ASEP

ÚEK - Ústav ekologie krajiny

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

014441 - UEK-B 940051 SK cze Cz
Adámek, Z. - Prokeš, M. - Siddiqui, M. A.
Růst a plodnost sivena obrovského (Salvelinus namaycush) v podmínkách intenzívního chovu.
In: Zborník 10. limnologickej konferencie. - Stará Turá, - 1994. - S. 7-11.
[Limnologická konferencia /10./. Stará Turá (SK), -]
Grant: IA66903

021478 - UEK-B 950132 CZ cze B
Balát, F. - Černý, V. - Černý, W. - Ferianc, O. - Folk, Č. - Formánek, J. - Gaisler, J. - Hachler, E. - Hanzák, J. - Havlín, J. - Hora, J. - Hudec, K. - Chalupský, J. - Klíma, M. - Klůz, Z. - Kožená, I. - Kux, Z. - Matoušek, B. - Mošanský, A. - Pelz, P. - Ryšavý, B. - Šťastný, K. - Toufar, J. - Veselovský, Z.
Ptáci - Aves. (Ed. Hudec, K.). - 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha, Academia 1994. - 671 s. - ().
Grant: IA66966

014791 - UEK-B 940140 GB eng A
Bartoš, M. - Hanousková, I. - Mejstřík, V. - Těšitel, J.
Abandoned Landscapes.
In: Towards a Sustainable Future: Promoting Sustainable Development. the International Academic Conference on the Environment. Conference abstracts. - Manchester, University of Manchester 1994. - S. -.
[International Academic Conference on the Environment. Manchester ( GB), 94.06.29-94.07.01]
Grant: GA512/94/0767

028167 - UEK-B 960099 PL eng C
Bartoš, M. - Těšitel, J. - Kušová, D.
Large scale land abandonment and its consequences (Šumava Mts. case study).
In: Landscape Research and its Applications in Environmental Management. - (Ed. Richling, A.; Malinowska, E.; Lechnio, J.). - Warszawa, Wydzial Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 1994. - S. 213-220. - ().
[Landscape Research and its Applications in Environmental Management. Warsaw (PL), 94.00.00]

014429 - UEK-B 940037 CZ cze A
Baruš, V.
O Anguillicola crassus v povodí Moravy.
In: Zoologické dny. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost 1994. - S. 9.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 94.11.03-94.11.04]
Grant: IAA6087503

020434 - UEK-B 950014 CZ eng Rx
Baruš, V.
Review.
Rec.: Engelmann, W. E. - Fritsche, J. - Günther, R. - Obst, F. J. / Lurche und Kriechtiere Europas.
Rec.: Engelmann, W.-E. - Fritsche, J. - Günther, R. - Obst, F. J .: Lurche und Kriechtiere Europas.
Folia zoologica, 43 [1] 10 (1994).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

020436 - UEK-B 950016 CZ eng Rx
Baruš, V.
Review.
Rec.: Forman, T. T. R. - Gordon, M. / Krajinná ekologie.
Rec.: Forman, T. T. R. - Gordon, M.: Krajinná ekologie.
Folia zoologica, 43 [2] 108 (1994).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

020437 - UEK-B 950017 CZ eng Rx
Baruš, V.
Review.
Rec.: Burgess, W. E. / Freshwater and marine catfishes. A preliminary survey of the Siluriformes.
Rec.: Burgess, W. E.: Freshwater and marine catfishes. A preliminary survey of t he Siluriformes.
Folia zoologica, 43 [2] 144 (1994).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

020438 - UEK-B 950018 CZ eng Rx
Baruš, V.
Review.
Rec.: Kuzmin, . L. / Trifologiya khvostatykh zemnovodnykh. Ekologicheskie i evolucionnyie aspekty. [Trophology of Caudata. Ecological and evolucionary aspects.]
Rec.: Kuzmin, S. L.: Trofologiya khvostatykh zemnovodnykh. Ekologicheskie i evo lucionnyie aspekty.
Folia zoologica, 43 [3] 230 (1994).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

020439 - UEK-B 950019 CZ eng Rx
Baruš, V.
Review.
Rec.: Hanel, L. / Bulletin LAMPETRA Vol. 1.
Rec.: Hanel, L.: Bulletin LAMPETRA. Vol. 1.
Folia zoologica, 43 [3] 284 (1994).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

021215 - UEK-B 950057 SK cze J
Baruš, V.
Revizní soupis filárií cizopasících u jelenovitých (Cervidae) v České republice a Slovenské republice.
Folia venatoria, 24, [-] 69-75 (1994).
Grant: GA206/93/2241

021216 - UEK-B 950058 CZ cze N
Baruš, V.
Úhořům jde o život.
Rybářství, - [11] 328-329 (1994).
Grant: IAA6087503

014408 - UEK-B 940011 CZ eng J
Baruš, V. - Prokeš, M.
First Report of the Golden Roach (Rutilus rutilus aberr. erythrina) in the River Oslava (Czech Republic).
Folia Zoologica, 43 [2] 188-190 (1994).
Grant: IA66903
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

014443 - UEK-B 940055 SK eng J
Baruš, V. - Prokeš, M.
Parasite load of Ligula intestinalis plerocercoids in adult silver bream, Blicca bjoerkna.
Helminthologia, 31 [1-2] 91-94 (1994).
Grant: PV346
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

014452 - UEK-B 940064 CZ cze C
Baruš, V. - Prokeš, M.
O růstu a stáří plerocerkoidů tasemnice Ligula intestinalis cizopasících u adultního cejnka malého (Blicca bjoerkna).
In: Sborník referátů z ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.; Adámek, Z.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1994. - S. 215-220.
[Ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 94.05.04-94.05.05]
Grant: PV346

020427 - UEK-B 950001 SK eng A
Baruš, V. - Prokeš, M.
On Ligula intestinalis (L.) plerocercoids in fishes from the Nové Mlýny Reservoirs, Czech Republic.
Helminthologia, 31 [3/4] 203 (1994).
[Czech and Slovak Helminthological Days /3./. Dolní Věstonice (CZ), 94.05.08-94.05.11]
Grant: PV346
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

021220 - UEK-B 950090 CZ eng J
Baruš, V. - Prokeš, M.
Report on the golden roach (Rutilus rutilus aberr. erythrina) from the Moravian River Oslava, Czech Republic.
Acta Musei Moraviae. Scientiae Naturales, 79 [1/2] 187-192 ( 1994).

014410 - UEK-B 940013 CZ eng J
Baruš, V. - Wohlgemuth, E.
Two Proposed Subspecies in Girardinus microdactylus (Pisces: Poeciliidae) from Isla de Cuba and Isla de la Juventud.
Folia Zoologica, 43 [3] 245-254 (1994).
Grant: IA66957
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

014407 - UEK-B 940010 CZ eng J
Baruš, V. - Wohlgemuth, E. - Peňáz, M.
Checklist, Taxonomical Notes and Biogeography of Freshwater Fishes from Isla de la Juventud (Cuba).
Folia Zoologica, 43 [2] 177-187 (1994).
Grant: IA66957
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

028323 - UEK-B 960354 FR fre B
Bénech, V. - Peňáz, M. - Le Hong Chuong, P.
Migrations latérales des poissons. L'exemple de la mare da Batamani (aout-décembre 1991).
In: La peche dans le Delta Central du Niger. - (Ed. Quensiére, J.). - Paris, ORSTOM 1994. - S. 237-253. - ().

014457 - UEK-B 940075 CZ eng A
Blahák, P. - Lusk, S.
Maximum age and size of Chondrostoma nasus.
In: I. International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus. - Brno, Institute of Landscape Ecology ASCR 1994. - S. 6.
[International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus /1./. Brno (CZ), 94.10.17-94.10.20]
Grant: IAA687402

028161 - UEK-B 960087 SK cze J
Boháč, J.
Bioindikátory radionuklidů v půdě.
Životné prostredie, 28 [1] 11-14 (1994).

028163 - UEK-B 960089 NL eng B
Boháč, J. - Fuchs, R.
Carabidae and Staphylinidae of Bohemian villages.
In: Carabid Beetles: Ecology and Evolution. - (Ed. Desender, K. et al.). - -, Kluwer Academic 1994. - S. 235-240.

014793 - UEK-B 940142 CZ cze J
Cudlín, P. - Chmelíková, E. - Bystřičan, A. - Tichý, J.
Studium reakce smrkových ekosystémů v Beskydech na působení stresových faktorů.
Zpravodaj Beskydy "Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd" , 6, [-] 177-182 (1994).
Grant: GA204/94/0832

014787 - UEK-B 940135 FR eng B
Cudlínová, E.
Possibilities of the Sustainable development Model's Application in the Economy of the Czech Republic.
In: Models of Sustainable development Exclusive or Complementary Approaches of Sustainability? - Paris, Université Panthéon-Sorbonne 1994. - S. 570-577.

028155 - UEK-B 960060 CZ eng C
Cudlínová, E.
Democracy or a green society?
In: Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century. Proceedings of the First International Conference. - (Ed. Hanousková, I.; Lapka, M.; Cudlínová, E.). - České Budějovice, NEBE 1994. - S. 135-138. - ().
[International Conference "Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century" /1./. České Budějovice (CZ), 94.09.06-94.09.09]

014794 - UEK-B 940143 NL eng J
Cudlínová, E. - Lapka, M.
The potential role of small-scale private farmers in the ecological restoration of the Bohemian landscape.
Ecological Economics, 11, [-] 179-186 (1994).
Grant: OK9489
[Impact factor:0.000(92) 0.731(93) 1.313(94) 1.073(95) 0.635(96) 0.973(97) 1.057(98) 1.352(99) 1.258(00) 1.204(01) 1.093(02) 1.230(03) ]

014414 - UEK-B 940018 CZ eng J
Čapek, M.
Birds in Mountain Ecosystems under Pressure of Air Pollution.
Přírodovědné práce ústavů Akademie věd České republiky v Brně, 28 [4] 1-46 (1994).
Grant: IA66906

020448 - UEK-B 950036 SK eng J
Čapek, M.
Forest decline and dieback effects on mountain birds. Vplyv rozpadu a odumierania lesov na horskú avifaunu.
Tichodroma, 7, [-] 88-94 (1994).
Grant: IA66906

020454 - UEK-B 950042 CZ cze Rx
Čapek, M.
Review.
Rec.: Cramp, S. - Simmons, K. E. L. - Perrins, C. M. / The Birds of the western Palearctic. Volumes 1-9.
Rec.: Cramp, S. - Simmons, K. E. L. - Perrins, C. M.: The Birds of Western Palearctic. Vols. I-IX.
Sylvia, 30 [2] 166-172 (1994).

