ASEP

ÚBO - Ústav biologie obratlovců

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

047201 - UBO-W 980163 CZ cze A
Andreas, M. - Reiter, A. - Benda, P. - Zukal, J.
Potrava společenstva netopýrů v NP Podyjí (jarní aspekt).
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]

060510 - UBO-W 990007 SK eng A
Andreas, M. - Reiter, A. - Benda, P. - Zukal, J.
The food of bat community in the Podyjí NP (SE Czech Republic).
Vespertilio, 3, 147-148 (1998).
[Medzinárodná konferencia o netopieroch Karpát /2./. Nová Sedlica ( SK), 98.08.28-98.09.01]

047246 - UBO-W 980055 PK eng J
Baig, K. J. - Gvoždík, L.
Uperodon systoma (Schneider): Record of a new microhylid frog from Pakistan.
Pakistan Journal of Zoology, 30 [2] 155-156 (1998).

047234 - UBO-W 980041 CZ cze K
Bartošová, Š. - Jurajda, P. - Reichard, M.
Společenstvo juvenilních ryb (0+) v zemnících v oblasti obory Soutok po povodni v roce 1997.
In: Sborník referátů z 3. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 1998. - S. 99-104.
[Česká ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 98.05.06-98.05.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0162

047168 - UBO-W 980130 SK eng A
Baruš, V. - Kráčmar, S. - Tenora, F.
Amino acid spectrum of Ligula intestinalis plerocercoids from the intestine of Stizostedion lucioperca (Perciformes).
Helminthologia, 35 [3] 167 (1998).
[Helminthological Days /7./. Dolní Věstonice (CZ), 98.05.18-98.05.21]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

047238 - UBO-W 980045 RIV SK eng J
Baruš, V. - Kráčmar, S. - Tenora, F.
Amino acid spectra of two nematode species (Nematoda: Dracunculoidea) parasitizing fishes in the Czech Republic.
Helminthologia, 35 [1] 7-11 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

047239 - UBO-W 980046 RIV SK eng J
Baruš, V. - Kráčmar, S. - Tenora, F.
Qualitative and quantitative spectrum of amino acids in males and females of three nematode species.
Helminthologia, 35 [2] 57-63 (1998).
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

046530 - UBO-W 980072 RIV CZ eng J
Baruš, V. - Kráčmar, S. - Tenora, F. - Prokeš, M.
Amino acid spectrum of uninfected and infected eels (Anguilla anguilla) by Anguillicola crassus (Nematoda).
Folia zoologica, 47 [3] 231-234 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

046532 - UBO-W 980074 RIV CZ eng J
Baruš, V. - Peňáz, M. - Prokeš, M.
Some new data on Girardinus cubensis (Poeciliidae) from Cuba.
Folia zoologica, 47 [4] 287-293 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

047203 - UBO-W 980165 CZ cze A
Baruš, V. - Prokeš, M.
Složení společenstva ryb v úseku řeky Moravy po povodni (1997).
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]

047222 - UBO-W 980028 RIV CZ eng J
Baruš, V. - Prokeš, M. - Zukal, J.
A biometric study of four populations of the bleak (Alburnus alburnus) from the Czech Republic.
Folia zoologica, 47 [2] 135-144 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

047193 - UBO-W 980155 RU eng A
Baruš, V. - Tenora, F. - Kráčmar, S. - Prokeš, M.
Amino acid values of uninfected and infected eels (Anguilla anguilla) by Anguillicola crassus (Nematoda).
In: Vserossijskaja naučnaja konferencija "Vzaimootnošenija parazita i chozjajina": Tezisy dokladov. - Moskva, Rossijskaja Akademija nauk 1998. - S. 7.
[Vzaimootnošenija parazita i chozjajina. Moskva (RU), 98.12.08-98.12.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804

060523 - UBO-W 990020 RIV GB eng J
Bilton, D. T. - Mirol, P. M. - Mascheretti, S. - Fredga, K. - Zima, J. - Searle, J. B.
Mediterranean Europe as an area of endemism for small mammals rather than a source for nothwards postglacial colonization.
Proceedings of the Royal Society of London B. Biological Sciences, 265, 1219-1226 (1998).
[Impact factor:1.917(91) 3.039(92) 3.137(93) 2.790(94) 2.589(95) 2.867(96) 2.873(97) 3.033(98) 2.755(99) 3.037(00) 3.192(01) 3,396(02) 3.544(03) ]

047219 - UBO-W 980022 RIV CZ eng J
Blahák, P. - Prokeš, M.
Length-weight relationship in large individuals of northern pike (Esox lucius).
Folia zoologica, 47 [1] 45-49 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

046531 - UBO-W 980073 RIV CZ eng J
Bryja, J. - Řehák, Z.
Community of small terrestrial mammals (Insectivora, Rodentia) in dominant habitats of the Protected Landscape Area of Poodří (Czech Republic).
Folia zoologica, 47 [4] 249-260 (1998).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

046548 - UBO-W 980091 RIV CZ cze J
Bryja, J. - Řehák, Z.
Drobní savci CHKO Poodří a blízkého okolí: 1. Insectivora, Rodentia.
Časopis Slezského zemského muzea. Série A: Vědy přírodní, 47 [2] 123-131 (1998).

047188 - UBO-W 980150 RIV CZ eng J
Bryja, J. - Řehák, Z.
Diet composition of two owl species in the Odra river floodplain (Czech Republic).
Buteo, 10, 97-102 (1998).

047209 - UBO-W 980171 CZ cze A
Bryja, V. - Bryja, J.
Pavouci navrhované NPR Oderský luh (CHKO Poodří).
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]

047151 - UBO-W 980112 CZ cze N
Čapek, M.
Hnízdní společenstva ptáků dvou lokalit v oblasti Pálavy.
Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické, 11, 10-12 (98.03.00).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66907

047153 - UBO-W 980114 CZ cze N
Čapek, M.
Hnízdění čečetky zimní (Carduelis flammea) ve východní části Brna.
Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické, 11, 21-22 (98.03.00).

047189 - UBO-W 980151 CZ cze R
Čapek, M.
Z literatury.
Rec.: Wells, M. G.: World Bird Species Checklist: with alternative English and scientific names.
Buteo, 10, 139-141 (1998).

047218 - UBO-W 980019 RIV CZ eng J
Čapek, M. - Heroldová, M. - Zejda, J.
Bird and small mammal communities in a clearing caused by air pollution.
Folia zoologica, 47 [1] 21-28 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66906
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

046553 - UBO-W 980097 RIV CZ cze J
Čapek, M. - Honza, M.
Společenstva ptáků nelesních biotopů v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice.
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, 36, 23-31 (1998).

047205 - UBO-W 980167 CZ cze A
Čapek, M. - Honza, M.
Udržování mimeze ve zbarvení vajec kukačky obecné Cuculus canorus.
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0168

047170 - UBO-W 980132 CZ cze I
Čapek, M. - Jurajda, P. - Zukal, J.
Vertebratologická studie k revitalizačnímu projektu Cacovického ostrova v Brně. Brno, ÚBO AV ČR 1998. - 5 s.

060511 - UBO-W 990008 RIV CZ cze J
Červený, J.
Bat communites of mountain peat bogs in the Šumava Mts. (southwestern Bohemia, Czech Republic).
Lynx, 29, 11-21 (1998).

