ASEP

ÚCL - Ústav pro českou literaturu

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

011917 - UCL-M 930603 CZ cze Jx
Bartůšková, S.
Z literárních análů: Božena Benešová.
Svobodné slovo - Morava, - [276] 5 (93.11.27).

011918 - UCL-M 930604 CZ cze Jx
Bartůšková, S.
Z brněnských análů: Josef Merhaut.
Svobodné slovo - Morava, - [238] 8 (93.10.13).

013642 - UCL-M 940405 CZ cze C
Bartůšková, S.
J.Kořínek.
In: Lexikon české literatury. - 1. vyd. Praha, Academia 1993. - S. 862.

013643 - UCL-M 940406 CZ cze Bx
Bartůšková, S.
František Hrubín.
In: Tematická jednotka pro základní školy. - Brno, Akademické nakladatelství 1993. - 14 s.

011866 - UCL-M 930548 CZ cze J
Blažíček, P.
Den, Petr.
Česká literatura, 41 [4] 422-423 (1993).

011873 - UCL-M 930598 CZ cze J
Červenka, M.
Český alexandrín.
Česká literatura, 41 [5] 459-513 (1993).

011892 - UCL-M 930574 CZ cze B
Červenka, M.
Literární artefakt.
In: Kapitoly z teorie literárního díla. - 1 vyd. Praha, Univerzita Karlova 1993. - S. 98-137.

011893 - UCL-M 930575 CZ cze B
Červenka, M.
Bibliografie.
In: Dialogy. - 1 vyd. Praha, Český spisovatel 1993. - S. 135-145.

011894 - UCL-M 930576 CZ cze B
Červenka, M.
Verš Hněvkovského Děvína.
In: Po cestách naléhavosti myšlení. - 1 vyd. Praha, Filozofický ústav AV 1993. - S. 238-246.

011895 - UCL-M 930577 CZ cze B
Červenka, M.
Sebeoslovení v lyrice.
In: Proměny subjektu. - 1 vyd. Praha, ÚČSL AV 1993. - S. 142-178.

011896 - UCL-M 930578 CZ cze Bx
Červenka, M.
Z dopisu M.Červenky I.Fenclovi.
In: Vize a iluze skupiny Květen. - 1 vyd. Praha, Pražská imaginace 1993. - S. 170.

011897 - UCL-M 930580 CZ cze J
Červenka, M.
Malá improvizace o niternosti jazyka.
Čeština doma a ve světě, 1 [1] 45-46 (1993).

011898 - UCL-M 930581 CZ cze J
Červenka, M.
Pravopis a přidružené významy slova.
Literární noviny, 4, [-] 7 (1993).

011899 - UCL-M 930584 CZ cze B
Červenka, M. - Jankovič, M. - Jedličková, A. - Kubínová, M. - Trávníček, J.
Kapitoly z teorie literárního díla, (Ed. Kubínová, Marie). - 1. vyd. Praka, Karolinum 1993. -

011911 - UCL-M 930596 CZ cze R
Dokoupil, B.
Škvoreckého Jih proti Severu.
Rec.: Škvorecký, Josef / Nevěsta z Texasu.
Tvar, 4 [43/44] 20 (93.11.04).

011912 - UCL-M 930597 CZ cze R
Dokoupil, B.
Problémy rekonstrukce literárního procesu padesátých let.
In: Česká literatura 1948-1956. - (Ed. Pfeffer, V.). - 1. vyd. Opava, 1993. - S. 4-17.

013637 - UCL-M 940372 CZ cze R
Dokoupil, B.
Škola citlivé četby.
Rec.: -, - / Česká literatura 1945-1970.
Tvar, 4 [13] 10-11 (1993).

013638 - UCL-M 940373 CZ cze J
Dokoupil, B.
Cejch v duši.
Rec.: Šmíd, Z. / Cejch.
Tvar, 4 [15] 10 (1993).