020466 - UEK-B 950054 CZ cze B
Čapek, M.
Bahňáci, brodiví, dravci, hrabaví, kukačky, lelkové a měkkozobí.
In: Lesnický naučný slovník. - (Ed. Poleno, Z.; Morávek, F.; Sýkora, P.). - Praha, Ministerstvo zemědělství 1994. - S. 30, 64, 143, 282, 440, 465, 527. - ().

020467 - UEK-B 950055 SK cze Bx
Čapek, M.
Česká nomenklatura Struthioniformes, Rheiformes, Casuariiformes, Apterygiformes, Sphenisciformes, Pelecaniformes, Ciconiiformes, Cathartiformes, Accipitriformes, Falconiformas, Galliformes, Charadriiformes; Passeriformes: Alaudidae, Hirundinidae, Sylviidae, Maluridae, Paridae, Sittidae, Tichodromadidae, Certhiidae, Vireonidae, Fringillidae a Icteridae.
In: Atlas ptáků světa. - Bratislava, Príroda 1994. - S. 324-332, 349-350, 356-359, 361, 367-368.. - ().

020441 - UEK-B 950028 CZ cze V
Čapek, M. - Jurajda, P. - Zukal, J.
Zoologická studie k revitalizačnímu projektu u obce Násedlovice. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 5 s.

014416 - UEK-B 940020 DE eng A
Čapek, M. - Kloubec, B.
Diurnal Patterns of Calling Activity in Swamp Birds.
Journal für Ornithologie, 135 [Sonderheft] 62 (1994).
[International Ornithological Congress /21./. Vienna (AT), 94.08.20-94.08.25]
Grant: PO P006
[Impact factor:0.345(91) 0.325(92) 0.239(93) 0.342(94) 0.648(95) 0.779(96) 0.313(97) 0.318(98) 0.359(99) 0.417(00) 0.698(01) 0,316(02) 0.675(03) ]

014417 - UEK-B 940024 CZ cze C
Čapek, M. - Kloubec, B.
Hlasové projevy a využití jejich znalosti pro zjišťování mokřadních druhů ptáků.
In: Metody studia populací a společenstev vodních a mokřadních ptáků. - (Ed. Musil, P.). - Kostelec nad Černými lesy, Institut aplikované ekologie VŠZ 1994. - S. 10.
[Metody studia populací a společenstev vodních a mokřadních druhů ptáků. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 94.03.18-94.03.19]
Grant: PO P006

020465 - UEK-B 950053 CZ cze V
Čapek, M. - Kloubec, B.
Monitoring ornitocenóz litorálních porostů vybraných oblastí ČR.
In: Příloha závěrečné zprávy projektu P 006/21-3 "Hodnocení ekologické zátěže středoevropské krajiny na modelových skupinách obratlovců". - Brno, ÚEK AV ČR 1994. - S. 70-90.
Grant: PO P006

020442 - UEK-B 950029 CZ cze V
Čapek, M. - Zukal, J. - Jurajda, P.
Zoologická studie k revitalizačnímu projektu v oblasti obcí Stavěšice - Strážovice. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 5 s.

014769 - UEK-B 940104 FR eng A
Dvořák, V. - Opluštilová, M. - Janouš, D.
Phenological and Growth Analysis of Norway Spruce in Elevated CO2 Concentrations.
In: Responses of Trees and Forests to Global Change. Abstracts and programme. - Paris, Université Paris Sud 1994. - S. 59.
[Responses of Trees and Forests to Global Change. Dourdan (FR), 94.10.19-94.10.22]
Grant: OK92041

020430 - UEK-B 950010 CZ cze V
Fiala, K. - Jakrlová, J. - Holub, P. - Tůma, I. - Ježíková, M. - Zelená, V.
Bylinná vegetace imisních holin a zásoba živin v půdě jejich stanovišť (Beskydy - Kněhyně). Výroční zpráva za rok 1994. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 15 s.

014469 - UEK-B 940087 SK eng C
Fiala, K. - Tůma, I.
Prírastok biomasy koreňov v poloprirodzenom lúčnom poraste počas prvých dvoch rokov hnojenia. The increment of root biomass in a seminatural meadow stand during the first two years of fertilization.
In: Ekológia trávneho porastu IV. Zborník súhrnov. Grassland Ecology IV. Conference. Volume of Summaries. - Banská Bystrica, Výskumný ústav lúk a pasienkov 1994. - S. 19.
[Ekológia trávneho porastu /4./. Banská Bystrica (SK), 94.04.28-94.04.29]

014468 - UEK-B 940086 CZ eng J
Fiala, K. - Zelená, V.
Response of underground plant biomass of meadow communities to cutting impact.
Rostlinná výroba, 40 [11] 1057-1065 (1994).
[Impact factor:0.000(91) 0.003(92) 0.000(93) 0.012(94) 0.008(95) 0.170(96) 0.214(97) 0.168(98) 0.192(99) 0.256(00) 0.237(01) 0,333(02) 0.276(03) ]

021479 - UEK-B 950151 CZ eng J
Fiala, K. - Zelená, V.
Stand structure and aboveground biomass partitioning in three populations of Calamagrostis arundinacea.
Preslia, 66 [4] 323-335 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) 204/94/0386

014455 - UEK-B 940073 DE ger A
Gaisler, J. - Nesvadbová, J.
Diversität von Kleinsäugern (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) in einem UNESCO-Bioreservat. Species diversity of small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) in a biosphere reserve of the UNESCO.
Zeitschrift für Säugetierkunde, 59 [Sonderheft] 13-14 (1994).
[Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde /68./. Wien (AT), 94.09.25-94.09.29]
Grant: IA66907
[Impact factor:0.433(92) 0.305(93) 0.320(94) 0.351(95) 0.441(96) 0.274(97) 0.189(98) 0.302(99) 0.467(00) 0.367(01) 0,370(02) ]

014442 - UEK-B 940054 SK eng J
Gelnar, M. - Koubková, B. - Pláňková, H. - Jurajda, P.
Report on metazoan parasites of fishes of the river Morava with remarks on the effects of water pollution.
Helminthologia, 31 [1-2] 47-56 (1994).
Grant: GA508/93/2049
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

014430 - UEK-B 940038 CZ cze A
Grim, T. - Honza, M. - Míšek, I.
Prenatální vývoj racka chechtavého (Larus ridibundus L.).
In: Zoologické dny. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost 1994. - S. 25.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 94.11.03-94.11.04]
Grant: IA66964

028168 - UEK-B 960116 HU eng C
Hadjihristova, M. - Tichý, R.
The application of wetlands for the treatment of metal-bearing aqueous streams in Central and Eastern Europe.
In: Second International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe Budapest '94. Symposium programme. - Budapest, - 1994. - S. 64.
[International Symposium and Exhibiton on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe /2./. Budapest (HU), 94.09.20-94.09.23]

014445 - UEK-B 940057 CZ cze C
Halačka, K.
Struktura epidermis štiky obecné (Esox lucius).
In: Sborník referátů z ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.; Adámek, Z.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1994. - S. 10-13.
[Ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 94.05.04-94.05.05]
Grant: IA66903

014458 - UEK-B 940076 CZ eng A
Halačka, K.
Structure and histochemistry of the epidermis of Chondrostoma nasus.
In: I. International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus. - Brno, Institute of Landscape Ecology ASCR 1994. - S. 9.
[International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus /1./. Brno (CZ), 94.10.17-94.10.20]
Grant: IA66903

014413 - UEK-B 940017 CZ cze J
Halačka, K. - Jurajda, P.
Charakteristika elektrolovných zařízení pro odlov ryb.
Živočišná výroba, 39 [9] 733-741 (1994).
Grant: IA66902IAA687402
[Impact factor:0.012(91) 0.004(92) 0.033(93) 0.042(94) 0.063(95) 0.255(96) 0.194(97) 0.192(98) 0.195(99) ]

014459 - UEK-B 940077 CZ eng A
Halačka, K. - Lusková, V. - Lusk, S.
Yearly dynamics of the haematological indices in the nase.
In: I. International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus. - Brno, Institute of Landscape Ecology ASCR 1994. - S. 10.
[International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus /1./. Brno (CZ), 94.10.17-94.10.20]
Grant: IA66903

028154 - UEK-B 960059 CZ eng C
Hanousková, I. - Bartoš, M. - Cudlínová, E. - Gottlieb, M. - Lapka, M. - Těšitel, J.
Chance for the future.
In: Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century. Proceedings of the First International Conference. - (Ed. Hanousková, I.; Lapka, M.; Cudlínová, E.). - České Budějovice, NEBE 1994. - S. 5-6. - ().
[International Conference "Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century" /1./. České Budějovice (CZ), 94.09.06-94.09.09]

014789 - UEK-B 940138 PL eng B
Hanousková, I. - Lapka, M.
"Abandoned" Area Ralsko and Proposal of Tourist Road and Path Net. A Case Study.
In: Landscape Research and its Applications in Environmental Management. - Warsaw, Wydzial geografii i studiów regionalnych universitetu Warszawskiego 1994. - S. 227-232.