047192 - UBO-W 980154 RIV CZ cze B
Červený, J. - Koubek, P. - Bufka, L.
Velké šelmy v naší přírodě. -, Koršach 1998. - 32 s.
Grant: GA MŽP(CZ) MR/610/2/96

060515 - UBO-W 990012 RIV CZ eng J
Červený, J. - Lecocq, Y.
The northern bat (Eptesicus nilssonii) - new species for the bat fauna of Belgium.
Lynx, 29, 97-98 (1998).

047231 - UBO-W 980038 CZ cze K
Divilek, T. - Dvořáková, P. - Jarkovský, J. - Víchová, J. - Gelnar, M. - Jurajda, P.
Posouzení vlivu povodní na společenstvo vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.).
In: Sborník referátů z 3. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 1998. - S. 61-68.
[Česká ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 98.05.06-98.05.07]
Grant: GA MŽP(CZ) MR/340/1/96; GA ČR(CZ) GA524/98/0940

047165 - UBO-W 980127 SK eng A
Divílek, T. - Víchová, J. - Jurajda, P. - Gelnar, M.
Diversity of metazoan parasites of chub (Leuciscus cephalus L.) under the condition of environmental stress.
Helminthologia, 35 [3] 164 (1998).
[Helminthological Days /7./. Dolní Věstonice (CZ), 98.05.18-98.05.21]
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

047220 - UBO-W 980024 RIV CZ eng J
Dulmaa, A. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Morphometry of the possible natural hybrids Coregonus peled x C. autumnalis migratorius (Coregonidae) in the Mongolian Lake Ulaagchnii Char.
Folia zoologica, 47 [1] 51-59 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

046542 - UBO-W 980084 RIV GB eng J
Gaisler, J. - Zukal, J. - Řehák, Z. - Homolka, M.
Habitat preference and flight activity of bats in a city.
Journal of Zoology, 244 [3] 439-445 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241
[Impact factor:0.831(91) 0.871(92) 0.806(93) 0.770(94) 0.646(95) 0.825(96) 0.852(97) 0.942(98) 0.958(99) 1.024(00) 1.093(01) 1,057(02) 1.175(03) ]

046538 - UBO-W 980080 RIV DE eng J
Gray, J. S. - Kahl, O. - Robertson, J. N. - Daniel, M. - Estrada-Pena, A. - Gettinby, G. - Jaenson, T. G. T. - Jensen, P. - Jongejan, F. - Korenberg, E. - Kurtenbach, K. - Zeman, P. - Cinco, M. - de Boer, R. - Fingerle, V. - Hubálek, Z. - Manelli, A. - Perez-Eid, C. - Radda, A. - Randolph, S. - Řeháček, J. - Stanczak, J. - Strle, F.
Lyme borreliosis habitat assessment.
Zentralblatt für Bakteriologie, 287 [3] 211-228 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087601; GA AV ČR(CZ) IA66901
[Impact factor: 0.721(96) 0.733(97) 0.679(99) 0.599(00) 0.538(01) 0,000(02) ]

047179 - UBO-W 980141 CZ cze A
Grim, T. - Honza, M.
Mládě kukačky obecné jako nadnormální podnět.
In: 25. etologická konference. - Dolní Brusnice, Česká a slovenská etologická společnost 1998. - S. 13.
[Etologická konference /25./. Dolní Brusnice (CZ), 98.05.21-98.05.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0168

046545 - UBO-W 980088 RIV US eng J
Gvoždík, L.
Lacerta agilis (Sand lizard). Dermatophagy.
Herpetological Review, 28 [4] 203-204 (1998).

047155 - UBO-W 980116 CZ cze N
Gvoždík, L.
Metodika chovu gekona Paroedura pictus.
Akvárium Terárium, [10/98] 57-60 (98.10.00).

047250 - UBO-W 980060 FR eng A
Gvoždík, L.
Colour polymorphism in populations of the Common Lizard, Zootoca vivipara (Squamata: Lacertidae).
In: SEH Societas Europaea Herpetologica Programme and Abstracts, 9th Ordinary General Meeting. - Chambéry, Université de Savoie 1998. - S. -.
[Societas Europaea Herpetologica Ordinary General Meeting /9./. Le Bourget du Lac (FR), 98.08.25-98.08.29]

046528 - UBO-W 980070 RIV CZ eng J
Gvoždík, L. - Boukal, M.
Sexual dimorphism and intersexual food niche overlap in the sand lizard, Lacerta agilis (Squamata: Lacertidae).
Folia zoologica, 47 [3] 189-195 (1998).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

047216 - UBO-W 980017 CZ eng J
Gvoždík, L. - Boukal, M.
Diet composition of the sand lizard, Lacerta agilis (Squamata: Lacertidae) in an anthropogenic habitat of the town Opava, Czech Republic.
Časopis Slezského zemského muzea. Série A Vědy přírodní, 47 [1] 59-63 (1998).

047154 - UBO-W 980115 US eng J
Gvoždík, L. - Veselý, M.
A contribution to the biology of Dravidogecko anamallensis (Günther, 1875) in captivity.
Dactylus, 3 [2] 63-68 (1998).

047221 - UBO-W 980027 RIV CZ eng J
Halačka, K. - Lusk, S. - Lusková, V.
Fish communities in artificial pools in the floodplain along the lower reaches of the River Dyje.
Folia zoologica, 47 [2] 125-134 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA514/95/0203
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

046537 - UBO-W 980079 RIV GB eng J
Halouzka, J. - Postic, D. - Hubálek, Z.
Isolation of the spirochaete Borrelia afzelii from the mosquito Aedes vexans in the Czech Republic.
Medical and veterinary entomology, 12, 103-105 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA313/93/0029; GA AV ČR(CZ) IAA6087601
[Impact factor:0.728(92) 0.832(93) 0.773(94) 1.231(95) 0.766(96) 0.764(97) 0.895(98) 1.268(99) 1.242(00) 0.909(01) 1,148(02) 1.040(03) ]

046558 - UBO-W 980102 RIV CZ cze C
Hanel, L. - Lusk, S.
Stav populace mihule ukrajinské v račím potoce po povodni v červenci 1997.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 1998. - S. 45-49.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704

046566 - UBO-W 980110 RIV CZ cze C
Hanel, L. - Lusk, S. - Lohniský, K. - Pivnička, K.
Základní identifikační parametry pro hodnocení biodiverzity a stavu populací ryb.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 1998. - S. 149-151.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]

046564 - UBO-W 980108 RIV CZ cze C
Hartvich, P. - Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V.
K výskytu sekavců rodu Cobitis v jižních Čechách.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 1998. - S. 131-135.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0684

046565 - UBO-W 980109 RIV CZ cze C
Hartvich, P. - Lusk, S. - Halačka, K. - Havlová, J. - Švarc, J.
Diverzita ichtyofauny a migrační průchodnost řeky Lužnice.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 1998. - S. 137-148.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704; GA ČR(CZ) GA206/97/0684

047158 - UBO-W 980119 CZ eng A
Heroldová, M. - Němec, M. - Hubálek, Z.
A contribution to study of physiological characteristics of Borrelia burgdorferi sensu lato.
In: 21. kongres Československé mikrobiologické společnosti s mezinárodní účastí. Abstrakta. - Hradec Králové, Československá společnost mikrobiologická 1998. - S. 226.
[Kongres Československé mikrobiologické společnosti /21./. Hradec Králové (CZ), 98.09.06-98.09.10]

047174 - UBO-W 980136 RIV DE eng J
Heroldová, M. - Němec, M. - Hubálek, Z.
Growth parameters of Borrelia burgdorferi sensu stricto at various temperatures.
Zentralblatt für Bakteriologie, 288, 451-455 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087601
[Impact factor: 0.721(96) 0.733(97) 0.679(99) 0.599(00) 0.538(01) 0,000(02) ]

060512 - UBO-W 990009 RIV CZ cze J
Heroldová, M.
Drobní zemní savci Velkomeziříčska.
Lynx, 29, 23-26 (1998).

