hydraulické ruce nebo ruky?
Naše řeč (Drobnosti), 80 [3] 159-160 (1997).

043389 - UJC-A 970046 CZ cze J
Hrušková, Z.
O krejčích a krejčových.
Naše řeč (Drobnosti), 80 [3] 162-164 (1997).

043407 - UJC-A 970064 CZ cze I
Hrušková, Z. (Ed.)
Miloš Dokulil - 85 let. Praha, Ústav pro jazyk český 1997. - 33 s.

043816 - UJC-A 970517 CZ cze B
Janyšková, I.
Význam etymologie pro studium ruštiny.
In: Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka. - (Ed. Gazda, J.). - Brno, Masarykova universita, fakulta filozofická 1997. - S. 14-16.

043818 - UJC-A 970519 CZ cze R
Janyšková, I.
[Recenze].
Rec.: Wajda-Adamczykowa, L. / Polskie nazwy drzew.
Slavia, 66 [1] 100-102 (1997).

043817 - UJC-A 970518 CZ cze J
Janyšková, I. - Havlová, E. - Kopečný, F. - Plevačová, H. - Polák, V. - Valčáková, P.
Z materiálů etymologického slovníku slovanských jazyků.
Slavia, 66 [1] 71-79 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0896

043414 - UJC-A 970071 CZ cze J
Jirsová, A.
Máte kontakty na správné lidi?
Naše řeč (Drobnosti), 80 [4] 217-218 (1997).

040423 - UJC-A 970009 CZ cze J
Kavková, Z.
Bodybuilding nebo kulturistika?
Naše řeč (Drobnosti), 80 [1] 55-56 (1997).

045979 - UJC-A 970506 CZ cze B
Kloferová, S.
Mluva v severomoravském pohraničí.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - Praha, Academia 1997. - S. 250-255.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/93/1223

045980 - UJC-A 970507 NL ger A
Kloferová, S.
Der Tschechische Sprachatlas.
In: Book of Abstracts. - Amsterdam, Vrije Universiteit 1997. - S. 72-72.
[International Congress of Dialectologists and Geolinguists /2/. Amsterdam (NL), 97.07.28-97.08.01]

045981 - UJC-A 970508 BD ger B
Kloferová, S.
Zum Problem der Synonymie im tschechischen Anhand des tschechischen Sprachatlasses.
In: Bedeutungserfassung und Bedeutungsbeschreibung in historischen und dialektologischen Wörterbüchern. - (Ed. Grosse, R.). - Leipzig, Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 1997. - S. 197-198.

046057 - UJC-A 970163 DE ger C
Knappová, M. - Harvalík, M.
Zur Entwicklung der Zunamen in Böhmen.
In: Personennamen und Identität. Namengebung und Namengebrauch als Anzeiger individueller Bestimmung und gruppenbezogener Zuordnung. - (Ed. Härtel, R.). - Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt 1997. - S. 333-344. - ().
[Stadt und Kultur im Mittelalter. Friesach (DE), 95.09.25-95.09.29]
Grant: GA405/94/0894

045987 - UJC-A 970514 CZ cze R
Konečná, H.
Druhý díl českého jazykového atlasu. [Recenze].
Rec.: / Český jazykový atlas. Sv. 2. - Praha, Academia 1997, 507 s.
Rec.: Balhar, J. - Jančák, P.: Český jazykový atlas 2.
Universitas, 1997 [3] 70-70 (1997).

040441 - UJC-A 970027 CZ cze J
Kořenský, J.
O hodnotách pražského funkcionalismu, jazykové kultury a o češtině včera i dnes nekonvenčně.
Slovo a slovesnost, 58 [1] 35-42 (1997).