013639 - UCL-M 940375 CZ cze J
Dokoupil, B.
Časopis Květen a jeho doba. Zpráva o konferenci Bezručova Opava 1993.
Česká literatura, 41 [6] 654-655 (1993).

013640 - UCL-M 940376 CZ cze J
Dokoupil, B.
Josef Vohryzek a jeho kritická recepce české prózy na stránkách Května.
Česká literatura, 41 [6] 664-670 (1993).

027504 - UCL-M 960116 CZ cze B
Hodrová, D.
Proměny subjektu. I - II. Praha, Ústav pro českou literaturu 1993. - - s.

011872 - UCL-M 930553 CZ cze J
Holý, J.
Problém interpretace: pražský strukturalismus a hermeneutika.
Slavia, 62 [3] 411-415 (1993).

011900 - UCL-M 930585 CZ cze R
Holý, J.
Časopis Slovenská literatúra.
Rec.: / Slovenská literatúra.
Literární noviny, - [42] - (1993).

011901 - UCL-M 930586 CZ cze J
Holý, J.
Čapkovská výročí a americký čapkovský sborník.
Česká literatura, 41 [3] 344-346 (1993).

027505 - UCL-M 960117 CZ cze B
Housková, A. - Hrbata, Z.
Román a "genius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Praha, Ústav pro českou a světovou literaturu 1993. - - s.

019573 - UCL-M 950208 CZ cze C
Janáček, P.
Zdeněk Zapletal: Půlnoční běžci.
In: Český Parnas. - Praha, 1993. - S. 330-336.

011902 - UCL-M 930587 CZ cze B
Jankovič, M.
Cesty ke smyslu uměleckého literárního díla.
In: Kapitoly z teorie literárního díla. - Praha, Karolinum 1993. - S. 8-46.

011906 - UCL-M 930591 CZ cze C
Janoušek, P.
Proces se Slánským jako periodizační mezník v české literatuře?
In: Česká literatura 1948-1956. Sborník materiálů z vědecké konference 35.Bezručovy Opavy. - Opava, - 1993. - S. -.

019571 - UCL-M 950206 CZ cze C
Janoušek, P.
Vladimír Páral: Muka obraznosti.
In: Český Parnas. - Praha, 1993. - S. 223-229.

019569 - UCL-M 950204 CZ cze C
Jedličková, A.
Viktor Fischl: Kuropění.
In: Český Parnas. - Praha, 1993. - S. 108-113.

011874 - UCL-M 930554 CZ cze J
Kaiser, P.
Český jamb a česká metrika.
Česká literatura, 41 [5] 520-531 (1993).

027787 - UCL-M 960476 CZ cze N
Knopp, F.
F. X. Šalda a tři umlčení.
Lidová demokracie, 49 [285] 9 (93.12.08).

011903 - UCL-M 930588 CZ cze B
Kubínová, M.
Úvod.
In: Kapitoly z teorie literárního díla. - Praha, Karolinum 1993. - S. 5-7.

011904 - UCL-M 930589 CZ cze B
Kubínová, M.
Interpretace uměleckého literárního díla jako svár sémiotických systémů.
In: Kapitoly z teorie literárního díla. - Praha, Karolinum 1993. - S. 47-62.

011905 - UCL-M 930590 CZ cze B
Kubínová, M.
Problémy recepční sémiózy.
In: Kapitoly z teorie literárního díla. - Praha, Karolinum 1993. - S. 63-97.

008745 - UCL-M 930445 CS cze Cz
Kusáková, L.
Kollárovy "Nedělní svátečné a příležitostné básně a řeči".
In: Ján Kollár (1793-1993). - Bratislava, Veda 1993. -
[Jan Kollár-Ján Kollár (1793-1993). Praha (CS), 93.05.24]

011864 - UCL-M 930546 CZ cze J
Lehár, J.
Poznámky k interpretaci tzv. Prvního Sporu duše s tělem.
Česká literatura, 41 [4] 349-367 (1993).

011868 - UCL-M 930550 CZ cze J
Lehár, J.
Vznik české literatury: pokus o rekapitulaci problematiky.
Listy filologické, 116 [1] 18-39 (1993).