047215 - UBO-W 980015 ES eng A
Heroldová, M. - Homolka, M.
Insufficient winter food, cause of low reproduction rate of white-tailed deer?
In: Abstracts Euro-American Mammal Congress. - (Ed. Reig, S.). - Santiago de Compostela, Universidade de Santiago di Compostela 1998. - S. 330.
[Euro-American Mammal Congress. Santiago de Compostela (ES), 98.07.19-98.07.24]

060524 - UBO-W 990021 CZ cze A
Heroldová, M. - Homolka, M.
Zimní potrava jelence viržinského (O. virginianus) jako jedna z možných příčin jeho nízké reprodukce.
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]

060525 - UBO-W 990022 CZ cze A
Heroldová, M. - Zejda, J. - Bryja, J. - Rychnovský, B. - Tkadlec, E. - Nesvadbová, J.
Kolísní potravní nabídky při změnách početnosti hraboše polního (Microtus arvalis).
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]

046552 - UBO-W 980096 RIV CZ cze J
Heroldová, M. - Zejda, J. - Homolka, M.
Struktura společenstev savců v okolí jaderné elektrárny Dukovany.
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, 36, 1-15 (1998).

060526 - UBO-W 990023 CZ cze I
Heroldová, M. - Zejda, J. - Zukal, J.
Drobní savci okolí Velké Losenice. Brno, ÚBO AV ČR 1998. - 3 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA313/95/0534

046534 - UBO-W 980076 RIV CZ eng B
Homolka, M.
Moose (Alces alces) in the Czech Republic: Chances for survival in the man-made landscape. Brno, ÚBO AV ČR 1998. - 46 s. - (Folia Zoologica Monographs. 1).
Grant: GA MŽP(CZ) MR/610/2/96; GA ČR(CZ) GA206/97/0172

046554 - UBO-W 980098 RIV CZ cze J
Homolka, M.
Struktura společenstva obojživelníků (Amphibia) a plazů (Reptilia) v širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice.
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, 36, 45-65 (1998).

047224 - UBO-W 980031 HU eng A
Homolka, M.
Moose (Alces alces) in the Czech Republic and its chance for survival in man-made landscape.
In: 4th international deer biology congress. - Kaposvár, Pannon Agricultural University 1998. - S. 44-45.
[International Deer Biology Congress /4./. Kaposvár (HU), 98.06.30-98.07.04]

066163 - UBO-W 990185 HU eng A
Homolka, M.
Moose (Alces alces) in the Czech Republic and its chance for survival in man-made landscape.
In: Advances in Deer Biology. - (Ed. Zomborszky, Z.). - Kaposvár, Pannon University of Agriculture 1998. - S. 71.
[International Deer Biology Congress /4./. Kaposvár (HU), 98.06.30-98.07.04]

047225 - UBO-W 980032 HU eng A
Homolka, M. - Heroldová, M.
Ungulate competition for food in mountain forest habitats.
In: 4th international deer biology congress. - Kaposvár, Pannon Agricultural University 1998. - S. 63.
[International Deer Biology Congress /4./. Kaposvár (HU), 98.06.30-98.07.04]

060528 - UBO-W 990025 CZ cze V
Homolka, M. - Heroldová, M.
Podíl velkých býložravců na ohryzu a okusu dřevin. Brno, ÚBO AV ČR 1998. - 3 s. - (Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích. Část 12).
Grant: GA MŽP(CZ) ZZ/620/2/97

066164 - UBO-W 990186 HU eng A
Homolka, M. - Heroldová, M.
Ungulate competition for food in mountain forest habitats.
In: Advances in Deer Biology. - (Ed. Zomborszky, Z.). - Kaposvár, Pannon University of Agriculture 1998. - S. 230.
[International Deer Biology Congress /4./. Kaposvár (HU), 98.06.30-98.07.04]

046555 - UBO-W 980099 RIV CZ cze D
Honza, M.
Některé aspekty bionomie ptáků rodu rákosník (Acrocephalus). Praha, Přírodovědecká fakulta UK 1998. - 95 s.

047187 - UBO-W 980149 RIV CZ cze J
Honza, M. - Čapek, M.
Avifauna v oblasti budované přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, Jeseníky.
Časopis Slezského zemského muzea. Série A vědy přírodní, 47 [3] 205-212 (1998).

047242 - UBO-W 980051 RIV GB eng J
Honza, M. - Oein, I. J. - Moksnes, A. - Roskaft, E.
Survival of reed warbler Acrocephalus scirpaceus clutches in relation to nest position.
Bird Study, 45, 104-108 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241
[Impact factor: 0.441(96) 0.534(97) 0.592(99) 0.821(00) 1.361(01) 0,639(02) 0.631(03) ]

047206 - UBO-W 980168 CZ cze A
Honza, M. - Picman, J.
Neobvykle pevná vejce kukačky obecné (Cuculus canorus) - adaptace k hnízdnímu parasitismu.
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087801

046560 - UBO-W 980104 RIV CZ cze C
Horák, V.
Druhová pestrost rybích společenstev v hydrologickém systému lužního lesa "Kančí obora".
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 1998. - S. 85-92.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]
Grant: GA MŽP(CZ) MR/610/2/96

047160 - UBO-W 980121 SK cze A
Horová, L. - Zemanová, K. - Bryja, J. - Šmardová, J. - Ševčíková, S. - Kohoutek, J. - Šmarda, J.
Receptor pro retinoid X suprimuje transformaci onkogenem v-myb.
In: Česko-slovenská genetická konferencia pri príležitosti 30. výročia založenia Katedry genetiky. - Bratislava, Univerzita Komenského 1998. - S. 59.
[Česko-slovenská genetická konferencia. Bratislava (SK), 98.09.17-98.09.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA312/98/0679; GA ČR(CZ) GV301/96/K047; USPHS(US) R03 TW00749

047157 - UBO-W 980118 CZ eng A
Hubálek, Z.
Cryopreservation of microorganisms.
In: 21. kongres Československé mikrobiologické společnosti s mezinárodní účastí. Abstrakta. - Hradec Králové, Československá společnost mikrobiologická 1998. - S. 57.
[Kongres Československé mikrobiologické společnosti /21./. Hradec Králové (CZ), 98.09.06-98.09.10]

047247 - UBO-W 980056 CZ cze N
Hubálek, Z.
Josef Dostál, Moravský učitel a významný ornitolog.
Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slováčka, 34 [ 3] 21 (1998).