043394 - UJC-A 970051 CZ cze B
Kořenský, J.
Jazyk právní komunikace.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - (Ed. Daneš, F. et al.). - Praha, Academia 1997. - S. 84-91.
Grant: IAE0061601IAA868401

043400 - UJC-A 970057 CZ cze B
Kořenský, J.
Vývoj jazykového práva na území dnešní České republiky.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - (Ed. Daneš, F. et al.). - Praha, Academia 1997. - S. 260-263.
Grant: IAE0061601IAA868401

043401 - UJC-A 970058 CZ cze B
Kořenský, J.
Vícejazyčná komunikace v českých zemích.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - (Ed. Daneš, F. et al.). - Praha, Academia 1997. - S. 264-270.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE0061601

043418 - UJC-A 970075 CZ cze J
Kořenský, J.
Kam se vlna obrací aneb nikoli anti-Beaugrande.
Slovo a slovesnost, 58 [3] 165-173 (1997).

043430 - UJC-A 970088 CZ cze C
Kořenský, J.
Postmodernismus a současné lingvistické teorie.
In: Přednášky z 39. běhu LŠSS. - (Ed. Hasil, J.). - Praha, Univerzita Karlova 1997. - S. 21-24.
[Letní škola slovanských studií /39./. Praha (CZ), 95.07.28-95.08.25]

045717 - UJC-A 970115 CZ cze R
Kořenský, J.
Mezi mluvnicí a naukou o jazyku.
Rec.: Čechová, M. / Čeština - řeč a jazyk. - Praha, ISV 1996, 380 s.
Rec.: Čechová, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. - Praha, ISV 1996, 380 s.
Slovo a slovesnost, 58 [4] 305-311 (1997).

046001 - UJC-A 970135 SK cze C
Kořenský, J.
Jazykové právo - prostor, nebo limita?
In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. - (Ed. Ondrejovič, S.). - Bratislava, Veda 1997. - S. 93-100.
[Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Smolenice (SK), 96.05.00]
Grant: IAA868401

045727 - UJC-A 970125 CZ cze Jx
Kořenský, J. - Dokulil, M. - Leška, O. - Novák, P.
Diskuse a rozhovory [jubilantské].
Jazykovědné aktuality, 34 [1/2] 42-67 (1997).

040429 - UJC-A 970015 CZ cze J
Králík, J.
Sloh věku počítačů.
Naše řeč, 80 [2] 57-63 (1997).
Grant: GA405/95/0190

043433 - UJC-A 970091 CZ cze Jx
Králík, J.
Macharovská výročí.
TOK - regionální časopis Polabí, 6 [3] 8 (1997).

043435 - UJC-A 970093 CZ cze J
Králík, J.
Překlad Kavalíra s růží. (Jazykové zastavení I).
Hudební rozhledy, 50 [8] 41 (1997).

043436 - UJC-A 970094 CZ cze J
Králík, J.
Konec gramofonového průmyslu? (Jazykové zastavení II).
Hudební rozhledy, 50 [9] 46 (1997).

043437 - UJC-A 970095 CZ cze J
Králík, J.
Kompakt s bukletem? (Jazykové zastavení III).
Hudební rozhledy, 50 [10] 41 (1997).

043439 - UJC-A 970097 FI eng A
Králík, J.
On the Probability of Probabilities.
In: Qualico. 3rd International Conference on Quantitative Linguistics. Book of Abstracts. - (Ed. Saukkonen, P.; Suni, H.). - Helsinki, IQLA 1997. - S. 77-82.
[International Conference on Quantitative Linguistic /3./. Helsinki (FI), 97.08.26-97.08.29]
Grant: GA405/95/0190

045708 - UJC-A 970106 DB eng J
Králík, J.
A Short Comment on Probability in Quantitative Linguistics.
Journal of Quantitative Linguistics. Special Issue: Festschrift in Honour of Juh. Tuldava, 4 [1/3] 126-130 (1997).
Grant: GV405/96/K214

040424 - UJC-A 970010 CZ cze R
Kraus, J.
O jazyce a literatuře ve sborníku Pedagogické fakulty v Plzni.
Rec.: Viktora, V.:E / Kultura, historie a současnost Plzně. - Plzeň, Ped. fak. 1996, 180 s.
Naše řeč, 80 [1] 37-39 (1997).

