ASEP

ÚSD - Ústav pro soudobé dějiny

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

045882 - USD-C 970075 CZ cze Jx
Břeňová, V. - Burgetová, J.
S dr. Břeňovou z ÚSD AV ČR rozmlouvá dr. Burgetová.
Informace KAV, 2, 6-8 (1997).

045879 - USD-C 970072 CZ cze B
Břeňová, V. - Rohlíková, S. - Tůma, O.
Bibliografie českých/československých dějin 1918-1995. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990-1995. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1997. - 12+419 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0994

045880 - USD-C 970073 CZ cze B
Břeňová, V. - Rohlíková, S. - Tůma, O.
Bibliografie českých/československých dějin 1918-1995. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990-1995. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1997. - 148 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE9063701GA409/97/0994

055860 - USD-C 980006 CZ cze J
Břeňová, V. - Rohlíková, S. - Tůma, O.
Bibliografie [zahraniční knihy, sborníky a články 1990-1997].
Soudobé dějiny, 4 [3-4] 585-626 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0994

041403 - USD-C 970042 CZ cze J
Břeňová, V. - Tůma, O.
Bibliografie [zahraniční články 1990-1996].
Soudobé dějiny, 4 [1] 177-193 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0994

039890 - USD-C 970002 CZ cze B
Císařovská, B. - Drápala, M. - Prečan, V. - Vančura, J.
Charta 77 očima současníků. Po dvaceti letech. 1 vyd. Praha, ÚSD AV ČR 1997. - 331 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/95/0936

041405 - USD-C 970046 CZ cze B
Cuhra, J.
Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972. Praha, ÚSD AV ČR 1997. - 154 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/94/0445

045883 - USD-C 970076 CZ cze B
Cuhra, J.
Předmluva.
In: Fakta připomínky události. Samizdatový časopis 1971-1972. - (Ed. Svoboda, A.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1997. - S. 3-6.
Grant: GA409/97/0995

045884 - USD-C 970077 CZ cze B
Cuhra, J.
Předmluva.
In: Pokrok. Samizdatový časopis 1971. - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1997. - S. 1-3.
Grant: GA409/97/0995

045885 - USD-C 970078 CZ cze Bx
Cuhra, J.
Předmluva.
In: Počátky odporu proti normalizačnímu režimu ve vzpomínkách účastníků. - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1997. - S. 4.
Grant: GA409/97/0995

045886 - USD-C 970079 CZ cze R
Cuhra, J.
[Recenze].
Rec.: Mandelštamová, N.: Dvě knihy vzpomínek. - Brno, Atlantis, 1996.
Dějiny a současnost, 19 [3] 63 (1997).

039891 - USD-C 970004 SK sla R
Čelko, V.
Zborník dokumentov z pohnutej doby, keď sa rozhodovalo o osude Československa.
Rec.: Cigánek, F.:CZ / Národní shromáždění 21.-28. srpna 1968. - Praha, ÚSD, 1995.
Národná obroda, 8 [8] 9 (97.01.11).

039892 - USD-C 970005 SK sla N
Čelko, V.
Charta neznamenala iba odpor k totalitnému režimu, dokumentovala aj úctu k základným ľudským hodnotám a zdravému individualizmu.
Národná obroda, 8 [20] 9 (97.01.25).

039893 - USD-C 970006 SK sla N
Čelko, V.
Ideový odkaz Charty 77 neprestáva poukazovať na význam činu motivovaného mravne. Z dvoch prejavov k 20. výročiu Charty 77.
Národná obroda, 8 [22] 9 (97.01.28).

039894 - USD-C 970007 SK sla N
Čelko, V.
Obrazy s historickou tematikou zdôrazňovali kontinuitu českého národného života.
Národná obroda, 8, 10 (97.02.11).

039895 - USD-C 970008 CZ sla J
Čelko, V.
6. ročník libereckého seminára.
Dějiny a současnost, 19 [2] 58-59 (1997).