011869 - UCL-M 930551 CZ cze R
Lehár, J.
Staročeská kronika tak řečeného Dalimila.
Rec.: Dalimil / Staročeská kronika tak řečeného Dalimila.
Listy filologické, 116 [1] 84-86 (1993).

011889 - UCL-M 930569 CZ cze R
Lehár, J.
Jiří Daňhelka (7.2.1919-28.3.1993).
Slavia, 62 [4] 554-555 (1993).

011891 - UCL-M 930622 cze J
Macura, V.
Pastuchova chyžka. K souvislostem jednoho kollárovského motivu.
Slovenská literatúra, 40 [6] 409-416 (1993).

013635 - UCL-M 940189 SE swe Bx
Macura, V.
Tjeckiska pengar.
In: De första hundra dagarna. - Stockholm, Charta 77-stiftelsen 1993. - S. 41-42. - (Tjeckiska och slovakiska röster. 33).

013636 - UCL-M 940195 cze C
Macura, V.
Ikonografie "Střední Evropy".
In: Súčasnosť mýtov a mýty súčasnosti. - (Ed. Bílik, R.). - 1. vyd. Bratislava, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska 1993. - S. 65-73.

011863 - UCL-M 930619 CZ cze J
Med, J.
Výjimečnost básnické osobnosti Jana Kameníka.
Proglas, 4 [9/10] 72-75 (1993).

019570 - UCL-M 950205 CZ cze C
Med, J.
Bohuslav Reynek: Odlet vlaštovek.
In: Český Parnas. - Praha, 1993. - S. 191-194.

019572 - UCL-M 950207 CZ cze C
Med, J.
Ivan Diviš: Odchod z Čech.
In: Český Parnas. - Praha, 1993. - S. 242-246.

011890 - UCL-M 930572 CZ cze J
Merhaut, L.
"Překřičený" a objevený hlas.
Zpravodaj Společnosti bratří Čapků, 32, 22-28 (1993).

011870 - UCL-M 930552 CZ cze J
Mravcová, M.
Trojí kontext Sladkých her minulého léta.
Iluminace, 5 [2] 32- (1993).

011862 - UCL-M 930545 CZ cze Jx
Novotný, V.
Miloš Vodička.
Čtenář, 45 [12] (1993).

011867 - UCL-M 930549 CZ cze J
Novotný, V.
Antošová, Svatava.
Česká literatura, 41 [4] 425 (1993).

011907 - UCL-M 930592 CZ cze B
Opelík, J.
Předmluva.
In: Třináctý černý kůň. - (Ed. Opelík, Jiří). - 1. vyd. Brno, Blok 1993. -

011908 - UCL-M 930593 CZ cze B
Pešat, Z.
Doslov.
In: Povídky z jedné a druhé kapsy. - Praha, Český spisovatel 1993. - S. 308-324.

011909 - UCL-M 930594 CZ cze Jx
Pešta, P.
Zapomenutý legionář.
Brněnský večerník, 3 [209] 3 (93.10.26).

011910 - UCL-M 930595 CZ cze Jx
Pešta, P.
Jubileum literárního vědce.
Brněnský večerník, 3 [246] 3 (93.12.23).

011934 - UCL-M 930617 CZ cze J
Pešta, P.
Ke vzniku Haussmannovy Občanské války.
Česká literatura, 41 [5] 546-555 (1993).

011935 - UCL-M 930623 CZ cze B
Pešta, P.
K počátkům "tání".
In: Česká literatura 1848-1956. - Opava, SZM-PPB 1993. - S. 18-29.

013641 - UCL-M 940386 CZ cze J
Pešta, P.
Jeřábek, Dušan.
Česká literatura, 41 [6] 696-699 (1993).

011913 - UCL-M 930599 CZ cze R
Soldán, L.
Daleko a zárověň blízko.
Rec.: Listopad, F. / Daleko blízko.
RT-Moravský demokrat.deník, 3 [272] 6 (93.11.23).

