ASEP

ÚGN - Ústav geoniky Ostrava

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

059400 - UGN-S 990139 RIV CZ cze J
Adamec, K. - Vlček, Š. - Šňupárek, R.
Stabilizace důlních děl v OKR kombinovanou kotevně-injektážní metodou.
Uhlí-rudy-geologický průzkum, 47(41) [2] 3-7 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0967

064550 - UGN-S 990167 RIV PL pol J
Adamec, K. - Vlček, Š. - Šňupárek, R. - Skiba, J.
Kotwiowo-injekcyjna metoda wzmacniania skal.
Przeglad górniczy, 55 [7-8] 36-42 (1999).

059370 - UGN-S 990109 RIV CZ cze C
Bezuško, P.
Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 17-26.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]

064566 - UGN-S 990183 RIV PL cze C
Bezuško, P.
Horizont páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách ČHP.
In: 22. sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy. - Kraków, AGH 1999. - S. 15-20.
[Geologia formacji weglonosnych Polski/22./. Kraków (PL), 99.04.21-99.04.22]

064546 - UGN-S 990163 RIV CZ cze J
Bláha, P. - Karous, M. - Kněz, J. - Mueller, K.
Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu.
Geotechnika, 2 [3] 12-15 (1999).

064549 - UGN-S 990166 RIV SK cze C
Bláha, P. - Mueller, K.
Geoelektrický monitoring?
In: Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník. - Bratislava, Orgware 1999. - S. 42-44.
[Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Ostrava (CZ) , 99.09.21-99.09.22]

059367 - UGN-S 990106 RIV SIGLE CZ eng B
Blaheta, R.
Numerical methods in elasto-plasticity. (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - 106 s. - ( Documenta geonica 1998.).
Grant: COPERNICUS(XE) 940820; COPERNICUS(XE) KIT 977006; GA ČR(CZ) GA201/94/1861

094139 - UGN-S 20023016 RIV NL eng J
Blaheta, R.
Adaptive composite grid methods for problems of plasticity.
Mathematics and computers in simulation, 50 [1-4] 123-134 (1999).
Grant: GA MŠk(CZ) OK 157; Copernicus(XE) KIT-977006
[Impact factor: 0.008(95) 0.090(96) 0.096(97) 0.116(98) 0.281(99) 0.272(00) 0.253(01) 0,316(02) 0.558(03) ]

094188 - UGN-S 20023065 CZ cze I
Blaheta, R.
Matematické modelování a iterační metody. (High Performance Computing). Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - 23 s.

059380 - UGN-S 990119 RIV CZ eng C
Blaheta, R. - Byczanski, P. - Kohut, R. - Rakowski, Z. - Hájek, A.
Large scale mathematical modelling of the effects of mining with GEM3/HPC software.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 227-241.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229; -(XE) Copernicus KIT 977006

064534 - UGN-S 990151 RIV NL eng C
Blaheta, R. - Jakl, O. - Kohut, R. - Kolcun, A. - Starý, J.
An analysis of the stress fields induced by mining with application of parallel high performance computing.
In: Numerical Models in Geomechanics. Proceedings of the 7th International Symposium on numerical models in geomechanics - NUMOG 7. - (Ed. Pande, G.N.). - Rotterdam, Balkema 1999. - S. 229-234.
[Numerical models in geomechanics - NUMOG /7./. Graz (AT), 99.09.01-99.09.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229; COPERNICUS(XE) KIT977006; GA AV ČR (CZ) KSK1012601

075595 - UGN-S 20003054 RIV DE eng C
Blaheta, R. - Jakl, O. - Kohut, R. - Starý, J.
Iterative Displacement Decomposition Solvers for HPC in Geomechanics.
In: Large-Scale Scientific Computations of Engineering and Environment Problems 2. Proceedings of the Second Workshop on "Large-Scale Scientific Computations" Sozopol, Bulgaria, June 2-6, 1999. - (Ed. Griebel, M.; Margenov, S.; Yalamov, P.). - Wiesbaden, Vieweg 1999. - S. 347-356.
[Large-Scale Scientific Computations of Engineering and Environmental Problems/2./. Sozopol (BG), 99.06.02-99.06.06]
Grant: COPERNICUS(XE) KIT 977606; GA ČR(CZ) GA105/99/1229
Výzkumný záměr: CEZ:LB 98273

094182 - UGN-S 20023059 RIV DE eng C
Blaheta, R. - Jakl, O. - Starý, J.
Large-Scale FE Modelling in Geomechanics: A Case Study in Parallelization.
In: Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface. 6th European PVM/MPI User´s Group Meeting Barcelona, Spain, September 26-29,1999 Proceedings. - (Ed. Dongarra, J.; Luque, E.; Margalef, T.). - Berlin, Springer 1999. - S. 299-306.
[European PVM/MPI User´s Group Meeting/6./. Barcelona (ES), 99.09.26-99.09.29 (EUR)]
Grant: Copernicus(XE) 977006; GA MŠk(CZ) LB98212; GA MŠk(CZ) LB98273
Výzkumný záměr: CEZ:MSM272400019

064539 - UGN-S 990156 RIV CZ cze C
Boráňová, P. - Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Mueller, K. - Procházková, Z.
Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti.
In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. /Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1999. - S. 208-213.
[Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. Ostrava (CZ), 99.04.27-99.04.28]

075592 - UGN-S 20003051 CZ cze I
Byczanski, P. - Hortvík, K. - Konečný, P. - Hájek, A. - Němec, J. - Holéczy, D. - Čumpl, J.
Ložisko Rožná - projevy poddolování na povrchu lokality Rodkov. (Zhodnocení vývoje pohybu povrchu v důsledku poddolování). Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - 49 s.

064558 - UGN-S 990175 RIV US eng C
Ciccu, R. - Grosso, B. - Ortu, G. - Agus, M. - Bortolussi, A. - Vašek, J. - Jekl, P.
Rock disintegration using waterjet-assisted diamond tools.
In: Proceedings of the 10th American Waterjet Conference. - (Ed. Hashish, M.). - St.Louis, Water Jet Technology Association 1999. - S. 465-477.
[American Waterjet Conference/10./. Houston (US), 99.08.14-99.08.17]

059381 - UGN-S 990120 RIV CZ cze C
Czene, P. - Havel, F.
Využití PFC2D k numerickému modelování v geomechanice.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 253-262.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]

064543 - UGN-S 990160 GR eng A
Čápová, D. - Kaláb, Z.
Geological Data Sources for Evaluation of Seismic hazard: Situation in the Czech Republic.
In: Advances on natural hazards mitigation - experiences from Europe and Japan. Abstracts, Programme and Reports. - Athens, Heliotopos Ltd. 1999. - S. 18-19.
[Advances on Natural hazards mitigation - experiences from Europe and Japan/1./. Athens - Santorini (GR), 99.11.03-99.11.07]