046547 - UBO-W 980090 RIV CZ eng J
Hubálek, Z. - Gaisler, J. - Nesvadbová, J.
Emmonsiosis of small mammals (Rodentia, Insectivora) in the Pálava Biosphere Reserve of the UNESCO.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 62 [2] 101-104 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/96/1060

047241 - UBO-W 980050 RIV DE eng J
Hubálek, Z. - Halouzka, J.
Prevalence rates of Borrelia burgdorferi sensu lato in host-seeking Ixodes ricinus ticks in Europe.
Parasitology Research, 84 [3] 167-172 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087601
[Impact factor: 1.025(00) 1.025(01) 1,046(02) 1.000(03) ]

046526 - UBO-W 980068 RIV GB eng J
Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Heroldová, M.
Growth temperature ranges of Borrelia burgdorferi sensu lato strains.
Journal of medical microbiology, 47, 929-932 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087601
[Impact factor: 1.935(96) 1.525(97) 1.735(99) 1.625(00) 1.762(01) 1,779(02) 1.987(03) ]

046546 - UBO-W 980089 RIV US eng J
Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Juřicová, Z.
West Nile flavivirus activity in South Moravia, Czechland, 1997.
Arthropod-borne virus Information Exchange, - [December] 4-7 ( 1998).
Grant: GA MŽP(CZ) MR/610/2/96

047236 - UBO-W 980043 RIV CZ eng J
Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Juřicová, Z.
Investigation of haematophagous arthropods for borreliae - summarized data, 1988-1996.
Folia parasitologica, 45, 67-72 (1998).
[First Retreat on Lyme Borreliosis. České Budějovice (CZ), 96.11.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA313/93/0029; GA AV ČR(CZ) IAA6087601
[Impact factor:0.263(91) 0.118(92) 0.107(93) 0.447(94) 0.519(95) 0.977(96) 0.716(97) 0.706(98) 0.796(99) 0.844(00) 0.557(01) 0,515(02) 0.469(03) ]

047237 - UBO-W 980044 RIV SK eng J
Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Juřicová, Z. - Šebesta, O.
First isolation of mosquito-borne West Nile virus in the Czech Republic.
Acta virologica, 42 [2] 119-120 (1998).
Grant: GA MŽP(CZ) MR/610/2/96
[Impact factor:0.438(91) 0.275(92) 0.205(93) 0.347(94) 0.362(95) 0.481(96) 0.454(97) 0.500(98) 0.476(99) 0.558(00) 0.644(01) 0,660(02) 0.683(03) ]

046541 - UBO-W 980083 RIV GB eng J
Hubálek, Z. - Nesvadbová, J. - Halouzka, J.
Emmonsiosis of rodents in an agroecosystem.
Medical mycology, 36 [6] 387-390 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/96/1060
[Impact factor: 1.061(99) 1.494(00) 1.290(01) 2,067(02) 2.112(03) ]

046539 - UBO-W 980081 RIV DE eng J
Hubálek, Z. - Páčová, Z. - Halouzka, J. - Sedláček, I. - Dlouhý, M. - Honza, M.
Selective isolation of Pseudomonas stutzeri from vertebrate faeces on Rambach agar.
Zentralblatt für Bakteriologie, 288, 343-349 (1998).
[Impact factor: 0.721(96) 0.733(97) 0.679(99) 0.599(00) 0.538(01) 0,000(02) ]

046536 - UBO-W 980078 RIV AT eng J
Hubálek, Z. - Sixl, W. - Halouzka, J.
Francisella tularensis in Dermacentor reticulaus ticks from the Czech Republic and Austria.
Wiener klinische Wochenschrift, 110 [24] 909-910 (1998).
Grant: GA MŽP(CZ) MR/610/2/96
[Impact factor: 0.285(96) 0.411(97) 0.583(98) 0.588(99) 0.572(00) 0.646(01) 0,591(02) 0.774(03) ]

047162 - UBO-W 980124 AT eng A
Hubálek, Z. - Sixl, W. - Halouzka, J.
Francisella tularensis in Dermacentor reticulatus ticks from Czechland and Austria.
In: Symposium on the Pathogenesis and Management of Tick-Borne Diseases. - (Ed. Stanek, G.; Strle, F.). - Vienna, Austrian Society of Hygiene, Microbiology and Preventive Medicine 1998. - S. 39.
[Symposium on the Pathogenesis and Management of Tick-Borne Diseases. Vienna (AT), 98.09.28-98.09.30]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 229

047245 - UBO-W 980054 RIV DE eng J
Jurajda, P.
Drift of larval and juvenile fishes, especially Rhodeus sericeus and Rutilus rutilus, in the River Morava (Danube basin).
Archiv fur Hydrobiologie. Algological Studies, 141 [2] 231-241 ( 1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66902
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) 1.072(00) 1.186(01) 1,195(02) 1.261(03) ]

047175 - UBO-W 980137 AT eng A
Jurajda, P. - Černý, J. - Hohausová, E. - Reichard, M.
Comparison of 0+ fish communities between two differently modified stretches of the River Morava.
In: International workshop 0+ fish as indicators of the ecological status of rivers. - Vienna, University of Vienna 1998. - S. -.
[Riverine 0+ fish. Vienna (AT), 98.02.16-98.02.20]

047230 - UBO-W 980037 CZ cze K
Jurajda, P. - Gelnar, M.
Jelec tloušť - modelový druh tekoucích vod.
In: Sborník referátů z 3. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 1998. - S. 34-39.
[Česká ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 98.05.06-98.05.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/98/0940; GA MŽP(CZ) MR/340/1/96

046529 - UBO-W 980071 RIV CZ eng J
Jurajda, P. - Hohausová, E. - Gelnar, M.
Seasonal dynamics of fish abundance below a migration barrier in the lower regulated River Morava.
Folia zoologica, 47 [3] 215-223 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66902; GA ČR(CZ) GA508/93/2049; GA ČR(CZ) GA206/97/0162
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

047253 - UBO-W 980063 RIV AT eng J
Jurajda, P. - Roche, K.
Effects of pond management on otter food sources in waters adjacent to ponds.
BOKU-Reports of Wildlife Research & Game Management, 14, 89-94 ( 1998).
[Otters and Fish Farms. Litschau (AT), 96.02.08-96.02.09]

046525 - UBO-W 980067 RIV US eng J
Juřicová, Z. - Pinowski, J. - Literák, I. - Hahm, K. H. - Romanowski, J.
Antibodies to alphavirus, flavivirus, and bunyavirus arboviruses in house sparrows (Passer domesticus) and tree sparrows (P. montanus) in Poland.
Avian Diseases, 42, 182-185 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/96/1059; PSRC(PL) 6P20518303
[Impact factor: 0.610(96) 0.848(97) 0.984(99) 1.306(00) 1.167(01) 1,151(02) 0.975(03) ]

047163 - UBO-W 980125 SK eng A
Kadlec, D. - Matějusová, I. - Šimková, A. - Blažek, R. - Ondračková, M. - Jurajda, P.
The community of metazoan parasites of roach (Rutilus rutilus L.) in different biotopes of the lower stretch of the River Morava, Czech Republic.
Helminthologia, 35 [3] 163 (1998).
[Helminthological Days /7./. Dolní Věstonice (CZ), 98.05.18-98.05.21]
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

047166 - UBO-W 980128 SK eng A
Kolářová, L. - Červený, J. - Martínek, K.
The occurence of Echinococcus multilocularis in Central and Eastern Europe.
Helminthologia, 35 [3] 165 (1998).
[Helminthological Days /7./. Dolní Věstonice (CZ), 98.05.18-98.05.21]
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

047178 - UBO-W 980140 RIV FR eng A
Koubek, P.
Czech Republic CZ.
In: The Action Plan for the Conservation of the Eurasian Lynx (Lynx lynx) in Europe. - Strasbourg, Council of Europe 1998. - S. 29-30.
[Seminar of Action Plans for Large Carnivores. Nizke Tatry National Park (SK), 98.10.05-98.10.07]

047191 - UBO-W 980153 CZ cze N
Koubek, P.
Velké šelmy - kam s nimi?
Veronica, 12 [3] 14-15 (98.00.00).