011914 - UCL-M 930600 CZ cze R
Soldán, L.
Exil jako stav duše. Nad dílem Františka Kautmana.
Rec.: Kautman, F. / Polarita našeho věku v díle Egona Hostovského.
RT-Moravský demokrat.deník, 3 [255] 5 (93.11.03).

011915 - UCL-M 930601 CZ cze R
Soldán, L.
Jasnovidcem snadno a rychle?
Rec.: - / Předvídání budoucnosti.
RT-Moravský demokrat.deník, 3 [290] 6 (93.12.14).

011916 - UCL-M 930602 CZ cze R
Soldán, L.
Pelc a znovu Pelc?
Rec.: Pelc / A to mi nemůžete udělat.
RT-Moravský demokrat.deník, 3 [284] 6 (93.12.07).

011919 - UCL-M 930605 CZ cze J
Soldán, L.
Jakobsonovské dilagy.
Rec.: Jakobson, R. / Dialogy.
Svobodné slovo - Morava, - [285] 8 (93.12.08).

011920 - UCL-M 930606 CZ cze R
Soldán, L.
Ze světa za zrcadlem.
Rec.: Ajvaz, M. / Druhé město.
Svobodné slovo - Morava, - [291] 8 (93.10.15).

011921 - UCL-M 930607 CZ cze R
Soldán, L.
Záření ducha i slova.
Rec.: Kameník, J.
Svobodné slovo - Morava, - [269] 10 (93.10.15).

011922 - UCL-M 930608 CZ cze R
Soldán, L.
Život jako píseň.
Rec.: Uher, J.
Svobodné slovo - Morava, - [255] 8 (93.11.03).

011923 - UCL-M 930609 CZ cze R
Soldán, L.
Vzhůru jde pád.
Rec.: Merth, F.D. / Zápisy.
Svobodné slovo - Morava, - [240] 8 (93.10.15).

011924 - UCL-M 930610 CZ cze R
Soldán, L.
Otec a syn.
Rec.: Hořec, J. / Halasové.
Svobodné slovo - Morava, - [228] 8 (93.10.13).

011925 - UCL-M 930611 CZ cze R
Soldán, L.
Setkání se smrtí.
Rec.: Fischerová, V. / Zádušní básně za Pavla Buksu.
Svobodné slovo - Morava, - [232] 8 (93.10.06).

011926 - UCL-M 930612 CZ cze Jx
Soldán, L.
Cestou k poslednímu.
Svobodné slovo - Morava, - [234] 4 (93.10.08).

011927 - UCL-M 930613 CZ cze Jx
Soldán, L.
Večer sdružení Sursum.
Lidová demokracie - Morava, - [245] 9 (93.10.21).

011928 - UCL-M 930614 CZ cze R
Soldán, L.
Do třetice dobrého...
Rec.: Bochořák, K. / Staronové básně.
Lidová demokracie - Morava, - [243] 4 (93.10.19).

011929 - UCL-M 930615 CZ cze R
Soldán, L.
Svět Franze Kafky.
Rec.: Kautman, F. / Franz Kafka.
Lidová demokracie - Morava, - [236] 5 (93.10.11).

011930 - UCL-M 930624 CZ cze R
Soldán, L.
Básnířčin vzdorosvět a vzdorozpěv.
Lidová demokracie - Morava, -, [-] 5 (93.11.24).

011931 - UCL-M 930616 CZ cze J
Soldán, L.
Lidové noviny 1893-1993.
Duha, 7 [4] 16-18 (1993).

011932 - UCL-M 930579 CZ cze B
Soldán, L.
Estetizovaná religiozita F.X.Šaldy.
In: Náboženství v českém myšlení. - Brno, Ústav religionistiky 1993. - S. 118-122.

011933 - UCL-M 930618 CZ cze Cz
Soldán, L.
Posluhující a sekyrnická.
In: Česká literatura 1948-1956. - Opava, 1993. - S. -.
[Bezručova Opava. Opava (CZ), 92.09.18-92.09.19]

011861 - UCL-M 930544 CZ cze Jx
Svadbová, B.
Daniela Fischerová.
Čtenář, 45 [12] (1993).