040426 - UJC-A 970012 CZ cze R
Kraus, J.
Školská komunikace očima sociálních psychologů.
Rec.: Mareš, J. - Křivohlavý, J. / Komunikace ve škole. - Brno, Masarykova univerzita 1995, 210 s.
Naše řeč, 80 [1] 43-45 (1997).

040428 - UJC-A 970014 CZ cze R
Kraus, J.
Reforma německého pravopisu.
Rec.: Heller, K. / Rechtschreibreform. - In: Sprachreport. - Mannheim, (Ústav pro německý jazyk) 1996, 5 s.
Naše řeč, 80 [1] 50-51 (1997).

040434 - UJC-A 970020 CZ cze J
Kraus, J.
Definice jako příběh.
Naše řeč (Drobnosti), 80 [2] 109-110 (1997).

040448 - UJC-A 970035 CZ cze Jx
Kraus, J.
Co je v naší mateřštině nového.
Informace (Knihovna AV ČR), - [1] 17 (1997).

040449 - UJC-A 970036 CZ cze Jx
Kraus, J.
Jazyk vědy, věda o jazyce.
Akademický bulletin, [6] 1 (1997).

043387 - UJC-A 970044 CZ cze J
Kraus, J.
Minela.
Naše řeč (Drobnosti), 80 [3] 158-159 (1997).

043395 - UJC-A 970052 CZ cze B
Kraus, J.
Jazyk hospodářských dokumentů.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - (Ed. Daneš, F. et al.). - Praha, Academia 1997. - S. 92-96.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE0061601

043402 - UJC-A 970059 CZ cze B
Kraus, J.
Jaká je čeština v letech devadesátých.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - (Ed. Daneš, F. et al.). - Praha, Academia 1997. - S. 288-292.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE0061601

043403 - UJC-A 970060 CZ ger J
Kraus, J.
Rhetorik und die Entwicklung der Philologien der Nationalsprachen.
Linguistica Pragensia, - [1] 4-11 (1997).

043426 - UJC-A 970084 CZ cze J
Kraus, J.
K proměnám veřejného diskurzu.
Český lid, 84 [2] 162-164 (1997).
[Etnografie komunikace v dnešním světě. Praha (CZ), 96.05.22]
Grant: GV405/96/K096

043428 - UJC-A 970086 CZ cze J
Kraus, J.
Několik úvah o úloze rétoriky ve škole.
Český jazyk a literatura, 47 [9/10] 193-199 (1997).

043429 - UJC-A 970087 CZ cze J
Kraus, J.
Nabýt dojmu, nabít dojmy.
Český jazyk a literatura, 48 [1/2] 36 (1997).

045715 - UJC-A 970113 CZ cze R
Kraus, J.
Pozoruhodný výbor z latinské literatury na českém území.
Rec.: Tříška, J. / Výbor z latinské literatury na českém území. - Praha, Trizonia 1996, 255 s.
Rec.: Tříška, J.: Výbor z latinské literatury na českém území. - Praha, Trizonia 1996, 255 s.
Naše řeč, 80 [5] 270-271 (1997).

045716 - UJC-A 970114 CZ cze Jx
Kraus, J.
K životním jubileím autorů Naší řeči (M. Čechová, A. Jedlička, M. Dokulil).
Naše řeč, 80 [5] 272 (1997).

046006 - UJC-A 970140 CZ cze Jx
Kraus, J.
Smíme psát čárku před spojkou "a" ?
Informace (Knihovna AV ČR), - [2] 17 (1997).

046007 - UJC-A 970141 CZ cze Jx
Kraus, J.
O krátkých a dlouhých samohláskách v češtině.
Informace (Knihovna AV ČR), - [3/4] 23 (1997).

046009 - UJC-A 970143 CZ cze J
Kraus, J.
Polemické maximy FXŠ.
Dokořán (bulletin Obce spisovatelů), 1 [4] 44-47 (1997).
Grant: GV405/96/K096

046056 - UJC-A 970158 CZ cze B
Kraus, J.
Úvodem.
In: Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu. - Praha, Filosofia 1997. - S. 9-10. - ().