064538 - UGN-S 990155 RIV CZ cze C
Častová, N. - Kaláb, Z.
Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Matematické zpracování záznamu.
In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1999. - S. 199-207.
[Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. Ostrava (CZ), 99.04.27-99.04.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1233

075600 - UGN-S 20003059 RIV CZ cze J
Častová, N. - Kaláb, Z.
Použití vybraných metod při zpracování seismického signálu.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická, 5 [1] 53-67 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1233

075604 - UGN-S 20003063 RIV RU eng C
Častová, N. - Kaláb, Z.
Processing of seismological Signals using wavelet transform.
In: Proceedings of the Second International Conference Tools for mathematical Modelling. - Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State Technical University 1999. - S. 31-39. - (Mathematical Research. 4).
[Tools for mathematical Modelling/2./. Saint-Petersburg (RU), 99.06.14-99.06.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1233
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 2724019

064568 - UGN-S 990185 RIV PL eng C
Častová, N. - Kučera, R. - Kaláb, Z.
Wavelet Transform: Presentation of Time-Frequency Decomposition for a Mining Induced Seismic Event.
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, PAN-Instytut geofizyki 1999. - S. 147-151. - (M. 22(310)).
[Mining geophysics. Polish-Czech-Slovakian Symposium/26./. Wisla ( PL), 98.09.23-98.09.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1233

064567 - UGN-S 990184 RIV PL cze C
Dopita, M. - Martinec, P.
Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve.
In: 22. Sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy. - Kraków, AGH 1999. - S. 27-34.
[Geologia formacji weglonosnych Polski/22./. Kraków (PL), 99.04.21-99.04.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3013903

064542 - UGN-S 990159 RIV CZ cze C
Dvořák, L. - Hortvík, K. - Kolcun, A. - Martinec, P. - Staš, L.
Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP.
In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1999. - S. 238-242.
[Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. Ostrava (CZ), 99.04.27-99.04.28]

059397 - UGN-S 990136 RIV CZ cze C
Foldyna, J. - Sitek, L.
Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách.
In: Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99. - (Ed. Macura, P.). - Ostrava, Vysoká škola báňská-TU 1999. - S. 21-24.
[Experimenální analýza napětí/37./. Frenštát pod Radhoštěm (CZ), 99.06.01-99.06.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/97/0775

064544 - UGN-S 990161 RIV CZ cze C
Foldyna, J. - Sitek, L. - Bodnárová, L. - Hela, R.
Odstraňování porušeného betonu rotujícími vysokorychlostními paprsky.
In: Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. - Brno, Akademické nakladatelství CERM 1999. - S. 39-42.
[Mezinárodní vědecká konference konaná při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství/11./. Brno (CZ), 99.10.18-99.10.20]
Výzkumný záměr: CEZ:KSK1042603

064545 - UGN-S 990162 RIV CZ cze C
Foldyna, J. - Sitek, L. - Bodnárová, L.
Porušování betonu vysokorychlostními vodními paprsky s nelineárním pohybem trysky.
In: Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. - Brno, Akademické nakladatelství CERM 1999. - S. 43-46.
[Mezinárodní vědecká konference konaná při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství/11./. Brno (CZ), 99.10.18-99.10.20]
Výzkumný záměr: CEZ:KSK1042603

059371 - UGN-S 990110 RIV CZ eng C
Franců, J. - Franců, E. - Bezuško, P.
Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 45-48.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0059

064577 - UGN-S 990194 CZ cze K
Hájek, A. - Hortvík, K.
Matematické modelování vlivů exploatace ložiska Rožná na povrch.
In: Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník přednášek 7. důlně měřické konference. - -, Společnost důlních měřičů a geologů 1999. - S. 25-48.
[Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Důlně měřická konference/7./. Nový Hrozenkov (CZ), 99.11.22-99.11.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218
Výzkumný záměr: CEZ:KSK102601

064576 - UGN-S 990193 CZ cze I
Hájek, A. - Němec, J. - Pech, E. - Čumpl, J. - Holéczy, D. - Sadílek, P. - Byczanski, P. - Hortvík, K. - Konečný, P.
Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31.12.2015 - obec Dolní Rožínka. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1999. - 80 s.

075594 - UGN-S 20003053 CZ cze I
Hájek, A. - Němec, J. - Pech, E. - Čumpl, J. - Holéczy, D. - Sadílek, O. - Byczanski, P. - Hortvík, K. - Konečný, P.
Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31.12.2015 - obec Dolní Rožínka. Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - 140 s.

064559 - UGN-S 990176 RIV US eng C
Hlaváč, L. M. - Martinec, P.
Abrasives for high energy water jet: investigation of properties.
In: Proceedings of the 10th American Waterjet Conference. - (Ed. Hashish, M.). - St. Louis, Water Jet Technology Association 1999. - S. 409-418.
[American Waterjet Conference/10./. Houston (US), 99.08.14-99.08.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1042603

060762 - UGN-S 990201 RIV AT ger M
Hlavinková, P.
Altlasten problematik und heutige Abfallspolitik in der Tschechischen Republik.
In: Mitteilungen aus dem Institut fur Geographie. - Graz, Institut fur Geographie 1999. - S. 7-10. - (Zweigstelle Graz 24).

068433 - UGN-S 20000008 RIV CZ cze M
Hlavinková, P.
Modelové oblasti.
In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 16-32.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068435 - UGN-S 20000010 CZ eng C
Hlavinková, P.
State policy and enviromental in the Czech republic.
In: Regional prosperity and sustainability. - (Ed. Hlavinková, P.; Munzar, J.). - Slavkov u Brna, Regiograph 1999. - S. 86-94.
[Moravian geographical conference-CongeoÇ99 /3./. Slavkov u Brna ( CZ), 99.09.06-99.09.10]

068695 - UGN-S 20000053 RIV CZ eng J
Hlavinková, P.
The problems with an identification of the abandoned dumps and a possible impact of their existence on landscape and area planning.
Acta universitatis Carolinae. Environmentalica, 13 [1-2] 57-62 ( 1999).