041400 - USD-C 970039 CZ sla R
Čelko, V.
Tu bola kedysi ulica.
Rec.: Kohút, L. / Tu bola kedysi ulica. Bratislava, Vyd. Q 111, 1995.
Soudobé dějiny, 4 [1] 171-172 (1997).

041411 - USD-C 970054 CZ sla J
Čelko, V.
Realista so srdcom vlastenca [Ivan Adamčík]. Nekrológ.
Slovenské listy, 5 [9] 6 (1997).

041412 - USD-C 970055 SK sla N
Čelko, V.
Šesťdesiat rokov od úmrtia Tomáša Garrigue Masaryka. Výstava. Spomienky na prvého československého prezidenta.
Národná obroda, 8, 8 (97.09.23).

041413 - USD-C 970056 SK sla R
Čelko, V.
G. Husák rozhodol o tvrdom potlačení demonštrácií. Augustové udalosti roku 1969 v dokumentačnom spracovaní.
Rec.: Tůma, O. / Srpen '69. Praha, Ústav pro soudobé dějiny - Maxdorf, 1996.
Národná obroda, 8 [193] 9 (97.08.21).

041414 - USD-C 970057 CZ sla J
Čelko, V.
"V mene ľudu?" - o justícii v štáte SED.
Dějiny a současnost, 19 [4] 57-58 (1997).

041415 - USD-C 970058 SK sla N
Čelko, V.
Čo mecenáš a zberateľ Rudolf II. ani netušil.
Národná obroda, 8 [188] 19 (97.08.15).

041419 - USD-C 970063 SK sla N
Čelko, V.
Ak vás cesty zavedú do Prahy, zájdite do kláštora sv. Anežky Českej.
Národná obroda, 8 [164] 19 (97.07.18).

055861 - USD-C 980017 CZ cze J
Fialová, I.
Istočnik - pozoruhodný ruský časopis pro (nejen) soudobou historii.
Soudobé dějiny, 4 [3-4] 547-562 (1997).

045887 - USD-C 970080 CZ cze J
Hoppe, J.
Normalizace a československá kinematografie. Dokumenty z archivu ÚV KSČ.
Iluminace, 9 [1] 157-201 (1997).

056597 - USD-C 980096 RIV CZ cze J
Hoppe, J.
Prameny k dějinám české kinematografie 1966-1971 v archivu ÚV KSČ.
Iluminace, 9 [1(25)] 213-215 (1997).

056594 - USD-C 980022 RIV CZ cze J
Hyndráková, A.
Konec války v Terezíně ve vzpomínkách a výpovědích terezínských vězňů.
Terezínské listy, 25, 102-114 (1997).
[Terezín 1945-1995. Terezín (CZ), 95.10.24-95.10.26]

041420 - USD-C 970065 CZ eng J
Hyndráková, A. - Lorencová, A.
Systematic Collection of Memories organized by The Jewish Museum in Prague. 4.
Judaica Bohemiae, 32, 152-163 (1997).

041421 - USD-C 970067 CZ cze J
Hyndráková, A. - Lorencová, A.
Jména nebudou vyhlazena.
Nová přítomnost, 2, 13-16 (1997).

056601 - USD-C 980134 RIV SK cze M
Jech, K.
Narůstání a útlum kolektivizační krize v Československu v první polovině padesátých let.
In: Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948-1989. - Banská Bystrica, Pedagogická spoločnosť J.A.Komenského 1997. - S. 73-82.

067212 - USD-C 990041 RIV SK cze C
Jech, K.
Narůstání a útlum kolektivizační krize v Československu v první polovině padesátých let.
In: Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948-1989. - Banská Bystrica, Pedagogická spoločnosť J. A. Komenského 1997. - S. 73-93.
[Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948-1989. Donovaly (SK), 96.11.12-96.11.13]

039896 - USD-C 970010 CZ cze B
Kaplan, K.
Pět kapitol o únoru. Brno, Doplněk 1997. - 557 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/94/0448

045896 - USD-C 970090 CZ cze B
Kaplan, K.
"Všechno jste prohráli!". Co prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967. Praha, I. Železný 1997. - 178 s.