028152 - UEK-B 960057 CZ eng C
Hanousková, I. - Lapka, M. - Cudlínová, E. (Eds.)
Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century. Proceedings of the First International Conference.
In: Proceedings of Conference. - České Budějovice, NEBE 1994. - 194 s. - ().
[International Conference "Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century" /1./. České Budějovice (CZ), 94.09.06-94.09.09]

014453 - UEK-B 940065 CZ eng J
Heroldová, M.
Diet of four rodent species from Robinia pseudo-acacia stands in South Moravia.
Acta Theriologica, 39 [3] 333-337 (1994).
Grant: IA66907
[Impact factor:0.070(91) 0.157(92) 0.471(93) 0.294(94) 0.485(95) 0.337(96) 0.549(97) 0.552(98) 0.540(99) 0.422(00) 0.652(01) 0,945(02) 0.629(03) ]

020460 - UEK-B 950048 CZ cze C
Heroldová, M.
Potravní ekologie kozy bezoárové (Capra aegagrus) na Pálavě.
In: Problematika chovu a chorob zvěře. Sborník referátů. - Brno, VŠVF 1994. - S. 139-144.
[Problematika chovu a chorob zvěře. Nový Jičín (CZ), 94.12.08-94.12.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241

028149 - UEK-B 960047 CZ cze V
Heroldová, M.
Ekologický monitoring terestrických obratlovců biosférické rezervace Pálava a jejího okolí. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 10 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66907

014433 - UEK-B 940041 CZ cze A
Heroldová, M. - Zejda, J.
Drobní savci imisních holin Beskyd.
In: Zoologické dny. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost 1994. - S. 33.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 94.11.03-94.11.04]
Grant: IA66906

028175 - UEK-B 960130 CZ cze C
Hluchý, M. - Zacharda, M.
Integrovaná ochrana révy vinné v projektu "Zavedení ekologicky udržitelného vinohradnictví na území CHKO a BR Pálava".
In: Sborník referátů z XIII. české a slovenské konference o ochraně rostlin v Praze. - (Ed. Mikulka, J. et al.). - Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby 1994. - S. 289-290.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /13./. Praha (CZ), 94.09.12-94.09.15]

028176 - UEK-B 960131 CZ cze C
Hluchý, M. - Zacharda, M.
Metodologické aspekty terénních testů toxicity pesticidů a listových hnojiv na dravého roztoče Typhlodromus pyri.
In: Sborník referátů z XIII. české a slovenské konference o ochraně rostlin v Praze. - (Ed. Mikulka, J. et al.). - Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby 1994. - S. 291-292.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /13./. Praha (CZ), 94.09.12-94.09.15]

053541 - UEK-B 980065 CZ cze B
Hluchý, M. - Zacharda, M.
Prostředky a systémy biologické ochrany rostlin. (Ed. Hluchý, M.; Zacharda, M.). - Brno, Biocont Laboratory, s.r.o. biologická ochrana rostlin 1994. - - s. - ().

014785 - UEK-B 940125 - eng J
Holoubek, I. - Čáslavský, J. - Vančura, R. - Kočan, A. - Chovancová, J. - Petrík, J. - Drobná, B. - Cudlín, P. - Tříska, J.
Project TOCOEN: The fate of selected organic pollutants in the environment part XXIV. The content of PCBs and PCDDs/Fs in high-mountain soils.
Toxicological and Environmental Chemistry, 45, [-] 189-197 ( 1994).
Grant: GA511/95/1060

014470 - UEK-B 940088 SK eng C
Holub, P.
Vplyv radiačného režimu a formy dusíka v substráte na rast metlice trstnatej. Influence of radiation regimen and form of nitrogen nutrition on growth of Deschampsia caespitosa.
In: Ekológia trávneho porastu IV. Zborník súhrnov. Grassland Ecology IV. Conference. Volume of Summaries. - Banská Bystrica, Výskumný ústav lúk a pasienkov 1994. - S. 18.
[Ekológia trávneho porastu /4./. Banská Bystrica (SK), 94.04.28-94.04.29]

014434 - UEK-B 940042 CZ cze A
Homolka, M.
Potravní ekologie zajíce polního, srnce obecného a jelena evropského v oblasti imisních holin Beskyd.
In: Zoologické dny. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost 1994. - S. 34.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 94.11.03-94.11.04]
Grant: GA206/93/2241

020459 - UEK-B 950047 CZ cze C
Homolka, M.
K potravní ekologii jelena evropského (Cervus elaphus).
In: Problematika chovu a chorob zvěře. Sborník referátů. - Brno, VŠVF 1994. - S. 131-137.
[Problematika chovu a chorob zvěře. Nový Jičín (CZ), 94.12.08-94.12.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241

021477 - UEK-B 950033 SK cze J
Homolka, M.
Vliv potravního chování velkých byložravců na lesní porosty.
Folia venatoria, 24, [-] 21-28 (1994).
Grant: GA206/93/2241

020446 - UEK-B 950034 CZ cze V
Homolka, M. - Jurajda, P. - Zukal, J. - Čapek, M.
Zoologická studie okresu Hodonín. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 30 s.

014400 - UEK-B 940002 CZ eng J
Homolka, M. - Kokeš, J.
Effect of Air Pollution and Forestry Practice on the Range and Abundance of Salamandra salamandra.
Folia Zoologica, 43 [1] 49-56 (1994).
Grant: IA66906
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

014406 - UEK-B 940009 CZ eng J
Honza, M.
Passage and Over-wintering of the Black-headed Gull (Larus ridibundus) in Brno, Czech Republic.
Folia Zoologica, 43 [2] 145-152 (1994).
Grant: IA66964
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

014432 - UEK-B 940040 CZ cze A
Honza, M.
Přežívání hnízd rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) ve vztahu k jejich umístění.
In: Zoologické dny. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost 1994. - S. 29.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 94.11.03-94.11.04]

014409 - UEK-B 940012 CZ eng J
Honza, M. - Modrý, M.
The Flock-Feeding System of the Adult Black-Headed Gull (Larus ridibundus) and the Food of its Nestlings.
Folia Zoologica, 43 [3] 237-244 (1994).
Grant: IA66964
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

014421 - UEK-B 940028 DE eng A
Honza, M. - Moksnes, A. - Roskaft, E. - Oien, I.
Effect of Nest Position on Nest Survival of the Reed Warbler.
Journal für Ornithologie, 135 [Sonderheft] 197 (1994).
[International Ornithological Congress /21./. Vienna (AT), 94.08.20-94.08.25]
Grant: GA206/93/2241
[Impact factor:0.345(91) 0.325(92) 0.239(93) 0.342(94) 0.648(95) 0.779(96) 0.313(97) 0.318(98) 0.359(99) 0.417(00) 0.698(01) 0,316(02) 0.675(03) ]

014422 - UEK-B 940029 CZ cze A
Honza, M. - Moksnes, A. - Roskaft, E. - Oien, I.
Vliv umístění hnízda na hnízdní úspěšnost rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus).
In: Metody studia populací a společenstev vodních a mokřadních ptáků. - (Ed. Musil, P.). - Kostelec nad Černými lesy, Institut aplikované ekologie VŠZ 1994. - S. 26.
[Metody studia populací a společenstev vodních a mokřadních druhů ptáků. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 94.03.18-94.03.19]
Grant: GA206/93/2241

028319 - UEK-B 960210 CZ cze J
Horal, D.
Potrava tří druhů pěvců (Passeriformes) v oblasti gradace ploskohřbetky smrkové (Cephalcia abietis).
Zprávy MOS, 52, 45-52 (1994).

020455 - UEK-B 950043 CZ cze C
Hrabě, V.
Příspěvek k průběrnému odstřelu kamzíčat.
In: Problematika chovu a chorob zvěře. Sborník referátů. - Brno, VŠVF 1994. - S. 59-63.
[Problematika chovu a chorob zvěře. Nový Jičín (CZ), 94.12.08-94.12.09]

014415 - UEK-B 940019 CZ eng J
Hubálek, Z.
Pathogenic Microorganisms Associated with Free-living Birds (A Review).
Přírodovědné práce ústavů Akademie věd České republiky v Brně, 28 [5] 1-74 (1994).
Grant: IA66901

014440 - UEK-B 940050 CZ cze N
Hubálek, Z.
O Valtické horečce, komárech a lidech.
Moravský jih, 2 [23] 3 (1994).
Grant: IA66901

014426 - UEK-B 940034 DE eng J
Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Juřicová, Z. - Svobodová, Š.
Seasonal Distribution of Borreliae in Ixodes ricinus Ticks.
Zentralblatt für Bakteriologie, 280 [3] 423-431 (1994).
Grant: IA66901
[Impact factor: 0.721(96) 0.733(97) 0.679(99) 0.599(00) 0.538(01) 0,000(02) ]

028150 - UEK-B 960049 CZ cze V
Hubálek, Z. - Juřicová, Z. - Halouzka, J. - Mátlová, L.
Klíšťata (Ixodidae) NP Podyjí a jejich epidemiologický význam. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 4 s.
Grant: IA66901

014438 - UEK-B 940048 US eng J
Hubálek, Z. - Rödl, P.
Assessment of the Mouse Open-Field Activity after Infection with Ťahyňa Virus (California Serogroup, Bunyaviridae).
Laboratory Animal Science, 44 [2] 186-188 (1994).
Grant: IA66901
[Impact factor:0.518(92) 0.542(93) 0.525(94) 0.585(95) 0.576(96) 0.559(97) 0.915(98) 0.815(99) 0.903(00) 0.564(01) ]

021221 - UEK-B 950102 HU eng J
Hubálek, Z. - Sixl, W. - Mikulášková, M. - Sixl-Voigt, B. - Thiel, W. - Halouzka, J. - Juřicová, Z. - Mátlová, L. - Honza, M. - Hájek, V. - Rosický, B.
Salmonellae in free-living birds.
Geographia medica, Suppl. 10, 107-120 (1994).
Grant: AT:Salmonellosis in Austria, Czech Rep. and E.C.