060764 - UGN-S 990195 RIV CZ cze/eng B
Hlavinková, P. - Fischer, W.
Identifikace a hodnoceni starých skládek v prostoru Brno - Východ. Brno, Regiograph 1999. - 135 s.
Grant: GA MŠk(CZ) ME 118

068434 - UGN-S 20000009 CZ eng C
Hlavinková, P. - Munzar, J.
Regional prosperity and sustainability.
In: Regional prosperity and sustainability. - Slavkov u Brna, Regiograph 1999. - S. 210.
[Moravian geographical conference-CongeoÇ99 /3./. Slavkov u Brna ( CZ), 99.09.06-99.09.10]

064572 - UGN-S 990189 RIV PL eng C
Hofrichterová, L. - Muellerová, J. - Poláček, A. - Mueller, K.
Contribution of Geophysics to the Study of Mining Subsidence Basins.
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, PAN-Instytut geofizyki 1999. - S. 323-329. - (M. 22(310)).
[Mining geophysics. Polish-Czech-Slovakian Symposium/26./. Wisla ( PL), 98.09.23-98.09.25]

064573 - UGN-S 990190 RIV PL eng C
Hofrichterová, L. - Poláček, A. - Mueller, K.
Geophysical Measurement Performed to Assess the Suitability of Insulation Objects in the Deposit of Medenec.
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. - (Ed. Zuberek, W.A.). - Warszawa, PAN-Instytut geofizyki 1999. - S. 385-387. - (M. 22(310)).
[Mining geophysics. Polish-Czech-Slovakian Symposium/26./. Wisla ( PL), 98.09.23-98.09.25]

064560 - UGN-S 990177 RIV NL eng C
Holečko, J. - Ptáček, J. - Takla, G. - Konečný, P.
Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice.
In: International Congress on Rock Mechanics. Proceedings. - (Ed. Vouille, G.; Berest, P.). - Rotterdam, Balkema 1999. - S. 1101-1104.
[International Congress on Rock Mechanics/9./. Paris (FR), 99.08.00]

059362 - UGN-S 990101 RIV CZ eng J
Holub, K.
Changes in the frequency-energy distribution of seismic events during mining in the Ostrava-Karviná coal field.
Studia geophysica et geodaetica, 43 [2] 147-162 (1999).
[Impact factor:0.091(91) 0.194(92) 0.178(93) 0.143(94) 0.051(95) 0.000(96) 0.000(97) 0.000(98) 0.000(99) 0.761(00) 0.680(01) 0,571(02) 0.426(03) ]

064557 - UGN-S 990174 RIV PL eng C
Holub, K.
A Survey of Blasting Efficiency.
In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, PAN-Instytut geofizyki 1999. - S. 231-236. - (M. 22(310)).
[Mining geophysics. Polish-Czech-Slovakian Symposium/26./. Wisla ( PL), 98.09.23-98.09.25]

064536 - UGN-S 990153 RIV CZ cze C
Holub, K. - Knejzlík, J. - Rušajová, J.
Třísložkové digitální seismografy na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC).
In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1999. - S. 176-189.
[Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. Ostrava (CZ), 99.04.27-99.04.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/0858

059389 - UGN-S 990128 RIV CZ cze C
Holub, K. - Stodulková, S.
Některé příznaky pro odlišení zemětřesení a jaderných explozí na záznamech seismických stanic.
In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 99. Mezinárodní konference. - Ostrava, Vysoká škola báňská-TU 1999. - S. 248-255.
[Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO,,99''. Ostrava (CZ), 99.02.03-99.02.04]

064529 - UGN-S 990146 RIV CZ eng J
Holub, K. - Stodulková, S.
Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes.
Bulletin of the Czech geological Survey, 74 [2] 181-184 (1999).

059372 - UGN-S 990111 RIV CZ cze C
Honěk, J. - Martinec, P.
Vztah střední odraznosti vitrinitu Ro k obsahu prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf černých uhlí české části hornoslezské pánve.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 79-89.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]

064562 - UGN-S 990179 CA eng A
Honěk, J. - Martinec, P.
Bituminous coal of the Czech part of the Upper Silesian Basin - relationship between mean vitrinite reflectance Ro and content of volatile matter Vdaf.
In: International Congress on the Carboniferous - Permian. Programme with Abstracts 14. ICCP. - Calgary, University of Calgary 1999. - S. 59.
[International Congress on the Carboniferous - Permian/14./. Calgary (CA), 99.08.17-99.08.21]

059382 - UGN-S 990121 RIV CZ cze C
Hortvík, K.
Měření silového zatížení svorníkové výztuže vstupního portálu tunelu Branisko aparaturou Maihak.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 269-277.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]

064575 - UGN-S 990192 CZ cze I
Hortvík, K. - Němec, J.
Katalog měření poklesů v katastrálním území Dolní Rožínka. Ložisko Rožná - do 1.9.1999. Poklesová kotlina v katastrálním území Dolní Rožínka k 1.9.1999 - ložisko Rožná. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1999. - 60 s.

064524 - UGN-S 990141 CZ cze I
Hortvík, K. - Staš, L. - Souček, K. - Šimkovičová, J.
Měření zatížení svorníkové výztuže portálu ve východní části stavby tunelu Branisko-2. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1999. - 26 s.

068426 - UGN-S 20000001 CZ cze M
Hrádek, M.
Soliflunkční (geliflokční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" )Ochoz u Tišnova).
In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998. - Brno, ČGU 1999. - S. 11-12.

068427 - UGN-S 20000002 CZ cze M
Hrádek, M.
Oválné hrásťové morfostruktury ve Svratecké klenbě Moravika na Tišnovsku.
In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998. - Brno, ČGU 1999. - S. 13-16.

068428 - UGN-S 20000003 RIV CZ eng J
Hrádek, M.
The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia.
Moravian geographical reports, 7 [1] 34-43 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/1536

068431 - UGN-S 20000006 SIGLE CZ cze K
Hrádek, M.
Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy.
In: Niva z multidisciplinárního pohledu IV. - (Ed. Řehořek, V.). - Brno, Geotest 1999. - S. 12-14.
[Niva z multidisciplinárního pohledu /4./. Brno (CZ), 99.10.20]

068432 - UGN-S 20000007 CZ cze M
Hrádek, M.
Povrch.
In: Tišnovsko. - Tišnov, Bethania 1999. - S. 9-10.

060778 - UGN-S 990032 PL eng M
Hrádek, M. - Švehlík, R.
Origin of dunes in the Bile Karpaty mts. piedmont in the area of Uherský Brod - Czechia.
In: Moderne nature use and anthropogenic processes. - (Ed. Snytko, V.A.; Szczypek, T.). - Sosnowiec, Russian academy of science 1999. - S. 34-41.

068430 - UGN-S 20000005 PL eng M
Hrádek, M. - Úvehlík, R.
Origin of dust dunes in the Bílé karpaty mts. piedmont in the area of Uherský Brod.
In: Modern nature use and anthropogenic processes. - (Ed. Snytko, V. A.; Szczypek, T.). - Sosnowiec, Institute of geography of Silesia 1999. - S. 34-41.

