ASEP

ÚSMH - Ústav struktury a mechaniky hornin

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

030525 - USMH-B 960135 NL eng J
Balek, V. - Matuschek, G. - Kettrup, A. - Sýkorová, I.
Chemical, petrographic and thermoanalytical characterization of two Northbohemian low rank coals.
Thermochimica Acta, 263, 141-157 (1995).
[Impact factor:0.555(91) 0.623(92) 0.542(93) 0.612(94) 0.549(95) 0.622(96) 0.717(97) 0.769(98) 0.887(99) 0.807(00) 1.010(01) 0,974(02) 0.956(03) ]

030518 - USMH-B 960090 DE eng C
Balík, K. - Tomanová, A. - Glogar, P.
Mechanical Properties of C/C Composites Modified by Needle Coke.
In: Festigkeitsseminar über keramische (Verbund-) Werkstoffe. - Köln, Deutsche keramische Gesellschaft 1995. - S. 173-177.
[Festigkeitsseminar über keramische (Verbund-) Werkstoffe. Wien (AT) , 94.09.29-94.09.30]
Grant: GA104/94/1789

037459 - USMH-B 970010 CZ cze V
Bouška, V. - Pešek, J. - Sýkorová, I. - Pešková, J.
Mineralizace uhelných slojí SHP. Praha, Přírodovědecká fakulta Karlovy university 1995. - 95 s.

024937 - USMH-B 950115 US eng C
Brož, L. - Sýkorová, I.
Determination of Statistical Sizes of Anisotropic Optical Textures in Pitch Cokes.
In: Carbon and Carbonaceous Composite Materials: Structure - Property Relationships. - Carbondale, Southern Illinois University at Carbondale 1995. - S. 28-29.
[Carbon and Carbonaceous Composite Materials: Structure - Property Relationships. Malenovice (CZ), 95.10.10-95.10.13]

053809 - USMH-B 980045 CZ eng J
Brož, R. - Buben, J.
Interpretation of Rockbursts Recorded by the Local Seismic Station Kladno-Vinařice during the Year 1993.
Acta Montana. A - Geodynamics, - [7/96/] 21-51 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1065

053823 - USMH-B 980088 PL eng J
Buben, J. - Málek, J.
Experimental Methods of Seismic Microzoning Using Seismic Waves Generated by Mining Tremors.
Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, M-19(281), [-] 279-288 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2346

022081 - USMH-B 950072 CZ eng J
Bucha, V.
Preview on refraction data processing in West Bohemia.
Acta Montana. A, 95 [6] 21-25 (1995).
Grant: IAA346110

023246 - GFU-E 950047 CZ eng A
Bucha, V. - Bucha ml., V.
Climate variability associated with external (geomagnetic) forcing. Extended abstract.
In: Regional workshop on climate variability and climate change vulnerability and adaptation. External forcings and past global changes. - (Ed. Nemešová, I.; Huth, R.). - Praha, Ústav fyziky atmosféry AV ČR 1995. - S. 5-9.
[Regional workshop on climate variability and climate change vulnerability and adaptation. Praha (CZ), 95.09.11-95.09.16]
Grant: (CZ) GA ČRIAA346101

023247 - GFU-E 950048 CZ eng C
Bucha, V. - Bucha ml., V.
Climatic and geomagnetic changes in the Holocene.
In: Proceedings of PAGES workshop: Manifestation of climate on the Earth's surface at the end of Holocene. - (Ed. Růžičková, E.; Zeman, A.). - Praha, Geologický ústav AV ČR 1995. - S. 2-16.
[Manifestation of climate on the Earth's surface at the end of Holocene. Kolín (CZ), 94.10.13-94.10.14]
Grant: (CZ) GA ČRIAA346101

067038 - USMH-B 990227 CZ cze V
Buchtele, J. - Káš, V. - Straka, P. - Brožová, Z.
Hodnocení vzorků uhlí z dolu Bílina. Praha, ÚSMH AV ČR 1995. - 15 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/0760

030522 - USMH-B 960112 CZ eng J
Buchtele, J. - Roubíček, V.
Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3. Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification.
Acta Montana. B, 5/98/, 43-53 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

030523 - USMH-B 960113 CZ eng J
Buchtele, J. - Roubíček, V. - Sýkorová, I.
Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1. Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples.
Acta Montana, 5/98/, 7-22 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

022062 - USMH-B 950063 PL eng J
Buchtele, J. - Straka, P.
Action of a inertinite on a coal and coke porous texture.
Karbo-energochemia-ekologia, 40 [3] 76-80 (1995).
Grant: GA105/93/0124

053829 - USMH-B 980105 PL pol A
Cacon, S. - Schenk, V. - Schenková, Z.
Projekt geodynamicznych badaň Sudetóv (Polskich i Czeskich) - "GEOSUD".
In: Streszczenia referatov - Seminarium "Zastosowanie technik satelitarnych w geodezj i geodynamice". - Warszawa, Komitet geodezji polskiej akademii anuk, sekcja dynamiki ziemi 1995. - S. -.
[Seminarium "Zastosowanie technik satelitarnych w geodezj i geodynamice". Grubowie (PL), 95.05.22-95.05.24]