041406 - USD-C 970047 CZ cze B
Kaplan, K. - Špiritová, A.
ČSR a SSSR 1945-1948. Dokumenty mezivládních jednání. Brno, ÚSD AV ČR 1997. - 540 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/94/0448

039897 - USD-C 970012 CZ cze N
Kocian, J.
Zemědělci v parlamentu. 11. června 1947. Nátlaková akce při projednávání pozemkové reformy.
Lidové noviny, 10 [135] 11 (1997).

041401 - USD-C 970040 CZ cze R
Kocian, J.
Occursus - Setkání - Begegnung.
Rec.: Pousta, Z. / Occursus - Setkání - Begegnung. Sborník ku poctě 65. narozenin prof. dr. Jana Křena. Praha, Historický klub, 1996.
Soudobé dějiny, 4 [1] 172-173 (1997).

041418 - USD-C 970061 CZ cze N
Kocian, J.
Intelektuálové a KSČ. 27.-29. června 1967. 4. sjezd československých spisovatelů.
Lidové noviny, 10 [148] 11 (97.06.26).

041423 - USD-C 970070 CZ cze N
Kocian, J.
Poválečné účtování se zrádci. 29. května 1947: Drtinova zpráva o retribučních soudech.
Lidové noviny, 10, 9 (97.05.29).

045888 - USD-C 970081 CZ cze B
Kocian, J.
Sjezd Československé strany národně socialistické v předvečer padesátiletého jubilea v roce 1947.
In: České země a Československo v Evropě 19. a 20. století. Sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka. - (Ed. Dejmek, J.; Hanzal, J.). - Praha, Historický ústav AV ČR 1997. - S. 489-504.

045889 - USD-C 970082 CZ cze B
Kocian, J.
Předmluva.
In: Generace 45. - Praha, Riopress 1997. - S. 7-13.

045890 - USD-C 970084 CZ cze N
Kocian, J.
První transport z Volyně. 4. února 1947: Repatriace do demokratické (už jen rok!) vlasti.
Lidové noviny, 10 [29] 9 (97.02.04).

045891 - USD-C 970085 CZ cze N
Kocian, J.
Proti zbytečným stávkám. 18. březen 1947: Osud konfiskátů a národních správ byl zpečetěn.
Lidové noviny, 10 [65] 9 (97.03.18).

045892 - USD-C 970086 CZ cze N
Kocian, J.
Československé porady v létě 1947.
Lidové noviny, 10 [178] 9 (97.08.01).

045893 - USD-C 970087 CZ cze N
Kocian, J.
Opatření proti banderovcům.
Lidové noviny, 10 [189] 11 (97.08.14).

045894 - USD-C 970088 CZ cze N
Kocian, J.
Zářijový pakt s komunisty.
Lidové noviny, 10 [214] 11 (97.09.12).

045895 - USD-C 970089 CZ cze N
Kocian, J.
V roce 1947 komunisté neuspěli s milionářskou dávkou.
Lidové noviny. Orientace, 10 [256] 4 (97.11.01).

056596 - USD-C 980074 RIV CZ cze B
Kocian, J.
Období 1945-1989.Lidé v dějinách. Dějepis pro 2. stupeň základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Praha, Fortuna 1997. - 64 s.

056598 - USD-C 980099 RIV CZ cze J
Kocian, J.
Kdo je kdo v české historiografii. Vzorek osobních dat, poskytnutých k diskusi členy výboru HK.
Zpravodaj Historického klubu, 8 [1] 5-18 (1997).