047226 - UBO-W 980033 RIV SK cze C
Koubek, P.
Vliv časové a prostorové aktivity na hospodaření se srnčí zvěří.
In: Chov srnčej zveri na Slovensku. - (Ed. Hell, P.). - Nitra, Krajský úrad 1998. - S. 048-052.
[Chov srnčej zveri na Slovensku. Levice (SK), 98.03.14]

066162 - UBO-W 990184 HU eng A
Koubek, P.
The influence of intensive hunting on population structure of red deer.
In: Advances in Deer Biology. - (Ed. Zomborszky, Z.). - Kaposvár, Pannon University of Agriculture 1998. - S. 38.
[International Deer Biology Congress /4./. Kaposvár (HU), 98.06.30-98.07.04]

061174 - UBO-W 990046 CZ cze V
Koubek, P. - Červený, J.
Záchranný program kriticky ohroženého druhu živočicha tetřeva hlušce v ČR - oblast II.3 - Jeseníky (odborná studie MŽP ČR). Brno, ÚBO AV ČR 1998. - 15 s.

046543 - UBO-W 980086 RIV CZ eng J
Kráčmar, S. - Baruš, V. - Tenora, F. - Prokeš, M.
Content of amino acids in plerocercoids of Ligula intestinalis (Cestoda: Pseudophyllidea) in the facultative host.
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 46 [4] 41-46 (1998).

047244 - UBO-W 980053 RIV CZ eng J
Kráčmar, S. - Kučera, J. - Tenora, F. - Baruš, V. - Minařík, B.
Statistical evaluation of relations between amino acids values in three nematode species.
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 46 [3] 55-62 (1998).

047152 - UBO-W 980113 CZ cze N
Literák, I. - Honza, M.
Zimování strnada rákosního (Emberiza schoeniclus) u Vlasatic (okres Břeclav).
Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické, 11, 19-21 (98.03.00).

046563 - UBO-W 980107 RIV CZ cze C
Lohniský, K. - Lusk, S.
Historický vývoj a současný stav ichtyofauny hydrologického systému řeky Orlice (povodí Labe).
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 1998. - S. 117-129.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704

046556 - UBO-W 980100 CZ cze G
Lusk, S. - Halačka, K.
Biodiverzita ichtyofauny České republiky 2. 1. vyd. Brno, ÚBO AV ČR 1998. - 162 s.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]

046557 - UBO-W 980101 RIV CZ cze C
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V. - Lojkásek, B. - Šlechta, V. - Pražák, O.
Vliv katastrofálních povodní v červenci 1997 na biodiverzitu ryb ve vodních tocích.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 1998. - S. 34-43.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA514/95/0203; GA ČR(CZ) GA523/97/S056; GA AV ČR (CZ) IAA6087704

061827 - UBO-W 990072 CZ cze K
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V.
Údolní nádrž Pastviny - ryby a rybářství.
In: Konference Orlice '98: Sborník. - Žamberk, Sdružení obcí a měst Orlice 1998. - S. 101-108.
[Orlice '98. Králíky (CZ), 98.11.26]

061848 - UBO-W 990093 RIV CZ eng J
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V.
The effect of an extreme flood on the fish communities in the upper reaches of the Tichá Orlice River (The Labe drainage area).
Czech Journal of Animal Science, 43 [11] 531-536 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704
[Impact factor: 0.195(99) 0.172(00) 0.147(01) 0,187(02) 0.217(03) ]

046562 - UBO-W 980106 RIV CZ cze C
Lusk, S. - Hanel, L.
Aktualizace seznamu chráněných druhů mihulí a ryb pro potřeby novelizace vyhlášky č. 395/1992 Sb.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 1998. - S. 105-108.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA514/95/0203; GA AV ČR(CZ) IAA6087704

046559 - UBO-W 980103 RIV CZ cze C
Lusk, S. - Holčík, J.
Význam bezbariérového spojení říčního systému Moravy a Dyje na území České republiky s Dunajem.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 1998. - S. 69-83.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704; GA ČR(CZ) GA523/97/S056; VEGA(SK) 2/1079/96; VEGA(SK) 2/4040/97

047150 - UBO-W 980111 CZ cze K
Lusk, S. - Horák, V. - Halačka, K. - Pražák, O.
Rybí společenstva hydrologického systému území Kančí obory.
In: Repatriace ohrožených rostlin a živočichů do mokřadů Dolní Dyje v České republice. - (Ed. Obrdlík, P.; Pražák, O.). - Břeclav, ČSOP ZO 56/02 1998. - S. 55-60.
[Repatriace ohrožených rostlin a živočichů do mokřadů Dolní Dyje v České republice. Břeclav (CZ), 98.09.18]
Grant: MŽP(CZ) MR/610/2/96

047212 - UBO-W 980174 RIV SK cze C
Lusk, S. - Lojkásek, B. - Halačka, K. - Lusková, V. - Pražák, O.
Vliv povodní v červenci 1997 na ryby ve vodních tocích.
In: Povodne a protipovodňová ochrana. - Banská Bystrica, Dom techniky ZSVTS 1998. - S. 307-310.
[Povodne a protipovodňová ochrana. Banská Štiavnica (SK), 98.02.12-98.02.13]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704; GA ČR(CZ) GA514/95/0203; GA MŽP(CZ) MR/610/2/96

046533 - UBO-W 980075 RIV CZ eng J
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K. - Šlechta, V. - Šlechtová, V.
Trends and production of a fish communities of the barbel zone in a stream of the Czech Republic.
Folia zoologica, 47 [Suppl. 1] 67-72 (1998).
[International Round Table Barbus 4. Thessaloniki (GR), 97.06.24-97.06.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA514/95/0203; GA AV ČR(CZ) IAA6087704
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

046551 - UBO-W 980094 RIV PL eng J
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K.
The status of tench (Tinca tinca (L.)) in aquatic habitats of the floodplain along the lower reaches of the River Dyje (Czech Republic).
Polskie Archiwum Hydrobiologii, 45 [3] 407-414 (1998).
[International Workshop on Biology and Culture of the Tench (Tinca tinca (L. 1758)) /2./. Badajoz (ES), 97.09.02-97.09.06]
Grant: GA MŽP(CZ) MR/610/2/96

047232 - UBO-W 980039 CZ cze K
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K.
Problémy přirozené obnovy rybího osídlení vodních toků.
In: Sborník referátů z 3. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 1998. - S. 81-84.
[Česká ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 98.05.06-98.05.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704

047235 - UBO-W 980042 CZ cze K
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K.
Karas stříbřitý - 25 let od jeho přirozené introdukce.
In: Sborník referátů z 3. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 1998. - S. 135-140.
[Česká ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 98.05.06-98.05.07]
Grant: GA MŽP(CZ) MR/610/2/96; GA AV ČR(CZ) IAA6087704

047200 - UBO-W 980162 RIV CZ eng J
Lusková, V.
Factor affecting haematological indices in free-living fish populations.
Acta Veterinaria Brno, 67 [4] 249-255 (1998).
[International ichthyohaematology conference /5./. Protivín (CZ), 98.11.30-98.12.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA514/95/0203; GA AV ČR(CZ) IAA6087704
[Impact factor:0.075(91) 0.052(92) 0.075(93) 0.076(94) 0.079(95) 0.120(96) 0.132(97) 0.288(98) 0.227(99) 0.240(00) 0.274(01) 0,370(02) 0.336(03) ]

047167 - UBO-W 980129 SK eng A
Martínek, K. - Červený, J. - Kolářová, L. - Andreas, M.
Echinococcus multilocularis and other larval cestodes of small mammals in Šumava region.
Helminthologia, 35 [3] 165-166 (1998).
[Helminthological Days /7./. Dolní Věstonice (CZ), 98.05.18-98.05.21]
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