053808 - USMH-B 980035 NL eng C
Coubal, M. - Málek, J.
Stress-strain relation model of brittle shear zones.
In: Proceedings of the second international conference on the mechanics of jointed and faulted rock, Viena 10-14 April 1995. - (Ed. Rossmanith, H.P.). - Rotterdam, A.A. Balkema Publishers 1995. - S. 231-234.
[International conference on the mechanics of jointed and faulted rock /2./. Wien (AT), 95.04.10-95.04.14]

029390 - USMH-B 960032 CZ eng A
Černý, J.
Structural Dependence of C-H Bond Absorptivities FTIR Spectra of Fossil Fuels.
In: Abstract 10th Spectroscopy Conference. - Lanškroun, Spektroskopická společnost J. M. Marci 1995. - S. M1-P8.
[Spectroscopy Conference /10./. Lanškroun (CZ), 95.06.14-95.06.16]
Grant: IAA246101

076210 - USMH-B 20000029 RIV US eng J
Černý, J.
Aliphatic C-H bond responses in the 900 - 700 cm-1 region of the FTIR spectra of coal tars.
Fuel Science and Technology International, 13 [6] 807-818 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA246101

029391 - USMH-B 960033 ES eng C
Černý, J. - Pavlíková, H.
Quantitative Solid State NMR and FTIR Spectroscopy of Low Rank Coal and Reliability of Structural Parameters.
In: Proceeding International Conference Coal Science. - (Ed. Pajares, J. A.; Tascón, J. M. D.). - Oviedo, Elsevier 1995. - S. 111-114.
[International Conference Coal Science. Oviedo (ES), 95.00.00]
Grant: IAA246101

029387 - USMH-B 960029 SK eng C
Černý, J. - Šebor, G. - Maxa, D. - Sýkorová, I. - Blažek, J.
Properties of North Bohemian Coals and their Conversion in Coprocessing of Coal/Oil Mixtures.
In: Proceeding 37th International Conference on Petroleum. - Bratislava, Slovnaft 1995. - S. D19-1-D19-7.
[International Conference on Petroleum. Bratislava (SK), 95.03.14-95.03.17]
Grant: IAA246101

024960 - USMH-B 950129 SK eng J
Černý, J. - Šebor, J. - Maxa, D. - Sýkorová, I.
Properties of North Bohemian Coals and Their Conversion in Coprocessing of Coal/Oil Mixtures.
Petroleum and Coal, 37 [1] 40-42 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) 246101

030519 - USMH-B 960091 DE eng C
Černý, M. - Glogar, P.
Contribution to the Evalution of Interlaminar Fracture Properties of C/C Composites.
In: Festigkeitsseminar über keramische (Verbund-) Werkstoffe. - Köln, Deutsche keramische Gesellschaft 1995. - S. 163-172.
[Festigkeitsseminar über keramische (Verbund-) Werkstoffe. Wien (AT) , 94.09.29-94.09.30]
Grant: GA AV ČR(CZ) 246405

024931 - USMH-B 950105 CZ cze J
Černý, P. - Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šrein, V.
Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram.
Minerál, 3 [2] 117-121 (1995).

030539 - USMH-B 960153 CZ cze J
Černý, P. - Litochleb, J. - Šrein, V.
Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 205-209 (1995).

053824 - USMH-B 980089 CZ cze C
Číž, R.
Korelace mezi seismickými ději a atributy hornické činnosti.
In: Proceedings of Regional Conference of Seismologists "New Knowledge in Seismology and Engineering Geophysics". - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN 1995. - S. 169-172.
[Konference seismologů a geofyziků. 4. regionální konference. Ostrava (CZ), 95.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/1065

024924 - USMH-B 950094 AU eng C
Doležalová, M.
Cracking and sliding of zoned dams.
In: Modern Developments in Geomechanics. - Clayton, Monash University 1995. - S. 64-84.
[Ian Boyd Donald Symposium on Modern Developments in Geomechanics. Melbourne (AU), 95.06.07]
Grant: IAA246403

029380 - USMH-B 960012 SK cze J
Doležalová, M. - Venclík, P. - Zemanová, V.
Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků.
Inžinierské stavby, 43 [8] 305-308 (1995).
[Geotechnické problémy životného prostredia. Bratislava (SK), 95.09.18-95.09.19]
Grant: IAA246403

024945 - USMH-B 950140 CZ eng J
Fott, P. - Kolář, F. - Weishauptová, Z.
Porous Structure and Transport Properties of a Carbonized Phenolic Resin.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 60, [-] 172-187 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) 104/94/0596
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

053826 - USMH-B 980097 NL eng J
Haak, H. W. - Verbeiren, R. - Ahorner, L. - Meidow, H. - Grunthal, G. - Hoang-Trong, P. - Musson, R. M. W. - Henni, P. - Schenková, Z. - Zimová, R.
The Macroseismic Map of the Roermond Earthquake of April 13, 1992.
Geologie en Mijnbouw. International Journal of the Royal Geological and Mining Society of the Netherlands - KNGMG, 73 [2 - 4] 265-270 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) Seismotectonics and seismic hazard in the Roer Valley Graben, with emphasis on the Roermond earthquake of April 13, 1992
[Impact factor:0.429(91) 0.475(92) 0.304(93) 0.149(94) 0.349(95) 0.317(96) 0.375(97) 0.273(98) 0.190(99) 0.116(00) 0.420(01) 0,581(02) -(03) ]

024928 - USMH-B 950098 CZ cze C
Hanzlík, J.
Geotechnika a ochrana podzemní vody.
In: Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - (Ed. Havelka, J.). - Ostrava, Vysoká škola báňská 1995. - S. 66-70.
[Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava k 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Ostrava (CZ), 95.09.12-95.09.15]

024927 - USMH-B 950097 CZ cze V
Hanzlík, J. - Hron, J.
Karlovy Vary - Sadový a zahradní pramen. Hydrogeofyzikální průzkum a stopovací zkouška (1. etapa). Praha, GEKON - GF 1995. - 29 s.