014427 - UEK-B 940035 HU eng J
Hubálek, Z. - Sixl, W. - Šebek, Z. - Stünzner, D.
Isolation of tick-borne encephalitis virus from the bank vole (Clethrionomys glareolus) in Austria.
Geographia medica, Suppl. 9, [-] 55-62 (1994).
Grant: IA66901

028320 - UEK-B 960211 CZ cze J
Hudec, K. - Kožená, I.
Česká ornitologická bibliografie 1993-1994.
Zprávy MOS, 52, 113-145 (1994).
Grant: IA66966

014471 - UEK-B 940089 SK eng C
Jakrlová, J.
Disturbance a následná resilience trávnych porastov (Kameničky 1986-1993). Disturbance and subsequent resilience of grass stands (Kameničky 1986-1993).
In: Ekológia trávneho porastu IV. Zborník súhrnov. Grassland Ecology IV. Conference. Volume of Summaries. - Banská Bystrica, Výskumný ústav lúk a pasienkov 1994. - S. 12.
[Ekológia trávneho porastu /4./. Banská Bystrica (SK), 94.04.28-94.04.29]

014472 - UEK-B 940090 CZ cze J
Jakrlová, J.
Populační analýza travních druhů.
Trávníky, 4 [2] 49-50 (1994).

014474 - UEK-B 940092 CZ cze J
Jakrlová, J.
Podrobná analýza produkce bylinného patra porostů na Kněhyni.
Zpravodaj Beskydy "Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd" , 6, [-] 143-148 (1994).
Grant: GA203/93/0268

020429 - UEK-B 950006 CZ cze V
Jakrlová, J.
Travinné ekosystémy v CHKO Žďárské vrchy: změny vlivem různé frekvence kosení. (Schopnost návratu lučních porostů k původnímu stavu po disturbanci). Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 9 s.

028321 - UEK-B 960212 CZ eng J
Jakrlová, J. - Šoustalová, M.
Plant stands of deforested areas of Beskydy Mountains: Importance and seed production and biology.
Acta Universitatis Agriculturae. A - Facultas agronomica, 42 [ 1-2] 111-115 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) 204/94/0385

014473 - UEK-B 940091 CZ cze J
Jakrlová, J. - Zelená, V. - Fiala, K. - Tůma, I. - Holub, P.
Bylinná vegetace imisních holin a zásoba živin v půdě jejich stanovišť (Beskydy - Kněhyně).
Zpravodaj Beskydy "Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd" , 6, [-] 149-154 (1994).
Grant: GA203/93/0268

021224 - UEK-B 950125 CZ cze C
Janouš, D.
Technická zařízení pro simulaci klimatických změn v dlouhodobých experimentech na rostlinách.
In: Klimatická změna a zemědělství. - Brno, - 1994. - S. 11-13.
[Klimatická změna a zemědělství. Brno (CZ), 94.09.01]
Grant: ECOCRAFT(XE) CV5V-CT92-0127

014770 - UEK-B 940105 FR eng A
Janouš, D. - Opluštilová, M. - Dvořák, V.
Respiration of Woody Parts of Norway Spruce in Elevated CO2 Concentration.
In: Responses of Trees and Forests to Global Change. Abstracts and programme. - Paris, Université Paris Sud 1994. - S. 79.
[Responses of Trees and Forests to Global Change. Dourdan (FR), 94.10.19-94.10.22]
Grant: OK92041

021480 - UEK-B 950225 SK sla J
Jászay, T. - Boháč, J.
Nové a zaujímavé nálezy drobčíkovitých (Coleoptera, Staphylinidae) na Slovensku.
Zborník Slovenského národneho Múzea. Prírodné Vedy, 40, 33-49 ( 1994).

014784 - UEK-B 940124 NL eng J
Jegorov, A. - Tříska, J. - Trnka, T.
1-Thio-b-D-galactose as a chiral derivatization agent for the resolution of D,L-amino acid enantiomers.
Journal of Chromatography. A, 673, [-] 286-290 (1994).
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

014435 - UEK-B 940045 CZ eng A
Jurajda, P.
Effect of Channelisation on 0+ Fish Recruitment in a Floodplain River.
In: Sixth International Symposium on Regulated Streams. SISORS II. Abstracts. - České Budějovice, University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences 1994. - S. -.
[International Symposium on Regulated Streams /6./. České Budějovice (CZ), 94.08.03-94.08.06]
Grant: IA66902

020440 - UEK-B 950027 CZ cze V
Jurajda, P. - Čapek, M. - Zukal, J.
Zoologická studie střední části povodí Jihlavy. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 2 s.

020444 - UEK-B 950031 CZ cze V
Jurajda, P. - Čapek, M. - Zukal, J.
Zoologická studie projektu revitalizace lokality "Rosická zmola". Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 4 s.

020445 - UEK-B 950032 CZ cze V
Jurajda, P. - Čapek, M. - Zukal, J.
Zoologická studie k projektu v obci Hovorany. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 1 s.

014404 - UEK-B 940006 CZ eng J
Jurajda, P. - Gelnar, M. - Koubková, B.
Occurrence of Zingel (Zingel zingel) in the River Morava with Notes on its Parasites.
Folia Zoologica, 43 [1] 93-96 (1994).
Grant: IA66902GA508/93/2049
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

014401 - UEK-B 940003 CZ eng J
Jurajda, P. - Peňáz, M.
Fish Community of the Lower Regulated Stretch of the River Morava, Czech Republic.
Folia Zoologica, 43 [1] 57-64 (1994).
Grant: IA66902
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

020447 - UEK-B 950035 SIGLE CZ eng V
Jurajda, P. - Roche, K.
The fish community of water bodies within the Třeboň Biosphere reserve. A report prepared for the Třeboň Otter Foundation. Annual report. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 8 s.

020457 - UEK-B 950045 CZ cze C
Juřicová, Z. - Halouzka, J.
Výskyt protilátek proti arbovirům u lovné zvěře na Moravě.
In: Problematika chovu a chorob zvěře. Sborník referátů. - Brno, VŠVF 1994. - S. 97-100.
[Problematika chovu a chorob zvěře. Nový Jičín (CZ), 94.12.08-94.12.09]
Grant: GA313/93/0029

020456 - UEK-B 950044 CZ cze C
Juřicová, Z. - Halouzka, J. - Forejtek, P. - Hubálek, Z.
Výskyt protilátek proti borreliím u lovné zvěře na jižní Moravě.
In: Problematika chovu a chorob zvěře. Sborník referátů. - Brno, VŠVF 1994. - S. 93-96.
[Problematika chovu a chorob zvěře. Nový Jičín (CZ), 94.12.08-94.12.09]
Grant: GA313/93/0029

014766 - UEK-B 940101 FR eng A
Kalina, J.
The Influence of the Long-Term Elevated CO2 Concentration on the Photochemical Efficiency of Photosystem II of Norway Spruce.
In: Responses of Trees and Forests to Global Change. Abstracts and programme. - Paris, Université Paris Sud 1994. - S. 19.
[Responses of Trees and Forests to Global Change. Dourdan (FR), 94.10.19-94.10.22]
Grant: OK92041OK262

020450 - UEK-B 950038 CZ eng J
Kalina, J. - Marek, M. V. - Špunda, V.
Combined effects of irradiance and first autumn frost on CO2 assimilation and selected parameters of chlorophyll a fluorescence in Norway spruce shoots.
Photosynthetica, 30 [2] 233-242 (1994).
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

028162 - UEK-B 960088 PL eng C
Kierdorf, H. - Kierdorf, U. - Sedláček, F.
Severe chronic fluoride intoxication in free ranging red deer (Cervus elaphus) from NW-Bohemia (Czech Republic).
In: 6. Sympozjum fluorowe "Biologiczne zagrozenia zwiazkami fluoru". - (Ed. Machoy, Z.; Samujlo, D.). - Szczecin, Polskie Towarzystwo Biochemiczne 1994. - S. 16-18.
[Biologiczne zagrozenia zwiazkami fluoru. Szczecin (PL), 94.09.15]

014418 - UEK-B 940025 CZ cze A
Kloubec, B. - Čapek, M.
Cirkadiánní průběh hlasové aktivity rákosinných druhů ptáků.
In: Metody studia populací a společenstev vodních a mokřadních ptáků. - (Ed. Musil, P.). - Kostelec nad Černými lesy, Institut aplikované ekologie VŠZ 1994. - S. 15-16.
[Metody studia populací a společenstev vodních a mokřadních druhů ptáků. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 94.03.18-94.03.19]
Grant: GA206/93/2241

014431 - UEK-B 940039 CZ cze A
Kloubec, B. - Čapek, M.
Cirkadianní hlasová aktivita pěvců ve dvou různých typech prostředí.
In: Zoologické dny. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost 1994. - S. 27-28.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 94.11.03-94.11.04]
Grant: GA206/93/2241

020458 - UEK-B 950046 CZ cze C
Koubek, P.
Prostorová aktivita jelena evropského (Cervus elaphus L.).
In: Problematika chovu a chorob zvěře. Sborník referátů. - Brno, VŠVF 1994. - S. 125-130.
[Problematika chovu a chorob zvěře. Nový Jičín (CZ), 94.12.08-94.12.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241

021217 - UEK-B 950059 CZ cze B
Kožená, I. - Hudec, K. - Saniga, M.
Česká a slovenská ornitologická bibliografie 1981-1992. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 150 s.
Grant: IA66966

028157 - UEK-B 960062 CZ eng C
Kubeš, J. - Boháč, J.
Village people, environment and right for life.
In: Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century. Proceedings of the First International Conference. - (Ed. Hanousková, I.; Lapka, M.; Cudlínová, E.). - České Budějovice, NEBE 1994. - S. 145-146. - ().
[International Conference "Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century" /1./. České Budějovice (CZ), 94.09.06-94.09.09]