056600 - USD-C 980101 CZ cze R
Kocian, J.
Occursus-Setkání-Begegnung.
Rec.: Occursus-Setkání-Begegnung. - Praha, Karolinum, 1996.
Zpravodaj Historického klubu, 8 [2] 37-38 (1997).

045897 - USD-C 970091 CZ cze C
Krejčová, H.
Židovská komunita v moderní české společnosti.
In: Židé v novodobých dějinách. - (Ed. Veber, V.). - Praha, Karolinum 1997. - S. 17-27.
[Židé v novodobých dějinách. Praha (CZ), 96.05.00]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063602

045898 - USD-C 970092 CZ cze J
Krejčová, H.
Poslední akce Ústředního úřadu pro uspořádání židovské otázky.
Dějiny a současnost, 19 [1] 29-33 (1997).
Grant: IAA9063602

055863 - USD-C 980026 HU eng B
Krejčová, H.
Theresienstadt. Film about an "exemplary Ghetto".
In: Moveast - 3. International Film Periodical 1993-1996. - (Ed. Forgács, I.; Hirsch, T.). - Budapest, Magyar Filmintézet 1997. - S. 29-47.
Grant: GA AV ČR(CZ) A 906360

055862 - USD-C 980025 CZ cze B
Krejčová, H. - Svobodová, J. - Hyndráková, A.
Židé v protektorátu. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Praha, Maxdorf 1997. - 491 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/96/1464

045899 - USD-C 970093 CZ cze B
Musilová, D.
Životní příběhy ročníku 1924. Lidský osud v dějinách 20. století. Historicko-biografický výzkum. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1997. - 111 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/94/0448

041407 - USD-C 970050 CZ cze J
Nosková, H.
Česká společnost, jinonárodní obyvatelstvo a reemigranti.
Slezský sborník, 95 [3] 179-185 (1997).

041408 - USD-C 970051 CZ cze J
Nosková, H.
Slováci v Čechách. [2].
Slovenské listy, 5 [6] 32-33 (1997).

041409 - USD-C 970052 CZ sla J
Nosková, H.
Slováci a slovenská kultúra v českých regiónoch. [1].
Slovenské listy, 5 [5] 32-33 (1997).

041410 - USD-C 970053 CZ cze B
Nosková, H.
Česká společnost a její vztah k reemigrantům.
In: Česká společnost a etnické skupiny. Sborník k 65. narozeninám PhDr. Jiřího Kořalky, DrSc. - Praha, Institut základů vzdělanosti UK 1997. - S. 61-87.

045900 - USD-C 970094 SK sla J
Nosková, H.
Slováci a slovenská kultúra v českých regiónoch. [3].
Slovenské listy, 5 [11] 28-29 (1997).

045901 - USD-C 970095 SK sla J
Nosková, H.
Slováci v českých regiónoch. [4].
Slovenské listy, 5 [12] 28-29 (1997).

045902 - USD-C 970096 CZ sla B
Nosková, H.
Základné informácie o migrácii Slovákov v Českej republike.
In: Kto je kto. Slovenská národnostná menšina v Českej republike. Česko-slovenské vzťahy. - Praha, Klub slovenskej kultúry 1997. - S. 87-89.

045903 - USD-C 970097 SK cze B
Nosková, H.
Migrace obyvatelstva v českých zemích v letech 1945-50 a jejich důsledky pro současnost.
In: Etnické minority na Slovensku. História, súčasnosť, súvislosti. - Košice, Spoločenskovedný ústav SAV 1997. - S. 159-175.

045909 - USD-C 970103 CZ cze B
Opasek, A. - Jirásková, M.
Dvanáct zastavení. Vzpomínky opata břevnovského kláštera. 3. opravené a doplněné vyd. Praha, Torst 1997. - 344 s.