068684 - UGN-S 20000042 RIV CZ ger A
Ivan, A. - Kirchner, K. - Culek, M.
Die Geomorphologie der Talaue der March zwischen der Napajedla-Pforte und dem Zusammenfluss mit der Thaya (zum Naturmilieu in der Umgebung von Mikulčice und Staré město).
In: Spisy archeologického ústavu. - (Ed. Poláček, L.; Dvorská, J.). - Brno, Archeologický ústav AV ČR 1999. - S. 199-221.
[Internationale Tagungen in Mikulčice. Mikulčice (CZ), 98.09.22-98.09.24]

059390 - UGN-S 990129 RIV SK eng C
Jakl, O.
Parallel computing in the ATM environment.
In: ATM Technology Users Symposium with International participation. ATMTU '99. Symposium proceedings. - (Ed. Jakab, F.; Fedák, V.). - Košice, Academic Press elfa 1999. - S. 155-159.
[ATM Technology Users Symposium with International participation. ATMTU '99/1./. Košice (SK), 00.02.17-99.02.19]
Grant: GA MŠk(CZ) LB98212; GA MŠk(CZ) LB98273

075561 - UGN-S 20003019 CZ cze K
Jakl, O. - Grygárek, P.
Výkonové charakteristiky počítačů IBM RISC System/6000 při vědeckotechnických výpočtech.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 8. semináře. - Ostrava, Vysoká škola báňská - TU 1999. - S. 45-49.
[Moderní matematické metody v inženýrství/8./. Dolní Lomná (CZ), 99.06.09-99.06.11]
Grant: GA MŠk(CZ) LB98212; GA MŠk(CZ) LB98273

059383 - UGN-S 990122 RIV CZ cze C
Kaláb, Z.
Příspěvek ke stanovení seismické energie důlních otřesů.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 279-284.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]

064535 - UGN-S 990152 RIV CZ cze C
Kaláb, Z.
Technická seismicita vyvolaná stavební činností v objektech.
In: Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. - Brno, Akademické nakladatelství CERM 1999. - S. 123-126.
[Mezinárodní vědecká konference konaná při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství /11./. Brno (CZ), 99.10.18-99.10.20]
Výzkumný záměr: CEZ:KSK1012601

064551 - UGN-S 990168 RIV SK cze C
Kaláb, Z.
Příklady měření projevů seismicity způsobené dopravou.
In: Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník. - Bratislava, Orgware 1999. - S. 93-96.
[Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Ostrava (CZ) , 99.09.21-99.09.22]

059392 - UGN-S 990131 CZ cze I
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Experimentální měření seismických projevů kovacího lisu 120MN v kovárně v Ostravě-Kunčicích (Vítkovice, a.s.). Výzkumná zpráva. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1999. - 11+123 s.

064530 - UGN-S 990147 RIV CZ eng J
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An example from the North Bohemian Brown Coal Basin.
Bulletin of the Czech geological Survey, 74 [2] 185-190 (1999).

064548 - UGN-S 990165 CZ cze I
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Seismologický monitoring a jeho vyhodnocení v sesuvné lokalitě Doubrava-Pod Ujalou. Zpráva o provedení geofyzikálního měření. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1999. - 13 s.

064569 - UGN-S 990186 RIV PL eng C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Instrumentation of the Local Seismic Stations HRMC and ZLHC (Northern Moravia).
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, PAN - Instytut geofizyki 1999. - S. 153-157. - (M. 22(310)).
[Mining geophysics. Polish-Czech-Slovakian Symposium/26./. Wisla ( PL), 98.09.23-98.09.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679

064570 - UGN-S 990187 RIV PL eng C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Measurement of Seismic Manifestations Evoked by Small Blasts in a Deep Mine.
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, PAN-Instytut geofizyki 1999. - S. 183-188. - (M. 22(310)).
[Mining geophysics. Polish-Czech-Slovakian Symposium/26./. Wisla ( PL), 98.09.23-98.09.25]
Výzkumný záměr: CEZ:3147

064547 - UGN-S 990164 CZ cze I
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Mueller, K. - Duras, R.
Geofyzikální měření a jeho vyhodnocení v sesuvné lokalitě Doubrava-Pod Ujalou. Zpráva o provedení geofyzikálního měření. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1999. - 14 s.

064541 - UGN-S 990158 RIV CZ cze C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Rušajová, J.
Katalogy registrace frenštátské sítě seismického polygonu OKD.
In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1999. - S. 170-175.
[Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. Ostrava (CZ), 99.04.27-99.04.28]
Výzkumný záměr: CEZ:KSK1012601

064537 - UGN-S 990154 RIV CZ cze C
Kaláb, Z. - Skácelová, Z.
Zemětřesení u Opavy dne 20. a 21. února 1999: Lokace a další vlastnosti.
In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1999. - S. 190-198.
[Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. Ostrava (CZ), 99.04.27-99.04.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0679

068677 - UGN-S 20000035 RIV CZ cze C
Kallabová, E.
Postavení absolventů škol na trhu práce.
In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR. - (Ed. Mikulík, O.; Mariot, P.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 71-78.
[Česko-Slovenský akademický seminář z geografie /4./. Brno (CZ), 99.12.08-99.12.09]

085792 - UGNB-C 20013045 CZ cze K
Kallabová, E.
Brno-univerzitní město.
In: Město Brno v širších souvislostech. - (Ed. Vaishar, A.; Zapletalová, J.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 37-54.
[Město Brno v širších souvislostech. Brno (CZ), 99.04.20 (CST)]

085793 - UGNB-C 20013046 CZ cze K
Kallabová, E.
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy ů Geografická syntéza.
In: Sborník prací Pedagogické Fakulty MU Brno, část A. - (Ed. Borecký, D.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 125-127.
[Mezinárodní geografická konference ů regionální geografie a praxe /7./. Brno (CZ), 99.08.08-99.08.09 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

060782 - UGN-S 990042 CZ cze C
Kallabová, E. - Škrabalová, J.
Současná situace Kunštátska vnímaná lokálním obyvatelstvem.
In: Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst. - (Ed. Mikulík, O.; Mariot, P.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 21-37.
[Slovensko-český akademický geografický seminář /3./. Bratislava ( SK), 98.12.08]

068455 - UGN-S 20000031 CZ cze N
Kirchner, K.
Asprokavos, nejjižnější místo ostrova Korfu.
Země a cesty, 75 [4] 6-7 (99.00.00).