043405 - UJC-A 970062 CZ cze I
Kraus, J. - Hlavsa, Z.
Český jazykovědec Miloš Dokulil.
In: Miloš Dokulil - 85 let. - (Ed. Hrušková, Z.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1997. - S. 5-7.

043423 - UJC-A 970080 CZ cze B
Kyas, V. - Pečírková, J.
Česká bible v dějinách národního písemnictví. (Ed. Pečírková, J.). - Praha, Vyšehrad 1997. - 320+16 s.

042576 - SLU-S 970011 CZ old/cze/rus/ger/lat B
Kyas, V. - Páclová, I. - Pacnerová, L.
Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae paleoslovenicae. 52. (Ed. Hauptová, Z.). - Praha, Euroslavica 1997. - 1025-1042 s.

046010 - UJC-A 970144 CZ cze J
Lehečka, B.
K pravopisné kodifikaci jednoho typu částic.
Čeština doma a ve světě, 5 [2] 63-65 (1997).

040421 - UJC-A 970007 CZ cze J
Malenínská, J.
K obsahově-sémantické rekonstrukci zaniklých apelativ "hrochot" a "kyta" a jejich využití v toponymii.
Naše řeč, 80 [1] 26-33 (1997).
Grant: GA405/97/0748

043425 - UJC-A 970083 CZ cze J
Malenínská, J.
Úvaha o zaniklém topolexému *paka. Věnováno k sedmdesátinám PhDr. Karla Olivy, CSc.
Slavia, 66 [1] 45-50 (1997).
Grant: GA405/97/0748

043417 - UJC-A 970074 CZ cze J
Martincová, O.
Na okraj konkurence slovotvorných prostředků (U příležitosti životního jubilea M. Dokulila).
Slovo a slovesnost, 58 [3] 161-164 (1997).
Grant: GA405/94/0552

045997 - UJC-A 970131 CZ cze J
Martincová, O.
Konkurence prefixálních komponentů v novém lexiku.
Slovo, - [4] 23-27 (1997).
[Prefixace a kompozice v slovotvorné soustavě češtiny. Brno (CZ), 96.04.17]
Grant: GA405/94/0552

046000 - UJC-A 970134 SK cze C
Martincová, O.
Deskripce a/nebo preskripce v neografii.
In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. - (Ed. Ondrejovič, S.). - Bratislava, Veda 1997. - S. 65-68.
[Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Smolenice (SK), 96.05.00]
Grant: GA405/94/0552

045995 - UJC-A 970129 CZ cze J
Michálek, E.
K výrazům označujícím universitu v češtině staré a střední. (K sedmdesátinám Daně Martínkové).
Listy filologické, 120 [1/2] 42-45 (1997).

040420 - UJC-A 970006 DE eng C
Müllerová, O.
Cooperation and conflict in dialogue. On Material on Czech TV publicism.
In: Dialoganalyse V. Referate der 5. Arbeitstagung, Paris 1994. - (Ed. Pietri, E.). - Tübingen, Max Niemeyer 1997. - S. 469-475.
[Dialogue Analysis /5./. Paris (FR), 94.03.17-94.03.19]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

046053 - UJC-A 970149 BG cze B
Müllerová, O.
Významy českého slova "no" v mluvených textech.
In: Obštnost i mnogoobrazie na slavjanskite ezici. Sbornik v čest na prof. Ivan Lekov. - (Ed. Laškova, L. et al.). - Sofija, Akademično slavistično družestvo 1997. - S. 152-157. - ().

040442 - UJC-A 970028 CZ cze J
Müllerová, O. - Hoffmannová, J.
Čeština spisovná, hovorová, obecná... a hlavně mluvená (v současné komunikaci a v současném výzkumu).
Slovo a slovesnost, 58 [1] 42-54 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0009

046075 - UJC-A 970174 RIV CZ cze B
Müllerová, O. - Skácel, J.
Ústní a písemná interakce. Karviná, Slezská univerzita Opava 1997. - 76 s.