061852 - UBO-W 990099 RIV CZ eng J
Martínek, K. - Kolářová, L. - Červený, J. - Andreas, M.
Echinococcus multilocularis (Cestoda: Taenidae) in the Czech Republic: the first detection of metacestodes in a naturally infected rodent.
Folia parasitologica, 45 [4] 332-333 (1998).
[Impact factor:0.263(91) 0.118(92) 0.107(93) 0.447(94) 0.519(95) 0.977(96) 0.716(97) 0.706(98) 0.796(99) 0.844(00) 0.557(01) 0,515(02) 0.469(03) ]

047180 - UBO-W 980142 CZ cze A
Mrlík, V.
Značkovací chování vyder v rybničnaté oblasti.
In: 25. etologická konference. - Dolní Brusnice, Česká a slovenská etologická společnost 1998. - S. 10.
[Etologická konference /25./. Dolní Brusnice (CZ), 98.05.21-98.05.23]

047182 - UBO-W 980144 CZ cze A
Mrlík, V.
Zimování orlů mořských na jižní Moravě v období zimy 1997/98.
In: Ornitologická konference Dravci a sovy 1998. - Mikulov, Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České ornitologické společnosti 1998. - S. 21.
[Dravci a sovy 1998. Mikulov (CZ), 98.09.18-98.09.20]

047183 - UBO-W 980145 CZ cze N
Mrlík, V.
Zpravodaj SOVDS - slovo úvodem.
Zpravodaj SOVDS, 1, 2 (98.03.00).

047185 - UBO-W 980147 CZ cze N
Mrlík, V.
Los - Alces alces v hraniční oblasti jihovýchodních Čech a přilehlé části Rakouska.
Myslivost, 46 [3] 14-15 (98.03.00).

047186 - UBO-W 980148 CZ cze V
Mrlík, V.
Ptáci a savci vymezeného území elektrárny Mělník. Brno, ÚBO AV ČR 1998. - 10 s.

047196 - UBO-W 980158 DE eng A
Mrlík, V.
The hunting strategy of wolves in relation to human settlement in the East Carpathians.
Zeitschrift für Säugetierkunde, 63 [Sonderheft] 41 (1998).
[Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde Jahrestagung /72./. Prag ( CZ), 98.09.20-98.09.24]
[Impact factor:0.433(92) 0.305(93) 0.320(94) 0.351(95) 0.441(96) 0.274(97) 0.189(98) 0.302(99) 0.467(00) 0.367(01) 0,370(02) ]

047217 - UBO-W 980018 RIV CZ eng J
Mrlík, V.
Analysis of factors affecting the number of vigilant individuals in seasonal groups of roe deer.
Folia zoologica, 47 [1] 13-19 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

047254 - UBO-W 980064 CZ cze I
Mrlík, V.
Studie migračních cest ptáků (literární rešerše). Brno, ÚEK AV ČR 1998. - 28 s.

047190 - UBO-W 980152 CZ cze R
Mrlík, V. - Čapek, M.
Z literatury.
Rec.: Forsman, D.: The raptors of Europe and the Middle East: a handbook of field identification.
Buteo, 10, 149-153 (1998).

047184 - UBO-W 980146 CZ cze N
Mrlík, V. - Klimeš, J. - Kokeš, J.
Ze života harpyje pralesní - obra mezi dravci.
Živa, 46 [5] 228-229 (98.00.00).

047207 - UBO-W 980169 CZ cze A
Mrlík, V. - Klimeš, J. - Literák, I.
Lovecká strategie vlků ve vztahu k lidskému osídlení ve východních Karpatech.
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]

047181 - UBO-W 980143 CZ cze A
Mrlík, V. - Landsfeld, B.
Několik poznámek k rozšiřování areálu káně bělochvosté.
In: Ornitologická konference Dravci a sovy 1998. - Mikulov, Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České ornitologické společnosti 1998. - S. 13.
[Dravci a sovy 1998. Mikulov (CZ), 98.09.18-98.09.20]

047251 - UBO-W 980061 RIV JP eng J
Nagasawa, K. - Baruš, V. - Ogi, H.
Descriptions of larval Contracaceum variegatum (Rudolphi, 1809) and adult Contracaceum sp. (Nematoda: Anisakidae) collected from seabirds of the Bering Sea.
Journal of Yamashina Institute of Ornithology, 30, 22-30 (1998).

047252 - UBO-W 980062 RIV JP eng J
Nagasawa, K. - Baruš, V. - Ogi, H.
Stegophorus stellaepolaris (Parona, 1901) (Nematoda: Acuariidae) collected from Thick-billed Murres (Uria lomvia) of the Bearing Sea.
Journal of Yamashina Institute of Ornithology, 30, 31-35 (1998).

047171 - UBO-W 980133 CZ cze I
Nesvadbová, J.
Drobní zemní savci v oblasti střední nádrže VD Nové Mlýny, rok 1998. Brno, ÚBO AV ČR 1998. - 6 s.

061857 - UBO-W 990104 RIV LV eng J
Niewiadowska, A. - Barkowska, M. - Juřicová, Z. - Literák, I. - Pinowski, J. - Pinowska, B. - Romanowski, J.
Chlorinated aromatic hydrocarbons in the brains of sparrows (Passer domesticus, P. montanus) from suburban areas of Warsaw.
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 52 [ Supplement] 48-52 (1998).

046527 - UBO-W 980069 RIV DK eng J
Oien, I. J. - Moksnes, A. - Roskaft, E. - Honza, M.
Costs of Cuckoo Cuculus canorus parasitism to reed warblers Acrocephalus scirpaceus.
Journal of avian biology, 29 [3] 209-215 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0168
[Impact factor: 1.299(96) 1.590(97) 1.532(99) 1.511(00) 1.353(01) 1,453(02) 1.472(03) ]

047173 - UBO-W 980135 CZ cze M
Peňáz, M.
Společenstva obratlovců a povodně.
In: Krajina a povodeň. - Brno, Veronica 1998. - S. 42-44. - ( Veronica. 12. zvláštní číslo).

047176 - UBO-W 980138 AT eng A
Peňáz, M.
Approaches in identification of larval and juvenile fishes.
In: International workshop 0+ fish as indicators of the ecological status of rivers. - Vienna, University of Vienna 1998. - S. -.
[Riverine 0+ fish. Vienna (AT), 98.02.16-98.02.20]

046544 - UBO-W 980087 RIV SK eng J
Petro, R. - Literák, I. - Honza, M.
Breeding biology and migration of the great reed warbler Acrocephalus arundinaceus in the Czech Silesia.
Biologia, 53 [5] 685-694 (1998).
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01) 0,169(02) 0.183(03) ]

047197 - UBO-W 980159 DE eng A
Piálek, J. - Hauffe, H. C.
Zonal raciation: models and observations.
Zeitschrift für Säugetierkunde, 63 [Sonderheft] 46 (1998).
[Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde Jahrestagung /72./. Prag ( CZ), 98.09.20-98.09.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6045703
[Impact factor:0.433(92) 0.305(93) 0.320(94) 0.351(95) 0.441(96) 0.274(97) 0.189(98) 0.302(99) 0.467(00) 0.367(01) 0,370(02) ]