068680 - UGN-S 20000038 RIV CZ cze M
Kirchner, K.
Svahové pohyby po intenzivních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, Okres Vsetín.
In: Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Ústav geoniky AV ČR 1999. - S. 42-45.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

060772 - UGN-S 990020 CZ cze B
Kirchner, K. - Ivan, A.
Reliéf Národního parku Podyjí.
In: Pseudokrasový sborník. - Praha, Česká speleologická společnost 1999. - S. 6-11.
[Pseudokrasové jevy v krystaliniku jižního okraje Českého masívu na příkladu Podyjí/Thayatal. Vranov nad Dyjí (CZ), 98.10.22-98.10.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA31459; GA AV ČR(CZ) IAA3086601

068450 - UGN-S 20000026 RIV CZ cze M
Kirchner, K. - Ivan, A.
Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů.
In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998. - (Ed. Otava, J.; Přichystal, A.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 17-18.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068452 - UGN-S 20000028 RIV CZ cze M
Kirchner, K. - Ivan, A.
Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví.
In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998. - (Ed. Otava, J.; Přichystal, A.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 19-20.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068454 - UGN-S 20000030 RIV SIGLE CZ cze V
Kirchner, K. - Ivan, A. - Hofírková, S. - Petrová, A.
Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí. Brno, Ústav geoniky Brno 1999. - 20 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0329

068451 - UGN-S 20000027 CZ cze M
Kirchner, K. - Ivan, A. - Hubatka, F. - Nehyba, S.
Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí.
In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998. - (Ed. Otava, J.; Přichystal, A.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 20-23.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086601

068456 - UGN-S 20000032 RIV SIGLE CZ cze C
Kirchner, K. - Jurová, Z. - Hybatka, F. - Krejčí, O.
Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín.
In: Sborník mezinárodní vědecké konference /11./. - Brno, Fakulta stavební VUT Brno 1999. - S. 11-14.
[Mezinárodní vědecká konference /11./. Brno (CZ), 99.10.18-99.10.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

060770 - UGN-S 990018 CZ cze J
Kirchner, K. - Krejčí, O.
K poznání erozních tvarů v korytě potoka Kněhyně v Rožnovské brázdě.
Geografie. Sborník České geografické společnosti, 104 [1] 56-58 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086601

068449 - UGN-S 20000025 CZ cze M
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně - Čertův mlýn.
In: Zpravodaj Beskydy. - (Ed. Kula, E.; Tesař, V.). - Brno, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita 1999. - S. 15-21. - (Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. 12).

068679 - UGN-S 20000037 RIV CZ cze M
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín).
In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. - Ostrava, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita 1999. - S. 103-109. - (Geologie-Geografie. 181).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068457 - UGN-S 20000033 RIV CZ cze V
Kirchner, K. - Lacina, J. - Máčka, Z. - Hrádek, M. - Ivan, A. - Hofírková, S. - Petrová, A. - Krejčí, O.
Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě NPR - Vrapač. Brno, Ústav geoniky AVČR Brno 1999. - 59 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068453 - UGN-S 20000029 SIGLE CZ cze V
Kirchner, K. - Máčka, Z. - Hofírková, S. - Petrová, A. - Roštínský, P.
Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17. Brno, Ústav geoniky AVČR 1999. - 37 s.

059384 - UGN-S 990123 RIV CZ cze C
Knejzlík, J.
Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 285-292.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/2409; GA ČR(CZ) GA105/96/1531; CZ-US(CZ) 93065

059394 - UGN-S 990133 RIV CZ eng C
Kolcun, A.
The Quality of Meshes and FEM Computations.
In: WSCG'99. The 7th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and interactive Digital Media '99. Short Communication Papers. - (Ed. Skala, V.). - Plzeň, University of West Bohemia 1999. - S. 100-105.
[International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and interactive Digital Media '99/7./. Plzeň (CZ), 99.02.08-99.02.12]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 157

059395 - UGN-S 990134 CZ sla D
Kolcun, A.
Preprocessing pre aplikáciu MKP v úlohách geomechaniky. Kandidátska disertačná práca. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1999. - 114 s.

060766 - UGN-S 990011 CZ cze C
Kolibová, B.
Globalizace maloobchodní sítě velkými firmami v Brně a jeho zázemí.
In: Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst. - (Ed. Mikulík, O.; Mariot, P.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 45-49.
[Slovensko - Český akademický geografický seminář /3./. Bratislava ( SK), 98.12.08]

059374 - UGN-S 990113 RIV CZ cze C
Konečný, P. - Kožušníková, A.
Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 293-301.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1012601

064527 - UGN-S 990144 CZ eng J
Konečný, P. - Kožušníková, A.
Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic).
Bulletin of the Czech geological Survey, 74 [2] 155-158 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/95/0473

064561 - UGN-S 990178 RIV NL eng C
Konečný, P. - Kožušníková, A. - Martinec, P.
Rock Mass as a porous medium: Gas filtration ability in triaxial state of stress.
In: International Congress on Rock Mechanics. Proceedings. - (Ed. Vouille, G.; Berest, P.). - Rotterdam, Balkema 1999. - S. 761-764.
[International Congress on Rock Mechanics/9./. Paris (FR), 99.08.00]
Výzkumný záměr: CEZ:KSK1012601

059366 - UGN-S 990105 RIV CZ cze J
Konečný, P.
Investice do hornictví v podmínkách zemí s transformovaným hospodářstvím z pohledu manažera báňské a investiční společnosti.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 47(41) [4] 8-12 (1999).

059387 - UGN-S 990126 RIV CZ cze C
Konečný, P.
Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Synposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 303-310.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1531

064525 - UGN-S 990142 CZ cze I
Konečný, P.
Dobývání velkých rudných těles sestupným lávkováním na zával pod umělým stropem bez omezení odrubané výšky na ložisku Rožná - vyhodnocení poznatků získaných při sestupném lávkování na ložisku v období let 1995 až 1999. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1999. - 23 s.

064553 - UGN-S 990170 RIV SK cze C
Konečný, P.
Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu.
In: Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník. - Bratislava, Orgware 1999. - S. 174-176.
[Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Ostrava (CZ) , 99.09.21-99.09.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1531; GA ČR(CZ) GA105/99/1218

064555 - UGN-S 990172 CZ cze I
Konečný, P. - Hortvík, K.
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tensometrických svorníků v roce 1999. (Vyhodnocení návaznosti na rok 1997 a 1998). Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1999. - 55 s.