022078 - USMH-B 950066 CZ eng J
Hanzlík, J. - Jahoda, K.
The other solution of rocks fracturing as a random effect.
Acta Montana, A6 [95] 53-58 (1995).
Grant: IA34619

022079 - USMH-B 950067 CZ cze C
Hanzlík, J. - Maršalko, P.
Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě.
In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy. - Liberec, Severočeské muzeum 1995. - S. 141-157.

022059 - USMH-B 950059 GB eng J
Hencl, V. - Mucha, P. - Orlíková, A. - Lešková, D.
Utilization of Ferrites for Water Treatment.
Water Research, 29 [1] 383-385 (1995).
[Impact factor:1.211(91) 1.594(92) 1.490(93) 1.574(94) 1.536(95) 1.674(96) 1.512(97) 1.616(98) 1.748(99) 1.285(00) 1.376(01) 1,611(02) 1.812(03) ]

024930 - USMH-B 950100 CZ cze J
Houzar, S. - Šrein, V.
Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolů jihozápadní Moravy.
Acta Musei Moraviae. Scientiae Naturales, - [79] 9-23 (1995).

024940 - USMH-B 950135 CZ cze J
Jahoda, K.
K určování hydraulické vodivosti písčitých zemin.
Stavební obzor, [2] 56-59 (1995).

024962 - USMH-B 950131 CZ eng C
Jírová, J. - Jíra, J. - Kolář, F.
Application of photoelastic measuring for research of human joints.
In: Sborník 33. konference "Experimentální analýza napětí 95". - Brno, - 1995. - S. 43-45.
[Experimentální analýza napětí. Třešť (CZ), 95.06.05-95.06.08]
Grant: GA103/94/0419

024946 - USMH-B 950141 HU eng C
Jírová, J. - Jíra, J. - Kolář, F. - Richtr, M.
Biomechanics of Flecture Contractures Treatment.
In: 12th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. - Sopron, IMCKD 1995. - S. 23-25.
[Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics /12./. Sopron (HU), 95.10.05-95.10.07]
Grant: GA103/94/0419

025440 - UTAM-F 950069 CZ eng C
Jírová, J. - Jíra, J. - Kolář, F.
Similarity of models in photoelastic measuring of stress state in interphalangeal joint in accordance with numerical modelling.
In: Experimental Methods and their Development in Accordance with Numerical Modelling. - (Ed. Jíra, J.). - Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - S. 25-26.
[Bilateral Czech-German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: GA103/94/0419

025449 - UTAM-F 950078 CZ cze C
Jírová, J. - Jíra, J. - Kolář, F. - Richtr, M.
Aplikace fotoelasticimetrie při výzkumu lidských kloubů.
In: Sborník 33. konference EAN'95. - (Ed. Vlk, M.). - Brno, VÚT 1995. - S. 111-116.
[Konference EAN /33./. Třešť (CZ), 95.06.05-95.06.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0419

024961 - USMH-B 950130 CZ eng J
Kolář, F. - Svítilová, J. - Balík, K.
Carbonization of coal-tar pitch dehydrogenated by sulphur.
Ceramics - Silikáty, 39 [3] 19-104 (1995).
Grant: GA104/94/1789
[Impact factor:0.132(92) 0.162(93) 0.099(94) 0.058(95) 0.207(96) 0.098(97) 0.152(98) 0.208(99) 0.167(00) 0.259(01) 0,354(02) 0.449(03) ]

022080 - USMH-B 950068 IT eng C
Košťák, B.
Inexpensive long-term stability monitoring on railway cuttings in hard rock.
In: Field measurements in geomechanics. Proceeding of 4th International symposium. - Bergamo, ISMES 1995. - S. 319-324.
[International Symposium "Field Measurements in Geomechanics" /4./. Bergamo (IT), 95.04.10-95.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) 205/93/0235

029383 - USMH-B 960017 CZ cze V
Košťák, B. - Novotný, J.
Měření posunu čela suťového kuželu v Blátivé chodbě Chýnovské jeskyně. Praha, ÚSMH AV ČR 1995. - 18 s.

030538 - USMH-B 960152 CZ cze J
Litochleb, J. - Novák, V. - Šrein, V.
Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 235 (1995).

030534 - USMH-B 960148 CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V.
Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 235-236 (1995).

030535 - USMH-B 960149 CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V.
Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 218-219 (1995).

030536 - USMH-B 960150 CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V.
Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 215-218 (1995).

030537 - USMH-B 960151 CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V.
K mineralogii jílovského zlatonosného revíru.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 211-215 (1995).

030533 - USMH-B 960147 CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V. - Černý, P.
Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 237 (1995).

030532 - USMH-B 960146 CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V. - Knížek, F. - Sejkora, J.
Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram).
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 219-221 (1995).