047249 - UBO-W 980059 FR eng A
Piálek, J. - Zavadil, V. - Reiter, A.
Presence of the Italian crested newt, Triturus carnifex in the Czech Republic. 1. Morphological evidence.
In: SEH Societas Europaea Herpetologica Programme and Abstracts, 9th Ordinary General Meeting. - Chambéry, Université de Savoie 1998. - S. -.
[Societas Europaea Herpetologica Ordinary General Meeting /9./. Le Bourget du Lac (FR), 98.08.25-98.08.29]

047198 - UBO-W 980160 DE eng A
Piálek, J. - Zima, J.
Phylogeny of Sorex araneus: old data in a new coat.
Zeitschrift für Säugetierkunde, 63 [Sonderheft] 47 (1998).
[Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde Jahrestagung /72./. Prag ( CZ), 98.09.20-98.09.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6045703
[Impact factor:0.433(92) 0.305(93) 0.320(94) 0.351(95) 0.441(96) 0.274(97) 0.189(98) 0.302(99) 0.467(00) 0.367(01) 0,370(02) ]

047202 - UBO-W 980164 CZ cze A
Pokorný, M. - Zukal, J. - Gaisler, J.
Prostorová a časová aktivita netopýra večerního (Eptesicus serotinus) v zemědělské krajině.
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]

046550 - UBO-W 980093 RIV CZ eng J
Prokeš, M. - Baruš, V.
Structure of the fish assemblage in a stream section of the Morava River (locality Vitošov) after the flood in 1997.
Časopis Slezského zemského muzea. Série A: Vědy přírodní, 47 [2] 151-171 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0162; GA AV ČR(CZ) IAA6087503

047204 - UBO-W 980166 CZ cze A
Prokeš, M. - Baruš, V.
Introdukované druhy ryb produkčně chované v ČR.
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]

047227 - UBO-W 980034 CZ cze K
Prokeš, M. - Baruš, V.
Morfometrická charakteristika okounovce nilského (Oreochromis niloticus) akvakulturně chovaného v České republice.
In: Sborník referátů z 3. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 1998. - S. 9-14.
[Česká ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 98.05.06-98.05.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804

047255 - UBO-W 980065 CZ cze I
Prokeš, M. - Baruš, V.
Kvalitativně kvantitativní charakteristika společenstva ryb řeky Březné po otravě zjištěná dne 5.6.1998. Brno, ÚEK AV ČR 1998. - 20 s.

047256 - UBO-W 980066 CZ cze I
Prokeš, M. - Baruš, V.
Vliv dvojchromanu draselného (K2Cr2O7) na růst a vývoj larev kapra obecného, Cyprinus carpio (toxikologický test). Brno, ÚBO AV ČR 1998. - 28 s.

046561 - UBO-W 980105 RIV CZ cze C
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Charakteristika společenstev ryb ve vybraných nádržích v povodí řeky Moravy.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 1998. - S. 93-98.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503; GA AV ČR(CZ) IAA6087804

047172 - UBO-W 980134 CZ cze V
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Společenstvo ryb Čepova ramene (řeka Morava). Brno, ÚBO AV ČR 1998. - 70 s.

047223 - UBO-W 980029 RIV CZ eng J
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M. - Hamáčková, J. - Kouřil, J.
The effects of pH on the development of tench, Tinca tinca larvae.
Folia zoologica, 47 [2] 145-154 (1998).
Grant: GA MZe(CZ) IE0940964011; GA AV ČR(CZ) IAA6087804
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

047228 - UBO-W 980035 CZ cze K
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Srovnání morfometrických parametrů jesetera malého (Acipenser ruthenus) a jesetera sibiřského (A. baerii).
In: Sborník referátů z 3. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 1998. - S. 15-20.
[Česká ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 98.05.06-98.05.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804

047229 - UBO-W 980036 CZ cze K
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M. - Hamáčková, J. - Kouřil, J.
Morfometrie, ontogeneze a růst larev sumce velkého (Silurus glanis) chovaného v experimentálních podmínkách a krmeného přirozenou a granulovanou potravou.
In: Sborník referátů z 3. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 1998. - S. 21-26.
[Česká ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 98.05.06-98.05.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804; GA MZe(CZ) IE0950975139

047243 - UBO-W 980052 RIV CZ cze J
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Společenstva ryb ve vodách oblasti energetické soustavy Dukovany - Dalešice.
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, 33, 1-48 (1998).

047177 - UBO-W 980139 AT eng A
Reichard, M. - Václavík, R. - Jurajda, P.
Drift of larvae and juvenile fish: a comparison between adjacent lowland rivers.
In: International workshop 0+ fish as indicators of the ecological status of rivers. - Vienna, University of Vienna 1998. - S. -.
[Riverine 0+ fish. Vienna (AT), 98.02.16-98.02.20]

046549 - UBO-W 980092 RIV CZ cze J
Řehák, Z. - Bryja, J.
Drobní savci CHKO Poodří a blízkého okolí: 2. Chiroptera.
Časopis Slezského zemského muzea. Série A: Vědy přírodní, 47 [2] 133-142 (1998).

047213 - UBO-W 980013 ES eng A
Řehák, Z. - Zukal, J. - Gaisler, J. - Bryja, J.
Comparison of some modifications of a Y sampling of small mammal communities in the Czech Republic.
In: Abstracts Euro-American Mammal Congress. - (Ed. Reig, S.). - Santiago de Compostela, Universidade de Santiago di Compostela 1998. - S. 237-238.
[Euro-American Mammal Congress. Santiago de Compostela (ES), 98.07.19-98.07.24]

047208 - UBO-W 980170 CZ cze A
Sedlák, K. - Literák, I. - Juřicová, Z.
Experimentální toxoplazmóza u vrabce domácího (Passer domesticus).
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]

046540 - UBO-W 980082 RIV DE eng J
Stünzner, D. - Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Postic, D. - Pierer, K. - Marth, E.
Prevalence of Borrelia burgdorferi s.l. in Ixodes ricinus ticks from Styria (Austria) and species identification by PCR-RFLP Analysis.
Zentralblatt für Bakteriologie, 288, 471-478 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087601; GA MŠk(CZ) ME 229
[Impact factor: 0.721(96) 0.733(97) 0.679(99) 0.599(00) 0.538(01) 0,000(02) ]

047161 - UBO-W 980123 AT eng A
Stünzner, D. - Pierer, K. - Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Aberer, E. - Millner, M. M. - Marth, E.
Species identification of Borrelia burgdorferi sensu lato from tick and human isolates in Styria (Austria) by PCR-RFLP analysis.
In: Symposium on the Pathogenesis and Management of Tick-Borne Diseases. - (Ed. Stanek, G.; Strle, F.). - Vienna, Austrian Society of Hygiene, Microbiology and Preventive Medicine 1998. - S. 38.
[Symposium on the Pathogenesis and Management of Tick-Borne Diseases. Vienna (AT), 98.09.28-98.09.30]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 229

047248 - UBO-W 980058 GB eng A
Šebelová, Š. - Dušek, L. - Gelnar, M. - Machala, M. - Jurajda, P.
Structure of metazoan parasites of chub (Leuciscus cephalus, L.) and the level of bioaccumulation of pollutants by fish.
In: Spring meeting 1998, 5th - 8th April, Abstracts. - Exeter, University of Exeter 1998. - S. 34-35.
[British Society for Parasitology Spring Meeting. Exeter (GB), 98.04.05-98.04.08]

047156 - UBO-W 980117 PL eng A
Šebelová, Š. - Dušek, L. - Machala, M. - Gelnar, M. - Jurajda, P.
The relationship between parasite community structure and level of bioaccumulation of pollutants within parasite environment.
Wiadomosci parazytologiczne, 44 [3] 357 (1998).
[Congress of the Polish Parasitological Society /18./. Olsztyn (PL), 98.09.09-98.09.11]