011865 - UCL-M 930547 CZ cze R
Svozil, B.
Kniha o Haškových osudech.
Rec.: Blažíček, Přemysl / Haškův Švejk.
Česká literatura, 41 [4] 413-421 (1993).

011875 - UCL-M 930555 CZ cze J
Svozil, B.
Hrabal, Bohumil.
Česká literatura, 41 [5] 556-561 (1993).

019568 - UCL-M 950203 CZ cze C
Svozil, B.
Ota Pavel: Smrt krásných srnců.
In: Český Parnas. - Praha, 1993. - S. 37-43.

011871 - UCL-M 930620 CZ cze Jx
Vašák, P. - Žáček, J.
Klub českých spisovatelů navrhuje Bohumila Hrabala na Nobelovu cenu.
Svobodné slovo - Brno, 49 [129] 3 (93.06.05).

011876 - UCL-M 930556 CZ cze R
Wiendl, J.
J.H.Burns: Galerie.
Rec.: Burns, J.H. / Galerie.
Nové knihy, - [5] 2 (1993).

011877 - UCL-M 930557 CZ cze R
Wiendl, J.
L.Ingallsová-Wilderová: Uprostřed lesů...
Rec.: Ingallsová-Wilderová, L. / Uprostřed lesů.
Nové knihy, - [5] 6 (1993).

011878 - UCL-M 930558 CZ cze R
Wiendl, J.
E.Kriseová: Terezka a Majda na horách.
Rec.: Kriseová, E. / Terezka a Majda na horách.
Nové knihy, - [6] 6 (1993).
[]

011879 - UCL-M 930559 CZ cze R
Wiendl, J.
J.H.Knittel: Via Mala.
Rec.: Knittel, J.H. / Via Mala.
Nové knihy, - [11] 2 (1993).

011880 - UCL-M 930560 CZ cze R
Wiendl, J.
G.Caselli: Život po staletích.
Rec.: Caselli, G. / Život po staletích.
Nové knihy, - [11] 2 (1993).

011881 - UCL-M 930561 CZ cze R
Wiendl, J.
G.Adamson: Můj život s Joy.
Rec.: Adamson, G. / Můj život s Joy.
Nové knihy, - [14] 2 (1993).

011882 - UCL-M 930562 CZ cze R
Wiendl, J.
B.Clavel: Zlato země.
Rec.: Clavel, B. / Zlato země.
Nové knihy, - [20] 2 (1993).

011883 - UCL-M 930563 CZ cze R
Wiendl, J.
G.Meyrink: Neviditelná Praha.
Rec.: Meyrink, G. / Neviditelná Praha.
Nové knihy, - [22] 3 (1993).

011884 - UCL-M 930564 CZ cze R
Wiendl, J.
Ch.Péguy: Eseje.
Rec.: Péguy, Ch. / Eseje.
Nové knihy, - [23] 1 (1993).

011885 - UCL-M 930565 CZ cze R
Wiendl, J.
O.Mirbeau: Deník komorné.
Rec.: Mirbeau, O. / Deník komorné.
Nové knihy, - [23] 2 (1993).

011886 - UCL-M 930566 CZ cze R
Wiendl, J.
S.Zweig: Marie Stuartovna.
Rec.: Zweig, S. / Marie Stuartovna.
Nové knihy, - [28] 3 (1993).

011887 - UCL-M 930567 CZ cze R
Wiendl, J.
C.Saint Laurent: Lukrécie z Borgiů.
Rec.: Saint Laurent, C. / Lukrécie z Borgiů.
Nové knihy, - [40] 3 (1993).

011888 - UCL-M 930568 CZ cze R
Wiendl, J.
M.Ciler: Uvařené slzy.
Rec.: Ciler, M. / Uvařené slzy.
Nové knihy, - [43] 3 (1993).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11