014795 - UEK-B 940144 CH eng C
Kubizňáková, J.
Beryllium as one of ecotoxicologically important element in Czech Republic.
In: Third European Conference on Ecotoxicology. - Zürich, SECOTOX 1994. - S. 3.14.
[European Conference on Ecotoxicology /3./. Zürich (CH), 94.08.28-94.08.31]
Grant: GA201/93/2076

014796 - UEK-B 940145 NL eng A
Kubizňáková, J. - Kubizňák, J. - Rauch, O.
The Analysis of the Atmospheric Input into Forest Stands of Mts. Sumava during 1988-1992.
In: Specialty Conference Acid Rain Research Abstracts. Do we have enough answers? - Hertogenbosch, - 1994. - S. 58.
[Specialty Conference Acid Rain Research. Hertogenbosch (NL), 94.10.10-94.10.12]

053539 - UEK-B 980017 NL eng J
Kužel, S. - Nýdl, V. - Kolář, L. - Tichý, R.
Spatial variability of cadmium, pH, organic matter in soil and its dependence on sampling scales.
Water air and soil pollution, - [78] 51-59 (1994).
[Impact factor:0.742(91) 0.611(92) 1.067(93) 0.841(94) 1.146(95) 0.629(96) 0.964(97) 0.904(98) 0.971(99) 0.632(00) 0.772(01) 0,526(02) 0.883(03) ]

028153 - UEK-B 960058 CZ eng C
Lapka, M.
Ecology and Democracy - The Challenge of XXIst Century.
In: Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century. Proceedings of the First International Conference. - (Ed. Hanousková, I.; Lapka, M.; Cudlínová, E.). - České Budějovice, NEBE 1994. - S. 2-4. - ().
[International Conference "Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century" /1./. České Budějovice (CZ), 94.09.06-94.09.09]

014797 - UEK-B 940147 US eng J
Lapka, M. - Cudlínová, E. - Gottlieb, M.
The Hidden History of the Environmental Consciousness of Czech Peasants.
ASEH News, 5 [1] 1-2 (1994).
Grant: OK9489

014786 - UEK-B 940128 CZ cze B
Lapka, M. - Gottlieb, M.
O čase, časovosti a jiném právě včas. (K interdisciplinární spolupráci archeologie a krajinné ekologie).
In: Archeologie a krajinná ekologie. - (Ed. Beneš, J.; Brůna, V.). - Most, Nadace Projekt sever 1994. - S. 11-19.

020453 - UEK-B 950041 CZ cze B
Literák, I. - Čížek, A. - Honza, M.
Salmonely u racků chechtavých (Larus ridibundus) na prostřední nádrži VD Nové Mlýny.
In: Výzkum v oblasti Novomlýnských nádrží v období 1988-1993. Sborník. - (Ed. Pellantová, J.; Franek, M.). - Brno, ČÚOP 1994. - S. 149-152.

014423 - UEK-B 940030 CZ cze N
Literák, I. - Honza, M.
Zimování konipasa horského (Motacilla cinerea TUNST.) na čističkách odpadních vod.
Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO, 2, [-] 9-10 (1994).

020428 - UEK-B 950003 FI eng J
Literák, I. - Honza, M. - Kondělka, D.
Postbreeding migration of the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus in the Czech Republic.
Ornis Fennica, 71 [4] 151-155 (1994).
[Impact factor:0.000(92) 0.264(93) 0.327(94) 0.189(95) 0.404(96) 0.578(97) 0.581(98) 0.525(99) 0.558(00) 0.633(01) 0,435(02) 0.659(03) ]

014428 - UEK-B 940036 CZ cze A
Lusk, S.
Nepůvodní druhy ichtyofauny České republiky.
In: Zoologické dny. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost 1994. - S. 7.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 94.11.03-94.11.04]
Grant: RR/846/93

014436 - UEK-B 940046 CZ eng A
Lusk, S.
Impacts of Dams on the Species Diversity of the Fish Communities in the Dyje River Network.
In: Sixth International Symposium on Regulated Streams. SISORS II. Abstracts. - České Budějovice, University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences 1994. - S. -.
[International Symposium on Regulated Streams /6./. České Budějovice (CZ), 94.08.03-94.08.06]
Grant: IA66903

014460 - UEK-B 940078 CZ eng A
Lusk, S.
Problems of Chondrostoma nasus in the waters of the Czech Republic.
In: I. International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus. - Brno, Institute of Landscape Ecology ASCR 1994. - S. 11.
[International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus /1./. Brno (CZ), 94.10.17-94.10.20]
Grant: IAA687402

014760 - UEK-B 940095 CZ cze N
Lusk, S.
Za pstruhy a lipany na jižní Moravu.
Rybářství, - [6] 166 (1994).
Grant: IAA687402

014761 - UEK-B 940096 CZ cze N
Lusk, S.
Národní park Podyjí.
Rybářství, - [7] 212 (1994).
Grant: IAA687402

014762 - UEK-B 940097 CH eng A
Lusk, S.
The status of the fish fauna in the Czech Republic.
In: Symposium on the Conservation of Endangered Freshwater Fish in Europe. - Bern, Zoological Institute, University of Bern 1994. - S. 41.
[Symposium on the Conservation of Endangered Freshwater Fish in Europe. Bern (CH), 94.07.20-94.07.22]
Grant: IAA687402IA66903RR/846/93

014450 - UEK-B 940062 CZ cze C
Lusk, S. - Halačka, K.
Malé vodní elektrárny a rybí osídlení vodních toků.
In: Sborník referátů z ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.; Adámek, Z.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1994. - S. 181-186.
[Ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 94.05.04-94.05.05]
Grant: IAA687402

014759 - UEK-B 940094 CZ cze N
Lusk, S. - Halačka, K.
Halačka mramorovaná. Nový druh ve vodách České republiky.
Rybářství, - [8] 230 (1994).
Grant: IAA687402

014774 - UEK-B 940109 CZ cze C
Lusk, S. - Halačka, K.
Malé vodní elektrárny a ekologie vodních toků.
In: Malé vodní elektrárny a rybářství. - Praha, Český rybářský svaz 1994. - S. 10-17.
[Malé vodní elektrárny a rybářství. Jilemnice (CZ), 94.06.02-94.06.03]
Grant: IAA687402

020452 - UEK-B 950040 CZ cze B
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V.
Ichtyologicko-rybářské poznatky o vodním díle Nové Mlýny na řece Dyji.
In: Výzkum v oblasti Novomlýnských nádrží v období 1988-1993. Sborník. - (Ed. Pellantová, J.; Franek, M.). - Brno, ČÚOP 1994. - S. 123-134.
Grant: IAA687402IA66903

014451 - UEK-B 940063 CZ cze C
Lusk, S. - Lohniský, K. - Vostradovský, J.
Červený seznam mihulí a ryb České republiky.
In: Sborník referátů z ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.; Adámek, Z.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1994. - S. 187-193.
[Ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 94.05.04-94.05.05]
Grant: IAA687402IA66903RR/846/93

014446 - UEK-B 940058 CZ cze C
Lusková, V.
Proměnlivost hematologických a biochemických ukazatelů u jelce tlouště (Leuciscus cephalus L.).
In: Sborník referátů z ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.; Adámek, Z.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1994. - S. 38-42.
[Ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 94.05.04-94.05.05]
Grant: IA66903

014461 - UEK-B 940079 CZ eng A
Lusková, V. - Lusk, S. - Halačka, K.
Yearly dynamics of enzyme activities and metabolite concentrations in the blood plasma of Chondrostoma nasus.
In: I. International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus. - Brno, Institute of Landscape Ecology ASCR 1994. - S. 12.
[International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus /1./. Brno (CZ), 94.10.17-94.10.20]
Grant: IA66903

014462 - UEK-B 940080 CZ eng A
Lusková, V. - Šlechtová, V. - Šlechta, V. - Lusk, S.
Contribution to the knowledge of population genetic diversity of Chondrostoma nasus from Moravian and Slovak rivers.
In: 1st International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus. - Brno, Institute of Landscape Ecology ASCR 1994. - S. 13.
[International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus /1./. Brno (CZ), 94.10.17-94.10.20]
Grant: IAA645106IAA687402

014767 - UEK-B 940102 FR eng A
Marek, M. V.
An Analysis of Gas Exchange of Norway Spruce Exposed to Long-Term Elevation of Atmospheric CO2 Concentration.
In: Responses of Trees and Forests to Global Change. Abstracts and programme. - Paris, Université Paris Sud 1994. - S. 30.
[Responses of Trees and Forests to Global Change. Dourdan (FR), 94.10.19-94.10.22]
Grant: OK92041OK262

014772 - UEK-B 940107 CZ cze J
Marek, M. V.
Výzkumná činnost Ústavu ekologie krajiny AV ČR v oblasti Moravskoslezských Beskyd.
Zpravodaj Beskydy "Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd" , 6, [-] 239-240 (1994).
Grant: GA501/93/0055

014764 - UEK-B 940099 CZ eng J
Marek, M. V. - Kalina, J. - Marková, I.
Effects of thinning on photosynthetic activity of a mountain Norway spruce stand.
Biologia plantarum, 36 [Suppl.] 354 (1994).
[Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology /9./. Brno (CZ), 94.07.03-94.07.10]
Grant: GA512/94/0767
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

014765 - UEK-B 940100 CZ eng J
Marek, M. V. - Kalina, J. - Schulzová, T. - Marková, I.
An example of acclimatisation of photosynthetic carbon assimilation of Norway spruce exposed to long-term elevation of atmospheric CO2 concentration.
Biologia plantarum, 36 [Suppl.] 354 (1994).
[Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology /9./. Brno (CZ), 94.07.03-94.07.10]
Grant: OK92041
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

014771 - UEK-B 940106 CZ cze J
Marek, M. V. - Marková, I. - Kalina, J.
Reakce fotosyntetické aktivity korunové vrstvy horského smrkového porostu na probírkový zásah.
Zpravodaj Beskydy "Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd" , 6, [-] 169-172 (1994).