024916 - USMH-B 950081 CZ cze J
Litochlebová, E. - Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šrein, V.
Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku.
Minerál, 3 [2] 96-99 (1995).

030531 - USMH-B 960145 CZ cze J
Litochlebová, E. - Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šrein, V.
Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 221-224 (1995).

024948 - USMH-B 950143 CZ eng A
Lokajíček, T. - Přikryl, R. - Rudajev, V.
Energy frequency distribution of acoustic emission from loaded rock samples.
In: Abstract of 7th Int. Symposium on Nondestructive Characterization of Materials. - Praha, Czech Technical University 1995. - S. 64-65.
[Nondestructive characterization of materials. Prague (CZ), 95.06.19-95.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/95/0263

024953 - USMH-B 950120 CZ eng A
Machovič, V. - Frankeová, D. - Novotná, M. - Dernovšková, J. - Šimůnková, E.
FTIR Analysis of Historical Wax Seals.
In: Book of Abstract: 10th Spectroscopic Conference. - Praha, Spektroskopická společnost J. M. Marci 1995. - S. M5-M6.
[Spectroscopic Conference /10./. Lanškroun (CZ), 95.06.14-95.06.16]

029389 - USMH-B 960031 SK eng C
Maxa, D. - Šebor, G. - Černý, J. - Blažek, J.
Effect of Catalyst and Reaction Atmosphere on Coprocessing of Coal/Oil Mixtures.
In: Proceeding 37th International Conference on Petroleum. - Bratislava, Slovnaft 1995. - S. D20-1-D20-7.
[International Conference on Petroleum. Bratislava (SK), 95.03.14-95.03.17]
Grant: IAA246101

024939 - USMH-B 950134 CZ eng J
Navrátil, O.
On Elastic-Plastic Theory of Geomaterials.
Acta Montana. A, 95 [6] 5-20 (1995).

024951 - USMH-B 950118 CZ eng A
Novotná, M. - Sýkorová, I. - Machovič, V. - Pavlíková, H.
Infrared Microscopy of Coal Macerals.
In: Book of Abstracts: 10th Spectroscopic Conference. - Praha, Spektroskopická společnost J. M. Marci 1995. - S. M4-M5.
[Spectroscopic Conference /10./. Lanškroun (CZ), 95.06.14-95.06.16]

024955 - USMH-B 950122 CZ cze C
Novotný, J.
Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému.
In: Konference 50 let VŠB-TU v Ostravě. - (Ed. Havelka, J.). - Ostrava, VŠB 1995. - S. 133-137.
[Konference 50 let VŠB-TU v Ostravě. Ostrava (CZ), 95.09.12-95.09.17]

024935 - USMH-B 950112 CZ eng A
Pavlíková, H. - Černý, J. - Sýkorová, I.
Reability of Coal Structural Parameters Obtained from Solid State 13C NMR Spectra.
In: Book of Abstracts: 10th Spectroscopic Conference. - Praha, Spektroskopická společnost Jana Marca Marci 1995. - S. M29-M30.
[Spectroscopic Conference /10./. Lanškroun (CZ), 95.06.14-95.06.16]
Grant: IAA246101

024923 - USMH-B 950092 CZ eng A
Pavlíková, H. - Šebestová, E. - Machovič, V. - Černý, J.
Quantitative evaluation of 13C CP/MAS NMR spectra of coals.
In: 10th spectroscopic conference, book of abstracts. - Lanškroun, Spektroskopická společnost Jana Marca Marci 1995. - S. M2-P-8.
[Spectroscopic conference with international participation /10./. Lanškroun (CZ), 95.06.14-95.06.16]
Grant: IAA246101

024944 - USMH-B 950139 CZ eng J
René, M.
The Older Intrusive Complex of the Saxothuringian Region.
Terra Nostra, - [7] 106-107 (1995).
[Meeting on Geodynamics of the European Variscides /11./. Potsdam ( DE), 95.10.27-95.10.29]

024956 - USMH-B 950123 NL eng C
René, M.
Genetic classification of Variscan granitoids of the Bohemian Massif and their mineralization.
In: Minerals deposits: From their origin to their environmental impacts. - (Ed. Pašava, J.; Kříbek, B.; Žák, K.). - Rotterdam, A. A. Balkema 1995. - S. 501-504.
[SGA Meeting /3./. Praha (CZ), 95.08.28-95.08.31]

024963 - USMH-B 950132 AT eng J
René, M.
Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif).
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft., 140, 412-415 (1995).
[Österreichisches Fluid Info Theffen /3./. Graz (AT), 95.11.09-95.11.10]

053810 - USMH-B 980049 CZ cze N
René, M.
Programy pro dopravní inženýrství.
Chip, 5 [4] 104-110 (1995).

053811 - USMH-B 980050 CZ cze N
René, M.
Systémy pro obce a města.
Chip, 5 [8] 120-122 (1995).

053812 - USMH-B 980051 CZ cze N
René, M.
CAD a GIS systémy objektové a otevřené.
Chip, 5 [11] 144-145 (1995).

053813 - USMH-B 980052 CZ cze N
René, M.
ARC/INFO a jeho uživatelé.
Chip, 5 [12] 54-55 (1995).

053814 - USMH-B 980054 CZ cze N
René, M.
Cesty a tratě.
Silniční obzor, 56 [6] 183-187 (1995).