059375 - UGN-S 990114 RIV CZ cze C
Koscelník, Š. - Filák, P. - Martinec, P. - Uher, A.
Uhelný tonstein ve sloji 13a (037.1) v petřkovických vrstvách ostravského souvrství v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 97-101.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]

059368 - UGN-S 990107 RIV CZ eng B
Kožušníková, A.
Documenta geonica 1998. (Blaheta, R.: Numerical methods in elasto-plasticity). Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - 106 s.
Grant: COPERNICUS(XE) 940820; COPERNICUS(XE) KIT977006; GA ČR(CZ) GA201/94/1861

059369 - UGN-S 990108 CZ cze/eng/pol G
Kožušníková, A.
Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - 352 s.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]

059363 - UGN-S 990102 RIV GB eng J
Kožušníková, A. - Marečková, K.
Analysis of rock failure after triaxial testing. Technical note.
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 36 [2] 243-251 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1531; GA AV ČR(CZ) KSK1012601
[Impact factor:0.434(92) 0.660(93) 0.173(94) 0.288(95) 0.317(96) 0.364(97) 0.569(98) 1.000(99) ]

064526 - UGN-S 990143 RIV CZ eng J
Kožušníková, A. - Martinec, P. - Pešek, J. - Valterová, P.
Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin.
Bulletin of the Czech geological Survey, 74 [2] 109-114 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0307

064563 - UGN-S 990180 CA eng A
Kožušníková, A. - Martinec, P. - Pešek, J. - Valterová, P.
Coal Clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian Basin.
In: International Congress on the Carboniferous - Permian. Programme with Abstracts 14. ICCP. - Calgary, University of Calgary 1999. - S. 79.
[International Congress on the Carboniferous - Permian/14./. Calgary (CA), 99.08.17-99.08.21]

059373 - UGN-S 990112 RIV CZ cze C
Kožušníková, A. - Valterová, P.
Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech hornoslezské pánve.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 103-108.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0307

059388 - UGN-S 990127 RIV NL eng J
Kula, P. - Navrátilová, Z. - Kulová, P. - Kotouček, M.
Sorption and determination of Hg(II) on clay modified carbon paste electrodes.
Analytica Chimica Acta, 385, 91-101 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1042603
[Impact factor:2.033(92) 1.734(93) 1.696(94) 1.887(95) 1.874(96) 1.778(97) 1.692(98) 1.894(99) 1.849(00) 2.073(01) 2,114(02) 2.210(03) ]

085853 - UGN-S 20013032 RIV CZ cze M
Lacina, J.
Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení).
In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 46-52.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094449 - UGN-S 20027025 SIGLE CZ cze K
Lacina, J.
Povodeň v červenci 1997 jako přirozený revitalizační činitel na příkladu nivy spojené Bečvy.
In: Niva z multidisciplinárního pohledu III. - (Ed. Řehořek, V.). - Brno, Přírodovědecká fakulta MU 1999. - S. 51-52.
[Niva z multidisciplinárního pohledu III. Brno (CZ), 99.10.20 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094456 - UGN-S 20027032 RIV CZ cze M
Lacina, J.
Výzkum změn biocenóz a vývoje říčního koryta ve vybraných profilech Bečvy po povodni 1997 (Předběžné sdělení).
In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. díl. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 46-52.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094453 - UGN-S 20027029 CZ cze B
Lacina, J. - Buček, A.
Geobiocenologie II. Brno, Ediční středisko MZLU 1999. - 249 s.

094455 - UGN-S 20027031 CZ cze B
Lacina, J. - Štolfa, V.
Květnice a příroda Tišnovska. Tišnov, SURSUM 1999. - 205 s.

068447 - UGN-S 20000023 CZ cze J
Máčka, Z.
Krasové jevy pruhu Devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi.
Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy geologické, 84, 143-152 ( 1999).

094462 - UGN-S 20025038 CZ cze J
Máčka, Z.
Seminář "Documentation of Mountain Disasters" DOMODIS.
Geografie, 104 [4] 299-300 (1999).

068446 - UGN-S 20000022 CZ eng J
Máčka, Z. - Bíl, M.
The influence of river network arrangement on values of geotectonic indicies (on example of Oslava river basin).
Moravian geographical reports, 7 [1] 13-17 (1999).

068448 - UGN-S 20000024 CZ cze J
Máčka, Z. - Bíl, M.
Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech.
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998, 6, 2-5 ( 1999).

064565 - UGN-S 990182 RIV CZ cze C
Martinec, P. - Bezuško, P.
Bilance metanu v geologické a těžební historii české části hornoslezské pánve.
In: 2. mezinárodní konference Netradiční metody využití ložisek. - (Ed. Bujok, P.; Mazáč, J.). - Ostrava, VŠB-TU 1999. - S. 82-90.
[Netradiční metody využití ložisek/2./. Ostrava (CZ), 99.11.17-99.11.18]

059376 - UGN-S 990115 RIV CZ cze C
Martinec, P. - Jakubec, M.
Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 117-128.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086504

064564 - UGN-S 990181 CA eng A
Martinec, P. - Jakubec, M.
Chemical and mineralogical composition of argillized volcanic ash-coal tonsteins, tuffites and whetstones in the coal-bearing sequences of the Upper Silesian Basin, Czech Republic.
In: International Congress on the Carboniferous - Permian. Programme with Abstracts 14. ICCP. - Calgary, University of Calgary 1999. - S. 90.
[International Congress on the Carboniferous - Permian/14./. Calgary (CA), 99.08.17-99.08.21]

096751 - UGN-S 20023096 RIV TR eng C
Martinec, P. - Kožušníková, A.
Coal seams, climate and intranamurian stratigraphical gap in the Upper Silesian Basin.
In: European Coal Geology. Proceedings of 3rd European Coal Conference 5-10 May 1997 Izmir - Turkey. - (Ed. Nakoman, E.). - Izmir, Dokuz Eylül University 1999. - S. 371-382.
[European Coal Conference/3./. Izmir (TR), 97.05.05-97.05.10 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086504; GA ČR(CZ) GA205/97/0307

059377 - UGN-S 990116 RIV CZ cze C
Martinec, P. - Pěgřimočová, J. - Kožušníková, A.
Výskyt antracitu ve středním a svrchním visé Nízkého Jeseníku.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 129-135.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0307

064540 - UGN-S 990157 RIV CZ cze C
Martinec, P. - Staš, L. - Kubica, P.
Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s.
In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1999. - S. 229-237.
[Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. Ostrava (CZ), 99.04.27-99.04.28]

060775 - UGN-S 990023 RIV SI eng B
Mikulík, O.
Regional prosperity, the enviroment and the prospects of marginal regions. (Ed. Špes, M.). - Ljubljana, Institut of geography Ljubljana 1999. - 7 s. - (Geographica Slovenica 31).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602

060776 - UGN-S 990024 CZ cze/sla B
Mikulík, O. - Mariot, P.
Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst. (Ed. Mikulík, O.; Mariot, P.). - Brno, Regiograph 1999. - 79 s.