028156 - UEK-B 960061 CZ eng C
Mejstřík, V.
New trends in efficient environmental education in former socialist countries.
In: Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century. Proceedings of the First International Conference. - (Ed. Hanousková, I.; Lapka, M.; Cudlínová, E.). - České Budějovice, NEBE 1994. - S. 145-146. - ().
[International Conference "Ecology and Democracy. The Challenge of the 21st Century" /1./. České Budějovice (CZ), 94.09.06-94.09.09]

028169 - UEK-B 960118 HU eng C
Mejstřík, V.
Monitoring of heavy metals by higher fungi.
In: Second International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe Budapest '94. Symposium programme. - Budapest, - 1994. - S. 190.
[International Symposium and Exhibiton on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe /2./. Budapest (HU), 94.09.20-94.09.23]

014790 - UEK-B 940139 NL eng C
Mejstřík, V. - Bartoš, M. - Těšitel, J. - Hanousková, I.
The best ecological education is training for humanism.
In: Changes in Agriculture and Environment: a Challenge for Higher Education. - Part 2: Contributed papers Proceedings European Conference on Higher Agricultural Education. - (Ed. van Haarlem, R.; Colpaert, F. E.). - Wageningen, Agricultural University 1994. - S. 201-204.
[Changes in Agriculture and Environment: a Challenge for Higher Education. Wageningen (NL), 92.04.12-92.04.15]

014792 - UEK-B 940141 NL eng J
Mejstřík, V. - Bartoš, M. - Těšitel, J. - Hanousková, I.
Ecological education.
European Journal of Agricultural Education and Extension, 1 [2] 87-92 (1994).

021222 - UEK-B 950103 HU ger J
Mikulášková, M. - Sixl-Voigt, B. - Hubálek, Z. - Sixl, W. - Thiel, W. - Salava, J.
Zusammenhänge beim Auftreten von Salmonellen in der Geflügelzucht und Brutplätzen von Möwen.
Geographia medica, Suppl. 10, 121-129 (1994).
Grant: AT:Salmonellosis in Austria, Czech Rep. and E.C.

014419 - UEK-B 940026 CZ cze A
Mrlík, V.
Ostražitost ve stádech srnce obecného.
In: 21. etologická konference. Program - Sborník přednášek. - Český Šternberk, Česká a Slovenská etologická společnost 1994. - S. 30-31.
[Etologická konference /21./. Český Šternberk (CZ), 94.04.25-94.04.28]
Grant: IA61101

014425 - UEK-B 940033 CZ cze A
Mrlík, V.
Problémy spojené se zjišťováním početnosti dravců hnízdících v mokřadních biotopech.
In: Metody studia populací a společenstev vodních a mokřadních ptáků. - (Ed. Musil, P.). - Kostelec na Černými lesy, Institut aplikované ekologie VŠZ 1994. - S. 19.
[Metody studia populací a společenstev vodních a mokřadních druhů ptáků. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 94.03.18-94.03.19]

014454 - UEK-B 940066 CZ cze N
Mrlík, V.
Losi ve střední Evropě aneb problémy s obry.
Veronica, 8 [2] 10-13 (1994).

028145 - UEK-B 960029 CZ cze J
Mrlík, V.
Sýc rousný (Aegolius funereus) v Moravském krasu a poznámky k jeho hlasové aktivitě.
Sylvia, 30 [2] 141-147 (1994).

028146 - UEK-B 960033 CZ cze V
Mrlík, V. - Horák, P. - Bělka, T. - Vrána, J.
Analýza populace raroha velkého (Falco cherrug Gray) v České republice a strategie jeho ochrany: Expertíza pro ČÚOP a Bird Life International v ČR. Studenec, ÚEK AV ČR 1994. - 13+7 s.

014773 - UEK-B 940108 CZ cze V
Nesvadbová, J.
Drobní zemní savci v oblasti střední nádrže VD Nové Mlýny. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 5 s.

014420 - UEK-B 940027 PL eng J
Okulewicz, A. - Koubek, P.
Nematoda fauna of some Charadriiformes from Czech republic (Region Brno).
Wiadomosti parazytologiczne, 40 [2] 173-177 (1994).

028148 - UEK-B 960045 CZ cze J
Pavelka, M. - Kalina, J.
Oxid uhličitý, rostliny, aneb všeho moc škodí.
VTM, - [4] 38-39 (1994).
Grant: ECOCRAFT(XE) CV5V-CT92-0127

014463 - UEK-B 940081 CZ eng A
Peňáz, M.
Artificial reproduction of the nase, Chondrostoma nasus in the Czech republic.
In: I. International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus. - Brno, Institute of Landscape Ecology ASCR 1994. - S. 15.
[International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus /1./. Brno (CZ), 94.10.17-94.10.20]
Grant: IA66902

020435 - UEK-B 950015 CZ eng Rx
Peňáz, M.
Review.
Rec.: Kamler, E. / Early Life History of Fish: an energetic approach.
Rec.: Kamler, E.: Early Life History of Fish: an energetic approach.
Folia zoologica, 43 [1] 82 (1994).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

021218 - UEK-B 950085 DE ger A
Peňáz, M.
Das Ablaichverhalten und der Reproduktionserfolg bei verschiedenen Nasen- (Chondrostoma nasus) populationen. Abstract.
In: Gefährdung von Fischarten der Äschenregion. Zusammenfassungen der Beiträge. - München, Technische Universität 1994. - S. -.
[Gefährdung von Fischarten der Äschenregion. München (DE), 94.02.26]
Grant: GA206/93/0734

021219 - UEK-B 950086 CH eng A
Peňáz, M.
Chondrostoma nasus - its reproduction strategy and possible reasons for a widely observed population decline.
In: Symposium on the Conservation of Endangered Freshwater Fish in Europe. Programme, Abstracts, Participants. - Bern, Zoological Institute, University of Bern 1994. - S. 48.
[Symposium on the Conservation of Endangered Freshwater Fish in Europe. Bern (CH), 94.07.20-94.07.22]
Grant: GA206/93/0734

014449 - UEK-B 940061 CZ cze C
Peňáz, M. - Baruš, V. - Prokeš, M.
Výzkum společenstva ryb v přečerpávací soustavě nádrží Dalešice-Mohelno.
In: Sborník referátů z ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.; Adámek, Z.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1994. - S. 131-136.
[Ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 94.05.04-94.05.05]
Grant: IA66902

014437 - UEK-B 940047 CZ eng A
Peňáz, M. - Jurajda, P. - Olivier, J. M.
Floodplain Habitat Utilization by Juvenile Fishes in Summer in a Regulated Section of the Upper Rhone River (France).
In: Sixth International Symposium on Regulated Streams. SISORS II. Abstracts. - České Budějovice, University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences 1994. - S. -.
[International Symposium on Regulated Streams /6./. České Budějovice (CZ), 94.08.03-94.08.06]
Grant: GA206/93/0734

014464 - UEK-B 940082 CZ eng A
Peňáz, M. - Lusk, S. - Povž, M.
Age and size structure of nase spawning shoals in the artificial spawning canal of the river Sava at Mavčiči, Slovenia.
In: I. International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus. - Brno, Institute of Landscape Ecology ASCR 1994. - S. 16.
[International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus /1./. Brno (CZ), 94.10.17-94.10.20]
Grant: IAA687402

014444 - UEK-B 940056 CZ cze C
Prokeš, M.
Délko-hmotnostní vztah u larev a juvenilů jelce tlouště (Leuciscus cephalus).
In: Sborník referátů z ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.; Adámek, Z.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1994. - S. 5-9.
[Ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 94.05.04-94.05.05]

014448 - UEK-B 940060 CZ cze C
Prokeš, M.
Diverzita, abundance a biomasa plůdku ryb řeky Rokytné.
In: Sborník referátů z ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.; Adámek, Z.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1994. - S. 109-115.
[Ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 94.05.04-94.05.05]

014402 - UEK-B 940004 CZ eng J
Prokeš, M. - Baruš, V.
Morphometry of Rutilus rutilus x Abramis brama Hybrid from the Mostiště Reservoir (Morava River System, Czech Republic).
Folia Zoologica, 43 [1] 65-74 (1994).
Grant: IA66903
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

014403 - UEK-B 940005 CZ eng J
Prokeš, M. - Baruš, V.
Biometrical Characterisation of Bleak (Alburnus alburnus) from the Věstonice Reservoir, Czech Republic.
Folia Zoologica, 43 [1] 83-89 (1994).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

014447 - UEK-B 940059 CZ cze C
Prokeš, M. - Baruš, V.
Morfometrická charakteristika křížence cejna velkého s ploticí obecnou (Abramis brama x Rutilus rutilus) z vodárenské nádrže Mostiště.
In: Sborník referátů z ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.; Adámek, Z.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1994. - S. 57-63.
[Ichtyologická konference. Vodňany (CZ), 94.05.04-94.05.05]

014465 - UEK-B 940083 CZ eng A
Prokeš, M. - Baruš, V.
Surviving fragments of Chondrostoma nasus population under extreme conditions in the Mohelno Reservoir.
In: I. International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus. - Brno, Institute of Landscape Ecology ASCR 1994. - S. 22.
[International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus /1./. Brno (CZ), 94.10.17-94.10.20]

020451 - UEK-B 950039 CZ cze B
Prokeš, M. - Baruš, V.
Monitoring ichtyocenózy soustavy vodních nádrží Nové Mlýny.
In: Výzkum v oblasti Novomlýnských nádrží v období 1988-1993. Sborník. - (Ed. Pellantová, J.; Franek, M.). - Brno, ČÚOP 1994. - S. 113-122.

014776 - UEK-B 940112 CZ cze V
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Průběžná zpráva F 5 Společenstva ryb ve vodách oblasti energetické soustavy Dukovany - Dalešice. Brno, Ústav ekologie krajiny AV ČR 1994. - 41 s.