053815 - USMH-B 980060 CZ cze N
René, M.
Odpady a životní prostředí.
Eko - ekologie a společnost, 6 [2] 37-38 (1995).

053816 - USMH-B 980061 CZ cze N
René, M.
Čisté životní prostředí pro města a obce.
Eko - ekologie a společnost, 6 [3] 28-29 (1995).

053817 - USMH-B 980062 CZ cze N
René, M.
Odpady jako druhotná surovina.
Eko - ekologie a společnost, 6 [3] 2-3 (1995).

053818 - USMH-B 980063 CZ cze N
René, M.
Geografický informační systém pro životní prostředí.
Eko - ekologie a společnost, 6 [4] 42 (1995).

053819 - USMH-B 980065 CZ cze N
René, M.
Nové přístupy Intergraphu.
Chip, 5 [9] 166-167 (1995).

053820 - USMH-B 980067 CZ cze J
René, M.
Prohlížecí nástroje pro GIS.
CAD, 5 [4] 5-8 (1995).

024947 - USMH-B 950142 CZ cze C
Rudajev, V.
Možnosti stanovení energie seismického ohniska.
In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1995. - S. 173-180. - ().
[Konference seismologů a geofyziků. Regionální konference /4./. Ostrava (CZ), 95.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2346; GA ČR(CZ) GA205/93/2523

030524 - USMH-B 960125 CZ eng J
Rudajev, V.
Investigations of Induced Seismic Phenomena in the Bituminous-Coal Kladno District.
Acta Montana. A, 7/96/, 5-91 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2346

024921 - USMH-B 950088 CZ eng J
Růžek, B.
Seismology Monitoring.
Acta Montana. A, 96 [7] 11-19 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2346

024943 - USMH-B 950138 CZ eng C
Růžek, B.
Space-time Clustering of Seismic Events.
In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. - -, - 1995. - S. 162-168.
[Regionální konference seismologů a geofyziků s mezinárodní účastí. Ostrava (CZ), 95.04.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2346

022050 - USMH-B 950021 CZ cze J
Rybář, J.
43. kolokvium geomechaniky v Salcburku.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2 [1] 31-32 (1995).

022077 - USMH-B 950064 CZ eng V
Rybář, J.
Zpráva o řešení projektu PECO 93 "Meteorological factors influencing slope stability and slope movent type: Evaluation of hazard prone areas" v roce l994. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 1995. - 40+67 s.
Grant: CEC(XE) EV5V-CT92-0180

029384 - USMH-B 960023 CZ ger V
Rybář, J. - Stemberk, J. - Heiland, J.
Standsicherheit der Hänge in der Umgebung des Kehrtunnels im Weiler in Wutachtal. Praha, ÚSMH AV ČR 1995. - 29 s.
Grant: Evropská komise(XE) ; Suppl.Agreem. ERBCIPDCT(XE) 930052 to Contract ERBEV5VCT920180

024933 - USMH-B 950107 CZ eng J
Rychlý, R. - Šrein, V. - Ulrych, J.
Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné Hory Mts., Bohemia.
Acta Universitatis Carolinae. Geologica, - [1/2] 225-238 (1995).

053827 - USMH-B 980102 AT eng A
Schenk, V.
Earthquake Hazard Inputs for a Seismic Risk Calculation.
In: Abstracts of EAEE Seminar "Seismic Risk and Earthquake Scenarios". - Wien, Technical University of Vienna 1995. - S. -.
[EAEE Seminar "Seismic Risk and Earthquake Scenarios". Wien (AT), 95.06.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) EC Project "Thematic Networks"

053828 - USMH-B 980104 CZ cze A
Schenk, V. - Kottnauer, P. - Schenková, Z.
Zemětřesné ohrožení Severočeské hnědouhelné pánve - příklad korekce výpočtu na lokální geologickou stavbu.
In: Abstrakta - Seminář "Výzkum hlubinné geologické stavby České republiky. - Brno, Geofyzika a.s. Brno 1995. - S. -.
[Seminář "Výzkum hlubinné geologické stavby České republiky". Strážné (CZ), 94.10.08-94.10.10]

053821 - USMH-B 980080 GR eng A
Schenk, V. - Schenková, Z.
Seismotectonic Pattern of the Contact Zone between the West Carpathians and the Bohemian Massif.
In: Abstracts of 15th Congress of the Carpatho-Balkan Geological association. - Athénai, European Centre on Prevention and Forecasting of Earthquakes 1995. - S. 9.
[Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association /15./. Athénai (GR), 95.09.17-95.09.20]

024958 - USMH-B 950126 LU cze C
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis.
In: Proceedings of the Workshop "Dynamical Systems and Artificial Intelligence Applied to Data Banks in Geophysics". - (Ed. Bonnin, J.; Ducarme, B.; Dubois, J.; Gvishiani, A. D.). - Luxembourg, Centre Européen de Géodynamique et de Seismologie 1995. - S. 175-179. - ( Cahier du Centre Europeen de Geodynamique et Seismologie 6).
[Workshop "Dynamical Systems and Artificial Intelligence Applied to Data Banks in Geophysics". Walferdange (LU), 93.11.15-93.11.17]
Grant: ILP(LU) CC5