043406 - UJC-A 970063 CZ cze I
Nejedlá, A. - Papcunová, J.
Bibliografie prací Miloše Dokulila za léta 1938 - 1996.
In: Miloš Dokulil - 85 let. - (Ed. Hrušková, Z.). - Praha, Ústav pro jazyk český 1997. - S. 9-28.

046076 - UJC-A 970175 RIV CZ cze M
Nejedlá, A. - Papcunová, J.
Bibliografický soupis prací Miloše Dokulila za léta 1938 - 1997.
In: Obsah - výraz - význam. - (Ed. Panevová, J.; Skoumalová, Z.). - Praha, Filozofická fakulta UK 1997. - S. 27-42.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3083603

040416 - UJC-A 970002 CZ cze Jx
Nejedlý, P.
Sedmdesátiny Karla Olivy.
Český jazyk a literatura, 47 [5/6] 135-136 (1997).

040447 - UJC-A 970033 CZ cze N
Nejedlý, P.
Olympiáda z rodného jazyka neláká - UN č. 15/1997.
Učitelské noviny, 100 [21] 21 (1997).

043413 - UJC-A 970070 CZ cze J
Nejedlý, P.
Co ve slovnících nenajdete: Zhůvěřilost.
Naše řeč (Drobnosti), 80 [4] 213-215 (1997).
Grant: IAA967406

043385 - UJC-A 970042 CZ cze J
Němec, I.
Od nelichotivého pojmenování k čestnému názvu.
Naše řeč, 80 [3] 113-115 (1997).

045723 - UJC-A 970121 CZ cze N
Němec, I.
Osvědčená zborovská tradice.
Lidové noviny, 10 [153] 9 (97.07.02).

045724 - UJC-A 970122 CZ cze Jx
Němec, I.
Zborovská tradice.
Národní Osvobození, - [15] 8 (1997).

045725 - UJC-A 970123 CZ cze Jx
Němec, I.
Zborov a náš protinacistický domácí odboj.
Občasník historických skupin ZB a R-3, - [3/4] 19-23 (1997).

045726 - UJC-A 970124 CZ cze J
Němec, I.
Slova odboje.
Občasník historických skupin ZB a R-3, - [1/2, 3/4, 5/6] 27-31, 31-33, 25-28 (1997).

045996 - UJC-A 970130 CZ cze J
Němec, I.
Přínos Aleny Fiedlerové k strukturální lexikologii.
Listy filologické, 120 [1/2] 133-135 (1997).

046011 - UJC-A 970145 CZ cze J
Němec, I.
Etymologická ohlédnutí: Ke změnám ve využití skotu; O příbuznosti stsl. latiti a letěti.
Slavia, 66 [3] 317-324 (1997).

046013 - UJC-A 970147 PL cze B
Nováková, M.
Grupa czesko-slowacka. - 6.1. Jezyk czeski.
In: Bibliografia jezykoznawstwa slawistycznego za rok 1994 z uzupelnieniami za lata 1992-1993. - (Ed. Rudnik-Karwatowa, Z.). - Warszawa, Slawistyczny osrodek wydawniczy 1997. - S. 341-366.

045999 - UJC-A 970133 GB eng B
Nováková, M. - Papcunová, J.
Czech Studies. Language.
In: The Year's Work in Modern Language Studies (1996). - (Ed. Mayo, P. J.). - London, W.S. Maney & Son 1997. - S. 985-992.
Grant: KSK3083603

040415 - UJC-A 970001 CZ cze J
Oliva, K. - Nejedlý, P.
Dvacátý druhý ročník Olympiády v českém jazyce.
Český jazyk a literatura, 47 [5/6] 105-109 (1997).

045988 - UJC-A 970708 CZ cze/lat/old B
Pacnerová, L.
Slovník jazyka staroslověnského. Písmeno TH. (Ed. Hauptová, Z.). - Praha, Euroslavica 1997. - 17 s.