064574 - UGN-S 990191 RIV PL eng C
Mueller, K. - Hofrichterová, L.
Geophysical Curses at VŠB - Technical University of Ostrava.
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, PAN - Instytut geofizyki 1999. - S. 389-391. - (M. 22(310)).
[Mining geophysics. Polish-Czech-Slovakian Symposium/26./. Wisla ( PL), 98.09.23-98.09.25]

064532 - UGN-S 990149 CZ eng A
Navrátilová, Z. - Kula, P.
Cation and anion exchange on clay modified electrodes.
In: Modern electroanalytical Methods. An International Conference to Mark the 40th Anniversary of the Award of the Nobel Prize to Professor Jaroslav Heyrovský. Book of Abstracts. - (Ed. Vytřas, K.; Švancara, I.). - Pardubice, Univerzita Pardubice 1999. - S. OR/9.
[Modern Electroanalytical Methods. Seč (CZ), 99.09.19-99.09.23]

064533 - UGN-S 990150 DE eng A
Navrátilová, Z. - Kula, P.
Determination of gold using clay modified carbon paste electrode.
In: ELACH 4. 4.Vortragstagung des Arbeitskreises Elektrochemische Analysenmethodes. Tagungsband. - (Ed. Beckmann, A.). - Rostock, Universitaet Rostock 1999. - S. 78.
[ELACH /4./. Rostock (DE), 99.09.13-99.09.17]

059378 - UGN-S 990117 RIV CZ cze C
Ovčaří, P. - Dopita, M.
Sapropelity české části hornoslezské pánve (namur, westphal A).
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 142-145.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]

060768 - UGN-S 990014 RIV SI eng C
Petrová, A.
Changes in land use in the White Carpathians (exemplified by the village Pitín).
In: Nove možnosti za podeželje. - (Ed. Špes, M.). - Ljubljana, Institut of geography Ljubljana 1999. - S. 129-138. - (Geographica Slovenica 31).
[Changes in rural areas. Stará Lesná (SK), 98.06.01-98.06.04]

059396 - UGN-S 990135 RIV CZ cze C
Sitek, L. - Foldyna, J. - Nováková, D. - Vala, M.
Metodika stanovení kvality vysokotlakých trysek.
In: Sanace betonových konstrukcí. 9. mezinárodní symposium. Sborník přednášek. - Brno, SSBK 1999. - S. 266-271.
[Sanace betonových konstrukcí/9./. Brno (CZ), 99.05.12-99.05.13]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1042603

059398 - UGN-S 990137 RIV CZ cze C
Sitek, L. - Foldyna, J. - Nováková, D.
Porovnání dvou odlišných způsobů měření řezných odporů mechanického nástroje na laboratorním tlakovém pluhu.
In: Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99. - (Ed. Macura, P.). - Ostrava, Vysoká škola báňská-TU 1999. - S. 177-180.
[Experimentální analýza napětí/37./. Frenštát pod Radhoštěm (CZ), 99.06.01-99.06.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086801

059393 - UGN-S 990132 CZ cze/eng I
Sochor, T. - Martinec, P. - Mašláň, M. - Hlaváč, L. - Foldyna, J. - Sitek, L. - Malík, J.
Matematické modelování porušení minerálních zrn při působení vysokotlakého vodního paprsku a abrasivního paprsku, mineralogie a způsob porušení granátů dvou izomorfních řad. Svodná závěrečná zpráva ke grantovému projektu. Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba, Ústav geoniky AV ČR 1999. - 50 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/96/0931

059386 - UGN-S 990125 RIV CZ cze C
Souček, K. - Šimkovičová, J. - Mikšík, Z.
Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 333-342.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0967

064554 - UGN-S 990171 RIV SK cze C
Souček, K. - Šňupárek, R. - Martinec, P.
Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti.
In: Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník. - Bratislava, Orgware 1999. - S. 169-173.
[Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Ostrava (CZ) , 99.09.21-99.09.22]

075571 - UGN-S 20003029 CZ cze I
Staš, L. - Hortvík, K. - Rambouský, Z. - Souček, K. - Šimkovičová, J. - Velička, V.
Sledování vlivu bezvýlomové trhací práce na horský masiv. Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - 27 s.

064571 - UGN-S 990188 RIV PL eng C
Staš, L. - Souček, K. - Hortvík, K. - Šimkovičová, J.
Measurements of Primary Horizontal Stresses in the Czech Part of Upper Silesian Basin by Using the Borehole Wall Hydrofracturing.
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, PAN-Instytut geofizyki 1999. - S. 189-196. - (M. 22(310)).
[Mining geophysics. Polish-Czech-Slovakian Symposium/26./. Wisla ( PL), 98.09.23-98.09.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2089

068698 - UGN-S 20000056 RIV CZ cze C
Strachová, A.
Percepce sociální tranforamce české společnosti brněnskými dělníky.
In: Aktuální aspekty teritoriální struktury ČR a SR. - (Ed. Mikulík, O.; Mariot, P.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 107-112.
[Česko-slovenský akademický seminář z geografie /4./. Brno (CZ), 99.12.08-99.12.09]

068696 - UGN-S 20000054 RIV CZ cze M
Škrabalová, J.
Využití internetových informací při výzkumu.
In: Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 33-37.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

059399 - UGN-S 990138 RIV CZ cze C
Šňupárek, R. - Knejzlík, J. - Rambouský, Z.
Nové prostředky pro měření napětí v kotevní výztuži.
In: Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99. - (Ed. Macura, P.). - Ostrava, Vysoká škola báňská-TU 1999. - S. 189-192.
[Experimentální analýza napětí/37./. Frenštát pod Radhoštěm (CZ), 99.06.01-99.06.03]

064552 - UGN-S 990169 RIV CZ cze C
Šňupárek, R. - Martinec, P. - Souček, K.
Přetvárné vlastnosti polyuretanových injektážních pryskyřic a geokompozitů.
In: Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením. Sborník příspěvků 4. mezinárodního semináře. - Ostrava, VŠB-TU 1999. - S. 72-74.
[Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením/4./. Ostrava (CZ), 99.02.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0967

064531 - UGN-S 990148 RIV ES eng C
Šňupárek, R. - Souček, K.
Polyurethane geocomposites. Mechanical properties and deformation.
In: Mine, Water and Environment. International Congress. - (Ed. Rubio, F.). - Madrid, Intituto Tecnológico Geominero de Espaňa 1999. - S. 657-661.
[Mine, Water and Environment. Sevilla (ES), 99.09.13-99.09.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0967; GA AV ČR(CZ) IAB3086907

064556 - UGN-S 990173 RIV CZ cze/eng J
Šňupárek, R. - Souček, K.
Laboratorní zkoušky chemických injektážních hmot.
Tunel, 8 [4] 45-51 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0967; GA AV ČR(CZ) IAB3086907

075609 - UGN-S 20003068 CZ cze/eng I
Šňupárek, R. - Souček, K. - Martinec, P. - Konečný, P. - Šimkovičová, J. - Malík, J. - Ščučka, J. - Mikšík, Z.
Stabilizace horninového masivu v uhelných dolech pomocí syntetických pryskyřic. Závěrečná zpráva grantového projektu GA ČR 105/97/0967. Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - 205 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0967

059379 - UGN-S 990118 RIV CZ cze C
Švec, J. - Martinec, P.
Radioaktivita tmavých jílovců středního a svrchního visé Nízkého Jeseníku.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 181-186.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]
Grant: GA MŠk(CZ) 585018

064528 - UGN-S 990145 RIV CZ eng J
Taraba, B. - Martinec, P. - Dopita, M. - Klika, Z.
Solution of problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
Bulletin of the Czech geological Survey, 74 [2] 163-167 (1999).