053822 - USMH-B 980081 US eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Geological Structure and Earthquake Hazard Assessment.
In: Abstracts of 21th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics. - Boulder, International Union of Geodesy and Geophysics 1995. - S. B344.
[General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics /21./. Boulder (US), 95.07.02-95.07.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) EAEE and ESC TG3 Earthquake Hazard, Earthquake Risk and Earthquake Scenario

053825 - USMH-B 980094 LU eng J
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Geonomic Parametric Knowledge Bank and Artificial Intelligence Techniques in Maximum Possible Earthquake Prognosis.
Cahier du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, 9, [-] 175-179 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) ESC Project "Expert System and Seismic Risk Mitigation"

024929 - USMH-B 950099 NL eng J
Schenková, Z. - Schenk, V. - Kottnauer, P. - Pospíšil, L.
Seismological Pattern of a Transition Area between the Eastern Alps and the Western Carpathians.
Tectonophysics, 248 [3/4] 235-245 (1995).
[General Assembly of the European Seismological Commission /23./. Praha (CZ), 92.09.07-92.09.12]
[Impact factor:1.195(91) 1.276(92) 1.027(93) 1.089(94) 1.155(95) 0.974(96) 0.917(97) 1.123(98) 1.512(99) 1.393(00) 1.473(01) 1,409(02) 1.633(03) ]

037454 - USMH-B 970084 CZ cze J
Sejkora, J. - Veselovský, F. - Šrein, V.
Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika).
Sborník Národního muzea. B - Přírodní vědy, 50 [1-4] 55-91 ( 1995).

022061 - USMH-B 950062 CZ eng C
Skořepová, J.
Coupled modelling in geomechanics.
In: Experimental methods of mechanics and their development in accordance with numerical modelling. - (Ed. Jíra, J.; Jírová, J.; Rubricius, D.; Štěpánková, H.). - Praha, ÚTAM AV ČR 1995. - S. 45-46.
[Bilateral Czech/German Symposium /5./. Liblice (CZ), 95.04.10-95.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

024925 - USMH-B 950095 CZ eng J
Skořepová, J.
Assessement of surface deformation due to undermining.
Acta Montana. A, 96 [7] 115-127 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2346

024926 - USMH-B 950096 HU eng C
Skořepová, J.
The physical modelling methods in accordance with the numerical solution and its application in practice.
In: Twelfth Danubia - Adria symposium on experimental methods in solid mechanics. - (Ed. Borbás, L.). - Sopron, Pesti Nyomda 1995. - S. 53-54.
[Danubia - Adria symposium on experimental methods in solid mechanics /12./. Sopron (HU), 95.10.05-95.10.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

029385 - USMH-B 960026 PL eng C
Skořepová, J.
Physical Modelling of Rock Mass Deformation in the Mayrau Shaft Area, Czech Republic.
In: Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Science. - (Ed. Gibowicz, S. J.). - -, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 1995. - S. 261-267. - ().
[Seismicity in mines. Ustron-Zawodzie (PL), 94.10.21-94.10.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) 205/94/1788

024920 - USMH-B 950086 US eng J
Smolík, J. - Hartman, M. - Sýkorová, I. - Kučera, J.
Emmission Fluxes of Heavy Metals from the Fluidized Bed Combustion of Fossil Fuels.
Journal of Aerosol Science, 26 [1] 655-666 (1995).
[European Aerosol Conference. Helsinky (FI), 95.09.18-95.09.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/95/0653
[Impact factor:0.317(91) 0.213(92) 0.576(93) 1.597(94) 1.197(95) 1.168(96) 1.378(97) 1.508(98) 1.887(99) 2.071(00) 1.605(01) 1,895(02) 1.738(03) ]

053754 - UCHP-M 980123 GB eng J
Smolík, J. - Hartman, M. - Sýkorová, I. - Kučera, J.
Emission fluxes of heavy metal from the fluidized bed combustion of fossil fuels.
Journal of Aerosol Science, 26 [Suppl. 1] S655 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/95/0653
[Impact factor:0.317(91) 0.213(92) 0.576(93) 1.597(94) 1.197(95) 1.168(96) 1.378(97) 1.508(98) 1.887(99) 2.071(00) 1.605(01) 1,895(02) 1.738(03) ]

024957 - USMH-B 950125 SK cze J
Spanilá, T. - Keder, J.
Hodnocení parametrů větrů působících na vodní plochu nádrže Nechranice.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 43 [1/2] 116-125 (1995).

022051 - USMH-B 950057 CZ cze J
Stemberk, J.
7. kongres Mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2 [1] 31 (1995).

024919 - USMH-B 950085 CZ cze J
Stemberk, J.
Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v severozápadní Itálii.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2 [8] 265-267 (1995).
Grant: GA205/93/2340

029381 - USMH-B 960013 CZ cze V
Stemberk, J. - Košťák, B. - Zvelebil, J.
Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994. Praha, ÚSMH AV ČR 1995. - 12 s.