045991 - UJC-A 970712 CZ cze N
Pacnerová, L.
Brněnské osobnosti: Vladimír Kyas (1917-1990).
Haló Brno, 1997 [2] 10 (97.02.00).

045992 - UJC-A 970713 CZ cze B
Pacnerová, L.
Životopisný medailon autora.
In: Česká bible v dějinách národního písemnictví. - Praha, Vyšehrad 1997. - S. 19-22.

057032 - UJC-A 980721 RIV AT ger/old/grk/lat B
Pacnerová, L.
Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex Slavicus 2/N. (Ed. Fetková, P.; Hauptová, Z.; Konzal, V.; Mareš, F. V.; Pacnerová, L.; Švábová, J.). - Wien, Österreichischee Akademie der Wissenschaften 1997. - 201 s.

046014 - UJC-A 970148 US eng/cze B
Papcunová, J.
Czech language.
In: 1996 MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures. - (Ed. Anderson, J. L.; Newman, S. A.; Zimmermann, P. E.). - New York, Modern Language Association of America 1997. - S. 106-107.
Grant: KSK3083603

045702 - UJC-A 970100 CZ cze J
Pečírková, J.
Počátky biblického překladu.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady bible), 73 [2] 6-7 ( 1997).

045703 - UJC-A 970101 CZ cze J
Pečírková, J.
Staroslověnský překlad Bible.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady bible), 73 [4] 7 ( 1997).

045704 - UJC-A 970102 CZ cze J
Pečírková, J.
Počátky českého biblického překladu.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady bible), 73 [6] 7 ( 1997).

045705 - UJC-A 970103 CZ cze J
Pečírková, J.
Vznik staročeského překladu úplné Bible.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady bible), 73 [8] 7 ( 1997).

045706 - UJC-A 970104 CZ cze J
Pečírková, J.
Nejstarší česká Bible a I. redakce staročeské Bible.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady bible), 73 [10] 7 ( 1997).

045707 - UJC-A 970105 CZ cze J
Pečírková, J.
Biblické prvotisky a IV. redakce staročeské Bible.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady bible), 73 [14] 7 ( 1997).

045710 - UJC-A 970108 CZ cze J
Pečírková, J.
II. a III. redakce staročeské Bible.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady bible), 73 [12] 7 ( 1997).

045711 - UJC-A 970109 CZ cze J
Pečírková, J.
Utrakvistické Bible 16. století.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady bible), 73 [16] 7 ( 1997).

045712 - UJC-A 970110 CZ cze J
Pečírková, J.
Nové zákony 16. století.
Evangelický časopis Český bratr (Překlady bible), 73 [18] 7 ( 1997).

043415 - UJC-A 970072 CZ cze J
Rangelova, A.
Soupisy a sbírky.
Naše řeč (Drobnosti), 80 [4] 219-222 (1997).
Grant: GA405/94/0552

045728 - UJC-A 970126 CZ cze R
Rangelová, A.
[Recenze].
Rec.: / Ezikat i socialnite kontakty. Problemi na socioligvistikata 5. - Sofia 1996, 387 s.
Rec.: -: Ezikat i socialnite kontakty. Problemi na sociolingvistikata 5. - Sofija, Meždunarodno sociolingvistično družestvo 1996, 387 s.
Jazykovědné aktuality, 34 [3/4] 24-28 (1997).

045998 - UJC-A 970132 CZ cze J
Rangelová, A.
Projevy nevyhraněnosti kompozice a sufixace v nové slovní zásobě.
Slovo, - [4] 27-32 (1997).
[Prefixace a kompozice v slovotvorné soustavě češtiny. Brno (CZ), 96.04.17]
Grant: GA405/94/0552

046002 - UJC-A 970136 SK cze C
Rangelová, A.
Paralelnost českých a slovenských textů ve sféře spotřeby a obchodu.
In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. - (Ed. Ondrejovič, S.). - Bratislava, Veda 1997. - S. 191-196.
[Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Smolenice (SK), 96.05.00]

057031 - UJC-A 980708 RIV CZ cze R
Skalka, B.
[Recenze].
Rec.: Müller, K.: Slawisches im deutschen Wortschatz.
Slavia, 66 [3] 358-361 (1997).