060759 - UGN-S 990198 CZ cze C
Vaishar, A.
Region Kunštátu na Moravě - vnitřní periferie České republiky.
In: Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst. - (Ed. Mariot, P.; Mikulík, O.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 5-14.
[Slovensko - Český akademický seminář /3./. Bratislava (SK), 98.12.08]

060760 - UGN-S 990199 CZ cze K
Vaishar, A.
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy.
In: Konference OrliceÇ 99. - (Ed. Frimlová, R.). - Žamberk, Sdružení obcí a měst Orlice 1999. - S. 47-48.
[Konference OrliceÇ 99. Žamberk (CZ), 99.03.25-99.03.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

060761 - UGN-S 990200 CZ cze K
Vaishar, A.
Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálníhorozvoje v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice.
In: O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí. - (Ed. Hanuš, V.). - Týn nad Vltavou, Česká nukleární společnost 1999. - S. 19-25.
[O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí. Praha ( CZ), 99.01.28]

068436 - UGN-S 20000011 CZ cze C
Vaishar, A.
Floods in Moravia 1997 and regional development.
In: Regional prosperity and sustainability. - (Ed. Hlavinková, P.; Munzar, J.). - Slavkov u Brna, Regiograph 1999. - S. 192-200.
[Moravian geographical conference-Congeo'99 /3./. Slavkov u Brna ( CZ), 99.09.06-99.09.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068438 - UGN-S 20000013 RIV CZ cze K
Vaishar, A.
Brno v globálním světě.
In: Město Brno v širších souvislostech. - (Ed. Vaishar, A.; Zapletalová, J.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 5-11.
[Město Brno v širších souvislostech. Brno (CZ), 99.04.20]

068440 - UGN-S 20000015 SK cze C
Vaishar, A.
Globalizace v geografii na příkladu Brna.
In: Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. - (Ed. Minár, J.; Trizna, M.). - Bratislava, Univerzita Komenského 1999. - S. 273-278.
[Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. Bratislava (SK), 99.06.02-99.06.03]

068441 - UGN-S 20000016 CZ eng J
Vaishar, A.
The 3rd Moravian geographical conference CONGEO Ç99: regional prosperity and sustainability, Slavkov u Brna, Sptember /6-10./ 1999.
Moravian geographical reports, 7 [2] 56-57 (1999).

068442 - UGN-S 20000017 RIV CZ cze B
Vaishar, A.
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I. (Ed. Vaishar, A.). - CZ vyd. Brno, Regiograph 1999. - 81 s.

068444 - UGN-S 20000019 RIV CZ cze M
Vaishar, A.
Sociální souvislosti povodní na Moravě 1997.
In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 53-63.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/0780

068689 - UGN-S 20000047 RIV DE ger J
Vaishar, A.
Verlauf und Konsequenzen der Transformation in marginalen ländlichen regionen in der Tschechischen Republic.
Seminarbericht, - [41] 279-300 (1999).

068443 - UGN-S 20000018 RIV CZ cze M
Vaishar, A. - Lacina, J. - Munzar, J. - Ondráček, S.
Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997.
In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 7-15.

068445 - UGN-S 20000020 RIV CZ eng J
Vaishar, A. - Lacina, J. - Ondráček, S.
Floods in the Morava river basin in 1997 and their consequences for the social system.
Moravian geographical reports, 7 [2] 2-11 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

068437 - UGN-S 20000012 CZ cze K
Vaishar, A. - Mikulík, O.
Brno jako středisko administrativního regionu.
In: Město Brno v širších souvislostech. - (Ed. Vaishar, A.; Zapletalová, J.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 94-100.
[Město Brno v širších souvislostech. Brno (CZ), 99.04.20]

068439 - UGN-S 20000014 CZ cze H
Vaishar, A. - Zapletalová, J.
Město Brno v širších souvislostech. (Ed. Vaishar, A.; Zapletalová, J.). - Brno, UGN 1999. - 100 s.
[Město Brno v širších souvislostech. Brno (CZ), 99.04.20]

059364 - UGN-S 990103 RIV CZ cze B
Vašek, J.
Rozpojování hornin řeznými nástroji a vodnim paprskem. Materiál pro specializační studium Hornická geomechanika a geofyzika. Ostrava, VŠB-TU 1999. - 116 s.

059385 - UGN-S 990124 RIV CZ eng C
Vašek, J.
Rock Cutting.
In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium. - (Ed. Kožušníková, A.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1999. - S. 343-352.
[Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology/4./, Czech-Polish Geomechanical Symposium/2./. Ostrava (CZ), 99.02.00]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086801

068458 - UGN-S 20000034 SIGLE CZ cze K
Zapletalová, J.
Brno-město na křižovatce Evropy.
In: Město Brno v širších souvislostech. - (Ed. Vaishar, A.; Zapletalová, J.). - Brno, Ústav geoniky AVČR Brno 1999. - S. 25-36.
[Seminář město Brno v širších souvislostech. Brno (CZ), 99.04.20]

094429 - UGN-S 20025004 CZ cze C
Zapletalová, J.
Rekreační využívání krajiny na Kunštátsku.
In: Specifika transformačního procesu v zázemí velkých měst. - (Ed. Mikulík, O.; Mariot, P.). - Brno, Regiograph 1999. - S. 15-20.
[Slovensko-český akademický geografický seminář /3./. Bratislava ( SK), 98.12.08 (EUR)]

068700 - UGN-S 20000058 CZ cze V
Zapletalová, J. - Kopáčik, G. - Novák, V. - Františák, L. - Schmeidler, K. - Prokeš, S. - Polešáková, M. - Balabánová, P.
Ulice v urbanistické struktuře - 1. etapa-předpoklady, východiska. Brno, Fakulta architektury VUT 1999. - 17 s.
Grant: GA ČR(XC) 103/99/159

060769 - UGN-S 990017 SI eng J
Zapletalová, J. - Strachová, A.
Marginal regions and the state border.
Geographica slovenica, 31, 117-128 (1999).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11