045904 - USD-C 970098 CZ cze C
Otáhal, M.
K některým problémům výzkumu tzv. normalizace.
In: Československo po sovětské okupaci 1968. Příspěvky na semináři ke studiu období normalizace v Československu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci 21. listopadu 1996. - Olomouc, Univerzita Palackého 1997. - S. 3-9.
[Československo po sovětské okupaci 1968. Olomouc (CZ), 96.11.21]
Grant: GA409/97/0995

055864 - USD-C 980029 DE ger J
Otáhal, M.
Anmerkungen zum Dissent in den tschechischen Ländern (1977-1989).
Horch und Guck, 6 [21] 12-13 (1997).

056595 - USD-C 980059 RIV CZ cze M
Otáhal, M.
Odpověď na anketu.
In: Charta 77 očima součastníků. Po dvaceti letech. - (Ed. Císařovská, B.; Drápala, M.; Prečan, V.; Vančura, J.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1997. - S. 236-239.

041398 - USD-C 970037 CZ cze J
Pecka, J.
Rozhovor Josefa Smrkovského s generálem N. V. Ogarkovem 30.8.1968.
Soudobé dějiny, 4 [1] 158-166 (1997).
Grant: GA404/97/1004

045905 - USD-C 970099 CZ cze J
Pecka, J.
Taneční repertoár a styl jihočeského dělnictva v druhé polovině 19. a první třetině 20. století.
Výběr, 34 [1] 9-21 (1997).

041399 - USD-C 970038 CZ cze R
Pernes, J.
Jak se chodí v laně.
Rec.: Klobas, O. / Jak se chodí v laně. Svědectví politického vězně z padesátých let o jáchymovském táboře Nikolaj. Brno, Blok, 1996.
Soudobé dějiny, 4 [1] 171 (1997).

045906 - USD-C 970100 CZ cze B
Pernes, J.
Brno 1951. Příspěvek k dějinám protikomunistického odporu na Moravě. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1997. - 195 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE9063703

045907 - USD-C 970101 CZ cze B
Pernes, J.
Československo 1946-1992. Praha, Albatros 1997. - 66 s.

045908 - USD-C 970102 CZ cze N
Pernes, J.
Autor boří partyzánské legendy.
Rovnost, 7, 5 (97.12.30).

055865 - USD-C 980033 CZ cze B
Pernes, J.
Až na dno zrady. Emanuel Moravec. Praha, Themis 1997. - 239 s.

039898 - USD-C 970021 CZ cze B
Prečan, V.
Minulost a dědictví Charty 77. Projev na společenském večeru k 20. výročí vzniku Charty 77. Praha, ÚSD AV ČR 1997. - 15 s.
Grant: GA404/95/0936

039899 - USD-C 970022 DE ger C
Prečan, V.
Drei Dimensionen einer Geschichte. Laudatio auf Václav Havel.
In: Ehrenpromotion Václav Havel. - Dresden, University Press 1997. - S. 41-46.
[Verleihung der Ehrendoktorwürde an Dr.h.c.mult. Václav Havel. Dresden (DE), 95.10.30]

039900 - USD-C 970023 DE cze C
Prečan, V.
Tři rozměry jednoho příběhu. Laudatio na Václava Havla.
In: Ehrenpromotion Václav Havel. - Dresden, University Press 1997. - S. 47-51.
[Verleihung der Ehrendoktorwürde an Dr.h.c.mult. Václav Havel. Dresden (DE), 95.10.30]

041422 - USD-C 970069 CZ cze Jx
Prečan, V.
Minulost a dědictví Charty 77.
Tvar, 8 [3] 11-12 (1997).
[20. výročí Charty 77. Praha (CZ), 97.01.10]

045881 - USD-C 970074 CZ cze B
Prečan, V.
Předmluva.
In: Bibliografie českých/československých dějin 1918-1995. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990-1995. - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1997. - S. 1-4.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0994

055866 - USD-C 980037 CZ cze B
Prečan, V.
Záznam o zasedání Ústředního výboru KSČ 17. a 18. července 1945.
In: Česko-slovenská historická ročenka 1997. - Brno, Masarykova univerzita 1997. - S. 203-300.
Grant: GA404/96/0176

041424 - USD-C 970071 CZ cze N
Prečan, V. - Šiška, M.
Charta 77 stále ještě mnohé lidi dráždí. Rozhovor.
Právo, 7 [40] 10 (97.02.17).