057030 - UJC-A 980707 RIV CZ cze J
Skalka, B. - Plevačová, H.
Z materiálů Etymologického slovníku slovanských jazyků-nyr'.
Slavia, 66 [2] 181-182 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0896

046003 - UJC-A 970137 CZ ger C
Skoumalová, Z. - Štícha, F.
Miloš Dokulil.
In: Wortbildung. Theorie und Anwendung. - (Ed. Šimečková, A.; Vachková, M.). - Praha, Karolinum 1997. - S. 9-17.
[Wortbildung - Theorie und Anwendung. Praha (CZ), 94.10.18-94.10.20]

040437 - UJC-A 970023 CZ cze R
Světlá, J.
[Recenze].
Rec.: Beacco, J.C. - Moirand, S.:E / Les enjeux des discours spécialisés. Les Carnets du CEDISCOR 3. - Paris, Presse de la Sorbonne Nouvell 1995, 207 s.
Časopis pro moderní filologii, 79 [1] 56-58 (1997).

043410 - UJC-A 970067 CZ cze J
Svobodová, I.
Zdá se to být sen? Bohužel ne. (O nedidaktické Didaktis).
Naše řeč, 80 [4] 178-183 (1997).

043408 - UJC-A 970065 CZ cze B
Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.
Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves. Praha, Academia 1997. - 359 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061603

045976 - UJC-A 970503 CZ cze B
Šipková, M.
Jak se adaptují nářeční mluvčí na mluvu Prostějova.
In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. - Praha, Academia 1997. - S. 212-218.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/93/1223

045977 - UJC-A 970504 CZ cze R
Šipková, M.
Hranice jazyka a identity v těšínském Slezku. [Recenze].
Rec.: Hannan, K. / Borders of Language and Identity in Teschen Silesia. - P. Lang 1996, 246 s.
Rec.: Hannan, K.: Borders of Language and Identity in Teschen, Silesia.
Naše řeč, 80 [3] 154-157 (1997).

045978 - UJC-A 970505 NL eng A
Šipková, M.
Some Theses and Task of Description of Dialectal Syntax.
In: Book of Abstracts. - Amsterdam, Vrije Universiteit 1997. - S. 131-131.
[International Congress of Dialectologist and Geolinguists /2/. Amsterdam (NL), 97.07.28-97.08.01]

040430 - UJC-A 970016 CZ cze J
Štícha, F.
Ke dvěma méně běžným spojovacím prostředkům v současné češtině (poté, co a bez toho, aby/že): korpusová analýza.
Naše řeč, 80 [2] 73-80 (1997).

040440 - UJC-A 970026 CZ cze J
Štícha, F.
Komputační korpusy a empirická gramatika.
Slovo a slovesnost, 58 [1] 26-34 (1997).

040444 - UJC-A 970030 CZ cze R
Štícha, F.
[Recenze].
Rec.: Kufnerová, Z. - Poláčková, M. - Povejšil, J. - Skoumalová, Z. - Straková, V. / Překládání a čeština. - Jinočany, H & H 1994, 260 s.
Slovo a slovesnost, 58 [1] 72-75 (1997).

045718 - UJC-A 970116 CZ cze R
Štícha, F.
[Recenze].
Rec.: Nekula, M. / System der Partikeln im Deutschen und Tschechischen. Unter besonderer Berücksichtigung der Abtönungspartikeln. - Tübingen, Max Niemeyer 1996, 220 s.
Rec.: Nekula, M.: System der Partikeln im Deutschen und Tschechischen. Unter besonderer Berücksichtigung der Abtönungspartikeln. - Tübingen, Max Niemeyer 1996, 220 s.
Slovo a slovesnost, 58 [4] 312-313 (1997).