014466 - UEK-B 940084 CZ eng A
Prokeš, M. - Peňáz, M. - Baruš, V. - Lusk, S. - Staněk, M. - Martínez, A.P.
The Fish assemblage of the Dalešice-Mohelno water reservoir system.
In: I. International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus. - Brno, Institute of Landscape Ecology ASCR 1994. - S. 23.
[International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus /1./. Brno (CZ), 94.10.17-94.10.20]

028144 - UEK-B 960019 CZ cze V
Prokeš, M. - Peňáz, M. - Baruš, V.
Ontogenetická, somatická a zdravotní charakteristika larev a juvenilních jedinců kapra obecného (Cyprinus carpio), odchovaných při rozdílných hodnotách pH vody. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 26 s.
Grant: IE0940954014

014411 - UEK-B 940014 CZ eng J
Prokeš, M. - Spurný, P. - Mareš, J.
Length-Weight Relationship of Young Carp (Cyprinus carpio) in the Course of Wintering.
Folia Zoologica, 43 [3] 267-278 (1994).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

014775 - UEK-B 940110 CZ cze B
Rosický, B. - Sixl, W. - Beneš, Č. - Havlík, J. - Hubálek, Z. - Lát, J. - Matyáš, Z. - Mikulášková, M. - Sixl-Voigt, B. - Thiel, W. - Wolf, A.
Salmonelózy. Aktuální informace pro lékaře, veterinární lékaře a potravinářskou praxi. Praha, Scientia Medica 1994. - 200 s.
Grant: AT:Salmonellosis in Austria, Czech Rep. and E.C.

019973 - ENTU-I 950023 FR eng B
Růžička, V. - Boháč, J.
The utilization of epigeic invertebrate communities as bioindicators of terrestrial environmental quality.
In: Biological monitoring of the environment. A Manual of Methods. - (Ed. Salanki, J.; Jeffrey, D.; Hughes, G. M.). - Walingford, CAB International 1994. - S. 79-86.

020009 - ENTU-I 950060 US eng J
Růžička, V. - Zacharda, M.
Arthropods of stony debris in the Krkonoše Mountains, Czech Republic.
Arctic and alpine research, 26, [-] 332-338 (1994).

028322 - UEK-B 960213 CZ eng J
Ryšavý, B. - Baruš, V. - Staněk, M.
1st finding of Aelurostrongylus abstrusus (Nematoda) in the Czech Republic.
Acta Universitatis Agriculturae. A - Facultas agronomica, 42 [ 3-4] 215-220 (1994).

020432 - UEK-B 950012 CZ cze N
Řehák, Z. - Zukal, J.
Albinismus u netopýrů.
Živa, 42 [4] 183-184 (1994).
Grant: PO P006

014778 - UEK-B 940114 CZ eng J
Řehák, Z. - Zukal, J. - Kovařík, M.
Long- and Short-term Changes in the Bat Community of the Kateřinská Cave (Moravian Karst) - a Fundamental Assessment.
Folia zoologica, 43 [4] 425-436 (1994).
Grant: GA206/93/2241
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

028147 - UEK-B 960040 DE eng A
Řehák, Z. - Zukal, J. - Kovařík, M.
Summary results of bat research in the Moravian Karst in 1991-1994.
In: Symposium on "Current Problems of Bat Protection in Central and Eastern Europe". - Bonn, Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde 1994. - S. -.
[Current Problems of Bat Protection in Central and Eastern Europe. Bonn (DE)]
Grant: PO P006

014782 - UEK-B 940120 NL eng J
Schmidt-Dannert, C. - Kalisz, H. M. - Šafařík, I. - Schmid, R. D.
Improved properties of bovine erythrocyte acetylcholinesterase, isolated by papain cleavage.
Journal of Biotechnology, 36, [-] 231-237 (1994).
[Impact factor:1.511(92) 1.358(93) 1.408(94) 1.203(95) 1.445(96) 1.111(97) 1.451(98) 1.458(99) 1.311(00) 1.651(01) 2,202(02) 2.543(03) ]

028151 - UEK-B 960056 GB eng B
Sedláček, F. - Bejček, V.
An Approach to Biomonitoring the Industrial Pollution of the Landscape Using the Common Vole (Microtus arvalis).
In: Biological Monitoring of the Environment. A Manual of Methods. - (Ed. Salanki, J.; Jeffrey, D.; Hughes, G. M.). - Wallingford, CAB International 1994. - S. 87-90. - ().

014439 - UEK-B 940049 CZ cze J
Sixl, W. - Hubálek, Z. - Mikulášková, M.
Salmonely u ptáků. Úloha racka chechtavého při roznosu patogenních agens v agrocenózách.
Veterinářství, 44 [6] 264-265 (1994).
Grant: Salmonellosis in Austria, Czech Republic and E.C.

014779 - UEK-B 940115 CZ cze J
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Magnetické separace mikrobních buněk.
Chemické listy, 88, [-] 464-471 (1994).
Grant: GA203/93/0268
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

014780 - UEK-B 940116 GB eng J
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
A Modified Procedure for the Detection of Microbial Procedures of Extracellular Proteolytic Enzymes.
Biotechnology Techniques, 8 [9] 627-628 (1994).
[Impact factor: 0.532(93) 0.612(94) 0.589(95) 0.558(96) 0.534(97) 0.557(98) 0.613(99) 0.548(00) 0.697(01) ]

014781 - UEK-B 940119 GB eng J
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Spectrophotometric determination of effective proteolytic activity in biodetergents.
Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 28, [-] 131-136 (1994).
[Impact factor:0.798(91) 0.921(92) 0.863(93) 1.106(94) 0.763(95) 0.862(96) 0.648(97) 0.817(98) 0.859(99) 0.926(00) 1.218(01) 1,383(02) 1.611(03) ]

028164 - UEK-B 960091 CZ cze C
Šafaříková, M. - Šafařík, I.
Využití magnetických nosičů pro izolaci a imobilizaci enzymů.
In: Souhrn referátů XXV. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. - Skalský dvůr, - 1994. - S. 3.
[Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Skalský dvůr (CZ), 94.05.18-94.05.20]

028165 - UEK-B 960092 CZ cze C
Šafaříková, M. - Šafařík, I.
Využití magnetických separací v potravinářské mikrobiologii.
In: Souhrn referátů XXV. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. - Skalský dvůr, - 1994. - S. 3.
[Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. Skalský dvůr (CZ), 94.05.18-94.05.20]

014467 - UEK-B 940085 CZ eng A
Šlechtová, V. - Lusková, V. - Halačka, K.
Protein genetic variability in populations of Chondrostoma nasus in Moravian and Slovak rivers of Danube river basin.
In: 1st International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus. - Brno, Institute of Landscape Ecology ASCR 1994. - 27 s.
[International Workshop on Biology of the Nase Chondrostoma nasus /1./. Brno (CZ), 94.10.17-94.10.20]
Grant: IAA645106IAA687402

014768 - UEK-B 940103 FR eng A
Šprtová, M. - Marek, M. V.
Light Response Curves of Norway Spruce Shoots Exposed to Long-Term Elevation of Atmospheric CO2 Concentration.
In: Responses of Trees and Forests to Global Change. Abstracts and programme. - Paris, Université Paris Sud 1994. - S. 44.
[Responses of Trees and Forests to Global Change. Dourdan (FR), 94.10.19-94.10.22]
Grant: OK92041OK262

014763 - UEK-B 940098 CZ eng J
Špunda, V. - Čajánek, M. - Kalina, J. - Lachetová, I.
Disconnection between chlorophyll a/b protein complexes and core-complexes of both photosystems in barley leaves exposed to hight irradiance is blocked by dithiothreitol (DTT).
Biologia plantarum, 36 [Suppl.] 165 (1994).
[Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology /9./. Brno (CZ), 94.07.03-94.07.10]
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

021223 - UEK-B 950123 CZ eng J
Špunda, V. - Marek, M. - Kalina, J. - Kuropatwa, R. - Marková, I. - Mašláň, M. - Miklicová, M. - Nauš, J.
Changes in the photosynthetic apparatus of juvenile Norway spruce (Picea abies L. karst) induced by the first frost under field conditions.
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. Physica - Chemia, 141 [2] 37-52 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA501/93/0055

014788 - UEK-B 940137 PL eng B
Těšitel, J. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Ecological Consciousness in South Bohemia Region.
In: Landscape Research and its Applications in Environmental Management. - (Ed. Richling, Malinowska, E.; Lechnio, J.). - Warsaw, Wydzial geografii i studiów regionalnych universitetu Warszawskiego 1994. - S. 221-226.
Grant: GA512/94/0767

053540 - UEK-B 980042 PL eng C
Těšitel, J. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Ecological consciousness in south bohemia region.
In: Landscape research and its applications in enviromental management. - (Ed. Richling, A.; Malinowska, E.; Lechnio, J.). - Varšava, Faculty of geography and regional studies, Warsaw university. 1994. - S. 221-226. - ().
[Konference. Varšava (PL), 93.10.06-93.10.09]

028338 - UEK-B 960117 HU eng C
Tichý, R. - Grotenhuis, J. T. C. - Rulkens, W. H.
Remediation of contaminated soils - the need for extensive techniques.
In: Second International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe Budapest '94. Symposium programme. - Budapest, - 1994. - S. 190.
[International Symposium and Exhibiton on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe /2./. Budapest (HU), 94.09.20-94.09.23]

028160 - UEK-B 960084 GB eng J
Tichý, R. - Janssen, A. - Grotenhuis, J. T. C. - Lettinga, G. - Rulkens, W. H.
Possibilities for using biologically-produced sulphur for cultivation of Thiobacilli with respect to bioleaching processes.
Bioresource Technology, 48, 221-227 (1994).
[Impact factor:0.000(91) 0.558(92) 0.690(93) 0.785(94) 0.633(95) 0.417(96) 0.632(97) 0.705(98) 0.881(99) 0.700(00) 0.890(01) 1,289(02) 1.382(03) ]