022060 - USMH-B 950060 CZ cze J
Straka, P.
Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů. Část 2. Produkty vysokoteplotní kopyrolýzy.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2 [2] 55-57 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

024922 - USMH-B 950089 CZ cze J
Straka, P.
Stanovení objemu hrubých pórů v porézních materiálech analýzou obrazu.
Chemické listy, 89 [8] 513-516 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

024936 - USMH-B 950114 NL eng C
Straka, P.
Mechanical properties of sorbents from brown coal.
In: Coal Science. - (Ed. Pajares, J. A.; Tascón, J. M. D.). - Amsterdam, Elsevier Science 1995. - S. 1133-1136. - ().
[International Conference on Coal Science. Amsterdam (ES), 95.09.10-95.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

024954 - USMH-B 950121 ES eng A
Straka, P. - Buchtele, J.
Mechanical properties of sorbents from brown coals.
In: 8th International Conference on Coal Science. Abstracts. - Oviedo, - 1995. - S. 201.
[International Conference on Coal Science /8./. Oviedo (ES), 95.09.10-95.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

030520 - USMH-B 960097 CZ eng J
Straka, P. - Buchtele, J. - Machovič, V.
Oxygen in the maceral groups of Czech bituminous coals.
Acta Montana. B, 5/98/, 75-88 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/93/0124

024959 - USMH-B 950127 CZ cze/eng B
Suchý, V. - Dobeš, P. - Sýkorová, I. - Rozkošný, I. - Franců, J.
Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna.
In: Zprávy o geologických výzkumech za rok 1994. - Praha, Český geologický ústav Praha 1995. - S. 89-91. - ().

024950 - USMH-B 950117 CZ eng C
Sýkorová, I. - Černý, J.
Petrographic Characteristics of North Bohemian Coals and Their Residues from Coal/Oil Coprocessing.
In: Mezinárodní vědecká konference. - (Ed. Toman, Z.). - Ostrava, Vysoká škola báňská 1995. - S. 42-43.
[Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Ostrava (CZ), 95.09.12-95.09.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) 246101

024952 - USMH-B 950119 CZ eng C
Sýkorová, I. - Černý, J. - Pavlíková, H. - Weishauptová, Z.
Composition and Properties of North Bohemian Coals.
In: European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration, Utilization and Environmental Impacts. - (Ed. Pešek, J.; Opluštil, S.; Pešková, J.; Skoček, V.). - Praha, Český geologický ústav 1995. - S. 88-89.
[European Coal Conference '95. Praha (CZ), 95.06.26-95.07.01]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/94/1791; GA AV ČR(CZ) 246101

024917 - USMH-B 950082 NL eng C
Šebestová, E. - Machovič, V.
EPR characterization of coal.
In: Coal Science. - (Ed. Pajares, J. A.; Tascón, J. M. D.). - Amsterdam, Elsevier 1995. - S. 401-404. - ().
[International Conference on Coal Science /8./. Oviedo (ES), 95.09.10-95.09.15]

030526 - USMH-B 960138 US eng C
Šebor, G. - Černý, J. - Maxa, D. - Blažek, J. - Sýkorová, I.
Reactivity of North Bohemian coals in coprocessing of coal/oil mixtures.
In: Proceedings of The Second Conference on Energy and Environment:Transaction in East Central Europe. - North Dakota, Energy and Environmental Research Center, University of North Dakota 1995. - S. 695-700.
[Internationsl Conference on Energy and Environment: Transaction in East Central Europe /2./. Praha (CZ), 94.10.31-94.11.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) 2461 01

029388 - USMH-B 960030 SK eng C
Šebor, G. - Černý, J. - Maxa, D. - Blažek, J.
Production of Liquid Fuels by Coprocessing of Coal/Oil Mixtures.
In: Proceeding 37th International Conference on Petroleum. - Bratislava, Slovnaft 1995. - S. B5-1-B5-7.
[International Conference on Petroleum. Bratislava (SK), 95.03.14-95.03.17]
Grant: IAA246101

029386 - USMH-B 960028 SK eng C
Šebor, G. - Pospíšil, M. - Maxa, D. - Blažek, J. - Černý, J. - Vaňura, J.
Motor Gasolines Composition and its Effect on Emissions.
In: Proceedings 37th International Conference on Petroleum. - Bratislava, Slovnaft 1995. - S. B4-1-B4-10.
[International Conference on Petroleum. Bratislava (SK), 95.03.14-95.03.17]
Grant: IAA246101

029392 - USMH-B 960034 SK eng J
Šebor, G. - Pospíšil, M. - Maxa, D. - Blažek, J. - Černý, J. - Vaňura, J.
Motor Gasolines Composition and its Effect on Emission.
Petroleum and Coal, 37 [1] 27-30 (1995).
Grant: IAA246101

024932 - USMH-B 950106 CZ cze J
Šrein, V.
Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor.
Minerál, 3 [1] 24-28 (1995).

024934 - USMH-B 950108 CZ eng C
Šrein, V.
Contribution to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts.
In: Ore mineralizations of the Krušné hory Mts (Erzgebirge) Excursion guide. - (Ed. Breiten, K.; Seltman, R.). - Praha, Czech Geological Survey 1995. - S. 47-63.
[Biennial SGA Meeting Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts /3./. Praha (CZ), 95.08.28-95.08.31]

024949 - USMH-B 950116 CZ eng C
Šrein, V.
The Měděnec mine deposit.
In: Ore mineralizations of the Krušné hory Mts (Erzgebirge) Excursion guide. - (Ed. Breiter, K.; Seltman, R.). - Praha, Czech Geological Survey 1995. - S. 119-123.
[Biennial SGA Meeting Mineral Deposits: From Their Origin to Their Enviromental Impacts /3./. Praha (CZ), 95.08.28-95.08.31]

037456 - USMH-B 970086 CZ cze V
Šrein, V.
Mineralogie a petrografie drahých kamenů z okolí Měděnce. Praha, USMH 1995. - 78 s.