046005 - UJC-A 970139 CZ ger C
Štícha, F.
Implizitheit und -arten bei der Substantivkomposition.
In: Wortbildung. Theorie und Anwendung. - (Ed. Šimečková, A.; Vachková, M.). - Praha, Karolinum 1997. - S. 155-162.
[Wortbildung - Theorie und Anwendung. Praha (CZ), 94.10.18-94.10.20]

040422 - UJC-A 970008 CZ cze J
Uhlířová, L.
Zhoršené rozptylové podmínky?
Naše řeč (Drobnosti), 80 [1] 52 (1997).
Grant: IAA961409

040443 - UJC-A 970029 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Hřebíček, L. / Text Levels. Language Constructs, Constituents and the Menzerath-Altmann Law. Quantitative Linguistics, vol. 56. - Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier 1995, 162 s.
Slovo a slovesnost, 58 [1] 61-64 (1997).
Grant: GV102/96/K087

043419 - UJC-A 970076 CZ cze J
Uhlířová, L.
O vztahu mezi délkou slova a jeho polohou ve větě.
Slovo a slovesnost, 58 [3] 174-184 (1997).
Grant: GV102/96/K087

045709 - UJC-A 970107 DB eng J
Uhlířová, L.
Length vs. Order: Word Length and Clause Length from the Perspective of Word Order.
Journal of Quantitative Linguistics. Special Issue: Festschrift in Honour of Juh. Tuldava, 4 [1/3] 266-275 (1997).
Grant: GV405/96/K087

045719 - UJC-A 970117 CZ cze R
Uhlířová, L.
Bibliografie kvantitativní lingvistiky.
Rec.: Köhler, R. - Hofmannová, Ch. / Bibliography of Quantitative Linguistics. Amsterdam, Benjamins 1995, 780 s.
Rec.: Köhler, R. - Hofmannová, Ch.: Bibliography of Quantitative Linguistics. - Amsterdam, Benjamins 1995, 780 s. (Library and Information Sources in Linguistics 25).
Slovo a slovesnost, 58 [4] 317-318 (1997).
Grant: GV102/96/K087

045721 - UJC-A 970119 CZ eng J
Uhlířová, L.
"Language Service" is also a Service for Linguists.
Linguistica Pragensia, - [2] 82-90 (1997).
Grant: IAA961409

045722 - UJC-A 970120 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Bačvarov, J. / Češkijat ezik v slovjanski kontext. - Sofija, Bohemia Club 1996, 228 s.
Rec.: Bačvarov, J.: Češkijat ezik v slavjanski kontekst. - Sofija, Bohemia Club 1996, 228 s.
Slavia, 66 [2] 247-248 (1997).

046008 - UJC-A 970142 BG cze B
Uhlířová, L.
O kategorii neurčenosti v bulharštině a češtině. (Příspěvek ke konfrontaci).
In: Obštnost i mnogoobrazie na slavjanskite ezici. Sbornik v čest na prof. Ivan Lekov. - (Ed. Laškova, L. et al.). - Sofija, Akademično slavistično družestvo 1997. - S. 102-106.

046012 - UJC-A 970146 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Šamraj, T. (Ed.) / Ezikat na totalitarnoto i posttotalitarnoto obštestvo. - Sofija, Izdat. Prochazka i Kačarmazov 1996, 177 s.
Rec.: Šamraj, T. (Ed.): Ezikat na totalitarnoto i posttotalitarnoto obštestvo. - Sofija, Izdat. Prochazka i Kačarmazov 1996, 177 s.
Slavia, 66 [4] 477-480 (1997).

043815 - UJC-A 970516 CZ cze J
Valčáková, P. - Blažek, V.
Psl. Kols7.
Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. řada jazykovědná, A 45, [-] - (1997).

040433 - UJC-A 970019 CZ cze J
Voborská, M.
Kamerowoman nebo kameramanka?
Naše řeč (Drobnosti), 80 [2] 106 (1997).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11