041416 - USD-C 970059 CZ cze B
Richter, K. - Benčík, A.
Kdo byl generál Píka. Portrét čs. vojáka a diplomata. Brno, Doplněk 1997. - 307 s.

045910 - USD-C 970105 CZ cze N
Suk, J.
Občanské fórum a problém uchopení moci (listopad 1989-leden 1990).
Babylon, 7 [1] 6-7 (97.10.13).

056599 - USD-C 980100 RIV CZ cze J
Svátek, F.
Jindřich Pecka šedesátiletý.
Zpravodaj Historického klubu, 8 [1] 28-30 (1997).

041402 - USD-C 970041 CZ cze R
Tůma, O.
Encyclopedia of the Cold War.
Rec.: Arms, T. S. / Encyclopedia of the Cold War. New York, Facts on File, 1994.
Soudobé dějiny, 4 [1] 175 (1997).

045911 - USD-C 970106 CZ cze N
Tůma, O.
Češi chtěli jít na Katovice.
Lidové noviny. Orientace, 10, 1 (97.11.22).

055867 - USD-C 980042 CZ cze T
Tůma, O.
Počátky studené války.
Orig.: Schlesinger, A.
Orig.: Schlesinger, A.: Beginning of Cold War.
Soudobé dějiny, 4 [1] 96-117 (1997).

067248 - USD-C 990120 RIV CZ cze J
Uhlíř, J. B.
Osudové dny Jana Palacha.
Historický obzor, 8 [1-2] 19-22 (1997).

067249 - USD-C 990121 CZ cze J
Uhlíř, J. B.
Anton Bruckner - život pod zorným úhlem věčnosti.
Historický obzor, 8 [5-6] 120-122 (1997).

041417 - USD-C 970060 CZ cze N
Vaněk, M.
Veřejné mínění a veřejné chování občanů.
Lidové noviny, 10 [148] 11 (97.06.26).

045912 - USD-C 970107 CZ cze C
Vaněk, M.
Ekologické hnutí v českých zemích v letech 1969-1989.
In: Československo po sovětské okupaci 1968. Příspěvky na semináři ke studiu období normalizace v Československu na Pedagogické fakultě UP v Olomouci 21. listopadu 1996. - Olomouc, Univerzita Palackého 1997. - S. 37-42.
[Československo po sovětské okupaci 1968. Olomouc (CZ), 96.11.21]

045913 - USD-C 970108 CZ cze J
Vaněk, M.
Novodobá historie neziskového sektoru u nás. 1: Období let 1918-1948.
Bulletin '97, 5 [7-8] 11-13 (1997).

045914 - USD-C 970109 CZ cze J
Vaněk, M.
Novodobá historie neziskového sektoru u nás. 2: Období let 1948-1989.
Bulletin '97, 5 [9] 5-8 (1997).

041404 - USD-C 970045 CZ cze N
Vévoda, R.
Studenti v době převratu jsou předmětem zájmu historiků. Z archivů některých vysokých škol pravděpodobně zmizela část dokumentů o roce 1989.
Lidové noviny, 10 [267] 2 (97.11.14).

041397 - USD-C 970036 CZ cze R
Vondrová, J.
Pražské jaro - nové pohledy, nové poznatky.
Rec.: Pauer, J. / Prag 1968. Der Einmarsch des Warschauer Paktes. Hintergründe - Planung - Durchführung. Bremen, Ed. Temmen, 1995.
Soudobé dějiny, 4 [1] 145-150 (1997).

045915 - USD-C 970110 CZ cze B
Vondrová, J. - Navrátil, J.
Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Září 1968-květen 1970. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1997. - 393 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/95/0937

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11