037457 - USMH-B 970087 CZ cze V
Šrein, V.
Petrografie vybraných sedimentárních hornin z dolu Mayrau (Kladensko). Praha, USMH 1995. - 23 s.

037458 - USMH-B 970098 CZ cze V
Šrein, V.
Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů. Praha, USMH 1995. - 39 s.

030530 - USMH-B 960144 CZ cze J
Šrein, V. - Pivec, E. - Langrová, A.
Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 188-195 (1995).

037455 - USMH-B 970085 DE eng J
Šrein, V. - Šreinová, B.
Contribution to mineralogy of the skarn deposit Orpus, Krušné Hory Mts.
Terra Nostra, 7 [7] 125-127 (1995).

030529 - USMH-B 960143 CZ cze J
Šrein, V. - Šreinová, B. - Bohdálek, P.
Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 104-107 (1995).

030528 - USMH-B 960142 CZ cze J
Šrein, V. - Šreinová, B. - Kozumplíková, M. - Holodňák, P.
Detailní výzkum kovových sferulí tavícího kelímku ze Žatce.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 227-228 (1995).

030527 - USMH-B 960141 CZ cze J
Šrein, V. - Šreinová, B. - Langrová, A. - Holodňák, P.
Příspěvek k chemickému složení stříbrných artefaktů ze Žateckého pokladu.
Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 3, 229-230 (1995).

024918 - USMH-B 950083 NL eng C
Taraba, B. - Martinec, P. - Klika, Z. - Šebestová, E. - Pavlíková, H. - Machovič, V.
Nature of high oxyreactivity of oxidative altered bituminous coals.
In: Coal Science. - (Ed. Pajares, J. A.; Tascón, J. M. D.). - Amsterdam, Elsevier 1995. - S. 465-468. - ().
[International Conference on Coal Science /8./. Oviedo (ES), 95.09.10-95.09.15]

024941 - USMH-B 950136 CZ eng J
Vencovský, M.
Prediction of surface motions during the exploration of the shaft pillar in the coal mine Mayrau.
Acta Montana. A, 96 [7] 83-113 (1995).

024942 - USMH-B 950137 CZ cze C
Vencovský, M.
Výzkum vlivů poddolování pomocí fyzikálních modelů.
In: Důlní měřičství a geologie při útlumu hornictví. 3. odborná konference. - Praha, Společnost důlních měřičů 1995. - S. 117-128.
[Odborná konference Společnosti důlních měřičů a geologů /3./. Plzeň (CZ), 95.06.27-95.06.29]
Grant: GA205/93/2346

029375 - USMH-B 960007 CZ cze V
Vydra, J. - Sklenář, J. - Živor, R. - Erdinger, Z.
Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze. Praha, ÚSMH AV ČR 1995. - 9 s.

029376 - USMH-B 960008 CZ cze V
Vydra, J. - Sklenář, J. - Živor, R. - Erdinger, Z.
Triaxiální zkoušky granitů z lokality Příbram - Brod. Praha, ÚSMH AV ČR 1995. - 12 s.

029378 - USMH-B 960010 CZ cze V
Vydra, J. - Sklenář, J. - Živor, R. - Erdinger, Z.
Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov. Praha, ÚSMH AV ČR 1995. - 13 s.

029379 - USMH-B 960011 CZ cze V
Vydra, J. - Sklenář, J. - Živor, R. - Erdinger, Z.
Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves. Praha, ÚSMH AV ČR 1995. - 27 s.

029377 - USMH-B 960009 CZ cze V
Vydra, J. - Živor, R. - Sklenář, J. - Erdinger, Z.
Přehled některých fyzikálně-mechanických vlastností vybraných vzorků horniny z lokality Skalka. Praha, ÚSMH AV ČR 1995. - 23 s.

030540 - USMH-B 960188 NL eng C
Weishauptová, Z. - Medek, J. - Balek, V. - Sýkorová, I.
Conservation of Microporous Structure of Coal in the Course of Carbonization and its Transition into Products of Heat Treatment.
In: Coal Science, Proceedings of the Eight International Conference on Coal Science. - Amsterdam, Elsevier 1995. - S. 933-936.
[Coal Science. Oviedo (ES), 95.09.10-95.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/94/1371

029382 - USMH-B 960015 CZ cze V
Zvelebil, J. - Stemberk, J.
Expertní vyjádření k podmínkám optimalizace trati ČSD v úseku Děčín - státní hranice SRN z hlediska možností ohrožení trati svahovými pohyby. Praha, ÚSMH AV ČR 1995. - 6 s.

030521 - USMH-B 960102 CZ eng J
Zvelebil, J. - Stemberk, J.
Geoinformation potential of the Labe River Canyon in the Děčín Highland, Czech Republic.
Acta Montana. A - Geodynamics, 8/97/, 61-69 (1995).
Grant: GA205/93/2340

024938 - USMH-B 950133 CZ eng J
Živor, R. - Brož, R. - Vydra, J.
Mining and Geologic Circumstances in the Mayrau Mine.
Acta Montana. A, 96 [7] 53-64 (1995).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11