047164 - UBO-W 980126 SK eng A
Šebelová, Š. - Dušek, L. - Machala, M. - Gelnar, M. - Jurajda, P.
Is there relationship between parasite community structure and level of bioaccumulation of pollutants within parasite environment?
Helminthologia, 35 [3] 163 (1998).
[Helminthological Days /7./. Dolní Věstonice (CZ), 98.05.18-98.05.21]
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

047169 - UBO-W 980131 AT eng A
Šebelová, Š. - Gelnar, M. - Dušek, L. - Machala, M. - Jurajda, P.
Why are parasites of fish perspective indicators of environmental stress of fresh water ecosystems?
In: Assessing the ecological integrity of running waters: Book of abstracts. - Vienna, University of Agricultural Sciences 1998. - S. 75.
[Assessing the ecological integrity of running waters. Vienna (AT), 98.11.09-98.11.11]

073854 - UBO-W 20000174 RIV CZ cze C
Šlechta, V. - Šlechtová, V. - Lusková, V.
Současný stav znalostí vnitrodruhové diverzity ichtyofauny České republiky.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (2). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 1998. - S. 5-17.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /2./. Brno (CZ), 97.11.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA514/95/0203; GA ČR(CZ) GA523/97/S056; GA AV ČR (CZ) KSK2005601

108166 - UBO-W 20030151 RIV CZ eng J
Šlechtová, V. - Šlechta, V. - Lusková, V. - Lusk, S. - Berrebi, P.
Genetic variability of common barbel, Barbus barbus populations in the Czech Republic.
Folia Zoologica, 47 [Suppl. 1] 21-33 (1998).
[International Round Table Barbus /4./. Thessaloniki (SE), 97.06.24-97.06.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA514/95/0203; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5045916; CEZ:AV0Z6093917
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

047194 - UBO-W 980156 RU eng A
Tenora, F. - Kráčmar, S. - Baruš, V. - Prokeš, M.
Some anorganic substances in plerocercoids of Ligula intestinalis (Cestoda) from Stizostedion lucioperca.
In: Vserossijskaja naučnaja konferencija "Vzaimootnošenija parazita i chozjajina": Tezisy dokladov. - Moskva, Rossijskaja Akademija nauk 1998. - S. 65.
[Vzaimootnošenija parazita i chozjajina. Moskva (RU), 98.12.08-98.12.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804

047210 - UBO-W 980172 CZ cze A
Tkadlec, E. - Macholán, M.
Genetická proměnlivost ve věku při první reprodukci hraboše polního.
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]

047199 - UBO-W 980161 DE eng A
Tkadlec, E. - Nesvadbová, J. - Zejda, J. - Heroldová, M.
Extremly high population density in the common vole.
Zeitschrift für Säugetierkunde, 63 [Sonderheft] 61-62 (1998).
[Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde Jahrestagung /72./. Prag ( CZ), 98.09.20-98.09.24]
[Impact factor:0.433(92) 0.305(93) 0.320(94) 0.351(95) 0.441(96) 0.274(97) 0.189(98) 0.302(99) 0.467(00) 0.367(01) 0,370(02) ]

047195 - UBO-W 980157 CZ cze N
Tkadlec, E. - Zejda, J.
Populační cykly drobných hlodavců.
Vesmír, 77 [3] 143-144 (98.03.00).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/96/1095

046535 - UBO-W 980077 RIV GB eng J
Tkadlec, E. - Zejda, J.
Density-dependent life histories in female bank voles from fluctuating populations.
Journal of animal ecology, 67 [6] 863-873 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/96/1095; GA AV ČR(CZ) IAA6087603
[Impact factor:2.028(92) 2.135(93) 2.517(94) 2.485(95) 3.253(96) 2.801(97) 3.192(98) 2.994(99) 2.862(00) 3.312(01) 2,905(02) 2.843(03) ]

047211 - UBO-W 980173 CZ cze A
Tkadlec, E. - Zejda, J.
Může sezónnost prostředí ovlivnit populační dynamiku drobných hlodavců?
In: Zoologické dny Brno 1998. - Brno, Česká zoologická společnost 1998. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 98.11.05-98.11.06]

047240 - UBO-W 980048 RIV US eng J
Tkadlec, E. - Zejda, J.
Small rodent population fluctuations: The effects of age structure and seasonality.
Evolutionary Ecology, 12, 191-210 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087603; GA ČR(CZ) GA524/96/1095
[Impact factor: 1.688(95) 1.850(96) 1.830(97) 1.916(98) 2.087(99) 1.762(00) 0.733(01) 1,520(02) 2.043(03) ]

047214 - UBO-W 980014 ES eng A
Tkadlec, E. - Zejda, J. - Nesvadbová, J. - Heroldová, M. - Bryja, J. - Rychnovský, B.
Does litter size in common voles increase with age?
In: Abstracts Euro-American Mammal Congress. - (Ed. Reig, S.). - Santiago de Compostela, Universidade de Santiago di Compostela 1998. - S. 317.
[Euro-American Mammal Congress. Santiago de Compostela (ES), 98.07.19-98.07.24]

047233 - UBO-W 980040 CZ cze K
Václavík, R. - Reichard, M. - Jurajda, P.
Drift larev a juvenilních ryb: srovnání malé a velké nížinné řeky.
In: Sborník referátů z 3. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 1998. - S. 93-98.
[Česká ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 98.05.06-98.05.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0162

060527 - UBO-W 990024 CZ cze V
Zejda, J. - Heroldová, M. - Bryja, J.
Impact drobných zemních savců na diaspory, semenáčky a nálet dřevin. Brno, ÚBO AV ČR 1998. - 2 s. - (Obnova a rekonstrukce lesních ekosystémů ve velkoplošných chráněných územích. Část 11).
Grant: GA MŽP(CZ) ZZ/620/2/97

047159 - UBO-W 980120 DE eng A
Zemanová, K. - Bryja, J. - Šmarda, J.
Retinoid receptor .alpha. suppresses v-Myb transformation.
In: Oncogenes and Growth Control. - Heidelberg, European Molecular Biology Laboratory 1998. - S. 179.
[EMBL-Salk Conference. Heidelberg (DE), 98.04.18-98.04.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA312/98/0679; GA ČR(CZ) GV301/96/K047; USPHS(US) R03 TW00749

060516 - UBO-W 990013 CZ cze N
Zima, J.
Jaroslav Pelikán a jeho přínos k poznání biologie savců.
Lynx, 29, 107-113 (98.00.00).

060513 - UBO-W 990010 RIV CZ cze J
Zima, J. - Benda, P.
Savci okolí České Kamenice v severních Čechách.
Lynx, 29, 69-75 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA645402; GA ČR(CZ) GA206/95/1596; GA ČR(CZ) GA206/97/0850

060514 - UBO-W 990011 RIV CZ cze J
Zima, J. - Obuch, J. - Kopcová-Klodová, G. - Kovařík, M. - Gaisler, J.
Hmyzožravci a hlodavci Moravského krasu a přilehlých oblastí Drahanské vrchoviny.
Lynx, 29, 77-94 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/95/1596

069059 - UBO-W 20000009 RIV CZ cze J
Zukal, J. - Pokorný, M. - Řehák, Z.
Netopýři v oblasti vlivu Jaderné elektrárny Dukovany.
Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči, 36, 23-31 (1998).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11