028170 - UEK-B 960121 NL eng A
Tichý, R. - Janssen, A. - Grotenhuis, J. T. C. - van Houten, R. - Lettinga, G. - Rulkens, W. H.
Application of the sulphur cycle for soil sanitation: 1. Theoretical treatise.
In: 5th Netherlands Congress on Biotechnology. Book of Abstracts. - Wageningen, Netherlands Biotechnological Society 1994. - S. PJ-7.
[Netherlands Congress on Biotechnology /5./. Amsterdam (NL), 94.02.02-94.02.03]

028171 - UEK-B 960122 NL eng A
Tichý, R. - Janssen, A. - Grotenhuis, J. T. C. - Kužel, S. - Hniličková, P. - Wallet, R.
Application of the sulphur cycle for soil sanitation: 1. Practical demonstration.
In: 5th Netherlands Congress on Biotechnology. Book of Abstracts. - Wageningen, Netherlands Biotechnological Society 1994. - S. PJ-8.
[Netherlands Congress on Biotechnology /5./. Amsterdam (NL), 94.02.02-94.02.03]

028172 - UEK-B 960123 CZ eng A
Tichý, R. - Janssen, A. - van der Wal, A. - Grotenhuis, J. T. C. - van Abswoude, R.
Enhancement of a bioleaching using recycled sulphur.
In: 7th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology Division. 7th International Congress of Mycology Division. Abstract Book. - Prague, International Union of Microbiological Societies 1994. - S. 288.
[IUMS Congresses '94. Prague (CZ), 94.07.03-94.07.08]

014424 - UEK-B 940032 GB eng J
Tkadlec, E.
Response of voles to the concentration of crimidine in rodenticidal baits.
Crop Protection, 13 [6] 474-478 (1994).
Grant: IAA669109
[Impact factor:0.379(92) 0.506(93) 0.441(94) 0.401(95) 0.573(96) 0.525(97) 0.492(98) 0.564(99) 0.573(00) 0.670(01) 0,966(02) 0.764(03) ]

014399 - UEK-B 940001 CZ eng J
Tkadlec, E. - Havelková, D.
Determination of Sex in Live Pups of the Common Vole (Microtus arvalis) Shortly after Birth.
Folia Zoologica, 43 [1] 21-24 (1994).
Grant: IAA669109
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

014456 - UEK-B 940074 DE ger A
Tkadlec, E. - Zejda, J.
Nagetierzyklen: die Hypothese des steigenden Alters der Erstgebärenden. Rodent cycles: the virginal senescence hypothesis.
Zeitschrift für Säugetierkunde, 59 [Sonderheft] 46 (1994).
[Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde /68./. Wien (AT), 94.09.25-94.09.29]
Grant: IAA669109
[Impact factor:0.433(92) 0.305(93) 0.320(94) 0.351(95) 0.441(96) 0.274(97) 0.189(98) 0.302(99) 0.467(00) 0.367(01) 0,370(02) ]

014783 - UEK-B 940121 CA eng A
Tříska, J. - Garbai, G. - Bourgoin, B. - Mudroch, A.
New solid-phase extraction materials in studies of contamination of water by pesticides.
In: Twenty-Ninth Central Canadian Symposium on Water Pollution Research. Abstracts. - Burlington, Canada Centre for Inland Waters 1994. - S. -.
[Central Canadian Symposium on Water Pollution Research /27./. Burlington (CA), 94.02.09-94.02.10]

014475 - UEK-B 940093 CZ cze J
Tůma, I.
Srovnání rychlostí rozkladů biomasy Calamagrostis villosa, C. arundinacea a Avenella flexuosa v průběhu jednoho roku na odlesněné půdě.
Zpravodaj Beskydy "Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd" , 6, [-] 159-162 (1994).

020431 - UEK-B 950011 CZ sla N
Uhrin, M. - Kovařík, M. - Řehák, Z. - Zukal, J.
Sympózium o súčasných problémoch ochrany netopierov v strednej a východnej Európe - Current problems of bat protection in central and eastern Europe, Bonn 1994.
Bulletin ČESON: Informační zpravodaj České společnosti pro ochranu netopýrů, 4, [-] 8-9 (1994).

028158 - UEK-B 960063 AT eng J
Zacharda, M.
Foveacheles unguiculata n.sp., a New Rhagidiid Mite from the Central Alps (Tyrol, Austria) (Acari: Prostigmata: Rhagidiidae).
Berichte Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 81, 85-91 (1994).

028159 - UEK-B 960064 AT eng J
Zacharda, M.
A New Troglobitic Rhagidiid Mite, Traegaardhia vicenzaensis n. sp. from Northern Italy (Acari: Prostigmata).
Berichte Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck, 81, 93-986 (1994).

028166 - UEK-B 960096 IT eng J
Zacharda, M.
New taxa of Rhagidiidae (Acari Prostigmata) from tropical rain forest in Nam Cat Tien National Park, South Vietnam.
Tropical Zoology, 7, 35-5 (1994).
[Impact factor: 0.267(99) 0.233(00) 0.306(01) 0,147(02) 0.432(03) ]

028173 - UEK-B 960128 CZ cze C
Zacharda, M. - Hluchý, M.
Draví roztoči čeledi Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata) ve vinicích a ovocných sadech jižních Tyrol.
In: Sborník referátů z XIII. české a slovenské konference o ochraně rostlin v Praze. - (Ed. Mikulka, J. et al.). - Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby 1994. - S. 285-286.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /13./. Praha (CZ), 94.09.12-94.09.15]

028174 - UEK-B 960129 CZ cze C
Zacharda, M. - Hluchý, M.
Nové možnosti využití dravého roztoče Typhlodromus pyri (Acari: Phytoseiidae) v biologické ochraně rostlin.
In: Sborník referátů z XIII. české a slovenské konference o ochraně rostlin v Praze. - (Ed. Mikulka, J. et al.). - Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby 1994. - S. 287-288.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /13./. Praha (CZ), 94.09.12-94.09.15]

020010 - ENTU-I 950062 NL eng J
Zahradníčková, H. - Šimek, P. - Hořicová, P. - Tříska, J.
Determination of atrazine and simazine in drinking and surface waters by solid-phase extraction and high performancethin layer chromatography.
Journal of Chromatography. A, 688, [-] 383-389 (1994).
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

020464 - UEK-B 950052 CZ cze V
Zejda, J. - Nesvadbová, J.
Společenstva drobných zemních savců v agrocenózách jižní Moravy.
In: Příloha závěrečné zprávy projektu P 006/21-3 "Hodnocení ekologické zátěže středoevropské krajiny na modelových skupinách obratlovců". - Brno, ÚEK AV ČR 1994. - S. 55-63.
Grant: PO P006

014405 - UEK-B 940008 CZ eng J
Zejda, J. - Zukal, J. - Steiner, H. M.
Variation in the Shape Pattern of Molars in Populations of the Bank Vole (Clethrionomys glareolus Schreb.).
Folia Zoologica, 43 [2] 121-133 (1994).
Grant: GZ.45.192/2-27b/91
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

020855 - UZFG-Y 950102 CZ eng J
Zima, J. - Kovařík, M. - Gaisler, J. - Řehák, Z. - Zukal, J.
Dynamics of the number of bats hybernating in the moravian karst in 1983 to 1992.
Folia Zoologica, 43, 109-119 (1994).
Grant: P006
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

014777 - UEK-B 940113 CZ eng J
Zukal, J.
Bibliography of zoological publications by Prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc.
Folia zoologica, 43 [4] 292-296 (1994).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

020462 - UEK-B 950050 CZ cze V
Zukal, J.
Bioindikační význam dlouhodobých změn v početnosti zimujících netopýrů v Moravském krasu.
In: Příloha závěrečné zprávy projektu P 006/21-3 "Hodnocení ekologické zátěže středoevropské krajiny na modelových skupinách obratlovců". - Brno, ÚEK AV ČR 1994. - S. 29-42.
Grant: PO P006

021947 - UEK-B 950005 CZ cze D
Zukal, J.
Aktivita, echolokace a lovecké chování Myotis emarginatus. Brno, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity 1994. - 104 s.
Grant: IA66907

020443 - UEK-B 950030 CZ cze V
Zukal, J. - Čapek, M. - Jurajda, P.
Zoologická studie v oblasti plánovaného skladu agrochemikálií v obci Kobeřice. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 2 s.

020461 - UEK-B 950049 CZ cze V
Zukal, J. - Čapek, M. - Jurajda, P.
Předběžná zpráva k projektu silničního spojení Rosice - Kratochvílka. Brno, ÚEK AV ČR 1994. - 4 s.

014412 - UEK-B 940015 CZ eng J
Zukal, J. - Řehák, Z. - Macholán, M.
Abnormal Coloration in Bechstein's Bat, Myotis bechsteini.
Folia Zoologica, 43 [3] 281-283 (1994).
Grant: IA66966PO P006
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

020433 - UEK-B 950013 CZ eng J
Zukal, J. - Zima, J.
Studies in Chiropterology.
Folia zoologica, 43 [4] 290-468 (1994).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

020463 - UEK-B 950051 CZ cze V
Zukal, J. - Zima, J.
Biomonitoring netopýrů na území CHKO Moravský kras.
In: Příloha závěrečné zprávy projektu P 006/21-3 "Hodnocení ekologické zátěže středoevropské krajiny na modelových skupinách obratlovců". - Brno, ÚEK AV ČR 1994. - S. 43-54.
Grant: PO P006

020449 - UEK-B 950037 SK sla J
Žaludko, J. - Vrbová, O. - Hachlincová, R. - Kohl, I. - Hubálek, Z. - Juřicová, Z. - Kožuch, O. - Elečková, E. - Labuda, M.
Rodinné epidémie kliešťovej encefalitídy na strednom Považí.
Bratislavské lekárske Listy, 95 [11] 523-526 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66901

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11